__MAIN_TEXT__

Page 23

KWB Easyfire|Transportsystemer

LØSNING TIL SPECIELLE LAGERRUM SITUATIONER Transportsnegl med faldskakt P

≥ 20

Transportsnegl med sugeanordning

K K

M

H

G

>3°

D2

P

≥ 20 ≥ 20

B1

M

D2

S

L B2

H

S

Signatur B1

Brandbeskyttelsesmanchet transportslanger  6 cm, boring hhv  7 cm - lukkes efter montage

K

• Tilgang til skorsten holdes fri: min. 60 cm • Opsætning af røgrør og skorsten ihht. tabel „Tekniske data“ •E  nergispareregulator indsat med ekplosionsklap (foruden RLU-drift se side 35)

L

Loftsgennembrug   10 cm: lukkes efter montage, kanal isoleres Kanal schallentkoppeln

M

Isoleringsmåtte

P

Ventileret påfyldningsstuds (Indblæsning og Udsugningsstuds) Indblæsningsstuds i midten af rummet og udsugningsstuds ≥ 50 cm ved siden af indblæsningsstudsen retning mod lagerrumsdøren. Udsugningsstuden skulle gerne være så kort som muligt i væggen (jordforbindelse skal kunne monteres). Begge studser skal monteres ≥ 50 cm fra sidevæggene og ≥ 20 cm fra loftet.

S

Skrågulv/blindgulv

B2 Brandbeskyttelsesmanchet faldskakt  7,5 cm D2 Murgennembrud 35 x 35 cm: lukkes efter montering, kanal lyddæmpes

G

Hinweise

H

Dørbeskyttelse til trykaflastning

• Ind- og udluftning fyrrum ≥ 400 cm².• Montering af motor/gear udenfor fyrrummet. • Bemærk loftslast / statiske belastninger beachten! • Bemærk såve loftslast / statiske belastninger som bemærk lokale brand- og bygningsreglementer! • Bemærk de lovmæssige reglementer for afstanden til brændbare materialer! • Træpilleanlægget KWB Easyfire med sugeanordning (Typ EF2 GS) findes kun i venstre udførelse. • Træpilleanlægget KWB Easyfire med knæksnegl (Typ EF2 S) kan fås i begge udførelser.

Alle mål i cm

23

KWB EASYFIRE Træpilleanlæg

Profile for Danaweb

KWB EasyFire Træpilleanlæg 8-35 kW  

KWB EasyFire Træpilleanlæg 8-35 kW  

Profile for danabook