Vreugdebode 2017 03

Page 1

Parochie Maria Laetitia

REUGDEBODE REUGDE UITGAVE VAN PAROCHIE MARIA LAETITIA

JAARGANG 1, NUMMER 3

De keuze van pastoor Peter (pag. 4) Foto: Ton Harbers

MEI-JUNI-JULI 2017 VREUGDEBODE FEBRUARI-MAART 2017

5


Adressen en bankgegevens van de geloofsgemeenschappen Azewijn - H. Mattheus Mattheusplein 2, 7045 AC Azewijn E-mail: rkazewijn@mlparochie.nl NL89RABO03746.06.439 Rabobank Secretariaat: laatste maandag van de maand van 19.00 - 20.00 uur in de sacristie. Breedenbroek - HH. Petrus en Paulus Terborgseweg 34, 7084 AJ Breedenbroek Postadres: Postbus 21, 7090 AA Dinxperlo E-mail: rkbreedenbroek@mlparochie.nl NL88RABO03104.00.023 Rabobank Secretariaat: eerste woensdag van de maand van 10.00 - 12.00 uur. Dinxperlo - De Goede Herder Allee 58/A, 7091 AM Dinxperlo E-mail: rkdinxperlo@mlparochie.nl NL17RABO03139.04.456 Rabobank Secretariaat: woensdag van 10.00 - 12.00 uur. en vrijdag van 10.00 - 11.00 uur.

tel. 0314 - 65 12 56

tel. 0315 - 65 12 84

tel. 0315 - 65 14 96

Doetinchem - OLV. Tenhemelopneming/H. Geest Pr. Hendrikstraat 36, 7001 GL Doetinchem tel. 0314 - 39 10 91 E-mail: rkdoetinchem@mlparochie.nl Rekeningnummer OLV. Tenhemelopneming: NL 95 ABNA 0533 0352 87 - kerkbalans NL81 ABNA 0447 5381 87 - betalingen, vieringen en intenties NL88 INGB 0001 0210 10 NL37 ABNA 0533 0377 86 NL82 RABO 0384 3514 76 NL68 RABO 0384 3994 52 - onderhoud begraafplaats Secretariaat: maandag, woensdag en vrijdag van 09.30 - 12.00 uur. Doetinchem - H. Martinus Wijnbergen/De Huet Doetinchemseweg 11, 7007 CA Doetinchem tel. 0314 - 32 37 37 E-mail: rkwijnbergen@mlparochie.nl ING NL45 INGB 0000 8332 16 - rekening courant NL16 ABNA 0231 9526 86 NL20 RABO 0384 3480 33 - rekening courant Wijnbergen NL36 RABO 0314 3167 52 - rekening courant/kerkbalans De Huet Secretariaat: woensdag en vrijdag van 09.30 - 11.30 uur. Etten - H. Martinus Dorpsstraat 19, 7075 AC Etten tel. 0315 - 34 24 98 E-mail: rketten@mlparochie.nl NL23 RABO 0317 8004 50 - rekening courant NL82 RABO 0317 8018 13 - kerkbalans Secretariaat: woensdag 10.00 - 11.00 uur en na vieringen. Gaanderen - H. Augustinus/H. Martinus Kerkstraat 72, 7011 CP Gaanderen. tel. 0315 - 32 32 23 E-mail: rkgaanderen@mlparochie.nl NL76 RABO 0115 3918 27 - rekening courant NL17 RABO 0115 3013 21 - kerkbalans Rekeningnummer H. Augustinus: NL67 RABO 0115 3105 09 - rekening courant Secretariaat: dinsdag 09.30 - 10.30 uur, donderdag 14.00 - 15.00 uur.

2

Gendringen - H. Martinus Past. Wijfkerstraat 1, 7081 BT Gendringen tel. 0315 - 68 13 64 Contactpersoon Kerkbalans, Ronald Giesen, tel. 0315 - 63 24 12 E-mail: rkgendringen@mlparochie.nl NL24RABO0116302429 Rabobank - betalingen, vieringen en intenties NL94RABO0116393610 Rabobank - kerkbalans Secretariaat: maandag van 14.00 - 16.00 uur (ingang aan de Staringstraat). Megchelen - H. Martinus Past. Mรถlderstraat 2, 7078 BB Megchelen E-mail: rkmegchelen@mlparochie.nl NL62RABO01327.00.662 Rabobank Secretariaat: dinsdag van 10.00 - 12.00 uur. Netterden - H. Walburgis Netterdensestraat 8, 7077 AB Netterden Contactadres: Frank Simmes E-mail: rknetterden@mlparochie.nl NL67RABO03266.13.854 Rabobank.

tel. 0315 - 37 72 12

tel. 0315 - 38 61 09

Silvolde - H. Mauritius Pr. Bernhardstraat 4, 7064 GG Silvolde tel. 0315 - 32 30 10 E-mail: rksilvolde@mlparochie.nl Secretariaat Het Anker: dinsdag 19.00 - 20.00 uur donderdag 09.00 - 10.00 uur NL50RABO0359100333 - kerkbijdrage NL21RABO0359170404 - kerkhof NL62RABO0359147550 - overige zaken. Terborg - H. Georgius Hoofdstraat 75, 7061 CH Terborg tel. 0315 - 32 30 60 E-mail: rkterborg@mlparochie.nl NL40 ABNA 0936 2497 57 - kerkbalans NL97 RABO 0359 1232 52 - rekening courant Secretariaat: woensdag 09.00 - 11.00 uur en volgens afspraak. Ulft - HH. Antonius-Petrus & Paulus J.F. Kennedyplein 9, 7071 BT Ulft tel. 0315 - 68 12 75 E-mail: rkulft@mlparochie.nl NL88RABO03638.09.872 - kerkbalans Petrus en Paulus NL68INGB00056.00.643 ING bank - Petrus en Paulus NL72RABO03638 00 557 Rabobank Antonius NL41RABO03638 75 999 Rabobank Antonius - kerkbalans Secretariaat: maandag en donderdag van 9.00 - 12.00 uur. Varsselder-Veldhunten - HH. Martelaren van Gorkum Hoofdstraat 31, 7076 AG Varsselder tel. 0315 - 68 10 13 E-mail: rkvarsselder@mlparochie.nl NL57RABO01531.01.210 Rabobank Secretariaat: laatste woensdag van de maand van 10.00 - 11.00 uur. Varsseveld - H. Laurentius L. Veldkamp, Doetinchemseweg 21, 7051 AB Varsseveld E-mail: rkvarsseveld@mlparochie.nl Secretariaat: H. Damen, Graaf van Lohnstraat 35, 7051 CB Varsseveld. NL68INGB0000290863 - kerkbijdrage.

tel. 0315 - 24 21 25

tel. 0315 - 24 12 40


Inhoud

Locatiecorrespondenten

Parochie Maria Laetitia: Kerk in de samenleving: de keuze van pastoor Peter 4 Uitnodiging afscheid pastoor peter Ambting 6 ‘Torentje, torentje bussekruit’ door Gerard Bomers 7 ‘Van de bestuurstafel’ door Bennie Preijer 9 Parochiereis in het voetspoor van Paulus 10 ‘Pastorale column’ door Marcel Smits 11 Azewijn - Ulft - Varsselder: Opbrengsten verkoop vastgoed en gronden Azewijn 12 Koninklijke onderscheiding voor Annie Ratering 13 Doordeweekse vieringen tot en met 6 juli 2017 15 Weekeindvieringen tot en met 6 juli 2017 16 en 17 Breedenbroek - Dinxperlo: Palmpasen in Breedenbroek 18 Sacramentsdag vieren we samen mer Suderwick 19 Doetinchem: Waar blijven de mannen nou? 20 Bernhard en Ida Balster ontvangen Laurentiuspenning 21 De Huet - Wijnbergen: Presentatie Eerste Communicanten 22 Etten: Nieuws van de budgethouder 23 Gaanderen: Bijeenkomst Omgekeerd bezoek voor parochianen van 75 jaar en ouder 24 Gendringen - Megchelen - Netterden: Noveen naar aanleiding van Zaligverklaring Dorothea Visser 24 Vooraankondiging Pelgrimstocht naar Kevelaer 25 Terborg: Wij gaan de Eerste Heilige Communie doen! 26 Wat is liefde? 27 Silvolde - Varsseveld: Eerste Heilige Communie van 25 communicanten in de Mauritiuskerk 28 Hoorzitting onttrekking aan de eredienst 29

Belangrijk om te weten Weekwachtnummer: tel. 0315 - 82 03 99 Uitsluitend voor aanvragen ziekenzalving, ziekenzegen en melding van overlijden. Zie ook pagina 30 voor alle gegevens van het pastoraal team, onbezoldigde diakens, internet en het centraal secretariaat van Parochie Maria Laetitia. VREUGDEBODE 02 MEI - JUNI - JULI 2017

Diaconie C. Peters : c.peters@mlparochie.nl Azewijn/Ulft/Varsselder Vacature : redactie.parochieblad@mlparochie.nl Breedenbroek/Dinxperlo P. Tadema : p.tadema6@kpnplanet.nl Doetinchem G. Bomers : g.bomers@planet.nl Doetinchem (Wijnbergen De Huet) J. Caerteling : joopcae@gmail.com Etten S. Jansen : sjoerdjansen90@hotmail.com Gaanderen G. Vollenberg : g.vollenberg@gmail.com Gendringen/Megchelen/Netterden H. Roes : hannyenaloysroes@hotmail.nl Silvolde/Varsseveld G. van Aken : mauritiuskerk@gmail.com Terborg E. Bakker : info@bakkereventsupport.nl

Colofon Hoofdredactie : pastoor P. Ambting Redacteuren : diaken J. Visser en diaken C. Peters Eindredactie : J. Hillebrand en Fr. van Vliet Eindcontrole : B. Kothuis Advertenties : G. Bomers Vormgeving : John Spekschoor, Creatief in Vormgeving - Terborg Druk : Senefelder/Misset - Doetinchem Oplage : 15000 exemplaren Verspreiding : 7 x per jaar. Eén exemplaar per ingeschreven adres in parochie-administratie, lokale gemeenschappelijke en openbare plaatsen (bibliotheek, Trefkuul, etc.). Kopij voor het eerstvolgende nummer van de Vreugdebode kunt u vóór 11 JUNI a.s. per mail sturen naar een van de locatiecorrespondenten (zie hierboven). Het eerstvolgende nummer is voor de periode van 7 JULI t.e.m. 31 AUGUSTUS 2017. Foto’s moeten minimaal 1 MB zijn en als aparte bijlage (JPEG) bij uw tekst worden meegestuurd.

3


Parochie Maria Laetitia

Kerk in de samenleving In deze eerste jaargang van de Vreugdebode is het thema van het hoofdartikel Kerk in de samenleving. In elk van de zeven edities die in 2017 verschijnen, wordt in dit kader een persoon, instelling, groep, actie of initiatief onder de aandacht gebracht. Waar wordt kerk-zijn zichtbaar in de samenleving, waar zien en ervaren we gelovige, kerkelijke inzet en betrokkenheid? Op de eerste plaats zoeken we de onderwerpen in het grote gebied van onze Parochie Maria Laetitia, maar misschien zal blijken dat ook een onderwerp van buiten de parochiegrens interessant genoeg is voor een artikel.

De keuze van pastoor Peter Het interview met pastoor Peter Ambting, waarvan deze bijdrage in de serie Kerk in de samenleving de weergave is, begon met een telefoontje aan hem. „Ik herinner je eraan, Peter, dat jij volgens schema aan de beurt bent om het hoofdartikel van de volgende Vreugdebode te schrijven. Of is het misschien zo dat je nu, na de bekendmaking van je besluit om bij de Norbertijnen in Wisconsin in te treden, het onderwerp van het hoofdartikel niet schrijft, maar dat je het bent?” Zoals te verwachten viel, kwam het antwoord pas na enige stilte… een aarzeling die best te begrijpen was. Maar we werden het er snel over eens dat de parochianen meer zouden willen en mogen weten over de motieven voor zijn keuze en de consequenties ervan. Hij had daarover in het eerste weekend van april in zijn in de kerken voorgelezen brief het een en ander gezegd. Vervolgens kwam er een interview in De Gelderlander, maar verdere toelichting was, dachten we, zeker gewenst. Bovendien leek het Peter nodig om onder woorden te brengen hoe hij door zijn intreding bij de Norbertijnen de mogelijkheid behoudt om vanuit de kerk in de samenleving te staan. We spraken af, om de je- en jij-vorm van ons telefoongesprek voort te zetten in het interview. Dat vond enige dagen later plaats.

Reacties

Gevraagd naar reacties op zijn besluit, antwoordt Peter: „Er zijn er vele gekomen, Facebook leek te ontploffen, maar ze kwamen ook via Whats-App en e-mail binnen. En natuurlijk kwamen er kaartjes en telefoontjes. Over het algemeen respecteren de mensen het genomen besluit, sommige reacties zijn kritisch. Nadenkend over die laatste categorie, zie ik daarin mijn eigen aarzelingen waarmee het lange keuzeproces gepaard is gegaan, weerspiegeld. Die aarzelingen hebben te maken met de inhoudelijke, zakelijke kant van mijn besluit hier weg te gaan. Gegeven het priestertekort is dat simpelweg lastig te begrijpen en even lastig uit te leggen. In die zin begrijp ik de kritische reacties en raken ze me. Mijn besluit heeft natuurlijk ook en zelfs 4

allereerst een persoonlijke kant. En wat mensen daarvan vinden, maakt me eigenlijk niet zoveel uit. Het gaat immers om een keuze in en over mijn eigen leven, die bovendien pas na jarenlange overweging tot een afronding is gekomen. Ik wilde uitzoeken welke vorm mijn relatie tot God zou kunnen en moeten hebben. Het is enerzijds een opluchting dat daarop een antwoord is gekomen. Anderzijds verlaat ik straks een parochie waar ik graag ben. Er zijn vele en goede pastorale contacten. Deze streek bindt me, het voelt hier natuurlijk tot en met het spreken van de streektaal toe.”

Drieërlei

Het laat zich raden dat in dit interview de voorbije periode voortdurend om de hoek komt als pastoor Peter vooruitblikt naar de nieuwe fase in zijn priesterlijk leven. Ingaand op de vele reacties op zijn besluit, onderscheidt hij daarin drie hoofdgroepen. * ‘Ik begriep ow wel.’ Peter: „Mensen denken dat mijn besluit ingegeven is door het verlangen te willen ontkomen aan een uitzichtloze situatie. Natuurlijk is het zo dat ik zorgen heb over de kerk hier. Je werkt hard, maar ziet het werk onder je handen afbrokkelen. Mensen nemen dat waar. Mijn besluit maakt die neergang niet alleen pijnlijk duidelijk, maar is er misschien ook een bevestiging van.” * ‘Live your dream.’ Peter: „Het is een reactie die ik veel heb gekregen. Ze kwam vooral van jonge, veelal niet-gelovige mensen. Zij zien het leven als een reeks uitdagingen die evenzoveel kansen zijn, ook om te genieten van het leven. Wat mijn persoon betreft, klopt het voor een deel wel. Ik ga het avontuur wel aan, dat zit wel in me.” *‘Als ik thuiskom, is er niemand’, kopte het artikel van Hennie Haggeman in De Gelderlander over Peters vertrek naar de Norbertijner kloostergemeenschap. Peter hierover: „Ik zal het wel gezegd hebben, maar ik moet een beetje lachen om het eenzijdige accent op dat aspect van mijn huidige leven: alsof ik hier af en toe een traantje wegpinkend zou zitten verpieteren. Maar het geeft me in elk geval de kans hierover meer te zeggen en duidelijk te maken. Om het een beetje filosofisch uit te drukken: een keuze voor iets betekent niet automatisch een keuze tegen het andere. Kiezen voor leven in een (klooster)gemeenschap is niet hetzelfde


meer generalist dan specialist. Daaruit kan voortvloeien dat je op andere terreinen kunt en wilt terechtkomen. Een belangrijke zegswijze van de Norbertijnen is: sta open voor alle goede werken. Nadenkend over wat mij beweegt en wat ik doe: van jongs af aan tekent zich door mijn leven af waar ik steeds weer voor kies: het religieuze aspect, het werken met mensen, het zoeken van gemeenschap.”

Wat laat je achter? als wegrennen voor eenzaamheid. Tussen haakjes, in een klooster kun je overigens ook eenzaam zijn, in een huwelijk bijvoorbeeld ook: verbonden maar toch eenzaam. Gelukkig hoor ik tot de, hoop ik, grote groep van mensen die hun levenskeuze niet vanuit een negatieve ervaring maken, maar als een stap in de richting van een perspectief. Het is een positieve keuze. Mijn besluit komt vanuit mijn roeping als priester. Misschien wordt dit niet meer zo begrepen, weet men volgens mij niet meer wat roeping is. Het gaat in mijn besluit niet om iets wat nu nieuw bij mij is opgekomen. Vanaf het begin heb ik gekeken en gezocht naar wat roeping voor mij betekent, ook naar het aspect van leven in een kloostergemeenschap. Natuurlijk hangt dat samen met persoonlijke voorkeuren. Ben bijvoorbeeld altijd graag op de Slangenburg geweest. In mijn karakter zit het graag onder de mensen willen zijn. In 2012 ben ik geïnterviewd voor een bijdrage aan een

“Er zijn er vele gekomen, Facebook leek te ontploffen, maar ze kwamen ook via Whats-App en e-mail binnen. En natuurlijk kwamen er kaartjes en telefoontjes.” eenmalige glossy uitgave. De interviewer vroeg of ik wel eens had overwogen in een gemeenschap te leven. Ik antwoordde dat het kloosterleven mij aansprak, dat ik contacten had met de Norbertijnen. Het VREUGDEBODE FEBRUARI-MAART 02 MEI - JUNI - JULI2017 2017

Norbertijnse leven bleef mij aanspreken, zei ik, maar concrete plannen voor deelname aan dat leven waren er nog niet. Het is nu 2017, nu gaat het ervan komen.”

Een rol in de samenleving?

In het hoofdartikel van de vorige Vreugdebode sprak Joop Kraan met Peter over het present zijn van de christen in de samenleving en hoe Peter daar in zijn huidige functie ambtshalve vorm aan geeft. Nu hij intreedt bij de Norbertijnen, vraag ik hem op de man af: sluit je je door je keuze niet af van een rol in de samenleving? Peter: „Mijn keuze voor de Norbertijnen in Wisconsin is uitdrukkelijk een keuze voor het spelen van een actieve rol in de samenleving vanuit het gemeenschapsleven van het klooster. Ik word lid van de Norbertijnen vanwege hun streven naar een balans tussen het kloosterleven en werken in de wereld. In Wisconsin werken ze op drie terreinen. Het meest opvallend is misschien dat zij daar een universiteit onder hun hoede hebben. Ze zijn ook actief in de omliggende parochies. Als derde runnen ze een bezinningscentrum.” Op mijn vraag of hij al weet wat zijn terrein wordt: „Dat is nog niet uitgetekend, er is nog geen blauwdruk. Ik krijg de mogelijkheid me voor te bereiden, zodat ik een goede keuze kan maken. Daar hoort in elk geval het op een hoger niveau brengen van mijn Engels bij. Er is dus eerst een proeftijd, een traject dat de Norbertijnen ook in het algemeen sterk aanraden. Het betekent dat ik niet alle schepen achter mij verbrand, in praktisch opzicht bijvoorbeeld dat ik mijn spullen bij Van Dam opsla.” Over zijn overstap, de betekenis, de motieven en de consequenties meer in het algemeen sprekend: „Je kunt zeggen: in ieder einde schuilt een nieuw begin. Maar het omgekeerde geldt evenzeer: aan ieder nieuw begin gaat een einde vooraf. Ik ben

Gedachten over wat hij achter zich laat, zitten in dit gesprek zoals de krenten en rozijnen in een brood. Samenvattend: „De volkskerk die we generaties lang zijn geweest, ligt achter ons. De infrastructuur echter is blijven bestaan, maar past niet meer, het is een veel te ruime jas. Het werk van de laatste jaren in onze parochie zie ik als het passend maken van die jas. Nu we regionaal al behoorlijk gecentraliseerd hebben, krijgen zelfs de beide centra toch nog te weinig pastorale aandacht. De leden van ons pastorale team werken allen hard, maar wat wij doen, is als een druppel in een oceaan, het effect verdunt zich en wordt onzichtbaar. Er zijn en blijven gezinnen die met hun geloof en de kerk verbonden willen zijn – hopelijk groeien ze in aantal. Een passende structuur biedt meer kansen voor het pastoraat, meer mogelijkheden van efficiënte inzet van mensen en middelen. Misschien heeft mijn vertrek ook als gevolg dat het besef van de noodzaak van bundeling en meer efficiëntie sterker wordt. En wat het persoonlijk betreft, ik ben hier altijd graag geweest en heb hoogtepunten beleefd. Het jaarlijkse parochiefeest bijvoorbeeld en goede kerk­restauraties. Hoogtepunten ook van het parochieleven in de locaties heb ik mogen meevieren, zoals in 2016 de viering van 100 jaar Martinus in Gaanderen en de inzegening van het dorpsplein in Etten samen met de dominee. En niet het minste: het pastorale team is voor mij een thuis. Ik ondervind waardering in de reacties van de mensen, die soms kritisch zijn, maar toch met begrip en waardering. Ze beseffen dat ik echt bezig ben geweest met mijn keuze. Na een keuzeproces van drie jaar koester ik de sympathie die me tegemoet komt.” Gerard Bomers Foto: Ton Harbers

5


Parochie Maria Laetitia

Uitnodiging afscheid pastoor Peter Ambting

Uitnodiging Graag nodigt het parochiebestuur van Parochie Maria Laetitia parochianen uit om op zondag 2 juli 2017 tijdens de eucharistieviering van 10.30 uur in de Paskerk in Doetinchem afscheid te nemen van pastoor Peter Ambting. Aansluitend aan de viering wordt de vertrekkende pastoor een receptie aangeboden waarbij er voor iedereen gelegenheid is om persoonlijk afscheid van hem te nemen. Afscheidscadeau Pastoor Ambting geeft, mede ingegeven door zijn emigratie, aan dat hij zelf geen behoefte heeft aan een cadeau. Wel wil hij graag zijn afscheidscadeau inzetten ten behoeve van een door hem gesteund project in het Heilige Land. Het babyziekenhuis van Bethlehem heeft dringend behoefte aan syringepompen om op een nauwkeurige wijze medicatie aan baby’s toe te dienen. De pompen zijn kostbaar, maar wel van levensbelang! Pastoor Ambting heeft het doel gesteld om twee pompen met een totale waarde van 4840,- USD (ongeveer 4500 euro) te doneren. We hopen dat u een gulle bijdrage wilt leveren om zijn doel te realiseren. U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer: NL19 RABO 0156569450 t.n.v. Parochie Maria Laetitia o.v.v. Afscheidscadeau pastoor Ambting. Ook kunt u rond de afscheidsviering uw bijdrage deponeren in de daarvoor bestemde bus achterin de Paskerk.

Pastoor Peter Ambting is gedurende zijn bezoeken aan het Heilige Land bevriend geraakt met de familie Marzouqa. Deze familie runt een hotel in Bethlehem waar pastoor Ambting regelmatig komt met groepen die hij begeleidt naar het Heilige Land. Twee kleinzonen van de heer Marzouqua, Shadi en Fadi Awad, studeren in Duitsland en waren twee jaar geleden te gast in onze parochies. Zij hebben toen verteld over de vaak moeilijke omstandigheden in Bethlehem. Hiyam Awad- Marzouqua (moeder van Shadi en Fadi) is medisch directeur van het Caritas

Medical Equipment Needed For Caritas Baby Hospital – Bethlehem

Babyziekenhuis. Zij geeft aan dat de ouders van de pasgeborenen de noodzakelijke behandelingen in het ziekenhuis vaak niet zelf kunnen betalen. Gelukkig kan het ziekenhuis, dat in handen van de Rooms Katholieke Caritas is, rekenen op geldstromen van buiten, maar daarvoor zijn ze wel afhankelijk

Quantity needed: 2 Unit Price: 2420 USD * Total: 4840 USD * *All prices are including 10% fees maintenance, installation and training cost

6

van projecten. Met het kleinschalige project dat pastoor Ambting wil sponsoren kunnen babylevens worden gered. Daarom is het project van harte aanbevolen!


Ludgerdag, zaterdag 17 juni 2017 Ludgerkring Oost-Gelderland organiseert zaterdag 17 juni een Ludgerdag. We bezoeken plaatsen in Duitsland waar Ludger (742 - 809) geleefd heeft. In het gebied van de huidige Achterhoek richting Münster was zijn missiewerk succesvol. Hij werd de eerste bisschop van Münster. Hij stierf 26 maart 809 in Billerbeck en werd begraven in zijn klooster in Werden bij Essen. In Duitsland is veel van Ludger bewaard gebleven. Onze reis gaat via het Benedictijnerklooster Gerleve naar ‘Ludgerusstadt’ Billerbeck. Bekenden van Ludgerkring Oost-Gelderland leiden ons naar de sterfkapel en de prachtige Ludgeruskerk. Daarna op naar Essen-Werden met weer ontvangst door bekenden van onze kring. We bezoeken de Ludgerusbasiliek met in de krypte de schrijn met Ludgers lichaam. In die krypte volgt ook een bezoek aan het museum met voorwerpen uit het leven van Ludger. De reis is interessant, want op een plezierige manier informatief over Ludger, de grondlegger van geloof en cultuur in de Achterhoek. Vertrek: 9.00 uur in Doetinchem; via Lichtenvoorde richting Gerleve, Billerbeck, later Essen-Werden. Verwachte terugkomst: rond 21.00 uur. Hebt u belangstelling, meldt u voor 1 juni per mail: walter.rovers@ planet.nl. U kunt ook mailen voor nadere informatie.

Islam, bedreiging of uitdaging?!

Christenen worden vooral in Islamitische landen vervolgd. Maar wat zegt de Islam zélf over omgang met Christenen? En hoe moeten we verder gaan? Kerk in Nood steunt de dialoog tussen Christenen en Moslims in diverse landen en kent de uitdagingen... of is er sprake van echte dreiging? Een aanrader voor wie wil weten hoe het echt zit…

Dinsdag 20 juni 2017 Aanvang: 19.30 uur

Mariakapel OLV Kerk in Doetinchem Prins Hendrikstraat 36 • Doetinchem

Een lezing verzorgd door Kerk in Nood op uitnodiging van de Parochie Maria & Laetitia

Zie ook pagina 21 VREUGDEBODE 02 MEI - JUNI - JULI 2017

Torentje, torentje bussekruit Namentrommel Krijg je bij je geboorte de naam Sophie – in 2016 nummer 4 op de lijst populaire meisjesnamen – dan duurt het misschien iets langer voor je die kunt schrijven dan bijvoorbeeld Anna, nummer 1. Zoë, nummer 6, drie letters slechts, is waarschijnlijk moeilijker. Misschien is haar achternaam juist gemakkelijk. Hoe dan ook, vroeg of wat later krijgen ze alle drie hun naam eigenhandig op papier. Hun levensverwachting is dat ze die honderd jaar dragen, want als meisjes van deze tijd zullen ze die wel handhaven als ze trouwen, áls ze trouwen. Zijn ze binnen de familie vernoemd, dan reikt hun naam bovendien tot in het verre verleden. Anna de populairste naam, hebben onze moeders en tantes niet gedacht dat hun naam voorgoed onder in de namentrommel was beland? Onze Moeder de Heilige Kerk had in haar glorietijd een grote trommel namen nodig voor al haar parochies met hun kerken en kapellen. Vele kun je gemakkelijk hanteren, zoals de aan Jezus, Maria, Jozef en de apostelen gewijde namen, en aan Martinus bijvoorbeeld. Van andere denk ik wel eens: hoe heeft men die destijds zonder google kunnen vinden? En kunnen ze in onze tijd bijna alle weer de trommel in? Dat laat zich raden. Maar er blijken telkens ook weer nieuwe nodig. Want in onze eerbiedwaardige oude kerk, waar veranderen niet het voornaamste streven is, blijken na fusies weer nieuwe namen nodig en die gaan soms erg kort mee. De Verrijzenis- en de Maria & Laurentiusparochie zagen slechts een kleine zeven jaar het licht. Maria-Laetitia is een mooie naam, daar niet van. U weet het, een columnschrijver schrijft zijn stukjes vaak met het oog op hun staart. In dit stukje is Ludger (ook: Liudger, Ludgerus) die staart. De vraag is: blijft de naam van deze grondlegger van de christelijke godsdienst en cultuur in de Achterhoek voortleven? En kan ons dat wat schelen? Net als elders gaat de naam hier de laatste twintig jaar terug de trommel in en komt hij er ook weer uit. Een paar voorbeelden. In zijn geboorteplaats Utrecht verdween de Ludgerparochie, zelfs als locatie. Maar de Ludgerbasisschool blijft er bestaan. De fuserende pc-scholen voor voortgezet onderwijs in Drachten kozen eind vorige eeuw Liudger als hun naam. In Noord-Groningen ontstond voor een paar jaar de fusieparochie Liudger. In Lichtenvoorde verdween de Ludgerparochie en herrees ze als fusieparochie in die regio. Blijft die bestaan bij verdere fusie? De Ludgerschool in Beltrum verdween door krimp van leerlingen, maar in Aalten en Lichtenvoorde bestaat hij nog, in het kleine Zwolle bij Groenlo ook. De drie middelbare scholen in Doetinchem worden er twee. Houdt Ludger stand? De bewezen meest historische Ludgerplek is Vierakker-Wichmond. De rooms-katholieke Kerk heeft een Ludgerrelikwie en doet alles voor Ludgers voortleven. Die kerk heet Willibrord, een vertrouwde naam. Maar het is geen Ludger. Gerard Bomers

7


Wij zijn er voor u. Voor, tijdens en na de uitvaart. Ilse Huls en Ellen Wezendonk Bel ons gerust voor een afspraak als u uw uitvaartwensen met ons wilt bespreken. Monuta Achterhoek 0315 - 630 405, dag en nacht bereikbaar www.monuta.nl/ulft

Gezellig even bijkletsen in onze brasserie? St. Jorisplein 14 7061 CN TERBORG T +31(0)315 39 71 39 www.deroodeleeuw.com

De Roode Leeuw. Het moment is daar.


Parochie Maria Laetitia

Diaconaal beraad Martinus-weekend

De afgelopen jaren is vanuit het Diaconaal Beraad invulling gegeven aan het Martinus-weekend dat dit jaar zal vallen op 11 en 12 november 2017. Nu de Parochie Maria Laetitia een feit is heeft het Diaconaal Beraad de wens uitgesproken het thema voor 2017 parochie-breed uit te dragen. Een mooie impuls voor het te vormen Diaconaal Beraad van onze nieuwe parochie.

Chauffeursdienst vieringen

In onze parochie zullen er ongetwijfeld mensen zijn die heel graag speciale eucharistie-vieringen willen bijwonen maar niet in de gelegenheid zijn zelf naar de kerk te komen. Hierbij denken wij aan: de vieringen met: - Pinksteren (zondag 4 juni) - Parochiefeest (zondag 2 juli dat dit jaar tevens in het teken zal staan van het afscheid van pastoor Peter Ambting) - Feest van Maria Tenhemelopneming (zondag 13 augustus) - Kerstmis (24 en 25 december) - Pasen. Om deze mensen die graag willen komen te rijden zijn er parochiebreed vrijwilligers nodig die de mensen thuis ophalen en weer thuis brengen. Daarom hierbij een oproep die tweeledig is: 1. Wilt u graag thuis worden opgehaald? 2. Bent u bereid te rijden? In beide gevallen neemt u dan contact op met het secretariaat van de parochie: telefoon 0315 - 34 20 44 of mail naar het secretariaat: secretariaat@mlparochie.nl onder vermelding van: bijwonen speciale vieringen.

Impulz KIEK-INFO OLV Doetinchem: Zondag 11 juni: Familieviering, The Singing Kids, M. Smids,

Jongerengroep Impulz viert eerste lustrum Met Hemelvaartsdag op donderdag 25 mei, viert Impulz haar vijfjarig bestaan. De afgelopen jaren hebben we met vele jongeren diverse activiteiten en hoogtepunten gehad: - Bedevaarten naar Lourdes - Bezoek aan Sant’Egidio Antwerpen - Bedevaarten naar Kevelaer - Diverse thema-avonden - Wereldjongerendagen in Krakow - Activiteiten met vluchtelingen - Borrels en barbecues. Donderdag 25 mei willen wij hier in een feestelijke eucharistieviering in de OLV-kerk, Prins Hendriklaan 26, 7001 EE Doetinchem op terugkijken. Aanvang: 10.30 uur. De viering zal opgeluisterd worden door de band Jacobs Ladder.

VREUGDEBODE 02 MEI - JUNI - JULI 2017

Van de bestuurstafel De laatste maanden maakten Thijs Kemperman (penningmeester) en ondergetekende een kennismakingsronde langs onze locaties. Een leerzame ervaring. Over het algemeen troffen we vertegenwoordigers aan die met hart en ziel, gesteund door veel vrijwilligers, proberen de locatie levendig te houden. Dit ondanks frustraties (sluitingen), onduidelijke communicatie en teleurstellingen. We kregen een helder beeld van wat er leeft. We hebben er een positief gevoel aan overgehouden. Het vertrek van onze pastoor maakt overigens nog eens pijnlijk duidelijk dat zonder bovengenoemde vrijwilligers en bestuurders de verschillende locaties niet meer kunnen functioneren. Het is niet anders dan dat voor 15 locaties slechts één priester (misschien twee), vier diakens en twee pastoraal werkers beschikbaar zijn. De vraag is ook: hoe lang nog? Onze scheidende pastoor geeft in een interview in De Gelderlander dan ook aan dat hij vreest dat nog verschillende locaties zullen sluiten. De conclusie is dat we moeten leren zonder priester (of een op afstand) door veel zelfwerkzaamheid locaties in stand te houden. Samenwerking tussen locaties, die overigens al langzaam op gang komt, kan daarbij van nut zijn. Een goede communicatie door middel van onze Vreugdebode en de vernieuwde website (www.maria-laetitia.nl) zijn eveneens van belang. Met Pinksteren in het vooruitzicht, het feest van de ‘inspiratie’, realiseren wij ons dat we opnieuw in beweging dienen te komen door de uitdagingen van deze tijd, willen we de kerk voor de Achterhoek behouden. De verbindingen tussen mensen onderling op de eerste plaats. (Het instituut kerk is er niet voor zichzelf.) Misschien wordt door Pinksteren geloof een nieuw leven ingeblazen en wordt dan het ‘Goede Nieuws’ ook zichtbaar! Een goed pinksterfeest toegewenst. B.H.M. Preijer

Deze band bestaat uit vijf enthousiaste jongeren die hun passie voor muziek en God combineren. Na afloop van de eucharistieviering zal er een lunch zijn voor alle aanwezige jongeren. Hopelijk bent u/ben jij er op 25 mei ook. Aanmelden (graag!) via: albertgilsing@gmail.com, marceljansen@outlook.com of via Facebook. Tot dan! Katholieke Jongerengroep Impulz

9


Parochie Maria Laetitia

Parochiereis in het voetspoor van Paulus Van 23 tot 30 april gingen veertig mensen vanuit Parochie Maria Laetitia op reis door Griekenland in het voetspoor van de apostel Paulus. Belangrijke plaatsen waar Paulus preekte en die ook in de bijbel terug te vinden zijn - zoals Thessaloniki, Veria, Korinthe en Athene werden aangedaan. Als dagopening en als lezingen tijdens eucharistievieringen klonken teksten van of over de apostel Paulus. Naast een nadere kennismaking met deze apostel was de reis ook een verdieping in de Griekse en Romeinse oudheid - tegen welke achtergrond Paulus het geloof verkondigde - en het orthodoxe christendom, dat in Griekenland heersend is. Een goede sfeer in de groep en een gevarieerd programma maakten het tot een onvergetelijke reis.

Groepsfoto (enkele deelnemers staan niet op de foto)

Beeld van de wagenmenner van Delphi

Tempel van Hephaestus, de god van het vuur op de agora (markt) in Athene

Viering van de Eucharistie bij Hosios Loucas: gids Paulina en pastoor Peter

Klooster op meteoren van Kalambaka

De meteoren van Kalambaka

De areopagus in Athene waar Paulus het woord voerde

Lunch in Korinthe

Keizer Nero legde de eerste hand aan het kanaal van Korinthe in de 1e eeuw. Pas in de 19e eeuw werd het werk voltooid

De architectuur van de Grieken; tempel van de god Athene op de Acropolis van Athene

10


Pastorale column door Marcel Smits

Als ik zit te schrijven, is het midden in het Paasoctaaf. Het ‘Alleluia’ klinkt nog door in de vreugde en de hoop die de Verrezen Heer ons geeft. Wij mogen 50 dagen lang Pasen vieren, en dat zal langzaam wegebben naar de orde van de dag. Maar niet vóórdat wij vele tientallen kinderen mogen verwelkomen om voor het eerst volledig deel te nemen aan de tafel van de Heer in verschillende gemeenschappen, waar ook doopjes plaats zullen vinden. Dat hoort allemaal bij Pasen, een bloeitijd in het kerkelijke jaar, als de natuur om ons heen ook tot bloei en nieuw leven komt. Die Verrijzenis-hoop hebben wij nodig, want politiek is er veel onrust in de wereld om ons heen, dicht bij en ver weg. Wij bidden en hopen op wijsheid onder de machtigen. Onze Parochie Maria Laetitia bestaat al ruim drie maanden, en net toen wij dachten om even al de veranderingen en fusies een beetje achter ons te hebben, komt het bericht dat onze pastoor in de Norbertijnse Abdij in Wisconsin gaat intreden. Het lijkt dat het enige vaste gegeven is, dat alles in beweging blijft. De reacties zijn legio, zowel binnen onze parochie als erbuiten, in gesprekskringen en in de media. Het is alsof er iedereen een eigen mening over heeft, en een eigen kijk op de situatie. Wat zeker is, is dat dit niet over één nacht ijs is gegaan, en het resultaat is van een lang proces van eerlijk en integer onderscheiden. Wat wij in geloofstermen ‘roeping’ noemen. Het mysterie van wat God voor ons wil, wat God van ons vraagt. Opdat wij volop zouden leven, waarvoor Christus gekomen is (Johannes 10:10). Want God wil alleen dat wat het beste voor ons is, maar vaak betekent dat dat wij moeilijke stappen moeten nemen - zoals in Peters geval - om bijna alles achter te laten. Vertrouwen hebben dat de Heer ons begeleidt langs de paden die wij zelf nog niet helemaal kunnen zien. Veel reacties hebben de toon van ‘jammer’. Dat is eigenlijk een groot compliment. Het is een grote zegen dat onze pastoor deze jaren met ons is meegereisd in onze pelgrimstocht die het leven is.

Met veel energie, inzet en talent heeft hij leiding gegeven, pastoraal en administratief, in wat eigenlijk hele lastige tijden en situaties zijn. Dicht bij de gedachte ‘jammer’ is ook de vraag: hoe moeten wij verder? Het vertrek van de pastoor betekent wel weer ingrijpende veranderingen. Wij weten allemaal dat er ‘weinig arbeiders’ zijn er en een nieuwe benoeming is niet zomaar op handen: er zijn meer gaten dan vullers, laat staan geschikte vullers. Ik geloof dat wij vertrouwen mogen hebben. En niet alleen vanwege de Verrijzenis. Als dit werkelijk Peters roeping is - en zo ziet het er echt naar uit - dan is dat ook deel van een veel groter plaatje. Als de Heilige Geest hem naar elders roept, dan zal diezelfde heilige Geest ook voor ons een oplossing hebben, een nieuwe weg vooruit. Dat vraagt van ons vertrouwen, en ook openheid om die oplossing te kunnen zien – en te aanvaarden. Want zoals altijd in de geschiedenis, zal er iets van uitdaging in zijn. Omdat geloof niet statisch is, maar levend en dynamisch. Onze pelgrimstocht gaat ergens naar toe, wij zijn in beweging. Vertrouwen hebben betekent zeker niet dat wij lui mogen worden, en ‘we zien wel, want het komt toch goed’. Het antwoord kan er ook heel anders uit zien dan wij verwachten of misschien zouden willen. Op sommige momenten kan onze kreet samenvallen met die van Jezus: ‘Mijn God, waarom heb je mij verlaten’? Zo’n moment kan een punt zijn waar wij afkeren en een andere weg gaan. Of het kan een punt zijn waar wij dieper graven om steeds opnieuw te ontdekken dat God ons toch niet verlaten heeft. Sterker nog, God heeft nog grotere plannen met mij/ons. Peter, met dankbaarheid wens ik je van harte veel zegen, veel vertrouwen en veel voldoening in deze nieuwe weg. Goed goan. Marcel Smits

Stenen labyrint in Slangenburg Er ligt sinds kort een prachtig stenen labyrint op het grasveld vóór de Slangenburgse kerk aan de IJzevoordeseweg 35 in het buitengebied van Doetinchem. Een wens vanuit de pioniersplek Spoorzoeken in Slangenburg is daarmee in vervulling gegaan (www.spoorzoekenslangenburg.nl). Het labyrint staat symbool voor de weg door het leven. Je kunt er niet in verdwalen, maar je bent ook niet altijd op de plek waar je zijn wilt. Al lopend ontdek je dat het leven gaat zoals het gaat. Bij iedere wandeling kom je in het centrum uit. Dat is de plek waar je verbinding kunt voelen met jezelf, de omgeving en de Aanwezige. Vanuit het centrum loop je vervolgens weer naar buiten. Ieder beleeft dat gaan door het labyrint op een eigen wijze. Iedereen die langs de kerk rijdt of fietst, kan op elk moment stoppen en het labyrint gaan lopen. Als u liever komt als er ook uitleg kan worden gegeven, dan bent u van harte welkom op elke zondagmiddag in juli van 14.00 tot 16.00 uur. Er wordt ook iets te drinken aangeboden en de toegang is vrij. VREUGDEBODE 02 MEI - JUNI - JULI 2017

11


Parochiële Caritas Instelling

Azewijn - Petrus en Paulus Ulft - Varsselder Azewijn

Per 1 januari 2017 is het samengaan van de voormalige PCI van De Verrijzenis Parochie en de PCI van de HH. Maria Laurentius een feit. De nieuw ontstane PCI gaat verder onder de naam Parochiële Caritas Instelling (PCI) Maria Laetitia. De PCI is een zelfstandig onderdeel van de Parochie Maria Laetitia. Diaken Cor Peters is namens het pastoresteam de contactpersoon. Het bestuur van de PCI Maria Laetitia wordt gevormd door: - Wilma Elfrink: voorzitter - Frans Ros: secretaris - Kees van Valkengoed: penningmeester - Maria Steentjes: lid Het bestuur wil zich graag versterken met een vertegenwoordiger uit de stad Doetinchem. Hebt u interesse, of kunt u ons op iemand attenderen, neem dan even contact met ons op. De PCI werkt in voorkomende gevallen samen met het Platform Armoedebestrijding Doetinchem, het Diaconaal Platform Doetinchem (PDP) en de Stichtingen Interkerkelijk Solidariteitsfonds en Schuldhulpmaatjes Oude IJsselstreek. Het werk en de aandacht van mensen in nood blijven hetzelfde. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen nationaliteiten of religie. In gevallen van nood moet men zich eerst wenden tot de reguliere overheid of daartoe geëigende instanties. Mochten zij geen hulp bieden, dan kan een beroep worden gedaan op de plaatselijke werkgroep.

Hebt u hulp nodig of kent u iemand die hulp nodig heeft? Misschien kan de PCI u helpen.

Opbrengsten verkoop vastgoed en gronden Azewijn

In de zomer van 2016 schreef ik in het toenmalige parochieblad De Verbinding een artikel om rekenschap te geven over de bestemming van de gelden van verkocht vastgoed en gronden in Azewijn. In dat artikel heb ik uitgelegd dat deze opbrengsten ten goede komen aan de parochie en niet direct aan de lokale geloofsgemeenschap. Dit betekent echter niet dat de parochie geen geld wil uitgeven om pastoraat in de lokale geloofsgemeenschap mogelijk te maken. Het beleid is dat daar waar goede plannen zijn voor pastoraat (van nabijheid) dit wordt gefaciliteerd door de parochie. Ook wil de parochie daar waar zij een gebouw verlaat de zaak ‘netjes’ achterlaten. Het laatste hangt samen met de ontwikkeling van een lokaal plan voor herbestemming van gebouw of terrein. Gelukkig mogen we constateren dat er in Azewijn nagedacht wordt over de toekomst van het kerkgebouw. Eerder is aangegeven dat de parochie transparantie nastreeft met betrekking tot cijfers rond verkoop van gebouwen en exploitatie. Locatieraden krijgen daartoe een kopie van de jaarrekening. Rond exploitatie van de geloofsgemeenschap en de verkoop van pastorie en grond in Azewijn willen we hier de bedragen nog een keer noemen. De netto opbrengst van de pastorie is € 253.331,- en de netto opbrengst van de gronden is € 42.143,-. De kosten van de overdracht, aflossing hypotheek, bestemmingsplanwijziging, makelaar, notaris, wijzigingen nutsbedrijven en afdracht bisdom zijn hier dus al verrekend. Het exploitatietekort van de Azewijnse geloofsgemeenschap over de jaren 2012-2016 bedroeg € 26.827,-. Pastoor Peter Ambting

U kunt contact opnemen met de plaatselijke werkgroep. Azewijn: Dinxperlo: Doetinchem: Etten: Gaanderen: Gendringen: Megchelen: Netterden: Silvolde/Varsseveld: Terborg: Ulft: Wijnbergen

Riet Koster Frans Vreemann Martin Liefrink Ben Preijer Ria Aarntzen Ans Robben Joke Wilting Elly Geurtsen Frans Ros Wilma Elfrink Maria Steentjes Wim Loeven

0314 - 65 22 03 0315 - 65 14 96 0314 - 32 36 29 0315 - 32 78 86 0315 - 33 02 39 0315 - 23 62 36 0315 - 37 74 25 0315 - 38 63 62 0315 - 32 93 70 0315 - 32 98 04 0315 - 84 21 23 0314 - 34 13 82

U kunt ook een e-mail sturen naar: pci@mlparochie.nl.

12

Berichten Communie thuis: Elke eerste vrijdag van de maand, info Annie Westerveld Overlijden: De uitvaartondernemer neemt contact op met de weekwacht, die op zijn/haar beurt contact opneemt met de betreffende geloofsgemeenschap. Viering: 20 mei Mariaviering (datum onder voorbehoud)

In memoriam - Guus Weijers overleden op 21 februari op 87-jarige leeftijd. - Jan Venes overleden op 17 april op 71-jarige leeftijd. We bidden voor hun eeuwige rust en wensen de familie veel sterkte.


Ulft

Koninklijke onderscheiding voor Annie Ratering Woensdagmiddag 5 april: jaarlijkse bijeenkomst van bestuur en vrijwilligers van ‘Stichting R.K. Begraafplaats Petrus en Paulus’ in de vergaderzaal van de kerk. Natuurlijk is Annie Ratering ook aanwezig, extra opgedirkt, want dochter Ans heeft haar uitgenodigd voor een etentje. Geen ellenlange discussies, want Annie moet op tijd weg. Geen gebak, want er moet bezuinigd worden. Na de rondvraag staat Annie al klaar om te vertrekken, maar wordt niets vermoedend door het bestuur de ontmoetingsruimte van de kerk binnengeloodst. Ze is totaal overdonderd door de vele aanwezigen, familie en genodigden. De verrassing is compleet als burgemeester Otwin van Dijk van Oude IJsselstreek binnenkomt. Als burgervader zal hij voor de eerste keer een koninklijke onderscheiding opspelden. In een gloedvolle toespraak benadrukt hij dat deze medaille meer dan verdiend is. Annie begon in 1992 in haar eentje met het schoffelen en harken van het kerkhof. Het moet een hels karwei geweest zijn; de begraafplaats was in die jaren totaal verwaarloosd. Elk vrij uurtje bracht ze op het kerkhof door. Haar overleden man Jan stelde toen zelfs voor een lampje op de schoffel te maken. Haar tomeloze enthousiasme en inspanning waren ook besmettelijk, want er ontstond een ploeg van elf vrijwilligers. Annie is ondanks haar leeftijd en niet altijd optimale gezondheid nog steeds als eerste aanwezig en sluit de poort. Ook zorgt zij voor de koffie en een koekje ontbreekt nooit.

Burgemeester Otwin van Dijk en Annie Ratering. Foto: Roel Kleinpenning.

Een lintje is dubbel en dwars verdiend, want Annie brengt op gezette tijden de door haar gebreide spullen naar de Moeder Teresa Stichting en ze stelt dekens samen van gebreide of gehaakte lapjes. Bij Azora verpleeghuis Schuylenburgh is Annie vrijwilliger bij allerlei handwerkactiviteiten en de bingo. Het bezorgen van de Vreugdebode willen wij ook vermelden. Annie, de uitschieter van Ulft, proficiat! De schoffelploeg

Mededelingen

Overleden

Vastenactie: opbrengst € 1.310,79

24-02-2017 Riet Aalders-Giezen, Diergaarde 21A, 78 jaar. Haar afscheidsviering en crematieplechtigheid hebben plaatsgehad op 3 en 4 maart.

Mariakapel: openingstijd iedere dag van 9.00 tot 18.00 uur Intenties: De misintenties voor de vieringen kunt u wekelijks vinden in de Gelderse Post. Opgave dient u minimaal twee weken voor de betreffende viering in te leveren. U kunt contact opnemen met het secretariaat: tel. 0315 - 68 12 75. Op maandag- en donderdagochtend van 9.00 -11.30 uur voor misintenties. Ook kunt u intenties (à € 9,00) per envelop schriftelijk opgeven (graag in de linkerbovenhoek vermelden: Intenties; bij het secretariaat in de brievenbus doen). Communie aan huis: Eens per maand wordt er door enkele mensen binnen onze geloofsgemeenschap communie aan huis gebracht. Ouderen, zieken of mensen slecht ter been die graag de H. Communie ontvangen, kunnen op maandag- en donderdagmorgen tussen 9.00 en 12.00 uur voor informatie of aanmelding contact opnemen met het secretariaat, telefoon: 0315 – 68 12 75. Ook kunt u contact opnemen met Ton Lamers telefoon: 0315 – 63 19 63 of met Henk Erinkveld telefoon: 0315 – 68 18 77. VREUGDEBODE 02 MEI - JUNI - JULI 2017

26-02-2017 Bertus Robben, Delweg 7, 85 jaar. Zijn uitvaartdienst en begrafenisplechtigheid hebben plaatsgehad op 4 maart. 03-04-2017 Riet Ratering-Bruijn, Allee 96, 84 jaar. Haar avondwake en crematieplechtigheid hebben plaatsgehad op 9 en10 april. 04-04-2017 Riek Gasseling-Hilderink, Zeskamp 24, 89 jaar. Haar uitvaartdienst en begrafenisplechtigheid hebben plaatsgehad op 8 april. 08-04-2017 Dimitrios Stefas, Jupiter 5, 76 jaar. Zijn uitvaartdienst en crematieplechtigheid hebben plaatsgehad op 11 april. 20-04-2017 Willy Vredegoor, Kempermanstraat 13, 69 jaar. Zijn uitvaartdienst en crematieplechtigheid hebben plaatsgehad op 26 april. 13


Tomesen Humanitair begeleidster

Onze uitvaartverzorgers

Ans Masselink

Ton de Jong

Ank Horstink

Dela of Monuta verzekerd? GUV Tomesen kan ALTIJD de uitvaart verzorgen ZONDER MEERKOSTEN!

Carla Lammers

Fiscaal voordelig uw uitvaartverzekering sluiten, rechtstreeks en zonder kosten? Ook dat kan via GUV Tomesen!

Uitvaartverzekering Uitvaartverzorging Crematorium

Aannemingsbedrijf

uwen o r t r e v is n e w u o B

Zeddamseweg 24 • 7075 EE Etten • Tel : 0315 323 680

www.janvandulmen.nl

BEL 0315 - 33 05 96 www.guv.nl/tomesen


Parochie Maria Laetitia Zorgcentra Croonemate Doetinchem 3e vrijdag v. d. maand

Het Weerdje Doetinchem 1e woensdag v. d. maand Schavenweide Doetinchem 2e donderdag v. d. maand

Den Ooiman (verpleeghuis) Doetinchem

Verzorgingshuis ‘Pelgrim’ Gaanderen

Antonia Terborg

Debbeshoek Ulft

Schuylenburgh Silvolde

Zorgcentrum Maria Magdalena Postel Gendringen

Kerklocaties H. Martinus Etten

OLV. Tenhemelopneming/H. Geest Doetinchem

Heilig Hart H. Antonius en P & P Ulft H. Mauritius Silvolde De Goede Herder Dinxperlo

H. Martinus Gendringen

Hoogfeest H.H. Petrus en Paulus do. 29 juni

VREUGDEBODE 02 MEI - JUNI - JULI 2017

Doordeweekse vieringen maart t.e.m. 6 juli 2017 vrijdag 19 mei 19.00 uur Communieviering J. Brugman vrijdag 2 juni 15.00 uur Oecumenische Pinksterviering mw. A. van der Heiden/H. van Merm vrijdag 16 juni 19.00 uur Communieviering J. Brugman woensdag, 7 juni 15.00 uur Oecumenische Pinksterviering mw. M. Storteler en mw. A. van der Heiden woensdag, 5 juli 15.00 uur Oecumenische viering mw. A. van der Heiden S+T donderdag 1 juni 19.00 uur Oecumenische Pinksterviering mw. V. Schrover en mw. A van der Heiden donderdag 8 juni 15.00 uur Communieviering J. Visser donderdag 22 juni 15.00 uur Oecumenische viering mw. A. van der Heiden S+T zondag 21 mei 10.00 uur Communieviering V. Schrover zondag 4 juni 10.00 uur Communieviering Pinksteren V. Schrover zondag 18 juni 10.00 uur Communieviering V. Schrover zaterdag 27 mei 15.00 uur woord- en gebedsviering M. Storteler zaterdag 3 juni 15.00 uur pinksterviering J. Brugman / M. Storteler zaterdag 24 juni 15.00 uur woord- en gebedsviering M. Storteler zaterdag 20 mei 15.00 uur woord- en communieviering A. Pelgrim zaterdag 27 mei 15.00 uur woord- en communieviering V.d. Munckhof zaterdag 3 juni 15.00 uur Pinksteren M. Jansen zaterdag 10 juni 15.00 uur woord- en communieviering V.d. Munckhof zaterdag 17 juni 15.00 uur woord- en communieviering A. Koenders zaterdag 24 juni 15.00 uur Eucharistieviering/ziekenzalving A. Morsink / V.d. Munckhof woensdag 24 mei 18.00 uur woord- en communieviering V.d. Munckhof zaterdag 20 mei 18.30 uur woord- en communieviering A. Pelgrim zaterdag 27 mei 18.30 uur woord- en communieviering V.d. Munckhof zaterdag 3 juni 18.30 uur woord- en communieviering M. Jansen zaterdag 10 juni 18.30 uur woord- en communieviering V.d. Munckhof zaterdag 17 juni 18.30 uur woord- en communieviering A. Koenders zaterdag 24 juni 18.30 uur Eucharistieviering A. Morsink / v.d. Munckhof woensdag 17 mei 19.00 uur Oecumenisch Ds. V.d. Velde - Meijer woensdag 24 mei 16.30 uur woord- en communieviering V.d. Munckhof woensdag 31 mei 16.30 uur Eucharistieviering A. Morsink woensdag 7 juni 16.30 uur woord- en communieviering V.d. Munckhof woensdag 14 juni 16.30 uur Eucharistieviering A. Morsink woensdag 21 juni 16.30 uur Ziekenzalving A. Morsink / V.d. Munckhof woensdag 28 juni 16.30 uur Eucharistieviering A. Morsink woensdag 17 mei 10.00 uur Mariaviering A. Koenders woensdag 24 mei 10.00 uur Eucharistieviering M. Smits woensdag 31 mei 10.00 uur Eucharistieviering M. Smits woensdag 7 juni 10.00 uur Eucharistieviering M. Smits woensdag 14 juni 10.00 uur Eucharistieviering M. Smits woensdag 21 juni 10.00 uur Eucharistieviering M. Smits woensdag 28 juni 10.00 uur woord- en communieviering A. Koenders elke dinsdag 19.00 uur Eucharistieviering P. Ambting dinsdag 6 juni 19.00 uur geen viering elke woensdag 19.00 uur Eucharistieviering P. Ambting woensdag 24 mei 19.00 uur geen viering woensdag 7 juni 19.00 uur geen viering elke vrijdag 10.00 uur Eucharistieviering P. Ambting vrijdag 26 mei geen viering vrijdag 9 juni 10.00 uur Eucharistieviering P. Ambting elke vrijdag 09.30 uur Eucharistieviering M. Smits elke donderdag 09.30 uur Rozenkransgebed elke 1ste woensdag 18.30 uur woord- en communieviering/Rozenkransgebed in mei en okt. iedere woe. elke laatste vrijdag 11.00 uur woord- en communieviering elke vrijdag 15.00 uur Openkerk met uitstelling van het Allerheiligste woensdag 21 juni 19.00 uur Eucharistieviering voor Dora Visser M.Smits en J. Visser

15


Parochie Maria Laetitia

Weekeindvieringen t.e.m. 6 juli 2017

Weekeinde

OLV. Tenh.opn./ H. Geest Doetinchem

H. Martinus /De Huet Wijnbergen/Doetinchem

H. Augustinus / H. Martinus Gaanderen

H. Martinus Etten

HH. Petrus en Paulus Ulft

H. Mauritius Silvolde

Zaterdag 20 mei Zondag 21 mei 6e zondag van Pasen

Zo. 21 mei 10.30 uur Eucharistieviering H. van Merm In Laudem Dei

Za. 20 mei 19.00 uur Eucharistieviering P. Ambting Monte Vino

Zo. 21 mei 10.00 uur EV/1ste communie A. Morsink/M. Tankink Keitof

Zo. 21 mei 10.30 uur EV/1 ste communie P. Ambting De Ulftse Nachtegalen

Zo. 21 mei 10.00 uur Eucharistieviering M. Smits St. Caecilia Megchelen

Zo. 21 mei 10.00 uur Communieviering J. Brugman Kerkkoor

Zo. 21 mei 16.00 uur Marialof/Kerkkoor Woensdag 24 mei

Woe. 24 mei 19.00 uur Eucharistieviering M. Smits / Kerkkoor

Donderdag 25 mei HEMELVAART van de Heer

Do. 25 mei 10.30 uur Eucharistieviering P. Ambting band Jacobsladder Lustrum viering Impulz

Zaterdag 27 mei Zondag 28 mei 7e zondag van Pasen

Do. 25 mei 10.00 uur Eucharistieviering M. Smits Kerkkoor

zie OLV

zie OLV

zie OLV

Zo. 28 mei 10.30 uur Eucharistieviering A. Morsink

Za. 27 mei 19.00 uur Communieviering J. van Heugten Dameskoor

Zo. 27 mei 10.30 uur Communieviering C. Peters Liberate

Za. 27 mei 19.00 uur Eucharistieviering P. Ambting Grรถls Mannenkoor

Zo. 28 mei 10.00 uur Eucharistieviering/KND Vicaris R. Cornelissen Kerkkoor

Za. 27 mei 17.30 uur Communieviering J. van Heugten Mixed Emotions

Zaterdag 3 juni Zondag 4 juni HOOGFEEST VAN PINKSTEREN

Zo. 4 juni 10.30 uur Eucharistieviering P. Ambting Volare + ILD

Za. 3 juni 19.00 uur Communieviering J. van Heugten Herenkoor

Zo. 4 juni 9.00 uur Eucharistieviering P. Ambting Gemengd koor

Za. 3 juni 19.00 uur Eucharistieviering M. Smits Kerkkoor

Zo. 4 juni 10.00 uur Eucharistieviering M. Smits/C. Peters Kerkkoor

Za. 3 juni 17.30 uur Eucharistieviering P. Ambting Harmonie St. Radboud

Maandag 5 juni TWEEDE PINKSTERDAG

Ma. 5 juni 10.30 uur Eucharistieviering M. Smits

zie OLV

zie OLV

zie OLV

Ma. 5 juni 10.00 uur Eucharistieviering P. Ambting/Kerkkoor

zie P&P Ulft

Zaterdag 10 juni Zondag 11 jun Drievuldigheidszondag

Zo. 11 juni 10.30 uur Familieviering M. Smits The Singing Kids

Za. 10 juni 19.00 uur Eucharistieviering M. Smits Monte Vino

Zo. 11 juni 10.30 uur Communieviering J. Brugman Gemengd koor

Za. 10 juni 19.00 uur Communieviering C. Peters Kerkkoor

Zo. 11 juni 10.00 uur Eucharistieviering P. Ambting Kerkkoor

Za. 10 juni 17.30 uur Communieviering Parochianen Mixed Emotions

Zaterdag 17 juni Zondag 18 juni Sacramentsdag

Zo. 18 juni 10.30 uur Eucharistieviering A. Morsink

Za. 17 juni 19.00 uur Eucharistieviering P. Ambting Dameskoor

Za. 17 juni 19.00 uur Communieviering M. Tankink Liberate

Zo. 18 juni 10.30 uur Communieviering J. Visser Kerkkoor

Zo. 18 juni 10.00 uur Eucharistiev./M. Smits Walburgis Netterden Engelse mis 14.30 uur M. Smits

Zo. 18 juni 10.00 uur Eucharistieviering H. van Merm Kerkkoor

Vrijdag 23 juni Heilig Hart

Vrij. 23 juni 19.00 uur Eucharistieviering P. Ambting In Laudem Dei

Zie OLV

Zie OLV

Zie OLV

Vrij. 23 juni 9.30 uur Eucharistieviering M. Smits

zie P&P Ulft

Zaterdag 24 juni Zondag 25 juni 12e zondag door het jaar ( A )

Zo. 25 juni 10.30 uur Eucharistieviering P. Ampting In Laudem Dei/ herenkoor Winterswijk

Za. 24 juni 19.00 uur Communieviering J. van Heugten Herenkoor

Zo. 25 juni 10.30 uur Communieviering M. Tankink Keitof

Za. 24 juni 19.00 uur Eucharistieviering/ gezinsviering P. Ambting

Zo. 25 juni 10.00 uur PATROONSFEEST M. Smits Kerkkoor

Za. 24 juni 17.30 uur Communieviering J. van Heugten Kerkkoor

Zaterdag 1 juli Zondag 2 juli 13e zondag door het jaar ( A )

Zo. 2 juli 10.30 uur EV/Maria Laetitia feest P. Ambting In Laudem Dei

Zie OLV

Zie OLV

Zie OLV

Zie OLV

Zie OLV

Breedenbroek Breedenbroek

H. Georgius Terborg Terborg

Zo. 28 mei 10.00 uur EV/kermis P. Ambting

Zo. 4 juni 10.30 uur KRIJG DE GEEST!

Dopen voorjaar 2017 t.e.m. 18 juni 2017 Dopen

Doopvoorbereiding Locatie Datum Tijd Doopheer Datum Tijd

Ulft 18 juni 12.30 uur M. S. 23 mei 20.00 uur Netterden 20 mei 17.30 uur M. S. 25 apr 20.00 uur Doetinchem 11 juni 13.00 uur P. A. 16 mei 20.00 uur Etten 18 juni 12.30 uur J. V. 23 mei 20.00 uur Gaanderen 11 juni 12.00 uur C. P. 16 mei 20.00 uur 16

muziekfestival UlftUlft Muziekfestival SSP-hal SSP-hal Zondag 18 juni Oecumenische dienst M. Tankink

zie P&P Ulft


Gendringen

Samen op weg naar de Eerste Heilige Communie

De Goede Herder Dinxperlo

H. Martinus Gendringen

H. Walburgis Netterden

Za. 20 mei 19.00 uur Communieviering Parochianen

Za. 20 mei 17.30 uur Eucharistieviering P. Ambting kerkkoor

Za. 20 mei 19.00 uur Eucharistieviering M. Smits Gemengd koor Netterden

zie P&P Ulft

zie P&P Ulft

zie P&P Ulft

Za. 27 mei 19.00 uur Communieviering C. Peters

Zo. 28 mei 10.00 uur EV/1ste communie M. Smits/M. Tankink kinderkoor

Zo. 4 juni 10.00 uur Communieviering J. van Heugten

Za. 3 juni 17.30 uur Eucharistieviering M. Smits kerkkoor

zie P&P Ulft

zie P&P Ulft

zie P&P Ulft

Za. 10 juni 19.00 uur Eucharistieviering P. Ambting

Zo. 11 juni 10.00 uur Communieviering C. Peters kerkkoor

Za. 17 juni 19.00 uur Communieviering Parochianen

Za. 17 juni 17.30 uur Eucharistieviering kerkkoor

Zo. 11 juni 9.30 uur Eucharistie met sacramentsprocessie H. van Merm/J. v. Heugten Gemengd koor Netterden

zie P&P Ulft

zie P&P Ulft

Za. 24 juni 19.00 uur Eucharistieviering M. Smits

Za. 24 juni 17.30 uur Communieviering M. Tankink kerkkoor

Zie OLV

Zie OLV

Waar denken Gaby, Justin, Joep, Nikki, Theo, Mara, Vera, Maik, Tygo, Ninthe, Lucian, Jitske, Lynn en Maud aan als ze denken aan hun eerste communie? „Jezus, God, bidden, de hostie, vriendelijke dingen”, horen we enthousiast, terwijl ze bezig zijn met het knutselen van een broodmandje. Tijdens de voorbereiding bestaat de middag uit een gedeelte waarin de kinderen horen over het leven van Jezus en een gedeelte waarbij ze dit op een creatieve manier verwerken. Jezus heeft ons tijdens zijn leven op aarde geleerd hoe we kunnen vertrouwen, vergeven, danken en hoe we samen tot een grote familie behoren. De kinderen willen veel weten over Jezus en praten met elkaar over wat zij kunnen leren van Jezus in hun eigen leven. Dit komt allemaal samen op zondag 21 mei tijdens de viering van hun Eerste Heilige Communie in de St. Martinuskerk om 10.00 uur. En waar kijken de kinderen dan het meest naar uit? „De communiekleren”, „de cadeautjes, want na de communie in de kerk is het thuis feest.” Zo is het ook... een feestelijk gebeuren.

zie P&P Ulft

Dopen in de Parochie Maria Laetitia

Dinxperlo/Suderwick Dinxperlo/Süderwick

Netterden Netterden

Wilt u uw zoon of dochter laten opnemen in onze geloofsgemeenschap, dan bent u van harte welkom! U kunt uw zoon of dochter opgeven via het Centraal Aanmeldpunt Dopen. Het Centraal Aanmeldpunt Dopen is telefonisch bereikbaar op maandag, woensdag en vrijdag van 09.30 tot 12.00 uur (Secretariaat OLV Tenhemelopneming/H.Geest, Doetinchem). Het telefoonnummer is: 0314 - 39 10 91. Ook kunt u een doop per e-mail opgeven. Het e-mailadres is: dopen@mlparochie.nl

Do. 15 juni 19.00 uur Sacramentsdag C. Peters/ A. Drees

Ma.12 juni 8.00 uur Eucharistieviering Gildenmis M. Smits

Verdere informatie over het dopen vindt u op de website van de parochie: www.maria-laetitia.nl/sacramenten. Op de website vindt u ook het doopformulier om een doop aan te melden.

Megchelen Megchelen

Zie OLV

Zo. 18 juni 9.30 uur Eucharistie met sacramentsprocessie P. Ampting

VREUGDEBODE 02 MEI - JUNI - JULI 2017

17


Breedenbroek - Dinxperlo

Palmpasen in Breedenbroek Rond de veertig kinderen namen de zaterdag voor Palmpasen deel aan de viering van de Borckeshofschool en hadden in de viering ook een actieve rol. Het welkomstwoord en de uitleg over de palmpaasstok werden door hen gedaan. Ook werden versjes en liedjes gezongen. Aan de processie door de kerk namen ook kinderen uit de omliggende plaatsen deel. In Breedenbroek is de traditie van de palmpaasoptocht nog lang niet uitgestorven.

Berichten M.O.V.: de vastenactie heeft in Breedenbroek en Voorst meer dan 1.000 euro opgebracht. Ophalers en gevers hartelijk dank. Mis- en gebedsintenties: worden gelezen in de weekendvieringen te Dinxperlo en tijdens de gebedsvieringen in de dagkapel. Gebedsvieringen: zat. 3 juni en zat. 1 juli 19.00 uur in de dagkapel. Secretariaat open op woensdag 7 juni en woensdag 5 juli. Inloopmorgen: van 10.00 - 12.00 uur . Deze wordt opgeluisterd met harmonicamuziek en zang van de groep ‘de Anjagers’, die dan daar op die woensdagen oefenen. Gildemis: op zondag 28 mei is er een eucharistieviering in de kerk met pastoor Ambting als celebrant. Na de viering is er voor de pastorie de traditionele Kermisvaandelhulde. Kort verslag parochieavond, 28 maart 1. Opening: Voorzitter Leo Roeterink opent de vergadering en heet iedereen welkom. 2. Vaststellen notulen d.d. 18 oktober 2016: De voorgelezen notulen zijn door iedereen akkoord bevonden. 3. Mededelingen bestuur Maria Laetitia: In Zaal Köster in Etten is een bijeenkomst geweest van de Maria Laetitiaparochie over de nieuwe samenwerking. 4. Mededelingen locatieraad: Voortgang kerkgebouw/evt. sloop De voorzitter legt uit wat de mogelijkheden zijn voor de kerk. Als de grond gebruikt wordt ten behoeve van de gemeenschap van Breedenbroek, geeft de Fürst zu Salm Salm ons de mogelijkheid een kapelletje te bouwen op de plek van de kerk. De kerk is een gemeentelijk monument, dus er is toestemming vereist van de gemeente. De kapel kan gebruikt worden voor gebedsdiensten en evt. het opbaren van een overledene. Gebedsdiensten/ inloopochtend gebedsdiensten worden goed bezocht, inloopochtend loopt niet goed. Gebouwen, kerkhof en tuin: Thea Vinkenvleugel heeft de kerkschoonmaak van Cilia Boon overgenomen. Er wordt een strooiveld aangelegd. Er komt een monument waarop de namen van de overledenen gezet kunnen worden. Financiën: Deze zijn bedroevend slecht. De kerkbijdragen zijn drastisch gedaald. 5. Werkgroepen: Jeugd- en Jongerenwerk: Deze keer 22 tieners aanwezig. M.O.V.: Vastenzakjes woensdag 12 april inleveren op de pastorie. Liturgie: 8 april is er in onze kerk een kinderpalmpaasviering. 6. Vaststellen volgende vergadering: De volgende vergadering van het adviesorgaan zal zijn op 17 oktober a.s. 7. Rondvraag: Peter Tadema zegt dat de bankjes voor het kerkhof klaar zijn. 8. Sluiting: Pastoor Ambting eindigt deze vergadering met een gebed. 18

Uit ‘Dinxpers Nieuws’, foto: Frank Vinkenvleugel

In memoriam

Op 13 april jl. is overleden op 79-jarige leeftijd: Annie Vinkenvleugel-Aalders. Op 18 april hebben we haar na een gezongen uitvaartdienst te ruste gelegd op ons kerkhof.

Dinxperlo

Agenda Zondag 4 juni: Geen viering in De Goede Herderkerk maar om 09.30 uur is er in de St. Michaelskirche in Suderwick een eucharistieviering. Voorgangers zijn pastoor Angwar Drees en diaken Jan van Heugten. Het groot gemengd koor van De Goede Herder samen met het kerkkoor van de St. Michaelskirche verzorgen de muzikale ondersteuning. Donderdag 15 juni: Sacramentsprocessie. Openingsviering is om 19.00 uur in de St. Michaelskirche in Suderwick. De processie trekt langs twee loofaltaren, op de katholieke begraafplaats te Suderwick en op de binnenplaats van het Dr. Jenny tehuis. De slotviering vindt plaats in De Goede Herderkerk. Muzikale medewerking wordt verleend door de harmonie St. Antonius uit Breedenbroek. Na afloop koffie/thee met-wat-erbij. Zondag 2 juli: Afscheidsviering van pastoor Peter Ambting in de Paskerk in Doetinchem. Zondag 9 juli: Om 09.30 uur Eucharistieviering ter gelegenheid van het 50-jarig priesterjubileum van pastoor Ansgar Drees in de St. Michaelskirche in Suderwick.

Kerkdienst gemist? De vieringen van de De Goede Herder zijn via de computer, iPad en iPhone te volgen op www.kerkdienstengemist.nl. Een uitkomst voor hen die niet naar de kerk kunnen komen en toch de viering willen volgen. U kunt, indien u een computer bezit en op internet kunt, de kerkelijke vieringen direct of op een later tijdstip volgen. Wat te doen? • U gaat naar www.kerkdienstgemist.nl en klikt Gelderland aan. • Daarna klikt u Dinxperlo aan en dan… • RK kerk De Goede Herder. • U ziet dan rechtsboven een maandkalender waarop met een stip is aangegeven op welke data vieringen worden uitgezonden en opgenomen. • Links ziet u een aantal data van vieringen die zijn opgeslagen. Wanneer u een datum aanklikt kunt u luisteren naar de viering van die dag.


Sacramentsdag vieren we samen met Suderwick Donderdag 15 juni is het Sacramentsdag

De katholieke gemeenschap van Suderwick (Duitsland) en Dinxperlo vieren dit feest reeds een aantal jaren met een gezamenlijke viering en processie. We starten met een eucharistieviering in de St. Michaelskirche. Voorgangers zijn em. pastor Ansgar Drees en diaken Jan van Heugten. De liederen en teksten zijn zowel in het Nederlands als in het Duits. Het grote gemengde koor plus het koor van Suderwick zorgen voor de muzikale ondersteuning. Daarna begeleidt de harmonie St. Antonius uit Breedenbroek de processie. Er zijn twee loofaltaren langs de route: op het kerkhof van Suderwick en in de tuin van het Rusthuis dr. Jenny. De slotviering vindt plaats in de Goede Herderkerk. Om nog even na te praten staat de koffie klaar met wat lekkers erbij. Een mooi initiatief van grensoverschrijdende kerkelijke samenwerking! We zullen er alles aan doen om deze traditie in ere te houden. De werkgroep van beide geloofsgemeenschappen langs de grens nodigen u allen van harte uit hieraan deel te nemen. Aanvang van de viering: 19.00 uur, St. Michaelskirche, Heelweg, Suderwick.

Lumen Valley De vastenactie is ten einde. De zakjes zijn door de vrijwilligers opgehaald of u hebt zelf het zakje met uw gave naar het secretariaat gebracht. Gaven welke bestemd zijn voor de arme mensen in Togo en voor het creëren van werk voor de jongeren aldaar. Door uw financiële steun kunnen de levensomstandigheden van de mensen daar verbeterd worden. U hebt gul gegeven. Het eindbedrag is € 1.840,-. Een prachtig bedrag. Dank aan de vrijwilligers en dank aan u voor uw milde gaven! De werkgroep

Seniorendagen Gezellige middagen voor de senioren in De Goede Herderkerk te Dinxperlo. Noteert u de data vast: - Woensdag 14 juni, zomermiddag - Woensdag 13 september, herfstmiddag - Woensdag 13 december, kerstmiddag De middagen worden steeds geopend met een gezamenlijke viering in de dagkerk. De verdere invulling van deze middagen blijft een verrassing. Voor koffie/thee met-wat-erbij en een hapje en een drankje wordt gezorgd. De werkgroep

In memoriam Kerkbalans 2017 De actie Kerkbalans 2017 ligt al weer 4 maanden achter ons. De wijkvertegenwoordigers zijn weer op pad geweest, de enveloppen zijn geretourneerd en het resultaat is genoteerd. En we mogen trots zijn op onze wijkvertegenwoordigers die het toch maar weer geflikt hebben. We mogen ook trots zijn op u en dankbaar dat de toegezegde bijdragen voor dit jaar nagenoeg gelijk gebleven zijn met 2016, namelijk € 34.000.-. De kerk mag dan minder vol zijn tijdens de vieringen, uw betrokkenheid in de vorm van uw kerkbijdrage is van wezenlijk belang voor het voortbestaan van onze geloofsgemeenschap. Nogmaals dank en Gods zegen. De Locatieraad

Eerste Heilige Communie in de Mauritiuskerk in Silvolde Zondag 23 april, om kwart voor tien klonk er al vrolijke muziek van de harmonie St. Radboud in en rond de Mauritiuskerk. Rond 10.00 uur liep de harmonie voorop de kerk in gevolgd door de communicanten, de werkgroep en pastor Marcel Smits. De 25 communicanten komen uit 4 geloofsgemeenschappen: Dinxperlo, Breedenbroek, Silvolde en Varsseveld. Voor meer informatie en de groepsfoto zie pagina 28 van deze Vreugdebode. VREUGDEBODE 02 MEI - JUNI - JULI 2017

Woensdag 8 maart is van ons heen gegaan medeparochiaan Johanna, Mietse, Splitthof-Mecking, in de leeftijd van 89 jaar, sinds 31 oktober 2001 weduwe van Ludwig Splitthoff. De gezongen uitvaart vond plaats op dinsdag 14 maart waarna aansluitend de begrafenis op de nieuwe begraafplaats aan de Aaltenseweg. Dinsdag 28 maart is overleden medeparochiaan Anna Aleida, Annie, Koenders-Tankink, op de leeftijd van 89 jaar, Molendwarsweg 10, in Dinxperlo. Zaterdag 1 april jl. vond de gezongen uitvaart plaats waarna zij is begraven op de nieuwe begraafplaats. Donderdag 30 maart is overleden medeparochiaan Bernadina Theodora Maria Jordens-Ernst, op de leeftijd van 84 jaar, Heelweg 51-03 in Dinxperlo. Donderdag 6 april vond de crematieplechtigheid plaats in crematorium Berkenhove in Aalten. Maandag 17 april is heengegaan medeparochiaan Hendrikus Johannes Maria Hospes, Wendelenkamp 9 in Dinxperlo, echtgenoot van Reina HospesSticker. Geboren op 3 april 1947 te Raalte en overleden in Doetinchem. Zaterdag 22 april jl. vond de crematieplechtigheid plaats in het crematorium Berkenhove te Aalten. Bidden wij voor hun zielenrust.

19


Doetinchem

Waar blijven de mannen nou? Dankzij wervingsacties en spontane aanmeldingen is het aantal vrouwen bij het gemengd koor Volare in Doetinchem de laatste tijd toegenomen. Helaas kan dat niet van de mannen worden gezegd. Door vertrek en overlijden telt het koor nog maar drie bassen en vier tenoren. Die dreigen ten onder te gaan bij zoveel vrouwelijk ‘geweld’. Nog even, grappen we wel eens, en Volare is een dameskoor. Maar zover laten we het toch niet komen? Er zitten elke zondag bij vieringen tientallen mannen in de bank van wie toch niet aangenomen mag worden dat die allemaal niet kunnen zingen. Trouwens, iedereen kan zingen, alleen de een wat mooier dan de ander. Maar als je in je koor over voldoende stemmen beschikt, valt dat niet zo op. Dus mannen, stap over de schroom heen en kom eens op een

Bijval vanuit de locatieraad Lieve lezer, wat zouden we graag de oproep van Ton Notten en Martin Tuk met vele decibellen tegelijk willen versterken, zodat ze u van het papier af tegemoet schalt! Maar letterlijk kan dat niet. Woorden zijn slechts zo luid en krachtig als u als lezer toelaat. Zonder u zijn ze geluidloos en zonder macht. Wij kiezen er dan ook niet voor aan de woorden van Ton en Martin andere toe te voegen. Wij vragen u slechts: lees wat zij schrijven met aandacht en stel u ervoor open. Zou u willen zingen in het koor, zal het u plezier doen erbij te staan, durft u om het koor te versterken iets van uzelf te verwachten, bel dan naar een van beide nummers en geef u op. Beter nog, bel elkaar als vrienden en bekenden en geef u met twee of drie tegelijk op. Of, als u aarzelt, ga in op de uitnodiging eens langs te komen, als de koren repetitie hebben. Dank! Locatieraad & pastoraatgroep

Sam’s kledingactie Hartelijk bedankt voor de inzameling van kleding en schoenen. Op 31 maart/1 april hebben de locaties H. Martinus Wijnbergen/de Huet, H. Martinus Etten en de OLV-HG samen 553 kilo textiel ingezameld. Mede dankzij u als gevers van deze kleding kunnen er projecten voor mensen in nood worden ondersteund. Er komen zo weer veel mensen aan goede kleding; ze hebben hoop op een betere toekomst. Samen goed!

Gemengd Koor Volare

donderdagavond tussen 19.45 en 21.45 uur in de Mariakapel kijken en luisteren. Als je Volare al vaker hebt horen zingen, kun je zo’n beetje inschatten hoe ons repertoire eruit ziet. En wie weet, komen sommige liederen je zo bekend voor dat je op zo’n kijk- en luisteravond al mee kunt zingen. Mannen, kom op! Laat ons niet alleen met al die vrouwen! En als je op een donderdagavond een keer komt kijken, kun je ook een eindje verderop in de kerk bij het herenkoor In Laudem Dei langs gaan. Ook deze mannen zitten te springen om versterking, soms is een van de stemgroepen wel erg dun bezet. Volare en In Laudem Dei vullen elkaar aan en werken geregeld samen, maar hebben toch ook elk hun eigen sfeer en vooral een eigen repertoire. Kom kijken en laat je verrassen door dat brede repertoire van onze beide koren… Twee koren… voor elke stem en voor elk wat wils… wat let je? Namens Volare en In Laudem Dei, Ton Notten 0314 - 32 60 61 en Martin Tuk 06 - 83 61 12 51 Foto: Ton Harbers

Pastoor Peter Ambting Inmiddels is het besluit van pastoor Peter geen nieuws meer, maar het was het eerste waarbij we stilstonden in onze vergadering, nadat bekend werd dat hij intreedt bij de Norbertijnen in Wisconsin.

Sam’s kledingactie

Thuis de communie ontvangen? Ja, dat kan! Bel Truus Waarbroek, tel. 0314. - 32 56 13, of bereik haar via het secretariaat: tel. 0314 - 39 10 91. 20

Als de fase van ‘hot news’ voorbij is, krijg je de kans om te verwoorden wat het je doet. Wij begrijpen hoe moeilijk het is, als je een andere weg kiest, om los te laten waar je zo intens bij betrokken bent. Je hart volgen en meer zin geven aan je roeping, wat een weg! Respect en waardering! Locatieraad & Pastoraatgroep


Lezing: Islam, bedreiging of uitdaging?!

Bernhard en Ida Balster ontvangen Laurentiuspenning

Kijk op pagina 7 voor het algemene deel van deze Vreugdebode de aankondiging van deze lezing, die dinsdag 20 juni om 19.30 uur verzorgd wordt door Kerk in Nood. Ze wordt op uitnodiging van onze parochie voor belangstellenden uit onze hele parochie gehouden in de Mariakapel van onze kerk, aanvang 19.30 uur. De lezing is een sterke aanbeveling waard.

Eerste Heilige Communie Op 7 mei deden ze Eerste Heilige Communie: Quinten Lukassen, Suze van Emden, Dilon Warda, Jennifer Gosselink, Valerie Grobbe, Anne Haskamp, Milan Knuever, Jason Mulleman, Robin Birkhoff, Liene van de Ploeg en Rayen Prudon. Het is nog geen 7 mei, als ik dit schrijf, maar ik hoop en denk dat het zo gaat als u nu leest. Een mooie viering! Met vlinders hebben ze zich weken tevoren in de kerk voorgesteld en die vieren ook nu de boventoon. De banken zijn ermee versierd, ze hangen aan de mobiel met de wensen van de communicanten. Pastoor Peter krijgt zelfs een boekje vol vlinders. Daarop staan de dankjewels van de communicanten voor: de voorbereiding, de viering en… dat ze vanaf nu mee mogen delen aan de tafel van de Heer. Wij als werkgroep hopen alle communicanten en hun ouders nog vaak terug te zien tijdens de familieviering of een kindernevendienst. Namens de Werkgroep, Chantal van der Sanden

Goede Week en Pasen Om kort terug te kijken op wat we vierden als de kern van ons geloof, vroegen we Rianne Lendering iets te schrijven over de Kindergebedsviering van Paaszaterdag. Enkele zinnen uit wat ze schreef: ‘Het is feest in de kerk, feest voor iedereen, ook voor de kinderen, want Jezus is opgestaan uit de dood. Pastor De Haan legde voor de kinderen begrijpelijk uit wat er met Jezus gebeurde in zijn laatste levensdagen. En toen het wonder van Pasen! Het was mooi om met de kinderen, hun familie en allen samen het Onze Vader te bidden, het gebed dat Jezus ons leerde. En elkaar vrede te wensen in een kring om het altaar, een knuffel erbij. Zo ben je in een kerk nooit alleen. Het kinderkoor zong daar mooie liedjes over. Pastor De Haan bedankte iedereen. De mensen klapten heel hard. Dat klinkt echt mooi in een kerk.’

Inzegening vernieuwde devotiekapel In de vorige Vreugdebode hebt u kunnen lezen over de modernisering van de devotiekapel Maria in onze Paskerk. Die editie hebt u nog? Het meest opvallend is het ranke glas-in-lood-raam, dat nu een heel mooi Mariaraam is geworden, ontworpen en gemaakt door Theo Verbaal uit Arnhem. Bert Krabbenborg uit Velswijk maakt een smeedijzeren omlijsting voor het eenvoudige ingetogen Mariabeeld, dat afkomstig is uit de H. Geestkerk Het smeedwerk komt in de loop van mei af. Zoveel vernieuwing en verfraaiing vraagt om een officieel moment, in de traditie van de kerk een inzegening. Pastoor Peter doet de inzegening aansluitend op de eucharistieviering van Pinksteren. Dat is al een feestelijke dag, waar dit nog bij komt. En een dankwoord! Uw aanwezigheid maakt het feest mooier, de dank groter! VREUGDEBODE 02 MEI - JUNI - JULI 2017

Bernhard en Ida Balster wonen een jaar of tien in Doetinchem, maar je kunt gemakkelijk het idee hebben dat het langer is. Altijd zie je ze bij bijzondere vieringen op zijn zondags gekleed de mensen een misboekje en eventueel verdere diensten aanbieden, alsof het nooit anders was. Waar ze ook nog voor staan - niet in hun zondagse kleren - zie je niet rechtstreeks, maar als resultaat van wat ze doen. Dat is heel wat. Het is meteen al begonnen toen Ida meehielp aan de oliebollenactie. Bernhard bleek ervoor te porren om als bekwame en handige timmerman klussen te doen; het zijn er vele geworden. Hij is daarnaast lid van de schoonmaakploeg. Daar worden de mouwen opgestroopt. Hij is ook lid van de bloemengroep, waar vrouwen de baas zijn, naast andere is dat Ida. Wat daar voor relatief weinig geld gecreëerd wordt, kunt u elke zondag bewonderen. Bernhard en Ida verhuizen naar Deventer. Vlugger dan vlug ging hun huis in Doetinchem naar een nieuwe eigenaar. Als u dit leest, zijn ze al weg. Nog maar nauwelijks was er een provisorische gelegenheid om hen te bedanken; zie de foto. Pastoor Peter overhandigde hun daarbij de Laurentiuspenning. En deze Vreugdebode komt na. Foto: Ineke Koeleman

Gedoopt

- Leandro Grauwde, Paul Krugerlaan 32 - Sofia van Nieulande, Brederostraat 4 - Palma Mbengi, Gerbrandystraat 2

Overleden - - - - - - -

Adelheid Bos-Reuver, Lijsterbeslaan 34, Annie Vennegoor-Jansen, Keppelseweg 133, Toos van Schaik-Brouwer, Prinsenhof 7, Marie Aagten-te Woerd, De Es, Varsseveld, Ton Polman, Walstraat 7-11, Theo van Mierlo, Wilgenhage 27, Leo Nijhof, IJsselkade 11-02,

92 jaar 76 jaar 97 jaar 79 jaar 86 jaar 92 jaar 90 jaar 21


De Huet Doetinchem - Wijnbergen

Monte Vino 40 jaar!

Jubileum

Monte Vino is een levendig en gezellig koor onder leiding van dirigent Ton Harbers en op piano begeleid door Hans Kock. We vormen samen een hechte en warme groep waar lief en leed wordt gedeeld. Want zoals Gustav Mahler ooit zei: „Het belangrijkste in de muziek staat niet in de noten!”

Zaterdag 20 mei vieren wij ons 40-jarig jubileum. U bent van harte welkom om dit met ons mee te vieren tijdens de eucharistieviering om 19.00 uur in de St. Martinuskerk in Wijnbergen. Na de viering is er gelegenheid voor een gezellig samenzijn onder het genot van een kopje koffie/borrel. Foto: Bob Harbers

Goede week en Pasen De vieringen in de aanloop naar Pasen en Pasen zelf beperkten zich in onze locatie tot twee: Goede Vrijdag en het Hoogfeest van Pasen. In de Goede Vrijdagviering werd het lijden van Christus gezet naast het zeer actuele lijden van de mensen nu. De viering werd afgesloten met een sobere, sfeervolle, korte wake rondom het kruis. De Paasviering stond in het teken van het Licht en de hoop die daaruit voortvloeit. Er werd zichtbaar dat er weer een nieuw begin was: de Paaskaars, de hernieuwing van de doopbeloften. Kortom, zeer de moeite waard en we danken dan ook iedereen die eraan meegewerkt heeft om dit tot stand te brengen. Locatieraad/pastoraatgroep

Presentatie Eerste Communicanten In de Martinuskerk werd Jezus aan het begin van de Goede Week binnengehaald. Er stond een ontvangstcomité van communicanten bij de deur om aan iedereen de boekjes en palmtakjes te geven. Aan het begin van de viering werden de palmtakjes gezegend. De kinderen trokken door de kerk met hun palmpasen om Jezus welkom te heten. Tijdens de overweging kwam ook het vervolg van deze week aan bod. Vandaag Hosanna, op Witte Donderdag het Laatste Avondmaal, op Goede Vrijdag de dood met het „Kruisig Hem” en met Pasen de opstanding van Jezus. De communicanten trokken met alle andere kinderen in de palmpaasoptocht mee, maar mochten ook op verschillende momenten een stukje lezen. Na het Evangelie mochten ze zich voorstellen aan de hand van een schijf waarop alles stond dat ze belangrijk vonden in hun leven. De onderwerpen waren familie, opa en oma, vrienden en vriendschap, dierenliefde met een hond die Mazzel heet en hun hobby’s tot de wens dat er geen oorlog en geweld meer in de wereld is. Jade had op haar schijf twee gedichten geschreven. De kern van haar gedicht was dat ze er naar uitzag dat ze de Eerste Heilige Communie in mei mag doen. Wij wensen Jade, Lucas, Kelcey, Pepijn, Eva, Jalina, Milan, Daphne, Thijn en Emma een fijne Eerste Heilige Communie toe. Eerste communie werkgroep St. Martinus/De Huet

22

Week van de begraafplaats Duurzaamheid is dit jaar het thema van de Week van de begraafplaats. Een jaarlijks terugkerend evenement dat georganiseerd wordt door de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen (LOB) en Terebinth. Dit jaar, van zaterdag 27 mei tot en met zondag 4 juni 2017, zijn er unieke locaties opengesteld voor het publiek. De Stichting Behoud Stads- en Ambtsbegraafplaats Doetinchem, gD en VVV Doetinchem hebben dit jaar twee fietsroutes ontworpen, die de begraafplaatsen, kerkhoven, urnenvelden en het crematorium in de gemeente Doetinchem op een ‘duurzame wijze’ verbinden. U kunt de route geheel zelfstandig fietsen langs de 18 mooie groene en duurzame plekken die in Doetinchem, Gaanderen en Wehl te vinden zijn. Ook onze begraafplaats is opgenomen in deze fietsroute. Op zaterdag 3 juni zijn de Ambtsbegraafplaats, hoek Huber Noodtstraat/Kennedylaan; de Natuurbegraafplaats Slangenburg, Nutselaer 4, 7004 HJ Doetinchem; en het Crematorium Slangenburg, Nutselaer 4, 7004 HJ Doetinchem open voor publiek, zijn er rondleiding en er is voorlichting van 11.00 - 16.00 uur. De routes zijn gratis te verkrijgen tijdens de openingsuren bij: - de Gemeentewinkel, Raadhuisstraat 2, 7001 EW Doetinchem; - VVV Doetinchem, Burg. van Nispenstraat 2, 7001 BS Doetinchem. De data en tijden komen op de website van gD en VVV Doetinchem en staan bovendien in de huis-aan-huisbladen.

Middag voor ouderen Op 28 februari vierden we weer de ‘middag voor ouderen’ in De Wingerd. Na de eucharistieviering werd het een gezellige middag, voorzien van hapjes en drankjes, een puzzelspel en een mooi gedicht. De winnaars van de puzzel waren de dames: Lia Jansen, Anny Welling, Riet Hulsink en Mimy Buiting, zie foto. Bij het afscheid ontvingen de gasten een mooie roos en dit jaar ook nog een doosje eieren. Iedereen had genoten, vertelde men. Ineke van der Willigen


Etten

Verharding middenpad Het middenpad op ons kerkhof is inmiddels verhard. En het resultaat mag er zijn! Een woord van dank gaat uit naar alle gulle gevers die een bedrag hebben gesponsord. Zonder jullie was het niet mogelijk geweest om dit project te realiseren. Doordat Loonwerkersbedrijf Meiland uit Azewijn keurig werk heeft geleverd, kunnen we weer jaren vooruit. Met name de plaats rond de pastoorsgraven, waar men de laatste jaren de kist plaatst om afscheid te nemen, is voor een ieder toegankelijk. Hier kan men dan ook met de laatste groet op een fatsoenlijk verharde ondergrond rond de kist staan. Ook de ondergrond rondom de waterkraan is verhard en voorzien van een ruim rooster. Peter Ketelaar, Beheerder begraafplaats

Onderlinge contacten zijn zó belangrijk

Nieuws van de budgethouder

Begin dit jaar hebben we als locatieraad met een aantal direct betrokken vrijwilligers een brainstormbijeenkomst gehouden. We hebben onszelf een spiegel voorgehouden om met elkaar te delen: - “hoe staan we er als lokale geloofsgemeenschap voor?” - “hoe kijken we naar de toekomst?” - “wat kunnen we aan onze dienstverlening verbeteren en versterken?” - “wat komt er op ons pad?” Hierbij is onder andere naar voren gekomen dat we kunnen rekenen op een geweldige inzet van vele vrijwilligers. Echter doordat alle vrijwilligers op verschillende tijdstippen en plekken actief zijn voor de H. Martinus Etten missen we de onderlinge contacten. De locatieraad is daarom gestart met een maandelijkse bijeenkomst met een vrijwilligersgeleding. Onder het genot van een kopje koffie worden bovenstaande vragen met elkaar besproken. De ‘bezoekersgroep’ is inmiddels op de koffie geweest. We kunnen hierbij terugkijken op een gezellig en positief gesprek. De inbreng en uitwisseling van zaken geeft ons een goed gevoel dat de activiteiten van de werkgroep door velen als zeer waardevol wordt ervaren. De volgende afspraak - en wel met de ‘schoffelploeg’ - staat voor mei op de agenda.

De vastenactie heeft dit jaar € 1.587,- opgebracht. Het geld is bestemd voor een project in El Salvador (Midden-Amerika). De wijk Popotlan in de hoofdstad San Salvador staat onder andere bekend om zijn onveilige wijken. De zusters van de Beschermengel hebben daarom in Popotlan een jeugdhuis opgericht waar kinderen veilig kunnen spelen en leren. Het geld wordt ingezet om de activiteiten van het jeugdhuis uit te breiden.

Locatieraad H. Martinus Etten

Collectant gaat en komt Na jarenlange trouwe dienst heeft Theo Giesen (Theet) besloten om te stoppen als collectant. Wij zijn Theo veel dank verschuldigd voor al die keren dat hij met de ‘buul’ en later met de mand collecteerde tijdens de vieringen in onze kerk. Theo, van harte bedankt! Gelukkig hebben we een opvolger weten te vinden voor Theo. Wim Frerix neemt het stokje van hem over en is dus lid geworden van het collectantenkorps. Wim, we wensen je veel succes tijdens het collecteren in onze kerk.

Voorbereidingen 1e Heilige Communie De voorbereidingen voor de Eerste Heilige Communie zijn in volle gang. De viering zal plaatsvinden op zondag 21 mei 2017 om 10.30 uur in onze H. Martinuskerk. Voor meer informatie: zie de kerkberichten van de locatie Terborg.

Onverminderde betrokkenheid bij het reilen en zeilen van onze geloofsgemeenschap bemerken we ook dit jaar als het gaat om de kerkbijdrage in 2017. De eerste vier maanden mochten we al rekenen op positieve reacties voor de Actie Kerkbalans. We hopen in 2017 minimaal eenzelfde resultaat te boeken als voorgaande jaren. Mogelijk bent u er nog niet aan toegekomen om voor dit jaar de kerkbijdrage over te maken. We houden ons aanbevolen, omdat uw financiële bijdrage onmisbaar is voor het voortbestaan van onze Kerk en geloofsgemeenschap. Het bankrekeningnummer is NL82RABO0317801813. Namens de locatieraad H. Martinus Etten, Henk Tiemessen, budgethouder

Verjaardagskalender

Tot en met 26 april 2017 vierden de volgende 80-plussers van onze gemeenschap hun verjaardag: - Mevrouw J.G. Jansen-Kemperman: 24 februari, 85 jaar; - Mevrouw H.M.H. Pastoor-Sueters: 26 februari, 81 jaar; - De heer P.E. Derksen: 1 maart, 83 jaar; - Mevrouw W.G. Bouwman-Dekkers: 10 maart, 83 jaar; - De heer W.G.J. Westerhof: 12 maart, 81 jaar; - Mevrouw M.B. te Boekhorst-Hermsen: 14 maart, 88 jaar; - De heer H.G.J. van Uem: 14 maart, 86 jaar; - Mevrouw C.J.G. Schuurman-Rijnholt: 21 maart, 83 jaar; - Mevrouw M.M. van Dillen-Palm: 21 maart, 82 jaar; - Mevrouw M.Th. van Aken-Menting: 23 maart, 92 jaar; - Mevrouw M.J. Jansen-Berendsen: 25 maart, 89 jaar; - De heer P.H.J. Willemsen: 26 maart, 92 jaar; - De heer A.J.M. van Doesum: 30 maart, 82 jaar; - Mevrouw J.P.G. Dieker-Schepers: 2 april, 80 jaar; - Mevrouw W.S.M. Bouwman-Stein: 13 april, 87 jaar; - Mevrouw Th.J. Holtus-Huijink: 18 april, 82 jaar; - De heer H.J. Jansen: 23 april, 85 jaar. Namens de geloofsgemeenschap van harte gefeliciteerd.

Stuurgroep Eerste H. Communie Etten-Terborg, Harriet, Etje en Simone

VREUGDEBODE 02 MEI - JUNI - JULI 2017

23


Gaanderen

Gendringen - Megchelen - Netterden

Omgekeerd bezoek

-

Al jarenlang organiseerde de bezoekersgroep in mei de ‘omgekeerde bezoek’-bijeenkomst voor parochianen van 75 jaar en ouder. Deze bijeenkomst vond steeds plaats in het parochiecentrum behorende bij de Augustinuskerk. Zoals bekend zijn de Augustinuskerk en het Parochiecentrum vorig jaar verkocht. Dus moest worden omgezien naar een andere ruimte. Gedacht werd aan de pastorie aan de Kerkstraat, maar gezien de nog steeds groeiende belangstelling voor deze bijeenkomst blijkt de ruimte in de pastorie hiervoor te klein. Weliswaar is in Gaanderen andere ruimte beschikbaar, maar uit kostenoverweging was dit niet haalbaar. De bezoekersgroep heeft dan ook meer tijd nodig om andere geschikte ruimte te vinden, waarvan ook de kosten binnen het kostenplaatje vallen. Na overleg met de verantwoordelijke pastor heeft de bezoekersgroep dan ook besloten het omgekeerde bezoek in 2017 niet te laten doorgaan. Dit uitstel betekent echter beslist geen afstel. Naarstig zal naar geschikte ruimte worden gezocht en er mag van worden uitgegaan dat in 2018 het omgekeerde bezoek zeker weer georganiseerd wordt.

Gendringen

Dorothea Visser Om de devotie rondom de Zaligverklaring van de Dienares Gods Dorothea Visser te vergroten, wordt er dit jaar een noveen gehouden en wel op de volgende dagen en tijdstippen: elke derde woensdag in de maanden maart tot en met november om19.00 uur ‘s avonds in de H. Martinuskerk in Gendringen. De werkgroep die de werkzaamheden rondom deze zaligver-klaring verzorgt, stelt uw deelname aan deze noveen erg op prijs. Voor meer informatie: - Thea Broekhuizen, tel. 0315 - 68 59 10 of - Ben Oude Elberink, tel. 0315 - 68 33 87.

De bezoekersgroep

Dopen Ouders die hun kind willen laten dopen, kunnen zich aanmelden bij het Centrale Aanmeldpunt Dopen. Nadere gegevens kunt u vinden in het parochieblad onder het kopje ‘dooprooster’.

Overleden

Dinsdag 21 maart 2017 is overleden Christina Maria Stegink-Fiselier (Tineke), echtgenote van Tonny Stegink. Ze werd 66 jaar en woonde aan de Ontwikkelstraat 96 in Gaanderen. Maandag 27 maart 2017 vond voor haar de uitvaartdienst plaats waarna de crematie volgde in het crematorium van de Slangenburg. Heer geef haar de eeuwige rust, dat zij moge rusten in vrede. Dinsdag 21 maart 2017 is overleden Sibbeltje Lemm-Siemonsma (Sippie), echtgenote van Cor Lemm. Ze werd 89 jaar en woonde aan de Laan van Schuylenburch 10 in Silvolde. Zaterdag 25 maart 2017 vond voor haar in het crematorium van de Slangenburg de uitvaartdienst plaats waarna de crematie volgde. Dat ook zij moge rusten in vrede. Zondag 2 april 2017 is overleden Lambertus Bernardus Maria Leuverink (Bart), echtgenoot van Hendrika Elisabeth Theodora Kiezebrink. Hij werd 63 jaar en woonde aan de Gieterijstraat 35 in Gaanderen. vrijdag 7 april 2017 vond voor hem in de St. Martinuskerk een herdenkingsdienst plaats en zaterdag 8 april 2017 volgde de crematie in het crematorium van de Slangenburg. Dat hij moge rusten in de vrede van de verrezen Heer.

24

Gedachtenishoekje Dora Visser Foto : Cor Peters


Eerste Heilige Communie

Opbrengst Vastenactie 2017

In ons cluster zijn 14 kinderen al weken super enthousiast op weg naar hun Eerste Heilige Communie. Er wordt in deze voorbereiding gebeden, gelezen en geknutseld. Maar vooral zijn ze bezig om Jezus beter te leren kennen.

Het vastenactieproject 2017 Lumen Valley Togo, is in onze H. Martinusgeloofsgemeenschap goed verlopen.

Zaterdag 1 april hebben de kinderen zich in de H. Martinuskerk te Megchelen voorgesteld Het was een mooie viering. Weer een stukje dichterbij de Eerste Heilige Communie.

Binnengekomen is aan vastenzakjes: € 1.345,10 en € 200,00 aan machtigingen. Het totaalbedrag is € 1.545,10. Daarom heel hartelijk bedankt aan allen voor uw bijdrage, maar ook gaat onze dank uit naar alle wijkcontactpersonen en anderen die zich voor deze actie hebben ingezet. Namens de M.O.V.-Werkgroep Willy van Toor en Wilma Blumer

Zondag 28 mei om 10.00 uur is het dan zover. In een bijzonder feestelijke viering mogen zij voor het eerst in de H. Martinuskerk te Gendringen bij Jezus aan tafel. En bij een feest horen natuurlijk gasten. U bent hierbij dan ook allemaal van harte uitgenodigd om deze viering bij te wonen. Werkgroep 1ste H. Communie: Ilse, Angelique, Miranda, Bianca, Natalie en Sandra

Palmzondag Tijdens de Palmzondagviering van 9 april hoorden we over het verloop van de Goede Week naar Pasen toe. Diaken Peters vertelde aan de kinderen hoe ze het verhaal van de Goede Week en Pasen terug kunnen zien in de versierde palmpaasstokken. Samen met het kinderkoor o.l.v. dirigente Lucie Jansen, waarin Willeke Burg en Robbin Steentjes zorgden voor de muzikale omlijsting. Samen met de misdienaartjes was het een prachtige en zinvolle gezinsviering. Aan het einde van deze viering was buiten de kerk muziekvereniging G.O.V. opgesteld. De kinderen zijn met hun prachtig versierde palmpaasstokken in processie achter de muziek aan, het dorp ingelopen. Alle kinderen kregen op het einde van deze processie een verrassingsei van de paashaas. Dames van de werkgroep ‘gezinsviering’, de muziekvereniging G.O.V en allen die hieraan hebben meegewerkt, heel hartelijke bedankt voor jullie inzet!

Wij vieren binnenkort opnieuw het pinksterfeest Nog steeds wil de Geest van God ons bezielen en kracht geven. Iedereen maakt zich wel eens flinke zorgen over de toekomst. Maar de Geest voorkomt dat de zorgen allesbepalend worden. Ook vandaag wil Gods Geest ons in beweging zetten. Door de kracht van die Geest zijn wij als vrienden van Christus tot veel in staat. Zalig Pinksteren! Locatieraad: Wim, Ronald, Harry, André, en Hanny

Vooraankondiging Viering bij het Dankbaarheidkruis De jaarlijkse oecumenische viering bij het Dankbaarheidkruis is altijd op de tweede zondag in september. Dus in 2017 op zondag 10 september. Alle belangrijke informatie hierover wordt vermeld in de volgende Vreugdebode. Wilt u thans al nadere informatie, bel dan: Ben Oude Elberink tel. 0315 - 68 33 87.

Vooraankondiging Pelgrimstocht naar Kevelaer

Vrijwilliger coördinator Hanny Roes

Hemelvaartsdag 25 mei Net als voorgaande jaren houden wij ook dit jaar een fietstocht met aansluitend een oecumenische kerkdienst, die om 12.00 uur wordt gehouden. Tussen 8.30 en 9.00 uur kunt u starten vanaf het Kerkplein in Gendringen. De rest van het programma is nog niet helemaal ingevuld. Door middel van flyers en posters en mededelingen in de weekendvieringen zullen wij u tijdig over het programma informeren. Maar vast staat dat we gezamenlijk fietsen en vieren op 25 mei. Natuurlijk bent u van harte hierbij uitgenodigd óf aan de start óf op het eindpunt bij de viering. Namens de oecumenische werkgroep, Toos Lohschelder tel. 0315 - 37 73 21

VREUGDEBODE 02 MEI - JUNI - JULI 2017

Onze parochie gaat zondag 3 september 2017 naar Kevelaer. Alle belangrijke mededelingen komen in de volgende Vreugdebode. Noteer en reserveer deze datum. Voor meer informatie: Esther Oude Elberink tel. 06- 15 57 81 71. Adreswijziging Budgethouder: Ronald Giesen, Multatulihof 18, 7081 AS Gendringen, Telefoonnummer ongewijzigd (zie pag. 2).

Kopij voor het eerstvolgende nummer van de Vreugdebode kunt u vóór 11 JUNI a.s. per mail sturen naar een van de locatiecorrespondenten (zie pagina 3). De komende Vreugdebode is voor de periode van 7 JULI t.e.m. 31 AUGUSTUS 2017. Foto’s moeten minimaal 1 MB zijn en als aparte bijlage (JPEG) met uw tekst worden meegestuurd.

25


Terborg

Wij gaan de Eerste Heilige Communie doen! Met enthousiaste communicantjes uit Etten en Terborg zijn we al volop in voorbereiding. We komen samen op zondagochtend in het Georgiusgebouw in Terborg voor de lessen uit de methode ‘Blijf dit doen’ en de knutseluren onder actieve begeleiding van de ouderwerkgroep knutselen.

Zondag 4 juni: ’Krijg de Geest!’ De volgende ontmoetingsbijeenkomst is zondag 4 juni, 10.30 uur in onze Georgiuskerk. Thema van deze Pinksterviering is: ’Krijg de Geest!’ Wij hopen weer zoveel mogelijk leden van onze geloofsgemeenschap te mogen begroeten. Overigens, ook alle andere geïnteresseerden zijn van harte welkom. Wilt u een beroep doen op vervoer naar deze bijeenkomst, geef het op bij ons secretariaat. Werkgroep Nieuw Begin

De zes sleutelverhalen die we behandelen, leggen we in de tegenwoordige tijd uit met onder andere diverse spelvormen die aansluiten op de belevingswereld van de kinderen. Zo hebben we bij het verhaal over de uittocht van de Joden uit Egypte blindemannetje gespeeld, waarbij het de kinderen duidelijk werd hoe het voelde om op elkaar te (moeten) vertrouwen, zoals Mozes in de woestijn op God moest vertrouwen toen Hij zei: „Ik zal er zijn.” Deze betekenis van de naam van God en de betekenis van de namen van de kinderen komt ook terug in de knutselwerkjes en de manier waarop de kinderen zich in de presentatieviering van 1 april aan onze geloofsgemeenschap hebben voorgesteld. En bijzonder hoe Jos Kunze op een leuke en leerzame manier de kinderen heeft rondgeleid in de kerk in Terborg bij de les over het Huis van God. Maar er staat nog meer op het programma, zoals een speurtocht in de kerk in Etten en broodjes maken bij Bakkerij Ebbers, die we gaan delen met alle ouders in een broodmaaltijd. Kortom, een intensieve maar bijzondere tijd, om helemaal klaar te zijn voor het ontvangen van de Eerste Heilige Communie op zondag 21 mei om 10.30 uur in Etten. Wij gaan vieren, u komt toch ook ?

Foto: Susan van Aalst

Het was Lente in de Herberg Samen zingen Foto: Henk Vinkenvleugel

Groeten van Lotte, Bayley, Dirk, Bente, Maud, Shannen, Bregje, Mathijs, Sophie en de stuurgroep Eerste Heilige Communie Etten-Terborg: Etje, Harriët en Simone

Jos Kunze leidt kinderen door de kerk. Foto: stuurgroep Communie

Het was een gezellige bedoening, maandag 20 maart in het Jorishuis. Voor de eerste keer werd er een ‘Herberg’ gehouden. De vergaderruimte was gezellig aangekleed met lentebloemen en waxinelichtjes. Koffie en thee met een heerlijke krentenwegge werden geserveerd door gastvrouwen Annet en Doré en gastheren Antoon en Steven. Al snel zat het gezelschap op de praatstoel. Natuurlijk kwamen onder andere de verkiezingen aan de orde, die net voorbij waren. Het aantal van zo’n twintig deelnemers was precies groot/klein genoeg om de gesprekken centraal te kunnen houden en aan onderwerpen was er geen tekort. Uit een fraai vormgegeven zangbundel ‘Kun je nog zingen….’ hebben we nog heerlijk samenzang kunnen beoefenen. De hoge tonen van ‘Twee ogen zo blauw’ kostten diverse mensen nogal wat moeite, maar dat kon ‘m de pret niet drukken. Met een smakelijke, heldere groentesoep van Eddie Heinst en belegde broodjes sloten we om ongeveer 13.00 uur deze mooie eerste Herberg-dag af. Maar niet nadat Annet ons allen met een mooi gedicht van Guido Gezelle huiswaarts zond. We gaan deze dag nabespreken, als Nieuw Begin, u zult van ons horen. Doré, Annet, Antoon en Steven

26


Uitdelen van de palmtakjes. Foto: Henk Vinkenvleugel

Opbrengst Actie Kerkbalans 2017 in Terborg

Wat is liefde? Op 5 maart was er een Ontmoetingsbijeenkomst in onze kerk met als titel ‘Tijd voor bezinning’. Wij waren verheugd met de opkomst: ruim 40 mensen vonden in een voorzichtig lentezonnetje hun weg naar onze mooie Georgiuskerk. Bij het welkomstwoord werden wij direct al aan het denken gezet, met de vraag: wat is liefde? Dat blijkt na enige overpeinzing toch niet zo makkelijk te beantwoorden. Ik heb het later thuis nog opgezocht. Het woordenboek doet het af met ‘warme genegenheid’. Mwah. Wikipedia dan? ‘Diepe acceptatie van en genegenheid voor, welgezindheid tot of toewijding voor een ander of jezelf.’ In ieder geval een langere omschrijving, maar dat je er nou warm van wordt…

Toezeggingen/contanten waren hetzelfde als in 2016, maar wel met minder deelnemers. De telling van de Actie Kerkbalans 2017 gaf als resultaat € 12.985,74 aan toezeggingen en contanten bijeengebracht door 191 medegelovigen. Gewoonlijk komt daar in de loop van het jaar nog wat bij zodat we hopelijk de begroting voor 2017 (€ 15.200,-) gaan halen. Bij de telling van de Actie in maart 2016 was het resultaat € 12.144,58 toegezegd/betaald door 235 parochianen. Conform de jaarrekening bedroeg de opbrengst Actie Kerkbalans in 2016 een bedrag van € 17.976.- (Begroting 2016 was €17.580). In 2015 was de telling in maart € 11.389,02 opgebracht door 302 mensen. Conform de jaarrekening bedroeg de opbrengst Actie Kerkbalans in 2015 € 19.657,- .

Dank aan de gulle gevers en aan de wijkcontactpersonen!

Alle gulle gevers bedankt! Door uw gift werkt u mee aan een vitale geloofsgemeenschap in Terborg binnen onze Parochie Maria Laetitia. Ook dank aan de wijkcontactpersonen, zonder uw inzet, het brengen en weer ophalen van de enveloppen, had de Actie Kerkbalans 2017 niet kunnen plaatsvinden. Het is goed te zien dat nog steeds een groot aantal mensen uit onze geloofsgemeenschap zijn of haar betrokkenheid toont. Hier zijn we erg blij mee, onze hartelijke dank!

Het antwoord dat wij zondag kregen, was opmerkelijk. Wat is liefde? Poepluiers! Na wat gegniffel moesten we daar wel even over nadenken. En toch is dit wel een heel mooi symbool. Poepluiers verschonen. Vinden we dat leuk? Nee. Is dat vies? Ja. Nou en of. En toch doen we het, we hebben het er voor over. Dus: iets over hebben voor een ander en jezelf eventjes wegcijferen. Onbaatzuchtig en zonder er iets voor terug te willen hebben.

U kunt nog bijdragen!

Dit is nou zo’n typisch moment van verrijking tijdens onze Ontmoetingsbijeenkomsten. Een korte, schijnbaar simpel bedachte uitspraak. En toch pakt het mij beet, het zet mij aan het denken. Prachtig om dit als bezinning mee te nemen op onze zoektocht tijdens de veertigdagentijd. Een tweede moment in diezelfde periode was de Ontmoetingsbijeenkomst op 9 april: Palmzondag. Uiteraard werden de palmtakjes gedoopt en uitgereikt aan de 45 parochianen die op deze prachtige ochtend bijeen waren gekomen.

Laten we met zijn allen zorgen voor een vitale geloofsgemeenschap in Terborg!

Komt u ook naar onze volgende Ontmoetingsbijeenkomst? U zult er een rijker mens van worden. Van harte welkom! Namens werkgroep Nieuw Begin, Jos Kunze

Overleden

- De heer L. Schreuder 92 jaar - Mevrouw H. Jansen 90 jaar - De heer B. Hommen 78 jaar - Mevrouw M. Onstein-van Aken 90 jaar - Mevrouw J. Willemsen-Römer 82 jaar - Mevrouw Th. Pelgrim 83 jaar - Mevrouw M. Becker 87 jaar - De heer Th. Keurntjes 84 jaar

VREUGDEBODE 02 MEI - JUNI - JULI 2017

Als u het werk binnen onze parochie en in het bijzonder het werk binnen onze geloofsgemeenschap waardevol vindt en u bent nog niet in de gelegenheid geweest uw financiële steun te effectueren, dan kunt u dat alsnog doen, onder andere via bankrekening NL40 ABNA 0936 2497 57 t.n.v. RK Parochie Maria Laetitia, inzake H. Georgius Terborg.

Namens werkgroep Nieuw Begin, Henk Steentjes

Verjaardagskalender

- Mevrouw J. Uceda Pardo-Aalbers 91 jaar - Mevrouw H. Jansen 90 jaar - De heer A. Zweers 86 jaar - Mevrouw T. Niesink-Raben 88 jaar - De heer C. Hoogsteder 86 jaar - De heer G. Thus 86 jaar - MevrouwW. Oostendorp-Salemink 92 jaar - MevrouwA., van Wezel-ten Have 90 jaar - De heerB. Visser 88 jaar - Mevrouw J. Wenting-Driessen 88 jaar - Mevrouw B. Keurntjes-Keurntjes 86 jaar - Mevrouw J. Wijkamp-Hetterscheidt 85 jaar - De heer J. Jansen 80 jaar - MevrouwJ. van Londen-Vrijens 80 jaar - Mevrouw W. Thiele-Centen 80 jaar Namens de geloofsgemeenschap van harte gefeliciteerd. 27


Silvolde - Varsseveld Silvolde

Eerste Heilige Communie van 25 communicanten in de Mauritiuskerk Zondag 23 april, om kwart voor tien klonk er al vrolijke muziek van de harmonie St. Radboud in en rond de Mauritiuskerk. Rond 10.00 uur liep de harmonie voorop de kerk in gevolgd door de communicanten, de werkgroep en pastor Marcel Smits. De 25 communicanten komen uit 4 geloofsgemeenschappen: Dinxperlo, Breedenbroek, Silvolde en Varsseveld.

De 25 communicanten met pastor Marcel Smits en de Werkgroep Eerste Heilige Communie.

De kerk was door de ouders prachtig versierd met bloemen, linten en ballonnen. Bijzonder waren ook de zelfportretten (poppen) die de kinderen met hun ouders hadden gemaakt. In de viering waren weer de topmomenten van het aansteken van de doopkaarsen door de kinderen zelf, het ontvangen van de Eerste Heilige Communie en de opdracht aan Maria en ook het (zelfgemaakte) cadeautje voor de ouders. Geweldig dat de communicanten dit geheim hebben weten te houden. Ook de bijdrage van het kinderkoor “Keitof” uit Gaanderen werd zeer gewaardeerd.

De feestelijke ochtend werd afgesloten met het oplaten van de gele en witte ballonnen op het Marktplein.

Ik ben er voor je

Resultaat van de Vastenactie 2017

Troosten is mooi, maar tegelijk ook een beetje lastig. Soms is het echt moeilijk om troost te bieden, maar ook om je te laten troosten. Als kind was het zo gemakkelijk. Je had verdriet, je moeder zag het aan je gezicht en zei dan: “Huil maar een beetje.” En hup, daar kwamen je tranen. Ze stroomden over je wangen en moeders zakdoek veegde ze behoedzaam weg. Moeder fluisterde wat troostende woordjes in je oor, terwijl ze zacht je haar streelde. Na een tijdje werd je rustig en was je verdriet over. Moeders kunnen perfect troosten, ze fungeren als een rots in de branding. Bij het ouder worden merk je dat je troost steeds minder zoekt bij een ander. Je moet het uiteindelijk zelf doen, want niemand kan bij je diepste verdriet komen. Daar zit wel iets in. Je doet het zelf, maar wel samen met God. Als iemand verdriet heeft, weet je vaak niet wat je moet zeggen en soms voel je je er wat ongemakkelijk bij. Herinner me nog heel goed, hoe een meelevend iemand ooit in troostende woorden tegen me zei: “Heb maor geröst verdriet, mien deern”.Troosten kun je op verschillende manieren. Je kunt iemand aanraken en daarbij hoef je eigenlijk niets te zeggen. Het zo samen zijn kan al troost bieden. Ook kun je samen bezig zijn met iets dat de ander als zinvol ervaart. Samen over je verdriet praten onder het genot van een kopje koffie kun je als troost ervaren. Het is toch een prachtige taak om er te kunnen zijn voor een ander. Zelfs nog als we denken, dat hij of zij er al lang overheen is. Verdriet gaat nooit over, het wordt hooguit wat milder. Maar ook dan is troost nog hard nodig.

Net als voorgaande jaren hebben velen in onze geloofsgemeenschap hun hart laten spreken tijdens de veertigdagentijd. Dit jaar voor een project in Togo in het oosten van West-Afrika, zoals u vele malen hebt kunnen horen en lezen, ook in onze vieringen, waarin wij als werkgroep toelichting op deze actie hebben gegeven. En u hebt het begrepen. Het resultaat mag er zijn. De voorlopige opbrengst is € 3.535,-. De opbrengst bijeengebracht door de collectanten die bij u aan de deur zijn geweest was € 2.982,-. De paascollecte tijdens de vieringen bedroeg € 225,-. De opbrengst via de gehouden Vastenactie op ‘De Plakkenberg’ bedroeg € 327,-.

Annie Raben

28

Een woord van dank is er op de eerste plaats voor onze zeer trouwe collectanten. Meerderen zijn reeds collectant vanaf de start in het begin van de jaren zeventig. Ruim veertig dames en heren zijn ook dit jaar weer enkele uren, sommigen vele uren meer, op pad geweest om dit mooie resultaat te bereiken. Als wij als werkgroep een beroep op jullie doen, laten jullie ons niet in de steek. Dit is ook dit jaar weer gebleken. Enkelen moesten noodgedwongen dit jaar stoppen. Gelukkig hebben wij weer bereidwillige mannen en vrouwen gevonden die het karwei hebben afgemaakt. Ook het komende jaar hopen we weer op jullie te mogen rekenen, al weten we nu nog niet hoe het dan precies gaat werken. Bedankt voor dit niet altijd even leuke werk. Wij kunnen jullie niet missen. Namens een uiterst tevreden werkgroep M.O.V., Thea Rijkse, Annie Raben, Gert Heuvels


Avond voor vrijwilligers

V.l.n.r.: Ben Donderwinkel (40 jr.); Tonnie ten Have (40 jr.); Gert Alofs (25 jr.); Theo Peters (25 jr.); Frans Ros (10 jr.); Wilma Cornelissen (10 jr.); Els Geerts-van Hal (10 jr.); Els Hofmeijer (25 jr.). Foto: Cor Peters.

Vrijdagavond 31 maart kwamen in Ons Pakhuus de vrijwilligers van de St. Mauritius geloofsgemeenschap bijeen. Helaas kon een aantal van hen niet aanwezig zijn. Na het welkomstwoord werden we door de coördinator Alois Helming bijgepraat over de laatste ontwikkelingen van de overname van onze St. Mauritiuskerk door de Coöperatie Mauritius i.o. Voorzitter Jan Olthof hield een vurig betoog over de betekenis van onze kerk als ziel van de Silvoldse gemeenschap waar ook zeker plaats zal blijven voor jubileumvieringen, uitvaarten en andere bijzondere vieringen. Tenslotte gaf Tonny Jansen een helder overzicht van de Kerkbalans 2017, ook in vergelijking met voorgaande jaren. Ondanks de extra uitgaven van de parochianen voor de Coöperatie Mauritius viel de toegezegde bijdrage van € 32.000,- aan de Kerkbalans positief uit! Na het officiële gedeelte volgde een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje, waarbij de huldiging van de aanwezige jubilarissen plaats vond met het overhandigen van een fleurig voorjaarsboeket en een vogelhuisje. Mede dankzij het organiserend comité een zeer geslaagde avond!

Hoorzitting onttrekking aan de eredienst

Week van de Nederlandse Missionarissen. Geloven in een ander Al heel lang wordt in de week voor Pinksteren in onze kerk aandacht gevraagd voor onze Nederlandse Missionarissen. Vrouwen en mannen die naar vaak verre landen zijn gegaan om daar medemensen te helpen bij het vormgeven aan hun geloof, het opbouwen van hun kerk en het zoeken naar hun missie in hun eigen samenleving. Het zal u misschien verbazen, maar nog steeds gaan iedere dag honderden Nederlanders, niet alleen ouderen maar ook jongeren met een missie, wereldwijd werkzaam als missionarissen of als leken, de strijd aan tegen onrecht en armoede. Dat doen zij in contact met b.v. jongeren of tijdens de strijd om de dagelijkse middelen van bestaan. Zij trekken samen op en staan naast de kwetsbare mensen als het gaat om het recht op water, op elektriciteit, of dat de vuilnis wordt opgehaald, dat een school openblijft of de gezondheidszorg gratis blijft. Zij bezoeken honderden dorpen te voet. Zij komen op plekken waar geen wegen zijn om regelmatig pastoraal werk te doen, om zieken en gevangenen te bezoeken. Zij zien de vruchten van hun werk groeien. Het gaat goed met hun missie. De mensen beleven steun aan hun geloof. Deze missionaire werkers geven veel en vragen weinig. Zij kunnen rekenen op financiële ondersteuning van de Week Nederlandse Missionaris (WNM). Deze steun is onmisbaar. Gesterkt door deze uiting van solidariteit kunnen zij hun werk blijven voortzetten. Om dit alles mogelijk te maken vragen wij voor WNM tijdens het Pinksterweekend van 4 juni via een extra collecte een financiële bijdrage. Laten we samen onze missionaire traditie voortzetten en daarom ruimhartig bijdragen aan deze speciale collecte. Van harte aanbevolen. Werkgroep M.O.V. Mauritius Geloofsgemeenschap

H. Mauritiuskerk Silvolde Het parochiebestuur van Parochie Maria Laetitia heeft het voornemen om de RK Kerk van H. Mauritius te Silvolde te sluiten voor katholieke erediensten. Hieraan voorafgaand zal de bisschop toestemming moeten geven om de kerk aan de eredienst te onttrekken. In dit kader heeft het parochiebestuur een kerkrechtelijke procedure te doorlopen. Onderdeel daarvan is dat de parochianen de gelegenheid krijgen om in een hoorzitting hun eventuele bezwaren kenbaar te maken tegen de sluiting van hun kerk. Tijdens deze hoorzitting zal het parochiebestuur het voorgenomen besluit tot sluiting van deze kerk nader toelichten en vervolgens de parochianen van de H. Mauritius geloofsgemeenschap de gelegenheid geven hun eventuele bezwaren kenbaar te maken. Een hoorzitting is géén discussie- of inspraakavond, maar heeft de bedoeling om de eventuele bezwaren die er leven te inventariseren en zorgvuldig vast te leggen. Die bezwaren worden dan, samen met het verzoek van het parochiebestuur om de H. Mauritiuskerk aan de eredienst te onttrekken, naar de bisschop gestuurd. Op deze wijze kan de bisschop zich een goed beeld vormen en een gewogen besluit nemen. Hierbij nodigt het parochiebestuur de leden van de locatieraad en de gelovigen van de geloofsgemeenschap H. Mauritius Silvolde uit voor de hoorzitting op: Dinsdag 6 juni 2017, aanvang 20.15 uur Het Anker (Mauritiuskerk) te Silvolde VREUGDEBODE 02 MEI - JUNI - JULI 2017

Varsseveld

Kerkbalans 2017 In de Vreugdebode nr. 2/2017 werd vermeld dat het resultaat van de Kerkbalansactie 2017 in het volgende nummer zal worden vermeld. De toezeggingen en de reeds ontvangen bijdragen geven een resultaat aan van ca. € 7.000,-. Een mooi bedrag waarmee we geplande activiteiten kunnen uitvoeren en verder aan onze verplichtingen aan de Maria Laetitia Parochie en het Bisdom kunnen voldoen. Heel hartelijk dank voor uw bijdrage namens de Locatieraad Laurentiusgemeenschap Varsseveld.

Den Es Zondag 11 juni en zondag 9 juli 10.00 uur een Woord- en Communieviering met pastor G. v. d. Munckhof, lector H. Bulsink en organiste M. Koster. 29


Het pastorale team, het parochiebestuur en alle medewerkers van de Vreugdebode wensen u een Zalig Pinksteren Belangrijk om te weten Pastoraal team P. Ambting, L. Daalhuizen, J. van Heugten, C. Peters, M. Smits, M. Tankink,

pastoor pastoraal werker diaken diaken priester pastoraal werker

telefoon: 0315 - 68 12 19 telefoon: 024 - 34 30 389 telefoon: 06 - 45 15 59 29 telefoon: 06 - 51 03 65 79 telefoon: 0315 - 34 60 20 telefoon: 06 - 12 38 75 27

e-mail: p.ambting@mlparochie.nl e-mail: b.daalhuizen@mlparochie.nl e-mail: j.vanheugten@mlparochie.nl e-mail: c.peters@mlparochie.nl e-mail: m.smits@mlparochie.nl e-mail: m.tankink@mlparochie.nl

Onbezoldigde diakens J. Brugman, diaken telefoon: 0315 - 32 73 81 e-mail: j.brugman48@gmail.com J. Visser, diaken telefoon: 0315 - 32 98 13 e-mail: diakenvisser@versatel.nl Voor persoonlijke vragen kunt u terecht bij bovengenoemde pastores. Overige vragen kunt u neerleggen bij het centraal secretariaat van de parochie. Internet U kunt de parochie vinden op internet onder: Like ook onze facebook Centraal secretariaat Parochie Maria Laetitia Postbusnummer 664, 7000 AR Doetinchem Kantoor: Pastoor Vernooijstraat 7, 7071 BR Ulft Openingstijden secretariaat: maandag, woensdag en vrijdag van 09.00 - 11.30 uur Rekeningnummers parochie: NL40 ABNA 0414 1676 27 NL19 RABO 0156 5694 50.

30

www.maria-laetitia.nl facebook.com/parochiemarialaetitia telefoon: 0315 - 34 20 44

e-mail: secretariaat@mlparochie.nl


VOOR EEN BLOEIENDE ZOMERTUIN OSCAR’S GROEN IN GAANDEREN

OOk VOOR Uw:

• Tuinontwerp • Beplantingsadvies • Tuinaanleg • Tuinonderhoud

Heidi Gronert, eigenaresse Oscar's Groen

Oscar’s Groen • Slakweg 97 • 7011 EW Gaanderen • Tel. (0315) 330332 • www.oscarsgroen.nl

DE TIJD JUWELIER

TROUWRINGEN SPECIALIST

Uw persoonlijke catering Heeft u iets te vieren of organiseert u een receptie of personeelsfeest? Is het tijd voor een jubileum of stapt u binnenkort het huwelijksbootje in? Catering Terhorst verzorgt zowel uw kleine intieme feest als uw uitgebreide jubileumfeest. Wij maken van uw feestelijke gelegenheid een geslaagde dag zodat u volop kunt genieten. Onze keuken staat bekend om zijn creativiteit, veelzijdigheid en kwaliteit. Partycentrum Terhorst Emmerikseweg 2 7077 AP Netterden Telefoon: 0315-386223 E-mail: info@partycentrumterhorst.nl Website: www.partycentrumterhorst.nl

VREUGDEBODE 02 MAART - APRIL - MEI 2017


Kleine gebaren worden grote gebaren op het moment dat liefhebben oneindig wordt. Juist daarin wil Agelink Uitvaartzorg van grote betekenis zijn. Uit respect voor de overledene en uit compassie naar de nabestaanden. Uitvaartzorg uit liefde.

Doetinchem Uitvaartcentrum Agelink Terborgseweg 126 7005 BD Doetinchem

Ulft Aula Antonius Doctor Ariënsstraat 1 7071 AH Ulft

Dag en nacht bereikbaar, zeven dagen per week, uit liefde. Bel 0314-32 46 67 of kijk op agelinkuitvaart.nl Terborgseweg 126, 7005 BD Doetinchem VREUGDEBODE 2017

‘s-Heerenberg Aula Emmaus De Bongerd 2 7041 GL ‘s-Heerenberg


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.