VREUGDEBODE 2017-02

Page 1

Parochie Maria Laetitia

REUGDEBODE REUGDE UITGAVE VAN PAROCHIE MARIA LAETITIA

JAARGANG 1, NUMMER 2

Present in de samenleving (pag. 4) Foto: Giovanni Tunzi

MAART-APRIL-MEI 2017 VREUGDEBODE FEBRUARI-MAART 2017

5


Adressen en bankgegevens van de geloofsgemeenschappen Azewijn - H. Mattheus Mattheusplein 2, 7045 AC Azewijn, E-mail: rkazewijn@mlparochie.nl NL89RABO03746.06.439 Rabobank Secretariaat: laatste maandag van de maand van 19.00 - 20.00 uur in de sacristie.

tel. 0314 - 65 12 56

Breedenbroek - HH. Petrus en Paulus Terborgseweg 34, 7084 AJ Breedenbroek, tel. 0315 - 65 12 84 Postadres: Postbus 21, 7090 AA Dinxperlo E-mail: rkbreedenbroek@mlparochie.nl NL88RABO03104.00.023 Rabobank Secretariaat: eerste woensdag van de maand van 10.00 - 12.00 uur. Dinxperlo - De Goede Herder Allee 58/A, 7091 AM Dinxperlo, E-mail: rkdinxperlo@mlparochie.nl NL17RABO03139.04.456 Rabobank Secretariaat: woensdag van 10.00 - 12.00 uur. en vrijdag van 10.00 - 11.00 uur.

tel. 0315 - 65 14 96

Doetinchem - OLV. Tenhemelopneming/H. Geest Pr. Hendrikstraat 36, 7001 GL Doetinchem. tel. 0314 - 39 10 91 E-mail: rkdoetinchem@mlparochie.nl Rekeningnummer OLV. Tenhemelopneming: NL 95 ABNA 0533 0352 87 (kerkbalans) NL81 ABNA 0447 5381 87 (betalingen, vieringen, intenties) NL88 INGB 0001 0210 10 NL37 ABNA 0533 0377 86 NL82 RABO 0384 3514 76 NL68 RABO 0384 3994 52 (onderhoud begraafplaats) Secretariaat: maandag, woensdag en vrijdag van 09.30 - 12.00 uur. Doetinchem - H. Martinus Wijnbergen/De Huet Doetinchemseweg 11, 7007 CA Doetinchem. tel. 0314 - 32 37 37 E-mail: rkwijnbergen@mlparochie.nl ING NL45 INGB 0000 8332 16 (rek. courant) NL16 ABNA 0231 9526 86 NL20 RABO 0384 3480 33 (rek. courant Wijnbergen) NL36 RABO 0314 3167 52 (rek. courant/kerkbalans De Huet) Secretariaat: woensdag en vrijdag van 09.30 - 11.30 uur. Etten - H. Martinus Dorpsstraat 19, 7075 AC Etten. tel. 0315 - 34 24 98 E-mail: rketten@mlparochie.nl NL23 RABO 0317 8004 50 (rek. courant) NL82 RABO 0317 8018 13 (kerkbalans) Secretariaat: woensdag 10.00 - 11.00 uur en na vieringen. Gaanderen - H. Augustinus/H. Martinus Kerkstraat 72, 7011 CP Gaanderen. tel. 0315 - 32 32 23 E-mail: rkgaanderen@mlparochie.nl Rekeningnummer H. Martinus: NL76 RABO 0115 3918 27 (rek. courant) NL17 RABO 0115 3013 21 (kerkbalans) Rekeningnummer H. Augustinus: NL67 RABO 0115 3105 09 (rek. courant) Secretariaat: dinsdag 09.30 - 10.30 uur, donderdag 14.00 - 15.00 uur.

2

Inhoud

Gendringen - H. Martinus Past. Wijfkerstraat 1, 7081 BT Gendringen, tel. 0315 - 68 13 64 E-mail: rkgendringen@mlparochie.nl NL24RABO0116302429 Rabo rekeningnummer NL94RABO0116393610 Rekeningnummer kerkbalans Contactpersoon Kerkbalans, R. Giesen, tel. 0315 - 63 24 12 Secretariaat: maandag van 14.00 - 16.00 uur (ingang aan de Staringstraat). Megchelen - H. Martinus Past. Mölderstraat 2, 7078 BB Megchelen, E-mail: rkmegchelen@mlparochie.nl NL62RABO01327.00.662 Rabobank Secretariaat: dinsdag van 10.00 - 12.00 uur. Netterden - H. Walburgis Netterdensestraat 8, 7077 AB Netterden E-mail: rknetterden@mlparochie.nl NL67RABO03266.13.854 Rabobank. Contactadres: Frank Simmes

tel. 0315 - 37 72 12

tel. 0315 - 38 61 09

Silvolde - H. Mauritius Pr. Bernhardstraat 4, 7064 GG Silvolde. tel. 0315 - 32 30 10 E-mail: rksilvolde@mlparochie.nl Secretariaat Het Anker: dinsdag 19.00 - 20.00 uur donderdag 09.00 - 10.00 uur NL50RABO0359100333 (kerkbijdrage) NL21RABO0359170404 (kerkhof ) NL62RABO0359147550 (overige zaken). Terborg - H. Georgius Hoofdstraat 75, 7061 CH Terborg. tel. 0315 - 32 30 60 E-mail: rkterborg@mlparochie.nl NL40 ABNA 0936 2497 57 (kerkbalans) NL97 RABO 0359 1232 52 (rek. courant) Secretariaat: woensdag 09.00 - 11.00 uur en volgens afspraak Ulft - HH. Antonius-Petrus & Paulus J.F. Kennedyplein 9, 7071 BT Ulft. tel. 0315 - 68 12 75 E-mail: rkulft@mlparochie.nl NL88RABO03638.09.872 Kerkbalans Petrus en Paulus NL68INGB00056.00.643 ING bank Petrus en Paulus NL72RABO03638 00 557 Rabobank Antonius NL41RABO03638 75 999 Kerkbalans Antonius Secretariaat: maandag en donderdag van 9.00 - 12.00 uur. Varsselder-Veldhunten - HH. Martelaren van Gorkum Hoofdstraat 31, 7076 AG Varsselder, tel. 0315 - 68 10 13 E-mail: rkvarsselder@mlparochie.nl NL57RABO01531.01.210 Rabobank Secretariaat: laatste woensdag van de maand van 10.00 - 11.00 uur. Varsseveld - H. Laurentius L. Veldkamp, Doetinchemseweg 21, 7051 AB Varsseveld. E-mail: rkvarsseveld@mlparochie.nl Secretariaat: H. Damen, Graaf van Lohnstraat 35, 7051 CB Varsseveld. NL68INGB0000290863 (kerkbijdrage).

tel. 0315 - 24 21 25

tel. 0315 - 24 12 40

Parochie Maria Laetitia: Kerk in de samenleving Bedevaart naar Banneux ‘Torentje, torentje bussekruit’ door Jan Bekker ‘Van de bestuurstafel’ door Thijs Kemperman Start Parochie Maria Laetitia - Theo Tomesen onderscheiden ‘Pastorale column’ door Cor Peters Hoorzitting onttrekking aan de eredienst Megchelen Doordeweekse vieringen Parochiële Caritas Instelling: Statushouders en het zusterhuis bij de OLV-kerk Azewijn - Ulft - Varsselder: Brief van Annie Westerveld Parochie Maria Laetitia: Weekeindvieringen Breedenbroek - Dinxperlo: Eerste Heilige Communie Impulz: Jongerengroep Impulz viert eerste lustrum Doetinchem: Ave Maria forever Seniorenontmoetingsdag De Huet - Wijnbergen: Monte Vino 40 jaar! Etten: Tweede fase restauratie kerk Gaanderen: Valentijnsmaaltijd groot succes Uitnodiging dodenherdenking 4 mei Gendringen - Megchelen - Netterden: Frank en Ben stoppen; André en Lenie nemen stokje over Terborg: Wijkcontactbewoners en gulle gevers, bedankt! Silvolde - Varsseveld: Toekomst kerk en geloofsgemeenschap Silvolde Vastenactie 2017

Locatiecorrespondenten 4 6 7 9 10 11 11 12 13 15 16 en 17 18 19 en 30 20 21

: c.peters@mlparochie.nl

Azewijn/Ulft/Varsselder Vacature : redactie.parochieblad@mlparochie.nl Breedenbroek/Dinxperlo P. Tadema : p.tadema6@kpnplanet.nl Doetinchem G. Bomers : g.bomers@planet.nl Doetinchem (Wijnbergen De Huet) J. Caerteling : joopcae@gmail.com Etten S. Jansen

: sjoerdjansen90@hotmail.com

Gaanderen G. Vollenberg : g.vollenberg@gmail.com Gendringen/Megchelen/Netterden H. Roes : hannyenaloysroes@hotmail.nl Silvolde/Varsseveld G. van Aken : mauritiuskerk@gmail.com Terborg E. Bakker

: info@bakkereventsupport.nl

22 23 24 25 26 27 28 29

Belangrijk om te weten Weekwachtnummer: tel. 0315 - 82 03 99 Uitsluitend voor aanvragen ziekenzalving, ziekenzegen en melding van overlijden. Zie ook pagina 30 voor alle gegevens van het pastoraal team, onbezoldigde diakens, internet en het centraal secretariaat van Parochie Maria Laetitia. VREUGDEBODE 02 MAART - APRIL - MEI 2017

Diaconie C. Peters

Colofon Hoofdredactie : pastoor P. Ambting Redacteuren : diaken J. Visser en diaken C. Peters Eindredactie : J. Hillebrand en Fr. van Vliet Eindcontrole : B. Kothuis Advertenties : G. Bomers Vormgeving : John Spekschoor, Creatief in Vormgeving - Terborg Druk : Senefelder/Misset - Doetinchem Oplage : 15000 exemplaren Verspreiding : 7 x per jaar. Eén exemplaar per ingeschreven adres in parochie-administratie, lokale gemeenschappelijke en openbare plaatsen (bibliotheek, Trefkuul, etc.). Kopij voor het eerstvolgende nummer van de Vreugdebode kunt u vóór 23 april a.s. per mail sturen naar een van de locatiecorrespondenten (zie hierboven). Het eerstvolgende nummer is voor de periode van 19 MEI t.e.m. 6 JULI 2017. Foto’s moeten minimaal 1 MB zijn en als aparte bijlage (JPEG) bij uw tekst worden meegestuurd.

3


Parochie Maria Laetitia

David van Groningen, als bestuurslid en vrijwilliger present.

Kerk in de samenleving In deze eerste jaargang van de Vreugdebode is het thema van het hoofdartikel Kerk in de samenleving. In elk van de zeven edities die in 2017 verschijnen, wordt in dit kader een persoon, instelling, groep, actie of initiatief onder de aandacht gebracht. Waar wordt kerk-zijn zichtbaar in de samenleving, waar zien en ervaren we gelovige, kerkelijke inzet en betrokkenheid? Op de eerste plaats zoeken we de onderwerpen in het grote gebied van onze Parochie Maria Laetitia, maar misschien zal blijken dat ook een onderwerp van buiten de parochiegrens interessant genoeg is voor een artikel. In de eerste editie vertelde Gerard Bomers in zijn verhaal ‘Kerk in de supermarkt’ over de wens van veel parochianen om via de kerstpakkettenactie mensen die middelen tekort komen, de helpende hand te bieden bij een mooie kerst. In deze editie spreekt Joop Kraan met pastoor Peter Ambting en krijgen we een beeld van de wijze waarop hij als pastor ambtshalve en van harte de kerk in de samenleving een gezicht wil geven. Ze hebben afgesproken elkaar in het gesprek bij de voornaam te noemen.

‘Ik ben present’

„Weet je, kerk en samenleving kun je niet los van elkaar zien. Christen-zijn speelt zich grotendeels buiten de kerk af. Het is een houding: hoe sta ik tegenover de ander en hoe kan ik voor en met die ander helpen de samenleving op te bouwen? In de kerk voed je je.” In dit interview vertelt pastoor Peter Ambting hoe hij plaats ziet voor de kerk in de samenleving. „Ik zit ambtshalve in allerlei bestuurlijk overleg en natuurlijk komen daarin pastorale zaken ter sprake, maar ik vind het goed om ook concreet iets te betekenen voor mensen. 4

Als bestuurslid van Stichting Present Doetinchem (www.stichtingpresent.nl/ doetinchem/) voelt het goed af en toe echt present te zijn: oude plunje aan en met een groep vrijwilligers aan de slag bij iemand die zelf niet meer in staat is zijn leven op orde te krijgen. Je ruimt samen de rommel op en zorgt ervoor dat het huis opnieuw bewoonbaar wordt, dat de tuin weer tuin wordt en de persoon in kwestie met het leven verder kan.”

Het verkiezingsprogramma van Jezus

daarmee raken de van oudsher vertrouwde joods-christelijke waarden en normen steeds meer op een zijspoor. Wat verbindt

“Ik kan het niet precies uitleggen, maar het is zo bijzonder de chemie, de vitaliteit en de levensvreugde te voelen die in jonge mensen is.”

Terwijl Peter vertelt, gaan mijn gedachten naar zijn verkondiging bij het evangelie van het weekend voor ons ons nog als de norm is dat ieder zelf wel gesprek. Bij het evangelie van Matteüs waarin bepaalt wat van waarde is? Peter: „Ik maak Jezus ons ‘de Acht Zaligheden’ voorhoudt, me daarom inderdaad zorgen over die vergelijkt Peter Jezus’ zaligsprekingen naar de individualisering. Bovendien is ons geloof maatschappelijke actualiteit met een ten diepste een gemeenschapsgeloof.” verkiezingsprogramma. In de Zaligsprekingen laat Jezus zien waar ‘Je blijft (als christen) je leven lang Hij voor staat. leerling’ (Benedictus van Nursia) Peter nodigt uit om ons geloof niet achter Pastoor Peter vindt het belangrijk dat er in de voordeur te houden, maar het als de kerk ruimte is om te groeien in geloof. ‘programma’ van goedheid en zachtmoe- Dat die groeiruimte er is, spreekt hem ook digheid uit te dragen in de wereld. Pastoor Peter Ambting is present. Ik vraag hem of ik zijn verhaal over present zijn en de handen uit de mouwen in de context van ‘de Acht Zaligheden’ mag plaatsen. Hij antwoordt dat hij voor zichzelf het evangelie neemt als spiegel op zijn leven. Daarbij stelt hij zich de vraag: leef ik de waarden die hun grondslag vinden in het evangelie en in de werken van barmhartigheid? Ons gesprek komt op deugden, waarden en normen en we realiseren ons dat je alleen vanuit de bezinning op wat deugt en waardevol is, kunt normeren. Maar in onze samenleving is het als in het lied van Fluitsma en Van Tijn: „15 miljoen mensen op dat hele kleine stukje aarde, die schrijf je niet de wetten voor, die laat je in hun waarde.” Precies hier delen we een grote zorg, want onze samenleving individualiseert steeds verder en

aan in de verkondiging van paus Franciscus. „Ruimte om te groeien heb ik zelf nodig en die gun ik ook aan anderen. Ik weet me hier gesterkt door de regel van Benedictus die mij voorhoudt dat we als christen een leven lang leerling blijven en daarom dus mogen groeien. Aan mij als priester, en aan elke pastor, de taak om mensen te helpen in die groei.”

Niet altijd gemakkelijk…

Joop Kraan: „Ik kan me voorstellen dat dit niet altijd gemakkelijk is, want uiteindelijk ben jij voor mensen altijd de pastoor, de man van een kerk die niet overal even welkom is. Ik vermoed dat je je nog wel eens schrap moet zetten, weerstand moet overwinnen en dat jij in gezelschap niet zo vrijuit kunt spreken als ik dat bijvoorbeeld kan.” Peter: „Daar word ik vaak op bevraagd, meer dan me lief is zelfs. Soms zit ik op verjaardagen van vrienden en begint men met mij over de kerk te praten. Aan de ene kant vind ik dat lastig, omdat ik - juist in zo’n setting - ook wel eens niet op mijn functie wil worden aangesproken, maar aan de andere kant is het ook een uitdaging en een gelegenheid om moedig uit te dragen dat ik christen ben.” Enkele dagen nadat ik Peter interviewde, raakt mij in de eucharistieviering bij de start van de Parochie Maria Laetitia de uitnodiging van kardinaal Eijk om toegewijde mensen te zijn: mensen die leven in licht en vuur van het geloof, die zich daaraan durven branden en desondanks het geloof in God niet uit de weg gaan maar het vast houden om het door te geven: „Geloof is geen magie. God dwingt ons niet, maar nodigt ons uit met zijn genade mee te werken…”

‘Impulzen’

Terug naar de startvraag vertelt Peter over zijn contacten met jonge mensen. Zijn ogen glimmen bij de verhalen over ontmoetingen met de jongerengroep Impulz. „Ik hoef jou als leraar niet uit te leggen hoe mooi het is met jongelui op te trekken. Daar krijg ik zoveel energie van en ik geniet ervan als ik verhalen hoor over ontmoetingen van jonge mensen op bezoek bij ouderen. Zo mooi om te horen wat er na eerste aarzelingen aan verhalen wordt gedeeld. Met een warm gevoel denk ik terug aan onze bedevaart naar Lourdes. Ik zie nog voor me hoe de jongelui vol aandacht meededen in gebed, meeliepen in de lichtprocessie en hand- en VREUGDEBODE FEBRUARI-MAART 02 MAART - APRIL 2017 - MEI 2017

spandiensten verleenden. Maar het was ook heerlijk ’s avonds met de ouderen onder hen een pilsje te drinken. Deze bijeenkomsten zijn goed. We komen tot een mooie mix van gezellig samenzijn en geloofsinhoud.” „Vorig jaar was ik met jonge mensen in Krakau bij de Wereldjongerendagen. Ik kan het niet precies uitleggen, maar het is zo bijzonder de chemie, de vitaliteit en de levensvreugde te voelen die in jonge mensen is.” Zelf herken ik wat Peter zegt en ik vertel wat door me heen ging toen ik in 2011 met zo’n 4.000, voornamelijk jonge mensen, in de Ontmoetingskerk van Taizé liturgie vierde. Vooral in de lange stilte kom je bij jezelf en het is indrukwekkend tussen al die mensen te ervaren en te voelen dat je hier samen bent als pelgrims, zoekers naar inspiratie op onze weg door het leven. Peter: „Jij, Joop, gaat als pelgrim naar Taizé om je daar als christenmens te ‘voeden’. Ik kan niet zonder mijn jaarlijkse reis naar Israël. Ik vind het prachtig mensen te vertellen over de cultuur van het land en met hen in de voetsporen van Jezus te gaan. En als we in de open lucht bij de Kerk van de Zaligsprekingen, dicht bij de plek van de broodvermenigvuldiging eucharistie vieren, sta ik nog dichter bij Jezus dan mijn gevoel me dat altijd al ingeeft.”

ben present.” „Het afgelopen jaar hebben we met ongeveer 100 klussen heel veel mensen geholpen. Dit prachtige interkerkelijke initiatief laat zien dat we gemeenschappelijk bruggen kunnen slaan tussen kerk en samenleving. In de katholieke theologie hangt geloof samen met gemeenschap. Dit is voor mij als gemeenschapsmens belangrijk, want we weten al uit het scheppingsverhaal dat het niet goed is voor de mens alleen te zijn.” Joop Kraan Foto’s: Giovanni Tunzi

Jongerengroep Impulz in 2016 met de pastoors Ambting en Jansen naar de Wereldjongerendagen in Krakau.

Gemeenschapsmens Aan het eind van ons gesprek komen we nog een keer op de groep Present, die zich manifesteert als makelaar in hulp. Bij hulpvragen vindt Present in scholen, kerken, bedrijven en verenigingen vrijwilligers die graag het shirt aantrekken: „Ik 5


Parochie Maria Laetitia

Torentje, torentje bussekruit

Radio Maria

Vastenactieproject 2017 Lumen Valley Togo

Middengolf AM 675 Radio Maria zendt 24 uur per dag katholieke programma’s uit. De best beluisterde onderdelen zijn die met gebed. Er is veel afwisseling met christelijke en klassieke muziek. Dagelijks is de H. Mis om 9.00 uur. U kunt het rozenkransgebed beluisteren, maar ook zelf live meebidden of een eigen intentie opgeven via tel. 0736872001. De zender is een steun voor degenen die het moeilijk hebben. Folders liggen achter in de kerk. Adres: Radio Maria, Postbus 5054,5201 GA ’s Hertogenbosch, www.radiomaria.nl

Ballonnen voor kids

Onze Parochie Maria Laetitia steunt de komende vastentijd een bijzonder project in het West-Afrikaanse land Togo. In het noorden van het land, waar meer dan 70 procent van de mensen geen werk heeft, zijn de Broeders van St. Jan een project gestart om werkloze jongeren te scholen en aan duurzaam werk te helpen. Want zonder werk heb je geen eten, geen geld voor de dokter, kun je niet trouwen en kinderen krijgen en is er geen toekomst voor je.

W. Bolwerk

Bedevaart naar Banneux Het bisdom Utrecht organiseert samen met de diverse regio’s binnen het bisdom, zo ook onze regio, regio Gelderland-Oost, een vijfdaagse bedevaart naar de maagd der armen in Banneux N.D., een plaatsje in de Belgische Ardennen, waar Maria verschenen is aan Mariëtte Beco en wel van: - vrijdag 26 mei tot en met dinsdag 30 mei 2017 - vrijdag 6 oktober tot en met dinsdag 10 oktober 2017 Graag willen wij u uitnodigen om kennis te maken met de eenvoud, maar tegelijkertijd met de diepe rijkdom van Banneux. Tijdens de vijfdaagse bedevaart gaat er een speciaal team bestaande uit priester(s), een arts, verpleegkundigen, ziekenverzorgers, helpsters en brancardiers met u mee, zodat u goed verzorgd bent. Er zijn voldoende voorzieningen in de Hospitaliteit in Banneux aanwezig, ook als u van een rolstoel gebruik moet maken. Behalve tijd voor gebed, rust en bezinning zijn er ook voldoende momenten voor gezelligheid en ontmoeting met andere mensen. Voor opgave en verdere informatie over de kosten en het programma kunt u contact opnemen met: - Thea van Houten, telefoonnummer: 0316 - 22 59 73. - Anneke Koenders, telefoonnummer: 0315 - 32 71 97.

Voor wie is deze reis speciaal bestemd?

Deze vijfdaagse bedevaart is speciaal voor zieken, voor mensen die rolstoelafhankelijk zijn en voor ouderen, maar ook anderen zijn welkom. De organisatie, door inzet van vele vrijwilligers, is zodanig dat de bedevaartganger optimaal aan alle activiteiten mee kan doen.

Hoe gaan we er heen en wat kost het?

De reis wordt gemaakt per bus en de deelnamekosten bedragen rond de 305,00 euro. In dit bedrag zijn alle kosten, zoals die van heen- en terugreis en verblijf en begeleiding, begrepen.

Pastorale weekwacht

Wanneer u dringend pastorale zorg nodig hebt, zoals ziekenzalving of ziekenzegen, kunt u via telefoonnummer 0315 - 82 03 99 daarvoor contact krijgen met een van de pastores. Uitvaartondernemers melden bij de weekwacht een overlijden en bespreken wensen rondom een uitvaart. Op de website vindt u meer informatie rondom een uitvaart: www.maria-laetitia.nl/uitvaart 6

Het project wordt mede opgezet door de goede kennis en collega van diaken Jan van Heugten, Jouke Schat. Zijn vrouw Cécile is als arts werkzaam in Togo. Gedurende de vastentijd zullen er acties worden gehouden in de verschillende geloofsgemeenschappen en scholen van onze parochie. Het kan ook zijn dat u een vastenactiezakje aantreft in de Vreugdebode. Als u dit project wilt steunen, lever dan de zakjes in bij uw kerk of in de brievenbus van het secretariaat. Ik kan het u van harte aanbevelen en weet dat de gelden goed terechtkomen. Uw bijdrage, hoe gering ook, geeft uiting aan ons christen-zijn en ons streven naar gerechtigheid en vrede in de wereld In de viering van 12 maart 2017, de tweede zondag van de 40-dagentijd, zal Jouke mee assisteren in de eucharistieviering om 10.30 uur in de OLV Tenhemelopneming in Doetinchem en zal hij het project nader toelichten. Voor meer informatie raadpleeg: http://lumenvalley.org/vastenactie2017 Diaken Jan van Heugten

Vorming & Toerusting - Lezing van drs. Hans Hillen: ‘God vergeten’. Gedachten over de mens in een tijdperk van technologie. Donderdag 23 maart, Doetinchem Agenda van Ontmoeting & Inspiratie - ‘Geloof en Wetenschap’, dinsdag 28 maart, Varsseveld - ‘Jezus’ laatste woorden’, woensdag 29 maart en 5 april, Ulft - Lezing Evert van de Ven, zondag 2 april, Varsseveld - ‘Overbrugging geloof en wetenschap’, dinsdag 25 april, Varsseveld - Gedichtenmiddag, zondag 28 mei, Varsseveld - Films Café Cult, Varsseveld, 14 april ‘Paradise road’, 12 mei ‘Honig im Kopf’ Voor nadere informatie en opgave voor bovenstaande activiteiten: zie de website: www.maria-laetitia/activiteiten

Koor Liberate uit Gaanderen, nauw verbonden aan de St. Augustinus/ St. Martinusparochie, organiseert op zondag 23 april een benefietconcert voor een heel goed doel. Dit goede doel is stichting Onze Ballon, een stichting die zich op een heel bijzondere wijze inzet voor zieke kinderen. Daarover kunt u hieronder meer lezen. Ook is bijzonder te noemen de manier waarop Liberate de 23ste april invult. Maar liefst vier koren uit de regio zullen belangeloos optreden in de Gaanderense St. Augustinuskerk, namelijk U-nique Popkoor uit Azewijn, koor Mixed Emotions uit Silvolde, homomannenkoor Shansons uit Doetinchem en Koor Liberate zelf. Het korenspekrafel zal om 14.00 uur beginnen. Men hoopt op heel veel bezoekers. Tussen de kooroptredens door vertellen mensen van de Stichting Onze Ballon over hun werk. De middag zal worden afgesloten met een loterij waarbij een heuse ballonvaart te winnen valt. Al met al voor iedereen een leuke middag met voor elk wat wils.

Het goede doel: zieke kinderen blij maken.

De Stichting Onze Ballon biedt ernstig zieke kinderen, samen met een familielid of vriendje/vriendinnetje, een gratis ballonvaart aan. Om eens even niet ‘ziek’ te zijn en een geweldig avontuur te beleven. „Die lachende gezichtjes, die stralende ogen… dat is wat ouders zo graag vaker willen zien! Wij kunnen met deze spannende ballonvaart in ieder geval de kinderen even hun ziekte laten vergeten. En vaak krijgen kinderen door deze ervaring zo’n ‘boost’ dat ze er weer flink tegen kunnen. We horen regelmatig van artsen dat er na die tijd dingen gebeuren die ze nooit voor mogelijk hadden gehouden. Een kindje had volgens de artsen nog maar een à twee weken te leven. Na de ballonvaart heeft het kindje nog drie maanden geleefd (zonder veel pijn en met veel blijdschap)! Na de ballonvaart had een kind alle waarden zo goed dat ze eindelijk geopereerd kon worden! Na de ballonvaart had een jongetje zoveel meer zelfvertrouwen dat hij de wereld weer aankon en zijn genezing sprongen vooruit ging!” De entree voor dit benefietconcert bedraagt 5 euro. Dit is inclusief koffie/thee/drankje/cake en jas. De opbrengst van de entreegelden, de opbrengst van de loterij en een deel van de consumptie gaan naar Stichting Onze Ballon. Koor Liberate nodigt u van harte uit voor deze mooie middag.

Communicatie: Vreugdebode, website, Facebook Voor u ligt het tweede nummer van de Vreugdebode. Het eerste nummer is goed ontvangen. De redactie heeft enkele verbeterpunten ontvangen en besproken. We hebben de opmaak op enkele punten aangepast. Blijft u ons feedback geven over het blad en natuurlijk: lever uw kopij aan bij de correspondenten. Achter de schermen wordt gewerkt aan de vernieuwing van de website: www.maria-laetitia.nl. De komende maanden wordt informatie vanuit de locaties daarop geplaatst. Lokaal nieuws en lokale activiteiten kunt u er dus ook vinden. Rechtsboven op de homepage staat een gele knop waarmee u contact maakt met Facebook. U kunt de parochie volgen op www.facebook.com/ParochieMariaLaetitia. Allemaal manieren om met elkaar in contact te zijn en op de hoogte te blijven van parochieactiviteiten.

VREUGDEBODE 02 MAART - APRIL - MEI 2017

Naar nieuw! Op 2 februari, het feest van Maria Lichtmis, werd in een plechtige Eucharistieviering in de kerk van OLV-Tenhemelopneming te Doetinchem stilgestaan bij de fusie tussen de parochies H.H.Maria en Laurentius en De Verrijzenis. De nieuwe parochie draagt de naam Maria Laetitia, Maria Vreugde. De viering werd voorgegaan door Kardinaal Willem Eijk, motor achter de sanering van kerkgebouwen en geloofsgemeenschappen. Een sanering die opgelegd wordt, weinig warmte en begrip toont en voornamelijk geënt lijkt te zijn op bezuinigingswoede. Dubbel gevoel De viering gaf een dubbel gevoel. Enerzijds de pijn van het verlies van “wat was” en anderzijds de vreugde van het ontstaan van “nieuw”. De pijn van het verlies van zelfstandigheid en de samenvoeging van locaties is nog nauwelijks weggeëbd. Bij velen zit de pijn nog diep. Zoveel jaren het oude vertrouwde gewend geweest: elke week naar de Latijnse mis, de eigen kerk, de eigen pastoor, het eigen kerkbestuur. Een berichtje naar de pastorie en de kapelaan of pastoor stond op de stoep. Verandering Het 2e Vaticaanse Concilie versnelde de op gang gekomen veranderingen. De voertaal in de mis werd Nederlands. Het aantal priesters nam schrikbarend af. Elke aanvraag voor bezoek van een priester kon niet meer gehonoreerd worden. Niet elke locatie kon meer beschikken over een “eigen” kerk. Pastorale werkers deden hun intrede. Woord en Communievieringen door leken kwamen tegemoet aan het op locaties wegvallen van Eucharistievieringen. Opgeleide Uitvaartgeleiders werden ingeschakeld bij uitvaarten en crematies. En er heeft per 1 januari 2017 al weer een nieuwe verandering plaatsgevonden: de regioparochie Maria Laetitia. En dat doet bij mij de vraag rijzen: wanneer dient de volgende samenvoeging zich aan? Indikking Ja, natuurlijk, ik begrijp de noodzaak tot indikking wel. Er zijn te weinig professionele voorgangers. De vergrijzing van een groot deel van de huidige kerkgangers zal toenemen. De terugloop van vrijwilligers wegens leeftijd en desinteresse bij het kerkelijk gebeuren is merkbaar. Het aantrekken van opvolging bij vacatures is bijna problematisch. Kerkgebouwen worden gesloten. Kortom een situatie waarbij we afstand moeten doen van gewoontes en verworvenheden, van wat was. We zullen door moeten, naar nieuw. Hoe verder Bovenstaande feiten dwingen ons na te denken over: hoe verder. Dit schept mogelijkheden voor een nieuwe kerk met een andere kleur. De kerkgaande grijze golf sterft uit en het aantal professionele voorgangers lijkt zich vooralsnog niet uit te breiden, sterker nog, dat aantal zal de komende jaren slinken wegens functioneel leeftijdsontslag. Dat maakt dat de taak van de kostbare vrijwilligers er niet minder op wordt. Velen lopen reeds op de tenen en kunnen er eigenlijk niets meer bij hebben net zo min als de voorgangers. En toch……………………….! Maria Laetitia, Maria Vreugde. Die vreugde zullen wij allen, parochianen, vrijwilligers en professionals, met elkaar waar moeten maken en uitdragen. Wij zullen moeten aantonen dat ook vandaag en morgen de Blijde Boodschap niet weg te denken is in onze samenleving. De hulp van Maria Laetitia zelf is daarbij onontbeerlijk. Geloven Volle kerken zullen we niet al te vaak meer meemaken. Een kerkgebouw is niet zaligmakend. En heeft Jezus zelf niet gezegd: “Waar er twee in mijn naam bijeen zijn, ben ik in hun midden.” Hij heeft niet gezegd dat daar een kerkgebouw voor nodig was. Geloven en vieren kan ook in het klein, bijvoorbeeld in de huiskamer, verenigingsgebouw, vergaderzaal of in de vrije natuur. Een kort verdiepend gesprek kan al het mosterdzaadje zijn dat zich ontwikkelt in vruchtbare bodem. Start Individualisme, polarisatie, egoïsme, woorden waarmee te pas en te onpas in de media wordt gesmeten. Woorden die vandaag de dag de politiek kenmerken: “Ieder voor zich en God voor ons allen”. Gelukkig is er een God voor ons allen. Alles overziende was de viering van 2 februari achteraf minder dubbel maar meer louterend en verhelderend. Een start naar “nieuw”. Jan Bekker

7


Parochie Maria Laetitia

Achtdaagse jongerenreis naar Israël

Wij zijn er voor u. Voor, tijdens en na de uitvaart. Ilse Huls en Ellen Wezendonk Bel ons gerust voor een afspraak als u uw uitvaartwensen met ons wilt bespreken. Monuta Achterhoek 0315 - 630 405, dag en nacht bereikbaar www.monuta.nl/ulft

In deze tweede Vreugdebode stelt een van de nieuwe bestuursleden van de Parochie Maria Laetitia zich voor. Thijs Kemperman is de naam, getrouwd met Clasien en vader van drie dochters. Inmiddels grootvader van acht kleinkinderen. Opgeleid als information manager en registeraccountant en binnenkort met pensioen. In het parochiebestuur benoemd in de functie van penningmeester. The voice of the Holy Land is de titel voor deze bijzondere reis naar het Heilige Land. Tijdens deze reis, van 17 tot en met 25 juli 2017, zullen verschillende stemmen klinken in ontmoetingen die de pelgrims zullen hebben. De bijzondere ontmoetingen met mensen, met plaatsen die bezocht worden. Ontmoetingen die je verrijken voor de rest van je leven.

Kun je deelnemen aan deze reis?

Gezellig even bijkletsen in onze brasserie? St. Jorisplein 14 7061 CN TERBORG T +31(0)315 39 71 39 www.deroodeleeuw.com

De Roode Leeuw. Het moment is daar.

Van de bestuurstafel

Aan deze bedevaart kunnen jongeren deelnemen die goed ter been zijn en tussen de 16 en 30 jaar zijn. De reissom is vanaf 999 euro per persoon inclusief vliegreis, vervoer, zeven overnachtingen in verschillende driesterrenaccommodaties op basis van halfpension, cultuurhistorische en pastorale begeleiding door pastoor Peter Ambting en pastoor Gerben Zweers. Meer informatie: Pastoor Peter Ambting; e-mail: p.ambting@mlparochie.nl.

Samen op bedevaart naar Lourdes van 9 t/m 14 mei 2017 Een 6-daagse pelgrimsreis naar die bijzondere plek aan de voet van de Pyreneeën, Lourdes, waar wonderlijke dingen zijn gebeurd aan Bernadette. De onbevlekte ontvangenis, Maria, is aan haar verschenen. Pelgrimeren sluit aan bij onze persoonlijke levens- en geloofsweg. Een bezoek aan Lourdes laat diepe sporen na. Veel mensen vinden er troost, bemoediging en kracht in hun ziek-zijn. Samen vieren, bidden, stil zijn én ontspannen met betekenisvolle ontmoetingen. Er zijn nog plaatsen vrij in onze parochiegroep. Diaken Cor Peters zal een van de begeleiders van deze reis zijn. Informatie en aanmelding bij een van de contactpersonen: - Mia Otten, Gendringen, tel. 0315 - 38 62 09 - Corry Berendsen, Dinxperlo, Tel. 0315 - 65 19 26 - Ben Donderwinkel, Silvolde, tel. 0315 - 32 74 02 - Ans Liefrink, Doetinchem, tel. 0314 - 32 36 26 - Diaken Cor Peters, tel. 06 - 51 03 65 79

Voorheen ben ik actief geweest als voorzitter van de beheercommissie van De Wingerd en deed ik eens per maand de klaarzetdienst. Een mooie en waardevolle periode waarin de besturen van de katholieke en protestantse kerk eigenaar waren van het moderne kerkgebouw. Het zijn turbulente tijden geweest en het zal ook in de toekomst lastig worden om de eenheid binnen de parochie te realiseren en te handhaven. Het sluiten van kerken draagt natuurlijk niet bij aan de saamhorigheid, maar is onvermijdelijk in een tijd waarin het aantal parochianen gestaag afneemt en we toch met een sluitende begroting willen werken. Deze bestuursklus neem ik over van twee voorgangers die het boekjaar 2016 nog samen afronden. Voor 2017 dus nieuwe kansen. Samen met Joyce, onze administrateur, heb ik gekozen voor een update van het boekhoudprogramma. Verder zal er, wat betreft de administratie, niet zoveel veranderen, omdat we als parochie gebonden zijn aan kerkelijke en burgerrechtelijke regels. Op locaties waar dat nodig is, zal het actueel maken van onze parochianenadministratie in 2017 met hoge prioriteit worden opgepakt. Als manager ben ik gecharmeerd van Stephen Covey. Hij heeft enkele boeken geschreven, waaronder een boek over de zeven eigenschappen van goed leiderschap. Het gaat daarbij voornamelijk over het nemen van leiding over je eigen activiteiten. Thema’s als: ‘begin bij het begin’, ‘werk met je einddoel voor ogen’, ‘zorg dat er voor iedereen iets te winnen valt’, ‘belangrijke zaken eerst’, ‘blijf jezelf ontwikkelen’ en ‘eerst begrijpen en dan begrepen worden’ spreken me zeer aan. Vooral die laatste eigenschap vind ik belangrijk. Het houdt in dat je vooral met een open mind luistert naar je gesprekspartner en probeert om jezelf in zijn of haar situatie te verplaatsen. Pas dan merk je of je op dezelfde golflengte zit en heeft een eigen betoog zin. Inmiddels zijn Ben Preijer en ik gestart met een rondje langs de locatieraden. Er zijn behoorlijk wat thema’s die het bepreken waard zijn en het is goed om kennis te maken met mensen die, vanuit hun eigen locatie, ook de schouders willen zetten onder onze nieuwe parochie. Ik kan inschatten dat de keuzes die het parochiebestuur maakt niet altijd dezelfde zullen zijn als die welke de locatieraden gemaakt zouden hebben. In goed overleg en vanuit verschillende verantwoordelijkheden zullen we elkaar best weten te vinden. In elk geval ben ik bereid om de keuzes die ik als penningmeester maak, uit te leggen aan ieder lid van de locatieraad die daarbij betrokken is. Het is aan het nieuwe bestuur om de synergie met de 16 locaties en locatieraden verder vorm te geven. Ik vertrouw op een vruchtbare samenwerking met de andere parochiebestuurders en de leden van de locatieraden. Thijs Kemperman, penningmeester

VREUGDEBODE 02 MAART - APRIL - MEI 2017

9


Parochie Maria Laetitia

Start Parochie Maria Laetitia – Theo Tomesen onderscheiden Donderdag 2 februari, tijdens het Feest van de Opdracht van de Heer in de Tempel, ofwel Maria Lichtmis, vierden we in de Paskerk in Doetinchem de start van onze nieuwe Parochie Maria Laetitia. Bijzonder was dat kardinaal Eijk voorging in deze eucharistieviering. Waarom de aartsbisschop naar de Achterhoek was afgereisd, bleek aan het eind van de viering. Theo Tomesen kreeg een hoge pauselijke onderscheiding, waarmee hij zich voortaan Ridder in de Orde van Sint Sylvester mag noemen. Na een woord van welkom voorafgaand aan de viering, begon de liturgie waarin de kardinaal hoofdcelebrant was en het pastoraal team assisteerde. De kaarsenprocessie aan het begin van de viering, vanwege Maria Lichtmis, gaf een sfeervol begin aan de eucharistieviering. Een groot koor, met zangers en zangeressen vanuit de hele parochie, onder leiding van Cindy Gregoor en Anita Simmes op het orgel, zorgde voor de kerkmuziek tijdens deze viering. Kardinaal Eijk verbond in zijn preek het feest van de Opdracht van de Heer met het sacrament van de doop, waardoor wij in zekere zin ook aan God zijn opgedragen. „De kaarsen, ontstoken aan het begin van de viering, symboliseren het licht van het geloof dat ons bij de doop wordt doorgegeven.” Als gelovigen zijn we geroepen om dit licht verder te dragen en door te geven. Aan het eind van de viering sprak pastoor Ambting een woord van dank uit naar alle vrijwilligers, teamleden en bestuurders die hebben bijgedragen aan het tot stand komen van de fusie. Heel in het bijzonder werden de vertrekkende bestuurders van de Maria en Laurentiusparochie en De Verrijzenis Parochie bedankt voor hun inzet. Marie José de Dreu-Westerveld, Johan Hermans en Ton Lankveld kregen als dank voor hun inzet als bestuurder een cadeau aangeboden. Toen de aandacht naar Theo Tomesen uitging, gaf de pastoor het woord aan de kardinaal, die met het verheugende nieuws kwam dat Theo zich na de viering Ridder in de Orde van Sint Sylvester mocht noemen. Dat Theo en zijn vrouw Trees compleet verrast waren, viel van de gezichten af te lezen. De enorme staat van dienst van Theo in het kerkelijke vrijwilligerswerk werd beloond met een hoge pauselijke onderscheiding. Aansluitend aan de viering was er een receptie in het Graafschapcollege. En waar de organisatie aanvankelijk bang was mensen te verliezen door de loopafstand, bleken veel aanwezigen zich naar de school te begeven voor een gezellige nazit.

10

Een greep uit het vrijwilligerswerk van Theo Tomesen: Theo was meer dan 25 jaar bestuurslid van achtereenvolgens verschillende parochiebesturen in het aartsbisdom Utrecht. Hij was betrokken bij samenwerkingsprocessen en een fusie van parochies binnen Zuidwest-Twente. Sinds 2010 was hij betrokken bij de Maria en Laurentiusparochie in zijn geboortestad Doetinchem, waar hij bij de inrichting van de financiële en secretariële administratie een belangrijke rol speelde. Bij het fusieproces tussen de HH. Maria en Laurentiusparochie en De Verrijzenisparochie nam Theo Tomesen een voortrekkersrol op zich. Nadat hij eerst Dekenaal Financieel Adviseur was binnen het dekenaat Twente, was hij sinds 2008 Diocesaan Financieel Adviseur (DIFA) van het aartsbisdom Utrecht. Voorafgaand aan zijn carrière als parochiebestuurder is Theo Tomesen zo’n tien jaar actief geweest als bestuurder van het RK schoolbestuur in Goor. Op de werkvloer zet hij zich, samen met zijn vrouw Trees, in voor de kerkpoetsgroep in Goor. Theo is administrateur van de RK begraafplaats in Goor.

Hoorzitting onttrekking aan de eredienst H. Martinuskerk Megchelen Het parochiebestuur van Parochie Maria Laetitia heeft het voornemen om de RK Kerk van H. Martinus te Megchelen te sluiten voor katholieke erediensten. Hieraan voorafgaand zal de bisschop toestemming moeten geven om de kerk aan de eredienst te onttrekken. In verband met deze onttrekking heeft het parochiebestuur een kerkrechtelijke procedure te doorlopen. Onderdeel daarvan is dat de parochianen de gelegenheid krijgen om in een hoorzitting hun eventuele bezwaren kenbaar te maken tegen de sluiting van hun kerk. Tijdens deze hoorzitting zal het parochiebestuur het voorgenomen besluit nader toelichten en vervolgens de parochianen van de H. Martinusgemeenschap de gelegenheid geven hun eventuele bezwaren kenbaar te maken. Een hoorzitting is géén discussie- of inspraakavond, maar heeft de bedoeling om de eventuele bezwaren die er leven, te inventariseren en zorgvuldig vast te leggen. Die bezwaren worden dan, samen met het verzoek van het parochiebestuur om de H. Martinuskerk aan de eredienst te onttrekken, naar de bisschop gestuurd. Op deze wijze kan de bisschop zich een goed beeld vormen en een gewogen besluit nemen. Hierbij nodigt het parochiebestuur de leden van de locatieraad en de gelovigen van de geloofsgemeenschap H. Martinus Megchelen uit voor de hoorzitting op: Donderdag 30 maart 2017, aanvang 20.15 uur in café Jan ter Voert (kleine zaal).

Jezus’ laatste woorden

Op initiatief van bestuurslid Marjan Hakvoort was er gezorgd voor kleine gebakjes met als afbeelding het nieuwe parochielogo. Vooral dankzij het geweldige werk van vrijwilligers, ook uit verschillende geloofsgemeenschappen, mogen we terugkijken op een mooie viering en een plezierige nazit.

Op weg naar Pasen overwegen we in twee bijeenkomsten Jezus’ laatste woorden aan het kruis. De eerste avond staan we stil bij: „Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?” en de tweede avond bij: „Vader, in uw handen leg ik mijn geest.” Ook vandaag wordt in eenzaamheid en verlatenheid Gods afwezigheid doorleefd, in stilte, in gebed, in wanhoop en in overgave. We staan stil bij Jezus’ laatste woorden aan het kruis en delen onze ervaringen met elkaar. U bent van harte welkom op: Dinsdag : 28 maart en 4 april Tijd : 19.30-21.00 uur Plaats : OLVrouw, Doetinchem Woensdag : 29 maart en 5 april Tijd : 19.30-21.00 uur Plaats : Petrus en Pauluskerk, Ulft

Aanmelding

U kunt u telefonisch of per e-mail opgeven voor de activiteiten op het volgende adres: Secretariaat locatie OLV Tenhemelopneming. Tel. 0314 - 39 10 91 (maandag, woensdag en vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur). E-mail: rkdoetinchem@mlparochie.nl. Voor de activiteiten in de Petrus en Pauluskerk in Ulft kunt u zich ook aanmelden bij pastor Berrie Daalhuizen. E-mail: b.daalhuizen@mlparochie.nl. VREUGDEBODE 02 MAART - APRIL - MEI 2017

Pastorale column door Cor Peters Op weg naar Pasen en verder gaan… Het is voorbij. Wat is voorbij? De dood is voorbij gekomen, Het licht is nu aanwezig, In plaats van de dood is er licht. Licht dat lichter is dan licht, de ogen van je hart zien als nog nooit, het leven is vol – ledig vol, Christus is waarlijk opgestaan. (Werkgroep Liturgie Heeswijk) Het is een oud gebruik om toe te leven naar Pasen in het gezin, in de kerk, persoonlijk en samen met anderen. Wanneer de veertig dagen naar Pasen beginnen, laten we carnaval achter ons, de blik in de lachspiegel: wie ben ik? wie zou ik willen zijn? Aswoensdag zet een toon voor die veertig dagen met een boodschap van omkeer, door vasten, gebed en delen met de minsten. Een afwenden van alles wat ons gevangen houdt. Een uitnodiging om ons persoonlijke leven en ons samenleven onder ogen te zien. Is er een verlangen in je naar een ander, beter leven? Vertrouw je toe aan de bevrijdende kracht van Gods liefde en nabijheid. Veertig dagen van voorbereiding op hét intense gebeuren van Pasen, met Jezus gaan we op weg naar Jeruzalem. De woestijn door, een onmogelijke plek, uithouden en volhouden. De weerbarstigheid die we in ons persoonlijk leven en in de samenleving ondervinden. Chaos, onzekerheid, angst, hoe moet het verder… gevoelens en vragen die velen van ons in deze tijd ook bezighouden. Welke keuzes maak ik en waar laat ik mij door leiden? Speelt gelovig vertrouwen op God, Bevrijder, Licht en Leven, de Vader van Jezus Christus een rol, is dat een fundament voor mijn leven? Koning Jezus trekt Jeruzalem binnen, bejubeld als een vorst. Niet een koning zoals wij mensen die ons bedenken. Op een ezel, dicht bij de grond, op ooghoogte tussen de mensen. In alle eenvoud, dat is Jezus ten voeten uit. Zo gaat Hij met zijn vrienden het Pesach vieren. Het wordt een avond van stille dienstbaarheid. Jezus gaat door de knieën en wast zijn leerlingen de voeten en aan tafel breekt Hij brood en laat de beker wijn rondgaan: „Dit is Mijn leven, Mijn liefde voor jullie; blijft dit doen om aan Mij te denken.” Jezus gaat de nacht van verraad in. Blijf bij Mij en waak hier met Mij, waak en blijf bidden. Jezus wordt veroordeeld en de kruisdood wordt zijn lot. Goede Vrijdag wordt afdalen tot op de bodem van jezelf, je geeft wat je hebt en wie je bent. Maar God blijft trouw. Licht en leven sterker dan alle doodse duisternis van deze wereld. We nemen veertig dagen om ons voor te bereiden in eenvoud, sober en in gelovig vertrouwen dat kwade machten, het duister niet zullen overwinnen. Dat wordt zichtbaar als het licht van de nieuwe morgen opgaat, het lege graf. Pasen: een nieuw begin van leven dat verder gaat. Ga op weg en durf in gesprek, ontmoeting, in samen werken en bidden de Verrezen Heer te herkennen. Van harte wens ik u, mede namens mijn collega’s, een zalig Pasen. Diaken Cor Peters

11


Parochie Maria Laetitia Zorgcentra Croonemate Doetinchem 3e vrijdag v. d. maand Het Weerdje Doetinchem 1e woensdag v. d. maand Schavenweide Doetinchem 2e donderdag v. d. maand Den Ooiman (verpleeghuis) Doetinchem Verzorgingshuis ‘Pelgrim’ Gaanderen

Antonia Terborg

Debbeshoek Ulft

Den Es Varsseveld Schuylenburgh Silvolde

Zorgcentrum Maria Magdalena Postel Gendringen

Kerklocaties H. Martinus Etten

OLV. Tenhemelopneming/H. Geest Doetinchem

Overig Biechtgelegenheid H. Antonius en P & P Ulft H. Mauritius Silvolde De Goede Herder Dinxperlo H. Martinus Gendringen

12

Doordeweekse vieringen maart t.e.m. mei 2017 vrijdag 17 maart 19.00 uur Communieviering J. Visser vrijdag 21 april 15.00 uur Oecumenische Paasviering mw. A. van der Heiden/J. Visser vrijdag 19 mei 19.00 uur Communieviering J. Brugman woensdag, 12 april 15.00 uur Oecumenische Paasviering mw. M. Storteler en mw. A. van der Heiden woensdag, 3 mei 15.00 uur Eucharistieviering M. Smits/aansluitend ziekenzalving donderdag 23 maart 15.00 uur Oecumenische viering mw. A van der Heiden donderdag 13 april 19.00 uur Oecumenische Paasviering mw. V. Schrover en mw. A van der Heiden donderdag 11 mei 15.00 uur Communieviering J. Brugman zondag 19 maart 10.00 uur Communieviering V. Schrover zondag 9 april 10.00 uur Communieviering Palmzondag V. Schrover zondag 16 april 10.00 uur Communieviering V. Schrover zaterdag 11 maart 15.00 uur woord- en communieviering J. Brugman zaterdag 25 maart 15.00 uur woord- en gebedsviering M. Storteler zaterdag 15 april 15.00 uur Paasviering J. Brugman/M. Storteler zaterdag 29 april 15.00 uur woord- en gebedsviering M. Storteler zaterdag 13 mei 15.00 uur woord- en communieviering J. Brugman zaterdag 18 maart 15.00 uur woord- en communieviering M. Jansen zaterdag 25 maart 15.00 uur woord- en communieviering V.d. Munckhof zaterdag 1 april 15.00 uur woord- en communieviering A. Pelgrim zaterdag 8 april 15.00 uur Palmpasen V.d. Munckhof donderdag 13 april 18.00 uur Witte Donderdag A. Pelgrim vrijdag 14 april 15.00 uur Goede Vrijdag M. Jansen zaterdag 15 april 15.00 uur Paaszaterdag V.d. Munckhof zaterdag 22 april 15.00 uur woord- en communieviering A. Pelgrim zaterdag 29 april 15.00 uur woord- en communieviering V.d. Munckhof zaterdag 6 mei 15.00 uur woord- en communieviering A. Koenders zaterdag 13 mei 15.00 uur woord- en communieviering V.d. Munckhof zaterdag 18 maart 18.30 uur woord- en communieviering M. Jansen zaterdag 25 maart 18.30 uur woord- en communieviering V.d. Munckhof zaterdag 1 april 18.30 uur woord- en communieviering A. Pelgrim zaterdag 8 april 18.30 uur woord- en communieviering V.d. Munckhof donderdag 13 april 18.00 uur woord- en communieviering V.d. Munckhof vrijdag 14 april 18.00 uur woord- en communieviering Kl. Gebbink zaterdag 15 april 18.00 uur Paasviering V.d. Munckhof zaterdag 22 april 18.30 uur woord- en communieviering A. Pelgrim zaterdag 29 april 18.30 uur woord- en communieviering V.d. Munckhof zaterdag 6 mei 18.30 uur woord- en communieviering A. Koenders zaterdag 13 mei 18.30 uur woord- en communieviering V.d. Munckhof zondag 9 april 10.00 uur woord- en communieviering V.d. Munckhof zondag 14 mei 10.00 uur woord- en communieviering V.d. Munckhof woensdag 15 maart 16.30 uur woord- en communieviering V.d. Munckhof woensdag 22 maart 16.30 uur woord- en communieviering A. Morsink woensdag 29 maart 19.00 uur Oecumenisch V.d. Munckhof woensdag 5 april 16.30 uur woord- en communieviering V.d. Munckhof woensdag 12 april 16.30 uur Eucharistieviering A. Morsink zaterdag 15 april 16.30 uur Paasviering V.d Munckhof woensdag 19 april 16.30 uur Eucharistieviering A. Morsink woensdag 26 april 16.30 uur woord- en communieviering V.d Munckhof woensdag 3 mei 16.30 uur woord- en communieviering V.d Munckhof woensdag 10 mei 16.30 uur Eucharistieviering A. Morsink woensdag 17 mei 19.00 uur Oecumenisch Ds. Vd Velde-Meijer woendsdag 15 maart 10.00 uur Eucharistieviering M. Smits woensdag 22 maart 10.00 uur Eucharistieviering M. Smits woensdag 29 maart 10.00 uur Eucharistieviering M. Smits woensdag 5 april 10.00 uur Eucharistieviering M. Smits woensdag 12 april 10.00 uur Eucharistieviering M. Smits woensdag 19 april 10.00 uur Eucharistieviering M. Smits woensdag 26 april 10.00 uur woord- en communieviering A. Koenders woensdag 3 mei 10.00 uur Eucharistieviering M. Smits woensdag 10 mei 10.00 uur Eucharistieviering M. Smits woensdag 17 mei 10.00 uur Mariaviering A. Koenders elke dinsdag 19.00 uur Eucharistieviering P. Ambting dinsdag 25 april 19.00 uur woord- en communieviering J. Brugman dinsdag 2 mei 19.00 uur woord- en communieviering J. Visser elke woensdag 19.00 uur Eucharistieviering P. Ambting woensdag 12 april geen viering woensdag 26 april 19.00 uur woord- en communieviering J. Brugman woensdag 3 mei 19.00 uur woord- en communieviering J. Brugman elke vrijdag 10.00 uur Eucharistieviering P. Ambting vrijdag 14 april geen Eucharistieviering om 10.00 uur vrijdag 28 april geen viering vrijdag 5 mei geen viering Ná de Eucharistieviering van donderdag 13 april om 19.00 uur Ná de kruisverering van vrijdag 14 april om 19.00 uur elke vrijdag 9.30 uur Eucharistieviering M. Smits elke donderdag 9.30 uur Rozenkransgebed elke 1ste woensdag 18.30 uur woord- en communieviering/Rozenkransgebed in mei en okt. iedere woensdag elke laatste vrijdag 11.00 uur woord- en communieviering elke vrijdag 15.00 uur Openkerk met uitstelling v.h. Allerheiligste Hoogfeest H. Jozef ma. 20 maart

Parochiële Caritas Instelling

Wat is PCI?

In navolging van de parochiebesturen zullen ook de Parochiële Caritas Instellingen (PCI) van de voormalige parochies De Verrijzenis en HH. Maria en Laurentius samengaan. Het werk en de aandacht voor mensen in nood blijven hetzelfde. De Parochiële Caritas Instelling (PCI) is een kerkelijke instelling die vanuit christelijke overtuiging gestalte geeft aan de opdracht van de Kerk om dienstbaar te zijn aan de samenleving door aandacht te besteden aan concrete noden van personen en groepen van personen. Dit betekent de levensweg van Jezus gaan. Voor ons is dat concreet: “dienstbaar zijn zoals Jezus dat was met betrekking tot mensen in nood en nieuw leven aanreikte”. De zeven werken van barmhartigheid, verwoord in het Mattheus Evangelie 25, 31-40, zijn een belangrijke inspiratiebron. Diaken Cor Peters is betrokken bij het Caritaswerk van Parochie Maria Laetitia.

Statushouders en het zusterhuis bij de OLV-kerk

Hulp nodig? Misschien via Caritas (PCI) - Riet Koster Telefoon: E-mail: - Frans Vreemann Telefoon: E-mail: - Forty Elbers Telefoon: E-mail: - Martin Liefrink Telefoon: E-mail: - Ben Preijer Telefoon: E-mail: - Ria Aarntzen Telefoon: E-mail: - Ans Robben Telefoon: E-mail: - Joke Wilting Telefoon: E-mail: - Elly Geurtsen Telefoon: E-mail: - Frans Ros Telefoon: E-mail: - Wilma Elfrink Telefoon: E-mail: - Maria Steentjes Telefoon: E-mail: - Wim Loeven Telefoon: E-mail:

Azewijn (Loc. H. Mattheus) 0314 - 65 22 03 pamkoster@hetnet.nl Dinxperlo (Locatie Goede Herder) 0315 - 65 14 96 f_vreemann@kpnmail.nl Doetinchem (Loc. OLV/H. Geest) 0314 - 33 55 94 hansenforty@kpnplanet.nl Doetinchem (Loc. OLV/H. Geest) 0314 - 32 36 29 martinliefrink@gmail.com Etten (Loc. H. Martinus) 0315 - 32 78 86 preijer@hotmail.com Gaanderen (Loc. H. Augustinus/H. Martinus) 0315 - 33 02 39 h.r.aarntzen@gmail.com Gendringen (Loc. H. Martinus) 0315 - 23 62 36 fam_robben@hotmail.com Megchelen (Loc. H. Martinus) 0315 - 37 74 25 j.wilting@hetnet.nl Netterden (loc. H. Walburgis) 0315 - 38 63 62 ellynetterden@gmail.com Silvolde/ Varsseveld (Loc. H. Mauritius/H. Laurentius) 0315 - 32 93 70 f.ros@hetnet.nl Terborg (Loc. H. Georgius) 0315 - 32 98 04 wilma.elfrink3@gmail.com Ulft (Loc. HH. Antonius-HH. Petrus & Paulus) 0315 - 84 21 23 mariasteentjes2010@hotmail.com Wijnbergen (Loc. H. Martinus/De Huet) 0314 - 34 13 82 wimloeven@kpnmail.com

VREUGDEBODE 02 MAART - APRIL - MEI 2017

Tijdens het Matinusweekend in november heeft de locatie van Onze Lieve Vrouw kennis gemaakt met mensen die nu in het zusterhuis actief zijn, de directie van het Graafschapcollege en statushouders die daar les krijgen. Het is mooi om te zien hoeveel statushouders tijdens pauzes rondom het zusterhuis hun pauzes doorbrengen. Een gezellige drukte. Eind december is bij gelegenheid van de oliebollenactie van de OLV-kerk gevraagd om kleding mee te brengen voor statushouders. Intussen is er de eerste kledinguitdeling geweest, namelijk zondagmiddag 29 januari. Het wordt georganiseerd door AMO (Arabisch Midden-Oosten), een stichting die de belangen van statushouders behartigt. Mensen die de kledingwinkel van de Kruisberg hebben gerund, hielpen mee. Er was een groot aanbod van velerlei kleding, ook van schoenen. De bedoeling is om eens per maand, op zondag, zo’n kledinguitdeling te laten plaatsvinden. Naast dit initiatief zijn er meer mogelijkheden voor statushouders om hier thuis te geraken. De Stichting Welkom in Doetinchem, die eerder actief was in de Kruisberg, heeft een plan om buddy’s aan statushouders te koppelen. Hiervoor hebben zich 19 vrijwilligers opgegeven. De buddy’s kunnen in gesprek gaan, maar ook samen iets ondernemen, zoals samen een maaltijd klaarmaken. Naast dit project geeft ook Present de mogelijkheid om zulke contacten met statushouders te krijgen. Zij hebben een wat strengere aansturing, het doel is hetzelfde: dat statushouders zich hier thuis gaan voelen. Walter Rovers

Kerstcollecte De extra kerstcollecte in de kerken van de vroegere Maria & Laurentiusparochie heeft bijna 3.000 euro opgebracht. De helft ervan is overgemaakt naar de Voedselbank Doetinchem; de andere helft is bestemd voor voedsel in Aleppo in Syrië. Zo zijn er veel mensen geholpen, hier en daar. Hartelijk dank voor uw gaven, mede namens degenen die het ten goede komt. 13


Azewijn - Petrus en Paulus Ulft - Varsselder

Tomesen Humanitair begeleidster

Onze uitvaartverzorgers

Ans Masselink

Ton de Jong

Ank Horstink

Dela of Monuta verzekerd? GUV Tomesen kan ALTIJD de uitvaart verzorgen ZONDER MEERKOSTEN!

Carla Lammers

Fiscaal voordelig uw uitvaartverzekering sluiten, rechtstreeks en zonder kosten? Ook dat kan via GUV Tomesen!

Uitvaartverzekering Uitvaartverzorging Crematorium

Aannemingsbedrijf

uwen o r t r e v is n e w u o B

BEL 0315 - 33 05 96 www.guv.nl/tomesen

Berichten

Tussenbalans

Communie thuis: Overlijden:

Op het moment van dit schrijven (19 februari) is men volop bezig met de verwerking van alle binnengekomen antwoordenveloppen. Dus kunnen we u slechts een tussenbalans geven. Allereerst moeten we alle medewerkers (administratie en lopers) heel hartelijk danken voor het vele werk. Alles was op tijd klaar voor de start. We hebben nu ca. 80% van de enveloppen binnen. Dat levert ca. 90% van het bedrag van vorig jaar op. Dus ook alle goede gevers worden heel hartelijk bedankt. Zonder uw hulp kan onze geloofsgemeenschap niet goed functioneren. Heel tevreden? Niet helemaal, want nog niet iedereen heeft de envelop ingeleverd. Bovendien heeft een aantal personen aangegeven de brief in de bus te doen. Wij vertrouwen daar helemaal op. Als alle nog te ontvangen enveloppen het huidige gemiddelde bedrag bevatten, dan gaan we over ons streefbedrag heen. Op naar de € 35.000,00. Beste mensen, de brievenbus wordt regelmatig geleegd. Er kunnen dus vele volle enveloppen in. Laat ons slagen in ons streven. Tot slot nog een opmerking van de budgethouder. De voorbereidingen waren vlak voor de Kerst klaar en dan gaat alles naar de drukker. Dat betekent dat de budgethouder niet het meest actuele financieel jaaroverzicht kàn geven. Wel was voor de duidelijkheid de begroting 2017 bijgevoegd.

Elke eerste vrijdag van de maandag, info Annie Westerveld De uitvaartondernemer neemt contact op met de weekwacht, die op zijn/haar beurt contact opneemt met de betreffende geloofsgemeenschap. Vieringen: 14 april Goede Vrijdag: Kruisweg om 15:00 uur. 20 mei Mariaviering (datum onder voorbehoud). In memoriam: Tine Winters-Delleman overleden op 13 februari op 77-jarige leeftijd. We bidden voor haar eeuwige rust en wensen haar familie veel sterkte.

Kledinginzamelactie Op zaterdag 8 april is er een kledinginzamelactie in Azewijn. U kunt dan van 09.00 tot 12.00 uur uw gebruikte kleding, schoeisel en huishoudtextiel in gesloten plastic zakken afgeven in het Portaal van de H. Mattheuskerk in Azewijn. Doet u ook mee? Voor meer informatie over Sam’s Kledingactie en de gesteunde projecten kijk dan op www.samskledingactie.nl of bellen naar 073-687 10 60.

Brief van Annie Westerveld

Coördinator werkgroep Actie Kerkbalans

In de geloofsgemeenschap Azewijn kwam de Locatieraad enkele jaren geleden met het idee om oudere inwoners van Azewijn met elkaar in contact te brengen. Met de gedachte om met elkaar in gesprek te gaan over het geloof en actuele dagelijkse gebeurtenissen. Het voorstel was om elke eerste maandag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur bij elkaar te komen in de pastorie. Warempel, zo’n 15 oudere mensen hadden zich opgegeven en meteen zat de stemming er al in, dankzij de fantastische zorg van de Locatieraad. Deze ochtend wordt ook mogelijk gemaakt door de inzet van vrijwilligers. Toen we goed en wel gewend waren, werd de pastorie verkocht. We verhuisden naar de sacristie waar het ook heel gezellig was. Maar als je ouder wordt, kom je steeds slechter de trappen op en af. De Locatieraad ging naar het bestuur van de voetbalclub Den Dam en ja hoor, ze vonden het prima! Wat was onze ontmoetingsclub dankbaar dat wij in hun bestuurskamer bij elkaar mogen komen. We gaan ook nog wel eens in de buurt op stap, zoals naar de landwinkel in Braamt, naar het Barghse Huus in ’s-Heerenberg voor een mooie film. We hebben al verschillende mensen op bezoek gehad, zoals diaken Van Heugten, mensen van Welcom, Sint en Piet al twee keer en de prins van de Vossenjagers. Nu willen we proberen om kleine stukjes film over Azewijn van mijn 25-jarige collectie vanaf 1986 te laten zien. We eindigen dit verhaal met een van de mooie uitdrukkingen van pastoor Van Hal: “Waar een of meer mensen samen zijn, daar is God in hun midden”.

Speciale vieringen

Zeddamseweg 24 • 7075 EE Etten • Tel : 0315 323 680

www.janvandulmen.nl

Vrijdag 14 april om 19.00 uur : Een woord- en gebedsviering met als thema The Passion. De voorgangers zijn uit de vrijwilligersgroep en de muziek komt van CD. Donderdag 4 mei zal er om 19.15 uur een dodenherdenking gehouden worden in en om de kerk met om 20.00 uur het taptoesignaal en de gebruikelijke 2 minuten stilte. Deze viering wordt verzorgd door het 4 en 5 mei comité. Voor meer informatie kunt u ook kijken op de dorpswebsite. N. Wissing

VREUGDEBODE 02 MAART - APRIL - MEI 2017

Versterking gevraagd Het gemengd Ulfts kerkkoor kan versterking gebruiken bij alle vier zangpartijen. We hebben een enthousiast koor met een goede dirigent en een goede organist. Voor ons Eucharistisch centrum, de Petrus & Pauluskerk, is het van belang dat iedere zondagmorgen tijdens de Eucharistieviering van 10.00 uur er een goed koor zingt. Het Ulfts kerkkoor zingt daar als regel drie keer per maand. Daarom doen wij hierbij een oproep aan mensen die graag zingen zich als nieuw lid bij ons koor aan te melden. Onze wekelijkse repetitie vindt plaats op dinsdagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur in onze kerk. Misschien is het voor zangers van kerken waar geen of weinig vieringen meer plaatsvinden een mooie gelegenheid om zich bij ons koor aan te sluiten. U bent van harte welkom bij ons koor. Auke Velthausz, secretaris, tel. 0315 – 68 11 48

Verjaardagsbloemetje stopt Jaren hebben we in onze geloofsgemeenschap Petrus en Paulus de 80-85-90-91- en 92-jarigen enz. verrast met een bloemetje met hun verjaardag. Helaas moesten we hiermee stoppen m.i.v. januari 2017. We kunnen geen vrijwilligers meer vinden die deze taak op zich willen/kunnen nemen. Voor de meeste vrijwilligers die het tot nu toe gedaan hebben, inmiddels ook op leeftijd, wordt de verplichting teveel. Ook zij hebben aangegeven om er mee te willen stoppen. Het is jammer, maar het is niet anders. Namens de geloofsgemeenschap wil ik alle wijkhoofden en subhoofden bedanken die de afgelopen jaren het bloemetje bezorgd hebben. Riet van de Pavert, lid van de locatieraad

Zie ook pagina 17 15


Parochie Maria Laetitia

Weekeindvieringen van 17 maart t.e.m. 18 maart 2017

Dopen voorjaar 2017 t.e.m. 18 juni 2017

Weekeinde

OLV. Tenh.opn./ H. Geest Doetinchem

H. Martinus /De Huet Wijnbergen/Doetinchem

H. Augustinus / H. Martinus Gaanderen

H. Martinus Etten

HH. Petrus en Paulus Ulft

H. Mauritius Silvolde

De Goede Herder Dinxperlo

H. Martinus Gendringen

Zaterdag 18 maart Zondag 19 maart 3e zondag van de Veertigdagentijd

Zo. 19 maart 10.30 uur Eucharistieviering P. Ambting Herenkoor Wijnbergen

Za. 18 maart 19.00 uur Eucharistieviering P. Ambting Monte Vino

Za. 18 maart 19.00 uur Communieviering M. Tankink Liberate

Zo. 19 maart 10.30 uur Communieviering M. Tankink Kerkkoor

Zo. 19 maart 10.00 uur Eucharistiev./M. Smits Dinxperlo-Breedenbroek Engelse mis 14.30 u./M.S

Zo. 19 maart 10.00 uur Eucharistieviering H. van Merm Kerkkoor

Za. 18 maart 19.00 uur Communieviering Parochianen Samenzang

Za. 18 maart 17.30 uur Eucharistieviering P. Ambting kerkkoor

Za. 25-3 Maria Boodschap Zondag 26 maart 4e zondag van de Veertigdagentijd

Zo. 26 maart 10.30 uur Eucharistieviering P. Ambting Gem. koor Gaanderen

Za. 25 maart 19.00 uur Communieviering C. Peters Dameskoor

Zo. 26 maart 10.30 uur Presentatieviering J. van Heugten Keithof

Za. 25 maart 19.00 uur Echaristieviering P. Ambting Kerkkoor

Zo. 26 maart 10.00 uur Eucharistieviering/KND M. Smits Kerkkoor

Za. 25 maart 17.30 uur Communievieirng C. Peters/Kerkkoor

Za. 25 maart 19.00 uur Eucharistieviering M. Smits/Dameskoor

Za. 25 maart 17.30 uur Communieviering J. Brugman kerkkoor

Zaterdag 1 april Zondag 2 april 5e zondag van de Veertigdagentijd

Zo. 2 april 10.30 uur Eucharistieviering P. Ambting In Laudem Dei

Za.1 april 19.00 uur Communieviering J. van Heugten Herenkoor

Zo. 2 april 9.00 uur Eucharistieviering P. Ambting Gemengd koor

Za. 1 april 19.00 uur EV/Presentatieviering M. Smits

Zo. 2 april 10.00 uur Eucharistieviering M. Smits Kerkkoor

Za. 1 april 17.30 uur Eucharistieviering P. Ambting Kerkkoor

Zo. 2 april 10.00 uur Communieviering J. van Heugten

Za. 1 april 17.30 uur Eucharistieviering M. Smits kerkkoor

Zaterdag 8 april Zondag 9 april PALMZONDAG

Zo. 9 april 10.30 uur Eucharistieviering/KND P. Ambting Singing Kids

Za. 8 april 19.00 uur EV/Presentatieviering M. Smits Singing Kids

Zo. 9 april 10.30 uur Communieviering J. Brugman Gemengd koor

Za. 8 april 19.00 uur Communieviering C. Peters Kerkkoor

Zo. 9 april 10.00 uur Eucharistieviering M. Smits Kerkkoor

Za. 8 april 17.30 uur Communieviering Parochianen Mixed Emotions

Za. 8 april 19.00 uur Eucharistieviering P. Ambting Herenkoor

Zo. 9 april 10.00 uur Communieviering C. Peters kerkkoor

Donderdag 13 april Witte donderdag

Do. 13 april 19.00 uur Eucharistievier./biechten P. Ambting/J. Visser RK Ettens kerkkoor

Do. 13 april 19.00 uur Eucharistieviering M. Smits/ J. v. Heugten Martinus Gendringen

Do. 13 april 19.00 uur Eucharistieviering A. Morsink/C. Peters Mixed Emotions

Vrijdag 14 april Goede Vrijdag

Vr. 14 april 16.00 uur Kruisweg met kinderen M. Tankink/werkgroep Singing Kids Vr. 14 april 19.00 uur Kruisverering/biechten P. Ambting/J. Visser In Laudem Dei

Vr. 14 april 19.00 uur Kruisverering M. Smits/J. v. Heugten Kerkkoor

Vr. 14 april 15.00 uur Kruisweg kind./jongeren Regenbooggroep

Vr. 14 april 19.00 uur Kruismeditatie Parochianen Dameskoor

Vr. 14 april 15.00 uur Vr. 14 april 8.30 uur Kruisweg kind./jongeren Kruisweg kind./jongeren Werkgroep/P. Ambting Werkgroep

Za. 15 april 20.30 uur Paaswake M. Smits/J. v. Heugten Kerkkoor

Za. 15 april 18.00 uur Kinder gebedsviering Werkgroep/M. Tankink

Zaterdag 15 april PAASZATERDAG

Za. 15 april 17.00 uur Kinder gebedsviering Werkgroep/ G. de Haan Za. 15 april 20.30 uur Paaswake P. Ambting/J. Visser Volare

Zondag 16 april HOOGFEEST VAN PASEN

Zo. 16 april 10.30 uur Eucharistieviering P. Ambting/J. van Heugten In Laudem Dei

Zo. 16 april 9.30 uur Communieviering C. Peters Herenkoor

Zo. 16 april 11.00 uur Communieviering C. Peters Gemengd koor

Zo. 16 april 11.00 uur Communieviering M. Tankink Kerkkoor

Zo. 16 april 10.00 uur Eucharistieviering M. Smits Kerkkoor

Maandag 17 april TWEEDE PAASDAG

Ma. 17 april 10.30 uur Eucharistieviering M. Smits

Zie OLV

Zie OLV

Zie OLV

Ma. 17 april 10.00 uur Eucharistieviering P. Ambting / Kerkkoor

Zaterdag 22 april Zondag 23 april Beloken pasen

Zo. 23 april 10.30 uur EV/presentatieviering 1ste comm./A. Morsink Singing Kids

Za. 22 april 19.00 uur Communieviering M. Tankink Monte Vino

Zo. 23 april 10.30 uur Communieviering M. Tankink Gemengd koor

Za. 22 april 19.00 uur Eucharistieviering P. Ambting Kerkkoor

Zaterdag 29 april Zondag 30 april 3e zondag van Pasen

Zo.30 april 10.30 uur Eucharistieviering H. van Merm Volare

Za. 29 april 19.00 uur Communieviering Parochianen Herenkoor

Za. 29 april 19.00 uur Communieviering J. Brugman Liberate

Zaterdag 6 mei Zondag 7 mei 4e zondag van Pasen

Zo. 7 mei 10.30 uur Eucharistievier./1e comm. P. Ambting Singing Kids

Za. 6 mei 19.00 uur Communieviering M. Tankink Dameskoor

Zaterdag 13 mei Zondag 14 mei 5e zondag van Pasen

Zo. 14 mei 10.30 uur Eucharistievier./1e comm. M. Smits Singing Kids

Za. 13 mei 19.00 uur Eucharistieviering M. Smits Dameskoor

16

H. Walburgis Netterden

Za. 25 maart 18.30 uur Communieviering J. van Heugten Gem. koor Netterden

Dopen

Doopvoorbereiding Tijd Ulft 30 apr. 12.30 uur M.S. Di. 4 apr. 20.00 uur Locatie

Doopheer Datum

Ulft 18 jun. 12.30 uur M.S. Di. 23 mei 20.00 uur Gendringen 9 apr. 11.30 uur C.P. Di. 14 mrt 20.00 uur Dinxperlo 2 apr. 11.30 uur J.v.H. Di. 7 mrt. 20.00 uur Netterden 20 mei 17.30 uur M.S. Di. 25 apr 20.00 uur Doetinchem 2 apr. 13.00 uur P.A. Wo. 15 mrt 20.00 uur Doetinchem 11 jun. 13.00 uur P.A. Di. 16 mei 20.00 uur Wijnbergen 23 apr. 12.30 uur J.V. Di. 28 mrt 20.00 uur Etten 18 jun. 12.30 uur J.V. Di. 23 mei 20.00 uur Gaanderen 5 mrt. 12.00 uur J.v.H. Di. 7 feb. 20.00 uur Gaanderen

Vr. 14 apr. 15.00 uur Kruisweg Werkgroep kerkkoor

Vr. 14 april 19.00 uur Kruisverering A. Morsink/C. Peters Mixed Emotions

Datum Tijd

11 jun.

12.00 uur

C.P.

Di. 16 mei

20.00 uur

Ulft - vervolg van pagina 15

Familieberichten

Za. 15 april 17.00 uur Kindergebedsviering Regenbooggroep Za. 15 april 20.30 uur Paaswake A. Morsink/C. Peters Kerkkoor Zo. 16 april 10.00 uur Eucharistieviering A. Morsink Gemengd koor

Zo. 16 april 9.30 uur Communieviering M. Tankink kerkkoor

Zo. 16 april 10.00 uur Gebedsviering Gem. koor Netterden (ov)

zie P&P Ulft

zie P&P Ulft

zie P&P Ulft

zie P&P Ulft

Zo. 23 april 10.00 uur Eucharistieviering/KND Vicaris R. Cornelissen Kerkkoor

Zo. 23 april 10.00 uur EV/1ste communie M. Smits

Za. 22 april 19.00 uur Eucharistieviering M. Smits Dameskoor

Za. 22 april 17.30 uur Communieviering M. Tankink kerkkoor

Zo. 30 april 9.00 uur Communieviering M. Tankink Kerkkoor

Zo. 30 april 10.00 uur Eucharistieviering M. Smits Kerkkoor

Zo. 30 april 10.00 uur Anders vieren/communie Parochianen Mixed Emotions

Zo. 30 april 10.00 uur Anders vieren/communie Parochianen

Za. 29 april 17.30 uur Communieviering Parochianen

Zo. 7 mei 9.00 uur Eucharistieviering P. Ambting Gemengd koor

Za. 6 mei 19.00 uur Eucharistieviering M. Smits/C. Peters Kerkkoor

Zo. 7 mei 10.00 uur EV/1ste communie M. Smits

Za. 6 mei 17.30 uur Eucharistieviering P. Ambting/Kerkkoor

Zo. 7 mei 10.00 uur Communieviering M. Tankink/Herenkoor

Za. 6 mei 17.30 uur Eucharistieviering M. Smits/C. Peters kerkkoor

Zo. 14 mei 10.30 uur Communieviering Parochianen Cantor

Za. 13 mei 19.00 uur Communieviering M. Tankink Ulfts kerkkoor

Zo. 14 mei 10.00 uur Eucharistieviering P. Ambting Ettens kerkkoor

Za. 13 mei 17.30 uur Communieviering Parochianen Kerkkoor

Za. 13 mei 19.00 uur Eucharistieviering P. Ambting

Zo. 14 mei 10.00 uur Communieviering J. Brugman kinderkoor

VREUGDEBODE 02 MAART - APRIL - MEI 2017

Gedoopt: 29-01-2017 Leandro Grauwde, Paul Krugerlaan 35, Doetinchem. Lonneke Wentink, Akkermansweg 10, Gaanderen. Overleden: 29-12-2016 Adèle Ross-Peters, Verpleeghuis Antonia, Terborg, 93 jaar. Haar uitvaartdienst en begrafenisplechtigheid hebben plaats gehad op 04-01-2017. 31-12-2016 Annie van den Beld-Hongerkamp, Piet Molpad 43, 85 jaar. Haar afscheidsviering heeft plaatsgehad op 5 januari 2017. MEDEDELINGEN Openingstijd Mariakapel: iedere dag van 9.00 - 17.00 uur. Met ingang van de zomertijd tot 18.00 uur. Met ingang van zondag 26 februari kunt u de gebedsintenties voor de vieringen wekelijks vinden in de Gelderse Post. Opgave dient u minimaal 2 weken vóór de betreffende viering in te leveren. U kunt contact opnemen met het secretariaat: tel. 0315 - 68 12 75. Op maandag en donderdag van 9.00-11.30 uur: voor misintenties. Ook kunt u intenties (á € 9,00) per enveloppe schriftelijk opgeven (graag in de linkerbovenhoek vermelden: intenties) S.v.p. bij het secretariaat in de brievenbus doen. Communie thuis aan zieken of ouderen: Iedere tweede donderdag van de maand bestaat de mogelijkheid de ziekencommunie thuis te ontvangen. Dit kan tijdelijk of voor een langere periode. U kunt zich melden via ons secretariaat.

17


Breedenbroek - Dinxperlo

Impulz

Berichten uit Breedenbroek Mis- en gebedsintenties worden gelezen in de weekendvieringen te Dinxperlo en de gebedsvieringen in de dagkapel. Gebedsvieringen: zaterdag 1 april en 6 mei, 1e zaterdag van de maand. Weekendvieringen zie rooster. Inloopmorgen, secretariaat en ruilkast. Woensdag 5 april en 3 mei, 10.00 - 12.00 uur. Palmpasen School de Borckeshof houdt zaterdag 8 april om 17.00 uur zijn jaarlijkse palmpasenviering in de kerk. Tijdens de viering trekken de jongste groepen met hun versierde palmpasenstok door de kerk.

Vastenactie 2017 Vastenactie 2017 De vastenaktiezakjes worden door de wijkhoofden rondgedeeld en weer opgehaald, voor de woensdag in de goede week. Op de woensdagmorgen kunnen de zakjes door de wijkhoofden worden ingeleverd op de pastorie van 10 tot 12 uur bij Minie en Wilma. Bestemming? Zie hiervoor o.a. de vorige Vreugdebode en het info stukje onder Dinxperlo. Zie ook het artikel in het Algemene gedeelte. Dodenherdenking 4 mei In de pastorietuin m. m.v. de Harmonie en de locatieraad. Organisatie St. Historie Breedenbroek Voorst. Kermis Gildemis zondag 28 mei. Pastoor Ambting.

Eerste Heilige Communie Met de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie zijn we al volop bezig. Zondag 5 februari j.l. hebben de kinderen zich voorgesteld in de presentatieviering: ‘Mijn naam is…..’ in De Goede Herder kerk. Tijdens deze viering werd ook Wes ter Voert (Wes is het broertje van communicant Gijs ter Voert) door pastor Jan van Heugten gedoopt. De communicanten stonden rondom de dopeling en zijn familie en het was mooi om te zien hoe aandachtig en verwonderd ze toekeken naar het dopen van Wes. Met het gedicht “De Zeven Vlammen” wensten de communicanten Wes en zijn familie en alle mensen in de kerk: blijheid, vrede, vrijheid, warmte, gezondheid, liefde en hoop toe.

Wij, de communicanten: Ronja Wellink, Mart Deckers, Niels van Ree, Cas Messink, Maartje Huls, Noud Jansen, Sander Piek, Sieb Vreemann, Thijmen Lips, Esmeé Tempels, Gijs ter Voert, Noa Koenders en Evi Bulsink bereiden ons wekenlang voor bij De Goede Herder kerk met het project “Blijf dit doen”. Samen met de communicanten uit Silvolde/Varsseveld hebben we een speurtocht in de kerk in Silvolde met een aansluitende broodmaaltijd. Op zondag 23 april doen wij in de viering van 10.00 uur onze Eerste Communie in de Mauritiuskerk in Silvolde. Pastoor Marcel Smits zal voorgaan in deze viering en het kinderkoor ‘Keitof’ verzorgt de zang. Hiervoor bent u allen van harte uitgenodigd. Werkgroep EHC Dinxperlo/Breedenbroek Petra en Simone

KIEK-INFO

De vastenactie 2017 komt er weer aan. Dit betekent voor onze locatie de Goede Herder te Dinxperlo dat er weer collectanten bij u aan de deur komen om het gevulde zakje van de vastenactie op te halen. Dit betekent voor 2017 vanaf maandag 10 april t/m donderdag 13 april in de Goede Week. Het project waar dit jaar voor is gekozen wordt uitgebreid beschreven in ons nieuwe parochieblad “de Vreugdebode” nummer 1 van de maand februari en maart 2017 en wel op pagina 13. Zie ook het Algemene gedeelte. Namens de M.O.V. ( Missie, Ontwikkeling en Vrede) wordt deze actie van harte bij u aanbevolen.

Onterechte post…? Hoe verdrietig is het wanneer men na het overlijden van een dierbare nog post krijgt op naam van de overledene, dikwijls nog maanden na het overlijden. Het rijt een wonde opnieuw weer open. Hoe verontwaardigd kunnen nabestaanden zijn wanneer er nog kerkelijke post komt voor de overledene, ofschoon het secretariaat van de geloofsgemeenschap onwetend is van het overlijden. Is dit te voorkomen? Ja, indien u als nabestaande daaraan wilt meewerken door een bericht van overlijden van uw dierbare ook te sturen aan het secretariaat van uw geloofsgemeenschap. Op die wijze kan de kerkelijke administratie worden bijgewerkt en worden voorkomen, dat er ten onrechte nog post van de kerk aan de overledene wordt verzonden. Samenwerking voorkomt verdriet en verontwaardiging.

Seniorendagen Ook in 2017 staan er weer vier seniorenmiddagen gepland voor 70-plussers. Noteert u de data vast: - Woensdag 15 maart, voorjaarsmiddag - Woensdag 14 juni, zomermiddag - Woensdag 13 september, herfstmiddag - Woensdag 13 december, kerstmiddag De middagen worden steeds geopend om 14.30 uur met een gezamenlijke viering in de dagkerk. De verdere invulling van deze middagen blijft telkens een verrassing. Wel zeker is dat deze middagen zijn voorzien van koffie/thee met-wat-erbij en een hapje en drankje. De werkgroep

Samenwerking Op zondag 19 maart a.s. zal het groot gemengd koor van De Goede Herder, aangevuld met het kerkkoor van de St Michaelskerk te Suderwick (Duitsland) de muzikale ondersteuning verzorgen van de Eucharistieviering in de HH. Petrus en Pauluskerk te Ulft. De aanvang is om 10.00 uur. U bent van harte welkom om mee te vieren.

In memoriam…

Op 9 februari jl. is in de leeftijd van 58 jaar overleden Martin te Kaat, Keminksweide 23 Dinxperlo, echtgenoot van Brigitte Steverink. De crematieplechtigheid heeft in besloten kring plaatsgevonden.

OLV (Doetinchem) zondag 9 april 10.30 uur familieviering Palmzondag. vrijdag 14 april 16.00 uur Kruiswegviering voor kinderen. zaterdag 15 april 10.30 uur familieviering Pasen. H. Martinus (Wijnbergen) zaterdag 8 april 19.00 uur Palmpasenviering en presentatie communicanten m.m.v. Kinderkoor The Singing Kids. zondag 14 mei 10.30 uur Eerste H.-Communieviering De Huet/Wijnbergen m.m.v. Kinderkoor The Singing Kids in de OLV-kerk. H. Martinus (Gaanderen) zondag 26 maart 10.30 uur Presentatie Eerste Communiecanten m.m.v. Kinderkoor Keitof. H. Martinus (Etten) zaterdag 1 april 19.00 uur Presentatie Eerste Communicanten Terborg/Etten Voorganger M. Smits.

Jongerengroep Impulz bestaat vijf jaar! Dit voorjaar bestaat IMPULZ vijf jaar en dat gaan we vieren in onze parochie! Op Hemelvaartsdag, 25 mei, zal de eucharistieviering van 10.30 uur in de Paskerk in Doetinchem in het teken staan van dit eerste lustrum. De band Jacobs Ladder zal tijdens deze eucharistieviering de zang verzorgen, aansluitend zijn er activiteiten voor jongeren en is er ruimte voor ontmoeting. Het begon in 2012 toen de Maria- en Laurentiusparochie meeging met de bisdombedevaart naar Lourdes en ongeveer 25 jongeren zich aansloten bij deze bedevaart. Deze reis vormde het begin van jongerengroep IMPULZ, die, weliswaar in gewijzigde samenstelling, nog steeds bestaat. Sinds het startmoment zijn er veel activiteiten ondernomen door de jongerengroep. Er waren catecheses over thema’s als vertrouwen, Advent en roeping en er waren diaconale activiteiten, zoals het bezoeken van ouderen met de Advent en Boerengolfen met vluchtelingen. Ook namen we in 2015 opnieuw met 25 jongeren deel aan de bisdombedevaart naar Lourdes en waren er uitstapjes naar Kevelaer en Antwerpen. Het laatste hoogtepunt was de deelname van 25 Achterhoekse jongeren aan de Wereldjongerendagen in Krakau. De reizen vormen de hoogtepunten van de afgelopen vijf jaar. Tijdens deze reizen leren jongeren elkaar kennen en wordt er, anders dan thuis, een sfeer gecreëerd waar geloof bespreekbaar is. Zeker in de aanwezigheid van jongeren uit andere landen, zoals afgelopen jaar op de Wereldjongerendagen, lukt dat goed. Opvallend is dat (ook kritische) jongeren openhartig deelnemen aan de groepsgesprekken. Het vertrouwen en het contact dat op reis wordt opgebouwd, vormen de basis voor verdere ontmoetingen in de parochie. Tijdens deze bijeenkomsten zoeken we altijd naar een goede balans tussen een kerkelijk inhoudelijk programma, ontmoeting en ontspanning. Albert Gilsing is als volwassen begeleider vanaf het begin bij de lees verder op pagina 30

18

VREUGDEBODE 02 MAART - APRIL - MEI 2017

19


Doetinchem

Ave Maria-Maria forever De devotiekapel Maria, na de ingang rechts achter in de kerk, bestaat zolang als de kerk zelf, ruim 80 jaar. Al die tijd is Maria daar vereerd. Het aantal kerkgangers daalt, maar bij Maria schijnt het licht van kaarsen. Soms meer, soms minder, maar steeds weer worden er nieuwe ontstoken. Velen zoeken er voor of na een viering of op een andere tijd even contact met Maria. Het is nu niet anders dan vroeger en niet anders dan in elk van de vele Mariakapellen die Nederland kent. Duizenden lichtjes, elke dag. Houdt de Mariaverering verband met de inrichting van de kapel in onze kerk? Je zou het haast denken. En toch ontstonden er geleidelijk bezwaren tegen de inrichting. Haast ongemerkt waren er in de loop van de tijd veranderingen ontstaan, waardoor het interieur steeds minder eenheid liet zien. Een niet meer erg aansprekend Mariabeeld in een weinig harmonieuze ruimte. En ook: het smalle, blanke glas-inloodraam liet te fel daglicht binnen. Een groot gordijn ervoor, niet fraai en de ruimte nu te donker: probleem opgelost, twee nieuwe ontstaan.

Het glas-in-loodraam van Theo Verbaal Lang is over een oplossing gedacht en gesproken, zonder echt door te pakken, mede uit vrees voor te hoge kosten. Van pastoor Peter hoorde Theo Verbaal uit Arnhem, ontwerper en maker van talloze glas-in-loodramen, van ons probleem. Hij kwam kijken en bood aan een raam te maken slechts tegen vergoeding van de materiaalkosten. Een aan Maria gewijd raam, hoe zou het worden? Dat weten we sinds half februari. Gilbert Polman van het bedrijf Glaspro heeft het geplaatst, Hennie Kock deed het voegwerk. Op het moment dat ik dit schrijf, hebben enkelen het al gezien en die zijn enthousiast. Zonder nog te letten op wat je ziet, valt het je op dat het beeld van kleine vlakjes het karakter van het smalle hoogopgaande raam versterkt. Het licht valt in vele kleurschakeringen naar binnen, het meest bijzonder in de late namiddagzon.

Glas-in-lood-raam met Maria, ontworpen en gemaakt door Theo Verbaal. Foto: Edwin Verbaal

Symboliek

Rekening houdend met de grootte van het raam heeft Verbaal gekozen voor een in vijf motieven uitgebeelde symboliek. Van boven naar beneden:

Familievieringen * Een zonmotief naar het beeld uit Johannes, Apocalyps, 12: ‘Een * * * *

vrouw bekleed met de zon…‘ Maria wordt ook gezien als de Morgenster, die Gods boodschap aanvaardde om moeder van de zoon van God te worden. Een duif, het werk van Gods Geest: ‘Wees gegroet Maria, vol van genade...’ Een kroon. Door Maria’s Goddelijke uitverkiezing is zij ook opgenomen in Gods plan om Zijn zoon ter wereld te brengen als verlosser van de mensheid. Eeuwen later heeft de kerk erkend dat zij ten hemel opgenomen en door God gekroond is. Vurige vlammen, symbool van haar ontvankelijkheid en open houding naar de wereld en een voorbeeld van grenzeloze liefde. Wierook,, daarmee willen christenen haar prijzen en danken: Ave Maria.

Maria-met-Kind

Maria-met-Kind is een beeld dat pastor De Haan destijds heeft gekocht. Het heeft in een nis van de dagkapel van de H.-Geestkerk gestaan. Een mooi, eenvoudig en innemend uitgebeelde Maria, die hier in haar nieuwe maar vertrouwde omgeving tevens de band met de H.-Geestgeloofsgemeenschap levend houdt. Er wordt nagedacht over hoe het beeld in de ruimte geplaatst zou moeten worden, tevens over wat een passende omlijsting van het beeld zou kunnen zijn met voldoende ruimte voor waxinelichtjes.

Palmpasen komt er al weer aan. Op zondag 9 april mogen jullie allemaal met een palmpasenstok naar de kerk komen. Dan vieren we dat Jezus in een mooie en feestelijke processie Jeruzalem binnen ging. De mensen zwaaiden met palmtakken naar Jezus en juichten Hem toe. Daar denken we aan met Palmpasen en jullie gaan Jezus dan in optocht met al die versierde palmpasenstokken welkom heten.

Paaszaterdag 15 april

Zaterdag 15 april vieren wij, kinderen, dat het Pasen is. Dan vieren we dat Jezus weer levend is. Daardoor maakt Hij alle mensen die in Hem geloven blij en gelukkig. Ook in deze viering is groot en klein van harte welkom in de kerk. (Voor informatie over tijden zie KIEK-INFO)

Seniorenontmoetingsdag Ook dit jaar organiseert de Werkgroep Ouderen van de locatie OLV/H.-Geest weer een gezellige dag. Voor deze dag nodigen wij alle parochianen van 75 jaar en ouder van harte uit om, ieder met zijn of haar partner, samen deze mooie jaarlijkse dag bij te wonen. - Zaterdag 6 mei in De Wingerd. Vanaf 10 uur bent u van harte welkom. Om 10.30 uur houden wij een eucharistieviering, waarin pastoor Peter Ambting voorgaat. U kunt, als u dat wilt, tijdens deze viering de ziekenzalving ontvangen. Daarna hebben we deze dag onder het genot van een hapje en een drankje weer wat leuks voor u in petto. Na een broodje met koffie of thee komt er om ongeveer 14.30 uur weer een einde aan deze, naar wij hopen, gezellige dag. Om een deel van de kosten te dekken gaan wij in de loop van de dag met de ‘pet’ rond. Als u naar onze ontmoetingsdag komt, wilt u dat dan zelf opgeven? U kunt bellen naar Marijke Holtzer (0314 - 84 30 38) of Marijke Bongers (0314 - 36 53 14); u kunt zich ook opgeven bij het secretariaat van onze locatie (zie pagina 2 van de Vreugdebode). Opgave vóór woensdag 26 april. Wij vragen u om op eigen gelegenheid naar De Wingerd te komen. Hebt u geen eigen vervoer, wilt u dan zelf voor de Regio-taxi of ander vervoer zorgen? Tot ziens op 6 mei in Kerkelijk Centrum De Wingerd, de Huet, De Bongerd 4, 7006 NJ Doetinchem.

Chantal van der Sanden

Kerkbalans 2017 Dank en een herinnering

Tot slot

Beeld van Maria-met-Kind. Foto: Mariette van Bruggen

Namens pastoor Ambting en de Locatieraad & Pastoraatgroep, Gerard Bomers

In de Goede Week en met Pasen vieren we ons christelijke geloof in zijn kern. Dat weten we en het leeft in ons hart. We voelen ons verbonden met wat de vieringen oproepen en zijn eraan gehecht. Te hopen is dat u met velen wilt meevieren en -bidden in de mooie en eerbiedige liturgie van de Goede Week en Pasen.

als volwassene aanspreekt als wijze van gedenken van Jezus’ lijden en sterven. Voor de bloemenhulde op Goede Vrijdag bij de Kruisverering om 19.00 uur vragen wij u bijvoorbeeld één witte of gele roos of andere bloem mee te brengen.

De kruiswegviering - Goede Vrijdag

De bloemen worden later gebruikt in bloemstukken voor de paasvieringen.

20

Palmpasenoptocht

Al jaren is er op Goede Vrijdag in de middag een meditatieve viering in onze kerk. Helaas komt deze dit jaar te vervallen, want nu is er voor de eerste keer een Kruiswegviering voor kinderen! Op vrijdagmiddag 14 april gaan we samen met pastor Mia Tankink kijken en luisteren naar de laatste dagen van het leven van Jezus. Want wat doet Jezus, als hij voor de laatste keer met Zijn vrienden samen is? En wat is er nou zo goed aan Goede Vrijdag, de dag dat Jezus sterft aan het kruis? En waarom is het graf van Jezus leeg met Pasen? Allemaal vragen waar we dan antwoord op krijgen.

De Goede Week - Pasen

Deze viering is dit jaar gericht op kinderen. We hopen dat deze u ook

Hallo jongens en meisjes, wat fijn dat jullie regelmatig samen met papa/mama, opa/oma naar de kerk komen. Ook dit jaar hebben wij als werkgroep weer leuke en gezellige familievieringen en Kindernevendiensten (KND) op de kalender staan. Als je dit leest, is de Carnavalsviering alweer achter de rug. Die was weer heel bijzonder en gezellig.

Kruiswegviering

NB: In de Apocalyps heeft Maria twaalf sterren om haar hoofd. Die heeft de kunstenaar verspreid over het hele raam.

De beide erg hoge en brede kaarsenstandaarden passen niet goed bij het klein gefigureerde raam en het bescheiden beeld van Maria-met-Kind, ze worden overbodig. Misschien moeten er enkele eenvoudige stoelen en een kleine knielbank komen. We zijn er nog niet uit, maar in mei moet de kapel weer zijn wat ze altijd is geweest, een oord van devotie voor Maria: forever Ave Maria.

Enige en algemene uitnodiging

Marijke Holtzer, Marijke Bongers

Eerste Heilige Communie

Als u dit leest, zijn de meeste activiteiten rond de start van deze actie achter de rug; is er tijd om even uit te blazen. Over de hele parochie gezien zijn er honderden mensen bezig geweest de nauw luisterende organisatie van de Actie Kerkbalans uit te voeren. Het hart van de organisatie zet achter de schermen de lijnen uit, zodanig dat de velen die vervolgens aan de slag gaan, uit de voeten kunnen, letterlijk: zij lopen duizenden adressen af en zorgen ervoor dat de retourenveloppen weer op de juiste plek komen en daar administratief verwerkt kunnen worden. In onze locatie is de actie weer goed uit de startblokken gekomen; dat kunnen we al zeggen. En er blijkt inmiddels heel wat aan bijdragen voor de Kerkbalans overgemaakt te zijn. Dat het allemaal goed loopt, is buitengewoon, een opsteker voor iedereen, zowel elke actief betrokkene als elke gever. In deze moeilijke tijden voor de kerk stemt het dankbaar dat kennelijk velen eraan meewerken dat we ons geloof in onze gemeenschap gezamenlijk kunnen blijven vieren. Het stemt dankbaar, meer dan in woorden tot uitdrukking is te brengen. Vandaar hier eenvoudig: hartelijke dank. Mogelijk heeft de actie u niet bereikt, mogelijk is het u ontschoten de antwoordkaart in te vullen en/of de retourenvelop af te leveren. Misschien herinnert dit bericht u eraan dit alsnog te doen. Dank.

Dit jaar zijn er in onze kerk 13 kinderen die hun eerste communie gaan doen. Zij hebben zich hiervoor opgegeven; dat is geweldig. Deze 13 jongens en meisjes gaan zich de komende weken voorbereiden, met de hulp van volwassenen natuurlijk. Zondag 23 april stellen zij zich voor aan iedereen die in de kerk aanwezig is. Zondag 7 mei is de grote dag van het feest van alle kinderen die dan voor het eerst de Heilige Communie ontvangen.

Overleden Henriëtte de Munck-Nan, Varsseveldseweg 216, Rika Buijl-Janssen, Laan v. Schuylenburg 10, Silvolde, Gerard Bours, Willy Brandtplein 44, Miep Buitink-Onstenk, Schavenweide 2,

80 jaar 94 jaar 94 jaar 93 jaar

Locatieraad & Pastoraatgroep

VREUGDEBODE 02 MAART - APRIL - MEI 2017

21


De Huet Doetinchem - Wijnbergen

Eerste Heilige Communie

Etten

Oecumene De Wingerd

Tweede fase restauratie kerk

Elke tweede zaterdag van de maand verzorgt werkgroep Oecumene De Wingerd een oecumenische viering. Om de maand is dit een viering met een eenvoudige maaltijd of een vesper. Wilt u vooraf bericht ontvangen over deze vieringen? Dat kan. U kunt uw belangstelling doorgeven per e-mail naar oecumene.de.wingerd@ gmail.com. In de week voor de viering ontvangt u dan een e-mail van ons.

Graag berichten wij u over de huidige stand van zaken van de restauratie van onze kerk. De eerste fase van de restauratie is reeds uitgevoerd en betrof het verwijderen van de asbesthoudende leien en het vervangen van gordingen, muurplaten en dakbeschotdelen die door houtrot waren aangetast. Daarna zijn de dakgoten, het loodwerk, de hemelwaterafvoeren en de nieuwe natuurleien aangebracht. De eerste fase is afgerond, maar doordat het dak langere tijd in slechte staat heeft verkeerd, zijn er nog enkele aanvullende gebreken ontstaan.

Veiligheid

Glas-in-loodramen

De uitvoering van de genoemde werkzaamheden kan pas plaatsvinden nadat subsidie is verleend door de Rijksdienst Cultureel Erfgoed en/of de provincie. Na een eventuele afwijzing kan de aanvraag het jaar erop opnieuw worden ingediend. Bij de eerste fase heeft dit in totaal 10 jaar geduurd. Wij hopen nu eerder aan de beurt te zijn. De subsidie zal niet de gehele investering dekken. In de regel is dat 50 procent. Het resterende bedrag moeten wij zelf opbrengen. Hiervoor is ons Restauratiefonds mede bestemd. Dit restauratiefonds heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat giften aan het fonds fiscaal aftrekbaar zijn. In de eerste fase is 92.000 euro gespaard en bijgedragen vanuit het Restauratiefonds. Wij houden ons, na de kerkbalans, van harte aanbevolen om ons doel te bereiken. Het bankrekeningnummer van ons Restauratiefonds is NL65 RABO 0125 5315 32. Voor nadere informatie verwijzen wij u naar www.martinusetten.nl onder het kopje ‘restauratie’. Ook kunt u meer informatie verkrijgen bij Harrie Janssen, tel. 06 - 51 24 66 64.

Monte Vino 40 jaar! De voorbereiding op de Eerste Heilige Communie start dit jaar op 22 februari met de eerste kinderbijeenkomst in het Martinuszaaltje van de locatie St. Martinus in Wijnbergen. Dit jaar hebben zich 10 kinderen aangemeld om mee te doen. We heten Milan, Daphne, Lucas, Thijn, Jalina, Emma, Kelcey, Eva, Pepijn en Jade van harte welkom en hopen dat we samen een gezellige voorbereiding krijgen! We werken met de methode ‘Blijf dit doen’. Daarmee gaan de kinderen, maar ook de ouders samen nadenken en praten over bijbelverhalen en thema’s die een rol spelen bij de Eerste Heilige Communie. We praten over: • de naam van God. • Manna. • Het huis van God, waarbij we een speurtocht gaan houden door de St.Martinuskerk. • Heel zijn. • Vijf broden en twee vissen, we gaan dan samen brood bakken bij bakkerij Lurvink. • Blijf dit doen. De ouders komen bij elkaar in twee ouderavonden, waarbij we ook verder ingaan op deze thema’s en met elkaar in gesprek gaan over de Eerste Heilige Communie. De kinderen stellen zich aan de medeparochianen voor in de viering van 8 april (Palmpaasviering), waarbij we natuurlijk hopen dat er veel mensen deze kinderen een warm welkom geven! De Eerste Heilige Communie is op 14 mei in de OLV Tenhemelopneming in Doetinchem. Beide diensten worden muzikaal ondersteund door het koor ‘The Singing Kids’. Samen gaan we ervoor! Werkgroep Eerste Heilige Communie. Foto: Ada Loefen

Zaterdag 20 mei viert koor Monte Vino zijn 40-jarig jubileum! U bent van harte welkom om dit met ons mee te vieren tijdens een eucharistieviering om 19.00 uur in de St. Martinuskerk in Wijnbergen. Na de viering is er gelegenheid voor een gezellig samenzijn onder het genot van een kopje koffie/borrel. In 1977 richtte in de St. Martinusparochie Paula Polman, de huishoudster van pastoor Voskuilen, het Jongerenkoor Wijnbergen op. Het koor werd in de begintijd begeleid door een combo van piano, gitaar, viool, dwarsfluit en drums. Na verschillende dirigenten zocht het koor in 1989 een nieuwe dirigent en vanaf dat moment werd Ton Harbers onze enthousiaste ‘maatslager’. Toen de jaren verstreken, was de naam Jongerenkoor niet meer zo passend en werd het koor omgedoopt tot Monte Vino, uiteraard gebaseerd op de naam van onze repetitieplaats Wijnbergen! In de beginjaren heeft Ton samengewerkt met verschillende pianisten die kwamen maar helaas ook weer gingen. Totdat hij zijn jeugdvriend Hans Kock benaderde; zij hadden al vele jaren samen muziek gemaakt en blijken tot op de dag van vandaag een gouden duo voor ons koor. Hoewel het prachtige kerkje van Wijnbergen onze thuisbasis is, zijn we zeker geen standaard kerkkoor. We hebben een veelzijdig repertoire van ‘Op straat’, ‘Een nieuwe dag’, maar ook muziek uit de film ‘As it is in heaven’, ‘I will follow him’, ‘Tears in heaven’ tot nummers van Enya. Voor ons jubileum zijn we bezig met een paar nieuwe eigentijdse nummers die Hans en Ton vol passie hebben bewerkt tot mooie arrangementen. Monte Vino is een hechte en warme groep waar lief en leed wordt gedeeld. Want zoals Gustav Mahler ooit zei: „Het belangrijkste in de muziek staat niet in de noten!” Betty Duim

Rozenkransbidden

Actie Kerkbalans

De meimaand staat per traditie in het teken van Maria. Wij willen hier aandacht aan schenken door samen de rozenkrans te bidden. We doen dit iedere woensdag om 19.00 uur in onze kerk. U bent allen van harte uitgenodigd.

De Actie Kerkbalans 2017 is officieel weer voorbij. We zijn nu druk bezig om alle toezeggingen weer te verwerken. Halverwege dit proces kunnen we over het toegezegde eindbedrag nog weinig zeggen. Wel vallen een paar zaken op, zowel in positieve als negatieve zin. Positief is het aantal vrijwilligers dat zich weer ingezet heeft om deze actie – organisatorisch – weer tot een succes te maken. We willen iedereen die hieraan heeft bijgedragen dan ook van harte bedanken. Positief blijft het gegeven dat er nog steeds een grote groep medegelovigen is die ons financieel blijven steunen. Negatief, of liever gezegd jammer, vinden we het feit dat onze vrijwilligers vaker te horen krijgen: „Geen interesse”, of „Ik laat me wel uitschrijven.” Het is misschien een uitvloeisel van hoe onze maatschappij aankijkt tegen het begrip religie. Een paar wijken is gevraagd hun toezegging per post te versturen. Mocht u er nog niet aan toe zijn gekomen, doe uw toezegging vandaag nog op de post. In de Vreugdebode 3 hopen wij u het totaalbedrag aan toezeggingen te kunnen melden. Werkgroep Kerkbalans

Palmpasen Op 8 april vieren we in de St. Martinuskerk in Wijnbergen het feest van Palmpasen. Wij willen alle kinderen uitnodigen met hun palmpasenstok naar de kerk te komen voor een palmpasenoptocht tijdens de viering. Als je geen palmpasenstok hebt, kun je op de volgende site vinden hoe je die met je kinderen kunt maken (http:// hobby.blogo.nl:80/2007/03/23/hoe-palmpasenstok-maken). Deze viering is ook de Presentatieviering voor de Eerste Communicanten van dit jaar. The Singing Kids zullen deze viering in onze locatie zingen. Alle kinderen en hun ouders zijn van harte welkom. 22

De tweede fase bestaat uit de restauratie van de glas-in-loodramen, het bijbehorende metselwerk en enkele overige klussen. De glas-inloodramen worden verstevigd door stalen verbindingen. Deze verbindingen (ook wel liggers genoemd) worden aangebracht om het oppervlak van de ramen te verkleinen en daarmee de stevigheid te vergroten. De huidige liggers zijn ernstig gaan roesten. Door de winddruk en de roestende liggers zijn de glas-in-loodramen bol gaan staan (zie foto). Sommige ramen staan hierdoor geheel open. Rond 1970 zijn hiervoor al kunststof ramen aan de buitenkant aangebracht door Zonweringsbedrijf Jan Ketelaar uit Etten.

Klokkentoren

In de klokkentoren ontstaan in de herfst, bij regen en wind, geregeld lekkages. Door de schoepenroosters van de galmgaten voor de klokken komt dan water naar binnen. Onder deze klokken ligt een houten vloer met dakbedekking. Het geheel is aan vervanging toe; de dakbedekking is door veroudering lek en de houten vloer is aangetast. Ook de vloer, die een verdieping lager ligt, is matig/slecht. Om te voorkomen dat er in de toekomst iemand doorheen zakt – met alle gevolgen van dien – is het noodzakelijk deze ook te vervangen.

Succesvolle tweede carnavalsviering Zaterdag 25 februari werd voor de tweede keer een carnavalsviering gehouden. In een goed gevulde kerk werd het een sfeervolle eucharistieviering met enkele verrassende elementen. De kerk was mooi versierd in de dresscode groen-wit: de kleuren van de carnavalsvereniging. Het was leuk om te zien dat ook vele kerkgangers verkleed waren en met name de allerkleinsten hadden zich in carnavalstenue getooid. Uiteraard waren ook Prins Robin (Robin Jansen), zijn adjudanten Maarten Ebbers en Marc Leuverink, Jeugdprinses Julia Braam met haar adjudanten Juul Centen en Sante ter Voert, de dansmariekes en de Raad van 11 van de partij. Voor De Deurzetters was een prominente rol weggelegd in de viering. Zo heette de voorzitter van de carnavalsvereniging – Maurice Scholten – iedereen van harte welkom, lazen de Jeugdprinses en de adjudanten het openingsgebed voor, droeg adjudant Maarten de eerste lezing voor en werden de voorbeden door leden van de Raad van 11 voorgelezen. Bijzonder was dat weer eens ouderwets gecollecteerd werd met de ‘buul’, tot genoegen van alle kerkgangers. Ook pastoor Ambting deed een duit in het zakje. Hij hield de preek in het dialect (Beeks plat). In zijn preek benadrukte hij het saamhorigheidsgevoel dat zo bij de carnaval hoort. De pastoor vond dat we daarom iedere dag wel een beetje carnaval moeten vieren. Hij kreeg de lachers op zijn hand toen enkele kinderen zeiden dat ze geen dialect konden op de vraag van de pastoor of ze de preek VREUGDEBODE 02 MAART - APRIL - MEI 2017

Voor het vervangen van defecte lampen gaan we één keer per jaar naar boven over het gewelf om de armaturen te laten zakken, zodat de defecte lampen vervangen kunnen worden. Om de veiligheid van de uitvoerende mensen te bevorderen, dienen er leuningen te worden aangebracht en trappen te worden vernieuwd.

Financiën

Bestuur Stichting Restauratiefonds: Harrie Janssen, Jan Wenting en Ben ter Horst

hadden kunnen volgen. De pastoor antwoordde ad rem dat dat dan toch wel een groot gebrek in de opvoeding is! Het kerkkoor en De Deurbloazers hebben er samen een muzikale en sfeervolle viering van gemaakt. Onder leiding van Ferdi – verkleed als een Mexicaan – werden enkele nummers ingestudeerd, waaronder een carnavalstekst op het nummer ‘Ik ben blij dat ik je niet vergeten ben’ van Joost Nuissl. De kers op de taart was toch wel de binnenkomst én het vertrek onder de klanken van ‘Die Holzhackerbuam’ waardoor de kerkgangers in polonaise de kerk verlieten. Prins Robin vertelde in het slotwoord dat hij al een geweldige tijd achter de rug heeft als prins en bedankte iedereen voor de steun en het enthousiasme. Na de viering werd nog even een afzakkertje gedronken bij Köster en gezellig nagepraat. Tot slot werd op woensdag een askruisje gehaald. Allen dank voor zijn of haar medewerking en graag tot volgend jaar! Alaaf! Werkgroep Gezinsvieringen, CV De Deurzetters Foto: Slotwoord door Prins Robin

Koffie/thee drinken na de viering Geregeld is er na de vieringen in onze kerk een moment van samenzijn in de Mariakapel onder het genot van een kopje koffie of thee. Uiteraard wordt er altijd gezellig bijgepraat. De eerstvolgende gelegenheden zijn: zondag 19 maart, zaterdag 22 april, zaterdag 27 mei, zaterdag 18 juni. U bent toch ook van de partij? Zie ook pagina 25

23


Gaanderen

Valentijnsmaaltijd groot succes De lokale-werkgroep-PCI (Parochiële Caritas Instelling) heeft op 14 februari een maaltijd georganiseerd. Op Valentijnsdag, de dag van liefde en aandacht voor elkaar, zijn mensen uitgenodigd die vaak alleen aan tafel zitten, om samen gezellig te eten. En gezellig was het! En lekker. Er is genoten van de eigengemaakte boerenkool, zuurkool en de toetjes. Tijdens het eten werd er gezellig met elkaar gepraat en ja... zien eten, doet eten; iedereen schepte gewoon nog een keer op. Na afloop was er koffie met een chocolaatje en iedereen ging voldaan huiswaarts. Zo samen eten en praten voelde voor ons allen als ‘kerk-zijn-in-depraktijk’. Zeker een reden om hiermee door te gaan. We hebben inmiddels een lijstje met namen van mensen die ook graag een keer uitgenodigd worden voor zo’n gezamenlijke maaltijd. Mooi dat we met onze acties mensen bereiken die extra aandacht of een steuntje in de rug zo goed kunnen gebruiken. Wim, Han en Hans, bedankt voor het vervoer van de mensen die niet op eigen gelegenheid konden komen en voor het ‘rolstoeltoegankelijk’ maken van de pastorie.

Samen met zijn allen gezellig aan tafel.

De Valentijnsmaaltijd ziet er smaakvol uit.

Actie Kerkbalans

Uitnodiging

De Actie Kerkbalans was ook dit jaar weer een grote logistieke operatie. Bijna 2000 gepersonaliseerde brieven en antwoordformulieren werden gevouwen en ingepakt. Door bijna 80 vrijwilligers werden de enveloppen rondgebracht en opgehaald, waarna het verwerken kon beginnen. Daarnaast werden er nog zo’n 550 brieven bezorgd bij ontvangers van de Vreugdebode. Zoals gezegd een grote logistieke operatie, maar het resultaat mag er zijn! Met dank aan al die vrijwilligers die er bij betrokken waren, en uiteraard aan iedereen die ook dit jaar weer deelneemt aan de Actie Kerkbalans. De toezegging voor de Actie Kerkbalans 2017 is nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van de toezegging in 2016. Daar mogen we heel tevreden over zijn.

Dodenherdenking

Hebt u nog niet gereageerd, of wilt u alsnog een (extra) bijdrage doen? Het bankrekeningnummer voor de Actie Kerkbalans is: NL17 RABO 0115 3013 21. Elke gift is nog steeds welkom. Willie Bergevoet, Coördinator Actie Kerkbalans

De koffie wordt voor de wijkassistenten ingeschonken.

Dopen Ouders die hun kind willen laten dopen, kunnen zich aanmelden bij het Centrale Aanmeldpunt Dopen. Nadere gegevens kunt u vinden in het parochieblad onder het kopje dooprooster.

Etten - vervolg van pagina 23

Vrijwilligers komen en gaan

Contactpersoon: Ria Aarntzen, tel. 0315 - 33 02 39. Ook de PCI-leden genieten van de Valentijnsmaaltijd.

Overleden Zondag 25 december 2016 is overleden Ludwina Elisabeth Hendrika Kemperman-Senten (Ludwien), weduwe van Leonardus Johannes Kemperman. Ze werd 93 jaar en woonde laatstelijk aan de Leuverinkstraat 12 in Gaanderen. Donderdag 29 december 2017 vond voor haar de uitvaartdienst plaats in het crematorium van de Slangenburg, waarna de crematie volgde. Heer, geef haar de eeuwige rust.

Zaterdag 14 januari 2017 is overleden Wilhelmus Bernardus Megens (Wim), echtgenoot van Theodora Wilhelmina Bernardina Megens-Vieberink. Hij werd 87 jaar en woonde aan de Leeuwerinkstraat 19 in Gaanderen. Vrijdag 20 januari 2017 vond voor hem in het crematorium van de Slangenburg de uitvaardienst plaats, waarna de crematie volgde. Heer geef hem de eeuwige rust.

Dinsdag 27 december 2016 is overleden Lodewijk Martinus Starink (Wieke), weduwnaar van Johanna Helena Starink-Ebbers. Hij werd 78 jaar en woonde laatstelijk aan de Ontwikkelstraat 38 in Gaanderen. Vrijdag 30 december 2016 vond voor hem de uitvaartdienst plaats in het crematorium van de Slangenburg, waarna de crematie volgde. Dat hij moge rusten in vrede.

Donderdag 2 februari 2017 is overleden Maria Johanna Elshof-Derksen (Marie), partner van Antonius Johannes Elshof. Ze werd 94 jaar en woonde aan de Weerdjesstraat 112 in Arnhem. Woensdag 8 februari 2017 vond voor haar de uitvaartdienst plaats waarna de crematie volgde in het crematorium van de Slangenburg. Dat zij moge rusten in vrede.

Donderdag 5 januari 2017 is overleden Johanna Maria Hendrika Giesen-Besselink, weduwe van Theodoor Giesen. Ze werd 89 jaar. Maandag 9 januari 2017 vond in het uitvaartcentrum voor haar de uitvaartdienst plaats waarna ze werd begraven bij haar man op ons kerkhof. Dat ook zij moge rusten in vrede.

Maandag 6 februari 2017 is overleden Bernardus Antonius Theodorus Koenders (Ben), echtgenoot van Hendrika Bernadina Maria Koenders-te Kaat. Hij werd 81 jaar en woonde aan de Pelgrimstraat 59 in Gaanderen. Op zaterdag 11 februari 2017 vond voor hem de uitvaartdienst plaats waarna hij werd begraven op ons kerkhof. Dat hij moge rusten in de vrede van de verrezen Heer.

24

Stichting Oranje Comité Gaanderen, Bennie Ernst, voorzitter

Foto’s: Gerard Vollenberg

Kent u iemand die we hiervoor kunnen uitnodigen, of die op een andere manier een steuntje in de rug goed kan gebruiken, laat het ons dan weten. U kunt dat adres aan ons doorgeven, door een briefje in de brievenbus van de pastorie te doen of te mailen naar h.r.aarntzen@gmail.com.

Foto’s: Wim Gerritsen

Donderdag 4 mei herdenken we allen – burgers en militairen – die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. In het bijzonder willen we ook de Gaanderense mensen herdenken die slachtoffer zijn geworden van oorlogsgeweld. Wij nodigen u uit voor de herdenkingsbijeenkomst op donderdag 4 mei om 18.45 uur in de Culturele zaal van sporthal De Pol in Gaanderen. Hierna (om 19.30 uur) volgt een stille tocht naar het oorlogsmonument, waar wij onder andere ook twee minuten stilte in acht zullen nemen.

Een wijkassistente neemt de brieven in ontvangst.

Net voor de kerst heeft Nicole Ketelaar laten weten dat ze de Werkgroep Gezinsvieringen wil komen versterken. De Werkgroep Gezinsvieringen is hier erg blij mee en wenst Nicole veel plezier tijdens haar werkzaamheden. Verder is Thea Kaaijk per 31 december 2016 gestopt als lector. Tijdens deze viering heeft Ans Jansen uitgebreid stilgestaan bij dit moment. Vele jaren was Thea een vertrouwd gezicht op ons priesterkoor als lector tijdens de vieringen. Haar heldere stem en haar jarenlange trouwe inzet zullen we nooit vergeten. Onder applaus en na overhandiging van een bos bloemen werd Thea uitgezwaaid. Gelukkig blijft Thea wel beschikbaar voor de assistentie bij avondwakes. Thea, bedankt voor je inzet en veel succes met je verdere vrijwilligerswerk. Daarnaast hebben we drie nieuwe misdienaars mogen verwelkomen, te weten Dirk Jansen, Manon Ebbers en Sarah Leijzer. Heel fijn dat jullie je willen gaan inzetten als misdienaar. Wij wensen jullie dan ook veel plezier en succes tijdens het dienen in de vieringen in onze kerk.

Verjaardagskalender Nog even napraten voordat het werk kan beginnen.

VREUGDEBODE 02 MAART - APRIL - MEI 2017

Tot en met 20 februari 2017 vierden de volgende 80-plussers van onze gemeenschap hun verjaardag: - De heer W.J.H. Jansen: 14 januari, 83 jaar; - Mevrouw H.J.T. Siemes-Schleedoorn: 16 januari, 92 jaar; - Mevrouw J.H. Hengefeld-Huls: 20 januari, 92 jaar; - Mevrouw P.A.M. Sloot-Kaak: 30 januari, 83 jaar; - Mevrouw B.J.W. Willemsen-Thus: 10 februari, 82 jaar; - De heer J.G. Verheij: 13 februari, 82 jaar; - De heer T.A. Winters: 17 februari, 83 jaar; - Mevrouw A.C.T. Derksen-Hermsen: 17 februari, 81 jaar. Namens de geloofsgemeenschap van harte gefeliciteerd. 25


Gendringen - Megchelen - Netterden

Terborg

Frank en Ben stoppen!

Vastenactieproject Lumen Valley Togo

Na 10 jaar de administratieve werkzaamheden voor het kerkhof te hebben gedaan, vind ik het tijd om het stokje over te dragen. Marcel Smits had in die tijd het kerkhof digitaal in kaart gebracht en ik kon hierop voortbouwen met het automatiseren van de administratie. Het echte werk op het kerkhof werd de eerste paar jaar nog verricht door Martin Kup en de jaren erna door Ben Schreven. De samenwerking met de heren liep altijd voortreffelijk. Ook de informatie die de uitvaartgroep me toestuurde, was altijd voldoende voor de financiële afwikkeling. Het vinden van de nabestaanden was soms een klus, omdat ik niet in Gendringen ben geboren. Gelukkig kon ik te rade gaan bij oudere parochianen met een uitstekend geheugen voor Gendringse families. Iedereen bedankt voor de prettige samenwerking. André en Lenie Zweers, veel succes met het voortzetten van de werkzaamheden voor onze begraafplaats. Frank Ingelaat

Beste mensen, Vanaf april stop ik als kerkhofbeheerder. Graag wil ik u allen bedanken voor het vertrouwen dat u in mij gesteld hebt. Mijn functie zal worden overgenomen door André Zweers. Ik heb een mooie tijd gehad als beheerder en ik hoop dat ik iedereen naar tevredenheid heb kunnen helpen. Ik wens mijn opvolger dan ook heel veel succes en een mooie, betekenisvolle tijd toe. Met vriendelijke groet, Ben Schreven

André en Lenie nemen het stokje over! Mijn naam is André Zweers en ik ben geboren in Vierakker. Ik ben al 41 jaar getrouwd met Lenie en woon ook al ruim 41 jaar in Gendringen. We hebben twee kinderen, een dochter en een zoon. Met ingang van 1 april neem ik het kerkhofbeheer over van Ben Schreven. Lenie zal vanaf die datum de administratie overnemen van Frank Ingelaat.

Opbrengst collecte De collecte voor het Interkerkelijk Solidariteitsfonds, die werd gehouden tijdens de oecumenische Nieuwjaarsviering in de H. Martinuskerk van Gendringen heeft het mooie bedrag van € 95,60 opgebracht. Wij willen alle gulle gevers hartelijk danken. Harry Belterman, oecumenische werkgroep Gendringen

26

Vastenactie 2017 heeft dit jaar gekozen voor een project in Togo (West-Afrika). Diaken Jouke Schat en zijn vrouw en vele anderen werken daar bij de armsten uit de samenleving. Het gaat vooral om kinderen die lijden aan allerlei ziektes, malaria, bloedarmoede enz. Het vastenactiezakje treft u aan bij de Vreugdebode die door de wijkcontactpersoon wordt bezorgd en ook weer wordt opgehaald. Wij willen uw gift van harte aanbevelen omdat we weten dat de gelden goed terechtkomen. Zie ook het artikel in het Algemene gedeelte. Willie v. Toor en Wilma Blumer

Uitnodiging Goede Vrijdag 14 april a.s. is er om 15.00 uur een kruiswegviering in de H. Martinuskerk te Gendringen. We herdenken dat Jezus is gestorven. We herdenken, dat ook ons leven soms wordt getroffen door verdriet en leed. Gelukkig wordt in vele verhalen, - ver weg en dichtbij zichtbaar, dat God met mensen meetrekt, dat liefde en goedheid sterker zijn dan dood en verdriet! Ook zullen er misdienaars met de kruisweg meelopen en zal er medewerking worden verleend door het kerkkoor. Na de viering is er gelegenheid om de bloemen die u eventueel hebt meegebracht, vóór in de kerk bij het kruis neer te leggen. U bent van harte uitgenodigd! Gerard Thijssen, Ans Erinkveld en Hanny Roes

Palmzondag Gezinsviering Op zondag 9 april zijn alle kinderen welkom; ze mogen hun Palmpasenstok meenemen naar de kerk. Het kinderkoor is aanwezig om deze viering van zang te voorzien.Tijdens de viering lopen we met alle kinderen in een mooie ‘optocht’ door de kerk. Aansluitend aan de viering is er om 11.00 uur een Palmpasenoptocht m. m. v. de Gendringse Orkest Vereniging. We hopen dat veel kinderen en ouders komen om er samen een mooi feest van te maken. U komt toch ook!?

Wijkcontactpersonen en gulle gevers, bedankt!

Oecumenische dienst: een verslag

Zoals elk jaar is januari de maand in Nederland waarin de Actie Kerkbalans wordt gehouden. Dit is de grote collecte van de gezamenlijke kerken om de activiteiten in hun geloofsgemeenschappen van financieel draagvlak te kunnen voorzien. Het thema was dit jaar ‘Mijn kerk verbindt, door de kerk verbonden met God’. Na de nodige voorbereidingen door enkele leden van de werkgroep Nieuw Begin gingen ook dit jaar de 45 wijkcontactpersonen in Terborg op pad. Op dinsdagavond 24 januari haalden ze op het secretariaat bij de kerk de enveloppen voor hun wijk op, samen met de Vreugdebodes om ze die week in hun wijk te bezorgen. Het was even wennen aan het vernieuwde contactblad van de nieuwe Parochie Maria Laetitia. Het is een stuk groter dan de vertrouwde Bethlehembode. Dat is logisch, want er moet natuurlijk heel veel informatie in van al die geloofsgemeenschappen. Deze eerste uitgave ziet er in ieder geval prachtig uit. Op dinsdagavond 7 februari konden de wijkcontactpersonen de enveloppen die ze in hun wijk hadden opgehaald bij het secretariaat in de Hoofdstraat inleveren. Er was gelegenheid om even bij te praten en net als in voorgaande jaren konden ze genieten van een kop koffie met een heerlijke oliebol van pastor Morsink. Hij doet dit al jaren, steeds met liefde en plezier. We kunnen in Terborg blij zijn met zo’n grote groep actief betrokken mensen, die het contactblad bezorgen, rondgaan voor de Actie Kerkbalans en die ieder op zijn of haar eigen wijze contact houdt met de medegelovigen in hun wijk. We willen u daarvoor namens de gehele geloofsgemeenschap van harte bedanken! Ook willen we alle gulle gevers bedanken. Dank zij hun steun blijft het mogelijk om gezamenlijke activiteiten te ontplooien. Mocht de envelop onverhoopt niet bij u zijn opgehaald, dan kunt u die op woensdagochtend afgeven bij ons secretariaat in het Jorishuis. U kunt de envelop ook deponeren in de brievenbus. Hartelijk dank voor uw financiële bijdrage. De komende tijd wordt de balans opgemaakt en in een volgende Vreugdebode zullen we u daarover berichten. Werkgroep Nieuw Begin, Jos Kunze en Henk Steentjes

Werkgroep gezinsviering: Natalie Hoezen en Bianca Verhey

Zalig Pasen We wensen u allen een vruchtbare en zinvolle vastentijd toe, met aansluitend Zalige en vreugdevolle Paasdagen!

Lente in De Herberg

De actie kerkbalans is ook dit jaar fantastisch verlopen. De meeste aangeschreven deelnemers hebben hun enveloppe ingeleverd. De actie heeft tot nog toe 35.000,- euro opgeleverd. Een bedrag waarmee we bijzonder blij zijn. Heel veel dank voor uw bijdrage. Mocht u de ingevulde enveloppe nog niet hebben ingeleverd, dan kunt u die alsnog in de brievenbus van het secretariaat doen. Hierbij willen wij alle vrijwilligers bedanken voor hun geweldige inzet!

Maandag 20 maart bent u vanaf 10.30 uur van harte welkom in het Jorishuis. Dan gaan we een begin maken met de Herbergbijeenkomsten, geïnitieerd door Nieuw Begin. Ontmoeting, bezinning, maar vooral ook gewoon gezelligheid vormen de bouwstenen voor deze herbergbijeenkomsten waarmee we op 20 maart een begin maken. Iedereen die het leuk vindt om in een gemoedelijke sfeer een paar uurtjes met elkaar door te brengen, is van harte welkom. Het accent ligt op de komende lente. We starten met een kopje koffie/thee met wat lekkers. Gewoon gezellig praten met elkaar en wellicht ook nog een spelletje. Ook zingen we met elkaar wat liedjes uit ‘de oude doos’. We eindigen met een eenvoudige broodmaaltijd en maken afspraken voor een vervolg, waarvan we hopen dat er nog vele volgen. Zoals gezegd: u bent van harte welkom. U hoeft zich overigens niet op te geven.

De locatieraad

Werkgroep Nieuw Begin

De locatieraad; Wim, Ronald, Ben, Harry en Hanny.

Actie Kerkbalans 2017

VREUGDEBODE 02 MAART - APRIL - MEI 2017

Annet Heijnst heeft in haar artikeltje dat in de laatste Bethlehembode werd geplaatst, aandacht gevraagd voor het feit dat het 500 jaar geleden is dat de Reformatie gestart is. De viering van zondag 15 januari, ‘Jouw hand, mijn glimlach’, waarin dominee Peter Israël en pastor Antoon Morsink voorgingen, stond in het teken van de verzoening. Er werd een muur gebouwd die symbool stond voor de verdeeldheid onder christenen. Op de 12 muurstenen stonden trefwoorden geschreven die stuk voor stuk oorzaak waren/zijn voor verdeeldheid, die dus een muur optrekken en mensen beletten tot elkaar te komen. Na de verkondiging en uiteindelijk de Vredeswens werd de muur afgebroken en werden de stenen neergelegd in de vorm van een kruis. Deze symboliek nodigde de aanwezigen uit een bijdrage te leveren aan alle pogingen die worden gedaan om muren te slechten en een einde te maken aan de alom aanwezige verdeeldheid. Niet alleen tussen de kerken, maar vooral ook tussen mensen. Het was een prachtige, inspirerende bijeenkomst die ons weer eens goed op de feiten heeft gedrukt en ons uitnodigde vooral zelf stappen te blijven zetten ter verzoening. Het zou goed en mooi zijn wanneer we, ook en juist bij deze vieringen, nog meer vertegenwoordigers van de Terborgse katholieke geloofsgemeenschap zouden mogen begroeten. Met of zonder die heerlijke oliebollen waarop pastor Morsink trakteerde. Steven van Woerkom

Ontmoetingsbijeenkomst Zondagmorgen, 9 april, om 10.30 uur: we vieren Palmpasen in onze eigen H. Georgiuskerk. We hebben tijdens de bijeenkomst van 5 maart tijd genomen om in gebed, gezang en overdenking, halt te houden bij onze levensbron, Jezus Christus. Vandaag, op Palmzondag, gaan we de confrontatie aan met de tegenstelling van ‘Hosanna’ tot ‘Kruisig hem!’ Vergeet u niet uw Vastenaktiezakje mee te nemen? Wij hopen weer velen van u te mogen begroeten. Werkgroep Nieuw Begin

Verjaardagen

De heer Th. Schleedoorn Mevrouw J. Klutman Mevrouw Th. Steverink-Huntink Mevrouw A. Kramer-Swart Mevrouw Th. Koster Mevrouw G. Tacke – Kolenbrander De heer B. Willemsen De heer Th. Jansen De heer F. Kuijer Mevrouw Bakker-van Gaalen Mevrouw A. ten Brincke-Westhoff De heer J. Kaalberg Mevrouw E. Arentsen-Ticheloven Mevrouw M. van Aalst-Neve Mevrouw Th. van Aken-Aalbers

87 jaar 89 jaar 92 jaar 96 jaar 80 jaar 80 jaar 80 jaar 86 jaar 89 jaar 86 jaar 91 jaar 86 jaar 91 jaar 88 jaar 85 jaar

Overleden

De heer Th. Jansen 86 jaar 27


Silvolde - Varsseveld

Contact Kerken Moskeeën Oude IJsselstreek Tegenwoordig waait er een gure wind in Nederland. Moslims worden steeds vaker over één kam geschoren met extremisten en terroristen. Christenen worden bekeken als een overblijfsel van een voorbije tijd. Er wordt verdeeldheid gezaaid en vooroordelen bloeien als nooit tevoren. De Raad van Kerken en vertegenwoordigers van moskeeën in de Oude IJsselstreek willen hier iets tegenover stellen. Ze willen bouwen aan onderlinge relaties tussen de religies en zich niet tegen elkaar op laten zetten. Ze willen wat warmte brengen in de kou van hedendaags populisme. Samen met elkaar vormen we immers één samenleving! Daartoe organiseren kerken en moskeeën in de komende maanden open dagen. De tijden zijn van 15.00 tot 18.00 uur. De open dagen in de komende maanden zijn: • 19 maart : Suleymaniye-moskee (Deurvorststraat, Ulft) • 22 april : H. Mauritiuskerk in Silvolde • 12 mei : Selahaddin i Eyyubi-moskee (De Blenk, Ulft) • 1 juli : Laurentiuskerk in Varsseveld. Na de zomervakantie komen nog meer open dagen. Voor de katholieke kerk heb ik al een paar mensen gevraagd. U kunt zich daarbij aansluiten. Het is de bedoeling dat die groep de open dag in het eigen gebouw organiseert en als gast naar open dagen van de moskeeën en de andere kerkgenootschappen gaat. Ik zou dus graag in contact willen komen met mensen die mee willen gaan naar open dagen hier in de gemeente Oude IJsselstreek. U kunt zich aanmelden bij harriejorna@hotmail.com Harrie Jorna

Toekomst kerk en geloofsgemeenschap Silvolde In de afgelopen tijd zijn er diverse gesprekken geweest tussen Anita Ermers en Jan Olthof, namens de Coöperatie Mauritius i.o. en pastoor Peter Ambting en Johan Hermans, namens het parochiebestuur. Deze gesprekken verlopen constructief en er worden stappen gezet richting een overname van de kerk door de Coöperatie in de toekomst. In Nieuwsbrief 2 van de Coöperatie wordt gesproken over een intentieverklaring die we later in het voorjaar willen tekenen en waarin we, van beide kanten, de intentie uitspreken de weg naar een overname te willen gaan. Ondertussen gaan de onderhandelingen door en worden er concrete stappen gezet om de kerkelijke procedure tot onttrekking aan de eredienst te lopen. Binnenkort gaan aan de kant van de geloofsgemeenschap de nieuwbenoemde locatieraad en een afgevaardigde van het pastorale team in gesprek over het pastorale programma in Silvolde in de toekomst. Meer informatie is te lezen in de genoemde nieuwsbrief. We hopen u in de komende maanden nog concretere informatie te kunnen geven. Pastoor Peter Ambting

Opbrengst collecte oecumenische dienst De opbrengst van de collecte in de oecumenische dienst op 15 januari is € 105,35. Dit bedrag is overgemaakt op rekening van de regionale voedselbank. Namens de werkgroep, Wim Lammers

28

Stand Kerkbalans 2017

Eerste Heilige Communie

Vastenactie 2017

Er zijn al veel reacties binnengekomen. Dank daarvoor. Maar... we doen een zéér vriendelijk verzoek aan die parochianen, die hun reactie in de gefrankeerde envelop nog niet hebben opgestuurd, om dit nu te doen. Met uw bijdrage hopen we op een financieel meer gezonde parochie met de nodige mensen en werkgroepen en ook dat het blad Vreugdebode voor eenieder kan blijven bezorgd worden. In het volgende nummer van de Vreugdebode hopen we het eindresultaat van ‘Kerkbalans 2017’ te kunnen melden. We rekenen op u.

De voorbereiding op de Eerste Heilige Communie is in volle gang. Zondag 5 februari hebben de kinderen zich voorgesteld in de viering “Mijn Naam Is…” in De Goede Herderkerk in Dinxperlo. In deze viering werd ook Wes ter Voert door pastor Jan van Heugten gedoopt. De communicanten stonden rondom de dopeling en zijn familie. Het was een mooi moment de aandacht en verwondering te zien bij de kinderen tijdens het dopen. Met het gedicht “De Zeven Vlammen” wensten de kinderen Wes en zijn familie en alle anderen in de kerk: blijheid, vrede, vrijheid, warmte, gezondheid, liefde en hoop toe. Het koor Mixed Emotions verzorgde de zang. Zie ook pagina 18.

Tijdens deze vastentijd van 1 maart tot 15 april voert Vastenactie campagne voor een bijzonder project in het West-Afrikaanse land Togo. In het noorden van dit land, waar meer dan 40% van de mensen geen werk heeft, zijn de Broeders van St. Jan een project gestart om werkloze jongeren te scholen en aan duurzaam werk te helpen. Want zonder werk heb je geen eten en geen geld voor noodzakelijke medische zorg. De Broeders van St. Jan bouwen een centrum waar jongeren scholing krijgen en zelf kleine bedrijfjes opzetten en leren runnen. Als eerste is er een bedrijfje gemaakt dat vloertegels maakt door natuursteen uit de rotsen te hakken en deze te verkopen. De volgende fase is dat er elektriciteit komt via zonne-energie en water via een diepe waterput. Ook beginnen de broeders met bedrijfjes door kippen, eenden en parelhoenders te fokken. Naast het planten van sinaasappel- en citroenbomen wordt ook voorzien in een klein medisch centrum om kinderen en ouders te leren hoe zij ziektes kunnen voorkomen. Het project wordt mede begeleid door een goede kennis en collega van diaken Jan van Heugten uit onze eigen parochie: diaken Jouke Schat. Zijn vrouw Cécile is arts van beroep. Nadat zij haar werkzaamheden als arts in Nederland had beëindigd en Jouke zijn baan als directeur van een grote frisdrankenindustrie had opgezegd, besloten zij hun kennis, tijd en ervaring in te zetten voor de armsten in het West-Afrikaanse land Togo. Tijdens de vastenperiode zal in de gehele parochie en ook in onze Mauritiusgeloofsgemeenschap wederom geld worden ingezameld voor bovenstaand project. In 2015 hebben wij hiervoor vanuit onze geloofsgemeenschap reeds een mooi bedrag van € 3.600,- mogen overmaken. De werkgroep uit onze geloofsgemeenschap vraagt uw ruimhartige steun om dit project te doen slagen. De ingezamelde gelden gaan rechtstreeks naar de “Stichting Kinderhulp Togo”. Er blijft dus niets aan de strijkstok hangen.

Locatieraad Laurentiusgeloofsgemeenschap

Ouderenmiddag Vrijdagmiddag 31 maart houden wij in Silvolde weer de middag voor de mensen van 80 jaar en ouder. De middag vindt plaats in de hal van de Mauritiuskerk in Silvolde van 14.00 tot 16.30 uur. Het zijn altijd gezellige middagen waarbij het elkaar ontmoeten centraal staat. Voor een hapje en een drankje wordt gezorgd. Welkom aan u allen. Namens de leden van de bezoekersgroep, Marian Heuvels

Geloven Bidden en geloven kan men eigenlijk niet los van elkaar zien. Zonder bidden is geloven erg moeilijk. Want geloven heeft iets in zich van een ontmoeting tussen God en de mens. Het geloof is toch eigenlijk de achtergrond waar je tegen leunt en steunt. Het woord “geloof” komt van een werkwoord: geloven. Het is een activiteit, geen bezit. Een bezit kun je bij wijze van spreken in de kast of in een la leggen. Maar een activiteit legt beslag op je leven, op je doen en laten. GELOVEN moet je DOEN! GELOVEN is: je overgeven. We moeten het geloof ook niet leren, maar leren geloven. Daarom begint geloven in God met : God leren kennen als de betrouwbare en geloofwaardige. Hij is het die van ons mensen houdt en bij ons leven betrokken wil zijn. Jezus zelf heeft ons geleerd dat we geloof ontvangen als we erom bidden, gewoon eenvoudig erom vragen. Voor heel veel mensen is en blijft het moeilijk om iets van God te verstaan. Soms is Hij zo ver weg. Dan is geloven een hele kunst. Het geloof kan ons ook op de been houden in moeilijke perioden in ons leven. Ik geloof dat God onze gebeden graag wil verhoren. Voor mij is God een warme, sterke kracht, die er steeds voor je is en je vertrouwen geeft. Volg je Zijn kompas goed en je stelt je open voor Zijn leiding in jouw leven, dan hoef je niet bang te zijn. Anny Raben

Bezinningsdienst Woensdag 4 mei om 18.30 uur Grote of Laurentiuskerk Varsseveld Voorganger: Nicoline Swen (NPB Koor: het Varssevelds Mannenkoor, samengesteld door: Oecumenische Werkgroep Varsseveld. Aansluitend aan de dienst is er de stille tocht, die via de begraafplaats naar het monument aan de Irenestraat gaat; alwaar om 20.00 uur de dodenherdenking plaats vindt.

Uitnodiging Zondag 23 april in de viering van 10.00 uur in De Mauritiuskerk doen wij ONZE EERSTE COMMUNIE samen met de kinderen uit Dinxperlo en Breedenbroek. Pastoor Marcel Smits zal voorgaan. Het kinderkoor ‘Keitof’ uit Gaanderen zal zingen. Onze papa’s en mama’s versieren de kerk. Wij (7 kinderen uit Silvolde, 2 uit Varsseveld, 1 uit Ulft, 1 uit Sinderen en 1 uit Terborg) bereiden ons wekenlang voor in de Mauritiuskerk. We werken met het project “BLIJF DIT DOEN”. Ook hebben we een speurtocht in onze kerk en hebben we met alle kinderen samen een broodmaaltijd. We presenteerden ons in de viering van 5 februari in Dinxperlo. We gaan ook brood bakken bij bakker Ten Have. Iedereen is welkom in deze viering. De Eerste Communicanten zijn: Elin Overbeek, Cas de Berk, Mikal Enderink, Wout Willemsen, Dmitry Veldkamp, Isa Nieuwenhuis, Kyra Aaldering, Loek Immink, Nicky van Hal, Floor Klomberg, Brian Weijenbarg, Sven Notten.

Werkgroep Vastenactie

We wensen jullie met jullie familie en vrienden een zonnige, gezellige dag toe. Mauritiusgemeenschap en Laurentiusgemeenschap.

Nieuws van de locatieraad De locatieraad van de Mauritiusgeloofsgemeenschap maakt donderdag 30 maart a.s. kennis met enkele nieuwe bestuursleden van de nieuwe Parochie Maria Laetitia. Verder nodigt de locatieraad alle vrijwilligers uit, werkzaam in de Mauritiusgeloofsgemeenschap, voor de gebruikelijke jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst op vrijdagavond 31 maart a.s. in Ons Pakhuus. Een persoonlijke uitnodiging volgt nog. Alois Helming

Door het bestuur van de parochie is per 1 januari 2017 formeel een nieuwe locatieraad voor de geloofsgemeenschap H. Mauritius benoemd. De 6 energieke leden danken het bestuur voor het in hen gestelde vertrouwen en vervolgen de als coördinatieteam ingeslagen weg om de belangen van de geloofsgemeenschap te behartigen. Alois Helming

VREUGDEBODE 02 MAART - APRIL - MEI 2017

29


Impulz vervolg van pagina 19

groep betrokken geweest. Albert: „Ik vind het belangrijk dat jongeren op een positieve manier bij kerk en geloof betrokken worden. Door jongeren samen te brengen en een gevarieerd programma aan te bieden, slagen we daar al vijf jaar in.” Net als Albert is ook pastoor Peter Ambting vanaf het begin bij de groep betrokken. Hij zegt het volgende over de jongerengroep: „Toen ik in de Maria en Laurentiusparochie pastoor werd, was er weinig te doen voor jongeren. Al snel bleek dat een aantal mensen daar wel iets mee wilde. Ik denk dan aan Albert Gilsing, Chantal van der Sanden, Toos Langeweg en mijn toenmalige collega Stephan Emons. De laatste drie hebben afscheid genomen van de groep en plaats gemaakt voor opvolgers in de personen van Angala Rajic, Iris Gilsing en Marcel Jansen, die als jongeren al vanaf het begin bij de groep betrokken waren. Bij de start besloten we dat de bedevaart naar Lourdes, als gemeenschappelijke ervaring, het startmoment van de jongerengroep zou worden. Van daaruit wilden we de jongerengroep verder opzetten en dat is gelukt. De groep kent sinds het begin wisselende samenstellingen, omdat jongeren komen en gaan. Zo zijn sommige jongeren, al dan niet door studie, verhuisd naar een andere plaats. Ik ben blij dat het aanvankelijke plan gelukt is en dat we na vijf jaar nog bestaan. Van harte gefeliciteerd aan alle betrokkenen!”

Parochiebedevaa

rt naar Kevelaer

in 2013.

Barbecue bij de Paskerk met jonge vluchtelingen in 2016.

VOOR EEN BLOEIENDE ZOMERTUIN OSCAR’S GROEN IN GAANDEREN

Boerengo lf met jong e vlu Centraal o p de foto Jo chtelingen in 2016. hn Possik.

en Albert Gilsing, Lourdes 2015. Van l.n.r.: Iris r Felipe . ede bro en sen drik Sylvia Hen

OOk VOOR Uw:

• Tuinontwerp • Beplantingsadvies • Tuinaanleg • Tuinonderhoud

Lourdes 2015. Jongeren op de Pic du Jer met uitzicht over de Pyreneeën. Fleur, Imke en Ange lie tijdens reünie bisdom 2015

Heidi Gronert, eigenaresse Oscar's Groen

s,

met joden, moslim e in Antwerpen Varen voor vred 2013. in et-gelovigen christenen en ni . lie ge An en aaike In het midden M

Oscar’s Groen • Slakweg 97 • 7011 EW Gaanderen • Tel. (0315) 330332 • www.oscarsgroen.nl

Graag willen we alle jongeren uit onze parochie, degenen die al betrokken zijn, maar ook anderen, uitnodigen om op 25 mei om 10.30 uur aanwezig te zijn bij de eucharistieviering in de Paskerk. Aansluitend is er een aanvullend programma waar je ook van harte voor uitgenodigd bent.

DE TIJD JUWELIER

TROUWRINGEN SPECIALIST

Belangrijk om te weten Pastoraal team P. Ambting, L. Daalhuizen, J. van Heugten, C. Peters, M. Smits, M. Tankink,

pastoor pastoraal werker diaken diaken priester pastoraal werker

telefoon: 0315 - 68 12 19 telefoon: 024 - 34 30 389 telefoon: 06 - 45 15 59 29 telefoon: 06 - 51 03 65 79 telefoon: 0315 - 34 60 20 telefoon: 06 - 12 38 75 27

e-mail: p.ambting@mlparochie.nl e-mail: b.daalhuizen@mlparochie.nl e-mail: j.vanheugten@mlparochie.nl e-mail: c.peters@mlparochie.nl e-mail: m.smits@mlparochie.nl e-mail: m.tankink@mlparochie.nl

Uw persoonlijke catering Heeft u iets te vieren of organiseert u een receptie of personeelsfeest? Is het tijd voor een jubileum of stapt u binnenkort het huwelijksbootje in? Catering Terhorst verzorgt zowel uw kleine intieme feest als uw uitgebreide jubileumfeest. Wij maken van uw feestelijke gelegenheid een geslaagde dag zodat u volop kunt genieten. Onze keuken staat bekend om zijn creativiteit, veelzijdigheid en kwaliteit.

Onbezoldigde diakens J. Brugman, diaken telefoon: 0315 - 32 73 81 e-mail: j.brugman48@gmail.com J. Visser, diaken telefoon: 0315 - 32 98 13 e-mail: diakenvisser@versatel.nl Voor persoonlijke vragen kunt u terecht bij bovengenoemde pastores. Overige vragen kunt u neerleggen bij het centraal secretariaat van de parochie. Internet U kunt de parochie vinden op internet onder: Centraal secretariaat Parochie Maria Laetitia Postbusnummer 664, 7000 AR Doetinchem Kantoor: Pastoor Vernooijstraat 7, 7071 BR Ulft Openingstijden secretariaat: maandag, woensdag en vrijdag van 09.00 - 11.30 uur Rekeningnummer parochie: NL40 ABNA 0414 1676 27.

30

www.maria-laetitia.nl

telefoon: 0315 - 34 20 44

Partycentrum Terhorst Emmerikseweg 2 7077 AP Netterden

e-mail: secretariaat@mlparochie.nl

Telefoon: 0315-386223 E-mail: info@partycentrumterhorst.nl Website: www.partycentrumterhorst.nl

VREUGDEBODE 02 MAART - APRIL - MEI 2017


Kleine gebaren worden grote gebaren op het moment dat liefhebben oneindig wordt. Juist daarin wil Agelink Uitvaartzorg van grote betekenis zijn. Uit respect voor de overledene en uit compassie naar de nabestaanden. Uitvaartzorg uit liefde.

Doetinchem Uitvaartcentrum Agelink Terborgseweg 126 7005 BD Doetinchem

Ulft Aula Antonius Doctor Ariënsstraat 1 7071 AH Ulft

Dag en nacht bereikbaar, zeven dagen per week, uit liefde. Bel 0314-32 46 67 of kijk op agelinkuitvaart.nl Terborgseweg 126, 7005 BD Doetinchem VREUGDEBODE 2017

‘s-Heerenberg Aula Emmaus De Bongerd 2 7041 GL ‘s-Heerenberg