Page 1

DE DAG VAN HET HOE

14 oktober 2016

ROC A12 | Dag van het hoe - 14 oktober 2016

1


ROC A12 | Dag van het hoe - 14 oktober 2016 2

“Houd je vandaag niet in, haal de handrem eraf en ga helemaal los!�


INDEX 4

Tai chi

6

Welkom

12

Bezoekers interviews

16

Veenendaal Velp Reehorsterweg Bovenbuurtweg Studenten: hoe willen wij les hebben?

26

Afsluiting

36

40

Studentarena

Bezoekers interviews

32

20

48 50

ROC A12 | Dag van het hoe - 14 oktober 2016 3


ROC A12 | Dag van het hoe - 14 oktober 2016

TAI CHI

4


Jannemieke Wijgergangs Directeur ROCA12

ROC A12 | Dag van het hoe - 14 oktober 2016

“We hebben vandaag veel studenten uitgenodigd omdat het tijd wordt om hen te laten vertellen hoe wij dingen vorm moeten geven.�

5


WELKOM Goed onderwijs begint met een stevige fundering en duidelijke kaders waarbinnen gewerkt moet worden. Nu de kaders voor iedereen duidelijk zijn, is het vandaag tijd om deze kleur te geven. Vandaag ligt er voor docenten, leidinggevenden en het management van de verschillende locaties, de mooie en uitdagende taak om invulling te geven aan deze kaders. Iedere locatie wordt uitgedaagd om zijn eigen verhaal en bijbehorende aanpak vorm te geven. Een verhaal zonder beperkingen, begrenzingen en handrem. Een verhaal dat inspireert, motiveert en activeert. Hoe ziet jouw verhaal eruit?

“Het begint met vertrouwen binnen een team en gelukkig zit dat goed.”

ROC A12 | Dag van het hoe - 14 oktober 2016

Inspiratie Team orde en veiligheid

6

“Wij vullen de gereedschapskist van studenten.” Inspiratie Team mechatronica


ROC A12 | Dag van het hoe - 14 oktober 2016

7


8

ROC A12 | Dag van het hoe - 14 oktober 2016


ROC A12 | Dag van het hoe - 14 oktober 2016

“Vandaag doen we geen loze en holle uitspraken, maar komen we met concrete ideeën en voorstellen.”

9


ROC A12 | Dag van het hoe - 14 oktober 2016 10

“We zijn erg druk en daarom zijn we opzoek naar oplossingen die met weinig inspanningen veel resultaat opleveren.� Inspiratie Team Mechatronica


ROC A12 | Dag van het hoe - 14 oktober 2016

11


INTER VIEW Johan Berkhout Student, Klaphekweg Ede Where does it come from? Welke punten staan vandaag op jouw persoonlijke agenda? Welke zaken wil jij vandaag extra aandacht geven om het onderwijs op jouw locatie straks goed vorm te geven? En welke uitdagingen zie jij daarbij?

ROC A12 | Dag van het hoe - 14 oktober 2016

Allereerst hoop ik dat het pand wordt opgeknapt en dan vooral de geluidsisolatie. Op dit moment kun je de les met moeite volgen als er gelijktijdig ook andere lessen plaatsvinden. Een tweede punt van aandacht is de manier waarop school met ons communiceert. Het is vaak onduidelijk hoe het vervolg van onze opleiding er uitziet. We weten niet altijd waar we aan moeten voldoen en wat het ons oplevert.

12

Ik heb echter niet echt verwachtingen met betrekking tot vandaag, maar ik hoop van harte dat deze punten aan bod komen. We willen in ieder geval een bijdrage leveren om het onderwijs op onze school beter te maken. We offeren niet voor niets onze vrije middag op.


Sjoerd Stolk – Dominic Pongers Student, Klaphekweg Ede Welke punten staan vandaag op jouw persoonlijke agenda? Welke zaken wil jij vandaag extra aandacht geven om het onderwijs op jouw locatie straks goed vorm te geven? En welke uitdagingen zie jij daarbij?

Ik heb een belangrijk punt en dat is dat ze het vak Loopbaan en burgerschap anders gaan vormgeven. Op dit moment vind ik dit nog steeds een slap vervolg van hoe de vroegere maatschappijlessen op mijn middelbare school eruit zagen. Ik blijf hier net zo lang op hameren totdat ze dit hebben veranderd. Dit staat vandaag op mijn persoonlijke agenda en ik heb goede hoop dat dit ook zal veranderen. Ik ben namelijk niet de enige die dit vak anders vorm wil geven. Een van de leraren staat ook niet achter de huidige inhoud.

ROC A12 | Dag van het hoe - 14 oktober 2016 13


Arthur van Veldhuizen Sport & Bewegen, Ede Welke punten staan vandaag op jouw persoonlijke agenda? Welke zaken wil jij vandaag extra aandacht geven om het onderwijs op jouw locatie straks goed vorm te geven? En welke uitdagingen zie jij daarbij?

Om eerlijk te zijn heb ik geen punten op mijn agenda, ik sta er open in. Dat is ook weleens lekker. Ik verwacht dat de teams vandaag informeren over hoe zij het onderwijs op hun locatie vormgeven. Het gaat mij dus echt om de uitwisseling van informatie en ik vind dat we goed moeten luisteren naar de mening van onze studenten. Om hen gaat het uiteindelijk.

ROC A12 | Dag van het hoe - 14 oktober 2016

De uitdaging zie ik vandaag niet zozeer binnen mijn team, ik vind dat we het goed op de rit hebben. Dat betekent niet dat we achterover leunen, want we zijn continu bezig om ons te verbeteren. We zijn sportief dus kunnen moeilijk stil zitten.

14


Merel Brugman Fotonica, Ede Welke punten staan vandaag op jouw persoonlijke agenda? Welke zaken wil jij vandaag extra aandacht geven om het onderwijs op jouw locatie straks goed vorm te geven? En welke uitdagingen zie jij daarbij?

Ik schuif vandaag spontaan aan, maar ik vind het wel een belangrijke dag. Ik hoop dat de verhalen van anderen mij inspireren en tot nu toe is dat al het geval. Dat belooft veel goeds voor de rest van de dag. Het eerste wat mij te binnen schiet om meer aandacht te geven, is dat het voor leerlingen duidelijk is wat ze leren tijdens hun opleiding en met welk doel. Als dit niet duidelijk is, dan kun je ook niet verwachten dat zij gemotiveerd zijn. Daar ligt een belangrijke taak voor de docent. Daarnaast moet een docent inspirerend zijn, bevlogen leraren maken het verschil. ROC A12 | Dag van het hoe - 14 oktober 2016 15


VEENENDAAL Bij ons staat de zelfredzaamheid van de student centraal, waarbij de focus ligt op de studentbegeleiding. We kijken daarbij naar de individuele behoeften van de student. Kortom: dat hij gezien, gehoord, erkend en herkend wordt. Het tweede speerpunt is om de verbinding met het werkveld te vergroten zodat de afstand tussen opleiding en praktijk nog verder wordt verkleind. De mening van de student m.b.t. het aangeboden onderwijs is belangrijk om daarbij te horen. ~ Peter Bos

ROC A12 | Dag van het hoe - 14 oktober 2016

“De student wordt altijd beoordeeld en gezien, maar dit moet ook gelden voor de docent.”

16

“We willen het imago van onze school op positieve wijze veranderen en we willen daarbij onze studenten inzetten als ambassadeurs.”


ROC A12 | Dag van het hoe - 14 oktober 2016

17


ROC A12 | Dag van het hoe - 14 oktober 2016

VEENENDAAL

18

“Een docent moet intrinsiek gemotiveerd zijn om zich verder te ontwikkelen.”


ROC A12 | Dag van het hoe - 14 oktober 2016

19


VELP We willen onze opleidingen, de opleiding secretarieel in het bijzonder, vernieuwen en meer op de kaart zetten. Er zijn weinig aanmeldingen voor de opleiding en we willen dit graag verbeteren. We denken over een naamsverandering na, maar er wordt ook gekeken of de inhoud voldoende tot de verbeelding spreekt. Daarnaast twijfelen we ook over het imago van de opleiding. Deze dient verbeterd te worden. Uit de input van studenten kwam onder andere naar voren dat familie en vrienden vaak geen idee hebben wat de opleiding inhoudt. Dit maakt het lastig om te verkopen en daarmee ook om meer aanmeldingen te krijgen. ~Secretarieel

ROC A12 | Dag van het hoe - 14 oktober 2016

“Ik stuur studenten in een vroeg stadium al langs stageplekken om een kijkje in de keuken te nemen, dit terwijl ze nog niet eerder stage hebben gelopen.”

20

“Onze kracht ligt in het leveren van maatwerk om studenten te helpen bij hun ontwikkeling.”

“De essentie van de leerdoelen is bij ons wel helder, maar bij studenten nog onvoldoende.”


ROC A12 | Dag van het hoe - 14 oktober 2016

21


ROC A12 | Dag van het hoe - 14 oktober 2016

VELP

22


ROC A12 | Dag van het hoe - 14 oktober 2016

“Techniek wordt steeds meer met het lesmateriaal geïntegreerd en we willen het een steeds grotere rol laten spelen binnen ons onderwijs.”

23


ROC A12 | Dag van het hoe - 14 oktober 2016

VELP

24


REEHORSTERWEG Wij hebben gekeken naar de transitie die we 1.5 jaar geleden hebben opgesteld. We kwamen als team tot de ontdekking dat we op het niveau van onderwijsontwikkeling aannames hebben gedaan over de leerbehoeften van de student, zonder hen te hebben geraadpleegd. Vandaag kijken we dus opnieuw naar het verhaal van ons team, deze keer met de input van de studenten zelf. Uiteindelijk is het doel om een realistischer en constructiever beeld te creëren waar wij als locatie naartoe willen groeien. ~Carl Ashman

“Eigenlijk is alles perfect van roosters tot de lessen.”

ROC A12 | Dag van het hoe - 14 oktober 2016

“Onze kracht zit hem in het aanmoedigen en stimuleren van leerlingen om regisseur te worden van hun eigen leerproces.”

26

“Niveau 1 leerlingen zijn net sponzen, ze zuigen alles op.”


ROC A12 | Dag van het hoe - 14 oktober 2016

REEHORSTERWEG

28


ROC A12 | Dag van het hoe - 14 oktober 2016

“We willen oudere studenten als ervaringsdeskundigen inzetten om jongere studenten te behoeden voor onnodige valkuilen.�

29


ROC A12 | Dag van het hoe - 14 oktober 2016

REEHORSTERWEG

30

“De geleerde theorie moet direct in de praktijk toepasbaar zijn en uitgevoerd kunnen worden.”


ROC A12 | Dag van het hoe - 14 oktober 2016

31


BOVENBUURTWEG We zetten stappen om de drie ICT-opleidingen op basis van praktijkgericht onderwijs vorm te geven. Op dit moment hebben we al geïntegreerde praktijkopdrachten waarbij de inhoud van meerdere vakken samen komt. Op deze manier creëren we een betere aansluiting op het werkveld en maken we daarmee onze opleidingen relevanter. De studenten worden uitgedaagd om deze projecten van A-Z vorm te geven en uit te voeren. Kortom van opzet, realisatie tot evaluatie. Het project heeft een concreet doel en nut, zoals projecten in het bedrijfsleven ook worden opgezet. We willen uiteindelijk dat de student zelf beoordeeld en bepaald wat hij of zij aan kennis nodig heeft om het project succesvol af te ronden. En op basis hiervan stelt hij het lespakket samen. We combineren al meerdere vakken tijdens een themaweek waarbij studenten aan een gecombineerde praktijkopdracht werken. ~ Team ICT

ROC A12 | Dag van het hoe - 14 oktober 2016

“Wij willen dat onze studenten leren en werken in een realistische werkomgeving.”

32

“Een veilige omgeving voor studenten is een van onze belangrijkste pijlers. Misschien wel de belangrijkste pijler.”

“Studenten mogen fouten maken, misschien moeten ze zelfs wel fouten maken.”


ROC A12 | Dag van het hoe - 14 oktober 2016

33


ROC A12 | Dag van het hoe - 14 oktober 2016

BOVENBUURTWEG

34


ROC A12 | Dag van het hoe - 14 oktober 2016

“We willen dat de student vanaf volgend jaar alles wat hij of zij in de les leert, kan gebruiken bij het uitvoeren van zijn of haar project.�

35


HOE WILLEN WIJ LESHEBBEN? “Het is belangrijk om een ruimte te creëren die aanvoelt als thuis. Zo willen wij de kantine omtoveren tot een woonkamer.”

ROC A12 | Dag van het hoe - 14 oktober 2016

“We vinden dat overal en voor iedereen dezelfde regels moeten gelden. Nu verschillen deze nog per docent.”

36


ROC A12 | Dag van het hoe - 14 oktober 2016

37


38

ROC A12 | Dag van het hoe - 14 oktober 2016


ROC A12 | Dag van het hoe - 14 oktober 2016

“Een goede leraar vertelt actief en is boeiend om naar te luisteren, zodat wij onze aandacht bij de les houden.�

39


STUDENTARENA Ik ben trots op mijn school omdat • Alles wat ik op school en tijdens mijn stage leer, sluit heel goed aan bij het werkveld waar ik in wil gaan werken. • Ik word heel blij van de saamhorigheid bij ons op school en daarbij staan de docenten altijd voor ons klaar. • Op school wordt ik gestimuleerd om echt aan mijzelf te werken en in de spiegel te kijken. Dit vind ik heel belangrijk. • Ik vind het tof dat alle praktijkdocenten toch heel innovatief zijn.

ROC A12 | Dag van het hoe - 14 oktober 2016

Uitdagend onderwijs

40

• In het werkveld zul je nooit een standaard lessituatie tegenkomen en daarom vind ik het onderwijs op mijn school uitdagend. • Het onderwijs op mijn school is uitdagend omdat we gestimuleerd worden om zelf de regie in handen te nemen. Hierdoor kunnen we onszelf meer ontplooien. • We worden uitgedaagd buiten onze persoonlijke comfort zone te stappen. • Ik zie uitdagend onderwijs en les niet los van elkaar. Ik vind dat een goede les de basis vormt om in de praktijk toe te passen. • Door de projecten op het ROC leren we vaardigheden die niet in de les zijn na te bootsen. • Als ik 24/7 in de les zit dan zak ik onderuit en ga ik Netflix kijken.


ROC A12 | Dag van het hoe - 14 oktober 2016

41


42

ROC A12 | Dag van het hoe - 14 oktober 2016


Ik ben vooral gemotiveerd omdat het gezellig is met mijn vrienden/vriendinnen. • Als ik geen zin heb om te gaan, dan ga ik toch om mijn vrienden te ondersteunen. • Samen kun je en doe je meer. • Het is nog leuker om naar school te gaan omdat ik er veel vrienden en vriendinnen heb. Daardoor voelt het ROC heel erg vertrouwd. • De lessen zijn leuker geworden mede omdat ik veel nieuwe vrienden en vriendinnen erbij heb gekregen. De docenten spelen hierbij een belangrijke rol.

Als een docent alles van zijn vak weet dan is hij een goede docent.

ROC A12 | Dag van het hoe - 14 oktober 2016

• Het is heel belangrijk, maar het zegt niet alles. Een leraar kan ook alles opzoeken in zijn antwoordenboek. • Een goede docent moet weer weten dan alleen zijn eigen vak. Hij moet het met passie overbrengen en goed met leerlingen overweg kunnen. • Docenten moeten goed naar de behoeften van een groep en individuen luisteren en ernaar handelen. • Een docent moet zichzelf altijd verder willen ontwikkelen.

43


De ict in het onderwijs is goed geregeld • Het digitale portfolio is echt een uitkomst en een aanwinst. Ik houd er van! • Wij gebruiken op onze opleiding ‘Take Care’ waarin we alles bij kunnen houden en ik heb er heel veel aan. • Wij moeten veel met Word werken, maar meer dan driekwart kan hier niet mee overweg. Een goede instructie vanuit school ontbreekt echter. • Bij ons is altijd duidelijk wat we moeten doen en waar we het kunnen vinden.

ROC A12 | Dag van het hoe - 14 oktober 2016

Het tempo in mijn opleiding moet verdubbeld worden

44

• Het mag voor mij persoonlijk wel iets meer, maar als ik naar mijn klas kijk dan is het wel goed zo. De druk wordt dan te hoog. • Hier ligt een uitdaging voor de docent, die moet per student het tempo kunnen bepalen. • Het moet helemaal niet verdubbeld worden. Ik ben hierop tegen, dit geldt onder andere voor mijzelf. Ik heb gewoon tijd nodig om dingen in me op te nemen. • Ik vind niet dat het moet, maar dat het optioneel is. • Ik moet in 3 jaar tijd van een baby naar een 23-jarige, dat klinkt leuk maar dat gaat hem echt niet worden.


ROC A12 | Dag van het hoe - 14 oktober 2016

45


46

ROC A12 | Dag van het hoe - 14 oktober 2016


ROC A12 | Dag van het hoe - 14 oktober 2016

47


INTER VIEW Puck ten Hagen Student, Velp Er wordt geroepen dat de student centraal staat, ervaren jullie dat ook zo? En wat willen jullie straks van jullie ideeĂŤn in de praktijk terugzien?

Ja, dat gevoel heb ik echt. We kunnen onze stem laten horen en ik heb oprecht het gevoel dat onze mening telt. Zo zaten we bij het groepje van 12 studenten en we mochten tot in detail vertellen hoe wij de ideale school voor ons zien. Dat is top! Ik hoop dat de dingen die ik heb gezegd ook echt terug te zien zijn op school en in de les. Het belangrijkste punt is dat het duidelijk moet worden wat we moeten leren en waarom. Dat wil ik iedere week terugzien, zodat ik een goede planning kan maken en precies weet wat ik moet leren.

ROC A12 | Dag van het hoe - 14 oktober 2016

Merita Smrkovic Student, Velp

48

Ik heb dat gevoel ook. Of het nu om de opleiding, het gebouw of de leraren gaat, onze mening telt. Het is echt lekker om te roepen wat we vinden. Niets was daarbij te gek en we gingen helemaal los. Ik hoop echt dat er straks op basis van de dingen die wij hebben gezegd, dingen in de praktijk veranderen. Bij mij staat het duidelijk formuleren van de leerdoelen ook op de eerste plaats. Dit werkt bij mij motiverend. Nu is het soms te vaag en dan vraag ik me af wat ik in de les te zoeken heb.


Brenda Gielens Media en ICT, Velp Hoe gaan jullie vanaf maandag met alle verzamelde input aan de slag en welke bevinding is je het meest opgevallen?

ROC A12 | Dag van het hoe - 14 oktober 2016

Ieder team pakt dit anders op, maar ik hoop dat de input, de energie en alle ideeĂŤn na vandaag ook verder uitgewerkt en met elkaar gedeeld worden. Hoe we dat precies vormgeven, dat zal per team verschillen. Als ik naar ons eigen team kijk dan denk ik dat heel goed is om te weten wat er speelt, tot op detailniveau zelfs. Echter, vandaag hebben we meer uitgezoomd en vanuit een helikopterview gekeken wat er binnen onze opleiding speelt en nog beter kan. Hierbij kwam naar voren, mede door de presentaties van vanochtend, dat we een aantal aannames hebben gedaan zonder de studenten te hebben geraadpleegd. Er zijn bepaalde zaken die wij de studenten op school niet leren. Dit laten we doelbewust aan het bedrijfsleven over om bij te brengen. Nu blijkt dat de studenten verbaasd zijn dat dit niet op school aan bod is gekomen. Kortom: het verwachtingsmanagement naar studenten toe moet verder geoptimaliseerd worden.

49


ROC A12 | Dag van het hoe - 14 oktober 2016

AFSLUITING

50


ROC A12 | Dag van het hoe - 14 oktober 2016

“Hoe gaan jullie vanaf maandag met alle verzamelde input aan de slag en welke bevinding is je het meest opgevallen?�

51


ROC A12 | Dag van het hoe - 14 oktober 2016 52

“Ik heb het gevoel dat we vandaag geschiedenis schrijven en dat zullen blijven doen.�


ROC A12 | Dag van het hoe - 14 oktober 2016

53


54

ROC A12 | Dag van het hoe - 14 oktober 2016


COLOFON VISUELE NOTULEN Web: www.visuelenotulen.nl Mail: info@visuelenotulen.nl Tel: +31 6 30 07 76 75 In opdracht van ROC A12 Jannemieke Wijgergangs, algemeen directeur ROC A12

ROC A12 | Dag van het hoe - 14 oktober 2016 55


56

ROC A12 | Dag van het hoe - 14 oktober 2016

ROCA12 de dag van het hoe  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you