__MAIN_TEXT__

Page 25

KWB Easyfire|Transportsystemer

≥ 20

Lagerrum ved siden af, over eller under fyrrummet

P M

≥ 20

15

35°

S 35

< 80

G

M H

K

80 120

D1

KWB EmpaEco KWB Empa Therm

F A

S 85 200

P

Signatur A

Nød-stop-knap: Kedel er ikke uden strøm, men forbrænding stoppes varmetilførsel kører videre!

• Tilgang til skorsten holdes fri: min. 60 cm • Opsætning af røgrør og skorsten ihht. tabel „Tekniske data“ • Energispareregulator indsat med ekplosionsklap (foruden RLU-drift se side 35)

F

Ildslukker

M Isoleringsmåtte

G

Slangeføring • maximal transportlængde af afdragssonde til KWB Easyfire: 25 m • maximal transporthøjde uden afsats: 3 m • maximal transporthøjde med afsats: 5 m – senest efter 3 m med højdeforskel skal der monteres en afsats • pr afsats skal der være 1meter vandret slange • alle transportslangers radius min 40 cm

H

Dørbeskyttelse til trykaflastning

Hinweise

Murgennembrud  25 cm, midterakse: gulvoverkant + 14 cm, afstand D1 til andre bygningsdele ≥ 35 cm fra midterakse, murgennemføringen må ikke vise nogen hulrum og skal være ren og glat.

K

P

Ventileret påfyldningsstuds (Indblæsning og Udsugningsstuds) Indblæsningsstuds i midten af rummet og udsugningsstuds ≥ 50 cm ved siden af indblæsningsstudsen retning mod lagerrumsdøren. Udsugningsstuden skulle gerne være så kort som muligt i væggen (jordforbindelse skal kunne monteres). Begge studser skal monteres ≥ 50 cm fra sidevæggene og ≥ 20 cm fra loftet.

S

Skrågulv/blindgulv

• Ind- og udluftning fyrrum ≥ 400 cm². • Motor monteres udenfor lagerrummet. • Bemærk loftslast / statiske belastninger beachten! • Bemærk lokale brand- og bygningsreglementer! • Bemærk de lovmæssige reglementer for brændbare materialer! • Træpilleanlægget KWB Easyfire med sugeanordning (Typ EF2 GS) findes kun i venstre udførelse.

Alle mål i cm

25

KWB EASYFIRE Træpilleanlæg

Profile for Danaweb

KWB EasyFire Træpilleanlæg 8-35 kW  

KWB EasyFire Træpilleanlæg 8-35 kW  

Profile for danabook