Page 1

Conferentie:

DE KRACHT VAN GENERATIE Z Begrijpen

|

Bereiken

|

Binden

|

Boeien

18 september 2012

T (073) 614 17 74 EMAIL@K2.NL WWW.K2.NL

visuele

notulen ~<:::::::


2

VISUELE NOTULEN | DE KRACHT VAN GENERATIE Z


AANLEIDING

N

ederland

maakt

zich

op

voor

de komst van Generatie Z. Deze generatie heeft een eigen dynamiek

en heeft geheel eigen opvattingen over de samenleving, werken en vrije tijd. Ze groeien op in het tijdperk van digitale en sociale netwerken zonder

gevoel

voor

macht,

hiërarchie,

materialisme of loyaliteit. Is uw organisatie voorbereid op de komst van deze zogenaamde Digital Natives? Wat zijn hun drijfveren? Hoe sluit u aan bij de behoeften van Generatie Z? Wat kunt u van deze generatie verwachten? Hoe kunt u deze generatie bereiken en betrekken? Hoe kunt u uw organisatie en management klaar stomen om deze werknemers aan u te binden en te faciliteren in excelleren? En nog belangrijker, hoe halen we synergie uit de samenwerking van deze en bestaande generaties? Want hoe geef je de Z’ers een plek in een vergrijzende samenleving? Sluit uw (jeugd)beleid en (zorg)aanbod wel aan bij de nieuwe generatie?

K2 IN BEWEGING

K

2 wacht niet af en is zelf momenteel volop in beweging. Met de oprichting van de K2 Groep maken wij een

voorwaartse

ontwikkeling

vanuit

jeugd

richting het bredere sociale domein. Zo anticiperen wij op de transformatie die onze klantgroepen maken in de herdefiniëring van het sociaal maatschappelijk domein. De positionering en toekomstvisie van K2 delen wij graag met u. http://www.k2.nl

4

VISUELE NOTULEN | DE KRACHT VAN GENERATIE Z


â&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;? Hoe halen we synergie uit de samenwerking van generatie Z en bestaande generaties?


WIE NU AFHAAKT, HAAKT NOOIT MEER AAN “K2 is volop in beweging. We proberen te anticiperen

op

nieuwe

ontwikkelingen.

Daar is deze bijeenkomst vandaag ook een onderdeel van. Dit congres staat in het teken van de opkomst van een nieuwe generatie. Daarnaast is het afscheid van K2 directeur Hanneke Jacobs een belangrijke aanleiding voor ons samenzijn vandaag. We willen haar niet zomaar laten gaan, dus vandaag verenigen we het nuttige met het aangename. We stellen vandaag ook onze nieuwe directeur aan u voor.” “Generatie Z heeft een eigen dynamiek en eigen opvattingen. Twitteren en Facebook in de baas zijn tijd. Geen hiërarchie. Werk dat overgaat in privé, en andersom. De puinhopen van de babyboomers opruimen. Het

wordt

anders,

spannender

en

uitdagender. Wie nu afhaakt, haakt nooit meer aan.”

Twitteren en Facebook in de baas z’n tijd. Werk dat overgaat in privé en andersom. Het wordt anders; spannender.

6

VISUELE NOTULEN | DE KRACHT VAN GENERATIE Z


PIETER VAN DIEPERBEEK Voorzitter Raad van Toezicht K2


IEDERE GENERATIE IS SLIMMER DAN DE VORIGE. ZE GEVEN SCHWUNG AAN BESTAANDE SOCIALE PATRONEN Aart C. Bontekoning doet al ruim achttien

Vrouwen zijn beter dan mannen in staat

jaar onderzoek naar generaties. Tot 2005

interventies

had

niemand

daar

interesse

in,

te

plegen.

Oude

patronen

maar

moeten worden losgelaten door oudere

sindsdien is er steeds meer behoefte vanuit

generaties. Dat is in de praktijk niet zo

organisaties aan kennis over verschillen in

gemakkelijk.”

generaties. “Er is iets gaande, Nederland is wakker aan het worden. Generaties zijn

“Als we vanuit de oude generatie naar de

evolutionaire krachten. Een generatie vormt

jongste kijken zien we interessante dingen.

zichzelf, de opvoeding speelt daarin een

Oudere

belangrijke rol. Ouders willen ervoor zorgen

ondernemerschap en de frisse ideeën van jonge

dat hun kinderen slimmer worden dan zij

mensen interessant. Zaken waar je vroeger veel

zelf. Tot nu toe is iedere generatie slimmer

tijd en energie nodig had doe je nu een stuk

dan de vorige. Dat slimme moeten we breed

makkelijker. Ouderen hebben jongeren nodig

zien. Het verschil zit hem bijvoorbeeld in de

om anders te denken. Processen doorzien en

manieren van kennisdelen en leren. Dankzij

feedback geven zijn kwaliteiten van nieuwe

o.a. die opvoedingsinspanningen vernieuwt

generaties. De protestgeneratie (1940-1955)

die cultuur zich.”

en Generatie Y (1985–2000) werken erg goed

Niemand wil verzuren en toch gebeurt het.

“Als een nieuwe generatie zich aanpast aan

een manier van werken van een oudere generatie krijgt niemand er energie van. Des

te beter werkt het om voor elkaar open te staan. Alle generaties en mensen worden

daar energieker van, met als resultaat meer samenwerking en innovaties. Er is dan evolutie gaande. Niemand wil verzuren en

toch gebeurt het. Je doet het zelf, om er vervolgens over te klagen. De mensen die verzuurd zijn en niet meer vooruit willen, verpesten het werk voor jongere mensen. 8

VISUELE NOTULEN | DE KRACHT VAN GENERATIE Z

generaties

vinden

vooral

het

samen en leren veel van elkaar als ze een passie delen. Jonge mensen zien veel kansen voor vernieuwing in organisaties. Dat wordt als spontaan en ontwapenend beschouwd door de oudere generatie.”


PRESENTATIE & INTERVIEW MET AART BONTEKONING

AART BONTEKONING Organisatiepsycholoog & dé generatie-expert van Nederland


“Hoe betrek je nieuwe generaties bij de

twijfel durven trekken, om zelf meer energie

maatschappij en je organisatie? Daar valt

uit hun werk te halen en nieuwe generaties te

nog een hoop te halen. Het is de taak van de

inspireren en ondersteunen.”

generatie ouders van nu om hun kinderen te leren die dingen aan te pakken die ver van ze af staan. Generatie Y vindt het heel vervelend om vaste tijden te werken of aan andere vaste patronen vast te zitten. De vrijheid om te doen wat je echt wilt geeft veel energie. Nieuwe dingen zien en het mogen uitvoeren trekt deze generatie erg aan. Bestaande patronen vernieuwen naar eigen inzicht. Ook een leuke werkomgeving, met bijvoorbeeld een koffiehoek of loungebank, is een vereiste. Daar krijgen ze energie van. Wat de energie juist smoort is bureaucreatie. Als je niet creatief kunt zijn maar moet doen wat voorgeschreven staat verliezen ze hun concentratie en interesse.”

Ze zien alles, kijken helder uit hun ogen.

“De kinderen die geboren zijn na 2000, de zogenaamde Generatie Z, zijn over het algemeen kinderen

van

pragmatische

ouders.

Deze

generatie ouders probeert per kind een aangepaste manier van opvoeding. Ze willen het kind doorgronden en manieren vinden om hen de ondersteuning te bieden die zij nodig hebben. Het zijn heel bewuste ouders. Ze kiezen bewust voor kinderen en alles in de opvoeding. De kinderen zijn ook heel bewust. Ze zien alles, kijken helder uit hun ogen. De ouders van deze kinderen kunnen goed meedenken over jeugdbeleid in organisaties.” “Er komt dus een nieuwe generatie mensen aan, een generatie met een nieuwe kijk op dingen. Een bewuste generatie die is opgegroeid met computers, tablets en applicaties. Dat vereist van de oudere generaties dat zij goed naar zichzelf kijken en hun bestaande patronen in 10 VISUELE NOTULEN | DE KRACHT VAN GENERATIE Z

Generaties

volgen

elkaar

op

in

levensfasen. Je behoort tot een generatie door het jaar waarin je geboren bent. Een generatie bestaat uit vijftien clusters geboortejaren. Werk- en levensfasen verdelen we ook in clusters van vijftien leeftijden.

Door

de

vele

onderlinge

interactie ontwikkelen generaties zich snel en goed in Nederland. Levensfasen: < 15 Kindertijd < 30 Juniorfase < 45 Mediorfase < 60 Leiderschapsfase < 75 Seniorfase < 90 Ouderdom Generaties: Protestgeneratie: 1940 – 1955 Generatie X: 1955 – 1970 Pragmatische generatie: 1970 – 1985 Generatie Y: 1985 – 2000: ‘Screenagers’ Generatie Z: 2000 – 2015


PRESENTATIE & INTERVIEW MET AART BONTEKONING

“ ” Ik heb verzuring opgelopen


NIEUWE GENERATIES HEBBEN MINDER MET HIERARCHIE Cris heeft als extern adviseur vele opdrachten uitgevoerd op het gebied van strategie-, prestatie- en verandermanagement. Zijn specialisatie is het vergroten van intern ondernemerschap binnen kennisintensieve organisaties. Nyenrode

In

samenwerking

Business

met

Universiteit

de

voert

hij regelmatig marktonderzoek uit in de professionele

dienstverlening.

Verder

ontwikkelt en verzorgt hij opleidingen en workshops voor professionals onder andere gericht op het verbeteren van leiderschap en projectmanagement. Met zijn enthousiasme en positieve energie maakt hij individuen en teams bewust van hun kwaliteiten en helpt hen verandering in gang te zetten. Hij coacht regelmatig

professionals

die

hun

persoonlijke effectiviteit willen vergroten.

Vraag je af wat je klant wil en pas daar je dienstverlening op aan

“In de zorg gaat het in essentie om de

“Nieuwe

dienstverlening

en

met hiërarchie, maar denken liever in

client. We moeten die zorg goed faciliteren

‘ondernemende cellen’. Zij willen worden

en de professional niet lastigvallen of

uitgedaagd. Het maakt ze niet uit wat er

ontmoedigen

op hun visitekaartje staat, zolang het werk

aanpakken

tussen

met leiden

professional

bureaucratie. tot

succes.

Andere

Veel

generaties

hebben

minder

maar interessant is.”

verantwoordelijkheid bij de mensen op de werkvloer neerleggen geeft veel energie

“Verandering in de praktijk is lastig. Er zijn

en scheelt veel bureaucratie. We werken

veel bestaande patronen waar de oudere

normaal teveel vanuit het aanbod. We

generaties niet van af willen wijken. Er is te

moeten terug naar de vraag: ‘voor wie zijn

weinig vertrouwen in de nieuwe generatie.

we er eigenlijk?’. Vraag je af wat je klant wil

Het is een vicieuze cirkel: De Generatie X

en pas daar je dienstverlening op aan.”

manager is actief en vindt de medewerker

12 VISUELE NOTULEN | DE KRACHT VAN GENERATIE Z


PRESENTATIE & INTERVIEW MET CRIS ZOMERDIJK

CRIS ZOMERDIJK

Associate partner bij Holland Consulting Group


14 VISUELE NOTULEN | DE KRACHT VAN GENERATIE Z


PRESENTATIE & INTERVIEW MET CRIS ZOMERDIJK

“ ” Iedere generatie is gekoppeld aan een levensfase

uit Generatie Y niet ondernemend genoeg.

je door naar het totaal te kijken. Als je elkaar

Dat komt omdat Generatie Y de manager

maximaal tegemoet komt, kom je vaker

ziet als iemand die niet luistert en hij wacht

tot een resultaat waar beide partijen heel

dus af. Generatie X grijpt dan weer in omdat

tevreden mee zijn. Hopelijk heeft u ervaren

ze verantwoordelijk zijn en vinden dat er

hoe lastig maar mooi het kan zijn om samen

niet veel initiatief van de ander komt. Als

naar verbinding te zoeken.”

je die verbinding wilt creëren betekent

dat dat je jezelf ‘op de foto moet zetten’.

“In de organisaties waar ik als adviseur

Denken niet in wij/zij, maar kijk goed hoe de

betrokken ben, komt de samenwerking

onderlinge interactie is en jezelf vooral ook

tussen verschillende generaties moeizaam

in dat plaatje meenemen. Alleen dan kun

van de grond. De nadruk ligt eerder op de

je verbinding realiseren. Je zult goed naar

verschillen dan op de overeenkomsten.

jezelf moeten kijken en je eigen patronen

Nieuwe initiatieven en innovaties ontstaan

durven loslaten.”

zo niet of te langzaam. Wat ik hoop dat de aanwezigen vandaag meenemen is dat het

Dan volgt er spel waarbij koper en verkoper

een meerwaarde heeft als je verbindingen

vraag en aanbod bij elkaar moeten brengen.

tot stand brengt. Dat vraagt om open staan

Uit

en vertrouwen. Je ballast en bestaande

de

uitkomsten

interessante

conclusies:

trekt “Je

Zomerdijk nooit

paradigma’s overboord gooien. Kijk naar je

tot goede samenwerking als je elkaar niet

komt

werkomgeving en probeer jezelf in die ‘foto’

vertrouwt. Durf ook open te vragen in

mee te nemen. Bedenk hoe je zelf overkomt.

een onderhandel situatie wat de ander

Als die verbindingen eenmaal gelegd zijn

belangrijk vindt. Het beste resultaat bereik

kunnen er heel mooie dingen ontstaan.”


16 VISUELE NOTULEN | DE KRACHT VAN GENERATIE Z


“ ” Maak een foto van jezelf


18 VISUELE NOTULEN | DE KRACHT VAN GENERATIE Z


PRESENTATIE & INTERVIEW MET CRIS ZOMERDIJK

“ ” Vraag en aanbod sluiten niet op elkaar aan


DIGITALE JONGELING BINNEN EEN PAPIEREN CULTUUR Toen hij 8 was kregen ze thuis de eerste

Samen met de burgemeester werk ik als

computer. Vanaf dat moment ging alles

enige bij de gemeente met een tablet. We

digitaal. Hij was de eerste generatie die

zijn nu 3 jaar bezig om digitaal werken

complete boekverslagen van scholieren.

geïntroduceerd te krijgen. Je zou denken

com en zo inleverde. Dat kon, want de

dat je als college de baas bent, dat valt in

leraar controleerde dat toch niet. Op de

dit geval toch tegen. Het is meer dan het

middelbare

vervolgens

aanschaffen van apparatuur, het is het

bij de scholierenraad. Daar ontstond zijn

school

ging

hij

veranderen van de bedrijfscultuur. Ik werk

passie voor politiek. Op zijn 19e prijkte

met een generatie die nog niet gewend is

zijn naam op de kandidatenlijst voor de

aan een volledig digitale infrastructuur.

gemeenteraadsverkiezingen.

Ik was 21 en recalcitrant

Ik probeer aan mijn collega’s zichtbaar te

maken

op

welke

manier

we

de

maatschappelijke behoefte beter kunnen pijlen, met de inzet van social media. Ik houd bijvoorbeeld contact met de gemeetne

Tijdens een begrotingsbehandeling nam hij

via Facebook en Twitter. Op die manier

zijn laptop mee naar een raadsvergadering.

krijgen we een kijkje achter de voordeur bij de

Na de vergadering werd hij aangesproken

mensen binnen onze gemeente. Een ander

op het gebruik: het mocht niet van het

voorbeeld van de manier waarop wij als

reglement. ‘Maar ik was 21 en recalcitrant,

gemeente Facebook inzetten in bijvoorbeeld

dus dacht: dat zullen we nog wel eens zien’.

de pagina die wij speciaal hebben opgezet voor ‘de week van de opvoeding’ . We vragen

Stefan: ‘Ik zag de mensen kijken op mijn

mensen daar hoe wij als gemeente kunnen

eerste werkdag: wat gaat dat worden als

ondersteunen in de opvoeding. Dat gebeurt

jong ‘menneke’ als wethouder? Ik liep door

niet meer vanuit allerlei kleine zaaltjes, zoals

naar mijn kantoor en daar stond een vaste

vroeger. Mensen kunnen nu vanuit hun

PC. Die had ik al 4 jaar niet gezien, want ik

huiskamer, strikt privé, een direct message

had thuis een laptop. Het antwoord was dat

sturen waarin zij hun vragen stellen. Deze

dat niet het beleid was en er dus voorlopig

komen dan direct bij onze consulent terecht’.

ook niet kwam.

20 VISUELE NOTULEN | DE KRACHT VAN GENERATIE Z


STEFAN WOUTERS

Wethouder Sociale Zaken - Welzijn en Zorg en Jeugdbeleid in de gemeente Reusel-De Mierden


22 VISUELE NOTULEN | DE KRACHT VAN GENERATIE Z


24 VISUELE NOTULEN | DE KRACHT VAN GENERATIE Z


MELVIN REDEKER Bergbeklimmer (Himalaya) en inspiratiespreker

26 VISUELE NOTULEN | DE KRACHT VAN GENERATIE Z


PRESENTATIE & INTERVIEW MET MELVIN REDEKER

DE ANGST OM TE VALLEN, DIE BLIJFT ERIN ZITTEN Melvin Redeker is ervaren bergbeklimmer.

verkeerds gedaan? De inzichten die je daar

Hij heeft de meest onvoorstelbare tochten

aan overhoudt helpen je weer vooruit. Dit

afgelegd, waar hij vaak in onverwachte

terug kunnen kijken en durven veranderen

situaties terecht kwam. Nooit alleen, altijd

maken je niet alleen tot expert, ze vormen je

met zijn team. “Je staat of met z’n allen aan

ook tot leider. Energieke leiders zijn degene

de top of helemaal niet. Daar ben ik als

die de grootste veranderkracht bezitten.”

bergbeklimmer ook het meest trots op, dat

me dat steeds weer lukt met mijn team.”

Melvin Redeker weet zelf ook het nodige van

leiderschap. Hij was expeditieleider tijdens

Melvin is ooit flink ten val gekomen. Daar

de klimtochten die hij met zijn team aflegde.

heeft hij lang van moeten revalideren.

“Het was niet zo dat ik als expeditieleider de

Lichamelijk was hij er naar eigen zeggen nog

lakens uitdeelde. Alles ging in consensus. Ik

relatief vlot bovenop. Wat langer duurde

had er ook niet aan moeten denken dat dat

was het psychische letsel dat hij opdeed

anders was geweest. Dat klimt helemaal niet

door de val: “De angst om te vallen, die blijft

fijn.”

er in zitten. Angst is naar mijn mening niet

iets waardoor je je moet laten beperken; je

Wat dan wel fijn is tijdens het klimmen?

moet er wel naar luisteren.”

Allereerst ‘vertrouwen’; “Als je in een tent aan

een bergwand moet slapen, die je collega

Energieke leiders zijn degene die de grootste veranderkracht bezitten

heeft opgehangen. Wat doe je dan? Ga je de lijnen rondom dat tentje controleren voor je er in gaat liggen of kies je er voor om op de deskundigheid van je collega te vertrouwen? Je hebt natuurlijk geen tijd om knoop voor

De angst om te vallen; dat komen jongere

knoop na te lopen. Ikzelf kies dan ook het

generaties ook tegen wanneer zij voor het

liefste, zoals de meeste Nederlanders, voor

eerst bij een organisatie binnenkomen.

geïnformeerd vertrouwen. Ik stel een paar

Redeker leerde het meest van de tocht waar

controlevragen, daarna is het ook goed.”

hij flink viel. Vallen is dus ook niet persé erg.

“Als je valt, dan is dat gewoon een teken dat

Tot slot lijkt passie het geheime ingrediënt

er iets fout is gegaan. Je zult iets moeten

voor een goede klim. “Passie is niet alleen

veranderen als je wil dat het je niet nog

in de bergen een toverwoord, je hoort het

eens overkomt. Het begin van veranderen

binnen de huidige generatie ook steeds

is altijd het kijken naar jezelf. Na een tocht

meer terug binnen organisaties. ‘Als er

die helemaal verkeerd afliep heb ik zelf ook

passie is, dan komt het wel goed’, lijkt het

even goed de tijd genomen om met mijn

credo te zijn. Maar passie is volgens mij niet

team te evalueren. We vroegen ons af; Was

iets vanzelfsprekends; Als je terugkijkt op je

dit nou zo’n slecht plan of hebben wij iets

leven, is passie dan een constante factor?


Nee. Passie daar moet je aan blijven werken. Dat moet je blijven ontwikkelen. Volgens mij kan die ontwikkeling binnen organisaties heel goed plaatsvinden door te leren van jongere generaties.” Maar wat is passie dan nou precies voor Redeker zelf, als door de wol geverfde klimmer? “Hoeveel meer je er voor over hebt om je doel te bereiken; dát is passie.”

28 VISUELE NOTULEN | DE KRACHT VAN GENERATIE Z


PRESENTATIE & INTERVIEW MET MELVIN REDEKER

De vrijheid om jezelf te kunnen zijn • Dromen • Passie • Begrijpen • Binden • Bereiken © Melvin Redeker


Samen met je team aan de top

30 VISUELE NOTULEN | DE KRACHT VAN GENERATIE Z


PRESENTATIE & INTERVIEW MET MELVIN REDEKER


32 VISUELE NOTULEN | DE KRACHT VAN GENERATIE Z


34 VISUELE NOTULEN | DE KRACHT VAN GENERATIE Z


36 VISUELE NOTULEN | DE KRACHT VAN GENERATIE Z


HANNEKE JACOBS Voormalig directeur K2

38 VISUELE NOTULEN | DE KRACHT VAN GENERATIE Z


K2 ZWAAIT UIT, HANNEKE ZWAAIT AF Hanneke Jacobs vertrekt na 4 jaar als

te overtuigen. K2 kreeg haar eigen social

directeur van K2. Tegen het einde van de dag

media kanalen en uiteindelijk ben ik ook zelf

geeft een tafel vol cadeaus de waardering

enthousiast gaan twitteren!

weer van velen, die in de afgelopen tijd met

haar hebben mogen werken. Wij vroegen

Hoe kijkt Hanneke terug op het sociale

Hanneke waar zij zelf het meest trots op is.

media avontuur van K2? “Ik dacht dat ik

iemand was van het blinde vertrouwen,

Hanneke: “Toen ik hier net kwam had K2

maar terugdenkend aan hoe Melvin Redeker

wel wat marktoffertes maar daarnaast werd

vertelde over het begrip ‘geïnformeerd

de organisatie vooral ondersteund door

vertrouwen’ bedenk ik me nu dat dat is wat

subsidies. Ik ben er erg trots op dat we het

ik heb gedaan!”, zegt ze lachend. “Het was

met elkaar naar een niveau hebben weten te

natuurlijk ook spannend, maar uiteindelijk

brengen waar dat straks niet meer nodig is.”

ben ik wat dat betreft wel trots op het

‘practice what you preach’ principe dat we

Daarnaast is Hanneke erg trots op het feit dat

toen hebben nageleefd. We hebben hier

ze K2 als organisatie meer zichtbaar heeft

vandaag verkondigd hoe goed het is voor

weten te maken. “K2 was nogal bescheiden

organisaties om de nieuwe generatie een

en wellicht soms wat naar binnen gericht.

kans te geven en hen wegwijs te maken in

Door het organiseren van dagen als deze

de digitale wereld. Dit was daar eigenlijk een

heb ik geprobeerd om meer externe partijen

mooi voorbeeld van!”

naar binnen te trekken en ons zichtbaarder

te maken. Ik heb gelukkig gemerkt dat men

Hanneke loopt al de hele dag rond met een

binnen de organisatie steeds meer het

naamkaartje waarop haar titel als directeur

belang van deze dagen is gaan inzien. Ik

van MEE Gelderse Poort staat aangegeven.

draag mijn stokje dan ook met vertrouwen

Heeft ze al een beetje zin in haar nieuwe

over, omdat ik er van overtuigd ben dat de

uitdaging? “Ja, ik kijk er erg naar uit. Waar

zichtbaarheid waar we zo hard voor gewerkt

ik met name naar uitkijk is het ‘thuiskomen’

hebben bewaakt zal blijven.”

in Gelderland. Ik woon daar zelf ook en heb

echt een hechte binding met die streek. Het

Dat zichtbaar maken naar buiten, kwam

is fijn dat ik er nu kan gaan werken. Ook

daar toevallig ook sociale media bij kijken?

heb ik natuurlijk erg veel affiniteit met de

“Jazeker! Een aantal jaar geleden kwamen

doelgroep van MEE. Bewaken dat zij de beste

wat jongere adviseurs bij me, met het

zorg blijven krijgen en zo goed mogelijk

idee om ons met K2 ook op social media

geholpen worden in het realiseren van een

kanalen te gaan begeven. Ik was eerst wat

zo zelfstandig mogelijk bestaan, ja, daar ga

huiverig: wat slingeren ze daar dan allemaal

ik me vol enthousiasme hard voor maken!”

op?” Maar de jonge adviseurs wisten haar


40 VISUELE NOTULEN | DE KRACHT VAN GENERATIE Z


GEERT KAPER Directeur K2

“ ” Ik heb er zin in!

42 VISUELE NOTULEN | DE KRACHT VAN GENERATIE Z


EVEN VOORSTELLEN: DE NIEUWE DIRECTEUR VAN K2 Het is fantastisch om bij K2 te mogen werken.

transformatie als bij de organisatorische

Een club getalenteerde professionals met

opdracht van hulp bieden bij de ontwikkeling

visie, passie en creativiteit, die ieder vanuit

van mensen zelf in de organisatie. Over drie

hun

achtergrond

jaar wil ik dat de mensen die bij K2 Next

bijdragen aan het vinden van oplossingen

eigen

specialisme

en

Generation werken kunnen door gaan met

binnen de dynamische jeugdzorg en het

het leveren van een bijdrage aan de jeugd en

veranderende

borgen

het ontzorgen van onze klanten. Het tweede

van deze kennis en kunde dwingt door de

doel is dat alle mensen van het huidige K2

afbouw van de provinciale financiering wel

een goede plek vinden voor hun verdere

tot het maken van keuzes.

loopbaan. Zij gaan voorlopig onverminderd

jeugdbeleid.

Het

aan K2

gaat

verder

als

K2

Brabants

K2

Brabants

Kenniscentrum

Jeugd

tot eind 2015 door op de ingeslagen weg

Kenniscentrum Jeugd, en voert tot en met

van

2015 de publieke opdracht met subsidie van

eigen kracht van jeugd, professionals en

de provincie Noord-Brabant uit. Door de

organisaties.

oprichting van een BV, K2 Next Generation,

die in het jeugddomein plaatsvinden qua

kan

jeugddomein

wetgeving en organisatie moeten er toe

bewaard blijven. Bovendien kan vanuit de

leiden dat jongeren kunnen opgroeien in

huidige kennis en ontwikkelingen nieuwe

een beschermde omgeving. Als wij daar

dienstverlening – door de herdefiniëring

een bijdrage aan kunnen leveren ben ik

van het sociaal maatschappelijk domein

tevreden. Dat is de belangrijkste uitdaging.

-

de

kennis

ontwikkeld

in

het

worden.

We

zien

stimuleren

en

Immers,

versterken de

van

de

veranderingen

een

verschuiving bij onze klanten naar meer

Mijn voorgangster Hanneke Jacobs heeft de

strategische vraagstukken, naar integrale

organisatie goed voorbereid op de komende

oplossingen, naar een andere vorm van

veranderingen. Het is aan mij om deze in

organiseren gericht op eigen kracht en

goede banen te leiden en de organisatie

‘helpen waar het kan en hulp bieden waar

en mensen toekomstbestendig te maken

het moet’. Dit betekent dat wij als bureau

en klaar te stomen voor een slagvaardige

graag met onze klanten meebewegen in het

onderneming.

begeleiden van veranderingen en het bieden

veranderingsbureau dat werkt aan sociale

van oplossingen. Daarbij bestrijken we het

innovatie en jeugd in Nederland.

Naar

een

strategisch

gehele palet van advies & implementatie, onderzoek tot deskundigheidsbevordering

Desgevraagd: Wat ik anders ga doen, dat

en zelfs interim dienstverlening.

weet ik nog niet. Ik kan alleen mezelf zijn. Laat anderen dan achteraf maar zeggen wat

Mijn persoonlijke drive ligt zowel bij de inhoudelijke

opdracht

van

onze

eigen

het verschil tussen ons is. Ik heb er zin in!


COLOFON

Klaas van Beurden

Met dank aan:

Senior account manager (073) 750 16 65

Aart Bontekoning

klaas.van.beurden@k2.nl

Organisatiepsycholoog en dé generatie-

www.k2.nl

expert van Nederland

Mirjam Dijsselbloem

Cris Zomerdijk

Senior marketing en communicatie

Associate partner bij Holland Consulting

adviseur

Group en auteur van “De ondernemende

(073) 750 16 12

professional”

mirjam.dijsselbloem@k2.nl www.k2.nl

Stefan Wouters Wethouder Sociale Zaken - Welzijn en Zorg en Jeugdbeleid gemeente Reusel-De Mierden Pelle Brakkee Ondernemer, SBM Multimedia voor MKB Max Patelski Lid van het kernteam van de G500 Geert Kaper Directeur/bestuurder K2 Melvin Redeker Bergbeklimmer (Himalaya) en inspiratiespreker

44 VISUELE NOTULEN | DE KRACHT VAN GENERATIE Z


VISUELE NOTULEN

visuele

notulen ~<:::::::

Deze Visuele Notulen zijn gemaakt door: Ontwerp & redactie: Diederik Vrijhoef Illustraties: Marijke Timmerman Fotografie: Marleen Kuipers Teksten: Lotte Rensen Joris Postulart Visuele Notulen is een concept van CRE-AID Ook Visuele Notulen? www.cre-aid.nl diederik.vrijhoef@cre-aid.nl 06 - 30 07 76 75


Visuele Notulen 18-09-2012 www.cre-aid.nl

De Kracht van Generatie Z  

Visuele Notulen van het symposium "De Kracht van Generatie Z" georganiseerd door K2