Page 1

Neuzen in ScherpenheuvelZichem

1


‘Neuzen in ...’ is een uitgave van curieus vzw • www.curieus.be • informatie@curieus.be 2

curieus is een progressieve vereniging die door een andere bril naar cultuur en de samenleving kijkt. We organiseren frisse, originele en gedurfde activiteiten die je goesting geven in cultuur.


Neuzen in

ScherpenheuvelZichem Iedere stad of gemeente heeft haar curiositeiten. En daar neuzen wij graag in. In die bijzondere plekjes, aparte verhalen en originele tips. Dan zie je het allemaal door een andere bril. Kijk eens naar Scherpenheuvel-Zichem zoals je het nog nooit gezien hebt. Luister naar inwoners die je amper kent. Ontdek Scherpenheuvel-Zichem alsof je er voor de eerste keer komt. Of je er nu woont of gewoon op bezoek bent. Welkom. Het is ons Scherpenheuvel-Zichem. Onze eigenzinnige keuze. Steek je neus eens in Scherpenheuvel-Zichem, haal diep adem en proef ervan op een compleet andere manier. Misschien ruikt het naar meer‌ 5


In cijf3rs Sinds de fusie van 1977 bestaat de fusiegemeente Scherpenheuvel-Zichem uit vijf deelgemeenten, nl. Averbode, Messelbroek, Scherpenheuvel, Testelt en Zichem. Het aantal inwoners in Scherpenheuvel is 6932, in Kaggevinne 927, in Averbode 3374, in Zichem 6539, in Messelbroek 1885 en in Testelt 3135. Het totaal aantal inwoners is dus 22.792. 38% van het grondgebied van Averbode bestaat uit bos. Er staan 298 vergulde zevenpuntige sterren op de koepel van de basiliek in Scherpenheuvel. 70000 gouden munten betaalde Reinier I van Schoonvorst in 1358 aan Willem, 6

zoon van Elisabeth van Brabant en graaf Gerhard van Gulik om Zichem te kopen. De basiliek van Scherpenheuvel beschikt over een van de mooiste beiaarden van BelgiĂŤ, een vier-octaafensemble van liefst 49 klokken, goed voor ruim 13.000 kg.De Basiliek ligt op 61 m. boven de zeespiegel. De toren is Âą 50 m. hoog en bestaat uit vier verdiepingen, die men langs binnen over een stenen wenteltrap met 166 treden kan bereiken. Het hoogste punt van Scherpenheuvel ligt op de Eggersberg op 77m. Het laagste punt bij de grens met Rillaar, 25 m. Scherpenheuvel-Zichem staat op de 17e plaats in de lijst van steden met de oudste bevolking. De gemiddelde leeftijd is 44,60 jaar.


Komma of geen komma, het scheelt toch wat kilometers. De volgende stuw ligt slechts enkele kilometers verder maar door de verdwenen komma krijg je ineens een heel andere afstand!


Wat schuilt er achter de gevel Het gemeentehuis werd een thuis voor boeken Men startte met de bouw van het gemeentehuis eind jaren 1928, toen Averbode een zelfstandige gemeente werd. Vanaf het begin van de jaren ‘30 heeft het de functie van gemeentehuis gehad tot aan de fusie van 1977. Hierna werd de hoofdbibliotheek hierin gevestigd, maar deze was al snel te klein om te voldoen aan de eisen van een moderne bibliotheek. Na het opkopen van de aangrenzende panden in 2000, werd in 2002 opdracht gegeven om een nieuwbouw te ontwerpen, die aansloot bij de oorspronkelijke gevel van het oude gemeentehuis, zonder afbreuk te doen aan het historische karakter.

Het nieuwbouwgedeelte bestaat uit een gigantische glaspartij die als een ‘open keuken’ zicht biedt op de bibliotheek. Het gigantische nieuwe volume dat zich naast het gebouw bevindt, lijkt wel een etalage die inkijk geeft op het reilen en zeilen van de bibliotheek. Ze willen een dynamische indruk creëren, waarbij het niet enkel een stoffige thuishaven is voor boeken, maar een open structuur waar ruimte is voor ontmoeting en activiteiten. Het samengaan van oud en nieuw is hier een perfecte mix geworden en zeker een bezoekje waard. Neem zeker ook een kijkje in het Scherpenheuvel-Zichemhoekje, boordevol werken van en over Scherpenheuvel-Zichem. 9


Het mooiste zicht


De geschiedenis van Scherpenheuvel-Zichem in 100 woorden

fusie 1977 Demervallei Hageland Kaggevinne Scherpenheuvel Schoonderbuken Zichem Okselaar Keiberg Testelt Ter Hoeve Messelbroek Averbode mariabeeldje houten kapel Albrecht & Isabella basiliek pelgrims mariahal waterput kraampjes kaarskesprocessie Frankisch schone bomen heide bezembinders carnaval baronnie Diest prins van Oranje Willem De Zwijger land van Sichem geuzen Alexander Farnese Spaanse ruiter Johnny White marketoren Ernest Claes De Witte Keiberg waterbronnen Hanekap kasteel laag moerasgronden abdij van Averbode vlaamsche filmpkes hotels verbindingsweg Brabant en Kempen land van Aarschot Ter Hoeve abdijhoeven Rode ontginnen woeste gronden Hanenberg scheepstrekkers Voortberg wijnbouw watermolen Wuyts Keyt Concordia Cayberg Familia Egger peiperneuten kiosk Montaigu-Zichem Eik Habsburgers zandgrond 12


en u t e o r G

it

Averbode


en G r oe t

u it

Messelbroek


en G r oe t

u it

Scherpenheuvel


en G r oe t

u it

Testelt


en u t e o r G

it

Zichem


Er zit muziek in Scherpenheuvel-Zichem De bouwer van het strafste Belgisch instrument sinds de saxofoon woont in Testelt. Al van kindsbeen af was Herman Gillis gefascineerd door elektronica en klank, zelfs in die mate dat hij eigenhandig instrumenten bouwde. Vele jaren later zou dit talent resulteren in de fabricatie van de Sherman Filterbank, een analoog elektronisch effectapparaat dat veelvuldig gebruikt zou worden door onder meer Madonna, U2, Lenny Kravitz, Björk en Charlie Watts. Ook in Hollywood wordt gretig gebruik gemaakt van de filterbank, dat een uniek, warm en krachtig geluid voortbrengt. De grootste afnemers zijn Japan, Duitsland en USA.

Als jonge gitarist deed Herman in de jaren ‘80 mee aan wedstrijden met zijn groepjes. Zo ontmoette hij in 1986 Daan (Stuyven) en herkende meteen het talent van de excentrieke man. Een samenwerking in de bands Running Cow en Volt was hiervan het resultaat. Eind jaren’ 80 maakte Gillis, als ‘Sherman’, deel uit van producerstrio Morton-Sherman-Belucci en producete hij honderden New Beat-platen die wereldwijd gretig afzet vonden. Songs als ‘Move Your Ass and Feel the Beat’ klonken overal. 23


Toen echter het liedje van de New Beat uitgezongen was, bleef Herman Gillis met een kater achter. Nooit wilde hij nog meedraaien in een wereld waar producers zo weinig respect kregen. Om zijn brood te verdienen, repareerde hij geluidsapparatuur en bouwde hij voor medemuzikanten wel eens een uniek apparaatje. Omwille van het succes en de uniciteit hiervan overtuigde een vriend hem om zulk een apparaat te commercialiseren. En zo was de Sherman Filterbank een feit. Het ontwerp bevat zo’n 4000 componenten en het duurde een jaar voor het verkoopbaar was. De eerste 40 prototypes, volledig met de hand gesoldeerd in 1995, vonden snel hun weg via de underground scene bij bekende artiesten. Na het optimaliseren van de Filterbank waagde Gillis zich aan het maken van 100 stuks, 1000 stuks en nog eens 1000, ….

Het apparaat werd zo populair dat Sherman Productions gemiddeld 75 filterbanks per maand verkocht. Zo werd de firma een klein familiebedrijf dat werd genomineerd als KMO van het jaar 2000. Intussen (2014) zijn er meer dan 7500 Sherman Filterbanks over de toonbank gegaan, elk apparaatje met liefde in elkaar gestoken en verpakt door Gillis zelf. Zijn product is zo uniek in de wereld dat elke, zichzelf respecterende muzikant een exemplaar wil hebben. Ook in de Belgische muziek scene is Gillis een gerespecteerd man. Je vindt hem dan ook meermaals besproken in allerhande media zoals in het boek ‘Belpop’ (Jan Delvaux), de serie ‘Belpop’ en in de film ‘The Sound of Belgium’. www.sherman.be www.facebook.com/Sherman Filterbank www.facebook.com/I Use Sherman Filterbank Stuff www.facebook.com/The Sound of Belgium

25


Het dialect lexicon / Lokale dialect cursus Een eenduidig beeld scheppen van het gesproken dialect in Scherpenheuvel-Zichem is haast onmogelijk. Algemeen kunnen we stellen dat langs beide zijden van de Demer misschien wel dezelfde dialectwoorden voorkomen maar de uitspraak is dikwijls verschillend. Ten westen van de Demer heef t het dialect een Brabantse klank, terwijl we aan de oostkant van diezelfde rivier duidelijk Kempische uitspraken terugvinden. Het woord ‘ook’ is een simpel voorbeeld hiervan: Te Scherpenheuvel en Schoonderbuken zegt men ‘oewek’, in Testelt en Averbode wordt dat ‘ok’. Ongeacht hun Kempische of Brabantse oorsprong willen we u bij deze laten kennismaken met de creativiteit van ons dialect.

26


bediejemend - straks braë - stoep geleig - grond rondom huis, erf kernuujek - deugniet geleuntig - zeer heet (bv. Koffie) ujeftig lellek - zeer lelijk braa goe - zeer lekker griksen - binnenweg nemen riejepe snae - het hazenpad nemen tereire - ‘dat had je maar gedacht’ tuf - speeksel tutteflut - kauwgom dekkes - dikwijls mojernaks - naakt bratse - op stap gaan hujeplink - hoofdkussen saizze - deken metteko - een dom iemand suur - een schommel hennig - handig, komt van pas prennegard - opgepast tuchel - rommel kronsel - stekelbes

tessendoek - zakdoek auker - (put-)emmer grellig • een grellige biejest - een groot dier • Da’s grellig! - Dat is straf! keuteljacht - kinderen poor - prei poikes en aikes - worteltjes en erwtjes zwais - zwoerd van spek taffelen - treuzelen, langzaam stappen semmelen - tateren, babbelen fiezele - fluisteren botter - bal klits - zweep braggelen - morsen

27


De Kameraad Gekend als een man van het volk, verkozen door het volk, die steeds in dienst stond van het volk. August Smets, alias ‘Polle’, werd geboren in Glabbeek op 19 december 1922. Dit is het verhaal van een man zonder diploma die het toch ver schopte. Gust Smets woonde in Schoonderbuken, deelgemeente van Scherpenheuvel. Zijn werk als ‘fonteinier’ (meterstandopnemer) bij de Vlaamse Watermaatschappij zorgde ervoor dat hij veel bij de mensen over de vloer kwam. Ze vertelden hem over hun zorgen, wat hem 28

motiveerde om in de politiek te stappen. Hij was gekend als een hardnekkig en doortastend man en dit wierp snel zijn vruchten af, bovendien oogstte hij heel wat bewondering en respect. Zo zorgden zijn maandelijkse zitdagen zorgden al snel voor een heuse volkstoeloop. Zijn stokpaardjes waren: meer welzijn in eigen streek, de verdediging van de maatschappelijk zwakkeren en meer sociale rechtvaardigheid en democratische rechten in onze gemeente. Zijn inzet en empathie werden dan beloond: Van 1964 tot 1976 werd hij, als enige verkozen socialist, burgemeester van Scherpenheuvel en deelgemeente Schoonderbuken.


Zijn goede werk, o.a zijn jarenlange verbeten strijd ter verdediging van het Rijksonderwijs, werd ook buiten de gemeentegrenzen opgemerkt en Gust werkte zich op die manier op tot in het parlement. Zijn inzet voor het onderwijs leverde hem zelfs de toenaam ‘Polle Collard’ op (naar toenmalig minister van onderwijs Leo Collard). Hij ervoer die roepnaam als een eretitel en zo was hij ook bedoeld.

rijke politieke functies te bekleden. Gust was meteen ook de laatste socialistische burgemeester van Scherpenheuvel en overleed op 14 juni 1984.

Hij sloot zijn politieke carrière af als schepen van openbare werken in de ondertussen gefusioneerde gemeente Scherpenheuvel-Zichem. Zijn passie en overgave waren tot op het einde even groot. De levensloop van August Smets is op zijn minst uitzonderlijk te noemen. Als eenvoudige volksjongen, die hij trouwens ook altijd gebleven is, slaagde hij er immers in groot respect af te dwingen en belang29


De Basiliek (Robbe, 8 jaar)


De renovatie van de Maagdentoren (Senne, 5 jaar)


Door de ogen van enkele tieners ‌ We vroegen aan enkele tieners wat het coolste plekje was van Scherpenheuvel-Zichem. Miet, Demi en Tibo dachten meteen aan het skatepark in Scherpenheuvel, maar ook het park aan de mariahal is cool, vooral in de winter om met de slee te gaan glijden.


Tomatensoep met croutons van pepernoten (peiperneute) Ingrediënten voor 4 personen • 2 grote sjalotten • 2 knoflookteentjes • 1 wit van prei • 400 gr tomaten • 40 gr boter • 1 kaneelpijpje • 4 dl groentebouillon • Mespuntje currypoeder • Peper/zout • 2 dikke aardappelen • 3 pepernoten • 5 cl olijfolie

Bereiding: Reinig de groenten en snij ze grof. Laat de boter smelten en stoof de groenten aan. Blus met de bouillon en doe er het kaneelpijpje bij. Laat 20 minuten sudderen. Verwijder het kaneelpijpje en mix de soep. Snij de pepernoten in blokjes en bak ze kort in hete olijfolie. Kruid de soep af met kerrie, peper en zout. Presentatie: Mix de soep net voor het opdienen schuimig en garneer met de krokante pepernoten.

35


Slowmotion De eik van Kaggevinne Het ijle nachtontwaken net even voor de zon met moeite wordt geboren achter de horizon het ongrijpbaar rose van de winterlucht de vastgevroren stilte de wind amper een zucht de witberijpte takken van oude koning eik strekken zich ten hemel boven zijn aardse rijk onder de zachte deken van sneeuwwit eiderdons wachten aan zijn voeten de lentegeuren ons Jo Van Dessel 37


Die heeft het gedaan! De eerste Belgische medaille ooit! In Scherpenheuvel-Zichem zijn veel kampioenen, dat getuigt ook de jaarlijkse Kampioenenviering, maar in Testelt woonde toch wel jarenlang één van dé toenmalige topatleten: William Van Dijck.

sportman van het jaar én kreeg hij de Nationale trofee voor sportverdienste. In 1987 behaalde hij de bronzen medaille steeplechaselopen op het WK in Rome. Dit was de eerste Belgische medaille ooit op een WK atletiek outdoor.

Hij werd in 1961 geboren te Leuven. In 1983, op tweeëntwintigjarige leef tijd werd hij Belgisch kampioen steeplechase, om drie jaar later de beste wereldjaarprestatie te lopen tijdens de Memorial Van Damme. Deze laatste prestatie benoemt hij zelf als het hoogtepunt uit zijn carrière. Datzelfde jaar werd hij dan ook benoemd tot

Hij werd in totaal 9x Belgisch kampioen steeplechase en liep in 1997 zijn laatste wedstrijd op de Belgische Crosscup.

39


De uitvinder ingenieur Alfons ‘Pee Fabriek’ Theyskens (1851-1924). In het pittoreske Demerdorp Testelt bouwde de broer van burgemeester Theofiel Theyskens, Alfons Theyskens, in 1908 de eclectische villa ‘Ter Wolf’ op de rechteroever van de Demer. Dit kasteel aan de rivier groeide uit tot hét symbool van Testelt. Toch is deze ingenieur, in de volksmond ‘Pee Fabriek’ genaamd, beter bekend om zijn uitvindingen zoals onder meer de jachtwielen en de fietsstaander. Zijn bekendste uitvinding is wellicht de dubbeldeuren voor treinen en trams. Vanuit het fabriekje ‘Omega’ (eigenlijk een omgebouwde koestal aan de kerk

in Testelt), vonden de dubbeldeuren hun weg naar Rusland, Italië, China en Argentinië. In Testelt heet de nieuwe verkaveling tussen de Monseigneur Bremstraat en het Teekbroek tegenwoordig de Ingenieur Theyskenslaan.

41


42


Wist je dat … • Yvan Brunetti geboren is in Testelt en songs schrijft voor Sam Gooris, zoals ‘Laat het Gras maar Groeien’? • Jan Van Rijswijck uit Testelt burgemeester van Antwerpen werd? • De Eik van Kaggevinne te zien is in de serie ‘De smaak van De Keyser’ ? • De Weef berg vroeger ‘Mons de Wehu’ heette en een rijke bron van ijzerzandsteen, gebruikt in veel gebouwen in de streek, was? • Keiberg reeds in 1536 op een kaart vermeld wordt als Coubergh?

• De inwoners van Schoonderbuken vroeger bekende bezembinders waren die hun bezems over gans het land verkochten? • Het ‘Wittemonument’ werd geschonken door de VTB in 1964 ter gelegenheid van de 100ste uitgave van het boek ‘De Witte’, geschreven door E. Claes? • Stephanie Vetter, de vrouw van Ernest Claes, ook boeken vertaalde en schreef? • Scherpenheuvel verder nog bestaat uit Schoonderbuken en Kaggevinne en dat Zichem Keiberg en Okselaar omvat en Testelt Ter Hoeve?

43


Horizontaal

Verticaal

1. Lokaal in een school| volksmuziek | reeds |voorafgaand 2. Muzieknoot | boom uit ‘de smaak van de Keyser’ | baat |online dagboek 3. Gehalmd gewas| ton | gezinslid | pers. Vnw. 4. Stop!| toevluchtsoord 5. Uiting van blijdschap | plaats in Rusland 6. Opstootje | vouw in een boek | zangeres van hooverphonic 7. Zich bevinden | toestemming hebben | internationaal olympisch comité 8. Lagere school in Zichem | hectare (afk.) 9. Klaar | beenhouwer | mannennaam 10. Lidwoord | landbouwwerktuig | auteur van ‘de Witte’ 11. Spuitwater | gulden (afk.) 12. Romeinse waarzegger | plaats in gelderland | spil 13. rij| iemand | spaanse ruiter in Zichem 14. Vrouw van Ernest Claes | heilig verbod | asociaal (afk.) 15. Kledingstuk | symbool voor nikkel 16. Muzieknoot | Gemeenschapscentrum in Scherpenheuvel |pers. Vnw.| voorzetsel 17. Zoon van Adam en Eva |ambtenaar 18. bergruimte | ontmoetingscentrum in Testelt

1. lagere school in Schoonderbuken | aantal deelgemeenten in S-Z 2. Los Angeles (Afk.) | symbool voor ijzer | oppervlaktemaat |spil 3. uitvinder van de Sherman filterbank |sportcommentator | oude lengtemaat 4. bevel |griekse letter 5. en andere (afk.) | compagnie |oude naam voor keiberg 6. band van Vincent Ceunen 7. in orde |grondsoort | wc | muzieknoot 8. middeleeuwse grenstoren in Zichem 9. hard geluid | diep |bergtop (Eng.) 10. grondtoon | musical | initiatief buitenschoolse opvang (Afk.) 11. apenstaartje | bezittelijk voornaamwoord | doctor (afk.) | duister 12. schaapachtig zoogdier |compact disc | uitroep van schrik | anno domeni (afk) 13. straat in Scherpenheuvel | muzieknoot 14. landcode voor Polen | inlichtingen | Iraanse keizer 15. lichtrood | krom | rund | oude testament 16. stekelige dieren | breedbandverbinding | streekproduct


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

45


Die is van hier Michel Wuyts


Wie kent Michel Wuyts niet? En zelf al zou zijn naam geen belletje doen rinkelen, dan kennen de meesten toch zijn stem. Al wie zijn televisietoestel de laatste jaren afstemde op VRT om een wielerkoers te volgen, werd van zoetgevooisde commentaar voorzien door de man. Wuyts werd in Leuven geboren op 22 december 1956. Daar studeerde hij Pedagogische Wetenschappen aan de KULeuven. Na het afronden van zijn studie besloot hij les te gaan geven aan de Katholieke Normaalschool te Tienen, waarna hij tot 1993 schooldirecteur werd in Schaffen bij Diest. In 1993 vond hij de weg naar de sportredactie van de Vlaamse radio en televisie (VRT) waar hij als journalist van start ging. Wuyts is nu vooral bekend als wielercommentator. Hij neemt onder andere de Ronde van Frankrijk, het wereldkampioenschap en de meeste klassiekers voor zijn rekening. Als wielercommentator staat Wuyts bekend om zijn gevleugelde uitspraken. Een bloemlezing: Boonen blinkt! Als hij een postduif was, was hij klaar voor te korven - Michel Wuyts na de overwinning

van Boonen in Gent-Wevelgem Kijk naar Froome en Cadelleke, die zijn van 20m hoogte op hun véloke gesmeten - Michel Wuyts tijdens rit 10 van de Tour de France 2012 De Primavera is net als Scarlett Johansson. 200 man die trappelen om erin te vliegen maar er gaat er maar een met de hoofdprijs vandoor – Over MilaanSan Remo. Weetjes: In 2001 mag Michel Wuyts voor de eerste keer zijn naam geven aan een koers. De Michel-Wuyts semi-classic, gereden in en rond Scherpenheuvel-Zichem, was in 2013 aan zijn derde editie toe. Op 21 februari 2012 werd Michel Wuyts opgenomen in de Confrérie van het Ezelskruisje te Kuurne als erkenning omwille van zijn voorliefde voor Kuurne-Brussel-Kuurne, één van de eerste voorjaarsklassiekers. Hij vertoeft er in het gezelschap van onder anderen Herman De Croo, Marijn Devalck, Piet Huysentruyt. 47


Bekendste persoon op het kerkhof Ernest Claes Op het kerkhof aan de abdij van Averbode vindt men het graf van Ernest Claes. Hij werd geboren te Zichem op 1885 en overleed in 1968 te Elsene. Hij schreef verscheidene boeken waaronder Wannes Raps, Sichemse novellen en de fanfare van de St. Jansvrienden. Enkele van zijn werken werden gepubliceerd onder het pseudoniem G. van Hasselt. Zijn beroemdste werk is uiteraard ‘De Witte’, een humoristische streekroman over een jongen die regelmatig kattenkwaad uithaalt. Dit boek werd tweemaal verfilmd. In 1934 door Jan Vanderheyden onder de titel De Witte. Dit was tevens de eerste Vlaamse langspeelfilm met geluid. In 1980 volgde een remake door Robbe De Hert onder de titel De Witte van Sichem. In 1992 bewerkte componist Willy Van Couwenberghe ‘De Witte’ zelfs tot een musical.

Claes’ boeken werden in verschillende talen vertaald en een aantal boeken werden tot de televisieserie ‘Wij, Heren van Zichem’ bewerkt, een populaire televisiereeks bij de VRT die in 2004 werd heruitgezonden. Claes werd geboren in een landbouwersgezin met negen kinderen. Na zijn plechtige communie werkte hij in de drukkerij van de Abdij van Averbode. Als student woonde hij regelmatig vergaderingen van Vlaamse studentenbonden bij. Claes was Vlaamsgezind en leunde aan bij de Frontpartij en later het VNV. Op 5 januari 1968 kreeg hij een zware hartaanval. Ernest Claes overleed acht maanden later op 82-jarige leeftijd. Hij werd begraven op het kerkhof van de abdij van Averbode. In 1974 werd zijn vrouw Stephanie Vetter bij hem begraven. 49


Net niet Om de 5 sterren van Fata Morgana te behalen moest Scherpenheuvel omgetoverd worden tot een dorp waar een heus pyjamafeest aan de gang was. Toenmalige ĂŠĂŠn-presentatrice Yasmine kwam naar de gemeente Scherpenheuvel om te zien of de inwoners de Fata Morganaopdrachten tot een goed einde hadden gebracht en om de sterren uit te delen. De opdrachten: 1. Er wordt een gigantisch hemelbed gebouwd van 15 bij 10 meter: Het hemelbed van Eddy was 18 bij 12 meter oversteeg de vraag en was meteen goed voor een ster! 2. 300 kindjes zingen een origineel slaapliedje: Er bleken zelfs meer dan 500 kinderen 50

aanwezig om het slaapliedje te zingen. Ze werden bovendien begeleid door een fantastisch orkest. 3. 3 ton knuffels wordt ingezameld voor de make-a-wish foundation: Het speelgoed werd gewogen door gerechtsdeurwaarders en de inzamelactie


bleek zelfs goed voor maar liefst 10 ton aan knuffels!

het waren er jammer genoeg geen 5000 en zo werd deze ster niet binnengehaald…

4. 5000 mensen in Pyjama worden ondergestopt onder het grootste lappendeken ooit: Het lappendeken was er en er waren héél veel mensen opgedaagd in Pyjama, maar

5. Er moeten voldoende vallende sterren vallen, zodat iedereen een wens kan doen: Er dwarrelden ruim 500 000 sterren naar beneden, dus dit was meteen goed voor de 4de en laatste ster. 51


NEL vzw ©

Scherpenheuvel-Zichem anders... Dat Scherpenheuvel-Zichem een spirituele kant heeft, valt niet te ontkennen. Dat bewijzen de duizenden pelgrims die jaarlijks naar Scherpenheuvel afzakken. Volgens de overlevering gebeurde er omstreeks 1500 iets wonderbaarlijks op de ‘scherpe heuvel’ nabij Zichem. Toen een herder een mariabeeldje wou oprapen dat uit een boom gevallen was, stond hij plots aan de grond genageld.

52

Er gebeurt dagelijks iets wonderbaarlijks in Scherpenheuvel-Zichem. Graaf maar eens dieper, ook in jezelf. Je vindt misschien ongekende schatten. Op allerlei plaatsen in deze gemeente vind je mogelijkheden om je innerlijke welzijn te ontplooien. Het is verstandiger een kaars aan te steken dan te klagen over de duisternis. - Lao Tse


Neuzen in Scherpenheuvel-Zichem werd bijeen geneusd door Kenny Peeters, Ronny Van Gossum, Ginette Allard, Greta Van Meeuwen, Martine Ouderits, Ilona Van de Laer, Simonne Laeremans, Sara De Kock, Miche Urgel, Ilse Van De Putte, Peter Cras, Jerry Janssens, Mieke Frere, Dietlinde Oppalfens, Niel Vandevelde, en Lothe Ramakers.

Literatuurlijst en bronvermelding http://www.stabo.be http://www.heemkring-averbode.be www.Onroerenderfgoed.be het Nieuwsblad/de Standaard

Foto’s: Sara De Kock en Simonne Laeremans, MNM-radiozender Vormgeving: Rob Marcelis Lay out: Kevin Vits

53


Curieus Scherpenheuvel-Zichem Ben jij ook een cultuurminnaar die het hart links draagt? Heb je zin om nieuwe mensen te leren kennen? Ben je op zoek naar een zinvolle vrijetijdsbesteding? Dan is Curieus Scherpenheuvel-Zichem ideaal voor jou! Wij organiseren culturele activiteiten met voor ieder wat wils. Kom gerust langs op ĂŠĂŠn van onze activiteiten om een kijkje te nemen. Je vindt de activiteiten van alle curieus-afdelingen terug op de kalender: www.curieus.be/vlaams-brabant/kalender Wil je meedoen met Curieus Scherpenheuvel-Zichem? Neem dan contact op met saradekock@yahoo.com

54


CURIEUS? curieus is een sociaal-culturele vereniging voor volwassenen die zich bezig houdt met alles wat mensen kan boeien. Je komt ons tegen op meer dan 300 plaatsten in Vlaanderen en Brussel. Je kan er komen proeven van de activiteiten die een kleine of grote groep vrijwilligers organiseren voor iedereen in hun gemeente of wijk: daguitstappen, info- en debatavonden, tentoonstellingen, filmvoorstellingen, standupcomedy-avonden, internetklasje, quizzen, fiets- of wandeltochten,… Kortom: alles wat mensen ‘curieus’ maakt. curieus is er voor mensen die op zoek zijn naar een zinvolle vrijetijdsbesteding. Mensen die andere mensen willen ontmoeten in een aangename en vriendschappelijke sfeer. curieus is er ook voor mensen die graag iets opsteken, die steeds op de hoogte willen blijven en mee willen zijn in deze steeds veranderende maatschappij. curieus draagt waarden als respect, gelijkwaardigheid en solidariteit hoog in het vaandel. We kiezen voor een samenleving waarin iedereen gelijke kansen krijgt om zich te ontplooien en de verantwoordelijkheid heeft om deze kansen te benutten. curieus kiest voor ontmoeting. curieus wil mensen samenbrengen, banden smeden, netwerken bouwen. www.curieus.be informatie@curieus.be

55


V.u.: Jurgen Theunissen, p/a Grasmarkt 105/41, 1000 Brussel. Niet op de openbare weg gooien ajb. 56

Neuzen in Scherpenheuvel-Zichem  
Neuzen in Scherpenheuvel-Zichem  

Neuzen in Scherpenheuvel-Zichem is een initiatief van Curieus Vlaams-Brabant. www.curieus.be/vlaams-brabant