Page 1

PRIVATNA MEDICINSKA PRAKSA U SRBIJI 2012.

Privatna

Medicinska praksa

u srbiji

1


1SFVQPUSFCFEFUBMKOP QSPVIJJUJVQVUTUWP 0JOEJLBDJKBNB NFSBNB PQSF[BJOFäFMKFOJN SFBLDJKBNBOBMFL PEOPTOP NFEJDJOTLPTSFETUWP  QPTBWFUVKUFTFTBMFLBSPN JMJGBSNBDFVUPN

kristalni glukozamin-sulfat 1500mg

ÇJWPUKFQPLSFU tJEDNOSTAVNO DOZIRANJE 1 x dnevno

tJEDNOSTAVNA PRIMENA PraĹĄak za oralni rastvor

%PLB[BOPFGJLBTBOMFLVCPSCJQSPUJWBSUSP[B* *Towheed TE et al., Glucosamine therapy for treating osteoarthritis The Cohrane Database of Systematic Reviews 3335 Issue 2

DONAÂŽ je u naĹĄoj zemlji jedini hondroprotektor, kristalni glukozamin-sulfat, u terapijskoj dozi od 1500 mg registrovan kao lek.

Pobedite prehladu i grip Jedinstvena kombinacija sa trostrukim dejstvom 500 mg

ACETILSALICILNA KISELINA

6QLÌDYDSRYLäHQXWHOHVQXWHPSHUDWXUX 8EODÌDYDERORYHEODJRJLVUHGQMHJ LQWHQ]LWHWD JODYREROMH]XEREROMH ERORYHXPLäLýLPDL]JORERYLPDL ERORYHNRGUHXPDWVNLKREROMHQMD

300 mg

VITAMIN C askorbinska kiselina

8WLÿHQDSUDYLOQXIXQNFLMX]LGRYD NUYQLKVXGRYD 3RYHýDYDRWSRUQRVWRUJDQL]PD 200 mg

KALCIJUM kalcijum-laktat-glukonat

'HOXMHDQWL]DSDOMHQVNLLDQWLDOHUJLMVNL

1SFVQPUSFCFEFUBMKOP QSPVIJJUJVQVUTUWP 0JOEJLBDJKBNB NFSBNB PQSF[BJOFäFMKFOJN SFBLDJKBNBOBMFL PEOPTOP NFEJDJOTLPTSFETUWP  QPTBWFUVKUFTFTBMFLBSPN JMJGBSNBDFVUPN

Goodwill Pharma je farmaceutska kompanija osnovana u Srbiji krajem 2003. godine, u partnerstvu sa istoimenom maÄ‘arskom kompanijom, koja je na tom trĹžiĹĄtu jedna od lidera u farmaceutskoj industriji. U naĹĄoj paleti proizvoda se mogu naći lekovi maÄ‘arske kompanije Egis Pharmaceuticals, italijanske kompanije Rottapharm, austrijske kompanije Lenus Pharma, maÄ‘arske kompanije Biropharma, litvanske kompanije Grindex i poljske kompanije Polfalodz. IzmeÄ‘u ostalog, zastupnici smo i dijetetskih suplemenata slovenaÄ?ke kompanije Sensilab. Odnedavno smo i ekskluzivni predstavnici Ä?uvene MBT fizioloĹĄke obuće za trĹžiĹĄte Srbije. U skladu sa oprdeljenjem da stalno ĹĄirimo portfolio poslovanja, u poslednje dve godine otvorili smo i lanac apoteka pod nazivom “Goodwill Apotekaâ€? koji broji 15 apoteka ĹĄirom Srbije, sa tendencijom daljeg ĹĄirenja. Posetite nas na www.goodwillpharma.rs


iNterVJU

DARKO JELIĆ, DIREKTOR, DOM ZDRAVLJA “JEDRO”

reformom do ravnopravnog statusa “Dom zdravlja “Jedro” je privatna zdravstvena ustanova, sa najmodrernijom opremom i izvanrednim stručnjacima, međutim, još je mnogo reformi neophodno da se sprovede u kompletnom sistemu zdravstva da bismo bili u potpunosti ravnopravni sa državnim institucijama”, kaže Darko Jelić, direktor Doma zdravlja “Jedro”

“P

rivatno zdravstvo je logična dopuna državnom zdravstvenom sektoru. Privatni domovi zdravlja svojim dijagnostičkim i kadrovskim potencijalima u značajnoj meri rasterećuju državno zdravstvo jer omogućavaju skraćivanje lista čekanja na dijagnostičke i terapijske procedure,” kaže direktor Jelić. » Prednost Doma zdravlja “Jedro” je sto RZZO priznaje neke troškove. O cemu je reč i kako je to uređeno kod vas? Koji pacijenti mogu da koriste ove mogućnosti? - Naši doktori opšte medicine, ginekologije i pedijatrije, na osnovu ugovora koji smo potpisali sa republičkim zavodom za zdravstveno osiguranje, mogu da propisuju lekove na recept o trošku zdravstvenog osiguranja svojim pacijentima. Ova rešenja dostupna su svim našim pacijentima.

4

Privatna

Medicinska praksa

u srbiji

» Koje su pogodnosti lečenja ako pacijent ima doborovoljno zdrastveno osiguranje? - Dobrovoljno zdravstveno osiguranje podrazumeva redovne sistematske preglede i širok spektar dijagnostičkih i terapijskih procedura u okviru, ginekologije, radiologije, oftalmolo-

Velike kompanije i korporacije su shvatile da za relativno malu količinu novca mogu svojim zaposlenima obezbediti pouzdanu zdravstvenu zaštitu koja je u direktnoj vezi sa većom radnom efikasnošću zaposlenih i obezbeđuje njihovu veću motivisanost i osećaj pripadnosti kompaniji gije, urologije, ORL, dermatovenerologije, neurologije i psihijatrije, fizikalne medicine i rehabilitacije, kardiologije, gastroenterologije, nefrologije, hematologije, reumatologije i laboratorijske dijagnostike. Takođe, pa-

cijenti na ovaj način ostvaruju značajne uštede i obezbeđuju zdravstvenu sigurnost za sebe i svoju porodicu. » “Jedro” se nalazi u srcu Novog Beograda. Koje sve zdravstvene usluge pružate i ko su vaši najčešći pacijenti? - Naše službe se nalaze na jednom mestu, čime omogućavamo pacijentima da sve preglede obave u kratkom vremenu. Zbog brze i kvalitetne usluge, naši najčešći pacijenti su upravo zaposleni ljudi koji rade ili žive u Novom Beogradu. Svakog meseca imamo i sve veći broj pacijenata na pedijatriji jer su novobeogradski roditelji otkrili da je naša usluga izuzetno kvalitetna i povoljna i da ne moraju da čekaju red sa svojim mališanima. » Koje sve oblike lečenja pacijenti mogu da dobiju u “Jedru”,


odnosno da li je reč samo o preventivi i lakšim oboljenjima ili se leče i teže bolesti? - Pravovremena dijagnostika teških oboljenja, od kojih su mnoga u svom početku potpuno asimptomatska, može obezbediti potpuno izlečenje čak i kada su u pitanju najteža oboljenja. Upravo iz tog razloga insistiramo na redovnim sistematskim pregledima. Ukoliko se nažalost i pored blagovremene intervecije, pacijent dijagnostikuje sa težim oboljenjem, Dom zdravlja Jedro je opremljen savremenom opremom i iskusnim lekarima koji su i više nego dorasli takvom izazovu.

koji zaposleni ima ako mu obezbedite adekvatnu, pravovremenu i visoko kvalitetnu zdravstvenu zaštitu. U širem smislu kompanije takođe mogu kupiti zdravstveno osiguranje za svoje zaposlene što im onda pored redovnih sistematskih pregleda omogućava i pristupačnost širokom spektru dijagnostičkih i terapijskih procedura koje Jedro pruža kao i pristupačnost velikog broja eminentnih kliničkih lekara sa ogromnim iskustvom stečenim u VMA i KCS.

» Kakve se opcije nude stranim gradjanima i njihovim porodicama koji žive u Srbiji? » Da li pacijenti, koji dođu u - Veliki broj naših pacijena“Jedro”, mogu slobodno da bi- ta su strani državljani i njihoraju svog lekara i koje su pred- ve porodice. Oni se nalaze u specifičnoj situaciji pošto ninosti tog izbora? - Naravno da mogu i to je ono što su u mogućnosti da uplaćuju odmah preporučujemo svakom državno zdravstveno osiguranje. Smatram da pacijentu priDom zdravlja “Jedro” Dom zdravllikom otvaranja kartona. Sa predstavlja odličan izbor za ja Jedro predsvojim dobro strane državljane, jer pruža stavlja odliorganizovanim uslugu kakvu očekuju i na čan izbor u i opremljenim kakvu su navikli u svojim takvoj situaciji jer pruža usluslužbama u kozemljama gu kakvu strajima rade iskusni lekari, “Jedro” je zdravstvena ni državljani očekuju i na kakustanova koja može da odgovori vu su navikli u svojim zemljana sve zahteve koncepta izabra- ma. Pored toga, strani državljani mogu ugovoriti kod osiguranog lekara. vajuće kuće dobrovoljno zdrav» Sve je više kompanija koje stveno osiguranje koje pokriva troškove zdravstvene pomoći u brigu o svojim zaposlenima iskazuju kroz pojačanu zdravst- hitnim slučajevima, bolničkog i venu prevenciju i zaštitu. Šta na vanbolničkog lečenja usled nezgode ili iznenadne bolesti. tom planu “Jedro” nudi? - Velike kompanije i korporacije su shvatile da za relativ- » Da li imate patronažnu služno malu količinu novca mogu bu i kako je organizovan prevoz svojim zaposlenima obezbe- pacijenata? diti pouzdanu zdravstvenu za- - Da, imamo. Naša patronažna služštitu koja je u direktnoj vezi sa ba je organizovana tako da pokrivećom radnom efikasnošću za- va uži i širi centar Beograda, zajedposlenih i obezbeđuje njihovu no sa prigradskim naseljima. « veću motivisanost i osećaj priOdličan tim stručnjaka i najmopadnosti kompaniji. Istina je da dernija oprema, odlike su Doma nikakva povišica ne može bizdravlja „Jedro” ti zamena za osećaj sigurnosti

Privatna

Medicinska praksa

u srbiji

5


PRIVATNA PRAKSA U ZDRAVSTVU SRBIJE

sistem van sistema Srbija je jedina zemlja u regionu u kojoj su privatne ustanove i dalje van sistema zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja Profesor dr VIŠESLAV HADŽI-TANOVIĆ, predsednik Udruženja privatnih lekara Srbije

I

6

stručnjaka, dobija dobru i brzu uslugu. Ali, mora da plati iz džepa,navodi profesor dr Višeslav HadžiTanović, predsednik Udruženja privatnih lekara Srbije. Jedino je na našim prostorima, nastavlja on, zadržan u državnom zdravstvu sistem star 50 godina. Svi u okruženju su otišli daleko ispred nas. Evo, i zdravstveno osiguranje Makedonije je raspisalo konkurs na kome neke državne bolnice nisu prošle, nisu ispunile uslove, a privatnici jesu. Da ne govorim o iskustvu i napretku Slovenije i Hrvatske. Osiguranje je to koje diktira uslove. Tako je svuda, ali nema zaštićenih „muflona“ kao kod nas, koji radili ne radili opstaju i bivaju izdržavani. Jednostavno, ovde nema konkurencije. - Mnogo se za ovo vreme ministara i stranaka promenilo samo se ni za pedalj nije promenio odnos prema zdravstvu uopšte, a posebno prema privatnom. Ne postoji ugovaranje sa državnim osiguranjem, nema privatnog osiguranja, ni prava pacijenta na izbor. U svemu tome smo još - na početku, sa monopolskim državnim osiguranjem, koje je svuda prevaziđeno. U krajnjem, to je i kršenje prava pacijenata. Sve to, sigurno je, može da se promeni, potrebna je samo politička volja i primena

EDITORIAL: Svetlana Okanović, Jagoda Plavšić s.okanovic@aim.rs Petar Tubić Biljana Dević, ART DIREKTOR b.devic@aim.rs Ilija Petrović, Nataša Popović, i.petrovic@aim.rs n.popovic@aim.rs PROJEKT praksa u srbiji Vanja Jokanović, Medicinska MENADŽERI: v.jokanovic@aim.rs

U SRBIJI

priVaTna Medicinska praksa 2012.

ako privatna praksa postoji i razvija se već 22 godine nije gotovo ništa učinjeno da se izjednači rad u privatnom i državnom zdravstvu, a pacijenti i dalje ne mogu sa zdravstvenom knjižicom kod privatnika. Za takvo lečenje, mada su doprinos u zdravstvenu kasu uredno uplatili, neophodno je da otvore, pa i isprazne novčanik. - Privatna lekarska praksa u Srbiji je trenutno jedna od najjačih privatnih praksi u regionu. Za dve decenije ona se razvila kao apsolutni paralelan sistem, pošto je ne priznaje osiguranje, i to izuzetno jak sistem u koji je uloženo više od dve milijarde evra. Sada imamo 4.500 privatnih zdravstvenih ustanova, gotovo 10.000 lekara privatnika, ima 3.000 ultrazvučnih aparata, svaka ordinacija ih ima, preko 100 skenera, oko 1.000 bolničkih kreveta. Rade se i najsloženije operacije, poput onih na srcu. Praktično, pacijent u privatnom sektoru može sve da dobije. Nažalost, sve to mora i da plati. Najčešće dolaze za specijalističke usluge i dijagnostiku i u tome privatnici zbrinjavaju najmanje 50 odsto pacijenata, za laboratorijske analize i skoro 90 odsto. To smo postigli kvalitetom i efikasnošću, jednostavno, nema listi čekanja, pacijent bira vreme,

Privatna

IZVRŠNI DIREKTOR: Ruža Ristanović, r.ristanovic@aim.rs GENERALNI DIREKTOR: Ivan Novčić, i.novcic@cma.rs FINANSIJSKI DIREKTOR: Ana Besedić,

„Tvrdim da smo mi jeftiniji i da bi lečenje manje koštalo Fond, jer privatna praksa je za razliku od državne maksimalno racionalizovana” - dr Hadži-Tanović

a.besedic@cma.rs OFFICE MENADŽER: Tanja Banković, t.bankovic@cma.rs ŠTAMPA: Rotografika d.o.o. “Privatna medicinska praksa 2012.” IZDAJE: alliance international media

evropskih standarda koje i naše komšije uspešno primenjuju. Mi prihvatamo uslove koje nam povudi Fond, ali da budu identični kao za državno zdravstvo, čak smo nedavno ponudili i nižu cenu. Tvrdim da smo mi jeftiniji i da bi lečenje manje koštalo Fond, jer privatna praksa je za razliku od državne maksimalno racionalizovana. Mi nudimo pozitivnu utakmicu i pristajemo da se to 6 meseci testira na određenom broju ustanova. Ali, ni tu nije postojala dobra volja, ni interes, - tvrdi dr Hadži-Tanović. Vanbračno dete: Ocenu položaja, stanja, pa i uloge privatne prakse u zdravstvu Srbije slikovito daju reči primarijusa dr Tatjane Radosavljević, predsednice Lekarske komore Srbije: - Postoji floskula u kojoj je i mnogo istine, da je privatna praksa u zdravstvu „vanbračno dete“. - A ona je, za ovih 20 godina dokazala da je izuzetno zdrav i održiv zdravstveni sistem. Bez obzira na ekonomske, političke i sve druge udare ona sve vreme potpuno funkcioniše. Od 2.000. do 2003. godine, kada je puno para ušlo u zdravstveni sistem Srbije, svesnom političkom voljom nije dozvoljeno da privatna praksa postane deo sistema. Mi u Lekarskoj komori ravnopravno tretiramo kolege iz privatne prakse i uključujemo se u rešavanje problema. Prema podacima LKS u privatnoj praksi se dnevno obavi oko 30.000 pregleda, ili 20 miliona usluga godišnje, što je više od 40 odsto ukupnih zdravstvenih usluga, a za 50% je više nego 10 godina ranije. Doduše, ove usluge mogu da koriste samo oni koji mogu

Makenzijeva 67, 11000 Beograd, Srbija Tel:+(381 11) 2450 508 Fax: +(381 11) 2450 122 ISSN no: 1451-7833 All rights reserved alliance international media 2012.

office@allianceinternationalmedia.com www.allianceinternationalmedia.com


za fonetiku i patologiju govora, sa da plate preko onog već plaćenog Zvodom za hiperbariččnu medicinu doprinosa za zdravstvo. i dalje je na snazi, kao i sa priSamo za pojedine: Istini za volju vatnom ustanovom „Medinova“ polsednjih godina zdravstvena kaza dijalizu. Od 2008. do sredine sa Srbije je odškrinula vrata za poove godine važio je i ugovor sa jedine usluge kod privatnika. Tako Konzorcijumom šest privatnih bolje, navodi profesor dr Aleksandar nica za vantelesnu oplodnju, lane Vuksanović, direktor Republičkog su i u privatnom „Beogradskom fonda za zdravstveno osiguranKBC-u“ mogle da je, procedura za sklapanje ugovo- U privatnoj praksi se dnevno se obavljaju operra sa ustanovama obavi oko 30.000 pregleda acije srca o trošku koje su van pla- (20 miliona godišnje), što države. Do sada je više od 120 lena mreže takva je preko 40% ukupnih kara iz privatnih da se oni mogu zdravstvenih usluga zdravstvenih uszaključiti samo za tanova potpisalo ugovore sa RFZO broj i vrstu usluga koje se ne moda mogu da propisuju lekove na regu obezbediti u okviru postojećih cept. Od 2005. i privatne apoteke kapaciteta zdravstvenih ustanoimaju mogućnost ugovaranja sa va iz Plana mreže. Mišljenje o državnom zdravstvenom kasom opravdanosti takvih ugovora daje ukoliko se na području od 20 km Institut zaštitu zdravlja „Batut“, a ne nalazi ni jedna državna apotesaglasnost Ministarstvo zdravlja. ka. Međutim, do sada nije bilo zaTako je od 1995. do prošle godinteresovanih privatnih apoteka. « ine RFZO imao ugovor sa Institutom

VAŠA PODRŠKA

DYNAMIC MEDIC POLIKLINIKA Bul. Zorana Djinđića 99, • KARDIOLOGIJA Novi Beograd • ENDOKRINOLOGIJA 069/3130 088; 069/3130 888 011/31 30 890; • GINEKOLOGIJA 011/31 30 898 • HEMATOLOGIJA dynamicmedic@eunet.rs • REUMATOLOGIJA www.dynamicmedic.co.rs

Privatna

Medicinska praksa

u srbiji

7


UVEK JE PRAVO VREME DA SE POBRINETE SE ZA SVOJE ZDRAVLJE

Zdravlje u sigurnim rukama Savremeni život zahteva da se izborimo sa dnevnim obavezama i da pritom ostanemo nasmejani, lepi i negovani. Jureći za novim dostignućima i postavljajući sebi uvek više ciljeve ponekad zaboravimo na ono što je najvrednije i što ne smemo olako shvatati, a to je zdravlje. Zdravlje ne možemo kupiti, ali u njega možemo investirati i blagovremeno ga osigurati kroz profesionalnu negu i zdravstvenu zaštitu

S

a željom da proširi ponudu i osiguranicima omogući pravovremenu i adekvatnu medicinsku podršku u odabranoj zdravstvenoj ustanovi te lekara koji će voditi računa o njihovom zdravlju, Delta Generali Osiguranje razvilo je ponudu zdravstvenih osiguranja namenjenih građanima, poslodavcima, organizacijama i drugim institucijama. Vrhunska usluga i privilegovan tretman osiguranika obezbeđeni su preko mreže koju čini više od 230 medicinskih najeminentnijih privatnih i državnih zdravstvenih ustanova svih profila širom Srbije. Briga o klijentima i pružanje brze i efikasne zdravstvene zaštite osnovni su principi poslovanja Delta Generali Osiguranja. Zato je osnovan Medic Call Centar

8

Privatna

Medicinska praksa

u srbiji

Vrhunska usluga i privilegovan tretman osiguranika obezbeđeni su preko mreže koju čini više od 230 medicinskih najeminentnijih privatnih i državnih zdravstvenih ustanova svih profila širom Srbije

- služba besplatne telefonske medicinske pomoći osiguranicima, dostupna 24 sata dnevno 365 dana u godini. Ponuda zdravstvenih osiguranja Delta Generali Osiguranja podeljena je u dve kategorije: individualno zdravstveno osiguranje koje obuhvata programe Total Medic, Medica Uno i osiguranje stranaca i kolektivno zdravstveno osiguranje u koje spadaju Medica Exelenta, Medica Plus, Vita Sana, Medica Uno kao i kolektivno osiguranje stranaca. MEDICA UNO – PRISTUPAČAN PROIZVOD INDIVIDUALNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA Medica Uno predstavlja veoma popularan program zbog cenovne prihvatljivosti za veće grupe osiguranika jer između

ostalog, uključuje pokriće i vanbolničkog vođenja trudnoće. Ovo osiguranje omogućava osiguranicima da brzo i jednostavno obave specijalističke preglede, dijagnostičke i laboratorijske analize u ugovorenoj medicinskoj ustanovi. Lečenje koje je pokriveno osiguranjem je: pregled kod odabranog lekara, pregled kod lekara opšte prakse i specijaliste, laboratorijska ispitivanja, testovi i analize po medicinskoj indikaciji, terapije, vođenje trudnoće, sistematski pregledi i fizikalna terapija po uputu lekara u visini osiguranog iznosa. U slučaju hirurške intervencije osiguranicima se nakon intervencije isplaćuje jednokratna naknada, koja zavisi od težine obavljene intervencije. Sa karticom


Dobrovoljno zdravstveno osiguranje namenjeno je pojedincima te ustanovama i drugim pravnim licima koji na ovaj način mogu da obezbede viši nivo zdravstvene zaštite svojim zaposlenima i članovima njihovih porodica dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja Medica Uno, osiguranik može koristiti sve usluge u okviru odabrane zdravstvene ustanove bez čekanja, sve dok ne iskoristi maksimalno ugovorenu osiguranu sumu. VITA SANA – ČEST IZBOR POSLODAVACA KAO PROGRAMA ZA ZAPOSLENE Ovaj program osiguranja usmeren je prvenstveno na prevenciju i rano otkrivanje bolesti. Često se koristi kao instrument u programima brige o zaposlenima, a istovremeno omogućava jednostavno ispunjenje obaveza predviđenih Zakonom o zdravstvenoj zaštiti ili sprovođenje obaveznih sanitarnih pregleda proisteklih iz delatnosti. Obuhvata jednokratnu naknadu u slučaju pojave težih bolesti pokrivenih osiguranjem, hitnu informativnu pomoć i pokriće troškova lečenja hitnih medicinskih stanja, sistematski pregled, specijalističke preglede indikovane na sistematskom pregledu i pružanje drugog lekarskog mišljenja na zahtev osiguranika jednom u toku perioda osiguranja.

DODATNE POVLASTICE KORISNIKA DELTA GENERALI DOBROVOLJNIH ZDRAVSTVENIH OSIGURANJA Od 00 do 24h, 365 dana u godini, od medicinskog osoblja Medic Call Centra pozivom na broj 011/222 05 75 osiguranici dobijaju besplatnu medicinsku asistenciju u ublažavanju simptoma bolesti, pomoć u pronalaženju najbolje usluge i zakazivanje pregleda u skladu sa potrebama, informacije o obimu ugovorenog pokrića i pomoć u korišćenju usluga u okviru osiguranja. Za članove porodica svojih osiguranika koji nisu uključeni u osiguranje, Delta Generali Osiguranje obezbeđuje dodatne kartice „za najmilije“ sa kojima se određene usluge Doma

zdravlja „Jedro“ mogu koristiti sa popustom od 40%. „Najmiliji“ mogu biti supružnici, deca, roditelji, braća i sestre osiguranika. U okviru dodatnih povlastica nalazi se i međunarodno putno osiguranje po povlašćenim cenama. Suma osiguranja je 35.000 evra u trajanju od godinu dana za boravak do maksimalno 50 dana u toku jedne godine. Uključene su usluge: medicinske asistencije, plaćanja troškova lečenja i medicinske evakuacije i repatrijacije. KO MOŽE POSTATI OSIGURANIK? Dobrovoljno zdravstveno osiguranje namenjeno je pojedincima te ustanovama i drugim pravnim licima koji na ovaj način mogu da obezbede viši nivo zdravstvene zaštite svojim zaposlenima i članovima njihovih porodica. Ukoliko želite vrhunsku uslugu, preglede bez čekanja i uputa, preventivne preglede, izabranog lekara koji će se potpuno posvetiti brizi o vašem i zdravlju vaše porodice, posetite www.deltagenerali.rs ili pozovite Kontakt centar na 011 222 0 555. «

Kao lider u oblasti zdravstvenog osiguranja, delta Generali Osiguranje je 2010. godine osnovalo dom zdravlja jedro sa ciljem da zadovolji potrebe svojih klijenata za savremenom i dobro organizovanom medicinskom ustanovom koja omogućava kvalitetnu brigu o zdravlju dece i odraslih. Zahvaljujući savremenoj opremi i stalno dostupnom timu vrhunskih lekara i univerzitetskih profesora sa dugogodišnjim iskustvom, dom zdravlja jedro svim građanima nudi širok spektar zdravstvenih usluga u novim, savremenim ambulantama, sedam dana nedeljno tokom cele godine.

Privatna

Medicinska praksa

u srbiji

9


BUDUĆNOST PRIVATNE PRAKSE

profesor ALEKSANDAR VUKSANOVIĆ

kod privatnika s knjižicom? Kada će pacijenti u Srbiji moći da uz overenu zdravstvenu knjižicu idu i kod privatnog lekara niko od nadležnih u državi, pa ni sami privatnici ne mogu sa sigurnošću da predvide

I

pak su svi, u većoj ili manjoj meri, uvereni da je to neminovnost. - Nama je cilj da pacijent i kod privatnog lekara odlazi sa zdravstvenom knjižicom. Tvrdimo da je to neophodno i tražimo da bude uvedeno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje.Trenutno završavamo studiju o izvodljivosti i tu ćemo dati rešenja kako da privatna praksa uđe u sistem zdravstva. Iako je ovo vreme krize, a kod nas se za zdravstvo izdvaja manje od 300 evra po glavi stanovnika, sigurno je da rešenja postoje. Na primer, definisanjem osnovnog paketa zdravstvenih usluga omogućilo bi se da pacijenti dolaze kod lekara samo sa knjižicom, bez obzira da li je reč o državnom sektoru ili privatniku. Pored toga, nova rešenja otvorila bi i nove mogućnosti, poput zdravstvenog turizma u kome privatna praksa ima značajno mesto. Tražićemo promene makar stopu po stopu, - kategorična je dr Tatjana Radosavljević iz LKS-a. Porfesor Hadži-Tanović tvrdi

NEMINOVNOST

10

Privatna

Naši pacijenti o trošku Fonda upućuju se u Švajcarsku u privatnu bolnicu, zašto to ne bi imali usred Beograda, u Nišu, Novom Sadu

da je rešenje vrlo prosto – uzeti evropski model. Svi privatnici bi pristali da rade po ceni koju Fond plaća državnoj ustanovi. Mi, uostalom, nikada nismo uslovljavali, jer Fond je taj koji treba da diktira us-

Dr TATJANA RADOSAVLJEVIĆ, direktor, Lekarska Komora Srbije

love. Ali, jednake za sve, a mi kao sistem bili bi sigurno jeftiniji. - I tvrdnja da nema para u Fondu je prava birokratska obmana.Kad pogledamo sada ove korupcionaške afere, pa ko od ditrektora Fonda nije bio hapšen. Kao u filmu „Držte lopova“ stal-

no viču kako bi privatnici ispraznili Fond, a mi vidimo kako ga oni prazne. Para ima dovoljno ako bi se racionalno i domaćinski poslovalo. Nisu privatnici lopovi. Pa, naši pacijenti o trošku Fonda upućuju se u Švajcarsku u privatnu bolnicu, zašto to ne bi imali usred Beograda, u Nišu, Novom Sadu. Ovako, isplativije je lobiju u državnom zdravstvu da se privatni sektor drži po strani. Nažalost, na štetu pacijenta koji dva puta plaća istu uslugu. Poreski obveznici nemaju nikakav uticaj na to osiguranje, zato se ono i ne menja, jer tako lako može i da se (zlo)upotrebljava. Bez obzira na sve, izjednačavanje privatnog i državnog sektora mora da se dogodi, to je i jedan od uslova za ulazak Srbije u EU. Dopunsko osiguranje:Postojeći kapaciteti zdravstvenih ustanova koji su u planu mreže (kadrovi, broj postelja…) pokrivaju potrebe stanovnika Srbije za zdravstvenom zaštitom. RFZO razvija novi sistem plaćanja lekara koji će doneti više reda,

- Potpuno izjednačavanje državnog i prvitanog zdravstva je neminovnost. uostalom, ako je izjednačeno državno i privatno vlasništvo zašto toga i u zdravstvu ne bi bilo, posebno ako i kada ono pruža bolju, kvalitetniju, bržu uslugu, ako je i jeftinije. Međutim, privatna praksa u zdravstvu kod nas još nije dovoljno definisana. deklarativno je svi izjednačavaju, ali nije izjednačena. To će morati da se promeni, a privatna praksa će morati i svojim kvalitetom da se bori za ravnopravno mesto,- reči su inženjera Miodraga Zarića, osnivača Zavoda za hiperbaričnu medicinu, kuće koju su i evropski stručnjaci proglasili najboljom u Evropi, a u koju već 16 godina pacijenti po utvrđenim kriterijumima i indikacijama dolaze sa uputom i zdravstvenom knjižicom.

Medicinska praksa

u srbiji


STRAH OD KONKURENCIJE

- Posle toliko godina postojanja i razvoja privatna praksa ima budućnost jedino ako budu sklopljeni ugovori između privatnika i državnog osiguranja. Tu ima više reešnja i modela koji su se u drugim zemljama pokazali efikasnim i uspešnim, među njima i taj da, na primer, trećinu troškova lečenja kod privatnika pacijent plaća iz džepa, dve trećine pokriva osiguranje. Ti modeli zavise od osiguranja, obaveznog, dopunskog, državnog, privatnog…. Krajnje je vreme da se to, pre svega zbog interesa pacijenata, uvede i kod nas. Mislim da se državno zdravstvo plaši konkurencije, jer se tamo plate dele bez obzira kako se radi. ukoliko se takvi pomaci ne načine bojim se da će ozbiiljne posledice osetiti i sama privatna praksa, da će mnogi smanjiti obim posla ili zatvoriti ordinacije, što bi, opet, bilo na štetu pacijenata,- kaže primarijus dr Slobodan Ivanović, iz zdravstvene kuće „anlave“.

Izjednačavanje privatnog i državnog sektora mora da se dogodi, to je i jedan od uslova za ulazak Srbije u EU

nov način poslovanja, biti tržišno orijentisan i stimulisati ustanove koje više rade. To je prosec koji traje i na kojem se intenzivno radi, za njegovo sprovođenje neophodno je donošenje novih standarda i normativa. Za to je nadležno Ministarstvo. Donošenje ovih akata pratiće i novi cenovnik usluga, što će Fondu omogućiti da sklapa ugovore sa svim zdravstvenim ustanovama koje ispunjavaju određene kriterijume. Zdravstveni sistem u narednim mesecima očekuje racionalizacija,- navodi profesor Aleksandar Vuksanović i dodaje da država razmatra mogućnost uvođenja i dodatnog zdravstvenog osiguranja. «

Poliklinika

ANLAVE 20 godina sa Vama

Interna medicina, kardiologija, pulmologija, gastroenterologija, nefrologija, reumatologija, , hirurgija, neurologija, psihijatrija, ultrazvuk • Kućne posete • Stomatologija • Transport bolesnika po gradu, zemlji, inostranstvu (sanitetom, helikopterom, avionom) • Medicinsko obezbeđenje svih vrsta manifestacija (sportskih, zabavnih, kulturnih…)

Beograd, Senjak, Vase Pelagića 68 011 2 650 950 i 063 35 12 35

Alekse Nenadovića 7, Beograd, Tel: 011/344-8056; 344-8057; Alekse Nenadovića 8, Beograd, Tel: 011/2-444-111; 2-448-008; Dom Zdravlja Gandijeva 122G, blok 63, Novi Beograd, Tel:011/22-84-001; 22-84-002

SISTEMATSKI PREGLED- PAKET OD 5 DIJAGNOSTIČKIH PREGLEDA SA SPISKA, PO VAŠEM IZBORU – UKUPNA CENA 6.000 DIN. DOPLATA ZA SVAKI SLEDEĆI PREGLED SA SPISKA SAMO 1.200 DIN. PAKET PREGLEDA ZA ŽENE 1. Kolor dopler krvnih sudova vrata 2. Kolor dopler krvnih sudova mozga 3. ultrazvuk srca sa kolor doplerom 4. ultrazvuk stomaka 5. ultazvuk dojke 6. Osteodenzimetrija 7. ultrazvuk štitaste žlezde Specijalistički pregled ginekologa, urologa, neurologa, kardiologa, 8. Ginekološki ultrazvuk neuropsihijatra, gastroenterologa, reumatologa, pulmologa, 9. Ginekološki pregled sa kolposkopijom kardiološki paket, urološki paket, kompletan ginekološki paket , PAKET PREGLEDA ZA MUŠKARCE mamografija, magnetna rezonanca, kućne posete lekara, ultrazvuk 1. Kolor dopler krvnih sudova vrata sa kolor doplerom, skener (kompjuterizovana tomografija) 2. Kolor dopler krvnih sudova mozga 3. ultrazvuk srca sa kolor doplerom 4. ultrazvuk stomaka 5. rTG pluća 6. Osteodenzimetrija 7. ultrazvuk štitaste žlezde 8. urološki ultrazvuk 9. urološki pregled

www.domzdravljaeuromedik.com www.euromedic.rs

Privatna

Medicinska praksa

u srbiji

11


BESPLATNA VANTELESNA OPLODNJA UBUDUĆE ĆE SE OBAVLJATI SAMO U DRŽAVNIM BOLNICAMA

rode samo - državne I rode koje „na svet donose“ bebe začete metodom vantelesne oplodnje (VTO) ponovo su samo – državne

P

rivatnici su u ovom poslu stvaranja i rađanja novih života kratko bili pred zdravstvenom državnom kasom izjednačeni sa kolegama iz državnih ustanova, ali su brzo ispali iz besplatnog programa VTO. Čak ni najbilji rezultati – procentualno najviše rođenih beba iz epruvete nisu bili valjan ili dovoljan argument da takve privatne kuće nastave da pomažu parovima da dođu do potomstva.

12

Privatna

Medicinska praksa

u srbiji

Za nešto manje od pet godina, koliko traje nacionalni program, urađeno je 4.500 pokušaja VTO i rođeno više od 1.000 beba, a za to je iz zdravstvene kase utrošeno više od milijardu dinara. Lane je u četiri državne i 6 privatnih ustanova obavljeno 1.380 vantelesnih oplodnji, a uspešnost je bila između 22% i 30%. Polovinom ove godine istekao je ugovor sa Konzorcijumom šest privatnih klinika u kojima se obavljala VTO, pa je Republički fond odlučio da nema više potrebe za angažovanjem privatnika u ostvarivanju ove, slobodno se može reći, najbolje investicije u Srbiji. Besplatna vantelesna oplodnja ubuće će se obavljati samo u državnim bolnicama (Institut za

ginekologiju KCS, Ginekološka klinika „Narodni front“, KC Vojvodine i KC Niš), u njima godišnje može da se uradi 1.300 ovakvih procedura, postupak prijavljivanja i kriterijumi ostaju isti (dva besplatna pokušaja), čekanja na vantelesnu oplodnju nema, pa nema više ni potrebe za angažovanjem privatnika,- stav je Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Koliko je ovo isključivanje privatnika iz besplatnog VTO programa stvarno (ne)opravdano najbolje će pokazati zvanični podaci o tome koliko je ko i kako radio: najveći broj VTO pokušaja- 1.258 bilo je u Kliničkom centru Vojvodine, a uspešnost, ili rađanje beba iz epruvete u ovoj kući je 20,8%. U GAK „Narodni front“ obavljeno je 1.109 VTO, a uspešnost je 24,62%, slede Institut za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije sa 788 VTO


gu da dobiju lek i u privatnoj apoteci. Osnovni problem, usti uspešnošću od 17,64% i Klinički centar Niš sa 200 pokušajavari, i jeste recept i zato tražimo da imamo jednaka prava i uspešnost 22%. kod pacijenata, ali i u tržišnoj utakmici. Uostalom, morali smo Najbolje rezultate postiglu su stručnjaci privatne ustanove da ispunimo iste uslove pri otvaranju apoteka kao i državne, Intermedikus Bis – 56 VTO procedura, uspešnost čak 32%, zaimamo iste obaveze, ali kod ugovaranja sa zdravstvenom katim, „Dženesis“ iz Novog Sada, oni su obavili 266 vantelesnih som nismo ravnopravni. Ugovore koje je RFZO ponudio bili bi oplodnji, a ovi postupci su završeni uspehom, ustvari, rađanjem prava omča oko vrata privatnih apoteka. Bez ravnopravnosbeba u 30,08%. Njihove kolege iz privatne ustanove Jevremova ti nema šanse da se ova oblast, u kojoj gotovo da vlada pravi u Beogradu imali su 288 VTO, uspešnost 28%. haos, na pravi način uredi. Ne treba nam mnogo mudrosParovima koji imaju problem sa sterilitetom, a to je svaki sedti za to, dovoljno je samo da se pogleda kako je to urađeno mi par u Srbiji suočenoj, inače sa belom kugom, koji žele da im u u najbližem komšiluku,- kaže Dragutin Rajevac, iz Udruženja rađanju potomstva pomažu najuspešniji stručnjaci, ne preostaje privatnih apotekara Srbije (SPAS). ništa drugo nego da izdvoje oko 3.000 evra. Besplatne rode za Kao jedan od razloga što pribebe iz epruvete privilegija su saZa nešto manje od pet godina, koliko traje vatnici ne sarađuju sa RFZO-om mo državnih ustanova. Ze recepte ni pravi recept: Nisu nacionalni program, urađeno je 4.500 pokušaja najčešće se pominje da bi to bio samo privatni lekari neravnopravVTO i rođeno više od 1.000 beba, a za to je iz veliki finansijski udar na Fond. Ali ni sa državnim pred zdravstvenom zdravstvene kase utrošeno više od milijardu dinara recepte ne pišu privatni apotekari nego lekari i ima ih onoliko koliko kasom. Ista je, možda još i gora je ih doktori propišu, a da su apoteke izjednačene pacijenti bi sigsituacija u apotekarstvu. Privatni sektor je diskriminisan u odnourno lakše i brže dolazili do leka. su na društvene apoteke. Praktično, postoje paralelno da siste- Ministar zdravlja dr Zoran Stanković obećao nam je da ćemo ma apoteka, - državne, ukupno ih je 520 u Srbiji i privatne, kobiti izjednačeni sa državnim apotekama. Ali, bojim se da ćemo jih je 1.500. ugovore dobiti kada u zdravstvenoj kasi više ne bude para, pa da - Borimo se godinama da dobijemo isti status, jednake prođemo kao 1992. godine kada smo praktično bili naterani da mogućnosti ugovaranja kao državne apoteke, da pacijenti i izdajemo lekove na recepte. Zbog toga su mnoge apoteke zatkod nas mogu da uzimaju lekove na recept. Sa Vojnim fonvorene, - ističe Rajevac. « dom imamo izuzetnu saradnju, ti osiguranici sa receptom mo-

Privatna

Medicinska praksa

u srbiji

13


iNterVJU

NENAD STANKOV, VLASNIK BOLNICE „STANKOV OFTALMOLOGIJA“

neophodne promene Naši pacijenti, iako zdravstveno osigurani, imaju besplatno lečenje samo u državnim bolnicama i domovima zdravlja, iako to uvek i ne žele

D

ržava mora da napravi odlučan korak i izjednači položaj privatnih i državnih zdravstvenih ustanova predlaže Nenad Stankov, vlasnik bolnice „Stankov oftalmologija“. » Vaša bolnica više od decenije bavi se privatnom lekarskom praksom. Koliko ste tokom proteklih godina imali podršku države, posebno zakonodavstva koje se odnosi na privatnu lekarsku praksu? - Kao i u svim delatnostima i u privatnoj medicinskoj praksi pomoć države u proteklim periodu je bila neophodna i dobrodošla, ali je ona izostala, sem neke manje podrške kroz određene državne organe. Naši pacijenti, iako zdravstveno osigurani, imaju besplatno lečenje samo u državnim bolnicama i domovima zdravlja. To ne daje korektnu sliku o našem zdravstvenom sistemu i država mora da napravi odlučan korak i izjednači položaj privatnih i državnih zdravstvenih ustanova. Samim tim bi pacijentima omogućili da sami biraju gde će se lečiti – u državnoj ili privatnoj ustanovi. » Imajući u vidu sve slabosti državnog zdravstvenog sektora, Vaše iskustvo u privatnom sektoru i svetsku praksu - šta biste menjali? - Samo kvalitet pružene usluge, odnosno lečenje i stručnost leka-

14

Privatna

Medicinska praksa

u srbiji

ra, treba da budu kriterijum na osnovu kojeg će se pacijenti opredeljivati. Privatne zdravstvene ustanove su sada u neravopravnom položaju jer su primorane da naplaćuju svoje usluge, a pacijenti, iako zdravstveno osigurani, moraju da se leče tamo gde im je država odredila. Izjednačavanjem statusa prvatnih i državnih ustanova, taj problem bi se rešio i samim tim bi se kvalitet usluga podigao na veći nivo. » Koliko naši gradjani vode računa o zdravlju svojih očiju, šta bi, prema Vašem savetu, trebalo češće da čine da bi imali zdrav, lep i jasan pogled?

Izjednačavanje statusa državnih i privatnih zdravstvenih ustanova, a samim tim i mogućnost biranja lekara i ustanove od strane korisnika zdravstveng osiguranja , bi dovela do poboljšanja zdravstvenog sistema u Srbiji -Na žalost, u našem društvu veoma je slabo zastupljena preventivna, redovna zdravstvena kontrola. Zato se zdravstveni problemi kasnije otkrivaju, a samim tim je i oporavak duži i zahteva više truda kako lekara tako i samih pacijenata. Preventivni pregledi najviše bi dali uspeha u poboljšanju vida kod dece i kod starijih.

» Kada je najbolje da roditelji dovedu dete na prvi pregled kod oftalmologa? -Prvi oftalmološki pregled je neophodno uraditi što pre, čim beba napuni šest, a najkasnije do 12 meseci, tačnije u drugoj polovini prve godine života. » Mališani često imaju strabizam jednog ili oba oka. Kakva je to bolest ili deformacija, kako se ona leči? -Strabizam je funkcionalno-estetska anomalija čije su funkcionalne posledice poremećaji u saradnji dva oka uz komplikacije u senzornom smislu. Jednostavnije rečeno, dva oka ne mogu da ostvare dobar binokularni vid, a komplikacije se manifestuju slabovidošću i nepravilnom saradnjom dva oka bez dobrog stereoskopskog vida.” U narodu se to naziva razrokost. Razlog tome je u nepostojanju binokularnog vida, tj. vida sa dva oka istovremeno, odnosno nemogućnosti trodimenzijalnog posmatranja predmeta kod razrokih osoba. Oko pet odsto dečje populacije ima određeni tip strabizma. Razrokost delimo na konkomitentnu i paralitičku, kao i na stalnu i povremenu. Česta je povezanost razrokosti i slabovidosti (ambliopije) jednog oka koja zahteva što hitnije lečenje (razvoj vidne ošrine se završava do četvrte godine života). Zavisno od tipa razrokosti primenjujemo metode nehirurškog kao i hirurškog lečenja. Kod određenih tipova razrokosti, pri radu iskusnog hirurga, uspešnost izlečenja jednim operativnim zahvatom je i do 85 odsto. Razrokost je izlečiva, a najvažnije je što ranije otkriti bolest oka i pravovremeno primeniti adekvatnu terapiju. «


registar Specijalistička Stomatološka Ordinacija

Beogradska 36, Beograd 011/244-14-97, 011/344-03-62 www.dentalux.rs; dentalux@live.com Dr Zoran Stajić – specijalista oralne hirurgije Dr Stojan Stajić Dr Jadran Stojadinović – specijalista ortopedije vilica Kompletna stomatološa usluga: • estetske plombe • endodoncija • stomatološka protetika • bezmetalna keramika • ortodoncija • lasersko lečenje parodontopatije • implantologija • oralna hirurgija • izbeljivanje zuba

Osećajte se bolje, izgledajte lepše, budite ponosni na svoj osmeh...!

U prijatnom ambijentu očekuje vas ljubazno osoblje specijalističke stomatološke ordinacije Dentalux BOLNICE OPŠTA BOLNICA PETKOVIĆ Maglajska 19 0112667-078, SPECIJALNA BOLNICA ZA REKONSTRUKTIVNU, ESTETSKU I PLASTIČNU HIRURGIJU MIRAMONTI Tolstojeva 44; 011 367 1352 info@miramontimedic.rs www.miramontimedic.rs DR ZUTIC Proleterske solidarnosti 21a 01130-18-333, drzutic@eunet.rs www.dr-zutic.com HOSPITAL ADONIS Trebevicka 15; 0113542-785 adonisscg@excite.com http:adonis.mojlekar.net NOVA VITA Ul. Patrijarha Dimitrija 36, 11000 Beograd, 011 356 52 10, marketing@novavita.rs www.novavita.rs BOLNICA ESKULAP 20 Gunjak st.; 0113947-874 STANKOV OFTALMOLOGY 45IV Terazije st. 0113243-306 stankov.oftalmologija@eunet.rs www.stankovbolnica.com THE NARCOLOGY CLINIC OF DR VOROBJEV Sremskih boraca 2e, Zemun 0113168-620; info@v-clinic.eu http:www.lecenjezavisnosti.rs ARHEUS Koste Glavinica 5d, 011265-3018, MEDICAL CENTAR Mije Kovacevica 10; 011208-42-42; office@medicalcentar.com http:www.medicalcentar.com ANALIFE Skadarska 5; 01131968-08, bolnica@analife.rs

http:www.analife.rs ST MEDICA OPŠTA BOLNICA Kumodraska 241v; 0112460-697, kontakt@stmedica.com http:www.stmedica.com ZENIT BOLNICA Šumatovacka 59; 0113087-752 BEL MEDIC Koste Jovanovića 87, Viktora Igoa 1, Palmira Toljatija 1, 011309 1000 belmedic@belmedic.com http:belmedic.rs ORS Hospital Milovana Marinkovica br. 23, 0113910-112, http:orshospital.rs Vranjska Banja Kralja Petra I Oslobodioca br. 7, Vranjska Banja, 017 546 428, http:www.vranjskabanja.co.rs Z.U. SPECIJALNA BOLNICA ZA NEUROLOGIJU "DC ZEMUN" Vrtlarska 55, Zemun telfax: 01131-60-309, dczemun@gmail.com www.dc-zemun.com Sveti Vid Dobračina 27, Beograd 011328-37-37, svetivid@eunet.rs http:www.svetivid.com DOM ZDRAVLJA - KLINIKE KLINIKA DR. ZOTOVIć Sokobanjska 13 centrala 011.2660.755, www.rehabilitacija.rs Miloš Klinika Radoslava Grujića 25, Beograd TelFax: 011 2455 759, http:milosklinika.com info@milosklinika.com Irva Clinic Beogradskog Bataljona br. 115 0112546-863, http:www.irvaclinic.comirva

KLINIKA DR. RISTIĆ Narodnih Heroja 38, 011269-32-87 http:www.dr-ristic.com CLINICANOVA Višegradska 26, Kumodraska 62-64, Beograd; 0117151-777, info@clinicanova.rs http:www.clinicanova.rs Dom zdravlja Vizim - Direktor Dr Zorica Dinic Knez Miletina 36, Beograd 011339 00 000; office@vizim.co.rs http:www.vizim.co.rs KBC NOVI BEOGRAD Milutina Milankovića 3, Novi BG 011-3313-913, office@bgdkbc.com http:bgdkbc.com AS MEDICUS BIOREZONANCA POLIKLINIKA Sazonova 71 (ex Filipa Filipovica) 0112836-836, asmedicus@yahoo.com http:www.asmedicus.co.rs POLIKLINIKA EUROMEDIC Alekse Nenadovica 8, Beograd 0113448-056 info@euromedic.co.yu http:www.euromedic.rs POLYCLINIC ARS MEDICA Tomasa Jeza 5; 0112438-116, arsmedica@open.telekom.rs www.arsmedica.rs FORUM LAB - CENTER OF LABORATORY DIAGNOSTIC Bul. Kralja Aleksandra br. 518 v-g 011347-67-00, marketing@forumlab.rs www.forumlab.rs INTER TIM KLINIKA Svetog Save 41; Tel: 011 3447 488 rajkohrvacevic@open.telekom.rs www.intertim.net POLIKLINIKA ENDO TOP Nehruova 82a; 0112289-008 Zetska 4a, 011 3348 881, endotop@beogrid.com

www.endotop.com BEOKLINIKA Maglajska 30; 0113674264 , POLYCLINIC ANLAVE Majora Branka Vukosavljevica 114, Bezanijska Kosa; 0112-650-950 anlave@eunet.rs www.anlaveclinic.rs MEDIKOM Branicevska 12a; 011 3089186, medikom@eunet.rs www.medikompoliklinika.com POLIKLINIKA ARGIROVIĆ DR SCI MED. MR SCI MED. DR ĐORĐE ARGIROVIĆ Cvijiceva 84a; tel-fax 32-90-324, cvijiceva@yubc.net POLIKLINIKA DOBRIĆ - NADEŽDA DOBRIĆ PR Prilaz 16, Zemun (ex Jakuba Kuburovića); 0113167-422, klinika@dobric.org POLIKLINIKA BEOGRAD Džona Kenedeija 10f 0113018-081 vojinristic@gmail.com http:www.poliklinika-beograd.com POLICLINIC NERA Pazinska 20; 0113975-728, http:nera.mojlekar.net SOLDO MEDICINA Generala Horvatovica 28 0116441-206, info@soldomedicina.com http:soldomedicina.comindex.html NADA DIVA Vase Stajića 25, Novi Sad 021421-892, klinika@nadadiva.rs http:www.nadadiva.rs ORDINACIJE SURGICAL ORDINATION COLIC Surdulicka 5; 0113699-800, drcolic@eunet.rs; www.dr-colic.com

ANGIO Dr Alekse Nenadovica 5; 0112436-630 angio@yubc.net; www.angio.co.rs SONOMEDICA - ORDINACIJA ZA ULTRAZVUK Profesora Vasica 3, Vinca 011805-61-07; ikrantic@yahoo.com SPECIALISTIC SURGERY MARKOVSKI Majakovskog 6, Zemun 0113166-117, SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU DR RODIĆ Nedeljka Gvozdenovica 11, Novi Beograd; 0112166-363, fitera@nadlanu.com ORDINACIJA VIDSKA Vidska 15; 0112450-190 ZDRAVLJE Sime Milosevica 48; 0113087-928 Spec. ORDINACIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU DR JEČMENICA Vojvode Vlahovica 52p, Brace Jerkovic,; 0113961-854, SURGERY SIMEUNOVIC 18b Bul. oslobodjenja st. 0113066-079 profmedika@eunet.rs www.profmedika.com DYNAMIC MEDIC POLICLINIC Bul. Zorana Djindjica 99, New Belgrade; 0113130-890, http:dynamicmedic.co.rsCEA - CENTAR ZA ELIMINACIJU ALERGIJA Avijaticarski trg 10 (Trg JNA), Zemun; 011316-5412; ceamedic@gmail.com http:www.cea.rs MEDICA AESTHETICA - AESTHETIC MEDICINE Dubljanska 23; 0112421-730 info@medicaaesthetica.com http:www.medicaaesthetica.com REHA MEDICA - Spec. ORDINACIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU PROF. DR V. VESOVIĆ POTIĆ

Privatna

Resavska 2IV; tel/fax 303-46-70 reha_medica@ptt.rs SONUS MEDIC Spec. ORDINACIJA ZA ULTRAZVUČNU DIJAGNOSTIKU Kosovska 39; 0113238-959, sonusmedic@yahoo.com HIPOKRAT ORDINACIJA Starca Milije 25; 011 3510-931 OMNIDENT ORDINACIJA Kraljice Natalije 36 (Bivša Narodnog Fronta); 011 36 20 612, http:www.omnident.rs drnikica@omnident.rs ORDINACIJA KORDOVAN Simina 22a; 011 3237-950 ORDINACIJA MAJA Aleksinackih rudara br. 8 065 222-858, ORDINACIJA NIKOLA SIMONOVIĆ Nehruova 44; 011 2157-372 INTERNAL ORDINATION ULTRAMEDIK Presevska 74, Zvezdara; 0113822-786, office@ultramedik.com www.ultramedik.com ORDINACIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU TENS - PLUS Starine Novaka 19; 0113226-807 tens-plus@eunet.rs CMG-COSMETIC MEDICAL GROUP Milošev kladenac 11 a 011-3444-747 BRIGA O STARIMA MEDIKALIJA AND BZP-04 4b Save Kovacevica 2, Krnjaca 11a Popovacka, Popova bara, Borca 011.33.195.22 http:www.medikalija.co.rs dommedikalija@gmail.com MIMA Isaka Njutna 2; 011277-86-73, KUĆA DOBRE NADE

Medicinska praksa

u srbiji

15


Sport Medical Alliance Ordinacija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

Rehabilitacija sportskih povreda

Laseroterapija Shockwave terapija Deep oscilation (hivamat) Antiaggening medicina Kineziterapija Krioterapija Hidrokinezi terapija Isokinesis Elektriodijagnostika Ultrazvučna dijagnostika Ortootika i protetika Stručni konsultanti za hirurgiju, ortopediju i traumatologiju

Proloterapija Platelet riched plasma therapy

Vojvode Hrvoja 8 (ex Dragana Pavlovica); (0)11 64 54 475 http:www.kucadobrenade.com BAKA I DEKA Banovicka 6; 0112992-117, http:www.bakaideka.com HOME OPORAVAK Ljubicica 1b; 0113948-170, tatazlaja@msn.com DOM NANA Murmanska 23v, Murmanska 21b (011) 382 13 12, http:www.domzastarebeograd.com STENT PLUS Vojvode Vlahovica 25g, Brace Jerkovic; 0113960-185 LAGODAN ZIVOT Save Kovačevića 11e; 0112494-623, www.dominegastarihlicabeograd. SVETI DJORDJE Kragujevački put VII deo br 9 011805 43 55, http:www.domsvetidjordje.rs MOJA OAZA 3 Hercegovacka st; 0112196-276, MILDOM Beogradska 399, Beograd, Čukarica, Sremčica Šumatovačka 80; 0112442-666 DOM RENESANSA Bul. Oslobođenja 102 B Jajinci 0113943266, dom@renesansadom.com http:renesansadom.com MILJAKOVAČKI ODMOR 011 3513-883, http:www.miljakovackiodmor.com STARI PRIJATELJ Sretena Mladenovića Mike 28 0112341-614, http:www.stari-prijatelj.com CASA VERDE Miljakovački Vinogradi 19 064 1581-254 MARIJA Sime Šolaje 32; 0112753-217 dommarija@gmail.com VAšA DUGA Kružni put 11e, Leštane 0118031-655 SENIOR PLUS Slanački put 97n, Beograd, Palilula, Višnjička banja Lipovički put 13, Beograd; 011787-5040 http:www.seniorplus.rs DOLCE VITA KEJ 9 Ratarski put st., Zemun 27a Nedeljka Ercegovca , Kalvarija 23d Silerova st., Zemun 103f Slanacki put st. 107m Slanacki put st., Visnjicka Banja; 011 208-56-61 http:www.dolcevitakej.com STARA LIPA 011 231-90-20, STARADOM Ulofa Palmea 2a; 011 3426-562

Slavonska 18, Zemun Tel.011-3077-620, 063-8605-573 www.sportmedicalalliance.rs mail: sportmedicalalliance@yahoo.com

16

Privatna

Medicinska praksa

u srbiji

Ginekološki pregledi UZ pregledi · Praćenje trudnoće Kolposkopija · Brisevi HPV tipizacija · Intervencije Gospodar Jovanova 19, 11000 Beograd Tel: (011) 2 - 636 - 782; Mob: (063) 307 - 455 natal@open.telekom.rs; www.natal.co.rs KARDIOLOGIJA INTERNISTIČKA ORDINACIJA MEDICUS IN Majke Kujundzica 5; 0112420-240, medicusin@eunet.rs ORDINACIJA INTERNE MEDICINE NADA Sumadijski trg 42, Banovo brdo 0113543-156 nada_a@verat.net CARDIAC CLINIC DR BABIC Resavska 30; 011 3236-905 INTERNAL MEDICINE DOCTORS OFFICE HABITUS Francuska 38; 063 717-84-21, MEDICAL CENTAR Mije Kovačevića 10 (kod Bogoslovije); 011 208-42-42 office@medicalcentar.com http:www.medicalcentar.com NIKO MEDIC Vojvode Dobrnjca 6; 011 766-107 DR D. VUKAJLOVIC Ustanicka 10II1; 011 2432-762, GENERAL MEDICINE SURGERY DR STEVIC Knez Danilova 49-51 0113236-559, KARDIO HELP Sazonova 7; 0112431-278 SPECIAL HOSPITAL OSTROG Bilecka 2; 0113093-698

DERMAL Nemanjina 36; 011361-18-03 dermal.dermal@gmail.com ORDINATION OPAL Bul. kralja Aleksandra 280, Vatroslava Jagića 5; 011380-83-09, http:www.opal.rs HOSPITAL KOMNENUS Osmana Djikica 3; 0113292-411, http:www.komnenus.com GINEKOLOGIJA

GINEKOLOSKA ORDINACIJA BILJANA Dubljanska 19 Vracar 0113863-716, GINEKOLOŠKA ORDINACIJA ANA (RANIJE KUĆA ZDRAVLJA)Vinogradska 12; 0112890-157 TRION MEDICAL Vitezova Karađorđeve Zvezde 7 011 3429 205 ordinacija@trionmedical.rs www.trionmedical.rs PANACEA Bojanska 5; 0113047-980 www.panacea.co.rs FITOTERAPHY SURGERY - DR SLOBODAN TESIC Zdravka Jovanovica 79, Zarkovo 0112513-495, radostradjanja@yahoo.com www.radost-radjanja.com NATAL GYNECOLOGY Gospodar Jovanova 19, Stari grad 011263-6782, POLIKLINIKA ĐUKIĆ Patrijarha Varnave 19 011383-66-06, poliklinikadjukic@eunet.rs GINEKOLOSKO - AKUSERSKA ORDINACIJA RADOJCIC Branicevska 2; 0112451-451, andfil@eunet.rs http:www.ordinacijaradojcic.com URO MEDICA Kneza Milosa 79I; 0112656-119, uromedica@verat.net GINEKOLOSKO - AKUSERSKA ORDINACIJA IRINA Milesevska (ex.S.Kovacevica) 538 011383-00-46 office@ordinacijairina.wh.rs http:www.ordinacijairina.wh.rs DINULOVIC - G.A.O. Strahinjica Bana 65 0112631-584, http:www.dinulovic.com Spec. GINEKOLOŠKA AKUŠERSKA ORDINACIJA 4D Maksima Gorkog 52 stan 01 0113085-433, http:www.4dordinacija.comSPECIJALNA GINEKOLOŠKA BOLNICA JEVREMOVA Gospodar Jovanova 51 0112632-222, jevremova@jevremova.rs http:www.jevremova.rs BEOFEMINA - GINEKOLOŠKA ORDINACIJA Kraljice Natalije 38; 0113626-104, Spec. GINEKOLOŠKA ORDINACIJA VIVA

ORTOPEDIJA UNA Vojvode Skopljanca 35a Tel. +381 11 2491 946 www.ortopedijauna.com FILIA Bul. kralja Aleksandra 95IV 01124-03-246, sbaja@verat.net ALFA MEDICA Bul. Zorana Djindjica 106a 011311-85-91, info@alfamedica.co.rs www.alfamedica.co.rs GINEKOLOŠKA ORDINACIJA, ULTRAZVUČNI PREGLED ULTRAMEDIKA Dr sci. med. Tihomir Mihailović 34 Vojvode Dobrnjca st., Palilula 0113390-848, www.ultramedika.rs POLICLINIC VUK Hadzi Prodanova 20, II sprat 01124-53-836 ESTETIKA http:www.poliklinikavuk.rs ARAS – ORDINATION DIVA POLICLINIC Dobracina 6; 0112622-832, Kosovska 34 ; +381 11 334 66 53 BALANS MEDIKA www.divaclinic.com Bul. Despota Stefana 1 DELTA ESTETICA Tel: +381-11-3226-826, Krusevacka 32; +381116444097 www.balansmedika.com www.deltaestetica.rs AKUPUNKTURA FEMINI PLASTIČNA, REKONSTRUKTIVNA I Kneginje Zorke 241 ESTETSKA HIRURGIJA PROFESOR PRIVATE PRAXIS PETROVIC 0112435-822 Kralja Milutina 10a; 011364-0-777 HADŽIĆ MEDREZON - NUTRI - CELLU - ANTI Svetozara Zorica 35a; 011346-8494, ORDINATION MERIDA Ljeska 5; 011354-52-62, www.hadzic.co.rs AGE STUDIO merida@eunet.rs AESTHETICMED LALOSEVIC Tamnavska 1; 0112451-777, GINEKOLOSKA ORDINACIJA Kneginje Zorke 84; 0112425-984, www.medrezon.com MOSKOVIC www.aestheticmedlalosevic.rs JIN-JANG Sindjeliceva 40; 0112455-858 EUROPROFIL PLUS Kicevska 3a; 011243-9534 ORDINATION MILANOVIC Dubrovacka 3; 0112621-808 MING ZU Spec. ORDINACIJA ZA PLASTIČNU I Nikolaja Gogolja 16, Banovo Brdo Celopecka 5; 0112422-547, REKONSTRUKTIVNU HIRURGIJU DE 0113551-689, KARG PHARMACY ginekologmilanovic@sbb.rs Dr. Dejan M. Miholčić Dimitrija Tucovica 152 IGLA MEDIC Petra Kocica 31,; 011 197 622, 011408-866 Braće Jerkovića; 0113960-199, www.deplastic.net TAO DR STEVIC MENSSANA Cara Urosa 356; 0112185-732, Knez Danilova 49-51 Kneza Viseslava 36, Čukarica http:www.ordinacijatao.co.rs 0113236-559, 011354-16-69, VITALIS Kralja Milutina 35 0113970-898 http:www.vitaliscentar.com Jedino kod nas su moguća: FIZIKALNA MEDICINA I REHA• snimanja magnetnom rezonancijom u BILITACIJA, AKUPUNKTURA, DR DUŠICA STEFANOVIĆ anesteziji dece i pacijenata koji ne sarađuju Tadeusa Koscuska 58; 0112183-075 Dermatovenerologija

Sport Medical Alliance

GINEKOLOško-akušerska ordinacija

DERMATIM CENTAR Kralja Petra 71a; 0112622-289, dermatim@mail.com www.dermatim.net ISHRANA Aleksandar MN Tetovska 44; 0117838-266; http:www.aleksandarmn.com Baltik Junior Kanarevo brdo 42; 069 1109-575 http:www.baltikjunior.com office@baltikjunior.com

u toku pregleda • spektroskopija • EMNG

Specijalistički lekarski pregledi i ambulantne dijagnostičke i terapijske intervencije iz oblasti: interne medicine, neurologije, radiologije, ginekologije, gastroenterologije, anesteziologije sa reanimatologijom.

Beograd, Bojanska 5 011 3047 980; 011 2837 007; 062 288 470

www.panacea.co.rs


СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА

STOMATOLOŠKA ORDINACIJA

CVETIĆ DENT

Др Кондић Др Драгана

Др Богољуб

Београд, Солунска 25 тел: 011 21 80 158 Glavna 269; 0113167-021, www.ginekoloskaordinacijaviva.info GINEKOLOŠKA ORDINACIJA RAOVIĆ Golsvordijeva 18; 011244-77-63, http:www.raovic.ordinacija.net ALTERNATIVNA MEDICINA HOLI MEDIC Ilije Stojadinovica 652, Filmski grad; 063266-906 zrn.m@eunet.rs DEFEKTOLOGIJA KABINET ZA GLAS, GOVOR I SLUH VERA Maksima Gorkog 13, Vracar 0112454-207 www.glas-govor-sluh.com LABORATORIJE BIOMEDICA Bul. oslobodjenja 7-9 tel: (+381) (11) 344-9750 www.biomedicazavod.rs KONZILIJUM Svetog save 28 a 011-2430-804, http:www.konzilijum.rs HEXALAB Njegoševa br. 5I; 011309-66-63, http:www.hexalab.co.rs LABARATORIJA DR.PAVLOVIC Smederevski put 4 v 01180 36 633 INSTITUT ZA PROUCAVANJE LEKOVITOG BILJA DR. JOSIF PANCIC Tadeuša Košćuška 1 0113031 617 http:www.mocbilja.rs KVANTNA MEDICINA LIFE Nikole tesle 88; 0112691-800,

info@lifeordinacija.rs www.lifeordinacija.rs

Dr Marina Cvetić

0112147-667 PROFAMILIARE Takovska 48; 0112751-224 ODMARALIŠTE ORTO ORDINACIJA Koste Kovačevića 52 COUNTRY CLUB BABE 0112468-459, Milovana Milinkovica 3 http:www.orto.rs 011826 00 77 office@orto.rs info@cch-babe.com SPEC. ORDINACIJA DR ERIĆ www.country-club-hotel-babe.com Petra Jovanovića 1 BANJA VRUJCI 011234 68 91, Mačvanska 6a,; (0)61 2818192 STOMATOLOG DR. PEJIĆ info@banjavrujci.info Lomina 39; 0113616-332 http:www.banjavrujci.info STOMATOLOG SREDAČKA Sredačka 8; 0112439-868 SPA CENTAR DUO DENT Cara Uroša 13, 11000 Beograd THAI SPA 011 263 84 56, Djordja Stanojevica 9v, Novi Beograd http:www.duodent.rs - Zlatibor, Kiridzijska 28 ZUBOTEHNICKA LABORATORIJA 031845-444, 011-3600-719 JOKIC www.thaispa-zlatibor.com Bul. oslobodjenja 2; 0113067-771 BALI DETOX CENTAR BELVILLE DENTAL Skadarska 91; 011-32-46-105, Jurija Gagarina 14n, objekat centar@balidetox.com Đurđevak, 11070 Novi Beograd TERMALNI CENTAR LAŠKO 011 6300 955, T: +386 (0) 3 423 20 00 http:belvilledental.com http:www.thermana.si info@belvilledental.com ORDINACIJA SMILE DENT, DR DRASTOMATOLOGIJA GAN DIMITRIJEVIĆ Sinđelićeva 16; 011308-6685, DR. KLJAJIĆ www.smiledent.rs Dobanovačka 52; 0112610-340 office@smiledent.rs DM DENT ORDINACIJA DRAGON Bul. Arsenija Čarnojevića 9538d Pera Ćetkovića 11j, Karaburma 0113118-839 0112086-325, ESTETSKA STOMATOLOGIJA ord.dragon@gmail.com Lazarevićeva 2; 3234-800, OPŠTA BOLNICA IMPULS Vojislava Ilića 90; 0112898-588, Višnjička 91a; 011275-6589, ORDINACIJA DR. JANJUŠEVIĆ www.klinikaimpuls.com Resavska 16b; 0113349-199 bobanv@eunet.rs ORDINACIJA DR RANĐEL HRISTOV KLINIKA KOSOVČEVIĆ Zorana Radmilovića 6; 0113427-454 Smiljanićeva 35; 0112454-668, ORDINACIJA OSMEH www.kosovcevic.rs Makedonska 32; 0653303-656, klinika@kosovcevic.rs SPEC. ORDINACIJA 314 DENTISTRY ADAMANTINA Bul. Mihaila Pupina 10iI, apartman Katanićeva 22; 0112433-16, 314, YUBC, Novi Beograd ALEXANDARCLINIC

Krunska 6a, Beograd; tel: 011 323 80 28; mob: 065 323 80 28 info@stomatologija.co.rs; www.stomatologija.co.rs Višnjićeva 14, stan 2 0112631-959 DR CVIJETINOVIĆ Strahinjića Bana 203 0112185-802 www.dental.rs ORDINACIJA SANDRA MP Trgovačka 7a, Žarkovo 0112396-329, DR KABADAJA Kralja Milutina 48; 0112686-110 SPEC. ORDINACIJA DR KNEŽEVIĆ Majke Jevrosime 11; 01133-45-203, vladicaknezevic@yahoo.com ORDINACIJA MOJ ZUBAR - DR MILIJAN ANDRIĆ Nedeljka Gvozdenovića 39 065673-00-77 www.mojzubar.co.rs milijan80@gmail.com SPEC. ORDINACIJA GP&CO Višegradska 6; 011361-3213 ORTHODENT Strahinjića Bana 33 0112188-327 DENTNIX Kajmakčalanska 15, Zvezdara 0113835-436, BELLE DENT Gandijeva 114a; 011-2289-547, www.zdravizubi.co.rs DENTAS M Mirijevski Bul. 24, Palilula 0112971-263, www.dentasm.co.rs ROORTO DIGITAL Bul. oslobođenja 63a 0112441-021, www.roortodigital.com DENTOMANIJA S Narodnih heroja 40a 0112608-645, www.dentomania-bg.com dentomanija@sezampro.rs ORDINACIJA STARČEVIĆ Stanoja Glavaša 15 0113223-951, www.stoma-starcevic.co.rs

office@stoma-starcevic.co.rs KORONA SPEC. ORDINACIJA Birčaninova 10; 011 2683 101, www.korona.rsSRNaslovna.aspx aleksandra.korona@gmail.com ORDINACIJA DR TATJANA NIKOLIĆ Donja 6; 0113945-880, TIM STOMATOLOGIJA Vojvode Stepe 114, Voždovac 0113096-525, www.tim-dent.com info@tim-dent.com DENTAL HYGIA Kičevska 12; 0112438-464, www.dentalhygia.com office@dentalhygia.com PLURADENT SPEC. ORDINACIJA Bul. Oslobođenja 77; 0113910-627, www.pluradent.rs ALFA MEDICAL Bul. Oslobođenja 156; 0112662-081 BIODENT - MARKOVIĆ Požarevačka 24, Vračar Jurija Gagarina 82; 01130-888-95, www.biodent.co.rs ORDINACIJA R Gospodara Vučića 55, Vračar 0117862-750, ORDINACIJA PANAKEIA Praška 28; 01135-444-81, www.panakeia.rs info@panakeia.rs ORDINACIJA STELA Nikolaja Gogolja 98, Banovo brdo 0116541-999, HAZENA ORDINACIJA Ohridska 13, 0112430-122, www.hazenadental.com ORDINACIJA BRANISLAVA SMILJKOVIĆ Bul. Arsenija Čarnojevića 92, lokal 17; 0112605-089, www.stomatologbeograd.info ORDINACIJA B. JOVANOVIĆ Ustanička 100; 0113863-359, BRAJOVIĆ STOMATOLOŠKA ORDINACIJA Paunova 24, TC Banjica, lokal 229

Privatna

0113670-275 ORDINACIJA DR ANA BAŠIĆ Majke Jevrosime 3; 0113344-397 DR MALBAŠIĆ Hadži Prodanova 8; 011245-3120 www.drmalbasic.com mtoni@infosky.net STOMA ORDINACIJA Mileševska 56; 0112451-227, ZUBNA ORDINACIJA BREKET Braće Nedića 22; 0113862-011, ZUBNO PROTETSKA LABORATORIJA MANDIĆ NENAD Jurija Gagarina 151 (I sprat, Lokal 94); 01122-74-752, www.nmdentallab.co.rs office@nmdentallab.co.rs DENTAM MR. SCI. DR. MIRJANA ABRAMOVIĆ POPOVIĆ Metohijska 24, lokal 2, Vračar 06380-46-863, www.ordinacijadentam.com dentam@eunet.rs DR VLADIMIR PEROVIĆ Sarajevska 73; 0113660-331, www.ordinacija-perovic.com ordinacija@ordinacija-perovic.com DENTAL ART Trgovačka 8; 0112505-420 dentart@verat.net DENTAL CLINIC Terazije 610 ; 0113620-734 CITY DENTAL Gandijeva 130v; 0113189-917 ORDINACIJA 'PRIM. DR MOMO BOŽOVIĆ' Prizrenska 9; 0113628-888, DENTAMEDIC - DR OLGA MILOŠEVIĆ Miljakovačke staze 41; 062216-823, milosevic.olga@yahoo.com SAMOSTALNA ORDINACIJA APOLONIJA Stevana Sremca 13; 0113223-420 www.apolonija.rs office@apolonija.co.yu KIR DENT Smiljanićeva 5; 381.11.244.90.42, www.kirdent.com

Medicinska praksa

u srbiji

17


kirdent@gmail.com SPEC. ORDINACIJA ZA ORTOPEDIJU VILICA - ELIT Baba Višnjina 19; 0112444-065 dr.elit@eunet.rs ORDINACIJA AESTHETIC DENT Ace Joksimovića 62, Žarkovo 011239-47-48 FAMILY DENTIST Bul. Zorana Đinđića 704, Novi Beograd; 0112136-437, www.familydentist.rs bgd_familydentist@yahoo.com DENTA Beogradska 6 TelFax: +381-11-2432-246, www.denta.co.rs info@denta.co.rs ORDINACIJA NEKI CENTAR Rableova 17; 0113434-984, DENTAL OFFICE 1993 - DR PREDRAG BLAGOJEVIĆ Baba Višnjina 18; 0112459-354 DR. BRANKO GOLUBOVIĆ ZUBNA ORDINACIJA Cvijićeva 1091; 0116762-413, ORDINACIJA FAMILY DENT - DR NENAD TOPALOVIĆ Kneza Višeslava 63, TC Bazar Vidikovac, lokal 2.47 0113564-667, www.family-dent.rs drnenadtopalovic@sbb.rs DR SIMIĆ SPEC. ORDINACIJA Baba Višnjina 494 Koče Kapetana 392; 011344-94-59 www.dental-simic.rs ORDINACIJA DR JASNA MADŽAREV Ruzveltova 19; 01133-70-777, ORDINACIJA MILOSAVLJEVIĆ DR VLADIMIR Partizanski put 442, Mirijevo 0112971-911, ORDINACIJA DENTICS Kozjačka 4a; 0112653-075 www.dentics.rs dentics@eunet.rs SPEC. ORDINACIJA MORAČA Blagoja Parovića 144, Banovo Brdo 011355-66-39, www.moraca.co.rs SPEC. ORDINACIJA PROTETIKE DR RADLOVAČKI Kralja Milutina 51, I sprat, stan 4 0113612-415 www.protetica.com MD STOMATOLOGIJA Kumodraška 34; 011398-01-73 ORDINACIJA MAGIC DENT 22. Oktobra 8; 0112601-638, www.magicdent.co.rs ORDINACIJA SVETI ANTIPA Proleterske solidarnosti 24, lokal 26; 0113131-024, www.svantipa.com sv.antipa@gmail.com ORDINACIJA DR BAJIĆ Julije Delere 2t; 0113321-821, ZUBOTEHNIČKA LABORATORIJA SKROBIĆ Požeška 80, lokal 24 0113556-930 ORDINACIJA ARSOVIĆ Balkanska 32VII, Savski venac 0112646-802, arsovicord@verat.net DORA DENT Strahinjića Bana 18; 011629-214 MEČA DENT Pere Velimirovića 16b, Kanarevo Brdo 11090 telfax: +381 11 359 35 13, www.mecadent.co.rs mecadent1@yahoo.com ORDINACIJA DR KOLAK Vojvode Bogdana 25 0112422-719, www.ordinacijakolak.com ORDINACIJA DR MILIŠIĆ Ismeta Mujezinovića 22 011227-27-15 www.drmilisic.com ORDINACIJA TVOJ ZUBAR Koste Glavinića 2, Senjak 0112650-297, ORDINACIJA DENTIST Dragice Končar 27; 0112473-687 DENTIX ORDINACIJA Vojvode Stepe; 063200-767 ALGADENT Kralja Aleksandra I; 0118720- 237 ORDINACIJA DR BLAGOJE JELOVAC Antifašističke borbe 25 Lok. 28 blok 22, Novi Beograd 011311-68-38, www.drjelovac.com drjelovac@gmail.com ORDINACIJA DR ZLOPAŠA Bul. Zorana Đinđića 211 0112601-969,

18

Privatna

Medicinska praksa

u srbiji

http:drzlopasa.rs ORDINACIJA IZ ORTOPEDIJE VILICA PRIM. DR ZLATA RULA Bitoljska 16 (1. sprat), Žarkovo 0112395-078, www.ordinacijarula.com keti.ivkovic@gmail.com ORDINACIJA ZUB - ART Savski Trg 1a; 0116685-740, vgavdinovacki@yahoo.com SAVADENT PLUS Savski trg 1a; 011685-740, ORDINACIJA STOJAKOVIĆ GORAN Bežanijska 43; 0112610-758 ORDINACIJA DR ZORAN SAVIĆ Davida Pajića 3; 011444-1587, ORDINACIJA PESONIDENT - DR MARIJANA JANKOVIĆ Lomina 5; 0112623-801, ORDINACIJA MATIDENT Gunjak 121, Kumodraž 0113948-813, majarelic80@yahoo.com ORDINACIJA PEROVIĆ Dojranska 12, I sprat 0112416-537, ORDINACIJA STEFADENT Radoja Dakića 17, Zemun 0113165-036, fax: 011 190-96-6 www.stefadent.com stefdent@eunet.yu ORDINACIJA MILODENT Vidikovački venac 104 0646379-085 DENTAL ART STUDIO Jove Ilića 159; 063433787, www.dentalartstudio-strajnic.

tumblr.com ADENT Cara Nikolaja II 33, Vračar Telfaks: +38111 3445355 adent.bg@gmail.com MOMČILOVIĆ Nikodima Milaša 27; 06380 43 207, www.momcilovic.rs ordinacija@momcilovic.rs VIVADENT Toše Jovanovića 24; 0117545-246 A1 DENTAL Internacionalnih Brigada 22; 0112452-192, www.a1dentalstudio.rs APEX - DENTAL POLYCLINIC PEROVIC Boze Jankovica 27, Vozdovac 0113970-137, ZUBNA TEHNIKA MASLAĆ Partizanska 106D, lok. 40 0112337-112, LABORATORIJA DIMITRIJEVIĆ Požeška 85b; 0113540-154 ORDINACIJA VILENA GREDA Prve pruge 43b; 011604-991, ORDINACIJA PROFIDENT Bul. kralja Aleksandra 81IV sprat, 0113821-461, www.profident.rs profident@beotel.net ALBEA Džordža Vašingtona 46 0113347-474, ORDINACIJA VAŠ ZUBAR Samjuela Beketa 5a, Mirijevo 0113436-259, VOŽDENT

Zaplanjska 84g; 0113096-477 DEDENT Ivankovačka 9, 0113222-257, DEDENT Gajeva 5, 011 3 80 78 98 www.dedent.rs office@dedent.rs ORDINACIJA DR RADA ŠKONDRIĆ - GRUJIČIĆ Deskaševa 4b; 011286-33-33 www.ordinacijarada.com ORDINACIJA ALTANA Tadeuša Košćuška 8 0112632-720 ORDINACIJA DR RAZIĆ Kumodraška 172; 0113971-185 DR DANI ORDINACIJA Južni Bul. 12612; 011744-3987 DENTAL CENTAR - WISIL M Nehruova 44, blok 62 0117178-941, simonovicmila@gmail.com DR JOVANOVIĆ Dunavski kej 11; 0112636-065 www.jovanovic-dentaloffice.com schvaba@gmail.com ORDINACIJA DR MARKOVIĆ Balkanska 10; 0113629-508 http:ordinacijamarkovic.com maleksa@sbb.rs DENTAL CLINIC ORDINACIJA Sokobanjska 3; 0113671-133 DENTALUX Beogradska 36, 1. sprat 2441-497, www.dentalux.rs dentalux@live.com

STOMATOLOŠKA ORDINACIJA

Dr. Obren Marković specijalista oralne hirurgije, sve vrste stomatoloških usluga

Bulevar Zorana Đinđića 99 lok. 24 • 011 31-32-153 • 060 31-32-153 drmarkovic.obren@gmail.com • www.oxydent.net

fitolog

Izlečite svoj sterilitet

Tel. 011-2513-495 Mob. 063-306-499 www.radost-radjanja.com e-mail: office@radost-radjanja.com


ORDINACIJA CVETIĆ DENT Krunska 6a; 011323-80-28, www.stomatologija.co.rs info@stomatologija.co.rs ORDINACIJA SLAVIJA DENTAL Bul. oslobođenja 2,0113067-570 Spec. ORDINACIJA DR KONDIĆ Solunska 25; 0112180-158 ORDINACIJA RODA Vojvode Milenka 361, Savski venac 0113616-501, DENTAL DUO ORDINACIJA Nebojšina 6; 0113861-053, dentalduo@sezampro.rs DOM ZDRAVLJA ICTUS Beogradska 216, Sremčica 0112527-311, ictusprijem@eunet.rs ORDINACIJA DR PAVLOVIĆ Niška 4; 0113822-331, ORDINACIJA KERKEZ Elija Fincija 5, 0113757-192, BIG TOOTH Mite Ružića 10a; 0112863-881, ORDINACIJA PETROVIĆ Vojvode Stepe 341, II sprat, stan 2.3; 0113987-116, ordinacija_petrovic@yahoo.com LABORATORIJA ZA ZUBNU TEHNIKU GV Ratka Mitrovića 75d, Žarkovo 0112380-578 SAVADENT Đure Daničića 15; 0113038-799, http:www.savadent.co.rs savadent@gmail.com DENTAL STUDIO Takovska 58; 0113293-240 http:www.dentalstudio.co.rs ORDINACIJA VARJAČIĆ Sazonova 37; 011244-8452, STOMATOLOG HRNIĆ SRETEN 16 Oktobra 36; 011 3429-799 STOMATOLOG MATIĆ Pazinska 23; 0112465-506, STOMATOLOŠKA ORDINACIJA Kneginje Zorke 4; 011 2435-621 ORDINACIJA DR MOMČILO SIMIĆ Suvoborska 13 ; 011 3690-706 ORDINACIJA DR SARABA Hilandarska 8; 0113246-690 ORDINACIJA DR TEŠANOVIĆ Đure Daničića 5; 0113229-515 ORDINACIJA DR. ZDRAVKOVIć Borska 13b; 0113511-306

ORDINACIJA DR.NIKOLA JEVTOV Kopaonička 21, Kaluđerica, 11030 Čukarica; 0113413-723, ORDINACIJA FATORI Lazarevićeva 2 0113234-800 ORDINACIJA JANKOVIĆ Nikolaja Gogolja 98; 011 654-19-99 ORDINACIJA JANKOVIĆ Ilije Babića 27, Umka; 0118027-403, jankovic.boban@gmail.com ORDINACIJA JEDNAK Požeška 67a 0113542-081 ORDINACIJA KAZABLANKA Braće Puhalovića 1, Surčin (centar) 011844-26-52, ORDINACIJA MARJANOVIC Vojvode Dragomira 31 0113086-647 ORDINACIJA MATIĆ Pazinska 23 0112465-506, ORDINACIJA MIKALAŠKI Geršićeva 17 0112413-546 ORDINACIJA Milic Razija Beograd Slobodana Jovanovića br. 6 011 2758-758 ORDINACIJA MINA Ljube Stojanovića 39 0112764-302, ORDINACIJA MO BRIDGE Hajduk Veljkov venac 8a 0112682-432 ORDINACIJA MRDAK Proleterske solidarnosti 182 Novi Beograd 01121-34-419, drmrdak@infosky.net ORDINACIJA NEGOVANOVIĆ Zahumska 55; 0113089-188 ORDINACIJA OKSIDENT Bul. avnoja 99 lok 24 0113132-153 ORDINACIJA PERMEDIC Nehruova 51a; 0113186-627 ORDINACIJA PILIPOVIĆ Vladetina 8, Palilula; 0113344-355, ORDINACIJA PRIZMA Golsvordijeva 27IV 011444-94-69, ORDINACIJA TIHACEK Džordža Vašingtona 43

INTERNISTIčKA ORDINACIJA

Lekari Vojnomedicinske Akademije (docenti i profesori) - Sve vrste specijalističkih pregleda - Sve vrste ultrazvuka i Dopplera - Gastroskopija i kolonoskopija - Laboratorija - Kućne posete

0113347-960, maradavidovic@gmil.com http:tihacek.com ORDINACIJA ŽIVKOVIĆ Mala česma 19 0112780-353 ORDINACIJA, Beograd Katanićeva 12a 011 2443-631 ORDINACIJA ADENT Cara Nikolaja II 33, Vračar Telfaks: +38111 3445355 ZUBOTEHNICKA LABORATORIJA JOKIC Bul. oslobodjenja 2; 0113067-771 ORDINACIJA DR JOSIP ŠIMUNOVIĆ Radoja Domanovića 5, 11080 Zemun 011 2100-660 PRIVATNA ORDINACIJA DRAGA Miloša Obrenovića 1; 011 8721-829 PROFI DENT STOMATOLOŠKA ORDINACIJA Bul. kralja Aleksandra 81IV sprat 011 3821-461; profident@beotel.net http:www.profident.rs DENTIKO ORDINACIJA ALEKSANDRA PISIĆ Bistrička 2; 011 7295-179 GENTLE TOUCH ORDINACIJA Resavska 36I, Savski venac 064 1739-478, info@dentalcentar.rs http:www.dentalcentar.rs ORDINACIJA VAŠ ZUBAR Samjuela Beketa 5a, Mirijevo 011 3436-259 vaszubar@gmail.com http:www.vaszubar.com DR RADULOVIĆ Bul. Zorana Đinđića 99; 011 130-985 ZEPTER DENTAL Kralja Petra 32, Beograd tel: +381 (011) 3283880; fax: +381 (011) 3283882 http:www.zepter-dental.com office@zepter-dental.com Tradicionalna Medicina ŠALJIĆ MELEMI Aleksandra Ace Simovica 92 a, Obrenovac 11500; 011-875-61-60 saljicmelemi@open.telekom.rs http:www.saljic.rs

Univerzitet „Privredna Akademija” Novi Sad, Stomatološki Fakultet Pančevo Stomatološki fakultet u Pančevu uspešno radi već deset godina. Opremljen je savremenim stomatološkim stolicama firme „KavO“, digitalnim rendgenom, telerendgenom i ortopan aparatom za profilno i panpramsko snimanje vilica i zuba, aparatom za kompjutersko davanje anestezije, laserskim aparatom za meka i tvrda tkiva „AT Fidelis“ kao i kompletnim laboratorijskim i tehničkim uređajima za obavljanje hirurških intervencija, ugradnju implantata, parodontološke operacije desni i protetske nadoknade u metalnoj i bezmetalnoj keramici. Za rad sa pacijentima se koriste najsavremeniji materijali najpoznatijih svetskih proizvođača. Na Fakultetu se godišnje zbrinjava oko 1500 pacijenata, kako iz Pančeva, Beograda i okolnih mesta, tako i pacijenata koji dolaze iz zemalja evropske unije (Švajcarska, Nemačka, Austrija, Italija, Engleska...). Za pacijente iz inostranstva Fakultet organizuje kompletnu logističku podršku. Na Fakultetu rade renomirani profesori i saradnici iz svih oblasti stomatologije. Vrhunski kvallitet rada i ljubazno osoblje nikoga ne ostavljaju ravnodušnim. Da biste se u navedeno uverili posetite Fakultet.

Univerzitet „Privredna Akademija” Novi Sad, Stomatološki Fakultet Pančevo, Žarka Zrenjanina 179, Pančevo Tel: 013/2366-582 Tel/fax: 013/2351-292 info@sfp.rs • www.sfp.rs

• Procena stanja srca i celokupne cirkulacije • Otkrivanje uzroka zamaranja i otežanog disanja • Pravilno lečenje visokog krvnog pritiska • Lečenje srčane slabosti • Snimanje je brzo i neškodljivo

Banovo Brdo, Šumadijski trg 4/2 tel. 3543-156; 064/10-44-393

Privatna

Medicinska praksa

u srbiji

19


Privatna medicinska praksa u Srbiji 2012  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you