Page 1

- Engagerat på Njudungsgymnasiet - Handelsplatsnytt - Nominera bästa ungdomsledaren

April 2011

CENTRUM

BRUNNS GÅRD

ALA NYD

ÅRD G O BR

Långlördag

- med massor av erbjudanden Vetlanda Handelsplats har största utbudet på höglandet. Besök även vår hemsida www.vetlandahandelsplats.se


10-16 Unna dighos oss…

Unna dig en långlördag hos oss…

VETLANDA … för nu har vi bestämt oss för att ha … för nu har vi bestämt oss för att ha CENTRUM M BRUNNSextra öppet Avvikelser för digkansom väljer att shoppa i extra öppet för dig som väljer att shoppa i BRUNNSförekomma GÅRD NYDALA Vetlanda Handelsplats. GÅRD Vetlanda Handelsplats. … för har vi bestämt för du nu strosa omkringoss i vår I lugn och ro kan du nu strosa omkring i vår I lugn och ro kan CENTRUM extra öppet för dig som väljer BRUNNShinner dessutom unna dig handelsplats och hinner dessutom unna dig handelsplats och Vetlanda Handelsplats. en fika eller lunch efter en lång shoppingen fika eller lunch BRO-efter en lång shopping-GÅRD OI lugn och kanoch du nu redan 24roapril då strosa bjuder runda. Vi startar redan 24 april och då bjuderrunda. Vi startar GÅRD RD handelsplats hinner dessu vi dig på kaffeoss vi dig påför kaffe … för nu har vi bestämt för att ha ochVETLANDA … för nu har vi bestämt oss att ha Vieller bjulunch CENTRUM Vi bjud der pefter e r en fika p å ffelån k på ett av våra * a !* ff BROpå ett av våra e ! extra öppet för dig som väljer att i å kaen BRUNNSextra öppet för dig som väljer att shoppa Unna Digshoppa en lång lördag i Vet Unna iDig en lång lördag i Vetlanda lan da NYDALA Handelsplats så Handelsplats så bjuderVi vi påstartar bjuder vi på kaf fe kaf fe på ett av vår runda. redan 24 apri GÅRD fina caféer på ett av våra trevlig a trevliga kaf GÅRD fina caféer éer. Vetlanda Handelsplats. a kaféer. Konditori Cecil, Ko Konditori Cecil, Ko Vetlanda Handelsplats. nditori Stjärnan, Rit nditori Stjärnan, Rit z bageri, z bageri, Vetlanda bowling Vetlanda bowling och Oskars konditori vi dig på kaffe och Oskars konditori . och en trendig . Ha och en trendig … för nu har vi bestämt oss för att ha nd la i vår Ha I lugn och ro kan du nu strosa omkring i vår a nd bu la tik i våra butiker och er och få biljett (be I lugn och ro kan du nu strosa omkring i vår få biljett (begränsa gräb nsaju V t antal i t antal). CENTRUM d). e på ett av våra De nna modevisning t bil jet t DeBRUNNSt nna biljett gäl modevisning gäl t extra öppet för dig som väljer att shoppa i e ler handelsplats och hinner dessutom et biljunna dig Unna Dig en lång lördag handelsplats och hinner dessutom unna dig bilj ler för na person e j för na person e Denen j den bjuder vi på kaf fe Denen er den r l l e på et l ä 24 lGÅRD ap g ril 2010. fina caféer 24 ap gäril i Gallerian. 2010. Konditori Cecil, Ko i Gallerian. Vetlanda Handelsplats. en fika eller lunch efter en lång shoppingndito Succéartad handel i Vetlanda Handelsplats fyra handelsområden som samverkar! Vi erbjuder: en fika eller lunch efter en lång–shoppingBROVetlanda bowling och O *Gäller buHa en trendig *Gäller butikerna i I lugn och ro kan duoch tik ern nd la i a i acebu vår nttik ruermoch nu strosa omkring i vår ce nt runda. Vi startar redan 24 april och då bjuder ru m CENTRUM GÅRD runda. Vi startar redan 24 april och då bjuder BRUNNSDenna biljett gäl modevisning 25 butiker med mode & accessoarer, 6 butiker med ur, guld & optik, 38 butiker för hus & hem, och hinner GÅRD ett handelsplats dessutom unna dig bilj ler vi dig på kaffe för na vi dig på kaffe person e j den Denen r e ll201 24 ap V gäril i b 0. ju i Gallerian. d e b r ju p d å 10 butiker med sport, lekV &ihobby, 4 butiker med second hand, 18 butiker med bilar & tillbehör, e k r på kaffe!* efter en lång shoppingaffe!* på etten avfika våraeller lunch BROpå ett av våra Unna Dig en lång Unna Dig en lång lördag i VetlanBRO*G lördag i Vetlanda da Ha ndelsplats så Handelsplats så bju der redan vi på kaf fe på 24 Dessutom kan Du för första gången uppleva Brogårdsbjuder runda. Vi startar och då bjuder Dessutom kan Du första gången uppleva Brogårdsvi på kaf ett av april fina caféer våraGÅRD fe GÅRD påför tre 8 ställen för nöje & övernattning, 12 butiker med livsmedel, 25 caféer & restauranger, ett vlig av a kaf fina caféer vår n éer a tre a . vliga Konditori Cecil, Ko a kaf lleéerri . Konditori Cecil, Ko nditori Stjärnan, Rit iG Gallerian .0 itori lnd12 z bageri, Stj0 k ärnan, Ritz bageri l ri Vetlanda bowling p a , 4 Vet 2 lan och g da Osk a dagen. Om du mot förmodan inte kan unna dig en bow ars lin konditori. g och Osk vitrendig dig på kaffeHandla i våra butiker örd Omndladu mot förmodan inte digen en Ldagen. ars konditori. och en trendig rkarkan unnaoch ve ställen med hälsa & skönhet ed i vår och m a butiker och få ts bil la jet t (be sp s medverkar9 butiker med elektronik,Ha28 grä el få biljett (begränsa nsat antal). Vatt i bdu jud t an ). landa Hand er p r i Vet å kaffredan 0 .0skall långlördag då, tycker jag skall planera -16tal 0du på ett av våra odebutikeDe e!* nu långlördag då, tycker jag att planera redan nu .0 M Denna bil 10 modevisning t kl a jet 0.00-16.00 modevisning t n t gäl p e nna biljetu ler t öp j t är t l gäl Un e i m ler na j Dig b tr n en l lång lördag i Vetlan ce i a i a för b n en rn per n ke a son j da Handelsplats så för n person e den e Buti De j den er bju der Denen Dessutom kan Du första gången upp vi på kaf ll201 fe påför inför nästa långa lördag handelsplats som 24 ler ett av ap gäril llånga fina caféer våra trevliga kaféer lördag i Vetlanda handelsplats som 0.Koi Vetlanda 24 ap i Gallerian. gäril n 2010. a . ri i Gallerian.inför nästa e nd ll ito ri a Cec G il, Konditori Stjärn i 0 .0 12 an , Ritz bageri, kl Vetlanda bowling apPriRl IL dagen. Om du mot förmodan inte kan u Osk ars konditori. är den 29 maj. *Gäll APRIL er och och en trendig butik är den 29 maj. Lörd*Gaällger 2bu4tikA ern Ha ar a nd i la rk ce i vår ve erna i centrum a bu ed tiker och få biljett ntrum m ts la sp (begränsat antal). landa Handel långlördag då, tycker jag att du skall pla -16.00 modevisning 0 odebutiker i Vet .0 M 10 De kl nn t a a bil n jet t p t gäl e När jag ger mig ut för att shoppa sårnförväntar mig som kund en hel del! Jag förvän- för enna bilj ler är öp umjag tr n ce i a ke per j Buti den Den leson re llånga inför lördag i Vetlanda han 24 ap gäril tar mig attJa, jag ska hitta söker. om Jag förväntar att jagJa, skaresten få proffsig på nästa vet hjälp du säkert om Vetlanda Handelsplats. 201 0. i Gallerian. resten vetdet dujag säkert Vetlandamig Handelsplats. vägen. Dessutom vill jag också få en trevlig För mig ärhar en tydlig vårupplevAbutiker), PRVi LÖRDupplevelse. är(både den 29kedjor maj. IL äller butikbutiker), Aoch ÖRDAG butikerna och*Gunika G unika erna i centrum Viförsta har butikerna (både kedjor Dessutom kan Du för första gången uppleva BrogårdsDessutom kan Du för gången uppleva Brogårdsn a else när butiksdörrarna börjar stå öppna ut mot gatan och dess skyltfönster dekoreras ri e ll a G l 12.00 i och vi har hjärtat pådagen. ril kvaror har servicen och viinte harkan hjärtat rätta aphar vi servicen rätta stället. 24fräscha gnya Omvidu mot förmodan unnapådig en stället. rdamot i ljusa, härliga färger och nyanser. Lömed agen. Om du förmodan inte kan unna dig en ar rk ve ed elsplats m vetplanera du säkert omnu Vetlanda Ha a Hand landsträvar I Vetlanda vi mycket efter -1 detta. har ett brett sortiment med bådedå, storatycker butikskedjor ochJa, små resten r i Vetjag 0 Vi tikeHandelsplats långlördag jag att du skall redan 6.0 ebutycker 0 allt .0 Mod ånglördag då, att du skall planera redan nu 10 kl a n p öp m är ständigt på att Välkommen till Vetlanda Handelsplats ntr och viujobbar bli ännu större och bredare. Servicenivån vara hög och därför utbildar Välkommen till Vetlanda Handelsplats! LÖvill RDviAska utikerna i ce Vi har butikerna (både kedjor och unika Glånga Bspecialbutiker Dessutom kan Du för första gången uppleva Brogårdsinför nästa lördag i Vetlanda handelsplats som regelbundet våra säljare. En upplevelse handelsplats kan vara så mycket! Det kan vara att uppleva omgivningen ren och snygg med fina nför nästa vilånga lördag i Vetlanda som n a ri e ll a 0iG .0 vi har och unna vi har dig hjärtat grönområdena och bra parkeringsplatser. Eller så kan det vara när butikerna håller extra öppet som till exempel på lördag den 26servicen april kl 12A 4 2 g dagen. Om du mot förmodan inte kan en på rätt P rd ö är den 29 maj. R ViIL medverkar till bättre handel: L erkar till bättre handel: r den 29 maj. ar rk ve med mars då det är långlördag till kl 16.00 an i centrum. kan också vara ett besök på ett av våra mysiga caféer eller någon aktivdelsplaEntsupplevelse i Vetlanda H 0 utike .0 långlördag tyckerKommun jag att du skall planera redan nu 6 -1 0 odebsom itet påMtorget tillrexempel när det är vårmarknad den 30 april. Svensk Handel Vetlanda samarbetardå, med Vetlanda och Fastighet10.0 Välkommen till Vetland m är öppna kl u tr n ce i a rn sägarna under namnet Tillväxt Vetlanda. Där finns projektgrupper som specialiserar sig på Centrumplanen, Etableringar, Samverkan och Miljö & Säkerhet. Detta görs med viljan Butike inför nästa långa lördag i Vetlanda handelsplats som Ja, resten vet du säkert om Vetlanda Handelsplats. a, resten vet säkert Vetlanda Handelsplats. att du utveckla vår stadsom attraktivitet. Har du tankar och idéer om Vetlanda Handelspats är du välkommen att tycka till hos oss på info@vetlandahandelsplats.se eller besök oss på PRIL webben www.vetlandahandelsplats.se.LÖRDAG Vi handel: dentill 29bättre maj. Vimedverkar harärbutikerna (både kedjor och unika butiker), i har butikerna (både kedjor och unikaA butiker), V3

huss

Vet and Vetlanda Vetl anda a station ation

1,33 2

KyrkFokets etss ets Polisskolan hus sstation

Bibliot bliotek ek Bibliotek

MÅLAREGÅRDEN MÅLAREGÅRD ÅLAREGÅR ÅLAREGÅRDEN LAREGÅR RDEN Bandyplan B

Fotbollst plan a

NY NYDALA

Brandstatio Brandstation

PLANTSKOLAN

Norrgårdens sjukhem

Withalav Withalavallen

MELLANGÅRDEN Fotbollsplaner Fotbollspl p

Njudungsgymnasiet

Tennishall

Ridanläggning

Polissstation

MÅLAREGÅRDEN MÅLAREGÅRD ÅLAREGÅR ÅLAREGÅRDEN LAREGÅR RDEN Brandstatio Brandstation

Withalavallen Withalav

Fotbollsplaner Fotbollspl p

Förskola

RU RUNNSGÅRD S BRUNNSGÅRD

Posten

Tomaslundsskolan

ÖSTERSAND

BROGÅRD

Mogä Mogärde Mogärd Mogärdeskolan

STENSÅKRA

Folkets Park

Njudungsgymnasiet

FOLKETS PARK TOMASLUNDEN

BRUNNSGÅRD

Brunnsnn gårds ård s ola skola

NÄSSJA S

Ridanläggning

Motorbana

Parkering

Mogärde Mogärde servicehus ervicehus

ApoteksA ksparken ark

Vilan servicehus

Emån

BRUNNSGÅRD N BR

Harg gg Hargen dammen

Sjukhus

Idrottshall

PU PUKAREG EG EGÅ EGÅRD GÅR GÅRDEN ÅRD PUKAREGÅRDEN

KARLSLUND

Fokets etss ets hus

Skjutbana

Kvarndammen

WithalaTennishall sskolan

Nat Naturreservatet Illhargen

Bibliot bliotek ek Bibliotek

Tennishalll

Forngården

Kvarngårdens sjukhem

Skogskyrkogården

Harg gg Hargen dammen

Ridanläggning

StadsS tad tadss huss

Tomasgården Tom masgården sgården servicehus serrvicehus rvicehus

Badhus

Lärcentrum

Hv GIF:s Idrottsplats

Vet and Vetlanda Vetl anda a station ation

Kyrkskolan

PLANTSKOLAN

StadsS tad tadss huss

Vet and Vetlanda anda a Vetlanda Vetl station ation kyrka

Lärcentrum

Nat Naturreservatet Illhargen

Badhus

Bibliot bliotek ek Bibliotek

NORRA

Fokets etss ets hus

EKENÄSSJÖN

ÖSTERSAND

Forngården

Polissstation

Från Jönköping Mjölby

MÅLAREGÅRD ÅLAREGÅR ÅLAREGÅRDEN LAREGÅR RDEN MÅLAREGÅRDEN

V 31 ,32

Ö

s nosw Våren w o h s n o i h s Fa s n e r å a da land i VetV w o h s n o i h s Fa a d n a l t e V i s n e r å Vashionshow 2 s 4 24 F iV n e r å a Vetland how ashions ÖSTANSKOG

Kapellkyrkogården

Fotbollsplaner Fotbollspl p

Skogskyrkogården

Vilan servicehus

TANÅ SOMRÅDE

BRUNNSGÅRD RU RUNNSGÅRD S BRUNNSGÅRD

SLIPARE-

Posten

ApoteksA ksparken ark

BROGÅRD

Mogärde Mogärde GÅRDEN STENSservicehus ervicehus ÅKRA

i Vetlanda Handelsplats

Ö

Fokets etss ets hus

Polissstation

Tomasgården Tom masgården sgården servicehus serrvicehus rvicehus

MELLANGÅRDEN

Förskola

Hv GIF:s Idrottsplats

Skjutbana

Kvarndammen

Folkets Park

Njudungsgymnasiet

KRÅKEGÅRDEN

Parkering

Sjukhus

Idrottshall

KARLSLUND

Fotbollsplaner Fotbollspl p

SLIPARERU RUNNSGÅRD S BRUNNSGÅRD

Posten

Badhus

Kyrkskolan

Vetlanda kyrka

TANÅ SOMRÅDE

Mogärdeskolan

Withalaskolan

Kapellkyrkogården

PUKAREGÅRDEN

BROGÅRD

SJ Ö

M YR E

Fokets hus

Polisstation

MÅLAREGÅRDEN

Från

Brandstation

Tomasgården servicehus

Målilla Oskarshamn

Withalavallen

Fotbollsplaner

Tennishall

BRUNNSGÅRD S

Posten

Tomaslundsskolan

STENSÅKRA

V

Tennishall

SJUNNEN

Ridanläggning

TOMASLUNDEN

NÄSSJA S

V

5 12

KRÅKEGÅRDEN

Bibliotek

PLANTSKOLAN

Brogårdsdagen

Brogårdsdagen

NORRA

Stadshus

Vetlanda station

Emån

ÖSTANSKOG

BRUNNSGÅRD N

Brunnsgårds skola

Vilan servicehus

Ridanläggning

Naturreservatet Nat Illhargen

BRUNNSGÅRD

Mogärde servicehus

Apoteksparken

Skogskyrkogården

Hembygds

Harg gg Hargdammen en

ÖSTERSAND

Forngården

Lärcentrum

GÅRDEN

STENSÅKRA

TOMASLUNDEN

NÄSSJA S

Motorbana

FOLKETS PARK

Kvarngårdens sjukhem

Withalavallen Withalav

Tennishalll

BROGÅRD

Norrgårdens sjukhem

Ishockeyrink

Tjuskulle Idrottspark

Brandstatio Brandstation

ÖSTANSKOG

Tomaslundsskolan

Fotbollsplan

Bandyplan

Naturreservatet Nat Illhargen

MÅLAREGÅRD ÅLAREGÅR ÅLAREGÅRDEN LAREGÅR RDEN MÅLAREGÅRDEN

NORRA

Tennishall

Harg gg Hargdammen en

Ridanläggning

Bibliot bliotek ek Bibliotek

NÄSSJA S

Emån

BRUNNSGÅRD N BR

StadsS tad tadss huss

Hembygds Vetlanda Vetl Vet anda and a station ation

PLANTSKOLAN

Fotbollsplaner Fotbollspl p

Brunnsnn gårds ård s ola skola

PU PUKAREG EG EGÅ EGÅRD GÅR GÅRDEN ÅRD PUKAREGÅRDEN

TOMASLUNDEN

2006-10-11

NYDALA

Withalavallen Withalav

Withalasskolan

KRÅKEGÅRDEN

Tennishalll

Tomaslundsskolan

Tennishall

Brandstatio Brandstation

Mogä Mogärde Mogärd Mogärdeskolan

Tomasgården Tom masgården sgården servicehus serrvicehus rvicehus

Withalavallen Withalav

BRUNNSGÅRD N BR

Brunnsnn gårds ård s ola skola

PU PUKAREG EG EGÅ EGÅRD GÅR GÅRDEN ÅRD PUKAREGÅRDEN

Norrgårdens Idrottshall sjukhem

Sjukhus

MELLANGÅRDEN

Vetlanda kyrka

Kyrkskolan

Mogärde Mogärde servicehus ervicehus

PLANTSKOLAN

Ö

Ishockeyrink

Tjuskulle Idrottspark

ApoteksA ksparken ark

Parkering

Fotbollst plan a

Bandyplan B

BRUNNSGÅRD

Fotbollsplaner Fotbollspl p

Motorbana

FOLKETS PARK

TOMASLUNDEN

NÄSSJA S

GÅRD N

Vilan servicehus

Folkets Park

Withalav Withalavallen

Withalasskolan

BRUNNSGÅRD RU RUNNSGÅRD S

STENSÅKRA

Skjutbana

Skogskyrkogården

Kvarndammen

Kvarngårdens sjukhem

Emån

Brandstation Brandstatio Mogärde Mogärd Mogä Mogärdeskolan

Posten

Tomaslundsskolan Förskola

Hv GIF:s Idrottsplats

Kapellkyrkogården

ÖSTERSAND

Forngården

MÅLAREGÅRDEN MÅLAREGÅRD ÅLAREGÅR ÅLAREGÅRDEN LAREGÅR RDEN

Kapellkyrkogården

Tennishalll

BRUNNSGÅRD RU RUNNSGÅRD S

KARLSLUND

Lärcentrum 2006-10-11

enUnna långlördag dig hos oss… en långlördag l e d n a h d a t r Succéa hos oss… Ishockeyrink

Tjuskulle Idrottspark

STENSÅKRA

Tomasgården Tom masgården sgården serrvicehus rvicehus servicehus

Vetlanda kyrka

127

Polissstation

Ö

SLIPARE-

BROGÅRD

KETTILSÅS

Emån

GÅRDEN

TANÅ SOMRÅDE

Emån

Brogårdsdagen Hargdammen

Harg gg Hargdammen en

Naturreservatet Illhargen

Naturreservatet Nat Illhargen

Hembygds

NORRA

ÖSTANSKOG

KRÅKEGÅRDEN

ÖSTANÅ FRITIDSOMRÅDE

ÖSTANSKOG

KRÅKEGÅRDEN

SLIPARE-

GÅRDEN

NORRA

Badplats

SLIPARE-

Hembygdsgård

Sommarstugeområde

Mela Kvarn

KRÅKEGÅRDEN

GÅRDEN

Möt våren hos oss i Vetlanda Handelsplats! Brogårdsdagen Brogårdsdagen TANÅ SOMRÅDE

Emån

Bäckseda kyrka

SANDLANDET

Hembygds

F

Bäckseda skola

BÄCKSEDA

Badplats

Badplats

Grumlan

28 ,31

Fotbollsplan

Paradisvallen

0

V

Fokets etss ets hus

Fotbollsplan

Från Karlskrona Kalmar Växjö

500

1000

t

2Brogårdsdagen 4

i Vetlanda

24 24

PREMIÄR! Sen vill jag passa på att önska alla våra kunder en skön vår för nu är den äntligen på väg. Nu har de första vårtecknen tittat fram. Härligt! Även om det känns lite trögt när man

GULDhjärtat CITY vi har servicen och vi har på rätta stället. Gpå ULDCrätta ITY i har servicen vi har hjärtat stället. ser attoch snön ligger kvar på vissa ställen. För att inte prata om de bakslag med nederbörd som envist kommer varje vår. Men man märker ändå att nu börjat det hända grejer. Förutom efterlängtade söta små krokusar, tussilagor och snödroppar är andra tydliga nypolerade motorcyklar en och annan nästippHandelsplats. som pekar mot solens strålar. Ja,vårtecken resten vet du säkertochom Vetlanda Välkommen Vetlanda Handelsplats! Välkommen att njuta av våren i Vetlanda Handelsplats! Välkommen till Vetlanda LÖHandelsplats! RDAG Vi har butikerna (både till kedjor och unika butiker), Jessica Bohlin , Ordförande Svensk Handel Vetlanda ULDCrätta ITY vi har servicen och vi har hjärtatGpå stället. Vi medverkar till bättre handel: handgjorda smycken av egen design

handgjorda smycken av egen design

20% RABATT

På alla smycken från Elle Jewlery t.o.m. 31/10 -10.

NYHET

:

handgjorda smycken av Klockor egen design från Alexander.

Armbandsur 1.298:-.

Välkommen till Vetlanda Handelsplats!

Besök oss i Vetlanda Handelsplats! NYMANS SKOR

10% RABATT

På valfri Classicring om du beställer före 31/10 -10. Välj bland släta eller mönstrade, med eller utan stenar, i rött eller vitt guld. Eller kanske med en spännande blandning.

Vi medverkar till bättre handel:

GULDCITY

NYMANS SKOR

GULDCITY handgjorda smycken av egen design

handgjorda smycken av egen design

GALLERIAN VETLANDA Telefon 0383-131 00 www.smycka.se

GULDCITY handgjorda smycken av egen design

NY BUTIK I VETLANDA! GALLERIAN

NYMANS SKOR

men&women

NYMANS SKOR

Välkommen till ditt nya apotek! Gör alla dina apoteks­ ärenden hos oss!

Vi har korta väntetider (max fem minuter!) och självklart gäller högkostnadsskyddet. Välkommen in!

Gallerian, Vetlanda. Vardagar 10-18, Lördag 10-15


Ut p r o vni n g f r å n 25/ 2 a Lång Ut p r o vni n g f r å n 25/ 2 2 r! aga lördBoka 6 gärna tid! Boka gär n a t i d ! 2 3 8 0 8 2 Erbjudande til alla Erbjudande til alla Lite mer.. Lit som hyr! som hyr! MARS

LÅNGLÖRD AG

APRIL

AUGUSTI

MAJ

LÅNGLÖRDAG

G LÅNGLÖRDA

LÅNGLÖRDAG

- då har även butikerna i centrum öppet till 16.00!

GALEN MAJ! www.vetlandahandelsplats.se r! a l k y c 25% å p j n a p HYR Vårkam HYR (Avvikelser kan förekomma)

Möt våren med Peaches

McVerdi

Marimekko

EwaiWalla

nj Kampa

j ampan

4.295:-

K

Crescent 873 - damcykel

Maraton 943 - herrcykel

3-växlad dam, finns i svart eller röd. Shimano Nexus 3 med vridreglage. Navgenerator, ram i aluminium, dubbelbottnade fälgar, fotbroms och belysning. Fast monterad rottingkorg samt kjolskydd. Ord. pris 6.195:-

Blå, 3-växlad herr. Shimano Nexus 3 med vridreglage. Aluminiumram, dubbelbottnade fälgar, fotbroms samt belysning. Ord. pris 4.695:Finns även som 7-växlad. Ord. pris 5.795:-

Kampanj

5.295:-

5.295:-

Finns även som 7-växlad. Ord. pris 7.195:-

Kampanj

OlarsUlla Brunella Milieu

6.295:-

ElNaturaLista PernillaSvenre

STUDENT

VårRABATT nytt! FRACK HOS OSS!

SMOKING/ SMOKINGPAKET

OSS GALEN MAJ! PÅHOS ALLT I BUTIKEN 25% I smokingpaketet ingår: Smoking, skjorta, gördel, fluga, Utprovning från manschettknappar och25/2 hängslen.

Boka gärna tid!

Erbjudande till Erbjudande till alla allasom som hyr! hyr!

Lite mer. . Lite bättre. . Lite mer. . Lite bättre. .

Brogårdsgatan • Vetlanda • 0383-109 83 Öppet: Mån-Fre 8.00-18.00, lör 10.00-14.00

Barncyklar från 1.295:-

Butik

M

-Blommor & inredning med personlighet-

Fredagen den 25 mars fyller Butik M 1år! Vi bjuder på tilltugg och har extraöppet till klockan 19. Välkommen!

www.tvåhjulsmästarna.se

Vi firar 1 år!

20% rabatt

på en valfri vara

Klipp ut och visa upp annonsen i kassan.

Gäller t.om torsdagen den 31 mars

Biblioteksgatan 6, Tel 0383-190 50

RABATT

Lite mer... Lite bättre...

Välkommen! Lite mer.. Lite bättre..

PÅ ALLT I BUTIKEN

Delfingatan 0383-10761 Lite mer..3c Lite bättre..

www.cityherr.se www.cityherr.se - Delfingatan 3c

VÅRNYTT!

Köpmangatan 1 Sävsjö 0382-102 52

Jeansjacka för killen

Lassarettsgatan 4 Vetlanda (fd “Käpphästen”) 0383-140 20

Skinnjacka för tjejen


Nyöppnat!

M U R T N E C

Hem & Design för romantiska hem! Victoria Eringfeldt är glad ägare av den nyöppnade inredningsbutiken Hem & Design på Vitalagatan, mitt i centrala Vetlanda. För ett par år sedan då hon var föräldraledig föddes en längtan att göra något som har med inredning att göra.

eller auktion. Det är den lantliga och mysiga stilen som vi erbjuder i vår butik. Vi har även ekologiskt te och choklad som gör tillvaron lite extra lyxig. Något som vi erbjuder är även hjälp vid kalas, fester

– Jag började att hålla så kallade

med stora fönster och perfekt läge här på

man kan fynda bland alla våra trendiga

homepartyn med inredning och reste till

Vitalagatan i Vetlanda, säger Victoria.

inredningsartiklar och möbler, berättar

många platser i hela södra Sverige under

– Vi började renovera lokalen och nu är

Victoria.

ett och ett halvt år. Intresset för inredning

den helt omgjord i lantlig och romantisk

– Vi säljer både helt nya möbler främst

och design av möbler ökade hela tiden och

ett leende. Tillsammans med sin kollega

stil, som präglar hela butikens sortiment.

från Miljögården, men som vårt namn

tanken slog mig att satsa på en egen bu-

Ann-Christin Sandström välkomnar de

Jag håller fortfarande homepartyn och vi

heter så designar vi även om och reno-

tik. Så en dag såg jag den perfekta lokalen

alla nyfikna till Vetlandas färskaste inred-

håller även på att bygga en webshop där

verar äldre möbler som vi funnit på loppis

ningsaffär. Av: Marcus Bloom

Kominintill till oss oss och och låt Kom diginspireras! inspireras! dig

Delbetala din badrumsmöbel räntefritt!

I VETLANDABUTIKEN

50%

333:-/mån

erbjuderproffshjälp proffshjälpoch ochkvalitetsprodukter kvalitetsprodukter från från Vi Vi erbjuder ledandeleverantörer. leverantörer. ledande

Med Golvkedjankortet kan du dela upp din betalning upp till 24 månader räntefritt. Räkneexemplet ovan avser månadsbelopp att delbetala, vid köp av Hafa East 600 till kampanjpriset 7.995:- om delbetalat på 24 månader. Aviavg. tillkommer 39 kr/mån.

PÅ ALLA LAGERMATTOR

HAFA EAST 600 Tvättställskåp med en stor rymlig låda, med mjukstängande lådskenor och med tvättställ i porslin. Spegelskåp med speglar på in- och utsidor samt lysrörsramp och 230 V-uttag. Finns i vit högblank eller snyggt matt svart samt i tre olika bredder.

ETT FÖRETAG I GOLVKEDJAN

KAMPANJPRIS

7.995:ORD. PRIS

10.495:-

Lasarettsgatan 23, Vetlanda Tel 0383-154 66 Öppettider: Mån-fre 10-18 Lör 10-13 Köpmangatan 9, Sävsjö Tel 0382- 140 50 Öppettider: Mån-fre 10-18 Lör 10-13

och möhippor. Då lånar vi ut vår butik som festvåning och vi ordnar delikat teoch chokladprovning, säger Victoria med

VI TACKAR VÅRA KUNDER FÖR ATT FANTASTISKT FÖRSTA ÅR I SÄVSJÖ! Detta firar vi med att byta lokal. Den 24 mars finns vi på Kopparslagaregatan 2. Butiken är full med ettårserbjudande och den 1-2 april bjuder vi på tårta i butiken. Välkomna!

VÅRNYTT FRÅN SVANEFORS I SÄVSJÖ!


NO MORE

- ett smycke tillverkat av guldsmed Peter Sjöberg från GuldCity i kampen mot kvinnlig könsstympning

Pris 595:- (300:- går till kamp mot könsstympning) It’s time to say... NO MORE NO MORE blood NO MORE tears NO MORE mutilation

Var med och hjälp våra systrar!

G ULD C ITY GULDCITY handgjorda smycken av egen design handgjorda smycken av egen design ULD ITY

G

C

handgjorda smycken av egen design Vetlanda Stadshuset

Stadshuset Vetlanda 0383-761136 Stadshuset Vetlanda 0383-761136 0383-761136 så mycket mer än en vanlig guldsmedsbutik... så mycket mer än en vanlig guldsmedsbutik... så mycket mer än en vanlig guldsmedsbutik...

TUNIKA

299:Storgatan 12 Vetlanda KISA LINKÖPING MOTALA NORRKÖPING TRANÅS VIMMERBY VÄSTERVIK


Var med och visa uppskattning!

Foto: Privat

m u i d n e p i t s n e p l ä j h Eriks e r a d e l s m för ungdo I år kommer Eriksstipendiet att delas ut för första gången. I alla kommuner där det finns en Erikshjälpen second hand-butik kommer stipendier på sammanlagt 240 000 kronor att delas ut till barn- och ungdomsledare. Det nyinrättade stipendiet delas ut till minne av organisationens grundare Erik Nilsson. Känner du någon som är värd att pre-

Nominera en

mieras? En ledare som gjort ett mycket hjälpen har beslutat att dela ut ett årligt stipendium, Eriksstipendiet, till barn- och ungdomsledare runt om i landet.

Jag vill nominera (för- och efternamn): *

– I de kommuner där vi har second handbutiker kan man nominera personer som

Adress:

arbetar ideellt med barn och unga i till exempel en förening eller en församling. En

Postnummer & ort: *

fotbollstränare, nattvandrare, scoutledare eller kanske en ”extrafarfar” som räcker

Telefon: *

till för hela kvarterets ungar. Stipendiet är på 5 000 kronor och ska användas i

E-postadress:

säger Mattias Ingeson, biträdande gener-

Mattias Ingeson, biträdande general-

alsekreterare på Erikshjälpen.

sekreterare på Erikshjälpen.

Verksam inom organisation: *

– De som får stipendiet ska vara personer

Befattning/uppgift: *

Nominera idag!

som genom sitt ledarskap och engage-

Om du vill nominera någon för Erikssti-

mang verkar för att ge liv åt barns dröm-

pendiet kan du vända dig till den Erik-

mar, säger Mattias Ingeson. Det blir ett

shjälpen second hand-butik som finns på

stipendium i vår grundare Erik Nilssons,

din ort. Du kan också nominera på www.

”Farbror Eriks”, anda. Sverige är ett rikt

erikshjalpen.se/stipendium eller klippa ut

land med en väl fungerande välfärd. Trots

kupongen som finns här i tidningen.

det, finns det många barn i Sverige med

Din nominering behöver vara inlämnad

stora behov. Det behövs människor som

senast den 11 april och innehålla en motiv-

kan ge barnen en tro på sig själva och

ering till varför just din kandidat ska ta

framtiden. Vi hoppas att våra stipendiater

hem priset.

ska visa på bredden av alla de goda in-

På varje ort utses sedan vinnaren av en

satser som görs för barn och unga.

jury som består av representanter från Erikshjälpens lokala butik samt andra

Eriksstipendiet delas ut i Erikshjälpens

personer med engagemang för barn och

second hand-butiker i samband med

unga på orten.

Eriksdagen lördagen den 30 april.

Motivering: *

Jag som nominerar (för- och efternamn): * Telefon: * E-postadress:

ERI K

den verksamhet där stipendiaten är aktiv,

TIPENDIET SS

Lämna in blanketten i din närmaste Erikshjälpen Second Hand-butik senast 11 april eller nominera på erikshjalpen.se/stipendium

Eriksstipendiat

gott arbete för barn och ungdomar? Eriks-


Det händer i Vetlanda!

BUTIKSYTA 250 M2

Nu har ni chansen! BUTIKSYTA 250 M2

A LBERT i lackad bambuØ 14 cm49:-49:A LBERT SkålSkål i lackad bambuØ 14 cm Ø cm 27 cm Finns i flera färger. Ø 27 99:-99:Finns i flera färger. A LBERT i lackad bambuØ 14 cm49:-49:A LBERT SkålSkål i lackad bambuØ 14 cm FRÅN FRÅN Ø cm 27 cm Finns i flera färger. Ø 27 99:-99:Finns i flera färger.

49:49:49:49:-

FRÅN FRÅN

PrEmiÄrPrEmiÄrErbJuDaNDE! Köp eN maDrass i ErbJuDaNDE!

ffb, ord, ord y So Soffb nky, Tro , Tro nkbä dia e,dde, Mebä KukddKu andia Me k sai Mo anatt attnh Moe,sai Ma e,dd Mae,nh 2 st , KuteddKu e,dd teEli 2 stlffb Elila, KuseddKu Tav ertl skå t Ro Albskå Go!la, Rose Tav ert , ! t igh e, ord, ord So dn tta Alb y Go dd ffb igh , Mi e, Ma So Ku Tro dn Mi rbytta nky, Kuriddbä , Tro ri lib meMa nkbä e,libCo dia e,dde, Vimrby me , Co dd Me e, dia ffa Ku Vim sai Ku an , So dd Me k fia ffa Mo kddKu Ku e,nh sic anatt fiaSo attnh st, Moe,sai Ma e,dd BasicBaSo st, 3So st ddKu Ma te dd 3kta Ku e, sly Eli Ku kta te dd la, Lju skå 2 se l sly Eli a Ku Tav ert stl 2 Be igh t Ro Albskå Go!la, Rose Bea Lju e,ert dnt igh tta!, Tav Alb , Go e,dd Ma MidnMi rbytta KuriddKu ri lib meMa Vimrby Coe,libCo e,dd ffa, me Ku , Vim So dd fia ffa Ku sic So So Ba fia Basic st, 3Sost, sly3kta kta Lju sly a Be Lju Bea

sTraTo-serieN och Köp eN maDrass i få eN bäDDmaDrass* PrEmiÄrsTraTo-serieN och på KöpeT få eN bäDDmaDrass* ErbJuDaNDE! PrEmiÄr* Gäller bäDDmaDrass 2 på KöpeT Köp eN maDrass i

Tavla 70x70 599:GO!GO! Tavla 70x70 cmcm 599:-

EM ILL VARJE PR IS! EM EMTTTTILL ILLVARJE VARJEPR PR IS! IS! EM ILL VARJE PR IS!

ErbJuDaNDE!

Tavla 70x70 599:GO!GO! Tavla 70x70 cmcm 599:-

KÖP BÄSTA KVALITET!

Butiken är fylld med julbakverk! • 10 Praliner personer 380:personer 250:• 6Handmodellerad Begränsat antal marsipan • Olika saffransbakverk • Vårt supergoda vörtbröd! • Sylt, marmelad och saft

ÄPPELMAZARINER bakade med exklusiva Californiamandlar och smör för bästa smak!

Passa på

950 kr/st

Ordinarie pris 17 kr. Gäller 19-26 mars.

Välkomna in och känn doften av jul! Vi öppnar kl 08.00!

* Gäller bäDDmaDrass 2 sTraTo-serieN och Köp eN maDrass i få eN bäDDmaDrass* sTraTo-serieN och på KöpeT mer smak pengar? Eller både och? Hos hittar inredningsglädje varje pris. HarHar dudu mer smak änän pengar? Eller harhar dudu både och? Hos EMEM hittar dudu inredningsglädje tilltill varje pris. få eN bäDDmaDrass* * Gäller bäDDmaDrass 2 Som i Har det här kompletta vardagsrummet där har vibåde har valt färgstarka accenter mot neutral, lättvarierad bas. på KöpeT Som i Har det härdu kompletta där valt färgstarka accenter mot enen neutral, lättvarierad bas. mer smak än pengar? Eller har och? Hos hittar inredningsglädje varje pris. du mer smak änvardagsrummet pengar? Eller har duvidu både och? Hos EMEM hittar dudu inredningsglädje tilltill varje pris.

helt nytt rum 10 000 kr. Lite mera EttEtt helt nytt rum 10 000 kr. Lite mera du!du!mot Som i det kompletta vardagsrummet där vi för har valt färgstarka accenter mot neutral, lättvarierad bas. Som i det härhär kompletta vardagsrummet där vi för har valt färgstarka accenter enen neutral, lättvarierad bas. Ett helt nytt rum för 10 000 Lite mera helt nytt rum för 10cm 000 kr. kr. Lite mera du!du! MI DNEtt IG HT ROSE Kudde 40x60 299:* Gäller bäDDmaDrass 2

MI DN IG HT ROSE Kudde 40x60 cm 299:-

sÅ DEsiGNar Du!

1. Välj sängtyp sÅ DEsiGNar Du! 2. Välj fasthet Välj sängtyp 3. 1. Välj bäddmadrass Välj fasthet 4. 2. Välj storlek sÅ DEsiGNar Du! Välj bäddmadrass 5. 3. Välj material och stil 1. Välj sängtyp 4. Välj storlek sÅ DEsiGNar 2. Välj fasthetoch stilDu! 5. Välj material

MI DN IG HT ROSE Kudde 40x60 299:cumulus Nimbus resårmadrass. MI DN IGr Dubbelfjädrande HT ROSE Kudde 40x60 cmcm 299:Underkärna med bonellresårer cumulus Nimbus r Dubbelfjädrande resårmadrass. och överkärna med pocketUnderkärna med bonellresårer resårer. 90x200 cm. och överkärna medr Dubbelfjädrande pocketcumulus Nimbus resårmadrass. Pris inkl. bäddmadrass 2. Exkl. ben. Tygklädd gavel 180 cm resårer. 90x200 Underkärna medcm. bonellresårer 1 995:Nackkudde 395:-r Dubbelfjädrande cumulus Nimbus resårmadrass. Pris inkl. bäddmadrass 2. Exkl. ben. Tygklädd gavel 180pocketcm och överkärna med Underkärna med bonellresårer 90x200 cm. 395:1resårer. 995:- Nackkudde

44www.lillabutikenvetlanda.se 990:www.lillabutikenvetlanda.se 990:-

4 990:4 990:NYtt Hos Em! DESIGNA DIN DRÖMSÄNG 3. Välj bäddmadrass 1. Välj sängtyp 4. Välj storlek 2. Välj fasthet 5. Välj material och stil 3. Välj bäddmadrass 4. Välj storlek 5. Välj material och stil

och överkärna med pocketPris inkl. bäddmadrass 2. Exkl. ben. Tygklädd gavel 180 cm resårer. 90x200 cm. 1 995:- Nackkudde 395:Pris inkl. bäddmadrass 2. Exkl. ben. Tygklädd gavel 180 cm 1 995:- Nackkudde 395:-

NYtt Hos Em! DESIGNA DIN DRÖMSÄNG Cumulus är EM:s nya sängkollektion. Hos oss kan du designa din drömsäng – precis som du vill ha den. Ram,Cumulus kontinental ellernya ställbar? Bestäm vilken somduärdesigna skönastdin ochdrömsäng välj sedan–tyg, färg ochdutillbehör som är EM:s sängkollektion. Hos säng oss kan precis som vill ha den. passar i just ditt sovrum. Med vår hjälpHos blir oss sängen endesigna härlig möbel somvälj matchar inredningen. Cumulus är EM:s sängkollektion. kan du din drömsäng –sedan precis resten som färg duav villoch ha den. Ram, kontinental ellernya ställbar? Bestäm vilken säng som är skönast och tyg, tillbehör som Hela Cumulus-kollektionen och hittar dudrömsäng påsom www.em.com. Lite mera du! Ram, kontinental eller nya ställbar? vilken säng somdu ärdesigna skönast och välj sedan färg och som passar i just ditt sovrum. MedBestäm vår kreativa hjälp blirinredningstips sängen en härlig möbel matchar resten av Cumulus är EM:s sängkollektion. Hos oss kan din –tyg, precis som dutillbehör villinredningen. ha den.

NYtt Hos Em! DESIGNA DIN DRÖMSÄNG NYtt Hos Em! DESIGNA DIN DRÖMSÄNG passar i just ditt sovrum. Med vår hjälp blir sängen en härlig möbel som matchar resten av och inredningen. Helakontinental Cumulus-kollektionen och kreativa inredningstips hittaroch duvälj på www.em.com. Litetillbehör mera du! Ram, eller ställbar? Bestäm vilken säng som är skönast sedan tyg, färg som Hela Cumulus-kollektionen hittar du påsom www.em.com. Liteav mera du! passar i just ditt sovrum. Medoch vår kreativa hjälp blirinredningstips sängen en härlig möbel matchar resten inredningen. Hela Cumulus-kollektionen och kreativa inredningstips hittar du på www.em.com. Lite mera du!

995:333995:995:3 995:-

IC Soffa i tyg Capone. 3-sits L 213 BASBAS IC Soffa i tyg Capone. 3-sits L 213 cmcm D cm. 90 cm. Finns även som 2-sits. D 90 Finns även som 2-sits. IC Soffa i tyg Capone. 3-sits L 213 BASBAS IC Soffa i tyg Capone. 3-sits L 213 cmcm D cm. 90 cm. Finns även som 2-sits. D 90 Finns även som 2-sits.

99 99990:990:990:990:-

cumulus cirro K Kontinentalmadrass cirro s Ställbar madrass med pocketresår. ROY i vitlack med benmedar TSoffbord ROY i cumulus vitlack med benmedar TSoffbord cumulus cirro K Kontinentalmadrass cumulus s  Ställbar madrass med pocketresår. med bonellresårer i underbäddarna. fjärrkontroll. i krom Ø 90 H 36 995:Finns även i krom Ø 90 cmcm HTrådburen 36 cmcmcirro 995:Finns även cumulus cirro K Kontinentalmadrass cumulus cirro s  Ställbar madrass med pocketresår. ROY Soffbord i vitlack med benmedar T Trådburen Soffbord i vitlackfjärrkontroll. med benmedar Teller med bonellresårer i underbäddarna. Vändbar madrass med pocketresårer. 90x200 cm. i ROY rödsvartlack. i rödeller svartlack. cumulus cirro K Kontinentalmadrass cumulus cirro s  Ställbar madrass med pocketresår. medVändbar bonellresårer i underbäddarna. Trådburen fjärrkontroll. i krom Ø 90 cm H 36 cm 995:Finns även i krom Ø 90 cm H 36 cm 995:Finns även 90x200 cm. 180x200 cm. madrass med pocketresårer. med bonellresårer i underbäddarna. Pris inkl. bäddmadrass 2. Exkl. ben. Trådburen Pris inkl. bäddmadrass 1. Exkl. ben. Vändbar madrass 90x200 fjärrkontroll. cm. i rödeller svartlack. i rödeller svartlack. 180x200 cm. med pocketresårer. Pris inkl. bäddmadrass 2. Exkl. ben. Pris inkl. bäddmadrass 1. Exkl. ben. Vändbar 90x200 cm. 180x200 cm. madrass med pocketresårer. Pris inkl. bäddmadrass 2. Exkl. ben. Pris inkl. bäddmadrass 1. Exkl. ben. 180x200 cm. Vben. IMMERBYRyamatta Ryamatta i luddfri polyester. bÄDDPris inkl. bäddmadrass 2. Exkl. V IMMERBY i luddfri polyester.

990:99990:9 990:9 990:-

Pris inkl. bäddmadrass 1. Exkl. ben. bÄDD-

maDrass 133x190 999:(ord. 1 395:-) Finns i flera färger storlekar. 133x190 cmcm 999:(ord. prispris 1 395:-) Finns i flera färger ochoch storlekar. maDrass bÄDDV IMMERBYRyamatta Ryamatta i luddfri polyester. PÅ KöPEt! V IMMERBY i luddfri polyester. PÅ KöPEt! bÄDDmaDrass VÄrDE 2 995:133x190 999:(ord. 1 395:-) Finns i flera färger och storlekar. 133x190 cmcm 999:(ord. prispris 1 395:-) Finns i flera färger och storlekar. VÄrDE 2 995:maDrass

PÅ KöPEt!

0% 0% 0% 0%

PÅ KöPEt! VÄrDE 2 995:VÄrDE 2 995:-

Delfingatan 2

VETLANDA Tfn. 0383-103 45 www.konditoricecil.se

HAR DU FÅTT NOG...

LEKSAKER FÖR ALLA!

AV SKYHÖGA ELRÄKNINGAR? SVERIGES STÖRSTA BABYKEDJA

BRIO TREHJULING MED SKJUTSTÅNG!

5-årsSpara totalgaranti NY gör Daikin 400:-till ett luft/vatten tryggt val. värmepump Mycket effektiva & driftsäkra värmepumpar med låg ljudnivå.

Spara 300:-

795:- (1295:-)

RÄNTA RÄNTA I I 10 MÅNADER 10 MÅNADER RÄNTA RÄNTA I I 10NU, MÅNADER INRED BETALA SENARE. 10 delbetalningar 10 delbetalningar ränta, 0:- uppläggningsavgift. Administrationsavgift påkr/månad 25 kr/månad tillkommer. 10NU, MÅNADER INRED BETALA SENARE. 0% 0% ränta, 0:- uppläggningsavgift. Administrationsavgift på 25 tillkommer.

Lite mer... Lite bättre... Lite mer... Lite bättre...

990:3333990:990:990:-

14 995:14 995:14 14995:995:-

underbäddar. Vändbar madrass cumulus strato K Kontinentalmadrass med dubbelfjädrande med zonad pocketresår cumulus stratosamt K Kontinentalmadrass med dubbelfjädrande med zonad pocketresår samt underbäddar. Vändbar madrass tvåunderbäddar. komforter. Vändbar madrass Pris inkl. bäddmadrass 2. Exkl. ben. med zonad pocketresår samt två komforter. med zonad pocketresår samt Pris inkl. bäddmadrass Exkl. ben. ord. pris 172. 990:två komforter.

Pris inkl. bäddmadrass 1. Exkl. ben.

Brio Zento 0-25kg

399:-

1995:- (2995:-)

(649:-)

Lasarettsg 21, Vetlanda, 0383-199 90 Måndag-fredag 10-18, lördag 10-14

ord. pris 17 990:-

Kominintill till oss oss och och låt Kom diginspireras! inspireras! dig

rÄNta i 6 mÅNaDEr

rÄNta i rÄNta i 6 mÅNaDEr 6 mÅNaDEr iNrED Nu, bEtala om 6 mÅNaDEr. ingen ränta eller avgifter tillkommer. Kreditgivare handelsbanken finans. rÄNta i möbel räntefritt! *erbjudandet gäller t.o.m. 20/2 2011. 6 mÅNaDEr iNrED Nu,iNrED bEtala 6 mÅNaDEr. ingen ingen ränta ränta eller eller avgifter tillkommer. Kreditgivare Nu, om bEtala om 6 mÅNaDEr. avgifter tillkommer. Kreditgivarehandelsbanken handelsbanken finans. finans.

I VETLANDABUTIKEN

50%

333:-/mån

www.em.com

www.em.com www.em.com

*erbjudandet gäller20/2 t.o.m. 20/2 2011. *erbjudandet gäller t.o.m. 2011. iNrED Nu, bEtala om 6 mÅNaDEr. ingen ränta eller avgifter tillkommer. Kreditgivare handelsbanken finans. *erbjudandet gäller t.o.m. 20/2 2011.

www.em.com

erbjuderproffshjälp proffshjälpoch ochkvalitetsprodukter kvalitetsprodukter från från Vi Vi erbjuder ledande leverantörer. ledande leverantörer.

Med Golvkedjankortet kan du dela upp din betalning upp till 24 månader räntefritt. Räkneexemplet ovan avser månadsbelopp att delbetala, vid köp av Hafa East 600 till kampanjpriset 7.995:- om delbetalat på 24 månader. Aviavg. tillkommer 39 kr/mån.

PÅ ALLA LAGERMATTOR

ETT FÖRETAG I GOLVKEDJAN

Golvmodell

Pris inkl. bäddmadrassord. 2. Exkl. prisben. 17 990:Pris inkl. bäddmadrass Exkl. ben. ord. pris 172. 990:-

två komforter.

0% 0% 0%Delbetala din badrums0%

HAFA EAST 600 Tvättställskåp med en stor rymlig låda, med mjukstängande lådskenor och med tvättställ i porslin. Spegelskåp med speglar på in- och utsidor samt lysrörsramp och 230 V-uttag. Finns i vit högblank eller snyggt matt svart samt i tre olika bredder.

Nu

NY luft/luft värmepump

LEKSAKSLAGRET

Inköpsmånaden är betalningsfri. Effektiv ränta 10 000 kronor är 5,6%. Kreditgivare är Handelsbanken Finans. www.em.com Inköpsmånaden är betalningsfri. Effektiv ränta vid vid 10 000 kronor är 5,6%. Kreditgivare är Handelsbanken Finans. www.em.com cumulus cirro r Dubbelfjädrande resårmadrass. cumulus strato K Kontinentalmadrass med dubbelfjädrande INRED NU, BETALA SENARE. 10 delbetalningar ränta, 0:- uppläggningsavgift. Administrationsavgift påkr/månad 25 kr/månad tillkommer. INRED NU, BETALA SENARE. 10 delbetalningar 0% 0% ränta, 0:- uppläggningsavgift. Administrationsavgift 25 tillkommer. cumulus cirro r Dubbelfjädrande resårmadrass. cumulus på strato K Kontinentalmadrass med dubbelfjädrande Inköpsmånaden är bonellbetalningsfri. Effektiv ränta 10 000 kronor är 5,6%. Kreditgivare ärunderbäddar. Handelsbanken Finans. www.em.com Underkärna med Vändbar madrass Inköpsmånaden är betalningsfri. Effektiv ränta vid vid 10 000 kronor är 5,6%. Kreditgivare är Handelsbanken Finans. www.em.com

Underkärna med bonellcumulus cirro r Dubbelfjädrande resårmadrass. resårer och överkärna cumulus cirro r Dubbelfjädrande resårmadrass. resårermed och överkärna Underkärna med bonellLFK med resårer. Underkärna bonellPris inkl. bäddmadrass 1. Exkl. ben. resårer och överkärna med LFK resårer. resårermed och LFK överkärna resårer. Pris inkl. bäddmadrass 1. Exkl. ben. Pris inkl. bäddmadrass 1. Exkl. ben. med LFK resårer.

Väggmodell - design

Finns även i röd! Brio Caro 15-36kg

Spara 1000:-

KAMPANJPRIS

7.995:ORD. PRIS

10.495:-

Lasarettsgatan 23, Vetlanda Tel 0383-154 66 Öppettider: Mån-fre 10-18 Lör 10-13 Köpmangatan 9, Sävsjö Tel 0382- 140 50 Öppettider: Mån-fre 10-18 Lör 10-13

VI TACKAR VÅRA KUNDER FÖR ATT FANTASTISKT FÖRSTA ÅR I SÄVSJÖ! Detta firar vi med att byta lokal. Den 24 mars finns vi på Kopparslagaregatan 2. Butiken är full med ettårserbjudande och den 1-2 april bjuder vi på tårta i butiken. Välkomna!

VÅRNYTT FRÅN SVANEFORS I SÄVSJÖ!


NO MORE! Linda Sjöblad, elev på Njudungsgymnasiet , engagerar företag och privatpersoner i kampen mot kvinnlig könsstympning. Tina och Peter Sjöberg på Guld City är några av dem som vill hjälpa till.

Linda från Njudungsgymnasiet och Guld City kämpar mot kvinnlig könsstympning – gör det du med! Idag lever 140 miljoner kvinnor som tvingats till könsstympning. Var 17:e sekund blir en flicka offer för ett rostigt rakblad. Det är något Linda Sjöbladh, elev på Njudungsgymnasiet, vill kämpa för att stoppa.

lika litet som en tändsticka. Man kan bara

än ett år med detta projektarbete och det

något sätt. Då fick vi idén om att göra ett

försöka tänka sig vilken smärta det sedan

har nu mynnat ut i att jag konkret är med

unikt smycke för att bidra med pengar till

blir för kvinnan att både göra sina dagliga

i kampen mot könsstympning, berättar

denna kamp. Smycket kallar vi ”No more”.

behov och senare ha samlag och föda barn.

Linda.

Med detta menar vi inga mer tårar och ingen mer plåga för kvinnorna. Smycket

Stympning leder till sjukdom

Sprida information

– Ungefär 30% av kvinnorna som köns-

– Den största insatsen vi kan göra för att

stympas på det sätt som kallas infibula-

stoppa denna grymma tortyr är att sprida

– När jag började samhällsprogrammet på

tion typ III, enligt WHO’s definition, dör på

information och kunskap om dess verk-

gymnasiet för två år sedan och fick reda

grund av blodförlust efter ingreppet. Dör

lighet, så att den på sikt minskar och kan

på att vi skulle göra ett omfattande pro-

de inte av blodförlust är risken stor att de

få ett slut, berättar Linda. Detta är syftet

jektarbete då visste jag vad jag ville att det

dör av HIV och andra följdsjukdomar. Tio

med mitt projektarbete. För att kunna

skulle handla om. Jag hade nämligen läst

tusentals kvinnor smittas av HIV genom

lyckas med att sprida informationen via

en bok av somaliskan Waris Diries om den

de smutsiga rakbladen som ofta stympar

media, film, tv, tidningar, böcker, radio, ja

hemska verkligen att miljontals kvinnor i

ett tiotal kvinnor på en och samma gång.

på alla tänkbara vis behövs det pengar.

vår värld tvingas till könsstympning. De

För de kvinnor som överlever så tvingas

Av denna anledning började jag kontakta

flesta är barn mellan 5 och 15 år när de av

de leva med en smärta som aldrig lämnar

företagen i Vetlanda med omnejd för stöd

sina föräldrar skickas för att stympas. Det

dem. Smärtan som dessa kvinnor får gå

och flera har gensvarat och ger nu ett bid-

som sker med kvinnorna är rakt på sak att

igenom både fysiskt, känslomässigt och

rag till denna kamp. Ett av företagen som

kvinnans klitoris skärs bort och efteråt sys

psykiskt går inte att föreställa sig. De blir

valt att stötta är Guld City med Peter och

deras könsorgan igen och de får ett hål

förstörda för livet. Nu har jag jobbat i mer

Tina Sjöberg.

No more – När vi fick höra om Lindas projektarbete så sa Tina och jag att vi vill hjälpa till på

liknar en tår och är gjort av finaste sterling silver och kan nu köpas hos oss på Guld City i Vetlanda. Mer än hälften av beloppet för varje smycke går oavkortat till Linda Sjöbladhs insamling till Waris Diries foundation som arbetar dagligen i kampen mot könsstympning. Av: Marcus Bloom

Idag lever 140 miljoner kvinnor som tvingats till könsstympning. Många dör av blodförlust efter ingreppet eller drabbas av HIV och andra följdsjukdomar.

Vill du hjälpa Linda i kampen mot kvinnlig könsstympning kan du göra det på tre sätt. 1. Ge ett bidrag till hennes projektarbete genom att kontakta Linda. 2. Köpa smycket ”No More” på Guld City till dig själv eller som en present till någon du vill överraska. 3. Kontakta Linda och bjuda in henne att hålla ett föredrag om kampen mot

Var 17:e sekund blir en flicka offer för ett rostigt rakblad.

Vinn boken av Waris Diries. Se tävling i tidningen!

kvinnlig könsstympning. Linda kan nås på telefon 0383-200 90 eller e-post linda.sjobladh@hotmail.se. Peter och Tina på Guld City nås på telefon 0383-76 11 36.


VETLANDA

JÖNKÖPING

NÄSSJÖ

VÄSTERVIK

Allt för kontoret! öppet mån-fre 8:00-18:00

OBS! etNya öpp tider!

Vi hAr toApApper AV hög kVAlitet till rätt pris!

VETLANDA 0383-76 31 00

JÖNKÖPING 036-30 60 40

VETLANDA

JÖNKÖPING

Kämpevägen 26 TOrk TOaleTTpapper Box 451

Järnvägsgatan 5-7 Box 34 574 21 Vetlanda 0383-76 31 00

24 rullar i säck med praktiskt bärhandtag. Art nr 110284. (79:- exkl moms)

VETLANDA

551 16 Jönköping 036-30 60 40

NÄSSJÖ 0380-185 70

NÄSSJÖ

VÄSTERVIK 0490-146 20

www.kontorsspecial.se

I

Folkparksvägen 58 B 593 62 Västervik 0490-146 20

NÄSSJÖ

VÄSTERVIK

/Säck

Brudabäcksvägen 3 Nydalaområdet (förbi Granngården.) 0383 - 174 10 www.vetlanda.secondhand.nu

1700 kvm

VETLANDA

Järnvägsg. 5-7 0383-76 31 00

JÖNKÖPING

Granitvägen 2 036-30 60 40

www.kontorsspecial.se

ER

KAL O L A R O T NYA S

VÄSTERVIK

Rågången 2 571 38 Nässjö 0380-185 70

99:-

JÖNKÖPING Inkl moms

6 MARS

MED 2 FRÅN OCH

NÄSSJÖ

Rågången 2 0380-185 70

VÄSTERVIK

Folkparksv. 58 B 0490-146 20

laddat med nyinkomna, skänkta varor.

Öppet:

Tisdag 12 - 18 Torsdag 12 - 18 Lördag 10 - 14

Skänka varor?

Tis - tor 10 - 15 samt vid butikens öppettider.

Vetlanda Handelsplats har största utbudet på Höglandet. Butikerna är fördelade på fyra olika områden i Vetlanda.

HAR DU FÅTT NOG...

AV SKYHÖGA ELRÄKNINGAR? 5-års totalgaranti NY gör Daikin till ett luft/vatten tryggt val. värmepump Mycket effektiva & driftsäkra värmepumpar med låg ljudnivå.

Väggmodell - design

NY luft/luft värmepump Golvmodell

Provsälj och få reda på värdet. Det kostar inget och du förbinder dig inte till något. Boka en provförsäljning på fastighetsbyran.se/fritid

Fastighetsbyrån i Vetlanda och Sävsjö

Fastighetsbyrån i Xxxxxxxx, 0383-76 39 30 eller 0382-127 11 000-00 00 00


VETLANDA sade fÜr alla typer av människor, allt frün elitidrottsutÜvaren till vanligt folk. Life lanserar nu sin egen kosttillskottsserie som är anpassad fÜr att passa alla kundgrupper, säger TorbjÜrn.

CENTRUM

Goda rüd fÜr bättre hälsa – Om vi ska ge nügra goda rüd pü vägen till bättre hälsa och välbefinnande sü är det att alla behÜver ett extra tillskott av vitaminer, mineraler och omega-3. Maten, grÜnsakerna och frukten vi äter idag är tyvärr inte lika rik pü somsom deneffektivt var motverk En fuktcreme fÜrnäring hela ansiktet rynkor. med Tri-Aktiline fÜrr i tiden. Vi Tillsammans für helt enkelt inte i ossInstant Deep Wrinkle ger den maximal effekt – bekämpar tillräckligt medFiller livsviktiga näringsämnen rynkor büde pübra kort kost, och lüng sikt. Angenom att bara äta säger nika. Ett annat tillskott som vi rekommenderar varmt är rosenrot som fÜrebygger stress, är uppiggande och hÜjer koncentrationsfÜrmügan. I dagens samhälle med mycket stress och hÜgt tempot kan detta tillskott hjälpa till en hel del.

Total Face 395 kr

VĂ…RNYHETER I HELA GALLERIAN!

VĂ…RNYHE I HELA GALLERI

Välkommen til Å P N Vi har N I V Life - ger mer kraft i livet DITT GÜr TO! KVIT minut alla VÅRNYHETER kostna dina apoteks­ V I N N P Å ärenden I HELA DITT K MARS

owling

26

med buffÊ fÜr hela fam iljen (4 personer, värde 750:- Gallerian ) LÅNGLÖRDAG LÅNGLÖRDAG

LĂ…NGLĂ–RDAG

....................

KEYWES ...................... T KEYWEST ..

- mars 2011 Vision HĂśglandet nr 1

Vision

HĂśglandet

nr 1 mars

2011

1

1

VI RESER TILL SĂ–DRA OCH

TESTAR FLORIDA V Vision ision H DJUPHAVS HÜglande FISKE t - Tidningen folk läser!

VI RESER TILL SĂ–DRA FLORIDA OCH TESTAR DJUPHAVSFISKE nr 1 mars

2011

- Tidningen folk läser! H ision HÜglandet Vision V

SUPPORTED BY

HĂśglandet

Vision

mars 2011 Vision HĂśglandet nr 1

-16! Ă–PPET 10 VISION HĂ–GLANDET MĂ–T

HĂ–GLĂ„NNINGARNA SOM EMIGRERADE TILL USA

DJUPHAVSFISKE I KARIBIEN

MĂ–T

7U\JJKHWRFKNYDOLWHWIU§Q 7UŒKXVULNHWL6P§ODQG

7U\JJKHWRFKNYDOLWHWIU§Q 7UŒKXVULNHWL6P§ODQGŢ 3ULVIU¤QP Ţ 7RWDOHQWUHSUHQDG Ţ 3ODWWDS¤PDUN Ţ 9DWWHQEXUHQJROYY£UPH Ţ %HUJY£UPHSXPSMARS

Ţ 3ULVIU¤QP Ţ 7RWDOHQWUHSUHQDG Ţ 3ODWWDS¤PDUN Ţ 9DWWHQEXUHQJROYY£UPH Ţ %HUJY£UPHSXPS

HĂ–GLĂ„NNI NGARNA SOM EMIGRERA DE TILL USA

ZZZE\JJPDVWDUKXVHWVH

 

MISSA INTE BILAGAN!

26 26 ZZZE\JJPDVWDUKXVHWVH

 

MISSA INTE BILAGAN!

VISION

HĂ–GLANDET

DJUPHA VISION VSFISK MED SAMTALAR E I KARIBIE N

DOGGE

OM SAKNADEN EFTER HANS

HĂ–GLAND

ET SAMTAL AR MED

DOGGE

OM SAKNADEN

EFTER HANS FRU SOM DOG I CANCER

FRU SOM DOG I CANCER

MARS

LĂ…NGLĂ–

RDAG

LĂ…NGLĂ–RDAG

LĂ…NGLĂ–

RDAG

............

.... ...................... KEY......W KEYWEST EST

Öppet Mündag-Fre SUPPORTED BY VISION HÖGLANDET LÜrdag Parkera enkelt & nära: 110 p Vision HÜglandet

2011

V Vision ision HĂśglandet H

ÖPPET Öppettider ÖPPET M�NDAG-FREDAG KL 10-18 Mündag-Fredag 10-18 LÖRDAG KL LÖRDAG KL 10-15, 10-16 LÜrdagLÅNGLÖRDAG 10-1510-15

Kvarngatan i VETLANDA Parkera enkelt &GALLERIAN, nära: 110 p-platser püiGallerians tak. Parkera mitt centrum Parkera mitt i centrum – 150 p-platser p� Gallerians tak Gratis parkering alla lÜrdagar

–

HĂśglande

t nr 1 - mars

1

nr 1 mars

folk

1

läser

!

Vision

HĂśglan

det

nr 1 mars 2011

2011

VI RESE R TILL OCH TEST SĂ–DR AR DJUPH A FLOR ndet IDA - Tidnin AVSF ISKE gen

HĂśgla H

folk läser!

DJUPHAVSFIS KE I KARIBIEN

41

sid

ont�

7U\JJKHWRFKNYDOLWHWIU§Q 7UŒKXVULNHWL6P§ODQG

MĂ–T HĂ–GLĂ„ NNING SOM EMIGR ARNA ERAD

7U\JJKHWRFKNYDOLW

HWIU§Q 7UŒKXVULNHWL6P§ODŢ 3ULVIU¤QP Ţ 7RWDOHQWUHSUHQDG Ţ 3ODWWDS¤PDUN Ţ 9DWWHQEXUHQJROYY£UPH Ţ %HUJY£UPHSXPS

TILL

USA

Ţ 3ULVIU¤QP Ţ 7RWDOHQWUHSUHQDG Ţ 3ODWWDS¤PDUN Ţ 9DWWHQEXUHQJROYY£UPH Ţ %HUJY£UPHSXPS

QG

E

ZZZE\JJPDVWDUKXVHWVH

ZZZE\JJPDVWDUKXVHWVH

 

 

MISSA BILAGAINTE N!

MISSA INTE BILAGAN!

�Minne

Vision HĂśglandet

- Tidningen

n som

g gĂśr

TILL USA

SpĂĽngb erg:

�Minnen som g gÜr ont� sid 41

MĂ–T HĂ–GLĂ„NNINGARNA SOM EMIGRERADE

Eva

Ă–PPET 10-16!

Vision

nr 1 - mars 2011

V Vision isio VI RESER TILL n SĂ–DRA FLORIDA OCH TESTAR DJUPHAVSFISKE

Eva SpĂĽngberg:

FÜrebyggande friskvürd – Det vi vill poängtera är att vi jobbar med fÜrebyggande friskvürd och inte huvudsakligen sjukvürd. Kosttillskotten vi har är anpas-

MARS

som gÜr g ont� sid 41

GALLERIAN!

VITTO! hos oss! Tävla om 2di6scob �Minnen

vila och motion, säger Annika. – Vi har allt frün kosttillskott och ekologiska hudvürdsprodukter till växtbaserade och receptfira läkemedel, berättar TorbjÜrn. Vi har även en del träningsredskap och vinterns populäraste produkt har varit promenadbandet Attract som gÜr det mÜjligt att motionera inomhus, berättar Annika.

iljen med buffÊ fÜr hela fam ) (4 personer, värde 750:-

Eva SpĂĽngberg:

TorbjÜrn och Annika Arneson har arbetat med människors välbefinnande och kosttillskott i münga ür. Deras fÜretag är inne pü andra generationen. Det var nämligen Annikas fÜräldrar som startade Hälsoteket i Vetlanda 1971. Hon och maken TorbjÜrn tog Üver butiken 1998. – När vi tog Üver butiken sü gick vi med i kedjan �Life� som idag bestür av ca 200 butiker i hela Skandinavien. Life har ett mycket brett sortiment inom friskvürd och egenvürd och mottot som vi arbetar under fÜr att ge bästa välbefinnande och rüd till vüra kunder är kost,

Tävla om discobowling

gÜr ont� sid 41 som g Eva Spüngberg: �Minnen

- Hälsokost, tillskott och träningsredskap är en del av utbudet!

DJUP VISION HAVSFIS HĂ–GLANDET I KAR SAMTALAR MED IBIE KE N

VISIO N

SAM HĂ–GLANDE TALA T R

MED DOGGE DOGGE

OM SAKNADEN EFTER HANS

FRU SOM DOG I CANCER

OM SAKNAD EN EFTER FRU SOM

DOG

HANS

I CANCE R

Mďż˝ LĂ– 150

p


VETLANDA

Trendig shopping under ett tak! NY BUTIK I

Blus

34995 Klänning 95

10 butiker i en spännande mix! VETLANDA!

199

GALLERIAN

www.byoung.com

GALLERIAN VETLANDA VEROMODA.SE

ETER A IAN!

NYHET!

kar

LIFE’s Öppettider Måndag-Fredag 10-18 Lördag 10-15 Parkera enkelt & nära: 110 p-platser på Gallerians tak.

ll ditt nya apotek!

r korta väntetider (max fem ter!) och självklart gäller högadsskyddet. Välkommen in!

Vitalag. 2 B, VETLANDA Tel. 0383 - 46 49 75

helt egna sportserie!

din auktoriserade hälsobutik

Vetlanda, Eksjö

n, Vetlanda. Vardagar 10-18, Lördag 10-15

Ord & Ting böcker, musik, presentartiklar och hantverk

ttider edag 10-18 Öppettider 10-15 Måndag-Fredag 10-18 p-platser på GalleriansLördag tak. 10-15

Parkera enkelt & nära: 110 p-platser på Gallerians tak.

CENTRUM

www.vetalandahandelsplats.se

Öppettider Måndag-Fredag 10-18 Lördag 10-15 Parkera enkelt & nära: 110 p-platser på Gallerians tak.

Öppettider på McDonald’s® Vetlanda

Sön – tors kl. 07 – 24 �NDAG-FREDAG Parkera gratis i 4 timmar ÖRDAG KL Fre – lör10-15 kl. 07 – 02 på Gallerians tak!

GALLERIAN, Kvarngatan i p-platser p� Gallerians tak

VETLANDA

Gratis Välkommen!

pa


MOT VAROR I BUTIK ANSLUTNA TILL SVENSK HANDEL BLICKPUNKT VETLANDA

200 kr Vetlanda den

/

.................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

MOT VAROR I BUTIK ANSLUTNA TILL SVENSK HANDEL BLICKPUNKT Företag VETLANDA

200 kr Vetlanda den

Företag

/

.................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

Inlöst av medlemsnr Butiksnamn

...................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................

Giltighetstid 2 år från utfärdat datum. Svensk Handel, Blickpunkt Vetlanda

Inlöst av medlemsnr Butiksnamn

...................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................

Giltighetstid 2 år från utfärdat datum. Svensk Handel, Blickpunkt Vetlanda

Vetlanda Handelsplats tipsar om presentkort till Vetlanda Handelsplats som gäller i 70 butiker. Säljs på Expert, Gretas Blommor, Turistbyrån och ICA Maxi.

BRO GÅR D


Lös sudokut och du har chans att vinna en bok av Waris Dirie – somaliskan som blev fotomodell och idag kämpar mot kvinnlig könsstympning Waris Dirie är den somaliska fotomodellen som blivit symbol för kampen mot kvinnlig könsstympning och hennes livsöde har engagerat många. Waris Dirie är född i Somalia, i en nomadfamilj vars vardag i mycket präglades av traditionalla muslimska värderingar. Vid sex års ålder vallade hon getter i den somaliska öknen. När hon var tolv skulle hon giftas bort med en för henne okänd sextioårig man. Hon flydde då till Mogadishu och lyckades ta sig vidare till London där hon fick arbete som oavlönad piga hos en farbror, den somaliske ambassadören. I London upptäcktes hon som fotomodell och inledde en sagolik karriär som toppmodell med hela den rika världen som arbetsfält.W aris Dirie är bosatt i New York. Hon arbetar fortfarande som fotomodell men är också sen så kallad human rights ambassadör vid FN med uppgift att skapa en världsopinion mot kvinnlig könsstympning. Hon utsattes själv, som liten flicka, för könsstympning av grymmaste slag.

En blomma i Afrikas öken

Ökenblomman återvänder

En blomma i Afrikas öken är en omtum-

I Ökenblomman återvänder berättar

lande läsning som ger inblickar i seder

Waris Dirie om sitt ursprung i en somalisk

och bruk hos en somalisk nomadfamlij

nomadkultur och om en resa tillbaka för

men också i det glittrande livet i den

att träffa sin mor, sin far och de män-

internationella modevärlden. Boken är

niskor hon en gång i tiden växte upp

också ett kraftfullt dokument i kampen

med. På ett smärtsamt sätt konfronteras

mot kvinnlig könsstympning.

hon med det islamska samhälle som bär

a

B

skulden till att hon könsstympades som liten flicka.

Läs om kampen mot könsstympning på annan plats i tidningen!

Sms:a eller posta ditt svar senast 7 april! Sms:a in ditt svar: 1. Skriv VH SUDOKU och sedan summan av siffrorna i de markerade rutorna. (Ex. Om siffrorna är 1, 4, 5, 2, 8 blir det VH SUDOKO 20. Detta då 1+4+5+2+8=20) 2. Välj ditt pris A eller B genom att skriva in bokstaven efter ditt svar (Ex: VH SUDOKO 20 A) 3. Avsluta med namn och adress. (Ex: VH SUDOKU 20 A Nisse Nilsson Gatan 1 511 11 Staden) 4. Sänd sms:et till nummer 72550 (kostnad 10 kr + ordinarie taxa) Eller posta svaret på ett vykort till: Vision Höglandet, 576 32 Sävsjö. Märk med ’’SUDOKU’’.

Vetlanda Handelsplats nr-2 2011  

vetlanda, vetlandahandelsplats