Buiten de lijntjes kleurwoordenboekje

Page 1

april - mei - juni 2021

BUITEN DE LIJNTJES kleurwoordenboekje voor nieuwko

mers

1

curieus.be


2

curieus.be


INDEX BUITEN DE LIJNTJES KLEURWOORDENBOEKJE

4

Wat kan jij doen met Buiten de Lijntjes?

5

Hoe pak je dit aan?

6

BUITEN DE LIJNTJES MENU

7

Workshop ANSO’s tekenatelier

8-9

Voorleesmoment ‘Wie ben jij?’

Buttons maken met Buiten de Lijntjes

Reuze affiches inkleuren

12

Pollepels schilderen

13

10 11

Raamtekeningen

14

CONTACT

16

3

curieus.be


kleurwoordenboek je

BUITEN DE LIJNTJES Buiten de Lijntjes is een kleurwoordenboekje in zakformaat. Een boekje dat de fantasie prikkelt en de liefde voor taal en beeld wil doorgeven. De tekeningen en beelden gaan over het vinden van een nieuwe thuis, nieuwe vrienden maken, dromen van de toekomst en het zoeken naar een eigen plek in de wereld. Bij elke tekening staat het Nederlandse woord en daarnaast is er ook een vertaling in het Frans, Engels, Duits en Arabisch. Buiten de Lijntjes is in de eerste plaats een boekje voor kinderen op de vlucht of kinderen die hier een nieuwe thuis vinden. Een welkomstgeschenk dat kinderen aanmoedigt om met taal en beeld aan de slag te gaan.

Curieus heeft dit boekje gemaakt op initiatief van Laïla en Bart Koubaa. Zij bedachten het concept en het verhaal. De tekeningen zijn van Mattias de Leeuw, Laura Janssens, Eva Mouton en Wide Vercnocke.

4

curieus.be


Wat kan jij doen met Buiten de Lijntjes?

De boekjes moeten bij de juiste kinderen terechtkomen. Maar omdat we Curieus zijn en ontmoeting en dialoog belangrijk vinden, willen we deze niet zomaar opsturen. Wij steken graag onze handen uit de mouwen en gaan met de boekjes aan de slag. We hebben een menu aan ideetjes uitgewerkt om je wat inspiratie te geven. Dit kan je samen met je Curieusvrienden doen, maar denk zeker ook eens samen na over andere mensen uit je netwerk. Misschien ken je wel wat mensen die enorm begaan zijn met deze thematiek of enorm goed zijn met kinderen.

5

curieus.be


Op World Refugee day (20 juni) koppelen we graag terug hoeveel acties onze Curieuscommunity heeft georganiseerd en hoeveel kinderen we blij gemaakt hebben met onze boekjes.

Hoe pak je dit aan? 1- Laat weten aan je community builder* dat jij je

4- Vraag de boekjes aan.

wil inzetten voor Buiten de Lijntjes.

Laat op tijd weten hoeveel boekjes je wil meenemen. Dan reserveren wij deze voor jou

2- Leg lokaal contact.

en zorgen we ervoor dat ze op tijd arriveren.

De community builder* helpt je om lokaal contact te leggen met families die bij ons

5- Verzamel beeldmateriaal en cijfertjes.

een nieuwe thuis vinden of met een lokaal

Foto’s van de resultaten, als het toegelaten is

opvanginitiatief. Bij Buiten de Lijntjes staat

beelden van de workshop, hoeveel boekjes heb

samenwerken centraal.

je gedoneerd… Alle info mag je bezorgen aan je community builder. Dan zetten wij het extra in

3- Kies een actie.

de verf op World Refugee Day.

Ontmoeting en dialoog versterkt de samenleving. Werk aan de hand van ons menu (zie verder) een workshop uit. Of misschien heb je zelf een idee? Graag! Je community builder helpt je graag.

*voor hun contactgegevens kijk gauw op pagina 16

6

curieus.be


BUITEN DE LIJNTJES MENU

7

curieus.be


Workshop ANSO ’s tekenatelier

Kostprijs:

de pagina’s over het menselijk lichaam, kledij,

Moeilijkheid:

familie,… Een illustratie aanwijzen en jullie zijn vertrokken!

Welkom in ANSO’s tekenatelier! De eerste illustratie die je tegenkomt in het Buiten de

Anne-Sophie Opara aka ANSO is een jonge

lijntjes-boekje is een lege kader met daaronder

illustrator uit Brussel. Geen dag gaat voorbij

‘Dit ben ik…’ Laten we dit invullen en kennis maken

zonder dat ze schetst, tekent, droedelt of

met elkaar!

ontwerpt. Ze studeerde in 2017 af aan LUCA School of Arts (Gent) met haar kinderboek “Mira.

Illustrator Anne-Sophie Opara maakt samen met

Mama is zwanger”.

de kinderen portretten. De kindjes komen om

Hoe begin je eraan:

beurten bij haar en samen stellen ze een gezicht

Check met het opvanginitiatief of de organisatie samen. ANSO zorgt voor illustraties van neus, of deze workshop bij hen past: Zal het de kinderen mond, ogen, wenkbrauwen, oren, haar, emoties, … aanspreken die er verblijven? Wat is een geschikt Vervolgens worden de kleurplaten geprint en kan moment? Hebben ze een gepast lokaal of plekje het inkleuren beginnen! ANSO besteedt extra veel om de workshop te laten doorgaan? Hebben aandacht aan Afrikaanse kapsels, want door een ze zelf al tekenmateriaal? Is er een printer gebrek aan representatie ontstaan bv. pesterijen. beschikbaar om de samengestelde gezichten te Door deze te normaliseren wil ze daar wat aan printen? veranderen. Met haar workshops wil ANSO de creativiteit van kinderen stimuleren en hen hun Eens dit duidelijk is kan je contact opnemen talenten laten ontdekken. met ANSO. Zoek een gepaste datum en bespreek vergoeding en onkosten. Overleg hoe lang de Deze workshop is de ideale aanleiding om een workshop zal duren en hoeveel kindjes kunnen gesprek aan te knopen. Blader even door naar deelnemen.

8

curieus.be


Spreek af wie voor welk materiaal zorgt:

Extraatjes?

De Buiten de lijntjes-boekjes - die kan je

Voorzie je een drankje en wat lekkers in de pauze

bestellen bij de community builder in jouw regio

of na afloop? Sluit je af met een toonmoment?

Tekenmateriaal: wat hebben ze al in het

Hou rekening met:

centrum? Wat moet extra voorzien worden?

Helaas hebben we nog altijd met corona te Denk aan potloden, stiften, lijm, schaar,… kampen. Hou rekening met de op dat moment Check of er een printer beschikbaar is om de geldende maatregelen. Check met de betrokken portretten af te drukken. partner wat de mogelijkheden zijn en hoeveel personen aan de activiteit mogen deelnemen. Is Verspreid in samenspraak met je contact de het mogelijk om de activiteit in de buitenlucht oproep binnen het centrum. Zorg voor een mooie te organiseren? Ga daar dan voor, frisse lucht affiche die de aandacht trekt en ouders en kindjes stimuleert de creativiteit ☺ warm maakt. Je kan hiervoor altijd terecht bij je

Over de kostprijs:

community builder!

Voor deze workshop heb je wel wat budget nodig. Maak tijdens de workshop foto’s en filmpjes zodat

ANSO vraagt een vergoeding en vervoersonkosten.

we op World Refugee Day het resultaat met de

Denk daarnaast ook aan de prints van de

wereld kunnen delen. (Check wel eerst even met

illustraties die tijdens de workshop gebruikt

het centrum/organisatie of dit ok is).

worden en tekenmateriaal (potloden, stiften, lijm, schaar,…)

Het is goed om enkele begeleiders bij de workshop

Extra info:

te voorzien. Zo kan ANSO haar aandacht verdelen.

Wil je graag een workshop organiseren met ANSO? Neem contact op met de community builder van jouw regio, we bezorgen je met plezier haar contactgegevens.

9

curieus.be


Voorleesmoment ‘Wie ben jij?’

Kostprijs:

kindjes een boekje krijgen. (Hulp nodig bij het

Moeilijkheid:

ontwerp? Trek aan de mouw van de community builder in jouw regio.)

‘Een verhaaltje voorlezen’ behoort voor veel

Hou rekening met:

kindjes tot het vaste avondritueel. En dat is

Corona is nog steeds in het land. Hou rekening helemaal niet vreemd, want samen naar verhalen met de geldende maatregelen en check met luisteren zorgt voor een moment van rust en het centrum wat de mogelijkheden zijn op dat creëert een ontspannen sfeertje. Verzamel de moment. Voorlezen en kleuren kan ook perfect in kindjes rondom je en lees het verhaal aan het de buitenlucht. ☺ begin van het Buiten de lijntjes-boekje voor. ‘Wie ben jij?’ is een korte tekst die je doet kennismaken

Over de kostprijs:

met elkaar. Maak er een knusse middag van!

Deze activiteit kan je eigenlijk zo goed als gratis organiseren.

Hoe begin je eraan:

De Buiten de lijntjes-boekjes krijg je van

Check met de organisatie/het centrum of er de Curieus community builder en die mooie interesse is in deze activiteit. Overleg wat een voorleesstem, die breng je zelf mee! goed moment is binnen hun bestaande werking en spreek een datum af. Check even met het centrum/de organisatie of er voldoende teken- en kleurmateriaal voor handen is. Bestel de Buiten de lijntjes-boekjes bij de Misschien kunnen ze dit wel nog gebruiken? community builder in jouw regio en check even of

Over de medewerkers:

je ook teken- en kleurmateriaal moet voorzien.

Voor deze activiteit hoef je in principe niet met Zorg voor een fijne affiche (en flyer) die de

veel te zijn. Een voorleesmoment gevolgd door een

activiteit aankondigt. Maak duidelijk dat de

kleursessie kan je met een klein teampje opzetten!

10

curieus.be


Buttons maken met Buiten de Li

jntjes

Kostprijs:

Tekeningen kleuren, versieren, uitknippen en er

Moeilijkheid:

buttons van maken. Kinderspel!

Hou rekening met:

Curieus heeft een buttonmachine. Het is super

Het enige moeilijke aan deze workshop is het om samen met kinderen tekeningen in te kleuren buttonmachine onder de knie krijgen. Best thuis al en te versieren om ze nadien te verwerken in een een keertje oefenen. button. Heel eenvoudig met een spectaculair effect. Vraag alles op tijd aan bij je community builder. Zo

Hoe begin je eraan:

krijgen we het materiaal zeker op tijd bij jou.

Check met de organisatie/het centrum of er interesse is in deze activiteit. Overleg wat een

Corona is nog steeds in het land. Hou rekening

goed moment is binnen hun bestaande werking

met de geldende maatregelen en check met

en spreek een datum af.

het centrum wat de mogelijkheden zijn op dat moment. Buttons maken kan ook perfect in de

Reserveer het buttonmachine + de kleurplaten

buitenlucht. ☺

en bestel de Buiten de lijntjes-boekjes bij de

Over de kostprijs:

community builder in jouw regio. Check zeker ook

Bijna gratis! Curieus zorgt voor de buttons en de of je teken- en kleurmateriaal moet voorzien. boekjes.

Zorg voor een fijne affiche (en flyer) die de

Over de medewerkers:

activiteit aankondigt. Maak duidelijk dat de

Buttons maken is best intensief. Met drie

kindjes een boekje krijgen. Hulp nodig bij het

personen krijg je deze workshop vlot rond.

ontwerp? Trek aan de mouw van de community builder in jouw regio.

11

curieus.be


Reuze affiches inkleuren

Kostprijs:

kindjes een boekje krijgen. Hulp nodig bij het

Moeilijkheid:

ontwerp? Trek aan de mouw van de community builder in jouw regio.

De tekeningen in het boekje vragen om

Hou rekening met:

uitvergroot te worden. Zo maak je eenvoudig

Corona is nog steeds in het land. Hou rekening grote kleurplaten waar kinderen samen aan met de geldende maatregelen en check met kunnen werken en misschien wel een plekje in het het centrum wat de mogelijkheden zijn op dat centrum kunnen krijgen. moment. Kleuren kan ook perfect in de buitenlucht.

Hoe begin je eraan: Check met de organisatie/het centrum of er

Je community builder heeft tijd nodig om je

interesse is in deze activiteit. Overleg wat een

gevraagde tekeningen om te zetten naar affiches.

goed moment is binnen hun bestaande werking

Hou hier rekening mee.. ☺

en spreek een datum af. Stuur een boekje op en

Over de kostprijs:

vraag hen naar input. Welke tekeningen willen

Deze actie is bijna helemaal gratis. De boekjes en ze graag als kleuraffiche gebruiken? Rond welke de affiches krijg je van Curieus. Bekijk samen met thema’s werken ze momenteel? Geef deze info op het centrum of er kleurmateriaal voor handen is. tijd door aan je community builder.

Over de medewerkers: Bestel de Buiten de lijntjes-boekjes bij de

Deze workshop kan je met een heel klein groepje

community builder in jouw regio en check even of

organiseren.

je ook teken- en kleurmateriaal moet voorzien.

Zorg voor een fijne affiche (en flyer) die de activiteit aankondigt. Maak duidelijk dat de

12

curieus.be


Pollepels schilderen

Kostprijs:

Vraag aan het centrum wat ze zelf hebben en wat

Moeilijkheid:

je net moet voorzien.

Een klassieker! Pollepels schilderen. Kinderen

En nu schilderen: pollepels, verf, penseeltjes, glas

knutselen hun eigen poppen. Waarom ze daarna

water en wat keukenpapier… Meer heb je niet

niet gebruiken voor een poppenkast?

nodig.

Deze workshop is voor de knutselaars onder ons.

Hou rekening met: Hoe begin je eraan:

Een workshop voor de knutselaars onder ons.

Check met de organisatie/het centrum of er interesse is in deze activiteit. Overleg wat een

Corona is nog steeds in het land. Hou rekening

goed moment is binnen hun bestaande werking

met de geldende maatregelen en check met het

en spreek een datum af.

centrum wat de mogelijkheden zijn op dat moment

Over de kostprijs:

Bestel de Buiten de lijntjes-boekjes bij de

Je bent bij deze workshop zelf verantwoordelijk community builder in jouw regio. voor het materiaal. Het kan dus iets duurder uitvallen. Zorg voor een fijne affiche (en flyer) die de De boekjes bezorgen wij je dan weer graag! activiteit aankondigt. Maak duidelijk dat de kindjes een boekje krijgen. Hulp nodig bij het

Over de medewerkers:

ontwerp? Trek aan de mouw van de community

Knutselen en kliederen vraagt vaak ook heel wat

builder in jouw regio.

opruimwerk. Drie collega knutselaars zijn aan te raden.

Zorg voor het juiste materiaal: pollepels, verf, penselen, lijm, scharen, stukjes stof.

13

curieus.be


Raamtekeningen

Kostprijs:

De raamtekeningen zelf doe je met behulp van

Moeilijkheid:

sjablonen die je bij Curieus kan krijgen. Met schilderstape plak je deze op de buitenkant van

Curieus is kampioen in raamtekeningen maken.

je raam. Binnen overtekenen jij en de kinderen de

Met de nodige hulpmiddeltjes is dit helemaal

lijnen. Super eenvoudig, mooi resultaat!

niet moeilijk. Wij zorgen voor een starterset:

Hou rekening met:

sjablonen, schilderstape en raamstiften. Jij en de

Corona is nog steeds in het land. Hou rekening bewoners van het centrum doen de rest.. met de geldende maatregelen en check met

Hoe begin je eraan:

het centrum wat de mogelijkheden zijn op dat

Check met de organisatie/het centrum of er

moment.

interesse is in deze activiteit. Overleg wat een

De raamtekeningen zijn ideaal om te organiseren

goed moment is binnen hun bestaande werking

mochten de coronaregels nog van kracht zijn.

en spreek een datum af. Bespreek zeker ook of ze in het centrum rond een

Curieus zorgt voor de startset. Denk jij nog

bepaald thema werken. Dit kan je helpen met het

aan: keukenpapier voor foutjes of hulplijnen,

selecteren van de tekeningen.

meetgerief of waterpas voor de perfectionisten en … een trapladdertje om comfortabel te werken? ☺

Bestel het nodige materiaal en de Buiten de lijntjes-boekjes bij de community builder.

Over de kostprijs: Curieus zorgt voor het materiaal. Vrij goedkoop Zorg voor een fijne affiche (en flyer) die de dus. activiteit aankondigt. Maak duidelijk dat de kindjes een boekje krijgen. Hulp nodig bij het

Over de medewerkers:

ontwerp? Trek aan de mouw van de community

Met twee enthousiastelingen krijg je dit makkelijk

builder in jouw regio.

rond!

14

curieus.be


15

curieus.be


Vragen? Opmerkingen? Ideetjes? Twijfels? Neem contact op met jouw community builder! Curieus Antwerpen: laura.greffe@curieus.be Curieus Brussel: alan.debruyne@curieus.be Curieus Limburg: peter.driesen@curieus.be Curieus Oost-Vlaanderen: sanne.standaert@curieus.be Curieus Vlaams-Brabant: joris.verplancke@curieus.be Curieus West-Vlaanderen: peter.desnerck@curieus.be

Meer info: www.curieus.be @curieusvzw @curieusvzw En deel gerust met onze

community!

16

curieus.be