__MAIN_TEXT__

Page 29

KWB Easyfire|Transportsystemer

KWB BEHOLDER MED 107 ELLER 300 LITER Som enten opstartsbeholder eller til kunder, som trods mangel på plads til et lagerrum ikke vil miste komforten ved et træpilleanlæg, findes der en manuelt opfyldbare beholder variationer med beholder kapacitet fra hhv 107 til 300 liter.

Ved begge variationer består muligheden for at skifte til automatisk påfyldning (f.eks sugetransport).

K

Minimal pladsbehov H øjeste komfort ved manuel brændselspåfyldning Høj beholderkapazicitet på 300 liter

A F

80 200

K

Nød-stop-knap: Kedel er ikke uden strøm, men forbrænding stoppes varmetilførsel kører videre!

F

Ildslukker

K

• Tilgang til skorsten holdes fri: min. 60 cm • Udførsel fra røgrør og skorsten i hht. tabellen „Tekniske data“ •Shuntventil med eksplosionsklappe monteres (udover RLU­drift se side 35)

Alle mål i cm

A F

29

80 200

A

Bemærk

Legende • Ind- og udluftning fyrrym ≥ 400 cm² tilstræbes. • Bemærk loftslast / statiske belastninger beachten! • Bemærk lokale brand- og bygningsreglementer! • Bemærk de lovmæssige reglementer for brændbare materialer! • Træpilleanlægget KWB Easyfire med beholder på 107 liter, kan kun erhverves med venstre montage.

KWB EASYFIRE Træpilleanlæg

Profile for Danaweb

KWB EasyFire Træpilleanlæg 8-35 kW  

KWB EasyFire Træpilleanlæg 8-35 kW  

Profile for danabook