__MAIN_TEXT__

Page 17

KWB MULTIFIRE|Robust multitalent til økonomisk opvarmning

Bred brændselsfleksibilitet Bedst egnet til transportsystemet er såvel træflis af klasserne A1, A2 og B1 med korning P16B, P45A ihht EN14961-4 som til transporten af træpiller af Kvalitetstrin A1 og A2 ihht EN14961-2.

Kanal med transportsnegl

Tung last gear Robust, vedligeholdesfrit og doppelt aftætnet tung last gear

Optimeret kanalform

17

KWB MULTIFIRE Træflis- og træpilleanlæg

Profile for Danaweb

KWB Multifire træflis- og træpilleanlæg 20-120 kW  

KWB Multifire træflis- og træpilleanlæg 20-120 kW  

Profile for danabook