Page 1

IES Bernat Metge. Crèdit de síntesi. 3r d’ESO

1

Alumne: ................................................................................................................... Curs: S3 .....

Contingut (0-5): ........ Presentació (0-2): .......

Nota final: ..........

Professor/-a: .........................................................................................................


2


IES Bernat Metge. Crèdit de síntesi. 3r d’ESO

3

Índex: 1. Els districtes de Barcelona

4

2. Ciutat Vella 2.1. La Barcelona romana 2.2. La Barcelona medieval 2.3. Treball de camp a Ciutat Vella. El misteri d’en Bernat

5 6 9 12

3. L’Eixample 3.1. El Pla Cerdà 3.2. El Modernisme 3.3. El Passeig de Gràcia 3.4 Treball de camp a L’Eixample. El misteri d’en Salvador

24 26 27 28 32

4. Presentació final

40


4

1. ELS DISTRICTES DE BARCELONA. 1.1 Localitza en aquest mapa els deu districtes de Barcelona.

1.2 Contesta aquest qüestionari 1. Quants districtes formen la ciutat de Barcelona?

2. Indica alguna de les competències que tenen els districtes.

3. Quin és el districte 1 de Barcelona?. Per què?

4. Per què l'Eixample és el districte 2?

5. Els districtes que van del 3 al 10, amb què es corresponen?

6. En què es divideixen els districtes?


IES Bernat Metge. Crèdit de síntesi. 3r d’ESO

2. CIUTAT VELLA 2.1 Posa el nom dels diferents barris del districte de Ciutat Vella.

2.2 Respon el qüestionari següent 1. Quina superfície té el districte de ciutat Vella?

2. Quina població i quina densitat de població té?

3. Fins a quin any va estar emmurallada?

4. Quins carrers actuals marquen els límits?

5. Quins barris formen Ciutat Vella?

5


6

6. Quin d’aquests barris és el més antic? 7. Quan i per què va ser creada la Barceloneta?

8. Quin dels barris va a ser el bressol de la Revolució industrial del XIX?

9. Fins a quan el districte va estar sotmès a processos de degradació?

10. Quin tipus d’intervencions es fan actualment al districte?

2.1 Barcelona romana 2.1.1 Contesta aquest qüestionari 1. Ordena de més antic a més recent els diferents noms que ha tingut la ciutat al llarg del temps: Barcino, Barkeno, Barcelona

2. Qui eren els laietans?

3. Quan es va fundar Barcino ?

4. Quins elements característics de les ciutats romanes tenia la ciutat?

5. Què eren els decumani i els cardi?

6. Com arribava l´aigua a la ciutat i d´on provenia?

7. Quina va ser inicialment la funció de les muralles? I després?


IES Bernat Metge. Crèdit de síntesi. 3r d’ESO

7

8. Enumera aquells elements de la ciutat romana que encara es conserven.

9. Digues quins elements diferents de la cultura romana van anar incorporant-se a la Península a partir del s. III?

10. Relaciona amb una línia els termes de l’esquerra amb les frases de la dreta. COLONIA

Al·lusió a l’origen faventí de la ciutat o a un senyal de bon auguri durant la seva fundació

IULIA

En record d’Octavi César August quan la seva família esdevingué imperial

FAVENTIA

Commemora la fundació de la ciutat cap a l’any 15 aC

AUGUSTA

Llatinització del nom iber de la ciutat, Barkeno

PATERNA

Recorda que els romans ja s’hi havien instal.lat, a la falda de Montjuïc, en temps de Juli Cèsar

BARCINO

Indica que Juli Cesar donava paternitat a la població, com a padrí de la Mateixa.

11. Què era el “castrum” i per què va servir a l´hora de construir les ciutats? 12. Quina modificació presentava Barcelona pel que fa a l´estructura de la ciutat i per què? 13. Com s´anomenaven els dos carrers principals de la ciutat romana?

14. Escriu el nom dels carrers actuals que corresponen al Cardo i Decumanus?

15. Quina orientació tenien el Cardo i el Decumanus?

16. Quines portes de la muralla romana s´han descobert? 17. Explica la funció del carrer anomenat “interval·lum”. 18. On s´emmagatzemaven les aigües que transportava l´aqüeducte ?


8

19. Traça, sobre la imatge, el contorn de la ciutat romana.

20. Qui va fer construir les termes que hi havia a Barcino? En quin any?

21. En quina actual plaça es troben les antigues termes romanes? Podem veure aquestes termes?

22. Què eren les “domus”?

23. On es situava la necròpoli?

24. En quines categories es dividien els habitants?

25. Quines classes socials hi havia? Enumera-les.

26. Dins quina ruta important està situada la Via Augusta?

27. Per què es considera ideal l’emplaçament de Barcino?


IES Bernat Metge. Crèdit de síntesi. 3r d’ESO

28. Quins pobles i en quin moment atacaren la ciutat ?

29. Què va fer la ciutat per defensar-se dels atacs dels anomenats “bàrbars”?

2.2 Barcelona madieval 2.2.1 Contesta aquest qüestionari 1. Què són els gremis?

2. En un principi, quina era la funció dels gremis? I posteriorment?

3. Quan van entrar els gremis a formar part del Consell de Cent i per decisió de qui?

4. Quins passos s´havien de seguir per assolir el grau de Mestre en un gremi?

5. Què va provocar la construcció de la Via Laietana?

6. Com tenim notícia dels gremis que van existir?

7. On es troben la majoria d´aquests carrers?

8. Quin gremi va contribuir a la construcció de Santa Maria del Mar i com?

9. Quan es va construir la segona muralla i per què?

9


10

10. Cap a on s´anava estenent la ciutat al segle XIV?

11. Què va col·lapsar el creixement de la ciutat al segle XIV?

12. Quines eren les mides de la tercera muralla i qui la va fer construir?

13. Com eren els carrers medievals i quines activitats s´hi produïen?

14. Què era el Mercadal i on es va ubicar?

15. Quan trobem la primera menció del Mercadal?

16. Què s´hi venia al principi i en què es va especialitzar el Mercadal al s. XIV?

17. Com va passar a anomenar-se el Mercadal al segle XIV?

18. Quina era la funció de la gran pedra cilíndrica que hi havia a la Plaça del Blat?

19. Quina plaça va passar a ser el centre de la ciutat activa, substituint el Mercadal, al segle XV?

20. Quin es considera el sector més important de l´artesania medieval i en quina plaça es concentrava?

21. On s´establiren les indústries de blanquejadors i tints i per què?

22. Escriu el nom d’alguns dels carrers vinculats a la indústria tèxtil.

23. Què s´establí al carrer de la Flor de Lliri?


IES Bernat Metge. Crèdit de síntesi. 3r d’ESO

11

24. Quina era la funció de les dides?

25. Com es regulava la feina de les dides?

26. Explica en què va consistir l´ordenació de l´any 1302.

27. Qui va ser l’últim rei del casal de Barcelona i quan va morir ?

28. Quines tensions socials van aparèixer a finals de l´Edat Mitjana?

29. Indica quin espai actual de Barcelona ocupava la primitiva muralla romana

30. Descriu el recorregut que seguia la muralla construïda a la època de Jaume I

31. El rei Pere III el Cerimoniòs va ampliar, de nou, la muralla al segle XIV. Indica quin barri va néixer en aquesta zona i cap a on es va estendre?


12

2.3. Treball de camp a Ciutat Vella.. El misteri d’en Bernat En Bernat és un barceloní preocupat per un problema: la tradició obliga a tots els homes de la seva família a continuar el mateix ofici que va establir el fundador de la dinastia a l’Edat Mitjana. Però per heretar el seu càrrec, el jove ha de reconstruir una enigmàtica frase que es troba fragmentada entre els diversos monuments i carrers de la ciutat. També ha d’esbrinar el significat precís de la seva professió, la personalitat del seu avantpassat i la identitat del poderós personatge que el va protegir d’una acusació de conspiració. En aquest joc que ara us proposem, vosaltres haureu de resoldre també l’enigma que va haver de solucionar en Bernat fa ja molts anys. Per aconseguir-ho, és necessari seguir un recorregut precís i saber entendre les nombroses pistes que es troben amagades pels carrers de la ciutat vella. El recorregut d’aquest joc es compon de tres parades. L’observació i l’orientació sobre un plànol són requisits indispensables per portar a bon termini la investigació. També, cal tenir una mica de paciència i sentit comú, igual que fan els detectius, ja que aquest joc posarà a prova les vostres habilitats intel·lectuals. SISTEMA DE TREBALL La recerca es farà de dues maneres: A. Treball de camp pel casc antic de Barcelona a fi de reconstruir el missatge amagat als seus carrers, seguint un recorregut organitzat en tres parades: 1a parada. La plaça Sant Jaume. 2a parada. El barri de la Ribera 3a parada. El carrer Montcada Per fer-ho bé, s’han de formar grups de 3 alumnes amb les següents responsabilitats: - El primer farà de secretari i anirà apuntant els resultats de la recerca al dossier - El segon farà de guia i s’encarregarà de buscar els carrers o els monuments indicats al treball i de marcar-los al plànol. - El tercer serà el responsable de grup i controlarà tota la tasca i la feina ben feta. B. Treball posterior a l’aula a fi de completar la resta de la història i investigar altres aspectes fonamentals del misteri d’en Bernat. ITINERARIS DELS GRUPS: Hi haurà dos itineraris per resoldre l’enigma. Un comença a la plaça de Sant Jaume (itinerari A) i l’altre a Santa Maria del Mar (itinerari B) i s’ha de seguir el recorregut indicat en el treball. Cada grup sabrà abans de començar el joc quin és el seu itinerari. Cal llegir amb atenció les preguntes i localitzar les pistes que s’hi indiquen. Perspicàcia, sentí comú i paciència són els tres requisits bàsics per arribar al final. Cada pregunta conté una o varies respostes, en forma de lletres, que s’han de col·locar en el número corresponent de la frase. Sense la frase completa no és possible passar a la següent fase del joc, la que s’ha de fer a l’aula. Com a complement, s’han de fer activitats d’observació a cadascuna de les parades principals. Itinerari A. Metro Jaume I (L IV) Inici del treball per la 1a parada. Plaça de Sant Jaume, C/ Paradís (temple d’August), C/ Freneria, catedral, Plaça del Rei, C/ Llibreteria, Plaça de l’Àngel, c/ Argenteria, Santa Maria del Mar, c/ Montcada, plaça d’en Marcús, C/ Corders, plaça de la Llana, Mercat de Santa Caterina. Itinerari B. Metro Barceloneta (L. IV) Inici del treball per la 2a parada (el barri de la Ribera) i la pregunta 24


IES Bernat Metge. Crèdit de síntesi. 3r d’ESO

13

Santa Maria del Mar, c/ Montcada, plaça d’en Marcús, C/ Corders, plaça de la Llana, Mercat de Santa Caterina, plaça de l’Àngel, c/ Llibreteria, plaça de Sant Jaume, C/ Paradís (temple d’August), catedral. Membres del teu grup: ....................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ......................................................................................................................................

El teu itinerari és:

A

B

LA FRASE ENIGMÀTICA Aquí escriureu les lletres que anireu descobrint en el joc

__ __ 1 2 __ 25

__ __ __ 3 4 5

__ __ 26 27

__ __ __ 6 7 8

__ __ __ __ 28 29 30 31

__ __ __ __ __ __ 49 50 51 52 53 54 55

__ __ __ 9 10 11

__ __ 32 33

__ __ 12 13

__ __ __ __ __ __ 14 15 16 17 18 19

__ __ __ __ __ __ __ __ __ 34 35 36 37 38 39 40 41 42

__ __ __ __ __ 56 57 58 59 60

__ __ __ __ __ 20 21 22 23 24 __ __ __ __ __ __ 43 44 45 46 47 48


14

2.3.1. PRIMERA PARADA: PLAÇA DE SANT JAUME Cap a l’any 15 aC., els romans van construir una ciutat al mont Tàber amb el nom de Colònia Julia Augusta Paterna Barcino. La planta era de forma rectangular i tenia una muralla resistent. La ciutat estava organitzada al voltant de dos carrers principals: el cardo, actuals c. de Llibreteria i c. Call, o carrer dels jueus a l’Edat Mitjana, i el decumanus, actuals c. del Bisbe i c. Ciutat. El nucli central estava ocupat pel forum, actual Plaça de Sant Jaume, on es situaven els edificis més destacats com el temple i la basílica. 2.3.1.1. Assenyala al plànol de Barcino, amb números, la situació de:

1. c. de Llibreteria (Cardo)

2. c. del Call (Cardo)

3. c. del Bisbe (Decumanus)

4. c. de la Ciutat (Decumanus)

5. Ajuntament

6. Palau de la Generalitat

7. Plaça de Sant Jaume

8. Catedral

9. Restes de l’antic temple romà


IES Bernat Metge. Crèdit de síntesi. 3r d’ESO

15

2.3.1.2. Observa la plaça de Sant Jaume, la seva activitat, les botigues i negocis que n’hi ha i explica el següent: Palau de la Generalitat 1. Quants pisos té l’edifici 2. Quins detalls decoren el pis principal 3. A quin pis està situat el balcó principal 4. Quin cos de policia vigila el palau

Funcions de la plaça (Marqueu les funcions més importants)

 Comercial  Administrativa  Política  Religiosa

5. Què és la Generalitat

 Turística  Industrial

6. Quins símbols indiquen la funció de l’edifici

 Cultural  Educativa

7. Quin tipus de persones o automòbils hi entren

Ajuntament

 Residencial

Funcions de l’Ajuntament (Marqueu les funcions més importants)

Quants pisos té l’edifici Què diu la placa que està sota el rellotge A quin pis està situat el balcó principal Quin cos de policia vigila l’entrada Què és l’Ajuntament

 Comercial  Administrativa  Política  Religiosa  Turística

Quins símbols indiquen la funció de l’edifici

 Industrial  Cultural  Educativa

Escriu el nom dels dos personatges representats a les escultures de l’entrada

 Residencial

2.3.1.3. Fes fotografies de l’Ajuntament, del Palau de la Generalitat i de les columnes del temple romà d’August per fer-les servir al PowerPoint final.


16

2.3.1.4. Completa aquesta fitxa i dibuixa el capitell d’una columna del temple d’August

Fitxa

Dibuix

Segle de construcció

Tipus d’edifici

Dimensions

Forma de la planta

Quantes columnes tenia?

A qui estava dedicat?

Qui el va restaurar?

2.3.1.5. EL JOC D’EN BERNAT 1. Situeu-vos a la plaça Sant Jaume. Al palau de la Generalitat, a sobre de la porta hi ha un relleu. Qui hi està representat? Si és Artur Mas, el número 43 correspon a la W; Si és Sant Jordi, el 58 correspon a la R.

2. El nom d’aquesta plaça comença per una lletra que correspon al número 24 i acaba per un altra que s’ha de col·locar al nº 1.

3. Si la porta gòtica de l’Ajuntament és al c. Ciutat, el número 59 correspon a la E; si és al c. Paradís, és la F.

4. Si hi ha un carrer a la vora on venien antigament llibres, la tercera lletra del seu nom correspon al número 8 i l’última, al 6.

5. Si el carrer que comunica la plaça amb les Rambles porta el nom d’un rei de sis lletres, la primera correspon al número 20 i l’última, al 13.


IES Bernat Metge. Crèdit de síntesi. 3r d’ESO

17

6. L’antic carrer on vivien els jueus està a prop del palau de la Generalitat i comença per una lletra que correspon al número 44.

7. D’aquest carrer dels jueus surt a la dreta un altre dedicat a un sant. Camineu uns metres i veureu un carrer de sis lletres dedicat a un producte que es pren a les postres: la penúltima lletra correspon al número 48 i l’última al número 43.

8. Torneu de nou a la plaça de Sant Jaume i tombeu pel carrer Paradís. Busqueu un gravat d’un sant col·locat en una paret: - Si és Sant Jordi, el 7 correspon a la V. - Si és Sant Roc, el 25 correspon a la A.

9. Continueu pel mateix carrer. Busqueu a terra una roda de molí que marca la part més alta del Mont Tàber, la muntanya més alta de la Barcelona romana. Quina alçada té? _________ La primera xifra correspon a la lletra L, o sigui, al número 2.

10. Al costat hi ha el Centre Excursionista de Catalunya. Si a l’interior de la casa es troba un temple romà, correspon a la lletra C i al número 28; si és un temple grec, és la lletra F i el número 26.

11. El temple estava dedicat a un emperador, la primera lletra del seu nom correspon al número 25, la segona s’ha de col·locar en els números 11 i 42 i l’última correspon al 31.

12. Desplaceu-vos al carrer Freneria i busqueu el portal nº 5. Situeu-vos al costat de la porta i mireu cap a la catedral. Es veuen dues torres: una gran al darrere i una altra de petita al davant. Si hi ha un cargol sobre la torre petita és una M que correspon al número 22; si és una vaca, la lletra M serà el número 15.

13. Si continueu caminant cap a la catedral, arribareu a una petita plaça el nom de la qual és molt curt i acaba en una lletra que correspon al número 56.

14. En aquesta plaça hi ha un museu. La primera i la segona lletra del cognom del seu fundador corresponen, respectivament, als números 51 i 52.

15. Entreu a la catedral i busqueu la cripta amb les relíquies de la santa patrona de Barcelona. La primera lletra del seu nom correspon al número 50 i l’última, al 47.

16. A la dreta de la cripta, elevat sobre la part de la sagristia, hi ha un enterrament amb les restes d’un comte de Barcelona. Si és Ramon Berenguer I correspon a la lletra S del número 46; si és Ramon Berenguer IV, és la lletra S, del número 60.


18

17. Si continueu per la nau lateral, cap a la porta principal, trobareu una capella amb un retaule barroc del segle XVIII, dedicada a Sant Pancraci i a un altre sant, protector contra la pesta, la primera lletra del qual correspon al número 55 i la segona, al 23.

18. Aneu a la plaça del Rei. Quantes escales hi ha per entrar al Saló del Tinell?__________ El nombre total correspon a la lletra inicial de la capital d’Astúries, o sigui, al número 15.

19. La torre més alta que hi ha du el nom d’un dels reis amb qui va treballar en Bernat i que correspon als números 34 a 39 (consulteu la informació sobre la Barcelona medieval).

20. Busqueu una imatge de la Verge a la Plaça del Rei, a sota de la qual hi ha un escut i un any. ________ Si sumeu les seves xifres, el nombre resultant _________correspon a la sisena letra de l’alfabet , es a dir, als números 9 i 40.

21. Al c. Veguer hi ha un museu. Si és d’Història correspon a la lletra U, o sigui, al número 12; si, a més, és de la Ciutat, la mateixa lletra correspon també al número 5.

22.Al c. Llibreteria hi ha una botiga de productes artesanals. Si són espases el número 3 correspon a la lletra H; si son espelmes el 4 és la E.

23. Aneu a la parada del metro Jaume I: hi ha una façana amb una estàtua de bronze que representa una figura celestial i dóna nom a la plaça. Si aquest suma cinc lletres correspon a la lletra M que és el número 3.

24. Continueu pel c/ Argenteria. Trobareu una botiga de cafè. La segona lletra correspon al número 26 i l’última als números 10 i 41.

A15. Fes fotografies dels carrers i edificis més importants d’aquesta primera parada per tal d’incloureles al PowerPoint final.


IES Bernat Metge. Crèdit de síntesi. 3r d’ESO

19

2.3.2. SEGONA PARADA: EL BARRI DE LA RIBERA Era la zona més popular de la ciutat, plena de carrers on es concentraven els oficis, agrupats en gremis, la majoria dedicats a la indústria tèxtil i a l’activitat portuària. Al bell mig del barri destaca l’església de Santa Maria del Mar, símbol dels mariners i comerciants. L’arquitecte Berenguer de Montagut va iniciar la seva construcció l’any 1329 en un estil gòtic de línies molt pures i austeres.

2.3.2.1. Entreu a l’església de Santa Maria del Mar. Observeu respectuosament el seu interior i relacioneu número amb el nom correcte.

Parts de l’església

cada

Nau lateral Porta principal i rosassa Torres Girola o deambulatori Contrafort Columna Capçalera Nau central

2.3.2.2. Busqueu dues làpides de tombes situades al terra d’una nau lateral. Mireu les inscripcions i feu el següent: Nom de la persona i activitat que feia

Descripció de la làpida

Data

Ofici d’argenter:

Ofici de sastre:

A18. Feu fotografies de l’església de Santa Maria del Mar, les tombes i alguna botiga tradicional dels voltants per tal d’incloure-les en el PowerPoint final .


20

2.3.2.3. EL JOC D’EN BERNAT 1. Mireu la façana principal de Santa Maria del Mar. A les portes hi ha uns personatges o bastaixos carregant una pedra. Si sumen dos la letra és la N i correspon al número 14; si són quatre, la N correspon al 25.

2. Entreu a l’església. A l’esquerra hi ha una capella dedicada a un sant de Loyola (Guipúzcoa) amb una inscripció de bronze als esglaons. La primera lletra del seu nom correspon al número 19 i la quarta al número 27.

3. La llum més important entra per una finestra circular que il·lumina la nau central i té forma de flor. L’última lletra del seu nom correspon al número 54.

4. Sota el altar hi ha la cripta. Antigament hi havia les relíquies d’un sant que ha donat nom a una ciutat propera a Barcelona. La quarta lletra correspon al número 17 i l’última al 16.

5. Mireu al sostre. El lloc on s’uneixen els arcs de les voltes està composat de quatre lletres, ________; la penúltima correspon al número 21 i l’última, al 45.

6. Sortiu fora i busqueu el c. Sombrerers. Hi ha una antiga botiga amb tota mena de productes i torren cafè amb llenya. Si està escrit a la porta la data de la seva fundació, representa la lletra R, que correspon als números 18 i 30.


IES Bernat Metge. Crèdit de síntesi. 3r d’ESO

21

2.3.3. TERCERA PARADA: EL CARRER DE MONTCADA Al segle XIV va començar la construcció de diferents palaus de la noblesa amb materials cars (pedra, fusta) i luxosos, encarregats a arquitectes de prestigi. El carrer es va convertir en un dels principals de la ciutat, tant per la categoria dels seus habitants i de les seves residències com per les festes i celebracions que es feien periòdicament

Esquerra: Palau Dalmases. Dalt: vista del carrer Montcada

2.3.3.1. Busqueu aquest pati entre els palaus del carrer Montcada i completeu la imatge.


22

2.3.3.2. Fes la descripció d’un palau del carrer Montcada Nom del palau: ..............................................................................

Funcions del c. Montcada Marqueu les funcions més importants

Quants pisos té l’edifici

 Comercial Quins detalls decoren la seva façana

 Administrativa  Política  Religiosa

Quina forma té el pati interior

 Turística  Industrial Funció actual

 Cultural  Educativa

Materials que es fan servir

 Residencial

Quins símbols indiquen la funció actual de l’edifici

2.3.3.3. Feu fotografies dels palaus del carrer Montcada, d’una galeria d’art i d’una botiga d’articles turístics, per tal d’inclore-les en el Powerpoint final 2.3.3.4. EL JOC D’EN BERNAT 1. Tombeu pel c. Montcada. Busqueu una galeria d’art, situada en un palau gòtic, amb un nom estranger. L’última lletra correspon al número 53. 2. També hi ha un museu dedicat a un pintor el nom del qual acaba en O i que correspon al número 29. 3. El c/ Montcada arriba a la plaça d’en Marcús. Si hi ha l’estàtua d’una verge a un lateral de la capella representa la lletra D que correspon al número 32; si és la imatge d’un cavaller, llavors és la lletra F i el número 40. 4. Busqueu el c. Corders i us portarà a una plaça amb 5 lletres on es venien productes tèxtils. La quarta lletra del seu nom correspon al número 57. 5. Del c/ Corders surt el c. de la Flor del Lliri on hi va haver la primera agència de dones que alimentaven amb la seva llet les criatures d’altres dones (mireu la introducció de la Barcelona medieval). El nom del carrer comença per una lletra que correspon al número 49. 6. Pel c. de Semoleres arribareu a un mercat que té el nom d’una santa. La quarta lletra correspon al número 33 i la sisena, al 60.


IES Bernat Metge. Crèdit de síntesi. 3r d’ESO

23

TREBALL A L’AULA 2.3.3.5. ENIGMA I CONSPIRACIÓ Si heu reconstruït la misteriosa frase, descobrireu que el missatge no és massa clar i que amaga informacions importants sobre una suposada conspiració contra un poderós personatge, anomenat el “caçador”, per la seva afició a aquest esport medieval, i que va acabar la seva vida d’una forma sorprenent. Com que existeix alguna sospita que el besavi d’en Bernat hi estava implicat, vosaltres haureu d’aclarir tota la història i resoldre el següent: 1. Identifica de forma clara qui és el personatge principal que apareix a la frase, amb el seu nom i cognom complets. Això és decisiu per continuar la recerca posterior.

2. Elabora una biografia del nostre protagonista.

3. Investiga quins són els altres personatges que hi apareixen, en concret, el seu influent protector i la persona que fou víctima de la conspiració i fes-ne una breu biografia.

4. Explica els aspectes més destacats de la conjura, la veritat de les acusacions contra l’avantpassat d’en Bernat i el desenllaç d’aquesta història.

Enllaços: http://ca.wikipedia.org/wiki/Portal:Biografies “cerca” en el menú de l’esquerra el personatge desitjat http://www.enciclopedia.cat/ “cerca” el personatge desitjat http://www.cervantesvirtual.com/historia/monarquia/casp.shtml http://www.tv3.cat/historiesdecatalunya/personatges/personatges.htm


24

3. L’EIXAMPLE 3.1. L’Eixample és un dels deu districtes de Barcelona i està dividit en 6 barris: Sant Antoni, La nova A25. Posa el nom dels diferents barris del districte de l’Eixample.

3.2. Respon el qüestionari següent 1. Quins són els barris que formen l’Eixample?

2. Quin és el seu origen?

3. Per què no es podia construir?

4. Què hi havia en aquesta zona?


IES Bernat Metge. Crèdit de síntesi. 3r d’ESO

5. Per què va ser necessari enderrocar les muralles?

6. On es van construir les noves fàbriques?

7. Qui va guanyar el concurs de projectes per al nou territori convocat per l’Ajuntament?

8. A qui li va encarregar el govern central un altre projecte?

9. Quan es va construir l’Eixample?

10. Quin barri era el que va preferir la burgesia?

11. Quin estil arquitectènic va ser introduït en aquesta època?

25


26

3.1. El Pla Cerdà 3.1.1. Respon el qüestionari següent. 1. Què pretenia Cerdà amb el disseny del seu pla urbanístic?.

2. En què es basava aquest pla?

3. Què representava segons el pla Cerdà la plaça les Glòries?.

4. Com eren les illes?. I el seu interior?

5. D’acord amb el pla Cerdà, com havien de ser les cases?.

6. Per què Cerdà va voler que les cases tinguessin aquestes característiques?

7. En quants costats de cada illa es permetia construir?.

8. Com s’havien de distribuir els parcs a cada barri i quina extensió havien de tenir?.


IES Bernat Metge. Crèdit de síntesi. 3r d’ESO

27

3.2. El Modernisme 3.2.1. Respon aquest qüestionari

1. En quines manifestacions artístiques mostra el Modernisme tot el seu esplendor?

2. Quin nom rep el Modernisme a França i a Alemanya?

3. Quines influències poden trobar-se al Modernisme?

4. Quin any van enderrocar-se les muralles de la ciutat de Barcelona?

5. Amb què va coincidir l´esclat del Modernisme a Barcelona?

6. Qui va ser el mecenes d´Antoni Gaudi?

7. Quins elements decoratius de l´arquitectura modernista són més significatius ?

8. A l´arquitectura modernista conviuen elements aparentment oposats. Quins són?

9. Enumera alguns dels elements decoratius que els escultors col.loquen a l´exterior dels edificis.

10. Digues el nom d’algunes de les personalitats que van proposar enderrocar el Palau de la Música? Explica el motiu.


28

3.3. El Passeig de Gràcia 3.3.1. Contesta aquest qüestionari 1. Què era el Passeig de Gràcia a l’època romana?

2. Per on passava la Via Augusta?

3. Per què es diu Passeig de Gràcia?

4. Fins a quin any va ser independent la vila de Gràcia?

5. Quins edificis importants hi ha a la Mansana de la discòrdia?

6. De quins arquitectes són?

7. Per què aquest passeig és un eix vertebrador de la ciutat?

8. Substitueix les següents paraules per altres mots o expressions sinònimes que convinguin en aquest context: simbolitzen, pugna, opulenta, concepció, estètica, cabdals i preexistents.

Simbolitzen:

Pugna:

Opulenta:

Concepció:

Estètica:

Cabdals:

Preexistents:


IES Bernat Metge. Crèdit de síntesi. 3r d’ESO

29

3.3.2. Tradueix el segon paràgraf al castellà. “En enderrocar-se les muralles es va convertir en la sortida natural de la ciutat i en aprovar-se el Projecte de l’Eixample i començar la urbanització de la plana barcelonina va esdevenir una via privilegiada en reunir les edificacions més importants de l’època, en ser l’escollida per l’alta burgesia de la ciutat per veure i ser vistos. Aquesta competitivitat en mostrar qui era més poderós i amb més bon gust és el que va fer del Passeig –i els carrers adjacents- un veritable museu d’arquitectura modernista i ens permet trobar algunes de les obres més espectaculars i representatives del Modernisme, així com dels seus arquitectes més importants.”

3.3.3. Respon el qüestionari següent: 1. Per què aquesta illa de cases rep el nom de Mansana de la Discòrdia?

2. Busca informació i fes un resum sobre el mite clàssic de la Poma de la Discòrdia.

3. De quin moviment artístic és representativa la Casa Lleó i Morera?

4. Per què els edificis modernistes són considerats exemples d’art multidisciplinari?


30

5. Quin arquitecte va planificar el Palau de la Música Catalana?

6. Amb quin tipus d’aliment va fer fortuna Antoni Amatller?

7. Per què a Puig i Cadafalch li van prohibir el 1942 exercir l’ofici d’arquitecte?

8. Quin arquitecte va remodelar el 1904 la Casa Batlló?

9. Amb quin nom, en principi despectiu, és coneguda la Casa Milà?

10. Quins fets van desaconsellar la instal·lació d’una escultura religiosa a la façana de la Casa Milà?

3.3.4. Fixat en aquesta imatge. a. Acoloreix de vermell la silueta de la Barcelona vella que vivia dins les muralles. b. Acoloreix de blau la silueta de la Plaça Catalunya. c. Acoloreix de groc el Passeig de Gràcia.


IES Bernat Metge. Crèdit de síntesi. 3r d’ESO

31

3.3.5. En un principi Gaudí pensava fer de la Pedrera una al·legoria del Sant Rosari. A la part superior de la façana es pot llegir la següent inscripció: “Ave Gratia Plena Dominus Tecum”. a. Què vol dir aquesta frase llatina?

3.3.6. La Pedrera s’havia de rematar amb una gran escultura o medalló de bronze –d’uns 4m de grandària- amb la Marededéu del Roser. La col·locació d’aquest remat s’havia de fer el 1909, però aquell mateix any va tenir lloc a Barcelona un esdeveniment que va fer pensar al propietari que era millor prescindir-ne.

a.Quin va ser aquest fet?

b. Fes un breu resum d’aquest fet


32

3.4. Treball de camp a l’Eixample. El misteri d’en Salvador LES PISTES En Bernat té un amic que està reconstruint el seu passat familiar. Coneix quasi tota la genealogia dels seus avantpassats però no troba massa informació sobre el seu besavi, un personatge força curiós. El Salvador ha preguntat els seus pares però no li han comentat gran cosa. Fins i tot, semblen no estar gaire interessats en recordar la seva figura i eviten tota mena de comentaris sobre la seva mort. El pare, fart de la seva insistència, li ha comentat que el besavi havia provocat la desgràcia de tota la família i els havia arruïnat la vida. Defensava unes idees molt radicals i hi havia tingut continus problemes amb la policia, fins al punt d’haver d’estar molt de temps a la presó. També hi havia estat un destacat dirigent d’una associació obrera i havia estat amenaçat moltes vegades fins a la seva mort, que li havia arribat de forma violenta. És per això que el seu comportament els havia portat massa problemes i no volien remenar el passat. Però, en acabar la conversa, el pare li va donar un llibre i li va recomanar que el llegís amb atenció. Després, ja parlarien tranquil·lament. El Salvador va començar la lectura amb curiositat però quan estava fullejant el llibre, de sobte, van caure al terra dos papers. Estaven doblegats i tenien un aspecte groguenc, com si fossin vells. El primer tenia escrita una frase en castellà, amb algunes paraules esborrades a causa de la mala qualitat de la tinta, que deia el següent.

LA FRASE ENIGMÀTICA Aquí escriureu les lletres que anireu descobrint en el joc “REUNIDOS LOS ELEMENTOS DEL SINDICATO LIBRE, HEMOS ACORDADO __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 __ __ __ __ __ 24 25 26 27 28

__ __ __ __ __ 29 30 31 32 33

__ 11 __ 34

__ __ 12 13

__ 14

__ 15

__ __ __ __ 35 36 37 38

P A Ñ A , __ __ __ __ __ __ __ __ 16 17 18 19 20 21 22 23 __ __ __ 39 40 41 ,

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

__ __ 42 43

AUNQUE TU

__ __ __ __ __ __ __ 54 55 56 57 58 59 60

SERÁS EL PRIMERO”.

El missatge semblava la comunicació d’un acord, d’una decisió feta pel Sindicato Libre, però no hi havia cap signatura. El to era amenaçador, com si fos... un anònim! Això havia de ser, un anònim aunque tu serás en primero”. contra el seu besavi! El segon paper era un retall del diari La Vanguardia del dia 11 de març de 1923 i narrava un esdeveniment que va passar el dia anterior a Barcelona. Estava molt deteriorat per la humitat i només es podia llegir el següent: “A las siete y cuarto, pasaba por la calle de San Rafael el “(paraula il·legible)..... del Sucre”, acompañado de otro individuo llamado Francisco Comas Pagés, de 27 años, de oficio vidriero,


IES Bernat Metge. Crèdit de síntesi. 3r d’ESO

33

cuando al llegar frente a la casa número 19, cerca de la calle de la Cadena, se le acercó un sujeto que, a quema ropa le hizo* .... “ Qui serien Francisco Comas i aquest no sé què del Sucre? Algú d’ells dos seria el seu besavi? Quina relació tenien aquests dos papers? El noi va guardar amb cura els papers i va continuar la lectura del llibre. Hi havia fotos del seu parent, que curiosament es deia també Salvador, presidint manifestacions, parlant en mítings o tancat a la presó. El llibre no explicava com havia mort però descrivia el malestar dels industrials i els polítics catalans cap el seu besavi i les seves idees radicals. De ben segur que d’ enemics sí en tenia! Quan va acabar la lectura, tenia una idea més clara de la figura del seu parent i de la seva importància a Barcelona, però li faltaven informacions precises sobre el Sindicato Libre, els autors del missatge i els noms que apareixien als papers. El noi sospitava que una gran part de les respostes estava a la frase escrita del paper i que la primera cosa que calia fer era resoldre aquest enigma. Després, consultaria La Vanguardia d’aquest dia i buscaria la noticia completa. ACTIVITATS Però, per arribar al final de la història, és imprescindible la teva col·laboració. Et recomanen continuar la investigació del Salvador i demostrar la teva intel·ligència en el joc de pistes que hauràs de fer al passeig de Gràcia, on el text del missatge es troba fragmentat. A més, la visita et servirà per conèixer un dels carrers més importants de Barcelona, on vivien a l’època destacats industrials contraris a les idees del besavi d’en Salvador i que, ara és una zona comercial i administrativa de primer ordre. Quan tinguis aquesta informació, acabaràs aquesta recerca a l’aula i redactaràs un informe complet sobre aquest personatge i les circumstàncies de la seva mort. SISTEMA DE TREBALL La recerca es farà de dues maneres: A. Treball de camp al passeig de Gràcia, a fi de reconstruir el missatge amagat als seus edificis: Itinerari.- Des de la Gran Via (sortida del metro), pujant per la vorera esquerra del Passeig, fins al carrer de Provença i l’edifici de la Pedrera. Després, s’ha de baixar per la vorera de la dreta fins a la Gran Via. Per fer-ho bé, s’han de formar grups de 3 alumnes amb les següents responsabilitats: - El primer farà de secretari i anirà apuntant els resultats de la recerca al dossier - El segon farà de guia i s’encarregarà de buscar els monuments indicats al treball i de marcar-los al plànol. - El tercer serà el responsable de grup i controlarà tota la tasca i la feina ben feta. B. Treball posterior a l’aula a fi de completar la resta de la història i investigar altres aspectes fonamentals sobre el misteri de la mort d’en Salvador. Membres del teu grup: ....................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ......................................................................................................................................


34

A. TREBALL DE CAMP AL PASSEIG DE GRÀCIA. JOC DE PISTES Cal llegir amb atenció les preguntes i localitzar les pistes que s’hi indiquen. Perspicàcia, sentit comú i paciència són els tres requisits bàsics per arribar al final. Cada pregunta conté la resposta, en forma de lletres, que s’ha de col·locar en el número corresponent de la frase.

VORERA ESQUERRA. GRAN VIA-CARRER PROVENÇA

1. Situeu-vos a la sortida del metro de la línia 4 (groga). Observeu l’edifici del Banco Vitalicio i expliqueu el següent:

Activitats (Marqueu les funcions més importants)

1. Quants pisos té l’edifici? 2. A quin pis està situat el balcó principal?

 Comercial

3. Quins símbols indiquen la funció de l’edifici?

 Administrativa

4. Quina és la seva finalitat?

 Política  Turística

5. Està decorat amb escultures?

 Industrial  Cultural  Residencial

6. Amb quins carrers fa cantonada?

2. La botiga de roba que està a la cantonada del Passeig de Gràcia/ Gran Via, 609 té nom i cognom italià amb lletres duplicades. Si les del cognom són dues T poseu aquestes lletres als números 9 i 12. Si les del nom són dues S escriviu aquestes consonants als números 2 i 4. 3. A la finestra de l’edifici número 13 del Passeig de Gràcia hi ha escrita una lletra Si és la M correspon al número 50 Si és la C correspon al número 46 4. Molt a prop hi ha un edifici dedicat a activitats financeres i compra i venda de valors. Fixeu-vos que les dues paraules llargues del seu nom acaben amb la mateixa lletra i que també són les dels números 1 i 7. 5. A la façana de l’edifici hi ha un seguit de banderes. Si són les de Barcelona, Catalunya, Espanya i la Borsa poseu una E als números 3 i 10 poseu una E als números 3 i 10 Si són les de Barcelona, Catalunya, Espanya i Estats Units poseu una E als números 8 i 20


IES Bernat Metge. Crèdit de síntesi. 3r d’ESO

35

6. A la porta petita hi ha un cartell vermell amb quatre lletres. La segona lletra l’haureu d’escriure als números 6 i 25; la quarta, al número 39. 7. La casa del número 21 té moltes columnes a la façana. Si en té 7 poseu una I als números 10 i 20. Si en té 10 poseu una I als números 5 i 13. 8. Aquesta casa també té diverses escultures a la façana. Si hi ha una figura amb un martell a la mà, la lletra A correspon als números 20 i 55. Si hi ha una figura amb una roda a la mà, la lletra A correspon als números 11 i 15. 9. Continueu mirant la façana d’aquest edifici amb atenció. Comprovareu que, a més, hi ha una escultura que representa una maternitat. Si està a l’esquerra poseu una R al número 31 Si està la dreta poseu una L al número 40 10. A sobre de la cúpula hi ha un nen. Si està muntat sobre un cavall el número 10 correspon a la lletra M Si està muntat sobre un ave fènix el número 14 és una Y 11. Continueu caminant. Veureu un palau construït l’any 1906. Si és el palau de la Generalitat, escriviu una S al número 44 Si és el palau Malagrida, escriviu una T al número 19 12. Dos ocells presideixen l’entrada d’aquesta casa. Si són coloms poseu una M al número 27 Si són àguiles poseu una R al número 27 13. Molt a prop, hi ha una casa construïda per l’arquitecte Lluís Domènech i Montaner amb una joieria a la planta baixa. Si la data de construcció és de l’any 1923, posa una O al número 3 Si la data és l’any 1906, posa la lletra O al número 29 14. A la planta baixa d’aquesta casa hi ha uns monstres alats anomenats grifs. Si n’hi ha 6 la lletra O correspon al número 23 Si n’hi ha 8 la lletra E correspon al número 17 15. A la façana hi ha 4 dones. Si la de l’esquerra porta a les mans un fonògraf o un tocadiscs poseu una S al número 18 Si, en canvi, és un telèfon antic poseu la M al número 33


36

16. L’última dona de la dreta porta un altre aparell. Si és un llibre, la lletra M correspon al número 20 Si és una càmera de fotos, la lletra T correspon al número 26 17. Continueu caminant. A la casa Amatller hi ha un senyor que porta lligar un animal. Si és un gos poseu una M al número 50 Si, en canvi, és un ós poseu una E al número 28 18. Si mireu amb atenció la porta, veureu un drac travessat per una llança. Si és Sant Jordi qui li ha clavat poseu una E al número 24 Si és el rei Jaume I, la lletra D correspon al número 3 19. En el balcó que té dues gàrgoles hi ha una lletra que es repeteix molt. Si correspon amb la inicial del cognom del propietari de la casa poseu aquesta lletra al número 38 Si correspon amb la última del seu cognom, poseu la lletra al número 32 20. Entreu a la casa i mireu quants llums hi ha amb un drac amb la boca oberta i la llengua fora. Si en són 2, poseu la lletra M al número 10 Si, en canvi, en són 3, la lletra R correspon al número 8 21. Si continueu caminant, veureu que al costat hi ha una casa que adorna les finestres del pis principal amb ossos humans. Si semblen fèmurs, posa una T al número 30 Si semblen, en canvi, clavícules, posa una S al número 44 22. Si creieu que les finestres petites de la casa Batlló semblen màscares de carnaval o antifaços, col·loqueu una S en el número 33 . Si, pel contrari, semblen barrets, poseu una M al número 57. 23.Continueu fins al número 47 i observareu que hi ha una botiga amb una lletra a l’inrevés. Aquesta lletra correspon al número 36 de la frase. 24. Una mica més enllà, veureu un bulevard amb un color determinat. La segona lletra d’aquest color correspon al número 32. 25. Mireu que també hi ha una botiga de cafè d’una marca molt coneguda. La primera lletra del seu nom correspon al número 42.


IES Bernat Metge. Crèdit de síntesi. 3r d’ESO

37

26. Aquesta casa del número 55-57 està plena de botigues. Entreu a les galeries, busqueu els tipus de botigues que demana el quadre i empleneu la següent fitxa: Nom

Marques

Gamma de preus

Home/dona

Una sabateria

Una botiga de roba

Una joieria

27. Continueu caminant fins al nº 65 bis. A dalt de la casa hi ha escrita la data de l’any de construcció. Si és l’any 1955, escriviu una D en el número 60 Si és l’any 1906, escriviu una E en el número 35 28. Busqueu a la cantonada del C/ Mallorca dos hotels que s’anomenen igual i feu el següent: Nom

Estels

Nº de pisos amb la planta inclosa

Nom d’una botiga en la planta baixa

Activitat

29. Continueu caminant fins al número 87 on hi ha una botiga de roba molt famosa. Porta el nom d’una dona. Mireu el seu cognom amb atenció i observareu que la segona i cinquena lletres són iguals. Aquesta lletra l’haureu de posar al número 40. VORERA DRETA. CARRER PROVENÇA-GRAN VIA

30. Esteu davant l’edifici de la Pedrera, una de les obres més conegudes de Gaudí. Quants pisos té la casa comptant la planta baixa? Si creieu que en són 5, poseu una S al número 24 Si creieu, en canvi, que en són 7, escriviu una Z al número 41 31. La façana de la Pedrera té una forma peculiar que recorda a la natura:


38

Si penseu que sembla el moviment de les ones del mar, col·loqueu una T en el número 37 Si creieu que sembla el pas dels núvols del cel, poseu una B al número 3. 32. Si aneu al número 86 observareu que és una casa amb moltes figures a la façana. Si dues d’aquestes corresponen a dos nois poseu una V al número 38 Si, en canvi, dues d’aquestes corresponen a un noi i una noia poseu una O al número 43 33. Al costat d’aquesta casa hi ha un banc molt important conegut per les seves inicials. L’ última lletra l’heu d’escriure als números 47 i 49. 34. Si continueu caminant arribareu a una botiga que té el nom d’un perfum. Si es dedica a la venda de roba, poseu una E als números 44 i 51 Si es dedica a la venda de colònies i perfums, col·loqueu una H als números 53 i 59 35. Caminant una miqueta, trobareu a la cantonada un hotel de 5 estrelles molt famós a Barcelona. La penúltima lletra del seu nom correspon als números 52 i 55. 36. Busqueu la casa Marfà. El seu nom està escrit en una placa de bronze a la porta. Si la casa l’ha construït l’arquitecte Manuel Comas, heu d’escriure una S al número 45 Si la casa l’ha fet l’Olimpiada Cultural poseu una S al número 50 37. Continueu caminant i trobareu una llibreria. Si el seu nom recorda el d’un rei molt famós a l’Edat Moderna que, a més, dóna nom a un carrer de la ciutat, col·loqueu una C al número 44 Si el seu nom recorda el d’un rei molt important a l’Edat Mitjana que, a més, dóna nom a una parada de metro, heu de posar una P al número 48 38. Al costat de la Casa del Llibre hi ha l’escultura d’un navegant que va donar la primera volta al món. El seu nom consta de sis lletres. La cinquena us servirà per als números 54, 56 i 59. 39. En aquest mateix edifici va estar durant la Guerra civil espanyola la delegació d’una comunitat autònoma Si va ser la de Catalunya, col·loqueu una D al número 27 Si va ser la d’Euskadi, poseu una R al número 50 40. Continueu fins la casa que està al número 48. Veureu que hi ha un local de menjar ràpid l’última lletra del seu nom correspon al número 53. 41. Del balcó principal d’aquest edifici pengen dos ornaments molt peculiars amb flors i decoració diversa. Si tenen forma de garlanda (cast. guirnalda) poseu una G al número 57 Si tenen forma de cadena, poseu una M al número 35 42. Continueu caminant. Arribareu a una botiga de roba de marca que es diu igual que el seu fundador. Hi ha tres vocals repetides al seu nom i cognom i que heu de col·locar al número 60 43. A la façana del número 24 les finestres tenen uns arcs molt curiosos. Si són àrabs, escriviu una U al número 58 Si són romànics, poseu una S al número 24 Nota.- Els números 23 i 34 corresponen al signe de la coma.


IES Bernat Metge. Crèdit de síntesi. 3r d’ESO

39

B. TREBALL A L’AULA Un cop resolt el sentit de la frase, haureu d’esbrinar els següents aspectes:

Reproducció de la frase completa continguda al missatge.

Identificació del personatge mencionat al missatge, fonamental per endevinar el nom complet del besavi d’en Salvador, i la relació que hi mantenia.

Elaboració d’una biografia d’en Salvador, el seu paper a la vida política de Barcelona i la forma en què va morir.

Investigació sobre les causes de la mort d’en Salvador i l’autoria dels culpables directes i indirectes.

Reacció de la població i els sindicats davant la notícia.

Informació sobre el Sindicato Libre, la seva ideologia i la opinió que tenia d’en Salvador i la seva organització..

PISTES Per descriure aquests punts és fonamental consultar la pàgina 10 del diari de La Vanguardia del diumenge 11 de març de 1923 i la pàgina 9 del dimarts 13, descarregar-la en PDF (“descargar”), i llegir la informació sobre “Situación tribunales” referent a la mort d’en Salvador i les investigacions de la policia. http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2011/03/26/pagina54/86065105/pdf.html?search=esquelas Sobre els Sindicatos Libres http://es.wikipedia.org/wiki/Sindicatos_Libres Amb tota la informació aconseguida, haureu de redactar un INFORME, d’una extensió màxima de dues pàgines, sobre la figura d’en Salvador. Ajudeu-vos de l’esquema proposat abans i poseu, si és possible, una foto autèntica d’en Salvador.


40

4. PRESENTACIÓ FINAL En aquesta activitat final heu de fer una exposició oral de 15’ dels temes tractats al Crèdit de Síntesi. Aquesta exposició s’ha de presentar acompanyada d’un Powerpoint que inclourà, resumits, els apartats següents: 1. Ciutat Vella 2. l’Eixample Cada apartat ha d’incloure els aspectes següents: 1. Ciutat Vella 1.1 Barcelona dins les muralles 1.2 Barcelona romana 1.3 Barcelona medieval 2. l’Eixample 2.1 Barcelona enderroca les muralles. 2.2 El Pla Cerdà. 2.3 El Modernisme 2.4 El Passeig de Gràcia i la mansana de la discordia. Observacions: - A la primera diapositiva del Powerpoint hi constarà el nom dels alumnes, el curs, el grup i el títol: Crèdit de Síntesi de 3r d’ESO “Conèixer Barcelona”. - Cada apartat i subapartat es presentarà en un diapositiva. - No poseu fons a les diapositives que en dificultin la lectura. - Utilitzeu un tipus arial pel text de les diapositives. - A la presentació oral hauran de participar tots els membres del grup. Enllaços d’interès:

http://www.bcn.es/ http://w3.bcn.es/V54/Home/V54XMLHomeLinkPl/0,4152,124044670_124048655_1,00.html http://w3.bcn.es/V04/Home/V04HomeLinkPl/0,2687,124044670_124048655_1_540425549, 00.html?accio=detall


IES Bernat Metge. Crèdit de síntesi. 3r d’ESO

41


42

Crèdit de Síntesi 3r d'ESO. Conèixer Barcelona Quadern de treball  

Quadern de treball del crèdit se síntesi de 3r d'ESO

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you