Page 1


02

ÅRSRAPPORT COOP SØRVEST 2018


ÅRSRAPPORT COOP SØRVEST 2018

Innhold 04 Innledning 05 Året 2018 06 Litt om Coop Sørvest 13 Årsberetning 2018 45 Regnskap 51 Noter til regnskap 70 Revisors beretning 73 Organisering 81 Butikkoversikt

03


04

INNLEDNING

Kjære medeier Coop Sørvest er den største handelsaktøren på Sørvestlandet. Som en forbrukereid organisasjon skiller vi oss fra våre konkurrenter. Vår forretningside er å skape medlemsnytte for våre medeiere. Vi lever av og for våre kunder og medeiere. Ambisjonen er å levere de beste kundeopplevelsene i markedet. Visjonen er klar: Det skal lønne seg å velge Coop. Hovedkontoret er plassert på Brueland i Sandnes kommune med regionkontorer i Kristiansand og Haugesund. Våre 91 butikker hadde en samlet nettoomsetning på ca. 5,3 milliarder kroner i 2018. Det har vært et utfordrende år for detaljhandelen i Norge, med lav markedsvekst og pressede marginer. Tilstøtende markeder som netthandel og bransjeglidning tar stadig nye andeler og har utfordret de tradisjonelle handlekanalene. Mange av våre aktiviteter gjennom året har vært rettet mot å tilpasse oss en stadig tøffere konkurransesituasjon.

Coop Sørvest fikk et resultat før skatt for konsernet i 2018 på 48,4 millioner kroner. I januar 2019 utbetalte Coop Sørvest rekordhøye 178 millioner kroner i kjøpeutbytte og rabatter til våre medeiere. Dette er med på å understreke selve formålet og styrken i vår egenart. Coop Medlemsapp for mobil er ett av flere element på veien til en mer personlig og tilpasset handleopplevelse i Coop. Appen har vært en suksess, og stadig flere av våre medeiere har lastet den ned og bruker den regelmessig. Den gjør det blant annet enklere å holde oversikt over kuponger, medlemskupp og opptjente bonuser. Det jobbes ellers kontinuerlig for å skape de mest personifiserte handleopplevelsene, og flere smarte løsninger vil bli presentert i året som kommer.

Tore Klovning Administrerende direktør


05

ÅRET 2018

året

2018

20 177 323

91

gjennomførte kundebesøk

fordeler seg på ulike kjeder og konsept:

66 592 kundemøter per salgsdag

butikker

21 Prix

4

Obs Bygg

17 Marked

2

Mega

5

Obs

1

Byggmix

1

Hage & landbruk

40 Extra

5 277 188 225 kr. 69%

31%

kvinner

menn

3 mill. kroner gitt i sponsor-/støttemidler

Gulrøtter solgte vi mye av, faktisk hele

813 tonn

FYLKER

KOMMUNER

B U T IK

K ER

Post i butikk

III SKANNINGER III

Enkeltvarer skannet gjennom kassene våre

43

m ed

167 217

medarbeidere

5

50

(ELLER 5 277 MILL. KRONER) I SALGSINNTEKT

2 315

Vi er representert i

av våre bærekraftige handlenett i våre butikker siden oppstart på sensommeren 2018

124 mill. kr. utbetalt i kjøpeutbytte til våre medlemmer (inkl. mva.)

54 mill. kr. utbetalt i bonuser/rabatter fra samarbeidspartnere blir det…

Vi er stolte av å ha

198 928 medlemmer som også er medeiere

178 mill. kr. utbetalt totalt til våre medeiere


06

LITT OM COOP SØRVEST

Våre verdier Etter fusjonen har vi jobbet for å smelte sammen kulturene i de tre samvirkelagene til én felles bedriftskultur i Coop Sørvest. Denne bedriftskulturen skal bidra til å fremme et godt arbeidsmiljø der medarbeiderne trives og skaper gode kundemøter. Arbeidsmiljøloven fremhever at arbeidsmiljøet skal gi grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon. Det at vi lever opp til verdiene våre, har etter vår mening betydning for om medarbeiderne opplever arbeidet som nettopp helsefremmende og meningsfylt. I tillegg er det viktig for oss at kundene og samarbeidspartnerne våre møter en profesjonell organisasjon som er preget av verdiene våre. Verdier for en god bedriftskultur: Vi mener at verdiene våre bidrar til en sterk og god bedriftskultur som styrker arbeidsmiljøet og gir medarbeiderne en helsefremmende og meningsfull hverdag. Dermed kan de igjen bidra til at kundene får mer enn «melk og brød». Et møte med oss skal berike hverdagen for dem vi samhandler med.

Å bli møtt med omtanke fra ledere og kollegaer er viktig for at den enkelte medarbeider skal oppleve tilhørighet og trivsel. Det er grunnleggende for alle mennesker å føle at de tilhører en gruppe – er én av flokken. Vi har styrket arbeidet med inkludering av nyansatte og får ofte tilbakemeldinger fra medarbeidere om hvor viktig fellesskapet med kollegaer er. For mange kunder er kontakten med medarbeiderne i våre butikker et viktig lysglimt i hverdagen. Et smil, en hyggelig kommentar eller et ønske om en god dag kan ha betydning for deres livskvalitet. Å vise omtanke er gratis, men kan ha uendelig stor verdi, både for giver og mottaker. Vi er også opptatt av å vise omtanke for miljøet rundt oss – direkte gjennom vår egen aktivitet og avtrykket vi setter, og indirekte gjennom organisasjoner vi støtter på ulike måter.


LITT OM COOP SØRVEST

For at ærlighet skal prege kulturen vår, er vi avhengige av at den enkeltes indre kompass er innstilt på å vise vei mot ærlighet. Gjennom vår lederutvikling Loop og på ledersamlinger har vi på ulike måter jobbet med å skape bevissthet rundt viktigheten av ærlighet.

Å kunne påvirke sin egen arbeidssituasjon er viktig for alle mennesker. Gjennom å ha innflytelse vil den enkelte få en viss grad av selvbestemmelse. Våre tillitsvalgte har mulighet til å påvirke gjennom ulike samarbeidsfora.

Vi oppmuntrer våre medarbeidere til å prøve ut nye måter å løse små og store oppgaver på. Vi ber ledere gi medarbeiderne rom for å prøve og feile. Å være nytenkende krever både innsats og mot, og hverdagen til medarbeiderne våre endrer seg hele tiden.

Som andre organisasjoner opplever også vi at noen medarbeidere ikke klarer å være ærlige. Å opptre uærlig kan ha stor påvirkning på en persons selvfølelse og trivsel og kan dessuten være ødeleggende for arbeidsmiljøet og vårt omdømme.

God dialog mellom ledelsen og de tillitsvalgte er viktig for at vi skal nå våre mål. Våre medlemmer har innflytelse gjennom deltakelse i valg av sine tillitsvalgte. Disse gis innflytelse gjennom deltakelse i ulike fora sammen med bedriftens styre og ledelsen.

Nå som mange kunder skanner og betaler varene selv, får mange medarbeidere frigjort tid til andre oppgaver og nye måter å møte kundene på. Vi har satt søkelys på behovet for kontinuerlig utvikling og ønsker å gjøre den enkelte medarbeider bevisst på selv å oppsøke ny kunnskap og lære litt nytt hver dag.

For å fremme ærlighet legger vi også vekt på at regler og rutiner skal følges. Vi skal kunne stå for det vi gjør både overfor hverandre og overfor våre samarbeidspartnere, oppdragsgivere og kunder.

For å forsterke vår ønskede kultur deler vi ut vår verdipris til en medarbeider eller avdeling som har utmerket seg med hensyn til etterlevelse av våre verdier.

07


08

LITT OM COOP SØRVEST

Fra hage til Coop til mage • Sosialt entreprenørskap som ble startet i 2016 • Matkultursenter for barn og unge som holder til i Østre bydel i Stavanger • 5 ansatte med Therese D ’Este Thomassen som daglig leder • Tilbyr barn og unge lærerike kurs og undervisningstilbud om bl.a. matrutiner, praktiske ferdigheter, miljø og matsvinn • Inngikk samarbeid med Coop Sørvest i mai 2017 • Henter ukentlig ut overskuddsmat hos Coop Mega Brueland i Sandnes

Matglede, sunne matrutiner og mindre matsvinn. Fra Hage til Mage sin visjon og brennende lidenskap rundt barn og unges matvaner, gjorde at Coop Sørvest umiddelbart ønsket å starte et samarbeid med det spennende entreprenørskapet.

– Da Therese D’Este Thomassen i Fra Hage til Mage tok kontakt med oss i jakten på samarbeidspartnere, så vi raskt at deres verdier samsvarte med våre i Coop Sørvest, forteller Liv Skretting, regiondirektør i Coop Sørvest, om samarbeidet som startet i mai 2017. Fra Hage til Mage tilbyr barn og unge lærerike kurs og undervisningsopplegg for skoler, barnehager og barn i asylmottak. Målet er at de skal utvikle sunne matrutiner og praktiske ferdigheter, og få et bevisst forhold til økosystemet og miljøet. – Barna lærer seg å bruke de ulike sansene sine, får et godt innsyn i matlaging, og lærer om matsvinn, forklarer Thomassen.

Og nettopp matsvinn er et av både Coop Sørvest og Fra Hage til Mage sine store mål å gjøre noe med. Coop Sørvest sin nullvisjon er at det ikke skal kastes mat i det hele tatt. Det har resultert i at Fra Hage til Mage ukentlig får store mengder med matvarer de kan ta med til barnehager, skoler, ulike kurs og undervisningstilbud. – Vi henter overskuddsmat på Coop Mega Brueland i Sandnes én gang i uken, som vi lager kjempeflott mat av sammen med barna. Coop Mega Brueland er en stor butikk med bredt utvalg som vi får dra nytte av. Vi er så takknemlige for alle de gode varene vi får, sier Thomassen entusiastisk.


LITT OM COOP SØRVEST

Barna får se at selv om bananene er litt overmodne og brune, kan de fint brukes i for eksempel deilige smoothies. Thomassen er tydelig på hva som er fordelen med å lære barn om mat fra de er små. – Da er de åpne og nysgjerrige, og kan få stor effekt av å bli sluppet til på kjøkkenet. Smake på ting, og ta regien i matlagingen. Vi voksne er ofte preget av tidsklemmen, og tenker ikke at barna kan være med oss på kjøkkenet. Men å slippe barna til kan gi store fordeler både helsemessig og sosialt, sier Thomassen. Hun er spent og klar for veien videre, etter å ha tilbakelagt et svært bra 2018. – Samarbeidet med Coop Sørvest har helt klart formet veien vår. Vi er utrolig takknemlige for at Coop Sørvest turte å satse på oss, og har hatt troen på Fra Hage til Mage. Nå gleder vi oss til fortsettelsen.

09


10

LITT OM COOP SØRVEST

Mat med ringvirkninger av gull Gratis matvarer fra Extra Torsby i Vennesla bidrar til at folk får jobbtrening, at en kafé kan servere deilig lunsjbuffet og at vanskeligstilte familier får mat på bordet og kan arrangere barnebursdager.

I fem år har Extra Torsby i Vennesla levert matvarer til Mulighetenes Hus – varer som «i gamledager» ville blitt til svinn. Den daglige leveransen utnyttes av husets kafé som baserer sin drift og meny utelukkende på varene fra butikksjef Kjell Inge Fredriksen og hans ansatte. – Dette er en vinn-vinn-situasjon for oss som butikk og et samarbeid som skaper positive ringvirkninger både samfunnsmessig og økonomisk, sier Kjell Inge. Matleveransen til Mulighetenes Hus muliggjør at folk får prøve seg i arbeidstrening på kafeen. Maten som blir til overs etter stengetid blir lagt ut på en Facebook-side og kan hentes av brukere.

Solveig Moseidjord Mulighetenes Hus


LITT OM COOP SØRVEST

11

Familier som av ulike grunner ikke klarer å organisere til feiring av barna hjemme, får arrangere barneselskap i kafeen hvor det serveres kaker og annen festlig mat fra Extra-butikken. – Vi leverer også matvarer til Frikirka og Frivillighetssentralen. Etter at vi innførte disse leveringsordningene har renovasjonsutgiftene våre sunket med over titusen kroner i måneden og ned til nesten null, forteller butikksjefen. Matvarene som Extra-butikken gir fra seg er i tipp topp stand. – Som oftest er det bare små skader på selve emballasjen som gjør at vi ikke selger disse varene i butikken, informerer Kjell Inge. Én gang i uka får butikken hans også besøk av lokale bønder. De får med seg frukt og grønt som ikke er spisbart, men som kan benyttes som dyrefôr. Kasting av mat er en stor utfordring både for miljøet, lønnsomheten og det etiske i samfunnet. Norske dagligvarebutikker kaster årlig over 60.000 tonn mat. – Det er helt klart alt for mye. I Coop har vi en nullvisjon hva gjelder kasting av mat. Og det å kunne bidra i samfunnet har en nærmest ubetalelig egenverdi i seg selv, smiler han. Samarbeidet Extra Torsby har med alle de ulike aktørene blir satt stor pris på av lokalbefolkingen i Vennesla, men også ellers på Sørlandet og i Norge. – Det har vært en helt enorm positiv respons. NRK og Fædrelandsvennen har gjort sak på oss. Og nylig ble vi kåret til årets kundefavoritt blant landets 430 Extra-butikker, smiler Kjell Inge Fredriksen avslutningsvis.

Therese Tofteland og Wenche F. Fredriksen Extra Vennesla Raymond Bærø Mulighetenes Hus


12

LITT OM COOP SØRVEST


ÅRSBERETNING 2018

13

ÅRSBERETNING 2018


14

ÅRSBERETNING 2018

Store forventninger, men ikke for alle På Sørvestlandet snakker man sjelden lenge om den økonomiske utviklingen før oljesektoren dukker opp, enten som en velsignelse eller som en forbannelse, og uansett som en viktig forklaringsvariabel. Det er fortsatt slik at «oljå» preger situasjonen, forventningene, stemningen og de økonomiske realitetene. Norge har generelt hatt en jevn og god økonomisk utvikling og vekst over mange år, og utviklingen i verden rundt oss har stort sett vært preget av vekst og oppgang – «gode tider» – selv om veksten i det siste har avtatt litt. Kronekursen har vært lav over tid, og dermed bidratt til gode vilkår for eksportindustrien. Oppi det har vi likevel vært gjennom en bransjemessig og geografisk avgrenset konjunkturnedgang. «Oljebremsen» som tråkket til i 2015 har preget vår region, Sørvestlandet, spesielt. Både når nedgangen kom som følge av sterkt oljeprisfall og påfølgende reduksjon i investeringer, aktivitetsnivå og sysselsetting – og nå det siste året og to med en gjenopp-

henting preget av økende optimisme, økt aktivitetsnivå og redusert arbeidsledighet. Denne berg- og dalbanen har vært brattere på Sørvestlandet enn i kongeriket for øvrig. Situasjonsbeskrivelsen ved årsskiftet 2018/2019 minner sterkt om beskrivelsen ved forrige årsskifte. I sitt konjunkturbarometer 1) for vår region tar Sparebank 1 SR-Bank pulsen på næringslivet i fylkene Hordaland, Rogaland og Agder. Hovedpunktene fra januar 2019-barometeret er til forveksling like januarutgaven fra 2018: • Overraskende mange venter bedre lønnsomhet • Oppsving innen olje, industri og eksportbedrifter • Optimisme i Sør-Norge • Økt sysselsetting fører til økt arbeidsinnvandring • Ordrereserve og investeringer øker


ÅRSBERETNING 2018

FORVENTNINGER TIL ÅRET 2019

73% av bedrifter forventer høyere inntekter.

65% av bedrifter forventer bedre lønnsomhet.

60% av bedrifter forventer vekst i antall ansatte.

Tina Iren Laastad Extra Leirvik

15


16

Ã…RSBERETNING 2018


ÅRSBERETNING 2018

Mye likt altså, med den viktige nyansen at det er enda sterkere nå enn ved forrige årsskifte. Næringslivet i regionen preges jevnt over av optimisme for den nære framtiden. 73 prosent av bedriftene (uavhengig av bransje/segment) venter økt omsetning, og 65 prosent forventer høyere lønnsomhet. Fra en bunn ved slutten av 2015 har disse indikatorene vært mer eller mindre jevnt økende fram til nå: For tre år siden var det bare drøyt halvparten av bedriftene som forventet omsetningsvekst, og under halvparten hadde forventning om bedre lønnsomhet. Om vi bryter dette ned og ser forventningene i sammenheng med graden av oljeeksponering, så er bildet mer nyansert. Blant bedriftene som har høy oljeeksponering (mer enn 2/3 av aktiviteten er rettet mot oljesektoren) har tre av fire bedrifter forventning om oppgang, mens blant bedrifter som ikke er oljeeksponert er det mindre enn 60 prosent som forventer det samme. «Oljå» preger forventningene, med andre ord, og spesielt én faktor setter stemningen: investeringsnivået i oljesektoren. Fra 2018 til 2019 anslås investeringene å øke med rundt 20 milliarder kroner.2) Selv om det var en vekst fra 2017 til 2018, er veksten til 2019 av en helt annen kaliber, og er mye av grunnen til de høye forventningene til spesielt oljerettet industri i vår region. Vi vil fortsatt være et stykke unna toppårene i 2012/2013, men veksten gir likevel betydelige impulser til et næringsliv og en region som har hatt noen tøffe år.

Hva gjelder sysselsetting generelt, så har alle fylkene i vårt område (Hordaland, Rogaland, Agder) de siste trefire årene hatt en annen utvikling i arbeidsledighet enn resten av landet. Spesielt utpreget har dette vært i Rogaland; fra landets laveste ledighet i 2014 (rundt 1 prosent) til en topp i 2016/2017 med opp mot fem prosent – landets høyeste ledighet. Og derfra ned igjen til Rogaland nå ligger nesten på nivå med totalen for Norge (desember 2018: Norge 2,3 % ledige; Rogaland 2,5 %). Nok en illustrasjon av at vi har den tøffeste berg- og dalbanen. Hva så med vår bransje, varehandel? Vi opplevde ikke like sterk nedgang som andre bransjer i vår region, men vi har heller ikke sett den samme oppgangen som de andre når oppturen først kom. I varehandelsbransjen generelt råder det også en viss optimisme, men ikke i samme grad som i industri og spesielt oljerelatert. Det viser seg og i bedriftenes forventninger eller planer om utvikling i antall ansatte. Det er generelt optimisme og planer om økt bemanning som gjelder, men varehandel er den mest nøkterne i så måte. Varehandel generelt er preget av strukturelle utfordringer, utfordres sterkt av teknologiutvikling og handletrender, og noen segment innen varehandel opplever en veldig omstilling og krevende utvikling, i den grad at det på noen områder er lite dekkende å snakke om varehandel samlet.

1)

Sparebank 1 SR-Bank: Konjunkturbarometeret for Oslo, Sør- og Vestlandet (jan. 2019).

2)

Statistisk Sentralbyrå: Høyere investeringsanslag for 2019 (22. nov. 2018).

17


18

ÅRSBERETNING 2018

ENDRINGER OG OPPGRADERINGER I BUTIKKPORTEFØLJEN I 2018 Coop Sørvest åpnet i 2018 to helt nye ÅPNIN G Extrabutikker: Smeaheia i Sandnes (19. april) og Leirvik på Stord (15. mai).

Forretningsvirksomheten

Flere av våre butikker er blitt oppgradert og modernisert gjennom året: BUTIKK

ÅPNING

Extra Lye

21. mar

Extra Kvinesdal

31. mai

Marked Gyland

25. okt

Extra Malmø

22. nov

Obs Bryne

29. nov

Coop Prix Valle

6. des

Extra Knapphus

6. des

Coop Mega Brueland

13. des

Flytting

Omprofilering

• •

• • •

• • •

Ombygging

Oppgradering

Utbygging av kjøpesenteret M44, Bryne (eies sammen med Coop Norge Eiendom): • Utvidet med 9000 kvm. • 7 nye butikker • Åpnet 12. april 2018 Vigrestad + Sørvest

Fusjon med Coop Vigrestad I det ekstraordinære årsmøtet den 8. desember 2018 ble fusjonen med Coop Vigrestad vedtatt. Coop Vigrestads butikker vil i 2019 bli en del av butikkporteføljen i Coop Sørvest.

Coop Sørvest SA er et samvirkeforetak eid av drøyt 198 000 medlemmer – eller rettere medeiere. Vi er ett av 76 samvirkelag, som sammen med fellesorganisasjonen Coop Norge SA utgjør Coops samlede virksomhet i Norge. Samvirkelagene tilknyttet Coop Norge har et samlet medlemstall på like over 1,7 millioner (økt fra ca. 1,6 mill. ved forrige årsskifte). Formålet med virksomheten er å forsyne medlemmene med gode og hensiktsmessige varer og tjenester til konkurransedyktige priser. Vi skal videre tjene som en interesseorganisasjon for medlemmene, der disse gjennom sin innflytelse i de valgte organer kan søke å ivareta sine interesser som forbrukere. Selskapet har 91 butikker fordelt på Coops forskjellige kjeder: Obs, Extra, Coop Prix, Coop Marked, Coop Mega, Obs BYGG og Coop Byggmix. Vi er representert i fem fylker, fra Hordaland i nord, via Rogaland, Vest- og Aust-Agder til Telemark. Ved utgangen av 2018 er vi drøyt 2 300 ansatte, og samlet omsetning i 2018 ble 5,3 milliarder.


ÅRSBERETNING 2018

GOD SMAK. UANSETT SMAK.

EXTRA STORT UTVALG TIL EXTRA LAVE PRISER Extra er Coops lavpriskjede, med ekstra lave priser og et usedvanlig rikt vareutvalg, blant annet med et stort utvalg ferskvarer, samt en delikat frukt- og grøntavdeling. Extra har i tillegg et bredt utvalg av faghandelsvarer innen hus og hjem, underholdning, leker, elektrisk, verktøy, mm. til lave priser.

ANTALL BUTIKKER: 40

2018 OMSETNING I MILLIONER KRONER: 2 279

Coop Mega er butikken for matentusiasten, med godt utvalg av dagligvarer og ferskvarer, kunnskapsrik og serviceinnstilt betjening samt tips og ideer til hvordan kundene kan lage varierte, gode middager til hverdag og fest.

ANTALL BUTIKKER: 2

STORHANDEL LØNNER SEG! Obs kjennetegnes av faste lave priser på et stort vareutvalg, i tillegg til mange gode uketilbud.

2018 OMSETNING I MILLIONER KRONER: 299

19

2018

Butikkportefølje

NORGES STØRSTE LAVPRIS BYGGEVAREKJEDE Obs Bygg er våre store byggevarehus, med bredt vareutvalg av kjente merkevarer til lave priser, enten det er snakk om hus eller hage, store eller små byggeprosjekt.

Eiendomsforvaltning ANTALL BUTIKKER: 5

2018 OMSETNING I MILLIONER KRONER: 1 428

ANTALL BUTIKKER: 4

TAKK OG PRIX FOR HVERDAGEN Coop Prix er en av Coops to lavpriskjeder, og er bygget opp av effektive butikker med lave priser på hele vareutvalget. ANTALL BUTIKKER: 22

2018 OMSETNING I MILLIONER KRONER: 563

GODT VI HAR HVERANDRE! Coop Marked kjennetegnes ved konkurransedyktige priser og god service, og har sin forankring i lokale markeder. ANTALL BUTIKKER: 18

Øvrig faghandel: Den største delen av vår faghandelsomsetning skjer gjennom Obs og Obs Bygg, men i tillegg til disse har vi en Coop Byggmix-butikk og en hage/landbruk. ANTALL BUTIKKER: 2

2018 OMSETNING I MILLIONER KRONER: 31

2018 OMSETNING I MILLIONER KRONER: 443

2018 OMSETNING I MILLIONER KRONER: 228

Coop Sørvest besitter en betydelig eiendomsmasse i regionen. Samlet bygningsareal utgjør om lag 200 000 kvm. Det meste av dette er i bruk til egne butikker, men vi har og betydelige areal utleid til eksterne leietakere. I 2018 hadde vi leieinntekter knyttet til disse utleide eiendommene på ca. 17 millioner kroner. Vår eiendomsavdeling tar seg av løpende drift og forvaltning av eiendommene, samt ombyggingsog utbyggingsprosjekter. Samlet bygningsareal: 200 000 kvm.


20

Ã…RSBERETNING 2018


ÅRSBERETNING 2018

Omsetning fordelt på kjede

Prix

ANNET

11%

Extra

43%

Obs

27%

Mega

6%

Marked

4%

Obs Bygg

9%

Annet

1%

21


22

ÅRSBERETNING 2018

Våre medeiere og medlemsfordeler Coop Sørvest har nå passert 198 000 medeiere, og bare i løpet av 2018 har over 10 000 nye meldt seg inn. Interessen for medeierskap er sterkest blant de unge. Et flertall av de nye medeierne er i aldersgruppen 25–35 år. Dette er en meget god bekreftelse på at stadig flere og yngre kunder ser fordelene med det å være medeier i Coop. Coop er en demokratisk organisasjon, og alle medeiere har mulighet for å stille til valg i Coop Sørvest. Gjennom deltakelse som medlemstillitsvalgt er medeiere med på å ta beslutninger som former utviklingen av selskapet. Det er nå startet opp et arbeid for bedre å tilrettelegge for deltakelse for medeiere. Dette har blant annet ført til lanseringen av Coop medlemspanel og en egen medlemsportal for medlemstillitsvalgte. Coop Sørvest jobber hele tiden med å skape fordeler for sine medeiere, både i Coops egne butikker og gjennom våre samarbeidsavtaler med andre aktører.


ÅRSBERETNING 2018

198 000 MEDLEMMER REGIONRÅD NORD

12 medlemsvalgte, 6 ansattevalgte

MIDT

12 medlemsvalgte, 6 ansattevalgte

SØR

12 medlemsvalgte, 6 ansattevalgte

ÅRSMØTE

Utvikling netto kjøpeutbytte 2014 - 2018 Totalt for 2018:

(Tall i mill. kroner eksl. mva.)

124 mill. inkl. mva.

18 medlemsvalgte, 9 ansattevalgte

STYRE

VALGKOMITÉ

5 medlemsvalgte, 3 ansattevalgte

3 medlemsvalgte

120

106,1 100

95,5

80

Som medeier i Coop Sørvest får du din andel av verdiskapningen i selskapet. Totalt har medeierne fått ut utbetalt rekordstore 178 millioner kroner (inkl. mva.) i kjøpeutbytte og medlemsrabatter fra samarbeidspartnere for 2018. Det er en økning på hele 24 millioner kroner sammenlignet med 2017, og medlemskjøpet som er grunnlaget for dette utgjorde nærmere 80 % av omsetningen i våre butikker. Det lønner seg å velge Coop Sørvest!

60

75,5

78,9

59,5

40 20 0 2014

2015

2016

2017

2018

23


24

ÅRSBERETNING 2018

Medarbeidere og arbeidsmiljø Ved utgangen av 2018 hadde Coop Sørvest 2315 ansatte. Av disse jobbet 83 prosent deltid. Totalt antall årsverk i 2018 var 1244.

Det skal lønne seg å velge Coop Sørvest Å sette hver enkelt medarbeider i stand til å gjøre en god innsats er en av de viktigste oppgavene for lederne våre. Medarbeidere som ikke jobber direkte i butikk, er opptatt av å forenkle ulike prosesser, slik at alle i butikk kan bruke tiden sin på oppgaver som har betydning for kundene våre. Resultatet av de løpende kundemålingene (LKM) tyder på at vi gjør mye riktig når det gjelder å sette kunden først. Over halvparten av butikkene våre innfrir eller overgår forventningene til antall fornøyde kunder. Det tyder også på at arbeidsmiljøet er godt og at medarbeiderne trives. Har du det bra på jobb, gjør du som regel også en god innsats. Læring og utvikling for alle medarbeidere Både bedriften og den enkelte medarbeider har behov for å øke sin kompetanse. Bedriften har behov for å få løst oppgavene på en god måte og kontinuerlig forbedre driften, slik at vi står sterkt i markedet også i framtiden.

Ønske om utvikling vil variere fra person til person, men vi deler nok behovet for å mestre jobben. Samfunnet endres kontinuerlig og krever at vi må lære nye ting for å levere på samme nivå som tidligere. Nødvendigheten av samarbeid for å løse komplekse oppgaver og bearbeide store informasjonsmengder ser også ut til å øke. Vi får digitale løsninger som forenkler muligheten til å samarbeide i virtuelle team. Endringene stiller både organisasjonen og den enkelte medarbeider overfor nye muligheter, som også kan oppleves som noe krevende. Som bedrift er vi opptatt av å tilrettelegge for læring, og vi ønsker at våre medarbeidere skal gis gode muligheter til faglig og personlig vekst. Vår kultur skal preges av at medarbeiderne ser på livslang læring som en helt nødvendig oppgave, og selv tar ansvar for å tilegne seg kunnskap gjennom daglig arbeid og ved deltakelse på kurs og annen organisert opplæring i eller utenfor bedriften.


ÅRSBERETNING 2018

Balansen mellom kvinner og menn Det er kvinnene som dominerer blant våre ansatte. Hele 69 prosent av medarbeiderne er kvinner. Blant butikksjefene er 55 prosent kvinner, mens andelen kvinnelige ledere på region- og hovedkontoret er 20 prosent. Selskapet er underlagt krav til kjønnsrepresentasjon i styret og oppfyller også disse. Plassene i styret er likt fordelt mellom kvinner og menn. Likebehandling som prinsipp Coop Sørvest arbeider aktivt for å fremme likestilling, like muligheter og like rettigheter for alle, uavhengig av etnisitet, nasjonal opprinnelse, hudfarge, språk, kjønn og andre forhold. Dette har vi med oss i arbeidet med rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelser, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot trakassering. Flere butikker tilbyr arbeidspraksis og tilrettelagt arbeid for mennesker som har vansker med å komme seg inn på det ordinære arbeidsmarkedet. I Coop Sørvest skal alle oppleve å bli likebehandlet. Vi jobber derfor målrettet sammen med våre tillitsvalgte for at personer med nedsatt funksjonsevne skal bli behandlet med respekt. Så langt det lar seg gjøre, utformer og tilrettelegger vi de

Jan Terje Nerhus Butikksjef, Extra Leirvik

fysiske forholdene slik at flest mulig kan benytte seg av virksomhetens ulike funksjoner. Forutsetningen er naturligvis alltid at hensynet til medarbeidernes helse og sikkerhet er ivaretatt. Helse, miljø og sikkerhet Våre verneombud jobber systematisk sammen med lederne for å ivareta hensynet til helse, miljø og sikkerhet for både medarbeidere og kunder. Vi gjennomfører vernerunder og risikokartlegginger for å forhindre ulykker og skader. I 2018 ble det rapportert inn 30 uønskede hendelser med skader. I 9 av tilfellene førte skadene til at medarbeidere måtte være borte fra jobb. Skadene er ofte forholdsvis små og kun unntaksvis medfører dette fravær over flere dager. Det samlede sykefraværet i Coop Sørvest i 2017 var på 6,6 prosent. Selskapet arbeider aktivt for å ivareta hver enkelt medarbeider og legge til rette for å forhindre sykefravær dersom det er mulig. Vi vektlegger at arbeidsmiljøet skal våre godt. Det skal oppleves helsefremmende å jobbe i Coop Sørvest og bidra til økt livskvalitet for den enkelte.

25


26

Ã…RSBERETNING 2018


ÅRSBERETNING 2018

Samfunnsansvar og bærekraft Omtanke. En av Coop Sørvest sine verdier, og noe vi mener alvor med. Omtanke virker internt i organisasjonen, i forholdet mellom alle som jobber i virksomheten vår. Og omtanke gjelder «utover» i betydningen at vi bryr oss om verden rundt oss og hvordan vi påvirker utviklingen både lokalt og i et større perspektiv.

Dette kommer blant annet til uttrykk ved at vi tror på og har tiltrådt de områdene hvor Coop skal bidra spesielt til utviklingen: • Redusert klima- og miljøfotavtrykk • Bærekraftige produkter og leverandørkjeder • Sunt kosthold og fysisk aktivitet • Lokal tilstedeværelse og engasjement • Bevisste forbrukere Klima- og miljøfotavtrykk Coop Sørvest er etter hvert en stor virksomhet, med butikkdrift og eiendom mange steder som står for et betydelig energifor-

bruk. Vi har jobbet over flere år med energieffektivisering, og dette arbeidet fortsetter. Vi har over flere år gjort investeringer på området, dels med støtte fra Coops felles E-kutt-prosjekt. Arbeidet med utskifting av gamle kjøle- og fryseanlegg fortsetter, og vi har konkrete planer for utskifting av alle anlegg som benytter gamle, miljøskadelige kjølemedier. Innen 2025 vil dette være gjennomført for hele butikkporteføljen vår. Vi ønsker å gjøre det enklere for våre kunder og medeiere å kjøre miljøvennlig, og setter derfor opp ladestasjoner ved flere av våre butikker. Da kan våre kunder sette bilen på lading når de kommer til butikken,

og når handleturen er over er bilen klar for nye mil. Ved utløpet av 2018 har vi 25 ladestasjoner og i løpet av 2019 vil vi mer enn doble dette antallet. Matsvinn – mat som blir kastet – representerer både en betydelig klimautfordring og en stor kostnad for oss og for bransjen. Coop har signert bransjeavtalen for redusert matsvinn, som setter konkrete, tidfestede målsetninger for reduksjon av matsvinnet i Norge. Coop har innført en nullvisjon for kasting av mat, og gjør flere tiltak på dette området, blant annet nedprising av varer med kort holdbarhet. Coop Sørvest gjennomfører selvfølgelig dette i våre butikker.

27


28

ÅRSBERETNING 2018

Videre donerer vi mat som nærmer seg slutten av holdbarhetstiden til ulike organisasjoner som gjør fornuftig bruk av den. Se side 10 i rapporten om «svinn-kaféen» på Mulighetenes Hus i Vennesla, som får råvarer fra vår Extra-butikk på Torsby. Høsten 2018 lanserte Coop et handlenett med gjenbruksbonus. Dette har vært et vellykket tiltak som reduserer salget av plastposer. I Coop Sørvest sine butikker er gjenbruksnettet skannet over 167 000 ganger siden lanseringen. Og plastposene? I løpet av de siste to årene er det årlige salget av plastposer redusert med mer enn en halv million. Bærekraftige produkter Coops egne varer skal være av god kvalitet, vi skal velge bærekraftige råvarer og produksjonen skal ta hensyn til mennesker miljø og dyr. Sertifiserte råvarer og omfattende krav til produksjon i risikoutsatte områder eller bransjer, er viktige ingredienser i Coops systematiske arbeid. Ulike merkeordninger er viktig for å gjøre det enklere for kundene å velge mer miljøvennlig. Coops produktserie Änglamark er spydspiss når det gjelder bærekraftige matvarer. Serien utvikles kontinuerlig med

nye produkter, og kunder som handler disse varene i våre Mega-butikker får en ekstra økobonus i tillegg til det vanlige kjøpeutbyttet. Coop har vært en aktiv pådriver for å bygge det økologiske markedet i Norge i lang tid, og omsetningen av økologiske produkter øker stadig. Coop Sørvest er en del av Coops verdikjede, og en dominerende andel av varene vi selger kommer fra Coops innkjøpssamarbeid som omfatter varer fra både norske og internasjonale leverandører. Oppmerksomheten om arbeideres rettigheter og uakseptable arbeidsforhold i globale verdikjeder er økende. Dette er bra, og viser hvor viktig det er at Coop stiller krav til og følger opp leverandører på en risikobasert måte. Også i Norge finnes eksempler på dårlige eller uakseptable arbeidsforhold. Coop har derfor etiske retningslinjer for alle leverandører av varer og tjenester. Sunt kosthold og fysisk aktivitet Utvikling av sunne produkter og produktserier er viktig for å bidra til bedre folkehelse. Coop skal bidra til å redusere forbruket av salt, sukker og mettet fett, og til at kundene spiser mer fisk,

sjømat, grove kornprodukter, frukt og grønnsaker, i tråd med forpliktelsene Coop har påtatt seg gjennom å signere «Intensjonserklæringen for et sunnere kosthold». Coop Sørvest følger opp de sentrale kampanjene knyttet til sunnere mat, og vi mener det er viktig for at våre kunder skal kunne velge sunne produkter. I den forbindelse er det godt å se at frukt- og grøntandelen av dagligvareomsetningen vår øker. Coop ønsker å inspirere og legge til rette for fysisk aktivitet gjennom flere sponsorsamarbeid og -aktiviteter, tips, råd og inspirasjon på nettsidene «Coop Aktiv» og ikke minst å tilby godt og rimelig treningsutstyr til kundene. Coop Sørvest oppmuntrer til og støtter fysisk aktivitet, enten det er hverdagslige aktiviteter for alle eller idrett på elitenivå. Blant annet støtter vi arrangement innen idrett og friluftsliv. Og vi støtter idrettslag og -klubber, herunder ved å gi øremerkede midler som skal hjelpe ungdommer som ikke har økonomi til å dekke kontingent og utstyr i gang. Se også side 78 om vårt samarbeid med Sandnes Idrettslag. Videre oppmuntrer vi våre egne medarbeidere


ÅRSBERETNING 2018

til å være aktive og delta i frilufts- og idrettsarrangement som er rettet mot oss som ikke er toppidrettsutøvere, og dekker deltakeravgift på arrangement som mosjonsrenn på ski (Hovden Tour), mosjonsløp (Sentrumsløpet i Kristiansand) og sykkelritt (Nordsjørittet på Jæren). Lokal tilhørighet og engasjement Lokal tilstedeværelse er en helt sentral del av Coops identitet. Dette skjer både gjennom samvirkelaget og den lokale butikken. Støtte til lokale organisasjoner og aktiviteter er viktig både for Coop og lokalsamfunnet. Coop har den høyeste andelen norskprodusert kjøtt, frukt og grønnsaker og skal være en forutsigbar og langsiktig støttespiller for norsk landbruk, blant annet ved å samarbeide med lokale produsenter. Coop Sørvest bidro i 2018 med om lag tre millioner kroner til lag, foreninger og arrangement på en rekke områder innen idrett og kultur. Bevisste forbrukere Coop skal gi våre kunder og medeiere mulighet til å velge mer bærekraftig. Vi skal også inspirere til en mer miljøvennlig livsstil. Miljøvennlige produkter, redusert matkasting og redusert plastposeforbruk er konkrete tema som har vært viktige i året som har gått.

Det å bidra til mer bevisste forbrukere handler blant annet om å nå fram til de aller yngste av dem. Coop Sørvest samarbeider med organisasjonen Fra hage til mage som nettopp har tatt fatt i dette. Med utgangspunkt i ungt vitebegjær og lærelyst gir de barna kunnskap om mat, miljø og sunne matvaner, og hvordan dette spiller sammen i et økosystem. Og ikke minst øver de inn noen praktiske «skills» på kjøkkenet. Les mer om dette samarbeidet side 8. Gjennom den nasjonale ryddeaksjonen «Coop rydder Norge» fikk Coop med nærmere 40 000 frivillige på strandrydding våren 2018. Coop Sørvest var med på dugnaden og delte ut ryddeutstyr i flere av våre butikker. Disse butikkene rapporterer om et meget bra oppmøte av ivrige ryddere. Coop Sørvest har en samarbeidsavtale med fotballklubben FK Haugesund, og i 2018 stilte vi sammen lag i «Coop rydder Norge» og ryddet i strandsonen rundt Haugesund (se side 76). Den nasjonale ryddeaksjonen var svært vellykket og vil bli gjentatt våren 2019 – og Coop Sørvest skal selvfølgelig delta. For generell informasjon om Coops arbeid med bærekraft og samfunnsansvar, se:

coop.no/coop-og-barekraft

29


30

ÅRSBERETNING 2018

Styrende organ Styret i Coop Sørvest har i 2018 behandlet 65 saker fordelt på ni styremøter. I disse inngår blant annet periodisk regnskap og øvrig rapportering knyttet til forretningsdriften, betydelige investeringer, budsjett, vedtektsendringer, strategisk plan for Coop Sørvest.

Styre Leder

Ole Bernt Thorbjørnsen

Nestleder

Sigrunn U. Stangeland

Medlem

Runar Leite

Medlem

Olav Sande

Medlem

Merete Fogh Lund

Medlem (ansattvalgt)

Ann Karin Simonsen

Medlem (ansattvalgt)

Nils-Joachim Sandmo

Medlem (ansattvalgt)

Anne Synnøve Stokkeland

1. varamedlem

Solveig K. Gerhard

Årsmøtet er det høyeste organet i Coop Sørvest og består av 18 medlemsvalgte og 9 ansatterepresentanter. Medlemsvalgte til årsmøtet ble valgt ved elektronisk Coop-valg som ble gjennomført i februar 2018. Ansattrepresentanter til årsmøtet ble valgt gjennom et eget valg for ansatte.

2. varamedlem

Aud Marina Dønnestad Ås

3. varamedlem

Halvar Austvoll

Varamedlem ansattvalgt

Gunvor Lian Nygård

Varamedlem ansattvalgt

Jonny Andre Bjørnhom

Varamedlem ansattvalgt

Inger Helleland

Styre og valgkomite består av følgende medlemsvalgte fram til valg i 2019:

Varamedlem ansattvalgt

Sigbjørn Kvamme

Varamedlem ansattvalgt

Turi Vignes Karlsson

Varamedlem ansattvalgt

Bjørn Einar Ditlefsen

Tre regionråd er etablert i Coop Sørvest. Regionrådet fungerer som et debatt- og høringsforum for organisatoriske og driftsmessige saker i laget. Regionrådet består av årsmøtets medlemmer og varamedlemmer (medlems- og ansattvalgte) fordelt på regioner fastsatt av årsmøtet etter innstilling fra styret.


ÅRSBERETNING 2018

Utvikling antall medlemmer 2014 - 2018 (Tall i mill. kr.)

200000

190 419 175 039

198 238

182 216

166 916 150000

Valgkomite Leder

Ivar Skjørestad

Medlem

Line Marie Poppe

Medlem

Åse Karin E. Fjellving

Varamedlem

Inger Haugstad

Varamedlem

Heidi Bjerga

Varamedlem

Thore Smith

Varamedlem

Arne Bjørgum

Varamedlem

Inger Elise Kolstø

Varamedlem

Harald Gabrielsen

100000

50000

0 2014

2015

2016

2017

2018

31


32

ÅRSBERETNING 2018

Framtidsutsikter I den senere tid har de tradisjonelle salgskanalene for dagligvarer og faghandel tapt markedsandeler til andre tilstøtende markeder, som i stor grad tilbyr de samme produkter som tradisjonell varehandel. Vi ser at tilstøtende markeder utvikler seg i tre segment: nettbutikker kombinert med varer levert på døren som «matkasser», økt grensehandel, bransjeglidning mot såkalte «dollar stores». Dollar stores er butikker som for eksempel Europris, Nille og Normal, som i varierende grad konkurrerer med tradisjonell dagligvarehandel, spesielt innenfor non-food kategorier som personlig hygiene og vask- og husholdningsprodukter. Det er grunn til å forvente at denne utviklingen fortsetter, og det vil skjerpe konkurransen og påvirke utviklingen spesielt innenfor de berørte kategoriene. Det er ingen tvil om at varehandelen påvirkes sterkt – til dels dramatisk – av den teknologiske utviklingen. Ulike segment innen faghandel opplever de største endringene og befinner seg i en betydelig tøffere konkurransesituasjon enn for bare få år siden. Om ikke dagligvare så langt har opplevd dette like sterkt, så påvirkes også det segmentet av teknologidrevne endringer.

Monika Hellvik og Astrid Elise Iversen Extra Smeaheia


ÅRSBERETNING 2018

Utbredelsen av «selvbetjent» handel og betaling øker jevnt og trutt, og vi ruller ut Shop Express- og «Skann og betal»-løsninger i stadig flere av butikkene våre. Nyetablerte butikker får dette fra start, mens eksisterende butikker oppdateres med slikt utstyr. En stadig økende andel netthandel preger og varehandelen sterkt. For dagligvare har netthandel foreløpig ikke preget bransjen veldig sterkt, men for faghandel er situasjonen en helt annen. Gode, kundevennlige netthandelsløsninger kombinert med lave priser og effektiv distribusjon utfordrer de tradisjonelle butikkene kraftig. Virke uttrykte det i høst så sterkt som at vi står overfor en «apokalypse i varehandelen».* Og det er liten tvil om at aktører som ikke klarer å utvikle seg og sitt produkt vil ha problemer med å overleve i en stadig mer krevende konkurransesituasjon.

Den forståelsen er ikke ny, men tempoet dette beveger seg i er dramatisk endret. Coop etablerte for noe tid siden en netthandel for Obs. Omsetningen i denne kanalen har sterk vekst, men foreløpig er volumet beskjedent i forhold til det som går gjennom butikk. Løsningen utvikles selvfølgelig videre for å møte konkurransen fra andre og for å bidra til en bedre kjøpsopplevelse enten kundene er i butikken eller på nettet – eller begge deler. Nettopp denne utviklingen mot en kunde-/ kjøpsopplevelse hvor de ulike kanalene – de fysiske butikkene og de digitale løsningene – samspiller og støtter opp om hverandre og skaper en bedre, mer «sømløs» og helhetlig kundeopplevelse, er et tydelig utviklingstrekk innenfor varehandel. Coop jobber kontinuerlig med dette, og

flere spennende initiativ er under utvikling og utprøving. Vi forventer å se en spennende utvikling i årene som kommer. En tidlig illustrasjon på dette var Coop Medlemsapp, som utvikles og blir mer personlig og individuell (f. eks. «Min kundeavis»), og i større grad vil operere i sanntid heller enn med etterskuddsvis informasjon (f. eks. umiddelbar kjøpshistorikk og opptjent kjøpeutbytte). For dagligvare og en del faghandelssegmenter (som bygg) står fortsatt den tradisjonelle butikkanalen for en helt dominerende del av omsetningen, og vi forventer at det vil være situasjonen også et stykke fram i tid. Derfor jobber vi kontinuerlig med utvikling og tilpasning av butikkporteføljen, blant annet basert på rammene og metodikken fra vårt «optimal butikkstruktur»-prosjekt som ble igangsatt i 2017.

33


34

ÅRSBERETNING 2018

Vi har i 2018 åpnet to nye butikker: Extra Smeaheia (Forus, Sandnes) og Extra Leirvik (Stord). Videre har vi oppgradert og omprofilert en rekke butikker for å gjøre dem mer moderne og attraktive. Dette videreføres i 2019, og I første kvartal åpner vi to Obs Bygg-varehus. Obs Bygg Sørlandsparken er en nyetablering i et geografisk område hvor Obs Bygg-konseptet er uprøvd, mens Obs Bygg Sandnes er en relokalisering og kraftig oppgradering av vårt eksisterende byggevarehus i Sandnes. Videre etablerer vi en ny Extra på Sørlandssenteret (Kristiansand), og planlegger flere omprofileringer og oppgraderinger i 2019. Flere nyetableringer er under utvikling, i ulike faser fra anskaffet tomt til nær byggestart, og vil materialisere seg i årene som kommer.

De fysiske butikkene utvikles videre, og for å teste ut både kunderespons og tekniske og praktiske løsninger åpner Coop våren 2019 Norges første ubemannede dagligvarebutikk. Framtidens dagligvarebutikker kommer neppe til å være uten medarbeidere, men jobben som butikkmedarbeider vil mest sannsynlig ha vekt på andre oppgaver enn i dag. Hva gjelder åpningstid og tilgjengelighet kan en tenke seg kombinasjoner hvor butikker er bemannet i det som nå er som vanlige åpningstider, og ubemannet men likevel tilgjengelig for kundene utenfor disse åpningstidene. For å finne ut må vi prøve ut, og denne utprøvingen vil gi nyttige erfaringer og ny kunnskap som igjen vil ha betydning for den videre utviklingen.

* www.aftenposten.no/okonomi/i/yvdpqJ/Virke-advarer-mot-apokalypse-innen-varehandelen

Butikken og kundemøtet er det siste leddet i en lang og sammensatt verdikjede. I bakkant foregår en lang rekke forretningsprosesser som sammen – direkte eller indirekte – skal medvirke til et best mulig kundemøte. Alle disse prosessene, på alle områder i virksomheten vår, må kontinuerlig utvikles og forbedres. Det er naturlig nok en ganske bred oppgavebeskrivelse, men viktige stikkord er økt effektivitet, bedre systemstøtte der det er nyttig, forenkling der det er mulig, smartere bruk av teknologi til å gjøre rutinejobber mer effektivt og minst like riktig, og ikke minst opplæring og utvikling av medarbeidere og organisasjon. Noe av dette handler om å sørge for et best mulig samspill med Coop Norge, mens det på andre områder er fullt ut Coop Sørvest


ÅRSBERETNING 2018

35

som må sørge for at det «skjer noe». Coop Sørvest har allerede et godt og tett samarbeid med Coop Norge og fellesorganisasjonen, og vi bidrar inn i den utviklingen på mange måter. Vi må bli enda bedre til å identifisere og hente ut effekt og gevinst av tiltak som gjennomføres, enten det er felles/Coop-Norgedrevne initiativ eller lokale prosjekt i Coop Sørvest. Vi må bli enda tydeligere når vi setter langsiktige mål, og i neste omgang sikre at vi har riktige styringsverktøy som hjelper oss til å bevege oss raskest mulig i retning av disse målene. Organisasjonen, kompetansen og arbeidsmåtene i Coop Sørvest utvikles, og fra selskapet ble etablert i 2014/-15 har vi blitt en sterkere og mer profesjonell virksomhet, vesentlig bedre rustet til å håndtere og navigere i den usikkerheten som «framtiden» naturlig nok alltid er beheftet med.

Eileen Eikeskog Obs Bygg Sandnes


36

ÅRSBERETNING 2018

Fortsatt drift: Styret bekrefter at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved avleggelsen av årsregnskapet. Morselskapet og konsernet har en langvarig god, lønnsom utvikling, en balanse med solid egenkapital, og har alle forutsetninger for å videreføre denne gode utviklingen.


ÅRSBERETNING 2018

Risiko

Det er alltid en markedsrisiko, og den er åpenbart av stor betydning for oss. De siste årene har vi sett store konjunktursvingninger, hvorav mye har vært region- og sektorspesifikt. Erfaringsmessig er vår virksomhet, varehandel med størst vekt på dagligvarer, mindre følsom for konjunktursvingninger enn mange andre. Vi baserer oss ikke på spesielt høye vekstforventninger når vi planlegger for den nærmeste framtiden, og er godt tilpasset en fortsatt nøktern til svak omsetningsvekst. Coop Sørvest har betydelige spareinnskudd fra medlemmene, som genererer tilsvarende rentekostnader. Utviklingen i rentenivå vil følgelig påvirke selskapets resultat. Over lang tid har rentenivået vært relativt stabilt, med historisk sett lave renter, og innskuddsmassen har

vært ganske stabil. Hva gjelder renteutvikling framover er det en viss konsensus om en jevn renteøkning de neste par årene, fra en styringsrente på 0,75% ved utgangen av 2018 til rundt 2% i slutten av 2021. Vi bruker dette som grunnlag når vi planlegger. Selskapet har en solid balanse med høy egenkapitalandel, og langsiktig finansiering gjennom medlemsinnskudd. Likviditetsrisikoen vurderes som lav. I all vesentlighet er selskapets omsetning kontantbasert. Vi har en svært begrenset kreditthandel, og kredittrisikoen vurderes derfor som ubetydelig.

37


38

ÅRSBERETNING 2018

Årsregnskapet 2018 Resultatregnskap Samlede salgsinntekter, 5 277 mill. kroner, er en økning fra året før med drøyt to prosent. Dette er ikke ren sammenlignbar vekst, siden butikkporteføljen er noe endret fra 2017. Våren 2018 åpnet vi to nye butikker, Extra Smeaheia (Sandnes) og Extra Leirvik (Stord), og i løpet av året har vi omprofilert flere butikker: Prix Lye ble omprofilert til Extra, Prix Malmø ble Extra, Marked Valle ble til Prix og Marked Knapphus gikk over til Extra. Til sammenligning er total markedsvekst for dagligvare i Norge 2018 på 2,3 %. Samlet kjøpeutbytte til medlemmene er 106 mill., opp drøye 10 mill. fra 2017. Utbyttesatsen er den samme som i foregå-

ende år, slik at noe av økningen følger av omsetningsveksten, men i tillegg har utbetalingen av frukt- og grøntbonus for kjøp i Obs og Extra økt ut over salgsveksten. Dels følger det av at frukt og grønt-andelen har økt, og dels er det knyttet til kampanjer med dobbel frukt- og grøntbonus. Utbyttebeløpet i resultatregnskapet er en nettostørrelse (ekskl. mva.), mens det ved utbetaling til medlemmene blir tillagt mva. og dermed blir høyere. Av all omsetning utgjør salg til medlemmer nærmere 80%. Samlet bruttofortjeneste, inkludert svinn og bonuser/avregninger på vareområdet, er 18,4% – på nivå med 2017. Markeds- og konkurransesituasjonen er ikke veldig endret, og fokuset på pris spesielt på dagligvare er

like skarpt som tidligere. Gjennom året har marginen variert betydelig, men det er også mye likt situasjonen i de foregående årene. I regnestykket fram til bruttofortjeneste inngår svinn. Nivået på svinn, målt som andel av omsetning, ligger på nivå med 2017, dog med en svak nedgang. Samtidig er litt mer av det som tidligere ble registrert som svinn flyttet over til nedprising med vår «kort holdbarhet – minus 40%»-praksis. For postene til og med bruttofortjeneste er konsern- og morselskapstallene identiske, ettersom all handelsvirksomhet som påvirker disse størrelsene ligger i morselskapet. Andre driftsinntekter konsern (85,6 mill.) er nærmere 4 mill. lavere enn i 2017.

Kommentarene til resultat og balanse gjelder i utgangspunktet konsernets tall, men morselskapets tall kommenteres spesielt der det er nødvendig. All operativ handelsvirksomhet og det meste av eiendomsverdier og -virksomhet ligger i morselskapet, men en del poster knyttet til eiendom ligger i datterselskap.


Ã…RSBERETNING 2018

Utvikling netto omsetning 2014 - 2018 (Tall i mill. kr.)

6000 5000

4 871

4 949

2014

2015

5 113

5 171

2016

2017

5 277

4000 3000 2000 1000 0 2018

39


40

ÅRSBERETNING 2018

I denne samleposten inngår provisjonsinntekter (tipping, post i butikk, etc.), husleieinntekter, etableringsrabatter og gevinster ved salg av anleggsmidler. Endringen er i hovedsak på to hovedposter; mindre gevinster ved salg av anleggsmidler (flere eiendomssalg i 2017) og noe mindre etableringsrabatter (færre butikker er i etableringsfasen som betinger slike rabatter).

er gjort i morselskapet. Det meste av avskrivningene i konsernet er knyttet direkte til butikkdrift, og ligger dermed i morselskapet, mens det tilføres avskrivninger fra eiendom i datterselskapene. Etter hvert som vi legger stadig større del av eiendomsmassen i datterselskap vil avskrivninger fra disse utgjøre en stadig større andel av konsernets avskrivninger.

Lønns- og personalkostnader utgjør totalt 625,1 mill. I økningen ligger etablering av to nye butikker og et lønnsoppgjør som var noe høyere enn i 2017. En høyere lønnsprosent enn året før er dels knyttet til forholdet mellom inntektsvekst og lønnsvekst, men også at vi i perioder, spesielt i starten av året, hadde noe høyere timeforbruk og lønnskostnader enn omsetningsutviklingen skulle tilsi. Tallene for konsern og morselskap er identiske ettersom alle ansatte er i morselskapet.

Andre driftskostnader (konsern) øker med 10 mill. fra 2017. Denne posten omfatter en rekke kostnadsarter, men økningen knyttes særlig til økte husleier (herunder nye butikker i lokaler leid av andre aktører) og høyere strømkostnader (noe fra nye butikker men mest fra betydelig høyere strømpriser).

Avskrivninger (konsern) på driftsmidler er økt noe fra 2017 (+ 7 mill.) etter betydelige investeringer i både 2017 og 2018. Gjennom året er det gjort investeringer i butikkporteføljen på nærmere 280 mill. kroner. 135 av disse er gjort i datterselskap, i all hovedsak knyttet til bygging av nye Obs Bygg-varehus, mens de resterende 142 Nye Obs Bygg Sandnes

Driftsresultat for konsernet på 51,3 mill. er svakere enn 2017-resultatet (jf. kommentarer over). Netto finansielle poster (konsern) er negativ med 3 mill. Det er en forbedring på nærmere 6 mill. fra 2017, og hovedårsaken er betydelig større resultat(-andel) fra investeringer i tilknyttede selskap. Nedremarka Eiendom AS gir det største bidraget her med 3,6 mill. Finansinntekter består mest av renteinntekter fra Coop Norge (plassert overskuddslikviditet til gode betingelser) og øvrige renter fra bank. Finanskostnader


ÅRSBERETNING 2018

består i det vesentlige av renter til medlemmers spareinnskudd, avgift til Samvirkelagenes Garantifond, samt renter på ekstern lånefinansiering i ett datterselskap. Datterselskapene som genererer disse resultatene er rene eiendomsselskap hvor morselskapet er største eller eneste leietaker. De tilknyttede selskapene (hvor vår eierandel ligger mellom 20 og 50 prosent) er og hovedsakelig eiendomsselskap, men i ulike faser. Konsernets resultat før skatt på drøyt 48 mill. er lavere enn fjorårets resultat. Inntektssiden (netto driftsinntekter) øker med 17 mill., men kostnadssiden øker betydelig mer, jf. kommentarer til driftsresultat over. En bedre finansnetto enn i 2017 kompenserer litt, men utligner bare en del av resultatsvekkelsen. Fratrukket årets skattekostnad har konsernet et årsresultat på 35,3 mill. som foreslås overført til egenkapital. Balanse Største aktivapost i konsernet er eiendom (tomter og bygninger), og passerer nå 1,5 milliarder kroner i bokført verdi, etter økning fra 2017 med ca. 140 mill. Som det framgår skjer det meste av endringen i konserntallene; for morselskapet er 2018-verdien tilnærmet lik fjoråret. Det illustrerer det som er kommentert tidligere, nemlig at vi legger stadig mer av de nye eiendomsinvesteringene i datterselskap. Eksempelvis ligger byggene til relokali-

serte Prix Valle, nye Obs Bygg Sandnes og nye Obs Bygg Sørlandsparken i heleide datterselskap. Driftsløsøre/inventar/maskiner øker fra 2017. Det alt vesentlige av dette er butikkutstyr og -innredning, og økningen følger i hovedsak av tidligere beskrevne oppgraderinger av butikkene («butikkinnmaten») i porteføljen vår. Som tallene viser ligger dette i sin helhet i morselskapet. Konsernet har en del investeringer i tilknyttede selskap. Verdiendringen siste år innebærer ikke vesentlige nyinvesteringer, men verdiøkning som følger av positive resultat i flere av selskapene. De betydelig større verdiene som vises i morselskapets balanse representerer investeringene i heleide datterselskap. Tilsvarende er det også store investeringer i form av lån til datterselskapene. Beholdningen av varer representerer en betydelig del av omløpsmidlene. Samlet verdi er svakt ned fra 2017, på tross av at den nå omfatter varebeholdning i to nye Extra-butikker. Ordinære kundefordringer er kraftig redusert fra 2017, og store fordringer på Coop Norge fra 2017 (primært en teknisk og midlertidig størrelse) er borte. Andre fordringer er økt litt fra 2017, og omfatter ordinære, kortsiktige fordringer, opptjente inntekter, etc.

41

5,3 mrd = omsetning

51 mill

= driftsresultat

35 mill = årsresultat

141 mill

= årsresultat + utbytte


42

ÅRSBERETNING 2018

I årsregnskapet for 2017 omfattet posten «andre fordringer» under omløpsmidler en fordring på 45 mill. mot Olav Thon Eiendomsselskap ASA. Fordringen var knyttet til et aksjesalg i 2007 med et etteroppgjør i 2016. I forbindelse med oppgjøret ble kravet imøtegått, og siden det ikke lyktes å komme til enighet reiste Coop Sørvest sammen med to andre parter sak mot Thon. Dom falt i saken våren 2018, og Coop Sørvest (og de to andre saksøkerne) tapte. Dommen er anket, men basert på tingrettsdommen tilsier god regnskapsskikk at vi fraregner fordringen fra balansen. Den er korrigert mot egenkapitalen, og sammenligningstallene for 2017 er omarbeidet tilsvarende. Jf. note 17. Av omløpsmidlene utgjør likvide midler nærmere 60%, omtrent som i 2017. Men mengden kontanter/likvide midler er totalt redusert med ca. 70 mill. i 2018. Bak denne reduksjonen ligger effekter av store investeringer og store bevegelser i arbeidskapitalstørrelser. Innskudd i Coop Norge er overskuddslikviditet plassert til gode vilkår, delvis som bundne tidsinnskudd. Øvrig likviditet, drøyt 200 mill., er likvide midler til løpende drift. Denne posten er litt ned fra fjoråret, knyttet bl.a. til nevnte bevegelser.

Maliwan Inphama Extra Leirvik

Innskutt egenkapital øker med nye ansvarsinnskudd fra medlemsvekst i 2018, og opptjent egenkapital vokser med årets resultat. På gjeldssiden er det gjort noe nedbetaling av banklån, og medlemsinnskudd er redusert noe, slik at langsiktig gjeld i sum er redusert med 74 mill. Hva gjelder kortsiktig gjeld er største endring en betydelig økning i leverandørgjeld til Coop Norge. Nivået i 2017, hvor denne posten var nær null, var en spesiell situasjon, og økningen representerer ikke noen unaturlig oppbygging av leverandørgjeld. Skyldig kjøpeutbytte er høyere enn kostnadsført kjøpeutbytte i resultatregnskapet: resultatstørrelsen er ekskl. merverdiavgift, mens utbetalingen blir en bruttostørrelse inkludert mva. Endringene leder i sum til en egenkapitalandel for konsernet nøyaktig som i 2017: 40,5%. Kontantstrøm Merknader til kontantstrøm gjelder konsernet som helhet. Resultat før skatt på 48 mill. justeres for betalbar skatt, avskrivninger og endringer i arbeidskapital og andre tidsavgrensninger, slik at operasjonelle aktiviteter gir en netto positiv kontantstrøm på 299 mill.


ÅRSBERETNING 2018

På investeringsområdet trekker investeringer i varige driftsmidler netto (investeringer minus salg) om lag 282 mill., og i finansielle anleggsmidler (investering i, og lån til andre selskap) ca. 16 mill., slik at samlet kontantstrøm til investeringer blir –298 mill. Kontantstrøm fra finansieringsområdet består i all hovedsak av reduksjon i medlemsinnskudd samt nedbetaling av bankgjeld. Justert for innbetaling av nye ansvarsinnskudd fra medlemmer gir dette området en netto kontantstrøm på –72 mill. Samlet har dermed årets drift trukket 70 mill., og gir en samlet likvid beholdning ved årsslutt på 676 mill.

Disponering av årets overskudd Styret foreslår at overskuddet i morselskapet disponeres som følger: (Tall i hele tusen) Overført til fond for vurderingsforskjeller

2018 11 379

Overført til annen egenkapital

23 968

Sum overføringer

35 347

43


44

ÅRSBERETNING 2018

Styret i Coop Sørvest SA

Fra venstre: Runar Leite, Anne Synnøve Stokkeland, Merete Fogh Lund, Ann Karin Simonsen,

Gunvor Lian Nygård (vararepr.), Sigrunn T. U. Stangeland, Ole Bernt Thorbjørnsen. Ikke tilstede: Nils-Joachim Sandmo, Olav Sande, Solveig K. Gerhard (1. vararepr.).

Sandnes, 21. februar 2019 Ole Bernt Thorbjørnsen Styrets leder

Nils-Joachim Sandmo Styremedlem, ansattrepr.

Sigrunn U. Stangeland Styrets nestleder

Anne Synnøve Stokkeland Styremedlem, ansattrepr.

Olav Sande Styremedlem

Runar Leite Styremedlem

Ann Karin Simonsen Styremedlem, ansattrepr.

Merete Fogh Lund Styremedlem

Tore Klovning Administrerende direktør


REGNSKAP 2018

45

REGNSKAP 2018


46

REGNSKAP 2018

Resultatregnskap

01.01 - 31.12.2018 (Tall i hele tusen)

MORSELSKAP NOTE

KONSERN

2018

2017

2018

2017

Brutto salgsinntekt

15

5 277 188

5 171 424

5 277 188

5 171 424

Kjøpeutbytte egne medlemmer

16

-106 139

-95 553

-106 139

-95 553

SALGSINNTEKT Varekostnad

7, 11

BRUTTOFORTJENESTE Andre driftsinntekter

11

NETTO DRIFTSINNTEKTER Lønn, feriepenger, honorarer Avskrivning på varige driftsmidler Annen driftskostnad

9, 12

5 171 049

5 075 871

5 171 049

5 075 871

-4 200 379

-4 125 569

-4 200 379

-4 125 569

970 670

950 302

970 670

950 302

83 946

87 698

85 648

89 304

1 054 615

1 038 000

1 056 318

1 039 605 -591 804

-625 099

-591 804

-625 099

3

-95 713

-88 297

-103 675

-96 233

2, 3, 12

-298 612

-287 592

-276 194

-265 834

-1 019 424

-967 694

-1 004 968

-953 871

35 191

70 305

51 349

85 734

SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT Resultat av investeringer i datterselskap

4

5 910

6 586

-

-

Resultat av investeringer i tilknyttet selskap

4

5 470

-2 862

5 470

-2 862

Finansinntekter

8, 14

21 381

22 504

12 979

16 317

Finanskostnader

8, 14

-20 784

-21 416

-21 407

-22 238

11 977

4 812

-2 958

-8 783

NETTO FINANSIELLE POSTER ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad på ordinært resultat

10

ORDINÆRT RESULTAT ÅRSRESULTAT

1

47 168

75 118

48 391

76 951

-11 820

-20 076

-13 044

-21 910

35 347

55 042

35 347

55 042

35 347

55 042

35 347

55 042

0

0

Herav minoritetsandel OVERFØRINGER Overført til fond for vurderingsforskjeller

11 379

Overført til (overført fra) annen egenkapital SUM OVERFØRINGER

1

3 724

23 968

51 318

35 347

55 042

35 347

55 042

35 347

55 042


REGNSKAP 2018

47

Gadah Nour Erlend Østbye Strand (butikksjef) Extra Smeaheia


48

REGNSKAP 2018

Balanse

PR. 31.12.2018 (Tall i hele tusen)

MORSELSKAP NOTE

2018

KONSERN 2017

2018

2017

EIENDELER Anleggsmidler - Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel

10

1 068

661

0

0

1 068

661

0

0

3, 6

964 124

962 606

1 546 842

1 405 697

3

255 452

216 095

255 629

216 261

1 219 576

1 178 701

1 802 471

1 621 957 44 352

SUM IMMATERIELLE EIENDELER Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskin o.l SUM VARIGE DRIFTSMIDLER Finansielle driftsmidler Investeringer (eierandel større enn 20 %)

4, 6

328 585

307 897

48 808

Lån til datterselskap

6, 8

352 500

206 040

0

0

Lån til tilknyttede selskap

8

27 157

27 705

27 157

27 705

Andelsinnskudd Coop Norge

13

62 102

62 102

62 102

62 102

Investeringer i aksjer og andeler forøvrig

5

1 574

1 573

1 593

1 593

Andre fordringer

6, 12

SUM FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER SUM ANLEGGSMIDLER

19 693

2 544

19 693

2 544

791 611

607 861

159 353

138 295

2 012 254

1 787 222

1 961 824

1 760 253

427 808

434 608

427 808

434 608

0

37 622

0

37 622

7 219

15 805

6 896

15 844

Omløpsmidler Varebeholdning

6, 7

Kundefordringer Coop Norge Kundefordringer

8

Andre fordringer

17

Innskudd Coop Norge Bankinnskudd, kontanter o.l. utover innskudd i Coop Norge SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER

13

27 980

22 217

40 635

29 737

470 929

462 172

470 929

462 172

178 935

220 114

204 965

284 005

1 112 872

1 192 538

1 151 235

1 263 988

3 125 125

2 979 760

3 113 059

3 024 240


REGNSKAP 2018

Balanse

PR. 31.12.2018 (Tall i hele tusen)

MORSELSKAP NOTE

2018

KONSERN 2017

2018

2017

EGENKAPITAL OG GJELD Innskutt egenkapital Medlemmenes ansvarsinnskudd

1

SUM INNSKUTT EGENKAPITAL

59 304

56 734

59 304

56 734

59 304

56 734

59 304

56 734

Opptjent egenkapital Fond for vurderingsforskjeller

1

35 083

23 703

0

0

Annen egenkapital

1

1 167 349

1 143 381

1 202 432

1 167 085

SUM OPPTJENT EGENKAPITAL

1 202 432

1 167 085

1 202 432

1 167 085

SUM EGENKAPITAL

1 261 736

1 223 819

1 261 736

1 223 819

27 914

26 084

27 914

26 084

Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser

9

Utsatt skatt

10

SUM AVSETNING FOR FORPLIKTELSER

0

0

5 937

3 748

27 914

26 084

33 851

29 832

Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner

6

0

0

94 499

119 543

Medlemsinnskudd

6

1 188 593

1 237 769

1 188 593

1 237 769

Øvrig langsiktig gjeld

8

SUM ANNEN LANGSIKTIG GJELD

110 000

110 000

0

0

1 298 593

1 347 769

1 283 092

1 357 312

126 162

159

126 162

159

41 417

40 510

46 355

58 250

Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Coop Norge Leverandørgjeld andre

8

Betalbar skatt

10

Skyldige offentlige avgifter

10 626

21 876

12 217

23 661

83 698

79 207

84 747

80 347

Skyldig kjøpeutbytte

16

123 942

112 396

123 942

112 396

Annen kortsiktig gjeld

8

151 037

127 940

140 956

138 464

536 882

382 089

534 381

413 279

SUM GJELD

1 863 389

1 755 942

1 851 323

1 800 423

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

3 125 125

2 979 760

3 113 059

3 024 240

SUM KORTSIKTIG GJELD

49


50

REGNSKAP 2018

Kontantstrømanalyse

01.01 - 31.12.2018

MORSELSKAP

(Tall i hele tusen)

2018

2017

2018

2017

47 168

75 118

48 391

76 951

KONSERN

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter: Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt

-21 090

-3 094

-23 016

-4 851

Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler

-2 152

-2 623

-2 167

-2 623

Ordinære avskrivninger

95 713

88 297

103 675

96 233

6 799

10 526

6 799

10 526

Endring i kundefordringer

46 208

-43 271

46 570

-43 252

Endring i leverandørgjeld

126 909

-195 330

114 108

-177 968

22 988

46 421

8 074

44 184

Endring i varelager

Endring i andre tidsavgrensningsposter Endring balanseført pensjonsforpliktelse

1 830

1 784

1 830

1 784

-11 379

-3 724

-5 470

2 862

312 995

-25 896

298 794

3 846

Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler

8 792

12 709

22 292

12 709

Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler

-143 228

-101 310

-304 314

-124 062

-

-

-

-

Resultatandel (fra DS/TS) Netto kontantstrøm operasjonelle aktiviteter

(A)

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter:

Innbet. på lånefordring konsern (korts./langs) Utbet. på andre lånefordringer konsern (korts./langs) Utbet. på andre lånefordringer (korts./langs) Innbet. på andre lånefordringer (korts./langs) Innbet. ved salg/utbytte av aksjer og obligasjoner

-146 460

-13 975

-

-

548

-18 706

548

-18 706

-17 149

371

-17 149

370

151

301

151

301

-1 464

-13 855

863

-13 855

-298 810

-134 466

-297 609

-143 243

Innbet. ved opptak av ny gjeld (korts./langs.)

-

-

-

-

Innbetalinger gjeld konsernselskaper

-

-

-

-

-49 176

-147 064

-74 221

-152 109

Utbet. ved kjøp av aksjer, obligas. og konsernbidrag til DS Netto kontantstrøm investeringsaktiviteter

(B)

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter:

Utbet. ved nedbetaling av gjeld (korts./langs.) Utbetalinger gjeld konsernselskaper Innbetalinger av egenkapital

-

-

-

-

2 570

2 504

2 570

2 505

Netto kontantstrøm finansieringsaktiviteter

(C )

-46 606

-144 560

-71 650

-149 604

Netto endring kontanter / kont. ekvivalenter

(A+B+C)

-32 421

-304 921

-70 465

-289 001

682 286

987 207

746 176

1 035 177

-

-

183

-

649 864

682 286

675 894

746 176

Beholdning kontanter og kont. ekvivalenter 01.01 Kontanter tilført ved kjøp av datterselskap Beholdning kontanter/kont. ekvivalenter 31.12


NOTER OG REVISJON 2018

51

NOTER OG REVISJON


52

NOTER OG REVISJON 2018

Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven 1998 og god regnskapsskikk for øvrige foretak. Coop Sørvest SA er et samvirkelag. Et samvirkelag er et selskap der hvert medlems ansvar er begrenset til ansvarsinnskuddet (andelskapitalen), og der selskapets kjøpeutbytte blir fordelt på medlemmene i henhold til hvor mye de har handlet i laget gjennom et år. Konsolideringsprinsipper: Konsernregnskapet omfatter morselskapet Coop Sørvest SA og datterselskapene som er listet opp i note 4. Konsernregnskapet er utarbeidet som om konsernet var en økonomisk enhet. Transaksjoner og mellomværende mellom selskapene i konsernet er eliminert.

Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapene følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Kjøpte datterselskaper regnskapsføres i konsernregnskapet basert på morselskapets anskaffelseskost. Anskaffelseskost tilordnes identifiserbare eiendeler og gjeld i datterselskapet, som oppføres i konsernregnskapet til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Med identifiserbare eiendeler menes både materielle eiendeler og immaterielle eiendeler som ikke er goodwill. Eventuell merverdi eller mindreverdi ut over hva som kan henføres til identifiserbare eiendeler og gjeld balanseføres som goodwill eller negativ goodwill.

Goodwill behandles som en residual og balanseføres med den andelen som er observert i oppkjøpstransaksjonen. Eventuelle minoritetsinteresser vises i balansen som en egen post under egenkapitalen. Dette medfører at eiendeler og gjeld vises inklusiv minoritetenes andel. I resultatregnskapet beregnes minoritetsinteresser av resultatet etter skattekostnad. Investeringer: Datterselskapene og tilknyttede selskap vurderes etter egenkapitalmetoden (EK-metoden). Morselskapets andel av resultatet er basert på resultatene etter skatt. Det er gjort fradrag for interne gevinster og eventuelle avskrivninger på merverdi som skyldes høyere kostpris


NOTER OG REVISJON 2018

enn den ervervede andelen av balanseført egenkapital på kjøpstidspunktet. I resultatregnskapet er resultatandelene vist under finansposter.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Øvrige investeringer er bokført til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige driftsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Salgsinntekter: Inntekter ved salg av varer vurderes til virkelig verdi av vederlaget, netto etter fradrag for merverdiavgift, returer, rabatter og andre avslag. Salg av varer resultatføres når en enhet innenfor konsernet har levert sine produkter til kunden og det ikke er uoppfylte forpliktelser som kan påvirke kundens aksept av leveringen. Levering er ikke foretatt før produktene er levert og risiko for tap og ukurans er overført til kunden. Leieinntekter og øvrige inntekter resultatføres etterhvert som de opptjenes. Kjøpeutbytte: Avsatt kjøpeutbytte behandles regnskapsmessig som rabatt. Klassifisering og vurdering av balanseposter: Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.

Leide (leasede) driftsmidler balanseføres som driftsmidler hvis leiekontrakten anses som finansiell. Operasjonelle leiekontrakter kostnadsføres løpende. Medlemsinnskudd: Oppspart kjøpeutbytte og andre innskudd fra medlemmer er klassifisert som langsiktig gjeld. Medlemmene kan ta ut disse midlene på kort varsel, men basert på historikken og statistiske beregninger er det grunnlag for å hevde at dette er ment å være en del av den langsiktige finansieringen av foretaket. Fordringer: Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

53


54

NOTER OG REVISJON 2018

Varebeholdninger: Varer vurderes til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Virkelig verdi er estimert salgspris fratrukket nødvendige utgifter til ferdigstillelse og salg. Kortsiktige plasseringer: Kortsiktige plasseringer (aksjer og andeler vurdert som omløpsmidler) vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen. Mottatt utbytte og andre utdelinger inntektsføres som annen finansinntekt. Pensjoner: Regnskapsføringen av pensjonskostnader skjer i samsvar med norsk regnskapsstandard for pensjonskostnader. Selskapet har usikrede pensjonsordninger. Dette omfatter en tariffestet avtalefestet førtidspensjonsordning (AFP). Ved verdsettelsen av pensjonsforpliktelser er det benyttet estimert verdi ved regnskapsavslutningen. De estimerte verdiene korigerers normalt hvert år i samsvar med beregning foretatt av aktuar. Det er beregnet arbeidsgiveravgift av forpliktelsen.

Skatt: Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22 % (ifjor 23%) på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt eventuelle ligningsmessige underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget. Skatt knyttet til merverdier ved oppkjøp regnskapsføres til nåverdi, og reverseres med tilsvarende skattesats i takt med periodisering av underliggende objekt. Estimater: Utarbeidelse av regnskap i samsvar med regnskapsloven krever bruk av estimater. Videre krever anvendelse av selskapets regnskapsprinsipper at ledelsen må utøve skjønn. Eventuelle områder som i stor grad inneholder slike skjønnsmessige vurderinger samt områder

hvor forutsetninger og estimater er vesentlige for årsregnskapet, er beskrevet i notene. Endring i estimater føres i den perioden estimatendringen er kjent. Kontantstrømoppstilling: Kontantstrømoppstillingen utarbeides etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige likvide plasseringer, som umiddelbart og med uvesentlig kursrisiko kan konverteres til kjente kontantbeløp og med gjenværende løpetid mindre enn tre måneder fra anskaffelsesdato. Selskapet har bankinnskudd, kontanter og innskudd i Coop Norge.


NOTER OG REVISJON 2018

55

Nye Obs Bygg Sandnes


56

NOTER OG REVISJON 2018

1.

2.

Egenkapital

Coop Sørvest SA Egenkapital (hele tusen)

Egenkapital 01.01 Økte medlemsinnskudd

Medlemmers Fond for vurderings- Annen egenkapital ansvarsinnskudd forskjeller (inkl. utbyttefond)*

56 734

23 703

1 143 381

SUM 1 223 819

2 570

-

-

2 570

Årsresultat

-

11 379

23 968

35 347

SUM 31.12

59 304

35 083

1 167 349

1 261 736

* Alle S-lag (tilknyttet Coop Norge) har gått over til forhåndsgarantert kjøpeutbytte til medlemmene. Etterbetaling ut over dette er mulig som en overskuddsdisponering, eventuelt med anvendelse av et etterbetalingsfond (jf. Normalvedtekter for samvirkelag §20 nr. 3 – 5), men i praksis ikke aktuelt. Etterbetaling i et samvirkelag som går med underskudd vil ikke være aktuelt. Etterbetalingsfondet har ikke lenger noen reell funksjon, og Coop Norge anbefaler generelt å overføre etterbetalingsfond (tidligere kalt utbyttefond) til annen egenkapital, i tråd med Samvirkeloven §28 nr. 3.

Transaksjoner med nærstående

Mellomværende med konsernselskaper er omtalt i note 8, og ytelser til ledende ansatte er omtalt i note 12. Coop Sørvest SA har inngått leieavtale med flere av sine datterselskaper. Det er betalt leie til disse med følgende beløp:

Datterselskap (Tall i hele tusen)

Egenkapital (hele tusen)

Sum 01.01

Medlemmers ansvarsinnskudd

Annen egenkapital (inkl. utbyttefond)*

SUM

56 734

1 167 085

1 223 819

2 570

-

2 570

Årsresultat

-

35 347

35 347

SUM 31.12

59 304

1 202 433

1 261 736

Økte medlemsinnskudd

5 111

5 058

Coop Sør Eiendom Lyngdal

5 866

5 806

Coop Sør Eiendom Sørlandsparken AS

7 110

7 037

Coop Sør Eiendom Lillesand AS

2 498

2 472

Coop Varhaug Eiendom AS

2 602

2 575

805

438

68

-

Nordibø 2 AS

Coop Sørvest SA har inngått leieavtale med flere av sine tilknyttede selskap. Det er betalt leie, felleskostnader og markedsføringsstøtte til disse med følgende beløp: Tilknyttet selskap (Tall i hele tusen)

Egenkapitalen 01.01.2018 er korrigert med MNOK 45 som følge av feil i tidligere års regnskap. Se note 17 for videre omtale.

2017

Coop Sør Eiendom Stoa AS

Austmannaveien 11 AS Coop Sørvest konsern

2018

Nedremarka Eiendom AS

2018

2017

10 830

10 817

Spor 2 AS

295

393

Ølen Senter AS

375

430

-

62

90

-

Sameiet Frøyhagen Fiskå Utvikling AS


NOTER OG REVISJON 2018

3.

Varige driftsmidler

Coop Sørvest SA (Tall i hele tusen)

Bygg under oppføring

Annen fast eiendom*

Driftsløsøre, inventar o.l.**

SUM

1 319 011

854 186

2 174 461

Anskaffelseskost pr 01.01

1 262

Tilgang kjøpte driftsmidler

2 451

35 614

105 162

143 228

Avgang solgte driftsmidler

-

-10 301

-4 107

-14 407

3 714

1 344 324

955 242

2 303 281

Akkumulerte avskrivninger 01.01

-

357 668

638 091

995 759

Årets avskrivninger

-

30 518

65 195

95 713

Akkumulerte avskrivninger solgte driftsmidler

-

-4 270

-3 497)

-7 767

Akkumulerte avskrivninger 31.12

-

383 915

699 789

1 083 704

3 714

960 410

255 452

1 219 576

Anskaffelseskost 31.12

Bokført verdi pr. 31.12

Avgang i året inneholder også verdi på utrangert materiell. Posten tomter, bygninger og annen fast eiendom inkluderer påkostninger i leide lokaler som avskrives over leieperioden. Både morselskapet og konsernet benytter lineære avskrivninger for alle varige driftsmidler. Den økonomiske levetiden for driftsmidlene er beregnet til: Bygninger og annen fast eiendom

10-50 år

Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l. Tekniske installasjoner (inngår i tomter, bygninger og annen fast eiendom)

Coop Sørvest konsern (Tall i hele tusen)

Bygg under oppføring

Annen fast eiendom*

Driftsløsøre, inventar o.l.**

SUM

20 945

1 806 918

854 358

2 682 223

Tilgang kjøpte driftsmidler

118 832

80 275

105 207

304 314

Coop Sørvest SA og konsern Driftsmiddel

-4 117

-19 668

-4 107

-27 892

135 661

1 867 524

955 459

2 958 645

Akkumulerte avskrivninger 01.01

-

422 166

638 099

1 060 265

Årets avskrivninger

-

38 446

65 229

103 675

Akkumulerte avskrivninger solgte driftsmidler

-

-4 270

-3 497

-7 767

Anskaffelseskost 31.12

Akkumulerte avskrivninger 31.12 Bokført verdi pr. 31.12

-

456 342

699 830

1 156 173

135 661

1 411 181

255 629

1 802 471

* Annen fast eiendom inkluderer tomter og bygninger. ** Driftsløsøre og inventar inkluderer vektøy og kontormaskiner.

10 år

Årlig leie av ikke balanseførte driftsmidler:

Anskaffelseskost pr 01.01 Avgang solgte driftsmidler

3-10 år

Årlig leie

Leieavtalens varihet

Maskiner

1 468

1-4 år

Bygninger

51 694

4-12 år

57


58

NOTER OG REVISJON 2018

4.

Datterselskap, tilknyttet selskap mv.

Anskaffet

Kontorsted

Eierandel %

Stemme %

Lumberveien 9 AS

1997

Coop Sør Eiendom Lillesand AS

2004

Sandnes

100

100

Sandnes

100

100

Coop Sør Eiendom Lyngdal AS Coop Sør Eiendom Stoa AS

2011

Sandnes

100

100

2008

Sandnes

100

100

Coop Sør Eiendom Sørlandsparken AS

2014

Sandnes

100

100

Austmannaveien 11 AS

1995

Sandnes

100

100

Coop Varhaug Eiendom AS

2008

Sandnes

100

100

Hove N2 AS

2016

Sandnes

100

100

NTI Eiendom AS

2018

Sandnes

100

100

Nordibø 2 AS

2018

Sandnes

100

100

Romeid Holding AS

2007

Lyngdal

24

24

Olav Thon Eiendom Sør AS

2007

Oslo

30

30

Firma - datterselskap

Firma - tilknyttet selskap

Mandal Brygge AS

2008

Mandal

30

30

Vigeland Sentrum AS

2009

Vigeland

50

50

Spor 2 AS

1993

Flekkefjord

50

50

Fiskå Utvikling AS

2014

Kristiansand

33,3

33,3

Marnarkrysset AS

2014

Mandal

25

25

Guldmandsveien 2 AS

2014

Kristiansand

50

50

Nedremarka Eiendom AS

2003

Bryne

50

50

Frøyhagen Bolig AS

2010

Oslo

50

50

Smelteverkstomta Næringsutvikling AS

2007

Odda

21,6

21,6

Bruelandsbyen AS

2016

Oslo

Solbakken Vennesla AS

2016

Kristiansand

Ølen Senter AS

2002

Ølen

42

42

-

Odda

33,3

33,3

Odda Storsenter AS *

50

50

33,3

33,3

* Aksjene i Odda Storsenter AS er solgt ila året.

Investeringene regnskapføres etter egenkapitalmetoden.


NOTER OG REVISJON 2018

Bal.ført EK kjøpstidspkt.

Henførbar merverdi

Anskaffelseskost

2 400

5 200

8 945

Coop Sør Eiendom Lillesand AS

100

-

Coop Sør Eiendom Stoa AS

100

-

Merverdianalyse - datterselskap

Lumberveien 9 AS

Coop Sør Eiendom Lyngdal AS Coop Sør Eiendom Sørlandsparken AS Austmannaveien 11 AS

Andel årets res.

Avskrivning merverdi

Årets res. andel

-66

-34

-101

435

78

-

78

1 552

849

-

849

1 818

13 769

17 996

1 490

-

1 490

170 841

-

179 790

4 483

-

4 483 958

4 830

-

4 830

958

-

Coop Varhaug Eiendom AS

100

-

379

263

-

263

Hove N2 AS

952

15 927

20 671

-1 700

-

-1 700

NTI Eiendom AS

650

-309

6 258

-436

-

-436

Nordibø 2 AS

43

1 944

2 222

25

-

25

181 833

36 530

243 076

5 944

-34

5 910

Spor 2 AS

200

-

-550

455

-

455

Romeid Holding AS

246

-

246

1 281

-

1 281

Olav Thon Eiendom Sør AS

153

-

18 753

-7

-

-7

Vigeland Sentrum AS

155

-

155

-13

-

-13

Mandal Brygge AS

185

-

185

-

-

-

Fiskå Utvikling AS

100

-

1 000

26

-

26

Marnarkrysset AS

30

-

30

13

-

13 -10

SUM Merverdianalyse - tilknyttet selskap

Guldmandsveien 2 AS

50

-

50

-10

-

2 220

-

2 220

-

-

-

28 896

-

28 896

3 625

-

3 625

Frøyhagen Bolig AS

50

-

50

-12

-

-12

Bruelandsbyen AS

55

-

55

-

-

-

Solbakken Vennesla AS

34

-

34

30

-

30

Ølen Senter AS

42

-

42

80

-

80

Smelteverkstomta Næringsutvikling AS Nedremarka Eiendom AS

Odda Storsenter AS SUM

273

-

273

-

-

-

32 690

-

51 440

5 470

-

5 470

59


60

NOTER OG REVISJON 2018

4.

Datterselskap, tilknyttet selskap mv. (forts.)

Coop Sørvest SA Beregning av balanseført verdi pr. 31.12 - datterselskaper (Tall i hele tusen)

Inngående balanse 01.01

Endring

Årets res. andel

Utbytte/ kons. bidrag

Utgående balanse 31.12

Coop Sørvest SA Beregning av balanseført verdi pr. 31.12 - Tilknyttede selskaper (Tall i hele tusen)

Inngående balanse 01.01

Endring

Årets res. andel

Utbytte/ kons. bidrag

Utgående balanse 31.12

Lumberveien 9 AS

6 341

-101

113

6 354

Spor 2 AS

1 344

-

455

-150

1 650

Coop Sør Eiendom Lillesand AS

5 232

78

-

5 310

Romeid Holding AS

2 070

-

1 281

-

3 350

Coop Sør Eiendom Stoa AS

12 725

849

-

13 574

Olav Thon Eiendom Sør AS

8 311

-

-7

-

8 304

Coop Sør Eiendom Lyngdal AS

19 190

1 490

-

20 681

Vigeland Sentrum AS

68

-

-13

-

56

191 060

4 483

-

195 543

Mandal Brygge AS

161

-

-

-

161

10 566

958

-

11 524

Fiskå Utvikling AS

1 016

-

26

-

1 042

Coop Sør Eiendom Sørlandsparken AS Austmannaveien 11 AS Coop Varhaug Eiendom AS

529

263

-

792

Marnarkrysset AS

17

-

13

-

30

17 901

-1 700

1 731

17 931

Guldmandsveien 2 AS

10

-

-10

-

-

NTI Eiendom AS

-

-436

6 258

5 822

Smelteverkstomta Næringsutvikling AS

Nordibø 2 AS

-

25

2 222

2 247

Nedremarka Eiendom AS

5 910

10 323

279 777

Hove N2 AS

SUM Coop Sørvest SA

263 545

-

2 071

-864

-

-

1 207

28 868

-

3 625

-

32 493

371

-

-12

-

358

-

-

-

-

-

45

-

30

-

75

Ølen Senter AS

1

-

80

-

81

Odda Storsenter AS

-

-

-

-

-

44 352

-864

5 470

-150

48 808

Frøyhagen Bolig AS Bruelandsbyen AS Solbakken Vennesla AS

SUM tilknyttede selskaper


NOTER OG REVISJON 2018

5.

61

Investeringer i aksjer og andeler for øvrig

Selskap (Tall i hele tusen)

Anskaffelseskost

Bokført verdi

Diverse aksjer

1 574

1 574

SUM Coop Sørvest SA

1 574

1 574

Vestre Strandgt 36 ANS

20

20

1 593

1 593

SUM Coop konsern

Maja Hystad Obs Bygg Sørlandsparken


62

NOTER OG REVISJON 2018

6.

Fordringer, gjeld og panteheftelser

MORSELSKAP (Tall i hele tusen)

KONSERN

2018

2017

2018

2017

19 693

2 544

19 693

2 544

-

-

50 400

74 800

Fordringer med forfall senere enn ett år: Andre langsiktige fordringer (ex datterselskaper) Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år: Gjeld til kredittinstitusjoner

Som sikkerhet for den langsiktige gjelden har banken pant i 3 eiendommer i Coop Sørvest SA. Balanseført verdi av eiendeler pantsatt for langsiktig gjeld: Eiendommer

-

-

175 017

177 897

1 188 593

1 237 769

1 188 593

1 237 769

Medlemsinnskudd er rentebærende innskudd fra medlemmene. Disse er fordelt på ordinære innskuddskonti og høyrentekonti. Samvirkelagenes Garantifond A/L står i tillegg som garantist for de ovennevnte medlemsinnskuddene. Ordningen innebærer at medlemsinnskudd i samvirkelaget er sikret inntil en verdi på MNOK 2 per medlem. Balanseført verdi av eiendeler pantsatt for medlemsinnskuddene: Varelager

427 808

434 608

427 808

434 608

Diverse eiendommer

257 598

262 893

257 598

262 893

Lån til datterselskap

126 500

131 000

-

-

Aksjer i datterselskap

34 255

31 916

-

-

Tidsinnskudd i Coop Norge Sum

Coop Varhaug Eiendom AS har inngått en rentebytteavtale pålydende TNOK 26 070 med forfall 15.05.2019. Da selskapet benytter sikringsbokføring, er virkelig verdi av denne avtalen ikke innregnet i regnskapet. Virkelig verdi av avtalen er TNOK -429 per 31.12.2018. (31.12.17: TNOK -1 435) Coop Sørvest SA har kausjonsansvar overfor tilknyttede selskap på TNOK 1 750 per 31.12.2018 (31.12.2017: TNOK 1 500). Coop Sørvest SA har også rentebetjeningsgaranti overfor et tilknyttet selskap.

Øvrig gjeld sikret ved pant: Medlemsinnskudd

Coop Sørvest SA står som medlåntaker på lån tilhørende datterselskap Coop Varhaug Eiendom AS. Lånesaldo per 31.12.2018 var TNOK 22 099. (31.12.17: 22 743).

250 000

250 000

250 000

250 000

1 096 161

1 110 417

935 406

947 501


NOTER OG REVISJON 2018

7.

Varebeholdninger

MORSELSKAP

2018

2017

2018

2017

427 808

434 608

427 808

434 608

(Tall i hele tusen)

Varebeholdning

8.

Lager av innkjøpte varer er verdsatt til kostpris, redusert med ukurans.

KONSERN

Ukuransavsetning pr. 31.12.2018 er TNOK 34 557 (31.12.2017: TNOK 35 860).

Mellomværende med selskap i samme konsern og TS

MORSELSKAP

Alle vesentlige mellomværende er renteberegnet i 2018.

KONSERN

2018

2017

2018

2017

352 500

206 040

-

-

Lån til tilknyttede selskaper

27 157

27 705

27 157

27 705

Kortsiktig fordring datterselskap

17 787

-

-

-

489

-

-

-

15

313

15

313

Langsiktig gjeld datterselskap

110 000

110 000

-

-

Kortsiktig gjeld datterselskap *

10 384

966

-

-

(Tall i hele tusen)

Fordringer Lån til datterselskap

Kundefordring datterselskap Kundefordring tilknyttet selskap Gjeld

Leverandørgjeld datterselskap Leverandørgjeld tilknyttet selskap * Av kortsiktig gjeld gjelder 10 384 i 2018 og 966 i 2017 konsernbidrag for året.

85

823

-

-

3 363

3 693

3 363

3 693

63


64

NOTER OG REVISJON 2018

9.

Pensjoner

Samvirkelaget og konsernet har en avtalefestet førtidspensjonsordning (AFP) for alle ansatte. Den nye AFP-ordningen, som gjelder fra og med 1. januar 2011, er å anse som en ytelsesbasert flerforetaksordning, men regnskapsføres som en innskuddsordning frem til det foreligger pålitelig og tilstrekkelig informasjon slik at konsernet kan regnskapsføre sin proporsjonale andel av pensjonskostnad, pensjonsforpliktelse og pensjonsmidler i ordningen. Konsernets forpliktelse er dermed ikke balanseført som gjeld. Det er i 2018 betalt TNOK 7 396 i AFP (5 855 i 2017). Utover AFP har selskapet følgende usikrede pensjonsordninger:

Morselskap/konsern (Tall i hele tusen)

2018

2017

Nåverdi av årets pensjonsopptjening

2 159

1 968

Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen

556

572

Resultatførte planavvik/estimatendringer

252

305

Periodisert arbeidsgiveravgift

377

358

3 344

3 204

28 254

26 671

3 839

3 592

Ikke resultatført virkning av estimatavvik

(4 180)

(4 179)

Netto bokførte pensjonsforpliktelse tilknyttet usikret forpliktelse

27 914

26 084

2018

2017

2,60

2,40

Netto pensjonskostnad usikrede ytelsesordninger Beregnede pensjonsforpliktelser pr 31.12 Arbeidsgiveravgift

• Førtidspensjon for 7 ledende ansatte • Individuelle ordninger for 2 tidligere ledende ansatte • Førtidspensjon / gavepensjon for ytterligere 3 ansatte

Økonomiske forutsetninger (Tall i prosent) Diskonteringsrente Forventet årlig avkastning på pensjonsmidler

0

0

Forventet årlig lønnsregulering

2,75

2,50

Forventet G-regulering

2,50

2,25

Forventet regulering av pensjoner under utbetaling

2,50

2,25

100

100

Uttakstilbøyelighet ved 62 år


NOTER OG REVISJON 2018

10. De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlig benyttede forutsetninger innen forsikring når det gjelder demografiske faktorer og avgang (K2013). Coop Sørvest SA har også en innskuddsbasert obligatorisk tjenestepensjon. Det er i 2018 betalt TNOK 9 902 til denne ordningen (7 707 i 2017). Samvirkelaget og konsernets pensjonsordninger tilfredstiller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Skatt

Oversikt over midlertidige forskjeller: (Tall i hele tusen)

MORSELSKAP

KONSERN

2018

2017

2018

2017

-589

-556

-589

-556

Varebeholdning

-34 557

-35 860

-34 557

-35 860

Anleggsmidler

40 685

39 049

75 700

61 679

Pensjonsforpliktelser

-27 914

-26 084

-27 914

-26 084

-

-

-

-

17 522

20 578

17 586

20 467

Fordringer

Fremførbart underskudd Gevinst- og tapskonto Andre forskjeller SUM

-

-

-65

-183

-4 853

-2 872

30 161

19 463

Forskjeller som ikke inngår i beregningen av utsatt skatt/skattefordel *

-

-

-3 169

-3 169

Grunnlag for utsatt skatt/skattefordel i balansen

-4 853

-2 872

26 992

16 294

Utsatt skatt/skattefordel i balansen

-1 068

-661

5 937

3 748

22 %

23 %

22 %

23 %

Skattesats utsatt skatt/skattefordel i balansen

Utsatt skattefordel vurderes å kunne utnyttes i fremtidig inntjening. * Knytter seg til forskjeller fra fisjon for Coop Sør Eiendom Lyngdal AS.

65


66

NOTER OG REVISJON 2018

10.

Skatt (forts.)

Grunnlag for skattekostnad, endring i utsatt skatt og betalbar skatt (Tall i hele tusen)

MORSELSKAP

Monika Aakvik Extra Leirvik

KONSERN

2018

2017

2018

Resultat før skattekostnad

47 168

74 895

48 391

76 951

Permanente forskjeller

-8 539

-1 543

-2 616

4 820

Grunnlag for årets skattekostnad

38 629

73 352

45 775

81 771

1 981

3 046

-2 319

1 101

-

-

-6 298

-

40 610

76 398

37 158

82 872

-

-

-

Endring i forskjeller som inngår i grunnlag for utsatt skatt/skattefordel Endring i underskudd og anvendt godtgjørelse til fremføring Grunnlag for betalbar skatt i resultatregnskapet Mottatt konsernbidrag direkte balanseført

2017

Avgitt konsernbidrag

-10 384

-966

-

-

Skattepliktig inntekt (grunnlag for betalbar skatt i balansen)

30 226

75 432

37 158

82 872

Betalbar skatt 23/24% av grunnlag for betalbar skatt i resultatregnskapet

6 952

18 104

8 546

19 889

Estimert betalbar skatt på formue

2 887

2 927

2 887

2 927

-

(484)

-

(484)

Fordeling av skattekostnaden

For mye, for lite avsatt i fjor Sum betalbar skatt

9 839

20 547

11 433

22 332

Endring i utsatt skatt/skattefordel

-456

-731

1 874

-465

Endring i utsatt skatt/skattefordel som følge av endret skattesats

49

29

-261

45

2 388

232

-

-

11 820

20 076

13 044

21 910

Betalbar skatt på årets resultat

6 952

18 104

8 546

19 889

Formuesskatt

2 887

2 927

2 887

2 927

786

846

786

846

10 626

21 876

12 217

23 661

Skattekostnad av avgitt konsernbidrag Skattekostnad Betalbar skatt i balansen fremkommer slik

Beregnet rest på fjoråret Betalbar skatt i balansen


NOTER OG REVISJON 2018

11.

Andre driftsinntekter

Andre driftsinntekter (Tall i hele tusen)

MORSELSKAP

KONSERN

2018

2017

2018

Etableringsbonus Coop Norge

16 988

18 043

16 988

18 043

Leieinntekter

17 070

16 842

18 772

18 448

9 479

10 751

9 479

10 751

28 455

27 680

28 455

27 680

2 591

5 383

2 591

5 383

Provisjon Norsk Tipping, Rikstoto m.v Godtgjørelse Posten Gevinst ved salg av leiligheter og næringsbygg Gevinst ved avgang driftsmidler Andre inntekter SUM

12.

2017

147

84

147

84

9 216

8 916

9 216

8 916

83 946

87 698

85 648

89 304

Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte

Lønnskostnader (Tall i hele tusen) Lønninger

MORSELSKAP

Antall årsverk sysselsatt i 2018 var 1 244, tilsvarende for 2017 var 1 259.

KONSERN

2018

2017

2018

2017

522 703

496 857

522 703

496 857

Arbeidsgiveravgift

74 836

71 505

74 836

71 505

Pensjonskostnader

21 834

18 392

21 834

18 392

Andre ytelser SUM

5 725

5 051

5 725

5 051

625 099

591 804

625 099

591 804

67


68

NOTER OG REVISJON 2018

12.

Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte (forts.)

Ytelser til ledende personer / lån til ansatte

Daglig leder

Tillitsvalgte inkl. styre

2 775

1 156

Lønn Innskuddspensjon

55

Andre ytelser

Kostnadsført honorar til revisor (Tall i hele tusen)

Lovpålagt revisjon (inkl. regnskapstekn. bistand) Andre attestasjonstjenester Skatterådgivning (inkl. bistand ligningspapirer) Andre tjenester utenfor revisjonen SUM honorar til revisor eksklusiv mva

13.

234

Daglig leder har i tillegg til selskapets kollektive pensjonsordning, en særlig avtale om ytelsesbasert pensjon som skal dekke 66% av pensjonsgrunnlaget. Avtalen inneholder uføredekning og ektefellepensjon. Det er utbetalt i alt TNOK 1 156 i styre/møtehonorarer (1 515 TNOK i 2017) til styrets medlemmer og selskapets årsmøtemedlemmer. Styrets leder har mottatt TNOK 179 i styre/møtehonorar.

MORSELSKAP

KONSERN

2018

2017

2018

2017

575

761

683

889

87

32

87

32

35

242

112

321

790

1 419

820

1 419

1 487

2 455

1 702

2 662

Øvrige ansatte har lån i samvirkelaget på til sammen TNOK 0 (2 544 i 2017). Lånene er renteberegnet, og de ansatte er fordelsbeskattet for differanse mellom betalt rente og skattefri rentesats fastsatt av myndighetene.

Bankinnskudd

Bundne bankinnskudd (Tall i hele tusen)

MORSELSKAP

KONSERN

2018

2017

2018

2017

Skattetrekksmidler

18 686

30 089

18 686

30 089

Andelsinnskudd Coop Norge

62 102

62 102

62 102

62 102

Trekkrettigheter (Tall i hele tusen) Ubenyttet kassekreditt

MORSELSKAP

KONSERN

2018

2017

2018

2017

-

-

-

-


NOTER OG REVISJON 2018

14.

17.

Netto finansielle poster

Netto finansielle poster (Tall i hele tusen)

MORSELSKAP

KONSERN

2018

2017

2018

2017

21 380

22 504

12 978

16 316

I finansinntekter inngår: Renteinntekter Andre finansinntekter SUM

1

1

1

1

21 381

22 504

12 979

16 317

I finanskostnader inngår: Rentekostnader Andre finanskostnader SUM

17 282

17 519

17 905

18 340

3 502

3 898

3 502

3 898

20 784

21 416

21 407

22 238

Retting av feil i tidligere års regnskap

I forbindelse med salg av aksjer til Olav Thon Eiendomsselskap ASA (Thon) i 2007, og avtalt framtidig etteroppgjør, ble det i 2007 inntektsført 45 mill.kroner som et nøkternt estimat på verdien av etteroppgjøret. Eiendommen dette gjelder er utviklet over flere år, og det er etter vår (og to andre parter i dette forholdet, ut over Thon) vurdering utviklet betydelige merverdier. Disse skulle gjenspeiles i nevnte etteroppgjør, avtalt til 2016. I forbindelse med det avtalte oppgjøret ble kravet imøtegått av Thon. Det lyktes ikke å komme til enighet i saken, og Coop Sørvest gikk sammen med to andre parter (Invest Sør AS og Carl Berg) og reiste sak mot Thon. Tvisten dreide seg i det vesentlige om hva partene underveis var kommet til enighet om. Hovedforhandling i saken ble gjennomført i januar/ februar 2018, og Oslo tingrett avsa dom i Thon's favør i mars 2018. Dommen er påanket.

15.

Salgsinntekter

All salgsinntekt i morselskap og konsern vedrører salg av dagligvarer i Norge.

16.

Kjøpeutbytte

Coop Sørvest har i 2018 gitt 2 % kjøpeutbytte på all medlemshandel. Skyldig kjøpeutbytte som utbetales til medlemmene er samlet TNOK 123 942 (112 396 for 2017). Mva utgjør herav TNOK 17 803 (16 843 for 2017), og netto resultateffekt er TNOK 106 139 (95 553 for 2017).

Til tross for at Coop Sørvest er uenig i dommen har man etter god regnskapsskikk valgt å fraregne fordringen på 45 mill. kroner fra balansen. Hvis man legger dommen fra Oslo tingrett til grunn er det klart at inntektsføringen i 2007 var basert på en kalkyle som hadde vesentlige feil og mangler. I tråd med regnskapsloven §4-3 har derfor Coop Sørvest korrigert fordringen mot inngående egenkapital i balansen. Sammenligningstallene for 2017 er omarbeidet tilsvarende.

69


70

NOTER OG REVISJON 2018

Revisors beretning

Til generalforsamlingen i Coop Sørvest SA

Uavhengig revisors beretning Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet Konklusjon Vi har revidert Coop Sørvest SAs årsregnskap, som består av: •

selskapsregnskapet, som består av balanse per 31. desember 2018, resultatregnskap og kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noteopplysninger, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper, og

konsernregnskapet, som består av balanse per 31. desember 2018, resultatregnskap og kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noteopplysninger, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening: •

er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter

gir det medfølgende selskapsregnskapet et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Coop Sørvest SA per 31. desember 2018 og av selskapets resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

gir det medfølgende konsernregnskapet et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til konsernet Coop Sørvest SA per 31. desember 2018 og av konsernets resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet og konsernet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon omfatter informasjon i årsrapporten bortsett fra årsregnskapet og den tilhørende revisjonsberetningen. Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige informasjonen.

PricewaterhouseCoopers AS, Gravane 26, Postboks 447, NO-4664 Kristiansand T: 02316, org. no.: 987 009 713 MVA, www.pwc.no Statsautoriserte revisorer, medlemmer av Den norske Revisorforening og autorisert regnskapsførerselskap


71

NOTER OG REVISJON 2018

Uavhengig revisors beretning - Coop Sørvest SA

Uavhengig revisors beretning - Coop Sørvest SA

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Kristiansand, 21. februar 2019 PricewaterhouseCoopers AS

Kai Arne Halvorsen Statsautorisert revisor

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet er ledelsen ansvarlig for å ta standpunkt til selskapets og konsernets evne til fortsatt drift, og på tilbørlig måte å opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet. For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til: https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger

Uttalelse om andre lovmessige krav Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til resultatdisponering er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig (2)

(3)


72

NOTER OG REVISJON 2018

Martin Aksland Extra Smeaheia


ORGANISERING

73

ORGANISERING


74

ORGANISERING

Organisasjonen Coop Sørvest

HELEIDE DATTERSELSKAP

REGION, BUTIKKDRIFT

EIENDOM

NORD

Driftsledelse

Butikker

HR/Personalstøtte

Eiendom/Teknisk

HR

MIDT

Driftsledelse

Butikker

HR/Personalstøtte

Eiendom/Teknisk

ØKONOMI/IT

SØR

Driftsledelse

Butikker

HR/Personalstøtte

Eiendom/Teknisk

NTI Eiendom AS Nordibø 2 AS

Eiendomsselskap overtatt 2018. Eier tomt i Sørlandsparken, hvor vi bygger ny Obs Bygg Sørlandsparken med åpning 28. mars 2019.

SØR

HOVEDKONTOR

Eiendomsselskap som inneholder et næringsbygg på Fiskå i Kristiansand kommune. Selskapet ble stiftet i 1985. Per nå er det ingen leietaker i bygget. Det jobbes med å selge bygget eller leie ut lokalene til eksterne leietakere.

SØR

Lumberveien 9 AS

Eiendomsselskap som inneholder en seksjon i Sørlandssenteret ved E-18 i Kristiansand. Selskapet ble stiftet i 2012. Her driver vi en Obs Hypermarked.

SØR

Coop Sør Eiendom Sørlandsparken AS

All butikkdrift foregår i morselskapet Coop Sørvest, og alle medarbeidere er ansatt der. Datterselskapene i konsernet er utelukkende eiendomsselskap.

Eiendomsselskap som inneholder et frittstående næringsbygg på Stoa vest i Arendal sitt handelsområde. Selskapet ble stiftet i 2008. I bygget driver vi en Obs Hypermarked.

SØR

Coop Sør Eiendom Stoa AS

Eiendomsselskap som inneholder et frittstående næringsbygg i Lyngdal handelspark like ved E-39. Selskapet ble stiftet i 2011. I bygget driver vi en Coop Obs Hypermarked.

SØR

Coop Sør Eiendom Lyngdal AS

Eiendomsselskap som inneholder næringsbygg i tilknytning til E18-senteret i Lillesand. Selskapet ble stiftet i 2011. I bygget driver vi en Coop Extra.

SØR

Butikksjef for den enkelte butikk rapporterer til en driftssjef i respektiv region.

Coop Sør Eiendom Lillesand AS

Eiendomsselskap stiftet i 2015 som inneholder en næringstomt på Hove, like ved E-39 i Sandnes kommune. Selskapet ble kjøpt av CSV i 2016. Ny (relok.) Obs Bygg Sandnes med åpning 7. mars 2019.

SØR

Regionkontorene ivaretar ledelse, utvikling og drift av butikkporteføljen, og har hver et antall driftssjefer samt lokale ressurser på personal og eiendom/teknisk (de to sistnevnte organisert i en matrise med fagfunksjonene på hovedkontoret).

Hove N2 AS

Eiendomsselskap som eier en seksjon i Ingridtunet sameie på Varhaug. Selskapet ble stiftet i 2008. I byggets 1. etasje driver vi en Coop Extra.

MIDT

Butikkdrift er geografisk delt i tre regioner, og hvert regionkontor ledes av respektiv regiondirektør.

Coop Varhaug Eiendom AS

Eiendomsselskap som består av et handelssenter som grenser til E-134 ved innfartsåren til Haugesund. Selskapet ble stiftet i 1988. I senteret driver vi en Coop Prix. I tillegg har vi 11 eksterne leietakere.

MIDT

Coop Sørvest er organisert med et hovedkontor i Sandnes og tre regionkontorer i Haugesund (Nord), Sandnes (Midt) og Kristiansand (Sør). Hovedkontoret omfatter, i tillegg til adm.dir., økonomifunksjon, sentral HR-funksjon og sentral eiendomsfunksjon

NORD

Austmannaveien 11 AS

Eiendomsselskap overtatt 2018. Eier eiendomsseksjon i Valle, som huser vår relokaliserte Prix Valle, innflyttet 6. desember 2018.


ORGANISERING

Ledergruppen i Coop Sørvest

75

Fra venstre: Trygve Vikse (Regiondirektør Nord), Kay Arne Nedrejord (Regiondirektør Sør), Torill Grahl-Jacobsen (HR-direktør), Tore Klovning (Adm. direktør), Leif Terje Hegreberg (Eiendomsdirektør), Roar M. Håland (Økonomi- og finansdirektør), Liv Skretting (Regiondirektør Midt)


76

ORGANISERING

Suksessfull søppelaksjon 2018 ble året hvor Coop lanserte «Coop rydder Norge», for å engasjere Coop-kunder, ansatte og støttespillere til å delta i ryddeaksjoner over hele landet.

Fra 30. april til 5. mai i fjor, samtidig som Hold Norge Rents strandryddeuke, delte Coop-butikker over hele Norge ut gratis ryddepakke med hansker og sekker. I samråd med Strandryddeaksjonen Haugaland samlet Coop Sørvest et ryddelag. Coop Sørvest fikk blant annet med seg FK Haugesund, og aksjonen ble en stor suksess. – Hele a-laget, trenerne og støtteapparatet stilte opp, og gjorde en imponerende jobb. Fantastisk oppmøte og innsats, sier regiondirektør Trygve Vikse i Coop Sørvest om FKHs bidrag.


ORGANISERING

I 2020 er det anslått at den totale mengden søppel i havet overstiger 230 millioner tonn. 90 prosent av dette antas å være plast. «Coop rydder Norge» skal bidra til opprydding, forebygging av ny forsøpling, og bevisstgjøring. Nettopp det mener Vikse fjorårets aksjon bidro til. – Responsen var svært positiv. Vi så et stort engasjement, både lokalt og nasjonalt. Det er ingen tvil om at folk bryr seg. Plastforsøpling angår jo oss alle, sier regiondirektøren i Coop Sørvest.

I år som i fjor vil Coop rydder Norge bli arrangert på vårparten, fra 27. april til 4. mai, i nært samarbeid med organisasjonen Hold Norge Rent. Denne perioden vil også utvalgte butikker i Coop Sørvest dele ut gratis sekker og hansker. Det vil samtidig bli satt opp flere returpunkter for søppel. Ved siden av å bidra til rydding, jobber Coop målrettet med å optimalisere emballasje og redusere plastbruken. Det jobbes blant annet med å finne nye og mer miljøvennlige måter å pakke inn produkter på, noe hele Coop i Norden samarbeider om.

77


78

ORGANISERING

Baner vei i topp og for bredde Med Henrik, Filip og Jakob Ingebrigtsen herjende på løpebaner rundt omkring i Europa, er Sandnes IL for tiden et av Norges mest omtalte idrettslag. Og i bredden vokser det som aldri før.

Det er ikke mange norske idrettslag som kan skimte med medlemmer som er internasjonale stjerner. Sandnes IL har imidlertid tre utøvere som kjemper på helt øverste nivå. Henrik, Filip og Jakob Ingebrigtsen gir av seg selv også utenfor løpebanen og er med på å skape interesse for friidrett, både lokalt, regionalt og nasjonalt. Sandnes IL er i toppdivisjonen i den nasjonale lagkonkurransen i friidrett for både kvinner og menn. I løpet av 2018 tok idrettslaget hele 19 medaljer i senior-NM og 15 medaljer i ungdomsmesterskap. Som om ikke det var nok tok også idrettslagets veteraner 13 medaljer i NMs veteranklasse.


ORGANISERING

I fjor inngikk Coop Sørvest en sponsorog samarbeidsavtale med Sandnes IL, en avtale som strekker seg ut 2021. – Hvor viktig er det for idrettslag som Sandnes IL å ha samarbeidspartnere og sponsorer som Coop Sørvest? – Samarbeidet med Coop Sørvest har betydd svært mye og gir oss i Sandnes IL en forutsigbarhet med en solid støttespiller i ryggen. Det har gitt oss større mulighet enn tidligere til blant annet å utdanne trenere og ledere i idrettslaget, noe som er med på å øke vår kapasitet på rekrutteringssiden, sier daglig leder i Sandnes IL, Geir Eikeskog. Han forteller også at avtalen har vært med på å støtte medlemmer med en anstrengt økonomi. – Friidrettsgruppen i Sandnes IL har i flere år hatt en inkluderende profil, og i 2018 støttet idrettslaget flere medlemmer i denne gruppen med utgifter til

medlemskontingent, treningsavgift, utstyr og noe utgifter til konkurransereiser. Noen av disse utøverne under 23 år viser stor takknemlighet for støtten de har mottatt. – Vi opplever også å få positive tilbakemeldinger fra foreldre som har barn som har stått på venteliste for å bli medlemmer i Sandnes IL i opptil et år, barn som nå får utfolde seg og som viser idrettsglede, muliggjort blant annet av avtalen vår med Coop Sørvest. Eikeskog kan konstatere at idrettslagets ungdomsgruppe for unge mellom 15 og 23 år er i sterk vekst og har aldri vært større. Bare friidrettsgruppen vokste med hele 28 prosent i løpet av 2018. Sandnes IL er rett og slett et idrettslag som hevder seg i verdenstoppen og som stadig vokser i bredden, både hva gjelder antall medlemmer og kompetanse.

SANDNES Idrettslag

• Stiftet i 1946 • Rundt 1 400 medlemmer • Egne grupper innen alpint, langrenn, friidrett, orientering og mosjon/friluftsliv

79


80

ORGANISERING


BUTIKKOVERSIKT

81

VÃ…RE BUTIKKER


82

BUTIKKOVERSIKT

Våre butikker 1 Extra Odda

20 Prix Austmannavegen

39 Obs Bygg Bryne

58 Extra Malmø

77 Extra Eydehavn

2 Extra Husnes

21 Extra Moksheim

40 Extra Lye

59 Extra Lunde

78 Prix Tvedestrand

3 Extra Leirvik

22 Extra Avaldsnes

41 Obs Bryne

60 Extra Tangvall

79 Prix Gjerstad

4 Extra Stord

23 Extra Kopervik

42 Extra Varhaug

61 Prix Greipstad

80 Prix Åmli

5 Obs Bygg Stord

24 Prix Vedavågen

43 Marked Helleland

62 Extra Vågsbygd

81 Extra Evje

6 Prix Bremnes

25 Extra Åkrehamn

44 Marked Hovsherad

63 Extra Kristiansand

82 Prix Eiken

7 Extra Etne

26 Extra Skudenes

45 Extra Moi

64 Prix St. Olavsvei

83 Marked Kvinlog

8 Extra Sauda

27 Marked Bokn

46 Marked Sira

65 Prix Gimlevang

84 Marked Tonstad

9 Marked Sand

28 Mega Randaberg

47 Marked Gyland

66 Extra Lund

85 Prix Åseral

10 Marked Vikedal

29 Prix Grødem

48 Extra Flekkefjord

67 Prix Tveit

86 Marked Byglandsfjord

11 Extra Ølen

30 Hage og landbruk Randaberg

49 Marked Feda

68 Obs Sørlandssenteret

87 Marked Ose

12 Byggmix Ølen

31 Extra Smeaheia

50 Extra Lista

69 Marked Moseidmoen

88 Prix Treungen

13 Extra Knapphus

32 Prix Hommersåk

51 Extra Farsund

70 Extra Torsby

89 Prix Hylestad

14 Marked Skjoldastraumen

33 Marked Oltedal

52 Extra Kvinesdal

71 Prix Vennesla

90 Prix Valle

15 Extra Frakkagjerd

34 Prix Ganddal

53 Marked Storekvina

72 Extra Birkeland

91 Marked Bykle

16 Obs Bygg Haugesund

35 Extra Sandnes

54 Extra Lyngdal

73 Extra Lillesand

17 Obs Amanda

36 Mega Brueland

55 Obs Lyngdal

74 Obs Arendal

18 Extra Helsehuset

37 Obs Bygg Sandnes

56 Prix Lindesnes

75 Extra Stoa

19 Prix Rogalandsgata

38 Extra Kvernaland

57 Extra Øvrebyen

76 Extra Tromøytunet


1

BUTIKKOVERSIKT

2 6

5

3 4

7

8

12 11 13 10

18 19 17 14 20 16 15

Regionkontor

Haugesund

9

22 21 24 25

91

23 27

90

26 89

88

28 29 30

Hovedkontor

Sandnes

38

31 35 34 36 37

32

87 33

79

39 40 41

80 86

84

42 43

83

44

85

45 46

48

50 51

78

81

75

82 47

77

74 76

53 52

71 70 69

49

55 54 56

61 57 58

59

60

67 65 68 66 64 63 62

72 73

Regionkontor

Kristiansand

83


Profile for Coop Sørvest SA

Coop Sørvest Årsrapport 2018  

Regnskap og årsberetning for Coop Sørvest SA 2018.

Coop Sørvest Årsrapport 2018  

Regnskap og årsberetning for Coop Sørvest SA 2018.