Fotoboek BigDraw 2015

Page 1

SAMEN WAT BETEKENEN

|

www.thebigdraweindhoven.nl |

THE BIG DRAW EINDHOVEN | Wilhelmina Draw & Art Fair 2015FOTOALBUM

2015

www.thebigdraweindhoven.nl | info@thebigdraweindhoven.nl | T 0641535595


SAMEN

BETEKENIS GEVEN HET VERSCHIL MAKEN

“Een man wandelt langs het strand als zijn blik valt op een jonge vrouw, die bezig lijkt met een soort rituele dans. Ze bukt zich, richt zich helemaal op en werpt vervolgens haar arm uit. Als hij dichterbij komt, ziet hij dat het strand bezaaid ligt met zeesterren, en ze gooit ze één voor één in zee. Hij zegt, een beetje plagerig, tegen haar: “Er liggen zeesterren zover je kunt zien, kilometers en kilometers. Wat maken deze paar, die je nu redt, nu voor verschil?”. Ze glimlacht, bukt zich en gooit nog een zeester terug het water in. Dan zegt ze heel kalm: “Het maakt in ieder geval verschil voor deze.” Uit: ‘De kunst van het mogelijke’, Benjamin Zander (2004)

Samen betekenis geven en samen het verschil maken. Hoe klein ook. Elk verschil telt. Omdat ieder mens telt. Een crea eve en fijne samenleving zorgt ervoor dat iedereen kansen krijgt. Tijdens The Big Draw is er speciale aandacht voor het Jeugdcultuurfonds Eindhoven. Via de ac viteiten jdens deze week wordt geld ingezameld om voor de kinderen in Eindhoven het verschil te kunnen maken. Een week die bol staat van de crea viteit zorgt op die manier dat alle kinderen hun crea viteit kunnen ontwikkelen. WAT WIL HET LANDELIJKE JEUGDCULTUURFONDS? Kunst is goed om te doen, voor alle mensen en voor kinderen in het bijzonder. Het Jeugdcultuurfonds wil financiële drempels weghalen om kinderen in achterstandsposi es de kans te geven om mee te doen door middel van ac eve kunstbeoefening. Het Jeugdcultuurfonds s muleert daarmee de persoonlijke ontwikkeling van kinderen die in armoede opgroeien. Het Jeugdcultuurfonds draagt daarmee bij aan een crea eve en innova eve samenleving.

EFFECTEN VOOR KINDEREN Het ontwikkelen van je eigen crea viteit en het laten horen of zien wie je bent en wat er in je lee , hee grote effecten. Wie aan kunst doet, krijgt meer zelfvertrouwen, het concentra evermogen neemt toe en het vergroot de sociale vaardigheden. Deze effecten zijn juist zo belangrijk voor de groep kinderen in achterstandsposi es. Hun zel ewustzijn groeit, ze krijgen meer oog voor hun kansen en meer zelfvertrouwen om ze aan te grijpen. Daarom wil het Jeugdcultuurfonds dat ook deze kinderen de gelegenheid krijgen om ac ef aan kunst te doen.

JEUGDCULTUURFONDS EINDHOVEN JCFE Volgens scha ngen leven er in Eindhoven ruim 4.000 kinderen onder de zogeheten ‘armoedegrens’. Voor hen is je ontwikkelen door te musiceren, toneelspelen, schilderen, dansen of schrijven nauwelijks weggelegd. Het ac ef beoefenen van kunst kost geld. Naast de lessen is er materiaal nodig zoals instrumenten, kostuums of schildersbenodigdheden. Ook in Eindhoven zi en veel kinderen in deze vervelende situa e. En daar kunnen we met ons allen iets aan doen. We kunnen het verschil maken. Hoe klein ook. HOE KOMT JCFE AAN BIJDRAGEN? Het Jeugdcultuurfonds Eindhoven ontvangt bijdragen van het landelijke jeugdcultuurfonds, de gemeente Eindhoven en gi en van bedrijven en par culieren. Jeugdcultuurfonds Eindhoven hee de status van culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Het is daarmee (fiscaal) extra aantrekkelijk om een gi te geven aan het fonds. Om te zorgen dat zoveel mogelijk geld ten goede komt aan de kinderen, werken het Jeugdcultuurfonds Eindhoven en S ch ng Leergeld en het Jeugdspor onds Eindhoven op vele vlakken samen.

WAT WORDT ER MET DE BIJDRAGEN GEDAAN? Het Jeugdcultuurfonds Eindhoven is bestemd voor kinderen en jongeren in de lee ijd van 4 t/m 18 jaar en richt zich op de professionals die werken met deze groep kinderen uit de jeugdzorg en het onderwijs. Zij verzorgen de aanvragen en de inkomenstoets. Het geld gaat rechtstreeks naar de instellingen of personen die de kunsteduca e verzorgen. Met de bijdrage uit het Jeugdcultuurfonds Eindhoven kan bijvoorbeeld het lesgeld of de instrumenten betaald worden. Het geld wordt al jd door een intermediair aangevraagd, die werkt in de omgeving van het kind (bijvoorbeeld een leraar of iemand van Bureau Jeugdzorg). Er is gekozen voor een systeem waarbij de culturele instelling, vereniging of winkel de rekening rechtstreeks naar het Jeugdcultuur­ fonds stuurt. Juist deze aanpak maakt het Jeugdcultuurfonds Eindhoven laagdrempelig, ouders/ verzorgers hoeven zelf geen ingewikkelde aanvraagformulieren in te vullen of bonnetjes te bewaren. WAT KUNT U BETEKENEN VOOR HET JEUGDCULTUURFONDS? Uw morele en financiële steun helpt deze kinderen zich verder te kunnen ontwikkelen. U kunt uw bijdrage storten op rekeningnummer NL65 RABO0153425628 t.n.v. Jeugdcultuurfonds Eindhoven. Elke steun is welkom. Elke steun maakt het verschil.

Hartelijk dank voor uw bijdrage! Namens alle kinderen. En namens het bestuur van Jeugdcultuurfonds Eindhoven Relinde Janssen, Frederiek van der Ploeg, Margreeth Broens, Paul Peters.en Giel Pastoor


EEN TERUGBLIK OP TEKENFESTIVAL

THE BIG DRAW EINDHOVEN VOORWOORD & MEDIA 2015

2014

GROOT EINDHOVEN 2015 Het internationale tekenfestival THE BIG DRAW is ‘s werelds grootste tekenfestival en een succes in meer dan 20 landen, in steden als Londen, Berlijn, Barcelona en andere internationale steden. Het festival is hier verbonden aan een collecte voor het Jeugdcultuurfonds 040. De editie 2015 is voorbij en The Big Draw 2016 in voorbereiding. The Big Draw 2016 zal gaan plaatsvinden van za.1 okt. t/m wo. 5 oktober. We nodigen alle kunstenaars, buurthuizen, straten, winkels, horeca, scholen, bedrijven en instellingen uit om met ons mee te doen! Organiseer een tekenactiviteit en schrijf u in als deelnemer! (www.thebigdraweindhoven.nl) In dit magazine blikken we terug op 2015: wat een creatief, kleurrijk jaar! O.a. het jaar waarin wij de kans kregen om organisatiepartner en gastspreker te zijn op het Global City Eindhoven event op de High Tech Campus. We willen techneuten betrekken bij dit festival en hen vragen om hun schetsen te delen met The Big Draw. De schets vormt vaak de basis van de meest innovatieve ideeën. Hierbij dus een oproep aan architecten; ingenieurs; designers, wetenschappers: Meldt u aan, doe mee aan het tekenfestival The Big Draw. Laat zien hoe u ontwerpt. Voor nu: veel kijkplezier! Yvon van Rijswijk www.thebigdraweindhoven.nl Organisator Fotografie www.saskiaholtjer.nl

EINDHOV

ENS DAG

BLAD

UITKRANT SEPT. UITKRANT OKT.

LICHT OP EINDHOVEN


Teken voor Vrede was een tekenactie die we organiseerden op 21 september 2015


Wereldwijd is 21 september de internationale dag van de vrede

DE ACTIE TEKEN VOOR VREDE Negen dagen voorafgaand aan het tekenfestival The Big Draw namen we het initiatief een tekenactie te starten, om aandacht te vragen voor de internationale Wereldvrededag op 21 september. De wereld lijkt meer verdeeld dan ooit. Met community art kunnen we mensen met elkaar verbinden. Kunst heeft geen taal nodig. Kunst maakt je vrij & open. Like ons op facebook. Meer weten? www.facebook.com/tekenvoorvrede

7


THE BIG WINDOW WALK in het winkelgebied De Bergen

THE BIG ‘WINDOW WALK’ In veel etalages van de hippe winkelstraat De Kleine Berg in Eindhoven hingen dit jaar folies met leuke tekeningen, gemaakt met Edding stiften. De organisatoren waren: o Winkeliersvereniging De Bergen o Hoppenbrouwers Tekenen en Schilderen o Lunet Zorg o Atelier Twinkelbel (Lunet Zorg) o Summa Kinderopvang o Ondersteund door The Big Draw Ehv. Hoppenbrouwers verzorgde o.a. de folies.


THE BIG WINDOW WALK in het winkelgebied De Bergen

9


Admirant Shopping haalde in 2015 3D artist Leon Keer naar Eindhoven

3D STREETART IN 4 DAGEN Leon Keer is internationaal bekend en befaamd om zijn spektaculaire 3D artwork. Admirant Shopping besloot de kunstenaar te vragen om in het centrum van Eindhoven 3D artwork te maken. Het project duurde 4 dagen ! Lees meer op pagina 40.

WWW.LEONKEER.NL


Do. 1 okt. starten Leon & Ruben Poncia aan de Lego football 3D tekening

Leon keer en Ruben Poncia aan het werk IE

ELACT

STEMP

11


Voorrondes Stoepkrijtwedstrijd Periode sept. tot 2 oktober 2015

12


Voorrondes Stoepkrijtwedstrijd Periode sept. tot 2 oktober 2015

JEUGDCULTUURFONDS STOEPKRIJTWEDSTRIJD Alles wat je tekent heeft een betekenis en alles wat je tekent ben je zelf. Tekenfestival The Big Draw wil de waarde van tekenen bij iedereen onder de aandacht brengen. SAMEN WAT BETEKENEN is onze missie, omdat we geloven in mensen en de verbindende kracht van kunst. The Big Draw is verbonden aan Jeugdcultuurfonds Eindhoven. In 2015 organiseerde het Jeugdcultuurfonds een landelijke stoepkrijtwedstrijd. Eindhoven deed mee. De organisatie lag in handen van Jeugdcultuurfonds Eindhoven i.s.m. Centrum voor de Kunsten en studenten van Summa Welzijn. Deze foto’s zijn gemaakt tijdens de voorrondes, op de Louis Buelens basisschool. Zie vlg. pag.


Voorrondes Stoepkrijtwedstrijd Periode sept. tot 2 oktober 2015

in samenwerking met

Basisschool De Kameleon

basisschool


Voorrondes Stoepkrijtwedstrijd Periode sept. tot 2 oktober 2015

De winnaar v/d wedstrijd is de 8-jarigeTeije (Gouda).

VOORRONDES STOEPKRIJTWEDSTRIJD In totaal hebben zeven basisscholen in Eindhoven meegedaan aan de voorrondes van de wedstrijd. o Salto basisschool Hanevoet o Basisschool Louis Buelens o Basisschool De Kameleon o Basisschool De Schelp o Basisschool ‘t Karregat o Salto basisschool Strijp Dorp o Basisschool Karel de Grote CKE & Summa Welzijn begeleidden dit stoepkrijtproject. Op zaterdag 3 okt. konden alle kinderen & ouders deelnemen aan de stoepkrijtwedstrijd: tijdens The Big Draw: midden in Eindhoven > op het 18 septemberplein! We hebben genoten! Dank allemaal! De winnaar van de landelijke stoeprkrijt wedstrijd werd de 8-jarige Theije uit Gouda met zijn rode kameel.


The Big Draw Eindhoven DONDERDAG 1 OKTOBER

ARCHIPEL ZORGGROEP | The Big Draw 2015 Archipel Zorggroep deed met diverse locaties mee aan The Big Draw in 2015. De dagbestedingsbegeleiders van Kanidas organiseerden een mooi tekenproject voor ouderen: ” De Levensboom”. Ouderen gingen samen met groep 8 leerlingen van de Antoniusschool aan de slag met het Big Draw thema van 2015: Every Drawing tells a story. Samen hingen ze het werk in de Levensboom op.

Vorig jaar heeft Archipel tijdens festival The Big Draw ‘samen de wereld gevormd’. Dit jaar vertelde én deelde ieder zijn eigen verhaal. Met onze deelname aan The Big Draw steunen we het Jeugdcultuurfonds en dragen we bij aan het belang van kunst voor kinderen die in armoede leven. Door co-creatie legt Archipel verbinding tussen mensen.


EVERY DRAWING TELLS A STORY ARCHIPEL WOONZORG

17


Ton Smits Huis Speechwedstrijd DONDERDAG 1 OKTOBER

INKTSPOT PRIJSWINNAAR JOEP BERTRAMS

Joep Bertrams was jurylid bij de wedstrijd.

TON SMITS HUIS SPEECHWEDSTRIJD I.S.M. THE BIG DRAW EINDHOVEN Na 17 januari 2015 reageerde de hele wereld met ontzetting en ongeloof op de terroristische aanslag op het satirische weekblad Charlie Hebdo in Parijs. Daarbij kwamen twaalf mensen om het leven. Hoe moeten we verder? Hoe denken jongeren over de aanslag, de persvrijheid en de islam-tekeningen? Op donderdagmiddag 1 okt. organiseerde het Ton Smits Huis in CafĂŠ de Oude Rechtbank in samenwerking met The Big Draw een speechwedstrijd over de positie van tekenaars heden ten dage. Het was een event waaraan 4 scholen deelnamen: Sint Joriscollege, Lorentz Casimir Lyceum, Novalis College en het Stedelijk College. 12 mondige studenten gingen de competitie met elkaar aan. Joep Bertrams, winnaar van de INKTSPOT prijs 2015 samen met ED redacteur Miel Timmers en Frans Bakermans namens het Ton Smits Huis vormden de jury. Rechter Jef de Schepper (Proskenion) deed plechtig de uitspraak. Cartoonist Wil Wils (Studio WLT) maakte van alle deelnemers een tekening. Stan Liebrand (Stedelijk College) werd uitgeroepen tot winnaar van de wedstrijd. www.tonsmitshuis.nl www.studiowlt.nl

P R OSK EN IO N Toneelgroep


Topic: positie van tekenaars, aanslag in Parijs & vrijheid van meningsuiting


Regionaal Historisch Centrum Eindhoven De Meisjes van Toen | Rondleiding

20


Regionaal Historisch Centrum Eindhoven De Meisjes van Toen | Rondleiding

1 OKT | RHCe | De Meisjes van Toen | Archiefkluis rondleiding De Tweede Wereldoorlog was nog maar net voorbij toen een Eindhovense tekenleraar zijn leerlingen vroeg om hun herinneringen aan de oorlog op papier te zetten. De kindertekeningen verdwenen in de vergetelheid en doken pas een paar jaar geleden weer op in het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven. Ruim 30 tekenaressen zijn gevonden. Allemaal meisjes, want het was een meisjesschool. Aan de hand van hun tekening zijn de oud-leerlingen ge誰nterviewd. De tekeningen zijn bijzonder en mogen daarom de archiefkluis niet uit, maar tijdens The Big Draw werd een speciale rondleiding gegeven zodat mensen ze met eigen ogen konden zien.

www. meisjesvantoen.nl www.rhc-eindhoven.nl


HOPE GANGLOFF expo & presentatie Mr. Brown i.s.m. Galerie Nasty Alice

1 en 2 OKTOBER | Twee ochtenden konden kunstliefhebbers een presentatie bijwonen over het spectaculaire en kleurrijke werk van New Yorkse kunstenares Hope Gangloff bij Mr. Bean op de Emmasingel. Het werk van Hope Gangloff prijkte op de cover van The Big Draw festivalkrant in 2015, waarvoor zij persoonlijk heeft toestemming gegeven aan The Big Draw Eindhoven. Hope Gangloff wordt in reviews vergeleken met meesters als Vincent van Gogh , Gustav Klimt en Egon Schiele, hoewel haar illustratieve figuren eruit zien alsof ze zijn getekend met viltstiften. De kleuren hebben de helderheid van TL-licht en lijken wel elektrisch geladen. We zijn een groot bewonderaar van haar. www.mrbrown.nl

www.galerienastyalice.nl


Mr. Brown i.s.m. Galerie Nasty Alice op DONDERDAG 1 OKTOBER 2015

23


BIG DRAW BLACKLIGHT PARTY Club Rouge | Stratumseind

1. De tekening meisjes van bijzondere d van het Regi isch Centrum (RHCe). Ze de Tweede W gemaakt doo van het St. C um in Eindh

24


BIG DRAW BLACKLIGHT PARTY op DONDERDAG 1 OKTOBER 2015

gen van De toen zijn een deelcollectie ionaal Historm Eindhoven zijn vlak na Wereldoorlog or leerlingen Catharinalycehoven, die in de

THE BIG DRAW ‘BIG DRAW IN BLACKLIGHT” Ongetwijfels een van de meer bijzondere “workshops” die werd aangeboden tijdens het tekenfestival The Big Draw. Een BIG DRAW in BLACKLIGHT PARTY vond plaats op twee avonden, zowel donderdagavond 1 okt. als op zondagavond 4 oktober. Een meer feestelijke afsluiting had tekenfestival The Big Draw zich op niet kunnen wensen. PARTNERS IN GRIME was de grimeurgroep die 2 modellen artistiek beschilderden. Toen de modellen om middernacht volledig waren opgetuigd en gegrimeerd begon een spektaculaire lichtshow op muziek! Op alle tafels stond voor publiek blacklight verf en penseel om zelf vrienden en vriendinnen te beschilderen. The Big Draw bedankt Rouge. Dit was uitermate GAAF!

www.rouge-eindhoven.nl


VAN ABBEMUSEUM | Gam Bodenhausen Publieksactie “lange donderdag”

PUBLIEKSACTIE TEKENEN “LANGE DONDERDAG” Op donderdag 1 oktober nodigde kunstenares Gam Bodenhausen iedereen uit om met haar mee te tekenen als één van de projecten die tijdens The Big Draw in het Van Abbemuseum werden georganiseerd. Dit tekenevent met Gam Bodenhausen vond plaats op donderdag van 17.00-21.00 uur. De tekenactiviteit was voor alle leeftijden toegankelijk. (Op verschillende locaties in het museum)

www.vanabbemuseum.nl


VAN ABBEMUSEUM | Gam Bodenhausen Publieksactie “lange donderdag”

27


‘Special tekenworkshop VANguests’ ABBEMUSEUM VanRuijters Abbemuseum & Lunet Zorg Marcel | Ode aan Jheronimus

28


VAN ABBEMUSEUM Marcel Ruijters | Ode aan Jheronimus

Marcel Ruijters heeft zijn rijke verbeelding los kunnen laten op het leven en de tijd van Jheronimus Bosch, maar de feiten die bekend zijn geen geweld aangedaan. In combinatie met aanstekelijke humor is er een onweerstaanbare cocktail ontstaan die geen stripliefhebber, kunstliefhebber of bewonderaar van Jheronimus Bosch mag missen. Dit programma was onderdeel van het tekenfestival The Big Draw. Na afloop heeft Marcel Ruijters zijn boek - voor belangstellenden - gesigneerd. Maar dit is niet alles. Er vond ook nog een internessante mini-rondleiding plaats langs getekende werken en de tekenaars in de collectie van het Van Abbemuseum.

www.vanabbemuseum.nl


WILHELMINA DRAW & ARTFAIR DE BERGEN i.s.m. Hoppenbrouwers

30


Lunet Zorg | Flipside | ‘t Snabbeltje ETALAGEROUTE BIG WINDOW WALK DYNAMO | Projects040 | Summa Welzijn IN HET WINKELGEBIED ‘DE BERGEN’

VRIJDAG 2 OKTOBER | WILHELMINA DRAW & ARTFAIR ! In 2015 vond de eerste Wilhelmina Draw & Artfair plaats in Eindhoven! De creatieve markt werd georganiseerd door Winkeliersvereniging De Bergen in samenwerking met Hoppenbrouwers tekenen- en schilderen, Lunet Zorg Ateliers; Twinkelbel | De Driester | Kunst & Ko plus Summa Welzijn, Projects040, Artspace Flipside, jongerencentrum DYNAMO, ‘t Snabbeltje en kunstenares Payal Puthran. Last but not least: Expat Spouses (Initiative) Art Community. De markt duurde van vrijdagmiddag 16:00 tot 21:00 uur. Bezoekers, ouders, kinderen konden T-shirts betekenen, of hun handen laten betekenen met traditionele HENNA art. Dynamo gaf grafitti workshops, Flipside ging zandtekenen. In de stands werd kunst verkocht & je kon tekenles krijgen.


Drink & Draw at THE HUB for Expats Monthly artclass by artist Laura Carter

DRINK & DRAW | LIVE DRAWING | MONTHLY by Laura Carter at The Hub for Expats Eindhoven Tijdens The Big Draw is Laura Carter gestart met de eerste uit een reeks tekenworkshops, waar sociale gezelligheid en artistiek bezig zijn, samengaan. Bij de HUB for Expats kan iedereen die dat wil deelnemen aan modeltekenen. Info? Ga naar www.facebook.com/lauracarterillustration Laura Carter is een Engelse illustratrice, die tegenwoordig in Nederland woont. Ze studeerde Art and Design North Lindsey College in Scunthorpe, een klein plaatsje ter hoogte van Manchester aan de oostzijde van Engeland en Visual Communication aan de Illustration University of Derby.

F: lauracarterillustration www.lauracarter.co.uk


Drink & Draw at THE HUB for Expats Monthly artclass by artist Laura Carter

33


‘Special Globalguests’ City Eindhoven tekenworkshop 2015 Vanby Abbemuseum & Lunet Zorg Expat Spouses Initiative

Nienke Esther Grooten werd 29 september 2015 verkozen tot de Stadsdichter van Eindhoven.

Nienke’s eerste publieke optreden vond plaats op het event Global City Eindhoven met ‘LIGHTS ON’ haar engelstalige gedicht over de stad Eindhoven. Global City Eindhoven i.s.m. Creative Habitat (organisator Big Draw) formuleerden voor Karel Vermeeren Stichting de opdracht voor het engelse gedicht.

34


Global City Eindhoven 2015 Partners: The Big Draw Eindhoven Karikatuur.nl & Creative Habitat

Tekenaar Harold Hugenholtz van Karikatuur.nl

LIGHTS ON This city has welcomed us into her arms Well, into her armpit Warm and moist Where the buildings look like Lego, plunked down from above Wherever there’s room One here, one there, an incredibly BIG ONE Right in the middle

The Big Draw organiseerde okt. 2014 i.s.m. Parktheater ter ere van hun jubileumjaar, een conferentie over creativiteit. De conferentie bood hen niet alleen de kans om dit jubileum te vieren maar ook om aan The Big Draw deel te nemen. In 2015 was The Big Draw een partner voor het Global City event dat werd georganiseerd door Expat Spouses Initiative, op de High Tech Campus. Tijdens de paneldiscussies werden door de tekenaar Harold Hugenholtz schetsen gemaakt. Yvon van Rijswijk ( Big Draw organisator) gaf een presentatie over de “kracht van visuals”. Lees meer op: www.globalcityeindhoven.com

And through these streets roam the strange And incredible inhabitants Like the man in the scootmobile Shouting his verses Sounding vaguely familiar Something about Jesus probably Ah, you get the message This is where we are now Brought in from abroad For a little brain-exchange This city welcomes the bright people With enlightened minds The people with ideas *ping!* A tiny little city made big by smoke And later: light bulbs *ping!* When all turns dark outside Is when true Eindhoveners come out of their houses And turn on the lights *ping!* From cute little shapes to complete works of art *ping!* This is the place where money is made *ping!* *ping!* Be welcome, you strangers, and let’s celebrate You are now part of ‘De Gekste’ The crazy, the wild, the down-to-earth bright Living here, we weren’t so sure at first But now we realize It’s a delight *ping!* Nienke Esther Grooten


THE BIG DRAW 2015 op het 18 septemberplein

THE BIG DRAW 2015 op het 18 septemberplein In Eindhoven vond voor de tweede maal The Big Draw Eindhoven plaats. Midden op het 18 septemberplein. Het Jeugdcultuurfonds Eindhoven en Centrum voor de Kunsten waren erbij. Het team was de hele dag in de weer om kinderen te begeleiden in het maken van innovatieve dierfiguren middels de stoepkrijttekening. CIVI Design leverde op de valreep nog extra materialen. Het kunstenaarsteam dat aan artistiek de slag ging met megaballonnen en EDDING markers bestond uit: Illustrator Pim van de Heuvel namens het Ton Smits Huis, Sandra van Dijk, Tekendocente Yvonne van Meeteren, beeldend kunstenaars Rudolf Matulessya en Maarten de Kok, illustrator/kunstenaar Juliette Verberk, het team van Play in Town (PIT), Elliette de Haas van ‘t Snabbeltje.


THE BIG DRAW 2015 op het 18 septemberplein

37


THE BIG DRAW 2015 op het 18 septemberplein

18 septemberplein www.thebigdraweindhoven.nl


THE BIG DRAW 2015 op het 18 septemberplein

39


3D ARTIST LEON KEER @ ADMIRANT SHOPPING Admirant Shopping vormde tijdens het tekenfestival The Big Draw Eindhoven 2015 het decor voor 3D KRIJT artwork van de wereldbefaamde kunstenaar Leon Keer. Vier dagen lang werkten hij en zijn compagnon Ruben Poncia aan de tot standkoming van 3D LEGO Football artwork. Er werd een speciale lens geplaatst voor het publiek om doorheen te kijken. Een lens waarmee de optische illusie nog beter te zien was. Mensen maakten foto’s en bleven vaak een lange tijd aan de zijlijn staan om vol verwondering de kunstenaar Leon Keer aan het werk te zien. Eindhoven was 4 dagen lang volledig in de ban van “the making of” 3D Lego Football art by Leon Keer. The Big Draw was trots. WWW.LEONKEER.NL

40


41


3D PRINTERPEN WORKSHOP in het Philips Museum

42


3D PRINTERPEN WORKSHOP in het Philips Museum

PHILIPS MUSEUM EINDHOVEN Demo-workshop door Erik Vera | 3D printerpen. Met de 3D printerpen kun je tekenen in de lucht. Door het indrukken van de knop aan de zijkant van de pen konden deelnemers 3D modellen leren maken. Het was tekenen en leren! De pen smelt als het ware de kunststof draden (filament) hetzij op een oppervlak of in de lucht. Wanneer de draden stollen blijven de kunstwerken in hun vorm staan. De workshop was leuk en leerzaam voor jong en oud!

www.philips-museum.com


STUDIO KIND @ BIBLIOTHEEK Tekentherapie op muziek

STUDIO KIND @ BIBLIOTHEEK EINDHOVEN Tamara en Timo van Wijgerden van Studio Kind leren kinderen zich al tekenend - op gevoel te uiten op muziek. Het was een prachtig gezicht om de groep vrolijk bezig te zien terwijl ze vol energie tekenden op de ritmische opzwepende muziek. Hun ouders stonden trots te kijken. Studio KIND is een plek waar ouders, kinderen, jongeren en professionals terecht kunnen voor alle vragen over opgroeien, opvoeden en omgaan met hooggevoeligheid. Zij bieden tal van creatieve therapieen en persoonlijke begeleiding. Meer info? www.studiokind.nl

www.bibliotheekeindhoven.nl


STUDIO KIND @ BIBLIOTHEEK Tekentherapie op muziek

45


TEKENWORKSHOP JOHN KÖRMELING Architect en kunstenaar

46


TEKENWORKSHOP JOHN KÖRMELING Architect en kunstenaar

TEKENWORKSHOP door JOHN KÖRMELING Körmeling studeerde architectuur aan de Technische Hogeschool Eindhoven in Eindhoven en woont en werkt aldaar. Hij is meer dan een architect. Hij heeft een brede en onconventionele kijk op architectuur, omdat dit voor hem niet slechts bouwkunst behelst, maar ook stedenbouwkunde, design en beeldende kunst. Zijn werk draagt hier de sporen van en kan niet worden ondergebracht onder één noemer. Körmelings projecten zijn vaak geïdealiseerd en onuitvoerbaar en geven meestal blijk van een fijn gevoel voor humor. Zijn tekeningen laten een groot verbeeldingsvermogen zien. Dit is de reden waarom studenten graag naar zijn workshops komen, zoals op zaterdag tijdens The Big Draw Eindhoven.

www.johnkormeling.nl


PORTFOLIO MIDDAG bij GALERIE NASTY ALICE

PORTFOLIO MIDDAG @ GALERIE NASTY ALICE Wie zijn/haar kunstwerken altijd al eens wilde laten beoordelen door professionals kreeg de kans tijdens de 2e editie van The Big Draw. Kunstenaars konden werk presenteren en feedback krijgen van galeriehouder Sebastiaan Dijk en kunstenaar Guus Koenraads. Kosten â‚Ź5,- De opbrengst ging naar het Jeugdcultuurfonds. Nasty Alice is een galerie voor hedendaagse kunst en keramiek. Eigenzinnig en uitgesproken. Galerie Nasty Alice is een plek om jong talent te ontdekken in combinatie met gevestigde namen. In 2015 organiseerden zij twee actviteiten tijdens The Big Draw. Zo verzorgden zij op donderdag en vrijdag een arttalk over het werk van de new Yorkse kunstenares Hope Gangloff bij Mr. Brown. En op zaterdag organiseerden zij de portfoliomiddag voor kunstenaars. www.galerienastyalice.nl


PORTFOLIO MIDDAG bij GALERIE NASTY ALICE

49


SCHILDERIJ MOZAIEK Stichting Wooninitiatief Plu-S


SCHILDERIJ MOZAIEK Stichting Wooninitiatief Plu-S

Stichting Wooninitiatief Plu-S Wooninitiatief Plu-S is een groep betrokken ouders van jongeren met (o.a.) een verstandelijke beperking. In 2015 deed de groep voor de eerste maal mee aan The Big Draw De Plu-S jongerenmaakten samen met Space-S bewoners samen een schilderij mozaiek. De stichting zet zich ervoor in om voor jong-volwassen de best passende woonsituatie te creĂŤren, met daarbij de dagelijkse begeleiding die ze nodig hebben. Dit gaat gebeuren in 2017 op SPACE-S, de nieuwe wijk die wordt ontwikkeld op Strijp-S in Eindhoven

wooninitiatief-plu-s.nl

51


JOHN 2bElse KORMELING Workshops Patroontekenworkshop Teken ‘KASTJES” wrkshop (ON)BREEKBAAR Wouters | Galileistraat kunstproject 2 | Ehv. S BIJEls HET KETELHUIS OP STRIJP-

(ON)BREEKBAAR, KUNST OVER KWETSBAARHEID EN KRACHT is een landelijk community art project, ontwikkeld door stichting VPSG in Haarlem en ComunicArte in Eindhoven. Met een verzameling aan gedoneerde kastjes en tafeltjes, met elk hun eigen met verhaal, gingen de kunstenaar van (ON)BREEKBAAR tijdens het internationale tekenfestival The Big Draw Eindhoven, beeldend aan de slag met deelnemers omtrent het thema kracht en kwetsbaarheid. Samen met bewoners van Vitalis betekenden en bewerkten zij op diverse beeldende manieren en met verschillende technieken, de kastjes, ‘be-on-breekbaren’ rond de thematiek. Tijdens de Dutch Design Week was het project klaar en vormden deze kastjes tezamen één heuse kast.

www.onbreekbaar.com


Workshops ‘KASTJES” (ON)BREEKBAAR kunstproject

53


De Woenselse Poort | GGzE i.s.m. kunstenares Carolien de Brouwer

WEES TROUW AAN HET KIND IN JEZELF WIE HAD JE ALTIJD AL WILLEN WORDEN?


De Woenselse Poort | GGzE i.s.m. kunstenares Carolien de Brouwer Every drawing tells a story | Kunstproject De Woenselse Poort met kunstenares Carolien de Brouwer | 2015

Beeldend kunstenares Carolien de Brouwer

Every drawing tells a story

In het kader van dit thema begeleidde kunstenares Carolien de Brouwer in het voorjaar van 2015 negen clienten en vier begeleiders van TBS kliniek De Woenselse Poort in het maken van ‘het zelfportret’. Opdracht: kijk in de spiegel, schilder of teken ‘wie je was, of wie je bent, of wilt zijn ….’. Teken een donkere kant van jezelf en/of teken een lichte kant. De kunstenares ging in gesprek, zocht naar thema’s die de cliënt en begeleider aanspreken, waardoor ze iets van zichzelf konden ontdekken. Na de creatieve zoektocht schreven de deelnemers zelf hun persoonlijke verhaal. Dit kunstproject leidde tot een reeks bijzondere zelfportretten, de publicatie van een boek en een expositie bij het Van Abbemuseum op 3 oktober: de derde dag van het tekenfestival The Big Draw. Quote van Hans Marechal Relatiebeheerder GGzE: Dit jaar wilde ik graag een activiteit organiseren voor en met cliënten wiens stem vaak niet of onvoldoende worden gehoord. De organisator van The Big Draw en kunstenares Carolien de Brouwer die ook werkt bij Boeiende Kunst van GGzE stelden voor om een aantal dagen intern, binnen de poorten, met cliënten te schilderen. Dat klonk als een goed plan. Het resultaat is indrukwekkend. We hebben een mooie expositie organiseerd. Het project wat nu afgerond is, middels dit boekje geeft mijns inziens uitstekend weer waar het vooral om gaat bij The Big Draw, namelijk ‘tekenen om gedachten te uiten en ideeën te communiceren’.

55


HOPPENBROUWERS Workshops / Art Fair / Window Walk

s workshop lang teken illemstraat n e g a d Meerdere enbrouwers a/d W Eindhoven bij Hopp e Big Draw tijdens Th

HOPPENBROUWERS TEKENEN EN SCHILDEREN Al meer dan 115 jaar is in hartje centrum het bedrijf Hoppenbrouwers gevestigd; de speciaalzaak op het gebied van teken- & kunstschildersmaterialen. Theo en Nelleke Hoppenbrouwers zijn een spil in het festival The Big Draw. Theo Hoppenbrouwers regelt voor de winkeliersvereniging De Bergen Big Draw activiteiten als de Window Walk & Wilhelmina Draw Art Fair. Nelleke is Docent tekenen & schilderen en neemt alle workshops op zich. The Big Draw bedankt hen voor de sponsoring van The Big Draw Eindhoven!

56


HOPPENBROUWERS Workshops / Art Fair / Window Walk

Theo Hoppenbrouwers

Met dank aan Hoppenbrouwers die alle teken- en schildermatieralen ter beschikking stelde tijdens de eerste Wilhelmina Draw & Artfair

Nelleke Hoppenbrouwers


EXPAT SPOUSES INITIATIVE Art exposition @ TAC about IDENTITY

Expat Spouses Initiative | IDENTITY EXPO ESI helpt expat partners om aan de slag te komen op de Nederlandse arbeidsmarkt. Zij vinden het belangrijk dat expats partners hun kwaliteiten hier in Nederland zo goed mogelijk te benutten. Want: “if a spouse is unhappy, the clock starts ticking�. Ook waren zij de organisators van de conferentie Global City Eindhoven, zie pagina 34. Inmiddels hebben 300 spouses (mannen en vrouwen) zich aangesloten. Dat in deze expatgroep getalenteerde kunstenaars zijn vertegenwoordigd is minder bekend. Chiara Gamarra van ESI organiseerde om deze reden bij het TAC een expositie met werk van: Ioana Tamas, Patricio Franco, Ruxandra Darie en Ankitha Kini. Het thema ging over : IDENTITY. http://expatspousesinitiative.org


BIBLIOTHEEK EINDHOVEN i.s.m. EXPAT SPOUSES INITIATIVE Karikatuur.nl | Wacom Eur. | IDENTITY Adobe.nl Art exposition @ TAC about

ESI artist group: Ioana Tamas, Patricio Franco, Ruxandra Darie and Ankitha Kini.

59


DIKKETJEDAP dierenkliniek BEZANO tekenaar tijdens jublileum

Tekenaar BEZANO bij dierenliniek Dikketje Dap The Big Draw vindt altijd plaats in de eerste week van oktober, dus valt “dierendag� in ons tekenfestival! Dierendag is voor dierenartsten een leuke aanleiding om een open dag te organiseren en een activiteit aan te bieden aan bezoeker. Zo gezegd, zo gedaan.... Dikketje DAP deed mee aan The Big Draw. 2015 was feestelijk jaar omdat zij hun 10 jarig bestaan vierden. Tekenaar BEZANO was aanwezig om de huisdieren te tekenen van de bezoekers. Meer weten? Zie website.

www.dikketjedap.com


DIKKETJEDAP dierenkliniek BEZANO tekenaar tijdens jublileum

bezanokarikaturist.weebly.com

61


ARTSPACE FLIPSIDE Tekenen met de grote T


BIBLIOTHEEK ARTSPACEEINDHOVEN FLIPSIDE i.s.m. Karikatuur.nl Eur. |TAdobe.nl Tekenen| Wacom met de grote

ARTSPACE FLIPSIDE | Tekenen met de grote T Net als vorig jaar stonden de muren van de galerie bij ArtSpace Flipside 4 dagenlang open voor tekenen. Met een kleine variatie op het thema: dit keer WIT op ZWARTE muren. Alleen wit en alleen tekenen. Materiaal was ruim voorhanden zoals krijt, contĂŠ, kleurpotlood en wat stiften en nog meer. do 1 okt: Werner Klompen vs Electronic Jam Sessies vrijdag 2 okt: Beeldend kunstenaar Stef Fridael zat 3 okt: Bram Hermens vs Skanky Ho zon 4 okt: Lodie van Dulken vs Dubach & Van Horrik FLIPSIDE deed mee aan de WILHELMINA DRAW & ARTFAIR Op het plein gingen zij een tekening van Bram Hermens uitwerken; in het groot. Iedereen mocht mee doen om een deel van de tekening na te tekenen. Zie pagina 30. www.artspaceflipside.nl

63


AQUAREL TEKENEN IN DE STAD Maarten de Kok & Peter Rooijakkers


VITALIS WOONZORG AQUAREL TEKENEN IN GROEP DE STAD MIJN HANDTAS | MIJN WERELD Maarten de Kok & Peter Rooijakkers

4 OKT | MAARTEN DE KOK & PETER ROOIJAKKERS Aquareltekenen in het Centrum | Locatie 18 septemberplein Net als vorig jaar deden de twee kunstenaars weer mee aan het tekenfestival The Big Draw. Zij demonstreren aan het publiek hoe een aquareltekening wordt opgebouwd. Wie dat wilde mocht ter plekke een penseel, verf en een vel aquarelpapier pakken en mee schilderen. Hierboven ziet u de aquareltekening van Maarten de Kok die hij maakte van het meest herkenbare straatbeeld van Eindhoven: de Emmasingel met de Philips lichttoren en natuurlijk de BLOB en de Admirant. Wilt u meer weten? Bezoek dan de websites van de kunstenaars.

www.peterrooijakkers.nl www.maartendekok.com

65


ANNE RENSEN JOHN BIG DRAW KORMELING FOOD TEKENWORKSHOP FAIR Teken @wrkshop Rochusbuurt Landschapstekenen Dommel/Tongelreep Kunstenares Josje BIJ HET KETELHUIS OP Godschalk STRIJP-S

JOSJE GODSCHALK @ ROCHUSBUURT | Buurthuis de Buut Binnen bij De Buut had Josje een tekentafel ingericht voor wie zin had om aan de slag te gaan. Op zondagmiddag 4 oktober scheen de zon, het was heerlijk om buiten te zijn. Josje Godschalk organiseerde de eerste BIG DRAW FOOD FAIR. Mensen uit de buurt konden gezellig komen tekenen en daarna aanschuiven aan volledig gedekte tafels. Josje had heerlijke maaltijden geregeld. Het werd gezellig! In de middaguurtjes ging de groep buiten een spel tekenen op de stoep, met woorden. De eerste BIG DRAW FOOD FAIR, voor mensen uit de Rochusbuurt, hartje stratum, in de zon.

www.josjegodschalk.nl


BIG DRAW FOOD FAIR @ Rochusbuurt Kunstenares Josje Godschalk

67


AUKE BEELDENDE THERAPIE Project PRONK


AUKE BEELDENDE THERAPIE Project PRONK

4 OKT | AUKE BEELDENDE THERAPIE | Project PRONK PRONK is een kunstproject van Auke van de Kerkhof en Marlies van Weelden. Wie het leuk vond om samen met broer, zus, opa, dochter, zoon, oma, vader of moeder een kleurrijk schilderij te maken, waar je met zijn allen trots op bent, kon op zondag 4 oktober helemaal losgaan in het Rochushofje. Ouders en kinderen ginge aan de slag met rollers, spuitbussen en verf. Vooral niet nadenken, gewoon doen. “Every drawing tells a story” werd een multi family project om trots op te zijn, een verrassend en kleurrijk resultaat waarmee de kinderen mogen pronken.

www.aukepraktijkbeeldend.nl

69


Peter Rooijakkers DE TEKENMEESTERS en Maarten de Kok Tekensessies De Tekenmachine in centrum |op Kleine Strijp-S Berg

DE TEKENMEESTERS | Tekenmachine op Strijp-S Op zondagmiddag kon iedereen wie daar zin in had meetekenen aan De Tekenmachine op het Ketelhuisplein op Strijp-S. De opdracht was, teken vanuit je herinnering van het alledaagse. De tekenmeesters gaven hun begeleiding aan de mensen. Even voorstellen: Anneke Vervoort - Architect & Kunstenmaker Beerd Gieteling - Architect & Ontwerper Gemma Tegelaers - Illustrator & Concept Artist HÊlène Aarts - Tekendocent & Kunstenaar Tekenmeesters is een jong en ambitieus collectief dat het tekenen met de hand op een onderzoekende en toegepaste wijze wil bevorderen voor de architect & ontwerper. De tekenaars van dit collectief zijn professionals en hebben delen hun wortels in de Technische Universiteit Eindhoven. www.tekenmeesters.nl


DE TEKENMEESTERS De Tekenmachine op Strijp-S

71Uitgave 2 - 2015 | Streetart door Julien Seth Malland alias ‘Globepainter’

01-04 THURSDAY - SUNDAY

OCTOBER 2015 EINDHOVEN

campaigN for drawinG

Artwork by Hope Gangloff

Meer dan 70 tekenactiviteiten vonden plaats tijdens The Big Draw Eindhoven 2015. 130.000 festivalkranten werden door Groot Eindhoven bezorgd in gebied EE. 10.000 programmafolders werden verspreid over vele hotspots in het centrum. The Big Draw stond in augustus en september in de UIT krant en kreeg artikelen in Eindhovens Dagblad Groot Eindhoven, LICHT op Eindhoven.

INTERNATIONAL DRAWING FESTIVAL

INTERNATIONAAL

www.thebigdraweindhoven.nl


HET BIG DRAW PROGRAMMA 5

RT Het programma van 1 tot 4 okt. Donderdag 1okt. Hier volgt het overzicht van alle Big Draw activiteiten die eerder starten/langer duren. Here you will find activities that start before 1 october and/or last longer.

08

BIG WINDOW WALK | 25 sept. tot 5 01 THE okt.| Creatief betekende etalageroute op

De Kleine Berg & de Bergstraat (deels). Erg leuk om te bezoeken & bekijken. Deze route wordt gerealiseerd onder de creatieve begeleiding van Twinkelbel van Lunet zorg en in samenwerking met de opleiding Summa Kinderopvang & de Tekenspeciaalzaak Hoppenbrouwers Meer info: www.hoppenbrouwers.info

terrein | Raamsilhouetten expo | 02 GGzEWaar? Etalage van Ketelhuis & Trefhove

09

10

Boschdijk 771, Eindhoven | Donderdag 1 oktober t/m vrijdag 16 oktober. Tijdens kantooruren te bezichtigen. www.ggze.nl

03 Boeiende Kunst | Raamsilhouetten expo| Kruissttraat 53, Eindhoven | Donderdag 1 oktober t/m vrijdag 16 oktober. Tijdens kantooruren vrij te bezichtigen. Meer info: www.boeiendekunst.nl

Novalis College | Kunst op de deur | De 04 leerlingenraad van het Novalis organiseert

tekenactiviteiten en een kunstwedstrijd. Leerlingen ontwerpen fraaie WC binnendeuren. Het beste ontwerp wordt gekozen door deen vakjury en door publiek. De uitslag is op 2 oktober. Meer informatie op de website van www.novalis.nl

Hogeschool Kind en Educatie, 05 Fontys PABO Eindhoven | The story in your eyes

Locatie: Lismortel 25 Eindhoven| TU/e terrein | Beschildering glazen wand van de aula in het Big Draw thema ‘Every drawing tells a story’. Het werk zal heel de maand oktober te zien zijn. | Kinderen bekijken de wereld om hen heen met een heel open en frisse blik. Studenten van de Pabo vertalen deze kijk op de wereld symbolisch via een groot ogen-venster: ieders persoonlijke blik krijgt daarin een plek. U bent welkom om te komen kijken. Meer info op www.fontys.nl/fhke

Vloed | Veerstraat 17, Son en 07 Archipel Breugel | Ma. 28 september | 14.00 tot

16.00 u. | Activiteit: Levensboom vullen samen met schoolkinderen tijdens de creatieve inloop. Op 2 oktober wordt de levensboom onthuld. Meer info op de website www.archipelzorggroep.nl

TON SMITS HUIS | INKTSPOT | Expositie van de beste politieke tekeningen van Nederland | Vanaf woensdag 30 sept. tot 1 jan. 2016 te bezichtingen bij het Ton Smits Huis | Voor iedereen toegankelijk | Toegangsprijs: € 2,50 p/persoon | Data & openingstijden op www.tonsmitshuis.nl

Dagbestedingscentrum De Spaken | Depuislaan 2, Eindhoven | Cliënten van dagebestedingscentrum De Spaken van Lunet Zorg gaan met leerlingen van de Islamitische school Tarieq aan de slag met verf en stoepkrijt. De activiteit vindt plaats op wo. 30 september en vrijdag 2 oktober. Aanvang woensdag vanaf: 8.3011.30 en van 13.00-14.30 uur en vrijdag van 9.30-11.30 uur. U bent welkom om te komen kijken. Meer info op de website www.lunetzorg.nl

14

15 16

4 dagen: 1-4 okt. Hier vindt u alle Big Draw activiteiten die 4 dagen lang duren. Here you will find all the activities that last 4 days: 1-4 october.

11

LEON KEER 3D kunstenaar | Nieuwe Emmasingel | Admirant Shopping [naast de BLOB] De internationaal befaamde 3D kunstenaar Leon Keer zal 4 dagen lang aan het werk zijn. Hij tekent naast de Blob een spektaculaire 3D illusie op straat!| In de etalages van de Admirant winkels is overal artwork te zien van LEON KEER | MIS DIT NIET ! | Van do. 1 okt. tot zo. 4 okt. meer weten? Ga naar www.admirant.nl

12

ARTSPACE FLIPSIDE | Tekenen met de Grote T | Tarwelaan 56A | Open tekenwerkplaats voor alle leeftijden op alle 4 dagen. Met Luc Sponselee en Eindhovense kunstenaars. De langblijvers kunnen rekenen op een lekkere maaltijd! Doe mee. Meer weten? www.artspaceflipside.nl

06 Archipel Kanidas | Molenveste 1, Best |

Ma. 28 september | 14.00 tot 16.00 uur | Activiteit: Levensboom vullen samen met schoolkinderen tijdens de creatieve inloop. Op 2 okt. wordt de levensboom onthuld. Meer info op de website van www.archipelzorggroep.nl

Archipel Dommelhoef | Parklaan 97 & Drosserstraat 1, Eindhoven | Dinsdag 29 september van 10.15 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur | Workshop: met oude boeken kunstwerken maken. Kosten voor externen: € 2,50 euro. Meer info www.archipelzorggroep.nl

13

TAC | Temporary Art Center | Montage exihibition under the theme IDENTITY. Featured artists: Ioana Tamas - Romania (Ceramics), Patricia Franco - Perù (Acryl on Canvas), Ruxandra Darie - Romania (Mixed Media & Acrylic) Ankitha Kini - India (Animation). Adress: Vonderweg 1, Eindh. TAC openinghours: Thursday: closed Friday: 5 -12 pm Sat/Sun:1-12 pm ww.tac.nu | 040-2461325

LEON KEER 3D kunstenaar | Nieuwe Emmasingel | Admirant Shopping [naast de BLOB] De internationaal befaamde 3D kunstenaar zal 4 dagen lang aan het werk zijn en een 3D illusie tekenen op straat! In de etalages van de Admirant winkels is overal artwork te zien van LEON KEER MIS DIT NIET. Kom kijken. Do. 1 okt. t/m zondagmiddag 4 oktober. Zie pagina 4. Meer weten? Ga naar www.admirant.nl

ARTSPACE FLIPSIDE | Tekenen met de Grote T | Tarwelaan 56A | Open tekenwerkplaats voor alle leeftijden | Elke dag. Meer weten? www.artspaceflipside.nl TON SMITS HUIS |Speechwedstrijd Charlie Hebdo | Locatie Café De Oude Rechtbank | 12 studenten van 4 middelbare scholen presenteren hun visie op de aanslag in Parijs d.d. 7 januari. Jury bestaat uit redacteur Eindhovens Dagblad en Ton Smits Huis. Deelnemende scholen; Sint Joris College, Stedelijk College, het Lorentz Casimir Lyceum en Novalis College. Presentatie door de politiek cartoonist Joep Bertrams | Op donderdag 1 oktober van 16:00 tot 18:00 uur. Entree € 3,- euro p/p. | Opbrengst is voor het Jeugdcultuurfonds Eindhoven. Tickets zijn te koop bij Café De Oude Rechtbank, Stratumseind. www.ouderechtbank.nl | www.tonsmitshuis.nl

17

Regionaal Historisch Centrum Eindhoven Rondleiding archiefkluis ‘MEISJES VAN TOEN’ | Do. 1 okt. van 14:30 tot 15:30 u. Voor groep van 15 personen | Locatie Raiffeisenstraat 18, Eindhoven | Een unieke collectie! | Kort na afloop van de Tweede Wereldoorlog vroeg kunstenaar en tekenleraar Karel Vermeeren een groep leerlingen van het Sint Catharinalyceum te tekenen wat hun het meest was bijgebleven van die oorlog. Dit resulteerde in ruim veertig prachtige tekeningen, welke worden bewaard in het RHCe. De tekeningen vertellen verhalen over angst, verdriet, terreur en schaarste. U bent van harte welkom voor deze unieke rondleiding. We nemen u mee naar de archiefkluis van RHCe | Webexpo en informatie op www.meisjesvantoen.nl

18

Hoppenbrouwers tekenen en schilderen Locatie : Willemstraat 39, Eindhoven Tekenworkshop voor alle leeftijden door Jeanneke Hoppenbrouwers | Do. 1 okt. 15:00 - 16:30 uur | We gaan op zoek naar jouw verhaal, naar tegenpolen en spelen met “mooi” en “niet mooi” | Doe mee! Kom tekenen. www.atelier7sprong.nl

In Eindhoven zijn op diverse locaties programmaleaflets en festivalkranten op te halen. Kijk op de achterzijde van deze krant voor informatie.


6 HET BIG DRAW PROGRAMMA Donderdag 1okt. Vrijdag 2 oktober Vrijdag 2 oktober 19

GGzE | Raamsilhouetten actionpainting Locatie: Etalage van het Ketelhuis + de Trefhove, Boschdijk 771, Eindhoven. Op donderdag 1 oktober | van 13.00 tot 16.00 uur | Kunstenaars, publiek, clienten, medewerkers van Boeiende Kunst zijn van harte welkom om samen “silhouetten” te komen schilderen. Materiaal aanwezig. Iedereen welkom. info: www.ggze.nl

20

Mr. Brown| Presentatie Hope Gangloff Van 11:00 - 12:00 u. zal Galerie Nasty Alice een presentatie geven over Hope Gangloff & Contemporary Art | Nw. Emmasingel 16 www.mrbrown.nl - zie advertorial pag. 9.

21

Urban Sketching | Harold Hugenholz Karikatuur.nl | Harold Hugenholz neemt u mee op trektocht door de stad, voor “Urban Sketching”. Aanmelden via info@ karikatuur.nl | Vertrek om 10:00 uur vanaf de Stratumsedijk 10. | Duur max 3 uur. Bijdrage van € 5,- waarvan € 1,00 voor Jeugdcultuurfonds. Krukjes aanwezig. Zelf tekenspullen meenemen. Voor volwassenen. www.karikatuur.nl

22

23

24

25

26

27 28

29

Van Abbemuseum | The Big Draw | Publieksactie tekenen “lange donderdag” Kunstenares Gam Bodenhausen nodigt iedereen uit om mee te tekenen. Donderdag 1 oktober - van 17:00 tot 21:00 uur | Normale toegangsprijzen. Alle leeftijden | Verschillende locaties in het museum. www.vanabbemuseum.nl (On)breekbaar | Kunstproject over kwetsbaarheid & kracht | Workshops kastjes bewerken | Locatie: VITALIS Berckelhof restaurant | Donderdag 1 okt. | 09:00 tot 19:00 uur | Materialen aanwezig | Werk mag meegenomen worden | Voor jong & oud | www.onbreekbaar.com [ ook een workshop op zondag : ander tijdstip ] Project i.s.m. Vitalis Berckelhof - het Salon Lumens in de Buurt - BS de Driesprong Summa College | Verpleegkunde. Meer info op www.onbreekbaar.com Atelier Cindy | Elandsgang 7 | Eindhoven Buiten schetsen in de natuur Donderdag 1 okt - 13:00 tot 15:00 uur Voor volwassenen. Tekenmateriaal is aanwezig. www.atelier-cindy.blogspot.com Big Draw Blacklight Party | Club Rouge [stratumseind] | Fun & freaky dance party waarbij je jezelf gaat betekenen met speciale lichtgevende verf | Bodypaint demo’s met als thema blacklight. Dansmuziek van Carlo. Gratis entree. Aanvang 20:00 uur. Info op: www.rouge-eindhoven.nl

30

31

LEON KEER 3D kunstenaar | Nieuwe Emmasingel | Admirant Shopping [naast de BLOB] De internationaal befaamde 3D kunstenaar zal 4 dagen lang aan het werk zijn en een 3D illusie tekenen op straat! MIS DIT NIET. Kom kijken. Do. 1 okt. t/m zondagmiddag 4 oktober. Zie pagina 4. Meer weten? Ga naar www.admirant.nl

32

Hoppenbrouwers tekenen en schilderen Tekenworkshop “Ritmieken” voor alle leeftijden door Marian de Graaff | Vr. 2 okt. 15:00 - 16:30 uur | Tijdens deze workshop kom je “in de flow”, met materiaal en je handen worden dessintekeningen gevormd. Atelier De Hop - 2e etage. Meer info via email graaffmd@xs4all.nl

38

ARTSPACE FLIPSIDE | Tekenen met de Grote T | Tarwelaan 56A | Open tekenwerkplaats voor alle leeftijden | Elke dag. Meer weten? www.artspaceflipside.nl

33

Archipel Gagelbosch | Gagelboschplein 200 | Workshop glaskunst door Josette Pijnenborg, kunstenares en eigenares van glas in lood atelier Blue Horse | Aanvang 14.00 uur | Kosten voor externen: € 5,euro | Graag aanmelden via de website. Meer info op www.archipelzorggroep.nl

39

34

Archipel Eerdbrand | Waddenzeelaan 2 | Cre-actieve ontmoeting van basisschoolleerlingen en ouderen waarbij reisverhalen worden verteld en geïllustreerd met tekeningen. Gratis! Aanvang 10.00 uur tot 11.30 uur. Externen aanmelden via de website: www.archipelzorggroep.nl

35

Van Abbemuseum | Mini rondleiding langs getekende werken & tekenaars in de collectie van het Van Abbemuseum. Do. 1 okt. - Normale toegangsprijzen. Voor volw. | www.vanabbemsueum.nl

Mr. Brown| Presentatie Hope Gangloff Van 11:00 - 12:00 u. zal Galerie Nasty Alice een presentatie geven over Hope Gangloff & Contemporary Art | Nw. Emmasingel 16 www.mrbrown.nl - zie advertorial pag. 9

The WILHELMINA DRAW & ART FAIR| Wilhelminaplein | 16:00 tot 21:00 uur | Voor jong & oud | Striptekenen-Graffiti workshops-Zandtekenen-Henna tekenenTassen & T-shirts betekenen | Bij Payal Puthran/Hoppenbrouwers kun je je hand, arm of schouder met HENNA art laten betekenen. Striptekenaar John Hejink gaat striptekenen met publiek - ‘t Snabbeltje gaat ballonnen betekenen - DYNAMO is aanwezig met een grafitti workshop - Artspace FLIPSIDE gaat zandtekenen - Lunet Zorg is aanwezig met atelier Twinkelbel en Kunst & Ko en geven tekenworkhops en verkopen art - Hoppenbrouwers gaat tassen betekenen Summa Projects gaat T-shirts betekenen The Expats Art Community laat allerlei ARTWORK zien | Meer informatie op: www.hoppenbrouwers.info

36

Dagbestedingscentrum De Spaken | Depuislaan 2, Eindhoven | Cliënten van dagebestedingscentrum De Spaken van Lunet Zorg gaan met leerlingen van de Islamitische school Tarieq aan de slag met verf en stoepkrijt. Vrijdag 2 oktober. Van 9.30-11.30 uur. www.lunetzorg.nl Tante Netty | i.s.m. basisschool ‘t Palet & kunstenaar Toon Rooijmans | Samen wordt er een levensgrote kleurplaat ontworpen die we op het bordes van het Spilcentrum gaan inkleuren, samen met kinderen en inwoners uit de wijk. | Wenckenbachstraat 42, Eindhoven | van 13:00 tot 17:00 uur | Iedereen is welkom om mee te doen! Materiaal is aanwezig. Info op www.tantenetty.nl

DRINK & DRAW at HUB | With artist Laura Carter | The Hub - livingroom for Expats | Vestdijk 25 | On friday 2 october | starting 17:00 untill 19:00 there will be a ‘creative social event’ at THE HUB FOR EXPATS: This will be the first of many DRINK & DRAW sessions at the HUB - with live model. | A workshop by Laura Carter | Drawing materials are available, or bring your own. Fee: 5,- euro. | More info on

40

www.lauracarter.co.uk | www.thehubeindhoven.nl

41 37

GLOBAL CITY EINDHOVEN event | By Expat Spouses Initiative at the High Tech Campus Conference Center | At High Tech Campus Conference Center Eindhoven, we will celebrate the passion, desire and zeal of the PEOPLE who make Eindhoven a hotbed of possibilities - the global citizens of Eindhoven. Speakers, panels, workshops and an exposition will combine experiences about being a professional across continents and looking with us into the future of Eindhoven region.| Friday 2nd october. From 16:30 untill 21:00 h |Reservations & info: http://globalcityeindhoven.com

In Eindhoven zijn op diverse locaties programmaleaflets en festivalkranten op te halen. Kijk op de achterzijde van deze krant voor informatie.

42


A

HET BIG DRAW PROGRAMMA 7

ober Zaterdag 3 okt. Zaterdag 3 okt. Zaterdag 3 okt. KEER 3D kunstenaar | Nieuwe 38 LEON Emmasingel | Admirant Shopping [naast

43

Vitalis | Wilgenhof krijgt kleur | Schalmstraat 2, Eindhoven | van 13:00 tot 16:00 uur | Muziek, twee wonderbaarlijke tekenmachines, de zwevende schilder, een mechanisch behangtekenaar, maar ook silhouet tekenaars en schilders i.s.m. Centrum voor de Kunsten | Voor cliënten, wijkbewoners en geinteresseerden van Vitalis Wilgenhof. www.vitalisgroep.nl

44

Iris Verbakel, Marijke Liefting & Caroline Peeters | Circle Painting | Atelier Kanaalstraat 8 in Eindhoven | za. 3 okt. | 14:00 tot 16:00 uur. Jong en oud werken aan 1 groot doek waarin de circel centraal staat als symbool voor verbondenheid | Toegang gratis | Materialen zijn aanwezig Tip: Bekijk de route naar het atelier op Kanaalstraat 8 - op www.kunstjuf.net

de BLOB] De internationaal befaamde 3D kunstenaar zal 4 dagen lang aan het werk zijn en een 3D illusie tekenen op straat! MIS DIT NIET. Kom kijken. Do. 1 okt. t/m zondagmiddag 4 oktober. Zie pagina 4. Meer weten? Ga naar www.admirant.nl

BIG DRAW EINDHOVEN 2015 39 THE 18 septemberplein | Grote krijtwedstrijd

met het Jeugdcultuurfonds Eindhoven en Centrum voor de Kunsten i.s.m. met schoolkinderen van 6 basisscholen. Er staat een Citroen AMI KRIJTAUTO op het plein die je helemaal mag bekrijten! PIT 040 + kunstenaars betekenen MEGA ballonnen samen met publiek en hangen deze in de middag hoog in de lucht aan een touw. HENNA ART met Payal Puthran In het kader van dierendag is er een kleurrijke tekenactie voor Stichting Kattenhulp Griekenland (met infostand aanwezig) i.s.m. Juliette Verberk & Yvonne van Meteren | ‘t Snabbeltje gaat schminken | Annette Waterschoot van StepbyStep Dansschool gaat flash dances opvoeren op diverse momenten | Kom naar de stad op zaterdag!| Iedereen kan tekenen!

45 46

47 40 Philips Museum Eindhoven | 3D Printer-

pen | Leer tekenen met een 3D Printerpen Workshop door 3D printerpen; de 3D specialist van Nederland. Zaterdag 3 okt en zondag 4 okt. - van 13:00 - 17:00 uur. Een bijdrage voor Jeugdcultuurfonds wordt op prijs gesteld. Iedereen kan meedoen. Zie pag. 8. www.3dprinterpen.nl www.philips-museum.com

48

& architect John Körmeling 41 Kunstenaar Schetsen op A4 | Ketelhuisplein | Strijp-S

Eindhoven | Ketelhuis | 14:00 tot 15:00 uur. Deze les is onder voorbehoud, check de week vooraf nog even de site. Zelf papier, potlood en kartonnetje als onderlegger meenemen. Voor volwassenen.

49

42 Openbare Bibliotheek Eindhoven i.s.m.

Studio Kind | Tekenworkshop met muziek voor kinderen van 6-12 jaar | Za. 3 okt. van 14:00 - 16:00 uur | Kinderen gaan met div. muziekstijlen tekenen om hun gevoelens te uiten. Begeleiding door ervaren kindercoach Tamara van Wijgereden van Studio Kind | Vrije inloop| Meer info www.studiokind.nl

50

51

Van Abbemuseum | Kinder Kunst Club Spannende en leerzame tekenavonturen voor kinderen tussen de 5 en 12 jaar. Locatie: leslokaal Van Abbemuseum | Aanmelden via website verplicht. Fee: € 6,- per kind maar geen kosten voor entree. Volwassenen betalen normaal museum entree maar mogen gratis meedoen bij KKC of zelf het museum ontdekken. Info: www.vanabbemuseum.nl

52

Van Abbemuseum | De Woenselse Poort | GGzE | Vernissage tentoonstelling “Every drawing tells a story” | Opening door De Woenselse Poort dir. Lucian van Heumen om 14:00 uur | 13 portretten & de presentatie van een uniek boek | Kunstenares Carolien de Brouwer is aanwezig Zij begeleidde in het voorjaar van 2015 negen cliënten en vier begeleiders van De Woenselse Poort in het maken van ‘het zelfportret’. Opdracht: kijk in de spiegel, schilder of teken ‘wie je was, of wie je bent, of wilt zijn. | Locatie: studio Van Abbemuseum | Gratis Toegankelijk. Iedereen welkom. Bijdrage voor Jeugdcultuurfonds wordt op prijs gesteld | Info: www.dewoenselsepoort.nl | www.ggze.nl

ARTSPACE FLIPSIDE | Tekenen met de Grote T | Tarwelaan 56A | Open tekenwerkplaats voor alle leeftijden | Elke dag. Info: www.artspaceflipside.nl Hoppenbrouwers tekenen en schilderen Creatieve uitdagingen met aquarelverf Door Nelleke Hoppenbrouwers | Za. 3 okt. 15:00 - 16:30 uur | Alle leeftijden. Deelname kost € 1,- (voor Jeugdcultuurfonds) | Met verschillende technieken in vorm en kleur ontstaan verrassende beelden en vertel je je eigen verhaal ! Meer info: www.hoppenbrouwers.info Zen Zien Tekenen | Za 2 okt & Zo 3 okt.| Atelier Hemelrijken 77, Eindhoven | Voor volwassenen | Inloop van 10:00 tot 16:00 uur | Zen kennismakings workshop met potlood en papier | Een tekensessie over vergankelijkheid; het verwelken van een bloem getekend. Begeleiding door Leo van Vegchel en Gentiana Kerkhof | Meer info via mail: info@zenzientekenen.nl | www.zenzientekenen.nl | T 0628341339 Galerie Nasty Alice | Portfoliomiddag | Sint Antoniusstraat 10 | Eindhoven | Zaterdag 3 okt. 2015 | Van 11:00 - 17:00 uur | Kunstenaars worden uitgenodigd om hun werk te presenteren. Kosten € 5,euro. Opbrengst voor Jeugdcultuurfonds. Drankje aanwezig. Een bijdrage voor Jeugdcultuurfonds wordt op prijs gesteld. Info op www.galerienastyalice.nl

Zondag 4 okt. 53

LEON KEER 3D kunstenaar | Nieuwe Emmasingel | Admirant Shopping | De internationaal befaamde 3D kunstenaar zal 4 dagen lang aan het werk zijn en een 3D illusie tekenen op straat! zie pag.4.

54

Van Abbemuseum | De Woenselse Poort | GGzE | 2e dag van de tentoonstelling “Every drawing tells a story” | 11:00 tot 17:00 uur | 13 portretten & publicatie van een uniek boek | Kunstproject door Carolien de Brouwer met negen cliënten en vier begeleiders van De Woenselse Poort. Zie ook nummer 48. In Studio Van Abbemuseum | Gratis | Iedereen is welkom. Bijdrage voor Jeugdcultuurfonds . www.ggze.nl | www.dewoenselsepoort.nl

55

Citydwellers | TEKEN, DANS & DRAWDIO in de Heuvel | Zo. 4 okt | 12:00 - 17:00 uur | Citydwellers presenteert moderne dans en high-tech tekenen. Danseres Annette Waterschoot van StepbyStep geeft 4 voorstellingen geinspireerd op tekenen. Drawdio: -middels tekeningen een echt licht- en geluidsspektakel creëren + we maken op 1e etage een muurschildering. Winkelcntr. HEUVEL 235-237 | 1e etage & Forum | 8-88 jaar | www.citydwellers.nl

56

Zen Zien Tekenen | Hemelrijken 77, Ehv 10:00 tot 16:00 u. Een tekensessie over vergankelijkheid. Zie ook nummer 47! www.zenzientekenen.nl | T 0628341339

Atelier Cindy | Teken met dobbelsteen een… cartoonfiguur! | Elandsgang 7 | Eindhoven. Za. 3 okt. 14:00 tot 15:30 uur Iedereen kan meedoen. Entree gratis. Tekenmateriaal is aanwezig. Meer info op www.atelier-cindy.blogspot.com Wooninitiatief Plu-s | Space-S bewoners en Plu-S jongeren gaan samen een schilderij mozaiek maken| 13:00 tot 17:00 u. Meer info op www.wooninitiatief-plu-s.nl

Meer informatie over de deelnemers, het programma en de kunstenaars vindt u op de website www.thebigdraweindhoven.nl


8 HET BIG DRAW PROGRAMMA Zondag 4 okt. Zondag 4 okt. Zondag 4 okt. 57

58

59

60

61

62

Tekenmeesters | “De Tekenmachine”. Ketelhuisplein Strijp-S | Eindhoven | Zondag 4 oktober 2015 | 11:00 - 16:00 uur | Deelname kost € 1,- (Jeugdcultuurfonds) Onder begeleiding van “Tekenmeesters” Anneke Vervoort, Beerd Gieteling, Gemma Tegelaers en Hélène Aarts, wordt er met stoepkrijt een gigantisch grote machine getekend op het Ketelhuisplein. www.tekenmeesters.nl

63

Hoppenbrouwers tekenen en schilderen BIG DRAW KINDERATELIER | in Atelier De Hop - 2e etage | Kinderworkshop tekenen door kunstenares Yvonne van Meteren | Zo. 4 okt. van 13:00 tot 15:00 uur | We gaan samen een verhaal tekenen en het wordt een echt BIG DRAW ! Misschien gaan we wel dieren tekenen, want het is dierendag! Deelname kost € 1,- (voor Jeugdcultuurfonds) Leeftijd 6-12 jaar | Info: www.hoppenbrouwers. en op de website: www.tekentraining.nl

64

Plein Air tekenen en aquarelleren Locatie 18 septemberplein & Philips Lichttoren door Peter Rooijakkers i.s.m. Maarten de Kok | Zo. 4 okt 13:00 tot 17:00 uur | Gelieve zelf uw krukje en tekenmateriaal mee te nemen | www.peterrooijakkers.nl

65

Buurthuis ‘T Trefpunt | Woensel Noord The Big Draw middag | Belgiëplein 20, 5628 XJ Eindhoven | van 12:00 tot 17:00 uur | Tal van creative activiteiten | striptekenen met John Heijink | Dansstudio Valentijn doet een dans met kwasten voor kleuters & maken een samen een schilderij | ‘t Snabbeltje komt schminken en nog veel meer. www.t-trefpunt.dse.nl

(On)breekbaar | Kunstproject over kwetsbaarheid & kracht | Workshops kastjes bewerken | Locatie Vitalis Berckelhof restaurant | donderdag 1 okt. | van 11:00 tot 16:00 uur | Deelname kost € 1,- (voor Jeugdcultuurfonds) | Materialen aanwezig | Werk mag meegenomen worden | Voor jong & oud [ ps. er is ook een workshop op donderdag: ander tijdstip ] Info: www.onbreekbaar.com Rochushofje | PRONK multi-family kunstproject | door Auke vd Kerkhof & Marlies van Weelden | Zondag 4 okt. 11:00 tot 16:00 uur | Deelname kost € 1,- (voor Jeugdcultuurfonds) | Meerdere gezinnen zijn welkom om bij het Rochushofje een kunstwerk te maken. We gaan kennismaken, leren en doen. Er wordt gewerkt met spuitverf, rollers en blokwitters op groot formaat plaatmateriaal. Elke gezin brengt een thema in beeld. Je kunt je ter plekke aanmelden. Het kunstwerk mag mee naar huis genomen worden. | Meer informatie op www.aukepraktijkbeeldend.nl Zorgatelier Pinnokio | Sporkenhoutlaan 37 in Schuttersbos | Inwoners maken kennis met ZORGATELIER PINOKKIO op zondag 4 oktober, van 10:00 tot 16:00 uur. | Leuke creatieve middag | Voor inwoners van het Schuttersbos | Samen met kunstenaars zijn we bezig in het atelier & rondleiding! Meer info op www.zorgatelierpinokkio.nl PIT 040 Play in Town | 1000m2 stoepkrijt challenge. In de oude Vestdijk garage gaan we met bezoekers een grote vloertekening maken. Begeleidt door designers en een bak vol stoepkrijt. Ook gaan we digitaal kleuren met kussengamecontroller PILLO op een heel groot scherm. 12:00-17:00 u. Meer info op www.facebook.com/pit040

66

Rochusbuurt Buurthuis De Buut | Draw & Food Fair | door kunstenares en illustrator Josje Godschalk | Van 12:00 tot 17:00 uur | Tal van leuke tekenactiviteiten bij Buurthuis De Buut. We gaan de meest bijzondere recepten tekenen en delen. | Deelname kost € 1,- (voor Jeugdcultuurfonds) | Eventueel aansluitend Buut-Eet-Tafel. Meer info op Facebook page ‘Draw & Food Fair’ van J.Godschalk.

ARTSPACE FLIPSIDE | Tekenen met de Grote T | Tarwelaan 56A | Open tekenwerkplaats voor alle leeftijden | Elke dag. Info: www.artspaceflipside.nl

Dikketje Dap dierenkliniek | Orpheuslaan

67 29-A, 5631 BR, Eindhoven | Open dag

en cartoontekenen | Zondag 4 oktober van 13:00 tot 17:00 uur | Jong en oud is welkom | Cartoonist Bezano is aanwezig. Meer info: www.dikketjedap.com

Museum Eindhoven | 3D Printer68 Philips pen | Leer tekenen met een 3D Printerp-

en Workshop door 3D printerpen; de 3D specialist van Nederland. Zaterdag 3 okt en zondag 4 okt. - van 13:00 - 17:00 uur. Een bijdrage voor Jeugdcultuurfonds wordt op prijs gesteld. Iedereen kan meedoen. Meer info op www.3dprinterpen.nl en www.philips-museum.com

Cindy | Elandsgang 7 | Eindhoven 69 Atelier Teken met een dobbelsteen een monster! Zaterdag 3 oktober - van 14:00 tot 15:30 uur. Iedereen kan meedoen. Entree gratis. Tekenmateriaal is aanwezig. Bijdrage Jeugdcultuurfonds wordt op prijs gesteld. Info: www.atelier-cindy.blogspot.com

Draw Blacklight BURLESQUE Party | 70 Big Club Rouge [stratumseind] | Het teken-

festival The Big Draw 2015 eindigt met een BURLESQUE show & dance party waarbij je jezelf gaat betekenen met speciale lichtgevende verf | vanaf 20:00 uur Meer info: www.rouge-eindhoven.nl

3D Printer Voor kinderen van 8 - 14 jaar

pen

workshop

Het Philips museum is een ideale locatie om kinderen op een leuke manier in aanraking te laten komen met wetenschap en techniek. Tijdens het tekenfestival The Big Draw gaan we aan de slag met iets heel nieuws en bijzonders: tekenen met 3D kunststof draad. Je leert te tekenen wat je verbeelding maar ingeeft. Het is verbazingwekkend om te zien hoe de meest bijzondere constructies ontstaan. Je tekent jouw idee met de gesmolten plastic, op een oppervlak of in de lucht! Lijkt het jou leuk om 3D tekenen uit te proberen? Doe mee. Zaterdag 3 okt. en zondag 4 okt. 13:00 - 17:00 uur. Voor kinderen van 8 -14 jaar. Philips Museum | Emmasingel 31 | 5611 AZ | Eindhoven | T 040 235 9030

In Eindhoven zijn op diverse locaties programmaleaflets en festivalkranten op te halen. Kijk op de achterzijde van deze krant voor informatie.Speciale dank aan 040Projects en Summa Welzijn (studenten) voor alle support. Jullie zijn toppers! & Designburo Stoerrr voor het maken van een Big Draw potlood

www.stoerrr.nl


The Big Draw Eindhoven ... is verbonden aan een collecte voor Jeugdcultuurfonds Eindhoven.


THE BIG DRAW 2016 IS GESTART! Doe mee! Meldt je aan via www.thebigdraweindhoven.nl | Inschrijven voor einde juni 2016 |

SAMEN WAT BETEKENEN


Bedankt voor alle hulp! Het Big Draw team op zaterdag 3 oktober 2015 van links naar rechts, boven naar onder: Kunstenaars/illustatoren: Maarten de Kok, Rudolf Matulessya, het team van Play in Town Juliette Verberk, Sandra van Dijk, Yvonne van Meeteren, Margreeth Broens en Relinde Janssen, EliĂŤtte de Haas + collega (‘t Snabbeltje), Pim van de Heuvel van Ton Smits Huis (niet op foto), Big Draw organisator Yvon van Rijswijk van Creative Habitat en Big Draw fotografen Leo Schliekelmann en Ellen Kroon.


Dank aan www.saskiaholtjer.nl www.saskiaholtjer.nl


Organisatie door:

www.creativehabitat.nl

www.thebigdraweindhoven.nl | info@thebigdraweindhoven.nl | T 0641535595 The Big Draw Eindhoven is een project van Stichting Cirkel | www.stichtingcirkel.org


The Big Draw Eindhoven 1 oktober tot 5 oktober 2016. Kun je niet wachten? Maak hier gerust een tekening :-)


Follow Like Retweet

@thebigdraw040

thebigdraw.nu

SAMEN WAT BETEKENEN©

SAMEN WAT BETEKENEN

IS mogelijk Dankzij

Onze dank aan alle mensen en organisaties die de festivalcommunicatie van The Big Draw 2015 mogelijk maakten: • • • • • • • • • •

Archipel Zorggroep Admirant Shopping Mr. Brown Specs & Beans Woenselse Poort (GGZE) Hoppenbrouwers Tekenen en Schilderen Novalis College Ondernemers Stichting De Bergen (OSDB) Philips Museum Eindhoven Regionaal Historisch Centrum Eindhoven Ton Smits Huis

U hielp ons in 2015 met diensten & middelen: Admirant Shopping Studio De Rode Muis Studio WLT (Wil Wils) Galerie Nasty Alice Proskenion Theatergroep Café De Oude Rechtbank LEGAMASTER (Edding) Hoppenbrouwers Designburo Stoerrr Projects040 Summa College Saskia Holtjer Fotografie Summa kinderopvang/SCW ArtSpace Flipside DYNAMO Prokon Pack (JCF collectebus) Drukkerij Wilco Art Books Centrum voor de Kunsten Lunet Zorg (ateliers) CIVO Design JT Cinema ED en Groot Eindhoven Alle kunstenaars (Dank!!) Expat Spouses Initiative Karikatuur.nl Hoofdsponsoren: OSDB, Drukkerij Wilco Art Books, Edding, Admirant Shopping, Eindhovens Dagblad, Groot Eindhoven.

Extra programmaleaflets en kranten lagen in 2015 bij: Het Parktheater, Van Abbemuseum, Hoppenbrouwers Tekenen en Schilderen, Grand Cafe Berlage, Centrum voor de Kunsten, Openbare Bibliotheek Eindhoven, Torenallee Strijp-S: Caffee Allee, Yksi, De Ontdekfabriek, Office At Work restaurant, Piet Hein Eek Restaurant. Wijkrestaurant Het Cruydenhuisch (Stratum), Wijkrestaurant In De Voortuin (Woensel), Effenaar, NATLAB, Van Piere Boeken.

Stichting Jeugdcultuurfonds Eindhoven Odysseuslaan 2, 5631 JM Eindhoven Email consulent.eindhoven@jeugdcultuurfonds.nl Telefoonnummer 06-13 19 73 17


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.