__MAIN_TEXT__

Page 1

Teknik og planlægning

KWB EASYFIRE Træpilleanlæg Biokedlen

gyldig fra marts 2014

KWB EASYFIRE Træpilleanlæg 8–35 kW Enkel og ren opvarmning Forbrændingsteknologi


Værdifuld partnerskab

F

lere end 2.000 installatøre og mere end 60.000 kunder og har skænket os deres tillid, idet de har bestemt sig for et partnerskab med KWB. Dette ”værdifulde gode” er en fast

bestanddel i vores firmafilosofi og basis for vores forretningsforbindelser. Derudover står såvel respekt, pålidelighed og ansvarsbevisthed for vores omverden og kommenende generationer i midtpunktet hos KWB. Dette står jeg indefor med mit navn og bliver også symboliseret med vores logo: Livstræet.

Indhold Indledning 2 Forord og indhold 3 Firmaet KWB 4-5  KWB Easyfire: Enkel og ren opvarming 6-7 Vore fordele – din mulighed 8 cleanEFFICIENCY 10-11 Styring Comfort 3 Transportstyteme og opsætningsmuligheder 12-29 KWB Transportsysteme og opsætningsmuligheder Montering og tilsllutningsangivelser 30-31 Montering og tilslutningsangivelser Tekniske data 32-33 Tabellarisk oversigt 34-37 Bygningsmæssige betingelser 39 Garanti og reklamationsret

KWB EASYFIRE Træpilleanlæg

2

Erwin Stubenschrott Ledelsen KWB


KWB betyder Kraft und Wärme aus Biomasse (Kraft og varme af biomasse) og er et synonym for innovatiove biomasseanlæg. Derfor blev f.eks det første træflisanlæg med fuldautomatisk varmevekslerrengøring udviklet og der er søgt talrige patenter. I 2006 blev der, ved hovedsædet i Østrig, bygget det største private forsknings- og udviklingscenter for biomasse i Europa. Hvad står i så i vejen for et partnerskab?

97 % af vore kunder anbefaler KWB

Sikkerhed ved hjælp af præmieret service

Iflg en aktuel kundeanalyse anbefaler 97 % af vores kunder vores produkter og firmaet KWB. tilfredse kunder er den højeste annerkendelse et firma kan få – et uvurdeligt tillidsbevis!

Tilgængelighed, fleksibilitæt og kundenærhed er udfordringerne i kundeservice som skal være tilstede. KWB‘s egen kundeservice opfylder disse kriterier og er også gang på gang blevet præmieret på grund af dette.

Mærkbar gavn ved hjælp af produktudvikling

Tidsbesparende ved hjælp af let komfort

Ved vidrerudvikling af KWB‘s produktlinie ligger kendetegnet for den tydelige og mærkbare gavn af funktionssikkerheden for partnerer og kunder. Et kvalitativt værdifuldt, robust High-Tech produkt bliver forudsat.

På grund af tætte partnerskaber med installatører og planlægningsbureauer strømmer værdifulde erfaringer ind i produktudviklingen og garanterer størstmulig montage- og betjeningskomfort som hjælper til at gennemføre det mest vigtigste, nemlig: Tidsbesparelse

3

KWB EASYFIRE Træpilleanlæg


KWB EASYFIRE|Enkel og ren opvarmning

ENKEL OG REN OPVARMNING KWB Easyfire Træpilleanlæg er takket være cleanEFFICIENCY eknoligen en milesten på vejen til emissionsfrie ­opvarmningsteknologi. Derudover sætter KWB Easyfire Træpilleanlæg ny målestok i forhold til enkel opvarmning.

Bredbånd-­Lambdasonde til nøjagtig iltmåling

Integreret returløbsforhøjselse med variablel volumenstrøm

Varmeveksler med automatisk rensning

Stresfri forbrænding En stor brændflade sørger for en stabil glødebund og stressfri forbrænding.

Mangfoldig transportsystem Med det fleksible og mangfoldige KWB transportstystem kan næsten alle byngningsmæssige kontruktioner bruges.

KWB EASYFIRE Træpilleanlæg

Brandbeskyttelssindretning Cellehjulssluse med syv transportkamre

4


KWB EASYFIRE|Enkel og ren opvarmning

KWB Comfort 3 2-knapsbetjening med drejehjul og overskueligt grafiske display

Støvsugning med Cyklonvirkning

Automatiisk askeudtag I en askebholder - i komfortudfaven er den kørbar og „skjult“ greb.

Cellehjulssluse Muligør en sikker og effektiv træpilletilførsel

Højeffektive Retarder Sørger for en optimal varmeveksling og lave røggastemperaturer

Brændsystem Underskubbrænder af aluminium og støbejern med rustfristål brændplade og KWB EasyFlex

5

KWB EASYFIRE Træpilleanlæg


KWB EASYFIRE|Enkel og ren opvarmning

VORE FORDELE

cleanEFFICIENCY-TEKNOLOGI

Ren med høj virkningsgrad

Ren gennem kontrolleret forbrænding

Testede højeffektive retarder fra KWB Produktfamilien garanterer en optimale varmeveksling, derved opnås en høj virkningsgrad op til 96% ved dellast og ved nominel ydelse.

Med en speciel fremstillet bredbåndslamdasonde bliver forbrændingen styret optimalt. Derudover tænder et nyt keramisk tændelement ved hjælp af fotoceller i løbet af kort tid, som bevirker lavt energiforbrug.

Ren takket være lave emmissioner

Ren takket være underskubbrændsystem

Den speciel udviklede støvsuger sørger for den perfekte cirkulation af brændgasserne. Der bliver der opnået en minimal støvemmission.

Træpillerne bliver skubbet blidt op på brændpladen nedenfra. Derved bliver glødebunden absolut stabil og der opstår ikke ekstra støvopvhirvling.

KWB EASYFIRE Træpilleanlæg

6


KWB EASYFIRE|Enkel og ren opvarmning

DIN FORDEL

KWB EASYFIRE TRÆPILLEANLÆG

Enkel håndtering

Enkel strømbesparelse

På grund af den effektive forbrænding skal askebholderen, afhængig af anlæggets størrelse, kun tømmes en til to gange årligt. Nemt og enkel håndtering.

Sparsomme drivmotorer til pille og asketransport bevirker et lavt strømforbrug. Den stordimensionerede cellehjulssluse med doseringssnegl muliggør en sikker pille tilførsel.

Enkel planlægning

Enkel montage

Ved hjælp af den komplet integrerede returløbsforhøjelse kan KWB Træpilleanlæg monteres til et hvert varmefordelingssystem. Derved bliver yderligere installationsomkostninger sparet.

Ved hjælp af modulsystemet, med enkle og kompakte moduler, kan anlægget monteres i praktisk ethvert fyrrum, og legende let monteres på en flade af kun 0,75 m².

7

KWB EASYFIRE Træpilleanlæg


KWB EASYFIRE|Enkel og ren opvarmning

cleanEFFICIENCY TÆNK PÅ MILJØET

Lablet cleanEFFICIENCY kendetegner varmeanlæg fra KWB, som er udrettet mod laveste emissionsværdier, højeste effektivitet og god økonomi, dette sker på et grundlag af perfekt sammenspil mellem kontruktions og reglement, som er blevet optimeret. cleanEFFICIENCY passer dermed i et begreb som er opstået i KWB Innovationscentrum, nemlig teknologipakken som indeholder effiktivitetstigning, emissionsforringelse og komfortmaksimering til sammen. KWB Easyfire med cleanEFFICIENCY er et synonym for et moderne high tech biomassenanlæg, hvor det årelange Know-How som KWB besidder er bragt ind, derved er kompletsystemet blevet perfektioneret. Tydelige geometriske foranstaltninger og finesser udgør forskellen til de hidtidige anlæg. Dermed er cleanEFFICIENCY også svaret på de kommende klimaforandringer gennem stigende miljøbe-

lastninger. En fremtidsorienteret teknologi, som tilbyder et varmesystem som yder en effektiv opvarmning, lave emsissioner, samtidig med en høj virkningsgrad og maksimal komfort. cleanEFFICIENCY Teknologien yder et stort bidrag hertil. Som synligt ekspempel herpå, bliver emissionsværdierne så lave at det er tæt på det ikke målebare. Dette gælder både ved dellast og nominal ydelse.

 lovmæssig foreskrevet emissionsværdier, BImSchV Deutschland gyldig fra 26. 1. 2010  Emissionsgrænseværdier Blauer Engel, gyldig fra 1. 1. 2012  Emissionsværdier KWB Easyfire 22 kW

Emissionstest dellast (mg/Nm³) beregnet ved 13% O2

160 150

140

120

100

105

80

80

80

60 60 40

20 10 0

20

NOx Nominel ydelse* CO Nominel ydelse Støv nominel ydelse Teknologien muliggør emissioner tæt på det ikke målebare, såvel ved dellast eller ved nominel ydelse. * Die Bundesimmissionsschutz-Verordnung Deutschland (BImSchV) foreskriver ingen grænseværdier ved stikokcider.

KWB EASYFIRE Træpilleanlæg

8

5


KWB EASYFIRE|Enkel og ren opvarmning

STRØMFORBRUG

ENKEL OG OPTIMERET MOTORKONZEPT Årtiers Know-How, begejstret engagement i områder såvel som med forskning og udvikling, som sparsomme motorer til træpille og asketransport gør dette muligt. Energiforbruget ved det nye træpilleanlæg KWB Easyfire blev reduceret til et minimum.

Gennemsnitslig årsforbrug i strøm i et hus med 3 personer 181 kWh

KWB Easyfire 15kW

34 € 36 €

190 kWh

Fjernsyn

200 kWh

Vaskemaskine

38 € 245 kWh

Opvaskemaskine

47 € 325 kWh

Tørretumbler

62 €

Køleskab

330 kWh

63 €

Belysning

330 kWh

63 € 415 kWh

Fryser

79 €

445 kWh

Komfur kWh

100 kWh

200 kWh

300 kWh

400 kWh

85 € 500 kWh

Kilde: Gennemsnitforbrug af el ved Stiftung Warentest September 2007; www.test.de Beregninger er taget ud fra en middelpris af 19 Cent/kWh.

Strømforbrug i overblik Typ EF2 V

Typ EF2 S

Typ EF2 GS

elektr. ydelseoptag ved nominal ydelse (%)

Varme (kWh/a)

Elomkostninger (€/a)

elektr.ydelseoptag ved nominel ydelse (%)

Varme (kWh/a)**

Elomkostninger (€/a)

8

0,70

148

28

0,80

159

30

0,91

188

36

12

0,60

155

29

0,70

172

33

0,81

209

40

kW

elektr. ydelsesoptag ved nominel ydelse (%)

Varme (kWh/a)**

Elomkostninger (€/a)

15

0,54

160

30

0,64

181

34

0,75

224

43

22

0,40

171

32

0,50

203

39

0,61

259

49

25

0,38

180

34

0,47

216

41

0,59

278

53

30

0,34

194

37

0,44

238

45

0,55

310

59

35

0,30

209

40

0,40

260

49

0,51

343

65

Beregninger er taget ud fra en middelpris af 19 Cent/kWh. ** Beregningsgrundlag er 1.320 fuldlasttimer/år, Vinterdrift (7 Måneder)

9

KWB EASYFIRE Træpilleanlæg


KWB EASYFIRE|Styring

ENKEL BETJENING KWB Comfort 3 Mikroprocessorstyring KWB Comfort 3 er et modular opbygget system og bruges til styring og betjening af KWB biomasseanlæg. Alle indstillinger kan i kombination med et drejehjul og toknaps betjeningen ændres, disse vises på det overskuelige og innovative grafiske display. Med den logisk opbyggede menustyring til kedel, varmekredse, brugsvand tank og buffertank kan nemt bliver konfigureret. Styringen tilpasser kedlens drift til varmebehovet, fuldautomatisk og trinløs fra drift til fuldlast. Ved hjælp

af styringskonzeptet bliver der opnået optimale forbrændingsbetingelser, lave emissioner og god økonomi. Foruden opvarmningsstyringen står også omfangsrig styring af varmemanegementet fra parcelhuse til minivarmeværker til rådighed. Som modul er det muligt at udvide KWB Comfort 3 med styringer til op til 32 varmekredse, 16 Buffertanker og 16 brugsvandsbeholdere. Ligeledes er det muligt at montere flere digitale og analoge fjernbetjeninger.

Styringsplatformen består af følgende elementer: Basisplatine Indeholder samtlige ind/udgang til kedelbetjeningen ink sensor og klemliste til ekstern kabelering. Yderliger indeholder basisplatinen styringen af brugsvandsbeholderen og buffertanken med to temperaturfølere.

Kedelbetjeningsmodulet Dette modul er til betjening og regulering af kedlen og dets varme manegement.

Varmekreds udvideselsmodul Styring af max to varmekredse, en brugsvandsbeholder og en buffertank (med 2 følere) pr modul. Betjeningen og overvågning af kedlen foregår enten over kedelmodulet eller over en digital fjernbetjening.

Analog fjernbetjening Enkel betjening af hhv en varmekreds med rumføler, betående af et drejehjul til ønsket rumtemperatur +/-5 °C og 4 funktioner udvalgsknap til vald af varmeprogram: automatik, nedsænkningg, frostbeskyttelse og dagsdrift.

Digital fjernbetjening Muliggør en betjening af såvel en eller flere varmekredse med rumføler, som konfiguration eller overvågning af varmekreds, brugtvandsbeholder eller buffertankens manegement fra stuen.

KWB Comfort Solar Med styringen KWB Comfort Solar bliver solaranlægget styret, og derved sørges der for en transport at den gratis solvarme ind i anlægget. Ved siden af funktionalitet og design kendetegnes denne solarstyring af den selvforklarende og enkle betjening. En udførlig installationsvejledning har installatøren til rådighed.

KWB EASYFIRE Træpilleanlæg

10


KWB EASYFIRE|Styring

KWB Comfort SMS Med egen mobiltelefon kan den aktuelle driftstilstand aflæses og aktivt styre anlægget (f.eks ferie- eller partyindstilling).

Foruden tænd og sluk for anlægget, kan alle aktuelle driftstilstande blive kontrolleret og ændret. F.eks på varmekredse, brugsvand eller buffertank kan der ændres indstillinger på. Derudover bliver alarmmeldinger sendt

til mobiltelefonen. Fastlagte kommandoer kan sendes fra mobiltelefonen til anlægget, som så sender en bekræftelses SMS retur. Forenklet bliver dette ved brug af den forhåndsinstallerede kommandoer, som KWB Comfort 3 kan sende til mobiltelefonen. Denne software findes i sprogene: tysk, engelsk, italiensk, fransk, spansk og slovakisk.

KWB Comfort Visio KWB Comfort Visio er en yderligere byggesten i KWB Comfort serien til visualisering, fjernbetjening og fjernovervågning af KWB varmeanlæg på en PC. Revolutionær er KWB Comfort Visio med henblik på projektering og opstart: Tilslut, tænd - og det kører – KWB Comfort Visio anpasser sig automatisk til varmesystemet. KWB Comfort Visio er tilgængelig i sprogene tysk og engelsk.

Overvågning og betjening Ved KWB Comfort Visio bliver driftsværdier fra kedlen, varmekredse, brugsvand og buffertanken vist. Samtlige af anlæggets konfigurationsparameter bliver vist på visualiseringsoverfladen og kan bliver ændret.

Derudover tilbyder KWB Comfort Visio et omfangsrigt alarmmanegement, som består af alarmstatstikker og -protokollern, og et omfangsrigt hjælpeprogram til de enkelte alarmer.

Arkivering Ved benyttelse af en pc kan de omfangsrige data og driftsoptegnelser som KWB Comfort Visio indeholder og leverer bliver brugt.

Fjernsupport Tilgangen til anlægget kan opnås overalt via et modem. Derved kan anlægget kontrolleres og der kan indstilles på indstillingerne ved behov. Dette betyder også at KWB kundeservice ved beholv kan yde fjernsupport på anlægget.

Modem

Seriell od. TCP/IP

Modem

Tel

n e fo

ne

t

f Tele

Adgang til visualiseringspc ved hjælp af egen software.

Mulighed 1: Visualiserings pc i nærheden af anlægget

onn

et

Modem

Visualisering

Modem

Mulighed 2: Ingen pc i nærheden af anlægget

KWB Comfort InterCom KWB Comfort InterCom ist eine Schnittstelle für den Datenaustausch zwischen der Regelung KWB Comfort und Fremdsystemen.

følger over en seriel forbindelse, netværksforbindelse eller analog modemforbindelse. Alle Kedeldriftsparameter og enkelte alarmer kan udlæses af styringe med KWB Comfort. Derudover kan enkelte parameter fra et fremmed system ændres med KWB Comfort.

Ved foreksempel overordnet styrings og visualiseringssystemer eller bygningsteknik. Dataudveksling

11

KWB EASYFIRE Træpilleanlæg


KWB Easyfire|Transportsystemer

TRÆPILLE LAGER  &  T OPTIMERET TIL HVERT BEHOV Foruden kontstruktionen af moderne træpilleanlæg besidder KWB omfangrig erfaring i den optimale lagring og transport af træpiler til anlægget. Næsten alle brændsels lagerrum kan udstyres med de fleksible og mangfoldige varianter af KWB.

Anlæg

Lagerrum ved siden af fyrrum

Træpileomrører plus med knæksnegl

S. 14-15

Transportsnegl med knæksnegl

S. 16-17

Lager

KWB træpille big bag med knæksnegl

Heizung

Lagerrum fjernt fra fyrrum

Træpilleomrører plus med sugetransport

S. 20-21

Transportsnegl med sugetransport

KWB træpilleboks med sugetransport

S. 26-27

KWB træpille big bag med sugetransport

KWB EASYFIRE Træpilleanlæg

12

S. 18

Lager

S. 22-23

S. 19

KWB Sonde med sugetransport

S. 24-25


KWB Easyfire|Transportsystemer

 TRANSPORTSYSTEM Anlæg

Lagerrum udenfor bygningen

Sugetransport med jordtank

S. 28

KWB Træpilleboks med sugetransport

S. 26-27

Lager

KWB Træpille big bag med sugetransport

Anlæg

Lagerrum ikke eksistent

KWB beholder 107l KWB beholder 300l

S. 19

S. 29

Brændstofbeholder og lagerrumssstørrelse til træpiller Brændstofforbrug

Lagerrum med skrågulv**

Lagerrum uden skrågulv

kW

Forbrug pr år (kg/a)

Lagerrumsvolumen (m³)

Lagerrumsflade* (m²)

Lagerraumvolumen (m³)

8

3.040

7,2

2,9

6,0

Lagerrumsflade* (m²) 2,4

12

4.560

10,8

4,3

9,0

3,6

15

5.700

13,5

5,4

11,3

4,5

22

8.360

19,8

7,9

16,5

6,6

25

9.500

22,5

9,0

18,8

7,5

30

11.400

27,0

10,8

22,5

9,0

35

13.300

31,5

12,6

26,3

10,5

Faktor forbrug pr år: ca. 380 kg pr kW opvarming (ved optimal udførelse af varmeanlægget og god træpillekvalitet); Faktor Lagerrumsstørrelse til årsbehov med skrågulv: 0,9 m³ pro kW opvarmning; Faktor lagerrumstørrelse til årsforbrug uden skrågulv: 0,75 m³ pro kW opvarmning; Vurdering: 1.500 Fuldlasttimer, 650 kg/m³ pulverrumvægt træpiller; *rumhøjde 2,5 m; beregning med gennemsnitslig tab** Winkel ca. 35°

13

KWB EASYFIRE Træpilleanlæg


KWB Easyfire|Transportsystemer

TRÆPILLEOMRØRER PLUS MED KNÆKSNEGL Træpilleomrører Plus består af omrører, motor og en transportsnegl, som individuel kan kortes op. Den store fordel ved disse transportsystemer er den bedst mulige udnyttelse af lagerrummets volumen. Dermed er ingen skråbundskontruktion nødvendigt. Planlægnings- og montageindsaten for håndværkeren reduceres til et minimum. Træpilleomrører Plus kan kombineres med træpille knæksneglen, som består af knæksnegl og sneglforlængelse. Disse udmadermodeller egner sig til såvel kvadratiske, som runde og rektangulære lagerrum, som ligger ved siden af fyrrummet.

Rengøring af lagerrum kun nødvendigt hvert 10. år

Ekstrem støjsvag drift

Bedstmulig lagerrumsudnyttelse

Omrører  max. 3,0 m

højdejusterbar højde 17 bis 25 cm

1

1

max. 242 cm

1: Midt faldslange

max. 284,5 cm

Knæksnegl med aksafvigelse B i sammenhæng med lagerrum sænkning Lagerrum sænkning

Knæksnegl 1

Knæksnegl 2

Knæksnegl 3

A = 78,5 cm, C = 48,7 cm

A = 91,0 cm, C = 59,9 cm

A = 101,0 cm, C = 67,9 cm

Knæksnegl 4 A = 116,0 cm, C = 80,8 cm

0 cm

B = 0 cm

B = 0-35 cm

B = 0-47 cm

B = 44-64 cm

5 cm

-

B = 0-27 cm

B = 0-42 cm

B = 35-60 cm

10 cm

-

B = 0-12 cm

B = 0-34 cm

B = 22-55 cm

15 cm

-

B = 0 cm

B = 0-24 cm

B = 0-50 cm

20 cm

-

-

B = 0 cm

B = 0-43 cm

25 cm

-

-

B = 0 cm

B = 0-33 cm

30 cm

-

-

-

B = 0-19 cm

35 cm

-

-

-

B = 0 cm

KWB EASYFIRE Træpilleanlæg

14

Alle mål i cm


KWB Easyfire|Transportsystemer

Lagerrum ved siden af eller over fyrrummet

≥ 20

M K

D2

F

H 80 120

85 200

A

K

M P

D2

≥ 20

Signatur A

Nød-stop-knap: Kedel er ikke uden strøm, men forbrænding stoppes varmetilførsel kører videre!

D2

Murgennembrud 35 x 35 cm: lukkes efter montering, kanal lyddæmpes Murgennembrud 35 x 35 cm: lukkes efter montering, kanal lyddæmpes Ildslukker

H

Dørbeskyttelse til trykaflastning

K

• Tilgang til skorsten holdes fri: min. 60 cm • Opsætning af røgrør og skorsten ihht. tabel „Tekniske data“ • Energispareregulator indsat med ekplosionsklap (foruden RLU-drift se side 35)

Bemærk

F

M

Lydisoleringsmåtte

P

Ventileret påfyldningsstuds (Indblæsning og Udsugningsstuds) Indblæsningsstuds i midten af rummet og udsugningsstuds ≥ 50 cm ved siden af indblæsningsstudsen retning mod lagerrumsdøren. Udsugningsstuden skulle gerne være så kort som muligt i væggen (jordforbindelse skal kunne monteres). Begge studser skal monteres ≥ 50 cm fra sidevæggene og ≥ 20 cm fra loftet.

• Ind- og udluftning fyrrum ≥ 400 cm². • Motor monteres udenfor lagerrummet. • Bemærk loftslast / statiske belastninger beachten! • Bemærk lokale brand- og bygningsreglementer! • Bemærk de lovmæssige reglementer for brændbare materialer! • Træpilleanlægget KWB Easyfire med knæksnegl (Typ EF2 S) er både til højre og venstre montering.

Alle mål i cm

15

KWB EASYFIRE Træpilleanlæg


KWB Easyfire|Transportsystemer

TRANSPORTSNEGL MED KNÆKSNEGL Transportsnegl i kombination med en knæksnegl er den idelle løsning ved lange, pararel til fyrrummet liggende lagerrum. Transportsneglen er leveringsdygtig i forskellige længder, og kan kombineres med en knæksnegl og snegl forlængere. Til lagerrum som ligger over fyrrummet, anbefales der også en faldslange som transportsnegl. Det ekstrem støjsvage transportsystem er vedligeholdelsefrit, absolut robust og har et minimalt eget strømforbrug.

Transportsnegl og forlænger Ekstrem lavt støjniveau ved drift

MBL MBDK0002

Minimal strømforbrug C

Vedligeholdelsesfri

A

B

B

1

1: Midt fald slange

1

Knæksnegl med aksel kardan?? B i forbindelse med lagerrumsnedsænkning Lagerrumsnedsænkning

Knæksnegl 1

Knæksnegl 2

Knæksnegl 3

Knæksnegl 4

A = 78,5 cm C = 48,7 cm

A = 91,0 cm C = 59,9 cm

A = 101,0 cm C = 67,9 cm

A = 116,0 cm C = 80,8 cm

Forlængelse

Transportsnegl

Rumdybde

L

RT mind.

130 cm

155 cm

40 cm

L1

0 cm

B = 0

B = 0-35 cm

B = 0-47 cm

B = 44-64 cm

180 cm

205 cm

80 cm

5 cm

-

B = 0-27 cm

B = 0-42 cm

B = 35-60 cm

230 cm

255 cm

120 cm

10 cm

-

B = 0-12 cm

B = 0-34 cm

B = 22-55 cm

260 cm

285 cm

160 cm

B = 0-50 cm

280 cm

305 cm

200 cm

310 cm

335 cm

240 cm

360 cm

385 cm

460 cm

485 cm

15 cm

-

B = 0 cm

B = 0-24 cm

20 cm

-

-

B = 0 cm

B = 0-43 cm

25 cm

-

-

B = 0 cm

B = 0-33 cm

30 cm

-

-

-

B = 0-19 cm

35 cm

-

-

-

B = 0 cm

KWB EASYFIRE Træpilleanlæg

16

490 cm

515 cm

540 cm

565 cm

Alle Maße in cm mål i cm


KWB Easyfire|Transportsystemer

≥ 20

Lagerrum ved siden af eller ovenover fyrrummet muligt

K

H

M

>3° S

≥ 20

D2

K

F A

P

95 200

M

42,5

≥ 50

80 120

KWB Empa Compact

S

Signatur A

Nød-stop-knap: Kedel er ikke uden strøm, men forbrænding stoppes varmetilførsel kører videre!

M

Lydisoleringsmåtte

P

Ventileret påfyldningsstuds (Indblæsning og Udsugningsstuds) Indblæsningsstuds i midten af rummet og udsugningsstuds ≥ 50 cm ved siden af indblæsningsstudsen retning mod lagerrumsdøren. Udsugningsstuden skulle gerne være så kort som muligt i væggen (jordforbindelse skal kunne monteres). Begge studser skal monteres ≥ 50 cm fra sidevæggene og ≥ 20 cm fra loftet.

S

Skrågulv/blindgulv

D2 Murgennembrud 35 x 35 cm: lukkes efter montering, kanal lyddæmpes Ildslukker

H

Dørbeskyttelse til trykaflastning

K

• Tilgang til skorsten holdes fri: min. 60 cm • Opsætning af røgrør og skorsten ihht. tabel „Tekniske data“ • Energispareregulator indsat med ekplosionsklap (foruden RLU-drift se side 35)•

Bemærkning

F

• Ind- og udluftning fyrrum ≥ 400 cm². • Motor monteres udenfor lagerrummet. • Bemærk loftslast / statiske belastninger beachten! • Bemærk lokale brand- og bygningsreglementer! • Bemærk de lovmæssige reglementer for brændbare materialer! • Træpilleanlægget KWB Easyfire med knæksnegl (Typ EF2 S) er både til højre og venstre montering.

Alle Maße mål i cm in cm

17

KWB EASYFIRE Træpilleanlæg


KWB Easyfire|Transportsystemer

KWB TRÆPILLE BIG BAG MED Score på point kan Big Bag især med den optimale rumudnyttelse. Seriemæssig kan der rekvieres to størrelser fra 2,2 til 10,5 tons fyldmængde, lavet af støvtæt antistisk tekstil, som holdes af galvaniseret stålramme. Big Bag‘en kan stå enten umiddelbart ved siden af anlægget, med overholdelse af mindsteafstanden, eller i lagerrummet eller i et vejrbestandigt skur udenfor ( afhængig af de lokale brandbeskyttelses reglementer).

KWB Empa Compact

K

KWB Pellet Big Bag

100 200

100 200

80 120

P

≥5

K

≥5

≥ 30

≥ 150 ≥ 30

H øj udmader udnyttelsesgrad

155 FH ≥ 60 RH

F A

KWB Empa Compact

≥5

≥ 30

≥ 60

F A

≥5

K

≥ 20

K

≥ 20

Brændselsetilførsel via KWB Pellet Big Bag og transporten til anlægget foregår via træpilleomrører plus i kombination med en knæksnegl (Typ EF2 S).

Opstilling også muligt udenfor

KWB Pellet Big Bag

D2

Rekvirerbar i 4 forskellige størrelser

80 120

≥ 10

P

KWB træpille big bag - tekniske data Størrelse:

[m]

1,5 x 1,5 m

2,0 x 2,0 m

2,5 x 2,5 m

3,0 x 3,0 m

Fyldmængde* (ma x .):

Indblæsningsstuds ned

[t]

 2,2 t

 3,9 t

 6,5 t

 9,3 t

Fyldmængde* (max.):

 2,3 t

 4,1 t

 6,9 t

 10,5 t

Længde x bredde

Indblæsningsstuds op

[t]

Fyldhøjde **

FH:

[cm]

162 cm eller 177 cm eller 192 cm

Rumhøjde (mind.)

RH:

[cm]

Fyldhøjde +  20 cm

Antal

Stk.

1 Stk.

1 Stk.

2 Stk.

2 Stk.

FD:

[cm]

100 cm

140 cm

Fyldåbninger Füll-Distanz

* Kapacitet er afhængig af: fyldteknik, træpillernes egenskaber, beholderstørrelse, plads og højde af indblæsningsstudsen! ** Fyldhøjde er afhængig af postitionen af indblæsningsstudsen. Afhængig af de lokal brandbestemmelser kan en big bag sættes op i fyrrummet når afstanden overholdes. Ved tilstrækkelig beskyttelse mod vejret, kan big bag’s også står udenfor. Herved er det igen at bemærke de lokale brandreglementer. Big Bag har ikke behov for en udluftning - luften undviger gennem tekstilet og skal luftes ud via en udluftningskanal i rummet (mind. 400 cm2). Bygningsmæssige krav: tør, vandret, glat, ren og bærbar - min. 1.500 kg/m2

KWB EASYFIRE Træpilleanlæg

18

Alle mål i cm


KWB Easyfire|Transportsystemer

KNÆKSNEGL/SUGETRANSPORT Brændselstilførsel via KWB Pellet Big Bag og transporten til anlægget foregår via træpilleomrører plus i kombination sugetransport (Typ EF2 GS).

Meget høj udmader virkningsgrad Opstilling udenfor også muligt

≥ 20

Rekvirerbar i 4 forskellige størrelser

G

B1

Z

G

≥5

≥ 30

F

FD

D2 B1

KWB Pellet KWB Big Bag Nød-stop-knap: Kedel er ikke uden strøm, men forbrænding stoppes Empa Compact varmetilførsel kører videre!

Brandbeskyttelsesmanchet80 transportslanger  6 cm, boring hhv  7 cm - lukkes efter montage60

P

≥ 60

B1

P

K

• Tilgang til skorsten holdes fri: min. 60 cm • Opsætning af røgrør og skorsten ihht. tabel „Tekniske data“ • Energispareregulator indsat med ekplosionsklap (foruden RLU-drift se side 35)

P

Studs til indblæsning af træpiller: 1 hhv. 2 indblæsnngsstudser (alt efter størrelse af KWB Big Bag’en) - Opsugning ikke nødvendigt.

Z

Mellemrum

D2 Murgennembrud 35 x 35 cm: lukkes efter montering, kanal lyddæmpes F

Ildslukker FD

G

Fremførsel af slange • maximal totallængde: 25 m • maximale transporthøjde uden afsats: 3 m •m  aximale totaltransport med afsats: 5 m – senest efter 3 m indbygges afsats for højderegulering • pr afsats skal slangen være vandret min 1  meter • alle transportslangers bøjningsgrader min 40 cm

Hinweise

P

80 60

KWB Empa Compact

± 23°

Signatur A

P

≥ 60

A

B1

KWB Pellet Big Bag

100 200

≥5

≥ 30

D2

± 23°

K ≥5

F K

B1

Z D2

A

100 200

≥ 20

≥5

D2

• Ind- og udluftning fyrrum ≥ 400 cm². • Motor monteres udenfor lagerrummet. • Bemærk loftslast / statiske belastninger beachten! • Bemærk lokale brand- og bygningsreglementer! • Bemærk de lovmæssige reglementer for brændbare materialer! • Træpilleanlægget KWB Easyfire med knæksnegl (Typ EF2 S) er både til højre og venstre montering.

Alle mål i cm

19

KWB EASYFIRE Træpilleanlæg


KWB Easyfire|Transportsystemer

TRÆPILLEOMRØRER PLUS MED SUGETRANSPORT Træpilleomrører plus består af omrører, motor og en transportsnegl som kan opkortes individuelt så den passer på det pågældene sted. Den største fordel ved dette transporstystem er den bedste mulige udnyttelse af lagerrummets volumen. Dermed er der ingen skråbund konstruktion er nødvendig. Planlægningen og monteringen for håndværkeren er reduceret til et minimum. Træpilleomrører Plus er egnet i kombination med sugetransport til et lagerrum som ligger væk fra fyrrummet. Sugelængde af 25 meter og højdeforskelle op til 5 meter kan benyttes. Ved hjælp af den optimerede lydistolering af sugetransporten og den stor dimensionerede tank er anlægget meget lydsvag ved drift.

Bedstmulig lagerrumudnyttelse Minimal planlægning og monteringsindsats Rengøring af lagerrummet først nødvendigt efter 10 år

Omrører  max. 3,0 m højdejusterbar højde 17 bis 25 cm Friløb

Friløb

max. 242 cm max. 315 cm

KWB EASYFIRE Træpilleanlæg

20

Alle mål i cm


KWB Easyfire|Transportsystemer

Lagerrum muligt ved siden af, ovenover eller under fyrrummet

≥20

M

B1

K

G

D2

H

B1

K

M

80 60

85 200

80 120

≥ 20

P

A

F

Signatur A B1

Nød-stop-knap: Kedel er ikke uden strøm, men forbrænding stoppes varmetilførsel kører videre! Brandbeskyttelsesmanchet transportslanger  6 cm, boring hhv  7 cm - lukkes efter montage

D2 Murgennembrud 35 x 35 cm: lukkes efter montering, kanal lyddæmpes Ildslukker

G

Fremførsel af slange • maximal totallængde: 25 m • maximale transporthøjde uden afsats: 3 m • maximale totaltransport med afsats: 5 m – senest efter 3 m indbygges afsats for højderegulering • pr afsats skal slangen være vandret min 1  meter • alle transportslangers bøjningsgrader min 40 cm

H

Dørbeskyttelse til trykaflastning

Hinweise

F

K

• Tilgang til skorsten holdes fri: min. 60 cm • Opsætning af røgrør og skorsten ihht. tabel „Tekniske data“ •E  nergispareregulator indsat med ekplosionsklap (foruden RLU-drift se side 35)

M

Lydisoleringsmåtte

P

Ventileret påfyldningsstuds (Indblæsning og Udsugningsstuds) Indblæsningsstuds i midten af rummet og udsugningsstuds ≥ 50 cm ved siden af indblæsningsstudsen retning mod lagerrumsdøren. Udsugningsstuden skulle gerne være så kort som muligt i væggen (jordforbindelse skal kunne monteres). Begge studser skal monteres ≥ 50 cm fra sidevæggene og ≥ 20 cm fra loftet.

• Ind- og udluftning fyrrum ≥ 400 cm². • Motor monteres udenfor lagerrummet. • Bemærk loftslast / statiske belastninger beachten! • Bemærk lokale brand- og bygningsreglementer! • Bemærk de lovmæssige reglementer for brændbare materialer! • Træpilleanlægget KWB Easyfire med knæksnegl (Typ EF2 S) er både til højre og venstre montering.

Alle mål i cm

21

KWB EASYFIRE Træpilleanlæg


KWB Easyfire|Transportsystemer

TRANSPORTSNEGL MED SUGEANORDNING Sugeanordning består af sugeturbine, tank, suge- og returluftslange og den med moduler udvidbare transportsnegl. Dette egner sig især godt til lagerrum som ligger væk fra fyrrummet, og til lagerrum som ligger enten vedsiden af, over eller under furrummet. Træpillerne bliver ved hjælp af en transportsnegl fra lagerrummet transporteret med en sugeslange fra sugeturbinen over til fyrrummet, til anlæggets tank. Sugelængde op til 25 meter og en højdeforskel op til 5 meter kan overvindes. Systemet er absolut pålidelig og på grund af isolering meget lydsvag under driften. Ideel til lagerrumsystemer, som ikke befinder sig på samme plan som fyrrummet Ideel til aflange lagerrum Sugelængde fra op til 25 meters længde

Frirum

Transportsnegl

Rumdybde

L

RT mind.

130 cm

155 cm

180 cm

205 cm

230 cm

255 cm

260 cm

285 cm

280 cm

305 cm

310 cm

335 cm

360 cm

385 cm

460 cm

485 cm

490 cm

515 cm

540 cm

565 cm

Frirum

KWB EASYFIRE Træpilleanlæg

22

Alle mål i cm


KWB Easyfire|Transportsystemer

LØSNING TIL SPECIELLE LAGERRUM SITUATIONER Transportsnegl med faldskakt P

≥ 20

Transportsnegl med sugeanordning

K K

M

H

G

>3°

D2

P

≥ 20 ≥ 20

B1

M

D2

S

L B2

H

S

Signatur B1

Brandbeskyttelsesmanchet transportslanger  6 cm, boring hhv  7 cm - lukkes efter montage

K

• Tilgang til skorsten holdes fri: min. 60 cm • Opsætning af røgrør og skorsten ihht. tabel „Tekniske data“ •E  nergispareregulator indsat med ekplosionsklap (foruden RLU-drift se side 35)

L

Loftsgennembrug   10 cm: lukkes efter montage, kanal isoleres Kanal schallentkoppeln

M

Isoleringsmåtte

P

Ventileret påfyldningsstuds (Indblæsning og Udsugningsstuds) Indblæsningsstuds i midten af rummet og udsugningsstuds ≥ 50 cm ved siden af indblæsningsstudsen retning mod lagerrumsdøren. Udsugningsstuden skulle gerne være så kort som muligt i væggen (jordforbindelse skal kunne monteres). Begge studser skal monteres ≥ 50 cm fra sidevæggene og ≥ 20 cm fra loftet.

S

Skrågulv/blindgulv

B2 Brandbeskyttelsesmanchet faldskakt  7,5 cm D2 Murgennembrud 35 x 35 cm: lukkes efter montering, kanal lyddæmpes

G

Hinweise

H

Dørbeskyttelse til trykaflastning

• Ind- og udluftning fyrrum ≥ 400 cm².• Montering af motor/gear udenfor fyrrummet. • Bemærk loftslast / statiske belastninger beachten! • Bemærk såve loftslast / statiske belastninger som bemærk lokale brand- og bygningsreglementer! • Bemærk de lovmæssige reglementer for afstanden til brændbare materialer! • Træpilleanlægget KWB Easyfire med sugeanordning (Typ EF2 GS) findes kun i venstre udførelse. • Træpilleanlægget KWB Easyfire med knæksnegl (Typ EF2 S) kan fås i begge udførelser.

Alle mål i cm

23

KWB EASYFIRE Træpilleanlæg


KWB Easyfire|Transportsystemer

KWB AFTAGSONDE MED SUGETRANSPORT Transportsystemet består af en omskifterenhed med 2 intregerede brandbeskyttelses manchetter og 3 aftagssonder, som bliver placeret i lagerrummet og forbundet med omskifterenheden med hjælp af suge og returluftslanger. Omskiftningen til træpiller mellem de 3 aftagssonder sker automatisk. Træpillerne bliver suget ind i forrådsbeholderen med en sugeturbine. Dette system er især egnet til aflange lagerrum ved siden af, over eller under fyrrummet, og udtegner sig med en fleksibel indsats, minimal planlægning og enkel montage.

Fleksibel brugbar og meget enkel montage uden den store planlægning

Ingen bevæglige træpilleansug ninger i fyr- eller lagerrummet - dermed minimal pladsbehov S tabil træpille tilførelse på grund af en speciel sondegeometri. Omskifterenhed: automatisk skift mellem sugesonderne

KWB sugesonder: otimal sikkerhed med 3 seperate udgange i fyrrummet

KWB EASYFIRE Træpilleanlæg

24

Alle mål i cm


KWB Easyfire|Transportsystemer

≥ 20

Lagerrum ved siden af, over eller under fyrrummet

P M

≥ 20

15

35°

S 35

< 80

G

M H

K

80 120

D1

KWB EmpaEco KWB Empa Therm

F A

S 85 200

P

Signatur A

Nød-stop-knap: Kedel er ikke uden strøm, men forbrænding stoppes varmetilførsel kører videre!

• Tilgang til skorsten holdes fri: min. 60 cm • Opsætning af røgrør og skorsten ihht. tabel „Tekniske data“ • Energispareregulator indsat med ekplosionsklap (foruden RLU-drift se side 35)

F

Ildslukker

M Isoleringsmåtte

G

Slangeføring • maximal transportlængde af afdragssonde til KWB Easyfire: 25 m • maximal transporthøjde uden afsats: 3 m • maximal transporthøjde med afsats: 5 m – senest efter 3 m med højdeforskel skal der monteres en afsats • pr afsats skal der være 1meter vandret slange • alle transportslangers radius min 40 cm

H

Dørbeskyttelse til trykaflastning

Hinweise

Murgennembrud  25 cm, midterakse: gulvoverkant + 14 cm, afstand D1 til andre bygningsdele ≥ 35 cm fra midterakse, murgennemføringen må ikke vise nogen hulrum og skal være ren og glat.

K

P

Ventileret påfyldningsstuds (Indblæsning og Udsugningsstuds) Indblæsningsstuds i midten af rummet og udsugningsstuds ≥ 50 cm ved siden af indblæsningsstudsen retning mod lagerrumsdøren. Udsugningsstuden skulle gerne være så kort som muligt i væggen (jordforbindelse skal kunne monteres). Begge studser skal monteres ≥ 50 cm fra sidevæggene og ≥ 20 cm fra loftet.

S

Skrågulv/blindgulv

• Ind- og udluftning fyrrum ≥ 400 cm². • Motor monteres udenfor lagerrummet. • Bemærk loftslast / statiske belastninger beachten! • Bemærk lokale brand- og bygningsreglementer! • Bemærk de lovmæssige reglementer for brændbare materialer! • Træpilleanlægget KWB Easyfire med sugeanordning (Typ EF2 GS) findes kun i venstre udførelse.

Alle mål i cm

25

KWB EASYFIRE Træpilleanlæg


KWB Easyfire|Transportsystemer

KWB TRÆPILLEBOKS MED SUGETRANSPORT KWB træpilleboks er kombinerbar med sugetransport. Til udvalg er der seriemæssig størrelser fra 2,1 til 6,7 tons indhold, lavet af antistatisk udført stof med galvaniseret stålkonus, som kan løftes i en højdejusterbar metalramme. Brændselstilførsel af tekstiltanken sker med en snegl og sugeanordning til anlægget. KWB træpilleboks kan monteres med overholdelse af mindsteafstanden direkte i fyrrummet eller i et separat rum som ikke skal overholde REI90 anfordringer under visse forudsætninger. Uanset hvordan skal alle de lokale brandreglementer overholdes. Ved beskyttelse mod vind og vejr, kan KWB Træpilleboksen også monteres udenfor i det fri.

Højdejusterbar 180 / 190 cm – 250 cm Stabil stålkorpus Optimale ???

Oprids kvadratisk udførsel

Oprids rektangulær udførsel B1

B2

H1

H1

H2

H2

H3

H3

A

A

B1

A

B

Typebetegnelse Volumen Fyldmængde1) (max.): Indblæsningstuds Udsugningsstuds Bredde Længde A B B1 B2 H1 H2 H3 - højdejusterbar

Enhed m³ t Stk. Stk. cm cm cm cm cm cm cm cm cm

Typ 17 3,1-5,2 2,1-3,2 1 1 170 170 23 50 70 136 180-250

Typ 21 4,5-7,5 2,8-4,7 1 1 210 210 23 50 86 136 180-250

Typ 25 6,4-11,0 4,2-6,7 1 1 250 250 23 90 86 136 180-250

1) Fyldmængde er afhængig af: fyldteknik, træpillekonsistens, pladsbehov, beholderstørrelse og beholderhøjde! nødvendige, ved påfyldning af langsiden er 3 studser nødvendige. Er der 3 studser med i leveringsomfanget.

KWB EASYFIRE Træpilleanlæg

26

Typ 17/29 5,7-8,3 3,6-5,4 1 bzw. 22) 1 170 290 23 85 50 103 155 190-250 2)

Typ 21/29 6,6-10,2 3,8-6,1 1 bzw. 22) 1 210 290 23 85 50 103 155 190-250

Ved opfyldning på tværsiden er 2 studser

Alle mål i cm


KWB Easyfire|Transportsystemer

Lagerrum ved siden af, ovenover eller under fyrrummet

B1 G

K X

F

≥ 10

100 200

A

≥ 60

K ≥ 10

P B1

100 200

≥ 20

X

KWB Empa Compact

Signatur Nød-stop-knap: Kedel er ikke uden strøm, men forbrænding stoppes varmetilførsel kører videre!

B1

Brandbeskyttelsesmanchet-transportslange  6 cm, boring hhv  7 cm, lukkes efter montage

F

Ildslukker

G

Slangeudførsel • maximal transportlængde: 25 m • maximal transporthøjde uden trin: 3 m • maximal transporthøjde med trin: 5 m – senest efter 3 meters højdedifference skal der monteres et trin • pr trin skal slangerne ligge min. 1 m vandret • alle transportslanger-bøjningsradius min. 40 cm

Hinweise

A

K

• Tilgang til skorsten holdes fri: min. 60 cm • Udførsel fra røgrør og skorsten i hht. tabellen „Tekniske data“ • Shuntventil med eksplosionsklappe monteres (udover RLU­drift se side 35)

P

Påfyldningsstudser (Indblæsnings- & udsugningsstuds): 2 hhv. 3 påfyldningsstudser (alt efter størrelse på KWB Træpilleboks)

X

Opstilingsrum tekstiltank: • Ud- og indlufning opstillingsrum af tekstiltank ≥400 cm² vorsehen • I opstillingsrummet til tekstiltanken må der ingen spidse og skarpe genstande være! • Tekstiltanken må ikke være i berøring med fugtige vægge. • UV-lys skal forhindres i tekstiltankens opstillingsrum (feks sæt UVfolie på vinduer). • Da der i løbet af årener kan ansamle sig en del træpillstøv, anbefaler KWB at rengøre en træpilleboks hver 3-5 år.

• Ind- og udluftning fyrrym ≥ 400 cm² tilstræbes. • Bemærk loftslast / statiske belastninger beachten! • Bemærk lokale brand- og bygningsreglementer! • Bemærk de lovmæssige reglementer for brændbare materialer! • Træpilleanlægget KWB Easyfire med sugetransport (Typ EF2 GS) kan kun erhverves med venstre montage.

Alle mål i cm

27

KWB EASYFIRE Træpilleanlæg


KWB Easyfire|Transportsystemer

SUGETRANSPORT MED JORDTANK I tilfælde af, at der overhovedet ingen plads er til et lagerum inde i en bygning, består muligheden også at få en jordtank, som f.eks kan graves ned i haven og påfyldes med træpiller ved hjælpe af sugetransport hen til KWB Easyfire.

Jordtanken og transporten fra jordtanken er ikke en del af KWB‘s sortiment. KWB anbefaler systemet Geotank fra Geoplast: Kunststofftechnik GmbH, A-2604 Theresienfeld, Bahnstraße 45, www.pelletstank.com.

Ingen lagerrum indenfor i en bygning Vedligeholdelsesvenlig

B1

Ikke synlig udefra

R

E

K

>3°

Signatur B1

Hinweise

R

Brandbeskyttelsesmanchet-transportslange  6 cm, boring hhv  7 cm, lukkes efter montage Et beskyttelsesrør ( 15 oder 20 cm) installering af jordslangerne foretages af bygherren eller instalatøren. Monteringen af røret og murgennembrud skal være tætte udadtil.

K

• Tilgang til skorsten holdes fri:: min. 60 cm • Udførsel fra røgrør og skorsten i hht. tabellen „Tekniske data“ • S  huntventil med eksplosionsklappe monteres (undtagen RLU-drift se side 35)

E

Jordtank

• Ind- og udluftning fyrrum ≥ 400 cm2 til stæbes -Bemærk loftslast / statiske belastninger beachten!• Monter motoren udenfor lagerrummet • Bemærk lokale brand- og bygningsreglementer og bemærk de lovmæssige reglementer for brændbare materialer! • Bemærk de lovmæssige reglementer for brændbare materialer! • Træpilleanlægget KWB Easyfire med sugetransport (Typ EF2 GS) findes kun som venstre montering.

KWB EASYFIRE Træpilleanlæg

28

Alle mål i cm


KWB Easyfire|Transportsystemer

KWB BEHOLDER MED 107 ELLER 300 LITER Som enten opstartsbeholder eller til kunder, som trods mangel på plads til et lagerrum ikke vil miste komforten ved et træpilleanlæg, findes der en manuelt opfyldbare beholder variationer med beholder kapacitet fra hhv 107 til 300 liter.

Ved begge variationer består muligheden for at skifte til automatisk påfyldning (f.eks sugetransport).

K

Minimal pladsbehov H øjeste komfort ved manuel brændselspåfyldning Høj beholderkapazicitet på 300 liter

A F

80 200

K

Nød-stop-knap: Kedel er ikke uden strøm, men forbrænding stoppes varmetilførsel kører videre!

F

Ildslukker

K

• Tilgang til skorsten holdes fri: min. 60 cm • Udførsel fra røgrør og skorsten i hht. tabellen „Tekniske data“ •Shuntventil med eksplosionsklappe monteres (udover RLU­drift se side 35)

Alle mål i cm

A F

29

80 200

A

Bemærk

Legende • Ind- og udluftning fyrrym ≥ 400 cm² tilstræbes. • Bemærk loftslast / statiske belastninger beachten! • Bemærk lokale brand- og bygningsreglementer! • Bemærk de lovmæssige reglementer for brændbare materialer! • Træpilleanlægget KWB Easyfire med beholder på 107 liter, kan kun erhverves med venstre montage.

KWB EASYFIRE Træpilleanlæg


KWB Easyfire|Opstillingsmål

INDBYGNINGSMÅL Typ EF2 S

Typ EF2 GS L3

L4 H3

H2

L1

L2

L3

L2

L3

T1

T4

T1

T4

T2

T3

H2

H1 L2

T3

L4

L1

T2

H1

Typ EF2 S+300

Typ EF2 V H3

H2

L1

T3

L3 T3

L1

L4

T1

T1

T4

T2

H3

H1

T4

H2

L4 L2

T2

H1

Position på tegning

S GS

EF2 8-12 kW S

GS

V

EF2 15-22 kW S+300

S

GS

V

EF2 25-35 kW S+300

S

GS

V

S+300

H1

165

165

165

165

195

195

195

195

230

230

230

230

H2

126

126

126

126

146

146

146

146

164

164

164

164

H3

-

126

146

146

-

146

146

146

-

164

146

146

L1

40

40

40

10

40

40

40

10

40

40

40

10

L2

88

106

106

148

88

106

106

148

88

106

106

148

L3

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

L4

>138

>156

>156

>168

>138

>156

>156

>168

>138

>156

>156

>168

T1

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

T2

93

93

93

93

93

93

93

93

93

93

93

93

T3

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

T4

>167

>167

>167

>167

>167

>167

>167

>167

>167

>167

>167

>167

KWB Easyfire Typ EF2 S: snegltransport KWB Easyfire Typ EF2 GS: sugetransport

V KWB Easyfire Typ EF2 V: beholder 100 Liter S+300 KWB Easyfire Typ EF2 S beholder 300 Liter

Dørbredde for at kunne få et KWB fyr ind, uanset hvilken Type, er 70 x 180 cm tilstrækkeligt.

KWB EASYFIRE Træpilleanlæg

30


KWB Easyfire|Anschlussmaße

TILSLUTNINGSMÅL Signatur tilslutningsmål EF2

7,5 52

74

25-35 kW

Fremløb

Indvendig gevind 1 " højde = 101 cm

Indvendig gevind 1 " højde = 121 cm

Indvendig gevind 5/4 " højde = 137 cm

RL

Returløb

Indvendig gevind 1 " højde = 100 cm

Indvendig gevind 1 " højde = 118 cm

Indvendig gevind 5/4 " højde = 126 cm

AR

Røgrør

 13 cm højde = 75 cm

 13 cm højde = 86 cm

 15 cm højde = 105 cm

RLU

Tilslutning til temperaturafhængig drift (Option)

AR

30

15-22 kW

VL

VL RL

RLU KFE

8-12 kW

KFE

højde = 17 cm

Tilslutning til kedelbefyldning og tømning

Indvendig gevind 1/2 " højde = 6 cm

Hydrauliske anfordringer kan findes og downloades under www.kwb.at og www. kwbheizung.de.

Indblæsningsstuds træpiller Indbygningsvariationer Ved gennemføresel gennem flere rum MBL MBEZ0001 3/4 3 LR

500

3 ø100

PE

KWB # 12-1001289

1 8 NR 1

4 5

ø150

200

LS: 600

PE 6

4

5

ø100

96

ø150

ø100

PE

LR MBL MBEZ0001 4/4

2

KWB # 24-2000004 2

200

1

MBL MBEZ0001 2/4

3

ø150

Standardvariationer

LR

Variantion ved lysskakt 90°

Variantion ved lysskakt 45° 45 KWB # 12-1001291

MBL MBEZ0001 4/4

LS: 600

LS: 600

3

2 ø100

PE

1

PE

ø150

1 8

3

ø150

2

KWB # 24-2000004

1 LR

LR

7

45

45

KWB # 12-1001291 LS: 600

3

Signatur 2

PE

Spændering: forbind ledes!

2

1 Slangekobling system Storz „A“ NW 110 med blindkobling. I fyrrum eller garage monteres med aftagelig kobling LR REI90!

ø150

1

3

Murværk

4

Stålrør

5

Jord spændering: lak fjernes og forbindes!

6

Ildfast beklædning El90, f.eks.: 50 mm rockwoll + 15 mm brandbeskyttelseplade

7

45

7

Rørbue 45°

8

Rørbue 90 °

PE

Potential jord

LS

Lysskakt

LR

Brændesels-lagerrum

NR Rum ved siden af

31

KWB EASYFIRE Træpilleanlæg


KWB Easyfire|Tekniske data

EF2 S / EF2 GS / EF2 V Nennleistung Teillast Kesselwirkungsgrad bei Nennleistung Kesselwirkungsgrad bei Teillast Brennstoffwärmeleistung bei Nennleistung Brennstoffwärmeleistung bei Teillast Kesselklasse gemäß EN 303-5:2012 Wasserseite Wasserinhalt Wasseranschluss Durchmesser Vor-/Rücklauf (Innengewinde) Wasseranschluss Kessel-Füllung und -Entleerung (Innengewinde) EF2 S / EF2 GS / EF2 V Thermische Ablaufsicherung: Nein Vorratsbehälter Wasserseitiger Widerstand beiEF2 10 KV Inhalt Vorratsbehälter bei Typ Inhalt Vorratsbehälter bei Typ EF2 S + 300 Wasserseitiger Widerstand bei 20 K Saugförderung Typ EF2 GS Maximale Sauglänge Kesseleintrittstemperatur (bei Einbau des von KWB mitgelieferten Zwei-Wege-Ventils mit Stellmotor) Maximale Saughöhe Inhalt Vorratsbehälter bei Typ EF2 GS Kesseleintrittstemperatur (bei Einbau einer externen Gewichte Rücklauf-Temperaturanhebung) Kesselgewicht EF2 V Betriebstemperatur Kesselgewicht EF2 S Maximale zulässige Temperatur Kesselgewicht EF2 GS Maximaler laut Prüfbericht (FJ-BLT) EmissionenBetriebsdruck (für Kaminberechnung) Abgasseite Prüfbericht-Nr. Temperatur im Feuerraum O2-Gehalt Nennleistung Druck im Feuerraum Teillast O2-Gehalt Nennleistung CO2-GehaltNennleistung/Teillast Zugbedarf CO2- Gehalt Teillast Saugzug vorhanden Bezug 10 % O2 trocken (EN 303-5) Volumenstrom bei Spreizung 10 K CO Nennleistung Volumenstrom bei Spreizung 15 K CO Teillast Volumenstrom bei Spreizung 20 K NOx Nennleistung Abgastemperatur Nennleistung NOx Teillast OGC Nennleistung Abgastemperatur Teillast OGC Teillast Abgasmassenstrom Staub Nennleistung Nennleistung Abgasmassenstrom Teillast Staub Teillast Abgasvolumen Nennleistung Bezug 11 % O2 trocken Abgasvolumen Teillast CO Nennleistung Abgasanschluss: Anschlusshöhe kesselseitig CO Teillast Abgasanschluss: Durchmesser NOx Nennleistung Steigung des Abgasrohrs NOx Teillast Kamindurchmesser (Richtwerte) OGC Nennleistung Kaminausführung: Feuchteunempfindlich OGC Teillast Brennstoff: Pellets aus reinem Holz nach EN 14961-2 Staub Nennleistung Heizwert Staub Teillast Dichte Bezug 13 % O2 trocken (FJ-BLT) Wassergehalt CO Nennleistung Ascheanteil CO Teillast Länge NOx Nennleistung Durchmesser NOx Teillast Staubanteil vor Verladung OGC Nennleistung Rohstoff: Reines Holz, Rindenanteil <15 % OGC Teillast Asche Staub Nennleistung Aschebehältervolumen Staub Teillast Aschebehälter gefüllt nach § 15a-BVG Österreich Ascheaustragung CO Nennleistung Elektrische CO Teillast Anlage NOx Nennleistung Anschluss: CEE 3-polig NOx Teillast Anschlussleistung EF2 V OGC Nennleistung Anschlussleistung EF2 S OGC Teillast Anschlussleistung EF2 GS Staub Nennleistung Anschlussleistung EF2 GS mit Entnahmesonden Staub Teillast

Einheit kW kW % % kW kW −

8 8,0 2,4 92,4 91,4 9,1 2,6

12 12,0 3,5 94,0 89,4 12,8 4,0

15 15,0 4,4 94,3 90,0 15,9 5,0

22 22,0 6,4 95,0 91,5 23,2 7,2

25 25,0 7,3 95,2 92,4 26,3 8,1

30 30,0 8,7 95,4 93,8 31,4 9,6

35 34,9 10,1 95,7 95,3 36,5 11

5

5

5

5

5

5

5

l Zoll mm DN

40 1 25,4 25

40 1 25,4 25

52 1 25,4 25

52 1 25,4 25

78 5/4 31,8 32

78 5/4 31,8 32

78 5/4 31,8 32

Zoll mm Einheit − mbar l Pa l mbar Pa

1/2 12,7 8  5,7 107 570 300 1,7 170

1/2 12,7 12  12 107 1200 300 3,5 350

1/2 12,7 15  34 107 3400 300 9,5 945

1/2 12,7 22  56 107 5590 300 15,4 1540

1/2 12,7 25  39 107 3910 300 10,8 1080

1/2 12,7 30  62 107 6220 300 17 1700

1/2 12,7 35  66 107 6620 300 18,1 1810

m °C m l

25 10–70 5 42

25 10–70 5 42

25 10–70 5 67

25 10–70 5 67

25 10–70 5 90

25 10–70 5 90

25 10–70 5 90

°C kg °C kg °C kg bar

40–70 341 80 326 95 349 3,5

40–70 341 80 326 95 349 3,5

40–70 370 80 352 95 378 3,5

40–70 370 80 352 95 378 3,5

40–70 416 80 394 95 424 3,5

40–70 416 80 394 95 424 3,5

40–70 416 80 394 95 424 3,5

− °C Vol.-% mbar Vol.-% Vol.-% mbar Vol.-% −

BLT-014/12

BLT-019/10

***

BLT-020/10

***

***

BLT-021/10

900–1100 7,7 -0,20 12,4 0,05 11,2 0,03 8,8 

900–1100 9,2 -0,20 9,7 0,05 11,4 0,04 10,9 

900–1100 8,6 -0,20 9,9 0,05 11,9 0,05 10,7 

900–1100 7,3 -0,20 10,3 0,05 13,2 0,06 10,3 

900–1100 7,0 -0,20 10,4 0,05 13,4 0,07 10,2 

900–1100 6,6 -0,20 10,7 0,05 13,9 0,08 9,9 

900–1100 6,1 -0,20 10,9 0,05 14,4 0,10 9,7 

m³/h mg/Nm³ m³/h mg/Nm³ m³/h mg/Nm³ °C mg/Nm³ mg/Nm³ °C mg/Nm³ kg/s mg/Nm³ kg/s mg/Nm³ Nm³/h Nm³/h mg/Nm³ mm mg/Nm³ mm mg/Nm³ ° mg/Nm³ mm mg/Nm³ − mg/Nm³ mg/Nm³ MJ/kg mg/Nm³ kg/m³ Gew.% mg/Nm³ Gew.% mg/Nm³ mm mg/Nm³ mm mg/Nm³ Gew.% mg/Nm³ − mg/Nm³ mg/Nm³ l mg/Nm³ kg − mg/MJ

0,69 30,0 0,46 102,0 0,34 124,0 120 95,0 <1 90 <1 0,006 19,0 0,002 13,0 16,5 5,3 27,3 750 92,7 130 112,7 ≥3 86,4 140 <1  <1 17,3 16,5 11,8 ≥ 600 ≤ 10 22,0 ≤ 0,7 74,0 3,15–40 90,0 6±1 69,0 ≤1 <1 – <1 14,0 28 10,0 27  14,0 48,0 230 VAC 58,0 50 Hz, 13 A 44,0 559 <1 609 <1 2189 9,0 2444 6,0

1,03 33,0 0,69 20,0 0,52 135,0 120 131,0 <1 90 <1 0,009 21,0 0,003 9,0 24,9 7,9 30,0 750 18,2 130 122,7 ≥3 119,1 140 <1  <1 19,1 16,5 8,2 ≥ 600 ≤ 10 24,0 ≤ 0,7 15,0 3,15–40 98,0 6±1 96,0 ≤1 <1 – <1 15,0 28 7,0 27  15,0 9,0 230 VAC 63,0 50 Hz, 13 A 61,0 559 <1 609 <1 2189 10,0 2444 4,0

1,29 27,6 0,86 21,5 0,64 137,7 120 131,0 <1 90 <1 0,011 16,8 0,004 11,7 31,1 9,8 25,1 860 19,5 130 125,2 ≥3 119,1 140 <1  <1 15,3 16,5 10,6 ≥ 600 ≤ 10 20,1 ≤ 0,7 15,9 3,15–40 100,1 6±1 95,7 ≤1 <1 – <1 12,0 28 8,8 27  12,6 9,9 230 VAC 64,2 50 Hz, 13 A 61,0 559 <1 609 <1 2189 7,9 2444 5,2

1,89 15,0 1,26 25,0 0,95 144,0 120 131,0 <1 90 <1 0,016 7,0 0,005 18,0 45,2 14,1 13,6 860 22,7 130 130,9 ≥3 119,1 140 <1  <1 6,4 16,5 16,4 ≥ 600 ≤ 10 11,0 ≤ 0,7 18,0 3,15–40 105,0 6±1 95,0 ≤1 <1 – <1 5,0 28 13,0 27  7,0 12,0 230 VAC 67,0 50 Hz, 13 A 61,0 559 <1 609 <1 2189 3,0 2444 8,0

2,15 13,8 1,43 25,7 1,07 147,5 120 133,3 <1 90 <1 0,018 8,4 0,006 15,9 51,3 15,9 12,6 1050 23,4 150 134,1 ≥3 121,2 160 <1  <1 7,6 16,5 14,5 ≥ 600 ≤ 10 10,1 ≤ 0,7 18,5 3,15–40 107,3 6±1 96,8 ≤1 <1 – <1 6,2 28 11,4 27  6,3 12,2 230 VAC 68,4 50 Hz, 13 A 61,9 577 <1 627 <1 2207 3,7 2462 7,1

2,58 11,9 1,72 26,8 1,29 153,2 120 137,2 <1 90 <1 0,022 10,7 0,007 12,5 61,4 18,7 10,8 1050 24,4 150 139,3 ≥3 124,7 160 <1  <1 9,7 16,5 11,3 ≥ 600 ≤ 10 8,5 ≤ 0,7 19,2 3,15–40 111,2 6±1 99,9 ≤1 <1 – <1 8,1 28 8,7 27  5,2 12,6 230 VAC 70,7 50 Hz, 13 A 63,5 577 <1 627 <1 2207 4,8 2462 5,5

3,01 10,0 2,00 28,0 1,50 159,0 120 141,0 <1 90 <1 0,026 13,0 0,008 9,0 71,2 21,5 9,1 1050 25,5 150 144,5 ≥3 128,2 160 <1  <1 11,8 16,5 8,2 ≥ 600 ≤ 10 7,0 ≤ 0,7 20,0 3,15–40 115,0 6±1 103,0 ≤1 <1 – <1 10,0 28 6,0 27  4,0 13,0 230 VAC 73,0 50 Hz, 13 A 65,0 577 <1 627 <1 2207 6,0 2462 4,0

mg/MJ mg/MJ – mg/MJ W mg/MJ W mg/MJ W mg/MJ W mg/MJ

28.01.2014 *** … Zeichnungsprüfung, Werte für Zwischengrößen interpoliert FJ-BLT … Franciso Josephinum Wieselburg – Biomass Logistic Technology mg/Nm³ … Milligramm pro Normkubikmeter (1 Nm³ unter 1.013 Hektopascal bei 0 °C)

KWB EASYFIRE Træpilleanlæg

32


KWB Easyfire|Tekniske data

EF2 S / EF2 GS / EF2 V Vorratsbehälter Inhalt Vorratsbehälter bei Typ EF2 V Inhalt Vorratsbehälter bei Typ EF2 S + 300 Saugförderung Typ EF2 GS Maximale Sauglänge Maximale Saughöhe Inhalt Vorratsbehälter bei Typ EF2 GS Gewichte Kesselgewicht EF2 V Kesselgewicht EF2 S Kesselgewicht EF2 GS Emissionen laut Prüfbericht (FJ-BLT) Prüfbericht-Nr. O2-Gehalt Nennleistung O2-Gehalt Teillast CO2-Gehalt Nennleistung CO2- Gehalt Teillast Bezug 10 % O2 trocken (EN 303-5)

Einheit

8

12

15

22

25

30

35

l l

107 300

107 300

107 300

107 300

107 300

107 300

107 300

m m l

25 5 42

25 5 42

25 5 67

25 5 67

25 5 90

25 5 90

25 5 90

kg kg kg

341 326 349

341 326 349

370 352 378

370 352 378

416 394 424

416 394 424

416 394 424

− Vol.-% Vol.-% Vol.-% Vol.-%

BLT-014/12

BLT-019/10

***

BLT-020/10

***

***

BLT-021/10

7,7 12,4 11,2 8,8

9,2 9,7 11,4 10,9

8,6 9,9 11,9 10,7

7,3 10,3 13,2 10,3

7,0 10,4 13,4 10,2

6,6 10,7 13,9 9,9

6,1 10,9 14,4 9,7

CO Nennleistung CO Teillast NOx Nennleistung NOx Teillast OGC Nennleistung OGC Teillast Staub Nennleistung Staub Teillast Bezug 11 % O2 trocken

mg/Nm³ mg/Nm³ mg/Nm³ mg/Nm³ mg/Nm³ mg/Nm³ mg/Nm³ mg/Nm³

30,0 102,0 124,0 95,0 <1 <1 19,0 13,0

33,0 20,0 135,0 131,0 <1 <1 21,0 9,0

27,6 21,5 137,7 131,0 <1 <1 16,8 11,7

15,0 25,0 144,0 131,0 <1 <1 7,0 18,0

13,8 25,7 147,5 133,3 <1 <1 8,4 15,9

11,9 26,8 153,2 137,2 <1 <1 10,7 12,5

10,0 28,0 159,0 141,0 <1 <1 13,0 9,0

CO Nennleistung CO Teillast NOx Nennleistung NOx Teillast OGC Nennleistung OGC Teillast Staub Nennleistung Staub Teillast Bezug 13 % O2 trocken (FJ-BLT)

mg/Nm³ mg/Nm³ mg/Nm³ mg/Nm³ mg/Nm³ mg/Nm³ mg/Nm³ mg/Nm³

27,3 92,7 112,7 86,4 <1 <1 17,3 11,8

30,0 18,2 122,7 119,1 <1 <1 19,1 8,2

25,1 19,5 125,2 119,1 <1 <1 15,3 10,6

13,6 22,7 130,9 119,1 <1 <1 6,4 16,4

12,6 23,4 134,1 121,2 <1 <1 7,6 14,5

10,8 24,4 139,3 124,7 <1 <1 9,7 11,3

9,1 25,5 144,5 128,2 <1 <1 11,8 8,2

CO Nennleistung CO Teillast NOx Nennleistung NOx Teillast OGC Nennleistung OGC Teillast Staub Nennleistung Staub Teillast nach § 15a-BVG Österreich CO Nennleistung CO Teillast NOx Nennleistung NOx Teillast OGC Nennleistung OGC Teillast Staub Nennleistung Staub Teillast

mg/Nm³ mg/Nm³ mg/Nm³ mg/Nm³ mg/Nm³ mg/Nm³ mg/Nm³ mg/Nm³

22,0 74,0 90,0 69,0 <1 <1 14,0 10,0

24,0 15,0 98,0 96,0 <1 <1 15,0 7,0

20,1 15,9 100,1 95,7 <1 <1 12,0 8,8

11,0 18,0 105,0 95,0 <1 <1 5,0 13,0

10,1 18,5 107,3 96,8 <1 <1 6,2 11,4

8,5 19,2 111,2 99,9 <1 <1 8,1 8,7

7,0 20,0 115,0 103,0 <1 <1 10,0 6,0

mg/MJ mg/MJ mg/MJ mg/MJ mg/MJ mg/MJ mg/MJ mg/MJ

14,0 48,0 58,0 44,0 <1 <1 9,0 6,0

15,0 9,0 63,0 61,0 <1 <1 10,0 4,0

12,6 9,9 64,2 61,0 <1 <1 7,9 5,2

7,0 12,0 67,0 61,0 <1 <1 3,0 8,0

6,3 12,2 68,4 61,9 <1 <1 3,7 7,1

5,2 12,6 70,7 63,5 <1 <1 4,8 5,5

4,0 13,0 73,0 65,0 <1 <1 6,0 4,0

28.01.2014 *** … Zeichnungsprüfung, Werte für Zwischengrößen interpoliert FJ-BLT … Franciso Josephinum Wieselburg – Biomass Logistic Technology mg/Nm³ … Milligramm pro Normkubikmeter (1 Nm³ unter 1.013 Hektopascal bei 0 °C)

33

KWB EASYFIRE Træpilleanlæg


KWB Easyfire|Bygningsmæssige betingelser

BYGNINGSMÆSSIGE BETINGELSER Henvisning Vær meget opmærksom på de lovmæssige reglementer i forhold til opsætning, opbygning og fyrrum inden der sættes et KWB anlæg op! Disse reglermenter fås hos leverandøren eller hos kommunen. En overholdese af dette er en forudsætning for såvel vores garanti og reklamationsydelse som for forsikringen. KWB overtager ikke garanti eller reklamationsretten overfor bygningskontrukitonerne. Den korrekte opbygning eller indretning af bygningen ligger ved bygherren eller ejeren af anlægget. Som biomasseanlægsejer er det muligt at søge diverse tilskud. Undersøg rettidigt om diverse muligheder og tidsfrister til disse tilskud. Bemærk målene og de tekniske data ved de viste opstillings eksempler. Uden at være komplet og uden fravigelse af de lovmæssige reglementer anbefaler vi følgende:

Montering af varmeanlægget Opstilling af fyret Dette sker udelukkende af skolet personale, som er skolet og uddannet af KWB eller KWB‘s kompetente partnere. Tilslutningen af fyret til skorten, vand og elektricitet bør ske af autoriserede og uddannede vvs og elinstallatøre, da dette efterfølgende skal kunne bevises i forhold til et muligt statslig tilskud.

Røgrørtilslutning til skorsten Såfremt der ikke er nogle regler for dette, anbefaler vi at der opsættes enten en trækstabilisator eller røglem i røgrøret eller skorstenen, men monteres på den måde at der ingen fare er for mennesker. Røgrøret skal være så kort som mulig hen mod skorstenen, let stigende og monteres med en vinkel under 45°. Røgrøret skal være varmeisolieret og udstyret med en lettilgængelig skorstensfejerlem. Skorstenstilsutningen skal være ca 20mm større end røgrørets diameter. Derved kan der laves en lydisolering mellem skorsten og røgrør. Die KWB-anlægget er udstyret seriemæssig med et træksugesystem.

Vandtilslutning n returløbsforhøjelse er integreret i KWB Easyfire – den dertil benyttede 2vejs ventil er med i leveringsomfanget og skal monteres af autoriseret vvs installatør. en. En returløbstemperatur ved træflis af mindst 55 °C, og ved træpiller mindst 50 °C, ellers er der korrosionsfare og derved frafalder garanti og reklamationsretten. Fra kedelstyringen kan der styres en returløbsforhøjelse. Ved anlæg op til 60 kW kan returløbsforhøjselsen også aktiveres med en termisk styreventil. Egnede returløbsventiler kan købes eller rekvieres hos KWB. Anlægget skal udstyres

KWB EASYFIRE Træpilleanlæg

34

med KWB‘s TRYKLØSE ventilsystem, (Weiche, Verteiler, Last­ausgleichspeicher, Pufferspeicher…) og sikret med en ekstra sikringsgruppe ihht ÖNORM EN 12828 oder EN 303) KWB anbefaler ved installation af et biomasseanlæg en opsætning af en intelligent buffer, som kan virke som bygningens energicentrum. Dette sparer på opvarmningsomkostningerne ved hjælp af et lavt brændelsesforbrug, forhøjer den årlige virkningsgrad, øger anlæggets økonomi og sørger for den perfekte drift og lave emissioner. Grunden er hertil er at anlægget er beregnet til den kolde årstid, men på trods af dette der alligevel sjældent vil være fuld drift på anlægget, og i overgangstidspunkterne af året driften går yderlige ned, ved hjælp af bufferen. Bufferen formindsker antallet af de hyppige optændinger som påvirker den negative brændselsforbrug og reducerer anlæggets levetid. Dette kan sammenlignes med stop and go i biltrafikken. Som regel er der ikke behov for en buffer ved et træflis eller træpille anlæg, men kan anbefales for at undgå de nævnte grunde. I nogen tilfælde er en buffertank dog at anbefale: • O verdimensionering: Hvis kedel effekten overskrider behovet med 50 % anbefales der en buffertank (dette er især aktuelt hvis der bliver udvidet i bygningerne eller ved lavenergihuse, f.eks en KWB Easyfire 15 kW og et varmebehov på  10 kW) ). Ved disse ligger den normale drift under den laveste modulationsgrad som kedlen har. Ved hælp af en buffer kan kedlen blive i det foretrukne driftsniveau. • Lavt forbrug om sommeren/i overgangstiden, f.eks kun opvarming af et badeværelse om sommeren/overgangstid, benyttelse af et par enkelte radiatorer i overgangstiden, varmtvandsbeholderen om sommeren. • H vis der ofte slukkes for varmen eller ved en passiv solarindgang. • Højvarmtvandsforbrug ved f.eks. hoteller, er brusere i sportanlæg og merfamilehuse. • Afhjælpning på spidsbelastede tidspunkter, som om morgenen. I produktionshaller og ved skoler som eksempel. • Suplering ved solaranlæg eller et styktræfyr • Flerkedelanlæg (Seriel tilsluttede kedler)­ Rådgivning ved vandtilslutninger, fås ved din installatør! Ved lynkoblinger er det vigtigt at være obs på sikre at delene som bliver brugt er helt lufttætte, ellers er der forhøjet risiko for korrisioner og derved frafalder garantien og reklamationsretten. Ved tilslutningen af gulvvarmen af pvc rør eller fjernvarmeledninger, skal disse sikres mod de høje temperaturer med en temperaturbegrænser for beskytte cirkulationspumpen på anlægget. Hvad angår vandet i anlægget glæder ÖNORM H 5195 T1 og T2 som skal overholdes for at undgå korrosion og for at undgå tabet af garanti og reklamationsretten.


KWB Easyfire|Bygningsmæssige betingelser

Elektriske tilslutninger af KWB Easyfire Den komplette interne kabelering bliver lavet hos KWB, dvs er færdig monteret med et strømstik af montagepersonalet. Lokalt skal kabeleringen fra kedlen til strømforsyningen laves af en installatør, det samme gælder for en mulig seriel forbindelse af anlæggene, og monteringen og forbindelse af rumfølere og varmekredse. Eltilslutning i fyrrum: Den komplette interne kabelering i anlægget foretages af montagefolkene. Den eksterne kabelering skal foretages af en autoriseret elinstallatør. En stikkontakt til en CO melder skal være tilrådighed. Følgende skal være installeret inden opsætningen af anlægget: • 1 faset tilslutning 230V, 3 polet CEE-stikdåse (L/N/PE), afledningssikring 13A, Typ C • N ødknap „Nød-stop“ (230 VAC, Kabeltykkelse 1,5 mm2) • Ved brug af KWB Comfort SMS: Stikdåse 230 VAC

• Buskabel: CAT.5e, S/FTP; 4 × 2 × AWG 24, længde maximal 850 m, ved jordkabler: CAT.5e, 4 × 2 × 0,5 mm². • Kabelering i eget rør (ikke sammen med 230 / 400 VAC). •Forbindelser i lige linie (ingen bøjninger, ikke i ring). • Ved brug af kedelbetjeningen i et rum, skal en tom sokkel med bus-kabel CAT.5e monteres (ikke mulig i kombination med KWB Comfort SMS). • Maximal 2 digitale fjernbetjeninger efter at en varmekredsudvideselsmodul eller en anlægsbasisplatine bliver tilsluttet strømforsyningen. Ethvert varmekredsmodul skal være forsynet med et netkabel 230 V 50 Hz til selve varmekredsmodulet, lige som digitale fjernbetjeninger, pumper og blandings stelmotorer skal være forsynet med strøm. • Pr varmekreds kan der monteres en analog fjernbetjening uanset busstikket. Forkablingen følger som ved en rumføler.

Udgange: Kontakter med max 2 A omkoblingsstrøm, 230 VAC • Fejl: Fejlmeddelse med summelyd (feks ved fjernalamering via telefonopkald) - Fejl 1: Åbner med visning af fejl/alamer - Fejl 2: Lukker ved visning af fejl/alarmer • Udgangsydelse (følgende optioner er valgfrie): Lukker, konfigurerbar til - Kedeldriftstilstandviser (Modulationsgrad mellem nominel ydelse og dellast) - Kedel sekvenskreds ved anfordring af kedel nummer to. - Udmader med krav til en fælles omrørermotor. • Røgsuger - Lukker med styring af en ekstern røgsuger - Den eksterne røgsuger bliver styret af kedlen via ekstern 1 (potential) Indgange: 24 V DC strømforsyning med tilslutning af potentiale kontakter. • Ekstern 1: Til at starte kedlen med (ved benyttelse af en røgsuger). Hvis denne ikke bruges, skal den kobles fra. • Ekstern 2: Multifunktionsindgang - Varme skal stå på 2:For at kunne aktivere den anden kedeltemperatur eller kontakten til den eksterne styring (driftstiden skal minimum være 30 min). - Fjernstyring i ferien (det er ikke muligt samtidig med et eksternt anlæg) • Nød-stop: Tilslutning af nødstopknappen (Nød-stop) ihht gældende prTRVB H 118

Bussystem – betjeninger

>>

* ihht ÖNORM EN 13501 *1 Ildsted med forbrændingsblæser tilsluttet til et udluftningssystem. Forbindelsen mellem luftskakt og forbindelsen til skorstenen er en bestanddel af ildstedet. 2 * ildsted med forbrændingsblæser tilsuttet til en skorsten. Forbindelsen udefra og til skorstenen er bestanddel af ildstedet.

35

KWB EASYFIRE Træpilleanlæg


KWB Easyfire|Bauliche Rahmenbedingungen

KWB EASYFIRE Træpilleanlæg

36


KWB Easyfire|Bygningsmæssige betingelser

37

KWB EASYFIRE Træpilleanlæg


KWB EASYFIRE|Plads til ideer

KWB EASYFIRE Træpilleanlæg

38


GARANTI OG SIKKERHED

FRA REKLAMATIONSRET TIL FULD GARANTI

Vore standarder

Lovmæssig reklamationsret

8 ÅR

15 ÅR

Garanti på varmeveksler

Reservedelsgaranti

Vore tillægsydelser

Serviceaftale

Garantipas

Fuld service

3 års garanti

6 års garanti

10 års garanti

årlig reminder

på alle reserve/sliddele

Kalkulerbare omkostninger

besparelse i forhold til enkelt service

Service ved udskiftning af reserve/slidel i forbindelse med service, gratis

„All inklusive“ pakke

39

KWB EASYFIRE Træpilleanlæg


KWB DIE BIOMASSEHEIZUNG KWB Österreich

Weitere Landesvertretungen

KWB – Kraft und Wärme aus Biomasse GmbH

Schweiz, www.kwb-swiss.ch

Industriestraße 235, 8321 St. Margarethen/Raab Tel.: +43 3115 6116-0, Fax: +43 3115 6116-4 office@kwb.at, www.kwb.at

Jenni Energietechnik AG Lochbachstraße 22, 3414 Oberburg bei Burgdorf Tel.: +41 34 420 30 00, Fax: +41 34 420 30 01 info@jenni.ch, www.jenni.ch

KWB Deutschland KWB Deutschland – Kraft und Wärme aus Biomasse GmbH www.kwbheizung.de

Niederlassung Süd Gewerbepark Ost 41, 86690 Mertingen Tel.: +49 9078-9682-0, Fax: +49 9078-9682-79 99 office-sued@kwbheizung.de

Niederlassung Südwest Mercedesstraße 8, 72108 Rottenburg a.N. Tel.: +49 7457-6999-0, Fax: +49 7457-6999-5999 office-suedwest@kwbheizung.de

Niederlassung Mitte Friedenbachstraße 9, 35781 Weilburg Tel.: +49 6471-912 62-0, Fax: +49 6471-912 62-39 99 office-mitte@kwbheizung.de

Niederlassung West Hansestraße 41, 48165 Münster Tel.: +49 2501-44 039-00, Fax: +49 2501-44 039-49 99 office-west@kwbheizung.de

KWB Frankreich KWB France S.A.R.L. www.kwb-france.fr

KWB France S.A.R.L., 68000 COLMAR, 13 rue Curie Tel.: +33 3 89 21 69 65, Fax: +33 3 89 21 69 83 contact@kwb-france.fr

Niederlassung Rhône-Alpes 69800 ST PRIEST, 11 Rue Aimé Cotton Tel.: +33 4 78 67 04 54, Fax: +33 4 72 90 11 62 contact@kwb-france.fr

Niederlassung Bretagne 35530 NOYAL SUR VILAINE, Avenue du Général de Gaulle Tel.: +33 6 31 52 81 24 contact@kwb-france.fr

KWB Italien KWB Italia GmbH T. A. Edisonstraße 15, 39100 Bozen (BZ) Tel.: +39 0471 05 33 33, Fax: +39 0471 05 33 34 info@kwb.it, www.kwb.it

KWB Slowenien KWB, moč in toplota iz biomase d.o.o. Vrečerjeva 14, 3310 Žalec Tel.: +386 3 839 30 80, Fax: +386 3 839 30 84 info@kwb.si, www.kwb.si

Energie Service Sàrl Jurg Anken 1464 Chêne-Pâquier VD, Tel.: +41 24 430 16 16 Fax: +41 24 430 19 43 info@energie-service.ch, www.energie-service.ch

Niederlande, www.kwb-biomassaverwarming.nl Atechpro B.V. Mercuriusweg 11, 3771NC Barneveld Tel.: +31 800-66 55 555 info@atechpro.nl, www.atechpro.nl

Belgien, www.kwb-belgium.be Ökotech BeLux GmbH Zum Hütel 19, 4770 Halenfeld Tel.: +32 80 571 98-7, Fax: +32 80 571 98-8 info@oekotech.be, www.oekotech.be

Spanien, www.kwb.es HC Ingeniería y Biomasa, S.L. Av Comandante Franco, 6, 28016 Madrid Tel.: +34 91 548 30 25 info@hcib.es, www.hcib.es

Chile, www.kwb.cl Energíadelsur Carretera Gral. San Martín 9340 - P, Quilicura, Santiago Tel.: +56 2 376 50 71, Fax: +56 2 443 54 21, Mobil: +56 9 9822 57 80 michael.schmidt@energiadelsur.com, www.energiadelsur.com

Irland, www.kwb.ie Original Heating Ltd. 67 Culmore Road, BT48 8JE L`Derry, Northern Ireland Tel.: +44 28 71 35 31 08, Fax: +44 28 71 35 09 70 info@originalheating.com, www.originalheating.com Technical Energy Solutions Ltd. Four Piers, Cregg, Carrick on Suir, County Tipperary Tel.: +353 51 83 32 82, Fax: +353 51 64 11 22 info@tes.ie, www.tes.ie

Schottland, www.kwb-heating.co.uk Original Heating Ltd. Banchory Business Centre, Burn O Bennie Road AB31 5ZU Banchory, Aberdeenshire Tel.: +44 1330 82 65 04, Fax: +44 1330 82 06 70 info@originalheating.com, www.originalheating.com

England und Wales, www.kwb-heating.co.uk

TP Easyfire2 2014 . Index 0

Stand: Januar 2014, Änderungen, sowie Satz- und Druckfehler vorbehalten. Impressum: KWB - Kraft und Wärme aus Biomasse GmbH Industriestraße 235, A-8321 St. Margarethen/Raab Tel.: +43 3115 6116-0 Fax: +43 3115 6116-4 Email: office@kwb.at Web: www.kwb.at © Fotos: KWB, Toni Muhr www.tonimuhr.at, Karl Schrotter, 1000ideen.at/Kasca

*21-2001097*

Profile for Danaweb

KWB EasyFire Træpilleanlæg 8-35 kW  

KWB EasyFire Træpilleanlæg 8-35 kW  

Profile for danabook