__MAIN_TEXT__

Page 8

KWB EASYFIRE|Enkel og ren opvarmning

cleanEFFICIENCY TÆNK PÅ MILJØET

Lablet cleanEFFICIENCY kendetegner varmeanlæg fra KWB, som er udrettet mod laveste emissionsværdier, højeste effektivitet og god økonomi, dette sker på et grundlag af perfekt sammenspil mellem kontruktions og reglement, som er blevet optimeret. cleanEFFICIENCY passer dermed i et begreb som er opstået i KWB Innovationscentrum, nemlig teknologipakken som indeholder effiktivitetstigning, emissionsforringelse og komfortmaksimering til sammen. KWB Easyfire med cleanEFFICIENCY er et synonym for et moderne high tech biomassenanlæg, hvor det årelange Know-How som KWB besidder er bragt ind, derved er kompletsystemet blevet perfektioneret. Tydelige geometriske foranstaltninger og finesser udgør forskellen til de hidtidige anlæg. Dermed er cleanEFFICIENCY også svaret på de kommende klimaforandringer gennem stigende miljøbe-

lastninger. En fremtidsorienteret teknologi, som tilbyder et varmesystem som yder en effektiv opvarmning, lave emsissioner, samtidig med en høj virkningsgrad og maksimal komfort. cleanEFFICIENCY Teknologien yder et stort bidrag hertil. Som synligt ekspempel herpå, bliver emissionsværdierne så lave at det er tæt på det ikke målebare. Dette gælder både ved dellast og nominal ydelse.

 lovmæssig foreskrevet emissionsværdier, BImSchV Deutschland gyldig fra 26. 1. 2010  Emissionsgrænseværdier Blauer Engel, gyldig fra 1. 1. 2012  Emissionsværdier KWB Easyfire 22 kW

Emissionstest dellast (mg/Nm³) beregnet ved 13% O2

160 150

140

120

100

105

80

80

80

60 60 40

20 10 0

20

NOx Nominel ydelse* CO Nominel ydelse Støv nominel ydelse Teknologien muliggør emissioner tæt på det ikke målebare, såvel ved dellast eller ved nominel ydelse. * Die Bundesimmissionsschutz-Verordnung Deutschland (BImSchV) foreskriver ingen grænseværdier ved stikokcider.

KWB EASYFIRE Træpilleanlæg

8

5

Profile for Danaweb

KWB EasyFire Træpilleanlæg 8-35 kW  

KWB EasyFire Træpilleanlæg 8-35 kW  

Profile for danabook