Page 1

Vetlanda Handelsplats gör skillnad för utsatta barn

Mars 2011

CENTRUM

BRUNNS GÅRD

ALA NYD

ÅRD G O BR

Långlördag

- med Schlageryra och mycket mera Vetlanda Handelsplats har största utbudet på höglandet. Besök även vår hemsida www.vetlandahandelsplats.se


10-16 Unna dighos oss…

Unna dig en långlördag hos oss…

VETLANDA … för nu har vi bestämt oss för att ha … för nu har vi bestämt oss för att ha CENTRUM M BRUNNSextra öppet Avvikelser för digkansom väljer att shoppa i extra öppet för dig som väljer att shoppa i BRUNNSförekomma GÅRD NYDALA Vetlanda Handelsplats. GÅRD Vetlanda Handelsplats. … för har vi bestämt för du nu strosa omkringoss i vår I lugn och ro kan du nu strosa omkring i vår I lugn och ro kan CENTRUM extra öppet för dig som väljer BRUNNShinner dessutom unna dig handelsplats och hinner dessutom unna dig handelsplats och Vetlanda Handelsplats. en fika eller lunch efter en lång shoppingen fika eller lunch BRO-efter en lång shopping-GÅRD OI lugn och kanoch du nu redan 24roapril då strosa bjuder runda. Vi startar redan 24 april och då bjuderrunda. Vi startar GÅRD RD handelsplats vi dig på kaffeoss vi dig påför kaffe … för nu har vi bestämt för att ha och hinner dessu … för nu har vi bestämt oss att ha Vieller bjulunch CENTRUM Vi bjud der pefter e r en fika p å ffelån k på ett av våra * a !* ff BROpå ett av våra e ! extra öppet för dig som väljer att i å kaen BRUNNSVETLANDA extra öppet för dig som väljer att shoppa Unna Digshoppa en lång lördag i Vet Unna iDig en lång lördag i Vetlanda lan da Handelsplats så Handelsplats så bjuderVi vi påstartar bjuder vi på kaf fe kaf fe på ett av vår runda. redan 24 apri GÅRD fina caféerNYDALA på ett av våra trevlig a trevliga kaf GÅRD fina caféer éer. Vetlanda Handelsplats. a kaféer. Konditori Cecil, Ko Konditori Cecil, Ko Vetlanda Handelsplats. nditori Stjärnan, Rit nditori Stjärnan, Rit z bageri, z bageri, Vetlanda bowling Vetlanda bowling och Oskars konditori vi dig på kaffe och Oskars konditori . och en trendig . Ha och en trendig … för nu har vi bestämt oss för att ha nd la i vår Ha I lugn och ro kan du nu strosa omkring i vår a nd bu la tik i våra butiker och er och få biljett (be I lugn och ro kan du nu strosa omkring i vår få biljett (begränsa gräb nsaju V t antal i t antal). CENTRUM d). e på ett av våra De nna modevisning t bil jet t DeBRUNNSt nna biljett gäl modevisning gäl t extra öppet för dig som väljer att shoppa i e ler handelsplats och hinner dessutom et biljunna dig Unna Dig en lång lördag handelsplats och hinner dessutom unna dig bilj ler för na person e j för na person e Denen j den bjuder vi på kaf fe Denen er den r l l e på et l ä 24 lGÅRD ap g ril 2010. fina caféer 24 ap gäril i Gallerian. 2010. Konditori Cecil, Ko i Gallerian. Vetlanda Handelsplats. en fika eller lunch efter en lång shoppingndito Succéartad handel i Vetlanda Handelsplats fyra handelsområden som samverkar! Vi erbjuder: en fika eller lunch efter en lång–shoppingBROVetlanda bowling och O *Gäller buHa en trendig *Gäller butikerna i I lugn och ro kan duoch tik ern nd la i a i acebu vår nttik ruermoch nu strosa omkring i vår ce nt runda. Vi startar redan 24 april och då bjuder ru m GÅRD runda. Vi startar redan 24 april och då bjuder Denna biljett gäl modevisning 25 butiker med mode & accessoarer, 6 butiker med ur, guld & optik, 38vibutiker för hus & hem, och hinner CENTRUM ett dessutomBRUNNSunna dig bilj ler dighandelsplats på kaffe för na vi dig på kaffe person e j den Denen r e ll201 GÅRD 24 ap V gäril i b 0. ju i Gallerian. d e b r ju p d å 10 butiker med sport, lekV &ihobby, 4 butiker med second hand, 18 butiker med bilar & tillbehör, e k r på kaffe!* efter en lång shoppingaffe!* på etten avfika våraeller lunch BROpå ett av våra Unna Dig en lång Unna Dig en lång lördag i Vetlanda *G lördag i Vetlanda Ha ndelsplats så Handelsplats så bju der redan vi på kaf fe på 24 Dessutom kan Du för första gången uppleva Brogårdsbjuder runda. Vi startar då bjuder Dessutom kan Du första gången uppleva Brogårdsvi på kaf ett av april fina caféer våra trevligoch fe GÅRD påför 8 ställen för nöje & övernattning, 12 butiker med livsmedel, 25 caféer & restauranger, ett av a kaf fina caféer vår n éer a tre a . vliga Konditori Cecil, Ko a kaf lleéerri . Konditori Cecil, Ko BROnditori Stjärn iG Gallerian .0 an, Ritz bageri, itori lnd12 Stj0 k ärnan, Ritz bageri l ri Vetlanda bowling p a , 4 Vet 2 lan och GÅRD g da Osk a dagen. Om du mot förmodan inte kan unna dig en bow ars lin konditori. g och Osk vitrendig dig på kaffeHandla i våra butiker örd Omndladu mot förmodan inte digen en Ldagen. ars konditori. och en trendig rkarkan unnaoch ve ställen med hälsa & skönhet ed i vår och m a butiker och få ts bil la jet t (be sp s medverkar9 butiker med elektronik,Ha28 grä el få biljett (begränsa nsat antal). Vatt i bdu jud t an ). landa Hand er p r i Vet å kaffredan 0 .0skall långlördag då, tycker jag skall planera -16tal 0du på ett av våra odebutikeDe e!* nu långlördag då, tycker jag att planera redan nu .0 M Denna bil 10 modevisning t kl a jet 0.00-16.00 modevisning t n t gäl p e nna biljetu ler t öp j t är t l gäl Un e i m ler na j Dig b tr n en l lång lördag i Vetlan ce i a i a för b n en rn per n ke a son j da Handelsplats så för n person e den e Buti De j den er bju der Denen Dessutom kan Du första gången upp vi på kaf ll201 fe påför inför nästa långa lördag handelsplats som 24 ler ett av ap gäril llånga fina caféer våra trevliga kaféer lördag i Vetlanda handelsplats som 0.Koi Vetlanda 24 ap i Gallerian. gäril n 2010. a . ri i Gallerian.inför nästa e nd ll ito ri a Cec G il, Konditori Stjärn i 0 .0 12 an , Ritz bageri, kl Vetlanda bowling apPriRl IL dagen. Om du mot förmodan inte kan u Osk ars konditori. är den 29 maj. *Gäll APRIL er och och en trendig butik är den 29 maj. Lörd*Gaällger 2bu4tikA ern Ha ar a nd i la rk ce i vår ve erna i centrum a bu ed tiker och få biljett ntrum m ts la sp (begränsat antal). el Vetlanda Hand långlördag då, tycker jag att du skall pla -16.00 modevisning 0 .0 Modebutiker i 10 De kl nn t a a bil n jet t p t gäl e um är öp tr n bilj ler ce i a a för rn n en ke per j Buti den Den leson re llånga inför nästa lördag i Vetlanda han 24 ap gäril Ja, resten vet du säkert om Vetlanda Handelsplats. 201 0. i Gallerian. Ja, resten vet du säkert om Vetlanda Handelsplats. Abutiker), PRVi LÖRDAoch är(både den 29kedjor maj. ILharDubutikerna äller butikbutiker), ÖRDAG och*Gunika G unika erna i centrum Viförsta har butikerna (både kedjor Dessutom kan för första gången uppleva BrogårdsDessutom kan Du för gångenauppleva Brogårdsn a ri e ll G .00 i och l 12vintrar Fördelen och mycket snö är de på härliga fina vinterdagarna somoch in- vi l kservicen rilånga vidu har servicen harkan hjärtat rätta aphar vi vi har dig hjärtat rätta stället. g 24med dagen. Om mot förmodan inte unnapådig en stället. rdamot Lödu agen. Om förmodan inte kan unna en ar rk ve ed m efterlängtad våren nu är! ts vad bjuder till aktiviteter. Menlaoj Ja, resten vet du säkert om Vetlanda Ha landa Handelsp tiker i Vetjag ebutycker 0-16.00 redan nulånglördag då, tycker jag att du skall planera redan nu .0 Mod ånglördag då, att du skall planera 10 kl a n p öp m är Välkommen till Vetlanda Handelsplats Välkommen till Vetlanda LÖHandelsplats! RDAG kerna i centru uti Vi har butikerna (både kedjor och unika BVi Dessutom kan Du för första gången uppleva Brogårdsi Vetlanda Handelsplats hoppas och tror att vi kommer väcka både vårinspiration och shoppingglädje inför nästa långa lördag i Vetlanda handelsplats som nför nästa långa lördag i Vetlanda handelsplats som n a ri e ll a .00 i G när ni besöker oss och kl 12butiker. vi har servicen och unna vi har dig hjärtat ril våra apalla 4 2 g a dagen. Om du mot förmodan inte kan en på rätt A P rd ö är den 29 maj. R Vi medverkar till bättre handel: L IL erkar till bättre handel: r den 29 maj. ar rk ve ed fantastiskt år 2010. Ett speciellt stort tack till alla er som Vi vill passa på att tacka alla våra dkunder mett tsför nda Han elspla utiker i VetlaFör långlördag då, tycker att du skall planera redan nu köpteMvårt varje psålt förmånskort verksamhet för barnjag i världen. 0 odebFörmånskort. 10.0 -16.00gick 50 kr till Erikshjälpens Välkommen till Vetland m är öp na kl u tr n ce i a rn Erikshjälpen Butikeförändrar världen genom att ge liv åt barns drömmar! Läs mer om vart pengarna kommer att gå inne i tidningen. Det är inför nästa långa lördag i Vetlanda handelsplats som Ja, Handelsplats resten vetstår duupp säkert omförVetlanda Handelsplats. a, resten vet du säkert Vetlanda naturligtvis medom största ödmjukhetHandelsplats. som jag och alla i Vetlanda och bugar ert engagemang. PRåret Vi till handel: RDAUnder ärbutikerna den 29bättre maj. ILkommer det Nu är det full fartkedjor in i 2011och som LÖ gäller. att hända massor. Sånt som kommer göraunika det ännubutiker), lite trevligare att åka Vimedverkar har (både kedjorattoch GA i har butikerna (både unika butiker), V3

huss

Vet and Vetlanda Vetl anda a station ation

1,33 2

KyrkFokets etss ets Polisskolan hus sstation

Bibliot bliotek ek Bibliotek

MÅLAREGÅRDEN MÅLAREGÅRD ÅLAREGÅR ÅLAREGÅRDEN LAREGÅR RDEN Bandyplan B

Fotbollst plan a

NY NYDALA

Brandstatio Brandstation

PLANTSKOLAN

Norrgårdens sjukhem

Withalav Withalavallen

MELLANGÅRDEN Fotbollsplaner Fotbollspl p

Njudungsgymnasiet

Tennishall

Ridanläggning

Polissstation

MÅLAREGÅRDEN MÅLAREGÅRD ÅLAREGÅR ÅLAREGÅRDEN LAREGÅR RDEN Brandstatio Brandstation

Withalavallen Withalav

Fotbollsplaner Fotbollspl p

Förskola

RU RUNNSGÅRD S BRUNNSGÅRD

Posten

Tomaslundsskolan

ÖSTERSAND

BROGÅRD

Mogä Mogärde Mogärd Mogärdeskolan

STENSÅKRA

Folkets Park

Njudungsgymnasiet

FOLKETS PARK TOMASLUNDEN

BRUNNSGÅRD

Brunnsnn gårds ård s ola skola

NÄSSJA S

Ridanläggning

Motorbana

Parkering

Mogärde Mogärde servicehus ervicehus

ApoteksA ksparken ark

Vilan servicehus

Emån

BRUNNSGÅRD N BR

Harg gg Hargen dammen

Sjukhus

Idrottshall

PU PUKAREG EG EGÅ EGÅRD GÅR GÅRDEN ÅRD PUKAREGÅRDEN

KARLSLUND

Fokets etss ets hus

Skjutbana

Kvarndammen

WithalaTennishall sskolan

Nat Naturreservatet Illhargen

Bibliot bliotek ek Bibliotek

Tennishalll

Forngården

Kvarngårdens sjukhem

Skogskyrkogården

Harg gg Hargen dammen

Ridanläggning

StadsS tad tadss huss

Tomasgården Tom masgården sgården servicehus serrvicehus rvicehus

Badhus

Lärcentrum

Hv GIF:s Idrottsplats

Vet and Vetlanda Vetl anda a station ation

Kyrkskolan

PLANTSKOLAN

StadsS tad tadss huss

Vet and Vetlanda anda a Vetlanda Vetl station ation kyrka

Lärcentrum

Nat Naturreservatet Illhargen

Badhus

Bibliot bliotek ek Bibliotek

NORRA

Fokets etss ets hus

ÖSTERSAND

Forngården

Polissstation

MÅLAREGÅRD ÅLAREGÅR ÅLAREGÅRDEN LAREGÅR RDEN MÅLAREGÅRDEN

Ö

s nosw Våren w o h s n o i h s Fa s n e r å a da land i VetV w o h s n o i h s Fa a d n a l t e V i s n e r å Vashionshow 2 s 4 24 F iV n e r å a Vetland how ashions Kapellkyrkogården

Fotbollsplaner Fotbollspl p

Skogskyrkogården

Vilan servicehus

TANÅ SOMRÅDE

BRUNNSGÅRD RU RUNNSGÅRD S BRUNNSGÅRD

SLIPARE-

Posten

ApoteksA ksparken ark

BROGÅRD

Mogärde Mogärde GÅRDEN STENSservicehus ervicehus ÅKRA

Ö

2006-10-11

i Vetlanda Handelsplats Fokets etss ets hus

Polissstation

Tomasgården Tom masgården sgården servicehus serrvicehus rvicehus

ÖSTANSKOG

Norrgårdens sjukhem

Ishockeyrink

Tjuskulle Idrottspark

MELLANGÅRDEN

Förskola

Hv GIF:s Idrottsplats

Withalavallen Withalav

KRÅKEGÅRDEN

Skjutbana

Kvarndammen

Folkets Park

Njudungsgymnasiet

Fotbollsplaner Fotbollspl p

SLIPARERU RUNNSGÅRD S BRUNNSGÅRD

Posten

Tomaslundsskolan

Fotbollsplan

Bandyplan

Brandstatio Brandstation

Tennishalll

TANÅ SOMRÅDE

Parkering

Sjukhus

Idrottshall

KARLSLUND

Badhus

Kyrkskolan

Vetlanda kyrka

Ridanläggning

Withalaskolan

Kapellkyrkogården

Emån

NORRA

ÖSTANSKOG

BROGÅRD

KRÅKEGÅRDEN

PUKAREGÅRDEN

Stadshus

Vetlanda station

Bibliotek

PLANTSKOLAN

SJ Ö

Fokets hus

Polisstation

MÅLAREGÅRDEN

Från

Brandstation

Tomasgården servicehus

Målilla Oskarshamn

Withalavallen

Fotbollsplaner

Tennishall

BRUNNSGÅRD S

Posten

Tomaslundsskolan

STENSÅKRA

V

Naturreservatet Nat Illhargen

BRUNNSGÅRD N

Brunnsgårds skola

Vilan servicehus

M YR E

Brogårdsdagen

NÄSSJA S

BRUNNSGÅRD

Mogärde servicehus

Apoteksparken

Skogskyrkogården

Brogårdsdagen

Harg gg Hargdammen en

ÖSTERSAND

Forngården

Lärcentrum

Mogärdeskolan

Hembygds

TOMASLUNDEN

Motorbana

FOLKETS PARK

Kvarngårdens sjukhem

GÅRDEN

STENSÅKRA

BROGÅRD

Naturreservatet Nat Illhargen

MÅLAREGÅRD ÅLAREGÅR ÅLAREGÅRDEN LAREGÅR RDEN MÅLAREGÅRDEN

NORRA

Tennishall

Harg gg Hargdammen en

Ridanläggning

Bibliot bliotek ek Bibliotek

NÄSSJA S

V 31 ,32

NYDALA

Emån

BRUNNSGÅRD N BR

StadsS tad tadss huss

Hembygds Vetlanda Vetl Vet anda and a station ation

PLANTSKOLAN

Från Jönköping Mjölby

Fotbollsplaner Fotbollspl p

Brunnsnn gårds ård s ola skola

PU PUKAREG EG EGÅ EGÅRD GÅR GÅRDEN ÅRD PUKAREGÅRDEN

TOMASLUNDEN

EKENÄSSJÖN

Withalavallen Withalav

Withalasskolan

KRÅKEGÅRDEN

Tennishalll

Tomaslundsskolan

Tennishall

Brandstatio Brandstation

Mogä Mogärde Mogärd Mogärdeskolan

Tomasgården Tom masgården sgården

servicehus serrvicehus rvicehus ÖSTANSKOG

Withalavallen Withalav

BRUNNSGÅRD N BR

Brunnsnn gårds ård s ola skola

PU PUKAREG EG EGÅ EGÅRD GÅR GÅRDEN ÅRD PUKAREGÅRDEN

Norrgårdens Idrottshall sjukhem

Sjukhus

MELLANGÅRDEN

Vetlanda kyrka

Kyrkskolan

Mogärde Mogärde servicehus ervicehus

PLANTSKOLAN

Ö

Ishockeyrink

Tjuskulle Idrottspark

ApoteksA ksparken ark

Parkering

Fotbollst plan a

Bandyplan B

BRUNNSGÅRD

Fotbollsplaner Fotbollspl p

Motorbana

FOLKETS PARK

TOMASLUNDEN

NÄSSJA S

GÅRD N

Vilan servicehus

Folkets Park

Withalav Withalavallen

Withalasskolan

BRUNNSGÅRD RU RUNNSGÅRD S

STENSÅKRA

Skjutbana

Skogskyrkogården

Kvarndammen

Kvarngårdens sjukhem

Emån

Brandstation Brandstatio Mogärde Mogärd Mogä Mogärdeskolan

Posten

Tomaslundsskolan Förskola

Hv GIF:s Idrottsplats

Kapellkyrkogården

ÖSTERSAND

Forngården

MÅLAREGÅRDEN MÅLAREGÅRD ÅLAREGÅR ÅLAREGÅRDEN LAREGÅR RDEN

Kapellkyrkogården

Tennishalll

BRUNNSGÅRD RU RUNNSGÅRD S

KARLSLUND

Lärcentrum 2006-10-11

enUnna långlördag dig hos oss… en långlördag l e d n a h d a t r Succéa hos oss… Ishockeyrink

Tjuskulle Idrottspark

STENSÅKRA

Tomasgården Tom masgården sgården serrvicehus rvicehus servicehus

Vetlanda kyrka

127

Polissstation

Ö

Tennishall

SJUNNEN

Ridanläggning

TOMASLUNDEN

SLIPARE-

NÄSSJA S

Emån

5 12

TANÅ SOMRÅDE

V

GÅRDEN

Brogårdsdagen BROGÅRD

Harg gg Hargdammen en

Naturreservatet Nat Illhargen

Hembygds

Hargdammen

Naturreservatet Illhargen

NORRA

NORRA

ÖSTANSKOG

ÖSTANSKOG

KRÅKEGÅRDEN

KETTILSÅS

Emån

KRÅKEGÅRDEN

SLIPARE-

GÅRDEN

SLIPARE-

ÖSTANÅ FRITIDSOMRÅDE

GÅRDEN

Badplats

Hembygdsgård

Sommarstugeområde

Mela Kvarn

KRÅKEGÅRDEN

TANÅ SOMRÅDE

F

BÄCKSEDA

Badplats

Badplats

Emån

Bäckseda kyrka

SANDLANDET

Grumlan

Fotbollsplan

Paradisvallen

28 ,31

Erikshjälpen förändrar världen genom Brogårdsdagen Brogårdsdagen att ge liv åt barns drömmar!

Bäckseda skola

Hembygds

0

V

Fokets etss ets hus

Fotbollsplan

Från Karlskrona Kalmar Växjö

500

1000

t

2Brogårdsdagen 4

i Vetlanda

24 24

PREMIÄR!

hit till oss i Vetlanda Handelsplats.

GULDhjärtat CITY vi har servicen och vi har på rätta stället. i har servicen och vi har stället. Ja, resten vet du säkert om Vetlanda Handelsplats. Varmt välkomna! Välkommen Vetlanda Handelsplats! JessicaVälkommen Bohlin till Vetlanda LÖHandelsplats! RDAG Vi har butikerna (både till kedjor och unika butiker), ordförande Vetlanda Handelsplats, jessica.bohlin@vetlandahandelsplats.se, info@vetlandahandelsplats.se ULDCrätta ITY vi har servicen och vi har hjärtatGpå stället. Vi medverkar till bättre handel: ULDCrätta ITY hjärtatGpå

handgjorda smycken av egen design

handgjorda smycken av egen design

20% RABATT

På alla smycken från Elle Jewlery t.o.m. 31/10 -10.

NYHET

:

handgjorda smycken av Klockor egen design från Alexander.

Armbandsur 1.298:-.

Besök oss i Vetlanda Handelsplats!

Välkommen till Vetlanda Handelsplats!

NYMANS SKOR

10% RABATT

På valfri Classicring om du beställer före 31/10 -10. Välj bland släta eller mönstrade, med eller utan stenar, i rött eller vitt guld. Eller kanske med en spännande blandning.

Vi medverkar till bättre handel:

GULDCITY

NYMANS SKOR

GULDCITY handgjorda smycken av egen design

handgjorda smycken av egen design

GALLERIAN VETLANDA Telefon 0383-131 00 www.smycka.se

GULDCITY handgjorda smycken av egen design

NY BUTIK I VETLANDA! GALLERIAN

NYMANS SKOR

men&women

NYMANS SKOR

Välkommen till ditt nya apotek! Gör alla dina apoteks­ ärenden hos oss!

Vi har korta väntetider (max fem minuter!) och självklart gäller högkostnadsskyddet. Välkommen in!

Gallerian, Vetlanda. Vardagar 10-18, Lördag 10-15


Långa lördagar! 26

FEBRUA RI

LÅNGLÖ

RDAG

MARS

APRIL

MAJ

26 30 28 28 G LÅNGLÖRDA

LÅNGLÖRDAG

AUGUSTI

G LÅNGLÖRDA

LÅNGLÖRDAG

- då har även butikerna i centrum öppet till 16.00! (Avvikelser kan förekomma)

www.vetlandahandelsplats.se

LEKSAKER FÖR ALLA! SVERIGES STÖRSTA BABYKEDJA

LEGOREA! 30-50% på utvalda produkter

Spara 600:Britax “Adventure” 15-36 kg

Spara 900:Britax 2-way 9-25kg

1795:- (2695:-)

695:- (1295:-)

LEKSAKSLAGRET

Lasarettsg 21, Vetlanda, 0383-199 90 Måndag-fredag 10-18, lördag 10-14


2011 Ă…rets Butik

RĂśsta pĂĽ

y t i C d l u G

k i t u b s t e r Ă…

med personliga stansade familjesmycken gan av vigselringar budskap. Även efterfrü n. En anledning tror har Ükat den sista tide orias brÜllop i Vict an sess prin Kron vi är gifta sig samma att r välje ga sommar. Mün samma dag. Vi kan dag eller i närheten av än vill ha, büde med a pü lotto, en jäterbjuda vilken ring du - Det känns som att vinn gn, skap eller en speciell desi t. bud glat a Tina r onlig säge pers la, tekul käns de. leen ett lse. med r ärke Pete r utm a säge denn - Vi är otroligt glada fÜr a fÜr det stora de satsningar som - Vi pü GuldCity vill tack Det är ett kvit to pü att oss ligen har gett frün alla som rÜstat pü verk e n oend tide fÜrtr sista den t vi gjor ktack vill vi erbjuda buti Som gen k. gedi buti s en t üret gjor som resultat. Vi har till oss i vür 20 % in flera nya märken alla kunder som kommer srenovering och tagit Välkommen ukt. är prod i Sabo as valfr rabatt pü en där Efva Attling och Thom fÜrverkliga dina . Vüra populära till Årets Butik 2010 och bland de stÜrsta märkena annons fÜr mer tillsammans med vür smyckedrÜmmar! Se vür handgjorda smycken, r ker till vür om erbjudandet, säge orsa de och tion agan rma bidr är info vi serv ice tror s. gsvi tnin r. avslu Pete r Tina framgüng, säge Ükning pü vür Av: Marcus Bloom - Vi har märkt en kraf tig rdet gäller oma verkstad, framfÜr allt när cken och handbetning av befintliga smy

gare som tar Det är tvü glada butiksä i Guld City, in er kliv jag emot mig när a. Peter och mitt i centrala Vetland precis bliv it Tina SjÜbergs butik har Vetlanda 2010. i ik but s utsedd till Året

Nu är det dags att nominera kandidater till Årets Butik. Genom att nominera den butik som du tycker är värd priset senast den 25 februari har du mÜjlighet att vinna ett presentkort pü 500 kr. Pristagarna kommer att offentliggÜras och hedras i samband med ürets Närlingslivsgala den 14 april.

Årets Butik 2011 Fyll i talongen och skicka in senast 25 februari sü är du med i utlottningen av presentkort, värde 500 kr.

Butik:

_____________________________________

Motivering: _____________________________________

_____________________________________

Ditt namn: __________________________________ Adress:

__________________________________

Postadress: __________________________________ Telefon:

__________________________________

Skicka din rĂśst till nĂĽgon av fĂśljande adresser eller nominera pĂĽ www.vetlandagalan.se. Mail: info@nuvab.se Post: Nuvab, Ă„lggatan 2, 574 40 Vetlanda

Motiveringen till valet av Årets Butik: �Att vüga och vilja utvecklas i hürd konkurrens är nügot

som ürets butik tagit fasta pü. Med en tilltalande och genomtänkt

marknadsfĂśring syns butiken i mĂĽnga olika sammanhang vilket

stärker Vetlanda Handelsplats som helhet. Här mÜts klassiskt och

trend i en inspirerand miljĂś och ĂĽrets butik

har visat att de har hjär tat pü rätt ställe

Vinnare Ă…rets butik hamsons bra A 2010 ed m M U TR N E Guld City C Faksimil frĂĽn Vision HĂśglandet 2010

Jag träf far Mon Bergelin en tidi pratar om hur gütt sedan de t

skor den 20:e f tidigare varit a pü Dressman d ställd. Nu brin butik. Att mÜt

Lagerrensing!

 „ Â?

- Vi lärde känna jobbade tillsam trivs verkligen tar Angelika. D

fick vi en fĂśrfr Abrahamsons

Â?Â? Â Â?Â? Â? 

     

är nügot som leende under

tiken efter he frĂĽgade jag M butiken tillsa

JĂ˜TUL 371 HT    

      Â 

 Â?Â?   Â?  Â? ­€  ‚ƒ

 

070-348 77 97

     Magnus Ă…kerberg magnus.akerberg@ft.wisy.se

- Vi kĂśpte oss

JUST NU

917 kr

per mĂĽnad * Kampanjpris 19.900 kr Ord.pris 23.900 kr

Erbjudanden gäller sü lüngt lagret räcker

JĂ˜TUL F 373

CONTURA 550

CONTURA 560 T

JUST NU

JUST NU

JUST NU

per mĂĽnad * Kampanjpris 16.900 kr Ord.pris 20.900 kr

per mĂĽnad * Kampanjpris 16.900 kr Ord.pris 18.900 kr

per mĂĽnad * Kampanjpris 19.900 kr Ord.pris 22.900 kr

787 kr

787 kr

917 kr

www.eldabutiken.se

Eldabutiken Vetlanda Masking 15, Tel: 0383–46 48 50. Öppet: Mü–Ti 14–18 | On Stängt | To–Fr 14–18 | LÜ 10–13

* Uppdelat pü 23 räntefria delbetalningar. I münadsbeloppet ingür uppläggningsavgift 495 kr, samt administrations-avgift 30 kr/münad. Effektiv ränta 16,45% vid 10.000 kr beräknat pü 5 ür. Kreditgivare är GE Money Bank.


Tidigare vinnare av Årets butik : 2005 B-Young 2006 Fria Former 2007 Gretas blommar 2008 Leksakslagret

k

2009 HemÅvila 2010 Guld City A LBERT i lackad bambuØ 14 cm49:-49:A LBERT SkålSkål i lackad bambuØ 14 cm Ø cm 27 cm Finns i flera färger. Ø 27 99:-99:Finns i flera färger.

49:49:-

FRÅN FRÅN

PrEmiÄrErbJuDaNDE!

ffb, ord, ord y So Soffb nky, Tro , Tro nkbä dia e,dde, Mebä KukddKu andia Me k sai Mo anatt attnh Moe,sai Ma e,dd Mae,nh KuteddKu e,dd teEli 2 stl 2 st Elila, KuseddKu Tav ertl skå t Ro Albskå Go!la, Rose e,ert dnt igh tta!, Tav Alb dd igh , Go e, Ma Ku tta ri dd MidnMi rby Ma lib Ku ri me Vimrby Coe,libCo e,dd ffa, me Ku , Vim So dd fia ffa Ku sic So So Ba fia Basic st, 3Sost, sly3kta kta Lju Beasly Bea Lju

Köp eN maDrass i sTraTo-serieN och få eN bäDDmaDrass* PrEmiÄrpå KöpeT

ErbJuDaNDE! * Gäller bäDDmaDrass 2

EMTTILL ILLVARJE VARJEPR PR IS! IS! EM

h

Nyhet hos oss!

* Gäller bäDDmaDrass 2

Som i det kompletta vardagsrummet vi har färgstarka accenter mot neutral, lättvarierad bas. Som i det härhär kompletta vardagsrummet därdär vi har valtvalt färgstarka accenter mot enen neutral, lättvarierad bas. helt nytt rum 000 Lite mera EttEtt helt nytt rum förför 1010 000 kr. kr. Lite mera du!du! MI DN IG HT ROSE Kudde 40x60 299:MI DN IG HT ROSE Kudde 40x60 cmcm 299:-

sÅ DEsiGNar Du! 1. 2. 3. 4. 5.

Välj sängtyp Välj fasthet Välj bäddmadrass Välj storlek sÅ DEsiGNar Du! Välj material och stil 1. 2. 3. 4. 5.

Välj Välj Välj Välj Välj

sängtyp fasthet bäddmadrass storlek material och stil

cumulus Nimbus r Dubbelfjädrande resårmadrass. Underkärna med bonellresårer och överkärna med pocketresårer. 90x200 cm. cumulus Nimbus r Dubbelfjädrande resårmadrass. Pris inkl. bäddmadrass 2. Exkl. ben. Tygklädd gavel 180 cm Underkärna med bonellresårer 1 995:- Nackkudde 395:-

4 990:-

men&women

r Hos Em! DESIGNA DIN DRÖMSÄNG NYtt s sko 4 990:-

och överkärna med pocketresårer. 90x200 cm. Pris inkl. bäddmadrass 2. Exkl. ben. Tygklädd gavel 180 cm 1 995:- Nackkudde 395:-

Cumulus är EM:s nya sängkollektion. Hos oss kan du designa din drömsäng – precis som du vill ha den. Ram, kontinental eller ställbar? Bestäm vilken säng som är skönast och välj sedan tyg, färg och tillbehör som passar i just ditt sovrum. Med vår hjälpHos blir oss sängen endesigna härlig möbel som matchar Cumulus är EM:s nya sängkollektion. kan du din drömsäng – precis resten som duav villinredningen. ha den. Helakontinental Cumulus-kollektionen och kreativa hittaroch duvälj på sedan www.em.com. Litetillbehör mera du! Ram, eller ställbar? Bestäm vilken inredningstips säng som är skönast tyg, färg och som

NYtt Hos Em! DESIGNA DIN DRÖMSÄNG

nya ägare

passar i just ditt sovrum. Med vår hjälp blir sängen en härlig möbel som matchar resten av inredningen. Hela Cumulus-kollektionen och kreativa inredningstips hittar du på www.em.com. Lite mera du! Monica med ett skratt. r säge a elik nica Hedin och Ang hade köpt butiken En vecka efter det att vi ig vårförmiddag. Vi skovärlden, med i in t direk kastade vi oss den första tiden har IC Soffa i tyg Capone. 3-sits L 213 psmässa i Stockholm. BASBAS IC Soffa i tyg Capone. 3-sits L 213 cmcm inkö en ns tog över Abrahamso D cm. 90 cm. Finns även som 2-sits. D 90 Finns även som 2-sits. handeln och att - Vi älskar att jobba inom februari. Angelika har härliga människor. få möta så många olika assisterande butikschef är fantassociala och tycket det båda är Vi andär även Monica var er att hitta kul att få hjälpa våra kund tiskt nner de båda för sin nya ons vi har fått sedan sina drömskor. All resp gett oss en enorm ta alla härliga kunder har ken, buti över tog vi cumulus cirro K Kontinentalmadrass cirro s Ställbar madrass med pocketresår. ROY i vitlack med benmedar TSoffbord ROY i cumulus vitlack med benmedar TSoffbord glädje fram emot stor de har gjor t med ett med ser vi ochK Kontinentalmadrass cumuluskick cirro cumulus s  Ställbar madrass med pocketresår. med bonellresårer i underbäddarna. fjärrkontroll. i krom Ø 90 H 36 995:Finns även i krom Ø 90 cmcm HTrådburen 36 cmcmcirro 995:Finns även a. tiden. and fram i Vetl i skor år sons ga ham mån r Abra drivpocketresårer. med bonellresårer i aunderbäddarna. Trådburen att Vändbar madrass med 90x200 fjärrkontroll. cm. i rödeller svartlack. i rödeller svartlack. som vi n sett t med pocketresårer. ken i stor 90x200 cm. tide Vändbar cm. madrass a varandra under180x200 Pris inkl. bäddmadrass 2. Exkl. ben. - Vi kommer driva buti Pris inkl. bäddmadrass 1. Exkl. ben. 180x200 cm. vi inkl. mer bäddmadrass 2. Exkl. ben. a ännu satsPris Pris inkl. bäddmadrass 1. Exkl. ben. mmans på Dressman och tidigare, men vi kommer bredda berätvill ans, Vi mm en. tillsa rupp n V IMMERBY Ryamatta i luddfri polyester. bÄDDmålg kano e n V IMMERBY Ryamatta i luddfri polyester. på den yngr bÄDDmaDrass a 133x190 999:(ord. 1 395:-) Finns i flera färger storlekar. tidigt som vissa 133x190 cmcm 999:(ord. prispris 1 395:-) Finns i flera färger ochoch storlekar. maDrass Då vi båda blev arbetslös utbudet ytterligare, sam PÅ KöPEt! PÅ KöPEt! ägde försvinna. VÄrDE 2 995:rågan av Anna som då produkter kommer att VÄrDE 2 995:buett helt nytt in ta s skor om vi ville ta över att vi mer kom Till hösten Då ätt. enne, vilket kändes helr . sortiment av barnskor le köpa RÄNTA I I Monica om vi inte skul RÄNTA m Bloo cus 10 MÅNADER Mar Av: 10 MÅNADER vi! ammans, och det gjorde INRED NU, BETALA SENARE. 10 delbetalningar 10 delbetalningar ränta, 0:- uppläggningsavgift. Administrationsavgift påkr/månad 25 kr/månad tillkommer. t arbe NU,te, BETALA SENARE. 0% 0% ränta, 0:- uppläggningsavgift. Administrationsavgift på 25 tillkommer. s ett fantastiskt roligINRED Inköpsmånaden är betalningsfri. Effektiv ränta 10 000 kronor är 5,6%. Kreditgivare är Handelsbanken Finans. www.em.com Inköpsmånaden är betalningsfri. Effektiv ränta vid vid 10 000 kronor är 5,6%. Kreditgivare är Handelsbanken Finans. www.em.com

995:33995:-

99990:990:-

990:99990:-

0% 0%

Lite mer... Lite bättre...

cumulus cirro r Dubbelfjädrande resårmadrass. cumulus cirro r Dubbelfjädrande resårmadrass. Underkärna med bonellUnderkärna med bonellresårer och överkärna resårermed och LFK överkärna resårer.

med LFK resårer.

990:33990:-

Pris inkl. bäddmadrass 1. Exkl. ben.

Pris inkl. bäddmadrass 1. Exkl. ben.

cumulus strato K Kontinentalmadrass med dubbelfjädrande cumulus strato K Kontinentalmadrass med dubbelfjädrande underbäddar. Vändbar madrass underbäddar. Vändbar madrass med zonad pocketresår samt med zonad pocketresår samt två komforter.

två komforter.

14 14995:995:-

Pris inkl. bäddmadrass 2. Exkl. ben. Pris inkl. bäddmadrass Exkl. ben. ord. pris 172. 990:-

ord. pris 17 990:-

0% Delbetala din badrums0% möbel räntefritt!

Jazz på Vetlanda Museum

de

e.”

Jazz på Vetlanda Museum

Köp eN maDrass i sTraTo-serieN och få eN bäDDmaDrass* på KöpeT mer smak pengar? Eller både och? Hos hittar inredningsglädje varje pris. HarHar dudu mer smak änän pengar? Eller harhar dudu både och? Hos EMEM hittar dudu inredningsglädje tilltill varje pris.

-

Må-fr 10 -18, lö 10 -14 VETLANDA - Tel 0383-144 55 www.lillabutikenvetlanda.se

Jazz på Vetlanda Museum Jazz på Vetlanda Museum

Torsdag februari klockan 19.00 Jazz på24Vetlanda Museum

Fascinating Rhythm – Emilijazz kapell spelar Gershwin Elin Bergstrand - sång Emilia Havsed - piano Edvin Kiland - kontrabas John Bergstrand - trummor

Emilijazz kapell är en jazzkvartett som bildades i Örebro våren 2009. Musikhögskolan i Örebro var då gruppens gemensamma fäste. Elin och Emilia har dock rötter i Vetlanda och har musicerat tillsammans sedan unga år, genom Musikskolan och Njudungsgymnasiets estetiska program.

Emilijazz kapell har24 sin februari hemvist i jazzen, även om gruppen gärna hämtar Vetlanda kommun Torsdag klockan 19.00 Ekenässjöns skola inspiration från andra genrer. Lekfullhet och spelglädje är något som brukar känneteckna kvartettens konserter.kapell I Vetlanda bjuder Emilijazz Fascinating Rhythm – Emilijazz spelar Gershwin kapell på programmet ”Fascinating rhythm” där de tolkar George Gershwins Lizetty Selskog Elin Bergstrand - sång Torsdag 24 februari klockan 19.00 rektor härliga musik. Emilia Havsed - piano Ekenässjöns skola, Brunnsgatan 3, 574 50 Ekenässjön Vetlanda 1456, 073-816 91 63, fax 0383-340 51 0383-300 Edvin Kiland - Turistbyrå kontrabas säljer biljetter för 120 kronor, telefon 0383-974

Torsdag 24 februari klockan 19.00

Elin Bergstrand - sång Emilia Havsed - piano Edvin Kiland - kontrabas John Bergstrand - trummor

Tavla 70x70 599:GO!GO! Tavla 70x70 cmcm 599:-

a

Fascinating Rhythm – Emilijazz kapell spelar Gershwin

t

Torsdag 24 februari klockan 19.00

-

Fascinating Rhythm – Emilijazz kapell spelar Gershwin Fascinating Rhythm – Emilijazz kapell spelar Gershwin

John Bergstrand -- trummor Elin Bergstrand sång Elin Bergstrand - sång Öppet: Emilia Havsed piano Varmt välkommen! Emilijazz kapell en jazzkvartett som Tisdag bildades10.00-16.00 i Örebro våren 2009. Emilia Havsed -ärpiano Ann-Mari Forsberg Edvin Kiland kontrabas Musikhögskolan i Örebro var då gruppensOnsdag-söndag gemensamma fäste. Elin och Edvin Kiland - kontrabas 12.00-16.00 Kultursekreterare Emilia har dock rötter i Vetlanda och har musicerat tillsammans sedan John Bergstrand -- trummor John Bergstrand trummor Entré: Fri entré

lizetty.selskog@vetlanda.se www.vetlanda.se

kommun unga år, genom Musikskolan och Njudungsgymnasiets estetiska program.Vetlanda kommun

Tel: 0383-973 52

Kultur och fritid Kommunkansliet

Emilijazz har sin i jazzen,som även ombildades gruppen gärna hämtar Emilijazzkapell kapell är enhemvist jazzkvartett bildades i Örebro vårenvåren 2009.2009. Emilijazz kapell är en jazzkvartett som i Örebro inspiration från andra genrer. Lekfullhet och spelglädje är något som Elin och Musikhögskolan Örebro var då gemensamma fäste. Musikhögskolan i iÖrebro var dågruppens gruppens gemensamma fäste. Elin och brukar känneteckna kvartettens konserter. I Vetlanda bjuder Emilijazz sedan Emilia hardock dockrötter rötter ii Vetlanda har musicerat tillsammans Emilia har Vetlandaoch och har musicerat tillsammans sedan kapell på programmet ”Fascinating rhythm” där de tolkar George Gershwins unga år, genom Musikskolan och Njudungsgymnasiets estetiska program. unga år,musik. genom Musikskolan och Njudungsgymnasiets estetiska program. härliga

Emilijazz kapell har sin hemvist i jazzen, även om gruppen gärna hämtar

Kom in in till till oss oss och och låt Kom dig inspireras! inspireras! dig

Vetlanda kapell Turistbyrå biljetter för 120 kronor, telefon 0383-974gärna 14 Emilijazz harsäljer sin hemvist i jazzen, även om gruppen hämtar inspiration från andra genrer. Lekfullhet och spelglädje är något som inspiration från andra genrer. Lekfullhet spelglädje ärEmilijazz något som rÄNta i brukar känneteckna kvartettens konserter. och I Vetlanda bjuder 6 mÅNaDEr iNrED Nu, bEtala om 6 mÅNaDEr. ingen ränta eller avgifter tillkommer. Kreditgivare handelsbanken finans. brukar kvartettens Vetlanda bjuder Emilijazz kapellkänneteckna på programmet ”Fascinating konserter. rhythm” därIde tolkar George Gershwins Varmt välkommen! KORRESPONDENSKORT *erbjudandet gäller t.o.m. 20/2 2011. www.em.com iNrED Nu, bEtala om 6 mÅNaDEr. ingen ränta eller avgifter tillkommer. Kreditgivare handelsbanken finans. Format: 148 x 100 mm Ann-Mari Forsberg kapell på musik. programmet ”Fascinating rhythm” där de tolkar George Gershwins härliga *erbjudandet gäller t.o.m. 20/2 2011. www.em.com Papper: Oblekt miljögodkänt Kultursekreterare härliga musik. Vi erbjuder erbjuderproffshjälp proffshjälp proffshjälpoch och ochkvalitetsprodukter kvalitetsprodukter kvalitetsprodukter från frånTuristbyrå säljer biljetter för 120 kronor, telefon 0383-974 14Personnamn, titel, adressuppgifter: Med MedGolvkedjankortet Golvkedjankortetkan kandu du dela delaupp upp ViVi erbjuder från Vetlanda

Delbetala Delbetala din din badrumsbadrumsmöbel möbel räntefritt! räntefritt!

rÄNta i 6 mÅNaDEr

333:-/mån 333:-/mån 333:-/mån

Med Golvkedjankortet kan du dela upp din dinbetalning betalningupp upptilltill24 24månader månaderräntefritt. räntefritt. din betalning upp till 24 månader räntefritt. Räkneexemplet Räkneexempletovan ovanavser avsermånadsbelopp månadsbelopp Räkneexemplet ovan avser månadsbelopp att attdelbetala, delbetala,vid vidköp köpav avHafa HafaEast East600 600tilltill att delbetala, vid köp av7.995:Hafa East 600 till på kampanjpriset kampanjpriset 7.995:om omdelbetalat delbetalat på24 24 kampanjpriset 7.995:om delbetalat på 24 månader. månader. Aviavg. Aviavg. tillkommer tillkommer39 39kr/mån. kr/mån. månader. Aviavg. tillkommer 39 kr/mån.

HAFA HAFA EAST EAST 600 600 -HAFATvättställskåp EAST 600 med -med en Tvättställskåp en Tvättställskåp med en med stor stor rymlig rymlig låda, låda, med stor rymlig låda, medlådskenor mjukstängande mjukstängande lådskenor mjukstängande lådskenor och och med med tvättställ tvättställ ii och med tvättställ i porslin. porslin. Spegelskåp Spegelskåp porslin. Spegelskåp med med speglar speglar på på inin- och och med speglar på inoch utsidor utsidor samt samt lysrörsramp lysrörsramp och 230 230 V-uttag. V-uttag. Finns Finns ii utsidoroch samt lysrörsramp vit vit högblank högblank eller snyggt snyggt och 230 V-uttag. eller Finns i matt matt svart svart samt samt ii tre tre olika olika vit högblank eller snyggt bredder. bredder. matt svart samt i tre olika bredder.

ETT ETT FÖRETAG FÖRETAG II GOLVKEDJAN GOLVKEDJAN ETT FÖRETAG I GOLVKEDJAN

Nytt märke hos oss!

Gill Sans 8 pkt.

ledande ledandeleverantörer. leverantörer. leverantörer. Linje: Vikt 0,75 pkt, färg PMS 300. ledande Vetlanda Turistbyrå säljer biljetter för 120 kronor, telefon 0383-974 14 Varmt välkommen! Ann-Mari Forsberg Varmt välkommen! Kultursekreterare

Ann-Mari Forsberg Kultursekreterare

KAMPANJPRIS KAMPANJPRIS

7.995:7.995:7.995:10.495:10.495:KAMPANJPRIS

ORD. ORD.PRIS PRIS

ORD. PRIS

10.495:-

Lasarettsgatan Lasarettsgatan 23, 23, Vetlanda Vetlanda Lasarettsgatan 23, Vetlanda Tel Tel 0383-154 0383-154 66 66 Tel 0383-154 66 Lör Öppettider: Öppettider: Mån-fre Mån-fre 10-18 10-18 Lör 10-13 10-13 Öppettider: Mån-fre 10-18 Lör 10-13 Köpmangatan Köpmangatan 9, 9, Sävsjö Sävsjö Köpmangatan 9, Sävsjö Tel Tel 03820382- 140 140 50 50 Tel 038250Lör Öppettider: Öppettider: Mån-fre Mån-fre140 10-18 10-18 Lör 10-13 10-13 Öppettider: Mån-fre 10-18 Lör 10-13

Magnus Lundin, kommunchef Vetlanda kommun, 574 80 Vetlanda 0383-971 59, 070-640 11 22, fax 0383-970 19 magnus.lundin@vetlanda.se www.vetlanda.se

VIS For Pap Per Tite Linj Adr


Tack Vetlanda Handelsplats! Alltför många barn får aldrig en chans att börja skolan. Särskilt

Foto: Louise Nordlund Isaksson

svårt är det för flickor.

r ä k s h c o n e r t r o k t s Rosa pla

vinst!

Var du en av dem som köpte det rosa Förmånskortet från Vetlanda Handelsplats under 2010? Då har du bidragit till att 52 barn i Mali som missat skolstarten kan komma ifatt med hjälp av Speed Schools! 2010 var ett år när Vetlanda visade upp

till utbildning i något som kallas Speed

en extra generös sida. Både handlare och

Schools. Det är barn i Mali som av olika

kunder engagerade sig i arbetet med

anledningar inte har börjat skolan, som

Förmånskortet, ett kort som såldes till

får en chans att läsa ikapp i nio månader

förmån för Erikshjälpen och gav härliga

och sedan kan börja i fjärde klass tillsam-

rabatter för de kunder som använde dem.

mans med sina kamrater. Pengarna från Förmånskortet räcker för 52 barn!

47 100 kronor! De rosa Förmånskorten såldes för 75

Lokalt bistånd

kronor och 50 kronor av det gick till Erik-

– Vi vill rikta ett stort tack till alla hand-

shjälpens verksamhet för barn i världen.

lare och alla ni som köpte kortet. Samar-

Totalt kom det in hela 47 100 kronor!

betet mellan Erikshjälpen och Vetlanda

– Det känns fantastiskt att Vetlandaborna

Handelsplats fortsätter och vi hoppas att

har bidragit på det här sättet, säger Louise

flera butiker framöver fortsätter att ha

Nordlund Isaksson, chef för insamling på

erbjudanden eller insamlingsbössor som

Erikshjälpen. Det känns som att det inte

stödjer vår småländska biståndsorganisa-

bara var de förmånliga erbjudandena

tion. Men du behöver inte längre ha det

som fick människor att köpa korten, utan

rosa kortet till hands, avslutar Louise.

viljan att tillsammans göra något bra. Nu

VISION HÖGLANDET 1 2011

kommer de här pengarna att omvandlas

Det här är Alima. Hon vill bli minister.

Alima bor i en by i Mali i Afrika. Hon fick inte börja skolan när hon egentligen skulle, men tack vare Speed Schools har hon fått möjlighet att ta igen de missade åren. Nu drömmer hon om att bli minister och påverka framtiden för månniskorna i sitt land.

Bli Månadsgivare och ge liv åt fler barns drömmar!

www.erikshjalpen.se


Lös sudokut så har du chansen att vinna en total makeover utförd av tjejerna på Lilla a som klipper och färgar vinnaren efter den senaste trenden! Ditt svar vill vi ha senast den 10 mars.

7

9 2 7 8 1 9 7 3 7 3

Vinn en total makeover!

2

1 9 6 5 4 8 7 9 3 8 6 7 2 1 9 5 4 2 8 1

Sms:a in ditt svar: 1. Skriv VH SUDOKU och sedan summan av siffrorna i de markerade rutorna. (Ex. Om siffrorna är 1,4,5,2,8 blir det VH SUDOKU 20. Detta då 1+4+5+2+8=20) 2. Avsluta med namn och adress. (Ex: VH SUDOKU 20 Nisse Nilsson Gatan 1 511 11 Staden) 3. Sänd sms:et till nummer 72550 (kostnad 10 kronor)

Eller posta svaret på ett vykort till: Vision Höglandet, 576 32 Sävsjö. Märk med ’’SUDOKU’’.

Vetlanda Handelsplats

“Lek och kul till de små”

22/2 – 28/2

1/3 – 7/3

1/2 – 7/3

har största utbudet på Höglandet. Butikerna är fördelade i 4 olika områden i Vetlanda.

Vårnytt!

Vi säljer marimekkos tyger!

Jacka

Med förmånskortet får du 10% rabatt på alla skor från ElNaturaLista okt-nov. Sköna skor i ekologiskt garvat skinn!

34995

Välkommen!

www.byoung.com

Biblioteksgatan 6, Tel.0383-190500

Lite mer.. Lite bättre..

www.cityherr.se - Delfingatan 3c

Vitalag. 2 B, VETLANDA Tel. 0383 - 46 49 75


Ord &

NYHET SEA glas!

Vaser, skålar och ljuslyktor

Vi har även böcker, musik, presentartiklar och hantverk

Jacka 95

499

Ord & Ting GALLERIAN VETLANDA VEROMODA.SE

NU I GALLERIAN Vetlanda Tel. 0383 - 135 87

Det händer i Vetlanda! www.vetalandahandelsplats.se


MOT VAROR I BUTIK ANSLUTNA TILL SVENSK HANDEL BLICKPUNKT VETLANDA

200 kr Vetlanda den

/

.................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

MOT VAROR I BUTIK ANSLUTNA TILL SVENSK HANDEL BLICKPUNKT Företag VETLANDA

200 kr Vetlanda den

Företag

/

.................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

Inlöst av medlemsnr Butiksnamn

...................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................

Giltighetstid 2 år från utfärdat datum. Svensk Handel, Blickpunkt Vetlanda

Inlöst av medlemsnr Butiksnamn

...................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................

Giltighetstid 2 år från utfärdat datum. Svensk Handel, Blickpunkt Vetlanda

Vetlanda Handelsplats tipsar om presentkort till Vetlanda Handelsplats som gäller i 70 butiker. Säljs på Expert, Gretas Blommor, Turistbyrån och ICA Maxi.

BRO GÅR D


Fascinating Rhythm Jazz på Vetlanda Museum Emilijazz kapell spelar Gershwin på vetlanda museum Emilijazz kapell är en jazzkvartett som bildades i Örebro våren 2009. Musikhögskolan i Örebro var då gruppens gemensamma fäste. Elin och Emilia har dock rötter i Vetlanda och har musicerat tillsammans sedan unga år, genom Musikskolan och Njudungsgymnasiets estetiska program. Emilijazz kapell har sin hemvist i jazzen, även om gruppen gärna hämtar inspiration från andra genrer. Lekfullhet och spelglädje är något som brukar känneteckna kvartettens konserter. I Vetlanda bjuder Emilijazz kapell på programmet ”Fascinating rhythm” där de tolkar George Gershwins härliga musik. Missa inte möjligheten att lyssna på gruppen på Vetlanda museum torsdagen den 24 februari klockan 19.00.

Emilijazz kapell består av: Edvin Kiland - kontrabas, John Bergstrand - trummor, Elin Bergstrand - sång och Emilia Havsed - piano.

Torsdag 24 februari klockan 19.00

“Ett utbud med både bredd och spets Rhythm – Emilijazz kapell spelar hittar Fascinating du i Vetlanda Handelsplats” Elin Bergstrand - sång NYD ALA Emilia Havsed - piano Edvin Kiland - kontrabas John Bergstrand - trummor GÖR EN CANVASFÖRSTORING AV DIN FAVORITBILD! FINNS I STORLEKARNA

20x30x2,5 299:– 149:– 50x50x2,5 599:– 299:– som bildades i Örebro våren 20 NU Emilijazz kapell är en jazzkvartett 30x30x2,5 349:– 174:– 50x70x2,5 699:– 349:– 30x40x2,5 399:– 199:– 70x70x2,5 799:– 399:– Musikhögskolan i Örebro40x50x2,5 var då 499:– gruppens gemensamma fäste. Elin o 249:– 70x100x2,5 949:– 474:– Erbjudandet gäller beställningar gjorda t.o.m 11 mars Canvasduken som bilden trycks påhar levererasmusicerat färdigmonterad på kilram itillsammans trä. Emilia har dock rötter i Vetlanda och se RABATT! Beställs enkelt via expert.se eller i någon av våra fotokiosker direkt i butik. OBS! Inga fraktavgifter tillkommer på Experts bildtjänst, då utlämning sker i närmsta/vald butik. unga år, genom Musikskolan och Njudungsgymnasiets estetiska pro

50%

Emilijazz kapell har sin hemvist i jazzen, även om gruppen gärna hä MEDMERA-KORTET GÄLLER HOS OSS! MEDMERA-KORTET HOS OSS! inspiration frånGÄLLER andra genrer. Lekfullhet och spelglädje är något so EXPERT NYDALA 0383 - 190 60 MÅN-FRE 10-16 brukar känneteckna kvartettens konserter.10-19, I LÖR-SÖN Vetlanda bjuder Emil kapell på programmet ”Fascinating rhythm” där de tolkar George G härliga musik.

Vetlanda Handelsplats nr-1 2011  

vetlanda, vetlandahandelsplats