Page 1

Conservaci´o i reintroducci´o de vertebrats Bernat Claramunt i L´ opez CREAF Centre de Recerca Ecol` ogica i Aplicacions Forestals i Unitat d’Ecologia, Departament de Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia Universitat Aut` onoma de Barcelona (UAB)

3 de desembre del 2009

B. Claramunt L´ opez (CREAF)

ICHN-SCB-CREAF

3 de desembre del 2009

1 / 44


La IUCN

International Union for Conservation of Nature

B. Claramunt L´ opez (CREAF)

ICHN-SCB-CREAF

3 de desembre del 2009

2 / 44


La IUCN

Reintroducci´ o Un intent per establir una esp`ecie en una ` area que en algun moment form` a part de la seva distribuci´ o, per` o de la qual s’ha extirpat o extingit

Finalitat Establir una poblaci´ o viable d’una esp`ecie, amb una distribuci´o natural en estat silvestre. Hauria de ser introdu¨ıda dins l’`area de distribuci´ o primitiva i no hauria de caldre gaireb´e gens de gesti´o a llarg termini

Objectius Augmentar la probabilitat de superviv`encia d’una esp`ecie a llarg termini Re-establir una esp`ecie clau (en sentit ecol` ogic o cultural) Mantenir i/o restaurar al biodiversitat natural Prove¨ır beneficis econ` omics a l’economia local i/o nacional Promoure la conscienciaci´ o sobre la conservaci´o . . . o alguna combinaci´ o de les anteriors

B. Claramunt L´ opez (CREAF)

ICHN-SCB-CREAF

3 de desembre del 2009

3 / 44


La IUCN

Reintroducci´ o Un intent per establir una esp`ecie en una ` area que en algun moment form` a part de la seva distribuci´ o, per` o de la qual s’ha extirpat o extingit

Finalitat Establir una poblaci´ o viable d’una esp`ecie, amb una distribuci´o natural en estat silvestre. Hauria de ser introdu¨ıda dins l’`area de distribuci´ o primitiva i no hauria de caldre gaireb´e gens de gesti´o a llarg termini

Objectius Augmentar la probabilitat de superviv`encia d’una esp`ecie a llarg termini Re-establir una esp`ecie clau (en sentit ecol` ogic o cultural) Mantenir i/o restaurar al biodiversitat natural Prove¨ır beneficis econ` omics a l’economia local i/o nacional Promoure la conscienciaci´ o sobre la conservaci´o . . . o alguna combinaci´ o de les anteriors

B. Claramunt L´ opez (CREAF)

ICHN-SCB-CREAF

3 de desembre del 2009

3 / 44


La IUCN

Reintroducci´ o Un intent per establir una esp`ecie en una ` area que en algun moment form` a part de la seva distribuci´ o, per` o de la qual s’ha extirpat o extingit

Finalitat Establir una poblaci´ o viable d’una esp`ecie, amb una distribuci´o natural en estat silvestre. Hauria de ser introdu¨ıda dins l’`area de distribuci´ o primitiva i no hauria de caldre gaireb´e gens de gesti´o a llarg termini

Objectius Augmentar la probabilitat de superviv`encia d’una esp`ecie a llarg termini Re-establir una esp`ecie clau (en sentit ecol` ogic o cultural) Mantenir i/o restaurar al biodiversitat natural Prove¨ır beneficis econ` omics a l’economia local i/o nacional Promoure la conscienciaci´ o sobre la conservaci´o . . . o alguna combinaci´ o de les anteriors

B. Claramunt L´ opez (CREAF)

ICHN-SCB-CREAF

3 de desembre del 2009

3 / 44


La IUCN

Re-introduccions, translocacions i suplementacions Translocaci´ o Moviment d’animals salvatges des d’una part del seu territori a una altra (normalment sense individus de l’esp`ecie)

Suplementaci´ o Addici´ o d’individus a una poblaci´ o existent de la mateixa esp`ecie

B. Claramunt L´ opez (CREAF)

ICHN-SCB-CREAF

3 de desembre del 2009

4 / 44


La IUCN

Re-introduccions, translocacions i suplementacions Translocaci´ o Moviment d’animals salvatges des d’una part del seu territori a una altra (normalment sense individus de l’esp`ecie)

Suplementaci´ o Addici´ o d’individus a una poblaci´ o existent de la mateixa esp`ecie

B. Claramunt L´ opez (CREAF)

ICHN-SCB-CREAF

3 de desembre del 2009

4 / 44


La IUCN

Qu`e cal fer abans i despr´es? Abans Activitats biol` ogiques Factabilitat i antecedents Experi`encies Elecci´ o del lloc i tipus d’alliberament Avaluaci´ o del lloc d’alliberament Disponibilitat de poblacions

Requeriments socioecon` omics i legals Recolzament pol´ıtic i financer Actitud dels locals

Planificaci´ o, preparaci´ o i alliberament

Despr´ es Seguiment de tots (o una mostra) dels individus alliberats Estudis demogr` afics, ecol` ogics i de comportament Revisi´ o, reprogramaci´ o o aturada Avaluaci´ o de l’`exit de la reintroducci´ o B. Claramunt L´ opez (CREAF)

ICHN-SCB-CREAF

3 de desembre del 2009

5 / 44


La IUCN

Qu`e cal fer abans i despr´es? Abans Activitats biol` ogiques Factabilitat i antecedents Experi`encies Elecci´ o del lloc i tipus d’alliberament Avaluaci´ o del lloc d’alliberament Disponibilitat de poblacions

Requeriments socioecon` omics i legals Recolzament pol´ıtic i financer Actitud dels locals

Planificaci´ o, preparaci´ o i alliberament

Despr´ es Seguiment de tots (o una mostra) dels individus alliberats Estudis demogr` afics, ecol` ogics i de comportament Revisi´ o, reprogramaci´ o o aturada Avaluaci´ o de l’`exit de la reintroducci´ o B. Claramunt L´ opez (CREAF)

ICHN-SCB-CREAF

3 de desembre del 2009

5 / 44


La IUCN

Qu`e cal fer abans i despr´es? Abans Activitats biol` ogiques Factabilitat i antecedents Experi`encies Elecci´ o del lloc i tipus d’alliberament Avaluaci´ o del lloc d’alliberament Disponibilitat de poblacions

Requeriments socioecon` omics i legals Recolzament pol´ıtic i financer Actitud dels locals

Planificaci´ o, preparaci´ o i alliberament

Despr´ es Seguiment de tots (o una mostra) dels individus alliberats Estudis demogr` afics, ecol` ogics i de comportament Revisi´ o, reprogramaci´ o o aturada Avaluaci´ o de l’`exit de la reintroducci´ o B. Claramunt L´ opez (CREAF)

ICHN-SCB-CREAF

3 de desembre del 2009

5 / 44


La IUCN

Qu`e cal fer abans i despr´es? Abans Activitats biol` ogiques Factabilitat i antecedents Experi`encies Elecci´ o del lloc i tipus d’alliberament Avaluaci´ o del lloc d’alliberament Disponibilitat de poblacions

Requeriments socioecon` omics i legals Recolzament pol´ıtic i financer Actitud dels locals

Planificaci´ o, preparaci´ o i alliberament

Despr´ es Seguiment de tots (o una mostra) dels individus alliberats Estudis demogr` afics, ecol` ogics i de comportament Revisi´ o, reprogramaci´ o o aturada Avaluaci´ o de l’`exit de la reintroducci´ o B. Claramunt L´ opez (CREAF)

ICHN-SCB-CREAF

3 de desembre del 2009

5 / 44


La IUCN

Per qu`e re-introdu¨ım? Principals raons per reintrodu¨ır vertebrats: Conservaci´o Cacera Recerca ` si, per`o. . . PER QUE? Destrucci´o de l’h`abitat Sobre-explotaci´o de les poblacions Negoci Recerca B. Claramunt L´ opez (CREAF)

ICHN-SCB-CREAF

3 de desembre del 2009

6 / 44


La IUCN

Per qu`e re-introdu¨ım? Principals raons per reintrodu¨ır vertebrats: Conservaci´o Cacera Recerca ` si, per`o. . . PER QUE? Destrucci´o de l’h`abitat Sobre-explotaci´o de les poblacions Negoci Tragelaphos eurycerus

Recerca B. Claramunt L´ opez (CREAF)

ICHN-SCB-CREAF

3 de desembre del 2009

6 / 44


La IUCN

Per qu`e re-introdu¨ım? Principals raons per reintrodu¨ır vertebrats: Conservaci´o Cacera Recerca ` si, per`o. . . PER QUE? Destrucci´o de l’h`abitat Sobre-explotaci´o de les poblacions Negoci Tragelaphos eurycerus

Recerca B. Claramunt L´ opez (CREAF)

ICHN-SCB-CREAF

3 de desembre del 2009

6 / 44


Revisions cient´ıfiques

Revisions Cient´ıfiques B. Claramunt L´ opez (CREAF)

ICHN-SCB-CREAF

3 de desembre del 2009

7 / 44


Revisions cient´ıfiques

Els informes de la IUCN

Invertebrats (4) Peixos (7) Amfibis (3) R`eptils (8) Ocells (17) Mam´ıfers (13) Plantes (10)

http://www.iucnsscrsg.org B. Claramunt L´ opez (CREAF)

ICHN-SCB-CREAF

3 de desembre del 2009

8 / 44


Revisions cient´ıfiques

Els informes de la IUCN

Per tant, sembla que tot va prou b´e. . .

B. Claramunt L´ opez (CREAF)

ICHN-SCB-CREAF

3 de desembre del 2009

9 / 44


Revisions cient´ıfiques

Els informes de la IUCN

Per tant, sembla que tot va prou b´e. . .

B. Claramunt L´ opez (CREAF)

ICHN-SCB-CREAF

3 de desembre del 2009

9 / 44


Revisions cient´ıfiques

Revisions de revistes cient´ıfiques

B. Claramunt L´ opez (CREAF)

ICHN-SCB-CREAF

3 de desembre del 2009

10 / 44


Revisions cient´ıfiques

Revisions cient´ıfiques

B. Claramunt L´ opez (CREAF)

ICHN-SCB-CREAF

3 de desembre del 2009

11 / 44


Revisions cient´ıfiques

Revisions cient´ıfiques

B. Claramunt L´ opez (CREAF)

ICHN-SCB-CREAF

3 de desembre del 2009

11 / 44


Revisions cient´ıfiques

Revisions cient´ıfiques

B. Claramunt L´ opez (CREAF)

(Griffith et al. 1989, Science 245)

ICHN-SCB-CREAF

3 de desembre del 2009

12 / 44


Revisions cient´ıfiques

Revisions cient´ıfiques

(Griffith et al. 1989, Science 245)

Translocacions per a la conservaci´ o 93 vertebrats (1975-1986) 90% esp`ecies cineg`etiques ungulats 39% gallin` acies 43% an`atides 12%

7% esp`ecies vulnerables, en perill. . . rapinyaires 28% marsupials 22%

` Exits 55% (conservaci´ o) 72% (esp`ecies cineg`etiques)

B. Claramunt L´ opez (CREAF)

ICHN-SCB-CREAF

Hieraaetus fasciatus 3 de desembre del 2009

13 / 44


Revisions cient´ıfiques

Revisions cient´ıfiques

(Griffith et al. 1989, Science 245)

Translocacions per a la conservaci´ o 93 vertebrats (1975-1986) 90% esp`ecies cineg`etiques ungulats 39% gallin` acies 43% an`atides 12%

7% esp`ecies vulnerables, en perill. . . rapinyaires 28% marsupials 22%

` Exits 55% (conservaci´ o) 72% (esp`ecies cineg`etiques)

B. Claramunt L´ opez (CREAF)

ICHN-SCB-CREAF

Hieraaetus fasciatus 3 de desembre del 2009

13 / 44


Revisions cient´ıfiques

Revisions cient´ıfiques

(Griffith et al. 1989, Science 245)

Translocacions per a la conservaci´ o 93 vertebrats (1975-1986) 90% esp`ecies cineg`etiques ungulats 39% gallin` acies 43% an`atides 12%

7% esp`ecies vulnerables, en perill. . . rapinyaires 28% marsupials 22%

Coturnix coturnix. . .

` Exits 55% (conservaci´ o) 72% (esp`ecies cineg`etiques)

B. Claramunt L´ opez (CREAF)

ICHN-SCB-CREAF

3 de desembre del 2009

13 / 44


Revisions cient´ıfiques

Revisions cient´ıfiques

(Griffith et al. 1989, Science 245)

` Exits majors del 75% Esp`ecies natives Qualitat de l’h`abitat excel.lent Translocaci´o al centre hist` oric de l’` area de distribuci´o Individus capturats a la natura Herb´ıvors millor que altres grups Reproductors primerencs, postes grans M´ınim d’individus alliberats

B. Claramunt L´ opez (CREAF)

ICHN-SCB-CREAF

3 de desembre del 2009

14 / 44


Revisions cient´ıfiques

Revisions cient´ıfiques

B. Claramunt L´ opez (CREAF)

(Fisher i Lindenmayer 2000, Biol Cons 96)

ICHN-SCB-CREAF

3 de desembre del 2009

15 / 44


Revisions cient´ıfiques

Revisions cient´ıfiques

(Fisher i Lindenmayer 2000, Biol Cons 96)

Raons -citades- per reintrodu¨ır B. Claramunt L´ opez (CREAF)

ICHN-SCB-CREAF

3 de desembre del 2009

15 / 44


Revisions cient´ıfiques

Revisions cient´ıfiques

(Fisher i Lindenmayer 2000, Biol Cons 96)

No sembla que es vagi pel bon cam´ı. . .

B. Claramunt L´ opez (CREAF)

ICHN-SCB-CREAF

3 de desembre del 2009

15 / 44


Revisions cient´ıfiques

Revisions cient´ıfiques

(Fisher i Lindenmayer 2000, Biol Cons 96)

Saber la causa de la desaparici´ o no ajuda a augmentar l’`exit de la reintroducci´o !!?? B. Claramunt L´ opez (CREAF)

ICHN-SCB-CREAF

3 de desembre del 2009

15 / 44


Revisions cient´ıfiques

Revisions cient´ıfiques

(Fisher i Lindenmayer 2000, Biol Cons 96)

` Exits (nom´es en el 47% dels estudis i sense criteris comuns) Poblaci´ o font salvatge M´es de 100 individus alliberats Eliminaci´ o pr`evia de la causa de la desaparici´ o

Recomanacions 1 2 3 4 5

Estudis previs m´es rigorosos i adaptats a cada cas Establir criteris globals per jutjar l’`exit o el frac`as Monitoritzaci´ o posterior M´es suport financer Major esfor¸c per publicar el resultat (positiu o negatiu) de la reintroducci´ o

B. Claramunt L´ opez (CREAF)

ICHN-SCB-CREAF

3 de desembre del 2009

15 / 44


Revisions cient´ıfiques

Revisions cient´ıfiques

B. Claramunt L´ opez (CREAF)

(Jule et al. 2008, Biol Cons 141)

ICHN-SCB-CREAF

3 de desembre del 2009

16 / 44


Revisions cient´ıfiques

Revisions cient´ıfiques

(Jule et al. 2008, Biol Cons 141)

Reintroduccions de carn´ıvors 45 casos d’estudi 17 esp`ecies en 5 fam´ılies Objectiu: veure l’efecte del captiveri en la superviv`encia Percentage d’`exits, al voltant del 20%

Lycaon pictus B. Claramunt L´ opez (CREAF)

ICHN-SCB-CREAF

3 de desembre del 2009

17 / 44


Revisions cient´ıfiques

Revisions cient´ıfiques

(Jule et al. 2008, Biol Cons 141)

Reintroduccions de carn´ıvors 45 casos d’estudi 17 esp`ecies en 5 fam´ılies Objectiu: veure l’efecte del captiveri en la superviv`encia Percentage d’`exits, al voltant del 20%

Erinaceus sp. Lycaon pictus B. Claramunt L´ opez (CREAF)

ICHN-SCB-CREAF

3 de desembre del 2009

17 / 44


Revisions cient´ıfiques

Revisions cient´ıfiques

B. Claramunt L´ opez (CREAF)

(Griffiths et al. 2007, Cons Biol 22(4))

ICHN-SCB-CREAF

3 de desembre del 2009

18 / 44


Revisions cient´ıfiques

Revisions cient´ıfiques

(Griffiths et al. 2007, Cons Biol 22(4))

El m´on dels amfibis 110 esp`ecies criades en captivitat o b´e en programes de reintroducci´o (83 granotes o gripaus, i 27 salamandres) 52 programes relacionats amb la recerca i no la conservaci´o 39 esp`ecies reprodu¨ıdes en captiveri 18 de 58 esp`ecies reintrodu¨ıdes amb `exit, per` o nom´es 13 han establert poblacions estables

Euproctus asper B. Claramunt L´ opez (CREAF)

ICHN-SCB-CREAF

3 de desembre del 2009

19 / 44


Revisions cient´ıfiques

Revisions cient´ıfiques

B. Claramunt L´ opez (CREAF)

(Griffiths et al. 2007, Cons Biol 22(4))

ICHN-SCB-CREAF

3 de desembre del 2009

19 / 44


Revisions cient´ıfiques

Revisions cient´ıfiques

(Griffiths et al. 2007, Cons Biol 22(4))

Alytes muletensis

B. Claramunt L´ opez (CREAF)

Mapa de distribuci´o

ICHN-SCB-CREAF

3 de desembre del 2009

20 / 44


Revisions cient´ıfiques

Revisions cient´ıfiques

(Griffiths et al. 2007, Cons Biol 22(4))

Mapa de distribuci´o

Litoria aurea B. Claramunt L´ opez (CREAF)

ICHN-SCB-CREAF

3 de desembre del 2009

20 / 44


L’arribada dels gen` etics

L’arribada dels gen`etics

B. Claramunt L´ opez (CREAF)

ICHN-SCB-CREAF

3 de desembre del 2009

21 / 44


L’arribada dels gen` etics

Respostes gen`etiques a les mateixes conclusions. . . Les reintroduccions amb pocs individus tenen menor probabilitat de ser exitoses Poblacions a¨ıllades s’empobreixen gen`eticament Alels deleteris es tornen m´es freq¨ uents . . . i, per tant, es perd la capacitat de reacci´ o davant de canvis ambientals

B. Claramunt L´ opez (CREAF)

ICHN-SCB-CREAF

3 de desembre del 2009

22 / 44


L’arribada dels gen` etics

Respostes gen`etiques a les mateixes conclusions. . . Les reintroduccions amb pocs individus tenen menor probabilitat de ser exitoses Poblacions a¨ıllades s’empobreixen gen`eticament Alels deleteris es tornen m´es freq¨ uents . . . i, per tant, es perd la capacitat de reacci´ o davant de canvis ambientals

B. Claramunt L´ opez (CREAF)

ICHN-SCB-CREAF

3 de desembre del 2009

22 / 44


L’arribada dels gen` etics

. . . i noves eines per avaluar l’`exit de la reintroducci´o Densitat vs diversitat gen`etica

1969: 17 individus alliberats 1986: 350 individus 1995: 130 individus 40% dels haplotips i 65% dels alels nuclears

Antilocapra americana B. Claramunt L´ opez (CREAF)

ICHN-SCB-CREAF

3 de desembre del 2009

23 / 44


L’arribada dels gen` etics

. . . i noves eines per avaluar l’`exit de la reintroducci´o Densitat vs diversitat gen`etica

Ovis canadensis Capra ibex

B. Claramunt L´ opez (CREAF)

ICHN-SCB-CREAF

Macropus rufogriseus banksianus 3 de desembre del 2009

23 / 44


L’arribada dels gen` etics

. . . i noves eines per avaluar l’`exit de la reintroducci´o Poblacions natives i diferenciaci´ o gen`etica i fenot´ıpica

Mustela nigripes B. Claramunt L´ opez (CREAF)

ICHN-SCB-CREAF

3 de desembre del 2009

23 / 44


Aspectes etol` ogics

El comportament dels individus

B. Claramunt L´ opez (CREAF)

ICHN-SCB-CREAF

3 de desembre del 2009

24 / 44


Aspectes etol` ogics

El temperament

(Watters i Meehan 2007, App An Behav Sci 102)

La resposta als fracassos de la reintroducci´ o? Tipus de comportament Aprenentatges en captiveri Els parcs zool`ogics B. Claramunt L´ opez (CREAF)

ICHN-SCB-CREAF

3 de desembre del 2009

25 / 44


Aspectes etol` ogics

El temperament

(Watters i Meehan 2007, App An Behav Sci 102)

La resposta als fracassos de la reintroducci´ o? Tipus de comportament Aprenentatges en captiveri Els parcs zool`ogics B. Claramunt L´ opez (CREAF)

ICHN-SCB-CREAF

3 de desembre del 2009

25 / 44


Aspectes etol` ogics

El temperament

(Watters i Meehan 2007, App An Behav Sci 102)

La resposta als fracassos de la reintroducci´ o? Tipus de comportament Aprenentatges en captiveri Els parcs zool`ogics B. Claramunt L´ opez (CREAF)

ICHN-SCB-CREAF

3 de desembre del 2009

25 / 44


Fracassos

Fracassos

B. Claramunt L´ opez (CREAF)

ICHN-SCB-CREAF

3 de desembre del 2009

26 / 44


Fracassos

Per qu`e hi ha hagut fracassos

No reportat Manca d’estudi previs i/o “males pr`actiques” (esp`ecies properes) Mala adaptaci´o dels individus alliberats Empobriment gen`etic Pres`encia de depredadors nadius i/o introdu¨ıts Supervivi`encia Perdix perdix

B. Claramunt L´ opez (CREAF)

ICHN-SCB-CREAF

3 de desembre del 2009

27 / 44


Fracassos

Per qu`e hi ha hagut fracassos

No reportat Manca d’estudi previs i/o “males pr`actiques” (esp`ecies properes) Mala adaptaci´o dels individus alliberats

Trichosurus vulpecula

Empobriment gen`etic Pres`encia de depredadors nadius i/o introdu¨ıts

Bettongia lesueur B. Claramunt L´ opez (CREAF)

ICHN-SCB-CREAF

3 de desembre del 2009

27 / 44


Aspectes econ` omics

Quant costa reintroduir ?

B. Claramunt L´ opez (CREAF)

ICHN-SCB-CREAF

3 de desembre del 2009

28 / 44


Aspectes econ` omics

El cost de les reintroduccions

Alguns exemples. . . Condor de California: $1 000 000 (programa) Gibons de Borneo: UK $10 000/any Ll´ udriga marina: $80 000/individu Tit´ı lle´o daurat: $22 000/individu supervivent Llop: $6 700 000/6 anys

B. Claramunt L´ opez (CREAF)

ICHN-SCB-CREAF

3 de desembre del 2009

29 / 44


Aspectes econ` omics

El cost de les reintroduccions

Alguns exemples. . . Condor de California: $1 000 000 (programa) Gibons de Borneo: UK $10 000/any Ll´ udriga marina: $80 000/individu Tit´ı lle´o daurat: $22 000/individu supervivent Llop: $6 700 000/6 anys

B. Claramunt L´ opez (CREAF)

ICHN-SCB-CREAF

3 de desembre del 2009

29 / 44


Aspectes econ` omics

El cost de les reintroduccions

Alguns exemples. . . Condor de California: $1 000 000 (programa) Gibons de Borneo: UK $10 000/any Ll´ udriga marina: $80 000/individu Tit´ı lle´o daurat: $22 000/individu supervivent Llop: $6 700 000/6 anys

B. Claramunt L´ opez (CREAF)

ICHN-SCB-CREAF

3 de desembre del 2009

29 / 44


Aspectes econ` omics

El cost de les reintroduccions

Alguns exemples. . . Condor de California: $1 000 000 (programa) Gibons de Borneo: UK $10 000/any Ll´ udriga marina: $80 000/individu Tit´ı lle´o daurat: $22 000/individu supervivent Llop: $6 700 000/6 anys

B. Claramunt L´ opez (CREAF)

ICHN-SCB-CREAF

3 de desembre del 2009

29 / 44


Aspectes econ` omics

El cost de les reintroduccions

Alguns exemples. . . Condor de California: $1 000 000 (programa) Gibons de Borneo: UK $10 000/any Ll´ udriga marina: $80 000/individu Tit´ı lle´o daurat: $22 000/individu supervivent Llop: $6 700 000/6 anys

B. Claramunt L´ opez (CREAF)

ICHN-SCB-CREAF

3 de desembre del 2009

29 / 44


Bons exemples de reintroduccions

Alguns bons exemples. . .

B. Claramunt L´ opez (CREAF)

ICHN-SCB-CREAF

3 de desembre del 2009

30 / 44


Bons exemples de reintroduccions

Bons exemples

Les reintroduccions dins un continuum (Atkinson 2001, Biol Cons 99 )

B. Claramunt L´ opez (CREAF)

ICHN-SCB-CREAF

3 de desembre del 2009

31 / 44


Bons exemples de reintroduccions

Bons exemples

Hihi (Notiomystis cincta) Gesti´o adaptativa a Nova Zelanda (Armstrong et al. 2007, J. Appl. Ecol. 44 ) B. Claramunt L´ opez (CREAF)

ICHN-SCB-CREAF

3 de desembre del 2009

31 / 44


Bons exemples de reintroduccions

Bons exemples

Models predictius (Sinclair et al. 1998, Cons. Biol. 12 )

B. Claramunt L´ opez (CREAF)

ICHN-SCB-CREAF

3 de desembre del 2009

31 / 44


El futur de les reintroduccions a Catalunya

Com hauria de ser una reintroducci´o? Per`o abans. . . Per qu` e volem reintrodu¨ır una esp`ecie? Sense presses !! Calen MOLTS estudis previs. Aspectes socials, econ` omics, ecol` ogics, gen`etics i comportamentals.

B. Claramunt L´ opez (CREAF)

ICHN-SCB-CREAF

3 de desembre del 2009

32 / 44


El futur de les reintroduccions a Catalunya

Com hauria de ser una reintroducci´o? Per`o abans. . . Per qu` e volem reintrodu¨ır una esp`ecie? Sense presses !! Calen MOLTS estudis previs. Aspectes socials, econ` omics, ecol` ogics, gen`etics i comportamentals.

B. Claramunt L´ opez (CREAF)

ICHN-SCB-CREAF

3 de desembre del 2009

32 / 44


El futur de les reintroduccions a Catalunya

Com hauria de ser una reintroducci´o? Per`o abans. . . Per qu` e volem reintrodu¨ır una esp`ecie? Sense presses !! Calen MOLTS estudis previs. Aspectes socials, econ` omics, ecol` ogics, gen`etics i comportamentals.

B. Claramunt L´ opez (CREAF)

ICHN-SCB-CREAF

3 de desembre del 2009

32 / 44


El futur de les reintroduccions a Catalunya

Com hauria de ser una reintroducci´o? Per`o abans. . . Per qu` e volem reintrodu¨ır una esp`ecie? Sense presses !! Calen MOLTS estudis previs. Aspectes socials, econ` omics, ecol` ogics, gen`etics i comportamentals.

B. Claramunt L´ opez (CREAF)

ICHN-SCB-CREAF

3 de desembre del 2009

32 / 44


El paper dels cient´ıfics

El paper dels cient´ıfics Quins son els grans problemes ? 1

Social

2

Coneixement

Ci`encia i societat Projectes de divulgaci´ o Incorporar la transfer`encia als projectes de recerca Voler publicar en diaris, revistes de natura,. . . Coneixement Col.laborar amb les administracions Incorporar noves eines B. Claramunt L´ opez (CREAF)

ICHN-SCB-CREAF

3 de desembre del 2009

33 / 44


El paper dels cient´ıfics

El paper dels cient´ıfics Quins son els grans problemes ? 1

Social

2

Coneixement

Ci`encia i societat Projectes de divulgaci´ o Incorporar la transfer`encia als projectes de recerca Voler publicar en diaris, revistes de natura,. . . Coneixement Col.laborar amb les administracions

Franska, Pirineu franc`es, 2007

Incorporar noves eines B. Claramunt L´ opez (CREAF)

ICHN-SCB-CREAF

3 de desembre del 2009

33 / 44


El paper dels cient´ıfics

El paper dels cient´ıfics Quins son els grans problemes ? 1

Social

2

Coneixement

Ci`encia i societat Projectes de divulgaci´ o Incorporar la transfer`encia als projectes de recerca Voler publicar en diaris, revistes de natura,. . . Coneixement Col.laborar amb les administracions

Arbre de la natura i del coneixement (Ramon Llull)

Incorporar noves eines B. Claramunt L´ opez (CREAF)

ICHN-SCB-CREAF

3 de desembre del 2009

33 / 44


El paper dels cient´ıfics

El paper dels cient´ıfics Quins son els grans problemes ? 1

Social

2

Coneixement

Ci`encia i societat Projectes de divulgaci´ o Incorporar la transfer`encia als projectes de recerca Voler publicar en diaris, revistes de natura,. . . Coneixement Col.laborar amb les administracions Incorporar noves eines B. Claramunt L´ opez (CREAF)

ICHN-SCB-CREAF

3 de desembre del 2009

33 / 44


El paper dels cient´ıfics

El paper dels cient´ıfics Quins son els grans problemes ? 1

Social

2

Coneixement

Ci`encia i societat Projectes de divulgaci´ o Incorporar la transfer`encia als projectes de recerca Voler publicar en diaris, revistes de natura,. . . Coneixement Col.laborar amb les administracions Incorporar noves eines B. Claramunt L´ opez (CREAF)

ICHN-SCB-CREAF

3 de desembre del 2009

33 / 44


El paper dels cient´ıfics

Noves eines . . . des de la psicologia social . . . des de la gen`etica . . . des de l’etologia . . . des de l’ecologia

B. Claramunt L´ opez (CREAF)

ICHN-SCB-CREAF

3 de desembre del 2009

34 / 44


El paper dels cient´ıfics

Noves eines . . . des de la psicologia social . . . des de la gen`etica . . . des de l’etologia . . . des de l’ecologia

B. Claramunt L´ opez (CREAF)

ICHN-SCB-CREAF

3 de desembre del 2009

34 / 44


El paper dels cient´ıfics

Noves eines . . . des de la psicologia social . . . des de la gen`etica . . . des de l’etologia . . . des de l’ecologia

B. Claramunt L´ opez (CREAF)

ICHN-SCB-CREAF

3 de desembre del 2009

34 / 44


El paper dels cient´ıfics

Noves eines . . . des de la psicologia social . . . des de la gen`etica . . . des de l’etologia . . . des de l’ecologia

B. Claramunt L´ opez (CREAF)

ICHN-SCB-CREAF

3 de desembre del 2009

34 / 44


Un bon exemple social?

El llop a Catalunya

El llop ha tornat sol. Potser ara ´es el moment d’actuar. . .

B. Claramunt L´ opez (CREAF)

ICHN-SCB-CREAF

3 de desembre del 2009

35 / 44


Un bon exemple social?

B. Claramunt L´ opez (CREAF)

ICHN-SCB-CREAF

3 de desembre del 2009

36 / 44


Un bon exemple social?

Tranquilitzar la societat

B. Claramunt L´ opez (CREAF)

ICHN-SCB-CREAF

3 de desembre del 2009

37 / 44


El paper dels ec` olegs

L’objectiu final de les reintroduccions . . . no hauria de caldre gaireb´e gens de gesti´ o a llarg termini

ESTABILITAT

B. Claramunt L´ opez (CREAF)

ICHN-SCB-CREAF

3 de desembre del 2009

38 / 44


El paper dels ec` olegs

L’objectiu final de les reintroduccions . . . no hauria de caldre gaireb´e gens de gesti´ o a llarg termini

ESTABILITAT

B. Claramunt L´ opez (CREAF)

ICHN-SCB-CREAF

3 de desembre del 2009

38 / 44


El paper dels ec` olegs

L’objectiu final de les reintroduccions . . . no hauria de caldre gaireb´e gens de gesti´ o a llarg termini

ESTABILITAT

B. Claramunt L´ opez (CREAF)

ICHN-SCB-CREAF

3 de desembre del 2009

38 / 44


El paper dels ec` olegs

Xarxes tr`ofiques Un passatemps cient´ıfic o una eina u ´til per a problemes pr`actics?

Memmott J., 2009, Phil Trans Roy Soc

B. Claramunt L´ opez (CREAF)

ICHN-SCB-CREAF

3 de desembre del 2009

39 / 44


El paper dels ec` olegs

Xarxes tr`ofiques Com en el cas dels gen`etics. . .

Jord´ an F., 2009, Phil Trans Roy Soc

Les esp`ecies clau s´on importants !! B. Claramunt L´ opez (CREAF)

ICHN-SCB-CREAF

3 de desembre del 2009

40 / 44


El paper dels ec` olegs

Xarxes tr`ofiques ...per`o no sabem massa qu`e ´es una esp`ecie clau. . .

Allessina et al., 2009, Phil Trans Roy Soc

B. Claramunt L´ opez (CREAF)

ICHN-SCB-CREAF

3 de desembre del 2009

41 / 44


El paper dels ec` olegs

La xarxa de vertebrats del Pirineu GREP (http://ecomood.net/grep)

CREAF (http://www.creaf.uab.es)

B. Claramunt L´ opez (CREAF)

ICHN-SCB-CREAF

3 de desembre del 2009

42 / 44


El paper dels ec` olegs

La xarxa de vertebrats del Pirineu

B. Claramunt L´ opez (CREAF)

ICHN-SCB-CREAF

3 de desembre del 2009

43 / 44


Moltes gr`acies B. Claramunt L´ opez (CREAF)

ICHN-SCB-CREAF

3 de desembre del 2009

44 / 44

2009 creaf uab bernat