Page 1

HET KlND CENTRAAL

18 APRlL 2012


Deze Visuele Notulen zijn gemaakt door: Ontwerp & redactie: Diederik Vrijhoef Illustraties: Charlotte Porskamp Fotografie: Raisa Kingma Visuele Notulen is een concept van CRE-AID Ook Visuele Notulen? www.cre-aid.nl diederik.vrijhoef@cre-aid.nl

Visuele Notulen


Voorwoord

T

ijdens deze SKOR-dag zetten wij het kind centraal, terwijl wij afscheid gaan nemen van Ben Casparie, die 41 jaar in het basisonderwijs heeft gewerkt. Met hulp van een geweldige inleider, Marcel van Herpen en bevlogen workshophouders, ontkomen we er niet aan naar het kind te kijken. Marcel van Herpen dwingt ons ook kritisch naar onszelf te kijken. Het kind is immers volledig afhankelijk van de leerkracht, die elke dag het verschil kan, nee moet maken. Afscheid nemen van een integere algemeen directeur inspireert ons om onderling vertrouwen en het vertrouwen in de ontwikkeling van het kind leidend te laten blijven. Harry Timmermans Algemeen Directeur SKOR


“Ons vak kun je alleen leren door interactie met kinderen� Opening Marcel van Herpen www.marcelvanherpen.nl


“Kinderen willen alleen maar weten wie jij bent, niet welke diploma’s je hebt” “We zijn de hele dag aan het kijken wat het kind niet kan”

“Een onvoldoende is niet onschuldig”


Workshops


Boys and Girls Martijn Smoors (Onderwijs maak je samen) Hoe ontwikkelt een jongen zich ten opzichte van een meisje? In hoeverre kunnen wij hiermee rekening houden in ons onderwijs? Er is steeds beter antwoord te geven op deze vragen naar aanleiding van onder andere recent hersenonderzoek.


Mindmappen in de klas Yorick Saeijs (Onderwijs maak je samen) De Mindmap is een krachtig hulpmiddel bij het structureren en onthouden van informatie. Kinderen leren hoofd- en bijzaken van elkaar onderscheiden. Bij uitstek geschikt voor leervakken waar langere stukken tekst behandeld worden en ook bij het ontwerpen van spreekbeurten en werkstukken. Maar Mindmappen kent nog tal van andere toepassingen. Leer wat een Mindmap is, hoe je hem maakt, hoe een Mindmap ‘werkt’ en toegepast kan worden bij het leren.


Buitenspelen voor iedereen Margreet Christians (Onderwijs maak je samen) Buitenspel is een moment van de kinderen. Het moet een moment zijn waarin de kinderen zelf voor keuzes komen te staan en deze met elkaar moeten afwegen. Daarnaast ontwikkelt een kind door middel van buitenspelen de plek van zichzelf in de wereld om zich heen. Genoeg redenen om het buitenspelen zowel thuis als op school te stimuleren.


Hoogbegaafdheid Marleen van der Schoot (Bolwerk) Meer- en hoogbegaafdheid breder bekeken. Wat is het, wat kunnen we ermee op school en vooral hoe voorkomen we onderpresteren. Hebben alleen meeren hoogbegaafden een talent? Nee! Maar hoe kunnen we bij onze leerlingen talenten ontdekken, ontwikkelen en gebruiken. Is het stellen van diagnoses (zoals bijv. hoogbegaafdheid, AD(H)D, ASS) daarbij van belang of werkt het juist talentontwikkeling tegen? In deze workshop zullen geen kant-en-klare antwoorden gepresenteerd worden. Het doel is een breder inzicht te krijgen in de mogelijkheden, die bij leerlingen leiden naar meer zelfvertrouwen, motivatie en effectiever leren.


Omdenken Wilco Kannekens (Hendrik Boogaardschool) Waar kom je als leerkracht je bed nog voor uit? Zit je gevangen in ‘Getting things done’, of wil je veel liever inspireren en dingen mogelijk maken? Hoe kun je op een andere manier naar de wereld, je werk, passend onderwijs, enz. kijken? Ga mee op een trektocht op zoek naar waar je roots als leerkracht liggen.


Omgaan met moeilijk gedrag Rineke Barendregt en Laura Eijsberg (Horizon) In deze workshop gaan we aan de slag met signaleren, erkennen en herkennen van gedrag en hoe we gedrag kunnen be誰nvloeden. Daarbij gaan we van label denken naar handelingsgericht observeren en je komt te weten wat executieve functies zijn. Verder wordt er ingegaan op interactiepatronen, de omgeving van de leerling en oplossingsgericht werken.


Oplossingsgericht werken bij pestgedrag Katrien Schober (Impuls) Hoe pak je pestgedrag effectief aan, zodat kinderen zich kunnen ontplooien en later niet terugvallen in het oude gedrag? In deze workshop komt aan bod hoe je pestgedrag kunt omzetten in ondersteunend, positief gedrag door uit te gaan van mogelijkheden in plaats van problemen.


Kinderpsychologie Jeanet Sjardijn (Kind&Kracht) In deze workshop ervaart u dat een oplossingsgerichte benadering snel en effectief werkt. ‘Problemen’ zowel op leer- als gedragsgebied kunnen vertaald worden naar vaardigheden die nog geleerd dienen te worden. In de workshop leert u hoe u kinderen kunt ‘coachen’ op een te leren vaardigheid.


“Hebben we het hier nog wel over onderwijs?!” Afsluiting Sandra van Kolfschoten www.meestersadvies.nl


“En gaan jullie nu weer vergaderen? Of worden jullie de lokpaarden!�


“Het fundament is de relatie” Afscheid Ben Casparie


“Ik haal veel inspiratie uit mensen die plezier in hun werk hebben�


“Verwondering is een beetje geboren worden“ (spreuk van Marcel van Herpen) Hoeveel inspiratie kun je in één uur opdoen? Ik vond het meer dan een eer, dat Marcel van Herpen op “mijn afscheidsdag van de S.K.O.R., mijn afscheidsdag van het onderwijs“ ons allen mocht inspireren. De bagage die ieder hieruit meeneemt, zal doorklinken in ieders werk met kinderen. Hoe goed is het te weten, dat binnen de SKOR het kind centraal staat. In mijn afscheidswoord sprak ik over plezier in je werk, over de drive je te blijven ontwikkelen, over de nieuwe ogen, over de verwondering waarmee je naar je werk, je omgeving, naar je leven kijkt. Ik wens ieder dan ook toe, dat ieder zich die ogen gunt. Dan kun je binnen je eigen vermogen, de mens zijn die een kind verdient. “Waar veel mensen dezelfde kant opgaan, ontstaat een weg” (spreuk Marcel van Herpen). Ben Casparie Algemeen Directeur SKOR Meer spreuken lezen: www.marcelvanherpen.nl

Dankwoord Ben Casparie


Werkgroep SKORdag 2012 Thera Schouten Harry Timmermans Carin de Koning Wilco Kannekens Afsluiting Sandra van Kolfschoten sandra@meestersadvies.nl Organisaties Duurzaam opvoeden en ontwikkelen www.duoo.org

Inleider Marcel van Herpen info@marcelvanherpen.nl Workshops Martijn Smoors martijn@onderwijsmaakjesamen.nl Yorick Saeijs yorick@onderwijsmaakjesamen.nl Margreet Christians margreet@onderwijsmaakjesamen.nl

Onderwijs maak je samen www.onderwijsmaakjesamen.nl

Marleen van der Shoot info@bolwerkonderwijsbegeleiding.nl

Bolwerk www.bolwerkonderwijsbegeleiding.nl

Wilco Kannekens w.kannekens@hendrik-boogaard.nl

Impuls www.impulsorganisatieadvies.nl

Laura Eijsberg laura.eijsberg@horizon-jeugdzorg.nl

Kind en Kracht www.kindenkracht.nl

Katrien Schober kschober@impulsorganisatieadvies.nl

Meestersadvies www.meestersadvies.nl

Jeanet Sjardijn info@kindenkracht.nl

Colofon


Visuele Notulen 18-04-2012 www.cre-aid.nl

Het Kind Centraal  

Visuele Notulen van Het Kind Centraal. SKORDAG voor onderwijs op 18 april 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you