Cykling nr3 2015

Page 24

Ekotopia En cykeltur mot ett annat samhälle En grupp cyklister mobiliseras varje år i Europa. Det är oftast inte samma personer, men alltid samma typer. De strävar efter en hållbar, rättvis och gemensam värld som kan kallas ekotopia. De finner delar av den i cykelköket i Göteborg, i alternativsamhället Uddebo eller kulturhuset i Jönköping. Den här säsongen cyklar de genom Skandinavien, för att upptäcka, uppleva och uppvisa att en annan värld är möjlig.

24


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.