Page 1

Els ocells comuns com a indicadors del canvi global en regions metropolitanes: el cas de la ciutat de Barcelona

Sergi Herrando Marc Anton MartĂ­ Franch Ă“scar Cabello Xavier Ferrer


1. Factors de canvi global a Barcelona • Canvis usos sòl. Urbanització. • Fragmentació hàbitats. • Invasió d’espècies exòtiques. • Canvi climàtic (illa de calor).

2. Indicadors de canvis basats en seguiments ocells


Ă?ndexs poblacionals

1,2 1 0,8 0,6 0,4 Colom

0,2 0 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012


Ă?ndexs poblacionals

1,2 1 0,8 0,6

Colom

0,4

Pardal

0,2 0 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012


Ă?ndexs poblacionals

1,2 1 0,8 0,6

Colom

0,4

Pardal

0,2

Indicador (mitjana geomètrica)

+

0 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012


Importància d’aquests indicadors

Espècies forestals

Totes les espècies Espècies d’ambients agrícoles PECBMS

Farmland Indicator Únic indicador de fauna reconegut a la legislació UE


Seguiments ocells i indicadors a Barcelona PerĂ­ode (2002) 2005-2013 11 transsectes de 3 km (66 seccions 500 m) 16 participants


Estat de l’avifauna de Barcelona 1,6

Índexs poblacionals

1,4 1,2

Empitjorament hàbitat a l’hivern a Barcelona?

1 0,8 0,6 0,4

autoctòns primavera (IC95%); 30 sp

0,2

autòctons hivern (IC95%); 26 sp

Millora hàbitat a l’hivern a centreeuropa?

0 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012


Índexs poblacionals

Podem emprar-los en diferents ciutats? 2 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0

2 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0

Mean +/- 95% CI

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Mean +/- 95% CI

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Barcelona: Widespread species in this city (WSC, 14 sp)

Brussels: Widespread species in this city (WSC, 19 sp)

Barcelona: Widespread Species in European Cities (WSEC,15 sp)

Brussels: Widespread Species in European Cities (WSEC,19 sp)

Animal Biodiversiy and Conservation, 35.1: 141–150.

Indicadors de l’estat general dels ocells autòctons. No informen de la resposta dels ocells a un procés determinat!


Si l’efecte de determinats processos sobre els ocells pot ser quantificat en forma de resposta de les espècies podem generar indicadors de procés.

1961-1990

2070-2099 segons predic. clima -0,455 Quantificació resposta

+0,66


CLIMEns -0,741

Indicador =

Sp afectades + Sp afectades -


1. Factors de canvi global a Barcelona • • • •

Canvis usos sòl. Urbanització. Fragmentació hàbitats. Invasió d’espècies exòtiques. Canvi climàtic (illa de calor).


Factor de canvi: Edificació vs Verd Urbà

-0,01

+0,01

+0,02

+0,03

+0,04

Gairebé totes les espècies urbanes responen (+) a aquest gradient!


Índex poblacional

Indicador efectes del verd urbà en els ocells

140 130 120 110 100 90 80 70 60

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Anàlisi SOCC primavera (19 espècies)

2012


Índex poblacional

Indicador efectes del verd urbà en els ocells

140 130 120 110 100 90 80 70 60

Superfície verda Indicador ocells 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012


1. Factors de canvi global a Barcelona • • • •

Canvis usos sòl. Urbanització. Fragmentació hàbitats. Invasió d’espècies exòtiques. Canvi climàtic (illa de calor).


Indicador efectes del verd urbà en els ocells sobre quadrats 500x500 m a l’atzar

Dades del projecte Atles dels

Ocells nidificants de Barcelona


Hi ha un efecte de fragmentació a Barcelona? Superfície d’espai verd dins del quadrat 500x500 m Pas 1 Relació significativa R2 = 0.4898; p < 0.0001 Indicador = 0.0809+3.1977E-5*x; 0.95 Conf.Int.

verd urbà Indicador ocells Indicador

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0 0

2000

4000

6000 2

Àrea de verd (m )

Superfície de verd

8000

10000


Hi ha un efecte de fragmentació a Barcelona ciutat? Superfície d’espai verd dins del quadrat 500x500 m Condiciona fortament als ocells del verd urbà Pas 2 Superfície d’espai verd a l’entorn del quadrat La cobertura arbòria al voltant del quadrat podria ser un factor limitant... Distància entre quadrat i Collserola Proximitat a Collserola, possible font per a colonitzacions d’ocells forestals... Longitud de carrer arbrat a l’entorn del quadrat L’arbrat del carrer podria ser clau per en la connectivitat per als ocells associats al verd urbà...

Relacions no significatives Factor 1: p = 0,69 Factor 2: p = 0,72 Factor 1

Factor 2


1. Factors de canvi global a Barcelona • • • •

Canvis usos sòl. Urbanització. Fragmentació hàbitats. Invasió d’espècies exòtiques. Canvi climàtic (illa de calor).


Indicador ocells exòtics Barcelona ciutat

Índex poblacional

1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 2005

2006

2007

2008

2009

2010

Indicador espècies exòtiques (IC95%)

2011

2012


I l’efecte de plantes exòtiques vs natives en ocells?

Ocells autòctons Múltiple R2: 0,38 F=5,31; P=0,016; d.f. 2, 17 Abundància plantes exòtiques Abundància plantes natives

Ocells exòtics p

Estima Beta

0,05 0,01

0,39 0,50

Múltiple R2: 0,31 F=3,77; P=0,043; d.f. 2, 17 Abundància plantes exòtiques Abundància plantes natives

Dades del projecte Atles dels

Ocells nidificants de Barcelona

p

Estima Beta

0,01 0,76

0,55 0,06


1. Factors de canvi global a Barcelona • • • •

Canvis usos sòl. Urbanització. Fragmentació hàbitats. Invasió d’espècies exòtiques. Canvi climàtic (illa de calor).


Podem veure l’efecte d’illa de calor de Barcelona en context de canvi climàtic?


Podem veure l’efecte d’illa de calor de Barcelona en context de canvi climàtic?

1,4

1,2

1

0,8

més info: www.ecco.cat

0,6 2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Espècies afavorides pel canvi climàtic Espècies desafavorides pel canvi climàtic

2011

2012


Podem veure l’efecte d’illa de calor de Barcelona en context de canvi climàtic? 140 130 120 110 100 90 80 2005

2006

2007

2008

Espècies desafavorides

2009

2010

2011

2012

Espècies afavorides

... tant per CAT com BCN, pendent d’ajustar les respostes de cada espècie al context mediterrani (ara respostes a escala europea)


Moltes grĂ cies!

Els ecosistemes metropolitans davant del canvi global

Barcelona, 12 de novembre de 2013

Els ocells comuns com a indicadors del canvi global en regions metropolitanes, Sergi Herrando, ICO  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you