Sergi herrando se2015

Page 1

Serveis ecosistèmics i biodiversitat: el paper dels ocells forestals Sergi Herrando

Millorar el monitoratge dels ecosistemes que s贸n particularment importants per als serveis que proveeixen.


Millenium Ecosystem Assessment. 2003.


Quins son els serveis ecosistèmics que proporcionen els ocells?


Característiques dels ocells que els fa funcionals? Mobilitat - cerca d’aliment: transport dins i entre ecosistemes


Tipus de funcionalitat ecològica dels ocells forestals Dispersió llavors

Control insectes

Pol·linització

Control vertebrats

Fertilització

Eliminació cadàvers

Herbivoria

Enginyeria de l’ecosistema


Dispersió llavors • Reducció depredació llavors, patògens, competència amb altres individus, etc. • Capacitat de colonització • Molt important als tròpics, i substancial als subtròpics (Mediterrani !) • Gradient funcional dispersors-consumidors (sud-nord)

Consumidors també estructuren l’ecosistema!


Dispersió llavors al mediterrani • Sílvids i túrdids (c. 10 espècies ocells)

• Aladern, fals aladern, llentiscle, ullastre i un llarg etcètera

• Còrvids (c. 3 espècies ocells, bàsicament gaig) • Esbarzers, aranyoners, rosers...

• Roures, alzines, sureres...


Indicador dispersors de llavors (hivern)

Sp. hivernants Sp. residents

• Interpretació canvis complex. Factors: • Productivitat (polls nascuts en primavera; quan són insectivors!) • Hivernada variable segons recursos i temperatura més al nord


Dispersió llavors al mediterrani

• Gaigs dispersaven aglans entre 5 i 1.000 m (mitjana 263 m) • Dispersió diferencial: • Nul·la en hàbitats oberts • Baixa als alzinars • Alta a les pinedes autòctones i plantacions

• Controvèrsia amb dispersió d’espècies de plantes exòtiques.


Control poblacions insectes

Va tenir una gran importància en “ornitologia econòmica” (1850-1934)

Pesticides


Control poblacions insectes

Control en densitats insectes “normals”

Fora de l’abast del control pels ocells en explosions demogràfiques (Lymantria dispar a Menorca)


Control poblacions insectes al mediterrani


Enginyers de l’ecosistema

• Modifiquen l’estructura física dels ecosistemes i els recursos per a altres organismes • Associat sovint a la construcció de nius


Enginyers de l’ecosistema forestal

• Picot garser gros

• Picot verd


Serveis culturals: “Birdwatchers” Cordell, H.K. & Herbert, N.G. (2002) The popularity of birding is still growing. Birding 34: 54–59 • 69 milions de nordamericans > 16 anys (1/3 del total) van identificar o fotografiar almenys una espècie d’ocell a l’any • 19 milions de persones als USA van anar a veure ocells més 50 dies/any • 800.000 llocs de treball directament o indirectament associats als USA • El 41% dels 1.000.000.000 dollars que ingressa anualment Costa Rica en turisme prové del turisme ornitològic. • ...Dades dels birdwatchers

Observacions anuals ocells forestals


Serveis culturals: “amants dels ocells�


Serveis culturals: premsa, TV, etc.


Serveis culturals: ocells i ocellaires


Serveis culturals: benestar sonor

• El cant dels ocells és un element clau del paisatge sonor que percebem sense esforç i que pot contribuir al benestar físic i mental.


Serveis culturals: benestar sonor

Ordre

Homes (n= 23)

Dones (n=27)

1

4,65

4,74

Pit-roig

2

4,52

4,48

Cadernera

3

4,43

4,30

Mallarenga blava

4

4,04

4,30

Gafarró

5

3,91

4,30

Merla

6

3,83

3,89

Estornell vulgar

7

3,57

3,78

Cuereta blanca

8

3,52

3,41

Tallarol capnegre

9

3,22 Pardal

3,2 Falciot

10

3,04

3,07

Tallarol de casquet

11

2,87

3,04

Gavià argentat

Ocells

Cant o veu generadora de benestar 1-Gens

2-Poc

3-Normal 4-Força

5-Molt

12 13 14 15 Suma

2,87 falciot 2,85 Pardal 2,17

2,67

Cotorreta

1,96 1,78 44,30

1,93 Colom 1,67 Garsa 45,56Serveis ecosistèmics. Regulació; espècie insectívora que té un paper en el control de plagues vegetals. Cultural; ocell de gran interès educatiu. Resulta fàcil aproximar-se a la seva biologia mitjançant caixes-niu o menjadores artificials.


Serveis culturals: coneixement • Segurament l’efecte indirecte més rellevant dels ocells és el seu potencial com indicadors ambientals en aquesta biosfera tant canviant a causa de l’acció humana


Serveis culturals: coneixement


Serveis culturals: coneixement


Quants ocells forestals són importants com a proveïdors de serveis ecosistèmics a Catalunya? Suport

Diversitat ornítica 60 sp forestals 30 sp matollars

Aprovisionament (8 cinegètiques) Regulació 44 controlen insectes 13 dispersen llavors Cultural 90 mostren algun interèsMoltes grĂ cies!!


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.