Page 1

DOCU

HEERLIJK HERNIEUWBARE WERELD Dirk Draulans - 2012 België - 108 minuten DonDerDag 5 December 15:00 - Domzaal - graTis

In het kader van de Belbosactie van Curieus! (www.belbos.be)

URBANIZED Gary Hustwit - 2012 VS - 85 minuten

DonDerDag 5 December 13:00 - Domzaal - graTis

De meerderheid van de wereldbevolking woont in stedelijk gebied en ook in onze vrije tijd trekken we steeds vaker op city trip. Wie mag onze steden vormgeven en hoe wordt dit aangepakt? Op welke manier heeft stadsplanning een invloed op ons dagelijks leven? En omgekeerd: kunnen stadsbewoners ook een invloed hebben op het stedelijk weefsel? Hoe blijven steden leefbaar in een toekomst waar 75% van de wereldbevolking een stad zijn thuis zal noemen? Enkele fascinerende stedelijke projecten van over de hele wereld en de visies van betrokken personen maken deze vragen tastbaarder dan ooit.

Deel 1: Uit 200 gerecycleerde gsm’s kan je een gouden ring halen, maar de meeste mensen hebben nog niet de reflex om oude gsm’s te laten recycleren. In Vlaanderen gebeurt er toch al veel op het vlak van duurzaam materialengebruik. Umicore is een pionier in de stadsmijnbouw, waarbij metalen uit gebruikte toestellen gewonnen worden. Ecover was niet alleen pionier in ecologische wasproducten, maar bouwde ook een volledig duurzame fabriek. Het prestigieuze vastgoedproject Tweewaters in Leuven claimt dat het vijfduizend

festival van de gelijkheid

DOCU

pag. 31


mensen zal huisvesten op volledig duurzame wijze, met een gesloten economische cyclus: alle materialen kunnen gerecupereerd worden. Deel 2: De mens eet jaarlijks naar schatting 50 miljard dieren op. Het terugdringen van het vleesverbruik zou een grote stap in de richting van duurzaam leven en een hernieuwbare economie betekenen. Maar het is een moeilijk proces. Daarom zoeken burgers naar alternatieven voor een puur vegetarisch bestaan. De moderne consument is immers verwend. Hij wil alles op elk moment. Maar wat is energetisch het gunstigste: in de winter appels uit Nieuw-Zeeland invoeren of appels uit onze fruitstreek maandenlang invriezen? Een duurzaam leven vergt moeilijke oefeningen.

pag. 32

DOCU

TRIQ SLAMA MOHAMED – REIS IN VREDE Loutfi Belgmidi en David Verhaeghe - 2012 België - 97 minuten DonDerDag 5 December 17:00 - Domzaal - graTis

Tweedelige documentaire over de 73-jarige Marokkaanse immigrant Mohamed Abdeslam, die al een halve eeuw in België woont. We volgen hem tijdens een reis door zijn tweede vaderland én door zijn land van herkomst. Beiden liggen hem nauw aan het hart. Zijn persoonlijke ervaringen worden vervlochten met het universele historische verhaal van de Marokkaanse migratie naar België. Voor de film keert Mohamed terug naar de plaatsen die belangrijk zijn voor hem. Begin 2012 zond Canvas

festival van de gelijkheid

de documentaire uit, en veroorzaakte zo een warme golf door het vaak zo zure Vlaanderen, omdat het portret alle clichés van de migratie doorbreekt. De documentaire werd dan ook terecht bekroond met de ‘Interculturele Media Award’. Eén van de initiatiefnemers van de documentaire, Loutfi Belghmidi, verzorgt de inleiding.

PLASTIC PLANET Werner Boote - 2009 Oostenrijk - 95 minuten DonDerDag 5 December 19:00 - Domzaal - graTis

Van de fopspenen tot de rubberen eend van je baby, van je haardroger tot je auto: plastic is bijna niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Sinds de ontdekking van bakeliet kunnen we met recht spreken


van de ‘Plastic Age’. In Europa alleen produceert men jaarlijks zo’n 60 miljoen ton plastic en wereldwijd loopt dat op tot circa 240 miljoen ton. Plastic is echt overal: in de oceanen zit nu al meer van de stof dan plankton en zelfs in ons bloed zijn er sporen van terug te vinden! Regisseur Werner Boote interviewde over de hele wereld producenten, milieuactivisten, wetenschappers en gewone burgers die stuk voor stuk versteld staan over de hoeveelheid plastic die ze in huis hebben. Ondanks het dreigende gevaar voor milieu en gezondheid, weigert de industrie om de productie terug te schroeven of om over te schakelen naar bio-afbreekbare materialen. Waarom reageren ze niet? En wie heeft er baat bij dat onze planeet stilaan bedekt wordt onder een plastieken tapijt?

5 BROKEN CAMERAS Emad Burnat en Guy Davidi 2013 - Palestina/Frankrijk 94 minuten DonDerDag 5 December 21:00 - Domzaal - graTis

De Palestijnse landarbeider Emad is inmiddels toe aan zijn zesde videocamera. Iedere camera die kapot gaat, vertelt een deel van het verhaal over het verzet van zijn dorp tegen de onderdrukking door Israël.

Emad woont in Bil’in, een dorp op de bezette Westelijke Jordaanoever, op een paar kilometer van de muur die Israël bouwt om de oprukkende Joodse nederzettingen te scheiden van de Palestijnse dorpen. Met de eerste camera legt hij vast hoe de bulldozers in 2005 olijfbomen uit de grond trekken ten behoeve van de muur, die dwars door het land van zijn dorpsgenoten verrijst. In die eerste dagen, waarin het verzet tegen de Joodse kolonisten en de alom tegenwoordige Israëlische soldaten op gang komt, wordt Emads vierde zoon Gibreel geboren. Beelden van de boreling die uitgroeit tot een vroegwijze kleuter, van de vele vreedzame protestacties en de gestaag vorderende bouw van de scheidingsmuur wisselen elkaar af. Het verzet groeit, mensen uit de hele wereld komen helpen, maar de strijd wordt grimmiger, er worden mensen gearresteerd en er vallen dodelijke slachtoffers in

het dorp. Emad blijft filmen, ondanks de smeekbeden van zijn vrouw die bang is voor represailles. Hij maakt zo een zeer persoonlijk en indringend document over de strijd van een dorp tegen geweld en onderdrukking. De documentaire won op internationale filmfestivals inmiddels verschillende prijzen. De film wordt ingeleid door Annuska Vandewalle (algemeen secretaris van FOS-Socsol).

MORE THAN HONEy Marcus Imhoof - 2012 Zwitserland - 91 minuten VrijDag 6 December 13:00 - Domzaal - graTis

Sinds een dikke tien jaar doet zich over de hele wereld een angstaanjagend fenomeen voor: honderdduizenden kolonies van honingbijen lijken van de aardbodem te verdwijnen. Is het een tijdelijke terugval

festival van de gelijkheid

DOCU

pag. 33


of is er meer aan de hand? Een virus? Pesticiden? Niemand lijkt een antwoord te hebben. Eén ding is wel zeker: het lot van de natuur en de mens is nauw verbonden met dat van de bijen. Met een verbluffende visuele flair neemt regisseur Markus Imhoof de kijker mee in de wereld van de honingbij en reist hij van de Alpen tot Arizona om samen met imkers en wetenschappers te zoeken naar antwoorden. En het wordt tijd. Want, zoals Albert Einstein ooit zei: “Als de bijen ooit uitsterven, zal de mens een jaar of vier later volgen.”

WOMEN ARE HEROES JR - 2010 Frankrijk - 80 minuten VrijDag 6 December 15:00 - Domzaal - graTis

De Franse straatkunstenaar en fotograaf JR trok drie jaar lang de wereld

rond om portretten te maken van buitengewone vrouwen die overleven in omstandigheden die wij in het westen amper kunnen vatten. De oorlogen en de misbruiken sijpelen wel door via de media, maar deze vrouwen moeten ook in vredestijd vechten om te overleven. Uit de portretten die JR van hen maakt, blijkt een ongelooflijke waardigheid en wijsheid. Hij maakt deze onzichtbare vrouwen letterlijk zichtbaar voor hun omgeving: JR print de foto’s groot uit en stelt ze tentoon in de straten van hun stad. ‘Women Are Heroes’ brengt ons op die manier naar de vier hoeken van de wereld: Brazilië, India, Kenia en Cambodja.

POOR US

Ben Lewis - 2012 Nederland - 58 minuten VrijDag 6 December 17:00 - Domzaal - graTis

Kan armoede voorgoed uitgeroeid worden, zoals wel eens wordt beweerd? Al 2500 jaar lang probeert de mens armoede tegen te gaan, maar met weinig succes: de kloof tussen arm en rijk is vandaag groter dan ooit. Toch waren er in het verleden periodes waarin er relatief weinig armoede was, zoals het fin-de-siècle Europa of het naoorlogse Amerika. Kunnen we lessen

pag. 34

DOCU

festival van de gelijkheid

trekken uit het verleden? Of is armoede iets van alle tijden? Met kleurrijke, humoristische animaties graaft ‘Poor Us’ in de geschiedenis op zoek naar antwoorden.

THE SPIRIT OF 45 Ken Loach - 2013 VK - 94 minuten VrijDag 6 December 19:00 - Domzaal - graTis

Het jaar 1945 betekende een mijlpaal in de geschiedenis van Groot-Brittannië. Het groeiende samenhorigheidsgevoel onder het Britse volk en de pijnlijke herinneringen aan de jaren tussen de wereldoorlogen, leidden tot het ontstaan van een nieuw sociaal ideaal.  Kameraadschap werd het toonaangevende idee in deze periode en Labour won de eerste naoorlogse verkiezingen. Hoewel de partij erin slaagde om een samenleving op de rand van de


afgrond nieuw leven in te blazen met een sociaal programma van nationalisaties en de uitbouw van een welvaartsstaat, zijn deze verwezenlijkingen sindsdien wat in de vergetelheid geraakt. En na de doortocht van Margaret Thatcher blijft er van die welvaartsstaat nog maar weinig over… Regisseur Ken Loach wil met de film de politici eren die zich in deze vergeten periode van generositeit, verbondenheid en samenwerking, hebben ingezet voor een betere samenleving. Om de sociaal-politieke verhaallijn van zijn film te vervolledigen, had de regisseur toegang tot beelden geluidsfragmenten van regionale en nationale archieven, en tot hedendaagse getuigenissen. De film wordt ingeleid door Caroline Gennez, voormalig sp.a voorzitter en kamerlid.

INSIDE JOB

Charles Ferguson - 2010 VS - 104 minuten VrijDag 6 December 21:00 - Domzaal - graTis

Onderzoeksjournalist Charles Ferguson vindt het een schande dat de gevangenissen niet vol zitten met Wall Street-bankiers. In ‘Inside Job’ legt hij de graaicultuur en het machtsmisbruik binnen de Amerikaanse beurswereld bloot. Ferguson heeft duidelijk een missie: met zijn film over de oorzaken van de recente economische crisis wil hij zijn publiek niet alleen informeren, maar vooral ook tot actie aanzetten. Deze Oscarwinnende documentaire maakt op een koele, glasheldere manier de bankencrisis van 2008 zelfs voor de financiële leek verstaanbaar. Aan de hand van genadeloze vragen en pijnlijke confrontaties met

de voornaamste betrokkenen, toont Ferguson dat de crisis geen complex en saai verhaal is, maar een gangsterfilm. Er is een bankroof gepleegd door mensen die bij de banken werken. ‘Inside Job’ is de eerste film die de schokkende waarheid achter de economische crisis van 2008 aan het licht brengt.

festival van de gelijkheid

DOCU

pag. 35

Docu op het Festival van de Gelijkheid  

- Urbanized - Heerlijk hernieuwbare wereld - Triq Slama Mohamed, reis in vrede - Plastic Planet - 5 broken cameras - More than honey - Women...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you