Page 1

Prezi: de kunst van het ONLINE PRESENTEREN

Zakelijkheid en CREATIVITEIT gaan hand in hand Een uitgave van CONQUEST COMMUNICATION. CREATION.

een SMART plan met

MEERWAARDE

L E NTE 2014

Con uest,


04 Van tender tot project足 communicatie

Onderscheidend.

02


08

10

Man on a mission

De kunst van (online) presenteren

3D printen wordt steeds meer gemeengoed

L EN TE 2 0 1 4

07

03


COMMUNICATION.

RUIMTE VOOR DE RIVIER EN HET PROJECT CORTENOEVER-VOORSTERKLEI In 1995 hadden we in Nederland een bijna-ramp: 250.000 mensen en 1 miljoen dieren moesten worden geëvacueerd door extreem hoog water en bijna-overstromingen. Dat komt doordat rivieren ruimte verliezen. Bovendien regent het vaker en harder, waardoor de rivieren meer water moeten verwerken. Gevolg: stijgende waterstanden en meer kans op overstromingen. Daarom heeft de overheid het unieke rijksprogramma Ruimte voor de Rivier in het leven geroepen: tussen 1995 en 2015 op meer dan 30 plekken het rivierwater vrijer laten stromen om vier miljoen Nederlanders te behoeden voor overstromingen. Hoezo uniek? De dijken gaan niet omhoog maar de waterstand gaat omlaag: rivieren krijgen meer ruimte. Ruimte voor de Rivier, Dijkverlegging Cortenoever-Voorsterklei (CoVo) is onderdeel van het programma Ruimte voor de Rivier en wordt uitgevoerd door de Vries en van de Wiel. Wat behelst het project? De huidige dijken circa een kilometer landinwaarts verleggen, een inen uitstroomdrempel in de huidige dijken aanbrengen en het nieuwe buitendijkse gebied vergraven. Ook worden er enkele aanpassingen of geheel nieuwe kunstwerken en objecten gemaakt (gemalen, in- en uitstroomdrempels, een slibbuffertank en duikers). Met dit project is circa 1,7 miljoen m3 grondverzet gemoeid.

communicatieplan

Communicatieplan Dijkverlegging Cortenoever – Voorsterklei

UI TN

CORTENOEVER

OD

inloopbijeenk

en realisatie

IG

IN

G

, Voor vragen chten eventuele kla ten of calamitei en suggesties

vo.nl erleggingco www.dijkv vo.nl erleggingco info@dijkv rlegging .com/dijkve www.twitter

1 211

- 21 BEL: 0224

Met vriendelijke groet, de Vries & van de Wiel en Waterschap Vallei en Veluwe

ques : www.con en realisatie Concept

G

IN

IG

U kunt zich onder andere laten informeren over de planning en uitvoering van de werkzaamheden. Wij zien er naar uit u te mogen ontmoeten in Cortenoever of in Voorsterklei.

omst voor om wonenden Concept

OD

UI

: www.con

quest.nl

Bewoners en agrariërs van Cortenoever

OPEN HUIS Graag stellen wij u in de gelegenheid om onder het genot van een drankje en een hapje persoonlijk met ons kennis te maken en met elkaar bij te praten over de dijkverlegging.

TN

6 februari 2014, van 19.00 uur tot 21.00 uur

, Voor vragen chten eventuele kla ten of calamitei ties en sugges

G

WIE

Bronckhorst Hoeve, Bronkhorsterweg 1-3 te Brummen

IN

WANNEER

IG

t.nl

OD

INLOOPBIJEENKOMST WAAR

vo.nl erleggingco www.dijkv vo.nl erleggingco info@dijkv kverlegging /dij .com www.twitter

211 VOORSTERKLEI 0224 - 211 BEL:INLOOPBIJEENKOMST WAAR

WANNEER

WIE

Projectkantoor De Heetkool, Voorsterklei 17 te Voorst 5 februari 2014, van 19.00 uur tot 21.00 uur LA Schagen Bewoners agrariërs 9, 1741 ag en eme.nl Harmenka info@vw-d 4) 211 211, van Voorsterklei T (022 deme.nl www.vw-

566 T (0575) 501 eluwe.nl rivier@vallei-v

ruimtevoorde LA Schagen ag 9, 1741 .nl Harmenka vw-deme 211, info@ T (0224) 211 deme.nl www.vw-

04

uitnodiging voor inloopbijeenkomst op beide locaties 566 T (0575) 501 eluwe.nl rivier@vallei-v

ruimtevoorde


Van tender tot projectcommunicatie Sinds jaar en dag adviseert ConQuest haar klanten bij het inschrijven op aanbestedingen. De prijs is allang niet meer de doorslaggevende factor voor het toekennen van een opdracht; het bijbehorende plan van aanpak weegt vaak voor 40% of meer mee in het eindoordeel van de opdrachtgever. Er is dus alles gelegen aan een helder, overtuigend en een mooi gepresenteerd plan van aanpak. Immers, daar scoort u EMVI-punten mee! Sterker nog: een goed plan van aanpak kan u veel geld opleveren!

U kunt onze expertise en ervaring gebruiken voor tenders in alle branches (civiel, maritiem, dienstverlening, et cetera.). ConQuest verzorgt naar wens advies, tekstproductie, grafische vormgeving en zelfs de productie van uw inschrijving in de vorm van bedrukte mappen met inhoud en tabbladen. Uw ideeën zijn ons startpunt en vanaf dat punt begeleiden wij u naar een professioneel en onderscheidend eindresultaat dat uw opdrachtgever overtuigt.

MAAR ONZE ROL IS NOG NIET UITGESPEELD… Want als u een winnende inschrijving heeft gedaan, is het om diverse redenen verstandig dat wij ook uw projectcommunicatie verzorgen. Het komt daarbij aan op communicatiedoelstellingen, doelgroepanalyse en het project in kaart brengen. En dat is precies wat wij al in de tenderfase hebben gedaan. Omwille van eenduidigheid, duidelijkheid en efficiency biedt onze rol van projectcommunicator u dus alleen maar voordelen! Het gebeurt ook dat ConQuest meteen de communicatie ‘meepakt’ van úw opdrachtgever. De voordelen van ‘alle communicatie in één hand’ laten zich het best zien bij onze prettige samenwerking met onze klant de Vries en van de Wiel, een belangrijke speler op het gebied van milieu, GWW en baggerwerken. Hun winnende inschrijving die ConQuest verzorgde op het project Cortenoever-Voorsterklei heeft geleid tot een langetermijnrelatie en een raamcontract waarbinnen wij de bouwcommunicatie doen voor onze klant én de publiekscommunicatie voor haar opdrachtgever: het Waterschap Vallei en Veluwe.

L EN TE 2 0 1 4

Dat is waar ConQuest haar inmiddels bewezen meerwaarde kan bieden. Onze communicatieadviseurs zijn specialisten op het gebied van tenders. Zij doorgronden de uitvraag en weten hoe een optimale EMVI-score verkregen kan worden. Op grond van de inschrijvingsleidraad en gesprekken met het tenderteam weten onze adviseurs net dat accent te leggen waarmee opdrachtgevers overtuigd worden. Want dat is natuurlijk de kern: een SMART-plan met meerwaarde ten opzichte van het gevraagde. Het resultaat van onze inspanningen is dat veel inschrijvingen die wij verzorgen, winnend zijn gebleken. Het voordeel voor onze klanten is tweeledig. Men krijgt het werk gegund, tegen betere condities.

05


COMMUNICATION.

hoe de nieuwe operational manager ConQuest verder gaat helpen

CURRICULUM VITAE VAN WERNER VAN STAEY // Geboren: 12 april 1967 // Woonplaats: Kapellen (BelgiĂŤ) // Burgerlijke staat: gehuwd, twee kinderen (twee jongens van 17 en 19) // Functie bij ConQuest: operational manager // Taken: groei van ConQuest vormgeven en het verder professionaliseren van de interne organisatie.

06


Man on a mission

Werner zit nog geen week op zijn nieuwe plek bij ConQuest of we voelen hem al aan de tand over zijn rol bij ons bedrijf. En dat is niet voor niets; wij weten zelf natuurlijk wel waarom we Werner in onze gelederen hebben maar we willen dat ook graag aan onze klanten en relaties vertellen. Het is vlak voor de lunch als we Werner in zijn werkkamer aan de spreektafel vinden. Werner: “Ik houd van de Nederlandse directheid, daar voel ik me comfortabel bij. Ik heb dat drie jaar lang mogen ervaren toen ik op de legerbasis in Schaarsbergen (bij Arnhem red.) werkte. Leidinggeven doe je niet vanuit een ivoren toren maar het liefst gewoon tussen de mensen.”

DEFENSIE Teams leiden is voor Werner een tweede natuur. “De ervaring die ik opdeed als pelotons- en compagniecommandant om kleine en grote teams aan te sturen, neem ik mee naar ConQuest”, licht Werner toe. “Niet het strikt hiërarchische maar wel het implementeren van structuren en het verder uitbouwen van overlegvormen zullen het team daadkrachtiger maken.” Na zijn militaire loopbaan ging Werner aan de slag bij Aertssen (een aannemingsbedrijf in het Belgische Stabroek met 600 medewerkers red.) waar hij zich inzette om het opleidingsbeleid op te starten en het HR-beleid te moderniseren. “Het is mijn ambitie om met mijn ervaring de groei van ConQuest te ondersteunen en onze dienstverlening op een nog hoger niveau te brengen”, besluit Werner. BRUGGEN SLAAN Dat Werner een geboren Vlaming is, is voor ConQuest een voordeel. Belgische bedrijven zijn namelijk minder snel geneigd om naar Nederlandse bureaus te stappen. ConQuest heeft al flink wat Belgische klanten maar wil dit aantal uitbreiden. Werner legt uit: “De kleine, subtiele cultuurverschillen

tussen Vlamingen en Nederlanders blijven een onnodige barrière als het aankomt op zakendoen. In Belgische ogen zijn Nederlanders vaak erg direct in hun uitspraken. Dat kan heel confronterend zijn want Vlamingen zijn wat gereserveerder.” Dat ConQuest een zuiderbuur in huis heeft gehaald, ziet hij als een echte meerwaarde voor de Belgische klant: “ConQuest zal nu nog meer rekening kunnen houden met de subtiele cultuurverschillen tussen Nederland en België.”

L EN TE 2 0 1 4

Het team van ConQuest is sinds 1 maart dit jaar versterkt met Werner Van Staey. Onze nieuwe – inmiddels tot ‘Nederbelg’ bekroonde collega – gaat de groei die ConQuest heeft ingezet, verder vormgeven. Werners ruime leidinggevende werkervaring komen daarbij natuurlijk prima van pas. Een verhaal over militaire precisie, culturele verschillen tussen ons en de zuiderburen en wat je als ‘mensen-mens’ toe kunt voegen aan een organisatie.

MENSEN-MENS Behalve de Belgische achtergrond van Werner is ook zijn persoonlijkheid een prima aanvulling op het ConQuest-team. Werner is een echt ‘mensen-mens’ met een positieve instelling. “En daar voel ik me het best bij”, vervolgt Werner. “ConQuest maakt mooie communicatieproducten en dat vereist volop ruimte voor creativiteit. Maar dat heeft natuurlijk ook een zakelijke kant, zonder dat je creatieve mensen in een keurslijf moet dwingen want dat werkt niet. De uitdaging ligt erin om de perfecte balans te vinden tussen die twee. Zakelijkheid en creativiteit gaan wat mij betreft hand in hand.”

07


CREATION.

het ‘canvas’ van Prezi

Powerpoint als basis? Kunnen we rechtstreeks importeren in Prezi 08


Iedereen kent Powerpoint. Dat was jarenlang dé (enige echt gangbare) digitale presentatietool die standaard onderdeel uitmaakt van MS Office en waarmee we professioneel ogende presentaties konden maken. Sinds kort is er een nieuwe tool waarmee we de presentatiemogelijkheden voor onze klanten verrijken met nog niet eerdere vertoonde mogelijkheden: Prezi. Dit is een tool die gedag zegt tegen het eendimensionale karakter van Powerpoint en die, zoals treffend verwoord door een professionele gebruiker, “een heruitvinding is van de kunst van het presenteren.”

OVERTUIG UZELF! U heeft echt een streepje voor op uw concurrent als u met een Prezi bij uw klant uw nieuwste product of dienst presenteert. Denk ook aan trainingen voor uw medewerkers; u houdt ze prima bij de les als u de mogelijkheden van Prezi effectief benut. ConQuest heeft de kennis en de ervaring in huis om voor u een professionele Prezi te ontwikkelen waarmee u kunt scoren. Onze relaties BESIX Nederland, Civilion en Coentunnel Company gingen u voor. Kijk hiernaast naar een van de online voorbeelden* en overtuig uzelf van de voordelen die Prezi ook u kunnen brengen! * Klik hier voor een online Prezi en overtuig uzelf van de ongekende mogelijkheden.

‘IN THE CLOUD’ Over online gesproken. Prezi is helemaal klaar voor het ‘in the cloud’ werken. Dat houdt in dat, geheel anders dan bij Powerpoint, Prezi niet op uw harde schijf hoeft te staan om te kunnen gebruiken bij uw klant. Een laptop of tablet met internetverbinding is voldoende om altijd en overal te kunnen presenteren. Met de speciale (gratis) Prezi app heeft u altijd de beschikking over state-of-the-art software om uw presentatie te tonen, ook op uw tablet.

L EN TE 2 0 1 4

De basis van Prezi is een groot ‘vel papier’ of canvas waarop je de presentatie samenstelt. Dat kun je doen met een Powerpointpresentatie die je importeert in Prezi, waarna je op het canvas je creativiteit uitstekend kwijt kunt. Inzoomen op details, uitzoomen voor een totaaloverzicht, draaien, afbeeldingen importeren en video’s afspelen. Zomaar een paar voorbeelden van de ongekende en dynamische mogelijkheden van Prezi. Het is niet voor niets dat Powerpointoprichter Campbell zijn state-of-the-art tegenhanger Prezi betitelt als ‘een geweldige benadering van het presenteren van informatie’.

Bent u benieuwd wat ConQuest voor u kan betekenen als u zich wilt onderscheiden van uw concurrent met een Prezi? Neem dan gerust contact met ons op. Wij adviseren u geheel vrijblijvend over uw mogelijkheden en de manier waarop u de kracht van Prezi kunt benutten voor uw doelstellingen! Een professionele Prezi bieden wij aan vanaf € 1.500,-.

DE VOORDELEN VAN PREZI NOG EENS OP EEN RIJTJE: • Dynamisch • Flexibel • Professioneel • Groot ‘aha-effect’ • Multifunctioneel (presentaties, trainingen) • Altijd en overal beschikbaar

09


CREATION.

3D-printen wordt steeds meer gemeengoed n je rinter ku p D 3 n e ale Met e van digit op basis eningen CA D - t e k c ten nale obje io s n e driedim door gebeur t it D . n e m ak ag op ag na la la t c je b het o eeld bijvoorb n a v n e anier te bouw . D e ze m r e t s e ly o aken’ gips of p types m o t o r ‘p n va t meer dels nie id m in is t wél a a r w o rd m ir a n o o ra l revolutio lairder. V u p o p s steed ncept e l e e n co n s ie d n n ve e l bedrijve b e s p a re , n e b b e odel nodig h een 3D-m lf e z r o a nt tijd do ok geld w o n E . n e eer t e m ak ng niet m a ll a is n e als 3D-print zo prijzig rug . r jaar te een paa

Stelt u zich eens voor: u schrijft in op een tender en uw inschrijving heeft een ontwerp­ component voor (zeg) een brug. Natuurlijk zorgt u voor een mooie artist impression van de brug en bijbehorende technische (CAD-) tekeningen om uw opdrachtgever te overtuigen dat uw ontwerp de best passende en mooiste is binnen de bestekseisen. Hoe effectief zou het zijn als u aan uw opdrachtgever een 3D-model kunt laten zien van de brug? Een 3D-model scheelt een heleboel tekst en tekeningen, en dus broodnodige tijd. Uw opdrachtgever kan nu immers met eigen ogen zien hoe uw ontwerp gaat worden! Ook intern kan een 3D-model voor u erg nuttig zijn. U kunt bijvoorbeeld uw ontwerp van de bovengenoemde brug in drie varianten printen. Tijdens uw overleggen kunt u het model efficiënt inzetten als praatstuk om eventuele ontwerpfouten te achterhalen. Maar belangrijker nog: als iedereen hetzelfde 3D-model voor ogen heeft, is er minder kans op interpretatieverschillen en bent u minder tijd kwijt aan vergaderingen.

Informeert u gerust eens naar de mogelijkheden want die zijn legio! Wij kunnen voor u een 3D-model verzorgen vanaf een paar honderd euro.

10


L EN TE 2 0 1 4

11


Volg ons

INSPIRATION.

Creativity is contagious. Pass it on. ~ Albert Einstein

12

ConQuest, lente 2014  
ConQuest, lente 2014  

Het voorjaar is dit jaar erg vroeg losgebarsten. En er valt veel te zien en te beleven! Datzelfde geldt voor het werkgebied van ConQuest. In...

Advertisement