Copenhagen Winter Pride 2017 / Program

Page 1

copenhagen winter pride WEEK

program 05 — 11 / 02 2017

WWW.BOOKEVENT.COM


COPENHAGEN WINTER PRIDE WEEK Her har du det officielle program for Copenhagen Winter Pride Week 2017. Vi har håndplukket en række lokale og internationale aktivister, talere og underholdere som alle glæder sig til at være en del af Winter Pride Week. Vi håber, at du føler dig inkluderet og har lyst til at deltage i en uge fyldt med kærlighed, regnbuer, mangfoldighed og uforglemmelige oplevelser i København fra den 5. - 11. februar. De fleste af Copenhagen Prides aktiviteter og events finder sted i Studenterhuset, som vil være iført regnbueklæder hele ugen. Copenhagen Pride vil gerne takke vores særlige Winter Pride partnere: Studenterhuset, Urban House, Park Inn by Radisson, Love & Bubbles og Københavns Kommune. Det er nu tid til at tage et kig på programmet og se hvad vi har arrangeret i ugens løb. Velkommen til Copenhagen Winter Pride Week 2017. Vi glæder os til at dele en masse dejlige, lærerige og inspirerende oplevelser med dig og håber du får en fantastisk uge. De kærligste hilsner fra Copenhagen Pride You are now holding the official programme for Copenhagen Winter Pride Week 2017. We have handpicked a bunch of local and international activists, speakers and performers who are all excited to be part of our Winter Pride Week. We hope that you feel both included and interested in joining us from February 5 to February 11 for a week full of love, rainbows, diversity and unforgettable experiences in the Danish capital. Most of Copenhagen Pride’s activities and events take place at the Studenterhuset in Copenhagen who will be dressed in rainbow colours all week. Copenhagen Pride wish to thank our Winter Pride Partners: Studenterhuset, Urban House, Park Inn by Radisson, Love & Bubbles and the City of Copenhagen. Now take a look at everything we have organised for you this year and let us once again share an unforgettable week of pride, joy and love in all the colours of the rainbow. We welcome you to Copenhagen Winter Pride Week 2017 and hope you will have a wonderful time. Lots of love from Copenhagen Pride


OVERVIEW

OVERSIGT SØNDAG 5/2

SuNDAy 5/2

13.00-14.30: Winter Pride Walk

13.00-14.30: Winter Pride Walk

MANDAG 6/2

MoNDAY 6/2

16.00-16.45: Winter Pride Åbningsreception 17.00 - 20.00: Buck Angel - Sexing the Transman 20.00 - 22.00: Filmpremiere: MOONLIGHT

16.00-16.45: Winter Pride Opening Reception 17.00 - 20.00: Buck Angel - Sexing the Transman 20.00 - 22.00: Movie: MOONLIGHT

TIRSDAG 7/2

TUESDAY 7/2

17.00 - 18.30: Hvor er ’hen’ henne? 18.30 - 20.00: Familie uden for normen 19.00-20.30: Med Normstormerne i Skole

17.00 - 18.30: Why is ’hen’ not entered into the Danish Dictionary? 18.30 - 20.00: Families outside the norm 19.00 - 20.30: In School with the Normstormers

ONSDAG 8/2 09.00 - 12.00: Business i Regnbuefarver 16.00 - 19.00: Hygge og Spil i Café AURA 17.00 - 18.30: Sarah Glerup: Crip Eye For the Queer Guy 20.00 - 23.00: Danish Rainbow Awards — AXGIL 2017

TORSDAG 9/2 17.00 - 18.30: Intersektionalitet 18.30 - 20.00: Istanbul Pride og situationen i regionen

FREDAG 10/2 17.00 - 18.30: Homofobi og Fodbold 18.30 - 20.00: Abdel og Fortielsen 20.00 - 23.30: Winter Pride Koncert: Karina Willumsen

LØRDAG 11/2 16.00 - 18.00: SamtalecafÉ med nordeuropæiske Pride-organisationer 23.00 - 05.00: WINTER POP! the official Winter Pride Party

WEDNESDAY 8/2 09.00 - 12.00: Business in Rainbow Colours 16.00 - 19.00: Games and cozy times at Café AURA 17.00 - 18.30: Crip Eye For the Queer Guy 20.00 - 23.00: Danish Rainbow Awards — AXGIL 2017

THURSDAY 9/2 17.00 - 18.30: Intersectionality 18.30 - 20.00: Istanbul Pride challenges in the region

FRIDAY 10/2 17.00 - 18.30: Homophobia in Danish Soccer 18.30 - 20.00: Abdel and the Silence 20.00 - 23.30: Winter Pride Concert: Karina Willumsen (DK)

SATURDAY 11/2 16.00 - 18.00: Come and talk with Northern European Pride organizations 23.00 - 05.00: WINTER POP! the official Winter Pride Party lOOK INSIDE TO SEE WHICH EVENTS ARE IN ENGLISH.


COPENHAGEN WINTER PRIDE 2017 05 FEBRUAR

SØNDAG 13.00 - 14.30 Winter Pride Walk

Pan Walkathons stiftere Chanette og Anne har arrangeret denne Winter Pride-rute som går fra Rådhuspladsen, gennem H.C. Ørstedsparken, til Nyhavn, Holmens kanal og turen slutter på Regnbuepladsen. Undervejs vil du få lidt historiske input og få mere at vide om, hvad Pan Walkathon er. Tag gerne din bedste ven/veninde med på turen. Mødested: Den store trappe op til Københavns Rådhus kl. 13.00. Gratis.

06 FEBRUAR

MANDAG 16.00 - 16.45 Winter Pride Åbningsreception

Kom forbi til åbningen af Winter Pride Week hvor Karen Ellemann, minister for ligestilling og nordisk samarbejde, og Copenhagen Prides forperson, Lars Henriksen, vil byde velkommen. Studenterhusets Café, Købmagergade 52, 1150 København K. Gratis adgang.

05 FEBRUARY

SUNDAY 13.00 - 14.30 Winter Pride Walk

The founders of Pan Walkathon Chanette og Anne have planned this Winter Pride route which takes off at the City Hall Square and continues through Ørstedsparken to Nyhavn and Holmens Kanal and ends at Regnbuepladsen (The Rainbow Square). During the walk you will get some historical facts and get to know more about Pan Walkathon. Bring your friend or partner. Meeting point: The stairs leading up to Copenhagen City Hall at 13.00. Free to attend.

06 FEBRUARY

MONDAY 16.00 - 16.45 Winter Pride Opening Reception

Come join us for the opening of Winter Pride Week. Karen Ellemann, Minister for Equality and Nordic Co-operation and Lars Henriksen, chair of Copenhagen Pride, will speak. Studenterhusets Café, Købmagergade 52, 1150 København K. Free entrance.


COPENHAGEN WINTER PRIDE 2017 17.00-20.00 buck Angel Sexing the Transman

Vi har inviteret amerikanske Buck Angel til København. Kendt som transaktivist og pornostjerne, debattør, dokumentarinstruktør og stærk fortaler for et mere nuanceret syn på kroppen. Aftenen er delt i to dele: 1. Visning af Buck Angels dokumentarfilm ”Sexing the Transman”. Denne interessante dokumentarfilm udforsker transmænds seksualitet og de forandringer, de oplever, som resultat af deres transition fra biologisk kvinde til biologisk mand. Filmen indeholder intime samtaler med transmænd og deres partnere, som afslører de mest personlige sider af deres seksuelle liv. Bl.a. deltager Margaret Cho, Lucas Silveira, Ian Harvie, Selene Luna, Chase Ryan, Dylan Ryan, Sean Bug og Dan Littlebear. 2​ . Q&A med Buck Angel Buck Angel sætter sin film i kontekst og debatterer med publikum om krop, seksualitet, kropsdysfori, transfobi og alle øvrige emner, som relevant udspringer af filmen. Moderator: Lars Henriksen Studenterhusets Festsal, Købmagergade 52, 1150 København K. Gratis adgang. På engelsk.

20.00-22.00 Filmpremiere: MOONLIGHT

I samarbejde med MIX Copenhagen inviteres du hermed i Empire Bio til forpremiere på filmen “Moonlight”. Et intimt og følsomt portræt af den unge mand Chiron, der kæmper for at finde sin plads i tilværelsen. Vold og stofmisbrug hører til dagens orden, men i forgrunden er der også ømhed, gribende menneskelige relationer og bryderier med den seksuelle identitet. ’Moonlight’ forventes at gøre sig stærkt gældende, når vi når frem til Oscar-uddelingen. Empire Bio, Guldbergsgade 29 F, 2200 København N. Billetpris: 90 kr - købes på empirebio.dk.

17.00-20.00 buck Angel Sexing the Transman

American trans activist, pornstar, adult film producer and motivational speaker Buck Angel is in town for Winter Pride. This evening is divided into two parts: 1. Screening of Buck Angel’s documentary “Sexing the Transman”. This intriguing documentary explores the sexuality of transmen and the changes they experience as a result of their gender transitions from female to male. The film contains intimate conversations with transmen and their partners, revealing the most personal secrets of their sex lives. Contains interviews with Margaret Cho, Lucas Silveira, Ian Harvie, Selene Luna, Chase Ryan, Dylan Ryan, Sean Bug, Dan Littlebear, and more. 2. Q&A with Buck Angel We have invited Buck Angel to take part in a debate with the audience about bodies, sexuality, transphobia, gender dysphoria and other relevant subjects that his documentary centers around. Studenterhusets Festsal, Købmagergade 52, 1150 København K. Free entrance. In English.

20.00-22.00 Movie: MOONLIGHT

Empire Bio and MIX Copenhagen invites you in for a screening of the 2016 movie “Moonlight”. A timeless story of human self-discovery and connection, Moonlight chronicles the life of a young black man from childhood to adulthood as he struggles to find his place in the world. Moonlight received universal acclaim upon its release and was regarded as one of the best films of 2016, with critics praising the acting, direction, screenplay, cinematography, subject matter and score. Empire Bio, Guldbergsgade 29 F, 2200 Copenhagen N. Tickets: 90 DKK - buy at empirebio.dk.


Mød Buck Angel i Studenterhuset den 6. februar 2017; transaktivist og pornostjerne, debattør, dokumentarinstruktør og stærk fortaler for et mere nuanceret syn på kroppen. Meet Buck Angel in Studenterhuset on 6 February 2017; trans activist, pornstar, adult film producer and motivational speaker Buck Angel is in town for Winter Pride.


COPENHAGEN WINTER PRIDE 2017 07 FEBRUAR

TIRSDAG 17.00-18.30 Hvor er ’hen’ henne?

Sprogaktivister og sprogforskere i samtale om sprogets betydning, magt og udvikling. Hvorfor er ord som ’panseksuel’, ’interkøn’, ’hen’ (som pronomen), ’queer’ eller ’heteronormativ’ ikke optaget i Den Danske Ordbog, når de er vigtige og vægtige ord i den danske køns- og seksualitetsdebat? Kan en autoritativ ordbog overhovedet beskrive sproget uden at den også legitimerer en særlig sprogbrug, som er med til at opretholde og reproducere tabuer og stigmatiseringer. Det er blot nogle af samtalens emner. Samtalepanelet består af: Sanni Nimb, seniorredaktør og ph.d., Den Danske Ordbog og Den Danske Begrebsordbog Jonas Jensen, redaktør, Den Danske Ordbog Laura Mølgaard Tams, sprogaktivist Anna K. Jørgensen, cand.mag. i lingvistik og sprogaktivist Studenterhusets Festsal, Købmagergade 52, 1150 København K. Gratis adgang. På dansk.

18.30-20.00 Familie Udenfor Normen

Som LGBTQ’er er der mange måder at skabe en familie på. Flere og flere LGBTQ’ere får børn og deres familiekonstellationer bryder ofte med samfundets normer om, hvad en “rigtig familie” eksempelvis er. Oplægget vil tage udgangspunkt i en række forældres oplevelser og erfaringer med at være forælder i en LGBT-familie, om fra-/ tilvalg, muligheden for at blive forælder, samfundets opfattelse og håndtering af de nye familieformer, vi ser i dagens Danmark og meget meget mere. Studenterhusets Festsal, Købmagergade 52, 1150 København K. Gratis adgang. På dansk.

07 FEBRUARY

TUESDAY 17.00 - 18.30 Why is ’hen’ not IN the Danish Dictionary?

Language activists and researchers in a dialogue on the meaning, power and evolution of the language. Why have words like ‘pansexual’, ‘intersex’, ‘hen’ (us as a pronoun), ‘queer’ or ‘heteronormative’ not found their way into the Danish Dictionary, when being crucial and influential words in the Danish gender and sexuality debate? This event will be in Danish. Participants in this dialogue include: Sanni Nimb, Senior Editor and Ph.D. at the Danish Dictionary and the Danish Thesaurus Jonas Jensen, editor, the Danish Dictionary Laura Mølgaard Tams, language activist Anna K. Jørgensen, MA in Linguistics and language activist. Studenterhusets Festsal, Købmagergade 52, 1150 København K. Free entrance. In Danish.

18.30 - 20.00 Families outside the norm

As an LGBTQ person there are many different ways of creating a family. More and more LGBTQ persons are getting children and their ways of creating a family often breaks with society’s norm of what a “real family” is or how many parents a child can have. The debate will be based on the experiences of parents in LGBTQ families, and will be about choices, the possibility of becoming a parent, how society deals with these different new family constellations we see appearing in Denmark and plenty more. Studenterhusets Festsal, Købmagergade 52, 1150 København K. Free entrance. In Danish.


COPENHAGEN WINTER PRIDE 2017 19.00-20.30 Med Normstormerne i Skole

Kom og hør mere om, hvordan Normstormerne laver normkritisk LGBTIQA+ arbejde i folkeskolen, stil spørgsmål, prøv en af øvelserne og lær mere om projektet. AIDS-Fondet, Vestergade 18E, 3. sal, 1456 København K. Gratis. På dansk.

08 FEBRUAR

ONSDAG 09.00-12.00 Business i Regnbuefarver

Et lukket formiddagsarrangement hos Berlingske Media, hvor fokus ligger på marketing og personalepolitik i regnbuefarver. Arrangementet er målrettet marketing- og HR professionelle, og har du interesse i at deltage, så send venligst en e-mail til thomas.rasmussen@copenhagenpride.dk og bed om at få tilsendt program samt et link til tilmelding.

16.00-19.00 Hygge og Spil i Café AURA

19.00-20.30 In School with the Normstormers

Come and hear how the Normstormers do norm critical LGBTQIA+ work in schools. Ask your questions, try out one of the exercises and learn about the project. AIDS-Fondet, Vestergade 18E, 3rd floor, 1456 Copenhagen K. Free entrance. In Danish

08 FEBRUARY

WEDNESDAY 09.00 - 12.00 Business in Rainbow Colours

A morning session at Berlingske Media focusing on how companies and brands show their true rainbow colours both when it comes to marketing as well as employee policies and HR. This is a business to business event and not open to the public. If interested in participating, write to thomas.rasmussen@copenhagenpride.dk.

16.00 - 19.00 Games and cozy times at Café AURA

Café AURA byder indenfor i varmen til spil, snacks og store mængder hygge i Winter Pride Week. Kom alene eller tag en ven under armen - og så vil vores søde frivillige være klar til at tage godt imod både nye og gamle. Hvis du er lidt nervøs for at komme, har spørgsmål eller måske gerne vil hentes ved Hovedbanegården, er du meget velkommen til at skrive til vores Facebookside, så vil en af vores frivillige hjælpe dig. Vi forsøger i Café AURA at skabe et fristed, hvor unge LGBT+ personer under 25 år kan møde jævnaldrende i trygge, hyggelige og alkoholfrie rammer. Det kræver ikke noget at deltage, man skal bare dukke op.

Café AURA is for young LGBT+ people up to the age of 25. During Winter Pride you are invited in for board games, snacks and lots of “hygge”. Come alone or bring a friend - they are ready to greet newcomers and familiar faces. If you have any kind of question feel free to contact Café AURA through their facebook page. Café AURA is a safespace for young LGBT+ people where you can meet others in cozy, secure and alcohol free surroundings.

LGBT+ Ungdoms lokaler, Nygade 7, 2.th., 1164 København K

LGBT+ Ungdoms offices, Nygade 7, 2.th., 1164 København K. Free entranceCOPENHAGEN WINTER PRIDE 2017 17.00-18.30 Sarah Glerup: Crip Eye For the Queer Guy

Hvad kan LGBT+’ere og krøblinge lære af hinanden? Hvad betyder ”handikap”, og hvordan hænger det sammen med ”queer”? Hvordan er man en god allieret i forhold til medmennesker med handikap? Få svarene fra Sarah Glerup, tidligere MIX’er og nuværende folketingskandidat med muskelsvind, der blandt andet har forsket i dansk filmhistories fortolkninger af handikap. Hendes oplæg vil trække akademiske refleksioner ned på et lavpraktisk plan og byde på både filmklip og på anekdoter fra hendes egne oplevelser af at være i medievælten som lesbisk med et fysisk handikap. Når du går derfra, har du måske fået rykket lidt rundt på dine egne normalbegreber. Studenterhusets Festsal, Købmagergade 52, 1150 København K. Gratis adgang. På dansk.

20.00-23.00 Danish Rainbow Awards — AXGIL 2017

Rainbow Business Denmark hylder hvert år personer, organisationer og virksomheder, der er med til at skabe bedre livsvilkår for LGBT-personer. Kom og oplev det fantastiske show Danish Rainbow Awards AXGIL 2017, som for fjerde år finder sted i Cirkusbygningen. Værterne Stine Bruun og Martin Knudsen vil guide dig igennem en aften med musik og underholdning i verdensklasse. Cirkusbygningen, Jernbanegade 8, 1608 København V. Billetter fra 295 kr via ticketmaster.dk.

17.00 - 18.30 Crip Eye For the Queer Guy

What can LGBT+ people and crips learn from each other? What does ”disability” mean and how does it relate to ”queer”? How can you be a good ally for people with disabilities? Get your answers from Sarah Glerup, once a programmer at MIX Copenhagen and currently in politics, who was born with Muscular Dystrophy and is, among other things, an expert on the representation of physical disability in Danish cinema. Her presentation will draw upon academic reflections, but put them into everyday contexts and include movie clips as well as personal anecdotes from her life as a rather visible lesbian with a disability. Expect to have your own ideas of ”normal” stirred. The presentation will be in Danish. Studenterhusets Festsal, Købmagergade 52, 1150 København K. Free entrance. In Danish.

20.00 - 23.00 Danish Rainbow Awards — AXGIL 2017

The annual LGBTQ award show in Denmark. The evening will gather lesbian, gay, bisexual, transgender, queer – and even some straight celebrities – at Cirkusbygningen in the centre of Copenhagen. The award show is arranged by Rainbow Business Denmark and hosted by Stine Bruun and Martin Knudsen. They will host the show in Danish, but with both music and other stage performances awaiting the audience. Cirkusbygningen, Jernbanegade 8, 1608 København V. Tickets: 295 DKK on ticketmaster.dk


COPENHAGEN WINTER PRIDE 2017 09 FEBRUAR

TORSDAG

09 FEBRUARY

THURSDAY

17.00-18.30 Intersektionalitet

17.00 - 18.30 Intersectionality

Kom og bliv klogere, når foreningen Sabaah sætter intersektionelle perspektiver på etnicitet, køn og seksualitet. Hvad betyder intersektionalitet egentlig? Hvordan arbejder foreningen i sit fokus på LGBTQ-personer med minoritetsetnisk baggrund? Og hvilke særlige udfordringer kan ofte opstå i skæringspunktet mellem køn, seksualitet og etnicitet?

Copenhagen-based LGBTQ organisation Sabaah will put intersectional perspectives on ethnicity, gender and sexuality. What is intersectionality? How does an organisation work to empower LGBTQ people with minority ethnic backgrounds? And which challenges often arise in the intersection between gender, sexuality and ethnicity?

Studenterhusets Festsal, Købmagergade 52, 1150 København K. Gratis adgang. På dansk.

Studenterhusets Festsal, Købmagergade 52, 1150 København K. Free entrance. In Danish.

18.30-20.00 Istanbul Pride og situationen i regionen

18.30 - 20.00 Istanbul Pride challenges in the region

I den seneste år har vores søsterfestival i Istanbul været en af de europæiske prides, som har været udsat for de værste repressalier - desværre bl.a. fra de myndigheder, som burde beskytte gennemførelsen af fredelige menneskerettigheds-manifestationer. Undskyldningen har været, at Priden stødte an mod den offentlige moral. Vi har inviteret medlemmer af organisationskomiteen til at fortælle om Istanbul Prides afgørende rolle i hele regionen, samt om hvad det er for særlige udfordringer de pludselig står i, efter at have afholdt succesfulde pride-festivaler i mere end 10 år. Deltagere: Abdurahhim Kaya, Şevval Kılıç, Tulya Elif Bekişoğlu, Dılşa Ritsa Eşli. Moderator: Thomas Rasmussen Studenterhusets Festsal, Købmagergade 52, 1150 København K. Gratis adgang. På engelsk.

In recent years Istanbul Pride has been cancelled, harassed and faced severe challenges from the Turkish authorities. in 2015 police used tear gas and water cannon to disperse parade participants and in 2016 the parade was officially cancelled by the governor of Istanbul due to security concerns and concerns regarding “public morality”. We have invited members from the Istanbul Pride Committee to Copenhagen to talk about the challenges both they and the LGBTQ population in general are facing in Turkey - and in the whole region - in these years. Participants: Abdurahhim Kaya, Şevval Kılıç, Tulya Elif Bekişoğlu, Dılşa Ritsa Eşli. Moderator: Thomas Rasmussen. Studenterhusets Festsal, Købmagergade 52, 1150 København K. Free entrance. In English.


COPENHAGEN WINTER PRIDE 2017 10 FEBRUAR

FREDAG 17.00-18.30 Homofobi og Fodbold

Vi har indbudt en række meningsdannere fra sportens verden til en samtale om, hvordan vi i fællesskab tackler den udfordring, at mange LGBTQ-personer føler sig utrygge i fodboldfællesskaber, og hvordan vi bedst forener kræfterne i bestræbelsen på at gøre fodbold - og al anden sport - til et trygt og inkluderende rum for alle at deltage i. Deltagere: Mathias Zanka Jørgensen, Jes Mortensen, Anton Hysén m.fl. Studenterhusets Festsal, Købmagergade 52, 1150 København K. Gratis adgang. På dansk.

18.30-20.00 Abdel og Fortielsen

I Familien fra Lærkevej, blev Danmark vidner til Abdel Aziz Mahmouds udspring i den brede offentlighed. For hans nærmeste havde Abdels seksualitet længe ikke været en hemmelighed, men noget, han var blevet bedt om at ”gå stille med”. Men hvilke konsekvenser har fortielsen - både for Abdel og for hans nærmeste? Og kan man bede sin familie og sin kæreste om at bære en sådan hemmelighed for én? Abdel, hans kæreste Andreas og Abdels lillebror Nadim fortæller om hvad der gik forud, om deres overvejelser, tanker og udfordringer med den fælles tavshed. Deltagere: Abdel Aziz Mahmoud, Andreas Gylling Æbelø, Nadim Mahmoud. Moderator: Lars Henriksen Studenterhusets Festsal, Købmagergade 52, 1150 København K. Gratis adgang. På dansk.

10 FEBRUARY

FRIDAY 17.00 - 18.30 Homophobia in Danish Soccer We have invited a group of decision makers and opinion formers from the sports organisations and communities to discuss the challenges of homophobia in sports. Many LGBTQ people still feel unsafe and excluded in sports organisations and the dialogue will focus on how we can change this and make sports a safe and inclusive space for all. Studenterhusets Festsal, Købmagergade 52, 1150 København K. Free entrance. In Danish.

18.30 - 20.00 Abdel and the Silence

Danish tv host and journalist Abdel Aziz Mahmoud came out as gay on national tv in 2016, and while his closest relatives had known about it for years Abdel was asked to stay quiet about his homosexuality. But what were the consequences of this silence? And is it okay to ask of the family and even the boyfriend to carry this secret around? Abdel, his boyfriend Andreas and Abdel’s younger brother Nadim will talk about the thoughts, experiences and challenges that came before the coming out. Participants: Abdel Aziz Mahmoud, Andreas Gylling Æbelø, Nadim Mahmoud, Moderator: Lars Henriksen Studenterhusets Festsal, Købmagergade 52, 1150 København K. Free entrance. In Danish.


COPENHAGEN WINTER PRIDE 2017 20.00-23.30 Winter Pride-koncert: Karina Willumsen

Musiker og satiriker Karina Willumsen gæster Bøssehuset med skarp samfundssatire og politisk musik. Glæd dig blandt andet til at høre de legendariske kærlighedssange til Joachim B. Olsen og transportminister Ole Birk Olesen og oplev Karina Willumsen revse tidens netværkskultur, slikpolitik, genetik og alt derimellem. ​Billetter kan købes i døren eller reserveres ved at skrive til ane.rindom@ copenhagenpride.dk.

20.00 - 23.30 Winter Pride Concert: Karina Willumsen (DK)

Musician and satirist Karina Willumsen is playing live in Bøssehuset (the Gay House) in Christiania. Tickets are bought at the door and if you want tickets put aside/reserved please send a mail to ane.rindom@copenhagenpride.dk. Bøssehuset, Mælkevejen 69 D, Christiania. Entrance: 95 DKK

Bøssehuset, Mælkevejen 69 D, Christiania. Pris: 95 kr i døren Oplev Karina Willumsen den 10. februar 2017 når hun gæster Bøssehuset med skarp samfundssatire og politisk musik. See Musician and satirist Karina Willumsen when she is performing at Bøssehuset on 10 February 2017.

Foto: Niels Gether


COPENHAGEN WINTER PRIDE 2017 11 FEBRUAR

LØRDAG 16.00-18.00 Samtalecafe med nordeuropæiske Pride-organisationer

I anledning af Winter Pride har vi samlet arrangører fra flere nordeuropæiske Prides. Vi mødes til et hyggeligt eftermiddagsarrangement i cafeen i Urban House på Istedgade, hvor vi under uformelle rammer vil lave en samtalecafe, hvor du kan høre mere om de forskellige Prides, deres arbejde og de tanker, de gør sig i forbindelse med planlægningen af events og parader. Du vil som publikum få mulighed for at stille spørgsmål til de forskellige organisationer. Vi får bl.a. besøg af Stockholm Pride og London Pride m.fl. Arrangementet vil foregå på engelsk. Urban House, Colbjørnsensgade 11, 1652 København V. Gratis. På engelsk. Oplev den legendariske gruppe ’Disturbing Business’ til den officielle Copenhagen Winter Pride Party den 11. februar i Pumpehuset. Experience the legendary group ’Disturbing Business’ perform at the official Copenhagen Winter Pride Party on 11 February.

11 FEBRUARY

SATURDAY 16.00 - 18.00 Come and talk with Northern European Pride organizations

On the occasion of Winter Pride we have gathered organizers from some of the Northern European Pride organizations. We will create an informal space for conversation where you can learn more about the different Prides, their work and the considerations they make in arranging their events and parades. The audience will get the opportunity to ask the organizers questions about their work and learn more about the Prides. Among the participating Pride organizations will be London, Stockholm, Copenhagen and more. Urban House Café, Colbjørnsensgade 11, 1652 Copenhagen V. Free entrance. In English.


COPENHAGEN WINTER PRIDE 2017 23.00 - 05.00 WINTER POP! the official Winter Pride Party

23.00 - 05.00 WINTER POP! the official Winter Pride Party

For dem der hungrer efter den tungere del af club-scenen har vi udvidet vores SMOKER’S LOUNGE med ekstra bar og house/tech-house!

LINE UP:

Gør dig klar til den største Vinter-POP eksplosion! Efter en hel uge med Winter Pride, afslutter vi løjerne med en kæmpe fest i PUMPEHUSET. Forvent fantastisk popmusik fra 70’erne, 80’erne, 90’erne og helt frem til idag, i et storslået vinter deko EXTRAVAGANZA!!

LINE UP: POP FLOOR: DJ Nannalicious DragDaddy & The C.U.N.T. Collective: Harley Queen, Jaxie, Di Di Cancerella & Megan Moore DJ Entree Disturbing Business Lonely Girls Sad Club SMOKERS LOUNGE/CLUB FLOOR: DJ Liljenberg DJ Guy Ruben (US) DJ Witzansky Pumpehuset, Studiestræde 52, 1554 København. Pris: 150 kr. i forsalg via Billetto - eller 175 kr. i døren Programmet er med forbehold for ændringer, der offentligtgøres på copenhagen.dk og på de særskilte events på Facebook.

Get ready for this Winter’s biggest POP explosion! After a week of Winter Pride, we’re going to finish things off with a gigantic POP party in PUMPEHUSET. Expect great pop music from the 70s, 80s, 90s and today set in a spectacular winter deco EXTRAVAGANZA!! For those who crave the deeper side of the club scene we have made our smoker’s lounge into an extra club floor offering you house and tech-house!

POP FLOOR: DJ Nannalicious DragDaddy & The C.U.N.T. Collective: Harley Queen, Jaxie, Di Di Cancerella & Megan Moore DJ Entree Disturbing Business Lonely Girls Sad Club SMOKERS LOUNGE/CLUB FLOOR: DJ Liljenberg DJ Guy Ruben (US) DJ Witzansky Pumpehuset, Studiestræde 52, 1554 Copenhagen. Price: 150 DKK via Billetto.dk - or 175 DKK in the door

Changes to the programme may occur and will be posted at copenhagen.dk and at the individual events on Facebook.


WWW.BOOKEVENT.COM


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.