Page 1

Just work, we care.

Ergonomiset tyรถkalut turvallisempaan tyรถskentelyyn. Kuvasto 2014 Ammattilaisille

group


Just work, we care. Ergonomiset työkalut turvallisempaan työskentelyyn. Sisällysluettelo Ammattilaisille

2 I Leborgne® Kuvasto 2013 I Yrityksille

Leborgne®

s. 03

Johdanto Historiaa Kestävä kehitys Innovointi Tunnistettavaa muotoilua Rakennusteollisuuden terveysnäkökohdat Rasitusvammojen ehkäisy Työsuojeluasiantuntijat apuna Leborgne® -brändin näkyvyys

s. 03 s. 03 s. 04 s. 05 s. 05 s. 06 s. 06 s. 07 s. 07

Nanovib® -mallisto

s. 08

Rakentajan vasarat Vasarakotelo Työkaluvyö Tamppari Holvitukiavain Telineavain Elementti- ja koneasennusraudat Piikkausrauta Leka Hohtimet Pulttisakset Talttavasara Rautakanki lasikuituvarrella Hakku

s. 12 s. 13 s. 13 s. 13 s. 13 s. 14 s. 14 s. 15 s. 15 s. 15 s. 16 s. 16 s. 16

Rakentajan erikoistyökalut

s. 17

Batipro® -mallisto

s. 17

Markkinointimateriaalit

s. 19

Turvallisuus ja muistiinpanot

s. 22


Leborgne®

Olemme suunnitelleet ja valmistaneet ammattilaisten käsityökaluja Ranskassa jo vuodesta 1829.

4

3

Leborgne®-työkalujen laadusta kertoo niiden innovatiivinen muotoilu ja kestävyys. Leborgne keskittyy nyt entistäkin enemmän turvaamaan kirvesmiesten ja eri ammattilaisten terveyttä vähentämällä työn rasitusta. Leborgne® yhdistettiin Fiskars-konserniin vuonna 2007. Fiskars sai alkunsa pienestä Fiskarsin ruukkikylästä vuonna 1649, mutta yritys on sittemmin kasvanut kansainväliseksi konserniksi, joka toimii yli 60 maassa neljällä mantereella. Leborgnen® juuret ovat Savoijin maakunnassa, jonka Arvillardin ja La Rochetten tehtaat saivat ISO14001-ympäristösertifikaatin vuonna 2012.

Leborgne® - vasaroiden ja muiden käsityökalujen parhaiten tunnistettu brändi Ranskassa. ”

2

1

5

Historiaa

 1173  Savoijiin perustetaan St Hugonin luostari, jossa kartusiaanimunkit takovat ritarien ristiretkillä käyttämiä miekkoja ja kirveitä 1 .  1829  Leborgnen perhe hankkii omistukseensa St Hugonin masuunin 2 .  1863  Leborgne® valmistaa tuhansia Suezin kanavan kaivutöissä käytettyjä lapioita 3 .  1878  Leborgne® työkalut saavuttavat mainetta ja kunniaa kaikkialla Euroopassa Pariisin maailmannäyttelyissä vuosina 1855 ja 1878 4 .  1880  Lumièren veljekset tuottavat Leborgnen® ensimmäisen valokuvin kuvitetun työkalukuvaston 5 .  2007  Leborgne® liittyy osaksi Fiskars-konsernia.

Fiskars-konsernin rakennusalan ammattilaisille kohdennettu Leborgne®tuotemerkki on vasaroiden ja muiden käsityökalujen parhaiten tunnistettu brändi Ranskassa (Fiskarsin vuonna 2010 teettämä IPSOStutkimus). Leborgne®-työkalut tulevat asteittain tarjolle kaikille Euroopan markkinoille.

Yrityksille I Leborgne® Kuvasto 2013 I 3


Kestävä kehitys

"Kestävä kehitys on kehitystä, joka vastaa tämänhetkisiin tarpeisiin vaikuttamatta tulevien sukupolvien kykyyn vastata omiinsa." (YK:n ympäristön ja kehityksen maailmankomission "Yhteinen tulevaisuutemme" -raportti vuodelta 1987)

Leborgnen kestävän kehityksen prosessi tukeutuu pitkäjänteiseen näkemykseen ja sen lähestymistapa on hyvin operatiivinen. Leborgne on vuodesta 2010 asti ollut Okoumé Conseil -konsulttiyhtiön asiakas ja perustanut kestävän kehityksen ja yritysvastuun komitean sosiaalisia ja ympäristövaikutuksiaan vähentämään. Tänä vuonna Leborgne® on sitoutunut kahdeksaan parannukseen kolmen pääryhmän alla. 1 Vähennämme organisaation ja tuotteidemme ympäristövaikutuksia: • vähennämme energiankulutusta (jakelu, hankinta, tuotanto) • ohjaamme jätteet uusiokäyttöön ja kierrätykseen • muotoilemme innovatiiviset työkalumme ekologisesti kestäviksi. 2 Sosiaalisen vastuun edistäminen arvoketjussamme: • rohkaisemme toimittajia hallitsemaan sosiaalisia ja ympäristövaikutuksiaan • toimimme kaikkien työntekijöittemme omaksumien arvojen ja vision mukaisesti • pyrimme kaikin tavoin välttämään työterveysongelmat ja tapaturmat. 3 Vahvistamme suhteita sidosryhmiimme: • kehitymme yhteistyössä tehdaspaikkakuntien kanssa • ennakoimme ja huomioimme yrityskumppaniemme odotukset.

4 I Leborgne® Kuvasto 2013 I Yrityksille

Tämän prosessin ja sitoumusten tärkeitä ensituloksia ovat: • uuden työolosuhteita parantavan Nanovib®- työkalusarjan markkinointi • ensiluokkaisen kierrätysteräksen käyttö ja puunhankinta FSC- tai PEFC-sertifioiduista metsistä • Savoijin tehtaiden ISO14001-sertifiointi • liikerata- ja ryhtikoulutus ja työpisteiden parantelu • toimintaohjelmat varttuneille työntekijöille ja sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi • osallistumme yhteishankkeisiin sidosryhmien kanssa (“La Route du Fer, Raudan tie”) • työntekijöiden ja toimittajien eettisen peruskirjan allekirjoitus.


Innovointi

Leborgnen® tuotantolaitokset (taonta, kokoonpano ja logistiikka) kattavat nyt yli 13 000 m²:n alueen Savoijissa. Vuonna 2012 laitoksille saatiin ISO14001ympäristösertifiointi. Tämä kansainvälinen standardi on tärkeä hallintatyökalu suoritusten parantamiseen. Leborgne® hallitsee teolliset prosessinsa saumattomasti. Jokainen uusi työkalu syntyy suorassa yhteistyössä Leborgnen® muotoiluosaston ja rakennusalan ammattilaisten, kuten kirvesmiesten ja työsuojelupäälliköiden, kanssa.

Tunnistettavaa muotoilua Leborgne®-työkalut erottuvat ainutlaatuisella muotoilullaan.

Keltainen tunnusväri, katkoviivat tarkkuuden ja voiman symbolina, käteensopivuutta ja turvallisuutta lisäävät kaaret: työkalun tunnistaa Leborgnen® valmistamaksi. Muotoilu toistuu myös uuden logon typografiassa.

Innovointi on keskeistä omalle työllemme ja globaalin talouden kehitykselle, joten Leborgne® suojaa keksintöjään huolella. Markkinoilla olevista työkaluistamme 20 on patentoituja, mikä todistaa, että ne tarjoavat "uuden teknisen ratkaisun tekniseen ongelmaan" (Ranskan teollisoikeuksien instituutin INPIn virallinen määritelmä keksinnöllisyydelle).

Leborgne®-työkalut olivat esillä Tukholmassa ranskalaisen muotoilun näyttelyssä ja Saint-Etiennen muotoilun biennaalissa. Vuonna 2009 arkkitehdin luotilangalle myönnettiin Batimat Design Gold Trophy palkinto. Vuonna 2010 Leborgne® sai magneettisesta luotilangastaan Observeur du Design kunniakirjan, ja arkkitehdin luotilanka valittiin Ranskan nykytaiteen kokoelmiin (Fonds National d’Art Contemporain). Préventica-messuilla ammattiryhmien ja johtavien yritysten edustajista ja journalisteista koostuva asiantuntijaraati myönsi uusille Leborgnen® Nanovib®-pulttileikkureille vuoden 2013 innovaatiopalkinnon rakentamissarjassa.

Nanovib®-vasaroille myönnettiin Red Dot muotoilupalkinto vuonna 2013 ”

winner Kerromme innovaatioista

Analysoimme käytöt

Testaamme työkalut

Käyttäjät

Valmistamme prototyypit

Määrittelemme tarpeet

Luomme konseptit

Vuonna 2012 Leborgne sai eurooppalaisen muotoilunhallintapalkinnon, Design Management Europe Awardin (DMEA); hallintajärjestelmämme asettaa käyttäjän tuotekehittelyn ja innovointiprosessin keskiöön.

Nämä palkinnot ja rakennusalan ammattilaisten arvostus vahvistavat sen, että Leborgne® on tuotekehittelyssään oikeilla jäljillä.

Yrityksille I Leborgne® Kuvasto 2013 I 5


Rakennusteollisuuden terveysnäkökohdat Ranskan työsuojelututkimuslaitoksen INRS:n mukaan ammatilliset terveyshaitat rakennusalalla ovat kuusinkertaistuneet viimeisen 20 vuoden aikana.

Rasitusvammojen ehkäisy Työn aiheuttamaa rasitusta on "työntekijän altistuminen ammattiurallaan yhdelle tai useammalle riskitekijälle, jotka aiheuttavat pysyviä jälkiä, jotka ovat todennettavissa ja vaikuttavat terveyteen pysyvästi".

Kehitys näytti tasoittuvan vuonna 2006, mutta vuoden 2007 kasvu toistui jälleen vuonna 2010. Tämä on johtamassa siihen, että työterveysongelmiin kiinnitetään yhä enemmän huomiota ja ne tunnistetaan paremmin, etenkin tuki- ja liikuntaelinsairaudet ja niveltä ympäröivän kudoksen (olkapään, kyynärpään ja ranteen) vaivat, jotka lisääntyivät 79 % viidessä vuodessa. Tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat nyt Ranskassa johtava työterveysongelmien aiheuttaja, ja rakennusalalla ne selittävät yhdeksän kymmenestä työelämästä pois siirtymisestä.

(Ranskan 9.11.2010 päivätty laki eläkeuudistuksesta; Ranskan työlainsäädännön artikla L. 4121-3-1)

Ranskassa 9.11.2010 tuli voimaan laki eläkeuudistuksesta, johon sisältyy työsuojelun periaatteena vaatimus ehkäistä työn aiheuttamaa rasitusta. Rakennussektorin ja julkisen rakennussektorin sopimus aiheesta allekirjoitettiin 20.12.2011. Sopimus on kansainvälisesti tunnustettu, sillä se pohjautuu EU-direktiiveihin: • 89/391/ETY, toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen edistämiseksi • 90/269/ETY (ja Ranskan asetus nro 92-958), terveyttä ja turvallisuutta varten asetettavista vaatimuksista käsin tapahtuvassa taakkojen käsittelyssä • 2002/44/ETY (ja Ranskan asetus nro 2005-746), terveyttä ja turvallisuutta koskevista vaatimuksista työntekijöiden suojelemiseksi altistumiselta tärinästä aiheutuville riskeille. Myös Ranskan rakennusalan työsuojelujärjestön OPPBTP:n työrasitusta käsittelevä opas käsittelee näitä asioita: • työntekijöiden terveyden vaalimista koskevat sosiaaliset ja eettiset vaatimukset • korkeat suorat ja välilliset terveydenhoitokustannukset (tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat työstä poissaolojen yleisin syy) • rakennusalan ammattien ja yritysten houkuttelevuus.

6 I Leborgne® Kuvasto 2013 I Yrityksille

Jotta riskitekijöitä voidaan paremmin ehkäistä, riskinarviointilomake (DUER) mahdollistaa diagnoosin tekemisen ja toimintasuunnitelman laatimisen • ehkäiseville toimille ja koulutukselle • investoimiselle uusiin, ergonomisiin varusteisiin. 2

3

4

5

6

1

Leborgne® on suunnitellut ja valmistanut Nanovib®-sarjan innovatiiviset työkalut tarjotakseen ratkaisuja, joiden avulla seuraavia riskitekijöitä voidaan torjua (Ranskan työlainsäädännön asetuksen D. 4121-5 mukaisesti): 1 mekaaninen tärinä 2 saman liikkeen pitkäaikainen toisto 3 käsin tapahtuva taakkojen käsittely 4 tapaturmat 5 melu 6 kivuliaat asennot


Työsuojeluasiantuntijat apuna Olemme saaneet apua työsuojelun asiantuntijoilta: työturvallisuusorganisaatioilta, terveyden tutkimuksen ja innovoinnin laitoksilta, johtavien rakennusyritysten työsuojelupäälliköiltä ja itse työntekijöiltä. Tältä pohjalta syntyi uusi Nanovib®-työkalusarja.

Leborgne® allekirjoitti 24.4.2012 kumppanuussopimuksen CAPEBin (Ranskan rakennusalan pienyritysten järjestö) ja IRIS-ST:n (Ranskan työsuojelun tutkimuslaitos) kanssa testatakseen ja tarjotakseen yrityksille riskinehkäisyominaisuuksiltaan innovatiivisia työkaluja. Tämä kolmikantasopimus takaa myös tulosten puolueettomuuden ja objektiivisuuden. Leborgne® tekee kumppanuusyhteistyötä myös Ranskan rakennusteollisuuden liiton FFB:n kanssa ja osallistuu usein sen ammattilaismessuille.

Leborgne®-brändin näkyvyys

Arviolta yli kymmenen miljoonaa tavoitettua lukijaa vuoden aikana painetun median ja internetin kautta; tämä on lehdistökampanjan ja aktiivisen PR-työn ansiota. Medianäkyvyys vuonna 2012 Osumat yhteensä 14.2.2013 138

Lehdistö Lehtiartikkeleita 67 Mainittujen tuotteiden lukumäärä 79 Levikki 3 ,018, 673 Arvioitu tavoitettujen lukijoiden lukumäärä 9 ,056, 019 Verkkosivut/Blogit Verkkoartikkelien lukumäärä 71 Mainittujen tuotteiden lukumäärä 97 Ilmoitettu kuukausittainen kävijämäärä * 973 ,549 * Monilta sivustoilta/blogeista ei saa tietoa kävijämäärästä.

Yhteensä 10 029 568

Arvioitu tavoitettujen verkkovierailijoiden lukumäärä.

Omistautunut tiimi Ranskan Savoijissa ja Suomen Billnäsissä asettaa tekniset vaatimukset korkealle ja tarkastaa sitten työkalujen kemialliset, mekaaniset ja tärinänvaimennusominaisuudet. Vaikkei vasaran tai lekan synnyttämälle tärinälle ole olemassa vastaavaa standardoitua testiä kuin sähkötyökaluille ja asiasta on Ranskassa annettu ainoastaan yksi asetus, nro 2005-746 (4.7.2005), Leborgne® on kehittänyt oman testausmenetelmänsä ja mittaa tärinän ISO5349-1-standardin mukaisesti. Teemme yhteistyötä Ranskan standardisoimislaitoksen AFNORin sekä kollegoidemme kanssa testin saattamiseksi standardoinnin piiriin. Olemme myös aktiivisesti mukana alan merkittävissä elimissä ja osallistumme keskustelukokouksiin pysyäksemme ajan tasalla teollisuuden odotuksista. Ranskalaisia alan järjestöjä ja viranomaistahoja ovat Cetim, SIO, UNM, Afnor, CCI, Unibal, FEDIYMA ja CNDB.

Eti270

Testez-moi !* Soyez convaincu ou faites-vous rembourser ! *Achetez un outil de la gamme Nanovib®, testez-le sur votre chantier et si vous n’êtes pas convaincu, nous vous le remboursons !

Offre réservée pour l’achat des références Nanovib® suivantes 123309, 100210, 100220, 100230, 127309, 051249, 127409, 166033, 146510, 146500, 141200, 133700, 494110, 144200, 158229, 603229, 603239, entre le 15/11/2013 et le 15/03/2014. La demande implique le renvoi de l’outil avant le 15/04/2014. Offre limitée à 1 remboursement par entreprise. Voir modalités complètes sur www.leborgne.fr.

nanovib

Leb_NanRanPro2013_BeaSto95x95Fre_Eti270.indd 1

05/09/2013 15:59:14

Yrityksille I Leborgne® Kuvasto 2013 I 7


Just work, we care.

Ergonomiset työkalut turvallisempaan työskentelyyn. Nanovib®

8 I Leborgne® Kuvasto 2013 I Yrityksille

LAURÉAT 2013 FABRICANT

LAURÉAT 2013 FABRICANT

Tamppari 166033 SR033N

Hakku 051249 PK249N

Leka 4 kg/9 lb 127409 SH300N

Leka 3 kg/6.6 lb 127309 SH300N

Talttavasara 123309 CH120N

Työkaluvyö 494020 BP020B

Vasarakotelo 494110 BP110N

Rakentajan vasara / Kääntöpiikillä varustettu vasara 100230 HA230N

LAURÉAT 2013 FABRICANT

Kääntöpiikillä varustettu kirvesmiehen vasara 100220 HA220N

Rakentajan vasara 100210 HA210N

Tämän sarjan työkalut on suunniteltu ja valmistettu tarjoamaan ratkaisuja, jotka alentavat riskitekijöiden vaikutusta tehokkaasti. Ammattilaisen valinta.


Tärinä Voimankäyttö Kuorma Turvallisuus Melu

Yrityksille I Leborgne® Kuvasto 2013 I 9

Telineavain 144200 BA420N

Rautakanki lasikuituvarrella 133700 BA150N

Piikkausrauta 141200 BA120N

Asennus- ja purkurauta 146510 BA651N

Asennusrauta 146500 BA650N

Hohtimet 158229 PI220N

Pulttisakset 900 mm 603239 BC900N

Pulttisakset 750 mm 603229 BC750N


Just work, we care.

Ergonomiset työkalut turvallisempaan työskentelyyn. Nanovib®

Tämän sarjan työkalut on suunniteltu ja valmistettu tarjoamaan ratkaisuja, jotka alentavat riskitekijöiden vaikutusta tehokkaasti. Ammattilaisen valinta.

HA210N Vasara

" Mekaaninen tärinä on mahdollinen rasitusvammojen aiheuttaja". (Ranskan työlainsäädännön artikla R.444-1)

- 50 %

Tärinä

ELV-Testi 2002/44/CE m/s²

Tärinä, joka työntekijän käteen välittyessään voi vaarantaa tämän verisuonten, luuston ja nivelten sekä hermoston ja lihasten terveyden ja turvallisuuden. Leborgne® on suunnitellut uudet Nanovib®-vasarat tarjotakseen ratkaisun, joka lievittää tätä ammatillista riskitekijää. Vaikkei vasaran tai lekan synnyttämälle tärinälle ole olemassa vastaavaa standardoitua testiä kuin sähköisille käsityökaluille, Leborgne® on riippumattomien asiantuntijoiden avustuksella kehittänyt oman testausmenetelmänsä ja mittaa tärinän ISO 5349-1-standardin mukaisesti.

0

LAURÉAT 2013 FABRICANT

5

10

15

20

25

Vertailevat testit osoittavat, että Leborgnen® Nanovib® -vasara vaimentaa tärinää 50 % enemmän kuin parhaat vertailukelpoiset vasarat. ”

30

35

40 mn

Käyttöaika/pv (8 h) Vähintään, kun raja-arvo< 2,5m/s² Kilpailevat tuotteet Leborgne®-vasara

Asetus nro 2005-746 (4.7.2005) määrää, että työkalun tärinän ylittäessä raja-arvon 2,5m/s² työnantajan on suojattava työntekijöitä joko rajoittamalla päivittäistä työkalun käyttöaikaa tai tarjoamalla henkilösuojaimet, joilla on tärinää vaimentava vaikutus.

Leborgne® Nanovib®-vasaran tärinän raja-arvo on alle 2,5 m/s², joten ammattilainen voi käyttää sitä koko työpäivän (laskennallinen lyöntimäärä 2400/pv). Vertailevat testit osoittavat, että Leborgnen® Nanovib®-vasara vaimentaa tärinää 50 % enemmän kuin parhaat vertailukelpoiset vasarat. Leborgne® tekee yhteistyötä Ranskan standardisoimislaitoksen AFNORin kanssa testin saattamiseksi standardoinnin piiriin. Uuteen Leborgne® Nanovib®-vasaraan on lisätty ominaisuuksia, joilla tärinän voimakkuutta alennetaan jo syntytilanteessa. 10 I Leborgne® Kuvasto 2013 I Yrityksille


BC750N

Pulttisakset

- 30 %

Voimankäyttö

" Saman liikkeen pitkäaikainen toisto työtehtävässä on rasitusvammojen riskitekijä ". (Ranskan työlainsäädännön artikla D. 4121-5)

Rakennusteollisuudessa on nykyään työvaiheita, joissa tehtävän valmistuminen vaatii saman liikkeen tiheää toistoa. Toistot vaikuttavat viiveellä ihmiselimistöön ja aiheuttavat tuki- ja liikuntaelinsairauksia. Leborgne® on suunnitellut uudet Nanovib®-pulttisakset tarjotakseen ratkaisun, joka lievittää tätä ammatillista riskitekijää.

Välitys

Leborgne® Nanovib® -pulttisaksissa on patentoitu rakenne, joka vähentää lihasvoiman käyttötarvetta 30–60 % verrattuna muihin saman kategorian pulttisaksiin. Keventävä vaikutus on hajautettu, jotta katkaisuteho voidaan optimoida heti alusta, jolloin vaaditaan suurinta voimaa, toisin kuin tavallisten pulttisaksien saranaratkaisussa, joka keventää leikkuuta vain sen loppupuolella, kun leikattava tanko on jo murtunut.

0

100

200

300

400

Leborgne® Nanovib® -pulttisaksissa on patentoitu rakenne, joka vähentää lihasvoiman käyttötarvetta 30–60 % verrattuna muihin saman kategorian pulttisaksiin. ”

500

600

700 800 N

Ø 10 mm Peak load (N) Kilpailevat tuotteet Leborgne®-pulttisakset

Ranskan tehtaamme taontaosaaminen mahdollistaa toimivan komponentin, jossa nokkaakselin käyrä on sopiva ja joka kestää siihen kohdistuvat leikkuuvoimat. Terät on valmistettu taotusta ja karkaistusta kromivanadiiniteräksestä (56/62 HRC) Rasitusta keksintö ehkäisee siten, että Leborgne® Nanovib®-pulttisaksilla vähennät toistojen määrää ja parannat liikkeen laatua.

Yrityksille I Leborgne® Kuvasto 2013 I 11


Ammattilaisen työkalut

Rakentajan vasarat Rakentajan Nanovib®-vasara • Parantunut turvallisuus, vähentynyt tärinä 50 % vähemmän tärinää patentoidun Nanovib® -järjestelmän ansiosta • Kaikkeen rakentamiseen • Kestävyys, karkaistu teräskahva, muotoiltu lyöntipää • Ergonominen kolmen materiaalin lipsumaton kahva • Observeur du Design 2012 -palkinto. • Batimat Design Awards 2011 -kilpailun kultamitali. • Reddot 2013

ELV-testi

2002/44/CE m/s²

Kokonaispaino

Kokonaiskorkeus mm

Nanovib®

1000/20

350

100210 HA210N

gr/oz

Magneetti

Sivuttainen Suora kantti Kestävä isku puhdistukseen

Ergonomia

*3157331002108*

LAURÉAT 2013 FABRICANT

Rakentajan Nanovib®-vasara / Kääntöpiikillä varustettu vasara • Parantunut turvallisuus, vähentynyt tärinä 50% vähemmän tärinää patentoidun Nanovib®-järjestelmän ansiosta • Turvallisuus, Nanovib®-kahva, tärinän vaimennus, vähemmän tuki- ja liikuntaelinsairauksia • Kestävyys, karkaistu teräskahva, hyvä ohilyöntien sieto • Ergonominen kolmen materiaalin kahva • Tehokkuus, kääntöpiikki suoristamiseen

ELV-testi

2002/44/CE m/s²

Kokonaispaino

Kokonaispituus mm

Nanovib®

1000/20

350

100230 HA230N

gr/oz

LAURÉAT 2013 FABRICANT

Kääntöpiikki

Magneetti

Sivuttainen Suora kantti Pyöristetty isku pinta puhdistamiseen

Kestävä

*3157331002306*

Ergonomia

Kääntöpiikillä varustettu kirvesmiehen Nanovib®-vasara • Parantunut turvallisuus, vähentynyt tärinä 50% vähemmän tärinää patentoidun Nanovib®-järjestelmän ansiosta • Turvallisuus, Nanovib®-kahva, tärinän vaimennus, vähemmän tuki- ja liikuntaelinsairauksia • Ergonominen kolmen materiaalin kahva • Kääntöpiikillä varustettu vasara, jossa pitkä sorkka purkamiseen Kokonaispaino

Kokonaispituus mm

Nanovib®

1000/20

350

100220 HA220N

gr/oz

ELV-testi

2002/44/CE m/s²

LAURÉAT 2013 FABRICANT

*3157331002207* Kääntöpiikki

Magneetti

Sivuttainen Suora kantti Pyöristetty isku pinta puhdistamiseen

12 I Leborgne® Kuvasto 2013 I Yrityksille

Kestävä

Ergonomia


Ammattilaisen työkalut

Vasarakotelo Nanovib®-vasarakotelo •P  utoamista ehkäisevä profiili (45 asteen säilytyskulma) estää vasaraa putoamasta käyttäjän kyykistyessä • Putoamista ehkäisevä kotelo • Pakkasenkestävä ja iskut vaimentava polymeerimateriaali • Integroitu timpurin kynä • Oikea- tai vasenkätisille • Sopii Leborgnen® työkaluvyöhön Kokonaispaino gr 200

Putoamisen esto

Kokonaispituus mm

Nanovib®

220

494110 BP110N

*3157334941107*

Kynäpidike

Työkaluvyö Batipro® -työkaluvyö • Joustava materiaali • Vasarapidike • Pikakiinnitys Kokonaispaino

Kokonaispituus mm

Batipro®

500

1150

494020 BP020B

gr

*3157334940209*

Joustava ja Säädettävä Vasarapidike hengittävä materiaali

Tamppari Nanovib®-tamppari •P  arantunut turvallisuus, vähentynyt tärinä • Kumi-metalliliitos vaimentaa tärinää ja vähentää tuki- ja liikuntaelinsairauksia • Kaikkien pohjien tiivistykseen • Vaimennettu värinävaikutus • Metallikahva parantaa lujuutta • Elastomeerikahva, ergonominen ja turvallinen • 3 suoraa kulmaa nurkkien junttaamiseen • 1 pyöristetty kulma junttaamiseen / tamppaamiseen kaarevien esineiden ympärillä

ELV-testi

2002/44/CE m/s²

Pään paino

Pään leveys mm

Nanovib®

5000

160

166033 SR033N

gr

Kumi- Pyöristetty metalliliitos reuna

*3157331660339*

5 kg/11 lb

Telineavain Nanovib®-telineavain •V  ähentää rakennustelineiden kiristämisestä syntyvää melua • Yleisavain rakennustelineiden kasaamiseen • Korvaa vasaran muttereiden kiristämisessä • Vähentää meluhaittaa ja kiristimien rikkoutumista • Vähentää vasarointiin liittyviä tuki- ja liikuntaelinsairauksia Kokonaispaino

Kokonaispituus mm

Nanovib®

1250

650

144200 BA420N

gr/lb

Siipimutteri Litteä mutteri

*3157331442003* Yrityksille I Leborgne® Kuvasto 2013 I 13


Ammattilaisen työkalut

Elementti- ja koneasennusraudat Nanovib®-asennusrauta •N  anovib®-asennusrauta on kolme kertaa kevyempi kuin sen teräksiset vastineet, mikä auttaa ehkäisemään selän tuki- ja liikuntaelinsairauksia • Muottielementtien ja rakennustyön raskaiden kuormien sekä metallikehikkojen vipuamiseen, asemointiin, siirtoon ja tukkimiseen sekä käsittelyyn ja teolliseen kunnossapitoon • Kahva lujaa karkaistua alumiinia, jonka kuormaus-, lujuus- ja jäykkyysominaisuudet ovat verrattavissa teräkseen • Koukku valmistettu taotusta karkaistusta teräksestä kuormien nostoa tai kohdistusta varten • Nostovoima 2 t asennusrautaa kohden • Nostettaessa 4 t on käytettävä kahta asennusrautaa • Vain yksi henkilö asennusrautaa kohden Kokonaispaino

Kokonaispituus mm

Nanovib®

3260/7.3

1500

146500 BA650N

gr/lb

Enimmäiskuorma

Enimmäistyöntövoima

Oikea käyttösuunta

Väärä käyttösuunta

Nosto

Kohdistus

*3157331465002* Nanovib®-asennus- ja purkurauta •N  anovib®-asennusrauta on kolme kertaa kevyempi kuin sen teräksiset vastineet, mikä auttaa ehkäisemään selän tuki- ja liikuntaelinsairauksia • Kahva lujaa karkaistua alumiinia, jonka kuormaus-, lujuus- ja jäykkyysominaisuudet ovat verrattavissa teräkseen • Koukku ja tasainen puoli valmistettu taotusta teräksestä • 3 kertaa kevyempi kuin perinteiset kokonaan teräksiset asennusraudat, uusia käyttömahdollisuuksia korkealla käsivarrenmitan päässä, työkalujen helpompi kuljetus • Koukkupuolen kolmen loven ansiosta työkalua voi käyttää erikorkuisten kuormien nostoon • Tasaisella puolella tarkoituksella sivuttainen pinta mahdollistaa kaksi työasentoa

Enimmäiskuorma

Enimmäistyöntövoima

Oikea käyttösuunta

Väärä käyttösuunta

Nosto

Kohdistus

Kokonaispaino gr 4700/10.3

Kokonaispituus mm

Nanovib®

1670

146510 BA651N

*3157331465101* Piikkausrauta Nanovib®-piikkausrauta • Perinteistä rautakankea kevyempi ja tarkempi • Lukittava iskuri • Tarkkuus • Teho • Turvallisuus • Betonilaattojen puhdistus • Välipohjalevyjen säätö • Siisti jälki betonilaudoituksen jälkeen • Aukkojen puhkaisu • Reunojen puhdistus Kokonaispaino gr 7660

Ohilyöntien suojajärjestelmä

Puhkaisu

Puhdistus

14 I Leborgne® Kuvasto 2013 I Yrityksille

Halkaisu

Kokonaispituus mm

Nanovib®

1170

141200 BA120N

*3157331412006*


Ammattilaisen työkalut

Leka Nanovib®-leka • Parantunut turvallisuus, vähentynyt tärinä Nanovib®-kahva vaimentaa tärinää ja vähentää tuki- ja liikuntaelinsairauksia • Purkutyöhön ja paaluttamiseen • Levennetty ergonominen kahden materiaalin kahva, mukava tartuntapinta ELV-testi

2002/44/CE m/s²

Numero

Pään paino

Varren pituus mm

Nanovib®

1

3000/6.6

800

127309 SH300N

2

4000/9

900

127409 SH400N

gr/lb

1. Ohilyöntisuoja

Ohilyöntisuoja

Ergonominen kahva

2.

*3157331273096* *3157331274093*

Hohtimet Nanovib®-hohtimet • 50 % vähemmän voimankäyttöä sivuttaisen leikkuujärjestelmän ansiosta • 2 työkalua samassa: - leikkuupihdit kiertämiseen, leikkaamiseen, sitomiseen - sivuleikkurit: halkaisijaltaan enintään 4 mm:n pehmeän rautalangan leikkaamiseen • Leikkuupihtien ja sivuleikkurien leuat on valmistettu taotusta ja karkaistusta kromivanadiiniteräksestä (55 HRC) • Profiloidut kahvat, ergonominen tartuntapinta

Ø 4 mm

Leikkuuka- Leikkuuka- Leikkuuka- LeikkuukaKoko- Koko- pasiteetti pasiteetti pasiteetti pasiteetti keskikova kova nais- naispi- pehmeä pianolanka, paino tuus rautalanka, rautalanka, rautalanka, Ø mm gr Ø mm Ø mm Ø mm mm enintään enintään enintään enintään Leikkuupihdit

Leikkurit

Lyöntipinta

380

220

4

3.8

3

2,5

Nanovib®

158229 PI220N

*3157331582297* Pulttisakset Nanovib®-pulttisakset

Välitys

•3  0 % vähemmän voimankäyttöä patentoidun puristusrasitusta keventävän rakenteen ansiosta • Terät on valmistettu taotusta ja karkaistusta kromivanadiiniteräksestä (56-62 HRC) • Teräsputkikahvat, keveyttä ja kestävyyttä • Ergonomiset kahden materiaalin kahvat, mukava tartuntapinta • Terän optimaalinen 55 asteen leikkuukulma • Leukojen tarkka säätö säätöruuvilla (36 asentoa) • Viisto kahvan muoto mahdollistaa työskentelyn maahan tuettuna • Batimat Innovation Award 2013 • Préventica Innovation Award 2013

Numero Putkikahva Ergonomia Säädettävä 62 HRC/55°

Varren pituus mm

LeikkuukaKokonais- Leikkuukapasiteetti pasiteetti paino 19 HRC Ø 11 40 HRC Ø 9 gr

mm enintään

mm enintään

Nanovib® Vaihtoleuat

1

750

4200

11

9

603229 BC750N

606229

2

900

5300

13

10

603239 BC900N

606239

1.

2.

*3157336032292* *3157336032391* Yrityksille I Leborgne® Kuvasto 2013 I 15


Ammattilaisen työkalut

Talttavasara Nanovib®-talttavasara • Parantunut turvallisuus, vähentynyt tärinä Nanovib®-kahva vaimentaa tärinää ja vähentää tuki- ja liikuntaelinsairauksia • Kaikkeen rakentamiseen • Levennetty ergonominen kolmen materiaalin kahva, mukava tartuntapinta • 3 pintaa, 3 toimintoa: - iskeminen, yksi kupumainen iskupinta vaarnojen, talttojen, laudoitustukien lyöntiin - Kaksi karkaistua terävää reunaa laastin puhdistamiseen muuratusta seinästä ja betonilaudoituksesta - muotoilu, suorat ja terävät reunat esimerkiksi kivien ja lohkareiden muotoiluun.

ELV-testi

2002/44/CE m/s²

Pään paino

Kokonaiskorkeus mm

Nanovib®

1200/2.5

260

123309 CH120N

gr/lb

Hajoitus

Suora kantti Isku puhdistukseen

Ergonominen kahva

*3157331233090* Rautakanki lasikuituvarrella Nanovib®-rautakanki lasikuituvarrella • 1 000 volttiin asti eristetty rautakanki 20 % kevyempi kuin perinteinen kokonaan teräksinen rautakanki • Vipuamiseen, kuormien siirtoon, kivien siirtoon ja reikien kaivamiseen maaperässä, jossa voi olla enintään 1 000 voltin sähkökaapeleita • Työkalun runko on sataprosenttista lasikuitua, jonka nostoteho on enintään 1,5 t • Työskentelyosat on valmistettu taotusta teräksestä, terävä puoli kaivamista ja litteä puoli vipuamista varten • Työkalun keskiosa lasikuitua

Insulated

BS8020/2002

Kokonaispaino

Kokonaispituus mm

Nanovib®

4500

1500

133700 BA150N

gr

Stoppari

Enimmäiskuorma

Enimmäistyöntövoima

*3157331337002*

Hakku Nanovib®-hakku • Parantunut turvallisuus, vähentynyt tärinä Nanovib®-kahva vaimentaa tärinää ja vähentää tuki- ja liikuntaelinsairauksia • Nanovib®-kahva: - vaimentunut tärinä ja vähemmän tuki- ja liikuntaelinsairauksia- ergonominen, levennetty kahva, mukava tartuntapinta • Terä: - erittäin kova ristinmuotoinen kärki- suora, litteä terä ojien kaivamista varten- sivuttainen iskupinta

ELV-testi

2002/44/CE m/s²

Kokonaispaino

Pään pituus mm

Nanovib®

2250/5

550

051249 PK249N

gr/lb

Sivuttainen Ristinisku muotoinen kärki

Suorat reunat

16 I Leborgne® Kuvasto 2013 I Yrityksille

Ergonomia

*3157330512493*


Ammattilaisen työkalut

Rakentajan erikoistyökalut Batipro®-säädettävä elementtituki • Väliseinien ja elementtien asentamiseen • Nopea ja tarkka teleskooppituki: - nopea säätö esilukituksen avulla - tarkka säätö ja turvalukitus Kokonaispaino

Kokonaispituus mm

Batipro®

6300

2000

144700 WH700B

gr

2,3-

*3157331447008*

3,0m

Turvalukitus Säädettävä Kinnitettävyys

Hienosäädettävä

Batipro®-koolausrauta • Alajuoksujen tarkkaan suoristamiseen ennen kiinnittämistä anturaan • Kiinnitys kaikentyyppisiin tukiin (esimerkiksi betonilattiaan ja palkkeihin) • Voidaan käyttää myös itsenäisesti ilman tukea • Kaikentyyppisille seinärakenteille Kokonaispaino

Kokonaispituus mm

Batipro®

1800

600

144750 WH750B

gr

*3157331447503*

180˚

1. Puurakenne

2. Puurakenne

1. Element- 2. Element- 1. Käännet- 2. Käännettävä tirakenne tävä tirakenne

Batipro®-kiristysrauta • Puulattian tai terassilautojen kohdistukseen / kiristykseen • Säädettävä etäisyys keskustaan 50–110 mm • Vaihdettava pidäke ja leuka sopeutuvat lattian asennussuuntaan Kokonaispaino

Kokonaispituus mm

Batipro®

1600

600

144760 WH760B

gr

50

Säädettävyys

Veto

Työntö

1 -1

*3157331447602*

m 0m

Leuan säätö

Batipro®-luotilanka • Keskiviiva ja riippuluoti • Seinäkiinnitys antaa käyttäjälle vapaat kädet • Pitkä nailonlanka (4 m) Kokonaispaino

Kokonaispituus mm

Batipro®

440

100

144770 WH770B

gr

4m Rei'itetty kiinnike

*3157331447701*

Maksimi pituus

Yrityksille I Leborgne® Kuvasto 2013 I 17


Ammattilaisen työkalut

Batipro®-rakotulkki 5 mm ja 7 mm • Lautojen välin asettamiseen • 2 leveyttä (5 ja 7 mm) Kokonaispaino

Kokonaispituus mm

Batipro®

80

120

144780 WH780B

gr

*3157331447800* 5/7 mm

Batipro®-tarkkuussuorakulma •A  utomaattilukitus, mitan pitäminen ei edellytä ruuvausta • Helppo pidellä liipaisimen pidäkkeen ansiosta • Alumiinimitta, 45 mm pitkä • Vyöripustuskiinnike • Integroitu kynä • Vatupassi ja 45 / 90 esikulmat • Ergonominen kaksikomponenttikahva Kokonaispaino

Kokonaispituus mm

Batipro®

200

300

144790 WH790B

gr

Automaatti- 45 mm lukitus

Kynänpidike

Piirtoväli

*3157331447909*

45°/90°

Säädettävä Batipro®-asennusrauta • Vastakappale säädettävissä 45 tai 60 mm:iin • Kevyt, monitoiminen • Naulanvetoon, vääntöön, raaputtamiseen, kohdistukseen jne. • 2-asentoinen vastakappale, 45 ja 60 mm • Valmistettu taotusta karkaistusta teräksestä Kokonaispaino

Kokonaispituus mm

Batipro®

800

370

145000 WH000B

gr

*3157331450008* Vastakappale

45/60 mm

Batipro®-kaksipäinen sorkkarauta • Kuusikulmainen rungon muoto • Soveltuu kaikkeen purkamiseen • Kovaan käyttöön Kokonaispaino

Kokonaispituus mm

Batipro®

1600

540

145010 WH010B

gr

*3157331450107* Ruodesorkka

Naulanvedin

18 I Leborgne® Kuvasto 2013 I Yrityksille


Myymälämateriaalit ja internet-sivu

Käytä uusia myymälämateriaaleja vahvistamaan Leborgne® -näkyvyyttä myymälässä.

Just work, we care. Ergonomiset työkalut turvallisempaan työskentelyyn. Kuvasto 2014 Ammattilaisille

Tube arm

Ergonomic

Bras tube Armaufsatz

Eccentric screw

Ergonomie

62 HRC I 55°

Vis excentrique Exzenterschraube

Just work, we care.

Cut capacity Capacité coupe Schneidekapazität

Mieux équipé, mieux protégé. Besser ausgerüstet, besser geschützt.

19HRC 40HRC Spare jaws Mâchoire de rechange Ersatzbacken

- 30 %

n°2 750 mm 4,2 kg 603229

BC750N Ø 11 mm

Ø 9 mm

606229

Strain

n°3 900 mm 5,3 kg 603239

BC900N Ø 13 mm

Ø 10 mm

606239

Démultiplication

www.leborgne.fr

Effort Bemühung

Gears Getribe

Fiskars France SAS

91320 • Wissous • France Eti253 V1.1 • 012014

nanovib

nanovib

group

group

Kaikki Leborgne® materiaalit ovat tyyliltään ja ulkonäöltään yhteneväiset. Materiaalit korostavat työkalujen ominaisuuksia, esim. parannettua työturvallisuutta ja ergonomista työskentelyä. Tehokkaasti käytettynä myymälämateriaalit tekevät myyntityön puolestasi! 18/11/2013 11:56:37 Leb_603229_603239NanBolCut2014_Car105x148Eng_Eti253.indd 2

18/11/2013 11:56:39

495130

Leb_603229_603239NanBolCut2014_Car105x148Eng_Eti253.indd 1

group

Leb_VisIde2013_PoiOfSaiHea1000x200Eng_495130.indd 1

19/07/2013 14:18:51

Just work, we care.

Just work, we care.

HA210N

Mieux équipé, mieux protégé. Besser ausgerüstet, besser geschützt.

Just work, we care.

HA220N

Mieux équipé, mieux protégé. Besser ausgerüstet, besser geschützt.

- 50%

- 50% Vibration

Vibrations Vibrationen

Vibrations Vibrationen

ELV Test

ELV Test

2002/44/CE m/s²

nanovib

2002/44/CE m/s²

nanovib

group

nanovib

group

Leb_100210NanFraHam2013_Car105x148Eng_Eti265.indd 1

HA230N

Vibration

Vibrations Vibrationen

HA210N

Mieux équipé, mieux protégé. Besser ausgerüstet, besser geschützt.

- 50%

Vibration

ELV Test

2002/44/CE m/s²

Nanovib® Claw Hammer Marteau de Coffreur Nanovib®

29/07/2013 10:00:39

Just work, we care.

group

Leb_100220NanGerCarHam2013_Car105x148Eng_Eti266.indd 1

29/07/2013 16:47:57

Leb_100230NanCarHam2013_Car105x148Eng_Eti267.indd 1

Just work, we care.

BA420N

Mieux équipé, mieux protégé. Besser ausgerüstet, besser geschützt.

Mieux équipé, mieux protégé. Besser ausgerüstet, besser geschützt.

29/07/2013 10:06:29

No noise nuisance Aucune nuisance sonore Keine Lärmbelastigung

- 50%

Vibration

Vibration

Vibrations Vibrationen

Just work, we care.

ELV Test

Strain

Effort Bemühung

Load Charge Last

Safety

Sécurité Sicherheit

Noise Bruit Lärm

Posture Haltung

nanovib group

Mieux équipé, mieux protégé. Besser ausgerüstet, besser geschützt.

2002/44/CE m/s²

Leb_144200NanProKey2013_Car105x148Eng_Eti263.indd 1

- 30%

29/07/2013 10:31:35

Strain

Effort Bemühung

nanovib group

Leb_603229_603239NanBolCu2013_Car105x148Eng_Eti253.indd 1

29/07/2013 17:38:04

Just work, we care. Just work, we care.

Mieux équipé, mieux protégé. Besser ausgerüstet, besser geschützt.

PI220N

3 times lighter

3 x plus léger 3 x leichter

Mieux équipé, mieux protégé. Besser ausgerüstet, besser geschützt.

- 50% Strain

Effort Bemühung

Ø 4 mm

Just work, we care.

CH120N

Mieux équipé, mieux protégé. Besser ausgerüstet, besser geschützt.

nanovib

nanovib

group group

Less vibration

Leb_158229NanTowPin2013_Car105x148Eng_Eti252.indd 1

01/08/2013 17:18:46 Leb_146500_146510NanrHeeBar2013_Car148x210Eng_Eti261.indd 1

Moins de vibrations Weniger Vibrationen

29/07/2013 17:49:40

ELV Test

2002/44/CE m/s²

nanovib group

Leb_123309NanCluHam2013_Car105x148Eng_Eti249.indd 1

29/07/2013 10:08:41

Just work, we care.

Mieux équipé, mieux protégé. Besser ausgerüstet, besser geschützt. 3 times lighter

3 x plus léger 3 x leichter

nanovib group

group

Leb_VisIde2013_PoiOfSaiWobA200x1000Eng_Maf35.indd 2

Maf35

Leb_146500_146510NanrHeeBar2013_Car148x210Eng_Eti261.indd 1

29/07/2013 17:49:40

group

29/07/2013 09:44:06

Leb_VisIde2013_PoiOfSaiWobB200x1000Eng_Maf36.indd 1

Just work, we care.

29/07/2013 09:46:17

PK249N

Mieux équipé, mieux protégé. Besser ausgerüstet, besser geschützt.

Less vibration Moins de vibrations Weniger Vibrationen

Just work, we care.

ELV Test

BA150N

Mieux équipé, mieux protégé. Besser ausgerüstet, besser geschützt.

2002/44/CE m/s²

Insulated Isolée Isoliert

nanovib

BS8020/2002

group Leb_051249NanPic2013_Car148x210Eng_Eti251.indd 1

01/08/2013 17:09:57

nanovib group Leb_133700NanrIsuMinBar2013_Car148x210Eng_Eti247.indd 1

Just work, we care.

30/07/2013 14:22:47

Just work, we care.

Mieux équipé, mieux protégé. Besser ausgerüstet, besser geschützt.

Mieux équipé, mieux protégé. Besser ausgerüstet, besser geschützt. Less vibration

Less vibration

Moins de vibrations Weniger Vibrationen

Moins de vibrations Weniger Vibrationen

ELV Test

ELV Test

2002/44/CE

2002/44/CE

m/s²

m/s²

nanovib group

nanovib group

Just work, we care.

BA120N

Mieux équipé, mieux protégé. Besser ausgerüstet, besser geschützt.

Lighter Plus léger Leichter

Leb_127309_127409NanSleHam2013_Car297x341Eng_Eti250.indd 1

Leb_127309_127409NanSleHam2013_Car297x341Eng_Eti250.indd 1

01/08/2013 18:05:10

01/08/2013 18:05:10

Just work, we care.

Mieux équipé, mieux protégé. Besser ausgerüstet, besser geschützt. Less vibration Moins de vibrations Weniger Vibrationen

nanovib group Leb_141200NanrRocCutToo2013_Car148x210Eng_Eti260.indd 1

29/07/2013 16:17:17

ELV Test

2002/44/CE m/s²

nanovib group

Just work, we care.

Mieux équipé, mieux protégé. Besser ausgerüstet, besser geschützt.

- 30% Strain

Effort Bemühung

Leb_127309_127409NanSleHam2013_Car297x341Eng_Eti250.indd 1

nanovib

01/08/2013 18:05:10

group

Leb_603229_603239NanBolCu2013_Car105x148Eng_Eti253.indd 1

29/07/2013 17:38:04

Leb_NanRanInSto2013.indd 1

05/09/2013 15:57:58

Tutustu uuteen internet-sivustoomme www.leborgne.fi

Yrityksille I Leborgne® Kuvasto 2013 I 19


20 I Leborgne速 Kuvasto 2013 I Yrityksille


Just work, we care. Ergonomiset työkalut turvallisempaan työskentelyyn. Kuvasto 2014 Ammattilaisille

Yrityksille I Leborgne® Kuvasto 2013 I 21


Turvallisuus 1. Fiskars® Leborgnen® työkaluasiantuntemus merkitsee, että se voi tukea jälleenmyyjää turvallisuusasioissa ja neuvoa tuotteiden esillepanossa. 1.2. Tuotteiden esillepanoa myymälässä säädellään standardeilla (etenkin NF E25-080, 5/2005), joissa annetaan määräyksiä mm. ripustuskoukuista. Kukin myyntipiste vastaa omasta turvallisuudestaan ja sen on varmistettava, että tuotteiden esillepanoon käytetyt materiaalit ovat standardien mukaisia riippumatta niiden hankintapaikasta. 1.3. Kaikkien esillepanokalusteiden on oltava riittävän vahvoja kannattelemaan raskaitakin työkaluja. Myyntipisteen on myös varmistettava, että sen kalusteita käytetään valmistajan määrittämissä oloissa. 1.4. Kuluttajien on voitava tutkia työkaluja myymälässä ilman putoamisriskiä, silloinkin, jos tuote on palautettu paikalleen virheellisessä asennossa. 1.5. Raskaat työkalut tulee sijoittaa lähelle alinta hyllytasoa. Siitä kuluttajan on helpompi yltää niihin pudottamatta mitään. 1.6. Työkalut toimitetaan leikkaavat ja terävät osat suojattuina. Joidenkin työkalujen mukana tulee käyttäjätiedote; siihen sisältyy kuluttajalle tärkeää turvallisuus-, käyttö- ja huoltotietoa. Suojusten ja käyttäjätiedotteiden on oltava paikoillaan niin kauan kuin tuotteet ovat esillä myymälässä, vaikka niitä saatetaankin varastaa. Tämä takaa sen, että käyttäjät hyötyvät ohjeista ostopäätöksen tehtyään. Pyydä tarvittaessa yhtiötä lähettämään lisää tiedotteita maksutta. 1.7. Ylähyllyille sijoitetut työkalut voivat aiheuttaa vaaraa, jos kuluttajat pääsevät niihin käsiksi. 2. Fiskars® antaa lisätietoa tuotteistaan kuluttajille, jotta nämä osaavat käyttää työkaluja ja säilyttää niitä parhaassa mahdollisessa kunnossa. Jotta jälleenmyyjä voi suorittaa osansa kuluttajavalistuksesta, hänen tulee noudattaa seuraavia ohjeita: 2.1. Henkilöturvallisuuteen kuuluu tuotteiden mukana tulleiden turvallisuusmääräysten ehdoton noudattaminen sekä käyttäjän ammatin, taitojen ja määräysten edellyttämät turvatoimenpiteet. 2.2. Ennen työkalun käyttöä kuluttajan tulee lukea ja ymmärtää työkalun mukana tulevat symbolit ja käyttäjätiedote. Mikäli kuluttaja on epävarma kyvystään käyttää työkalua, hänen ei pidä käyttää sitä ilman kokeneen henkilön opastusta. Työkaluja käyttäessään kuluttajan tulee huolehtia myös muiden lähistöllä olijoiden turvallisuudesta. 2.3. Mikäli työkalu annetaan lainaksi, lainaksi antajan tulee antaa turvallisuusohjeet, joita lainaajan tulee noudattaa. 2.4. Käyttäjän on aina suojattava silmänsä lentäviltä lastuilta. Tätä suojavaatimusta on noudatettava erityisesti silloin, kun käyttäjätiedotteessa tai tuotteessa itsessään on kaiverrettuna tai kohokuvana standardisymboli "1". Suojavarusteiden (suojalasit, maski tms.) valinta on käyttäjän vastuulla kulloisenkin tilanteen mukaan. 2.5. Käyttäjän on aina suojattava itseään iskuilta ja naarmuilta, joita työkaluja käsiteltäessä tai käytettäessä voi syntyä. Tätä suojavaatimusta on noudatettava erityisesti silloin, kun käyttäjätiedotteessa tai tuotteessa itsessään on kaiverrettuna tai kohokuvana standardisymboli "2". Suojavarusteiden (käsineet, esiliina, kengät tms.) valinta on käyttäjän vastuulla kulloisenkin tilanteen mukaan. 2.6. Alkuperäiset työkalun mukana tulleet terävien tai leikkaavien osien suojat pitäisi säilyttää ja niitä tulisi käyttää työkaluja varastoitaessa. Puhdistuksen jälkeen työkalut tulee sijoittaa lasten ulottumattomiin. Säilytyspaikan on oltava niin tukeva, etteivät työkalut putoa paikoiltaan. 2.7. Työkalua tulee käyttää vain sen oikeaan käyttötarkoitukseen. Työkalun teknisiä ominaisuuksia ei saa muokata hiomalla tai hitsaamalla (kiilat: lue ohje alempaa). 2.8. Vaurioituneita tai kuluneita työkaluja ei tule käyttää. 2.9. Puiset kädensijat: puinen kädensija, josta osa on kulunut pois terän läheltä, täytyy vaihtaa uuteen. On erittäin tärkeää huolehtia puuvartisten työkalujen säilytysoloista, jotta voidaan välttää turha kuluminen ja kuivuminen, joka voi merkittävästi vaikuttaa varren ja terän väliseen kiinnitykseen. 2.10. Uudet kädensijat teriin: terään voi liittää uuden kädensijan, joita on saatavilla varaosina. Terän irtoamisriski työkalun varresta pitää tarkistaa. Älä käytä työkalua, jonka terä ei istu tukevasti varressa. 2.11. Lyöntityökalut (lekat, hakkurit ja kirveet): suojalasien käyttö välttämätöntä. Symboli "1" tuotteessa on tämän merkkinä. Älä käytä iskupintaa koviin, käsiteltyihin pintoihin, joista voi irrota lastuja tai siruja. Huolehdi etenkin siitä, ettet lyö kahta iskupintaa vastakkain, tai ettet käytä lekaa kirveen lyömiseen. Lyö aina suoraan ja käytä käyttötarkoitukseen sopivaa iskupintaa. Lyöntityökaluja ei tule käyttää, jos terä on kulunut, etenkin jos iskupinta on muuttunut rosoiseksi. 2.12. Taltat ja kiilat: älä käytä näitä työkaluja käsitellyn metallin työstämiseen; niitä ei ole suunniteltu siihen. Älä käytä, jos terä on lohjennut tai rosoinen. Rosot voi alkuun hioa pois. Myöhemmin ja etenkin, jos halkeamia ilmaantuu, terä kuuluu romumetalliin. 2.13. Leikkuutyökalut (kirveet, hakkurit, vesurit, viikatteet ja sirpit): näiden käytössä on oltava erittäin varovainen, jotta terä ei luiskahtaessaan vahingoita käyttäjää tai sivullista. Verkkosivumme www.fiskars.fi ja www.leborgne.fi tarjoavat jälleenmyyjille, yleisölle ja ammattilaisille tietoa työkalujen käyttöturvallisuudesta ja ylläpidosta.

22 I Leborgne® Kuvasto 2013 I Yrityksille

Muistiinpanot


Just work, we care. Ergonomiset työkalut turvallisempaan työskentelyyn. Kuvasto 2014 Ammattilaisille

Yrityksille I Leborgne® Kuvasto 2013 I 23


Fiskars Garden Oy Ab H채meentie 135 A, PL 130 FIN-00561 Helsinki Finland Puh. +358 204 39 2100 kotimaanmyynti@fiskars.com

www.fiskars.fi www.leborgne.fi

Catalogue Leborgne 2014 - Finnish version  
Catalogue Leborgne 2014 - Finnish version  
Advertisement