Program konference BIM ve stavebnictví 2019

Page 1

STAVEBNICTVI VE STAVEBNICTVÍ

KONFERENCE 28. - 29.

PROGRAM


#bimk19 www.BIMkonference.cz


STAVEBNICTVI VE STAVEBNICTVÍ

KONFERENCE 28. - 29.

PROGRAM


POŘADATEL

VE SPOLUPRÁCI

ZÁŠTITA

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

4

www.BIMkonference.cz


PROGRAM KONFERENCE PROGRAM PRVNÍHO DNE

Úterý 28. 5. 2019 Prezence účastníků

09:00 - 10:00

BLOK 1 moderuje Jan Fibiger, předseda správní rady Nadace ABF

10:00 - 12:00

PŘEDSTAVENÍ VYSTAVOVATELŮ

11:45 - 12:00

Cofee break

12:00 - 12:20

BLOK 2 moderuje Leoš Svoboda, člen představenstva czBIM

12:20 - 13:55

Přestávka na oběd

13:55 - 14:35

BLOK 3 moderuje Petr Vaněk, místopředseda czBIM

14:35 - 16:25

SPOLEČENSKÉ SETKÁNÍ

16:25 -

PROGRAM DRUHÉHO DNE

Středa 29. 5. 2019 Prezence účastníků

09:00 - 10:00

BLOK 4 moderuje Jan Fibiger, předseda správní rady Nadace ABF

10:00 - 12:55

#BIMK19

5


I. BLOK

DEN 1

moderuje Jan Fibiger, předseda správní rady Nadace ABF

#1

od 10:00 do 12:00 hodin

Petr Serafín

10:10

ředitel Odboru stavebnictví a stavebních hmot, MPO ČR

Role MPO v koncepci zavádění BIM #2

Kateřina Vrbová

10:25

vrchní ministerský rada, odbor územního plánování MMR ČR

Vývoj v oblasti digitalizace územního plánování #3

Eva Kubátová

10:40

Ministerstvo vnitra ČR

GeoInfoStrategie a BIM #4

Jan Fibiger

10:55

předseda Správní rady Nadace ABF

Stavebnictví 4.0 ve vazbě na postupující koncepci BIM #5

Zdeněk Zajíček

11:10

Prezident ICT UNIE

Koncept digitálních povolovacích procesů; portál stavebníka #6

Alois Materna

11:30

ČKAIT

Činnost ČKAIT v oblasti BIM Představení vystavovatelů 11:45 pozvánka na stánky vystavovatelů Miniexpa Technologie pro BIM Coffee break

6

12:00

www.BIMkonference.cz


POZNÁMKY

#BIMK19

7


II. BLOK

DEN 1

moderuje Leoš Svoboda, MPO ČR / czBIM

#7

od 12:20 do 13:55 hodin

Tomáš Prokeš

12:25

ČAS

Současný stav a další kroky postupující koncepce #8

Leoš Svoboda

12:40

MPO ČR / člen představenstva czBIM

Návaznost a dopady BIM na geoinformační systémy veřejné správy

#9

Jiří Čtyroký

12:55

IPR Praha

Digitální technická mapa ČR

#10

Michal Faltejsek, Eva Wernerová

13:10

VŠB -TU Ostrava

Zavádění BIM na VŠB-TU Ostrava pro potřeby Facility managementu

#11

Milan Hampl

13:25

IFMA CZ

BIM v oblasti Facility managementu a správy nemovitosti

#12

Aleš Marek

13:40

AED project

Autorská práva vs. BIM Přestávka na občerstvení 8

www.BIMkonference.cz

13:55


POZNÁMKY

#BIMK19

9


III. BLOK

DEN 1

moderuje Petr Vaněk místopředseda czBIM

#13

od 14:35 do 16:25 hodin

Petr Matyáš

14:40

předseda czBIM

Role BIM v praxi #14

Tomáš Krajčinovský

14:55

BIM konzultant / BIM.Point

BIM v přípravě staveb - od přípravy po realizci #15

Radek Moťka

15:10

vedoucí střediska Datových služeb / IBR Consulting

BIM v realizaci staveb – sdílené datové prostředí pro ukládání a schvalování dokumentů stavby #16

Jaroslav Brož

15:25

Produktový manažer / SCIA CZ

Role BIM v návrhu a posouzení statických konstrukcí #17

Tomáš Kupsa

15:40

vedoucí divize DEKSOFT

Komplexní řešení pro BIM, oceňování budov z 3D modelu #18

Petr Vokoun

15:55

managing director / BIM Project

Nový přístup ve sdílení projektů mezi projektanty a výrobci #19

Igor Seifert

16:10

technický ředitel / Allplan Česko

BIM v praxi Společenské setkání 10

16:25 www.BIMkonference.cz


POZNÁMKY

#BIMK19

11


IV. BLOK

DEN 2

moderuje Jan Fibiger, předseda správní rady Nadace ABF

od 9:30 do 13:00 hodin

Příklady zúčastněných staveb v přehlídce Stavba roku a dalších podobných přehlídkách, které mohou inspirovat další podnikatele a být také inspirací pro studenty. #1

Aleš Poděbrad

10:00

CASUA

Corso Court v Praze #2

Josef Žák

10:20

SKANSKA

Stavby Skanska: Five, Visionary, D4 Skala, a další #3

Petr Franta

10:50

Architekti & ACOS s.r.o.

ČIRK Praha 6 - pohled tvůrčího architekta

#4

Přestávka na občerstvení

11:10

Petr Matyáš

11:40

di5 architekti inženýři

Nekázanka #5

Jaroslav Synek

12:00

Metrostav

Dvě stavby ve výstavbě: roh Argentinská-Plynární a areál pod Libeňským mostem #6

Tomáš Prokeš

12:20

ČAS

Zkušenosti a příklady praktického využití BIM pro provoz domu Závěr 12

12:40 www.BIMkonference.cz


POZNÁMKY

#BIMK19

13


SITUACE směr Můstek

á

sk

řiš

d Jin

Vo dič ko va

Václavské náměstí

va

ská

alo

pán

t ple

Ště

O směr Muzeum

SCHÉMA PARTERU

občerstvení

miniexpo

info

hlavní aula

vstup vstup

wc-m

bar wc-ž

14

www.BIMkonference.cz

miniexpo


#BIMK19

15


WWW.

BIMKONFERENCE.CZ

Připojení na Wi-Fi název sítě: nadace_guest heslo: Vaclavak1 Připojte se k czBIM komunitě: facebook.com/czbim twitter.com/czbim

#bimk19

2019 © Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství a Odborná rada pro BIM


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.