__MAIN_TEXT__

Page 21

KWB Easyfire|Transportsystemer

Lagerrum muligt ved siden af, ovenover eller under fyrrummet

≥20

M

B1

K

G

D2

H

B1

K

M

80 60

85 200

80 120

≥ 20

P

A

F

Signatur A B1

Nød-stop-knap: Kedel er ikke uden strøm, men forbrænding stoppes varmetilførsel kører videre! Brandbeskyttelsesmanchet transportslanger  6 cm, boring hhv  7 cm - lukkes efter montage

D2 Murgennembrud 35 x 35 cm: lukkes efter montering, kanal lyddæmpes Ildslukker

G

Fremførsel af slange • maximal totallængde: 25 m • maximale transporthøjde uden afsats: 3 m • maximale totaltransport med afsats: 5 m – senest efter 3 m indbygges afsats for højderegulering • pr afsats skal slangen være vandret min 1  meter • alle transportslangers bøjningsgrader min 40 cm

H

Dørbeskyttelse til trykaflastning

Hinweise

F

K

• Tilgang til skorsten holdes fri: min. 60 cm • Opsætning af røgrør og skorsten ihht. tabel „Tekniske data“ •E  nergispareregulator indsat med ekplosionsklap (foruden RLU-drift se side 35)

M

Lydisoleringsmåtte

P

Ventileret påfyldningsstuds (Indblæsning og Udsugningsstuds) Indblæsningsstuds i midten af rummet og udsugningsstuds ≥ 50 cm ved siden af indblæsningsstudsen retning mod lagerrumsdøren. Udsugningsstuden skulle gerne være så kort som muligt i væggen (jordforbindelse skal kunne monteres). Begge studser skal monteres ≥ 50 cm fra sidevæggene og ≥ 20 cm fra loftet.

• Ind- og udluftning fyrrum ≥ 400 cm². • Motor monteres udenfor lagerrummet. • Bemærk loftslast / statiske belastninger beachten! • Bemærk lokale brand- og bygningsreglementer! • Bemærk de lovmæssige reglementer for brændbare materialer! • Træpilleanlægget KWB Easyfire med knæksnegl (Typ EF2 S) er både til højre og venstre montering.

Alle mål i cm

21

KWB EASYFIRE Træpilleanlæg

Profile for Danaweb

KWB EasyFire Træpilleanlæg 8-35 kW  

KWB EasyFire Træpilleanlæg 8-35 kW  

Profile for danabook