Page 1

LANGER ZELFSTANDIG WONEN

Relatie-event 5 juni 2014 DeFabrique Utrecht


Relatie-event KIEN 2

Stichting KIEN (Knooppunt Innovatie Elektrotechniek Nederland) is in 2011 opgericht om innovatie in de elektrotechniek te stimuleren. Voor meer informatie zie: www.stichtingKIEN.nl


3


Inhoud

4

Relatie-event KIEN

VOORWOORD BEZOEKERSINTERVIEWS INLEIDING GERARD MANSHANDEN LEZING MARCEL BULLINGA PRESENTATIE JAN PONS BEDRIJVENMARKT INTERVIEWS PRESENTATIE MASI MOHAMMADI INTENTIEOVEREENKOMST WRAP-UP INTERVIEWS BESTUURSLEDEN STICHTING KIEN COLOFON LINKS

6 8 12 14 18 22 30 32 38 42 46 48 50 52


5

d


6

Relatie-event KIEN

Voorw


woord Over de toekomst doen we vaak nogal zorgelijk. De vergrijzing wordt gezien als een groot en groeiend probleem: hoe gaan we de zorgverlening aan ouderen straks bemensen en financieren? Stichting KIEN kijkt juist met veel interesse en enthousiasme naar de toekomst. Er liggen namelijk prachtige kansen voor vernieuwende oplossingen! Innovatieve technologieën bieden uitstekende mogelijkheden om de zorg in en om het eigen huis te organiseren, waardoor mensen zo lang mogelijk in hun eigen woning kunnen blijven wonen. En dat is iets wat mensen zelf ook het liefste willen.

De installateur van de toekomst is er een die met de klanten meedenkt en op hun behoeften kan inspelen, een echte systeem integrator, die in staat is om de verschillende installaties die zich in de woning aandienen, zoals die voor energie, comfort, veiligheid en zorg, op een logische en gemakkelijk te bedienen manier met elkaar te verbinden.

Deze installateur van de toekomst kan bijdragen aan het langer zelfstandig wonen van ouderen en KIEN helpt de installateur daarbij door kennis te bundelen en benodigde “tools” te ontwikkelen. Het instrument dat KIEN hiervoor gebruikt is de Innovatiereis Langer Zelfstandig Thuis Wonen. In deze innovatiereis worden alle stappen en stakeholders in beeld gebracht die nodig zijn voor deze transitie. Aan de hand van de innovatiereis worden projecten geïnitieerd of wordt aangesloten bij lopende projecten die leiden tot tools en kennis die elektrotechnische installateurs die zich in deze markt willen begeven vooruit helpen. Tijdens dit event nemen we u mee langs deze innovatiereis en geven we u graag een blik op de toekomst van langer zelfstandig wonen dankzij elektrotechnische innovaties en schetsen we de stappen die nog gezet moeten worden.

7

Wilt u meer weten over het project Langer Zelfstandig Thuis Wonen van Stichting KIEN? Neem dan kunt u contact opnemen met Wanda Kruijt, projectleider LZTW, wandakruijt@stichtingKIEN.nl.


Intervi “Wij zijn net als KIEN een kenniscentrum en tegelijkertijd ook samenwerkingspartner die in hetzelfde vaarwater zitten. Ik ben hier voornamelijk om kennis op te doen en om die weer te delen.”

“Wij bepalen de normen in de installatietechniek en daarbij speelt innovatie een grote rol. Daarnaast is zorg op afstand iets waar wij ons ook veel mee bezig houden en het is van belang om met de hele keten afspraken te maken.”

8

Relatie-event KIEN

Willem Wolf NEC NEN Normen instituut

Yvonne van der Ven Smart Homes Kenniscentrum voor Domotica slim wonen


iews Willem van Abcoude Zorgeloos Huis

“Wij richten ons als stichting op het zelfstandig wonen voor zorgbehoevende ouderen. KIEN is actief betrokken bij onze stichting en bekleedt een adviserende rol bij het realiseren van innovatie in de zorg.” Gonnie Verwij en Margreet van Hees Mooi wonen in Enspijk

9

“Het is van belang om niet alleen aandacht te hebben voor het heden, maar juist ook begaan te zijn met de toekomst van onze klanten en de markt. Dit kan via dialoog, blogs en discussiebijeenkomsten.Voor ons en KIEN gaat het om bewustwording en de doelgroep betrekken bij innovatieve projecten. KIEN is sterk in het netwerk, in het leggen van contacten en het laten zien wat er met innovatie mogelijk is.”


10 Relatie-event KIEN

Learni doing


11

ing by


Inleidin GERARD MANSHANDEN VOORZITTER STICHTING KIEN

12 Relatie-event KIEN

“KIEN bereidt de installateur voor op de toekomst en het zicht krijgen op nieuwe markten. Dat heb je als individuele installateur soms minder snel in de smiezen. Het maakt het voor mij als e-installateur makkelijker om pro-actief in plaats van reactief te zijn als de markt verandert. We kunnen als los bedrijf praten over investeren en innoveren, maar dan heb je er nog niks mee gedaan. KIEN pakt de doe-functie en maakt het concreet.�


“ALS INSTALLATEUR WIL IK 1 DING: KANT EN KLARE HANDVATTEN WAAR IK WAT MEE KAN. HOE ORGANISEER IK HET, WELKE TECHNIEKEN ZIJN RELEVANT EN WAT KAN IK ER MEE VERDIENEN?”

13

ng


Lezing MARCEL BULLINGA FUTUROLOOG

Marcel schetst de toekomst met een knipoog en soms een scherp randje. Hij zet hiermee de bezoekers aan tot nadenken over de toekomst. In de toekomst dient onze woonomgeving als energiecentrale, 3D-printer, elektrisch tankstation, school, winkel, kantoor, maar vooral ook als privĂŠkliniek. We worden over tien jaar omgeven door kleine onzichtbare hulpjes die pas in actie komen wanneer we ze nodig hebben. Kortom: ons huis wordt een beschermengel.

14 Relatie-event KIEN

Robots vermommen zich in de toekomst als dingen om ons heen. Niet alleen ons huis wordt een robot, maar ook de auto en rolstoel. Stel je voor: een rolstoel die je helpt met je make-up en die een uur van tevoren al weet dat je een hartaanval krijgt. Medische functies dringen door tot dingen, gaan op je lijf zitten en projecteren hun analyse via je mobieltje op de muur. Het toverwoord van de toekomst is daarom verbinden. Al die kleine apparaten en robots verzamelen

informatie die niets waard is zonder onderlinge communicatie. Samen nemen ze de taken over van de hulpverlener in het verzorgingstehuis en de installateur voor wie, met de technologie van vandaag, nog een grote rol is weggelegd. Hebben u en ik dan nog wel een baan in de toekomst? Absoluut, mits we futureproof denken. Leer als aanbieder dat bezit geen goed concept meer is. Klanten nemen een abonnement op een huis waarin alle zorgdiensten samenkomen. Ze huren zonnepanelen. Tegen de tijd dat je namelijk iets koopt, is het allang weer verouderd. Verwondering, nieuwsgierigheid en durf om te ontdekken zijn daarom het allerbelangrijkst. Denk in termen van verbindingen. Ga de uitdaging aan en denk in nieuwe woorden. Probeer de wereld te verbeteren en ga op basis daarvan innoveren.


g

15

“GAAN WE NOG NAAR DE HUISARTS IN 2025? IS ONS HUIS DAN EEN PRETFABRIEK OF PRIVÉKLINIEK?”


16 Relatie-event KIEN


17


Presen JAN PONS

COMMERCIEEL MANAGER VAN DORP ZORG EN WELZIJN

Dorp Zorg en Welzijn heeft de toekomst in handen. Het innovatieve product ComfiCare biedt familie en zorgverleners een compleet systeem van toezicht en alarmering. Maar hoe krijg je die toekomst verkocht? En welke bezwaren hebben familie, zorginstelling en installateur?

18 Relatie-event KIEN

In de traditionele situatie komt comfort voor de rekening van de familie en care voor die van de zorginstelling. Dus zegt het kind van de zelfstandige oudere: “Care, daar mag de overheid voor betalen.” De zorg werpt tegen: “Comfort, dat is de taak van de consument.” De grote uitdaging van ComfiCare is daarom het overtuigen van de noodzaak van een systeem dat beide partijen werk uit handen neemt. ComfiCare speelt in op de politieke verschuiving van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving. Het biedt ondersteuning voor de zelfstandige die thuis móet blijven wonen en gemak

voor bezorgde familieleden. Zij denken niet in technologie, maar in comfort en veiligheid. Vraag daarom gewoon aan de klant wat hij wil. Waar loopt hij tegenaan? Wat wil hij oplossen? Die twee vragen gelden over de gehele breedte. Om de beperkte financiële ruimte van zorgverleners en het gebrek aan technische kennis bij de consument te overwinnen is het essentieel om te luisteren en vervolgens met nieuwe argumenten te komen. Bijvoorbeeld: zorg is voor vele ouderen een ver-van-mijn-bed-show, terwijl het juist belangrijk is om vooraf te voorkomen. En: technologie helpt bij efficiënter werken en bespaart dus geld in de zorg. En de installateur? Die vraagt zich af welke rol hij of zij nog speelt wanneer de technologie naar de achtergrond verdwijnt. De klant kan het, net als bij elk hedendaags product van Google en Apple, prima zelf. De particulier koopt geen technologie, maar gemak en veiligheid.


“PRAAT NOU NIET OVER TECHNOLOGIE. HET GAAT OM DE VRAAG: ‘HOE KAN IK MIJN LEVEN VEILIGER, MAKKELIJKER EN COMFORTABELER MAKEN?’”

19

ntatie


20 Relatie-event KIEN


21


Bedrijv markt 22 Relatie-event KIEN

“De toegevoegde waarde van technologie is super. De oplossingen zijn soms zo simpel. Als we onze, soms onbewuste, behoeftes volgen, kunnen we sterke innovaties ontwikkelen vanuit persoonlijke drive. Een installateur kan groeien als hij naast installateur ook adviseur en ondernemer wordt, en gericht is op de behoefte van de klant.� Maarten Voorhuis Vitaallicht


ven “Het bij elkaar brengen van partijen en het bundelen van krachten is een sterke kracht van KIEN en dit soort events. We hebben elkaar als marktpartij en installateurs nodig om techniek, ontwikkeling en oplossingen voor de klant te kunnen leveren.�

23

Erica van de Veerdonk Robot Rose


“Het uitgangspunt van KIEN is om de installateur een basis te geven. Het reikt de installateur een hand om de eerste stap te maken. En wat anderen niet lukt, lukt KIEN wel, juist omdat zij een externe partij zijn.”

24 Relatie-event KIEN

Jan Meutzner MLD Meutznerlichtdesign

“Ik zie KIEN als een partij die innovatie stimuleert voor deze markt. Waar het om gaat is om ondernemers te verleiden te innoveren. Wij leveren als netwerkpartner van KIEN ervaren professionals aan elektrotechnische ondernemers om zo expertise beschikbaar te stellen. Hierdoor hoeft het wiel niet door elke ondernemer opnieuw uitgevonden te worden. Zo kunnen zij profiteren van andermans leerpunten. KIEN maakt ruimte en richt de aandacht op vernieuwing. Dat is ook onderuit gaan en fouten durven te maken. Dit is moeilijk, niet altijd feest en het gaat met pieken en dalen. Dat vraagt vertrouwen om te doen, uit te proberen en om vanuit een visie ook van die mislukkingen te durven leren.” Leon van der Sande De ondernemende commissaris


“Het platform en de betrokken partners bij KIEN beseffen dat er veel verandert. KIEN bundelt de aandacht voor innovaties voor bestaande installateurs. Kijk eens naar wat mensen in de zorg nodig hebben. Innoveer juist daar waar je zorgbehoefte kunt voorkomen en bied daar je meerwaarde.�

25

Pierre Kil OpenRemote


“KIEN laat deels de zwakke plek van de markt zien en biedt hier handreikingen. De e-installateur kan winst halen in het gerichter leren luisteren naar de behoefte van de klant en actief denken in oplossingen vanuit de techniek.” Gerrit van Coeverden [Inst]Allicht

26 Relatie-event KIEN

“KIEN biedt ons deels profilering naar klanten, maar is daarnaast een sterke verbinding die partijen bij elkaar brengt. KIEN stimuleert de markt om tot actie te komen. Zonder een dergelijke impuls komt er een stuk minder van de grond.” Othello Schelfhout Humphrey


“Huistest stimuleert en ondersteunt ouderen in het zelf verantwoordelijk zijn voor hun manier van ouder worden. Er zijn verschillende partijen, zoals ondernemers in de installatietechniek, die hier een rol in spelen. Deze partijen kunnen met hun klanten meedenken over de toekomst en daarbij een adviserende rol innemen.” Josephine Dries Huistest

“Wij beschikken als beginnend bedrijf wél over ruime ervaring met installatie en techniek. In deze markt is er veel reactief werk. We willen juist meer pro-actief en leidend zijn. Preventie wordt ook echt preventie als het early warning bevat. De innovatieve focus van KIEN helpt ons als Actiaal om onze innovatie ook toepasbaar en bereikbaar te maken voor kleinere installateurs.”

27

Eric Hamers Actiaal


28 Relatie-event KIEN


29


Intervi “Ik ben geïnteresseerd in het toekomstbeeld voor de branche. De inhoud en het thema spreekt me aan ook door wat ik in de afgelopen periode al van KIEN heb gezien. Ik wil tijdig inspringen op nieuwe markten en kansen en daar kan ik de visie van KIEN goed voor gebruiken.” Ron van Leeuwen, E-installateur

“We willen meer 24-uurs zorg gaan leveren. Wat mij naar KIEN lokt is hoe anderen de toekomst zien. We hebben elkaar gevonden in de opfrissing van een gezamenlijke visie en een aanscherping van het denken in oplossingen.”

30 Relatie-event KIEN

Ad Pijnenborg Zorgcoöperatie Hoogeloon


iews Christa Wouda Dio Opleidingen integrale techniek

“Ik ben met name geïnteresseerd in de innovaties en wat KIEN en de partners daarin kunnen brengen. Wat wij als bedrijf nodig hebben is inzicht in wat de zorg vraagt. Waar zoeken zorginstellingen naar. Waar liggen nieuwe markten en nieuwe vragen. De meerwaarde van KIEN is dat het staat voor onze branche. Voor mij is dat ook heel concreet contacten leggen met relevante partijen en partners.” Erik Fisscher Croon Electrotechniek

31

“KIEN is onze samenwerkingspartner op gebied van marktontwikkeling in woningbouw en zorg. Samen bekijken we hoe we nieuwe producten naar de markt kunnen brengen. KIEN is voor ons een belangrijke partner omdat ze een groot netwerk hebben binnen de installatiebranche ondernemerschap stimuleren en hun kennis verspreiden.”


Presen MASI MOHAMMADI

32 Relatie-event KIEN

LECTOR HOGESCHOOL VAN ARNHEM EN NIJMEGEN / ARCHITECTURAL URBAN DESIGN AND ENGINEERING TU/e

“DE UITDAGING VAN VANDAAG EN MORGEN IS OM MET BEHOUD VAN KWALITEIT, DE ZORG TOEGANKELIJK EN BETAALBAAR TE HOUDEN. WE MOETEN VEEL MEER GAAN DENKEN IN ‘DUURZAME WAARDECREATIE’.”


33

ntatie


Technologie heeft altijd ons leven en onze gezondheid beïnvloed. Dat ging van riolering via ‘Assepoestertechnologie’ en automatisering naar domotica anno nu. Maar de mens laat die gedomesticeerde technologie nog niet toe in zijn huishouden; daarvoor is eerst een mentaliteitsverandering nodig. Het ideaal van de domotica is een ‘enabling environment’, een nieuwe omgeving die mensen in staat stelt te doen wat ze willen doen. Want mensen eisen duurzaamheid. Ze willen ongehinderd creëren, leren en studeren. Sinds 1997 is er veel gebeurd in de domotica, waardoor zo’n omgeving steeds realistischer wordt. Hoe komt het dan toch dat we niet het uiterste eruit halen? De realiteit van de technologie is namelijk weerbarstig.

34 Relatie-event KIEN

Het antwoord op die vraag ligt besloten in de behoefte van de gebruiker. Het Domotica-Kompas meet die behoefte en werpt zo een blik op de situatie van domotica in Nederland. Uit onderzoek naar 75 projecten en meer dan 8000 huishoudens, voor 90% bestaand uit senioren, blijkt een positief

beeld. Domotica vebetert het leven van mensen, maakt het veiliger en versterkt het contact tussen familie en hulpbehoevende. Kortom: de Nederlander ziet het nut in van domotica. Ons oordeel van technologie wordt echter het sterkst bepaald door gemak en besparing. En dat ontbreekt. Dan kunnen we als onderzoekers wel over ontwikkeling en doorbraak praten, maar misschien hebben we al die jaren niet goed geluisterd. Pas wanneer de mens het idee heeft de technologie te kunnen ‘temmen’, laat het die technologie ook toe in de huiskamer. Heeft diezelfde mens niet het gevoel de domotica eigen te hebben gemaakt, dan is er ook geen toekomst voor domotica. Want wie betaalt, bepaalt. Moeten we daarom niet alle applicaties die we hebben resetten en nog eens bekijken: zijn ze wel huiselijk? We moeten onze mindset veranderen. We moeten in onze hersenen de knop omzetten. Alleen dan kunnen we ontsnappen uit de huidige tijdsgeest en, als Nederland, een tweede golf aan gedomesticeerde technologie teweeg brengen.


35


36 Relatie-event KIEN


37


38 Relatie-event KIEN

Intenti overee komst


39

ie en t


“We willen open standaarden over het voetlicht krijgen. We willen dat de gebruiker straks de keuze heeft. Dat zal helpen om de markt open te krijgen.” Albert Koedam Expertel

“Het is hoog tijd dat de markt in beweging komt. Wij zullen de doeners zijn die dit gaan realiseren.”

“Samenwerking tussen woningcorporaties en zorg- en welzijnspartijen zorgt ervoor dat ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen. KIEN kan een rol vervullen voor lokale installatiebedrijven in trajecten op subregionaal niveau. Dat zou voor de gemeente de meerwaarde van KIEN zijn.” Henk Langes Provincie Gelderland

Bas Kuyper UNETO-VNI

“Er is discrepantie, versnippering en fragmentatie tussen vraag en aanbod op het gebied van zorgtechnologie. Wij gaan ontsnipperen, zodat mensen langer vitaal thuis kunnen blijven.”

“Wij zullen samen met KIEN bekijken welke demotica, die thuis geïnstalleerd zijn, aangesloten kunnen worden op de regionale zorgcentrales.” Marieke van Beurden Slimmer Leven 2020

Pim Ketelaar VitaValley

40 Relatie-event KIEN

“We moeten samenwerken om te zorgen dat we met zijn allen ons doel bereiken. Waar is de één mee bezig, waar heeft de ander iets aan? Wij hebben nu dit gedaan, kunnen jullie daar iets mee?” Gerard Manshanden Imtech / voorzitter KIEN

“Wij zullen met Fedet de leverancier moeten zijn om deze innovatiereis af te kunnen maken. Wij zullen heel goed moeten samenwerken om deze ontwikkeling te kunnen doorzetten. Daarom ben ik ook zo blij met Stichting KIEN.” René Wortelboer Fedet


41


Wrap-u ADRIE VAN DUIJNE DIRECTEUR STICHTING KIEN

“We kunnen constateren dat we al een stap in de goede richting zetten, maar we zijn er nog niet. Het zwaartepunt is inmiddels niet meer de techniek, maar hoe we maatschappelijke meerwaarde sterker en zichtbaar kunnen maken. Het adresseren en verbinden van maatschappelijke vragen en aanverwante problemen komt meer op de voorgrond. Hier moeten we als sector meer en meer een actieve rol in vervullen. Dit gaat veel verder dan techniek, wat echt een middel is en het raakt meer en meer vervlochten met economie, welzijn, planologie, bestuur en beleid en nog veel meer zaken.

42 Relatie-event KIEN

Voor mij persoonlijk is er vandaag weer een vonk over gesprongen die bij ons voor een enorme impuls zorgt om de schouders eronder te blijven zetten.�


up “DE ACTUALITEIT GEEFT DE MAATSCHAPPELIJKE CONTEXT EN RELEVANTIE VAN ONZE GEZAMENLIJKE DOELSTELLING WEER” ADRIE VAN DUIJNE IN REACTIE OP ‘KABINET STIMULEERT REGIONALE SAMENWERKING OM LANGER THUIS TE WONEN’

43

Nieuwsbrief Rijksoverheid 4 juni 2014


44 Relatie-event KIEN


45


Intervi “KIEN richt zich, in tegenstelling tot brancheorganisaties, voornamelijk op specifieke ontwikkelingen in innovatie. Innovatie is juist heel belangrijk voor onze branche. KIEN bemiddelt en verbindt om innovatie binnen onze branche te realiseren.” Nico Koreman Koreman Beheer KIEN commissie LEDverlichting

“Binnen onze branche is verbinden en kennis delen erg belangrijk. KIEN is het kenniscentrum op gebied van installatietechniek en verbindt organisaties en bedrijven met elkaar om innovatie, binnen onze branche, te kunnen realiseren.”

46 Relatie-event KIEN

Toine Toepoel Lammers Toepoel Installatietechniek B.V.


iews Iefje Soetens Iefje realiseert Visie

Gerard van Keulen ETB van Keulen

47

“Wij adviseren gemeenten in veel trajecten. De technologische component wordt hierin vaak, adhoc toegepast binnen een project of met 1 onderdeel vanuit een probleem dat zich voordoet. De gemeenten moeten en willen hierin meer overkoepelend naar techniek als middel kijken. In het maken van die vertaalslag met een grotere verbinding en context is KIEN voor mij een belangrijke partner.”

“KIEN is in staat om je te laten denken, zonder beren op de weg te zien. Door een dag als vandaag word ik als het ware weer wakker. Het opent mijn ogen voor de zaken die belangrijk zijn. Ik kan weer met meer aandacht en frisheid naar problemen en uitdagingen kijken. Onbevangenheid en vrijer denken is zeer nodig om ons als sector te helpen weer grip te krijgen op de complexe vragen die voor ons liggen. Luisteren naar de behoeften en wensen van klanten kan zoveel opleveren als het gekoppeld wordt aan daadkracht. Als je vanuit techniek of zorg denkt, voelen mensen zich al snel niet meer thuis. De oplossingen en de technologie moeten een middel zijn in het versterken en behouden van het langer zelfstandig thuisgevoel. Mensen willen zich thuis voelen in veiligheid en in een voor hen vertrouwd voelende omgeving. Die mindset hebben en versterken is een belangrijke impuls voor innovatie en ondernemerschap in onze sector. We moeten een brug slaan tussen de techniek en de behoefte van mensen.”


48 Relatie-event KIEN

KIEN

Bestuu leden “De traditionele wereld waar wij in leven, zal de komende jaren in een rap tempo veranderen. Als je mee wilt veranderen dan is innovatie van levensbelang. KIEN is hierin het knooppunt binnen de installatietechniek.� Gert Bogers Bogers Elektrotechniek


“We streven vanuit de universiteit naar verbindingen met de sleutelwaarden innovatie en valorisatie. Innovatie moet tot iets leiden en het moet een plek krijgen. Vanuit de universiteit bedenken en onderzoeken we. KIEN is onze partner om de ingang naar de markt te krijgen, wat voor valorisatie een essentiële en wezenlijke stap is. Er is een duidelijke wisselwerking met deze ingang voor onderzoek en innovatie, doordat onze studenten van de universiteit een lagere drempel ervaren om talent verder te ontwikkelen in de sector. KIEN staat met de vele cases en thema’s erg dichtbij.”

“Installateurs richten zich over het algemeen op woningbouw en de kantorenmarkt. Wij richten ons op de industrie. We bekijken nu samen met KIEN wat we kunnen betekenen voor de industrie op gebied van energiebesparing. Nu ligt de focus vooral op verlichting terwijl er veel energievretende motoren en machines zijn waar energiebesparende oplossingen voor gevonden kunnen worden. KIEN speelt hier een belangrijke rol door kennis te delen en beschikbaar te stellen.”

Wil Kling Professor TU/e

Martijn Dekker DIGIT Elektrotechniek

49

urs


Colofo WILT U MEER WETEN OVER HET PROJECT LANGER ZELFSTANDIG THUIS WONEN?

Neem dan contact op met Wanda Kruijt, projectleider LZTW, wandakruijt@stichtingKIEN.nl Stichting Knooppunt Innovatie Elektrotechniek Nederland KIEN is een knooppunt waar kennis, ervaring en onderzoek samenkomen. Samen met overheden, bedrijven, instellingen, netwerkorganisaties en gebruikers onderzoekt de Stichting innovatieve oplossingen voor maatschappelijke thema’s waarmee e-installateurs aan de slag kunnen. Meer informatie kunt u vinden op de website van Stichting KIEN: www.stichtingkien.nl Stichting KIEN Horsten 1 5612 AX Eindhoven www.stichtingKIEN.nl Telefoon - 06-53493001 Adrie van Duijne Email - kantoor@stichtingKIEN.nl Twitter - @StichtingKIEN Coördinatie Yellow Communications

50 Relatie-event KIEN

Visuele Notulen Teamcaptain Magazine designer Editor Tekstschrijver Tekstschrijver Illustrator Fotograaf Fotograaf www.visuelenotulen.nl +31 (0) 6 30 07 76 75 info@visuelenotulen.nl

- - - - - - - -

Wim Kuper Lisa Vorst Luc Nagel Arthur van Vliet Mariska van der Velde Charlotte Porskamp Michele Giebing Raphaël Drent


on

51

Wanda Kruijt Projectleider LZTW


Links Presentaties sprekers Bedrijf

52 Relatie-event KIEN

Fedet VitaValley Slimmer Leven 2020 Uneto-Vni ExperTel Provincie Gelderland NEC NEN Normen Instituut Smart Homes Kenniscentrum voor Demotica slim wonen Zorgeloos Huis Mooi wonen in Enspijk Imtech/Stichting KIEN Futuroloog Van Dorp zorg en welzijn Vitaallicht Robot Rose De ondernemende commissaris MLD Meutznerlichtdesign OpenRemote Othello Schelfhout [Inst]Allicht Actiaal E-installateur Oudewater Zorgcooperatie Hoogeloon Dio Opleidingen integrale techniek Croon Electrotechniek Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Stichting KIEN Koreman Beheer Lammers Toepoel Installatietechniek Iefje realiseert Visie Huistest ETB van Keulen Bogers Elektrotechniek/Stichting KIEN Professor TU/e/Stichting KIEN DIGIT Elektrotechniek/Stichting KIEN Yellow Communications

Naam

RenĂŠ Wortelboer Pim Ketelaar Marieke van Beurden Bas Kuyper Albert Koedam Henk Langes Willem Wolf Yvonne van der Ven Willem van Abcoude Gonnie Verwij en Margreet van Hees Gerard Manshanden Marcel Bullinga Jan Pons Maarten Voorhuis Erica van de Veerdonk Leon van der Sande Jan Meutzner Pierre Kil Humphrey Gerrit Coevordena Eric hamers Ron van Leeuwen Ad Pijnenborg Christa Wouda Erik Fisscher Masi Mohammadi Adrie van Duijne Nico Koreman Toine Toepoel Iefje Soetens Josephine Dries Gerard van Keule Gert Bogers Will Kling Martijn Dekker


http://www.stichtingkien.nl/downloads/ Website

http://www.fedet.nl/ http://www.vitavalley.nl/ http://www.slimmerleven2020.org/nl http://expertel.org/ http://expertel.org/ http://www.gelderland.nl/ http://www.nen.nl/ http://www.smart-homes.nl/ http://www.zorgelooshuis.nl/ http://www.enspijk.info/ http://imtech.com/NL// http://www.vandorpzorgenwelzijn.nl/ http://vitaallicht.nl/ http://www.robot-rose.nl/ http://www.deondernemendecommissaris.nl/ http://www.meutznerlichtdesign.nl/ http://www.openremote.org/display/HOME/OpenRemote http://www.humphrey.nl/ http://www.installicht.nl/ http://www.actiaal.nl/

53

http://www.zorgcooperatie.nl/ http://www.verenigingdio.nl/ https://www.croon.nl/ http://www.han.nl/ http://www.stichtingkien.nl/ http://www.koremanbeheer.nl/home/ http://www.lammers-toepoel.nl/ http://iefjerealiseertvisie.nl/ http://www.generatiethuis.nl/ http://www.etbvankeulen.nl/news-overview/7321/home.html http://www.stichtingkien.nl/ https://www.tue.nl/ http://www.digitelektrotechniek.nl/ http://www.yellow-communications.com/


Stichting KIEN Relatie-event  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you