{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 31

PORTRÆT I ANDREAS MOGENSEN

’HVAD VIL DU VÆRE, NÅR DU BLIVER STOR?’ NÅR MAN SPØRGER BØRN OM LIGE PRÆCIS DET SPØRGSMÅL, SÅ ER DER EN STOR CHANCE FOR, AT SVARET ER ASTRONAUT. MEN DER ER KUN EN ENKEL DANSKER, DER HAR GJORT DRØMMEN TIL VIRKELIGHED tekst CHRISTINA SVENDSEN   | foto JOHNY KRISTENSEN  | layout CATRINE KNØSGAARD

Da Andreas Mogensen trådte ind i Suez-rumfartøjet i septem-

Rumfart åbner døren

ber 2015, skrev han sig ind i dansk rumhistorie, som den første

Siden sin tur i rummet er Andreas Mogensen blevet et forbillede

astronaut i landets historie. Han var blevet udvalgt blandt 8000

for mange børn og unge, og har været med til at sætte et dansk

europæiske ansøgere i 2008, hvorefter han blev en af seks astro-

ansigt på rumfart.

nauter hos ESA (Det europæiske rumagentur). I 2015 var han en

- Jeg tænker ikke så meget på at være et forbillede. Jeg tænker

del af ’iriss’-missionen og tilbragte otte dage på Den Internatio-

mere på det, som en mulighed for at give noget tilbage. Og

nale Rumstation, ISS.

forhåbentlig inspirere den næste generation på samme måde,

Videnskabsmødet

som jeg selv blev inspireret som barn. Der er rumfart jo en utrolig god måde at få børn og unge interesseret i naturvidenskab og

Vi mødte Andreas Mogensen, da han i oktober 2019 besøgte

teknik. Der er bare et eller andet fascinerende ved rumfart og

Videnskabsmødet i Aalborg, som er et tilbagevendende event,

rumforskning. Det er jo en måde, hvorpå man kan åbne døren

der foregår over tre dage med 63 gratis begivenheder. Formålet

til den naturvidenskabelige verden, for der er nok mange, der,

med Videnskabsmødet er at bygge bro mellem befolkningen

når de bliver lidt ældre, tænker at ’uh, det er sådan noget ke-

og videnskaben. Eventet er skabt af DR Viden i samarbejde med

deligt hårdt noget med meget matematik’, men det er også en

Aalborg Universitet, og en række lokale partnere - heriblandt

meget fascinerende verden. Hvis du først får åbnet døren og vist

Aalborg Kommune.

dem, hvor spændende naturvidenskab kan være, så har man

Carsten Nymann, der er chef for DR Viden, sagde dengang i

måske fanget dem.

en pressemeddelelse;

Andreas var på Videnskabsmødet for blandt andet at holde op-

- Det er virkelig vigtigt for mig, at vi ikke laver et smalt, højpandet

læg for over 100 skoleelever og deltage i en debat om teknolo-

arrangement for de særligt indviede. Mit største håb er, at vi ved

giens muligheder. Formidling er en del af sit job, som han tager

at vise konkrete eksempler på, at videnskaben og teknologien

meget alvorligt.

præger vores hverdag og tegner vores fremtid, kan tænde en

- Jeg mener, at forskere og alle der modtager offentlig støtte,

gnist i særligt yngre generationer og inspirere dem til at søge

har et ansvar for at komme ud og fortælle, hvad det er, de laver,

mere viden.

og hvorfor det er så vigtigt. At oplyse resten af befolkningen om

APPETIZE NR. 1 | 2020

»

31

Profile for Creativum ApS

APPETIZE nr. 1 - Vinter/Forår 2020  

Advertisement
Advertisement