Page 1

MAKEP SSIBLE NYHETSMAGASIN FOR STIFTELSEN MAKE POSSIBLE

AUGUST 2010

UKRAINA Hjelper gatebarn i Kiev.

SIDE 12, 13 OG 14


LEDER Bjørn Falch Aune

Stiftelsen Make Possible Stiftelsen Make Possible (MAP) arbeider i Malawi, Mosambik, Tanzania, Uganda og Ukraina. Etablert i 2007. FORMÅL: Stiftelsens formål er å gi foreldreløse barn en god fremtid, et trygt hjem og en omsorgsfull familie. STYRET: Jan Nestvold (styreformann) Bjørn Falch Aune Terje Hystad POSTADRESSE: Postboks 373 8651 Mosjøen BESØKSADRESSE: Mathias Bruns gate 19 8657 Mosjøen EPOST: e-post: post@makepossible.no HJEMMESIDE: www.makepossible.no BANKGIRO: 4509 24 82158 ORGANISASJONSNUMMER: 991 638 652

Bidra effektivt Make Possible – eller sagt på en annen måte – Gi noen mulighet til å få mer ut av livet, enn de ellers ville hatt. Det er ikke en naturlov at noen skal ha muligheter, mens andre skal være låste i sin situasjon. Foreldreløse barn er ofte frarøvet det meste av muligheter i livene sine. Dette skyldes manglende nettverk, og liten eller ingen tilgang til ressurser. UTOVER DE GRUNNLEGGENDE behovene som mat og husly, tror vi særlig det er muligheten til utdanning som gjør den store forskjellen. Den som lærer seg et fag eller håndtverk, har både en personlig stolthet og en økonomisk trygghet i livet sitt. Med utdanning har man også god mulighet til å bidra i

lokalsamfunnet, slik at andre får bedre muligheter. JEG VIL VÆRE MED å gi noen bedre muligheter, og det gleder meg at mange andre tenker likedan. Det er fasinerende hvor lite hjelp som skal til for at foreldreløse barn skal få helt andre mulighet-

«Det er fasinerende hvor lite hjelp som skal til» er i livet. For noen få kroner i måneden kan et foreldreløst barn få dekt sine grunnleggende behov, og få en fullverdig utdanning. Vi i Make Possible ønsker å hjelpe deg til å hjelpe – legge forholdene til rette, slik at ditt bidrag effektivt og sikkert kommer til mest mulig nytte. GOD SOMMER til nye og gamle hjelpere.

REVISOR: Revisjonsgruppen Mæland & Østbye.

UTGIVER: Stiftelsen Make Possible REDAKTØR: Britt Fagervik

Hjemmekoselig atmosfære

MAP-BARN PÅ FORSIDEN: Viktoria Kalutska GRAFISK DESIGN: David André Erichsen Daesign AS www.daesign.no TRYKK: Fokus Trykk AS, Oslo OPPLAG: 5.500 eksemplarer.

2 make possible

Overnatting • Selskapslokale Møte- og konferanselokale

PHILIPS LEILIGHETSHOTELL

Philip Bjørkmo Egedes gate 3 8656 Mosjøen


Gjør det mulig!

Foreldreløse barn trenger mat, klær, sko, utdannelse, en seng å sove i, et nett over senga mot malariamygg og medisiner. Du kan støtte et eller flere foreldreløse barn ved å benytte vedlagte giro.

– Våre sponsorer bidrar til at vi kan gi foreldreløse barn en bedre framtid Mosjøen Apotek

Nærings-regnskap AS

Den Grønne Legen www.dengronnelegen.no

myeimedia.no

PHILIPS

Øyvind Karlsen

LEILIGHETSHOTELL

Banksjef Mo i Rana

Vekstimpuls Ønsker også din bedrift å bidra til en bedre framtid for foreldreløse barn? Send mail til: post@makepossible.no En ny storflyplass i Rana vil bidra til vekst på hele Helgeland. Den vil gi både næringslivet og ikke minst reiselivet i regionen en real vekstimpuls. Sparebanken 1 Nord-Norge vil være med på å skape optimisme i landsdelen.

Bank. Forsikring. Og deg.

14 POLARSIRKELEN LUFTHAVN

HAR DU SPØRSMÅL ELLER ØNSKER DU Å BLI FADDER?

Ta kontakt med en av våre representanter. Vi hjelper deg å hjelpe foreldreløse barn. SKI:

Astrid Nestvold astrid.nestvold@online.no Mobil: 918 56 999

MOSJØEN: Brit Fagervik brit@makepossible.no Mobil: 951 62 124

SKEDSMO:

Knut-Petter (KP) Vangol kpvangol@yahoo.no Mobil: 971 16 012

LOFOTEN: Roger Larsen

roger.larsen@lofotkraft.net Mobil: 908 21 110 make possible

3


AKTUELT Uganda SØSTRE: Rita Namukuve, sammen med sine «nye søstre».

NYTT HUS: Dette er det nye huset i «Kamili Childrens Village». Huset er bygget med hjelp fra ulike bidragsytere fra Norge, og er en flott base for å gi barna en tryggere oppvekst og en bedre fremtid.

Nytt hjem til foreldreløse barn Tjuefire foreldreløse barn, alle med sin egen unike historie og individuelle bakgrunn, har nettopp flyttet inn i et nytt hus i barnelandsbyen «Kamuli Childrens Village».

T

ony Isanga er en av barna som har flyttet inn i det nye huset. For noen år siden, ble begge foreldrene hans meldt savnet. Ingen vet helt sikkert hva som har Tony Isanga, skjedd, men man antar Fadderbarnet at de begge har blitt til Arild Sørlie drept av opprørstyrken fra Østfold. LRA (Lord’s Resistance Army) som vanligvis holder til nord i Uganda. Etter dette bodde Tony en tid hjemme hos sine egne besteforeldre, men de hadde

4 make possible

ikke nok ressurser til å møte den lille guttens mest grunnleggende behov. Etter at Tony fikk egen fadder i Norge, har han fått et helt nytt liv. Nå spiser han god og sunn mat hver dag, og spiller fotball eller leker med småbiler når han ikke er på skolen Tony er blitt 8 år, og er en skikkelig gledespreder uten sidestykke, forteller hans «nye mamma», Nanangwe. BETTY NAIGWE HAR OGSÅ en spesiell historie å fortelle. En natt i begynnelsen av 2008, bryter noen menn seg inn i huset der Betty og familien hennes sover. Av ukjent grunn, dreper mennene på en brutal måte, faren til Betty med kniv, og stikker av

fra stedet. Sjokkert og oppløst i tårer, prøver moren å forstå det som har skjedd. Etter noen dager prøver hun også å la livet gå videre, men uten inntekt innser moren Betty Naigwe snart at ansvaret for fem fikk ny start i små barn blir for vanlivet fra «Den skelig å bære alene. Etter grønne legen» en tid blir mangelen på mat livstruende, og i ren desperasjon vurderer hun faktisk å selge to av barna sine for å sikre resten av familien mat for noen uker fremover.


UGANDA n Målt i kvadratkilometer, er ikke Uganda veldig stort. Arealet tilsvarer kun 3/4 av Norges totale landområder. Allikevel er folketallet mer enn 7 ganger så stort. Av Ugandas 33,4 millioner innbyggere, (2010), er vel halvparten under 15 år. Til tross for at forventet levealder har økt de siste årene, er den fortsatt lav, kun 53 år. n Mange mennesker i Uganda lever under svært vanskelige forhold. Selv om livet i byene har bedret seg kraftig i løpet av de siste 20 årene, er allikevel fattigdommen på landsbygda fortsatt en stor utfordring. Den gjennomsnittelige inntekten har riktig nok utviklet seg positivt siden 80-tallet, men fortsatt tjener allikevel mer enn en tredjedel av de som er i jobb, mindre enn en dollar om dagen. Dermed blir det en stor utfordring, bare det å skaffe mat til seg selv og sin familie. For disse familiene er barnas behov for skolegang og utdannelse begrenset til en virkelighetsfjern drøm. n Som et resultat av krigshandlinger, malaria, HIV/aids m.m., bor om lag 2 millioner barn uten foreldre i dagens Uganda. Uten hjelp utenfra, er fremtiden svært usikker for de fleste av disse barna.

«Med støtte fra fadder i Norge, har Rita fått egen seng og deler rom med sine nye søstre.» Make Possible får høre om denne spesielle situasjonen, og med økonomisk hjelp fra bedriften «Den grønne legen» fra Birkeland, er moren med ett sikret all nødvendig hjelp for å gi barna trygghet, mat, klær, medisiner og full skolegang. På grunn av avstanden fra hjemmet til skolen, får Betty

bo i det nye huset all den tid hun går på skolen.

siden de ikke hadde god tilgang til såpe og rent vann, var hygienen dertil mangelfull.

FORELDRENE TIL RITA NAMUKUVE døde begge to på grunn av aids mens Rita ennå var ganske liten. Hun bodde Rita Namukuve, en tid hos en fattig fadderbarnet gammel dame sammen til Ragnhild med 7 andre foreldreløse Ødegård. barn. Forholdene der var på ingen måte greie. Det var lite mat, og det vesle de hadde å spise var stort sett lite næringsrik mais og litt poteter. Rita gikk som regel alltid i de samme klærne, og

MED STØTTE FRA fadder i Norge, har Rita fått egen seng, og deler rom med sine nye «søstre» i barnelandsbyen «Kumuli Childrens Village». På skolen forteller læreren at Rita er ualminnelig skarp. Selv om hun tilsynelatende ikke er veldig konsentrert på skolen, svarer hun så å si alltid rett når læreren stiller henne et spørsmål i klassetimene. Rita er ikke helt sikker på hva hun skal bli når hun blir stor. Men det er ikke usannsynlig at hun ska bli lærer eller regnskapsfører, kan hun fortelle. make possible

5


fagtrykkide.no

Fra tomme hender til fulle hus Blanke ark har blitt til fargerike festivaler. Små tanker har utviklet seg til store folkefester. Kulturlivet i landsdelen imponerer, med ekte engasjement og stor bredde. Og folk vet å verdsette det som skapes. SpareBank 1 Nord-Norge støtter en lang rekke kulturarrangement, fra de store scenene til oppsetninger med unge entusiastiske amatører. Et rikt kulturtilbud stimulerer til vekst og trivsel i lokalsamfunnet. Og vi har kultur for å bidra.

Bank. Forsikring. Og deg.

6 make possible


SmART, SAFE AND EFFiCiENT

som treffer

EXHAUSTO CDT har et bredt produktprogram som kan løse ethvert problem med skorsteinstrekken. Like fra privatboliger til større industrianlegg. Systemer for gass med innebygd sikkerhetsautomatikk. Både røyksugere og styringer er utførlig dokumentert etter gjeldende normer. EXHAUSTO CDTs produkter bygger på 50 års erfaring innen skorsteinstrekkteknologi og omfattende kunnskap om forholdet mellom forbrenningen og trekken i skorsteinen.

God design handler ikke om pynt. Hvem er du? Hva gjør du? Hva betyr du? Det gir god design svar på. God design spisser ditt budskap.

Peiser og vedovner som fyrer med fast brensel

Peiser og vedovner som fyrer med gass

Telefon: +47 970 35 284 Nettside: www.daesign.no Epost: david@daesign.no

Restauranter, bakerier og puber

Kjeler for fast brensel og gass

– Jeg støtter Make Possible sitt arbeid for å gi foreldreløse barn en god framtid

Kjeler for biobrensel

Desentrale fyringsanlegg tilkoblet samme skorstein.

EN RØYKSUGER LETT Å TE 3100011-0907

David André Erichsen – Grafisk designer

Dårlig trekk i pipa?

(FORHANDLER)

EXHAUSTO CDT AS • Fjordglöttveien 9 • N-3060 Svelvik Tel: 33 29 70 62 • Fax: 33 78 41 10 • sales@exhausto-cdt.no www.exhausto-cdt.no

Garantert trekk

Med en røyksuger kan du styre trekken akkurat som du ønsker.

Rask og enkel opptenning

Manglende trekk i pipa er den vanligste årsaken til at kosen spoleres av problemer med oppfyring, røyknedslag, sotete glass eller ild som slokner. Dersom du installerer en EXHAUSTO røyksuger på pipa med tilhørende styring, har du alltid kontroll

Ingen røykutslag og sjenerende sotlukt

over trekken i pipa. Velg mellom manuell eller automatisk styring av trekken. PS! En røyksuger bruker ikke mer strøm enn en 60 W lyspære.

Sunnere inneklima uten sot og støv Spar opptil 15% av vedforbruket Kan også brukes som ekstra ventilasjon Les mer på www.varmefag.no www.sterkkommunikasjon.no

foto: www.contura.eu/no

PENGENE TILBAKE-GARANTI dersom du ikke er 100% fornøyd med resultatet!

Kom til butikken og få mer informasjon og pristilbud

Vi har flyttet inn i nye lokaler! Samme bygg som Rimi på Halsøy, Mosjøen. Tlf. 75 17 00 07

make possible

7


AKTUELT Norge

Oslo Gospel Choir støtter Make Possible Oslo Gospel Choir og Make Possible har inngått et spennende samarbeid i forbindelse med årets juleturné i Trøndelag og Nord-Norge.

O

GC har ved flere anledninger støttet ulike prosjekter. Denne gang er det en glede for oss å støtte MAPs arbeid, og vi håper at dette vil gi mange nye faddere, sier korets manager Jan Sollesnes i Bergen.

medlemmer til et nytt kor i Oslo. Interessen for å bli med i koret var kolossal. Mer enn 300 personer møtte opp til audition i juni og august, og av disse ble 32 sangere plukket ut. Korets første konsert ble holdt i Filadelfia i Oslo 4. november samme år.

OSLO GOSPEL CHOIR ble startet i 1988 ved at Tore Aas satte inn en annonse i Aftenposten og Vårt Land. Han søkte etter

RESPONSEN FRA PUBLIKUM var overveldende, og i Vårt Lands anmeldelse stod det: «Foran en sal som var fylt til randen av forvent-

8 make possible

«Vi håper at dette vil gi mange nye faddere» ningsfulle tilhørere, tok Oslo Gospel Choir i Filadelfia sitt første skritt ut i offentligheten. Koret viste takter i særklasse og beviste til fulle at man ikke trenger å dra til «gospelens vugge» for å høre det svinge. Selv om man vet at koret består av «håndplukkede» folk,


Kine gav bort hele overskuddet

Kine Ludvigsen (27) har vært aktivt med i Oslo Gospel Choir siden 2003. Men allerede som 9 åring, debuterte hun med eget soloalbum, og i en alder av 14 år, Kine Ludvigsen hadde Kine solgt mer enn 100.000 plater. HELE OVERSKUDDET fra det første albumet hun gav ut i 1991, gav Kine bort til arbeid blant gatebarn i Ukraina og Mosambik. Sammen med organisasjonen «Nytt Håp» fra Hamar, har hun delt ut mat, og sett hvordan målrettet innsats kan utgjøre en stor forskjell. – VI SOM BOR I NORGE, har det så godt, at vi lett kan komme til å glemme at det finnes en annen virkelighet der ute, sier Kine. Hun vet hva hun snakker om. Flere ganger har hun besøkt foreldreløse barn i flere afrikanske land. – Det nytter å hjelpe. Jeg vil anbefale alle å tegne seg som fadder for et foreldreløst barn, sier hun.

Oslo Gospel Choir Turnéliste GOSPELKONSERT: Oslo Gospel Choir arrangerer tre konserter i Trøndelag og Nord-Norge i desember 2010. Deler av billettinntektene går til foreldreløse barn gjennom stiftelsen Make Possible.

overskygger ikke dette dirigentens rolle. Her er det på plass å gi ros til dirigent Tore Aas, som med sin svært særegne stil oppnådde fin kontakt med kor og orkester». KORETS STORE GJENNOMBRUDD kom etter opptreden i det populære TV programmet LørDan. Dan Børge Akerø tok for første gang inn et gospelkor i et ordinært underholdningsprogram. Selv sa Dan Børge dette

etter programmet: «Det var en helt spesiell atmosfære under sendingen av LørDan. Det var en sterk opplevelse å se og høre koret». Etter dette har det blitt til sammen 15 plateutgivelser, ca. 500 konserter, medvirkning på 20 andre innspillinger og koring for norske og internasjonale artister. Koret var bestselgende norske artist på 90-tallet, med over 1 million solgte enheter.

RØRVIK 9. desember. MOSJØEN 10. desember. LEKNES 11. desember. DELER AV BILLETTINNTEKTENE vil gå uav­kortet til arbeidet blant foreldreløse barn gjennom stiftelsen Make Possible (MAP). I forkant av konsertene vil MAP bli behørig presentert fra scenen, og det vil bli stands på alle konsert­ arenaer. På stolene i konsertlokalene vil det bli lagt ut informasjon og fadderbrosjyrer. – SAMARBEIDET MED Oslo Gospel Choir vil bety at mange flere foreldreløse barn vil kunne bli hjulpet, både på grunn av den direkte støtten fra konsertene, men også ved at MAPs arbeid bli kjent for flere potensielle støttepartnere i landsdelen, sier Roger Larsen, koordinator i Make Possible. make possible

9


MAP-BEDRIFT Lilletorget, Mosjøen

EN MAP BEDRIFT

Lilletorget har mer enn god kaffe Det har foreldreløse barn i Uganda forstått.

Barista for barna Lilletorget har mer enn god kaffe. Det har foreldreløse barn i Uganda fått smake.

F

or en stund siden ble det arrangert en større innsamling i Lilletorgets lokaler til inntekt for foreldreløse barn. Under arrangementet «En annerledes gudstjeneste» i regi av Terje Hystad m.fl., gav sjenerøse gjester og besøkende penger gjennom Make Possible, nok til å kjøpe inn malariamyggnetting til nærmere 200 barn i Uganda. EN STOR DEL av Ugandas befolkning bor i nærheten av Victoriasjøen eller langs Nilens bredd. Her trives malariamyggen godt. Dens lille, men farlige stikk rammer i første rekke gravide kvinner og små barn. Barnedødeligheten i Uganda er svært høy, og undersøkelser viser at nærmere halvparten

10 make possible

av dødsfallene før fylte fem år, skyldes nettopp malaria. Et enkelt myggnett over senga, koster ikke mer enn 8-10 dollar, og reduserer dødeligheten med mer enn 98 prosent. LILLETORGETS DAGLIGE leder, Hilde Andersen, mener at det er veldig inspirerende å ha muligheten til å hjelpe foreldreløse barn til en bedre hverdag. – Når vi fikk henvendelse om vi kunne tenke oss å leie ut våre lokaler til arrangementet «En annerledes gudstjeneste» var vi ikke i tvil. Vi har helt siden oppstarten, hatt et mål at alle som besøker oss skal kjenne seg varmt velkommen, sier Hilde. Under arrangementet ble også MakePos-

sible invitert til å presentere arbeidet blant foreldreløse barn. – Våre ansatte lot seg engasjere av informasjonen vi fikk fra Make Possible. Da det skulle samles inn en frivillig gave til barna, ble de ansatte enige om å gi bort hele tipsskålen til dette formålet, forteller Hilde. HILDE LEDER EN familiebedrift som siden oppstarten for 10 år siden, har vokst jevnt til dagens nivå med hele 45 ansatte i Mosjøen og Sandnessjøen. I tillegg til å servere god kaffe, tilbyr hun og hennes ansatte det kunden måtte ønske, enten det er snakk om enkle serveringer, bursdager, julebord eller bryllupsmiddager med langbord og hvite duker.


RESPONS:– Det moro å høre hvordan det går med Susan, og få svar på våre spørsmål fra en organisasjon med lokal forankring, sier Hilde Andersen.

– I Uganda har vi familie – Hjemme hos oss hadde vi lenge gått med tanker om å bli faddere for et foreldreløst barn.

Dette forteller Hilde Andersen, daglig leder hos Lilletorget AS. – Når vi fikk høre de sterke historiene til flere av de foreldreløse barna, var dette nok motivasjon for oss til å gjøre alvor av våre fadderplaner, sier hun.

ENGASJERT: Hilde Andersen sammen med noen av hennes medarbeidere på Lilletorget, Mosjøen.

– Jeg er veldig stolt av våre medarbeidere. De har krevende arbeidsdager og møter mange slags utfordringer. Gjennom deres spontane engasjement for de foreldreløse barna mener jeg de viser at de bryr seg, og at de vil utgjøre en forskjell for de svakeste. LILLETORGET BLE en registrert MAP-bedrift i 2009. I prinsippet kan de fleste bedrifter som ønsker det, bli en MAP bedrift. Det viktigste er at bedriften har normer og verdier som gjenspeiles i arbeidet MAP utfører, og at bedriften i samarbeid med MAP, har et internt engasjement som på en eller annen måte bidrar til at foreldreløse barn får en tryggere oppvekst og en bedre framtid.

HILDE ANDERSEN ER fadder for Nakayenze Susan (bildet), ei syv års gammel jente fra Kamuli i Uganda. Til tross for sin unge alder, har Susan allerede rukket å oppleve flere tragedier enn de fleste av våre lesere noen gang vil møte. Etter å ha mistet sine egne foreldre for noen år siden, har hun sett onkler og tanter dø i tur og orden på grunn av HIV/aids. Alle er nå døde, utenom en onkel, han er syk og døende. Som om ikke det er nok, døde også den yngste broren på to år, usikkert av hvilken grunn, for kun få måneder siden. Susan har sammen med fem søsken, nettopp flyttet inn i nytt hus sammen med en «ny mor», ei enke som heter Nanangwe. Hun har begynt på skolen og spiser sunn og god mat hver dag. Hilde blir veldig engasjert når hun får se ferske bilder av Susan. – Hjemme hos oss snakker barna om at de har en lillesøster i Uganda. Det er akkurat hva vi har. Susan er et familiemedlem, selv om hun bor i et annet land. Guttene mine spør rett som det er om de snart skal få hilse på lillesøsteren sin, forteller hun med et stort smil. – Kanskje vi må reise ned å besøke

henne en gang. Det hadde vært veldig spennende, sier hun. Hilde har tatt ansvaret for å dekke alle kostnader for at Susan skal få mat, klær, skolegang og et godt hjem, helt til hun blir stor nok til å klare seg selv. Allikevel stopper ikke Hildes engasjementet der. Andre foreldreløse barn som ennå ikke har fått sin egen fadder, nyter også godt av gavmildheten til jenta fra Mosjøen. – Jeg tror at de fleste av oss, når vi

«Hjemme hos oss snakker barna om at de har en lillesøster i Uganda» på TV ser fattige mennesker som lider, vil vi lett kunne distansere oss fra deres virkelighet. Det blir liksom litt for mye å ta inn over seg på en gang, sier Hilde og fortsetter: – DERSOM VI FÅR HØRE historien til et enkelt barn, og får vite hvor mye det kan bety for nettopp dette barnet å få litt hjelp, blir det plutselig veldig lett å engasjere seg. Selv om Hilde lenge hadde gått med tanker om å bli fadder, var hun usikker på hvilken organisasjon hun skulle velge. – Det finnes så mange organisasjoner som gjør en innsats for foreldreløse barn, sier Hilde. – Jeg var usikker på hva slags informasjon man kunne forvente seg å få. Ja, jeg var også usikker på om man skulle kunne forvente å få regelmessige tilbakemeldinger. For oss er det moro å høre hvordan det går med Susan, og få svar på våre spørsmål fra en organisasjon med lokal forankring, sier hun. make possible

11


AKTUELT Ukraina

BARNEHJEM: Barnehjemmet i Kiev har plass til 25 barn. De fleste får etter 1-2 år, tilbud om å flytte hjem til nye fosterforeldre.

Fornyer framtiden

Gatebarna er ikke uten håp, de har bare behov for litt målrettet hjelp en periode av livet.

M

idt i Kiev sentrum, arbeider Make Possibles lokale samarbeidspartner, «Barnabas Foundation» (BF), blant gatebarn og foreldreløse. Livet på gata er ikke noe godt alternativ for de som vokser opp. Men heldigvis finnes det mange og store muligheter for å skape fremtidshåp for alle gatebarn, også i Kiev. For de av gatebarna som får plass på BFs barnehjem i sentrum, er sannsynligheten stor for at livet igjen kan vende tilbake til det normale. FOR BARNA SOM ikke lenger har noe hjem å returnere til, søker vi i samarbeid med de lokale myndighetene i Kiev, å skaffe gode fosterforeldre, eller adoptivforeldre. For noen av barna betyr dette at de kun bor på

ØNSKE: For ca. 1,5 millioner kroner kan vi gjøre ferdig dette bygget, og ta imot langt flere barn enn vi klarer i dag.

12 make possible

barnehjemmet i et eller to år, før de får muligheten til å flytte inn i et permanent hjem med «nye foreldre». BFS BARNEHJEM HOLDER til i leide lokaler, og har i dag plass til 25 barn. For fremtiden håper vi på å kunne ferdigstille et annet bygg som ligger landlig til, i utkanten av Kiev. Når dette bygget står ferdig, vil vi være i stand til å ta imot langt flere barn,

«Vi søker å skaffe godefosterforeldre, eller adoptivforeldre.» samtidig som vi kan gi barna et noe bedre tilbud enn hva som er mulig gjennom dagens fasiliteter. Investeringsprosjektet for dette prosjektet er ca 1,5 millioner norske kroner. I DAG STØTTER faddere og andre norske sponsorer flere av barna på barnehjemmet gjennom «Make Possible». For få hundrelapper i måneden gjør de det mulig for barna å få en trygg oppvekst og en bedre fremtid. Ofte skal det ikke mer til enn litt målrettet hjelp for en kort periode av livet.


FORELDRELØS: Faddere i Norge støtter foreldreløse barn i Ukraina.

UKRAINA n I dag bor det ca. 45,4 millioner mennesker i Ukraina. Landet er med sine 603,550 kvadratkilometer, det nest største landet i tidligere Øst-Europa. Ukraina deler grense med Russland, Hviterussland, Polen, Slovakia, Ungarn, Romania og Moldova. I sør ligger Svartehavet. n Ukraina var en del av Sovjetsamveldet helt frem til 1991. Presidentvalget i Ukraina i 2004, også kalt ”oransjerevolusjonen” ledet Ukraina inn i en tid med vestlig tilpasning. En tid ønsket man også medlemskap i EU. Denne utviklingen har nå snudd, etter at Viktor Jusjtsjenko gikk av som president i Ukraina i januar 2010. n Den økonomiske utviklingen i Ukraina var svært positiv inntil finanskrisen i 2008 rammet landet. Ukrainas brutto nasjonalprodukt per innbygger var i 2009 kun 41.000 norske kroner, ned 14 prosent fra året før. Finanskrisen førte også til en kraftig reduksjon for landets stålindustri. Ukraina økonomi er nå rammet av høy statlig gjeld og meget høy inflasjon. n Mange i Ukraina opplever at familien går i oppløsning på grunn av et stadig økende alkoholmisbruk. Dette fører igjen til at antall foreldreløse og gatebarn øker i Ukraina. make possible

13


AKTUELT Ukraina

Gata føltes tryggest Hjemme fløt alkoholen. Når foreldrene ble skilt, mistet moren ansvaret for barna og faren ble senere satt i fengsel på grunn av et drap. FRA GATA: Sasha Kotik bodde på gata i flere år. Etter å ha fått hjelp selv, arbeider han i dag for at andre gatebarn også skal få et bedre liv.

L

ivet til søskenparet Sasha og Katya Kotik har å ingen måte vært enkelt. Sasha vokste opp sammen med sin yngre søster, Katya i byen Kanev Town, som ligger omlag 150 kilometer sør for hovedstaden Kiev. På grunn av alkoholmisbruken til foreldrene, endte barna deres opp som «foreldreløse» på gata i hjembyen. Etter en stund reiste barna inn til hovedstaden Kiev. Her i storbyen mente barna at de kunne føle seg tryggere og at de lettere kunne gjemme seg bort, når de hadde behov for det.

deres foreldre. Der dette ikke nytter, samarbeider man med de lokale myndighetene med å finne fosterforeldre til barna. I påvente av en god løsning, får barna bo på barnehjemmet, der det står 25 trygge senger som barna kan sove i.

MAKE POSSIBLES lokale samarbeidspartner i Ukraina, «Barnabas Foundation» besøker regelmessig gatebarna i Kiev for å gi dem mat og oppmuntring. Formålet er å gjennopprette kontakten mellom gatebarna og

SØSTEREN TIL Sasha, Katya, ble adoptert til en ukrainsk familie som bor i Chicago, USA. Sasha derimot, er et av barna som har bodd lengst på barnehjemmet. Nå har han blitt så stor at han har flyttet ut av

14 make possible

«Livet kan blomstre opp igjen, bare man får litt hjelp når man trenger det som mest»

barnehjemmet, og studerer ved siden av jobben. Uten hjelp fra andre, har han skaffet seg førerkort, og er et eksempel på at livet kan blomstre opp igjen, bare man får litt hjelp når man trenger det som mest. DET ER IKKE VANSKELIG å forstå at Sasha har hatt det godt på barnehjemmet. Etter skole og arbeid, eller når han har hatt noen feriedager, har han lenge arbeidet som frivillig medarbeider ved barnehjemmet, for at andre barn som fortsatt lever på gata, kan få muligheten til å få hjelp, slik han selv fikk. Siden mai 2010 har han hatt en fast arbeid på barnehjemmet i 25 prosent stilling. Han studerer fortsatt på deltid, og hans store drøm er å bli profesjonell lydteknikker og å arbeide med foreldreløse barn.


Postboks 168, 4795 BIRKELAND Tlf 37 27 70 07 - Fax 37 27 70 06 www.dengronnelegen.no

NY LEVERANDØR! Parabenfrie og eksklusive produkter til fornuftige priser!

For Henne og Ham.

Fantastiske kvaliteter!

HERRE

DAME

EKSKLUSIVE PARFYMEOLJER

Aftershave med en fantastisk og maskulin duft 150 ml Nydelig Fuktighetsgivende Bodylotion for din hud samt Deodorant Herre + Barberskum

DAME

Avocado ansiktskrem 50 ml, Obliphica Ansiktskrem 50 ml, Olive oil & Honningkrem 50 ml + nattkrem 50 ml og Anti Wrinkle Øyekrem 50 ml (Alle har 20 i solbeskyttelse) Kun kr 198/stk

Eksklusive PARFYMEOLJER

i 5 nydelige dufter kr 298/stk

Klipp ut og send inn

NB! Bruk BLOKKBOKSTAVER

JA! SEND MEG: Avocado ansiktskrem 50 ml Nattkrem 50 ml kr 198.Anti-Aging Obliphicha krem 50 ml kr 198.Bodybutter 4 forskjellige sorter +1 gratis kr 1192,- for alle 4 Bodypeeling (olje og salt) 4 forskjellige sorter + 1 gratis kr 1192,- for alle 4

Vil betale kontant eller kr 200/mnd rentefritt!

Navn: Adresse: P o s t n r. : T l f. :

Sololje, akselererer bruningen! kr 198.Assortert Bodykrem 180 ml 4 stk + 1 gratis kr 792,- for alle 4 Shampo med Dødehavsmud kr 198,Kjøp 4 Shampoer og få den 5. gratis! Aftershave 150 ml kr. 198,Deo Herre/Dame kr. 129,Bodylotion Herre 400 ml kr. 298,-

Sted:

Forlaget Exodus Den Grønne Legen Svarsending 7206 0096 Oslo

OMGÅENDE LEVERING!

Send inn svarslippen, eller bestill direkte på tlf: 37 27 70 07/ e-post: jan@gullknapp-pharma.no

make possible

15


B-BLAD

Ettersendes ikke ved varig adresseendring, men sendes tilbake til senderen med opplysninger om den nye adressen.

RETURADRESSE: Make Possible Postboks 373 8651 Mosjøen

– Sammen gjør vi det mulig

M

itt navn er Lydia. For tiden studerer jeg «Økonomi og ledelse» ved universitetet i Kampala. Jeg gleder meg til jeg blir ferdig med studiene. Da er jeg klar for heltidsjobb for MAP her i barnelandsbyen «Kamuli Childrens Village». I mellomtiden arbeider jeg deltid i helger og ferier som miljøarbeider blant de foreldreløse barna som blir tatt hånd om av MAP Uganda. JEG HAR NETTOPP besøkt tjuefire av de foreldreløse barn som har flyttet inn i nytt hus. Flere av barna har aldri tidligere sovet i en ordentlig seng. Det var nok en spesiell opplevelse for flere av dem. Noen av de minste barna syntes det var skummelt å sove øverst i køyesenga, så de fikk lov å velge sengeplass nærmere det trygge gulvet. Det nye huset har to boenheter der det er plass til 12 barn i hver boenhet. Barna er overrasket over hvor god plass det er i huset. De som har bodd i et hus tidligere, er vant til at alle i familien, og det kan gjerne være mer enn 15 personer, bor og sover

«Takk at du bryr deg.» sammen i et enkelt rom. Her er det 3 store soverom, stor stue, kjøkken og bad. Barna går fra rom til rom, klatrer i sengene, peker og ler. De synes det er rart at de skal bo her. Det er så stort og fint hus. NESTE UKE skal alle barna gjennom en grundig legesjekk for å sjekke den enkeltes helsetilstand. Noen av barna har parasitter i kroppen når de kommer til oss, mens andre har hatt malariafeber eller andre sykdommer. Seks av barna har nettopp vært syke, men de har fått behandling og er på bedringens vei. JEG HAR LYST til å rekke en stor takk til deg som er fadder til et eller flere av disse barna. Dette er foreldreløse barn, som i utgangspunktet ikke har noen til å hjelpe seg. Vi har

ANSATT: Når Lydia Nakly er ferdig med studiene, er hun klar for heltidsjobb barnelandsbyen i Kamuli, Uganda.

sett at mange foreldreløse barn ender opp som kriminelle her i byen. Men den hjelpen du gir, endrer dette bildet totalt. Alle barna som er gamle nok, er nå på skolen. Barna bor i et hjem der de hele tiden har noen rundt seg som er glad i dem.

HADDE DET IKKE vært for deg og de andre fadderne, ville flere av disse barna funnet kveldsmaten sin i søppelkasser eller på gata i kveld. Takk at du bryr deg. Sammen gjør vi det mulig å gi barna fremtid og håp.  Lydia Nakly

Make Possible  

MAP-magasinet #2-2010