Page 1

MONITOR COPENHAGEN CLEANTECH CLUSTER 2011


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%


44% 43% 36% 36% 34% 33% 23% 16% 7% 6% 8% 0%

10%

20%

30%

40%

50%


8%

12%

8%

23% 15% 15% 18%

21% 44%

18% 0% 0%

17% 10%

20%

30%

40%

50%


Steget markant

20%

Steget en anelse

31%

UĂŚndret

38%

Faldet en anelse

2%

Faldet markant

3%

Ved ikke

6% 0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%


I høj grad

26%

I nogen grad

29%

I mindre grad

21%

Slet ikke

24%

Ved ikke

1% 0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%


Danmarks Tekniske Universitet, DTU (ikke Risø DTU)

56%

Teknologisk Institut

39%

Risø DTU

28%

Aalborg Universitet

26%

FORCE Technology

25%

Københavns Universitet

20%

DHI

15%

Udenlandske forsknings- og vidensinstitutioner

13%

AgroTech - Institut for Jordbrugs- og Fødevare Innovation

10%

Århus Universitet

10%

Copenhagen Business School (CBS)

10%

DELTA Dansk Elektronik, Lys og Akustik

8%

Syddansk Universitet

8%

Videnscenter for energibesparelser i bygninger

7%

Roskilde Universitet

7%

Danmarks Miljøundersøgelser

5%

Bioneer

5%

Alexandra Instituttet

3%

DFM Dansk Fundamental Metrologi

2%

DBI Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut

2%

Ved ikke

3% 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%


THE EUROPEAN UNION The European Regional Development Fund

Investing in your future

COPENHAGEN CLEANTECH CLUSTER NØRREGADE 7B 1165 COPENHAGEN K T: +45 3322 0222 INFO@CPHCLEANTECH.COM CPHCLEANTECH.COM

Monitor 2011  

The cleantech sector in East Denmark is performing surprisingly well despite the crisis: 44 percent have hired new people since the last ben...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you