Page 1

SCHOOLPLEIN14 KRANTJE

SPECIALE EDITIE

CRUYFF FOUNDATION

SCHOOLPLEIN14 KRANTJE

‘Buitenspelen zou een vak op school moeten zijn’ Dat is de boodschap van Schoolplein14: schoolpleinen met de missie kinderen meer te laten bewegen. Dit initiatief van de Johan Cruyff Foundation bestaat in 2017 vijf jaar. Dubbel feest: de Cruyff Foundation viert in 2017 dat we al 20 jaar jeugd vooruit brengen door beweging. Tijd om terug te blikken op een aantal hoogtepunten én vooruit te kijken!

Nog meer feest! We organiseerden in april 2017 samen met de Krajicek Foundation voor de 5e keer de Koningsspelen. Zo brachten we in dit jubileumjaar meer dan 1.2 miljoen kinderen in beweging.

VERDER IN DIT NUMMER: VIJF JAAR SCHOOLPLEIN14 – DE HOOGTEPUNTEN | P.02 /P.03 YOUNES ONTWIERP ZIJN EIGEN SCHOOLPLEIN14 | P.03 DE GEMEENTE SCHIEDAM AAN HET WOORD | P.04 IN THE SPOTLIGHT: DE TRIANGEL IN TILBURG | P.04


02

SCHOOLPLEIN14 KRANTJE

SPECIALE EDITIE

| CRUYFF FOUNDATION

5 JAAR SCHOOLPLEIN14 “In mijn tijd was buiten spelen iets heel normaals, daar dacht je niet over na. Tegenwoordig spelen kinderen meer met hun mobiel of zitten ze achter hun computer. Logisch, maar daardoor zie je steeds meer overgewicht en andere problemen. En eigenlijk is de oplossing heel simpel. Je moet kinderen leren om meer te bewegen, op school.”

- Johan Cruijff Het bleef niet bij die uitspraak. De Cruyff Foundation besloot concreet op basisscholen aan de slag te gaan om kinderen actief in beweging te krijgen. In 2011 deden we een onderzoek naar het beweeggedrag van kinderen op het schoolplein, waaraan 1164 basisscholen meededen. De uitkomst? Schoolpleinen waren te saai om kinderen uit te dagen samen te spelen en bewegen. Dat kan anders, dachten

wij. Daarom zijn we in 2012 gestart met Schoolplein14. Schoolplein14 zorgt er met het aanbrengen van kleurvakken voor dat de pleinen er vrolijker uit komen te zien. Hierdoor wordt het voor kinderen een stuk leuker om tijdens én na schooltijd met elkaar te sporten en spelen. Inmiddels zijn er in Nederland 320* scholen met een Schoolplein14. In 2017 rollen we er nog eens 140 uit.

*Peildatum mei 2017

320x SCHOOLPLEIN14 2012 2013 2014 2015 2016 2017

17 pleinen 33 pleinen 76 pleinen 96 pleinen 98 pleinen 140 pleinen

TOTAAL: 320

. . . EN AL MEER DAN 20 PLEINEN IN BELGIË, SPANJE EN DE UK !

6 HOOGTEPUNTEN UIT 5 JAAR SCHOOLPLEIN14 1 SPECIAAL ONDERWIJS

2 OVER DE GRENS

3 14 REGELS VAN CRUIJFF

Geen kind buitenspel, vinden wij. Daarom richten we ons ook op scholen in het speciaal (basis)onderwijs. Sterker nog, bijna een kwart van alle Schoolplein14 projecten vind je in dat type onderwijs. Juist voor kinderen met een geestelijke en/of lichamelijke beperking is het belangrijk uitgedaagd te worden als ze buitenspelen, terwijl er een duidelijke structuur is. Daar zorgt Schoolplein14 voor.

Niet alleen Nederlandse schoolpleinen zijn de afgelopen 5 jaar omgetoverd tot een Schoolplein14. In Spanje heet het project Patio14. Het eerste Patio14 werd gerealiseerd in 2013. Er zijn er nu 15 en daar komen er dit jaar nog eens 6 bij. Ook de UK is gestart met Schoolyard14. In 2016 zijn daar de eerste pleinen gerealiseerd en voor 2017 hebben zich alweer nieuwe scholen gemeld. In België zijn tot nu toe 3 scholen met een Schoolplein14.

Een belangrijk onderdeel van Schoolplein14 is het bord met daarop de 14 regels van Johan Cruijff, zoals respect, samen spelen en sociale betrokkenheid. Er zijn in de loop der jaren verschillende versies uitgebracht. Zo is er een bord met pictogrammen, dat perfect werkt voor kinderen met een communicatieve beperking. We hebben de 14 regels ook in braille!


SCHOOLPLEIN14 KRANTJE

SPECIALE EDITIE

METEN IS WETEN Uit eerder onderzoek naar Schoolplein14 kwamen de volgende, mooie resultaten:

Wat vinden leerlingen van Schoolplein14?

58% Leuk

Bron: USBO 2014

28% Heel leuk

14% Niet zo leuk

KNIPPEN EN PLAKKEN VOOR EEN NIEUW SCHOOLPLEIN Scholen die meedoen aan Schoolplein14 ontvangen een startpakket met allerlei opdrachten. Handig, want daarmee kunnen de scholen – en voornamelijk de leerlingen zelf – hun ideale Schoolplein14 inrichten. Younes (12 jaar) uit groep 8 van basisschool Wijzer aan de Vecht in Utrecht vertelt: Wat dacht je toen je hoorde dat jullie een Schoolplein14 gingen krijgen? Leuk! Ik wist eerst niet zo goed wat Schoolplein14 was, maar door het startpakket weet ik dat nu wel.

50%

Bijna van de docenten organiseert vaker een bewegings­activiteit op Schoolplein14, dan op het oude schoolplein. Bron: USBO 2015

In 2017 gaan we nog een stapje verder en onderzoeken we met de Universiteit van Utrecht wat Schoolplein14 betekent voor het beweeggedrag van leerlingen tijdens schooltijd. Wat heeft het voor impact op langere termijn? Daarbij kijken we naar de situatie voor en na de metamorfose van een normaal schoolplein tot een Schoolplein14.

03

| CRUYFF FOUNDATION

Schoolplein14 daagt iedere dag

73.000

kinderen uit om te spelen.

Bron: Cruyff Foundation

Wat was jouw rol tijdens de opdrachten uit het startpakket? Ik heb het schoolplein opgemeten. De meester heeft het toen ingetekend op een stuk papier, waarna wij de figuurtjes konden knippen en plakken en kijken of het paste. Ik heb ook de gymmeester geinterviewd. Hoe heb je op school verteld dat er een Schoolplein14 komt? Samen hebben we de kennisquiz uit het startpakket gedaan. Daarin staan allemaal vragen over Johan Cruijff en Schoolplein14. Hoe hebben jullie de coatings gekozen? We hebben bij de gymles eerst alle spelletjes gedaan zodat we goed wisten wat je op de figuren kan doen, zoals de Bulls Eye en het Netspelenveld.

Niels Meijer, directeur Cruyff Foundation:

“ALS HET AAN ONS LIGT, HEEFT STRAKS IEDERE BASISSCHOOL EEN SCHOOLPLEIN14.”

Heb je nog tips voor kinderen op andere scholen? Wees vriendelijk, aardig en lief voor elkaar. Dan kun je het beste samenwerken.

4 DOEKOE SPAREN

5 SPELLENBOX

6 SAMENWERKINGEN

In 2015 en 2016 vond de Doekoe actie plaats, een succesvolle samenwerking met Unilever, Coop, Nijha en overige partners. Met de Doekoe actie konden scholen sparen voor sport- en spelmaterialen én kans maken op het winnen van een Schoolplein14. Hiermee hebben we maar liefst 23 scholen verrast! Zo kregen we samen nog meer kinderen enthousiast om te bewegen.

In 2016 realiseerden we het 250e Schoolplein14 project op SBO de Poldervaart in Schiedam. Om dat te vieren lanceerden we de spellenbox, een houten kist met daarin allerlei kaarten waarop beschreven staat welke spellen er op de coatings gedaan kunnen worden.

Gemeenten, onderwijsbesturen, vermogensfondsen, particulieren en bedrijfspartners: al deze partijen en mensen hebben ons én de scholen gesteund om het project Schoolplein14 te financieren. Zo hebben wij dankzij de opbrengsten van ons jaarlijkse fondsenwerving evenement Koken met een Doel wel 150 pleinen gerealiseerd! Daar zijn we ontzettend blij mee.


04

AAN HET WOORD:

WIM STIENEN VAN DE TRIANGEL IN TILBURG Wim Stienen geeft bewegingsonderwijs op de Triangel en is daar tevens de spin in het web als het gaat om sport en gezondheid. De Triangel heeft hun Schoolplein14 deels in de wijk, waardoor het openbaar toegankelijk is. Sinds wanneer hebben jullie een Schoolplein14? We doen sinds november 2016 mee aan het project, met drie coatings. Eén op het schoolplein zelf en twee op het openbare plein. We waren de eerste school in Tilburg met een Schoolplein14. Wanneer maken jullie leerlingen er gebruik van? Tijdens de pauze, maar ook na schooltijd kunnen ze op de coatings spelen. Wordt het Schoolplein14 ook door andere partijen gebruikt? Jazeker, bijvoorbeeld door het Schateiland: buitenspeelbegeleiding vanuit de wijk. Ook Buurtsport (gericht op jongeren van 10 t/m 24 jaar) maakt gebruik van de coatings met hun activiteiten. Zo zie je maar dat ook andere leeftijdscategorieën de coatings met plezier gebruiken. Welk coating vinden de kinderen het leukst? De meiden spelen veel op de coating ‘grondbelijning stippen’. Hier spelen zij veel varianten van het commandospel. Jongens zijn gek op de atletiekbaan. Deelnemende scholen ontvangen een spelkaartenbak. Hoe zetten jullie deze in? Wij hebben leerlingen van groep 8 ingezet om spellen te begeleiden op het speelplein. Daar gebruiken ze de kaartenbak bij. Welk verschil heeft Schoolplein14 voor jullie school gemaakt? Schoolplein14 was voor ons de eerste stap in een kleurrijker en actiever speelplein. Door de coatings kunnen leerlingen samen spelen en hun creativiteit gebruiken. Het resultaat: minder ruzies en meer plezier tijdens de pauze.

SCHOOLPLEIN14 KRANTJE

SPECIALE EDITIE

| CRUYFF FOUNDATION

Interview: Wethouder Sport van de gemeente Schiedam De gemeente Schiedam heeft Schoolplein14 vanaf het eerste uur omarmd en is heel actief om ons project bij lokale scholen te promoten. Met succes, want in deze middelgrote gemeente zijn maar liefst 15 scholen met een Schoolplein14 te vinden! Wethouder Sport, Nathalie Gouweleeuw, licht toe wat Schoolplein14 voor haar gemeente betekent. Waarom bent u zo enthousiast over Schoolplein14? Schiedam moet een stad zijn waar het voor kinderen fijn is om op te groeien. Buitenspelen hoort daarbij. Schoolplein14 stimuleert kinderen om samen te sporten en spelen, zowel tijdens als na schooltijd. Ze worden direct betrokken bij de plannen en uitgedaagd om mee te denken, dat is mooi. Hoe hebben jullie scholen benaderd? We hebben met de overkoepelende schoolbesturen een informatiebijeenkomst georganiseerd. De aanwezige scholen werden duidelijk getriggerd door alle prachtige mogelijkheden die Schoolplein14 biedt. Zijn er speciale voorwaarden om mee te doen? Dat kinderen en jongeren meedenken, meepraten en meedoen is belangrijk voor hun eigen toekomst en die van Schiedam. We willen dus dat scholen de kinderen betrekken bij het maken van de plannen. Voorwaarde is ook dat andere kinderen uit de wijk na schooltijd op het plein kunnen spelen.

Wat doen jullie aan activatie op de pleinen? Een mooi voorbeeld is het project Streetrulez, daarin bieden we jongeren uit de buurt de kans een opleiding Leider Sportieve Recreatie te volgen. Tegenprestatie is dat ze op gezette tijden sport- en spelactiviteiten begeleiden op de Schoolpleinen14.

“Samen toveren we saaie pleinen om tot uitdagende, fijne plekken waar kinderen buiten kunnen spelen.” Hoe draagt Schoolplein14 bij aan jullie beleidsdoelstellingen op het gebied van Sport & Gezondheid? Wij willen dat bewegen en sporten onderdeel uitmaakt van het dagelijkse leven van (jonge) Schiedammers. Schoolplein14 zorgt ervoor dat kinderen dicht bij huis fijn buiten kunnen spelen. Ze leren samen te werken, zich aan de regels te houden en elkaar te respecteren. Belangrijke vaardigheden! Heeft u tips voor gemeenten die willen starten met Schoolplein14? Werk goed samen. Zo konden de scholen, de Cruyff Foundation en de gemeente saaie, grijze pleinen omtoveren tot uitdagende, kleurrijke plekken. Kijk ook goed naar de wijk waar het schoolplein staat en zoek actief contact met wijkbewoners, want zo gaat het echt leven. En kom vooral eens bij ons langs!

Met deze partijen zorgen we al vijf jaar lang voor kwalitatieve, veilige en duurzame pleinen.

NIJHA

Zonder goed ontwerp, geen goed Schoolplein14 Nijha zorgt voor een uitdagend en veilig ontwerp. Zij leveren ook de sportmaterialen.

Schoolplein14 wordt mede mogelijk gemaakt door:

GRIEKSPOOR & TOPCOURTS

De mannen die het Schoolplein14 realiseren Deze bedrijven maken het plein schoon en brengen daarna m.b.v. hand- en machinewerk de coatings aan. Ook hangen zij het 14-regelbord op.

Unilever is met Blue Band vanaf het eerste uur partner van Schoolplein14.

Meer weten over Schoolplein14? Neem dan contact met ons op, we vertellen je graag meer! Johan Cruyff Foundation | e-mail: schoolplein14@cruyff-foundation.org | tel: 020 30 57 766 | website: www.cruyff-foundation.org | Facebook: CruyffFoundation | Twitter: @JCFoundation | Instagram: Johancruyfffoundation

Schoolplein14 schoolkrantje 2017  

De Cruyff Foundation bestaat 20 jaar, maar ook Schoolplein14 kent een jubileum: zij bestaat 5 jaar! Om dit te vieren hebben we een jubileume...

Schoolplein14 schoolkrantje 2017  

De Cruyff Foundation bestaat 20 jaar, maar ook Schoolplein14 kent een jubileum: zij bestaat 5 jaar! Om dit te vieren hebben we een jubileume...

Advertisement