Dansk Eksport Empallage ApS

Page 1

DANSK EKSPORT EMBALLAGE ApS

TRANSPORTEMBALLAGE I TRÆ – TIL ALLE FORMÅL OG ALLE TIDER… TIL DIT BEHOV!


PRODUKTER Glaspalle – specialdesignet palle til sikker transport af glas, aluminiumsplader etc., hvor vægt og sårbarhed under transport er i højsædet. Pallebund dimensioneres til aktuel vægtbelastning. Udføres i kundespecifikke dimensioner.

Tætkasse – træemballage til transport af alle typer emner. Med helt lukkede sider, som yder optimal beskyttelse. Fremstilles i specialmål efter ønske. Kan leveres som samlesæt, der giver flexibilitet i produktionen hos jer.

Tremmekasse – anvendelig til mange transportopgaver. Sparer omkostninger. Fremstiles til alle formål i kundespecifikke dimensioner.

DEE Clips kasser kan bestilles i alle størrelser og dimensioner, samt med lige præcis den indsats (skum, plast, filt - what ever), som passer til dine emner/produkter. DEE Clips kasser er mega nem at samle, og kan samles af 1 person.

Pladekasse – opbygget i træ og krydsfinér/OSB plade, som gør kassen helt tæt og yder optimal sikkerhed mod skrammer og skader under transport. Pladekasserne kan forsynes med skillerum, så kassen kan bruges til opbevaring. Fremstilles i mål efter ønske.


PAKNING - SURRING - MONTAGE Lad Dansk Eksport Emballage stå for pakningen af jeres produkter til transport. Vores medarbejdere har mange års erfaring i kunsten at sikre produkter mod transportskader. Pakning kan udføres på jeres adresse, hos os eller i en kombination. Vi kan yderligere stå for pakning og surring i transportscontainere – både til luft, vand, skinner og landevej.

Alu-poser omkring maskiner eller produkter sikrer lufttæt transport og/eller opbevaring. Det beskytter mod rust.

Specialpalle/kasse er ”Georg Gearløs-løsningen” til produkter, der enten stiller specielle krav til transporten eller emner, der er svære at putte i kasser. Emballagen bygges ofte op på stedet i takt med færdiggørelsen af produkterne.

Surring sikrer paller og kassers sikkerhed under transport. Vi har erfarne medarbejdere, som løbende videreuddanner sig i surring og montage, så du kan spare bøvl, tid og penge.

Pakning i folie til emner, der ikke må udsættes for fugt under transporten. Folien er helt tætsluttende og sikrer også det transporterede emne mod rust og anden errodering.

Pakning i presenning – beskyttende indpakning af emner, der ikke må udsættes for vejrlig under transport.


FOLDEBOKSE I FINÉR Reducér dine fragtomkostninger med foldbare krydsfinérkasser, der beskytter dine varer optimalt. Kasserne leveres i dine mål – eller ud fra vores lagerførte standardprogram. Samlingen foretages let med skruer – eller med smarte ”metaltunger”, der blot bukkes.

Specielle formål er der også plads til. Vi leverer med lige den bundpalle og samling, du har brug for. Og blander gerne samlingsmetoderne, hvis det giver mest mening i dit pakkeri. Mærkning kan fås i ét-farvet, flerfarvet og foto-kvalitet.

Pladsbesparende og lette pallerammer eller kasser – kan foldes ind, så de kan ligge inde i sig selv. Fylder meget mindre på lager og ved returtransport. Vægten er væsentligt mindre end for traditionelle pallerammer.


VCI-FOLIE Optimal beskyttelse mod rust og anden errodering sker med VCI-folie. VCI-folien skal være lufttæt omkring emnet. Du kan købe VCI-folie hos Dansk Eksport Emballage eller du kan lade os udføre din emballering.

Eksempler: Emballering af aksler til søtransport. Her smøres akslen ind i fedt inden VCI-folien kommer om. Sådan ydes optimal rustbeskyttelse under søtransport. Specialudviklet ekstra holdbar beskyttelsesfolie til særligt følsomme emner til søtransport. Folien er oprindeligt udviklet til transport af amerikanske helikoptere. Emballering med VCI-folie inden emballering i tremmekasser.

ALU-POSE Aluposer anvendes f. eks. ved transport af udstyr med elskabe. Her er der ekstra store krav til en transport uden ydre påvirkninger.


EMBALLAGE EFTER BEHOV Dansk Eksport Emballage producerer specialemballage i træ. Vi fokuserer på at finde den mest optimale løsning for dig– tid og materialer taget i betragtning. Vi tilpasser størrelser og dimensioner på emballagen, så den præcist matcher behovet. Og så leverer vi de mængder, som I har brug for, på det tidspunkt, I har brug for det. Vi kan stå for pakning i kasser og i containere, så du udnytter transportkapaciteten bedst muligt, og dermed sparer tid og penge. Dansk Eksport Emballage sikrer, at dine produkter får optimal beskyttelse under transport. Alle vore træemballageprodukter er fremstillet af varmebehandlet træ og godkendt efter ISPM15.

VI FORHANDLER Vi forhandler EUR paller, engangspaller, løse pallerammer og krydsfinérplader i standardstørrelser, halvpaller og helpaller. Ring og hør aktuel dagspris på din mængde.

DØGNSERVICE Er du uventet kommet i bekneb for transportemballage uden for normal arbejdstid, så kan du trygt ringe til os på telefon 31 17 40 23 døgnet rundt. Vi har en flexibel produktion og fleksible medarbejdere, så vi kan helt sikkert hjælpe dig. PORS TRYK ApS · 7513 0674

Pajdamsvej 1 A l 6683 Føvling l Tel: 75 55 75 20 info@de-emballage.dk l www.de-emballage.dk


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.