__MAIN_TEXT__

Page 1

Produktinformation

KWB EASYFIRE 1 Træpilleanlæg Biokedlen

gyldig fra den 1. Juli 2015

KWB EASYFIRE 1 Træpilleanlæg 10/15/20 kW Opvarmning med KWB kvalitet www.lwbioenergi.dk


KWB EASYFIRE 1 | Opvarmning med KWB kvalitet

HVORFOR BIOMASSE? Fem gode grund, som taler for at bruge biomasse som vedvarende energikilde.

Forsørgelsessikkerhed

KWB EASYFIRE 1 Træpilleanlæg

Spar på omkostninger

Klimabeskyttelse

2

Renhed og varmekomfort

Regional værdifuld


KWB EASYFIRE 1 | Opvarmning med KWB kvalitet

Værdifuldt partnerskab

F

Erwin Stubenschrott Ledelsen KWB

lere end 2.000 installatøre og mere end 70.000 kunder og har skænket os deres tillid, idet de har bestemt sig for et partnerskab med KWB. Dette ”værdifulde gode” er en fast

bestanddel i vores firmafilosofi og basis for vores forretningsforbindelser. Derudover står såvel respekt, pålidelighed og ansvarsbevisthed for vores omverden og kommenende generationer i midtpunktet hos KWB. Dette står jeg indefor med mit navn og bliver også symboliseret med vores logo: Livstræet.

den idelle „Vi fandt hurt igt g for vores in opvarmingsløsnie” famlil

Ved familie Teufel var et vigtigt kriterium at anlægget passede ind i deres kælderrum. Dette var nøglen til hurtig ,enkel opstilling og montering af anlægget.

let „K WB blev anbefaor valgte vi er, derf af nogle gode venndet samme” dette med

Familie Appl‘s venner havde gjort det, som ifølge en kundeanlalyse 97% andre KWB kunder har gjort, anbefalet KWB til familie Appl

3

KWB EASYFIRE 1 Træpilleanlæg


KWB EASYFIRE 1 | Opvarmning med KWB kvalitet

OPVARMNING MED KWB KVALITET KWB Easyfire 1 træpilleanlæg bygger på et brændsystem, som allerede bliver brugt i 40.000 husstande. Som alle KWB produkter bestikker også KWB Easyfire 1 med den høje kvalitet. Det østrigske kvalitetsprodukt er den testede løsning til en- og tofamiliehuse.

Enkel brændsels påfyldning fra stor beholder med en volumen af 200 liter og bekvem påfyldningshøjde.

Tilbehør: automatisk brændsels påfyldning

Ren forbrænding

ved hjælp af eftermonterbar sugeanordning.

Det testede underskubbrændsystem sørger for en stabil glødebund og ren forbrænding.

Lav strømforbrug via sparsom gearmotor.

Stabil drift

Testet brændsystem

Som tilbehør findes den automatiske rensning af brændeflade ved hjælp af KWB EasyFlex. Med denne kører anlægget også stabilt selv ved brug af dårlig pillekvalitet.

KWB EASYFIRE 1 Træpilleanlæg

Underskubbrænder af alluminium og støbejern

4


KWB EASYFIRE 1 | Opvarmning med KWB kvalitet

D

Enkel betjening med KWB Comfort 3 styring: 2-knaps betjening med drejehjul og overskueligt grafisk display.

Højere komfort En optimal forbrænding sørger for lange aske tømings intervaller.

Effektiv varmeveksling med lodrette røgrø og højeffektive retardere.

Enkel rengøring Med et håndtag bliver den halvautomatiske varmeveksler rengjort. Som ekstra tilbehør kan en fuldautomatisk rensning monteres.

5

KWB EASYFIRE 1 Træpilleanlæg


KWB EASYFIRE 1 | Styring

ENKEL BETJENING KWB Comfort 3 2 knapper, et drejehjul og et overskueligt grafisk display danner overfladen af KWB Comfort 3. En innovativ menustyring gør reguleringen af anlægget enkelt. Alle indstillinger kan i kombination med et drejehjul og toknaps betjeningen ændres, disse vises på det overskuelige og innovative grafiske display. Med den logisk opbyggede menustyring til kedel, varmekredse, brugsvand tank og buffertank kan nemt bliver konfigureret. Styringen tilpasser kedlens drift til varmebehovet, fuldautomatisk og trinløs fra drift til fuldlast. Ved hjælp

af styringskonzeptet bliver der opnået optimale forbrændingsbetingelser, lave emissioner og god økonomi. Til beboelsen gives der som option to betjeningspaneler - i basisudgaven - og i den ekslusive udgave.

Styringsplatformen består af følgende komponenter: Basisplatine, kedelbetjening, varmekredsudvidelsesmodul, anlaog fjernbetjening og digital fjernbetjening.

KWB Comfort Online – enkel og fleksibel Som ekstra giver KWB Comfort Online den enkle og fleksible betjening og kontrol af KWB anlægget når man ikke er hjemme. Med KWB Comfort Online kan man styre anlægget via en smartphone, tablet eller bærbar/pc uanset hvor man befi nder sig i verden. Vores servicetekniker eller jeres installatør kan eftermontere dette, måske i forbindelse med den årlige service af anlægget. Derefter følger en opkobling via vores portal til Comfort Online og internetforbindelse til anlægget. Uanset om man har smartphone, tablet eller bærbar - så genkeder Comfort online anlægget og tilpasser menuen individuelt til brugerfl aden, forskellige variationer står til udvalg. Et integreret meddelsesesstystem viser alle tips og meddelseser og viser derved eventuelle afvigelser fra normal driften.

Die Betjeningsplatformen kan betjenes bekvemt og fleksibel – uanset hvornår og fra hvor du befinder dig..

KWB EASYFIRE 1 Træpilleanlæg

6

KWB Comfort Online gør det yderligere muligt at en servicetekniker kan få adgang til anlægget online skulle der mod forventning opstå problemer med anlægget. Ved denne online mulighed spares der tid og penge.


KWB EASYFIRE 1 | Tekniske data

19,6 5,6 92,5 90,1 5

l

63

63

63

Tommer mm DN

1 25,4 25

1 25,4 25

1 25,4 25

Modstand på vandsiden ved 10 K

mbar Pa

4,2 420

10,0 1000

15,8 1580

Modstand på vandsiden ved 20 K

mbar Pa

1,0 100

2,6 260

4,2 420

Minimum kedelindgangstemperatur Driftstemperatur Maksimalt tilladt driftstemperatur Maksimalt driftstryk Røggassiden Temperatur i fyrrum

°C °C °C bar

50 60-80 90 3,5

50 60-80 90 3,5

50 60-80 90 3,5

°C

900–1100

900–1100

900–1100

Trækbehov ved nominel ydelse/dellast

mbar

0,10 0,06

0,10 0,06

0,10 0,06

°C

140

160

160

Vandtilslutning, diameter, frem-/returløb

Røggastemperatur, nominel ydelse Røggastemperatur, dellast

°C

90

100

100

kg/s kg/s Nm³/h Nm³/h mm mm ° mm −

0,006 0,003 17,0 8,7 635 130 ≥3 140 

0,009 0,004 25,5 10,4 635 130 ≥3 140 

0,012 0,004 34,0 12,0 635 130 ≥3 140 

Askebeholdervolumen (max) Elektrisk system

l

25

25

25

Tilslutning: CEE 3-polet

Røggasmassestrøm, nominel ydelse Røggasmassestrøm, dellast Røggasvolumen, nominel ydelse Røggasvolumen, dellast Røggastilslutning: Tilslutningshøjde på kedelsiden Røggastilslutning: Diameter Stigning på røggasrør Skorstensdiameter (vejl. værdier) Skorstensudførelse: Ikke følsom overfor fugt Aske

>179 >45

Kedelvægt Typ USP V

l

P >92

kg

406

200 406

>232

114

>26

Legende

230 VAC 230 VAC 230 VAC 50 Hz, 13 A 50 Hz, 13 A 50 Hz, 13 A 200

>20

M

Forrådsbeholder Indhold, forrådsbeholder ved Typ USP V Vægt

114

>40

20

15,0 4,4 91,8 90,4 5

74

15

10,4 3,1 91,0 90,7 5

>48

10

kW kW % % −

VL: 93 AR: 64 RL: 11 KFE: 5

Vandindhold

Enhed

>162

USP V (2015) Nominel ydelse Dellast Kedelvirkningsgrad ved nominel ydelse Kedelvirkningsgrad ved dellast Kedelklasse iht. DS/EN 303-5:2012 Vandsiden

111 141 >180

TEKNISKE DATA

200 406

VL

Tillslutning fremløb 1"

AR

Røggasrør  130 mm

RL

Tilslutning returløb 1"

KFE

Påfyldning og tømning ½"

M

Minimum pladsbehov

P

Anbefalet pladsbehov inkl serviceområde

Målestoksforhold 1:50 | Alle mål i cm | Bredde x Højde | Distanceafstande er mindstemål!

VIND GRATIS-SERVICE! 97%

Anbefal os videre!

ngsrate

Anbefali

Biokedlen

TILGODEBEVIS TIL ET GRATIS SERVICE

Tilgodebevis nr

Classicfire. KWB Multifire eller KWB til jeres KWB Easyfire, salgspartnere. dlen eller en af vores Indløseses ved KWB Bioke

Gyldig indtil den 31/10-15.

Sydals, den

* Dette gælder kun ved interessenter som ikke allerede er i vores kundekartoktek. Kundenummer

ift

For- og efternavn

7

www.kwb.at

. Foto: Toni Muhr Kan ikke byttes med kontanter

E-Mail: info@lwbioenergi.dk. Tel: +45 4056 5138 eller +45 4078 4155

eanalyse 2013

iflg kund

Firmastempel, underskr

KWB EASYFIRE 1 Træpilleanlæg

TILGODEBEVIS TIL

Tilgodebevis nr

ni Muhr

Anbefal os til venner og bekendte*, som kunne være interesserede i et biomasseanlæg.. Resulterer interessen i en købsaftale inden udgangen af 2015, vindes der et gratis servicebesøg til en værdi af ca 1100,00 kr. Send et muligt emne til os enten per Mail eller telefon.


KWB BIO KEDLEN KWB Österreich KWB – Kraft und Wärme aus Biomasse GmbH Industriestraße 235, 8321 St. Margarethen/Raab Tel.: +43 3115 6116-0, Fax: +43 3115 6116-4 office@kwb.at, www.kwb.at

KWB Deutschland KWB Deutschland – Kraft und Wärme aus Biomasse GmbH www.kwbheizung.de Niederlassung West Hansestraße 41, 48165 Münster Tel.: +49 2501-44 039-00, Fax: +49 2501-44 039-49 99 office-west@kwbheizung.de

Niederlassung Südwest Mercedesstraße 8, 72108 Rottenburg a.N. Tel.: +49 7457-6999-0, Fax: +49 7457-6999-5999 office-suedwest@kwbheizung.de

Niederlassung Süd Gewerbepark Ost 41, 86690 Mertingen Tel.: +49 9078-9682-0, Fax: +49 9078-9682-79 99 office-sued@kwbheizung.de

Niederlassung Mitte Friedenbachstraße 9, 35781 Weilburg Tel.: +49 6471-912 62-0, Fax: +49 6471-912 62-39 99 office-mitte@kwbheizung.de

IB Easyfire 1 A4 2015 DA . Index 0

Stand: Juni 2015, Forbehold for ændringer, tryk og stavefejl.

V/ LARS WOLF BREDSTEN 23, KEGNÆS DK-6470 SYDALS, TLF +45 4056 5138 MAIL: INFO@LWBIOENERGI.DK

Impressum: KWB - Kraft und Wärme aus Biomasse GmbH Industriestraße 235, A-8321 St. Margarethen/Raab Tel.: +43 3115 6116-0 Fax: +43 3115 6116-4 Email: office@kwb.at Web: www.kwb.at

© F otos: KWB, Karl Schrotter, Toni Muhr

Profile for Danaweb

KWB EasyFire 1 Træpilleanlæg 10/15/20 kW  

KWB EasyFire 1 Træpilleanlæg 10/15/20 kW  

Profile for danabook