Page 1

VI JORNADA CREAF – SCB – ICHN 3 desembre 2009

Aturem la pèrdua de biodiversitat Restauració d’hàbitats: És realment una eina efectiva?

GISELA LORAN BENAVENT Di Directora Di Divisió i ió d de M Medi di A Ambient bi Taller d’Enginyeria Ambiental, SL


Restauració d’hàbitats: d hàbitats: És realment una eina efectiva? Pèrdua d’ecosistemes a ritme accelerat NO compensada p per p restauració d’hàbitats Fracàs objectiu j countdown 2010 CANVI GLOBAL

POLÍTICA AMBIENTAL UE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE Taller d’Enginyeria Ambiental, SL


Restauració d’hàbitats: És É realment una eina efectiva?

Que entenem per restauració d’hàbitats?  Recuperar situacions anteriors  Reformular hàbitats en un territori transformat

RESTAURAR/BIODIVERSITAT Taller d’Enginyeria Ambiental, SL


Restauració d’hàbitats: És É realment una eina efectiva?

Quan podem parlar de hàbitat restaurat?  Dimensions dels projectes de restauració: actuacions molt puntuals  S’ha restaurat un espai: podem parlar de millora en biodiversitat?  Processos d’homogeneïtzació: uns tipus d’hàbitats estan “més de moda” que d’altres

Eina fonamental: planificar i actuar Taller d’Enginyeria Ambiental, SL


PROBLEMÀTICA  Processos complexes: formació i experiència  Confondre restauració d’hàbitats d hàbitats amb dissenys urbanístics de jardineria  Manca coneixement de les tecnologies disponibles a nivell dels processos de presa de decisions i en l’execució de projectes i obres  La restauració no s’acaba amb l’execució d’una obra. que passa amb el manteniment?  Pocs projectes rellevants  Tecnologies importades.

NECESSITAT D’IMPOSAR RIGOR TÈCNIC I CIENTIFIC Taller d’Enginyeria Ambiental, SL


LA RESTAURACIÓ Ó SÍ ES UNA EINA EFECTIVA  Comptem amb bons exemples d’èxit.  Estem lluny de les inversions en restauració de països com EUA EUA, Regne Unit, França, Alemanya, Dinamarca, etc...  Més i més formació i divulgació.  Explicar els encerts, però sobretot els errors, per poder corregir.  Fer participar a la societat: posar en valor valor.

RECORDAR SEMPRE QUE CONSERVAR ES MÉS EFECTIU QUE RESTAURAR Taller d’Enginyeria Ambiental, SL


Al Algunes experiències iè i  Mesures compensatòries p i Restauració d’hàbitats dins el projecte de desviament del tram final del riu Llobregat  Creació de nous hàbitats litorals: platja de Cal Tet Tet.  Programa de conservació i manteniment de lleres fluvials a Catalunya y  Restauració de l’estany d’Ivars d’Urgell

Taller d’Enginyeria Ambiental, SL


Al Algunes experiències iè i  Mesures compensatòries p i Restauració d’hàbitats dins el projecte de desviament del tram final del riu Llobregat

Taller d’Enginyeria Ambiental, SL


Noves xarxes viàries i ferroviàries: TAV, autovia Baix Llobregat, mercaderies Port, Pota Sud, línia 9 metro, ...

Desviament Llobregat

Ampliació Aeroport

Depurbaix ZAL

Terminal TAV

Tercera pista

Ampliació Port

Nova Platja

Taller d’Enginyeria Ambiental, SL


Taller d’Enginyeria Ambiental, SL


Taller d’Enginyeria Ambiental, SL


Taller d’Enginyeria Ambiental, SL


Taller d’Enginyeria Ambiental, SL


Pl t generall Planta


Taller d’Enginyeria Ambiental, SL


Taller d’Enginyeria Ambiental, SL


Taller d’Enginyeria Ambiental, SL


Taller d’Enginyeria Ambiental, SL


Taller d’Enginyeria Ambiental, SL


Taller d’Enginyeria Ambiental, SL


Taller d’Enginyeria Ambiental, SL


Taller d’Enginyeria Ambiental, SL


Críes de corriol camanegre nascudes a l’entorn de les obres


Al Algunes experiències iè i

 Creació de nous hàbitats litorals: platja de Cal Tet.

Taller d’Enginyeria Ambiental, SL


Taller d’Enginyeria Ambiental, SL


Taller d’Enginyeria Ambiental, SL


Taller d’Enginyeria Ambiental, SL


Taller d’Enginyeria Ambiental, SL


Taller d’Enginyeria Ambiental, SL


Pl t generall Planta


Al Algunes experiències iè i  Programa g de conservació i manteniment de lleres fluvials a Catalunya

Taller d’Enginyeria Ambiental, SL


Manteniment cap. Hidrà uliques Conservar la capacitat de drenatge. Taller d’Enginyeria Ambiental, SL Gestionar i controlar els sediments formats


Taller d’Enginyeria Ambiental, SL


Manteniment M t im t cap. Hid HidrĂ uliques. Ă  li s Conservar C s lla capacitat it t de d drenatge. d t Gestionar i controlar els acopis de material vegetal formats

Taller d’Enginyeria Ambiental, SL


Conservar i potenciar patrimoni biològic i natural. Taller d’Enginyeria Ambiental, SL Potenciació veg. autòctona, (eliminació espècies alòctones)


Controlar l’estabilitat dels marges

Taller d’Enginyeria Ambiental, SL


Controlar l’estabilitat dels marges

Taller d’Enginyeria Ambiental, SL


Altres problemàtiques. Evitar i lluitar contra els abocaments de qualsevol Taller d’Enginyeria Ambiental, SL tipus, i captacions irregulars (T.Céllecs –Vilanova V.)


Control obres d’altres infraestructures

Taller d’Enginyeria Ambiental, SL


Altres problemĂ tiques. Abocaments, etc

Taller d’Enginyeria Ambiental, SL


Taller d’Enginyeria Ambiental, SL


Taller d’Enginyeria Ambiental, SL


Taller d’Enginyeria Ambiental, SL


Taller d’Enginyeria Ambiental, SL


Taller d’Enginyeria Ambiental, SL


Taller d’Enginyeria Ambiental, SL


Taller d’Enginyeria Ambiental, SL


Taller d’Enginyeria Ambiental, SL


Taller d’Enginyeria Ambiental, SL


Taller d’Enginyeria Ambiental, SL


Taller d’Enginyeria Ambiental, SL


Al Algunes experiències iè i  Restauració de l’estany y d’Ivars d’Urgell g

Taller d’Enginyeria Ambiental, SL


Taller d’Enginyeria Ambiental, SL


Taller d’Enginyeria Ambiental, SL


Taller d’Enginyeria Ambiental, SL


Taller d’Enginyeria Ambiental, SL


Taller d’Enginyeria Ambiental, SL


VI JORNADA CREAF – SCB – ICHN 3 desembre 2009

Moltes gràcies!

GISELA LORAN BENAVENT Directora Divisió de Medi Ambient Taller d’Enginyeria Ambiental, SL

2009 tea loran  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you