Page 1


Zegevieren. Het woord alleen al heeft zoveel moois in zich. Heroïsch bijna. Wie wil er niet als winnaar betiteld worden? Dat beslissende doelpunt. De handschoen van de bokser in de lucht na rondes afzien. Onze Max Verstappen die eerste werd in Spanje. Dat gevoel van euforie. Onverslaanbaar zijn. Hoe zoet is eigenlijk overwinning? Winnen kost kracht, moed, doorzettingsvermogen. Daar weten wij alles van. Natuurlijk vierden we vorig jaar ons twintigjarig jubileum en waren we dankbaar. Maar het was tegelijkertijd het zwaarste jaar in ons bestaan, waarin we onze koers moesten herzien. We bouwden onze skills voor aanbestedingen uit. Bekwaamden ons in omgevingsmanagement. En wonnen vele tenders. Ons team is sterker dan ooit. We survived. Ook dat is zegevieren! Op de toekomst, Corina

02

04 06 Aan een tender meedoen is goed maar een tender wínnen is beter

Goed omgevings­ management vaak dé succesfactor in EMVI-plannen


Hang ‘m daar maar op! over de kapstok van ConQuest

We gebruiken een kapstok om een jas aan op te hangen, een sjaal of een ander kledingstuk. Dat is de kapstok praktisch gezien. Maar bij ConQuest bekijken we hem natuurlijk graag symbolisch. Omdat dat nu eenmaal ons werk is. Wij zien de kapstok als basisidee waar we telkens weer andere of nieuwe thema’s aan kunnen ophangen. Voor deze zomer-uitgave van het ConQuest Digizine is het thema ‘winnen’ de kapstok. Waar we deze kapstok mee volhangen en wat we bedoelen met winnen? Blader gerust door dit kersverse magazine vol met frisse ideeën!

12

14

16

18

De superrrr... power van ConQuest

Ladies and gentlemen, we've got ourselves a winner!

Kroon op ons werk

Win-win situaties met drie voorbeelden

Media komen en gaan

ZOMER 2 0 1 6

10

Als je 20 jaar besta at is het hoog tijd voor nieuw e kof fiebe kers. Maar dan wel van die fleuri ge, waar je me t plezie r uit kunt slurpe n.

03


Aan een tender meedoen is goed

maar een tender wínnen is beter!

BVP

En die winkans vergroot u aanzienlijk als u ConQuest inschakelt. Dat hebben wij bewezen met talloze winnende inschrijvingen waarmee wij de afgelopen jaren een mooie lijst van prestaties hebben opgebouwd. Wij hebben inmiddels aan meer dan tweehonderd tenders mogen werken voor een diversiteit aan klanten in de (civiele) bouw, infrasector, utiliteitsbouw en de installatiebranche. Weliswaar niet allemaal winnend maar stuk voor stuk hoog scorend op inhoud, tekstuele overtuigingskracht en vormgeving.

E&C

= vormgevers

Aanbestedingen in de Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW) en de Burger- en Utiliteitsbouw (B&U), samen de bouwsector, vertonen opvallende kenmerken. Ruim 80% van de totale omzet binnen de GWW komt van overheidsopdrachten. Schiphol, havenbedrijven en ProRail zijn aparte opdrachtgevers binnen deze sector. Onder B&U vallen bouw- en projectontwikkeling en gespecialiseerde bouw zoals scholen en ziekenhuizen.

04

De economische crisis van 2008 laat zijn sporen na in de bouw. Vanaf 2009 dalen de omzetten, onder meer veroorzaakt door minder opdrachten van particulieren en overheden. Door de lagere omzet stonden de winstmarges onder druk, een duidelijke indicator dat de bouw in zwaar weer verkeerde. Sinds 2015 is de daling omgezet in een groei die, naar verwachting, verder doorzet dit jaar. Trends en ontwikkelingen • EMVI en geïntegreerde contracten worden steeds gebruikelijker. • Het rijk, provincies, gemeenten en

waterschappen zetten gezamenlijk meer in op duurzaamheid. • Private investeerders hebben belangstelling in infrastructurele projecten, in het bijzonder de wegenbouw. • Door de toename van de publiek-private samenwerkingen verandert ook de keten; bedrijven werken meer samen aan ontwerp of -planontwikkeling (voorwaartse integratie), of onderhoud en beheer (achterwaartse integratie). • Grootschalige nieuwbouw in buitengebied maakt plaats voor kleinschalige (her)bouw in binnenstedelijk gebied.

Bron: Bouwend Nederland

De aanbestedingspraktijk in de bouwsector


C

DBFMO

NEC3

PPS

Contractvormen als PPS, BVP of DBFMO, omgevingsmanagement, publiekscommunicatie, risicomanagement en Systems Engineering: allemaal bekende koek voor ons. Ongeacht wat uw opdrachtgever vraagt, ConQuest kijkt samen met u naar kansen om nét dat verschil te maken dat nodig is voor een winnende inschrijving. Dat kan gaan om SMART geformuleerde bereikbaarheidsmaatregelen en een overzichtelijk en visueel aantrekkelijk tijd-wegdiagram maar ook een onderscheidende vormgeving van het eindproduct dat u indient, legt gewicht in de schaal voor een goede beoordeling. Daar gaat het uiteindelijk om en daar ligt dan ook de focus van ConQuest als het om tenders gaat.

Maar u kunt ook losse disciplines bij ConQuest afnemen. U heeft bijvoorbeeld zelf de tekst geschreven maar u wilt graag dat een EMVIexpert uw tekst nog eens kritisch beoordeelt in het licht van de uitvraag van uw opdrachtgever. U stelt bij ConQuest als het ware uw eigen ‘EMVI-menu’ samen!

Bezoek onze speciale tenderwebsite

24/7

+ adviseurs

ZOMER 2 0 1 6

+

Wat het onderwerp ook is, bij ConQuest staat er altijd een zeer ervaren en goed opgeleid team van tenderprofessionals voor u klaar. Zij halen alles uit de kast voor de hoogste EMVI-score door goed advies, duidelijke tekst, onderscheidende vormgeving en gedetaileerde omgevingsanalyse.

tekstschrijvers

ConQuest tenderwebsite en showcase pagina op LinkedIn Tenders vormen tegenwoordig een behoorlijk aandeel in het totale portfolio van ConQuest. Daarom hebben wij een aparte website ingericht over alle activiteiten die wij verrichten wat tenders aangaat: conquesttenders.nl.

Advies, begeleiding, tekstproductie en – redactie, vormgeving en productie. ConQuest neemt het gehele traject uit handen, van uitvraag tot oplevering en alles wat daar tussen in zit. U kunt bij ons ook terecht voor één of enkele onderdelen van een tendertraject. Stel dat u zelf de tekst van het plan van aanpak schrijft en u wilt dat iemand met een EMVI-blik uw tekst reviewt, dan bent u bij ConQuest aan het juiste adres.

Bekijk onze showcase op LinkedIn

Dat onze aanpak succes heeft, bewijst onze speciaal hiervoor aangemaakte LinkedIn pagina. Daar vindt u de ConQuest Tenders Showcase met onze succesverhalen; stuk voor stuk opdrachten die wij samen met onze opdrachtgevers binnensleepten. Per opdracht vermelden wij onze score op EMVI én op prijs. Waarom? Omdat we graag willen laten zien dat een hoge EMVI-score de (relatief) hoge inschrijfprijs vaak prima kan compenseren! Want “1e op EMVI en 4e op prijs” zijn natuurlijk de mooiste uitslagen en daar gaan we voor! 05


06


Goed omgevings­ management

vaak dĂŠ succesfactor in EMVI-plannen

ZOMER 2 0 1 6

Risicobeheersing, overlastbeperking, planning en bereikbaarheid zijn bekende beoordelingscriteria in een uitvraag. Maar steeds vaker moet je als bouwer vertellen hoe je omgaat met de verschillende belangen, eisen en wensen die er leven in de omgeving. En dan kom je automatisch op het terrein van omgevingsmanagement. Voor ConQuest bekend terrein en daarom schuiven wij graag dit belangrijke EMVIonderdeel op ons bord.

07


Olivier van de Klippe:

"Omgevingsmanagement is de omgeving zo goed mogelijk bedienen."

Omgevingsmanagement in de praktijk Veel bewoners, bedrijven en andere omgevingspartijen hebben zo hun bedenkingen als er voor hun deur wordt gewerkt. Soms gaan mensen met hun hakken in het zand nog vóórdat er een schop in de grond gaat. Goed informeren, communiceren en proactief contact zoeken met de omgeving en belangenorganisaties werkt ontzorgend, schept de juiste verwachtingen over de bouw en beperkt de overlast terwijl er rustig doorgewerkt kan worden. Dat is ook win-win en daar draagt goed omgevingsmanagement stevig aan bij. Persoonlijk contact Wie kan beter dan een ervaren omgevings­ manager vertellen wat het werk van een omgevingsmanager inhoudt? Wij legden deze vraag voor aan Olivier van de Klippe, sinds vier jaar omgevingsmanager van KWS Infra “met 39 jaar ervaring in de grond-, weg- en waterbouw”, vult Olivier aan. “Omgevingsmanagement is de omgeving zo goed mogelijk bedienen. Dat voorkomt klachten in de uitvoering. Anderzijds moet je er ook voor zorgen dat het werk zoveel mogelijk ongehinderd door kan gaan. Dat is het speelveld waarop ik mij dagelijks begeef. Als omgevingsmanager ben je de spin in het web; je communiceert helder

08

op alle niveaus en je maakt goede afspraken met alle belanghebbenden. Dat begint met persoonlijk contact. Daarom loop ik bij bedrijven onaangekondigd binnen en probeer ik altijd degene te benaderen die het meeste belang heeft. Dus niet de directeur maar de logistiek manager. Ik loop altijd vier weken voor de muziek (lees: werkzaamheden) uit omdat ik weet dat de omgeving veel waarde hecht aan tijdige voorlichting. Mensen zijn gewoon blij als er van tevoren contact wordt opgenomen! Dat is mijn ervaring.” Gedragen oplossing "Ik leg uit wat we gaan doen de komende tijd en samen met de stakeholders zoeken we naar een gedragen oplossing waarbij alle partijen zo goed mogelijk hun werk kunnen doen. De ene keer betekent dat de aanleg van een tijdelijke brug voor een transportbedrijf waarover de vrachtwagens ongehinderd het pand konden bereiken terwijl wij daar bezig waren. De andere keer werken we ‘s avonds langer door tot het werk klaar is of maken we een noodingang voor een garagebedrijf de auto’s van klanten gewoon gerepareerd konden worden in de werkplaats. Het gaat erom dat we samen zoeken naar een oplossing die door alle partijen gedragen wordt.”


Bouwen is allang geen kwestie meer van alleen de schop de grond in, iets maken en na oplevering weer vertrekken naar een nieuwe klus. Nee, wat bouwbedrijven doen, heeft (in)direct invloed op de omgeving. Want tijdens de uitvoering van grote, complexe bouwprojecten hebben stakeholders verschillende - vaak tegenstrijdige - belangen. Het is essentieel om hier al in de tenderfase op een juiste wijze mee om te gaan. De EMVI-professionals van ConQuest kennen de sleutelrol die omgevingsmanagement hierin speelt en hoe daar het best invulling aan gegeven kan worden.

"Een heldere kijk op de omgeving en wat er speelt onder de stakeholders, is zeer essentieel voor een goed plan van aanpak."

ZOMER 2 0 1 6

Wij zetten onze kennis en ervaring op het gebied van omgevingsmanagement in door in een zo vroeg mogelijk stadium aan te sluiten bij uw tenderteam en de omgevingsanalyse voor u uit te voeren. Het werkgebied bezoeken, relevante stakeholders benaderen om hun belangen, zorgen, eisen en wensen te achterhalen en daarbij ook ‘off-the-record’ informatie op tafel krijgen, zijn allemaal onderdeel van onze gedegen analyse. Het doel is om de verzamelde, waardevolle informatie op een heldere manier in het plan te verwerken voor een goede beoordeling. Want daar ligt de basis voor een goed EMVI-plan: laat zien dat we de opdracht doorgronden, in welke omgeving we straks gaan werken en hoe wij daar tijdens de uitvoering rekening mee gaan houden. De tenderspecialisten kunnen inmiddels terugvallen op een schat aan tender-ervaring om dit verhaal op een overtuigende wijze en SMART geformuleerd op papier te zetten. De vele winnende plannen zijn daarvan het bewijs. Wanneer mogen wij voor u een (winnend) EMVI-plan maken? Bel ons gerust voor een vrijblijvende kennismaking of advies.

09


De superrrr… power van ConQuest Hé-le-maal super, mega-meedenkend, vlijmscherp en ultra-kundig. Wie wil dat nu niet zijn? Da’s een inkopper. Maar niemand heeft al deze eigenschappen tegelijk in zich. Zelfs wij niet. Behalve dan onze superhelden. Want zij zijn onze voorbeelden, onze inspiratiebronnen en soms ook onze steun en toeverlaat. Wat stripheld Lucky Luke is voor de één, is voormalig Apple-oprichter Steve Jobs voor de ander. En dat geldt ook voor de Dalai Lama en stervoetballer Christiano Ronaldo. Niet dat u deze helden overigens tegenkomt in dit verhaal. U gaat nu kennismaken met de helden van ConQuest. Omdat iedereen nu eenmaal zijn eigen winnaar heeft.

Mr. Zink Door ConQuest bedachte superhelden

or not to ZINK to ZINK? = levensduur van minstens 10 jaar

= levensduur van maximaal 3 jaar

Is that the question? Ik weet zeker dat ik u kan overtuigen!

SAFETY YOUR BEST FRIEND

minstens 10 jaar onderhoudsvrij | lage onderhoudskosten esthetisch Bezoek onze website| en bereken úw| duurzaam | lange levensduur | onderhoudsvrij | betrouwbaar | zelfhelend | bescherming rendement met thermisch verzinken! van hoeken en kanten | inwendige bescherming van holle structuren | esthetische Vragen? Ik ga graag| eerlijk het gesprek met u aan! kwaliteiten | robuust | goedkoper dan meerlaags verfsysteem | minstens 10 jaar onderhoudsvrij | lage onderhoudskosten | esthetisch | duurzaam | lange levensduur | onderhoudsvrij | betrouwbaar | zelfhelend | bescherming van hoeken en kanten | inwendige bescherming van holle structuren | eerlijk | esthetische kwaliteiten | robuust | goedkoper dan meerlaags verfsysteem 0800 - kiesZINK | minstens 10 jaar onderhoudsvrij | lage onderhoudskosten | esthetisch | duurzaam | lange levensduur | onderhoudsvrij | betrouwbaar | zelfhelend | bescherming van hoeken en kanten | inwendige bescherming van holle structuren | eerlijk | esthetische kwaliteiten | robuust | goedkoper dan meerlaags verfsysteem | minstens 10 jaar onderhoudsvrij | lage onderhoudskosten | esthetisch | duurzaam | lange levensduur | onderhoudsvrij | betrouwbaar

www.ToZinkOrNotToZink.nl Deze campagne is een initiatief van verzinkerijen die aangesloten zijn bij Zinkinfo Benelux.

10

Leon


De superhelden van... Bruce Springsteen en Nelson Mandela Corina Barendregt, managing director: “Muzikaal gezien is Bruce Springsteen mijn held. Maar ook als mens vind ik hem zeer inspirerend door de positiviteit die hij uitstraalt. Datzelfde geldt voor Nelson Mandela. Hoe hij blank en zwart verenigd heeft in Zuid-Afrika met behoud en respect voor hun culturele achtergrond is een bron van inspiratie. Mandela dacht out-of-the-box en gebruikte de Wereld­ beker Rugby in 1995 om zijn verdeelde land te verenigen. Dit verhaal komt prachtig tot leven in de film Invictus (2009).”

Zo werden vrienden vrienden- op een zonderling, plechtig moment - een van ons zweeg - de ander zei niets - maar we hadden elkaar herkend.”

Malala Yousafzai, kinderrechtenactiviste Linda Vervooren, project manager: “De 19-jarige Pakistaanse Malala (die in 2014 de Nobelprijs voor de Vrede kreeg) komt op voor de rechten van jonge meiden in een land waar vrouwen geen enkel recht hebben. Neergeschoten worden vanwege je mening. De dood in de ogen gekeken te hebben en toch doorstrijden. Dat maakt van haar een superheld.” Ginger is mijn held! Viola Vink, project manager: “Ginger is mijn paard én superheld. Vroeger was ze bang voor alles; zag ze een eend of een vogel dan vloog ze in de gordijnen. Ik kon ze geen minuut ergens vastgebonden laten staan want ze brak de tent af. ‘Dat jij daar

op durft te rijden!’, zeiden ze regelmatig tegen mij. Nu, zoveel jaar later, hebben we een sterke band opgebouwd en doen we zelfs succesvol mee aan wedstrijden! Ginger vertrouwt op mij en ik op haar. Ze is echt mijn held. Ik ben erg trots dat we zo ver zijn gekomen! “I can be your hero baby” (Enrique Iglesias).” Prinses Merida uit Brave Monique van der Vorm, graphic designer: “De roodharige Merida staat bekend als een rebelse dame die precies doet waar ze zelf zin in heeft. Daarnaast is ze een toonbeeld van rechtvaardigheid. En dat past bij mij. Misschien dat ze mij een spiegel voorhoudt…” Bono, zanger van U2 Tanja van den Berg, graphic designer: “Bono combineert muziek met wereld­ verbeteraar zijn, hoewel ‘m dat niet altijd in dank afgenomen wordt. Charisma dat je over de hoofden van duizenden mensen heen voelt denderen. Raakt me soms tot diep in m’n ziel met zijn teksten en stem. Bono is op en top showman op ’t podium en daarnaast totaal ‘niet rock & roll’ 34 jaar getrouwd met z’n jeugdliefde en vader van vier kinderen.”

ZOMER 2 0 1 6

Thé Lau, zanger van The Scene Claudia Snel, senior communication consultant: “In 1990 kwam ik voor het eerst in aanraking met hun muziek. Maar wat me vooral raakte, waren de prachtige, poëtische teksten van Thé die vaak niet in één keer te begrijpen zijn. Ik ben vele tientallen keren naar een concert geweest in die tijd.

Cabaretier Herman Finkers Gerard IJdo, project manager: “Ik heb chronische lymfatische leukemie”, zei ik tegen mijn vrouw na een bezoek aan de dokter. “Wat gek”, zei ze, “daar heb je normaal nóóit last van.” Nee maar nu dus wel… De manier waarop Herman over zijn ziekte praat in zijn weergaloze cabaretshow Na de Pauze, maakt hem een held voor mij. Omdat hij als geen ander humor en bittere ernst aan elkaar kan knopen.”

11


Ladies and gentlemen, we’ve got ourselves a winner! ConQuest sinds 2015 ‘preferred supplier’ van tenders voor de installatiebranche Er is sinds onze kennismaking met enkele bekende, grote Nederlandse installatiebedrijven verleden jaar veel gebeurd. Zeg maar gerust héél veel. Wat begon met het reviewen van een plan van aanpak bij wijze van proefopdracht, mondde al snel uit in de tekstproductie en vormgeving van bijna vijftig tenders voor diverse bedrijven die landelijk actief zijn in de installatiebranche. Hoog tijd om dit succesverhaal eens nader te bekijken. ‘De vraag achter de vraag’ achterhalen en daarmee de werkelijke zorg van de opdrachtgever boven tafel krijgen. Dat is een basisgedachte die je uit moet pluizen voordat je aan het schrijven van een plan gaat beginnen. Maar tegelijk ook een behoorlijke horde die de meeste, vaak technisch georiënteerde bedrijven moeten nemen. En dat is het moment waarop ConQuest graag ten tonele verschijnt. Met een opbouwende kritische noot, het continu zoeken naar meerwaarde die nét dat beetje extra biedt waarmee je de opdrachtgever overtuigt. Het blijkt dat veel installatiebedrijven juist naar die expertise op zoek zijn. Het resultaat van 60% gewonnen tenders onderstreept dat je met SMART geschreven teksten, een opvallende en onderscheidende vormgeving van het plan hele hoge ogen kunt gooien. En dat een goed plan alléén mogelijk is door een succesvolle samenwerking, beseffen gelukkig steeds meer bedrijven. Want alleen samen kun je een winnend plan maken. Dat is de inzet van ConQuest en dat willen we graag bewijzen!

12


Een greep uit onze winnende plannen van aanpak

ZOMER 2 0 1 6 13


Kroon

14

2


op ons werk

Over winnen gesproken, dit maakten wij voor Mourik. En onze collega Viola liep mee.

met trots gepresenteerd‌

Uniik combineert de kracht van reguliere en natuurlijke geneeskunde om mensen nog beter te genezen. ConQuest mocht meedenken om dit nieuwe initiatief vorm te geven en de communicatiemiddelen te bedenken. Diverse huisstijlmiddelen zagen het levenslicht en een mooie website is in de maak.

Een meertalige en geavanceerde website voor onze Belgische klant Aertssen NV. De website biedt klanten van Aertssen een uitstekend platform voor informatie over haar hoofdactiviteiten. Uiteraard is de website volledig responsive, dus probleemloos te bekijken op laptop, tablet en smartphone.

Klant ODS gaf ons de opdracht voor de marketingcommunicatie rondom BUM: de Badkamer Uitbuik Module, een revolutionair concept waarmee je binnen 2 dagen een complete nieuwe badkamer hebt. ConQuest maakte de website met een heldere uitleg-animatie. ZOMER 2 0 1 6

1

3

15


Win-win situaties Naar deze ‘situaties waarin twee partijen voordeel hebben van samenwerken’ – zoals de officiële omschrijving luidt – is ConQuest steevast op zoek. Communiceren doe je samen en dat geldt ook voor het ontwikkelen van communicatiemiddelen die passen bij de visie en de doelstellingen van onze klanten. Hiernaast drie sprekende voorbeelden van win-win situaties.

16


Bonusregeling bij tenders ConQuest investeert graag in het gezamenlijke doel: het winnen van de aanbesteding. Daarbij kunt u al dan niet kiezen voor onze bonusregeling. Deze houdt in dat u € 20,- koring krijgt op ons uurtarief, als ConQuest het beste plan van aanpak maakt (anders gezegd: de hoogste EMVI-score behaalt) óf u wint de aanbesteding, dan ontvangen wij de korting x factor 2,5 als bonus voor al onze gemaakte uren.

Normaal uurtarief Speciaal uurtarief Bonus voor ConQuest € 20,- x 2,5 per uur Scenario 1: zonder bonus 40 uur x € 95,- Scenario 2: met bonus 40 uur x € 75,- Eventuele bonus € 20,- x 2,5 x 40 Totaal

Meer weten?

€ 95,€ 75,-

€ 3.800,-

€ 3.000,€ 2.000,€ 5.000,-

ZOMER 2 0 1 6

Visueel concept voor vakvereniging Het Zwarte Corps ‘Je kunt je geld maar één keer uitgeven’. Een oer-Hollands gezegde maar zó waar. Want wat doet een vakvereniging voor machinisten en monteurs om potentiële leden te werven in een markt waarin het niet meer vanzelfsprekend is om lid van een vakbond of –vereniging te worden? Dan moet je toegevoegde waarde bieden voor je leden. ConQuest ging aan de slag en vormde de uitgangspunten in het meerjarenplan om tot een visueel concept met pay-off: “DE MOTOR achter jouw carrière”, waarin leden centraal staan en zichzelf herkennen. ConQuest nam ook het budget onder de loep en deed aanbevelingen om de doelstellingen te behalen met behoud van ditzelfde budget. Dit vereiste een andere communicatieaanpak. Maar wel een die méér leden oplevert voor hetzelfde budget. Duidelijk win-win dus!

UW SITUATIE De dijk heeft een natuurlijke kruip*, daardoor verschuift het huis maar ook de dijk.

ConQuest heeft deze speciale werkmethode vastgelegd in stripvorm, die de bezorgde bewoners een helder, eenvoudig en overzichtelijk beeld geeft van de oplossing. Dit vermindert de bezorgdheid van deze mensen en er ontstaat langzaam draagvlak voor het werk. En dat is nodig om het werk snel en probleemloos uit te kunnen voeren. Winst voor onze klant én voor de bewoners (want die hoeven niet langer bezorgd te zijn).

Als we niet ingrijpen dan kan de dijk bezwijken.

Daarom gaan we aan de slag om de dijken te verstevigen.

Krijg ik dan een slotgracht rond mijn huis?

Heel mijn huis aan gruzelementen!

ONZE OPLOSSING We brengen dunne laagjes zand aan, die langzaam wegzakken.

1.

2.

Dat maakt de grond sterker.

CDVM Minimaal 5 meter

4.

We controleren de horizontale en verticale grondverplaatsing uitgebreid.

We herhalen deze werkzaamheden totdat de dijk sterk genoeg is

We wachten tussen elke zandlaag om de zakking gecontroleerd te laten verlopen.

We brengen verticale drainage* aan om de verschuiving van uw huis te beperken.

3.

*Buizen die in de grond worden geprikt om de grond te ontwateren Als er genoeg zand is aangebracht dekken we dit af met grond.

U kunt nu weer veilig achter de dijk wonen!

Vragen of wilt u iets melden? Bel dan Marco van Leeuwen, omgevingsmanager Combinatie Dijkverbetering Molenwaard, op 06 – 105 42 985.

Concept en realisatie: www.conquest.nl

Uitleg-strip voor Mourik Groot-Ammers De dijk tussen Kinderdijk en Schoonhovenseveer is te zwak en moet versterkt worden. Onze klant Mourik Groot-Ammers is onderdeel van de aannemerscombinatie die een speciale techniek toepast om de dijk rondom sommige woonhuizen te versterken door grond rondom de huizen te storten. De bewoners van de huizen zijn echter bang voor verschuivingen/schade aan hun huis maar de techniek is zo verfijnd dat dit risico zeer klein is. Maar hoe maak je deze methode duidelijk aan de bewoners zonder in moeilijke technische termen te vervallen?

* Natuurlijke beweging van de dijk, beïnvloed door de elementen

17


Media komen en gaan, communicatie bindt en de klant wint :) Bij een nieuw tijdperk hoort een nieuwe techniek die communiceren sneller, makkelijker én beter maakt. Het is een continu spel, gevoed door mensen met innovatiedrang en toekomstvisie maar met altijd één winnaar: de gebruiker, de klant!

1973 Eerste mobiele telefoongesprek in New York 1982 Nokia lanceert eerste draagbare telefoon 1991 Eerste GSM netwerk in Finland 1998 Eerste verkoop mobiele content (een ringtone) 1999 Introductie BlackBerry start tijdperk e-mail via mobiele telefoon 2001 Introductie 3G netwerk in Japan 2007 Meer dan 3 miljard mobiele telefoongebruikers en lancering iPhone 2008 Meer dan 1 miljard mensen met toegang tot internet waarvan 600 miljoen via mobiele telefoon 2009 Meer dan 200 miljoen Facebook-gebruikers en meer dan 4 miljard mobiele telefoon gebruikers 2013 Het jaar van mobiele breedband met verhoging van de snelheid van mobiel internet naar 50 Mb 2014 Opkomende markten India en Afrika halen een penetratiegraad van 70% 2015 De massa omarmt internetbankieren

18

Bron: Frankwatching.com

De ontwikkelingen gaan razendsnel en mobiele media gaan in de toekomst een steeds grotere rol spelen in ons dagelijks leven. Toch ligt de basis van Facebook, WhatsApp en Twitter meer dan honderd jaar terug. We zetten de belangrijkste ontwikkelingen even op een rijtje. De centrale vraag is telkens weer: what’s next?


Niemand heeft een glazen bol waarmee we de toekomst van mobiele media kunnen zien. Maar de volgende mijlpalen verschijnen al redelijk scherp aan de horizon: 2017 De mobiele economie bereikt haar climax. De markt voor mobiele media is groter dan alle andere mediakanalen bij elkaar opgeteld. In dit jaar worden taalbarrières weggenomen door instant translation op gebied van tekst en spraak. 2018 Het gebruik van mobiel internet wordt van iedere gebruiker getraceerd, geanalyseerd en opgeslagen. De totale wereldpopulatie telt 8 miljard mensen. Meer dan 6 miljard mensen hebben een mobiele telefoon waarvan 2,5 miljard met internettoegang. 2020 We hebben allemaal meer dan 10 apparaten die op het netwerk zijn aangesloten. Toegang tot de digitale wereld vindt in meer dan 50% van de gevallen plaats via biometrie, van irisscan tot vingerscan. Het verschil tussen de fysieke en digitale is vervaagd en komt steeds vaker samen in ‘augmented reality’. Dit biedt kansen die we ons nu niet kunnen voorstellen.

Bron: Frankwatching.com

s c h o t . i n . d e . r o o s .

En… what’s next?

ZOMER 2 0 1 6

"The power of digital media is in the eye of the beholder"

Trend!

19


Volg ons ook op

ConQuest Digizine ZOMER  

Win-win situaties, de koek vergroten, zegevieren: verschillende termen die ons thema ‘Winnen’ beschrijven. ConQuest is namelijk altijd op zo...

ConQuest Digizine ZOMER  

Win-win situaties, de koek vergroten, zegevieren: verschillende termen die ons thema ‘Winnen’ beschrijven. ConQuest is namelijk altijd op zo...

Advertisement