Page 1

...................................

Vision Höglandet nr 6 - september 2012 1

# 6 2012 - Störst på Höglandet 44.795 ex!

vision

höglandet

aneby - Eksjö - nässjö - sävsjö - vetlanda

Vision Höglandet

Störst på Höglandet

vision

höglandet

resa

Bila genom usa

från kanada till mexico

bronx - med rötter på Höglandet

trädgårdsmästare

pernillas bästa tips för

höstträdgården ledaren

på liv och död

10 sidor

motor med

passion för smådjur En bilaga från Ljunga Park, Vrigstad Värdshus, Eksjöhovgårds Värdshus och Granbacken

& En bilaga från

&FEST

VARDAG VAFEST RDAG Ljunga Park,

Familjärt och flexibelt! Välkomna till våra anläggningar. Unika miljöer - hög kvalitet. Svante Stenervik och Martin Baum / Ägare Meeting Småland

Vrigstad Värdsh

us, Eksjöho

vgårds Värdsh

us och Granba

cken

Granbacken Famfår ägare iljänya rt och flexibelt! Väl sid 3 anlägg komna till ningar. Uni våra ka miljöer Svante Stene rvik och Martin - hög kvalite Baum / Ägare t. Meeting Småla

nd

Antikrally med Peder Lamm

Granbacke n får nya äga re

sid 3

Antikrally med Peder Lamm

Antikmiddag med kåseri och antikrally signerat Peder Lamm, där varje sällskap inbjuds att ta med ett föremål! Vi avnjuter en härlig trerätters antik meny med touch av Småland.

Antikmiddag med antikrally signera kåseri och där varje sällska t Peder Lamm, med ett föremå p inbjuds att ta l! Vi avnjute härlig trerätte r en rs antik meny touch av Smålan med d. �������������� �����������

�������������������������

Planera Planera bröllopet? bröllopet?

vision höglandet möter

sofia källgren

Julbord 2012

Du������������������� �������������������

Julbord 2012

����������För oss är planeringen redan igång, och vi dukar upp ett lika fan-

Du�������� ����������� ����������� �������� ����������

tastiskt julbord även detta år. Vi har fyra Vi har fyra anläggningar perfekta för bröllop, jubilm ochanlä födelsedagsfest sid 4 ggningar perf ekta för bröl lop, jubilm och föde

4

anläggningar ett hjärta

Alla våra anläggningar har sin speciella charm och är perfekta för olika ändamål. Välkommen att kontakta oss!

Ljunga Park tel 0382-57 50 50 Restaurang och hotell i herrgårdsmiljö. Norra Europas största trähus.

4

lsedagsfest

sid 4

anläggnin gar ett hjärta

Vrigstad Värdshus

För oss är planeringen redan igång, och vi dukar upp tastiskt julbord ett lika fanäven detta år.

Eksjöhovgårds

Hotell Granbacken

Alla våra anlägg Ljunga Park tel 0382-57 00 ningar har sin Värdshus tel 0382-57 50 70 speciella50charm och är perfekt tel 0382-5 Vrig Best för Western Hotel Vrigstad Ett fridfullt och naturnära hotell i olika ändam atel 0382-57 50 60 7 50 50 stad ål. Värdshus Välkom Värdshus med tvåattrestauranger Perfekt som festlokal tel 0382-5 men rangVärdshus AnriktRestau och vackert beläget Vrigstad. och hotell kontakt 7 50 00 i herrgår och nyrenoverad festvåning.a oss! i Sävsjö hyr hela dsmiljö Bestanläggningen. vid sjön och kyrkan. . Western Hotel Norra Europa Vrigstad Värdshus med s största trähus. två restauranger och nyreno verad festvån ing.

missa inte Eksjöhovgård s Värdshus

tel 0382-57 50 60 Anrikt och vackert i Sävsjö vid sjön Värdshus beläget och kyrkan.

Hotell Gran back

en

tel 0382-57 50 70 Ett fridfullt och naturnära hotell Vrigstad. Perfekt i hyr hela anlägg som festlokal ningen.

bilagan

psykolog alf b svensson:

”Ställ upp för andra så blir du lycklig själv”


2

Vision Höglandet nr 6 -september 2012

...................................

PÅ Liv OCH död Man kan lära sig att ändra attityd Nu är det vetenskapligt bevisat! En positiv livssyn leder till ett längre liv. Att vara positiv är något man kan lära sig och inte en läggning. – Det finns mycket som talar för att man kan påverka det där. Man kan lära sig att ändra attityd och tänka positiva tankar.

Och man kan påverka sina känslomässiga reaktioner inför svårigheter och kriser, säger Kristina Orth-Gomér, professor i samhällsmedicin vid Karolinska Institutet. Rolf Ekman, hjärnprofessor vid Göteborgs universitet, intygar de nya rönen om optimism. – De som har en positiv livssyn klarar livet betydligt bättre, oavsett om de har haft många fysiska besvär och sjukdomar. Forskarstudierna är publicerade i Archives of Internal Medicine.

Begåvning, mod och en rejäl portion tur

En som var besjälad med en positiv livsinställning, äventyrslusta och möjlighetstänkande var höglänningen Jonas Jonasson Brunck. Jonas var en enkel bondpojk från den lilla byn Komstad i Ljunga socken utanför Sävsjö. Utan någon som helst högre utbildning eller erfarenhet gav han sig av till Köpenhamn. Efter några år finner vi honom som sjökapten

inom den danska handelsflottan. Hur gick det till? Vi kan bara fantisera och spekulera. För det mesta handlar det om en positiv livsinställning, mod och en rejäl portion tur. Egenskaper utan inbördes rangordning. Mod parat med en realistisk, men storslagen entusiasm gör att man vågar ta några av alla de möjligheter och utmaningar som livet bjuder på. Detta kan i sin tur leda till storverk. Ett positivt klimat, skapat av generös attityd, uppmuntran och positivt tal gör att människor lättare ser alla de möjligheter som finns runt dem.

Att försöka

Det gör också att man lättare vågar ta risken som följer med var möjlighet då det faktiskt inte är ett misslyckande utan just detta att sluta försöka som är det stora tragiska nederlaget i en människas liv. Vår bondpojk från Komstad stannade inte som dansk kapten utan som grundare av dagens Bronx i New York, medlare mellan indianerna och den holländska överhögheten och expeditionsledare till den Nya Världen. Hur det gick till kan du läsa om inne i tidningen. Inspireras av en positiv livsinställning, begåvning, mod och en rejäl portion tur!

Ord skapar

Ända sedan begynnelsen har ord styrt världens utveckling. Det du säger till ett barn kan borra sig in och bli en del av barnets framtid och

personlighet. Mottagaren av negativ och kanske orättvis kritik är i sin tur ansvarig hur man hanterar densamma.

Hämnd hjälper aldrig

Många lever sina liv i backspegeln, den sa så eller gjorde så. Många vittnar om inte minst hur strävan efter att vinna faderns godkännande har styrt hela deras liv. Ord som att du inte duger eller är värd något i en känslig situation kan skapa en Hitler. Ord av försoning och förlåtelse kan skapa en Nelson Mandela. Samma sak - ord - som används på olika sätt.

Vad skapar dina ord runt dig idag?

Dina ord och din attityd skapar eller bryter ner människor runt dig idag. Det du säger påverkar ditt liv och andras liv runt dig, därför är ord så oerhört viktiga. Därför är ord så oerhört kraftfulla. De startar krig och stiftar fred både i det lilla och det stora. Jonas Bruncks ord skapade fred mellan holländarna och indianerna. Idag behöver vi ord av frid, vision och framtidstro. Idag skapar vi i morgon. Varde ljus!

Vinnare biljett Sävsjöfestivalen

Charlotte Gunnarsson (Landsbro), Mats Hultin (Sävsjö), Matilda Karlsson (Vetlanda) Xyra Anderberg (Flisby) Louise Hagström (Nässjö) Magnus Claesson (Stockaryd), Max Anderberg (Bodafors), Marie Andersson (Landsbro), Jeanette Gunnarsson (Sävsjö), Helena Wiberg (Jönköping) , Pelle Hegethorn (Björköby), Malin Berg (Sävsjö), Jessica Nilsson (Sävsjö), Martin Petersson (Jönköping), Ann-Marie Karlsson (Landsbro), AnnSofie Karlsson (Sävsjö), Ludvig Schlosza (Ekenässjön), Victor Petersson (Jönköping), Emma Petersson ( Rörvik), Marianne Hessel Karlsson (Landsbro), A-M Persson (Malmbäck), Maja Johansson (Sävsjö), Agneta Karlsson (Vetlanda), Emma Johansson (Sävsjö), Ida Rehn (Sävsjö)

Boken Soul Surfer

Eva-Lisa Strömqvist (Vrigstad), Elisabeth Larsson (Ramkvilla), Mari-Ann Hegg (Lammhult), Lena Lindsjö (Nässjö), Nina Holmberg (Korsberga) Annemarie Windmüller (Vetlanda), Anita Steindl (Vetlanda), Lars Wallmark (Forserum), Johanna Lidé (Malmbäck), Sanna Östergren (Nässjö)

höglandet Vision Höglandet är en månatlig fyrfärgs tabloidtidning som distribueras till alla hushåll som tar emot reklam i Eksjö, Nässjö, Sävsjö, Aneby och Vetlanda kommuner. Tidningen sprids även till hushållen i Lammhult och i tidningsställ. Tidningen utkommer kring den 20:e varje månad förutom i januari och juli månad. Varje tidning är fylld av positiva nyheter och berikande reportage. Du hittar intressanta motorsidor, fräscha modesidor, uppmuntrande näringslivssidor, upplysande kommunsidor och spännande tävlingar med fina vinster. I våra inspirerande resereportage utforskar vi olika destinationer vilket väckt ett brett intresse för att pröva nya resmål. Den positiva atmosfären som omger tidningen beror också på alla våra annonsörer. I varje nytt nummer erbjuder de Vision Höglandets läsare nya och prisvärda produkter och tjänster. Vision Höglandet ges ut av kommunikationsbyrån Copy Vision AB. Copy Vision AB är ett privat företag och som revisionsbyrå har vi anlitat PwC. För insänt ej beställt material ansvaras ej. Ev. vinstskatt betalas av vinnaren. Copy Vision förbehåller sig rätten att ej publicera icke önskvärt material. Inget material, annonser, bilder eller texter får mångfaldigas eller spridas på något sätt utan Copy Visions skriftliga medgivande. Annonser, bilder och artiklar producerade av Copy Vision är Copy Visions egendom och får ej användas i andra medier. Om tidningen bär ansvar för fel i annons ansvarar den inför beställaren med högst annonskostnaden och endast för införandet i den egna tidningen. Upplaga: 44 794 ex. Tryckt på Pressgrannar. Ansvarig utgivare: Mikael Torstensson Foto framsidan: Sofia: Frida Funemyr Vision Höglandet / Copy Vision AB Domaregården, 576 32 Sävsjö Telefon 0382-671 97 Fax 0382-671 68 www.visionhoglandet.se info@copyvision.se

Mikael Torstensson

Redaktör - mikael@visionhoglandet.se

341

673 Trycksak

”Ord som att du inte duger eller är värd något i en känslig situation kan skapa en Hitler. Ord av försoning och förlåtelse kan skapa en Nelson Mandela. Samma sak - ord - som används på olika sätt.”

Vinnare tävlingar i #5 2012

vision

Annonsera du också i Vision Höglandet – tidningen folk läser! Ring 0382-671 97.

Vinnare båtmotor från Bengtssons Cykel Richard Kajander (Tranås)

Vinnare biljetter till Boda Borg Margareta Petersson (Vetlanda), Kerstin Linden (Bodafors), Ulrika Hjelmfors (Rörvik), Lena Fridell (Forserum), jan Hellqvist (Eksjö), Anna Ryden (Sävsjö), Lena Råsberg (Aneby), Ann-Charlotte Sandberg (Aneby). Rebecka Äverling (Eksjö), Hanna Törnkvist (Vetlanda), Birgitta Sköld (Vetlanda), Lena Wilhelmsson ( Ekenässjön), Eva Ekdahl (Aneby), Anette Berteau (Vetlanda), Torben Röme (Solberga), Siw Lindeborg (Vetlanda), Britt Andersson (Vetlanda), Roland Lundqvist (Ormaryd), Rita Frisk (Korsberga), Solweig Samefors (Vetlanda)

Speedwaybiljetter

Pernilla Lindgren (Vetlanda), Christina Gunnar (Vetlanda), Sol-Britt Tollin (Nässjö), Marie Andersson (Landsbro), Sören Johansson (Nye), Ingrid Hed (Sävsjö), Bosse Andersson (Vetlanda), Ingemar Petersson (Holsbybrunn), Karl-Ivan Conradsson (Mariannelund), Krister Lundin (Holsbybrunn)

Grattis alla vinnare! Vinstbevis kommer på posten. Hämta vinsterna hos respektive vinstgivare.


...................................

Vision Höglandet nr 6 - september 2012 3

välkommen! vision

möten

höglandet

Historia

nu även med höglandets största motortidning!

NÖJE mode, inredning och hus & hem

vision motor

höglandet

vision liv

höglandet

resor

Tidningen folk läser!

44.795 exemplar

PROBLEM MED DATORN?

vision motor

höglandet

Vi utför: formatering, virusrensning, uppgradering, felsökning & backup.

Vi säljer även: Datorer, komponenter, skrivare, bildskärmar, minneskort, kablar, TV + mycket mer.

VI SÄLJER BLÄCK TILL OTROLIGT BRA PRIS!

Annonsera du också Ring 0382-671 97

Bli hösttn hos oss! Stängt v. 37

på Smålands Musikvaruhus 2.490:-

Startgitarr Tenson ½ eller ¾, blå eller röd till fantastiskt pris!

Casio CTK-280! Smart Musikskola Inbyggd sånganläggning med mikrofon. Koppla in mobil eller MP3. Keyboardstativ och keyboardbänk ingår.

YAMAHA C40 Den mest sålda skolgitarren! Med kraftig gigbag. Svart 1.495:Natur 1.295:-

Välkommen till Katrin & Carolina

NU 595:-

Elgitarrpaket! Komplett Tensonpaket med förstärkare och många tillbehör!

NU 1.495:-

Järnvägsgatan 28 571 31 NÄSSJÖ Tel 0380 - 106 26

www.smalandsmusik.se


4

Vision Höglandet nr 6 -september 2012

...................................

vision höglandet bilar från kanada till mexiKo genom Vancouver (Kanada)

u

Seattle (USA) Forks (USA)

San Fransisco (USA)

Los Angeles (USA)

San Diego (USA) Tijuana (Mexiko) Sagolik natur norr om Vancouver i Kanada.

Att packa in familjen i bilen och kör ner till Mexiko är en resa från snökl vidsträckt öken. Resan går genom n 5 000 år gamla träd. Man passerar n städer och reser vidare på vackra vä Nordamerikas sista klippor som stu

Bixby Bridge på Highway 1, den vackra kustvägen längs USA:s västk

Vancouver tar emot oss med svenskt midsommarväder. Ganska mycket känns svenskt faktiskt men större och lite bångstyrigare. Vi kör norrut och vildmarken blir påtaglig. Man flottar timmer på enorma floder och bergstopparna är snöklädda runt oss. Ett vattenfall kastar sig hundra meter utför en klippa.

vildmark.

Avfärd från Kanada. Kortaste vägen till Mexiko är ca 280 mil. Vi körde 445 mil.

Detta är äventyrarnas eldorado med naturupplevelser på floder och uppe i bergen. Nybyggarandan är påtaglig. Vi tar oss söderut och kommer tillbaka till Vancouver som ligger som en civilisationens sista jätteö i vildmarken. Stadens centrum ligger på en ö och vi passar på att besöka Rogers Arena där de svenska tvillingbröderna Sedin gör stor succé i hockeyrinken. Efter besöket i Vancouver rullar vi söderut och närmar oss gränsen till USA. Efter sedvanlig fotografering och ett mindre förhör släpps vi in i det stora landet.


...................................

usa

Vision Höglandet nr 6 - september 2012 5

vision resa

höglandet

Resan gick från Vancouver i Kanada till Tiujana i Mexiko.

PÅ VÄG.

ra längst USA:s västkust från Kanada lädda berg och djup vildmark till några av jordens äldsta skogar med några av världens mest välkända ägar som klamrar sig fast på upar ner i Stilla havet.

Mot gränsövergången från Kanada till USA.

kust.

Vi bilar genom norra delen av delstaten Washington och slås av hur lätt det är att resa med bil i USA. Efter ett par timmar kommer vi fram till Seattle med sin rymdliknande skyline. Staden är stor, majestätisk och omgiven av en

fabulös natur. Nere vid hamnen finns en stor marknad där fiskarna håller på att bygga stora högar av väldiga laxar från vattnen utanför staden. Man slänger fiskarna i luften över besökarnas huvuden. Marknaden heter Farmers

KAFFE. på golvet.

Ett fantastiskt sympatiskt inslag för oss som gillar starkt kaffe är alla små drive through caféer som serverar espresso längs vägarna i nordvästra USA.

MAT- & VINRESA ITALIEN

Res globalt - boka lokalt!

Tips! Gör dig redo för Färöarna i maj 2013! Välk om till o men ss!


6

Vision Höglandet nr 6 -september 2012

...................................

REDWOOD.

“Vi har rullat in i Redwoodskogen och möter en miljö med osannolikt stora träd. Inte bara några stycken, utan vi kör tiotals mil omgivna av dessa urgamla jättar. Flera träd är så stora att man kan köra med bilen genom stammen eller bo i dem.”

I nordvästra USA finns några av världens regnigaste områden. Här ligger staden Forks som är kännd från Twilightböckerna.

vision resa

höglandet På flera platser kan man köra genom sprickor i stammarna på de gigantiska träden eller som här genom ett som fallit ner.

market och förutom fiskarna så säljs annat närproducerat i de dignande stånden som är fulla av frukt, grönsaker och mängder av pioner. Det är vackert och gemytligt. Efter ett par dagar av upplevelser i denna nordliga stad med besök på museum med mera drar vi oss mot det lilla hörnet av USA runt den lilla staden Forks, numera välkänd från Twilightböckerna. Detta är en av världens regnigaste platser och staden omges av väldiga tempererade regnskogar där mossan hänger som stora skägg på grenarna. Mäktigt och nästan overkligt. Träden är enorma. Efter att ha sett de obligatoriska Twilightmiljöerna tar vi oss söderut längs kusten. Vägen är oerhört smal bitvis och slingrar sig genom bergen och de djupa, vackra skogarna.

Vi kör vidare mot Kalifornien med metropoler som San Fransisco och Los Angeles. Vi väljer att köra så nära kusten som möjligt och hamnar på slingrande vägar i nya skogar som får de vi passerat runt Forks att verka ganska små. Vi har rullat in i Redwoodskogen och möter en miljö med osannolikt stora träd. Inte några stycken utan vi kör tiotals mil omgivna

av dessa urgamla jättar. Flera träd är så stora att man kan köra med bilen genom stammen eller bo i dem. Det är en sällsam upplevelse att stanna bilen och vandra bland dessa giganter. Stillheten är påtaglig och känslan att röra sig bland några av de äldsta nu levande organismerna på jorden är svår att förklara. Vissa träd är 5 000 år gamla!

Vi kommer ut ur skogen och hänförs av den makalösa kustvägen som klänger på kanten till Indiska oseanen. Kustsamhällena är många och vackra. Landskapet ändras och den frodiga gröndskan byts till brunbränt gräs med inslag av välskötta fruktodlingar och vingårdar. Vi passerar genom USA:s centrum för avokadoodling, väldiga fält med jordgubbar och val-

gigantiskt.

Längs Indiska oceanen

Vi reser längs Stilla havet och skogen går ända ut till havet som skymtar svart och mäktigt mellan träden. Dimman ligger som mjuk ull över landskapet. Längre söderut öppnar landskapet upp sig något och vi rullar in i delstaten Oregon. Vi kör genom pittoreska kuststäder som hämtade från bilder från tiden för guldruschen då tusentals människor sökte lyckan som guldgrävare i området. Vi bor på små motell som klänger på klipporna ut mot Stilla havet med hänförande utsikt. Andra nätter letar vi oss fram till prisvärda Bed and breakfast/ pensionat, ofta belägna i villakvarter i gamla ståtliga fastigheter. Man bor hemma hos folk som gjort om delar av sina hus till pensionat. Mycket trevligt, prisvärt och personligt. USA är ett familjevänligt land och på motell och hotell är det oftast två dubbelsängar på rummen. Man betalar i allmänhet för rummet och inte efter hur många personer man är så man kan bo fyra personer till ett mycket bra pris på många ställen. På Bed and breakfast brukar man kunna ordna bra priser om man till exempel delar ett badrum på två rum.

“Det är en sällsam upplevelse att stanna bilen och vandra bland dessa giganter. Stillheten är påtaglig.” Hanna har klättrat upp i ett av de många gigantiska träden som är runt 5 000 år gamla.


...................................

Vision Höglandet nr 6 - september 2012 7

Hotellpaket till helt otroliga priser!

Ange koden HÖG

Njut av sensommarens sista härliga solstrålar!

Scandic Foresta 4*

Smögens Havsbad 4*

Bo på vackra Lidingö med endast 15 min in till centrala Stockholm

Anrikt SPA-hotell beläget direkt vid havet på vackra Smögen

2 övernattnattningar 3 dagar 2 x frukost 614, 1 x 2-rätters middag på ankomstdagen Spara upp till  Tillgång till fitnessanläggning  Barn t.o.m. 12år i extrabädd, 85% rabatt

2 övernattningar i rum på läsidan 2 x frukost  1 x 2-rätters meny  SPA-inträde samtliga dagar  Badrock och tofflor på rummet

1.130,-

3 dagar

349,Spara upp till

1.666 ,-

”Göteborg har något att erbjuda för alla smaker, åldrar och intressen. Shoppa loss, ät gott, besök Liseberg och promenera omkring. På Odin bor ni mycket centralt och bekvämt i moderna rum. Frukost, eftermiddagsfika och middagsbuffé ingår!”

2 övernattningar i standard-dubbelrum  2 x frukostbuffé 3 dagar  2 x eftermiddagsfika 8,ara upp till 28 p S  2 x middagsbuffé  Shoppinghäfte 1.130 

Clarion Collection Hotel Odin 4*

,-

10km till nöjesparken Bon-Bonland!

Besök Öland och Kalmar slott

Hotel Vinhuset 4*

Nordic Hotel Astor 3*

Hotell på södra Själland(Næstved) med anor från 1700-talet

Fräscht hotell i Kiel med mycket bra läge för shopping

2 övernattningar 3 dagar 3 x frukost 649,Spara upp till  Gratis internet Ankomstdagar ons, tors, lör el. sön.  Gratis parkering  Centralt beläget i Næstved

2 övernattningar 3 dagar 2 x frukostbuffé 147,Spara upp till  Gratis internet  Centralt beläget i den äldre stadsdelen  Husdjur tillåtna utan avgift

OBS! Miljöskatt på 35DKK/person/natt tillkommer och betalas på hotellet. Endast slutstädning!

642,-

559,-

Priserna är per person i dubbelrum Bra barnrabatter Expeditionsavgift från 59-79,- Spara i förhållande till hotellets egna priser Förbehåll för utsålda datum, tryckfel och prisförändringar 400 hotell över hela Europa

Öppet mån - tors 9 - 17 och fre 9 - 16.30 Vi pratar svenska!

Många fler fantastiska erbjudanden på vår hemsida!

www.risskov.se tel. 040- 611 6130 www.risskov.se


8

Vision Höglandet nr 6 -september 2012

................................... ÄRLIG.

KLASSIKER.

vision resa

höglandet

Vi väljer en av de åttafiliga motorvägarna den sista biten och rullar snart över Golden Gate-bron in mot San Fransiscos centrum. nötslundar. Så närmar vi oss en av västkustens mest kända städer. Vi väljer en av de åttafiliga motorvägarna den sista biten och rullar snart över Golden Gate-bron in mot San Fransiscos centrum. Staden har en speciell känsla. Många vägar är verkligen osannolikt branta och de klassiska kabeldragna spårvagnarna trafikerar några av de mest kända gatorna. Vi tar oss ner till Fishermans Wahrf vid hamnen, parkerar bilen och spatserar tillsammans med tusentals andra i det välkända området. På en restaurang vid fiskebåtarna serveras vi nykokt krabba och andra delikatesser från havet för en ganska billig penning. Vi har fixat ett boende ganska centralt och hittar fram till en osannolik byggnad vid namn The Chateau Tivoli och vi förstår varför det kallas herrgård. Det påminner om ett gigantiskt träslott i lyxig Villa villerkulla-färgsättning och innehåller en helt unik Bed and breakfast-verksamhet. Den sympatiske föreståndaren Nicolas tar emot oss som länge saknade släktingar och bär våra tunga väskor uppför slingrande trappor till Mark Twain-rummet längst upp under takåsarna i det fantastiska huset. Rummet visar sig vara en stor del av hela vindsplanet med ett gigantiskt vardagsrum där tjejerna får sova och en stor himmelsäng i ett annat rum till oss vuxna. Utsikten över San Fransiscos takåsar är speciell och vår käre Nicolas fixar en stor bricka med ost och andra godsaker för att vi ska känna oss riktigt hemma där vi sitter i tornrummet och spelar Uno medan solen går ner över San Fransisco. På morgonen är ett gigantiskt frukostbord uppdukar i den magnifika matsalen och till vår förvåning hasar sig flera gäster ut från de minst sagt varierande gästrummen in i salongen med rufsiga hår, morgonrock och innetofflor. Familjär stämning är en grov

KALIFORNIEN.

Skön kväll vid Stilla havet, norr om Los Angeles.

underdrift på denna inrättning. Staden charmar oss nästan lika mycket som Nicolas på Tivoli och vi njuter av några sköna dagar. Vägen från San Fransisco ner mot Los Angeles kantas av samhällen som vi känner igen från amerikanska tv-serier. Här börjar man känna att man är i Kalifornien. De sandiga stränderna med klassiska badvaktstorn badar i den sjunkande solens guldstinna ljus medan siluetterna av palmerna avtecknar sig mot himlen. Det är vackert, skönt och väldigt speciellt.

Ärlig tiggare i San Fransisco.

DELIKATESS.

Det finns biografer och sedan finns El Capitan

Los Angeles tar emot med sedvanlig bravur. Många förundras över den stora staden och det är svårt att få ett grepp om den då den sträcker sig över enorma områden sammanbundna med ett tiotal motorvägar. Mest känd är stadsdelen Hollywood med sin glamour och speciella känsla. Här ligger de kända gatorna och här kan man skymta en och annan filmskådis i vimlet. Det finns även gott om personer som klär ut sig till olika filmkaraktärer och glatt poserar framför kameran för några dollar. Vi besöker den legendariska biografen El Capitan, världens bästa biograf enligt informationen. Nå väl, vad kan vara så bra, en bio är väl en bio? Men när vi sitter i den guldinklädda miljön och lyssnar på en man som spelar orgel på den väldiga scenen börjar vi förstå att vi tagit miste. Efter ett tag sjunker han och hela kyrkoorgeln ner genom golvet till publikens rungande applåder. En värd kommer fram och vi förväntar oss direktiv om att stänga av mobiltelefonen och information om att filmen strax ska börja. Men vi mistar oss. Efter att ha hälsat välkomna till visningen av filmen

Nykokta skaldjur i Fishermans Wahrf i San Fransisco.

TIVOLI.

Pensionatet The Chateau Tivoli i San Fransisco.

BIOGRAFERNAS BIOGRAF.

Biografen El Capitan i Hollywood, Los Angeles.


...................................

Vision Höglandet nr 6 - september 2012 9

Intensivkurs i Vetlanda TA KÖRKORT FÖR BIL, MC OCH BE - SKRÄDDARSYDDA INTENSIVUTBILDNINGAR - KÖR VÅRA LÄTTKÖRDA TOYOTA MILJÖBILAR - VI HJÄLPER TILL MED BOENDE OM DU BEHÖVER www.ingvars.nu

Ingvars Trafikutbildning AB, Storgatan 23, MP-huset, 574 31 Vetlanda, Tel 0383-158 00. Öppet må-to 08.30-17.00

Går du i renoveringstankar?

Ring oss!

 

Glöm inte utnyttja ROT-avdraget Din byggpartner på höglandet! Ö.Nygatan 10 Vetlanda • 0383-108 00 www.elbyggab.se

Höglandets Veterinärpraktik Vi erbjuder smådjursmottagning med

¤ vaccination Drop in-vaccination ¤ operation utan tidsbokning onsdagar kl 14-19 ¤ röntgen in Välkomna! till oss Itolv-området, Kaserngatan 20 A, Eksjö, 0381-106 10 Öppet alla vardagar www.hoglandetsvet.se

      

Direktimport av handplockade mattor från Persien! Soffgruppsmattor från

1500:-

Matsalsmattor från

2900:-

Gallerimattor från

1200:-

Mikaels Äkta Mattor

Specialaffär för orientaliska mattor Vi tvättar och lagar dina mattor, ring för rådgivning! Rådhusg. 60 Nässjö. Tel 0380-51 19 59. Öppet: Vard. 10-18. Lörd. 10-14.


10

Vision Höglandet nr 6 -september 2012

...................................

TROtTOARRESTAURANG. STEKT KAKTUS.

vision resa

höglandet

“Vi slappnar av, njuter av situationen och äter en av vårt livs bättre måltider på en trottoar i det fruktansvärda Tijuana i Mexiko.” ”Brave” får han sällskap av några dansare och snart dras ridån åt sidan och en musikalshow värdig Broadway börjar där filmens karaktärer tillsammans med andra figurer från Disneys produktioner dansar och sjunger. Vi överrumplas av det ena inslaget efter det andra innan ljuset tonas ut och filmen börjar. Okej, det finns biografer och så finns det El Capitan på 6838 Hollywood Boulevard. Vi besöker några av Los Angeles andra stora begivenheter som Universals Studios, nöjesparken Six Flags och kyrkan Dream Center där svenska Caroline är pastor tillsammans med sin man. Allt detta och mycket annat får vi skriva om i ett annat nummer.

Pacific Highway

Highway 1 längst Stilla havet eller Pacific Highway som den kallas är en av världens vackraste vägar. Klimatet i Kalifornien är behagligt och man faller lätt in i den mer avslappnade attityden som präglar området jämfört med de norra delarnas och östkustens mer stressade attityd med skandinaviska drag. Vi njuter och tar oss ner till San Diego,

FRAMME.

nära gränsen för vår resas mål som är staden Tijuana i Mexico. Tijuana är en av världens största och mest livliga gränsstäder. I San Diego slås vi av ovilligheten att berätta för oss hur man tar sig till Mexiko. Alla vi talar med avråder oss och USA:s regering likaså på många hemsidor. Man talar om att man kan få vänta många timmar, kanske nästan en dag för att ta sig tillbaka till USA och att man sannerligen besöker Tijuana på egen risk och absolut inte efter mörkrets inbrott. Vi rullar ner till gränsen och hittar en parkeringsplats för vår bil då bilförsäkringar från USA inte gäller i Mexiko. I allmänhet bör man inte ta med några hyrbilar in om man nödvändigtvis ska till USA:s granne i söder. På parkeringsplatsen hittar vi en buss som för en billig peng tar oss in i Mexiko. Vi märkte knappt att vi passerade gränsen.

Brutalt rånade av mexikaner?

Lite oroliga för att genast bli brutalt rånade och hudflängda av de livsfarliga mexikanerna går vi försiktigt längst huvudgatan. Vi inser att vi rört oss i många miljöer de senaste åren som

man avrått oss att ens nalkas och än mindre besöka. De handlar om att uppföra sig med sunt förnuft. Vi hittar en gränd som leder från den ganska sterila och folktomma huvudgatan. Vi passerar den och överrumplas av att hamna mitt i det levande Mexico. Inte en vit turist så lång ögat når, många restauranger, marknadsstånd och vandrande orkestrar.

Avväpnande och milt våld

Vi avväpnas direkt och charmas av stämningen. En ivrig restaurangägare tvingar oss med milt våld att slå oss ner på trottoaren bland mexikanska familjer som njuter av olika läckerheter. Till slut lovar han att vi inget ska

FÄRLIGT?

betala om vi inte är absolut nöjda med vad han serverar. Sedan bestämmer han att vi ska ha stekt kaktus och många olika sorters grillat kött som serveras på ett stort fat med smält ost till. Vi slappnar av, njuter av situationen och äter en av vårt livs bättre måltider på en trottoar i det fruktansvärda Tijuana i Mexiko. Vi är framme efter en två veckors fantastisk resa från Vancouvers snöklädda berg till ett fat med stekt kaktus i Tijuana. Vi mår bra omgivna av vänliga mexikaner och faktiskt har några av dem hattar på sig. Av: Elisabeth, Mikael, Sara och Hanna Torstensson


...................................

Vision Höglandet nr 6 - september 2012 11

Den småländska fönsterinstallatören

Nya fönster! med eller utan montage

Prisvärt, snyggt, tryggt och lokalt! Vågar ni byta fönster utan att kolla med oss först? förstaklassig h c o t e h rd ä sv ri p Stil, er kombinerar st n ö sf d n la å m S . service hög kvalitet. ett bra pris med jö

n, Sävs el, Domaregårde

Elisabeth och Mika

ring idag för en kostnadsf ri offert!

Smålandsfönster, Sävsjö • Tel 073-754 1000

www.smalandsfonster.nu

vi säljer automower på höglandet kontakta oss för fri besiktning av er gräsmatta

s t e d n a l g hö ! t s i l a i c e cykelsp pris fr.

14,900:-

100-tals cyklar till kanonpriser!

inklusive installation

- BARA ATT TRYCKA PÅ START = BEKYMMERSFRI GRÄSMATTA

Öppettider: Mån-fre 10-18, lör 10-13

massor av tillbehör!

knivsats

Automower väggfäste

vårnyheter för trädgård och skog!


12

Vision Höglandet nr 6 -september 2012

Vitrinskåp B-96 6.480:- Foto: House of Philia

“Oerhört fin tv-möbel”

“Måste ha detta skåp!”

Tv-bänk TVBE-02

5.990:-

Vitrinskåp A-15

5.990:-

“Riktigt, riktigt snygg!”

Tv-bänk TVBE-02

5.990:“Lyxigt”

“Så läckert”

Nytt brudskåp TVA-05

9.320:-

Kinesisk fågelbur fr

870:-

Läs fler kommentarer på www.baazar.se

...................................


................................... Designstol av återvunnen plåt.

BAAZAR I SÄVSJÖ!

Vision Höglandet nr 6 - september 2012 13

”MAGISK BUTIK!” ”FANTASTISKA PRISER”

”VILKET UTBUD” Vitrinskåp A-15 6.000:-

”THIS IS AMAZING, PLEASE OPEN IN LONDON”

14 RUM FULLA AV INREDNING OCH MÖBLER ÖPPET LÖRDAGAR 10-14 PÅ SÄVSJÖ STATION WWW BAAZAR.SE ÖPPET JUST NU, TEL 0382 671 67


14

Vision Höglandet nr 6 -september 2012

...................................

Sofia Källgren om

kampen för att få barn ”Nu när de väl är hos mig är det viktigt att njuta av varje sekund och att vara närvarande.”

vision liv

höglandet

Sofia Källgren är välkänd i Sverige, men framför allt har den svenska blonda sångerskan gjort succè i stora delar av Asien. Efter 26 år i branschen strömmar erbjudanden om jobb fortfarande in. Men idag har hon möjlighet att tacka nej. Efter en lång kamp om att få barn är numera barnen Selma och Rasmus sångerskans största prioritet. Sofia vinkar hej då till barnflickan och dottern Selma som ska gå en sväng till parken medan ”mamma pratar med journalisten”. Kulissen är en vacker 20-talsvilla med en idyllisk trädgård med fruktträd, sandlåda och gungor. Sofia kom just hem från Kina där hon uppträtt på landets motsvarighet till Oscarsgalan. – Att stå och sjunga Titanics ledmotiv för James Caremon som regisserat filmen var magiskt. Han var en av 700 miljoner tittare. Det var så stort att det kändes overkligt, därför blir jag sällan nervös vid sådana tillställningar, menar Sofia och medan hon gör oss varsin kaffe i köket. Att framträda på stora arenor för miljonpublik är vardagsmat för Sofia som nu sysslat med musik sedan hon var 16 år. Men att bli sångerska var från början inget hon ville bli.

– Nej, det var inte en dröm. Det bara blev. Jag ville helst bli veterinär, säger Sofia och burrar in ansiktet i katten Tigers päls. Sångerskans djurintresse är lika stort idag som när hon var barn. – Ute vid Drottningholm har jag min häst och jag åker dit och rider så ofta jag kan, utbrister Sofia glatt. Vi går försiktigt nedför trappan mot den prunkande trädgården med kaffekopparna i handen och passerar källarvåningen där maken Pär Åström, som är musiker, sitter och mixar musik för fullt.

Sofia och maken Pär gifte sig när Sofia var i nionde månaden med deras andra

barn.

– Ja, vi levde länge i synd innan vi slog till, säger Sofia och skrattar för att sedan allvarligt uttrycka sin uppskattning över äktenskapet. – Vi har fått en helt ny vikänsla sedan vi gifte oss. Att leva som sambos kan vara rätt ruttet, inte minst om man har barn tillsammans. Titta på Stieg Larsson-exemplet bara. Nej, jag vill verkligen rekommendera de par som är sambos att gifta sig. Både Pär och jag reser så mycket och visst kan olyckor inträffa även på hemmaplan, men vi kände att giftermålet skulle ge oss en extra trygghet. Som familj är vi numera som ett företag där vi alla måste kompromissa och vi vill alla åt samma riktning. Sofia kunde absolut drömma om ett kyrkobröllop som ung, men efter alla uppträdanden i

kyrkor och iklädd vit klänning kändes det inte längre som ett måste. – Vi samlade de närmsta i familjen och gifte oss hemma vid vår brasa. Selma låg i magen och vår son bar ringen. På kvällen gick vi på restaurang. Allt var jätteromantiskt och fint.

Sofia blev mamma relativt sent i livet.

– Egentligen har jag nog velat ha barn ända sedan jag var i 25-årsåldern, men då levde jag med en man som inte ville ha barn. Pär och Sofia fick Rasmus efter 4 år av tvåsamhet. Men det var inte helt lätt att bli gravida på egen hand och med facit i hand tror Sofia att det är många kvinnor, inte minst karriärskvinnor i storstäder som ångrar att de inte försökte få


...................................

Vision Höglandet nr 6 - september 2012 15

Utför energiborrning energiborrning för för såväl såväl Utför Utför energiborrning för såväl Utför energiborrning för såväl privatpersoner som företag privatpersoner som företag Utför energiborrning för såväl privatpersoner som företag privatpersoner som företag Egen vattenbrunn? vattenbrunn? Egen privatpersoner som företag vattenbrunn? Vi erbjuder Egen en komplett vatteninstallation vattenbrunn? Vi erbjuder Egen en komplett vatteninstallation Egen vattenbrunn? Vi erbjuder en komplett vatteninstallation Vi erbjuder en komplett vatteninstallation Vi erbjuder Sörängsrondellen, en Nässjökomplett vatteninstallation Sörängsrondellen, Nässjö 0380-159 00 0380-159 00 Industrigatan 11, Tranås Sörängsrondellen, Nässjö Industrigatan 11, Tranås Sörängsrondellen, Nässjö 0140-159 11 0380-159 00 0140-159 0380-159 11 00 Industrigatan 11, Tranås Sörängsrondellen, Nässjö Industrigatan 11, Tranås 0140-159 0380-159 11 00 0140-159 11 Industrigatan 11, Tranås 0140-159 11


16

Vision Höglandet nr 6 -september 2012

...................................

”Som alla andra mammor brottas jag även med stresshantering. Emellanåt blir det bara för mycket att hantera alla roller.” barn tidigare i livet. – När vi hade försökt och kämpat på ett tag blev Rasmus till slut till med hjälp av insemenation. Selma kom till med hjälp av provrörsbefruktning. Usch, det är verkligen pyssligt och kämpigt att försöka att skapa en familj samtidigt som båda jobbar mycket, konstaterar Sofia som under tiden gick igenom flera komplikationer, bland annat fick hon uppleva hur hennes äggstock sprack. Det är en smärta hon inte vill återuppleva. Många relationer påverkas negativt när kampen om att få ett barn blir för påfrestande, men Sofia berättar att hon och Pär hela tiden försökt att ha en sund inställning. – Självklart är det jag som drivit kampen hårdast, men Pär har varit ett stort stöd. Han var rädd att vi skulle kämpa till varje pris och att det då skulle leda till slitningar oss emellan. Hade det gått för lång tid hade han nog gett upp och nöjt sig, inte minst när vi lyckades med att få ett barn. Under mammaledigheten med Selma hade Sofia planerat att skriva en debattbok om pars olika alternativ att skaffa barn på, om kampen och längtan efter flera års försökande. – Eftersom Selma är ett litet energiknippe som aldrig sover mer än 20 minuter i sträck på dagen, har det fortfarande inte blivit någon bok. Men nu när hon börjar dagis till hösten ska jag nog försöka få till det, menar Sofia. Tack vare en extra hård kamp och stark längtan efter barn tror Sofia att hon värdesätter stunden med sina barn extra mycket. – Nu när de väl är hos mig är det viktigt att njuta av varje sekund och att vara närvarande.

Sofia som beskriver sig själv som orädd och harmonisk berättar att förlossning nummer ett var en mardröm.

– Helt ärligt, jag har ingen aning om vad som hände. Jag var så fullproppad av lustgas att jag

var fullständigt borta. Minns inte min barnmorska eller någon annan som var i rummet. Förutom smärtan minns jag att jag bara var ensam och utelämnad. I efterhand har jag förstått att jag fick en slags posttraumatisk stress efter den upplevelsen. Inför nästa förlossning gick Sofia på aurorasamtal. Jag träffade en jättefin barnmorska att samtala med och det blev sedan hon som förlöste mig med nummer två. Den förlossningen blev ett helande, det var underbart. Sofia beskriver sig själv som en väldigt närvarande mamma. Hon tar med barnen på alla sina längre turneèr. – Som alla andra mammor brottas jag även med stresshantering. Emellanåt blir det bara för mycket att hantera alla roller, man ska vara en duktig artist, närvarande mamma till två små, husägare med allt vad det innebär… Jag tränar dagligen på att bli bättre på denna stresstålighet. Sofia får dock hjälp genom att hennes mogna son ser tecknen hos sin mor i ett tidigt stadium: – Han brukar säga till mig ”Mamma, nu hör jag på rösten att du är lite stressad”. Sofia beskriver sin son som väldigt snäll och empatisk. – Han är diplomaten, vår alldeles egna lilla Jan Eliasson. Selma är en liten charmig busunge som vi kan kalla för arga katten på grund av hennes heta temperament. Varken Pär eller jag kan känna igen oss helt i något av våra barn, det är det som är så härligt. Varje liten varelse är en egen individ. Det är just detta som gör att jag inte hyser några som helst tvivel om att man kan älska adopterade barn lika mycket som sina biologiska.

Kampen om att få barn är en av Sofias större motgångar i livet. Men hon ser på motgångar som en hjälp i mognaden.

– Jag är inte personen som ältar problem. Jag

vision liv

höglandet


...................................

Vision Höglandet nr 6 - september 2012 17

på byggvaruhuset på landet vid Bringetofta - Sävsjö

HANDLA DIREKT PÅ HYVLERIET! Allt inom trävaror, verktyg och byggmaterial!

Dags att fräscha upp hemma? Vi har lister i alla dimensioner och utföranden. Över 100 sorter i sortimentet!

Hjälmseryd Norregårdens hyvleri AB

Bodafors Havsjö

N. Sandsjö

Forsa Bringetofta Sävsjö

Öppettider: Mån-fredag 7-16 Välkommen till oss! Magnus med medarbetare

Norregårdens Hyvleri AB Hjälmseryd (vid Bringetofta) Sävsjö Telefon: 0709-62 54 79 www.norregardens.se

Presenttips - köp en symaskin!

Kom till oss och sy läckra korgar, häftiga väskor, vetekuddar m.m. Ring för bokning!

maskinsmu s Sy

m eu

Lid a

Service på alla fabrikat

Lördag öppet 9-13, annars öppet enligt önskemål. Lördag öppet 9-13, annars öppet enligt önskemål. FörFör vägbeskrivning se www.syman.se vägbeskrivning se www.syman.se

Nu kan du läsa sekundfärska

· Hitta en ny leverantör

LOKALA NYHETER

· Lägg offertförfrågningar · Sök bland 30 000 Småländska företag

från Sävsjö, Vetlanda, Nässjö, Eksjö, Vrigstad, Malmbäck, Myresjö m.fl...

www.smalandregion.se

Ett starkare alternativ... Nybyggnationer, Renoveringar och Försäkringsskador på hela Höglandet...

Rödja Bygg AB

Förrådsgatan 10, 571 39 Nässjö Tel 0380-779 00. Fax 0380-754 49


18

Vision Höglandet nr 6 -september 2012

................................... ”För Sofia och hennes make är respekt, kompromissande och attraktion de tre viktigaste byggstenarna för kärlek.”

låter dem värka ut, men därefter måste de få passera. Det är sådana tuffa tider som gör att jag växer som människa. Ett liv utan sorger är som en tavla utan skuggor, sa någon en gång. Sin grundtrygghet har Sofia till stor del att tacka sin mormor för. – Hon levde tills hon var 100 år och var den vackraste människa jag någonsin träffat. Hon visste hur man skulle leva livet och var alltid grundtrygg. Jag brukar tänka på vad hon sa en gång gällande livet ”När det inte längre smakar gott med en efterrätt, vill jag inte längre leva”.

För Sofia och hennes make är respekt, kompromissande och attraktion de tre viktigaste byggstenarna för kärlek. – Jag hade sagt att jag aldrig mer skulle ha ett förhållande med någon som sysslade med musik, men så blev det inte. Visst pratar vi musik hemma, men det är inte det främsta samtalsämnet vid matbordet. I nuläget jobbar Pär extremt mycket och har en enorm karriär (han har arbetat med inga mindra än Celine Dion och Madonna och står bakom musiken till amerikanska tv-succén ”Glee”.). – Vi jobbar sällan tillsammans, men på senaste skivan har han varit med och producerat och mixat, att lägga sista handen på andras material, det är han expert på, säger frun stolt. Och hon har inget emot att även få stå vid sidan av sin make emellanåt. I skrivandes stund är Sofia i Los Angeles och får gå på röda mattan till filmpremiären av Rock of Ages (med bland andra Tom Cruise och svenska Malin Åkerman i rollerna)”, till vilken Per har producerat musiken.

Sofia har medvetet tagit ett steg tillbaka och vill tillbringa mesta tiden med sina barn nu. Hon vet att

många asiater anser att hon är märklig som kan tacka nej till många viktiga, stora uppträdanden.

– Jag är mer selektiv när det kommer till utlandsjobb numera. Jag har ju hållit på sedan jag var 16 år och gjort de mest märkliga uppträdandena, som att sjunga i Royal Albert Hall, för prins Albert i Monaco, på Kinas Oscarsgala… Man kan väl säga att jag har absolut tillfredställt mitt ego. – I framtiden känner jag att jag vill ge tillbaka, det är liksom payback-time nu. Sofia skulle gärna syssla med internationella frågor. – Jag skulle vilja jobba mer ideellt, göra något för andra i det godas tjänst. Jag är så otroligt lyckligt lottad. Det är en segregerad värld vi lever i. Jag sitter här i min stora villa, har två friska barn, en man och jag får arbeta med det jag tycker om. Jag vill inte bli en passiv åskådare utan önskar att jag ska fortsätta känna engagemang och hjälpa andra. Kaffet är urdrucket sedan länge och på grusgången kommer Selma tillbaka med sin barnflicka. ”Mummy” ropar hon och Sofia springer och pussar på sin älskling. Selma får leka med sin favoritleksak, mammas Iphone och trots sin ringa ålder ändrar hon låt hur lätt som helst och diggar till tonerna.

I sommar har du varit aktuell med en ny kyrkoturnè, varför just i kyrkor?

– När man står framför en publik på 80 000 människor kan man lätt bli fjärmad. Därför är det otroligt fint att återvända till det avskalade kyrkorummet. Där finns inget att gömma sig bakom, bara min röst och publiken. Och Robert Welles och pianot såklart. När vi satt på flyget från Kina för något år sedan bestämde vi oss för att ta vid där allting började en gång, i kyrkan.

Är du troende?

– Jag är mer andlig än religiös. Jag är rädd att begränsa mig inom religiösa ramar. Jag är absolut inte ateist, men vill ha en öppen andlig sfär.

Tror du på bön?

– Ja, jag ber till en högre makt dagligen. Det är ett ständigt samtal med något som är gott. Text och foto: Frida Funemyr

Om Sofia

Namn: Sofia Källgren Ålder: 42 år Familj: Maken Pär Åström och barnen Rasmus, 5 år, och Selma, 1 år Bor: I Bromma Yrke: Sångerska Aktuell med: Sommarturne i kyrkor Intressen: Ridning, möten med människor Min bästa egenskap: Harmonisk Min sämsta: Att jag skjuter saker framför mig Tråkigaste hemmasysslan: Att plocka leksaker Förebild: Jan Eliasson, min mormor Äter helst: Skaldjur och fisk som jag fångat själv

Sofias sommar

Bästa minnet: Att äta färska räkor i solnedgången vid Bohusläns skär. Vackraste sången: Idas sommarvis sjungen av dagiskören (då gråter mamma Sofia) Godaste maten: Skaldjur och ett gott vitt vin Bästa resmålet: Västkusten


...................................

Vision Höglandet nr 6 - september 2012 19

ÄNNU STÖRRE UTBUD AV MARKSTEN OCH MURAR!

Stenbutiken har öppet Tisdag - fredag 1000-1800 Lördag 900-1300

Nyttja ROT- avdraget på husdränering, enskilda avlopp och snickerier! Ekebäcksv. 4, 574 39 Vetlanda, Tel 0383-163 32, Fax 0383-163 30 E-post: info@kjellsfastighetsservice.se Hemsida: www.kjellsfastighetsservice.se

Från planta till hus! TIMMERHUS med laxknut • Komplett sågverk och tillverkning av timmerhus. Vi säljer även virke och ved. • Allt inom modern skogsvård, såsom avverkning, röjning, plantering och gallring.

Kolla in vår nya hemsida www.anebytimber.com

Barkäng mellan Aneby – Hullaryd 0140-230 05 • www.anebytimber.com

Vi har automower på lager och ombesörjer även installation! Tel 0383-564 40 Brogårdsgatan 6, Vetlanda

Öppettider: Mån - Fre 07:00 - 17:00


20

...................................

Nu är det dax att beställa markiser!

Vision Höglandet nr 6 -september 2012

GRATIS hembesök med mätning och prisförslag.

Vi har alla sorters sol- och insynsskydd du kan tänka dig.

Rullgardiner

Altanmarkis

Vi har lösningar av alla slag när solen lyser på fel ställe!

Persienner

Markiser Plisségardiner

Screen

SUCCEN I NÄSSJÖ FORTSÄTTER

erbjudanden i vår butik på Sörängsvägen 14!

Höglandets Markis & Persienn 0381-140 90

Lamellgardiner

Dukers väg 2, Kvarnarp, Eksjö Tel 0381-140 90 Sörängsvägen 14, Nässjö Tel 0380-190 90

Markiser Plissé Lamell Rullgardiner Persienner


...................................

Vision Höglandet nr 6 - september 2012 21

norra viken - mörbylånga

unikt läge - direkt vid stranden!

20 nya hus från Willa nordic

FritidsHus eller permanent boende Fakta:

- Kalmar 20 minuter med bil - Färjestaden 10 min med bil - Skola 5 min gångväg - Dagis 5 min gångväg - Mataffär 150 m - centrum 5 min gångväg - Småbåtshamn 5 min gångväg - kalmarsund 50 meter nyckelfärdigt Willa nordic inklusive tomt från 3 miljoner kronor.

Willa nordics övriga markområden i kalmar/öland som är under försäljning: - Ljusstaden, 140 kvm i 2 plan. 4 tomter kvar. - Byrum, ONV Bolig hus på 125 kvm. 4 tomter.

kontaktperson: Patrik Helin 0735-23 51 80, www.norraviken-morbylanga.se

www.willanordic.se


22

Vision Höglandet nr 6 -september 2012

...................................

Fred med in

Jonas från Höglandet g och slöt fred med india

vision

höglandet

Historia

Historiskt möte med indianerna

Vinden piskade salta stänk i Jonas ansikte. Han stod i fören på Brand van Troijen, Trojas brand skeppet som skulle föra honom och det st Amerika. Jonas vände sig mot Teuntie, sin älskade hustru som han gift sig med året innan. Bruset från vinden och vågorna som slog mot fick bli en blick och ett leende. Seglatsen hade gått över förväntan och som den erfarne kapten Jonas var så visste han att de skulle skym vilken dag som helst. Det bubblade i magen av spänning och nyfikenhet. Samma känsla som gjorde det nästan omöjligt för Jonas att som pojk sitta stilla under prästens oändliga predikningar hemma i kyrkan i Norra Ljunga i det avlägsna Småland. Ett Småland som han inte sett på många år. Känslan av nyfikenhet, spänning och rastlöshet hade gjort det rent omöjligt att tänka sig en framtid som jordbrukare i Komstad i Småland. Redan som mycket ung hade känslan fått honom att packa sina få tillhörigheter och ta farväl av sin far Jon Nilsson från Komstad och sin mor Marit Brunck bördig från Bäckseda och ge sig av söderut mot Danmark. En blandning av begåvning, mod och en rejäl portion tur hade skaffat unge Jonas från Komstad (utanför dagens Sävsjö) en plats på ett danskt skepp. Det blev inledningen på en karriär som passade den otålige smålänningen som handen i handsken. En karriär som inte slutade förrän unge Brunck blivit kapten på egen båt i den danska handelsflottan och sett både Afrika, Indien och Japan. Nu var han på väg till Amerika - den nya världen.

En av de första

Jonas Jonasson Brunck var en av de absolut första svenskarna som utvandrade till Amerika. År 1638 hade Brunck tagit tjänst i Holländska flottan. Samma år gifte han sig med den holländska flickan Teuntie Joriaens. Året efter

bröllopet, i början av 1639, gav sig det nygifta paret ut på sin långa sjöresa mot Amerika. Enligt en bevarad handling så förband sig Jonas Jonasson Brunck att betala en fjärdedel av kostnaden för frakt och fartyg, som nu skulle föra en större skara emigranter med boskap och allt till Amerika. Resan gick bra och det tog inte mer än 5-6 veckor att korsa Atlanten. Skeppet var i hamn innan den 16 juni 1639 i staden Nya Amsterdam i den holländska kolonin Nya Nederländerna. Nya Amsterdam kom så småningom i engelsmännens händer och fick namnet New York som staden heter idag. Nya Amsterdam var ingen storstad utan bestod av en befästning, en kyrka, en rad bodar eller bostadshus, några magasin och större byggnader, en väderkvarn och så hamnen förstås.

Öster om Manhattan

Jonas Jonasson Brunck från Småland stannade inte i Nya Amsterdam utan köpte ett stort stycke mark öster om den stora ön Manhattan. Brunck köpte landet av Winquaesgeckerindianerna, han var den förste vite mannen som slog sig ner i området. Av allt att döma etablerade han goda relationer med ursprungsbefolkningen. Brunck arrenderade ut delar av sin mark till några av sina medresenärer. Jonas Jonassson Brunck slog sig ner på den del av sin mark som låg närmast Manhattan. Här byggde han ett stenhus på en udde i nuvarande

södra Bronx som han gav namnet Emmaus. På egendomen uppfördes även bostäder för de anställda och åtskilliga tobakslador. Brunck ägnade sig åt affärer, tobaksodling och kreatursavel i stor skala. I huset Emmaus på Bruncks land slöts det historiska fördraget mellan det holländska ostindiska kompaniet och Winquaesgecker-indianerna som tidigare

ägt området. Tydligen var smålänningen Jonas Jonasson Brunck den som stod på bäst fot med indianerna och den som fick fungera som medlare och värd för mötet som hölls i hans hem. Efter knappt fyra år i det nya landet dog Jonas och hans fru Teuntie ärvde hela den stora egendomen som Jonas och hon byggt upp på några få år.

Jonas Jonasson Bruncks äventyr 1600 (ca) föddes Jonas i Komstad utanför dagens Sävsjö 1615 (ca) Jonas beger sig till Köpenhamn och tar värvning i Danska flottan 1615 – 1630 (ca) Jonas avancerar från skeppspojke till sjöman och blir så småningom kapten på ett eget skepp. Jonas reste till bland annat Afrika, Indien och Japan. 1630 (ca) Jonas tar tjänst i den Holländska flottan 1638 Jonas gifter sig med den holländska flickan Teuntie Joriaens 1639 Jonas bekostar en expedition till Nya Amsterdam i Amerika 1639 (ca) Jonas köper land av Winquaesgeckerindianerna. Området är idag stadsdelen Bronx i New York. På egendomen uppfördes även bostäder för de anställda och åtskilliga tobakslador. 1639 - 1643 Jonas ägnade sig åt affärer, tobaksodling och kreatursavel i stor skala. Jonas goda relationer med indianerna gör att han får medla mellan dem och holländarna. I huset Emmaus på Bruncks land slöts det historiska fördraget mellan det holländska ostindiska kompaniet och Winquaesgeckerindianerna som tidigare ägt området. 1643 Jonas dör och hans fru Teuntie ärvde hela den stora egendomen som Jonas och hon byggt upp på några få år.


...................................

Vision Höglandet nr 6 - september 2012 23

ndianerna

grundade Bronx anerna. BRO TILL BRONX.

PÅ VÄG.

Ett liknande fartyg som Brunck tog sig över Atlanten med. Fartyget på bilden föreställer legendariska Mayflower som kom till Amerika några år innan Brunck. Historiskt möte med indianerna

tora sällskapet till den Nya Världenfören gjorde samtal svårt så det mta den Nya Världen i horisonten

FRED.

Bronx på småländska

Boupptäckningen tyder på ett välmående och kultiverat hem. Där fanns bland annat ett japanskt svärd, sjökort och böcker. Att hans hem var intakt tyder på att han inte dog i en indianattack, något som drabbade många av Bronx tidiga invånare. Jonas Jonasson Brunck var borta men egendomen fanns kvar. Brunck uttalades på småländska och även på holländska Bronck. Bruncks land förkortades i dagligt tal till Broncks. Så småningom glömdes den ursprungliga meningen och stavningen av namnet bort och man började skriva Bronx precis som namnet uttalades. Och Bronx uttalar man och stavar namnet än idag på den stora stadsdelen öster om Manhattan i jättestaden New York. Bronx efter den förste ägaren Jonas Jonasson Brunck, bondpojken från den lilla byn Komstad i den obetydliga socken Ljunga i det magra Småland i det avlägsna landet Sverige.

NEW YORK. Ett historiskt fördrag med indianerna slöts på Bruncks gård Emmaus.

Av Mikael Torstensson

Tips!

Historien om Brunck berättas på museet i Komstad, väl värt ett besök. Se www.komstadkvarn.se Tel 072-52 40 450

vision

höglandet

BRONX.

Historia


24

Vision Höglandet nr 6 -september 2012

...................................

Christina McNamara och Anna Nestor som sedan ett par veckor driver Höglandets nya veterinärpraktik.

nyöppnat! ”Vi såg att det fanns behov av en praktik i Eksjö med generösa öppettider som kan serva hela Höglandet.”

Att få jobba med djur är många barn och ungdomars dröm. Så var det även för Christina McNamara och Anna Nestor som sedan ett par veckor driver Höglandets veterinärpraktik i charmiga och ändamålsenliga lokaler på det välbevarade Itolv-området i hjärtat av Eksjö. – Det känns fantastiskt kul och lite pirrigt att ta steget och öppna eget, säger Christina. Hon är legitimerad veterinär med utbildning i Edinburgh i Skottland. De båda kompanjonerna arbetade tidigare tillsammans på en annan veterinärklinik på Höglandet. Ett samarbete som de båda tyckte fungerade utmärkt och så dök tankarna upp på att starta något eget tillsammans. De brinner verkligen för smådjurssjukvård. – Vi såg att det fanns behov av en praktik i Eksjö med generösa öppettider som kan serva hela Höglandet. En praktik som även kan operera och utföra olika ingrepp som kastreringar och operationer av mjukdelar och så vidare, förklarar Anna Nestor som är legitimerad djursjukskötare. Nu är verksamheten igång och kunderna börjar strömma till från olika håll. Verksamheten är främst inriktad på katter och hundar men man tar även emot andra smådjur som har behov av vård och behandlingar.

Välutrustat

Anna och Christina visar runt i de ljusa lokalerna. Här finns en poliklinik där alla inbokade besök sker. – Vi undersöker, vaccinerar, tar blodprov, mäter blodtryck och mycket annat. Vi har två ljusa, fina poliklinikrum, förklarar Anna. Vi erbjuder drop-in vaccinationsklinik av friska djur varje onsdag kl. 14-19.

Veterinär Christina McNamara undersöker en hund på den nya veterinärpraktiken i Eksjö.

Längre in i lokalerna ligger en välutrustad operationsavdelning där alla operationer utförs. Utöver hund- och kattkastrering, tandstensbehandling och tandutdragning, utför man även ett flertal större mjukdelsoperationer. Blodoch urinanalys utförs i ett välutrustat laboratorium, är man även har möjlighet att undersöka cellprover i mikroskop.

Röntgen och stationärvård

– För att underlätta i det diagnostiska arbetet använder vi oss av det allra senaste inom digital röntgenteknik. Vår röntgenutrustning är helt ny vilket innebär lägre stråldoser för både människa och djur, berättar Christina. På den stationära vårdavdelningen tar man hand om dagpatienter. Detta kan vara sjuka djur som behöver dropp och medicinering, djur som behöver fortsatt vård och tillsyn efter operation eller djur som genomgår medicinsk utredning. – Vi hjälper till med snabb remittering när det krävs ytterligare vårdinsatser, säger Anna. I den trevliga receptionen saluförs Hills foder och ett brett sortiment av djurvårdsartiklar. – Vårt mål är att ge kvalificerad vård och ett personlig bemötande i en välutrustad och rofylld miljö, säger Anna och Christina avslutningsvis. Av Mikael Torstensson

vision liv

höglandet


...................................

Vision Höglandet nr 6 - september 2012 25

Hushållningssällskapet i Jönköpings län

SOMMARMÖTE På Lundholmen, Vrigstad 25 augusti kl 10-16

En landsbygdsdag för producent och konsument • Ett 100-tal utställare inom lantbruk/andsbygd visar sin verksamhet • Tema Klimatsmart med bl a medverkan av meterolog Pär Homgren • Mjölkkoutställning/Showmanship • DM i veterantraktorplöjning • Mattorg med försäljning av lokala produkter.

på Smålands Musikvaruhus

Lundholmen ligger strax utanför Vrigstad mot Jönköping. Skyltat från v 30.

Startgitarr Tenson ½ eller ¾, blå eller röd till fantastiskt pris!

Casio CTK-280! Smart Musikskola Inbyggd sånganläggning med mikrofon. Koppla in mobil eller MP3. Keyboardstativ och keyboardbänk ingår.

YAMAHA C40 Den mest sålda skolgitarren! Med kraftig gigbag. Svart 1.495:Natur 1.295:-

NU 595:www.hushallningssallskapet.se

Elgitarrpaket! Komplett Tensonpaket med förstärkare och många tillbehör!

Presenttips - köp en symaskin! Service på alla fabrikat

NU 1.495:-

Järnvägsgatan 28 571 31 NÄSSJÖ Tel 0380 - 106 26

www.smalandsmusik.se

Kom till oss och sy läckra korgar, häftiga väskor, vetekuddar m.m. Ring för bokning!

maskinsmu s Sy

m eu

Lid a

2.490:-

Lördag öppet 9-13, annars öppet enligt önskemål. Lördag öppet 9-13, annars öppet enligt önskemål. FörFör vägbeskrivning se www.syman.se vägbeskrivning se www.syman.se

Eksjö::010-2112553822Nässjö::010-2112553822Sävsjö::010-2112882088Vetlanda::010--211299285


Vision Höglandet nr 6 -september 2012

26

...................................

Gör det själv med Vision Höglandet!

”Plantera kan du göra fram till dess tjälen gör entré.”

Pernillas tips

-Jag uppskattar höstträdgårdens lugn och brist på måsten. Höstgräva och höststäda – det gör du bara om du vill. Om det är vår eller höst som är bästa årstiden beror på perspektiv. Passa istället på att njuta. Och känner du för lite kreativt arbete så sätt igång. Eller sitt bara med en kaffe och tänk, säger Pernilla trädgårdsmästare på Tant Grön.

Trädgårdsmästaren Pernillas bästa tips

Höstens njutningar

i trädgården

Snyggaste höstrabatten Höstflox, doftande blommor. Trivs bäst i fukthållande jord. Finns i många färger. Höstanemon, söta vita eller rosa blommor i mängd. Nepetor, vita eller blålila blommor. Perfekt som kantväxt. Klipp ner efter sommarblomningen så blommar den nu till hösten igen. Nävor, finns många olika sorter. t ex ´Jolly Bee´eller ´Rozanne´ blommar mkt länge med stora, läckert blå blommor. Många nävor får flammande fina bladfärger på hösten. Höstglim, en låg, marktäckande, perenn med lysande rosa blommor. Höstsilverax, en riktig höjdare! Blir både hög och ståtlig. Knopparna sitter som små pärlor utefter blomstängeln. Stora dekorativa blad, finns både grön och mörkbladig. Sköldpaddsört, stadiga stjälkar. Hållbara, lustiga blommor. Finns i vitt och rosa. Echinacea, Solhattarna finns i många läckra nyanser. Drar till

sig humlor och fjärilar, fina i buketter. Efter blomningen sitter de små igelkottarna kvar, dekorativt glittrande i höstfrosten och därefter fina i vinterns snöhattar. Astilbe, dekorativa plymer, trivs bäst i halvskugga och fukthållande jord. Kärleksört, finns många olika sorter, låga och höga. Klarar de flesta lägen. I knoppstadiet ovärderlig och helt underbar i buketter. Höstvädd, superfina blommor, hållbar i buketter. Kakträd, (katsura) gröna hjärtformade blad som får härlig gul/röd bladfärg och ljuvligaste doft på hösten. Doftar kaka, godissött. Alunrot, en perenn där de vackra bladen finns i massor med färger o mönster. Bladen är mycket hållbara och fina i buketter. Gräs, t ex olika miscantus, molinia får fantastiska vippor.

av Marie Pallhed

Nej, det tar inte slut. Trädgårdslivet. Trots att almanackan visar höstmånader och temperaturen kryper allt närmare nollstrecket. Faktum är att trädgården är lika vacker nu som i somras. Fast på ett annat sätt. Och grillen – den funkar faktiskt hela året om! – Det går att njuta av sin trädgård i varje årstid, säger trädgårdsmästare Pernilla Nilsson. Och det finns härligt kreativt arbete att ta tag i. Om du vill.

Finaste kransen

ibland runnit ut i sanden. Det känns liksom som om det inte längre är ”någon idé” att kreera. – Åh, men det finns såååå många fina höstblommande perenna växter, gräs, buskar och träd som ger din trädgård ett riktigt höstlyft med både blommor, vippor och fantastiska bladfärger, säger Pernilla. Som lök på laxen är hösten också en perfekt tid för plantering! Det mesta går att plantera – träd, buskar, perenner och lökar – ända tills tjälen sätter stopp. – Det är lite svalare, jorden behåller fukten denna tid och det är gynnsamt för växter som ska rota sig. Du vinner lite tid, slipper vattna så mycket och får en ”snabbstart” till våren. – När du ändå håller på och planterar tycker jag du ska kolla över dina perenner. Kanske behöver de delas? I så fall öppnar det ju upp till nya kreativa tankar i andra rabatter.

– Trevligt är att duka upp för enkel höstfest ute på altanen eller i trädgården vid grillen. Pynta bordet med årstidens skatter från trädgården och mys till det med många ljuslyktor. Annars kan du bara sitta inlindad i en varm filt och njuta av levande ljus, naturens sprakande färger och en härlig frisk höstluft. Lugnt och Pernilla odlar gärna växter i kruka. Så här års byts sommarblomfridfullt. Och utan MÅSTEN. morna ut till höstfägring som hon kallar det. Det finns massor med olika tåliga växter att välja mellan. Fint är att mixa blomOm du nu vill: Hösten är ett perfekt tillfälle för att ytterligare mande plantor med dekorativa gräs och växter med vackra blad. jobba på trädgårdens innehåll och uttryck. Fullända det man – Jag är helt såld på cyklamen i kruka utomhus på hösten. Den påbörjade i våras. För ganska vanligt är att det finns massor av gillar de svala nätterna och klarar tom lätt frost och är faktiskt energi att göra den superfin med lökar, försommarblomster och mer lättskött ute än inne. Tillsammans med t ex silverek och högsommardito. Men sen, när hösten börjar nalkas, har energin prydnadskål håller krukan sig fina hela långa hösten.

Höstens enda måste Håll efter mördarsniglarna! De lever gärna om i trädgården ända ner till ett par plusgrader. Och för varje du dräper slipper du 400 nya nästa sommar. Pernilla stampar ihjäl dem utan pardon. Men det finns andra metoder.

– Klipp dem. Häcksax och sekatör är utmärkta redskap men det finns också speciella snigelklippare på marknaden. – Sätt ett snigelstaket runt dina planteringar köpt eller egenhändigt tillverkat. – Gör en snigelkiosk eller köp en snigelbar, i vilken du lägger snigeldödande medel. – En 20 cm bred saltsträng hindrar sniglarna men dödar också allt i växtväg. – Om du har problem med sniglar så höststäda trädgården. Sniglarna älskar att övervintra i löv- och rishögar. – Starta grannsamverkan mot mördarsniglar.

Vackraste höstkrukan

1.

2.

3.

Skapa en egen bords- eller dörrkrans utifrån din personliga stil. Materialet finns i naturen och trädgården och kan exempelvis vara: färggranna lönnlöv, rönnbär, nötter, kottar, små äpplen, hortensians blommor, mossa, granris eller svampar. Som limmas, sticks ner i eller lindas fast med exempelvis grön spoltråd. Använd en stomme av halm eller böj till en stomme av grenar, t ex korallkornell, som är dekorativt röda. Eller gå superenkla vägen och välj en färdig metallstomme som bara är att öppna och fylla med årstidens finaste! Gör så här: För längsta hållbarhet på blommorna, används en oasisstomme med stickmassa (finns i de flesta blomsteraffärer). Använder du halmstomme funkar det bäst med naturmaterial som står sig fina utan vatten. Linda stommen med t ex mossa och stora blad (bergenia eller lammöron är perfekta) Stick i fina grenar, bärklasar, hortensiablommor och rankor. Trä grillspett i äpplena och tryck ner i stommen. Använd limpistol och limma kottar mm. Placera på fat och spraya med vatten så håller den sig fräsch längre.

Flytta årstidskänslan till bords Ut och leta efter fröställningar, kottar, grenar, äpplen, snygga blad, gräs… Det du har i din trädgård blir finaste arrangemanget på middagsbordet. Lägg också murgröneslingor på bordsduken, eller lösa äpplen, lönnlöv, svampar chilifrukter, små pumpor, eller...

4.

1. Höstkruka med blå höstaster, 3. Blommande kärleksört, mörkbla-

penningblad, vitbrokigt gräs (japan- dig alunrot bredvid rödbladig revsuga, skt starr), limefärgad alunrot och kopparstarr´Bronzita´ i fin samklang. brokigbladig kryddsalvia.

2.

Höstig kruka med bland annat alunrot, kärleksört, dunborstgräs, purpursalvia.

4.

Utomhuskrukan planterad med prydnadskål, silverek och rosa cyklamen.

”Krukan du planterar i ska ha hål i botten. Och tåla frost. Undvik därför terracottakrukor som kan spricka.”


...................................

Vision Höglandet nr 6 - september 2012 27

DAGS ATT BOKA HÖSTENS PROJEKT! Passa på att byta tak och fönster innan höststormarna kommer. Vi gör hela jobbet! Använd ditt ROT-avdrag! -000 b • 070

000

Ring för kostnadsfritt hembesök. Vi lämnar skriftlig offert. da a

an i vetl

t t a t e d n e o r t r ö f r ö f k c a T ! ” t e s u h s n e l h Å “ m o a g g by arbetare d e m h c o n a gm Magnus Ber

www.byggbolagetivetlanda.se Byggbolaget i Vetlanda AB • Box 177 • 574 22 Vetlanda Tel 0383-100 60 • Mobil 0722-10 10 60 magnus@byggbolagetivetlanda.se

Har du kontrakterat för hösten än? Dags att skriva kontrakt på höstens virkesaffärer! Har du timmer att sälja så köper vi gärna! Rörvik Skog anskaffar råvara till sju lokala sågverk i södra Sverige och bedriver en omfattande serviceverksamhet gentemot våra leverantörer. Kontakta din inköpare för information om aktuella sortiment och priser!

Anders Claesson 070-190 70 82

Hans Gustavsson 070-521 29 01

Rörvik Skog AB, 571 64 Sandsjöfors 0380-56 62 30, rorvikskog@rtimber.se


28

Vision Höglandet nr 6 -september 2012

...................................

så blev ett av höglandets anrikaste varuhus

ett hälsans

vision liv

höglandet

Marianne Rosgren, verksamhetschef på Sensia och Magnus Bergman, Byggbolaget i Vetlanda.

Det gamla Åhlenshuset i Vetlanda har fått nytt liv. Där det tidigare var bageri, restaurang och frysrum är det nu gym och vårdcentral och där det tidigare var läkarmottagning och frisörsalong är det nu företagshälsovård. På gatuplan ligger apoteket Kronans droghandel och det ryktas om att ytterligare vårdföretag är på väg att flytta in i lokalerna på gatuplan. – Det är ett mycket gediget hus, säger Magnus Bergman på Byggbolaget i Vetlanda som genomfört den omfattande renoveringen. – Vi har strävat efter att bevara så mycket som möjligt av den ursprungliga byggnaden vilket är bra både ur miljöhänsyn och för ekonomin, menar Magnus. Marianne Rosgren som är verksamhetschef på Sensia som hyr hela andra

Ingången till Sensia från gatuplanet.

våningen håller med. – Det hade känts främmande för oss om allt skulle blåsas ur. Nu har vi fått fantastiskt bra lokaler för vår verksamhet ombyggda på ett väldigt fördelaktigt sätt. Marianne berättar att det som tidigare hette Företagshälsovården idag drivs av vårdföretaget Sensia. – Nu finns både företagshälsovården, vård-

central som ingår i vårdvalet, sjukgymnaster, psykologer och arbetsterapeuter under samma tak. Vi har dessutom ett bra rehabgym som är öppet för alla våra kundföretags medarbetare förutom de som är patienter på vårdcentralen. På gatuplanet finns även apoteket Kronans Droghandel och snart hoppas vi på fler hyresgäster inom hälsa och sjukvård.

Sensia är en av de större aktörerna inom primärvård och företagshälsovård. Totalt arbetar 600 personer på Sensia i hela landet, varav 25 i de ändamålsenliga lokalerna i gamla Åhlenshuset i Vetlanda. Lokalerna är på 1 300 kvadratmeter och Sensia Företagshälsovårds kundföretag i Vetlanda har 7 000 medarbetare. Lokalerna renoverades av Byggbolaget i tre

Clary Erlandsson, apotekschef på Kronans droghandel är glad över de nya lokalerna.

Flera detaljer har bevarats från varuhustiden som dessa gamla omklädningsskåp.


...................................

s hus

Vision Höglandet nr 6 - september 2012 29

Helheten för din hälsa under ett och samma tak!

Träningscenter Företagshälsovård Hälsocentral etapper och under hela tiden bedrevs verksamhet i lokalerna samtidigt som ombyggnationen pågick. – Vi kan hjälpa till i många olika situationer. Många arbetsgivare förstår betydelsen av att ha medarbetare som mår bra. Det gör att företaget går bättre, sjukfrånvaron minskar och trivseln ökar, förklarar Marianne. Hälsa och välbefinnande på jobbet är nämligen en lönsam investering. Inte bara tack vare lägre kostnader för sjukfrånvaro. Utan framförallt för den goda spiral av resultatorientering och produktivitet som byggs upp av människor som mår bra.

Friskare arbetsplatser

– Sensia är ett kunskapscentrum för arbetsmiljö, hälsa och rehabilitering. Vi vill säkra att friska medarbetare fortsätter att hålla sig friska. När man frågar oss vilken nytta vi skapar brukar vi svara att vi är en strategisk hälsopartner inom var och en av våra fyra huvudprocesser: verksamhetsutveckling, arbetsmiljöutveckling, hälsoutveckling och rehabilitering, säger Marianne. – Ibland kan vi till och med själva tycka att det låter lite flummigt och då har vi ett annat sätt att uttrycka saken: Vi hjälper till att hålla

arbetsplatser i sådant skick att medarbetarna inte bara vill, utan även kan fortsätta att gå till jobbet, säger Marianne. Idag är det många som har problem med sömnsvårigheter och andra stressrelaterade symtom. Förr var det mycket förslitningsskador orsakade av enahanda och tungt arbete. Det förekommer även idag men en stor del är den psykosociala arbetsmiljön. Vi har även kompetens på missbruksvård och att vara ett stöd i livsstilsomställningar, förklarar Marianne.

Erfaren nykomling

Magnus Bergman på Byggbolaget i Vetlanda har lång erfarenhet av byggbranschen på Höglandet. Idag leder han företaget med sex medarbetare. – Vi har kompetens och flexibilitet för större jobb som Åhlenshuset. Vår största styrka är vår erfarna och mycket duktiga hantverkare. Vi inriktar oss både på offentliga lokaler och mot privatpersoner, förklarar Magnus innan han ger sig av till nästa bygge.

Av Mikael Torstensson

_ _ . Tel: 0383.558110 Vitalagatan 9, 574 32 Vetlanda

Öppet Mån-Fre: 09.00-18.00 Lördag: 09.00-14.00 Söndag: Stängt


30

Vision Höglandet nr 6 -september 2012

...................................

En blandad kompott vision motor testar höglandet

(A m s t e r d a m – H o l l a n d)

Det sägs att delad glädje är dubbel glädje och dagens testbil delar utseendet med vanliga Yaris medan motortekniken delas med storebrorsan Auris HSD. Det innebär i sin tur att bilen begåvats med dubbla motorer och vips har nya Toyota Yaris Hybrid trollats fram. Japanen bjuder på en blandad kompott av spännande ingredienser och faktum är att modeordet ”hybrid” betyder just ”blandad” på latin. Nu återstår frågan om delad glädje leder till dubbel körglädje? Toyota är biltillverkaren som kan visa upp flest modeller med hybriddrift och nu sällar sig ytterligare en till den stora familjen. Toyota Yaris Hybrid har ett kompakt format, effektivt hybridsystem och ett riktigt bra pris med tanke på tekniken. På pappret är dagens testbil redan en vinnare, men hur den fungerar i verkliga livet ska vi ta reda på i ett soligt Amsterdam.

Iskallt blått

Det vi ser framför oss är samma Toyota Yaris som lanserades i slutet av förra året. Tja, förutom att hybridversionen har större luftintag i nosen så har längden växt med två centimeter och anledningen är enkel: annars får inte hybridsystemet plats. En designgimmick är

kylarloggan som fått blå bakgrundsfärg, men även instrumenteringen samt knoppen till automatlådan lyser upp vardagen med samma iskalla kulör. Interiören är precis lika rymlig som i vanliga Yaris trots att hybridtekniken och batterierna stjäl mycket plats. Lösningen är lika genialisk som enkel men vi återkommer strax till det. Kvalitén och driftsäkerheten är inget vi tvivlar på. Toyota har ju trots allt sålt över fyra miljoner hybrider och fler lär det bli nu med tanke på att grundpriset börjar från 173 500.

som arbetar under huven på Toyota Auris HSD. Den stora nyheten är att drivenheten har hårdbantat och tappat hela 42 kilo i vikt. Att bilen har två motorer har du förmodligen redan listat ut och det rör sig om en bensinare på 75 hästkrafter samt en elektrisk på 61. När plattan åker i mattan samarbetar däremot båda drivkällorna, men effekten stryps till 101 hästar. Därmed rullar det på duktigt även om köregenskaperna är mer trygga än roliga. Elmotorn orkar driva bilen ett par kilometer helt ensam och när maskinerna samkörs så hamnar förbru-

kningen på supersnåla 0,35 liter milen. Som vi berättat tidigare så inkräktar inte batterierna på utrymmet. Toyota har nämligen baxat ner dessa några centimeter under baksätesresenärernas ädlare delar – under stolsdynan. Så om det blir kortslutning går det utmärkt att tillaga rumpstek i baksätet! Av Johannes Gardelöf

Vilken snåljåp

Hjärtat i bilen är förstås hybridtekniken och det är en komprimerad form av systemet

Tekniska data för Toyota Yaris Hybrid Motor: 4-cyl bensinmotor med dubbla överliggande kamaxlar och fyra ventiler per cylinder. Max effekt: 75 hk vid 4 800 varv/minut. Max vridmoment: 111 Nm vid 3 600 varv/minut. Elmotor: Max effekt: 61 hk. Max vridmoment: 169 Nm. Kraftöverföring: Motorerna fram, framhjulsdrift. Steglös CVT-låda. Fjädring: Skruvfjädring och krängningshämmare runt om. Fram: fjäderben med undre länkarmar. Bak: torsionsaxel. Styrning: Kuggstång med elservo. Vändcirkel 9,4 meter. Bromsar: Skivbromsar fram och bak. ABS. ESP. Mått/vikt: (cm/kg) Axelavstånd 251, l 391, b 170, h 151. Tjänstevikt 1160. Bränsletank 36 l. Prestanda: Toppfart 165 km/h. Acceleration 0-100 km/h 11,8 sek. Förbrukning/miljö: 3,5 liter per 100 km under blandad körning. CO2: 79 g/km. Pris: 173 500 kr.

Plus för... Minus för... + Batterierna knycker inte utrymme + Trygga köregenskaper + Skonsam mot miljön

- Får inte utrustas med dragkrok - Men vart tog körglädjen vägen?


...................................

Vision Höglandet nr 6 - september 2012 31

på Höglandets bilhall!

BMW Service

Volkswagen Polo 1,4 5D -07 72 000:Saab 9-3 1,9 TiD -08 130 000:-

Höstyra

ta Avensis kombi 1.8 Business 2010

Peugeot 307 -06 62 500:Volkswagen Golf GT 160hk -10 172 500:-

Saab 9-3 2,0T Vector 210hk -06 90 000:-

Säkerhet: Citroën C4 1,6 HDi Comfort -11 152 500:ning AAC 2-zons 5 stjärnor Euro NCAP Hyundai Getz 1,5 CRDi -08 94 900:gar 16 " Antispinnsystem, TRC Audi TT Roadster 225HK -00 119 000:ed hastighetsbegränsare Antissladdsystem VSC+ Opel Astra 1,6 -03 45 000:Airbag x 9 ABS med bromskraftfördelareSaab , EBD 9-5 Aero -08 129 000:ankstöd förarstol Bromsassistent BA Saab 9-3 2,0T SportKombi -08 130 000:Säkerhet: d Titanliknande med kraftbegränsare fram.-06 129 000:ng AAC 2-zons detaljer. 5 stjärnorBältessträckare Euro NCAP BMW 325 Touring med läsa mp3, Aux-ingång, 6 högtalare. Whiplashsskydd fram. r 16 "CD, kan Antispinnsystem, TRC EXTREMT SNYGGA. EXTREMT LÄTTA. Saab 9-3 2,0T Vector 210hk -06 90 000:dndsfree hastighetsbegränsare Antissladdsystem VSC+ EXTREMT TESTADE. BMW X5 3,0d -04 Airbag xOCH 9 BMW ORIGINAL KOMPLETTA SOMMARläder med audiokontroller Motor: 137 000:VINTERHJULSATSER. ETT SÄKERT VAL. ABS med1.8 bromskraftfördelare , EBDHkr. ar liter Dual VVTi, 147

a Avensis kombi 1.8 Business 2010

av er för bästa pris. kstöd förarstolÄr du behov av nya sommar- eller vinterhjul så hör gärna Bromsassistent BA Erbjudandet gäller t o m 30 november 2012. Titanliknande detaljer. Bältessträckare med kraftbegränsare fram. backspeglar med I uppvärmning. Hantverkargatan 3 I Sävsjö I 0382-127 45 I nifab.n@telia.com ed CD, kan läsaNIFAB mp3, Aux-ingång, 6 högtalare. Whiplashsskydd fram. avbländbar innerbackspegel. sfree ötfångare, bakspegelhus samt dörrhandtag. der med audiokontroller Motor: 1.8 liter Dual VVTi, 147 Hkr.

yota Avensis kombi 1.8 Business 2010

tning:

Säkerhet: 5 stjärnor Euro NCAP Antispinnsystem, TRC Antissladdsystem VSC+ sensor Airbag x 9 Mattläggargatan 4, 575 39 Eksjö us fram ABS med bromskraftfördelare , EBD www.eksjomotorcentrum.se, tel 0381-61 18 95 riskt svankstöd förarstol Bromsassistent BA Öppettider: vardagar 10-18, lördagar 10-13 ning med Titanliknande detaljer. Bältessträckare med kraftbegränsare fram. opaket med CD, kan läsa mp3, Aux-ingång, 6 högtalare. Whiplashsskydd fram. ooth handsfree 3-ekrad läder med audiokontroller Motor: sterhissar 1.8 liter Dual VVTi, 147 Hkr. ås erbara backspeglar med uppvärmning. matiskt avbländbar innerbackspegel. erade stötfångare, bakspegelhus samt dörrhandtag. Toyota Avensis kombi 1.8 Business 2010 ator Utrustning: Säkerhet:

ckspeglar uppvärmning. tanläggning med AAC 2-zons bländbar16 innerbackspegel. metallfälgar " s: ållare med bakspegelhus hastighetsbegränsare fångare, samt dörrhandtag.

.000:-

000:-

V Ä L K O M M E N T I L L VÄLKOMMEN TILL H Y B R I D H E L G H O S T O Y O T A HYBRIDHELG HOS TOYOTA 1 2 S E P T E M B E R . 38.000:1-2 SEPTEMBER. Klimatanläggning AAC 2-zons Lättmetallfälgar 16 " Farthållare med hastighetsbegränsare Regnsensor Dimljus fram Elektriskt svankstöd förarstol Inredning med Titanliknande detaljer. Stereopaket med CD, kan läsa mp3, Aux-ingång, 6 högtalare. Bluetooth handsfree Ratt 3-ekrad läder med audiokontroller Elfönsterhissar Fjärrlås Eljusterbara backspeglar med uppvärmning. Automatiskt avbländbar innerbackspegel. Lackerade stötfångare, bakspegelhus samt dörrhandtag. Färddator

plettpris:

nera med andra avtal och rabatter

ra med andra avtal och rabatter Komplettpris:

238.000:kombinera med andra avtal och rabatter

NYA YARIS HYBRID 101 Hkr, 3.5 l/100 km, 79 g/km NYA YARIS HYBRID P f.r5 ål/1n00: k1m7, 739 g. 5 00kr 101rHiks r, 3 /km s H: y1 br7 id3 fu.l5 län0 da0 r vk i rr e da n PMerdisnyafrYaårin

5 stjärnor Euro NCAP Antispinnsystem, TRC Antissladdsystem VSC+ Airbag x 9 ABS med bromskraftfördelare , EBD Bromsassistent BA Bältessträckare med kraftbegränsare fram. Whiplashsskydd fram. Motor: 1.8 liter Dual VVTi, 147 Hkr.

Vetlandapaket 1:

Vinterhjul samt metalliclack: Vetlandapaket 1: (värde 13.800:-)

0:(värde 13.800:-) Vetlandapaket 2:

0:-

Vinterhjul samt metalliclack:

Glastak och metalliclack: Vetlandapaket 2: HYBRID NYA PRIUS+ KOMBI

0:NYA PRIUS PLUG-IN HYBRID

Vetlandapaket 1:, 9612.400:-) (värde 136 hkr, 4.1 l/100 km g/km 25 km eldrift, 136 Hkr, 2.1 l/100 km, 49 g/km Glastak och metalliclack: 0:NYA PRIUS+ KOMBI HYBRID NYA PRIUS PLUG-IN HYBRID Vinterhjul samt metalliclack: 0:P r i s f r å n 2 9 9 . 9 0 0 k r P iseldfrirftå, 1n363Hk6r, 1 136 hkr, 4.1 l/100 km, 96 g/km 25 krm 2.1.9 l/10 000 kmk , 4r 9 g/km (värde 12.400:-) (värde 13.800:-) (gäller till och med 2010-01-15) U t r y m m e , a e r o d y n a m i k o c h d e s i g n i s k ö n b a l a n s . M e d e n a s t å e n d e m i l j ö p r e s t a n d a u p P ris från 299.900kr P ris från 361 .900 krpfyller Prius Kör miljösmart med Hybrid Synergy Drive. Plug-in Hybrid kriterierna för supermiljöbilspremien populära Yaris med suGår verej änkombinera t låga utsmed läppandra ochavtal och rabatter (gäller till med ota.seMföerdbrnuykanYinargi.s Hybrid fulländar vi redan Vetlandapaket 2: UtrymmVetlandapaket e, aeoch rodyna mik o1: ch2010-01-15) d es ig n i s kö n b a l a n s . Med enastående miljöprestanda uppfyller Prius i Sverige på 40 000 kr.

ta.se

populära Yaris med suveränt låga utsläpp och Fördelslån 1.706kr/mån.* f ör b r u k n in g . Fördelslån 1.706kr/mån.*

w.toyota.se

K ör m il jös m art med Hymetalliclack: brid Synergy Drive. Glastak Fördoch elsVinterhjul lånmetalliclack: 2.948samt kr/mån.* 0:-0:-

(värde 12.400:-)

Plug-in Hybrid kriterierna för supermiljöbilspremien i Sverige på 40 000 kr. Fördelslån 3.558 kr/mån.*

Glastak metalliclack: 0:(gäller till och medoch 2010-01-15)

Fördelslån 3.558 kr/mån.*

(värde 13.800:-)

Toyota! Vi Vi kankan Toyota!

FördelsVetlandapaket lån 2.948 kr/mån.2: * (värde 12.400:-)

* TOYOTA F I N A N C I A L S E R V I C E S : 3 6 M Å N A D E R , 3 0 % KO N TA N T , 4 5 % R E S T S K U L D , R Ö R L I G R Ä N TA 5 , 9 5 % ( 2 0 1 2 - 0 8 ) , U P P L Ä G G N I N G S- O C H AV I AV G I F T E R T I L L KO M M E R . YA R I S H Y B R I D : B R Ä N S L E F Ö R B R U K N I N G V I D B L A N D A D K Ö R N I N G F R Å N 3 . 5 - 3 . 7 L / 1 0 0 K M . U T S L Ä P P C O V I D (gäller till och med 2010-01-15) B L A N D A D K Ö R N I N G F R Å N 7 9 - 8 5 G / K M . M I L J Ö K L A S S H Y B R I D . P R I U S + KO M B I H Y B R I D : B R Ä N S L E F Ö R B R U K N I N G V I D B L A N D A D K Ö R N I N G F R Å N 4 . 1 - 4 . 4 L / 1 0 0 K M . U T S L Ä P P C O V I D B L A N D A D K Ö R N I N G F R Å N 9 6 - 1 0 1 G / K M . M I L J Ö K L A S S H Y B R I D . P R I U S P L U G - I N H Y B R I D : B R Ä N S L E F Ö R B R U K N I N G V I D B L A N DA D K Ö R N I N G * TOYOTA F I N A N C I A L S E R V I C E S : 3 6 M Å N A D E R , 3 0 % KO N TA N T , 4 5 % R E S T S K U L D , R Ö R L I G R Ä N TA 5 , 9 5 % ( 2 0 1 2 - 0 8 ) , U P P L Ä G G N I N G S- O C H AV I AV G I F T E R T I L L KO M M E R . YA R I S H Y B R I D : B R Ä N S L E F Ö R B R U K N I N G V I D B L A N D A D K Ö R N I N G F R Å N 3 . 5 - 3 . 7 L / 1 0 0 K M . U T S L Ä P P C O V I D 2 . 1 L / 1 0 0 K M . U T S L Ä P P C O V I D B L A N D A D K Ö R N I N G 4 9 G / K M . M I L J Ö K L A S S H Y B R I D. V I R E S E R V E R A R O S S F Ö R E V Ä N D R I N G A R /AV V I K E L S E R . B I L A R N A P Å B I L D E N Ä R E X T R A U T R U S TA D E . B L A N D A D K Ö R N I N G F R Å N 7 9 - 8 5 G / K M . M I L J Ö K L A S S H Y B R I D . P R I U S + KO M B I H Y B R I D : B R Ä N S L E F Ö R B R U K N I N G V I D B L A N D A D K Ö R N I N G F R Å N 4 . 1 - 4 . 4 L / 1 0 0 K M . U T S L Ä P P C O V I D B L A N D A D K Ö R N I N G F R Å N 9 6 - 1 0 1 G / K M . M I L J Ö K L A S S H Y B R I D . P R I U S P L U G - I N H Y B R I D : B R Ä N S L E F Ö R B R U K N I N G V I D B L A N DA D K Ö R N I N G 2 . 1 L / 1 0 0 K M . U T S L Ä P P C O V I D B L A N D A D K Ö R N I N G 4 9 G / K M . M I L J Ö K L A S S H Y B R I D. V I R E S E R V E R A R O S S F Ö R E V Ä N D R I N G A R /AV V I K E L S E R . B I L A R N A P Å B I L D E N Ä R E X T R A U T R U S TA D E . 2

www.toyota.se

2

2

2

2

Vi kan Toyota! Bil & Motor i Vetlanda Vi kan Toyota! Bil & Motor i Vetlanda AB VETLANDA, LILLA NYGATAN 2, Tel: 0383-76 11 30,0383-76 12 50

2

Bil & Motor i Vetlanda AB

AB

Lilla 2, Vetlanda, 0383-76 11 30 2,Nygatan Vetlanda, 0383-76 11 30 www.toyotavetlanda.se www.toyotavetlanda.se Lilla Vetlanda, 0383-76 11 30 VETLAwww.toyotavetlanda.se NDA, LILLA NYGATAN 2, Tel: 0383-7Bil 6 11 30 ,0Lilla 3Nygatan 8Motor 3-76Nygatan 122,50 & i Vetlanda AB www.toyotavetlanda.se

Lilla Nygatan 2, Vetlanda, 0383-76 11 30


32

Vision Höglandet nr 6 -september 2012

................................... vision höglandet motor

Mästerbilen i stövlar

vision motor testar höglandet

(S t u t t g a r t – T y s k l a n d)

De finns tre olika typer av människor: de som följer trender, de som skapar dom och de som inte bryr sig ett smack. Vi vet att skapande kan vara något oerhört tillfredställande och tyskarna är utan tvekan inne på samma spår. Stil är en fråga om smak och Audi A6 allroad är utan tvekan extremt smaskig. Den nya modellen har dragit på sig en elegantare fritidsklädsel och frågan är om nya A6 allroad är en trendsättare? Mode är en relativt lustig företeelse. I storstäder har det nu blivit poppis att strosa omkring i gummistövlar, något som vi på ”landet” gjort i alla tider. Även tyskarna har dragit på sig pjuxen och resultatet är nya Audi A6 allroad quattro. Nu återstår det bara att se om tysken är rädd för att få lera under sulorna.

Snyggt yttre

Utseendet är tuffare än A6 Avant och har fått svarta skärmbreddare och hasplåtar i rostfritt stål. I nosen har vi den så kallade ”singleframe-grillen” och xenon-strålkastare med adaptivt kurvljus. Bakpartiet är minst lika tufft med två stora avgaspipor som sticker ut på var sida. Inredningen är elegant som alltid i

en Audi, liksom komforten som är av högsta klass och man färdas utmärkt såväl fram som bak. Bagageutrymmet sväljer 565 liter och då vi drar i låshakarna för baksätets fällning (60/40) så ökar lastkapaciteten till 1 680, men något helt och plant lastgolv blir det inte. Det är luftfjädringen och möjligheterna att höja karossen som är grejen med allroad. Den adaptiva luftfjädringen gör att man automatiskt kan höja markfrigången med maximalt 35 millimeter i farter upp till 80 km/h. Snigelkör du fram kan ytterligare 10 mm plussas på.

Trevligt inre

Man har inte sparat på krutet när det gäller motoralternativen för nya Audi A6 allroad. Här

finns fyra effektstinna V6:or – en bensinare samt tre dieslar att välja mellan. Samtliga har begåvats med turbo och start/stopp-teknik och ändå lyckas ingen av motorerna att kvala in som miljöbil. Bensinaren har ett effektuttag på 310 hästkrafter, vilket resulterar i att sprinten till hundra klaras av på 5,9 sekunder. De tre TDI-motorerna är på 204, 245 respektive 313 hästar där den senare har dubbelturbo och avverkar 0-100 km/h på 5,6 sekunder. Med så pass kraftiga och stora motorer är det inte konstigt att ingen av dem kvalar in som miljöbil. Sjustegad S-troniclåda är standard utom för den starkaste dieseln som

har en 8-stegad tiptronic. Audi A6 allroad kan skryta med toppbetyg i EuroNCAP’s krocktester, men med ett stort urval av hjälpoch säkerhetssystem blir den ännu säkrare. Grundpriset börjar från 490 100 och att säga att allroad har skogsmulledräkt är kanske att ta i. Man skulle däremot kunna säga att den har en elegant fritidsklädsel som lämpar sig bättre för stadskörning än terräng. Av Johannes Gardelöf

Tekniska data för Audi A6 allroad quattro Motor:V6 dieselmotor med dubbla överliggande kamaxlar och fyra ventiler per cyl. Max effekt: 245 hk mellan 4 000-4 500 varv/min. Max vridmoment: 580 Nm mellan 1 750-2 500 varv/min. Kraftöverföring: Motorn fram, fyrhjulsdrift. 7-stegad automatlåda. Fjädring: Luftfjädring och krängningshämmare runt om. Fram: dubbla triangellänkar. Bak: Multilänkaxel. Styrning: Kuggstång med elektromekanisk servo. Vändcirkel: 11,9 meter. Bromsar: Skivbromsar fram och bak. ABS. ESP. Mått/vikt: (cm/kg) Axelavstånd 291, längd 494, bredd 190, höjd 147. Tjänstevikt 1 930. Släpvagnsvikt 2 500. Bränsletank 75 liter. Prestanda: Toppfart 236 km/h. Acceleration 0-100 km/h 6,6 sek. Förbrukning/miljö: 6,3 liter per 100 km under blandad körning. CO2: 165 g/km. Pris: 522 500 kr.

Plus för...

+ Underhållande körning + Kvalité i toppklass + Flexibel fjädring + Säkerheten

Minus för...

- Bättre garantier hade inte skadat - Ingen miljömotor


................................... vision

Vision Höglandet nr 6 - september 2012 33

höglandet motor

0 CDI kombi 18 428 mil 2006 Silver 189.000 kr

Begagnade bilar med upp till 12 månaders garanti!

DIN BEGAGNATHANDLARE I NÄSSJÖ!

Audi A6

2,4 Avant Kombi, 17 422 mil, 2002, 56.000

Honda Accord 2,2

Ford Mondeo

i-CDTi Sedan, 8 777 mil, 2006, 117.000

Mercedes-Benz CLK Renault Laguna

kr

kr

320 elegance/cab, 12 584 mil, 2003, 179.000

III coupe 2.0 T(204 hk), 2 480 mil, 2011, 182.000

Endast svensksålda bilar!

Audi A4 1,8 T

avant quattro Kombi, 13 658 mil, 92.000

kr

kr

Volvo V70

2,4 LE 170 hk Kombi, 7 479 mil, 2007,

Volvo V70

II 2,4 D (175 hk) Kombi, 7 805 mil, 2010, 214.000

BMW 525

kr

2,5 v6 ghia Kombi, 25 246 mil, 2003, 29.000

kr

119.000 kr

kr

i touring open editon Kombi, 10 058 mil, 2003, 91.000

kr

Cadillac SRX 3,6 v6

Porsche 911 /996

9 646 mil, 2007,

139.000 kr

carrera 3,4 l -00, 15.965 mil,

226.000 kr

www.adolfssonbil.se DIN BEGAGNATHANDLARE I NÄSSJÖ! Öppettider: Endast Vardagar 9.00-17.00, lörd. 10.00-14.00 svensksålda bilar!

Massor av bilerbjudanden på www.adolfssonbil.se www.adolfssonbil.se

GLAD SOMMAR! Köp nya Kia cee’d 5d eller Kia cee’d sw premium så bjuder vi på bränsle från OKQ8 till ett värde av 8.000 kr. Dessutom får alla barn som provåker ett kul kortspel till bilresan. Läs mer på kia.se.

MILJÖBIL = FRI VÄGSKATT I FEM ÅR*

MILJÖBIL = FRI VÄGSKATT I FEM ÅR*

128 HK DIESEL PRIS FRÅN 184.900 KR

FINNS SOM DIESEL OCH BENSIN

NYA!

PRIS FRÅN 164.900 KR

FULLADDAD MED EXTRAUTRUSTNING TILL ETT VÄRDE AV 25.900 KR

Småländska Bil

Östra Nygatan 21 574 34 Vetlanda Telefon: 0383-763760

AUGUSTIÖPPET: MÅND-FRED 9-18

www.smalandskabil.se

sv

w


34

Vision Höglandet nr 6 -september 2012

................................... vision höglandet motor

Brutal, Rolig & Znygg vision motor testar höglandet

(N i c e – F r a n k r i k e)

Korta överhäng, låg tyngdpunkt, bakhjulsdrift och en boxerfyra på 200 hästar. Tja, det är Subarus recept på en lyckad sportbilsanrättning. Så lyckad att någon direkt ödmjukhet inte märks av under presentationen, utan det är snarare med en stor portion kaxighet som japanerna jämför nya Subaru BRZ med en annan sportbil med boxermotor, nämligen Porsche Cayman. Det är inte att svära i kyrkan – utan snarare att be prästen att dra till ett varmare ställe mitt under högmässan. Det vi ska lägga racinghandskarna på idag är ett unikt samarbete där Subaru fixat bottenplatta och naturligtvis boxermotorn medan Toyota arbetat med interiören samt formgivningen. Resultatet heter Subaru BRZ och Toyota GT 86, men oavsett kylaremblem är det Subaru som ansvarar för tillverkningen av båda lättviktarna á 1 300 kilo.

Tuff och busig

Visst är det här den snyggaste Subarun någonsin? Men det är å andra sidan inte så svårt att slå då i princip alla företagets bilar kört rakt förbi designavdelningen, medan uppehållet hos teknikexperterna har varat betydligt längre. Om BRZ är vacker? Nej, det kan vi inte skriva under på. Men tuff och

busig då? Jajamänsan, fattas bara. Inredningen är snygg med en kramgo sportratt, startknapp och tre mätartavlor varav varvräknaren huserar i mitten. Bredvid arbetar en analog hastighetsmätare men eftersom det krävs förstorningsglas för att tyda siffrorna så visas även farten digitalt. Pedalerna i aluminium förhöjer sportbilsstuket och sedan tackar vi för en gammal hederlig handbromsspak. De främre skinnstolarna håller inälvorna på plats och baksätet får anses som ett nödsäte där två resenärer kan klämma sig in.

Potent sportcoupé

Motorn är en nyutvecklad boxersnurra med fyra cylindrar som lämnar 200 hästar och 205 newton. Maskinen gör noll till hundra på 7,6

sekunder, toppar strax under 230 och man växlar med hjälp av en sexväxlad manuell låda, men en automat med lika många steg finns för 15 000 kr. Vi gillar den handjagade lådan bäst eftersom man kan dra på växlarna och låta motorn sjunga upp sig på sjutusen varv. En lampa tänds när det är dags att skicka i nästa växel och sedan fortsätter festen av bara farten. Viktfördelningen är idealiska 53/47 och dessutom ser en diffbroms till att vagnen inte tappar greppet. Väghållningen är ypperlig och

trots hjälpsystemen så kan man ganska enkelt få bakvagnen att släppa - om än bara för en stund. Efter att ha nött däck några dagar efter den franska Rivieran så kan vi säga en sak: Subaru BRZ är en helt enastående åkattraktion. ”Biljettpriset” är 309 900 kr och då ingår fri entré till nöjesfältet tills du blir åksjuk.

Av Johannes Gardelöf

Tekniska data för Subaru BRZ Motor: 4-cyl bensin-boxer med dubbla överliggande kamaxlar och fyra ventiler per cylinder. Max effekt: 200 hk vid 7 000 varv/minut. Max vridmoment: 205 Nm mellan 6 400-6 600 varv/minut. Kraftöverföring: Motorn fram, bakhjulsdrift. 6-växlad manuell. Fjädring: Skruvfjädring och krängningshämmare runt om. Fram: MacPherson-fjäderben. Bak: multilänkaxel. Styrning: Kuggstång med elservo. Vändcirkel 10,8 meter. Bromsar: Ventilerade skivbromsar fram och bak. ABS. ESP. Mått/vikt: (cm/kg) Axelavstånd 257, längd 424, bredd 178, höjd 129. Tjänstevikt 1 316. Bränsletank 50 liter. Prestanda: Toppfart 226 km/h. Acceleration 0-100 km/h 7,6 sek. Förbrukning/miljö: 6,4 liter per 100 km under blandad körning. CO2: 181 g/km. Pris: 309 900 kr.

Plus för...

+ Utmärkta köregenskaper + Underbar motorkaraktär + Fräck design

Minus för...

- Störande däckbuller i kupén


röl b t n a m a i D – Be-Ge firar 60 år medmed W tillsammans med VW tillsammans VWVW tillsammans

................................... tillsammans med VW vision

Vision Höglandet nr 6 - september 2012 35

höglandet motor

r Be-Ge ärstolta stolta återförsäljare Be-Ge är återförsäljare Be-Ge ärfö stolta återförsäljare Be-Ge är stolta återförsäljare ŠKODA Driver’s Edition av VW sedan 1951 av VW sedan 1951 av VW sedan 1951 – våra mest välutrustade modeller!

av VW sedan ŠKODA Octavia1951

Kom och fira med oss. Passa på på ochoch köpköp Kom och fira med oss. Passa Kom och fira med oss. Passa på och köp Be-Ge’s diamantbil Golf. Vipåbjuder på på dieselDriver’s Edition Be-Ge’s diamantbil Golf. Vidieselbjuder dieselBe-Ge’s Golf. Vi bjuder om och fira med oss.diamantbil Passa på och köp motorn och herr Borg bjuder på skatten! MILJÖKLASSAD motorn ochbjuder herr Borg bjuderVÅR påMEST skatten! motorn och herr Borg på skatten! e-Ge’s diamantbil Vi bjuder på dieselSKATTEFRIGolf. 5 ÅR "Här kommer skatteåter"Här kommer skatteåter- FULLMATADE "HärBorg kommer skatteåterotorn och herr bjuder på skatten! MODELL! bäringen Halleluja" bäringen Halleluja" bäringen Halleluja" Här kommer skatteåteräringen Halleluja"

SPARA 46.600:-

ŠKODA Superb

ŠKODA Superb fr. 274.900 kr

Driver’s Edition

Superb Driver’s Edition 140 TDI DSG Förmånsvärde 1.750 kr

Ord. pris 321.500 kr

Leasing 1.770 kr/mån

Billån 1.890 kr/mån VÅR MEST

Metallic Bi-Xenon Bluetooth

FULLMATADE 17” alufälgar MODELL! Parkeringssensor bak m.m.

Eluppvärmt baksäte Avtagbar dragkrok Elstyrd baklucka

SPARA 24.400:-

ŠKODA Octavia fr. 199.900 kr Octavia Driver’s Edition 105 TDI Miljöbil

Ord. pris 224.300 kr

VBanEdyRg2,KNäsSjöTAwD.b:ilk0o3m8pas-en1.85BI2LFRSÄÖLJNPIGE03T8:-17M94ånV-ERfrKeSTA7D-:1038 52 ÖPET:Mån-fre71 Förmånsvärde 1.433 kr Driver’s LeasingEdition 1.290 kr/månfr. 199.900:Billån 1.375 kr/mån ŠKODA Octavia

ŠKODA Superb Driver’s Edition fr. 274.900:-

Octavia Edition 39.500:Superb Driver’s Edition värde 46.600:BoleroDriver’s touchscreen m. värdeTakrails Parkeringssensor bak inbyggd CD-växlare Bluetooth handsfree 16” alufälgar inkl. Bolero touchscreen m. inbyggd CD-växlare • Sportavgasrör • Bakluckespoiler inkl. Metallic • Bi-Xenon • Navigation Amundsen+ • Bluetooth • Eluppvärmt Sportavgasrör Coming/Leaving Eluppvärmt baksäte Takrails • Sunset tonade rutor • Bluetooth handsfree • Coming/Leaving Home baksäte • Avtagbar dragkrok • Elstyrd baklucka • 3-ekrad multifunktionsratt Home Lights Xenon m.m. Lights • Parksensor bak •Öppettider: 16” alufälgar ”Draconis” • Eluppvärmt baksäte www.be-ge.nu • m.m. 17” Aluhjul Trifid • Parkeringssensor bak • Aut. avbländande backspegel • m.m.

www.be-ge.nu www.be-ge.nu Öppettider: Patrik Lööf www.be-ge.nu Öppettider: Mån-fre 9-18 www.be-ge.nu Öppettider: 0383-46 73 23>> Billån 1.385:-/mån Leasing 1.290:-/mån Förmånsvärde 1.433:Billån 1.900:-/mån Leasing 1.780:-/mån Förmånsvärde 1.750:<< Plats för avsändare >> << Plats för avsändare >> << Plats för avsändare << Plats för avsändare >> << Plats för avsändare >> GAGNAT - BEGAGNAT - BEGAGNAT - BEGAGNAT Patrik Lööf Mån-fre 9-18 Patrik Lööf Lör 10-13 100 kr / mån Mån-fre 9-18 Karlsson 0383-46 73 23 Michael Patrik Lööf Verkstadsg 2, Vetlanda, 0383-46 73 00 Mån-freBränsleförbrukning 9-18 Bränsleförbrukning 0383-46 73 23 *Teckna förmånligt serviceavtal gällande 36 månader blandad körning Octavia från l/100 km CO 119 g/km, blandad körning Octavia från 4,5 l/100 km CO från 1194,5 g/km, Superb frånfrån 6,0 l/100 km CO från 158 g/km. Bilarna på bilden kan vara extrautrustade. eller max 6000 mil. Beloppet betalas som engångsbelopp 3600 kr i samband med bilköpet. 0383-46 73 17 0383-46 73 23 Lör 10-13 Superb från 6,0kontant l/100 km g/km. Bilarna på bilden kanrestvärde, vara extrautPeugeot 406 1,8st kombi Kombi -från 02158 SKODA Finansiering 36 mån, 35% 30%CO särskild leasingavgift, 49% restskud 50% rörlig ränta baserad på STIBOR 90 (eff.rta 5,50%-5,61%). Leasing exkl moms. Förmånsvärde netto per mån vid 50% marginalskatt. Lör 10-13 Michael Karlsson Verkstadsg 2, Vetlanda, 0383-46 73 00 2, 0383-46 rustade. förmånligt serviceavtal gällande 36 månader eller max 6000 mil. rt Lör Silver, 7.400(Stängt mil, ABS, AC,**Teckna Airbag, C-lås, Drag, 10-13 Michael Karlsson lördagar juni-aug) VERKSTADSGATAN VETLANDA Verkstadsg 2, Vetlanda, 73 00 Michael Karlsson Plats för avsändare Beloppet betalas som engångsbelopp 3600 kr i samband med bilköpet. SKODA 0383-46 73 17 *

2

2

2

2

0 kr

0 kr

0 kr f,

0 kr

0 kr

gare,

kr

0 kr

ok,

0 kr

0 kr

Verkstadsg 0383-46 73 172, Vetlanda, 0383-46 73 00

Elhissar, LM-fälgar, Motorvärmare, Servo, Finansiering 36 mån, 35% kontant 30%84.500 särskild leasingavgift, 49% restskud 50% 73 17 Svensksåld, cd-växlare...................................................... kr0383-46

restvärde, rörlig ränta baserad på STIBOR 90 (eff.rta 5,59%-5,71%). Leasing exkl Renault Kangoo 1,4 Transportbil - 02 moms. Förmånsvärde netto per mån vid 50% marginalskatt. 100 kr/mån*

Vit, 5.300 mil, Fjärrstyrt c-lås, Motorvärmare, Stereo, Svensksåld, AC, Verkstadsinredning............59.000 kr + MOMS

BEGAGNAT I NÄSSJÖ - BEGAGNAT I NÄSSJÖ - BEGAGNAT I NÄSSJÖ

Saab 9-5 2,0T Sedan - 99

NYA HONDA CIVIC

Audi A2 1,4 -01 ........................................................44.900 kr Honda Civic 1,8 sport -07 ....................................99.900 kr - BEGAGNAT - BEGAGNAT - BEGAGNAT - BEGAGNAT - BEGAGNAT kr - BEGAGNAT - BEGAGNAT - BEGAGNAT BMW 330 ci coupé -03 .......................................119.500 Honda CR-V 2,0 -07 .............................................149.900 kr Skoda Octavia 1,6i Sedan - 01 Chrysler PT Cruiser 2,4T GT -07 .......................124.000 kr Renault Clio lll 1,2 -07............................................72.800 kr Silver met, 11.200 mil, AC, CD-stereo, Dragkrok, Fjärrstyrt c-lås, Honda CR-VCitroën SUV - 05 406 Stream 1,8st kombi - 02 Audi A3 1.6 5DkrHalvkombi -01 C4 Picasso 1,6hdi -10 ..........................179.900Peugeot kr Honda 2,0 -01Kombi ...........................................59.900 kr Motorvärmare....................................................................... 71.700 Silver met, 6.700 mil, 4WD, AC, CD-stereo, Dragkrok, Fjärrstyrt Silver, 7.400 mil, ABS, AC, Airbag, C-lås, Drag, Mörkgrön met 15.400 mil, ACC, Airbag, Antisladdsystem, C-lås, Suzuki Baleno 1,6 Kombi - 02 Ford Focus 1,8 -08 ..................................................93.900 kr 6 2,3 Sport -04............................................74.900 kr c-lås, LM-fälgar, Motorvärmare.....................................179.900 kr Elhissar, Mazda LM-fälgar, Motorvärmare, Servo, CD-stereo, Elhissar fram och bak, Elspeglar.................83.000 kr Grönmet, 8.500 mil, ABS, AC, Airbag, C-lås, CD, Dragkrok, nybilsränta Honda CR-VHonda cd-växlare...................................................... 84.500 kr kr 2,0--09. kr 2.0 ESAccord Aut SUV 03 ...................................... 164.900Svensksåld, Mercedes-Benz CLK 200 -04 ............................149.000 Audi A4 1,8T Qattro Kombi - 00 Elhissar fram och bak, Elspeglar, Spoiler bak..............73.800 kr Kangoo 1,4 Transportbil 02 Silver 9.100 mil, Automat, 4WD, ABS, AC, Airbag, CD-stereo, Röd, 8.000 mil, ABS, ACC/Klimatanläggning, Airbag, C-lås, Honda Accord 2,0 elegance -09......................179.900Renault kr Volkswagen Passat 1,8 TSI -10-.........................179.900 kr Toyota RAV4 SUV - 01 Dragkrok, Elspeglar, Extraljusbåge, m........................154.900 kr Vit, 5.300 mil, Fjärrstyrt c-lås, Motorvärmare, Stereo, CD-stereo, Drag, Elhissar, Elspeglar, LM, Rails...........109.900 kr Citroën C5 ll 3,0 aut -05 ........................................69.000 kr Volvo S40 T4 -01 ......................................................34.900 Silver met, 10.800 mil, AC, CD-stereo, Dragkrok, Svensksåld, AC, Verkstadsinredning............ 59.000 kr + MOMS kr Honda CR-V 2.0 Elegance SUV - 07 Audi A4 2.4 Avant Kombi - 03 Grönmet, 9.600 mil, ABS, ACC, Airbag, C-lås, CD-stereo, Elhissar BEGAGNAT fram och bak, Elspeglar, Farthållare, LM-fälgar........... 98.500-krBEGAGNAT

ALLTID RÄTT PRIS! Bas2,95%

Fjärrstyrt c-lås, LM-fälgar................................................ kr bromsar, ACC, Airbag, Antisladd, CD, Svart 139.000 14.100 mil, ABS Volvo S80 2,4 business Sedan -02 Elhissar, Elspeglar, LM, Stolvärme fram mm.............137.800 kr

Royal blue pearl, 0 mil.....................................................253.800 kr

Champagne 19.300 mil, ACC/Klimatanläggning, Drag, BMW 320Elhissar Touring Kombi - 02 Svart,104.800 5.100 mil, ABS, fram och bak, Farthållare, Fjärrstyrt c-lås................. kr ACC, Airbag, CD, Elhissar fram och bak, En

ägare, Farthållare, Fjärrstyrt c-lås, LM.........................159.700 kr

VEM ÄR DU IDAG?Citroën C3 1,6 isx Sedan - 03 COMFORT

16-tums aluminiumfälgar Klimatanläggning CD-stereo med radio och mp3kompatibilitet/USB-anslutning Stabiliseringssystem (VSA) Intelligent multidisplay (i-MID) Strålkastare med automatisk avbländning Magic Seats

SPORT (utöver Comfort)

17-tums aluminiumfälgar Backkamera Farthållare med hastighetsbegränsare Stöldskyddslarm Vindrutetorkare med regnsensor Klimatanläggning med två zoner Läderklädd multifunktionsratt Dimljus fram

Volvo V701.939 2,0 F kr/mån* Summum Kombi -08

Blåmet, 6.700 EXECUTIVE (utöver Sport)

mil, ACC, Avtagbar dragkrok, Farthållare, Fjärrstyrt c-lås, LM-fälgar,För Skinnklädsel.........................98.800får kr du

Läderklädsel Panorama-glastak Mörktonade rutor Bi-HID-strålkastare (xenonljus) Automatiskt helljussystem (HSS) 2012-07-04 12:51:41 Handsfreetelefon (HFT) 2012-07-04 12:51:41 Parkeringssensorer fram och bak Ljudsystem Premium - mp3kompatibel med subwoofer Nyckellös upplåsning dörr och start

Saab 9-5 2,0T Sedan - 99 Grönmet, 9.600 mil, ABS, ACC, Airbag, C-lås, CD-stereo, Elhissar Honda CR-V 2.0 Elegance Aut SUV - 07 BEGAGNAT I VETLANDA BEGAGNAT I VETLANDA - BEGAGNAT I VETLANDA fram och bak, Elspeglar, Farthållare, LM-fälgar........... 98.500 kr Green tea metallic, 425 mil, Automat, 4WD, ABS, ACC, Airbag f, Antisladdsystem,Audi Antispinn, C-lås, CD........................ 259.900 kr Skoda Octavia Elantra 1,6i Sedan - 01 A4 1,8t aut -05 ...............................................99.000 kr Hyundai 2.0 GLS -01................................39.900 kr Honda Civic 1,6 Halvkombi - 01 Silver met, 11.200 mil, AC, CD-stereo, Dragkrok, Fjärrstyrt c-lås, Elegance Sedan -12........253.800 kr Opel Astra 1.6 Enjoy Combi -05......................... 59.900 Silvermet 13.800Honda mil, AC,Accord CD, Drag,2.0 Fjärrst. c-lås........ 78.300 kr Motorvärmare....................................................................... 71.700 kr kr Honda Accord kr Renault Honda Jazz Halvkombi - 052,0 Executive -09 . ..................185.900 Suzuki BalenoLaguna 1,6 Kombi - 02 -03 ..........................54.900 kr 2.0 Combi

service 1.3

Peugeot 207 CC Cab -07

Silvermossmetalic, 5.100Civic mil, Airbag, CD, Elhissar En ägare, Grönmet, 8.500 mil, ABS, AC, Airbag, C-lås, CD, Dragkrok, Honda 1.8 Comfort -06 fram, ..............................98.900 kr

Toyota Avensis 1,8 Business -09 .....................145.900 kr Civic1.4 Comfort. Fjärrstyrt c-lås, Svensksåld, ACC...................................107.800 kr Elhissar fram och bak, Elspeglar, Spoiler bak..............73.800 kr Våra öppettider Citroën Jumper 2,5tdi Transportbil - 00 Honda Civic 1,8- sport -09 .................................139.900 kr Volkswagen Honda Jazz 1,4 Halvkombi 06 Toyota RAV4 SUV -Passat 01 1.8TSI Variant -10 .........169.000 kr Vit, 14.900 mil, Diesel, ABS, Dragkrok, Elhissar fram, Elspeglar, Lägg till 269 kr/mån för att uppgradera 0 kr ABS bromsar, ACC/Klimatanläggning, Airbag, Antispinn, Silver 10.800 AC, CD-stereo, Måndag - Fredag Svensksåld, Verkstadsinredning................... Honda Jazz 1.4 Trend -12 ..................................144.900 kr met, 69.000 till Civic1.8 Sport MT. kr + MOMS Volvo S60mil, 170hkr AUT -08Dragkrok, ................................149.900 kr CD-stereo, Elhissar fram och bak, Elspeglar............. 132.000 kr Fjärrstyrt c-lås, LM-fälgar................................................ 139.000 kr Ford Focus 2.0 HGV Kombi - 99 10.00-18.00 Honda Ridgeline Transportbil Flak 06 Volvo S80 2,4 business Sedan -02 Ljusgrön 11.607 mil, AC, Airbag förare, C-lås, CD-stereo, Elhissar PRIS FRÅN 171.900 KR Lördag Ljusblåmet, 2.300 mil, Automat, 4WD, ABS bromsar, Dragkrok, Motor: 1.4 i-VTEC, 100 hk / 1.8 i-VTEC, 142 hk / 2.2 i-DTEC, 150 hk. Bränsleförbrukning: 4,2–6,4 l/100 km. Miljöklass: Euro 5. Koldioxidvärde: kr Champagne 19.300 mil, ACC/Klimatanläggning, Drag, Elhissar fram, LM, Motorvärmare, Stolvärme fram....................61.500 kr 110-150 g/km. Nybilsgaranti: 3 år/10.000 mil. *Honda Finans: ränta 2,95 %%. 20 %% kontantinsats, 45 %% restvärde. Löptid 36 månader mån. Räntan kan komma att justeras beroende på Honda Finans upplåningskostnad. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Erbjudandet Fjärrstyrt c-lås, LM, Moms tillkommer........................299.000 kr fram och bak, Farthållare, Fjärrstyrt c-lås.................104.800 kr 10.00-13.00 gäller till den 31 juli. Ford Focus kombi -99 extrautrustad. Erbjudandet extrautrustad. Erbjudandet stvärde. Löptid 36 Hyundai Coupe 2,7 Sportkupé - 04 stvärde. Löptid 36 månader månader Avis Nässjö 0380-138 22 Avis Vetlanda 0383-105 75 Grön met, 13.200 mil, AC, C-lås, CD-stereo, Elhissar fram, ass: rag, ass:Euro Euro5. 5.Koldioxidvärde: Koldioxidvärde: Mörkblåmet 3.100 mil, ABS, ACC, Airbag, CD-stereo, Elhissar Motorvärmare....................................................................... 59.800 kr 0 kr Kjell Roger fram, Fjärrstyrt c-lås, LM-fälgar, Skinnklädsel..........165.200 kr Ford Mondeo Ambiente 2,0i Halvkombi - 00 till Civic1.8 Sport MT. Mazda 626 2,0 Halvkombi - 00 Svart, 7.400 mil, ABS, AC, Airbag förare, C-lås, CD-stereo, Drag, till Civic1.8 Sport MT. kr Lägg Våra öppettider Våra öppettider Koltorpsgatan Nässjö Elhissar fram, LM-fälgar, Spoiler bak..............................1, 72.800 kr Röd, 12.200 mil, ABS bromsar, AC, C-lås, CD-stereo, Elhissar fram Lägg till till 269 269 kr/mån kr/mån för för att att uppgradera uppgradera och bak, LM-fälgar, Motorvärmare................................. 76.500 kr Höglandets Honda Accord Sedan 00 Måndag - fredag Måndag - Fredag 0380-189 00 0 kr Civic1.4 Civic1.4 Comfort. Comfort. Grön met 7.800 mil, AC, CD, Elhissar, Fjärrst. c-lås......85.800 kr Mercedes-Benz E 240 AvantgardeBilservice Kombi För 10.00-18.00 För 1.939 kr/mån* får får du du 10.00-18.00 Svart, 18.300 mil, Automat, ABS, ACC, Airbag, C-lås, CD, Drag, Honda Accord 1,8 Sedan - 00 Verkstadsgatan 3, Vetlanda n Lördag Elhissar, Elspeglar, Farthållare, LM, Servo.................. 110.000 kr lördagar H O N D A P Å H Ö G L A N D E TSilver met. 8.900 mil, AC, C-lås, CD-stereo...................82.800 kr Tel 0380-198 00 kr 10.00-13.00 Mercedes-Benz ML 430 Kombi -01 Honda Accord 2,4 Kombi - Tel 06 0383-24 69 00 10.00-13.00

am

kr

Svartmet, 8.400 mil

BILUTHYRNING

98.000

VW Passat 2,0 FSi Sedan -06

1

rt

Silversandmet, 7.300 mil

163.000:-

30 augusti

2012-07-04 12:51:41

Gäller bilar 5 år och äldre

Kabe Safir GLE Ks Husvagn, 1-axl -08

PSST! Vi har alltid prisgaranti 109.000 :279.000:- FYND! på originalservice! ALLTID RÄTT PRIS! PÅ!PÅ! BasALLTIDRÄTT RÄTT PRIS! PASS PAASSA 2,95% RÄTT PRIS! ALLTID ALLTID SAPPÅÅ! ! ALLTID RÄTT PRIS! PASSSA BasPA BasBasHyr biltransporttrailer hosservice oss! ser 4-hjulsBasvice : 0 Boka tid på 5 8 service service instaä llning 1.395:service 163.000:98.000 1.395:ORD PRIS 1.895:Silvermet, 15.100 mil Koltorpsgatan 1 Nässjö • 0380 -189 00

Svartmet, 2.480 mil, Automat, ABS, Drag, Elhissar, Eltaklucka, En ägare, Farthållare, Fjärrstyrt c-lås, Färddator, LM-fälgar, Rails, Sidoairbag, Spoiler bak, Svensksåld, ACC..................229.800 kr

Vit/röd,

Silvermet 12.400 mil, Automat, 4WD, ABS, AC, Airbag, CD, Drag, Elspeglar, Farthållare, LM, Skinnklädsel.....................196.500 kr

Nissan Almera Halvkombi - 00 Se mer bilar på mil, www.erbil.se Mörk röd, 14.800 AC, CD-stereo, Dragkrok..........74.800 kr

www.erbil.se Honda Accord 2,4 aut Sedan - 06

Silvermet, 650 mil, Automat, ACC, Antisladdsystem, CD-stereo, Elhissar, Elspeglar, Elstol förare, Farthållare, Fjärrstyrt c-lås, Färddator, LM-fälgar, Svensksåld ................................244.000 kr

Volvo V70 2,0 F Summum Kombi -08 Mercedes-Benz GLK 200 CDi

Silversandmet, -12, 270 mil 7.300 mil

163.000:299.000 kr

VW Passat 2,0 FSi Sedan -06

Honda Accord 2.0 Sport Sedan -07

Milano red, 0 mil, ACC, Airbag, Antisladdsystem, Antispinn, CD, VolvoElhissar V70fram 2,0 ochF bak, Elspeglar, Farthållare, Fjärrstyrt c-lås, Summum -08 Färddator, Kombi LM-fälgar mm............................................... 224.900 kr

Volvo V70 2,0 F

Volvo Diesel V70 2,0Kombi F - 07 Silversandmet, mil Sport Honda Tourer Peugeot 207Accord CC7.300

Summum Volvo V70 FF 249.500 Volvo V702,0 2,0Kombi Summum Kombi -08-08 163.000:met, 590 mil....................................... CabAlabaster -07 BMWsilver Silversandmet, mil Audi A4 2,0 TDi Quattro 170 120 iA 5d Halvkombi Summum Kombi Silversandmet, 7.3007.300 mil-08 Summum Kombi -08 Svartmet, 8.400 mil VW Passat 2,0 FSi HK Kombi -11, 5.700 mil -08, 3.200 mil

98.000 Kabe Safir GLE Ks 109.000 :Husvagn, 1-axl -08

-06 245.000Sedan kr 185.000 kr Silvermet, 15.100 mil

Silvermet, 15.100 mil

Vit/röd,

109.000 :-

279.000:- FYND!

eugeot 207 CC ab -07 Chevrolet Corvette C4 Sportkupé -92, 8.000 mil

105.000 kr

Bandyg 2, Nässjö

163.000:Silversandmet, 7.300 Silversandmet, 7.300mil mil -09, 6.800 mil15.100 mil Silvermet,

Martin

Jan-Åke Roger

Silver, 11.275 mil, Dragkrok, Elhissar, Motorv..............75.000 kr

Opel Astra 1,6 aut Halvkombi - 06

Gråmet 736 mil, Automat, ABS, AC, CD, Drag, Elhissar fram, En ägare, Fjärrst. c-lås, Färddator, LM...............................143.800 kr

! SS5AdrPÅHalvkombi Peugeot 207 PACC Peugeot 307 xs2,0 - 02

Cab -07 Bronz met 7.300 mil, Peugeot 207Automat, CC AC, CD, Elhissar fram, Fjärrstyrt

Peugeot 207 CC Svartmet, 8.400 mil c-lås, LM-fälgar, Motorvärmare....................................... 92.900 kr Cab-07 -07 207 CC Peugeot Cab 98.000 Svartmet, 8.400mil mil Cab -078.400 Kabe Svartmet, Safir GLE Ks

Tvätta bilen til Nässjös bästa priser!

98.000 Svartmet, 8.400 mil-08 Husvagn, 1-axl Gäller bilar 5 Vit/röd, år och 98.000 äldre VW Passat 2,0 FSi Kabe Safir GLEPRIS Ks 1.895:163.000:163.000:ORD VWSedan Passat-062,0 FSi Kabe Safir 1-axl GLE Ks FYND! Husvagn, -08 Mercedes-Benz 200 ML 350 Husvagn, Opel Corsa Enjoy VW Passat Kabe Safir1,2 GLE VW Passat 2,0C FSi FSiCDi Mercedes-Benz279.000:Ks Volvo V70 2,5FT Momentum Sedan -06 2,0 1-axl -08 Vit/röd,

i detta prisAut ingår MAX litermil Kombi -10,5 4.500

9.400 milprisgaranti -10, 4.200 mil PSST! Vi SUV har-06,alltid Sedan -06 Husvagn, 1-axl Sedan -06 -08 motoroljakroch Silvermet, 15.100 Vit/röd, helsyntetisK 209.000 krmil Hyr biltransporttrailer hos 209.000 kr 104.000 kr 109.000 :279.000:FYND! 198.000 OLJEfilter Silvermet, 15.100 mil Silvermet, 15.100 mil Vit/röd, 109.000 :-på 279.000:FYND! originalservice!

ORD PRIS

i detta pris helsynteti OLJEfilter PASSA

1.3 1.395:0380-185 25 A PÅ!

Koltorpsgatan 1 Nässjö • 0380 -189 00 Gällerwww.erbil.se bilar 5 år och äldre

S S A P 650:-

Gäller 5 5årår och äldre Gällerbilar bilar och äldre alltid prisgaranti PSST! Vi har PRIS 1.895:Gäller bilar år och äldre ORD med senaste tekniken Gäller bilar 55 år och äldre endast fram

ORDPRIS PRIS1.895:1.895:ORD PSST! Vi har på alltidoriginalservice! prisgaranti i detta pris ingår MAX 5 liter

ORD PR

i detta helsynt OLJEfilt

i detta pris ingår MAX helsyntetisK motorolja och5 liter

PSST! Vi har alltid prisgarantiOLJEfilter motorolja och i helsyntetisK MAX idetta dettapris prisingår ingår MAX55liter liter oss! PSST! alltid tid på PSST! Vi Vi har harBoka alltid prisgaranti prisgaranti på OLJEfilter helsyntetisK helsyntetisKmotorolja motoroljaoch och påoriginalservice! originalservice! 0380-185 25 OLJEfilter OLJEfilter Tvätta bilen till Nässjös bästa priser! 279.000:FYND! på på originalservice! originalservice! Hyr biltransporttrailer hos oss!

109.000 :-:109.000 Hyr biltransporttrailer hos oss! Boka tid på Boka tid på Hyr biltransporttrailer hos oss! www.bilkompassen.se BILFÖRSÄLJNING: 84 Boka tid0380-179 på hos oss! Hyr biltransporttrailer 25 0380-185 25 Tvätta bilen till Nässjös bästa priser! 0380-185 Tvätta bilen till Nässjös 125.000 kr bästa priser! Boka Boka tid tid på på 0380-185 25

Bandyg 2, Nässjö www.bilkompassen.se BILFÖRSÄLJNING: 0380-179 84 VERKSTAD: 0380-185 25 ÖPPE

Ford Connect 1,8 TDCi Chrysler Grand Voyager Webasto -11, 1.900 mil LX -08, 9.300 mil Bandyg 2, Nässjö

139.000 kr

kr

Kjell

Nissan Almera Tino Sedan - 01

ÄTT PRIS! Basnybilsränta

PASSA PÅ

www.bilkompassen.se BILFÖRSÄLJNING: 0380-179 84 Bandyg 2, Nässjö

VERKSTAD: 0380-185 25

Tvätta bilen till Nässjös bästa priser! 0380-185 0380-185 25 25 NässjösMån-fre bästa priser! Tvätta bilen VERKSTAD: 0380-185 25 till ÖPPET: 7-17 0380-179 www.bilkompassen.se BILFÖRSÄLJNING: 84 VERKSTAD: 0380-185 25

ÖPPET: Mån-fre 7-17

Bandyg 2, Nässjö www.bilkompassen.se BILFÖRSÄLJNING: 0380-179 84 VERKSTAD: 0380-185 25 ÖPPET: Mån-fre 7-17 Bandyg 2, 2,Nässjö Nässjö www.bilkompassen.se www.bilkompassen.se BILFÖRSÄLJNING: Bandyg BILFÖRSÄLJNING: 0380-179 0380-179 84 84 VERKSTAD: VERKSTAD:0380-185 0380-18525 25 ÖPPET: ÖPPET:Mån-fre Mån-fre7-17 7-17

ÖP


36

Vision Höglandet nr 6 -september 2012

................................... vision höglandet motor

Barnsligt kul på tre hjul

vision motor testar höglandet

(M al v e r n L i n k – E n g l a n d)

Många hävdar bestämt att det var bättre förr och Morgan 3 Wheeler är ett ypperligt exempel på att så också är fallet. Designen är klassisk men ändå tidlös och bilen väcker utan tvekan liv i glansdagarna från början av 1900-talet. Trehjulingen är nästintill en kopia av engelsmännens första bil, men har begåvats med den senaste tekniken. Nu återstår det bara att se om nya Morgan 3 Wheeler lever upp till originalet. Entusiasterna hävdar bestämt att i en äkta Morgan ska ägaren kunna glida fram, röka en cigarr och sedan kunna sträcka ut handen för att nå ner till asfalten och fimpa cigarren i farten. Något som stämmer överens med nya 3 Wheeler.

Flygande faran

Morgan har verkligen lyckats med att plocka fram en gammeldags charm och sportvagnen påminner lite om ett stridsflygplan, men det återkommer vi till. Även om bilen är splitter ny tror många att det är en gammal veterankärra och det är fullt förståeligt. Här finns inga tjusiga finesser som inbyggd GPS och antisladdsystem utan här är det ”back to the old times” som gäller, så det är bara att plocka fram lädermössa och racinghandskar. Möjligheterna är många och du kan sätta din egen prägel på trehjulingen. Förutom en rad olika kulörer finns även racingdekaler samt olika flygplansteman - bland annat symboler från det engelska flygvapnet. Under huven arbetar en 115 hästkrafter stark motor från Harley Davidsson, vilket resulterar i att 0-100 fixas på 4,5 sekunder samtidigt som det roliga tar slut först när hastighetsmätaren når 185 km/h. Priset hamnar runt 350 000, vilket motsvarar ett kilopris på 700 kr för en Morgan 3 Wheeler! Av Johannes Gardelöf

Din MC5 ÅRS Ihandlare på GARANT Suzuki ATV Fyrhjulingar Suzuki ATV från 55.000:Höglandet garanti Vinsch följer med som standard med 5 års plus moms från

63.920:plus moms

Följ oss på

Missa inte vår

MC-MÄSSA Snöslungor

25-26 Beställfebruari nu för säker leverans i slutet av oktober lör Prisex:10-16 Modell 7LX 7.900:sön 10-15 Modell 9 LX 10.500:-

Modell 13PLX 12.900:se mer på vår hemsida

Industrigatan 19 574 38 Vetlanda 0383-109 10


................................... vision

Vision Höglandet nr 6 - september 2012 37

höglandet motor

SVERIGES NYA TJÄNSTEBILAR! PREMIÄR FÖR TVÅ NYA MILJÖBILAR MED BIOGAS Permanent 4-hjulsdrift Sveriges mest nöjda bilägare**** 26 g/km CO2-utsläpp med Biogas*** Automatlåda och 167 hk

 Euro NCAP Fullutrustad

40 %

reducerat förmånsvärde*

Förmånsvärde fr.

1.160:-/mån Leasing exkl. moms fr.

2.195:-/mån

Mejensjögatan 4, 576 35 Sävsjö Tel 0382–130 85 Öppet: Vard 9–18, lörd 9–13

www.holstbil.se

Subaru Legacy 2.5i Boxer CNG fr. 337.900:-. Förmånsvärde netto vid 50% marginalskatt. Leasingavgiften per månad exkl. moms och exempel på finansiering via Subaru Finans i 36 mån. Första förhöjd hyra 30%, restvärde 50% och ränta 5.95%. Miljöklass Euro 5. Bilarna på bilden är extrautrustade. *Maximalt 16.000 kr/år. **Eller vid 1.500, 3.000 och 4.500 mil. ***Körning på biogas ger 83% reduktion av CO2-utsläpp jämfört med körning på bensin. Detta ger 26 CO2 g/km i nettobidrag. ****Enligt AutoIndex 2011.

Volvo V50 1.6D DRIVe -10 14.300 mil, Gråmet 129.500 kr

Audi Q5 2,0TDI 170hk quattro -09 7.400 mil, Gråmet 249.500 kr

Porsche Cayman S 295hk -07 3.900 mil, Gul 349.500 kr

Chrysler Grand Voyager 2.8 -09 13.700 mil, Svartmet 187.500 kr

Volkswagen Golf 1.6 MultiFuel -11 3.400 mil, Reeexsilvermet 138.500 kr

Mitsubishi Lancer 1.8 143hk -11 2.200 mil, Rödmet 139.500 kr

Peugeot 307 SW 2,0 140hk -08 5.000 mil, Blå 79.300 kr

www.citroen.se

HYBRID & DIESEL BÖRJAN PÅ EN NY& TID DIESEL HYBRID

www.citroen.se

BÖRJAN PÅ EN NY TID

NYHET! CITROËN DS5 HYBRID4 Nya Citroën DS5 är en bil som innehåller många nyheter, både vad gäller design och teknologi. Men vi har sparat det bästa NYHET! CITROËN DS5 HYBRID4 till sist, för nu är det dags för den verkligt revolutionerande nyheten: Hybrid4. En kraftfull diesel kombinerad med en N yaoCtoitrrosëonmDtS enanbsil gsoem elm ill5saämr m r fyinrhnjeuhlsådllreifrt m ocåhng2a0n0yhhekt,ers,abmåtdideigvtadsogmällberrädnessleigfönrborcuhktneiknngoolocghi.kM olednioxviidhuatrslsäppaprasttdanetnbaräsptåa tlåilgl asi0 st,,3f8örl/nmuil äorchde9t9dgaCgO s f/ökr md.eV n ävlkeorkmlim gternevaottluptrioovnkeörarandneyanCyhiteroteënn:DHSy5brHidy4b.ridE4n, kprraisftffru3 ll 3d4ie.9se0l0kokrm. binerad med en elmotor som tillsammans ger fyrhjulsdrift och 200 hk, samtidigt som bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp stannar på C 90/0kmk.r.VÖ i 0nukrh. ar ett jubileumsälvkroigmambeinlaratit D prSo-vliknöjeran näyra DCSit4roëfrn 1D8S95.9H0y0b:r-ido4c,hpD risSf3r ,3d3ä4r.9v0 låigtraoë0n,3D 8Sl/5mfiinl oncshfr992g59C.O erbjudande: Just nu får du en Citroën DS3 från 1.999 kr/månad*. Citroën DS5 finns fr 259.900 kr. Övriga bilar i DS-linjen är DS4 fr 189.900:- och DS3, där vi nu har ett jubileumsBlandad körning Citroën DS5 från 3,8 - 7,3 l/100 km, CO -utsläpp från 99 - 169 g/km. Bilen på bilden är extrautrustad. DS-linjen fi nns ehorbs juutdvaalndda eC:itJruosëtnnåtuerffåörrsdäuljaeren. C *Fitinroaënn sieD rinSg3vfiraåCnit1 ro.ë9n9F9inkarn/sm . Aåvnbaed ta*ln.ing 36 mån, kontant 31%, 41% restskuld, rörlig ränta fr. 4,85% 2

2

2

balasnedraadd pkåörfn.ninrgänCtiat.roUëpnpD läSg5gnfirnågns3 av,g8if-t 7o,c3h al/v1ia0v0 gifkt m til,lkCoO mm B -uetsrl.äpp från 99 - 169 g/km. Bilen på bilden är extrautrustad. DS-linjen fi nns hos utvalda Citroënåterförsäljare. *Finansiering via Citroën Finans. Avbetalning 36 mån, kontant 31%, 41% restskuld, rörlig ränta fr. 4,85% baserad på f.n ränta. Uppläggningsavgift och aviavgift tillkommer. 2

Njudungs Bil Vetlanda

Lukas Andersson Mikael Andersson 0383-763750, 073-5030987 0383-763750, 070-2663750 Östra Nygatan, Vetlanda, Tel: 0383-76 37 50 - Öppet: Måndag - fredag 9-18, lördagar 10-14

SE VÅRA ERBJUDANDEN PÅ WWW.NJUDUNGSBIL.SE


................................... ..................... .....................

-september 2012 38 34 Vision Vision Höglandet Höglandet nrnr 6 -6 september 2011

38 36 Vision Höglandet nr 6 - september 2010

Från planta till hus! TIMMERHUS med laxknut  Komplett sågverk och tillverkning av timmerhus. Vi säljer även virke och ved.  llt inom modern skogsvård, såsom avverkning, röjning, plantering och gallring.

Kolla in vår nya hemsida www.anebytimber.com

Barkäng mellan Aneby – Hullaryd 0140-230 05 www.anebytimber.com


...................................

Vision Höglandet nr 6 - september 2012 39

Ställ upp för andra så blir du lycklig själv Vi lever i världens kanske mest individualistiska land. ”Jag måste tänka på mig, för alla andra tänker ju bara på sig. Folk som har problem får socialen, psykvården eller Frälsningsarmen ta hand om. Det är ju deras ansvar.” Visst tänker vi alla så ibland. Även om vi inte vill erkänna det. Men vi har också en vilja att ställa upp och bry oss om andra. Empati är en gudagåva som vi alla föds med. Vi skänker varje år allt mer pengar till olika hjälporganisationer. Stadsmissionen kan inte ta emot alla som vill ställa upp och hjälpa hemlösa. Företag låter nu sina anställda på betald arbetstid hjälpa invandrarbarn med läxorna.

Näringslivet hade för några år sedan en slogan

“Satsa på dig själv”. Visst måste vi satsa på att utveckla oss själva om vi ska lyckas i livet. Men vill du inte bara lyckas i livet utan också bli lycklig ska du satsa dig själv, din tid, din begåvning och dina pengar på att göra den här världen lite bättre. Du kan säga några uppmuntrande ord, hjälpa en vän att flytta, klippa gräset åt grannen som fått en hjärtinfarkt eller bli kontaktperson till en strulig tonåring. Då känner du en djup glädje och inre tillfredställelse.

Vi är skapade så fantastiskt att i vår hjärna finns ett

belöningscentra. Det aktiveras och ger oss en lyckokänsla när vi bryr oss och gör något för en annan människa. Vi känner faktiskt då en djupare och mer långvarig lycka än när vi köper något till oss själva. Vi är krävande och ställer höga krav på vad staten, landstinget, kommunen ska göra för oss. President Kennedy sa en gång ”Fråga inte vad ditt land kan göra för dig. Fråga vad du kan göra för ditt land”. Följer vi den principen så får vi inte bara en bättre värld att leva i. Vi mår också mycket bättre själva.

Bill Gates, en av världens rikaste män använder inte alla

sina miljarder dollar till ett liv i lyx och överföd. Han skänker nu en stor del av sin förmögenhet till olika projekt för att utrota malaria och aids i jordens fattigaste länder, Han säger han är lyckligare nu när han ger bort sina pengar än han var när han tjänade dem. Percy Barnevik är en av vårt lands genom tiderna främste företagsledare. Också han satsar nu all sin tid och sin förmögenhet på att ge fattiga kvinnor i Afrika och Asien mikrolån. Så kan de köpa en ko eller en symaskin och försörja sig själv och sina barn. När jag håller en föreläsning har jag ofta en bra förtjänst. Ibland tar jag också emot par som har kris i sitt äktenskap. När de frågar vad det kostar svarar jag att det kostar ingenting. Vill de kan de skänka pengar till någon hjälporganisation. Visst är det roligt att få pengar för en föreläsning, men jag känner faktiskt en djupare tillfredställelse när jag bjuder på några timmars gratis familjerådgivning.

Du som förälder vill ju att dina barn ska bli lyckliga.

Lär dem då att inte bara satsa på sig själv utan också att ställa upp och bry sig om andra. Uppmuntra dem inte bara när de lyckats bra i skolan eller när deras lag vunnit en match. Uppmuntra dem också när de bjuder på sitt lördagsgodis, tröstar lillebror eller ringer och pratar med farmor. Empati och godhet är som ett virus - det smittar. Det sprider sig som ringar på vattnet. Om du ställer upp för en människa är det stor chans att hon sedan ställer upp för andra. Därför kan en liten, till synes obetydlig handling som du gör betyda mer än du tror. Du bidrar till att den här världen blir lite lättare att leva i.

Alf B Svensson

är leg psykolog, författare och en av vårt lands mest efterfrågade föreläsare i frågor som handlar om barn, familj och äktenskap. Alf bor i Grimstorp. E-post: alf@visionhoglandet.se


Sitt vackert i Vetlanda Kenneth Bergenblads prisade vilstol Super Spider.

I höst gästar Kenneth Bergenblad och hans stolar Vetlanda museum. Kenneth är en av Sveriges främsta möbelskapare med många succeer i kappsäcken. Nu i höst visar han några av dyrgriparna på Vetlanda museum. Kenneth utbildade han sig till möbelsnickare på Gotland för att sedan fortsätta på Carl Malmstens Capellagården på Öland och landade så småningom som formgivare och inredningsarkitekt. Bergenblad har bland annat varit chefsarkitekt på DUX, ett familjeägt företag som tillverkar sängar, soffor och andra möbler. 1989 fick han internationell kännedom då han fick designpris för vad som kommit att bli hans mest berömda vilstol, Super Spider, på möbelmässan i Köln i Tyskland. Super Spider har blivigt kallad en modern klassiker. Nu arbetar han för bland annat Classic garden, Hästens, Bordbirger, Ekdahls och Källemo. Hans senaste projekt blev stolen Dacke, en sammankopplings-, stapel- och upphängningsbar kreation tillverkad för Ekdahls, samt stolen Colombo för Classic garden. Nu arbetar han med en ny vilfåtölj. Endast framtiden vet om den kommer att bli lika framgångsrik som Super Spider.

40

Vision Höglandet nr 6 -september 2012

...................................


Flishult - ett populärt semestermål! I sommar har det varit fullt tryck på Vetabs avfallsanläggning i Vetlanda. Över ettusentvåhundra bilar i veckan med besökare till återvinningscentralen!

“Besök oss på onsdagar, då har vi öppet till sju och man slipper köa!”

Många väljer att köra till Flishult på lördagarna. Detta medför ibland att det blir kö och onödigt långa väntetider på lördasförmiddagarna - Ett bra tips är att utnyttja onsdagskvällarna då vi mellan 15 mars och 15 november har extra öppet ända till klockan 19, uppmanar Linn. Många använder också webbkameran som man hittar på Vetabs webbplats. Dygnet runt visar kameran direktsändning med en översiktsbild över infarten och man kan snabbt se om det är kö innan man kör till återvinningscentralen.

Att folk inte bara solar på semestern är helt klart. På en enda dag i somras passerade 302 bilar rampen på återvinningscentralen. Med eller utan släpfordon, de flesta med. - Så många har det inte varit sedan vi började med passersystemet för något mer än ett år sedan, säger Elisabeth Hermansson som är Driftchef på Flishult. - En vecka i juli hade vi över 1200 besök vilket blir 23 besök per timme under de totalt 52 timmar vi har öppet varje vecka. Tur att vi har så generösa öppettider, menar Hermansson.

Öppet på onsdagskvällar

Många städar förråd på sommaren

Kostnaderna för återvinningscentralen betalas med renhållningavgiften och inte via kommunalskatten som många tror. I genomsnitt kostar ett besök 80 kr. - Förbättringar på återvinningscentralen görs ständigt och just nu planerar vi att komplettera informationen vid containrarna, avslutar Elisabeth.

Förståelsen för att passersystemet infördes på Flishult är stort bland besökarna. - Vi har ytterst få klagomål över huvud taget, säger Linn Eriksson som jobbar på återvinningscentralen nu i sommar. Ofta får vi höra att vi har ordning och reda och att det är både smidigt och trevligt att komma hit för att lämna sina uttjänta prylar. - De företagare som besöker oss och betalar en avgift vid varje lämning är positivt inställda och upplever att vi har ett rättvist system, fortsätter Linn.

Ständiga förbättringar

Ordning och reda med bommar

Fler än 35 000 privatpersoner har besökt Flishults återvinningscentral sedan passersystemet infördes förra sommaren. Till detta kommer drygt 2 200 småföretagare som lämnar kartonger och annat från sina rörelser. Det är i huvudsak besökare från Vetlanda och Sävsjö kommuner som använder återvinningscentralen på Flishult. Renhållningsabonnenter i de båda kommunerna kan kostnadsfritt lämna grovsopor tolv gånger per år innan någon avgift tas ut.

Elisabeth Hermansson hoppas att servicen med webbkameran är till hjälp för att folk ska kunna undvika att köa.

...................................

Vision Höglandet nr 6 - september 2012 41


Bokcirkelstart 1 september! 2011–2012

Välkommen till ditt eget bibliotek! 60 nya böcker för bara 399:-

Läslustan

Välj och vraka mellan 60 olika boknyheter. Du lånar en bok i taget, läser och byter till nästa – helt i din egen takt. Sista boken du lånar behåller du.

+

v narna a Plus viin riset och p August et när de ris Nobelp edda! är uts

Vill du ha en mindre häck? Bosch Häcksax AHS 50-26

995:Ord. 1599:-

0383-100 90 t info@bjornsbokhandel.se

Bosch Lövblås ALS 25 Ett av SVERIGES STÖRSTA LEKVARUHUS!*

595:Ord. 999:-

Playmobil polisbil 5184 (Ord pris 349:-)

Nu 174:-

Vi har allt du behöver till fantastiska priser!

Halva priset! Samurais robot 9448 (Ord pris 499:-)

Nu 289:-

Saesee Tiins jedi Starfighter Hundutställning Heartlake 3942 (Ord pris 249:-)

Nu 139:-

9498 (Ord pris 499:-)

Nu 289:-

Nu 1.995:-

Nu 2.995:-

Bra priser på färg!

Målning skyddar och ger en fräsch känsla!

Kidzon

(Ord pris 2.995:-)

Kidzofix

(Ord pris 3.995:-)

– STÖRST SORTIMENT, BRA PRISER! Priserna gäller t o m 4/9, reservation för slutförsäljning

Industrigatan 18, VETLANDA Tel. 0383-18020 Måndag-fredag 6.00-18.00, lördag 9.00-13.00

Vision Höglandet nr 6 -september 2012

BABYPROFFSEN* Solåsv 7, Jönköping, 036-30 04 44, 036-30 07 77 Mån-fre 10-19, lör 10-16, sön 11-16 LEKSAKSLAGRET Lasarettsg 21, Vetlanda, 0383-199 90 Mån-fre 10-18, lö 10-14

42

...................................


Lästips från Vetlanda! Örfilen

Christos Tsiolkas En solig eftermiddag vid en grillfest i en förortsvilla ger en av gästerna

Springfloden Cilla och Rolf Börjlind

en trotsig treåring en örfil. Barnet är inte hans son. Örfilen delar hela umgängeskretsen i två läger: de som tycker att den är ett grovt övergrepp och de som tycker att incidenten var en bagatell. När pojkens föräldrar bestämmer sig för att göra rättssak av det fördjupas konflikten. Vänskapen mellan gamla vänner sätts på prov och familjelojalitet ställs mot moral och principer. Boken nominerades till Bookerpriset 2010. Den har sålts i en miljon exemplar, översatts till 20 språk och även blivit en framgångsrik tv-serie som sänds i SVT under 2012.

1987. Under en kall och likgiltig fullmåne begås ett sadistiskt mord på en strand på Nordkoster. Offret är en ung kvinna. Förövarna är tre personer. En ung pojke blir ofriv-

Kaffe med rån

Catharina Ingelman-Sundberg Några äldre damer på serviceboendet Diamanten har det långtråkigt. De är trötta på alla besparingar inom äldrevården och kommer fram till att det antagligen vore mycket bättre i fängelse! De får en snilleblixt – de ska begå ett brott och se till att bli

illigt vittne till mordet. 2011. Olivia Rönning får i uppgift att skriva ett elevarbete på Polishögskolan om det olösta strandfallet. Hon vaskar fram så mycket hon kan via gamla källor. Det svåraste visar sig dock vara att få tag i den som ledde mordutredningen. Tom Stilton är nämligen som uppslukad av jorden.

dömda. Med rollatorerna i högst hugg sätter de igång men inget går riktigt som planerat.

Böckerna finns på Björns Bokhandel.

...................................

Vision Höglandet nr 6 - september 2012 43


Smülands stÜrsta loppis? - succÊn är tillbaka Hvetlanda GiF:s kanslist Ove Nilsson och vice ordfÜrande Tommy Andersson stür ocksü i ür i spetsen fÜr den stora loppisen som klubben arrangerar mitt i Vetlandas centrum lÜrdagen den 25 augusti.

â&#x20AC;&#x201C; Det är riktigt populärt med second hand nu fĂśr tiden och syftet med loppisen är att kunna erbjuda riktigt mĂĽnga fantastiska fyndmĂśjligheter under en och samma dag pĂĽ ett och samma ställe, berättar Tommy. Vinsten gĂĽr till respektive säljare. Hvetlanda GiF hyr ut bord och plats fĂśr alla som vill sälja. â&#x20AC;&#x201C; Alla blir vinnare pĂĽ detta koncept och fĂśrra ĂĽret blev en riktig succĂŠ med närmare 5 000 besĂśkare, berättare Tommy. â&#x20AC;&#x201C; Vi kommer att fortsätta med samma framgĂĽngskoncept som innan. Det kommer nu att finnas ännu fler bord. Det kommer även att finnas mycket annat kul runt omkring, som till exempel grillstation, kaffe och lotterier. Det ryktas om kvalitetslotterier med riktigt fina vinster. Under loppisen samlar Hvetlanda GIF:s

ungdomar in pengar till fĂśrmĂĽn fĂśr Barncancerfonden. â&#x20AC;&#x201C; Allt som sker denna dag kommer att bidra till att ge Vetlanda en riktig hĂśjdardag, säger Ove. Man kommer främst att använda Storgatan och Lasarettsgatan, berättar Ove. I ĂĽr kommer det bli fler bord än nĂĽgonsin sĂĽ även andra omrĂĽden kommer att tas i ansprĂĽk. â&#x20AC;&#x201C; Detta är en av SmĂĽlands stĂśrsta loppisar och vi hoppas pĂĽ flera tusentals besĂśkare i ĂĽr som kommer och fyndar, har roligt och trevligt mitt i centrala Vetlanda. Ove och Tommy välkomnar alla hĂśglänningar till en fantastisk loppis, lĂśrdagen den 25 augusti, kl. 10.00-15.00 i Vetlanda centrum.

AUGUSTI

25 JĂ&#x201E;TTELOPPISEN

Din kompletta golv- & badrumsleverantĂśr! Missa inte vĂĽra hĂśsterbjudanden!

  

Industrigatan 19 574 38 Vetlanda 0383-109 10

Vetlanda Mün-Tor 10-18 Fre 10-17 LÜr 10-13 SävsjÜ Mün-Fre 10-18 LÜr 10-13

44

Vision HĂśglandet nr 6 -september 2012

...................................


Vinn Alf B Svenssons succĂŠbok

Hüll kärleken levande Har sülts i mer än 100 000 ex!

9 1 2 8 1 5 4 9 5 7 2 4 7 9 6 3

6 3 2 9 6 3

Svara innan den 12/9 2012

1 3 9 7

1 2

4

10

v i n n a r e !

Sms:a in ditt svar:

1. Skriv VH SUDOKU ALF och sedan summan av siffrorna i de markerade rutorna.

(Ex. Om siffrorna är 1, 4, 5, 2, 8 blir det VH SUDOKU ALF 20. Detta dü 1+4+5+2+8=20) 2. Avsluta med namn och adress.

VarfÜr spricker sü münga fÜrhüllanden? Kärlekens olika sprük Konsten att kommunicera Hur hanterar man vanliga konflikter?

(Ex: VH SUDOKU ALF 20 Nisse Nilsson Gatan 1 511 11 Staden)

ny inspiration och mĂĽnga glada skratt!

Eller posta svaret pĂĽ ett vykort till: Vision HĂśglandet, 576 32 SävsjĂś. Märk med â&#x20AC;&#x2122;Alfâ&#x20AC;&#x2122;.

En bok som ger dig goda rĂĽd,

3. Sänd sms:et till nummer 72550 (kostnad 10 kr + ordinarie taxa).

LĂ&#x2026;GPRISHANDLA VITVAROR I VETLANDA - Spisar HĂ&#x2013;GLANDETS - Tvätt/tork PRISVĂ&#x201E;RDA - Kyl/frys OCH BREDA - Dammsugare UTBUD FINNS - Micro PĂ&#x2026; EXPERT! - KĂśksmaskiner

      

...................................

Vision HĂśglandet nr 6 - september 2012 45


Handelsstaden

Vetlanda

Succéartad handel i Vetlanda Handelsplats – Vi erbjuder:

25 butiker med mode & accessoarer, 6 butiker med ur, guld & optik, 38 butiker för hus & hem, 10 butiker med sport, lek & 4 butiker med second hand, hobby,

18 butiker med bilar & tillbehör, 8 ställen för nöje & övernattning, 12 butiker 25 caféer & restauranger,

M TRU CEN

med livsmedel,

9 butiker med elektronik, 28 ställen med hälsa & skönhet

Sängstolt. 20% Designa själv och somna i din egen säng.

rabatt på Cumulus sängsortiment!

Denna kombination KONTINENTALMADRASS Cumulus Cirro K 180x200 cm. Tyg Leno svart. Inkl. Basic huvudgavel, 2 st gavelkuddar och bäddmadrass 2. Exkl. ben. Ord. pris 14.275:–

Besök www.vetlandahandelsplats.se och läs om vad som händer i Vetlanda Handelsplats

Höstnytt Öljettlängd enfärgad i 10 färger 469 kr/par

Nu 11.420:–

0% 0 %

Sävsjörondellen · Tel 0383-121 20 Mån 9-19 Tis- Fre 9-18 Lör 9-14

RÄNTA R ÄN NTA I MÅNADER 10 0 MÅ ÅNADER NA NADE

Lite mer... Lite bbättre...

Öljettlängd i 3 färger 429 kr/par www.em.com

Butiken för din fönstermiljö Stortorget 4 Vetlanda, Tel: 0383-107 43, Mob: 070-6040059

Vision Höglandet nr 6 -september 2012

INRED NU, BETALA SENARE. 10 delbetalningar 0% ränta, 0:- uppläggningsavgift. Administrationsavgift på 25 kr/månad tillkommer. Inköpsmånaden är betalningsfri. Effektiv ränta vid 10 000 kronor är 5,6%. Kreditgivare är Handelsbanken Finans.

46

...................................


Succéartad handel Besök oss i Vetlanda Handelsplats

GULDCITY handgjorda smycken av egen design

men&women

NYMANS SKOR

handgjorda smycken handgjorda smycken aavv eegen gen ddesign esign Stadshuset Vetlanda Stadshuset etlanda

0383-761136 136

...................................

Vision Höglandet nr 6 - september 2012 47


September 2012

M TRU CEN

BRUNNS GÅRD

NYDALA

D GÅR BRO

Jätteloppis i Vetlanda VETLANDA HANDELSPLATS HAR STÖRSTA UTBUDET PÅ HÖGLANDET. BESÖK ÄVEN VÅR HEMSIDA WWW.VETLANDAHANDELSPLATS.SE

48

Vision Höglandet nr 6 -september 2012

...................................

Vision Hoglandet nr 6 2012  

Monthly magasin distributed in south of Sweden

Vision Hoglandet nr 6 2012  

Monthly magasin distributed in south of Sweden