Page 1

20 anys de seguiment de poblacions de papallones diürnes Constantí Stefanescu Museu de Granollers Ciències Naturals


Els insectes: component clau de la biodiversitat del Planeta


Els grups mÊs diversos d d’insectes insectes


Els ropalòcers com a bioindicadors

Thomas et al., 2004. Science, 303: 18791879-1881


El CBMS


Metodologia del CBMS – censos visuals i l de d papallones ll


Metodologia del CBMS - els t transsectes t 

Transsectes de ca ca. 2 km

Preferentment circulars

Dividits en vàries seccions

Seccions coincidents amb hàbitats diferenciats 

Hàbitats caracteritzats per comunitats vegetals (CORINE) 

Transectes digitalitzats amb SIG


La xarxa del CBMS al 2008

5

12 8

28 8

2

6

alzinar mediterrani carrascar alzinar muntanyenc màquies línia litoral boscos medioeuropeus nivell alpí i subalpí


Càlcul de tendències poblacionals

C. C. pamphilus pamphilus C. C. dorus dorus C. C. arcania arcania

33

11

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

00 1994

Índ dex anuall

22


20 006 20 007 20 008

2007 2008

20 001

20 000

19 999

19 998

19 997

19 996

2006

0

20 005

10

2005

20

20 004

30

2004

40

20 003

50

2003

60

20 002

N. antiopa

2002

2001

2000

1999

1998

70

1997

80

1996

19 995

19 994

Índ dex anual 3

1995

1994

Índex a anual

Càlcul de tendèncias poblacionals A.paphia

2

1

0


La xarxa del CBMS al 2008 Tendències significatives 45

Número d N d'espècies s

40

4

6

35

fort descens descens moderat

30 25

9

augment moderat

18

24

fort augment g

27

20 15 10 5

10

16

Tendències incertes

0 Tendències significatives

augment

Tendències no significatives

descens

5 10

positiu negatiu


Indicadors d’hàbitat amb p papallones p Vanessa atalanta

Densitat (ex./100 m) .

1 1,4

SI = 0,49

1,2 0,8 1 0,6 0,8 0,6 0,4 0,4 0,2 0,2 0 1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17

Categories d'hàbitats

Pararge Pararge aegeria aegeria

Densitat (ex./100 m) .

451 40 0,8 , 35

SI SI == 1,42 1,42

30 0,6 25 20 0,4 15 10 0,2 5 00 11 22 33 44

55

66

77

88

99 10 10 11 12 13 14 15 16 17

Categories Categories d'hàbitats d'hàbitats

Densitat (ex./100 m) .

Limenitis camilla 1 2,5 0,9 , 0,8 2 0,7 0,6 1,5 0,5 0,4 1 0,3 0,2 0,5 01 0,1 0

SI = 2,60

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17

Categories d'hàbitats

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

-

Sense vegetació Landes i brugueraras Matollar esclerofil·le Prats calcaris de teròfits Prats calcaris muntans i subalpins Prats silícics de teròfits Prats silícics muntans i subalpins Prats mesòfils i dalladors Bosc de caducifolis Bosc de coníferes Bosc de ribera Alzinars Vegetació d'aiguamolls Agricultura intensiva Cereals Conreu llenyós de secà Vegetació ruderal


Evolució d’indicadors d’hàbitat 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 1994

1995

1996

1997

Indicador forestal

1998

1999

2000

2001

Indicador generalistes

2002

2003

2004

Indicador matollars

2005

2006

2007

Indicador prats

2008


Closes del Tec


Closes del Tec

2000

1997

2003

SECCIĂ“ 4


1.2 (a) 1 0.8

Moris sita-Horn s similarity index

0.6 0.4 0.2

(b) 1 0.8 0.6 04 0.4 0.2 0 1997

Abandoned sections Managed sections 1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005


Populatio on trends (sec ctions 1-5)

Pti

0.2 Mla Pce Pra

0.1

Pae

Cca

Pna

Car

-0.5

Pc-a Lme

Lpi

Mju

Pma

Vat Iio

Acr Ove Pma

Cal

Pbr

Lbo Pya Lph

-0.1

-0.2

Cpa

0.5

Pic

1

Ccr

Par

Woodland

Grassland

Habitat preferences (PCA axis I scores)

Stefanescu et al., 2009.

Insect Conserv. Div., 2: 261-269.


Grassland Butterfly y Indicator European species trends 300

Lycaena phlaeas Polyommatus coridon

250 200 150 100 50 0 1990

1993

1996

1999

2002

2005


Grassland Butterfly y Indicator European Grassland B tt fl IIndicator Butterfly di t 120

B utterfly Co nservatio n Euro pe / Statistics Netherlands

100 80 60 40 20 0 1990

1993

1996

1999

2002

2005


El clima com a determinant de l di la diversitat it t d de les l papallones ll

Stefanescu et al. (en revisi贸). Ecography.


Pics de diversitat en papallones


Canvis en la fenologia 80 70

Melanargia lachesis

(a)

Ochlodes venata

(b)

60 50 40 30 20 10

Weekly coun nts

0 50 40 30 20 10 0 40 (c)

Polyommatus icarus

35 30 25 20 15 10 5 0 1

3

March

5

7

9

April

11 13 15 17 19 21 23 25 27 29

May

June

July

August Sept.


Canvis en la fenologia Peak of abundance 14

Later

Earlier

12 10 8 6 4 2 0 3-5

1-3

ns

ns

Weeks

Fig. 3. Phenological changes in butterflies at El Cortalet from 1988 to 2002. Frequency distribution of the species with advancing d i andd delaying d l i trends t d in i phenophases. h h ( ) First (a) Fi t appearance dates d t for f 16 species; i (b) mean flight fli ht dates d t for f 18 species. Significant trends (P < 0.05) are shown in black for advances; non-significant in grey.

Stefanescu et al.,, 2003. Global Change g Biol.,, 9: 1494-1506


Conseqüèncias sobre la xarxa tròfica

Both et al., 2006. Nature, 441: 81 83 81-83


Canvis en la distribució: aparició d d’espècies espècies africanes


Canvis en la distribuci贸: contraccions dels l铆mits meridionals

Parmesan ett al., P l 1999. 1999 Nature, 399: 579-583


Desenvolupament d’un indicador de canvi climàtic Hi Hipparchia hi fidia fidi

STI=13.5ºC

Source: Kudrna 2002


Desenvolupament d’un indicador de canvi climàtic 

Co ommunity TTemperat ure Index (oC)

8,8

8,6

8,4

8,2 1990

1993

1996

1999

2002

2005

Evolució del CTI a: - UK - Holanda - Finlàndia - Catalunya


Catalan Butterfly Monitoring Scheme (CBMS) ConstantĂ­ Stefanescu: canliro@teleline.es Web del CBMS: www. catalanbms.org


Pèrdua de p prats i de biodiversitat Patch are ea loss (%)

100

80

60

40

20

0 Estonia

Finland

Germany

Spain

Sweden

Butterflies

Plants

5

0

Plants

30

30

20

20

Partial rresiduals

Partial rresiduals

Partial rresiduals

10

10

0

10

0

-5 -10

-10

-10

-20 0.1

1

10

100

Current patch area in ha

1000

-20 0.1

1

10

100

Current patch area in ha

1000

0.1

1

10

100

Past patch area in ha

1000


Respostes en papallones i ocells

2009 mcng stefanescu