Vreugdebode 2017 01

Page 1

Parochie Maria Laetitia

REUGDEBODE REUGDE IS EEN UITGAVE VAN PAROCHIE MARIA LAETITIA

JAARGANG 1, NUMMER 1

ns 2017 Kerkbala De Aktie elk van onze wordt in appen gehouden h gemeensc ode van fs o lo e g in de peri februari 2017. ri t/m 12 21 janua

Kerk in de supermarkt Foto: Ton Harbers VREUGDEBODE FEBRUARI-MAART 2017

FEBRUARI - MAART 2017

5


Adressen en bankgegevens van de geloofsgemeenschappen H. Augustinus / H. Martinus Gaanderen Kerkstraat 72, 7011 CP Gaanderen. tel. 0315 - 32 32 23 E-mail: rkgaanderen@mlparochie.nl Rekeningnummer H. Martinus: NL76 RABO 0115 3918 27 (rek. courant) NL17 RABO 0115 3013 21 (kerkbalans) Rekeningnummer H. Augustinus: NL67 RABO 0115 3105 09 (rek. courant) Secretariaat: dinsdag 09.30 - 10.30 uur, donderdag 14.00 - 15.00 uur. H. Georgius Terborg Hoofdstraat 75, 7061 CH Terborg. tel. 0315 - 32 30 60 E-mail: rkterborg@mlparochie.nl NL40 ABNA 0936 2497 57 (kerkbalans) NL97 RABO 0359 1232 52 (rek. courant) Secretariaat: woensdag 09.00 - 11.00 uur en volgens afspraak. H. Martinus Etten Dorpsstraat 19, 7075 AC Etten. tel. 0315 - 34 24 98 E-mail: rketten@mlparochie.nl NL23 RABO 0317 8004 50 (rek. courant) NL82 RABO 0317 8018 13 (kerkbalans) Secretariaat: woensdag 10.00 - 11.00 uur en na vieringen. H. Martinus Wijnbergen / De Huet Doetinchem Doetinchemseweg 11, 7007 CA Doetinchem. tel. 0314 - 32 37 37 E-mail: rkwijnbergen@mlparochie.nl ING NL45 INGB 0000 8332 16 (rek. courant) NL16 ABNA 0231 9526 86 NL20 RABO 0384 3480 33 (rek. courant Wijnbergen) NL36 RABO 0314 3167 52 (rek. courant/kerkbalans De Huet) Secretariaat: woensdag en vrijdag van 09.30 - 11.30 uur. OLV. Tenhemelopneming / H. Geest Doetinchem Pr. Hendrikstraat 36, 7001 GL Doetinchem. tel. 0314 - 39 10 91 E-mail: rkdoetinchem@mlparochie.nl Rekeningnummer OLV. Tenhemelopneming: NL 95 ABNA 0533 0352 87 (kerkbalans) NL81 ABNA 0447 5381 87 (betalingen, vieringen, intenties) Rekeningnummer H. Geest: NL88 INGB 0001 0210 10 NL37 ABNA 0533 0377 86 NL82 RABO 0384 3514 76 NL68 RABO 0384 3994 52 (onderhoud begraafplaats) Secretariaat: maandag, woensdag en vrijdag van 09.30 - 12.00 uur. H.H. Antonius en Petrus & Paulus Ulft J.F. Kennedyplein 9, 7071 BT Ulft. tel. 0315 - 68 12 75 E-mail: rkulft@mlparochie.nl NL88RABO03638.09.872 Kerkbalans Petrus en Paulus NL68INGB00056.00.643 ING bank Petrus en Paulus NL72RABO03638 00 557 Rabobank Antonius NL41RABO03638 75 999 Kerkbalans Antonius Secretariaat: maandag en donderdag van 9.00 - 12.00 uur. H. H. Martelaren van Gorkum Varsselder-Veldhunten Hoofdstraat 31, 7076 AG Varsselder, tel. 0315 - 68 10 13 E-mail: rkvarsselder@mlparochie.nl NL57RABO01531.01.210 Rabobank Secretariaat: laatste woensdag van de maand van 10.00 - 11.00 uur.

2

H. Mattheus Azewijn Mattheusplein 2, 7045 AC Azewijn, E-mail: rkazewijn@mlparochie.nl NL89RABO03746.06.439 Rabobank Secretariaat: laatste maandag van de maand van 19.00 - 20.00 uur in de sacristie.

tel. 0314 - 65 12 56

H. Mauritius Silvolde Pr. Bernhardstraat 4, 7064 GG Silvolde. tel. 0315 - 32 30 10 E-mail: rksilvolde@mlparochie.nl Secretariaat Het Anker: dinsdag 19.00 - 20.00 uur donderdag 09.00 - 10.00 uur NL50RABO0359100333 (kerkbijdrage) NL21RABO0359170404 (kerkhof ) NL62RABO0359147550 (overige zaken). H. Laurentius Varsseveld L. Veldkamp, Doetinchemseweg 21, 7051 AB Varsseveld. E-mail: rkvarsseveld@mlparochie.nl Secretariaat: H. Damen, Graaf van Lohnstraat 35, 7051 CB Varsseveld. NL68INGB0000290863 (kerkbijdrage) De Goede Herder Dinxperlo Allee 58/A, 7091 AM Dinxperlo, E-mail: rkdinxperlo@mlparochie.nl NL17RABO03139.04.456 Rabobank Secretariaat: woensdag van 10.00 - 12.00 uur

tel. 0315 - 24 21 25

tel. 0315 - 24 12 40

tel. 0315 - 65 14 96

H.H. Petrus en Paulus Breedenbroek Terborgseweg 34, 7084 AJ Breedenbroek, tel. 0315 - 65 12 84 Postadres: Postbus 21, 7090 AA Dinxperlo E-mail: rkbreedenbroek@mlparochie.nl NL88RABO03104.00.023 Rabobank Secretariaat: eerste woensdag van de maand van 10.00 - 12.00 uur. H. Martinus Gendringen Past. Wijfkerstraat 1, 7081 BT Gendringen, tel. 0315 - 68 13 64 E-mail: rkgendringen@mlparochie.nl NL24RABO0116302429 Rabo rekeningnummer NL94RABO0116393610 Rekeningnummer kerkbalans Contactpersoon Kerkbalans, R. Giesen, tel. 0315 - 63 24 12 Secretariaat: maandag van 14.00 - 16.00 uur (ingang aan de Staringstraat). H. Martinus Megchelen Past. Mรถlderstraat 2, 7078 BB Megchelen, E-mail: rkmegchelen@mlparochie.nl NL62RABO01327.00.662 Rabobank Secretariaat: dinsdag van 10.00 - 12.00 uur. H. Walburgis Netterden Netterdensestraat 8, 7077 AB Netterden E-mail: rknetterden@mlparochie.nl NL67RABO03266.13.854 Rabobank.

tel. 0315 - 37 72 12


Correspondenten

Inhoud Kerk in de samenleving

4

Torentje, torentje bussekruit; Stemadvies

5

Mijn naam is Anja Dijcker

6

Van de bestuurstafel

7

Bestuur en team van de Parochie Maria Laetitia en het Dooprooster

9

Reizen naar Lourdes of naar Griekenland

10

Pastorale column: Een nieuw begin

11

Dienares Gods Dorothea Visser

12

Vastenactieproject 2017, ‘Lumen Valley Togo’

13

Terugblik kerstconcert St. Antonius

15

Overzicht weekeindvieringen en Doordeweekse vieringen

16 en 17

Jubilarissen bij het gemengde koor gehuldigd

18

Informatie door Impulz

19

Heerlijke kerstdrukte in Terborg

20

Caritas: de liefde tot God en de liefde tot de naaste

21

Bezoekersgroep Etten

22

Kerstconcert met 700 zangers

23

Hoop, vrede en licht!

24

Herinnering Middag voor Ouderen

25

Hoorzitting onttrekking aan de eredienst

26

Seniorenontmoetingsdag 2017 in De Wingerd

27

Mariakapel in Varsselder elke dag geopend van 9.00 tot 17.00 uur

28

Gedachten en mijmeringen door Anny Raben

29

Begroting Kerkbalans 2017 en resultaat van 2015

30

Belangrijke telefoonnummers Weekwachtnummer tel. 0314 - 39 18 07 Uitsluitend voor aanvragen ziekenzalving, ziekenzegen en melding van overlijden. Pastoraal team P. Ambting, pastoor tel. 0315 - 68 12 19 e-mail: p.ambting@mlparochie.nl L. Daalhuizen, pastoraal werker tel. 024 - 34 30 389 e-mail: ldaalhuizen@mlparochie.nl J. van Heugten, diaken tel. 06 - 45155929 e-mail: j.vanheugten@mlparochie.nl C. Peters, diaken tel. 06 - 51036579 e-mail: c.peters@mlparochie.nl M. Smits, priester tel. 0315 - 34 60 20 e-mail: m.smits@mlparochie.nl M. Tankink, pastoraal werker tel. 06 - 12387527 e-mai: m.tankink@mlparochie.nl Onbezoldigde diakens J. Brugman, diaken tel. 0315 - 32 73 81 e-mail: j.brugman48@gmail.com J. Visser, diaken tel. 0315 - 32 98 13 e-mail: diakenvisser@versatel.nl Voor persoonlijke vragen kunt u terecht bij bovengenoemde pastores. Overige vragen kunt u neerleggen bij het centraal secretariaat van de parochie. Internet U kunt de parochie vinden op internet onder: www.maria-laetitia.nl Centraal secretariaat parochie Maria Laetitia Postbusnummer 664, 7000 AR Doetinchem tel. 0315 - 34 20 44 e-mail: secretariaat@mlparochie.nl Kantoor: Pastoor Vernooijstraat 7, 7071 BR Ulft Openingstijden secretariaat: maandag, woensdag en vrijdag van 09.00 - 11.30 uur Rekeningnummer parochie: NL40 ABNA 0414 1676 27.

Breedenbroek/Dinxperlo P. Tadema : p.tadema6@kpnplanet.nl OLV Tenhemelopneming/H. Geest Doetinchem G. Bomers : g.bomers@planet.nl H. Martinus Etten S. Jansen : sjoerdjansen90@hotmail.com H.Augustinus/H. Martinus Gaanderen G. Vollenberg : g.vollenberg@gmail.com Gendringen/Megchelen/Netterden Vacature : redactie.parochieblad@mlparochie.nl Silvolde/Varsseveld G. van Aken : mauritiuskerk@gmail.com H. Georgius Terborg E. Bakker : info@bakkereventsupport.nl Ulft/Varsselder/Azewijn Vacature : redactie.parochieblad@mlparochie.nl H. Martinus Wijnbergen/De Huet Doetinchem J. Caerteling : joopcae@gmail.com Diaconie C. Peters

: c.peters@mlparochie.nl

Colofon Hoofdredactie : pastoor P. Ambting Redacteuren : diaken J. Visser diaken C. Peters Eindredactie : J. Hillebrand Fr. van Vliet Eindcontrole : B. Kothuis Advertenties : G. Bomers Vormgeving : John Spekschoor, Creatief in Vormgeving - Terborg Druk : Senefelder/Misset - Doetinchem Oplage : 15000 exemplaren Verspreiding : 7 x per jaar. Eén exemplaar per ingeschreven adres in parochie-administratie, locale gemeenschappelijke en openbare plaatsen (bibliotheek, Trefkuul, etc.).

REUG DEBO DE Paroch ie Ma

IS EE N UIT GA VE VA N PA RO CH

ria Laetiti

IE MA RIA

LA ETI TIA

JAA RG

AN G

1, NU MM

a

ER 1

De Aktie Kerkbalans 2017 wordt in elk van onze geloofsgemeenschappen gehouden in de periode van 21 januari t/m 12 februari 2017.

3 VREUGDEBODE FEBRUARI-MAART 2017


Kerk in de samenleving In deze eerste jaargang van de Vreugdebode is het thema van het hoofdartikel Kerk in de samenleving. In elk van de zeven edities die in 2017 verschijnen, wordt in dit kader een persoon, instelling, groep, actie of initiatief onder de aandacht gebracht. Waar wordt kerk zijn zichtbaar in de samenleving, waar zien en ervaren we gelovige, kerkelijke inzet en betrokkenheid? Op de eerste plaats zoeken we de onderwerpen in het grote gebied van onze Parochie Maria Laetitia, maar misschien zal blijken dat ook een onderwerp van buiten de parochiegrens interessant genoeg is voor een artikel.

Kerk in de supermarkt We zijn groot geworden in de traditie om, als je een kerk binnengaat, in stilte door te lopen naar voren in afwachting van de viering waaraan je gaat deelnemen. We zijn zo opgevoed, wat goed te begrijpen is, want buiten de vele vieringen – minder dan vroeger overigens – gebeurt er weinig in de kerk, dat wil zeggen in het kerkgebouw zelf. En dat weinige is dan ook nog weer gericht op de vieringen, zoals de koorrepetities, de kerkschoonmaak en de verfraaiing van het priesterkoor door middel van bloemen. Al trekt de kerk van de vieringen minder gelovigen dan vroeger, ze is velen vertrouwd en dierbaar; als het over de kerk gaat, zijn de vieringen het eerste waaraan je denkt, de eucharistieviering in het bijzonder. Maar met een zekere regelmaat gebeurt er ook wat anders, zoals toen ik donderdag 8 december later in de middag de Petrus en Pauluskerk in Ulft binnenstapte. Door de opening in het afgeschoten achterste deel viel recht vooruit de grote lege kerkruimte in het oog. Daar moest ik dus niet zijn. Na de ingang meteen naar links op het geluid van pratende en bezige mensen afgaand, kwam ik in de ruimte waar ze in de weer waren met pakken, blikken, potten en dozen van allerlei kleur en formaat: de Kerstpakkettenactie van De Verrijzenis Parochie was volop in uitvoering; er moest, zo leek me, al een heel traject aan vooraf gegaan zijn. Met de diakens Jan van Heugten en Cor Peters, en Frans Ros uit Silvolde, bestuurslid van de Parochiële Caritasinstelling, ging het even later bij een kopje koffie over het wat, het hoe en het waarom van de actie.

Voorgeschiedenis

De Kerstpakkettenactie had haar start in 2012, toen pastor Mia Tankink vanuit haar aandachtsgebied diaconie een organisatie van nog bescheiden omvang in het leven riep. De actie heeft haar fundament in de Parochiële Caritasinstelling (PCI) van De Verrijzenis

Parochie met haar contactgroepen in de diverse locaties. PCI is de meer moderne benaming voor de vanouds bekende met de kerk verbonden armenzorg. Zorgverlening aan behoeftige mensen is nog steeds het doel en zij heeft daardoor dus een permanent karakter. Even terzijde, het laat zich raden dat al voor de fusiedatum, 1 januari, de PCI’s van de beide betrokken parochies in overleg waren over samengaan en de beste manier waarop dat zou kunnen. Door de uitgebreide sociale wetgeving wordt er in deze tijd minder vaak dan vroeger een beroep op deze instelling gedaan. Toch is er eigenlijk altijd wel sprake van – vaak individuele – ontwikkelingen waarop de bestaande overheidshulp niet of onvoldoende is berekend. De PCI is een zelfstandig onderdeel van de parochie. Jan van Heugten is vanuit het pastoresteam door zijn aandachtsgebied diaconie de contactpersoon. Sinds 2013 zetten hij en Cor Peters samen hun schouders onder de Kerstpakkettenactie, waardoor deze intensiever en groter van omvang werd.

De actie

Naast en als iets extra’s bovenop de doorgaans in stilte plaatsvindende caritas bruist het in de Kerstpakkettenactie van de activiteit. Er wordt dan ook, althans in de inzamelingsfase, flink op de trom geslagen om zoveel mogelijk vrijwilligers bij de actie betrokken te krijgen. Met dat doel is er onder meer een oproep gedaan in de herfst-editie van De Verbinding met toevoeging van een boodschappenlijstje van gewenste levensmiddelen en aanverwante artikelen. Die kon men schenken ten behoeve van hen die daar dringend behoefte aan hebben. Velen konden zo geïnformeerd worden. Doordat bovendien de PCI een contactgroep in elke locatie heeft, werd het gemakkelijker in het hele gebied van de parochie de mensen die willen actief te betrekken in de organisatie en de uitvoering van de actie. Dat dit over het algemeen lukt, is op deze middag, 8 december, in de Petrus & Paulus goed te merken. Tussen 16.00 en 18.00 uur is de inzameling van de pakketten, maar al voor de aanvang wordt er gebracht. Het brengen van de pakketten gebeurt op de aangegeven tijd deze middag ook nog in negen andere locaties. De inkoop van artikelen door heel wat mensen is hier uiteraard aan voorafgegaan. Wellicht hebben vindingrijke mensen ook nog voordeeltjes bij bereidwillige supermarkten weten te behalen. In de supermarkten moet het wel druk geweest zijn. Een aantal vrijwilligers is er boodschappenlijstjes gaan uitdelen aan winkelende mensen, waarop een aantal van hen spontaan een of enkele producten op eigen rekening afstonden voor de actie. Riet van de Pavert kwam met het idee om aan te sluiten bij een spaarzegelactie van de Jumbo. Door restzegels van mensen te vragen – sommigen gaven al hun zegels – en die te verzamelen tot het juiste aantal kregen actieve vrijwilligers een aantal boodschappenpakketten ter waarde van 40 euro ten behoeve van de actie. De Druk in de weer: de diakens Jan van Heugten en Cor Peters, Gerard Overbeek, Frans Ros, Hermien van Heugten en Agnes Peters.

4


Parochie Maria Laetitia

winkelleiding van Jumbo was creatief en sympathiek genoeg om nog wat extra’s toe te spelen. Het inzamelen op 8 december ging na mijn vertrek uit de kerk nog een tijdje door. De volgende dag was bestemd om met de ingezamelde waren de dozen voor de bestemde adressen te vullen.

Bestemming

Het inzamelen is een bruisende, aan de grote klok gehangen activiteit; het inpakken, adresseren en bezorgen van de pakketten gaat niet zonder de nodige discretie. Naar wie gaan de pakketten? Personen en adressen worden van verschillende kanten aangereikt, soms door individuele personen die op de hoogte zijn van iemands nood. Vaker gebeurt het door instanties, zoals het vluchtelingenwerk, maar ook via de schuldhulpverlening, de Voedselbank, het maatschappelijk werk of door de buurtcoaches, die vanuit de gemeente in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) werkzaam zijn. Dit jaar hoopt de Kerstpakkettenactie op 175 adressen ondersteuning te kunnen bieden. Adressen, dat zijn soms individuele personen, soms gezinnen met drie kinderen of een alleenstaande moeder met bijvoorbeeld vijf kinderen. Het is een dwarsdoorsnee uit onze samenleving; er is geen oververtegenwoordiging van deze of gene groepering, bijvoorbeeld mensen met een migratieachtergrond, te constateren. Het gaat altijd om een maatschappelijk probleem achter de voordeur, verwacht of onverwacht, door pure pech of door gemaakte fouten. Gelukkig is de nood in een aantal gevallen van tijdelijke aard.

Waarom

Op de vraag naar het waarom hoor ik, zoals te verwachten was: we doen dit vanuit onze christelijke achtergrond. Daarop volgt natuurlijk de vraag: moet je dan christelijk zijn om te beseffen dat we elkaar hulp moeten bieden in behoeftige omstandigheden? Daarop geven mijn gesprekspartners als uit één mond als antwoord dat onze westerse cultuur christelijk gefundeerd is. Je kunt de bereidheid tot hulp wat hen betreft dan ook eenvoudig humaan of humanistisch noemen. Maar ze wijzen op naastenliefde als consequentie van het gedoopt zijn. De beide diakens leggen bovendien een rechtstreeks verband met hun wijding: die vraagt om een levenshouding, een opdracht tot inzet voor de medemens. Zij denken dat ook velen van de vele vrijwilligers hun werk doen vanuit christelijke inspiratie. Die doen meer dan alleen dit vanuit en voor de kerk, je ziet ze ook actief in de samenleving, bijvoorbeeld bij de Zonnebloem, de ouderenhulp, jeugd- en sportverenigingen, muziekclubs. Wat de beschikbaarheid betreft is er volgens mijn gesprekspartners sprake van enige oververtegenwoordiging van de ouderen. Jongeren hebben hun besognes in hun werk en andere zaken; ze beschikken simpelweg over minder tijd. Toch waren de aangesprokenen in de supermarkt die positief reageerden voor een groot deel jongeren. Er is natuurlijk altijd zorg om de toekomst: blijven mensen zich geïnspireerd voelen om mee te doen? In de vraag naar het waarom noemde Cor Peters het ‘Ite missa est’, de aloude verwijzing naar onze opdracht in de samenleving, zodra we de mis, de viering verlaten… om daar later weer terug te komen. Gerard Bomers Foto’s: Ton Harbers

Torentje, torentje bussekruit Stemadvies De column ‘Torentje, torentje…’ is precies drie jaar geleden gestart in de Bethlehembode. Door Ton Notten, Gerard Bomers en ondergetekende werden kanttekeningen geplaatst bij ontwikkelingen binnen de wereld van geloofsgemeenschap en parochie en de kerk in het algemeen. Maar ook situaties in regio, land en wereldwijd gaven soms aanleiding om ons licht daarover te laten schijnen. Vanuit persoonlijke betrokkenheid probeerden wij de lezer deelgenoot te maken van onze kijk op wat er om ons heen gebeurde. Deze column willen wij graag voortzetten in de Vreugdebode. En mooi dat er vanuit het nieuwe Oosten van onze parochie ook al mensen bereid zijn gevonden af en toe een ‘Torentje’ te willen schrijven. Vreugdebode. Tja, ’t is ontegenzeggelijk een naam. Ik kijk nu al uit naar de momenten dat mijn vrouw me in het vervolg toeroept: „Heer des huizes, de Vreugdebode is reeds binnen…!” Dat worden dus minimaal zeven extatische momenten per jaar in de toekomst die ons nog gegeven is. Moge deze Vreugdebode er in slagen, net zoals dat De Verbinding en Bethlehembode naar mijn smaak tot nu toe goed gelukt is, alle parochianen goed op de hoogte te houden van alles wat er in onze parochie allemaal gebeurt. Als werkgroep Nieuw Begin van de geloofsgemeenschap H. Georgius in Terborg zullen wij zeker niet nalaten u opmerkzaam te maken op onder andere onze ontmoetingsbijeenkomsten die we regelmatig houden in (nog steeds) onze kerk. U bent daarbij overigens van harte welkom! Dat we, na vier jaar lobbyen, ook vermeld worden in het vieringenschema stemt ons dankbaar! Dat paus Franciscus inmiddels tot de intiemere vriendenkring van mijn vrouw en mij is toegetreden, zal menigeen niet ontgaan zijn. U had de opwinding van het personeel van de Roode Leeuw in Terborg moeten zien 17 november vorig jaar. Die morgen hebben we heerlijk onbekommerd, in gezelschap van Francesco, van koffie met gebak genoten. Hij was op doorreis naar Utrecht voor een visitatie Ad Libitum aan kardinaal Wim. Dat we daar onze pastoor bij hadden uitgenodigd, vonden wij niet meer dan vanzelfsprekend. Maar dat Bethlehembode-fotograaf Ton Harbers er bij was, lag niet aan ons. Enfin, u bent nu op de hoogte van het feit dat wij papa Francesco tot onze ‘inner circle’ mogen rekenen, maar we blijven wel gewoon in Terborg wonen, hoor. Over papa Francesco gesproken… Als u van mij een stemadvies voor 17 maart aanstaande zou willen hebben: neem het gedachtegoed, het voorbeeld, de uitstraling, kortom alles van het doen en laten van onze paus in de volle breedte tot u. Trek u vooral niets aan van het nogal cynische commentaar op hem van onze kamergeleerde François Bodard. Zoek dan uit welk partijprogramma van onze 16 (!) deelnemende partijen daar het dichtst bij komt. Kijk of daar voldoende daadkrachtige en ministeriabele personen bij zijn. Me dunkt, u komt dan uit op de partij waar ik dan mijn stem ook op zal uitbrengen. Ik wens u veel wijsheid, maar ga vooral stemmen. Steven van Woerkom

5 VREUGDEBODE FEBRUARI-MAART 2017


Mijn naam is: Anja Dijcker Lang geleden geboren in hartje Doetinchem en nog altijd behorend tot “De Pas “ kerk en daar de laatste 12 jaren actief als lector. Na mijn studietijd ben ik in 1972 begonnen met fulltime werken zowel in de administratieve als in de zakelijke sector. Na ruim 45 jaren werkzaam te zijn geweest heb ik besloten een punt te zetten achter deze “werkperiode ”. Dacht tijd te krijgen om aandacht te besteden aan veel dingen waaraan je in het “arbeidzame” leven niet of nauwelijks toekomt. Medio 2016 vroeg pastoor P. Ambting mij of ik wilde nadenken om secretaris te worden van het nieuwe kerkbestuur m.i.v. 1 januari 2017. Een vraag waarover je wel even moet nadenken. Enerzijds uitdagend, anderzijds ook wel een snelle invulling van de tijd waaraan je niet direct denkt. Mocht gedurende het sluitstuk van het fusietraject aanschuiven aan de vele vergadertafels waarbij al heel gauw bleek dat er ongelofelijk veel werk is verzet gedurende de afgelopen jaren. Heel veel parochies de neus één en dezelfde kant op krijgen vereist: kennis van zaken m.b.t. veranderingsprocessen, doorzettingsvermogen, overtuigingskracht met steekhoudende argumenten enz. enz. Uiteindelijk heb ik ja tegen pastoor Ambting gezegd omdat ik ervan overtuigd geraakt ben dat er m.i.v. 1 januari 2017 iets goeds staat. Een grote parochie met een sterk fundament om in de Achterhoek het katholieke geloof voor jong en oud levend te houden en te blijven verspreiden. Iedereen tevreden houden zal niet lukken maar starten met een gevoel van ervoor elkaar zijn met de vele nieuwe items als nieuwe naam, nieuwe website en een nieuw parochieblad geeft ook een gevoel van een frisse nieuwe start. In het volle vertrouwen en met de hulp van de Hogere Macht dat deze nieuwe Parochie een duidelijke plaats gaat innemen in deze regio ga ik aan de slag als secretaris en hoop zo mijn steentje bij te dragen.

6

Vorming & Toerusting – twee lezingen In Kerkelijk Centrum De Wingerd, De Bongerd 4, Doetinchem worden twee lezingen gehouden: • 19 januari: Dr. W.M. Speelman, Franciscus van Assisi, nu. Over wat Franciscaanse spiritualiteit voor ons betekent vandaag. • 23 februari: Dr. S. Paas, Een kleiner wordende kerk, wat nu? De aanvang van beide lezingen is 20.00 uur. Tjerk Tjerkstra, secretaris Vorming & Toerusting

Carnaval en kindernevendiensten Zondag 26 februari is er weer een carnavalsviering in de OLV voor jong en oud. Kijkt u ook op de Kiek-Info, pagina 19 voor de rest van de familievieringen en kindernevendiensten die worden gehouden tijdens de eucharistieviering op zondag. Kinderen vanaf ongeveer vier jaar zijn dan van harte welkom! Er wordt op een leuke en speelse manier gepraat over de boodschap die verwerkt zit in het evangelie van die zondag. Kom gerust een keertje mee om te kijken! Wij, vrijwilligers, hopen op een leuke samenwerking met ouders en kinderen om zo elkaar tot steun te zijn en het geloof binnen de kerk en het gezin weer handen en voeten te geven. Chantal van der Sanden

SILA De Nederlandse gemeenten geven adreswijzigingen van kerkgebonden personen door aan de SILA (Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie). De SILA heeft een geautomatiseerd systeem, dat de wijzigingen doorgeeft aan de diverse RK-parochies, PC-gemeenten en andere kerkelijke instellingen. Zo gaat het al jaren. Onze overheid wil het doorgeven van adreswijzigingen van de gemeenten aan SILA echter stopzetten: privacybescherming. Het wordt dan wel erg moeilijk het adressenbestand van de parochie actueel te houden en te communiceren met ‘eigen’, want kerkgebonden mensen. Zelfs verhuizingen binnen de parochie kunnen tot verlies van contact leiden. U hebt er wellicht over gehoord. Tot 3 februari geeft de overheid ieder echter de mogelijkheid zich per internet over de beoogde stopzetting uit te spreken. Kardinaal Eijk vraagt in zijn brief die tijdens de kerstvieringen aan iedere kerkbezoeker is uitgereikt, zich tegen de stopzetting uit te spreken. Hij beschrijft hoe je het internet kunt gebruiken voor het laten horen van je stem. Wij, leden van de Locatieraad & Pastoraatgroep OLV, ondersteunen deze oproep. Als u de brief niet hebt, neem dan contact op met het secretariaat van onze locatie.

Het Onze Vader in een nieuw licht Vanaf de Advent bidden we het Onze Vader in een nieuwe vertaling. De vertrouwde tekst is daarmee niet meer vanzelfsprekend. Het vraagt aandacht om bij het bidden van de tekst de juiste woorden uit te spreken. We worden opnieuw bepaald bij wat we bidden. In twee avonden staan we stil bij het Onze Vader. We kijken naar de nieuwe vertaling. We hebben aandacht voor de joodse achtergrond van het gebed. We proeven de woorden van het Onze Vader opnieuw en zoeken naar de betekenis van het gebed voor ons vandaag. We gebruiken hiervoor het inspiratieboekje: “Het gebed van Jezus”, dat voor de deelnemers gratis beschikbaar is. U bent van harte welkom op: - Dinsdag: 7 en 14 februari Tijd: 19.30 - 21.00 uur Plaats: OLVrouw, Doetinchem - Woensdag: 8 en 15 februari Tijd: 19.30 - 21.00 uur Plaats: Petrus en Pauluskerk, Ulft

Aanmelding

Je kunt je telefonisch of per e-mail opgeven voor de activiteiten op het volgende adres: Secretariaat locatie OLV Tenhemelopneming. Tel. 0314-391091 (maandag, woensdag en vrijdag van 9.30 - 12.00 uur). Mail: olv.hg@maria-laurentiusparochie.nl Voor de activiteiten in de Petrus en Pauluskerk in Ulft kun je je ook aanmelden bij pastor Berrie Daalhuizen. Mail: ldaalhuizen@hetnet.nl


Parochie Maria Laetitia

Stille Omgang Amsterdam in teken van ootmoed, geloof en stilte De Stille Omgang in Amsterdam wordt dit jaar gelopen in de nacht van zaterdag 18 op zondag 19 maart. Als thema voor de bedevaart is gekozen: Voor U in ootmoed, met U in geloof, in U in stilte. Het is een uitspraak van Dag Hammarskjöld in zijn geestelijk dagboek Merkstenen. De Stille Omgang volgt de route die de pastoor van de Oude Kerk in 1345 liep nadat hij getuige was geweest van een eucharistisch wonder: het Mirakel van Amsterdam. In de middeleeuwen vierden de christenen dit wonder met een jaarlijkse mirakelprocessie. Vanaf 1881 gebeurt dit met een nachtelijke omgang, inspiratiebron voor alle stille tochten in Nederland. Uniek aan deze tocht zijn de stilte, het ontbreken van uiterlijk vertoon, het duistere uur en de zwijgende verbondenheid van de duizenden gelovigen. De pelgrims weten zich al biddend en mediterend verbonden met Jezus Christus, die zich geeft als brood voor onderweg aan alle mensen van goede wil. De reis naar Amsterdam wordt per bus gemaakt. Vooraf is er om 20.30 uur een korte meditatieviering in de Mariakapel bij de Martinuskerk in Etten. In Amsterdam wordt om 23.00 uur de eucharistie gevierd in de kerk van OLV van de Allerheiligste Rozenkrans (Obrechtkerk). Na de viering wordt de stille tocht gelopen, die ongeveer een uur duurt. Aansluitend kan gebruik worden gemaakt van de cateringservice in de Oude Lutherse Kerk, waarna de thuisreis wordt aanvaard (ongeveer 2.45 uur). In de kerk zijn devotieartikelen en informatiemateriaal rond de Stille Omgang verkrijgbaar. Voor jongeren is er zaterdag 18 maart een speciaal programma in de Mozes en Aäronkerk vanaf 19.30 uur. Het programma wordt afgesloten met een eucharistieviering en het lopen van de omgang. De organisatie wordt door de jongeren zelf verzorgd. De deelnamekosten voor de buspelgrims zijn € 27,50 per persoon. Opgave tot maandag 13 maart bij: Doetinchem en Wijnbergen: - Ineke Koeleman, Slotlaan 28 (De Huet), tel. 344902; secretariaat OLV-HG, tel. 344902 (ma., wo. en vr. 9.30-12.00 uur). - Etten: diaken Johan Visser, Rondweg 2, tel. 329813; Theo Giesen, Vivaldilaan 12, tel. 32 73 90. - Gaanderen: Stien Elshof, Van Roggenstraat 9, tel. 32 40 02. - Terborg: Michel de Leeuw, Vulcaanstraat 57A, tel. 78 50 60 of 06 15102431. - Gendringen: B. Oude Elberink, Vondelstraat 3, tel. 683387; B. Visser, Kalmoes 4, tel. 64 09 22. - Megchelen: A. Migchelbrink, Nieuweweg 6, tel. 377378. - Silvolde en Varsseveld: A. Koenders, De Breide 75, Silvolde, tel. 32 71 97. Ulft: - H. Erinkveld, tel. 681877; kerksecretariaat (ma. en do. 9.00-12.00 uur), tel. 68 12 75. - Varsselder-Veldhunten: G. Wienholts, Vicarisweg 12, tel. 68 35 10. Pelgrims uit de geloofsgemeenschappen waarvoor geen contactpersoon is vermeld, kunnen zich opgeven bij diaken J. Visser, tel. 0315-32 98 13 of 06 102 49 398. Bij hem is ook meer informatie diaken Johan Visser verkrijgbaar.

Van de bestuurstafel Deze bestuurcolumn staat in een bijzonder daglicht. Per 1 januari 2017 gaan de parochie HH. Maria en Laurentius in Doetinchem en De Verrijzenis Parochie in Ulft door middel van een fusie samen verder als Parochie Maria Laetitia onder leiding van een nieuw parochiebestuur. In de eerste bestuurscolumn van 2016 schreef ik: ’Wij gaan in dit nieuwe werkjaar onze samenwerking intensiveren met als doel om tot een bestuurlijke samenvoeging te komen per 1 januari 2017’. En dat is gelukt! Het jaar 2016 is voor beide parochiebesturen een bijzonder intensief werkjaar geweest. In wederzijds goed vertrouwen en prettige samenwerking is de fusie voorbereid. Allereerst werd samen met het pastorale team het nieuwe pastoraal beleidsplan 2015-2018 ‘Samen in geloof vooruit’ vastgesteld. Begin 2015 werd een fusietrajectplan opgesteld en vanaf dat moment zijn zes commissies/werkgroepen aan het werk gegaan met de voorbereiding van de diverse beleidsplannen voor het nieuwe parochiebestuur. In mei 2016 zijn bij een gezamenlijke parochieavond in Silvolde alle locatieraden bijgepraat over de voortgang van het fusieproces. Eind september 2016 zijn in een gezamenlijke bestuursvergadering van beide parochies alle beleidsplannen met de bijhorende aanbevelingen vastgesteld. Tijdens een gezamenlijke parochieavond op 17 november 2016 in Etten werd de naam van de nieuwe parochie onthuld: Maria Laetitia. Niets meer stond de aanvraag tot de fusie per 1 januari 2017 in de weg. In goede samenspraak met het bisdom werden de benodigde gegevens en documenten samengebracht in het officiële fusiedocument en begin december met de officiële aanvraag tot fusie meegezonden naar het bisdom. Tot onze blijde verrassing ontvingen wij – als een soort kerstcadeau – op 20 december van de aartsbisschop van Utrecht het officiële decreet tot oprichting van de RK Parochie Maria Laetitia per 1 januari 2017. Ik realiseer mij dat binnen beide parochiebesturen en het pastorale team het afgelopen jaar veel extra werk is verzet om dit fusieproces tot een goed einde te brengen. Ik kijk daar met respect en een dankbaar gevoel op terug. Hiermee is een goede start van de nieuwe parochie en het nieuwe parochiebestuur mogelijk gemaakt. Voor de nieuwe parochie is vanzelfsprekend ook een begroting voor 2017 opgesteld. Samen met Johan Hermans, penningmeester van voorheen De Verrijzenis Parochie, hebben we de cijfers van beide parochies samengevoegd. Deze begroting treft u elders in dit blad aan. De begroting 2017 sluit met een nadelig saldo van 35.340 euro. Dit beperkte tekort is enerzijds ontstaan door bezuiniging op de personele kosten door middel van inlevering van 1,2 fte en anderzijds door meer rendement op de beleggingen en meer huuropbrengsten. Zorgelijk blijft wel dat de bijdragen van de parochianen structureel blijven dalen. Voor mij zit na zeven jaar het werk als penningmeester er op. Gedurende deze zeven jaar heb ik met veel plezier mijn kennis en kunde ten dienste mogen stellen van de Parochie HH Maria en Laurentius. Met name mijn medebestuursleden en het pastorale team, maar evenzeer de medewerkers op het centraal secretariaat, de budgethouders en de locatieraden ben ik zeer erkentelijk voor de constructieve en prettige samenwerking gedurende deze jaren. Ik kijk in dankbaarheid terug. Per 1 januari 2017 is Thijs Kemperman mijn opvolger. Toch lopen mijn werkzaamheden nog even door vanwege de overdracht van allerlei zaken en dossiers aan Thijs. Ook het opstellen van de twee jaarrekeningen over 2016 komt nog voor mijn rekening. Ik wens het nieuwe parochiebestuur veel wijsheid toe en een goede toekomst voor de Parochie Maria Laetitia. Theo Tomesen, penningmeester v/h Parochie HH. Maria en Laurentius

7


Wij zijn er voor u. Voor, tijdens en na de uitvaart. Ilse Huls en Ellen Wezendonk Bel ons gerust voor een afspraak als u uw uitvaartwensen met ons wilt bespreken. Monuta Achterhoek 0315 - 630 405, dag en nacht bereikbaar www.monuta.nl/ulft

Gezellig even bijkletsen in onze brasserie? St. Jorisplein 14 7061 CN TERBORG T +31(0)315 39 71 39 www.deroodeleeuw.com

De Roode Leeuw. Het moment is daar.


Parochie Maria Laetitia

Bestuur en team van de Parochie Maria Laetitia De nieuwe parochie is sinds 1 januari 2017 een feit. Net voor kerst heeft de bisschop een decreet afgegeven waarin hij bepaalt dat De Verrijzenis Parochie en de HH Maria en Laurentiusparochie fuseren en verder gaan onder de nieuwe naam, Parochie Maria Laetitia. In januari zal de fusie ook notarieel worden vastgelegd. Voor gelovigen van onze parochie zal er met deze fusie niet zoveel veranderen. Voor hen maakt het immers niet zoveel uit welke doorsnede de paraplu heeft waar hun geloofsgemeenschap onder valt. Om wat gevoel te krijgen bij de nieuwe parochie brengen we de leden van het parochiebestuur en het pastorale team in beeld.

Op de foto met de bestuurders van links naar rechts: - Ben Preijer, algemeen bestuurslid en belast met zaken rond communicatie; - Thijs Kemperman, penningmeester en daardoor belast met de aansturing van de boekhouding en financiĂŤn in het algemeen; - Joyce Lukassen, secretaresse van het bestuur en financieel administratrice van de parochie; - Marjan Hakvoort, algemeen bestuurslid en belast met de communicatie, met name ook de contacten met de locatieraden; - Ruud Engelaar, algemeen bestuurslid en belast met de portefeuille gebouwen; - Anja Dijcker, secretaris; - pastoor Peter Ambting, voorzitter. De portefeuilleverdeling zal waarschijnlijk de komende tijd een nog concretere invulling krijgen.

Op de foto met de teamleden van links naar rechts: - Marcel Smits, priester en belast met liturgie en pastoraat. - Jan van Heugten, diaken en belast met liturgie, diaconie en opbouw. - Berrie Daalhuizen, pastoraal werker en belast met catechese en opbouw. - Mia Tankink, pastoraal werkster en belast met liturgie, catechese en diaconie. - Karin van Rooyen, secretaresse. Karin is de secretaresse van de parochie en ondersteunt het team. - Peter Ambting, priester en belast met liturgie, opbouw en bestuurszaken. - Cor Peters, diaken en belast met liturgie, diaconie en opbouw. Foto’s: Ton Harbers

Dopen voorjaar 2017 - Parochie Maria Laetitia Dopen Locatie

Datum Tijd

Doopvoorbereiding

Doopheer Datum

Ulft 29 jan. 12.30 uur C.P. Di. 10 jan. Ulft 30 apr. 12.30 uur M.S. Di. 4 apr. Ulft 18 jun. 12.30 uur M.S. Di. 23 mei Gendringen 9 apr. 11.30 uur C.P. Di. 14 mrt Silvolde 28 jan. 16.00 uur J.v.H. Di. 10 jan. Dinxperlo 2 apr. 11.30 uur J.v.H. Di. 7 mrt. Netterden 20 mei 17.30 uur M.S. Di. 25 apr

Dopen

Tijd

Locatie

Datum Tijd

20.00 uur 20.00 uur 20.00 uur 20.00 uur 20.00 uur 20.00 uur 20.00 uur

Doetinchem 12 feb. Doetinchem 2 apr. Doetinchem 11 jun. Wijnbergen 26 feb. Wijnbergen 23 apr. Etten 19 feb. Etten 18 jun. Gaanderen 5 mrt. Gaanderen 11 jun.

13.00 uur 13.00 uur 13.00 uur 14.00 uur 12.30 uur 13.00 uur 12.30 uur 12.00 uur 12.00 uur

Doopvoorbereiding

Doopheer Datum

Tijd

C.P. P.A. P.A. J.V. J.V. P.A. J.V. J.v.H. C.P.

20.00 uur 20.00 uur 20.00 uur 20.00 uur 20.00 uur 20.00 uur 20.00 uur 20.00 uur 20.00 uur

Ma. 23 jan. Wo. 15 mrt Di. 16 mei Wo. 8 feb. Di. 28 mrt Di. 24 jan. Di. 23 mei Di. 7 feb. Di. 16 mei

9 VREUGDEBODE FEBRUARI-MAART 2017


Samen op bedevaart naar Lourdes van 9 tot 14 mei

Met de parochie in de voetsporen van Paulus naar Griekenland

Na de grote parochiebedevaart van 2015 nodigen wij u in 2017 opnieuw uit om op pelgrimstocht naar Lourdes te gaan. Als één nieuwe Parochie Maria Laetitia gaan we samen verder in geloof en met vertrouwen op weg. In Lourdes mogen we door de H. Bernadette dichter bij Maria en haar Zoon komen. We reizen per vliegtuig naar deze bijzondere plek in Zuid-Frankrijk en hopen er bemoediging en kracht te vinden voor ons persoonlijke leven. Een mooie gelegenheid ook voor nieuwe contacten en ontmoetingen.

Griekenland: het land van schapen en olijven, land van de eerste democratie, van klassieke filosofen als Socrates en Plato, van mythologie en Byzantijnse kunst. Maar Griekenland is ook de bakermat van het Christendom, dankzij Paulus, de ‘rondreizende apostel van de heidenen’. Ga mee op deze rondreis in de voetsporen van Paulus en ontdek de wortels van het Christelijke geloof!

Kunt u deelnemen aan deze reis?

Aan deze pelgrimsreis kunnen ook pelgrims deelnemen die voor hun mobiliteit volledig afhankelijk van een rolstoel en/of andere hulpmiddelen zijn en zich alleen met volledige ondersteuning kunnen verplaatsen. De reissom is vanaf € 899,00 per persoon inclusief: - Transfer per bus van de opstapplaats in uw regio naar Maastricht Aachen Airport v.v. - Retourvlucht Maastricht-Tarbes. - Verblijf op basis van een tweepersoonskamer en vol pension. - Pastorale, medische en reisbegeleiding gedurende de reis en het gehele verblijf in Lourdes

Contactpersonen

In de parochie zijn er contactpersonen die u kunnen informeren en adviseren over deze bijzondere bedevaart naar Lourdes, uw vragen kunnen beantwoorden en u helpen met de aanmelding. Diaken Cor Peters zal de bedevaart mede begeleiden. Inormatie kunt u via volgende personen krijgen: - Diaken Cor Peters, Tel.: 06 51 03 65 79 E-mail: c.peters@mlparochie.nl - Corry Berendsen, Dinxperlo, Tel.: (0315) 65 19 26 E-mail: jj.berendsen@hotmail.com - Ben Donderwinkel, Silvolde, Tel.: (0315) 32 74 02 E-mail: bendonderwinkel@gmail.com - Ans Liefrink, Doetinchem, Tel.: (0314) 32 36 29 E-mail: ansliefrinkrutjes@gmail.com - Mia Otten, Gendringen, Tel.: (0315) 38 62 09 E-mail: paul-mia@hotmail.com Wilt u meer informatie kijk dan op: www.maria-laetitia.nl

10

Programma

U begint uw reis met een bezoek aan Kavala waar Paulus voor het eerst voet op Europese bodem zette en u ziet de resten van de Romeinse kolonie Philippi. U ontdekt Thessaloniki, de stad met bijzondere Byzantijnse monumenten. U ziet het oude Paulusaltaar in Veria met haar prachtige schuilkerkjes. Terwijl u door noordwest-Griekenland reist, komt u langs een van de (letterlijk) hoogtepunten van de Grieks Orthodoxe kerk: de kloosters van Meteora. U vervolgt uw reis naar een hoogtepunt uit de klassieke oudheid: Delphi. Dit tempelcomplex van Apollo met zijn beroemde orakel was het kloppend hart van de toenmalige religieuze wereld. Ook kan een bezoek aan Korinthe niet ontbreken, de stad die Paulus aandeed tijdens zijn eerste en tweede zendingsreis. Uw reis eindigt in de hoofdstad van Griekenland: Athene. Daar brengt u natuurlijk een bezoek aan de Acropolis, het symbool van Griekenland en aan de Areopaag waar Paulus zijn preek over de onbekende God hield. Programma onder voorbehoud

Kunt u deelnemen aan deze reis?

Aan deze pelgrimsreis kunnen pelgrims deelnemen die meer dan één uur zelfstandig kunnen lopen in een normaal tempo en die zelfstandig een trap op- en af kunnen lopen en zelfstandig kunnen instappen in een vervoermiddel. De reis kan doorgaan bij minimaal 25 personen.

Reis

Van 23 t/m 30 april 2017 Kosten €1.199,00 Eenpersoonskamertoeslag: € 210,00 Telefoon 073 681 81 11.


Parochie Maria Laetitia

Wat is PCI?

In navolging van de parochiebesturen zullen ook de Parochiële Caritas Instellingen (PCI) van de voormalige parochies De Verrijzenis en HH. Maria en Laurentius samengaan. Het werk en de aandacht voor mensen in nood blijven hetzelfde. De Parochiële Caritas Instelling (PCI) is een kerkelijke instelling die vanuit christelijke overtuiging gestalte geeft aan de opdracht van de Kerk om dienstbaar te zijn aan de samenleving door aandacht te besteden aan concrete noden van personen en groepen van personen. Dit betekent de levensweg van Jezus gaan. Voor ons is dat concreet: “dienstbaar zijn zoals Jezus dat was met betrekking tot mensen in nood en nieuw leven aanreikte”. De zeven werken van barmhartigheid, verwoord in het Mattheus Evangelie 25, 31-40, zijn een belangrijke inspiratiebron. Diaken Cor Peters is betrokken bij het Caritaswerk van Parochie Maria Laetitia.

Hulp nodig? Misschien via Caritas (PCI) - Riet Koster Telefoon: E-mail: - Frans Vreemann Telefoon: E-mail: - Forty Elbers Telefoon: E-mail: - Martin Liefrink Telefoon: E-mail: - Ben Preijer Telefoon: E-mail: - Ria Aarntzen Telefoon: E-mail: - Ans Robben Telefoon: E-mail: - Joke Wilting Telefoon: E-mail: - Elly Geurtsen Telefoon: E-mail: - Frans Ros Telefoon: E-mail: - Wilma Elfrink Telefoon: E-mail: - Maria Steentjes Telefoon: E-mail: - Wim Loeven Telefoon: E-mail:

Azewijn (Loc. H. Mattheus) 0314 - 65 22 03 pamkoster@hetnet.nl Dinxperlo (Locatie Goede Herder) 0315 - 65 14 96 f_vreemann@kpnmail.nl Doetinchem (Loc. OLV/H. Geest) 0314 - 33 55 94 hansenforty@kpnplanet.nl Doetinchem (Loc. OLV/H. Geest) 0314 - 32 36 29 martinliefrink@gmail.com Etten (Loc. H. Martinus) 0315 - 32 78 86 preijer@hotmail.com Gaanderen (Loc. H. Augustinus/H. Martinus) 0315 - 33 02 39 h.r.aarntzen@gmail.com Gendringen (Loc. H. Martinus) 0315 - 37 74 25 fam_robben@hotmail.com Megchelen (Loc. H. Martinus) 0315 - 23 62 36 j.wilting@hetnet.nl Netterden (loc. H. Walburgis) 0315 - 38 63 62 ellynetterden@gmail.com Silvolde/ Varsseveld (Loc. H. Mauritius/ H. Laurentius) 0315 - 32 93 70 f.ros@hetnet.nl Terborg (Loc. H. Georgius) 0315 - 32 98 04 wilma.elfrink3@gmail.com Ulft (Loc. H. Antonius/ HH. Petrus en Paulus) 0315 - 84 21 23 mariasteentjes2010@hotmail.com Wijnbergen (Loc. H. Martinus/De Huet) 0314 - 34 13 82 wimloeven@kpnmail.com

Pastorale column door Peter Ambting

Een nieuw begin Rond de jaarwisseling denk ik altijd even aan het verhaal van Jürgen Moltmann, een Duits theoloog die als jongen van 17 jaar met zijn klasgenoten van het Gymnasium door de Nazi’s onder de wapenen werd geroepen en werd gelegerd in zijn eigen stad Hamburg. In 1943 maakte hij daar “Operatie Gomorra” mee. De Britse Royal Air Force bombardeerde Hamburg negen dagen achtereen en het bombardement kostte aan veertigduizend mensen het leven. De jonge Moltmann maakte het, als van huis uit ongelovig jongetje, allemaal mee. Terwijl klasgenoten stierven, overleefde Moltmann het bombardement en kwam uiteindelijk in een Brits kamp terecht. In de ellende van het bombardement had Moltmann zich de vraag gesteld: Wo ist Gott? Later in het kamp kwam hij in aanraking met de bijbel en kon hij zich optrekken aan Jezus Christus, die als gekruisigde bondgenoot was in zijn lijden. Na de oorlog ging Moltmann theologie studeren en nog later werkte hij zijn Theologie van de Hoop uit. Moltmann zag dat juist in het diepst van de ellende van het bombardement een nieuw begin gelegen was. Daar was God in zijn leven gekomen en lag het begin van zijn bekering. Zo leert Moltmann in zijn Theologie der Hoffnung dat in ieder einde een nieuw begin verscholen is. Een nieuw begin hebben wij ook gevierd met Kerstmis, de geboorte van Onze Heer Jezus Christus in een stal ruim 2000 jaar geleden, maar tegelijk een gebeuren in het hier en nu. Hij is nu voor ons geboren om Licht te zijn in de duisternis van onze wereld van vandaag. En tijdens de jaarwisseling zijn we, onder het geknal van vuurwerk, van oud naar nieuw gegaan. We hebben 2016 achter ons gelaten en 2017 ligt nog grotendeels blanco voor ons. Wat het nieuwe jaar allemaal gaat brengen weten we nog niet. Wel hebben mensen, onder de rook van het vuurwerk, weer goede voornemens gemaakt voor het nieuwe jaar. Net als vele anderen heb ik me, net als voorgaande jaren, voorgenomen om m’n gewicht niet uit de hand te laten lopen. Tot nu toe had ik wisselend succes. Een nieuw begin is er ook voor onze parochies, die vanaf het begin van dit jaar verder gaan als één Parochie Maria Laetitia. Het werk van de afgelopen jaren heeft geresulteerd in de fusie die op 1 januari een feit is geworden. De fusie wordt vooral zichtbaar in het nieuwe logo, dat de komende jaren het kenmerk van onze parochie zal zijn, en in het nieuwe parochieblad Vreugdebode dat voor u ligt. Er zullen nog wel een paar uitgaven overheen gaan voor alles helemaal goed loopt. Zo’n blad heeft, hoe goed je het ook voorbereidt, aanlooptijd nodig. We hebben, als leden van het parochiebestuur, het pastorale team en de redactie, vertrouwen dat het blad zich zal ontwikkelen en dat we met de Vreugdebode voor de komende jaren een mooi blad hebben. Graag wens ik u, mede namens de andere leden van het pastorale team en het parochiebestuur van Parochie Maria Laetitia, veel heil en zegen voor het nieuwe jaar. Pastoor Peter Ambting

11 VREUGDEBODE FEBRUARI-MAART 2017


Parochie Maria Laetitia

Taizévieringen: Een pelgrimage van vertrouwen De gemeenschap van Taizé noemt onze levensweg “Een pelgrimage van vertrouwen op aarde”. Een pelgrim bezint zich onderweg op zijn relatie met God, op wat deugdzaam, waardevol en daarmee inspirerend is. Soms is het nodig het stil te maken, afstand te nemen, een andere keer moeten de handen uit de mouwen om er te zijn als mens voor een mens. De broeders van Taizé roepen ons op tot een nieuwe solidariteit die iedereen samen kan brengen die een pelgrim van vrede is, een pelgrim van de waarheid, gelovig of niet gelovig. Ze vragen wegen van vertrouwen te openen onder de mensen. Om in zichtbare verbondenheid met allen die Christus liefhebben bronnen van vertrouwen toegankelijk te maken en zo ‘zout van de aarde’ te worden. Pelgrimeren kent zoveel bronnen. Voor de vieringen van dit jaar hebben we ervoor gekozen aan te sluiten bij de geloofsboodschap (het ‘adagium’) van Taizé dat het leven ‘een pelgrimage van vertrouwen’ is. Daarbij variëren we op dit thema omdat we op onze levensweg ons vertrouwen in God, elkaar en onszelf beleven op momenten van geloof, hoop, liefde. We komen elke 2e zondag van de maand samen in de Protestantse kerk van Silvolde. De gebedsmomenten typeren zich door de korte liederen die herhaald worden, stilte, gebed en Schriftlezing.

De eerstkomende vieringen zijn 12 februari en 12 maart 2017 en beginnen steeds om 17.00 uur. Aansluitend is er gelegenheid tot ontmoeting met koffie en thee. Van harte welkom! Meer informatie over de gemeenschap van Taizé: www.taize.fr/nl Taizéviering in de Protestantse kerk van Silvolde

De werkgroep Taizévieringen, Joop Kraan en Cor Peters

DIENARES GODS DOROTHEA VISSER WIJ LEVEN MET VOL VERTROUWEN NAAR HAAR ZALIGHEIDVERKLARING TOE. De Stichting Vrienden van Dora Visser, die zich inzet voor de zaligverklaring van Dora Visser, wil samen met alle parochianen en het pastoresteam en de pastoraatgroep de devotie rondom Dora bevorderen. Besloten is om in 2017 een noveen te houden ter bevordering van deze devotie. De noveen wordt 9 maanden achtereen gehouden in de H. Martinuskerk te Gendringen en wel op de derde woensdag in de maanden maart tot en met november ’s avonds om 19.00 uur. Doorgaans zal dit een Eucharistieviering zijn of bij gelegenheid een andersoortige viering. Bij deze worden de parochianen van onze nieuwe Parochie Maria Laetitia uitgenodigd deel te nemen aan deze vieringen ter bevordering van deze devotie. Het is tevens een gelegenheid voor persoonlijke verdieping in Dora’s verhaal en een ondersteuning van de werkzaamheden van deze stichting. Het is toch wel heel bijzonder dat wij een kandidaat zalige in onze parochie hebben! Een vrouw van lang geleden die ook in onze tijd ons veel kan inspireren door de manier waarop zij met tegenslagen in haar leven omging.

Medegedeeld kan worden: - Op de eerste noveen op woensdag 15 maart zal voor het eerst het nieuwe Dora-lied in onze Martinuskerk worden gezongen - Indien mogelijk zal een koor deze Dora-viering met hun zang ondersteunen. - Na alle weekendvieringen in onze H. Martinuskerk zal het Dora-gebed ter bevordering van de zaligverklaring gebeden worden - De stichting heeft in het dorp Gendringen, haar geboorteplaats, een Dora-pad op papier volledig uitgewerkt; dat kan indien gewenst snel (visueel) uitgevoerd worden. - De plannen voor een Dora-beeld zijn ver gevorderd, het lijkt geweldig te worden, doch de benodigde geldmiddelen ontbreken. Mocht u deze en andere activiteiten voor Dora willen steunen dan zijn uw gaven bijzonder welkom op bankrekening NL 13 RABO 0178 2284 94 t.n.v. ‘Stichting Vrienden van Dora Visser’. - Het Dora-hoekje dat nu achter in onze kerk geprojecteerd is, zal komend jaar meer in overeenstemming gebracht worden met de eer die Dora toekomt en de kracht die uitgaat van haar voorspraak bij Jezus en Maria, voor onze intenties. - Actueel nieuws zullen wij voortaan altijd plaatsen in ons nieuwe parochieblad Vreugdebode en op onze website www. doravisser.com - Waar mogelijk en/of nodig werken wij nauw samen met het bisdom en het parochiebestuur. - Voor vragen omtrent bovenstaande of andere vragen rondom Dora kunt u mailen naar doravisser@mlparochie.nl Ben Oude Elberink

12


Parochiële Caritas Instelling

Laurentiuspenning voor Ruud van Velzen Maandagmiddag 12 december ontving Ruud van Velzen de Laurentiuspenning, dit uit handen van diaken Cor Peters. Daarnaast ontvangt hij ook de daarbij behorende oorkonde. Ruud is al ongeveer 10 jaar betrokken bij het bezoekwerk, eerst bij het bezoekwerk van de H. Geestparochie en van de parochie van Onze Lieve Vrouw, sinds de fusie van de parochie Maria en Laurentius met het bezoekwerk van alle locaties daarin. Hij is anderhalf jaar geleden verhuisd naar Ruurlo en nam nu om die reden afscheid van zijn vrijwilligerswerk in onze parochie. Daarnaast is en blijft Ruud coördinator van Ruimte voor Anders Zijn, RvAZ afgekort, een vrijwilligersorganisatie voor mensen met een psychiatrische beperking. Bij deze organisatie werft hij met name vrijwilligers en geeft hen trainingen. RvAZ is inmiddels uitgegroeid tot een regionaal project voor alle gemeenten in de Liemers en de Achterhoek en telt inmiddels 35 vrijwilligers. Diaken Cor Peters reikt de Laurentiuspenning uit aan Ruud van Velzen. Foto: Walter Rovers

Inzameling tweedehands gehoorapparaten voor kinderen in Afrika Tijdens de komende vastentijd is de inzet van onze Parochie Maria Laetitia het ondersteunen van een project in Togo van de Stichting Kinderhulp Togo. Het project is opgezet door de goede kennis en collega van diaken Jan van Heugten, Jouke Schat. Zijn vrouw Cécile is arts van beroep. Nadat zij haar werkzaamheden als arts in Nederland heeft beëindigd en Jouke zijn baan als directeur van een grote frisdrankenfabriek heeft opgezegd, besloten zij om hun kennis, tijd, vele van hun bezittingen en ervaring in te zetten voor de armsten in het West-Afrikaanse land Togo. Cécile Schat verblijft hiervoor 9 maanden per jaar in Togo. Zij wordt vanuit Nederland ondersteund door Jouke. Hij geeft voorlichting en zamelt gelden in voor de stichting. De Stichting zoekt gehoorapparaten voor kinderen. In dat land is ongeveer 25% van de kinderen slechthorend. Vandaar deze oproep. Lever gebruikte maar nog goed werkende gehoorapparaten, liefst met batterijtjes, in tijdens de openingstijden van het secretariaat van uw geloofsgemeenschap of geef deze mee aan één van de pastores van het team. Alleen gehoorapparaten die achter het oor worden bevestigd zijn daarvoor geschikt (analoog én digitaal). De actie loopt vanaf heden tot 16 april 2017. Tot slot: ook een geldelijke gift is erg welkom want weliswaar werken Cécile en Jouke “pro Deo” maar de mensen in Togo moeten worden betaald (een arts kost € 350,- per maand, een audioloog € 275,-). Bankrekening NL 83 RABO 0133 3633 76 Stichting kinderhulp Togo. Ter informatie: kijk op de website voor een presentatie met foto’s over deze actie: http://www.kinderhulp-togo.nl/cms/ wp-content/uploads/2013/11/wij-zoeken-gehoorapparaten.pdf Diaken Jan van Heugten

Vastenactieproject 2017 ‘Lumen Valley Togo’ Onze Parochie Maria Laetitia steunt de komende vastentijd een bijzonder project in het West-Afrikaanse land Togo. In het noorden van het land waar meer dan 70% van de mensen geen werk heeft, zijn de Broeders van St. Jan een project gestart om werkloze jongeren te scholen en aan duurzaam werk te helpen. Want zonder werk heb je geen eten, geen geld voor de dokter, kun je niet trouwen en kinderen krijgen en is er geen toekomst voor je. In een vallei op 15 km van de plaats Kara, midden in de bush, bouwen de Broeders een centrum op waar jongeren scholing krijgen en zelf kleine bedrijfjes leren runnen en belangrijker nog: zorgen dat die bedrijfjes langdurig blijven bestaan. Er is al een eerste bedrijfje dat vloertegels maakt door natuursteen uit de rotsen te hakken, die op maat te snijden, te polijsten en te verkopen. De volgende fase is dat er elektriciteit komt via zonne-energie en water via een diepe put en een kleine watertoren. Daarna beginnen de broeders met bedrijfjes als: kippen, eenden en parelhoenders fokken, cashewnotenbomen en sinaasappel- en citroenbomen planten en groente verbouwen. Ook is voorzien in een klein medisch centrum in samenwerking met de Stichting kinderhulp Togo, waar kinderen en ouders wordt geleerd hoe ze kunnen voorkomen dat ze ziek worden. Het is de bedoeling dat daar in het noorden een “vallei van licht” (Lumen-Valley) wordt geschapen. Er komt ook een klooster met mogelijkheden van retraites (ook voor niet-gelovigen) en er zal ecotoerisme worden opgezet. Het project wordt mede opgezet door de goede kennis en collega van diaken Jan van Heugten, Jouke Schat. Zijn vrouw Cécile is arts van beroep. Nadat zij haar werkzaamheden als arts in Nederland heeft beëindigd en Jouke zijn baan als directeur van een grote frisdrankenfabriek heeft opgezegd, besloten zij om hun kennis, tijd, vele van hun bezittingen en ervaring in te zetten voor de armsten in het West-Afrikaanse land Togo. Tijdens de vasten helpt onze parochie samen met enkele andere Nederlandse parochies mee door geld bijeen te brengen voor de opwekking van elektriciteit, voor het oppompen van water en voor het bouwen van de omheining en de eerste gastenverblijven. Wie wil, kan in de toekomst een tijdje verblijven in de Lumen Valley. Meer informatie (voorlopig nog alleen in het Frans) op de website: http://lumenvalley.org/ Gedurende de vastentijd zullen er acties gehouden worden in de verschillende geloofsgemeenschappen van onze parochie. Het kan ook zijn dat u een vastenactiezakje aantreft in de Vreugdebode. Indien u dit project waarmee u mijn collega diaken Jouke Schat en zijn vrouw Cécile wil steunen, lever dan de zakjes in bij uw kerk of in de brievenbus van het secretariaat. Ik kan het u van harte aanbevelen en weet dat de gelden goed terechtkomen. In de viering van 12 maart 2017, de 2e zondag van de 40-dagentijd zal Jouke mee assisteren in de Eucharistieviering om 10.30 uur in de OLV Tenhemelopneming in Doetinchem en zal hij het project nader toelichten. Diaken Jan van Heugten

13 VREUGDEBODE FEBRUARI-MAART 2017


Tomesen Humanitair begeleidster

Onze uitvaartverzorgers

Ans Masselink

Ton de Jong

Ank Horstink

Dela of Monuta verzekerd? GUV Tomesen kan ALTIJD de uitvaart verzorgen ZONDER MEERKOSTEN!

Carla Lammers

Fiscaal voordelig uw uitvaartverzekering sluiten, rechtstreeks en zonder kosten? Ook dat kan via GUV Tomesen!

Uitvaartverzekering Uitvaartverzorging Crematorium

Aannemingsbedrijf

uwen o r t r e v is n e w u o B

Zeddamseweg 24 • 7075 EE Etten • Tel : 0315 323 680

www.janvandulmen.nl

BEL 0315 - 33 05 96 www.guv.nl/tomesen


Breedenbroek - Dinxperlo

Mis en gebedsintenties Deze worden gelezen in de Goede Herderkerk te Dinxperlo en tijdens de gebedsvieringen in onze kerk. Vanaf 1 januari worden ze niet meer vermeld in de Vreugdebode, maar voorlopig met een los vel meegeleverd.

Gebedsvieringen in de dagkapel Zaterdag 4 febr. en 4 mrt. 19.00 uur

Kerstconcert St. Antonius Het is al bijna een traditie aan het worden, het kerstconcert van harmonie St. Antonius. Ook dit jaar werden weer alle registers opengetrokken om iedereen in Breedenbroek en omgeving nog meer in de kerststemming te brengen. Ik denk of weet bijna wel zeker dat het ons gelukt is, samen met de mensen van de kerk. Buiten werden de mensen door een koperensemble bij een knapperend vuurtje opgewacht om hun weg te vervolgen in de kerk. Binnen was de kerk mooi versierd, kaarsjes brandden en in de hoek op het altaar stond de kerststal te pronken. Een mooie, passende coulisse om een kerstconcert te geven. Zachtjes zongen de mensen Stille nacht Heilige nacht mee, precies zoals je je het lied voorstelt. Na nog een Intrada en een March kwam toch wel het hoogtepunt van de avond.

Inloopmorgen en secretariaat Woensdag 1 febr. en woensdag 1 mrt. Van 10.00 tot 12.00 uur. Koffie staat klaar.

De Borckeshof herdertjestocht Donderdag 22 december heeft De Borckeshof een herdertjestocht gehad. Dit was een leuke kerstwandeling door de straten van Breedenbroek. Groep 7 en 8 mochten rollen spelen. Groep 1 t/m 6 liepen rond met hun ouders, vrienden, opa en oma en hadden hun zelfgemaakte lampionnen mee. Ik (Jill van Ree), Mara Vreemann en Lieke Reusen waren de drie koningen. Balthazar, Caspar en Melchior. Er waren 7 taferelen. Alle taferelen stonden in verschillende straten door Breedenbroek verdeeld. De kinderen van groep 7 en 8 moesten de afgelopen week alle teksten verzinnen en ook alles maken wat we nodig hadden. De herdertjestocht begon bij de school. Terwijl je de route volgde langs brandende waxinelichtjes, kwam je langs alle taferelen waar iedereen een soort klein toneelstukje ging spelen, o.a. Keizer Augustus met zijn soldaten, Jozef, Maria en een engel, Jozef en Maria op een ezel (paard), dronken gasten, Jozef en Maria met Jezus (pop), de herders en de engelen en de drie koningen. Wij (de drie koningen) stonden bij het laatste tafereel. Er kwamen telkens kleine groepjes mensen langs en dan gingen we ons kleine toneelstukje spelen. Onze tekst was: Mara: Kom mee! Volg die ster! Lieke: zou het nog ver zijn? Ik (Jill): geen idee maar laten we gewoon verder lopen. Mara: goed idee. Ik (Jill): hoe zou het kindje eruit zien? Lieke: hopelijk gaat het goed met hem. Mara: dat is nog maar te hopen Lieke: zou hij een goede koning worden? Ik (Jill): God heeft hem uitgekozen dus dat moet wel!

Het vioolconcert van Bruch gespeeld door Quirine van Hoek. Als je je ogen dicht deed waande je je misschien wel in het Concertgebouw, luisterend naar het mooie vioolspel van Quirine en het orkest dat haar op prachtige wijze begeleidde. Een adembenemend staaltje muziek. Na een daverend applaus was het tijd voor het echte kerstgedeelte en de lekkere meezingers. Eerst neurieden de mensen zachtjes mee op een Christmas Ouverture vol vertrouwde kerstliedjes, maar daarna zong bijna iedereen uit volle borst mee met de andere liedjes. Tussendoor werd ook het kerstverhaal nog verteld op de muziek van Brevis Historia. En dan denk je als ondergetekende het programma te kennen, want je hebt het zelf georganiseerd en dan verloopt het toch iets anders. Ik geef toe, ik wist wel iets, maar niet op welke manier er invulling aan dit heugelijke feit zou worden gegeven. Bij de harmonie waren namelijk twee jubilarissen, te weten: Leo Vinkenvleugel en ik. Met een mooi gedicht van onze voorzitter Maureen Huls werden we toegesproken met op de achtergrond wat actiefoto’s van ons. Zelf werd ik gehuldigd voor 25 jaar lidmaatschap en dat is in de huidige tijd misschien al een hele prestatie, maar Leo is andere koek. Leo, die van niks wist, werd gehuldigd voor 60 jaar trouwe dienst als lid van de harmonie. Dat is helemaal een bloemetje, een mooi insigne en een groot applaus waard. Na deze overval werd het feestelijke concert afgesloten met een vrolijk We wish you a merry X-mas en afsluiten doe ik nu ook. Ik hoop dat u allen, ook namens harmonie St. Antonius, fijne feestdagen hebt gehad en ik wens u een gezond 2017 toe. Vriendelijke groet, Marjolein Berends Foto’s: Frank Vinkenvleugel

We hadden goud, wierook en mirre als geschenk gemaakt en een grote ster aan een hengel gehangen. Op het einde sloten we met zijn allen af op het schoolplein, dat gezellig was aangekleed met vuurkorven, lichtjes, gezellige muziek, glühwein en chocolademelk. Alle kinderen van de school zongen nog een paar kerstliedjes als afsluiting. Groetjes Jill van Ree

15 VREUGDEBODE FEBRUARI-MAART 2017


Weekeindvieringen

van 21 januari t.e.m. 12 maart 2017 Weekeinde

Zaterdag 21 januari Zondag 22 januari 3e zondag door het jaar ( A ) Zaterdag 28 januari Zondag 29 januari 4e zondag door het jaar ( A ) Donderdag 2 februari Maria Lichtmis

Zaterdag 4 februari Zondag 5 februari 5e zondag door het jaar ( A ) Zaterdag 11 februari Zondag 12 februari 6e zondag door het jaar ( A ) Zaterdag 18 februari Zondag 19 februari 7e zondag door het jaar ( A ) Zaterdag 25 februari Zondag 26 februari 8e zondag door het jaar ( A ) Woensdag 1 maart Aswoensdag

Zaterdag 4 maart Zondag 5 maart 1e zondag van de Veertigdagentijd

OLV. Tenh.opn./ H. Geest Doetinchem

H. Martinus /De Huet Wijnbergen/Doetinchem

H. Augustinus / H. Martinus Gaanderen

H. Martinus Etten

HH. Petrus en Paulus Ulft

H. Mauritius Silvolde

Zo. 22 jan. 10.30 uur Eucharistieviering P. Ambting In Laudem Dei

Za. 21 jan. 19.00 uur Eucharistieviering P. Ambting Dameskoor

Za. 21 jan. 19.00 uur Communieviering M. Tankink Liberate

Zo. 22 jan. 10.30 uur Communieviering M. Tankink Kerkkoor

Zo. 22 jan. 10.00 uur Eucharistieviering B. Driever Gemengd koor Netterden

Zo. 22 jan. 10.00 uur Communievieirng J. Brugman Kerkkoor

Zo. 29 jan. 10.30 uur Eucharistieviering P. Ambting Volare

Za. 28 jan. 19.00 uur Communieviering J. Brugman Herenkoor

Zo. 29 jan. 10.30 uur Communieviering C. Peters Gemengd koor

Za. 28 jan. 19.00 uur Eucharistieviering P. Ambting Kerkkoor

Zo. 29 jan. 10.00 uur Eucharistieviering/KND A. Morsink Kerkkoor

Za. 28 jan. 17.30 uur Communievieirng J. van Heugten Mixed Emotions

Zo. 5 febr. 10.30 uur Eucharistieviering P. Ambting In Leidem Dei

Za. 4 febr. 19.00 uur Communieviering J. van Heugten Herenkoor

Zo. 5 febr. 9.00 uur Eucharistieviering P. Ambting IPK

Za. 4 febr. 19.00 uur Eucharistieviering A. Morsink Kerkkoor

Zo. 5 febr. 10.00 uur Eucharistieviering H. Reusen Kerkkoor

Za. 4 febr. 17.30 uur Eucharistieviering P. Ambting Kerkkoor

Zo. 12 febr. 10.30 uur Eucharistieviering/KND B. Driever Volare

Za. 11 febr. 19.00 uur Eucharistieviering H. van Merm Dameskoor

Zo. 12 febr. 10.30 uur Communieviering Parochianen Gemengd koor

Za. 11 febr. 19.00 uur Communieviering C. Peters Kerkkoor

Zo. 12 febr. 10.00 uur Eucharistieviering P. Ambting Kerkkoor

Za. 11 febr. 17.30 uur Communievieirng Parochianen Kerkkoor

Zo. 19 febr. 10.30 uur Eucharistieviering P. Ambting In Laudem Dei

Za. 18 febr. 19.00 uur Eucharistieviering B. Driever Herenkoor

Za. 18 febr. 19.00 uur Communieviering M. Tankink Keithof

Zo. 19 febr. 10.30 uur Communieviering M. Tankink Kerkkoor

Zo. 19 febr. 10.00 uur Eucharistieviering H. Reusen Gaudeamus

Zo. 19 febr. 10.00 uur Eucharistieviering A. Morsink Mixed Emotions

Zo. 26 febr. 10.30 uur Eucharistieviering/KND carnaval/P. Ambting Singing Kids

Za. 25 febr. 19.00 uur Communieviering J. Brugman Monte Vino

Zo. 26 febr. 10.30 uur Communieviering M. Tankink Gemengd koor

Zo. 26 febr. 10.00 uur Eucharistieviering/KND H. van Merm Kerkkoor

Za. 25 febr. 16.49 uur Gebedsviering Carnaval J. van Heugten

Woe. 1 mrt. 19.00 uur Aswoensdagviering P. Ambting In Laudem Dei

Woe. 1 mrt. 19.00 uur Aswoensdagviering J. van Heugten Herenkoor

Woe. 1 mrt. 19.00 uur Aswoensdagviering H. van Merm Gemengd koor

Za. 25 febr. 18.11 uur Eucharistieviering/ carnaval P. Ambting Kerkkoor Woe. 1 mrt. 19.00 uur Aswoensdagviering C. Peters Kerkkoor

Woe. 1 mrt. 19.00 uur Aswoensdagviering B. Driever Kerkkoor

Woe. 1 mrt. 19.00 uur Aswoensdagviering J. Brugman Kerkkoor

Zo. 5 maart 10.30 uur Eucharistieviering P. Ambting Volare

Za. 4 maart 19.00 uur Communieviering J. van Heugten Herenkoor

Zo. 5 maart 9.00 uur Eucharistieviering P. Ambting Gemengd koor

Za. 4 maart 19.00 uur Eucharistieviering P. Ambting Kerkkoor

Zo. 5 maart 10.00 uur EV/Presentatieviering A. Morsink/M. Tankink

Za. 4 maart 17.30 uur Eucharistieviering P. Ambting Mixed Emotions

Zo. 12 maart 10.30 uur Eucharistieviering/KND M. Smits/IPK Etten

Za. 11 maart 19.00 uur Eucharistieviering M. Smits Dameskoor

Zo. 12 maart 10.30 uur Communieviering Parochianen Cantor

Za. 11 maart 19.00 uur Communieviering C. Peters Kerkkoor

Zo. 12 maart 10.00 uur Eucharistieviering P. Ambting Kerkkoor

Za. 11 maart 17.30 uur Communievieirng Parochianen Kerkkoor

Do. 2 febr. 19.00 uur Euchar./start parochie Maria Laetitia/Kard. Eijck Team Samengesteld koor

Zaterdag 11 maart Zondag 12 maart 2e zondag van de Veertigdagentijd

Programma Ontmoeting & Inspiratie voorjaar 2017 Er is een flyer beschikbaar met het programma Ontmoeting & Inspiratie. Hierin vindt u een overzicht van de activiteiten met data en tijden voor het voorjaar 2017. U vindt de informatie ook op www.maria-laetitia.nl

16

H. Antonius en P & P Ulft

Zo. 26 febr. 10.41 uur Carnavalsviering J. Visser


Parochie Maria Laetitia

Doordeweekse vieringen februari t.e.m. maart 2017 De Goede Herder Dinxperlo

H. Martinus Gendringen

H. Walburgis Netterden

Za. 21 jan. 19.00 uur Communieviering Parochianen Samenzang

Za. 21 jan. 17.30 uur Eucharistieviering P. Ambting

Za. 21 jan. 19.00 uur Communieviering C. Peters Gemengd koor Netterden

Za. 28 jan. 19.00 uur Eucharistieviering H. van Merm Dameskoor

Za. 28 jan. 17.30 uur Communieviering C. Peters

Zorgcentra Croonemate Doetinchem

vrijdag 17 februari vrijdag 17 maart

15.00 uur Communieviering 15.00 uur Communieviering

J. Visser J. Visser

Het Weerdje Doetinchem

woensdag, 1 februari

15.00 uur Oecumenische viering

3e vrijdag v. d. maand

15.00 uur donderdag 9 februari 15.00 uur Schavenweide donderdag 23 februari 15.00 uur Doetinchem 15.00 uur 2e donderdag v. d. maand donderdag 9 maart zondag 19 februari 10.00 uur Den Ooiman zondag 26 februari 10.00 uur (verpleeghuis) Doetinchem

Oecumenische viering

A.v.d. Heiden S+T M. Storteler

Communieviering Oecumenische viering Eucharistieviering

J. Visser A.v.d. Heiden H. van Merm

Communieviering Communiev. Carnaval

V. Schrover V. Schrover

Verzorgingshuis ‘Pelgrim’ Gaanderen

15.00 uur 15.00 uur 15.00 uur 15.00 uur zaterdag 21 januari 15.00 uur zaterdag 28 januari 15.00 uur zaterdag 4 februari 15.00 uur zaterdag 11 februari 15.00 uur zaterdag 18 februari 15.00 uur zaterdag 25 februari 15.00 uur woensdag 1 maart 18.00 uur zaterdag 4 maart 15.00 uur zaterdag 11 maart 15.00 uur zaterdag 21 januari 18.30 uur zaterdag 28 januari 18.30 uur zaterdag 4 februari 18.30 uur zaterdag 11 februari 18.30 uur zaterdag 18 februari 18.30 uur zaterdag 25 februari 18.30 uur woensdag 1 maart 18.00 uur zaterdag 4 maart 18.30 uur zaterdag 11 maart 18.30 uur woensdag 25 januari 16.30 uur woensdag 1 februari 16.30 uur woensdag 8 februari 16.30 uur woensdag 15 februari 19.00 uur woensdag 22 februari 16.30 uur woensdag 1 maart 16.30 uur woensdag 8 maart 16.30 uur woensdag 15 maart 16.30 uur woensdag 25 januari 10.00 uur woensdag 1 februari 10.00 uur woensdag 8 februari 10.00 uur woensdag 15 februari 10.00 uur woensdag 22 februari 10.00 uur woensdag 1 maart 10.00 uur woensdag 8 maart 10.00 uur woendsdag 15 maart 10.00 uur elke dinsdag 19.00 uur elke woensdag 19.00 uur elke vrijdag 10.00 uur elke vrijdag v.a. 17 mrt. 9.30 uur 16 januari t/m 16 maart 9.30 uur

woord- en gebedsvier. woord- en communiev. woord- en gebedsvier. woord- en communiev.

M. Storteler J. Brugman M. Storteler J. Brugman

woord- en communiev. woord- en communiev. woord- en communiev. woord- en communiev. Eucharistieviering woord- en communiev. Aswoensdag woord- en communiev. woord- en communiev.

A. Pelgrim V.d. Munckhof M. Jansen V.d. Munckhof A. Morsink V.d. Munckhof A. Pelgrim A. Koenders V.d. Munckhof

woord- en communiev. woord- en communiev. woord- en communiev. woord- en communiev. Eucharistieviering woord- en communiev. aswoensdag woord- en communiev. woord- en communiev.

A. Pelgrim V.d. Munckhof M. Jansen V.d. Munckhof A. Morsink V.d. Munckhof V.d. Munckhof A. Koenders V.d. Munckhof

woord- en communiev. Eucharistieviering woord- en communiev. Oecumenisch woord- en communiev. Aswoensdag Eucharistieviering woord- en communiev.

V.d. Munckhof A. Morsink V.d. Munckhof dhr. Kuijt V.d. Munckhof V.d. Munckhof A. Morsink V.d. Munckhof

Eucharistieviering woord- en communiev. woord- en communiev. woord- en communiev. woord- en communiev. Aswoensdag/Euch.vier. woord- en communiev. Eucharistieviering

H. van Merm A. Koenders A. Koenders A. Koenders A. Koenders A. Morsink A. Koenders M. Smits

Eucharistieviering Eucharistieviering Eucharistieviering

P. Ambting P. Ambting P. Ambting

Eucharistieviering geen viering

M. Smits

H. Mauritiuskerk Silvolde

elke donderdag

Rozenkransgebed

De Goede Herder

elke 1ste woensdag in 18.30 uur woord- en communiev. mei en okt. iedere woe. Rozenkransgebed elke laatste vrijdag 11.00 uur woord- en communiev. elke vrijdag 15.00 uur Openkerk met uitstelling van het Allerheiligste

1e woensdag v. d. maand

Antonia Terborg Zo. 5 febr. 10.00 uur Presentatieviering J. van Heugten

Za. 4 febr. 17.30 uur Eucharistieviering B. Driever

Za. 11 febr. 19.00 uur Eucharistieviering P. Ambting Gemengd koor

Zo. 12 febr. 10.00 uur Communieviering C. Peters

Za. 18 febr. 19.00 uur Communieviering Parochianen Dameskoor

Za. 18 febr. 17.30 uur Eucharistieviering P. Ambting

Za. 25 febr. 19.00 uur Communieviering C. Peters Herenkoor

Za. 25 febr. 17.30 uur Communieviering C. Peters

Debbeshoek Ulft

Za. 18 febr. 19.00 uur Eucharistieviering P. Ambting Gemengd koor Netterden

Zorgcentrum Maria Magdalena Postel Gendringen

Woe. 1 mrt. 19.00 uur Aswoensdagviering A. Morsink Samenzang Zo. 5 maart 10.00 uur Communieviering J. van Heugten Gemengd koor

Za. 4 maart 17.30 uur Eucharistieviering A. Morsink

Za. 11 maart 19.00 uur Eucharistieviering P. Ambting Herenkoor

Zo. 12 maart 10.00 uur Communieviering C. Peters

St. Martinus Megchelen

H. Mattheus Azewijn

Zo. 26 febr. 11.11 uur Carnavalsmis J. van Heugten

Schuylenburgh Silvolde

Kerklocaties H. Martinus Etten OLV. Tenh/ H. Geest H. Antonius en P & P Ulft

H. Georgius Terborg

Zo. 26 februari 10.00 uur Zo. 5 maart 10.30 uur Carnavalsviering Ontmoetingsbijeenkomst C. Peters Nieuw Begin

H. Martinuskerk Gendringen

woensdag, 1 maart

zaterdag 28 januari zaterdag 11 februari zaterdag 25 februari zaterdag 11 maart

9.30 uur

Hoogfeest Maria Lichtmis 2 febr., H. Jozef ma. 20 maart.

17 VREUGDEBODE FEBRUARI-MAART 2017


De leukste kerk Wij zijn vrijdag naar de kerk geweest. Het was erg leuk en de juf heeft op de dakgoot van de kerk gelopen. We kregen veel informatie. Wij zijn vrijdag 11 november naar de St. Martinuskerk geweest. We moesten eerst op een stoel gaan zitten en toen vertelden Hans en de pastor informatie. We werden daarna in twee groepen gedeeld. Ons groepje kreeg eerst drinken en een chocolaatje. Daarna gingen we naar boven, helemaal naar de top. Dat was vet cool. De juf ging zelfs in de dakgoot van de kerk. Jammer dat ik dat niet mocht, maar we waren ook met zo’n grote groep. Toen gingen we weer naar beneden en wisselden we. Pastor Morsink leidde ons toen door de kerk en gaf veel informatie. Ik vond het super. Ik wil nog wel tien keer. Maar dan wil ik ook op de dakgoten lopen!

Jubilarissen bij het gemengd

1

St. Martinusschool, geschreven door Mila Besselink, groep 6 getekend door Nonna Ligtlee, groep 5

Ubi Caritas

2

Ubi Caritas et Amor, Deus ibi est.doc Waar zorg en liefde zijn, daar is God Aandacht, medeleven, een steuntje in de rug. Tijdens de eucharistieviering van 30 oktober 2016, ter gelegenheid van de feestelijke ingebruikname van de nieuw ingerichte St. Martinuskerk, bleek dat de parochianen niet alleen blij zijn met het mooie kerkgebouw, maar ook ‘kerk willen zijn’, buiten het gebouw. De extra collecte van deze zondag bracht voor de lokale werkgroep PCI weer een mooi bedrag op. Daarvan hebben wij, net voor Sinterklaas, 11 gezinnen met in totaal 27 kinderen blij kunnen maken met een mooie surprise en ook zijn er drie boeketten uitgedeeld aan parochianen, die blij verrast waren met deze blijk van medeleven. En er wordt alweer een volgende actie voorbereid: op Valentijnsdag, 14 februari, de dag van liefde en aandacht voor elkaar, worden enkele mensen die vaak alleen aan tafel zitten, uitgenodigd voor een Valentijnsdiner. Gezellig samen eten, praten en genieten van wat extra aandacht. Kent u iemand die we hiervoor kunnen uitnodigen of die op een andere manier een steuntje in de rug goed kan gebruiken, laat het ons dan weten. U kunt dat adres aan ons doorgeven door een briefje in de brievenbus van de pastorie te doen of te mailen naar h.r.aarntzen@gmail.com Contactpersoon: Ria Aarntzen, tel. 0315-330239.

18

3

Actie Kerkbalans 2017 In januari 2017 vindt weer de Actie Kerkbalans plaats. Deze actie is voor onze locatie van onschatbare waarde. Het is de bron van inkomsten waarop onze begroting rust. Het (voor een deel) wegvallen van de inkomsten heeft voor onze locatie grote gevolgen. Daarom bevelen wij de Actie Kerkbalans van harte bij u aan. Laat ons dus niet in de steek en doneer gul voor de Actie Kerkbalans 2017. Vast onze hartelijke dank daarvoor. De locatieraad


Gaanderen

Impulz

de koor gehuldigd

KIEK-INFO

De viering zondag 27 november vorig jaar stond in het teken van het Ceciliafeest. Het feest waar kerkkoren jaarlijks reikhalzend naar uitkijken. In zijn openingswoord besteedde voorganger diaken Cor Peters hier aandacht aan. Het was de eer aan koorvoorzitter Bart Rysavy om na de viering drie jubilarissen te huldigen. Twee jubilarissen, te weten Annie Eijkelkamp en Annie Brugman, vierden hun 40-jarig koorjubileum en jubilaris Ria Salemink haar 25-jarig jubileum. Bart richtte zich met een persoonlijk woord tot de dames en sprak de hoop en de verwachting uit dat zij nog heel lang bij het koor blijven zingen. Bart feliciteerde de dames met hun jubileum en overhandigde hen de hieraan verbonden oorkonden. Uit handen van secretaris Liesbeth Jansen ontvingen ze een fraai boeket bloemen. Het koor zong het ‘Lang zullen ze leven’ waarna er gelegenheid was de jubilarissen te feliciteren. Het feest werd daarna voortgezet in de culturele zaal van Sport-Cultureel Centrum De Pol, waar ’s middags cabaretier Karel van de Kate de zaal kostelijk wist te vermaken. Omdat ze ’s morgens niet bij de Woord en Communie-viering aanwezig kon zijn, werd Els Rutten vanwege haar 40-jarig jubileum ’s middags tijdens het Ceciliafeest in het zonnetje gezet. Ook voor haar waren er woorden van dank, een oorkonde en een bloemetje en werd ze door de koorleden enthousiast toegezongen. De vijfde jubilaris, Ria Aarntzen, moest, vanwege het niet aanwezig kunnen zijn, op haar huldiging wachten tot de eerstvolgende repetitie op woensdag 30 november. Ze vierde toen haar 25-jarig koorjubileum en werd hiervoor toegesproken en bedankt door voorzitter Bart Rysavy. Ook zij ontving uit zijn handen de oorkonde en uiteraard waren er voor haar ook bloemen en wederom klonk het ‘Lang zal ze leven’. Gerard Vollenberg

1. V.l.n.r. De jubilarissen Ria Salemink (25 jaar), Annie Eijkelkamp (40 jaar) en Annie Brugman (40 jaar). 2. Jubilaris Els Rutten (40 jaar). 3. Jubilaris Ria Aarntzen (25 jaar). Foto’s: Gerard Vollenberg.

Dopen Zondag 4 december 2016 zijn door het doopsel in onze geloofsgemeenschap opgenomen Tygo en Ziva, respectievelijk een zoon en een dochter van Martin Markwat en Chantal Spijker. Doopheer was diaken Jan van Heugten. Tygo en Ziva, van harte welkom in onze geloofsgemeenschap. Ouders die hun kind willen laten dopen, kunnen zich aanmelden bij het Centrale Aanmeldpunt Dopen. Nadere gegevens kunt u vinden in het parochieblad onder het kopje Dooprooster.

OLV (Doetinchem) - Zondag 12 februari 10.30 uur: kindernevendienst - Zondag 26 februari 10.30 uur: familieviering Carnaval - Zondag 12 maart 10.30 uur: kindernevendienst - Zondag 9 april 10.30 uur: familieviering Palmzondag - Vrijdag 14 april 16.00 uur: Kruiswegviering voor kinderen - Zaterdag 15 april 10.30 uur: familieviering Pasen H. Martinus (Gaanderen) Zaterdag 18 februari 19.00 uur: Communieviering voor het gezin m.m.v. Keitof H. Martinus (Etten) Zaterdag 25 februari 18.11 uur: gezinscarnavalsviering m.m.v. kerkkoor en CV de Deurzetters

Impulzgroep geeft ouderen aandacht De jongerengroep Impulz van de OLV heeft zich tijdens de Adventstijd ook voorbereid op Kerstmis. Zo heeft de groep laatst een activiteit opgezet voor elkaar én voor de ouderen in onze parochie. De avond begon met een gezellige maaltijd met jongeren onder elkaar. Daar waren jongeren bij die sinds anderhalf jaar in Nederland verblijven en al enige tijd meedoen met de Impulzgroep. Na de maaltijd kregen zij van pastoor Ambting een lijstje met namen van ouderen in de parochie die het leuk zouden vinden om door deze jongeren verblijd te worden met een bezoekje. Zo gebeurde het dat ze in groepjes van twee personen op weg gingen, om (per groepje) drie mensen te bezoeken. Het werd een gezellige avond, want we werden allemaal vriendelijk ontvangen. De gesprekken die Nathalie en ik (Chantal) hebben gehad met de mensen die wij bezochten, gingen vooral over hoe het vroeger was. De herinneringen kwamen als sneeuwvlokken en de ogen van de mensen die aan het vertellen waren, begonnen te stralen. Tegenwoordig komen die mensen niet vaak meer de deur uit. Dat maakt dat ze zich gemakkelijk eenzaam en alleen voelen. Buren kunnen dan nog het verschil maken door gewoon af en toe eens even een praatje te maken. Na afloop kwamen de jongeren weer bij elkaar in de kerk en werd besproken hoe het bij iedereen was gelopen. De ouderen hadden het allemaal als heel dankbaar, warm en fijn ervaren en ook de jongeren hadden het goed naar hun zin gehad. Voor iedereen (jong en oud) dus voor herhaling vatbaar! Chantal

Hebt u kopij voor het eerstvolgende nummer van de Vreugdebode, dan kunt u dit voor 19 FEBRUARI a.s. per e-mail zenden naar een van de locatiecorrespondenten (zie pagina 3). Het eerstvolgende nummer is voor de periode van 17 MAART t.e.m. 18 MEI 2017. Foto’s moeten minimaal 1 MB zijn en als aparte bijlage (JPEG) bij uw tekst worden meegestuurd.

19 VREUGDEBODE FEBRUARI-MAART 2017


Heerlijke kerstdrukte Laat ik mij eerst even voorstellen: mijn naam is Georgius… Heilige Georgius. Ik ben een kerk. Al vele decennia sta ik op mijn plekje aan de Hoofdstraat in Terborg. Hoelang precies? Zo ontstellend lang dat ik het niet meer weet. Wat ik wel weet, is dat ik mij steeds leger ben gaan voelen. En dat doet een beetje pijn. Tot dat ene weekend in december. Dan loop ik over van warmte en liefde. De volgende ochtend is er een ontmoetingsbijeenkomst georganiseerd door de werkgroep Nieuw Begin. Jammer genoeg is het aantal bezoekers wat kleiner dan andere keren. Dat vind ik vooral spijtig voor de leden van de werkgroep, die enorm veel werk verzetten. Lang treuren hoeft niet als ik aan de woorden van Jezus denk: waar twee of drie in mijn Naam bijeen zijn, daar ben Ik in hun midden. En dat blijkt: ook dit keer een inspirerende en fijne bijeenkomst rondom de kerststal. In afwachting van de komst van de Verlosser. Ik voel de liefde stralen.

1

Diezelfde middag gaan mijn deuren wagenwijd open. Het is kerstmarkt in de Hoofdstraat en alle bezoekers van de markt komen ook bij mij binnen een kijkje nemen. De kerststal trekt de aandacht. Ook het kerstverhaal in zand, door de zandtovenaar, heeft een magische aantrekkingskracht. En natuurlijk wordt er volgens oude traditie menig kaarsje opgestoken. Voor de eerste keer krijg ik tijdens deze openstelling hulp van mijn Terborgse collega NH Kerk. Het is een prachtige middag en we hebben afgesproken om volgend jaar weer samen te werken. Een nieuwe vriendschap is geboren. Heb ik te veel gezegd? Dacht ’t niet! Dit is het weekend waar ik als kerk naar uit kijk. Wat een warmte en wat een liefde. Voor iedereen een gezegend 2017. Heilige Georgiuskerk, Terborg

2

In de aanloop naar dat weekend (10 en 11 december) word ik door hardwerkende vrijwilligers helemaal versierd en in kerstsfeer gebracht. Wat een werk. Wat een heerlijk gevoel. De kerstversiering is prachtig en de verlichting betoverend. Bovendien is er een nieuwe kerstgroep. De oude figuren waren echt op en aan vervanging toe. Van mijn oude vriend Augustinus kreeg ik de kerstgroep in bruikleen en die heeft een mooie plek gekregen. Wat staan ze er trots bij: de herders, de drie koningen, maar vooral Jozef en Maria. Het kindje lacht mij blozend toe. En als kers op de taart is het ‘knikengeltje’ weer terug. Wat wil een kerk nog meer?! Dan is het zaterdagavond en stroom ik vol. Tot de laatste bank en stoel is het bezet. Een stroomstoring – waar ik niets aan kon doen: zwakke stoppen – is gelukkig snel verholpen. Niets staat het kerstconcert van Arti Sacrum meer in de weg. Samen met dameskoor Luscinia en solist Rolf Koster brengen zij de luisteraars in hogere sferen. Ik voel de warmte stralen.

20

Foto 1: Arti Sacrum-koor. Fotograaf: Rinus Luijmers Foto 2: Grote belangstelling in de Georgiuskerk. Fotograaf: Henk Vinkenvleugel

Ontmoetingsbijeenkomst zondag 5 maart Zondagmorgen 5 maart om 10.30 uur zal er weer een ontmoetingsbijeenkomst gehouden worden in onze eigen H. Georgiuskerk. Deze eerste zondag in de veertigdagentijd is, na de oecumenische viering van 15 januari in de hervormde kerk, onze eerste bijeenkomst in dit kalenderjaar. Allen van harte welkom. Werkgroep Nieuw Begin


Terborg

Caritas: de liefde tot God en de liefde tot de naaste

De Parochiële Caritas Instelling (PCI) is mede het diaconale gezicht van onze geloofsgemeenschap door het geven van naastenliefde aan mensen die het (financieel) moeilijk hebben. U hebt het misschien recent gelezen in de krant: het aantal mensen dat bij een kerkelijke instantie aanklopt, is de laatste jaren met 25 procent gestegen. De overheid is te bureaucratisch, te veel formulieren, men is een nummer. De kerkelijke gemeenschap staat dichterbij en kan sneller hulp bieden. In de praktijk blijkt ook dat bestaande regelgeving vanuit de overheid niet altijd toereikend is. Er zijn heel veel redenen waarom onze medemens in de problemen komt, het kan u ook overkomen. De PCI probeert hiervoor een vangnet te zijn, handelt vanuit de christelijke overtuiging: dienstbaar in het spoor van Jezus die gekomen was om te dienen en niet zelf gediend te worden. Per 1 januari gaan De Verrijzenis Parochie en de Parochie HH Maria Laurentius fuseren. In de vorige Bethlehembode hebt u kunnen lezen over de samenvoeging van beide PCI’s. Er wordt hard gewerkt aan een fusiedocument en een nieuw en fris beleidsplan voor de komende jaren. Binnen onze Terborgse geloofsgemeenschap was er de laatste jaren niet echt sprake van actieve aandacht voor de Caritas. Daar willen wij graag verandering in brengen. Binnen onze Terborgse geloofsgemeenschap willen we aandacht schenken aan onze medemens in nood. Oog hebben voor de medemens…, omzien naar elkaar...

Vrijwilligers gezocht!

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die hun naastenliefde in de praktijk willen brengen. De daad bij het woord willen voegen. U bent de oren en de ogen van de PCI. Het ‘caritasgezicht’ van onze plaatselijke geloofsgemeenschap. Valt iemand tussen wal en schip? Is iemand eenzaam? Zoekt iemand hulp? Zit iemand financieel in de knel? Dan neemt u contact op met die persoon. LET OP: u gaat het probleem niet oplossen, maar u bent de verbindende schakel naar een hulpverleningsinstantie. Dat kan de PCI zijn voor eenmalige financiële hulp, maar bijvoorbeeld ook Schuldhulpmaatje of het Interkerkelijk Solidariteitsfonds.

Geweldig kerstconcert Mannenkoor Arti Sacrum heeft zaterdag 10 december een sfeervol kerstconcert gegeven in een volle H. Georgiuskerk. Het koor bracht, naast traditionele kerstliederen uit verschillende culturen, een programma ten gehore waarin werden uitgevoerd: het Narodil Sé Kristus Pan; het Benedictus, in een bewerking van Ben Simmes en samen gezongen met het Dameskoor Luscinia; het Sanctus in een bewerking van Charl Venus met solist Rolf Koster en The Little Drummer Boy waar het trommelspel gedaan werd door de tienjarige Jasper Franken. Hierna volgde het optreden van het Dameskoor Luscina. Luscinia opende haar optreden met Veni Emmanuel (negenstemmig) en eindigden met een complicatie van Duitse Weihnachtsliederen met solist Charl Venus. Ze werden op piano begeleid door Ben Simmes. Na de pauze zorgde het optreden van Rolf Koster voor een echte metamorfose; hij voelde zich na 25 jaar weer echt thuis op de plek waar zijn zangcarrière begonnen was, namelijk in onze Georgiuskerk. Julian en Jelmer Simmes zorgden met hun piano- en vioolspel voor een adembenemend optreden.

Mannenkoor Arti Sacrum met JasperFranken. Fotograaf: Rinus Luijmers

Verjaardagskalender - - - - - - - - - - -

Mevrouw Th. Meurkes-Smeenk Mevrouw F. Hylkema-Beuring Mevrouw H. van Bergen Henegouw-van Eyk Mevrouw M. ten Hagen-Kolks De heer J. Bekken Mevrouw E. Derksen-Welling Mevrouw E. Hendriksen-Lenderink De heer R. Schreuder Mevrouw J. Gambon Mevrouw S. Becking-Tiemann Mevrouw B. Schutte-Holler

89 jaar 88 jaar 87 jaar 87 jaar 88 jaar 95 jaar 88 jaar 92 jaar 91 jaar 80 jaar 80 jaar

Hebt u interesse?

Bel naar ons secretariaat of stuur een e-mail naar: georgius@maria-laurentiusparochie.nl Werkgroep Nieuw Begin Jos Kunze

Overleden - Mevrouw G. Gerritsen - Mevrouw Th. Delleman-Roelofs - Mevrouw Y. Beijer-Hubers

93 jaar 86 jaar 55 jaar

21 VREUGDEBODE FEBRUARI-MAART 2017


Bezoekersgroep

Carnavalsviering 25 februari

Onze geloofsgemeenschap heeft al jaren een eigen bezoekersgroep. In het verleden werd deze groep ook wel de ziekengroep genoemd. De groep bestaat uit negen vrijwilligers (Tiny Kok, Leny Berendsen, Marleen Pierik, Riet Niessink, Paulien van Dulmen, Marion Leijzer, Riny Ketelaar, Johan Visser en Sjoerd Jansen) en zet zich namens onze geloofsgemeenschap in voor de zieke en/of oudere parochianen. Daarmee wordt het beginsel van naastenliefde en zorg voor anderen ook daadwerkelijk in de praktijk gebracht!

Zoals waarschijnlijk bekend is, wordt er sinds vorig jaar weer carnaval gevierd in Etten! Vorig jaar werd er voor het eerst een carnavalsviering gehouden in onze kerk. Veel mensen gingen verkleed naar de kerk (zelfs de pastoor en de koorzangers) en het werd dan ook een sfeervolle en levendige viering. Na het succes van vorig jaar hebben enkele leden van de werkgroep gezinsvieringen en een aantal mensen van Carnavalsvereniging De Deurzetters wederom het idee opgevat om een carnavalsviering te houden, op 25 februari. Zij zullen deze viering dan ook gezamenlijk voorbereiden. De voorganger tijdens de viering is pastoor Ambting. Meer informatie is op dit moment nog niet bekend. Houd dan ook de berichten in de Gelderse Post en De Treffer in de gaten. We hopen velen van u, jong en oud, (verkleed) te ontmoeten op zaterdag 25 februari in onze St. Martinuskerk.

Wat doen de vrijwilligers van de bezoekersgroep zoal? De vrijwilligers bezoeken enkele keren per jaar ouderen en zieken – of mensen die er behoefte aan hebben – aan huis. Bovendien brengen zij in de aanloop naar kerst een kerstattentie bij de bezoekers aan huis. Tijdens de bezoeken wordt er altijd ruimte gemaakt voor een gezellig praatje, maar kan er bijvoorbeeld ook gesproken worden over actuele zaken in onze geloofsgemeenschap. Zo worden er tussen de 50 en 60 medeparochianen bezocht. De ervaring leert dat een bezoekje als zeer waardevol wordt ervaren. Daarnaast organiseert de bezoekersgroep tweemaal per jaar een gezellige middag in onze Mariakapel. Inmiddels zijn er zes middagen georganiseerd en is het voor velen een uitje geworden om naar uit te kijken. Na een korte viering is er volop ruimte om met elkaar bij te kletsen onder het genot van een hapje en een drankje. Bovendien wordt er iedere keer een ander thema gekozen en worden er ook altijd mooie foto’s en filmpjes van onder andere de historie van Etten vertoond.

Verharding middenpad kerkhof Zoals in de Bethlehembode al werd aangekondigd, bestaat de wens om het middenpad op het kerkhof te verharden. Daartoe is dan ook al tijdens de Allerzielenviering gecollecteerd. Inmiddels hebben we toestemming gekregen van het parochiebestuur in Doetinchem en van de aartsbisschop van Utrecht om de verharding van het middenpad te laten uitvoeren. Voor de verharding is nog een bedrag van 1.200 euro nodig. Wij hopen dat deze oproep in de Vreugdebode nog tot enkele donaties mag leiden. Ons streven is om de werkzaamheden met Pasen klaar te hebben. Als eventuele donateurs/sponsoren meer willen weten, kunnen zij tussen 18.00 en 19.00 uur bellen met Peter Ketelaar, tel. 0315 - 32 72 80. Locatieraad H. Martinus

Ceciliafeest Ons kerkkoor vierde 27 november zijn traditionele Ceciliafeest. Na een viering in onze kerk werd het feest voortgezet bij zaal Meijer in Netterden. De organisatie lag dit jaar in handen van de eerste bassen. Zij hadden een leuke sketch voorbereid over het Rijke Roomse leven van weleer. De heren hadden zich in het kader van hun sketch uitgedost in passende kleding (zie foto). Op de foto zien we Gerard Wenting, Henk Steentjes, Tonnie Jansen, Martien Geurts en Frans Jansen. Het was wederom een geslaagde en gezellige middag.

Ook de parochianen die inmiddels niet meer in Etten woonachtig zijn, worden uiteraard niet vergeten! Zo ook mevrouw Vink-Fischer (in Etten beter bekend als Dien Vink) niet. Hoewel zij al jaren niet meer in Etten woonachtig is, blijft ze altijd verbonden met ons dorp. Op de foto zien we Dien (96) bij de ingang van Antonia in Terborg nadat zij de kerstattentie in ontvangst heeft genomen. Lijkt het u ook prettig om bezocht te worden? Neemt u dan contact op met Marion Leijzer (tel. 0315 - 32 93 06) of Marleen Pierik (tel. 0315 - 32 50 17).

22


Etten

Misintenties

Verjaardagskalender

In lijn met de rest van de parochie is het bedrag voor een misintentie per 1 januari 2017 verhoogd naar 9 euro.

Tot en met 28 december 2016 vierden de volgende 80-plussers van onze gemeenschap hun verjaardag:

De Geloofsgemeenschap H. Martinus Etten wenst u alle goeds en veel geluk en gezondheid voor 2017!

- - - - - - - - - -

Mevr. J.M.T. Roosendaal-van Aken: 25 november, 88 jaar; Mevr. H.M.G. Derksen-Bouwman: 5 december, 84 jaar; De heer J.H. Wellink: 7 december, 81 jaar; De heer A.H.A. Snelder: 10 december, 88 jaar; Mevr. L.M. te Boekhorst: 11 december, 92 jaar; De heer M.A. Leijzer: 23 december, 82 jaar; Mevr. A.M. Wellink-Berendsen: 24 december, 81 jaar; Mevr. A.M.J. Frerix-Robben: 24 december, 81 jaar; Mevr. H.G.M. Alofs-Kock: 28 december, 91 jaar; De heer J.H. van Loon: 28 december, 80 jaar;

Namens de geloofsgemeenschap H. Martinus van harte gefeliciteerd.

Kerstconcert met 700 zangers Op zaterdag 17 december vond het traditionele jaarlijkse kerstconcert plaats in onze prachtig verlichte H. Martinuskerk (zie foto). De beide grote koren uit Etten, het Ettens Mannenkoor en vrouwenkoor Con Brio, hadden voor het concert de handen ineengeslagen. ‘Samen zingen’ luidde het thema. Daarom zongen de koren niet alleen met elkaar, er waren ook gastzangers uitgenodigd. Het toch al grote combikoor werd hierdoor met nog eens 30 stemmen verrijkt. Zonder de kinderen stonden er zo’n 180 zangers op het podium. Voor deze speciale gelegenheid was er namelijk ook een kinderkoor van 15 jonge zangers en zangeressen samengesteld. Bij het zuiver klinkende ‘Daar scheen een ster’ maakten de kleintjes zelfs bewegingen bij hun zang. De samenzang tussen het mannen- en vrouwenkoor klonk glorieus in het explosief gezongen ‘Joy to the world’ en aanstekelijk in de feestelijke afsluiting ‘Feliz Navidad’. Dirigent Nick Moritz

wist het imponerende massakoor ook zacht te laten zingen tijdens de ‘Christmas Lullaby’ van John Rutter. De ‘kearls uut Etten’ overtuigden met beheerste zang in zowel bekende als vernieuwende kerstmuziek. Maik Dieker zong als solist het nummer ‘Son of Mary’. Ook de bijdragen van vrouwenkoor Con Brio brachten veel afwisseling. Het overbekende ‘White Christmas’ kwam bij de luisteraar snel binnen. Dat een onbekend lied als ‘Without a song’ ook zo aansprak had alles met de vertolking van het koor te maken. Beide koren werden aan de piano begeleid door Miriam Versteegen en negen musici van Harmonie Onderling Genoegen uit Etten droegen eveneens een steentje bij. Daarmee was het thema ‘Samen zingen’ nog niet volledig uitgebuit. Het publiek moest er ook aan geloven. Met de kinderen als voorzangers, werd de canon ‘Singing all together’ ingestudeerd. Zo was de Martinuskerk voor even gevuld met 700 zangers.

23 VREUGDEBODE FEBRUARI-MAART 2017


Hoop, vrede en licht! Jong en oud is samengekomen in de Martinuskerk in Wijnbergen om kerst te vieren. De sfeer is ontspannen. Overal zie je vrienden en vriendinnetjes die je van school kent. Eindelijk is het dan zover. Het Herenkoor zingt een paar liederen voor het begin van de viering. Dan zingen we samen ‘Wij komen tesamen’. Een grote groep kinderen helpt bij de dienst: bij het kerstspel, de overweging en de voorbeden. Je mag alle liederen tijdens de viering meezingen. Het kerstspel is getiteld ‘Kun je me de weg naar Bethlehem vertellen vandaag?’ (Wie kent het lied niet dat Rob de Nijs zong?) Ellen en Monique begeleiden de kinderen op weg naar het Kerstkind. Alle kinderen komen uit de banken en gaan met Mette en Renske mee. Onderweg komen ze kerkgangers tegen die helpen om de weg te vinden. De eerste vertelt over HOOP. Daar heeft Kerstmis volgens haar mee te maken. Ondanks teleurstellingen en verdriet mag er HOOP zijn. HOOP op een betere toekomst en vertrouwen dat het beter gaat. De kinderen krijgen een symbool mee voor onderweg: groen blijvende takken. Daarna komen ze bij een mevrouw die denkt dat de geboorte van Jezus vooral met VREDE te maken heeft. Eigenlijk zou ze wegwijzers in Syrië, Israël en verschillende landen in Afrika, maar ook in ons eigen land willen neerzetten om de mensen de weg naar VREDE te wijzen. Ze geeft de kinderen een duif mee, die ze aan het Kerstkind mogen geven. Daarmee kunnen ze Jezus zeggen hoe we verlangen naar die VREDE. De kinderen lezen een gedicht over Hoop en Vrede. Als ze verder gaan, komen ze iemand tegen die LICHT als teken van kerst ervaart. LICHT dat gaat schijnen als het donker is in de nacht, LICHT dat is als een troostend woord of een helpende hand. Na het lied Stille nacht vinden de kinderen eindelijk de stal. Ze kunnen hun symbolen bij de kerststal plaatsen en om pastor Van Heugten heen gaan zitten. Hij vertelt het kerstverhaal aan de kinderen. De kleinsten mogen hierna naar de Martinuszaal, waar ze kunnen spelen. Tijdens de overweging spreekt pastor Van Heugten over de symbolen van Kerstmis die de kinderen hebben meegebracht. Symbolen van hoop, vrede en licht. Wij kunnen ze in deze wereld goed gebruiken. Bij de voorbeden wordt een kaars aangestoken voor de kinderen die niet genoeg te eten hebben, mensen die hulp nodig hebben, de eenzamen, slachtoffers van oorlog, alle mensen in onze stad zodat respect voor elkaar en verdraagzaamheid de boventoon mogen voeren en voor alle mensen die we niet meer bij ons hebben. Wij willen pastor Van Heugten, alle ouders, kinderen en het Herenkoor bedanken voor hun medewerking aan deze sfeervolle en fijne viering. Werkgroep Kerst

24

Jubileum Riekie Lucassen

Zaterdag 10 december is ons koorlid Riekie Lucassen in de bloemetjes gezet. Riekie is 40 jaar geleden lid geworden van het Dameskoor Wijnbergen. Het dameskoor is niet alleen een koor, maar verzorgt ook de ouderenmiddagen. Ook wordt de kerk, het parochiezaaltje en de pastorie schoongemaakt, wordt koffie gezet en de kachel gaat tijdig aan. Riekie is hier ook altijd heel actief bij betrokken en staat altijd klaar om te helpen. Tijdens de eucharistieviering van zaterdag 10 december, waarin pastor Marcel Smits voorging, is Riekie gehuldigd. Pastor Smits

Actie Kerkbalans 2017 Elders in deze editie van de Vreugdebode hebt u kunnen lezen dat de Actie Kerkbalans weer van start is gegaan met als thema ‘Mijn kerk verbindt’. Juist de afgelopen jaren is des te meer duidelijk geworden dat we niet zonder ieders steun kunnen. Aan de vele kerksluitingen ligt veelal een financiële reden ten grondslag. Daarom treft u de bekende envelop weer aan bij deze Vreugdebode of zal die deze week bezorgd worden. Wij willen u vragen de afhandeling van de Actie Kerkbalans 2017 niet te laten liggen, maar meteen ter hand te nemen. Dat kunt u dan in alle rust doen en u voorkomt hiermee onnodige wachttijd voor degene die de envelop weer komt ophalen. Het tijdstip waarop deze wordt opgehaald, zal meestal op de envelop staan. Dit zal een tijd zijn waarop bijna iedereen thuis is, maar is meestal ook het tijdstip dat u het minst gestoord wil worden. Wij vragen uw begrip hiervoor. Het afgelopen jaar hebben we gemerkt dat de kerkbijdrage soms wordt overgemaakt op rekeningnummers die daar niet voor bedoeld zijn, vandaar dat we het ook hier vermelden. U kunt uw


Wijnbergen - De Huet

Sint Martinusavond 2016 Op 19 november vorig jaar hebben wij onze jaarlijkse St. Martinusavond en tevens een avond voor de vrijwilligers in onze locatie gevierd. De avond begon met een viering die werd voorgegaan door pastoor Peter Ambting en werd ondersteund door onze drie koren: Herenkoor, Dameskoor en Monte Vino. Veel van de uitgenodigde vrijwilligers waren aanwezig. Zij werden na de dienst heel hartelijk bedankt voor hun werk in het afgelopen jaar. Na de viering was iedereen uitgenodigd op de pastorie voor koffie met iets lekkers. Het was een bijzonder gezellig samenzijn, waar iedereen in de gelegenheid was om bij te praten. Ook de inwendige mens werd niet vergeten door lekkere drankjes en overheerlijke hapjes, met name de bijzonder lekkere gehaktballetjes, waar iedereen dankbaar gebruik van maakte. Al met al een zeer gezellige en geslaagde avond voor onze vrijwilligers.

Ouderavond Eerste Heilige Communie De voorbereiding op de Eerste Heilige Communie voor de kinderen van de locatie St. Martinus Wijnbergen/De Huet begint met een ouderavond op woensdag 15 februari 2017 om 20.00 uur in de pastorie van de St. Martinuskerk in Wijnbergen. Alle ouders die kinderen hebben die geboren zijn tussen 1 januari 2009 en 31 december 2009 en die hun kinderen de Eerste Heilige Communie willen laten doen, zijn van harte welkom. Deze kinderen zitten in groep 4 van de basisschool. Werkgroep Eerste Heilige Communie

spelde haar de gouden Gregorius-onderscheiding op, ze kreeg bloemen van locatievoorzitter RenĂŠ Tomesen na een korte toespraak ĂŠn bloemen van de koorleden. Veel parochianen en familieleden waren hiervan getuige, dus dat was dubbel fijn. Na afloop van de viering was er gelegenheid voor een kopje koffie en een lekkernij in de pastorie. Het was een heel geslaagde avond. Iedereen bedankt voor de inzet. Dameskoor Wijnbergen, Ans Liefrink-Rutjes, voorzitter

Afscheid van... Lily de Gier

Op 23 augustus vorig jaar hebben wij helaas afscheid moeten nemen van Lily de Gier. Zij was vele jaren zeer nauw betrokken bij het Dameskoor Wijnbergen, waar ze meer dan 25 jaar voorzitter was. Ze heeft heel veel betekend voor het koor. Ze was een goed bestuurder met een mooie zangstem. Een heel fijn persoon om mee om te gaan. Haar stoel blijft leeg. We zullen haar missen, maar niet vergeten. Lily, rust zacht! Namens Dameskoor Wijnbergen, Ans Liefrink-Rutjes, voorzitter

bijdrage overmaken naar rekening NL20 RABO 0384 3480 33 o.v.v. Kerkbijdrage 2017. Wij wijzen graag op de mogelijkheid om achter op het antwoordformulier eventueel uw aan- en/of opmerkingen te plaatsen. J. Visser, budgethouder geloofsgemeenschap H. Martinus/De Huet

Herinnering Middag voor Ouderen Weet u nog?

Het stond uitgebreid in de vorige Bethlehembode: de Middag voor Ouderen op 28 februari in De Wingerd in wijk de Huet. U kunt zich nog opgeven tot 7 februari bij: - Antoinette Hofland, tel. 33209. - Riekie Lucassen, tel. 343868. - Jolanda Tempels, tel. 326742. Tot ziens op dinsdag 28 februari, vanaf 13.30uur in De Wingerd.

Vrony Kok

Op 30 oktober is Vrony Kok overleden. Ze was oprichter van het Dameskoor Wijnbergen en dirigente van 1964 tot 1984. Het dameskoor heeft voor haar op 4 november de uitvaart gezongen. Vrony overleed op 96-jarige leeftijd. Het dameskoor houdt aan haar de beste herinneringen.

Maurice Peters

Dameskoor Wijnbergen

Tijdens de kerstavondviering hebben we om 18.00 uur in de Martinuskerk Wijnbergen afscheid genomen van Maurice Peters. Hij was onze laatste misdienaar, die dit een aantal jaren heeft gedaan. Maurice zat al op de middelbare school en kwam soms direct op de fiets vanuit Hengelo, waar hij bij een vriend was geweest. Bedankt Maurice, voor je inzet en dat je dit zolang hebt gedaan. Wij vragen daarom met spoed of er jongens of meiden zijn die deze taak op zich willen nemen. Je hoeft het niet alleen te doen en je bent ook niet elke week aan de beurt. Pastoraatsgroep Liturgie

25 VREUGDEBODE FEBRUARI-MAART 2017


Gendringen - Megchelen - Netterden

HOORZITTING ONTTREKKING AAN DE EREDIENST H. Walburgiskerk, Netterden Het parochiebestuur van Parochie Maria Laetitia heeft het voornemen om de RK Kerk van H. Walburgis te Netterden te sluiten voor katholieke erediensten. Hieraan voorafgaand zal de bisschop toestemming moeten geven om de kerk aan de eredienst te onttrekken. Met betrekking tot de onttrekking aan de eredienst heeft het parochiebestuur een kerkrechtelijke procedure te doorlopen. Onderdeel daarvan is, dat de parochianen de gelegenheid krijgen om in een hoorzitting hun eventuele bezwaren kenbaar te maken tegen de sluiting van hun kerk. Tijdens deze hoorzitting zal het parochiebestuur het voorgenomen besluit tot sluiting van deze kerk nader toelichten en vervolgens de parochianen van de H. Walburgisgeloofsgemeenschap de gelegenheid geven hun eventuele bezwaren kenbaar te maken. Een hoorzitting is géén discussie- of inspraakavond, maar heeft de bedoeling om de eventuele bezwaren die er leven te inventariseren en zorgvuldig vast te leggen. Die bezwaren worden dan, samen met het verzoek van het parochiebestuur om de H. Walburgiskerk aan de eredienst te onttrekken, naar de bisschop gestuurd. Op deze wijze kan de bisschop zich een goed beeld vormen en een gewogen besluit nemen. Hierbij nodigt het parochiebestuur de leden van de locatieraad en de gelovigen van de geloofsgemeenschap H. Walburgis Netterden uit voor de hoorzitting op: Woensdag 22 februari 2017, aanvang 20.15 uur in Café Meijer.

Kerkbalans Geachte wijkvertegenwoordigers. De actie wordt in onze parochie gehouden van zaterdag 21 januari t/m zondag 12 februari 2017 en heeft als motto: “ MIJN KERK VERBINDT”. Graag rekent de werkgroep ook dit jaar weer op uw medewerking. U ontvangt de enveloppen via de wijkhoofden. Zoals ieder jaar, de retourenveloppen graag inleveren bij het parochiesecretariaat. (ingang Staringstraat) op: - Zaterdag 4 februari 2017 tussen 17.30 - 19.00 uur - Zondag 5 februari 2017 tussen 10.30 - 12.00 uur. Noteer deze data in uw agenda! Wij zeggen u bij voorbaat dank voor uw medewerking. Namens de werkgroep Kerkbalans, Ronald Giesen.

Onze beste wensen Proficiat redactie en correspondenten met de eerste oplage van de Vreugdebode, we wensen jullie heel veel succes toe. In het nieuwe jaar 2017 willen we het pastoresteam en alle parochianen van de parochie Maria Laetitia, een Zalig en Gelukkig Nieuwjaar toewensen. Een nieuw jaar met nieuwe uitdagingen, nieuwe plannen. Laten wij in 2017 elkaar opnieuw enthousiasmeren, inspireren en steunen! De locatieraad van de “H. Martinus” te Gendringen.

26

Correspondent gezocht! Nadat Theo Wissing, gedurende meer dan zeven jaren, allereerst voor het ‘Portaaltje’ en daaropvolgend voor ‘De Verbinding’, de publicaties van de clusters Megchelen, Netterden en Gendringen heeft verzorgd, heeft hij aangegeven met deze werkzaamheden te willen stoppen. Theo heeft zich hiervoor altijd met veel enthousiasme ingezet. Wij willen Theo heel hartelijk bedanken voor zijn fantastische inzet gedurende al die jaren. Waar iemand stopt met zijn vrijwilligerswerk, ontstaat er altijd weer een lege plek. Een openstaande vacature, zoals ook nu weer. Wanneer er iemand een paar uurtjes in de maand over heeft, en zich geroepen voelt om als correspondent(e) voor het nieuwe parochieblad de Vreugdebode zijn/haar steentje als vrijwilliger(ster) bij te dragen, meldt u zich dan a.u.b. aan. Wij hebben u heel hard nodig! Vrijwilliger coördinator Hanny Roes tel. 0315 - 63 01 10.

Een nieuw jaar met nieuwe kansen Wat zal 2017 ons brengen? Laten we beginnen met zegeningen en goede wensen. Zegenen en goede woorden tot elkaar zeggen. Zegenen, elkaar tot zegen zijn en Gods zegen toewensen. Zegenen doe je niet zomaar even: Je deelt als het ware jezelf uit aan een ander, Wat een zegen, als jou in het nieuwe jaar die zegen ten deel mag vallen Van een hand op de schouder, van een hart onder de riem. Wat een zegen als je iemand mag ontmoeten die warmte uitstraalt. Wat een zegen als iemand jou ziet, als jij iemand wat aandacht schenkt. Wat een zegen, dat gebaar van meeleven, dat knipoogje of die stille groet van jou, voor jou Een gezegend Nieuwjaar! Vrijwilligercoördinator Hanny Roes

Aanmelding: ”Eerste Heilige Communie” Voor de kinderen uit het cluster Megchelen, Netterden en Gendringen is er de gelegenheid om 28 mei de Eerste Heilige Communie te gaan doen. De kinderen moeten in de leeftijd van groep 4 van de basisschool zijn. Natuurlijk moeten de kinderen gedoopt zijn. Als dat niet zo is, is er gelegenheid om voorafgaand aan de Communie het sacrament van het Doopsel alsnog te ontvangen. Ook al is de werkgroep reeds met de voorbereiding begonnen, en wil uw kind alsnog de eerste H. Communie doen, neem dan contact op met: Sandra Willemsen tel: 0315 - 63 09 90.


Doetinchem

Terugblik op Kerst

Van oud naar nieuw

Het valt niet mee de terugblik op de kerstvieringen in al hun verscheidenheid kort te houden. Daarom slechts enkele impressies. De Familiekerstviering: “De herberg van de OLV was weer lekker vol dit jaar met grote en kleine mensen. Herbergierster Mirjam vond het gezellig dat er deze avond zoveel mensen waren, want normaal gesproken was er maar een handjevol mensen aanwezig. En terwijl ze zo aan het praten was met de mensen kwamen er ineens een man en zijn zwangere vrouw aanlopen die onderdak zochten (…)”. De kinderen in de kerk luisterden ademloos naar het aangepaste kerstverhaal. De mooie viering werd muzikaal ondersteund door het kinderkoor The Singing Kids in samenwerking met Show en drumfanfare DES uit Doetinchem. Een prachtige, sfeervolle en vooral kindvriendelijke viering, die door iedereen als zeer warm werd ervaren. De twee andere vieringen van kerstavond en de dagmis op Kerstmorgen: Sfeervolle en goed bezochte vieringen waren het met naast de gewone een speciale collecte voor de Adventsactie. In de viering van 20.00 uur was de kerk overvol; stoelen waren aangesleept. De Kerstherberg en Kindjewiegen: We kijken graag terug op deze twee inmiddels geliefd geworden manifestaties op Eerste Kerstdag. De manier waarop beide vorm wordt gegeven, getuigt van veel inzet, fantasie en toewijding. Alle namen noemen van hen die op een of andere manier betrokken waren bij Kerst 2016 in onze kerk is ondoenlijk, een keuze maken riskant. Maar er zijn er enkelen die zich dagenlang hebben ingezet; niets was hen te veel. Respect en dank voor zoveel moois en zoveel goeds! (En toen moest de Oliebollenactie nog komen, maar dat was na de deadline.)

De jaarwisseling ligt achter ons, van 2016 naar 2017, heel gewoon. Maar deze keer is het voor onze parochie bijzonder, want ‘onze’ betekent vanaf 1 januari de parochies Bethlehem en De Verrijzenis samen in de, onze, Parochie Maria Laetitia. Gegeven de sterk veranderde situatie vinden wij dit een gewenste fusie, die bovendien goed is voorbereid. Als locatie voelen we ons thuis in onze parochie en we willen er een levend en levendig deel van zijn.

Nog even spelen en dan... Kindje wiegen.

Locatieraad & Pastoraatgroep

Actie Kerkbalans 2017 De Actie Kerkbalans heeft een lange adem; ze loopt van het ene jaar vanzelf over in het volgende. Altijd maar aandacht voor de materiële en financiële kant van het parochiebestaan, het voelt een beetje lastig, zowel voor wie erom vragen als voor wie worden aangesproken. Maar de noodzaak laat geen keuze. Wij durven u ook in 2017 te vragen om uw royale bijdrage daaraan toevoegend dat onze niets kostende vrijwilligers alles doen om de uitgaven tot het uiterste te beperken. En ze doen ontzettend veel, zoals rond kerst weer duidelijk werd. Het oude jaar is voorbij. De opbrengst van de Kerkbalans was bij het schrijven van dit stukje nog niet bekend, maar het is zeker dat het begrote bedrag van 75.000 euro gehaald is. Een mooi bedrag waarvoor we u, gevers en actief bij de actie betrokkenen, hartelijk danken. Dat we ons toch zorgen maken, vloeit voort uit het feit dat de opbrengst beduidend lager is dan een jaar of vier, vijf geleden. De teruggang is uitsluitend het gevolg van het overlijden van deelnemers, waar nauwelijks aanwas van jonge gevers tegenover staat. Het gaat nu om het ombuigen van die trend. Het motto is dit jaar: Mijn kerk verbindt, een pakkend motto, een oproep tot solidariteit tussen de generaties. De Actie Kerkbalans 2017 gaat van start. We willen meer adressen, meer deelnemers van de jongere generaties. Helpt u mee ze te interesseren? Dankjewel en succes gewenst aan de lopers.

Locatieraad & Pastoraatgroep

Seniorenontmoetingsdag 2017 Om alvast in uw agenda te zetten: Zaterdag 6 mei 2017 in de Wingerd – 10.00-14.30 uur Ook in 2017 organiseert de werkgroep Ouderen van de locatie OLV/H. Geest weer een gezellige dag. Iedere parochiaan van 75 jaar en ouder, alleenstaand of met partner, wordt van harte uitgenodigd om in het gezelschap van de andere genodigden dit jaarlijkse feest bij te wonen. In de volgende Vreugdebode vindt u de gegevens over hoe u zich kunt aanmelden. Marijke Bongers-Ernst en Marijke Holtzer

Eerste Heilige Communie De kinderen die zijn opgegeven voor de Eerste H. Communie dit jaar gaan binnenkort van start met de voorbereidingen. Ze werken met het thema ‘Blijf dit doen’. Een prachtig thema dat aansluit bij de Eerste H. Communie en de tijd daarna, want de Eerste H. Communie is puur een voorbereiding om kinderen contact te laten maken met God en de Kerk. Bij kinderen komen dan vooral vragen naar boven. Hierdoor gaan zij met papa en mama over God en Jezus praten. Doordat de ouders tijdens de voorbereidingen handvatten krijgen aangereikt, moet het voor hen gemakkelijker worden om met hun kinderen over het geloof te praten. De kerk zet zich samen met vrijwilligers in om deze discussie levend te houden door het aanbieden van familievieringen en kindernevendiensten (zie voor data Kiek-Info). Met vragen of ideeën (over het geloof en de beleving van het geloof met kinderen) kunt u altijd terecht bij deze vrijwilligers of het secretariaat. Wij als werkgroep hopen weer op een mooie voorbereiding/samenwerking met ouders en kinderen op weg naar de Eerste H. Communie van 2017!

Gedoopt - Djamaro Lenting, Bunderhorst 32

Overleden - Riet Kock-Smölders, Schavenweide 4-11, - Jos Knikkink, Raadhuisstraat 3-04,

85 jaar 75 jaar

27 VREUGDEBODE FEBRUARI-MAART 2017


Azewijn - Ulft - Varsselder

Viering Azewijn 26 februari 2017

Mededelingen:

Zondag 26 februari - 10.00 uur - Carnavalsviering

Openingstijd Mariakapel: iedere dag van 9.00 tot 17.00 uur.

Mededelingen

ACTIE KERKBALANS St. Antonius Geloofsgemeenschap: De jaarlijkse actie Kerkbalans voor 2017 met als thema MIJN KERK VERBINDT loopt van 21 januari tot en met 12 februari. Net als voorgaande jaren, hopen we van harte weer op uw vrijgevigheid te mogen rekenen om zo samen als parochie verder te kunnen gaan.

Voorganger Koor Lector Collectant Bijzonderheden

: Diaken Peters : Dames- en herenkoor, U-nique en Fanfare : Carnaval : Raad van 11 : extra collecte PCI

Spreekuur voor opgave intenties wordt per uitgave medegedeeld via inlegvel. Maandag 20 februari kunt u van 19.00 tot 20.00 uur intenties opgeven in de sacristie. Ook kunt u altijd zoals voorheen een enveloppe in de brievenbus doen, onder vermelding van misintenties.

Antonius - Petrus & Paulus Ulft Locatieraad: Voorzitter Secretariaat Budgethouder Lid/pastoraatsgroep Lid Lid Lid Secretariaat E-mailadres Koster Koren: Kerkkoordirigent Repetitie

: : : : : : : : :

Willem Wanders, tel. 0315 - 68 30 09 Theo Heebing a.i. tel. 0315 - 68 34 42 Theo Heebing, tel. 0315 - 68 34 42 Riet v.d. Pavert-Kraan, tel. 0315 - 68 54 80 Theo Geerts tel. 0315 - 68 33 90 Frans van Hal tel. 0315 - 68 49 59 Marijke Schreur tel. 0315 - 63 15 69 J.F. Kennedyplein 9 tel. 0315 - 68 12 75 pp.ulft@deverrijzenisparochie.nl antonius.ulft@deverrijzenisparochie.nl : Rien Meesters tel. 0315 - 63 26 97

: Ferdi Cornelissen, tel. 0315 - 84 23 53 : dinsdag 19.30 uur ontmoetingsruimte P&P kerk.

Begraafplaatsen: HH. Petrus en Paulus : Jan van Balkum, H. Antonius van Padua: Fred Marneth, Jan Boland,

tel. 0315 - 68 33 59 tel. 0315 - 68 37 29 tel. 0315 - 68 39 19

Overleden: 25-11-2016 mevrouw Josephien Westerhof, p.a. verpleeghuis Antonia, Terborg, v/h Kloosterstraat 9, 96 jaar. Haar uitvaartdienst en crematieplechtigheid hebben plaatsgehad op 1 december 2016. 17-12-2016 de heer Henry Engel, p.a. verpleeghuis Antonia, Terborg, v/h Waterkers 2, 7081 JG Gendringen, 69 jaar. Zijn uitvaartdienst en crematieplechtigheid hebben plaatsgehad op 22 december 2016. 20-12-2016 de heer Harry Molenaar, Hogeweg 64, 74 jaar. Zijn uitvaartdienst en begrafenisplechtigheid hebben plaatsgehad op 24 december 2016.

28

U kunt contact opnemen met het secretariaat: tel. 68 12 75. Op maandag en donderdag van 09.00 - 11.30 uur voor misintenties. Ook kunt u intenties (á € 9,-) per envelop schriftelijk opgeven. Graag in de linkerbovenhoek vermelden: Intenties en bij het secretariaat in de brievenbus doen. Communie thuis aan zieken of ouderen: Iedere tweede donderdag van de maand bestaat de mogelijkheid de ziekencommunie thuis te ontvangen. Dit kan tijdelijk of voor een langere periode. U kunt zich melden via ons secretariaat. Tel. 0315 - 68 12 75.

Actie Kerkbalans 2017 Zoals ieder jaar staat de Actie Kerkbalans 2017 weer voor de deur. Vele vrijwilligers, die zich zoals elk jaar weer belangeloos inzetten, komen tussen 21 januari en 12 februari de persoonlijke enveloppen afgeven en volgens aangegeven afspraak weer ophalen. Onze kerken kosten geld. Voor de erediensten, pastorale en diaconale projecten, activiteiten, de verwarming en verlichting, personeelskosten, worden kosten gemaakt. Kosten die voor het merendeel door de opbrengst van de Actie Kerkbalans moeten worden gedekt. Uw bijdrage komt op de eerste plaats ten goede aan ONZE geloofsgemeenschap. U begrijpt, dat we dit niet kunnen zonder uw financiële bijdrage! Zijn we u vergeten? Er liggen achter in de kerk nog genoeg enveloppen. Of neem contact op met het secretariaat. Een vrijblijvende gift mag natuurlijk ook! Gebruik hiervoor het nummer van de kerkbalans: IBAN 0363809872. Hartelijk dank voor uw bijdrage. Ook bij voorbaat onze hartelijke dank aan de ca. 100 vrijwilligers die deze actie weer mogelijk gaan maken. Werkgroep Actie Kerkbalans, Geloofsgemeenschap HH Petrus en Paulus te Ulft

ns 2017 Kerkbala De Aktie elk van onze wordt in appen gehouden h gemeensc ode van fs o lo ge in de peri februari 2017. ri t/m 12 21 janua Hebt u kopij voor het eerstvolgende nummer van de Vreugdebode, dan kunt u dit voor 19 FEBRUARI a.s. per e-mail zenden naar een van de locatiecorrespondenten (zie pagina 3). Het eerstvolgende nummer is voor de periode van 17 MAART t.e.m. 18 MEI 2017. Foto’s moeten minimaal 1 MB zijn en als aparte bijlage (JPEG) bij uw tekst worden meegestuurd.


Silvolde - Varsseveld

Gedachten en mijmeringen

Eerste Communie 2017:

Alweer een jaar voorbij gegleden. Voor ieder van ons is zo’n jaar anders, ieder beleeft erin zo zijn eigen dingen, beleeft blijdschap en verdriet. Zo samen leven en beleven heeft wel wat, wij mensen leven immers niet los van elkaar. Het is toch nog steeds de moeite waard om samen te leven en te bestaan. Zo op de drempel van weer een nieuw jaar, kun je er zo je gedachte over hebben. Soms was het geluk daar, waar je het niet zocht en ook niet dacht te vinden. Mensen die je zo maar ontmoette. Je voelt je dan een rijk mens, omringd met zo maar vriendschap en genegenheid. Vriendschap geeft immers kleur aan je leven. Leven is dankbaar zijn voor die vriendschap en de warmte. Weer een nieuw jaar, dat voor ons ligt met nieuwe kansen en mogelijkheden. Een nieuw jaar wordt ons gegeven, een jaar met een nieuwe toekomst. Laten we samen proberen om er een goed jaar van te maken. Misschien heb je al veel goede voornemens gemaakt en jezelf beloofd, dat je in de toekomst wat dingen anders wilt doen. Proberen een steun te zijn voor hen die het moeilijk hebben, klaar staan voor hen die om hulp vragen. Dat het iedereen goed mag gaan in het nieuwe jaar, dat gezondheid, geluk, liefde en saamhorigheid ons aller deel mag zijn.

In de Mauritiuskerk gaan 12 kinderen zich voorbereiden op de Eerste Communie. Ook dit jaar werken de kinderen van Dinxperlo, Breedenbroek, Silvolde en Varsseveld samen aan het project “Blijf dit doen”. De communicanten van Silvolde - Varsseveld komen samen in de Mauritiuskerk en de communicanten van Dinxperlo - Breedenbroek in De Goede Herderkerk. Maandag 9 januari 20.00 uur is de informatieve ouderavond voor Dinxperlo, Breedenbroek, Silvolde en Varsseveld in de Mauritiuskerk in Silvolde. Woensdag 18 januari is de eerste bijeenkomst voor de kinderen van Silvolde - Varsseveld van 14.30 - 16.00 uur in de Mauritiuskerk zondag 23 april 10.00 uur is de Eerste Communiviering in de Mauritiuskerk in Silvolde.

Verslag kerstviering

Anny Raben.

Vastenactieproject 2017: de schatten van Togo Het kerstfeest hebben we samen gevierd. Nu gaan we samen op weg naar Pasen. Daaraan vooraf gaat de veertigdagentijd. Deze veertigdagentijd is een tijd om iets extra’s te doen en te sparen voor al die mensen en kinderen in de wereld, die het minder goed hebben en heel vaak gebrek lijden. Vastenactie heeft dit jaar wederom gekozen voor een project in Togo (West Afrika). Diaken Jouke Schat en zijn vrouw en vele anderen werken daar bij de armsten uit de samenleving. Het gaat vooral om de kinderen daar. Ze lijden aan allerlei ziektes, er heerst bloedarmoede, malaria enz. Ook zijn er veel dove kinderen. In 2015 hebben wij als geloofsgemeenschap ook voor dit project gespaard. Al vele jaren doet basisschool De Plakkenberg ook mee aan de vastenactie en met veel succes. Hartverwarmend hoe de jeugd zich inzet en zelf perfect actie onderneemt. Ook dit jaar doet men weer mee. Vrijdag 10 maart komt diaken Jouke Schat op De Plakkenberg en legt het vastenproject uit aan de hand van een powerpoint en persoonlijke verhalen. Werkgroep Vastenactie.

Nieuwsbrief De eerste nieuwsbrief van de op te richten Coöperatie Mauritius werd voor kerst naar de leden verzonden. Doel van de coöperatie is, zoals bekend, het kopen van de Mauritiuskerk per 1-1-2018. Mede door deze ontwikkeling richt de Mauritius Geloofs­ gemeenschap Silvolde begin 2017 een formele locatieraad op. In deze locatieraad nemen zitting de huidige 6 leden van het coördinatieteam. Deze locatieraad overlegt begin 2017 met het parochiebestuur welke vieringen straks mogelijk zijn. Wij houden u op de hoogte.

Donderdagavond 22 december werd er een kerstviering georganiseerd in samenwerking met basisschool de Plakkenberg. Na een sfeervolle wandeltocht op een feestelijk verlicht pad van school naar kerk en begeleid door muziek van St. Radboud en midwinterhoornblazers bereikten 350 leerlingen de kerk, welkom geheten door klokgelui. Leerlingen vertelden het kerstverhaal en een heus kinderkoor zong bekende kerstliederen, iedereen mocht meezingen. Een combo begeleidde de kinderen. Een dag ervoor zorgden de kinderen voor goed gevulde kerstwensbomen. Een zeer sfeervol geheel dat vandaag 30 minuten duurde, daarna ging het in optocht terug naar school waar heerlijk werd gesmikkeld van lekkernijen.

Mededelingen • Zaterdag 25 februari 2017 is er om 16.49 uur in onze kerk een carnavalsviering. Voorganger is diaken Jan van Heugten. • De mis- en gebedsintenties worden voortaan vermeld op een apart inlegvel en NIET in de Vreugdebode • In januari start de actie Kerkbalans, zie het algemene gedeelte. Lopers worden persoonlijk geïnformeerd • Nieuw emailadres secretariaat: mauritiuskerk@gmail.com

Kerkbalans Varsseveld 2017 Bij dit nummer van de Vreugdebode treft u ook een envelop aan over de actie “Kerkbalans”. In de envelop is een antwoordenvelop met postzegel en voorzien van het postadres. U vult uw gegevens in, doet het antwoordpapier in de envelop en die envelop in de grote brievenbus. Wij danken u bij deze voor uw bijdrage. Locatieraad H. Laurentius Varsseveld.

Alois Helming

29 VREUGDEBODE FEBRUARI-MAART 2017


Parochie Maria Laetitia

Begroting 2017 Parochie HH Maria en Laurentius / Resultaat 2015 (samenvoeging van alle 16 locaties)

Kosten Onderhoud, verwarming, verzekering gebouwen Persoonskosten pastoraat, vrijwilligers, dirigenten, organisten Kosten eredienst Kosten pastoraat, werkgroepen, parochieblad Afdrachten bisdom en bijzondere collecten Beheerskosten bestuur, administratie, telefoon, etc. Kosten begraafplaatsen Rente en bankkosten, kosten beleggingen Incidentele kosten Totaal Baten Kerkbijdragen Collecten, misintenties, uitvaarten, kerkelijke diensten Overige bijdragen, bijzondere collecten parochianen Opbrengsten (huur) onroerend goed Rente sparen en beleggingen Opbrengsten begraafplaatsen (grafrechten) Incidentele baten (incl. verkoop onroerend goed) Totaal Resultaat (negatief = tekort / positief = overschot)

Begroting 2017 €

Begroting 2016 €

Resultaat 2015 €

251.240 405.015 48.900 46.560 147.055 78.415 30.835 8.625 8.900 1.025.545

273.890 417.268 56.660 59.590 118.555 88.682 28.505 8.310 1.051.460

268.520 471.066 62.805 66.267 158.627 101.513 29.276 14.355 33.154 1.205.583

365.250 150.900 61.675 190.430 115.850 06.100 990.205

382.280 162.570 58.375 160.075 90.685 94.480 150 948.615

425.074 212.410 90.058 162.207 84.377 141.071 226.661 1.341.858

-35.340

-102.845

136.275

De begroting 2017 is de eerste begroting van de nieuwe parochie Maria Laetitia, ontstaan door de fusie van de voormalige parochies Maria Laurentius te Doetinchem en De Verrijzenis te Ulft per 1-1-2017. De ter vergeljking opgenomen cijfers m.b.t. begroting 2016 en de jaarrekening 2015 betreffen de samengevoegde cijfers van genoemde voormalige parochies. De begroting 2017 sluit met een tekort van €. 35.340,-. In dit verlies is eenmalig een extra afdracht aan het bisdom opgenomen ten bedrage van €. 34.690,- met betrekking tot incidentele baten in 2014 (w.o. een legaat). Als we dit bedrag buiten beschouwing laten, kunnen we spreken van een bijna sluitende begroting 2017 bij de start van de nieuwe parochie Maria Laetitia. Dit vormt echter geen garantie voor de komende jaren. Immers een verdere krimp van het kerkbezoek en een verwachte verdere daling van de kerkbijdragen blijven ons zorgen baren. Nadere toelichting en informatie is te verkrijgen bij: Thijs Kemperman, penningmeester.

Kerkbalans 2017 Mijn kerk verbindt Al eeuwenlang verbindt de kerk mensen met elkaar. En nu is het onze beurt om die geschiedenis van verbondenheid binnen onze nieuwe Parochie Maria Laetitia voort te zetten en om te zetten in een toekomst. Om er voor te zorgen dat onze kinderen, kleinkinderen en iedereen die in de toekomst op zoek gaat naar verbinding terecht kan in de kerk. We zijn door de kerk verbonden met God, met elkaar en met de generaties voor ons en na ons. We houden elkaar vast in geloof en verbinden ons met mensen die steun nodig hebben. Nu het steeds vaker ‘ieder voor zich’ lijkt te zijn, is het de kerk die verbindt. In een maatschappij waarin steeds meer verwijdering en angst lijkt te ontstaan, mogen wij als kerk de eenheid en de vrede blijven zoeken. Daarbij willen we omzien naar de eenzame medemens, de ouderen, de zieken, de minder bedeelden, de behoeftigen, de slachtoffers van oorlog en geweld, de vluchtelingen. Deze Bijbelse boodschap heeft Jezus ons uitdrukkelijk voorgehouden. Vaak

30

via woorden, maar minstens zo vaak door daden. Als Zoon van God heeft Hij ons hier op deze aarde de goede weg gewezen en voorgeleefd. Om als gelovige gemeenschap van mensen kerk te kunnen zijn, hebben wij uw financiële bijdrage hard nodig. Onze kerken kosten geld. Voor de erediensten, activiteiten, de verwarming en verlichting, personeelskosten, pastorale en diaconale projecten worden kosten gemaakt. Kosten die voor het merendeel door de opbrengst van de Actie Kerkbalans moeten worden gedekt. Met uw bijdrage worden op de eerste plaats de kosten van uw eigen geloofsgemeenschap betaald. Om een indicatie te geven hebben wij eerder als richtbedrag voor de kerkbijdrage één procent van het netto inkomen genoemd. Maar ook als u minder geeft, is uw bijdrage van grote waarde. Het parochiebestuur


VOOR EEN BLOEIENDE ZOMERTUIN OSCAR’S GROEN IN GAANDEREN

OOk VOOR Uw:

• Tuinontwerp • Beplantingsadvies • Tuinaanleg • Tuinonderhoud

Heidi Gronert, eigenaresse Oscar's Groen

Oscar’s Groen • Slakweg 97 • 7011 EW Gaanderen • Tel. (0315) 330332 • www.oscarsgroen.nl

DE TIJD JUWELIER

TROUWRINGEN SPECIALIST

Uw persoonlijke catering Heeft u iets te vieren of organiseert u een receptie of personeelsfeest? Is het tijd voor een jubileum of stapt u binnenkort het huwelijksbootje in? Catering Terhorst verzorgt zowel uw kleine intieme feest als uw uitgebreide jubileumfeest. Wij maken van uw feestelijke gelegenheid een geslaagde dag zodat u volop kunt genieten. Onze keuken staat bekend om zijn creativiteit, veelzijdigheid en kwaliteit. Partycentrum Terhorst Emmerikseweg 2 7077 AP Netterden Telefoon: 0315-386223 E-mail: info@partycentrumterhorst.nl Website: www.partycentrumterhorst.nl

VREUGDEBODE FEBRUARI-MAART 2017


Kleine gebaren worden grote gebaren op het moment dat liefhebben oneindig wordt. Juist daarin wil Agelink Uitvaartzorg van grote betekenis zijn. Uit respect voor de overledene en uit compassie naar de nabestaanden. Uitvaartzorg uit liefde.

Doetinchem Uitvaartcentrum Agelink Terborgseweg 126 7005 BD Doetinchem

Ulft Aula Antonius Doctor Ariënsstraat 1 7071 AH Ulft

Dag en nacht bereikbaar, zeven dagen per week, uit liefde. Bel 0314-32 46 67 of kijk op agelinkuitvaart.nl Terborgseweg 126, 7005 BD Doetinchem VREUGDEBODE 2017

‘s-Heerenberg Aula Emmaus De Bongerd 2 7041 GL ‘s-Heerenberg


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.