Page 1

September 2010

CENTRUM

BRUNNS GÅRD

ALA NYD

ÅRD G O BR

Sensommarshopping Långlördag i Vetlanda Vetlanda Handelsplats har största utbudet på höglandet. Besök även vår hemsida www.vetlandahandelsplats.se


10-16

hos oss… NYDALA CENTRUM Unna dig BRUNNSGÅRD en långlördag t e d u b t u a t BROs r ö t S hos oss… GÅRD V3

1,33 2

Vetlanda kyrka

Kyrkskolan

NY NYDALA

VETLANDA Lärcentrum 2006-10-11

ÖSTERSAND

Forngården

Mogä Mogärde Mogärd Mogärdeskolan

Avvikelser kan förekomma

Kapellkyrkogården

ApoteksA ksparken ark

Withalasskolan

BRUNNSGÅRD

Mogärde Mogärde servicehus ervicehus

Brunnsnn gårds ård s ola skola

Skogskyrkogården

Vilan servicehus

PU PUKAREG EG EGÅ EGÅRD GÅR GÅRDEN ÅRD PUKAREGÅRDEN

Vet and Vetlanda Vetl anda a station ation

StadsS tad tadss huss

Bibliot bliotek ek Bibliotek

PLANTSKOLAN

Fotbollst plan a

Ö

Brandstatio Brandstation

Tomasgården Tom masgården sgården servicehus serrvicehus rvicehus

Norrgårdens sjukhem

MELLANGÅRDEN

Withalavallen Withalav

Fotbollsplaner Fotbollspl p

Tennishalll

RU RUNNSGÅRD S BRUNNSGÅRD

Posten

Tomaslundsskolan

Förskola

Hv GIF:s Idrottsplats

STENSÅKRA

Skjutbana

Kvarndammen

Folkets Park

Njudungsgymnasiet

Tennishall

Ridanläggning

Motorbana

FOLKETS PARK TOMASLUNDEN

Kvarngårdens sjukhem

Parkering

NÄSSJA S

Sjukhus

Idrottshall

KARLSLUND

Från Jönköping Mjölby

Badhus

Kyrkskolan

V 31 ,32

Vetlanda kyrka

ÖSTERSAND

Forngården

Lärcentrum

BROGÅRD

Mogä Mogärde Mogärd Mogärdeskolan

Withalasskolan

ApoteksA ksparken ark

BRUNNSGÅRD

Mogärde Mogärde servicehus ervicehus

Vilan servicehus

PU PUKAREG EG EGÅ EGÅRD GÅR GÅRDEN ÅRD PUKAREGÅRDEN

CENTRUM Vet and Vetlanda Vetl anda a station ation

StadsS tad tadss huss

Bibliot bliotek ek Bibliotek

på Höglandet! Brunnsnn gårds ård s ola skola

Skogskyrkogården

Fokets etss ets hus

BRUNNSGÅRD N BR

Harg gg Hargdammen en

Naturreservatet Nat Illhargen

Polissstation

Ö

MÅLAREGÅRD ÅLAREGÅR ÅLAREGÅRDEN LAREGÅR RDEN MÅLAREGÅRDEN

NORRA

Posten

STENSÅKRA

TANÅ SOMRÅDE

Withalavallen Withalav

Fotbollsplaner Fotbollspl p

SLIPARERU RUNNSGÅRD S BRUNNSGÅRD GÅRDEN

Ridanläggning

Hembygds

TOMASLUNDEN

25 butiker med mode & accessoarer, 6 butiker med ur, guld & optik, 38 butiker för hus & hem, 10 butiker med sport, lek & hobby, 4 butiker med BROsecond hand, 18 butiker med bilar & tillbehör, 8 ställen för nöje & övernatGÅRD tning, 12 butiker med livsmedel, 25 caféer & restauranger, 9 butiker med elektronik, 28 ställen med hälsa & skönhet NÄSSJA S

BROGÅRD

Norrgårdens sjukhem

Ishockeyrink

Tjuskulle Idrottspark

MELLANGÅRDEN

Förskola

Skjutbana

Kvarndammen

Folkets Park

Motorbana

FOLKETS PARK

s n e r å V nshow KRÅKEGÅRDEN

Tennishalll

Tomaslundsskolan

Fotbollsplan

Bandyplan

Njudungsgymnasiet

Brandstatio Brandstation

ÖSTANSKOG

Emån

Hv GIF:s Idrottsplats

Succéartad handel i Vetlanda Handelsplats BRUNNSGÅRD - fyra handelsområden som samverkar! Vi erbjuder: Tomasgården Tom masgården sgården servicehus serrvicehus rvicehus

Tennishall

2006-10-11

NYDALA

Kapellkyrkogården

PLANTSKOLAN

… för nu har vi bestämt oss för extra öppet för dig som väljer Vetlanda Handelsplats. I lugn och ro kan du nu strosa EKENÄSSJÖN handelsplatsVETLANDA och hinner dessu en fika eller lunch efter en lån NYDALA runda. Vi startar redan 24 apri vi dig påför kaffe … för nu har vi bestämt oss att ha Vi bjude på ett av våra extra öppet för dig som väljer att shoppa Unna iDig en lång lördag bjuder vi på kaf fe på et fina caféer Konditori Cecil, Ko Vetlanda Handelsplats. ndito Vetlanda bowling och O en trendig la i våra butiker och I lugn och ro kan duoch nu strosa omkringHaindvår CENTRUM Denna biljett gäl modevisning BRUNNSett handelsplats och hinner dessutom unna dig bilj ler för na person e j den enen GÅRD D24 r le lSJUNNEN ap gäril 2010. i Gallerian. en fika eller lunch efter en lång shoppingMÅLAREGÅRDEN MÅLAREGÅRD ÅLAREGÅR ÅLAREGÅRDEN LAREGÅR RDEN

Fashio i Vetlanda

Kvarngårdens sjukhem

Parkering

Sjukhus

Idrottshall

KARLSLUND

Badhus

Vetlanda kyrka

Kyrkskolan

ÖSTERSAND

Forngården

Lärcentrum

Mogärdeskolan

Withalaskolan

Kapellkyrkogården

BRUNNSGÅRD

Mogärde servicehus

Apoteksparken

BRUNNSGÅRD N

Brunnsgårds skola

Skogskyrkogården

Vilan servicehus

PUKAREGÅRDEN

Stadshus

Vetlanda station

Bibliotek

PLANTSKOLAN

Fokets hus

Polisstation

MÅLAREGÅRDEN

Från

Brandstation

Tomasgården servicehus

Målilla Oskarshamn

Withalavallen

Fotbollsplaner

Tennishall

BRUNNSGÅRD S

Posten

Tomaslundsskolan

STENSÅKRA

12 7

Ishockeyrink

Polissstation

V

Tjuskulle Idrottspark

Fokets etss ets hus

M YR ES JÖ

Bandyplan B

BRUNNSGÅRD N BR

Tennishall

Ridanläggning

TOMASLUNDEN

*G

runda. Vi startar redan 24 april och då bjuder KETTILSÅS BROvi dig på kaffe GÅRD V i b juder på kaffe!* på ett av våra Unna Dig en lång lördag i Vetlanda Handelsplats så bjuder Dessutom kan Du första gången upp vi på kaf fe påför ett av vår fina caféer a trevliga kaféer. n a ri Ko e nd ll ito ri a Cec G il, Konditori Stjärn i 0 .0 12 an , Ritz bageri, l kl Vetlanda bowling och Osk dagen. Om du mot förmodan inte kan u ars konditori. Lördag 24 apri och en trendig Ha ar nd la rk i vår ve a bu ed tiker och få biljett m ts la sp (begränsat antal). el Vetlanda Hand långlördag då, tycker jag att du skall pla -16.00 modevisning 0 .0 Modebutiker i 10 De kl nn t a a bil n jet t p t gäl e um är öp tr n bilj ler ce i a a för rn n en ke per j Buti den Den leson re llånga lördag i Vetlanda han 24 ap gäril 2010. i Gallerian.inför nästa flera andra branscher som vill och slå upp sina*G butiker ärbåde den 29kan maj. RIL Vetlanda Handelsplats håller rätt kurs och det finns goda skäl att ap- APoch äller butikerna i ce ntrum NÄSSJA S

Emån

V

5 12

Brogårdsdagen BROGÅRD

Harg gg Hargdammen en

Naturreservatet Nat Illhargen

NORRA

Emån

Hargdammen

Naturreservatet Illhargen

Cityå +r externhandel = sant s n e ÖSTANSKOG

KRÅKEGÅRDEN

NORRA

ÖSTANSKOG

KRÅKEGÅRDEN

SLIPARE-

Vashionshow

SLIPARE-

GÅRDEN

GÅRDEN

TANÅ SOMRÅDE

ÖSTANÅ FRITIDSOMRÅDE

Badplats

Sommarstugeområde

Hembygdsgård

Mela Kvarn

KRÅKEGÅRDEN

Hembygds

F

Badplats

Emån

SANDLANDET

Bäckseda kyrka

Grumlan

Fotbollsplan

V

2Brogårdsdagen 4

Paradisvallen

28 ,31

Fotbollsplan

plådera de ansträngningar som görs av alla intressenter som vill utveckla Vetlanda Handelsplats som helhet.

i Vetlanda

Bäckseda skola

BÄCKSEDA

Badplats

Från Karlskrona Kalmar Växjö

0

500

1000

t

både i centrum och på de externa handelsområdena med generösa sortiment och attraktiva priser som lockar till sig kunder

Ja, resten vet du säkert om Vetlanda Ha minskar bland annat på grund av etableringar i tätorternas utkanter. Stadskärnornas LÖRDA Viförsta har butikerna (både kedjor och unika G kan arbete Du för Vårt gemensamma avslutas aldrig, gången uppleva Brogårdspotential som handelsplats minskar i relation till de externa köpcentrumen vars konkur-Dessutom n a ri e ll a .00 i G har och unna vi har dig hjärtat utan vi måste ständigt vara vi på vår vaktservicen och rensfördelar ökar . ag 24 april kl 12 dagen. Om du mot förmodan inte kan en på rätt Lörd För på många andra håll i landet har man problem att jobba med helheten. Cityhandeln

runt om i vårt län.

verkar proaktivt ständigt förbättra oss. la et V i r ke 0 ti u .0 långlördag jag att du 6 eb -1 0 od MVi ser oss som en helhet därärcentrum kl 10 Tack för att Dudå, väljertycker Vetlanda Handelplats! delsstrategi. de.0 externa handelsområdena m öppnaoch u tr n ce i a rn Butike gemensamt marknadsför sig och samverkar på många sätt. Vetlanda Handelsplats består ed med sin hanMen till skillnad från dessa orter har Vetlanda elsplats mlyckats a HandHandelsplats nd

skall planera redan nu Välkommen till Vetland inför nästa långa lördag i Vetlanda handelsplats som som du vet av Centrum, Brunnsgård, Brogård och Nydala. Det viktigaste för oss är att Du APavRdeILstörre regionala Vi medverkar är dentill 29bättre maj. handel: väljer att handla i Vetlanda Handelsplats och inte på någon handel-

24

splatserna.

Därför vill vi fortsätta att slå vakt om centrums starka ställning i modehandeln och satsa

Ja, resten vet du säkert om Vetlanda Handelsplats. självklara valet, bland annat vid de gånger våra kunder LÖinte RDärAsåGändamålsinriktade utanVi har butikerna (både kedjor och unika butiker), Johanna Donker, Handelsplatsutvecklare mest vill ägna sig åt lite avkopplande nöjesshopping. Och vi är stolta över de specialisULDCrätta ITY servicen och vi har hjärtatGpå stället. erade butikerna och kedjorna i livsmedelshandeln, hemelektronikhandeln, bygghandelnvi har Få mer info på www.vetlandahandelsplats.se på att värna om den trivsel och atmosfär som hittills gjort centrum till det närmast

handgjorda smycken av egen design

Välkommen till Vetlanda Handelsplats!

Besök oss i Vetlanda Handelsplats! Vi medverkar till bättre handel:

NYMANS SKOR

GULDCITY handgjorda smycken av egen design

men&women

NYMANS SKOR


g a d r ö l g En lån

i Vetlanda

Butikerna i centrum har extraöppet till 16.00! (Avvikelser kan förekomma)

AUGUSTI

28 LÅNGLÖRDAG

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

25 30 27 G LÅNGLÖRDA

LÅNGLÖRDAG

G LÅNGLÖRDA

Besök www.vetlandahandelsplats.se och läs om vad som händer i Vetlanda Handelsplats

M U R T N E C

MEN & WOMEN N MEN & WOMEN Höstens nyheter från:

JOSEPHINE & CO

Nu har ni chansen! Prova Kronprinsessparets bröllopstårta

Innehåll: Mandeldaquisebotten Fragilitebotten Krispbotten Smultroncurd Smultron/hallonkompott Champagnemousse

10 personer 380:6 personer 250:Begränsat antal

men&women men&women men&women men&women

tilltill kl kl 19.00. www.lillabutikenvetlanda.se Storg. 8, 8, Vetlanda, Vetlanda,0383-144 0383-14455 55. Torsdagar . Torsdagaröppet öppet 19.00. www.lillabutikenvetlanda.se

Delfingatan 2

VETLANDA

Tfn. 0383-103 45

Konditor Pierre säger: “Detta är den godaste tårta jag någonsin smakat”.


Höstens nyheter är här!

Köpmangatan 1 Sävsjö 0382-102 52 Lassarettsgatan 4 Vetlanda (fd “Käpphästen”) 0383-140 20

”Vi nordbor älskar sommaren för dess ljus och värme. Samtidigt är vi ofta lite känsliga, det får inte bli för ljust eller för varmt. En markis är en perfekt lösning för våra terrasser och fönster. Med den kan vi själva skapa våra uterum med reglerbart tak..” Besök oss på vår nya hemsida eller i butiken för fina erbjudanen! Vi har alltid kostnadsfritt hembesök som du enkelt bokar via hemsidan!

Mellan raderna Samlingsutställning med Maria Saveland, Kristina Wikström, Karin-Maria Jönsson, Anette Hammarén, Åsa Wrange. Vernissage lördagen den 21 aug klockan 13.00 Tid: 21 augusti – 19 september

NYHET: Svensktillverkade skorstensfria spisar, flera olika modeller för uterummet eller myskvällen!

Öppet: Tisdag 10.00-16.00 Onsdag-söndag 12.00-16.00 Entré: Fri entré Tel: 0383-973 52

Vetlanda kommun

Kultur och fritid

-VI SKUGGAR DIG... Vitalagatan 17, 574 32 Vetlanda, Tel 0383-140 40, www.markiscenter.com ..lamellgardiner..persienner..markiser..rullgardiner..insektsnät..plisségardiner..träpersienner..aluminiumsolskydd..skorstensfria spisar..

Vi har coolast smycken i stan!

GULDCITY handgjorda smycken av egen design

Stadshuset Vetlanda

0383-761136


Högtryck på Fastighetsbyrån! Johan Axelsson är en av delägarna till Fastighetsbyrån i Vetlanda och Sävsjö. Johan berättar att det är högtryck på bostadsmarknaden på Höglandet. Hela året har varit bra och sommaren har inneburit betydligt fler bostadsaffärer än förra året. – Det har varit stor efterfrågan på både fritidshus, bostadsrätter och villor. Det råder en optimism på marknaden överlag och det glädjer oss. Vi har fått förtroendet att förmedla många attraktiva villor nu i sommar, berättar Johan.

– Hösten verkar bli väldigt positiv och konjunkturen ser fortsatt god ut. Arbetslösheten har varit låg och detta har gynnat fastighetsmarknaden. Att vi får förtroendet av så många säljare är en stor förmån men samtidigt ett ansvar. Jag tror att vi ger kunden en trygghet med vårt välkända varumärke Fastighetsbyrån och ett nära och bra samarbete med Swedbank. När man vänder sig till oss på Fastighetsbyrån så får man en hög servicenivå och kunnig personal som hjälper kunderna genom bostadsbytesprocessen, säger Johan avslutningsvis.

Text och bild: Marcus Bloom

HÖSTENS NYHETER HAR NU KOMMIT – VÄLKOMMEN IN I VÅRA BUTIKER!

men&women

! a n kom

Väl

En personlig elaffär, nära dig.

COLORAMA VETLANDA, STORGATAN 16, TELEFON 0383-107 91


VETLANDA

Tokyra i Gallerian Lördag 28 aug kl 10-16 Fyndbord och överraskningar i hela Gallerian! Trendig shopping under ett tak! Välkomna till oss! Klänning

50:- rabatt på alla barnjeans

Skjorta

25995

(Stl 86-170 cl)

GALLERIAN VETLANDA VEROMODA.SE

4 färger

149:-

CENTRUM

Kan ej kombineras med andra erbjudanden eller rabatter och gäller t.o.m. 31/8

TÄVLA! den 6 september Playbowl ligan startar n 27 augusti! anmäl ditt lag senast de

>w`Z`W\U

Hösten är räddad! - vi sänder Premier League!

da. 0383-147 00 ling.se Gallerian, Vetlan @ vetlandabow bowling.se info

www.vetlanda

Nu finns VitaePro att köpa hos Life!

din auktoriserade hälsobutik

$'('

>w`ZVOZaPO\R

"'('

eeeUZWbbS`aS

Piggare ögon omedelbart! Unik dag- och nattcreme för ögonen. 395:-

Med nya formulan!! Vetlanda, Eksjö

ÖPPET M�NDAG-FREDAG KL 10-18 Öppettider Måndag-Fredag LÖRDAG KL 10-18 10-15 LÖRDAG KL 10-15, LÅNGLÖRDAG 10-16

Lördag 10-15 GALLERIAN, Kvarngatan i VETLANDA Parkera enkelt & nära: 110 p-platser påparkering Gallerians Parkera mitt i centrum – 150 p-platser p� Gallerians tak Gratis allatak. lördagar


Jätteloppis - succén är tillbaka Hvetlanda GiF:s kanslist Ove Nilsson och vice ordförande Tommy Andersson står för andra året i rad i spetsen för den stora loppisen som klubben arrangerar mitt i Vetlandas centrum lördagen den 28 augusti. – Det är riktigt populärt med second hand

att bidra till att ge Vetlanda en riktig

nu för tiden och detta fick vi verkligen se

höjdardag, säger Ove.

förra året då vi började med loppis mitt i

Alla borden är redan slut, men det finns

Vetlanda centrum. Syftet med loppisen är

mer plats för den som vill deltaga om

att kunna erbjuda riktigt många fan-

man tar med sig eget bord. Man kommer

tastiska fyndmöjligheter under en och

främst att använda Storgatan från OnOff

samma dag på ett och samma ställe. Vin-

till JC och Lasarettsgatan från torget till

sten går till respektive säljare. Hvetlanda

Ritz konditori. Plats finns även om det

GiF hyr ut bord och plats för alla som vill

skulle behövas på Delfingatan, berättar

sälja.

Ove.

– Alla blir vinnare på detta koncept och

– Då Vetlandadagarna uteblev i år så hop-

förra året blev en riktig succé med när-

pas vi att loppisen kommer att fylla ett

mare 5 000 besökare, berättare Tommy.

tomrum här i Vetlanda. Vi hoppas på flera tusentals besökare i år som kommer och

– Vi kommer att fortsätta med samma

fyndar, har roligt och trevligt mitt i Vet-

framgångskoncept som förra året. Det

landa centrum. Faller det väl ut i år så har

som är nytt för i år är att det kommer att

vi redan planer på att utveckla konceptet

finnas ännu fler bord. Det kommer även

ytterligare till nästa år.

att finnas mycket annat kul runt omkring

Ove och Tommy avslutar med att välkom-

som till exempel grillstation, kaffe och

na alla höglänningar till en fantastisk

lotterier.

loppis kl 10:00-15:00, lördagen den 28

Under loppisen samlar Hvetlanda GIF:s

augusti, mitt i Vetlanda centrum.

ungdomar in pengar tillförmån för Barncancerfonden. –Allt som sker denna dag kommer

Text och bild: Marcus Bloom

AUGUSTI

28

te

JÄTTELOPPISEN

Gå med i.. Nya märken i butiken!

Ord &

Änglar och figurer från Willow Tree från 159:-

Nya modeller finns nu i butiken

kundklubb Vi har även böcker, musik, presentartiklar och hantverk

Lite mer.. Lite bättre.. www.cityherr.se - Delfingatan 3c

Ord & Ting F.d. B & C, Stationsgatan 4, Vetlanda Tel. 0383 - 135 87


Lilla a i ny tappning! Den 9 augusti tog Elin Gustavsson över frisörsalongen Lilla a efter Annica Hultin som blivit frisörlärare på John Bauergymnasiet i Värnamo. Elin var tidigare anställd och Frida Funck har tidigare hyrt stol hos Annica. Nu är Elin ägare till salongen och Frida har fortfarande hyrstol. Frida har varit mammaledig en tid, men är nu tillbaka och klipper för fullt igen. – Det känns jätteroligt och spännande säger Elin. Frida och jag har jobbat ihop ett tag och vi trivs verkligen kanon ihop. Vi har nu gjort salongen mer personlig och förnyat den för att den ska vara ännu mera ”oss”. Det ska bli jätteroligt att driva salongen på egen hand. Frida instämmer och utbrister: – Nu kör vi! – Det är mycket som är nytt som egen företagare. Förut var jag anställd, men drömmen om att ha en egen salong har alltid funnits där, säger Elin med ett leende. Frida och jag kommer att fortsätta i samma stil som Lilla a alltid haft, med en del nytt som till exempel att anordna kundkvällar med olika teman där vi visar olika nyheter och trender inom frisyrmodet. – Vi klipper alla, allt från de allra minsta till pensionärer. Att skapa, förändra och hjälpa en person att få fram just sin personlighet är vår passion som frisörer. Till sommaren är det vanligt med ljusa slingor, men nu när hösten närmar sig så bli det betydligt mer färg. Alla gamla och nya kunder är varmt välkomna till Lilla a i ny tappning, där Elin och Frida är redo att göra kunderna höstfina. Text och bild: Marcus Bloom

Friskis & Svettis inviger nya lokaler vid Resecentrum – Vi kommer att tjuvstarta och ha utåtriktad aktiviteter under långlördagen den 28 augusti för att sprida information om den nya anläggningen vid Resecentrum i Vetlanda, berättar Lars-Ivan Petersson som är ordförande i Friskis & Svettis. Invigningen kommer att ske den 18 september då vi marcherar från torget i Vetlanda med Njudungsorkestern i täten. På den stora invigningen medverkar även generalsekreterare Anna Iwarsson.

Mellan raderna Mellan den 21 augusti och 19 september visas samlingsutställningen Mellan raderna på Vetlanda Museum. Det är konstnärena Maria Saveland, Kristina Wikström, Karin-Maria Jönsson, Anette Hammarén och Åsa Wrange som visar sina verk. – I utställningen Mellan raderna vill vi föra samman våra enskilda konstnärskap till en plats där verken integreras. I vårt möte synliggörs konflikterna och beröringspunkterna i våra arbeten. Betydelsen förskjuts och förändras och på så sätt fortsätter processen, säger konstnärerna om sin utställning. Thomas Johansson med medarbetare hälsar alla välkomna till utställningen. Fritt inträde som vanligt på Vetlanda Museum. "Bleke" av Anette Hammarén.

"Lågt flygande flygplan" av Åsa Wrange.


M U R T N E C

SKIRÖBODEN Försäljning, Service, Antenninstallationer. Tel. 0383- 46 20 00

Förmånskortets erbjudanden i augusti Läs mer om förmånskortet på www.vetalandahandelsplats.se Där finns även erbjudanden för september månad. Peters Porslin Handla för minst 500 kr och få 15% på valfritt köp, gäller ordinarie pris. Konditori Cecil 10% på valfri vara i butiken (ej bröllopstårtor).

Spandaurer Wienerbröd

7kr

Gretas 10% på allt från Cult design. City Herr Upp till 50% rabatt på sommarrean. Nydala racing 20% på all Segwaykörning.

25 kr med kaffe i serveringen Painriche 2st 15 kr

Lasarettsgatan 10, Vetlanda Mån-Fre 06-18 Lördag 07-14 www.ritzkonditoribageri.com

Marina Hårvård, massage, ansiktsbehandling, make-up och manikyr!

Åsa

Välkommen TVÅ RUM. frisör & massör 0383-14432 Stortorget 4 VETLANDA

Lisa

Förmånskortet

Däckcenter i Vetlanda 10% på all bilservice samt gratis batteri- och däckkontroll. Barnhörnan 10% på höstnyheter. Blomsterkvasten 10% på gröna växter. Vetlanda Friskvårdcenter

Parelle Cosmetics

20% rabatt på halv- eller helårskort - förläng eller köp nytt!

10% rabatt på dofter från DKNY.

Elon/Johanssons mekaniska

Kontorsspecial

100 kr rabatt på OBH Nordicas kok-

25% rabatt på klisterbokstäver.

och stenkärl i serien Supreme steel.

Handgjorda krukor från Unik Design

25%

M

Butik

Massörer

Förmånskortet

Vitalagatan 1, Vetlanda 0383-13240

HANDDUKS NYHETER FRÅN HUN TINGFORD

Lasarettsg. 23, Vetlanda Tel 0383 154 66

www.golvcity.se


“Ett utbud med både bredd och spets hittar du i Vetlanda RD Å G Handelsplats” BRO

MOT VAROR I BUTIK ANSLUTNA TILL SVENSK HANDEL BLICKPUNKT VETLANDA

200 kr Vetlanda den

/

.................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

Företag

Inlöst av medlemsnr Butiksnamn

MOT VAROR I BUTIK ANSLUTNA TILL SVENSK HANDEL BLICKPUNKT VETLANDA ...................................................................................................................................................................

200 kr

.....................................................................................................................................................................................................................................................

Giltighetstid 2 år från utfärdat datum. Svensk Handel, Blickpunkt Vetlanda

Vetlanda den

/

.................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

Företag

Inlöst av medlemsnr Butiksnamn

...................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................

Giltighetstid 2 år från utfärdat datum. Svensk Handel, Blickpunkt Vetlanda

Vetlanda Handelsplats tipsar om presentkort till Vetlanda Handelsplats som gäller i 70 butiker. Säljs på Expert och ICA Maxi.

Välkommen in till oss! Vi utför:

- Golvbeläggning - Golvslipning - Plattsättning m.m.

Uthyrning av:

- Golvslipmaskiner - Mattvättmaskin m.m.

Vårt sortiment:

- Plast- & textilmattor - Trä- & laminatgolv - Våtgolv & våtväggar - Kakel & klinker - Färg & tapeter m.m.

Tomasbacken 1, Vetlanda Öppet: Mån-Fre 10-18, Lör 10-13 www.flugeby.com


A L A NYD

99,50 kr i 6 mån. Därefter 199 kr/mån.

Spara 1392 kr

3Bredband Plus upp till 6 Mbit/s Sveriges bästa mobila bredband Modem på köpet (värde 795 kr)Bindningstid 24 mån. Minsta totalkostnad 4429 kr, varav anslutningsavgift 250 kr. Överföringshastigheten begränsas till 200 kbit/s när användandet överstiger 20 GB/mån. Användande i Sverige. För mer info, se tre.se

HALVA PRISET PÅ BREDBAND! DU SOM HAR TRE MOBILT BREDBAND  KOM IN TILL OSS I BUTIKEN OCH FÖRLÄNG DITT ABONNEMANG SÅ FIXAR VI HALVA PRISET I SEX MÅNADER PÅ BREDBANDET. GÄLLER ÄVEN DIG SOM TECKNAR NYTT. GÄLLER T.O.M. 29 AUGUSTI

TECKNA NYTT ELLER FÖRLÄNG DITT TRE MOBIL ABON NEMANG HOS EXPERT I VETLANDA SÅ FÅR DU:

SONY ERICSSON NYA ZYLO ”WALK MAN” PÅ KÖPET!

EXPERT NYDALA - 0383 - 190 60 ÖPPETTIDER MÅN-FRE 10-19, LÖR-SÖN 10-16

Vetlanda Handelsplats september 2011  

Vetlanda, Handelsplats, copy vision

Vetlanda Handelsplats september 2011  

Vetlanda, Handelsplats, copy vision