Page 1

Ve čtvrtek 31. října 2013 se uskutečnila výroční konference BIMDay 2013. Jednalo se o již tradiční, v pořadí čtvrtou konferenci, pořádanou občanským sdružením Odborná rada pro BIM, jejímž cílem je propagace a popularizace nové metodiky práce ve stavebnictví, označované zkratkou BIM. Konference byla rozdělena tematicky do dvou základních bloků. První, dopolední blok byl zaměřen na zavádění BIM v České republice. Po úvodním slovu Petra Vaňka, předsedy občanského sdružení, následovaly příspěvky českých projekčních a stavebních firem, které již BIM používají ve své praxi. Dan Pexa z ateliéru FADW objasnil účastníkům konference racionální důvody pro zavedení BIM nástroje ArchiCAD v jejich projekční praxi i první experimenty při komunikaci mezi ateliérem a externími spolupracovníky. Tomáš Minka z ateliéru di5 architekti inženýři se pokusil obhájit metodiku BIM nejen z pohledu architektů, ale také nastínil argumenty, které by neměly nechat bez zájmu o BIM každého uvědomělého investora. Tomáš Minka demonstroval principy metodiky BIM také jako vhodný nástroj pro pasportizaci již provozovaných budov. Zavádění BIM se týká nejen praxe, ale také výuky. Tuto skutečnost reprezentoval student Jaromír Krejčí z Fakulty architektury ČVUT v Praze, který představil svůj bakalářský projekt hotelu zpracovaný pomocí BIM. V závěru první části „domácího“ bloku byl představen také nejnovější počin Odborné rady pro BIM v podání vedoucího pracovní skupiny pro BIM & standardy a legislativu Martina Černého z Výzkumného centra AdMaS při VUT v Brně. Veřejnosti byla totiž oficiálně představena BIM příručka, která je první oficiální publikací v českém jazyce pojednávající o metodice BIM a jejím zavádění do stavební praxe. Po přestávce byl představen první pilotní BIM projekt, který se uskutečnil díky možnosti zápůjčky BIM softwaru pro účely zpracování pilotního projektu členům občanského sdružení Odborná rada pro BIM. BIM spolupráci na úrovni architektů a projektantů tak

díky programu „pilotní BIM projekt“ prezentovala paní architektka Markéta Havlíčková z ateliéru MS architekti, kteří spolupracovali na projektu mateřské školy s energetickými auditory a také projektanty TZB z firmy EnergySim. Jejich dojmy ze spolupráce shrnul příspěvek Petra Kotka. Z českých odborníků dále vystoupil Miroslav Vyčítal, zástupce firmy SKANSKA, jež se dlouhodobě snaží vytvořit tým spolupracovníků na platformě BIM tak, aby bylo možné naplno využít metodiku BIM na úrovni zhotovitele stavby. Druhý, odpolední blok obsahoval příspěvky zahraničních přednášejících a byl zaměřen na BIM ve světě. V úvodu promluvil zástupce Britského velvyslanectví v Praze Paul Taylor. Lutz Bettels, reprezentant Bentley Systems, ukázal možnosti řešení rozsáhlých zakázek pomocí technologie BIM. Popsal metodologii a řešení informačního modelování, řízení a mobility napříč aplikacemi, lokacemi a obory. Poté Benedikt Wallbank posluchače v rychlosti seznámil s vývojem BIM ve Velké Británii, kde bude metodika BIM vyžadována u všech nadlimitních státních projektů od roku 2016. V dalším příspěvku Mark Bouten ze společnosti Data Design System stručně objasnil celosvětovou iniciativu Open BIM a ukázal možnosti výměny dat pomocí univerzálního souborového formátu IFC. Technický ředitel společnosti Tekla Leif Granholm se zaměřil na aktuální možnosti použití BIM při výrobě ocelových konstrukcí ve stavebnictví. Poslední příspěvky zahraničního bloku byly zaměřeny na možnosti využití informačního modelu budovy při správě budov.Nejdříve Matthew Owen nastínil možnosti dalšího využití dat z Informačního modelu budovy pomocí datového formátu COBIe a posléze András Szigeti problematiku využití BIM pro oblast Facility Managementu představil na reálných ukázkách správy movitého majetku různě velkých firem v Maďarsku. Viktor Johanis, místopředseda rady sdružení, Odborná rada pro BIM www.czbim.org

Informace sdružení Odborná rada pro BIM

Konference BIMDay 2013 potvrdila správnost cesty zvané BIM

ERA21 6/2013 Konference BIMDay 2013  

Konference BIMDay 2013 potvrdila správnost cesty zvané BIM

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you