__MAIN_TEXT__

Page 17

KWB Easyfire|Transportsystemer

≥ 20

Lagerrum ved siden af eller ovenover fyrrummet muligt

K

H

M

>3° S

≥ 20

D2

K

F A

P

95 200

M

42,5

≥ 50

80 120

KWB Empa Compact

S

Signatur A

Nød-stop-knap: Kedel er ikke uden strøm, men forbrænding stoppes varmetilførsel kører videre!

M

Lydisoleringsmåtte

P

Ventileret påfyldningsstuds (Indblæsning og Udsugningsstuds) Indblæsningsstuds i midten af rummet og udsugningsstuds ≥ 50 cm ved siden af indblæsningsstudsen retning mod lagerrumsdøren. Udsugningsstuden skulle gerne være så kort som muligt i væggen (jordforbindelse skal kunne monteres). Begge studser skal monteres ≥ 50 cm fra sidevæggene og ≥ 20 cm fra loftet.

S

Skrågulv/blindgulv

D2 Murgennembrud 35 x 35 cm: lukkes efter montering, kanal lyddæmpes Ildslukker

H

Dørbeskyttelse til trykaflastning

K

• Tilgang til skorsten holdes fri: min. 60 cm • Opsætning af røgrør og skorsten ihht. tabel „Tekniske data“ • Energispareregulator indsat med ekplosionsklap (foruden RLU-drift se side 35)•

Bemærkning

F

• Ind- og udluftning fyrrum ≥ 400 cm². • Motor monteres udenfor lagerrummet. • Bemærk loftslast / statiske belastninger beachten! • Bemærk lokale brand- og bygningsreglementer! • Bemærk de lovmæssige reglementer for brændbare materialer! • Træpilleanlægget KWB Easyfire med knæksnegl (Typ EF2 S) er både til højre og venstre montering.

Alle Maße mål i cm in cm

17

KWB EASYFIRE Træpilleanlæg

Profile for Danaweb

KWB EasyFire Træpilleanlæg 8-35 kW  

KWB EasyFire Træpilleanlæg 8-35 kW  

Profile for danabook