__MAIN_TEXT__

Page 12

KWB MULTIFIRE|Robust multitalent til økonomisk opvarmning

ENKEL BETJENING KWB Comfort 3 microprocessorstyring KWB Comfort 3 er et modulart opbygget system som hjælper med at betjene styringen på KWB biomasseanlæg. Alle indstillinger foretages via to knaps betjeningen, med drejehjulet, let overskueligt på det innovative grafikdisplay. Med den logisk opbyggede menuføring, kan man nemt ændre parametre for kedlen, varmekredse, varmtvand og buffertanken. Styringen regulerer og anpasser kedelydelsen til varmebehovet fuldstændig automatisk og trinløs. En optimal forbrændning, lave

emissioner og god økonomi bliver sikret ved hjælp at dette styringskonzept. Med denne microprocessorstyring styres alt fra parcelhuse til mini kombi anlæg. Udvidelsesmulighed som modul kan KWB Comfort 3 supleres op til 32 varmekredse, 16 buffertank og 16 varmtvandsbeholdere. ­ Ligeledes er det muligt at tilknytte flere digitale (ekstra tilbehør) og analoge fjernbetjeninger, så anlægget kan betjenes med disse.

Styringsenheden består af følgende komponenter: Basisplatine Indeholder samtlige ind- og udgange fra kedelstyringen inkl sensorik og klemliste til eksterne elementer. Derudover indeholder basisplatinen også styringen til brugsvandsbeholderen og en buffer tank med to temperaturfølere.

Kedel displayet På dette modul styres og betjenes kedlen og dets varmemanegement.

Varmekredsudvidelsesmodul Styring af max 2 varmekredse, en brugsvandsbeholder og en buffertank (med 2 følere) pr modul. Betjening og overvågning foretages over kedel displayet eller valgfrit på den digitalte fjernbetjening (ekstra tilbehør)

Analog fjernbetjening Enkel betjening af en varmekreds med rumføler, bestående af drejehjul til den ønskede rumtemperatur til +/- 5 °C og 4 valg muligheder af varmeprogram: automatisk, natsænkning, frostfrit eller normal drift.

Digital fjernbetjening Gør det muligt at betjene en eller flere varmekrede med rumfølere, og at konfigurere og overvåge varmekreds, brugsvandsbeholder og buffertank inde fra stuen eller huset.

KWB Comfort Solar Med styringen KWB Comfort Solar bliver solaranlægget styret, så den gratis solenergi bliver tilført anlægget på den mest optimale måde. Solarstyringen tegner sig foruden funktionalitet og design også for den logiske og enkle betjening. Forbrugeren får en komfortabel instatllations assistent stillet til tilrådighed.

KWB MULTIFIRE Træflis- og træpilleanlæg

12

Profile for Danaweb

KWB Multifire træflis- og træpilleanlæg 20-120 kW  

KWB Multifire træflis- og træpilleanlæg 20-120 kW  

Profile for danabook