Page 1

Ă…rsrapport


02

ÅRSRAPPORT COOP SØRVEST 2017


ÅRSRAPPORT COOP SØRVEST 2017

Innhold 04 Innledning 05 Året 2017 06 Litt om Coop Sørvest 13

Årsberetning 2017

45 Regnskap 51

Noter til regnskap

70 Revisors beretning 73 Organisering 81 Butikkoversikt

03


04

INNLEDNING

Kjære medlem (og eier) Coop Sørvest er Norges tredje største samvirkelag målt i omsetning. Hovedkontoret er plassert på Brueland i Sandnes kommune med regionkontorer i Kristiansand og Haugesund. Våre 89 butikker hadde en samlet nettoomsetning på ca. 5,2 milliarder kroner i 2017. Til tross for at Sørvestlandet fortsatt er preget av utviklingen innen oljerelatert virksomhet og konkurransen har tilspisset seg, oppnådde vi et godt resultat i 2017. I et krevende marked har Coop tatt nye markedsandeler både innen dagligvarer og bygg. Coop Sørvest fikk et resultat før skatt for konsernet i 2017 på 77 millioner kroner. Med bakgrunn i medlemshandelen i 2017 ble det i februar 2018 utbetalt rekordhøye 154 millioner kroner i kjøpeutbytte og rabatter til våre medlemmer. Dette er med på å understreke selve formålet og styrken i vår egenart. Coop Sørvest har i løpet av 2017 fått 8 200 flere medlemmer, og teller nå totalt ca. 190 000 medlemmer. Den største økningen av medlemmer kommer i aldersgruppen 25-35 år. Coops omdømme er i stor grad knyttet til det faktum at vi er en medlemseid organisasjon. Våre medlemmer og eiere forventer at vi i enda større grad enn våre konkurrenter opptrer som en ansvarlig samfunnsaktør og gjør ansvarlige valg til fellesskapets beste. Ved å levere kundeklare butikker og etterleve våre verdier; ærlighet, omtanke, nytenkning og innflytelse, skal vi sikre et godt omdømme og skape grunnlag for videre vekst. Det skal lønne seg å velge Coop Sørvest!

Tore Klovning Administrerende direktør


05

ÅRET 2017

19 740 832

året

gjennomførte kundebesøk

2017

65 151 kundemøter per salgsdag

89

butikker

fordeler seg på ulike kjeder og konsept: 22 Prix

3

Obs Bygg

19 Marked

2

Mega

5

Obs

1

Extra Bygg

2

Øvrig faghandel

35 EXTRA

5 171 424 296 kr. 69%

31% menn

3 mill. kroner gitt i sponsor-/støttemidler

Enkeltvarer skannet gjennom kassene våre

Kaffe

(250g) ble solgt

bananer solgte vi mange av:

1 337 776 kg

FYLKER

KOMMUNER

B U T IK

K ER

Post i butikk

Coop Rød filter-

medarbeidere

43

m ed

354 401 stk.

2 253

5

52

(eller 5 171 mill. kroner) i salgsinntekt

kvinner

Vi er representert i

Vi er stolte av å ha

190 419 medlemmer som også er medeiere

112 mill. kr. utbetalt i kjøpeutbytte til våre medlemmer (inkl. mva.) …inkludert bonuser/rabatter fra samarbeidspartnere blir det…

154 mill. kr


06

LITT OM COOP SØRVEST

Våre verdier I Coop Sørvest er vi opptatt av å bygge en god bedriftskultur, basert på en klar visjon og tydelige verdier. Økt bevissthet om våre verdier skal styrke resultater og gi positiv effekt på ansettes motivasjon, prestasjon og engasjement.

Vår ambisjon er at alle medarbeidere skal oppleve en kultur preget av våre fire verdier: OMTANKE: Vi vil hverandre vel. Gjennom lederutvikling, andre arenaer og kommunikasjon med våre medarbeidere fremhever vi den enkeltes ansvar for arbeidsmiljøet. Vi er opptatt av å tilby arbeid for mennesker som sliter med å komme inn på det ordinære arbeidsmarkedet. Medarbeidere som er i en sårbar situasjon skal ivaretas og oppleve støtte fra kollegaer og leder.


LITT OM COOP SØRVEST

07

ÆRLIGHET: skal være en rød tråd i våre relasjoner. En tilbakemelding skal oppleves som ekte, både når den er gitt for å forsterke og for å korrigere. Vi er ærlige med våre kunder, tar ansvar for egne feil og holder det vi lover. INNFLYTELSE: Vi lytter til våre kunder i butikken, tar innspill på alvor og gjør det vi kan for å innfri kundens ønsker. Som medlem har våre kunder en unik anledning til å få innflytelse ved å påta seg et tillitsverv i Coop Sørvest. Gjennom lederutvikling og ulike samlinger vektlegges viktigheten av dialog fremfor ensidig informasjon fra leder. Faste samarbeidsmøter med tillitsvalgte og verneombud er en viktig arena for samhandling, og vi ønsker å styrke samarbeidet mellom butikksjef og tillitsvalgt i den enkelte butikk. Vi oppmuntrer medarbeiderne til å ta initiativ og engasjere seg i sine oppgaver og i Coop Sørvest. NYTENKNING: Vi oppmuntrer våre medarbeidere til å prøve ut nye måter å løse oppgaver på. Vi involverer oss i nye prosjekter og er opptatt av å se framover. Vi ønsker å tilby våre kunder moderne kjøpsopplevelser og jobber med å fornye oss i takt med dagens utvikling.

Verdipris For å forsterke vår ønskede kultur deler vi årlig ut vår verdipris til en medarbeider eller avdeling som har utmerket seg med hensyn til etterlevelse av våre verdier.

Julie Aasbø Extra Stoa


08

LITT OM COOP SØRVEST

Extra viljestyrke Janne Reidun Eikemo (19) har kommet langt siden hun traff butikksjef på Extra Åkrehamn, Per Øyvind Vikse Hansen, for første gang for ca. ett år siden. Det han sa til henne den dagen, har hun aldri glemt.

«Du må ville dette.» Eikemo går siste året på salgsfag med utvidet praksis på Åkrehamn videregående skole. Fire fulle dager i uken er hun på jobb på Extra, for å tilegne seg praktisk erfaring i faget. Det er ikke å ta for hardt i å si at for Janne Reidun Eikemo, har jobben på Extra vært revolusjonerende. – Hvis noen hadde sagt til meg for ett år siden at jeg skulle klare å jobbe fire dager i uken på Extra, hadde jeg ledd. Eikemo har slitt med angst, noe som gjør henne usikker i visse situasjoner. Men det finnes grader av angst, og stegene hun har tatt i løpet av året på Extra, er

intet mindre enn imponerende. Sjef og mentor Per Øyvind Vikse Hansen, er både stolt og imponert. – Fra å ikke tørre å være alene til å være en selvgående og svært verdifull medarbeider på så kort tid, er helt fantastisk. Janne Reidun har virkelig gjort en kjempejobb, sier Vikse Hansen. Selv synes hun det er litt vanskelig å tenke tilbake til den tiden. – Det var helt forferdelig i begynnelsen, egentlig. Men jeg er veldig glad for at jeg sto i det. Da Per Øyvind sa at jeg måtte ville dette for at det skulle lykkes, var jeg litt usikker. Vil jeg egentlig dette? Men

jeg fant ut at jeg både vil og kan, og med god hjelp fra lærerne mine og de ansatte her på Extra, har det gått kjempebra, sier en lykkelig Eikemo. Det begynte rolig med rydding og varefylling, men i dag mestrer hun alt fra elektronisk prising til kassetjeneste og tippekiosken – helt på egenhånd. – Vi har gått svært systematisk til verks, og ser nå resultatene av det. Janne Reidun har i praksis gått et lærlingløp, selv om det er i forbindelse med videregående skole. Jeg er selv et produkt av lærlingveien, og har steget i gradene i løpet av årene. Dersom Janne Reidun


LITT OM COOP SØRVEST

09

vil, er det ingenting i veien for at hun kan få seg et fagbrev i dette faget, sier sjefen. Han skryter også uhemmet av samarbeidet med Åkrehamn videregående skole. – Vi har tett kontakt, og de har virkelig laget et flott program for Janne Reidun. Det som begynte med én dag i uken, er nå i praksis en 80% stilling som hun løser kjempebra, sier Vikse Hansen. Det var han som tok Eikemo under sine vinger da hun først begynte, og da han skulle ut i ti ukers pappaperm noen måneder ut i Eikemos praksis, var han litt bekymret. – Det som skjedde mens jeg var borte, var helt fantastisk. Hun utviklet seg voldsomt ved å bli litt kastet ut i det. Fra å være en usikker ung jente, har hun gått til å bli en kjemperessurs for oss. En ordentlig vinn-vinn-situasjon, sier han. Hun hadde en lignende opplevelse av situasjonen med sjefens pappaperm. – Det var litt ubehagelig, men jeg måtte bare ut av komfortsonen og stå på. Det er et varmt og inkluderende miljø her på Extra. Alle tar vare på hverandre, så det løste seg veldig fint, sier hun. Nå håper hun å fortsette som lærling på Extra Åkrehamn etter at hun går ut av videregående til sommeren. På spørsmål om hva som har vært nøkkelen til suksessen, er hun ikke i tvil. – Du må ville det. Og selv om det er vanskelig, må du aldri gi opp. Janne Reidun Eikemo og Per Øyvind Vikse Hansen Extra Åkrehamn


10

LITT OM COOP SØRVEST

Ekte arbeidsglede Det nå åtte år lange forholdet mellom Torfinn Brekke (28) og Obs Bygg er en historie om et utfordrende utgangspunkt, varierende arbeid, mye glede og en perfekt match. Brekke er en del av NAV-programmet som heter varig tilrettelagt arbeid, og er et kremeksempel på hvor godt et inkluderende arbeidsmiljø kan fungere, og hvor mye begge parter kan få ut av det.

Butikksjef på Obs Bygg Haugesund, Jahn Trygve Urrang, forteller at Brekke virkelig har blitt en del av gjengen på Obs Bygg. – Hvor skal vi begynne? Torfinn har en fantastisk arbeidsmoral og en ansvarsfølelse for alt som skjer på bygget som er en butikksjefs drøm. Er det noe som ikke er som det skal, et rør som er gått eller et eller annet, gir Torfinn beskjed, sier Urrang.

Jahn Trygve Urrang og Torfinn Brekke Obs Bygg Haugesund


LITT OM COOP SØRVEST

Legg til elementer som strålende humør og lavt sykefravær, så er det ikke rart Urrang som sjef setter pris på arbeidstakeren Brekke. Men det menneskelige betyr enda mer, som for eksempel samlingene rundt lunsjbordet. Dersom Brekke får bestemme samtaleemne, dreier det seg gjerne om idrett. Aller helst fotball og aller, aller helst FKH og Liverpool. – Vi kunne ikke klart oss uten Torfinn. Han gjør en strålende jobb, og er blitt en viktig del av gjengen. Men det beste av alt er at i tillegg til alt han tilfører i arbeid, gir han oss minst like mye i glede. Det er godt at ikke alle er like, og jeg er ikke i tvil om at Torfinn styrker bedriften vår, sier butikksjefen. Obs Bygg er en stor butikk med mange avdelinger og rundt 115 ansatte. Brekke har vært innom de fleste avdelingene i løpet av de siste åtte årene, men det er i kaféen han trives aller best. – Jeg gikk på kokkelinja på videregående, så jeg hadde litt erfaring med kjøkkenarbeid. Jeg har mange varierte oppgaver her på Obs Bygg, alt fra posthåndtering til salatkutting. De åtte årene jeg har vært her har gått fort, og jeg trives veldig godt i jobben min, sier Brekke.

Han jobber nå 80% stilling. Hvert halvår har de kontakt med NAV og gir dem en statusoppdatering på hvordan ting går, men den statusen er stort sett lik hver gang. Brekke er en helt vanlig arbeidstaker på Obs Bygg. – Torfinn har ansvarsområder og oppgaver, styrker og svakheter som alle andre, og han løser rollen sin utmerket. Det har fungert fra dag én, og vi er veldig glade for å ha han her, sier sjefen. Brekke på sin side skryter av arbeidsmiljøet på Obs Bygg. – Jeg ble godt tatt imot da jeg kom, og det har bare fortsatt. Her vet jeg hva jeg går til, og jeg håper å jobbe her i mange år fremover, sier Brekke. Det håpet deler sjefen og kollegaene i Obs Bygg Haugesund.

11


12

LITT OM COOP SĂ˜RVEST

Kort sagt:

Vi tar markedsandeler og o ppnĂĽ e t g odt resultat, i e t histo r risk svak t dagligvaremarked

Mary Jean Sundt Extra Kvernaland


ÅRSBERETNING 2017

ÅRSBERETNING 2017

13


14

ÅRSBERETNING 2017

Optimismen fester seg på Sørvestlandet Som kjent har vår region de siste to-tre årene vært gjennom en krevende periode med fallende aktivitetsnivå og sysselsetting – og alle ringvirkningene dette har. Denne konjunkturnedgangen har vært «oljedrevet», og siden vår region har høy konsentrasjon av oljedrevet næringsliv har det skapt en viss unntakstilstand for Sørvestlandet. I resten av landet har det vært høyt aktivitetsnivå og «gode tider» for svært mange bransjer. Selv om vår egen bransje er mindre følsom for konjunktursvingninger enn mange andre, har vi merket «oljebremsen» gjennom lave veksttall. Den siste tiden har det imidlertid kommet stadig flere tegn på optimisme fra stadig flere hold. Sparebank1 SR-Bank gjør hvert kvartal sin analyse av den økonomiske utviklingen i regionen. «Regionen» omfatter i denne sammenheng fylkene Hordaland, Rogaland og Agder, hvilket samsvarer godt med markedsområdet Coop Sørvest dekker. Vi trekker fram noen hovedobservasjoner fra deres siste regionale analyse. 1)

Bedriftene venter vekst i 2018. Stemningen i næringslivet i regionen snudde til optimisme i 2017, og spesielt i første halvår ble det et markert skifte med mer optimistiske bedrifter (60% av bedriftene er på den positive siden hva gjelder forventninger for det kommende året). Alle delindekser indikerer oppgang: Bedriftene skal ansette flere, venter høy vekst i omsetning og god vekst i ordrereserven. Olje- og industribedrifter mest positive. Bedrifter med høy oljeeksponering har hatt veldig krevende tider, men forventningene skiftet fra negative til positive våren 2017, ble forsterket utover høsten og vedvarer ved inngangen til 2018. Varehandel har en lignende utvikling i forventningene, men svinger ikke like sterkt som f.eks. industri og bygg- og anlegg. Optimisme i alle fylkene. Rogaland har høyest oljeeksponering av fylkene på Sørvestlandet, og bedringen blant bedrifter med oljeomsetning ga et løft for Rogaland våren 2017.


ÅRSBERETNING 2017

Oljebremsen slipper opp

60% av bedriftene venter oppgang.

Antall ansatte

…og bygg evaremarkede t er enda svakere, men vi tar litt markedsandel der også!

Omsetning

Ordrereserve

Randi Wetteland Obs Bygg Sandnes

15


16

Ã…RSBERETNING 2017


ÅRSBERETNING 2017

Arbeidsledige 2017:

2,7%

Hordaland

3,1%

Rogaland

2,6%

Vest-Agder

2,9%

Aust-Agder

Konjunkturbarometer for Sør- og Vestlandet. Sparebank 1 SR-Bank, januar 2018. 1)

Statistisk Sentralbyrå 30.11.2017: «Den moderate oppgangen fortsetter». 2)

Agder og Hordaland har også en god del oljebedrifter, men er mer diversifisert med større andel næringsliv som nyter godt av svak kronekurs og lav rente (sjømat, tradisjonell eksport og turisme). Flere jobber og enda lavere arbeidsledighet. I godt samsvar med signalene i dette konjunkturbarometeret har det vært markert bedring i arbeidsmarkedet i vår region i 2017. Arbeidsledigheten faller, og i Rogaland har ledigheten (NAV-registrert) gått fra 4,5% til 3,1% det siste året. Tilsvarende tall for Hordaland er fra 3,4 til 2,7% og Vest-Agder fra 3,3 til 2,6%. Ledigheten i Norge har falt 2,8 til 2,3%, og er nær det laveste nivået på 10 år. Ved inngangen til 2018 forventer et klart flertall av bedriftene økning i antall ansatte. Robust oppsving – økt ordrereserve og lønnsomhet. Et flertall av bedriftene venter økte ordrereserver, og det er ganske likt i ulike bransjer, dog med litt høyere forventninger innen industri. Bedriftene venter fortsatt bedring i lønnsomhet, hvilket blant annet gjenspeiler at alle tiltakene for å bedre lønnsomheten forventes å gi resultater. Ser vi ut over regionen vår, så tilsier forventningene for de fleste makroøkonomiske nøkkeltall et høyere aktivitetsnivå framover. Som generell indikator forventes brutto nasjonalprodukt (fastlandsNorge) å øke fra 1,9 til 2,5% fra 2017 til -18. Tilsvarende forventes redusert arbeidsledighet, svakt høyere prisstigning og noe høyere lønnsoppgjør de kommende årene. Investeringer både i oljesektoren og i fastlandsøkonomien forventes å ta seg opp, og støtter den nevnte optimismen hos industrivirksomhetene i vår region. 2)

17


18

ÅRSBERETNING 2017

ENDRINGER OG OPPGRADERINGER I BUTIKKPORTEFØLJEN I 2017

Markedsforhold

I oktober åpnet Coop Sørvest en ny Extrabutikk på Stoa ved Arendal, og i desember åpnet vi ny søndagsbutikk ved Extra Tangvall. I juni ble Coop Marked Hylestad omprofilert til Coop Prix og i november ble Coop Marked Åseral omprofilert til Coop Prix.

Flere av våre butikker er blitt oppgradert og modernisert gjennom året: Coop Byggmix Ølen Coop Prix Bremnes Coop Marked Byglandsfjord Coop Prix Tveit OBS Arendal Extra Sandnes Obs Amanda Coop Prix Grødem Coop Prix Greipstad

Coop Prix Eiken Extra Lyngdal

• • • • • • • • • • • •

Dagligvarehandelen i Norge er dominert av tre store aktører, hvor Coop er den ene. Etter oppkjøpet av ICAs norske virksomhet er Coop nummer to målt ved volum og markedsandel, etter Norgesgruppen (med sine dagligvarekonsept) og foran Rema 1000. Coop har generelt hatt en god utvikling de siste to årene, spesielt etter oppkjøpet av ICA. Coops markedsandel er styrket (hvilket Coop Sørvest har bidratt til hvert år siden etableringen), hvor spesielt vårt Extra-konsept har hatt en veldig god utvikling og er kåret til vekstvinner i dagligvaremarkedet de siste årene.

Det ble en meget lav markedsvekst på dagligvarer og bygg i 2017. I følge Nielsen Norge endte veksten nasjonalt på 1,2% for dagligvarer og -1,8% for byggevarer. For Sørvestlandet samlet ble markedsveksten betydelig svakere, noe som tilskrives utviklingen innen den oljerelaterte næring i regionen. Coop Sørvest hadde en vekst i dagligvareomsetningen på ca. 2,6% i 2017, noe som ligger godt over den generelle markedsveksten for regionen. Faghandel inkludert byggevarer fikk en omsetningsreduksjon på 4,5%. Coop har nå en markedsandel i Rogaland på 41% (40,4%); 35,3% (34,3%) i Vest-Agder og 27,1% (27,1%) i Aust-Agder.*

Utvidelse åpningstider

Nye konsepter

Ombygging/utvidelse

Oppgradering/modernisering

I juni og juli ble Coop Marked Øie og Coop Prix Tinnheia avviklet.

* tallene i parentes gjelder 2016.


ÅRSBERETNING 2017

Omsetning fordelt på kjede

Annet 1%

Obs Bygg 8%

Prix 12%

Extra 40% Marked 5%

Obs 29%

Mega 5%

19


20

ÅRSBERETNING 2017

Forretningsvirksomheten Coop Sørvest SA er et medlemseid samvirkeforetak med om lag 190 000 medlemmer. Coop Sørvest er ett av 87 samvirkelag som er medlemmer i Coop Norge (ved forrige årsskifte var det totalt 91). Samvirkelagene tilknyttet Coop Norge har en samlet medlemsmasse på drøyt 1,6 millioner personer (ved slutten av 2016: 1,55 mill. medlemmer). Formålet med virksomheten er å forsyne medlemmene med gode og hensiktsmessige varer og tjenester til konkurransedyktige priser.

Vi skal videre tjene som en interesseorganisasjon for medlemmene, der disse gjennom sin innflytelse i de valgte organer, kan søke å ivareta sine interesser som forbrukere. Selskapet har 89 butikker fordelt på Coops forskjellige kjeder: Obs Hypermarked, Obs Bygg, Extra, Extra Bygg, Coop Mega, Coop Prix, Coop Marked og Coop Byggmix. Vi er representert i fem fylker, fra Hordaland i nord, via Rogaland, Vest- og Aust-Agder til Telemark. Vi er ca. 2 500 ansatte, og samlet omsetning i 2017 ble snaut 5,2 milliarder.


ÅRSBERETNING 2017

EXTRA STORT UTVALG TIL EXTRA LAVE PRISER Extra er Coops lavpriskjede, med ekstra lave priser og et usedvanlig rikt vareutvalg, blant annet med et stort utvalg ferskvarer, samt en delikat frukt- og grøntavdeling. Extra har i tillegg et bredt utvalg av faghandelsvarer innen hus og hjem, underholdning, leker, elektrisk, verktøy, mm. til lave priser.

ANTALL BUTIKKER: 35

OMSETNING 2017 MILLIONER KRONER: 2 056

STORHANDEL LØNNER SEG! Obs kjennetegnes av faste lave priser på et stort utvalg varer, i tillegg til mange gode uketilbud.

ANTALL BUTIKKER: 5

OMSETNING 2017 MILLIONER KRONER: 1 455

SMIL! DU HAR GJORT EN GOD DEAL. Coop Prix er en av Coops to lavpriskjeder, og er bygget opp av effektive butikker med lave priser på hele vareutvalget.

ANTALL BUTIKKER: 22

OMSETNING 2017 MILLIONER KRONER: 603

BYGGEVARER TIL EXTRA LAVE PRISER – HELE ÅRET! Extra Bygg er en lavpris byggevarekjede med stort utvalg varer innen farge, varme, jernvare, innredning og interiør, hage og trelast/byggevarer.

ANTALL BUTIKKER: 1*

OMSETNING 2017 MILLIONER KRONER: 36

* Extra Bygg-kjeden omprofileres til Obs Bygg fra 2018.

21

ET HAV AV FRISTELSER Coop Mega er butikken for matentusiasten, med godt utvalg av dagligvarer og ferskvarer, kunnskapsrik og serviceinnstilt betjening samt tips og ideer til hvordan kundene kan lage varierte, gode middager til hverdag og fest.

ANTALL BUTIKKER: 2

OMSETNING 2017 MILLIONER KRONER: 311

KJENTE MERKEVARER TIL LAVE PRISER – ALLTID! Obs Bygg er våre store byggevarehus, med bredt vareutvalg av kjente merkevarer til lave priser, enten det er snakk om hus eller hage, store eller små byggeprosjekt.

ANTALL BUTIKKER: 3

OMSETNING 2017 MILLIONER KRONER: 410

GODT VI HAR HVERANDRE! Coop Marked kjennetegnes ved konkurransedyktige priser og god service, og har sin forankring i lokale markeder.

ANTALL BUTIKKER: 19

OMSETNING 2017 MILLIONER KRONER: 261

ØVRIG FAGHANDEL Den største delen av vår faghandelsomsetning skjer gjennom Obs Bygg, Extra Bygg og Obs, men i tillegg til disse har vi en Coop Byggmix-butikk og en hage/landbruk.

ANTALL BUTIKKER: 2*

OMSETNING 2017 MILLIONER KRONER: 39*

* * Coop Sørvest har også 3 kaféer som ikke inngår i oversikten.

EIENDOMSFORVALTNING

Coop Sørvest besitter en betydelig eiendomsmasse i regionen. Samlet bygningsareal utgjør om lag 200 000 kvm. Det meste av dette er i bruk til egne butikker, men vi har og betydelige areal utleid til eksterne leietakere. I 2017 hadde vi leieinntekter knyttet til disse utleide eiendommene på ca. 17 millioner kroner. Vår eiendomsavdeling tar seg av løpende drift og forvaltning av eiendommene, samt ombyggings- og utbyggingsprosjekter. Høsten 2017 etablerte vi sammen med Coop Norge Eiendom og tre andre samvirkelag i regionen selskapet Coop Eiendom Sørvest AS. Dette selskapet skal jobbe med identifisering og «modning» av etableringsmuligheter i vårt område. I Sør-Rogaland er det flere samvirkelag som jakter etableringsmuligheter, og historisk har disse selskapene opptrådt hver for seg – en tilnærming som fra et samlet Coopperspektiv kan medføre en suboptimal etableringsstrategi. Gjennom etableringen av Coop Eiendom Sørvest vil flere av disse S-lagene opptre som én aktør, og dermed jobbe mer effektivt med etableringer og butikkstruktur.

SAMLET BYGNINGSAREAL: 200 000 kvm.


22

ÅRSBERETNING 2017

Årsregnskapet 2017 Resultatregnskap: Totale salgsinntekter

litt sterkere, siden vår region i perioden

størstedelen av økningen i kjøpeutbytte

på 5 171 mill. kroner er opp ca. 1,2% fra

har hatt en svakere markedsvekst enn

fra 2016 til 2017. Av all omsetning var ca.

2016. I det vesentlige er butikkporteføljen

landet totalt.

77% salg til medlemmer.

Vi kostnadsfører et kjøpeutbytte til med-

Samlet bruttofortjeneste, inkludert

lemmene på 95,6 mill. kroner netto (ut-

svinn og bonuser/avregninger knyttet til

betalingen til medlemmene skjer brutto,

varekjøp i 2017, er på 18,4%, så vidt opp

dvs. tillagt merverdiavgift). Dette er det

fra 2016. Konkurransesituasjonen er like

høyeste kjøpeutbytte vi noensinne har

krevende som året før, og fokuset på

utbetalt. Ordinært kjøpeutbytte beregnes

pris er like sterkt. Løpende bruttomargin

etter samme sats som de foregående år,

gjennom året har variert betydelig, som

En omsetningsvekst på 1,2% samlet er

2% av kjøp i samvirkelaget. I tillegg kom-

i de foregående årene. I dette inngår

sterkere enn den generelle markedsvek-

mer et ekstraordinært utbytte knyttet til

som nevnt svinn. I årene fram til og

sten i Norge (dagligvare: +1,2%; byg-

kjøp av frukt og grønnsaker (i Obs og Ex-

med 2016 har vi hatt en jevn reduksjon i

gevarer: –1,8%). Vurdert mot veksten i

tra) samt økologiske varer (i Coop Mega).

samlet svinn, og i 2017 ender vi på om lag

vårt område, Sørvest-landet, er det enda

Dette ekstraordinære utbyttet utgjør

samme nivå som 2016.

den samme som fjoråret, men noen endringer er gjort: nye Extra Stoa (Arendal) åpnet i oktober, mens Marked Øie og Prix Tinnheia ble avviklet i juni og juli. For øvrig ble Coop Marked Gyland ( juni) og Coop Marked Åseral (november) omprofilert til Coop Prix-butikker.

Kommentarene til resultat og balanse gjelder konsernets tall, men morselskapets tall kommenteres spesielt der det er nødvendig. All operativ handelsvirksomhet og det meste av eiendomsverdier og -virksomhet ligger i morselskapet, men en del poster knyttet til eiendom ligger i datterselskap.


Ã…RSBERETNING 2017

Utvikling netto omsetning 2013 - 2017 (Tall i mill. kr.)

6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 4 647

4 871

4 949

5 113

5 171

2013

2014

2015

2016

2017

23


24

ÅRSBERETNING 2017

For postene til og med bruttofortjeneste er konsern- og morselskapstallene identiske, ettersom all handelsvirksomhet som påvirker disse størrelsene ligger i morselskapet. Andre driftsinntekter konsern (89,3 mill.) er ned drøye 8 mill. i 2017 sammenlignet med året før. I denne samleposten inngår provisjonsinntekter (tipping, post i butikk, etc.), husleieinntekter, etableringsrabatter og gevinster ved salg av anleggsmidler. Endringen fra 2016 er i all vesentlighet knyttet til to hovedposter: mindre etable-ringsrabatter (færre butikker er i etableringsfasen som betinger slike rabatter) og mindre gevinster fra salg av anleggsmidler. Totale lønns- og personalkostnader på 591,8 mill. gir en lønnsprosent på 11,4 – nøyaktig som året før. Utvikling-en har i stor grad vært som i 2016, med en svak markeds-/ omsetningsvekst kombinert med et nøkternt lønnsoppgjør. Tallene for konsern og morselskap er identiske ettersom alle ansatte er i morselskapet. Avskrivninger (konsern) på driftsmidler er litt ned fra 2016. Gjennom året er det gjort investeringer i butikk-porteføljen i størrelsesorden 120 mill. kroner, hvorav én helt ny butikk. Dette trekker opp avskrivninger, samtidig som eksisterende anleggsmidler avskrives ferdig i et omfang som så vidt overstiger «nye» avskrivninger fra investeringene som er gjort i 2016 og 2017. Det aller meste av avskrivningene i konsernet er knyttet direkte til butikkdrift, og ligger i morselskapet, mens det tilføres noe avskrivninger fra eiendom i datterselskapene.

Edvard Abelvik Obs Bygg Sandnes


ÅRSBERETNING 2017

Andre driftskostnader (konsern) er opp ca. 5 mill. fra 2016. Denne posten omfatter en rekke kostnadsarter, men økningen fra 2016 er i hovedsak økte kostnader til reparasjon/vedlikehold/service, maskiner og utstyr, og til sist IT-kostnader. På den annen side har eksterne husleiekostnader gått noe ned. Årets driftsresultat for konsernet på 85,7 mill. er veldig nær fjorårets resultat. Inntektssiden (netto driftsinntekter) øker 8 mill., og tilsvarende bevegelse har vi på kostnadssiden. Oppsummert gir finansielle poster (konsern) en negativ netto på 8,8 mill., hvorav resultat av investeringer i tilknyttede selskap (eierandel 20 – 50%) står for nærmere tre mill. Spesielt to selskap påvirker dette. Resultatandel fra investeringen i Olav Thon Eiendom Sør er negativ med 6,7 mill. etter at egenkapitalen i selskapet var tapt (det er senere gjort en emisjon i selskapet, og Coop Sørvest opprettholder sin eierandel). Motsatt er vår resultatandel i Nedremarka Eiendom AS (som eier kjøpesenteret M44) positiv med 3,6 mill. For de øvrige selskapene er det mindre utslag, og i sum et positivt

resultatbidrag på ca. 0,3 mill. Finansinntekter består av renteinntekter fra Coop Norge (plassert overskuddslikviditet til gode betingelser) og renter fra bank (på likvide midler til drift). Finanskostnader utgjøres i det vesentlige av renter til medlemmers spareinnskudd, avgift til Samvirkelagenes Garantifond, samt renter på lånefinansiering av ett datterselskap. Datterselskapenes resultat, som i sin helhet tas inn i morselskapet, utgjør i sum 6,6 mill., en økning på en drøy million fra 2016. Innholdet i disse selskapene er grovt sett en eiendom og en eller flere leieavtaler, hvor morselskapet er største eller eneste leietaker. De tilknyttede selskapene er også i hovedsak eiendomsselskap. Resultat før skatt for konsernet på ca. 77 mill. er ned 1,5 mill. fra forrige år, og den differansen finner vi i all hovedsak igjen i de finansielle postene: kommenterte resultat av investeringer i tilknyttede selskap (4,6 mill. svakere) og netto av øvrige finansinntekter og -kostnader (3,1 mill. bedre). Justert for skattekostnad har vi et årsresultat på 55 mill. som i sin helhet foreslås overført til egenkapital.

25

5,17 mrd = omsetning

86 mill

= driftsresultat

55 mill = årsresultat

151 mill

= årsresultat + utbytte


26

ÅRSBERETNING 2017

Balanse: Den største gruppen av aktiva i konsernet er eiendom (tomter og bygninger), med samlet bokført verdi på 1,4 mrd. I sum er verdiene i 2017 tilnærmet det samme som i 2016, men med en liten forskyvning mellom morselskap og datterselskap: en reduksjon i morselskapet pga. avskrivninger og mindre salg motsvares av en økning i eiendomsverdier i datterselskap, primært pga. pågående bygging av ny Obs Bygg i Sandnes (Hove N2 AS). Morselskapet har betydelige verdier i finansielle an-leggsmidler, hvorav det meste er investeringer i (eller lån til) heleide datterselskap. Av samlede investeringer i datterog tilknyttede selskap på om lag 540 mill., gjel-der rundt 470 mill. heleide datterselskap. Drøyt 70 mill. gjelder selskap hvor vi har mindre innflytelse (eierandel fra 20 til 50%), jf. konsernets tall. Varebeholdning utgjør en stor del av konsernets omløpsmidler, og en beholdning på 435 mill. er litt ned fra 2016. Det er litt endring i butikkporteføljen i perioden (to butikker avviklet; en ny åpnet) og ellers en

Lena Kristin Eikelia Extra Stoa

viss reduksjon i varebeholdning jevnt over. Sett over tid var beholdningen ved slutten av 2016 på et litt høyere nivå enn vanlig. Kundefordringer er noe opp fra 2016, mens fordringer på Coop Norge er en kortvarig fordring knyttet til innbetalingstidspunkt for vareleveranser samt avregning av bonuser/rabatter ved årsskiftet. Likvide midler utgjør drøyt halvparten av omløpsmidlene. Innskudd i Coop Norge er plassert overskuddslikviditet, hvorav en stor del er tidsinnskudd. Øvrig likviditet på 284 mill., likvide midler til løpende drift, er i det alt vesentlige hos vår hovedbankforbindelse. Denne driftslikviditeten er ned fra 2016, hovedfaktorene er reduksjon i leverandørgjeld, reduserte medlemsinnskudd og utbetalinger ved investeringer i anleggsmidler. På egenkapital-/gjeldssiden ser vi en nedgang i langsiktig gjeld, primært reduserte medlemsinnskudd, og en reduksjon i kortsiktig gjeld hvor nedgang i leverandør-gjeld er største enkeltfaktor. Endringene ender i en styrket egenkapitalandel for konsernet i 2017, fra 37 til drøyt 41%.


ÅRSBERETNING 2017

Kontantstrøm: Merknader til kontantstrøm gjelder konsernet som helhet. Resultat før skatt på 77 mill. justeres for betalbar skatt, avskrivninger og endringer i arbeidskapital og andre tidsavgrensninger, slik at operasjonelle aktiviteter gir en netto positiv kontantstrøm på 3,8 mill. På investeringsområdet trekker investeringer i varige driftsmidler netto (investeringer minus salg) om lag 111 mill., og i finansielle anleggsmidler (investering i, og lån til, andre selskap) ca. 32 mill., slik at samlet kontantstrøm til investeringer blir –143 mill. Kontantstrøm fra finansieringsområdet består i all hovedsak av reduksjon i medlemsinnskudd (147 mill.), som justert for noen mindre poster gir en netto kontantstrøm på –150 mill.

S t y r ke

egenkapitt soliditet: har øk t f al andelen r a 37 % i 2 til 41% i 2 016 017

Samlet har dermed årets drift trukket 289 mill., og gir en samlet likvid beholdning ved årsslutt på 746 mill.

Disponering av årets overskudd Styret foreslår at overskuddet i morselskapet disponeres som følger: (Tall i hele tusen)

2017

Overført til fond for vurderingsforskjeller

3 724

Overført til annen egenkapital

51 318

Sum overføringer

55 042 Odd Arild Levang Extra Kvernaland

27


28

ÅRSBERETNING 2017

Utvikling kjøpeutbytte 2013 - 2017 (Tall i mill. kr.)

100 80 60 40 20 0 57,5

59,5

75,5

78,9

95,5

2013

2014

2015

2016

2017


ÅRSBERETNING 2017

Kjøpeutbytte til våre medeiere Våre medlemmer får sin andel av verdiskapningen i selskapet gjennom utbetalingen av kjøpeutbytte, beregnet ut fra kjøpet i året som gikk. Medlemskjøpet utgjorde i 2017 ca. 77% av samlet omsetning. Netto kjøpeutbytte til medlemmer i 2017 utgjør 95,6 mill. kroner. Utbetalingen til medlemmene er inkludert merverdiavgift, og med tillegg av medlemsrabatter/-bonus fra samarbeidspartnere har Coop Sørvest utbetalt 154 mill. kroner til medlemmene for 2017. Som sagt: Det skal lønne seg å velge Coop Sørvest! Coop Sørvest har i løpet av året fått 8 200 flere medlemmer, og passerte like før nyttår 190 000. Vi har hatt en stabil vekst i medlemsmasse de senere år (i snitt ca. 7 000 nye medlemmer hvert år), og etter oppkjøpet av ICA har det de siste tre årene kommet medlemmer både fra Coop Sørvests egne butikker og fra de omprofilerte ICA-butikkene. Nye kundegrupper har sett verdien av et Coop-medlemskap.

29


30

ÅRSBERETNING 2017

Medarbeidere og miljø Ved utgangen av 2017 hadde Coop Sørvest 2 253 ansatte. Av disse jobber 83 prosent deltid. Totalt antall årsverk i 2017 var 1 259.

Det skal lønne seg å velge Coop Sørvest: Alle våre medarbeidere ble invitert til å svare på MTU (medarbeidertilfredshetsundersøkelse) høsten 2017. Totalresultatet viser at de aller fleste opplever høy tilfredshet. Ekstra gledelig er det at området «butikken i forhold til kunden» er det som får høyest skår. MTU-rapportene brukes for å jobbe med medarbeidertilfredshet i den enkelte avdeling, og på organisasjonsnivå gir rapporten viktig grunnlag for prioriteringer. Våre kunder gir også tilbakemelding gjennom «løpende kundemåling» (LKM), og sammenlignet med de andre store samvirkelagene

oppnår vi gode resultater. Resultatet av MTU og LKM tyder på at vi jobber riktig for å få kunder og medarbeidere til å oppleve at det lønner seg å velge Coop Sørvest. Balansen mellom kvinner og menn: Langt på vei er vi en kvinnedominert arbeidsplass: 69% av medarbeiderne er kvinner. Blant butikksjefene er 57% kvinner, mens andelen kvinnelige ledere på region- og hovedkontor er på 26%. Selskapet er underlagt krav til kjønnsrepresentasjon i styret og oppfyller også disse, representasjonen i styret er likt fordelt mellom kvinner og menn.

Likebehandling som prinsipp: Coop Sørvest arbeider aktivt for å fremme likestilling, like muligheter og rettigheter for alle uavhengig av etnisitet, nasjonal opprinnelse, hudfarge, språk og andre forhold. Dette tar vi hensyn til i vårt arbeid med rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelser, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot trakassering. For å hjelpe personer som opplever større hindringer med å komme inn på arbeidsmarkedet enn vanlig tilbyr flere butikker arbeidspraksis og tilrettelagt arbeid.


ÅRSBERETNING 2017

I Coop Sørvest skal alle oppleve å bli likebehandlet. Vi jobber derfor målrettet med å forhindre at noen blir diskriminert på grunn av nedsatt funksjonsevne. Så langt det lar seg gjøre utformer og tilrettelegger vi de fysiske forholdene slik at flest mulig kan benytte seg av virksomhetens ulike funksjoner. Forutsetningen er naturligvis alltid at hensynet til medarbeidernes helse og sikkerhet er ivaretatt. Helse, miljø og sikkerhet: Vi jobber systematisk med å ivareta hensynet til helse, miljø og sikkerhet for både medarbeidere og kunder. Som en del av vårt arbeid for å forhindre ulykker og skader gjennomfører vi vernerunder og risikokartlegginger. I 2017 ble det rapportert inn 49 uønskede hendelser. I ni av tilfellene medførte skaden fravær fra jobb. Våre medarbeidere blir oftest skadet i hender, og kutt eller andre sår medfører oftest legebesøk. Sykefravær: Det samlede sykefraværet i Coop Sørvest i 2017 var på 6,6%. Selskapet arbeider aktivt for å ivareta den enkelte medarbeider og legge til rette for å forhindre sykefravær dersom det er mulig. Vi vektlegger at arbeidet skal oppleves som helsefremmende og bidra til økt livskvalitet for den enkelte.

Jenny Dahlen Wiig, Nina Myklebust, Mary Jean Sundt, Odd Arild Levang Extra Kvernaland

31


32

Ã…RSBERETNING 2017


ÅRSBERETNING 2017

Samfunnsansvar og bærekraft Coop Sørvest er et selvstendig selskap, og samtidig et sisteledd i Coop i Norge sin samlede verdikjede. Det betyr at vi både jobber selvstendig som lokal/regional aktør med det vi kan påvirke og utvikle direkte, og gjennom samarbeid med Coop Norge i deres arbeid med samfunnsansvar og bærekraft.

Coop er etablert for å bidra til våre over 1,6 millioner eieres beste, og Coop Sørvest for å gjøre det samme spesifikt for våre 190 000 medeiere. Vår misjon er helt konkret at «Coop Sørvest skal skape medlemsnytte for våre medlemmer og eiere». For Coops arbeid med bærekraft er det definert fem fokusområder:

Arbeid for å redusere klima- og miljøfotavtrykket fra driften av Coops virksomhet.

Utvikling av stadig mer bærekraftige produkter.

Bidrag til et sunnere kosthold og mer fysisk aktivitet.

Være en samarbeidspartner i utviklingen av gode lokalsamfunn.

Inspirere kundene til å være bevisste forbrukere.

Miljø- og klimafotavtrykk: Coop Sørvest jobber aktivt med å redusere vårt miljø- og klimafotavtrykk på flere måter. Eksempelvis jobber vi, og har jobbet over flere år, aktivt med energiøkonomisering, ved oppdatering av teknologi og utstyr, bedre styring av energibruk,

osv. Dette arbeidet gir konkrete effekter i form av redusert forbruk. Noe av dette arbeidet skjer i samarbeid med Coop Norge og felles prosjekt for S-lagene, støttet av Enova. Videre jobber vi kontinuerlig med utskifting av kjøleanlegg og kjølemedier, og oppdaterer flere butikker hvert år, inkludert i 2017 hvor det er investert i underkant av 30 mill. kroner i nye/oppgraderte kjøle- og fryseanlegg. I Coop Sørvest sine butikker jobber vi konkret og praktisk for å bidra til å realisere Coops nullvisjon for kasting av mat.

33


34

ÅRSBERETNING 2017

Bærekraftige produkter: Vi er en del av Coops verdikjede, og våre butikker selger blant annet Coops egne merkevarer. Coop arbeider kontinuerlig med å forbedre miljøegenskapene til disse varene. Det betyr mer bærekraftige produksjonsmetoder, redusert innhold av skadelige kjemikalier, og bedre emballasjeløsninger.

Sunt kosthold og fysisk aktivitet: Coop

Coops strategi er å ha et bredt tilbud av økologiske hverdagsprodukter godt presentert i butikkene. Vi har i dag over 700 økologiske varer i sortimentet, og lanserer jevnlig nye økologiske produkter. Vi ønsker at varene i Coops butikker skal være produsert på en bærekraftig måte, av mennesker som har rettferdige arbeidsvilkår. Coop følger opp leverandørene med tanke på arbeidsforhold, miljøhåndtering og respekt for menneskerettigheter i våre leverandørkjeder. Uakseptable arbeidsforhold forekommer også i Norge, og Coop stiller krav til leverandører i Norge. Det samme gjelder for Coop Sørvest når vi kjøper inn produkter og tjenester lokalt.

mer fisk, sjømat, grove kornprodukter,

ønsker å bidra til bedre folkehelse gjennom sunnere hverdager i norske hjem og har undertegnet myndighetenes Intensjonsavtale om tilrettelegging for et sunnere kosthold. Det betyr at Coop har forpliktet seg til å arbeide for at norsk hverdagskost inneholder mindre salt, sukker, og mettet fett, og frukt og grønnsaker. Blant annet startet Coop i 2017 et omfattende frukt- og grøntprosjekt som skal bidra til målet om sunnere hverdagskost. Coop jobber kontinuerlig med å forbedre rutinene for trygg mat i hele verdikjeden. Coop stiller strenge krav til leverandørene om stoffer som ikke tillates i våre produkter, som for eksempel glutamat. Vi gir kundene full informasjon om hvor våre egne merkevarer er produsert, og alle egne merkevarer har detaljert innholdsdeklarasjon. Coop ønsker å gi allergikere og matintolerante et bredest mulig utvalg. Et stort utvalg av Coops egne merkevarer er

helt uten laktose og gluten, og finnes i butikkene under merket «Mat uten». Fysisk aktivitet er viktig for helsen, og Coop vil bidra til at våre medeiere er aktive i hverdagen. I 2017 ble nettsiden Coop Aktiv lansert, for å gi tips og inspirasjon til trening og fysisk aktivitet. Coop sponser barneidrett, slik at gode treningsvaner innarbeides tidlig, og Obs-butikkene våre tilbyr et bredt utvalg treningstøy og friluftsutstyr til en overkommelig pris. Bidra til utvikling av lokalsamfunn: Det å være «lokal» har vært og er en del av Coops identitet, og Coop ønsker å bidra til utviklingen av gode lokalsamfunn. Butikken spiller en viktig rolle i lokalsamfunnet, og på mange mindre steder i vårt område er Coop Sørvest sin butikk den eneste. Coop handler lokalt og bruker norske råvarer så langt det er mulig. Blant dagligvareaktørene har Coop den største andelen av norske grønnsaker, og Coop er også den som tilbyr mest norsk kjøtt. Coop vil at kundene skal


ÅRSBERETNING 2017

kunne velge norske lokale matspesialiteter, og mener at produksjon av lokale spesialiteter skal skje lokalt, tuftet på generasjoners tradisjoner og erfaring. Som et ledd i dette arbeidet starter Coop Sørvest våren 2018 et prosjekt sammen med andre S-lag i regionen for ytterligere å styrke satsingen på lokal mat. Coop generelt og Coop Sørvest spesielt bidrar økonomisk til lokale aktiviteter innen sport og kultur. I 2017 har Coop Sørvest bidratt med om lag 3 mill. kroner til slike formål, fordelt på idrettsklubber og utøvere på ulike nivå fra barneidrett til elite, kultur i mange varianter, og en rekke lokale lag og foreninger innenfor ulike interesseområder. Inspirere til bevisst forbruk: Coop ønsker å legge til rette for bærekraftige kjøpsbeslutninger og inspirere medeiere og kunder til å gjøre bærekraftige valg som er bra både for dem selv og for kloden. De små hverdagsvalgene hver og en av oss gjør, betyr mye tilsammen.

Coop har etablert en null-visjon for kasting av mat, og gjennomfører omfattende tiltak for å redusere vår egen matkasting. Det er imidlertid hjemme hos kundene at brorparten av matkastingen skjer. Som et tiltak for å redusere matkasting i husholdningene, har Coops butikker styrket kommunikasjonen til kundene om hvordan mat skal oppbevares for å sikre god holdbarhet, hvordan man vurderer matens kvalitet, og ideer til hvordan rester kan brukes. Hvert år deler Coop ut en miljøpris. Her er Coop på jakt etter kundenes forslag til hvordan viktige miljøutfordringer for dagligvarebransjen kan løses. I 2017 ble miljøprisen dedikert verpehøna. Hvert år blir tre millioner høner destruert når de har lagt sine siste egg, i stedet for å bli brukt i matproduksjon. Spørsmålet Coop miljøpris søkte svar på i 2017 var hvordan vi skal få høna tilbake på middagsbordet. For generell informasjon om Coops arbeid med bærekraft og samfunnsansvar, se: http:// coop.no/coop-og-barekraft

35


36

ÅRSBERETNING 2017

Styre og valgkomite består av følgende medlemsvalgte fram til valg i 2018:

Styrende organ Styret i Coop Sørvest har i 2017 behandlet 63 saker fordelt på åtte styremøter. I disse inngår blant annet periodisk regnskap og øvrig rapportering knyttet til forretningsdriften, betydelige investeringer, budsjett, vedtektsendringer, strategisk plan for Coop Sørvest.

Regionråd: Det er etablert tre regionråd i Coop Sørvest. Regionrådet fungerer som et debatt- og høringsforum for organisatoriske og driftsmessige saker i laget og består av årsmøtets medlemmer og varamedlemmer (medlems- og ansattvalgte) fordelt på regioner fastsatt av årsmøtet etter innstilling fra styret. Årsmøte: Årsmøtet er det høyeste organet i Coop Sørvest. Årsmøtet består av 18 medlemsvalgte og 9 ansatterepresentanter. Medlemsvalgte til årsmøtet ble valgt ved Valg i butikk som ble gjennomført

i februar 2015. Ansattrepresentanter til årsmøtet ble valgt gjennom et eget valg for ansatte. Nye vedtekter: Den 14. desember vedtok årsmøtet i Coop Sørvest SA oppdaterte normalvedtekter for samvirkelag. Vedtektene er lagets kjøreregler. De regulerer beslutningsprosessen og fordelingen av myndighet mellom lagets organer. Vedtektene skal medvirke til at laget når målene som er satt for virksomheten, og sikre nødvendig styring og handlekraft

Styre Leder

Ole Bernt Thorbjørnsen

Nestleder

Bjørn E. Seland

Medlem

Sigrunn U. Stangeland

Medlem

Olav Sande

Medlem

Merete Fogh Lund

Medlem (ansattvalgt)

Ann Karin Simonsen

Medlem (ansattvalgt)

Nils-Joachim Sandmo

Medlem (ansattvalgt)

Anne Synnøve Stokkeland

1. varamedlem

Solveig Gerhard

2. varamedlem

Steinar Borgen

3. varamedlem

Jens Tollerød

Varamedlem ansattvalgt

Gunvor Lian Nygård

Varamedlem ansattvalgt

Jonny Andre Bjørnhom

Varamedlem ansattvalgt

Inger Helleland

Varamedlem ansattvalgt

Sigbjørn Kvamme

Varamedlem ansattvalgt

Turi Vignes Karlsson

Varamedlem ansattvalgt

Bjørn Einar Ditlefsen

Valgkomite Leder

Helge Todnem

Medlem

Thore Smith

Medlem

Gunnar Mosbron

Varamedlem

Alfred Solheim

Varamedlem

Ivar Skjørestad

Varamedlem

Halvar Austvoll

Varamedlem

Knut Anders Eldhuset

Varamedlem

Line Marie Poppe


Ã…RSBERETNING 2017

Utvikling antall medlemmer 2013 - 2017

200000

150000

100000

50000

0 161 301

166 916

175 039

182 216

190 419

2013

2014

2015

2016

2017

37


38

ÅRSBERETNING 2017

Framtidsutsikter I en årrekke har dagligvarebransjen i Norge vært dominert av noen få, store aktører. Etter at Coop overtok ICAs norske virksomhet har det vært tre store aktører, hvorav Coop har vært nummer to målt etter volum og markedsandel. Norgesgruppen med sine dagligvarekjeder er størst, mens Rema 1000 tar tredjeplassen. Den senere tid har flere nye aktører etablert seg i dagligvarebransjen, i stor grad basert på andre kanaler enn de tradisjonelle butikkutsalgene. Det handler kort fortalt om ulike netthandelsløsninger, kombinert med varianter av at kunden henter varene på utleveringspunkter eller får varene levert hjemme. Ingen av de nye aktørene har foreløpig oppnådd vesentlige volum, noen av dem har måttet avvikle eller omstrukturere på grunn av manglende lønnsomhet i en økonomisk krevende etableringsfase, og noen har fått en av de store aktørene inn som eier.


ÅRSBERETNING 2017

Foreløpig er bransjen preget av utprøving og eksperimentering for å finne de gode forretningsmodellene som kan balansere kundeopplevelse, logistikk og lønnsomhet godt nok til at det blir en reell utfordrer til den tradisjonelle handelsmodellen i dagligvarehandelen. Men det er først og fremst et tidsspørsmål før noen knekker den koden. Det jobbes selvfølgelig også mye i «de tre store» med utvikling av kjøpsopplevelse og handelsteknologi, med utgangspunkt både i tradisjonelle butikker og i nye kanaler, og ikke minst kombinasjonen av disse. I Coop jobbes det f. eks. aktivt med å skape en mer «sømløs» kjøpsopplevelse på tvers av nye og tradisjonelle kanaler, medier og handelslogikk. «Sømmene» glattes ut med stadig smartere og mer omfattende bruk av teknologi – en side av digitaliseringen som påvirker

alle. Vår fellesorganisasjon Coop Norge ivaretar i stor grad teknologiutviklingen på vegne av – og i samarbeid med – samvirkelagene, heriblant Coop Sørvest. I Coop i Norge jobbes det videre med Slagsstruktur, i tråd med «Nasjonal strukturplan 2015–2018» som tidligere er vedtatt av vår fellesorganisasjon Coop Norge SA. Kort fortalt er hensikten å bevege Coop i Norge – alle samvirkelagene – mot en situasjon med færre og større enheter, heriblant et lite antall store «regionlag». Denne bevegelsen har pågått i mange år, og ble ytterligere påskyndet gjennom nevnte strukturplan. Coop Sørvest er selv et steg i denne prosessen, gjennom fusjonen av tre relativt store selskap på Sørvestlandet og dannelsen av et stort regionlag. Denne prosessen gjør Coop gradvis sterkere og mer enhetlig, og det styrker kompetansen og kapasiteten til

å gjennomføre strategiske grep mer effektivt. Arbeidet fram mot færre og større enheter vil fortsette i årene som kommer, og Coop Sørvest jobber bevisst med dette i vårt område, hvor spesielt Sør-Rogaland kjennetegnes av et stort antall samvirkelag på et begrenset geografisk område. Vi jobber kontinuerlig med utvikling av butikkporteføljen. I 2017 åpnet vi kun én nyetablert butikk, hvilket er en lavere etableringstakt enn nødvendig. I 2018 øker imidlertid takten, og vi planlegger flere åpninger, konkret i Extra- og Obs bygg-konseptene. Vi har en rekke etableringer under utvikling, og tallfestede målsetninger for etablering videre i strategiperioden som strekker seg fram til 2020. Vi omprofilerer butikker til bedre egnede konsept, og vi oppgraderer og moderniserer butikker for å opprettholde attraktivitet.

39


40

ÅRSBERETNING 2017

På slutten av 2017 etablerte vi selskapet Coop Eiendom Sørvest AS sammen med Coop Norge Eiendom og tre andre samvirkelag i vår region: Coop Økonom, Coop Madla og Coop Gjesdal. Formålet med selskapet er å samordne og styrke vårt arbeid med etablering, jobbe bedre med å identifisere etableringsmuligheter i regionen og bidra til at Coop jobber mer enhetlig overfor eiendomsbesittere og -utviklere. Det gjør og at Coop som helhet i større grad anlegger et «fugleperspektiv» på regionen, og velger etableringer og lokasjoner som gagner Coop som helhet, mer enn å følge en «lokal» etableringsstrategi for det enkelte samvirkelag med risiko for å opptre suboptimalt for Coop samlet. Selskapet er praktisk og fysisk lokalisert til Coop Sørvest sine lokaler i Sandnes.

Vi har jobbet med Coop Sørvests strategi for perioden 2017–2020, og har meislet ut overordnet strategisk retning og konkrete målsetninger for ulike hovedområder: kundeopplevelse, egenart, forretningsprosesser, og sist men ikke minst, kompetanse og kultur. Vurdering av framtiden er alltid beheftet med usikkerhet, og den usikkerheten er neppe mindre nå enn tidligere. På noen områder, spesielt teknologiutvikling, skjer endringene med høyere hastighet og kraft enn tidligere, og konkurransen skjerpes stadig. Samtidig åpner det nye muligheter, som Coop generelt og Coop Sørvest spesielt vil ta del i. De siste årene har Coop Sørvest styrket seg på de fleste områder, og er bedre rustet til å takle usikkerheten og gjøre riktige grep for å utvikle selskapet videre.


ÅRSBERETNING 2017

41

Fortsatt drift Styret bekrefter at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved avleggelsen av årsregnskapet. Morselskapet og konsernet har en langvarig god, lønnsom utvikling, en balanse med solid egenkapital, og har alle forutsetninger for videreføre denne gode utviklingen.

Cato Sondresen Obs Bygg Sandnes


42

ÅRSBERETNING 2017

Risiko De siste årene har vært preget av en konjunkturnedgang i oljetilknyttet sektor, og vår region – Sørvestlandet – ble truffet spesielt hardt av denne gjennom årene 2015 og 2016.

Vår virksomhet, varehandel med størst vekt

sen. Framover forventes det at rentenivået

på dagligvarer, er mindre følsom for konjunk-

holder seg stabilt gjennom mye av 2018, med

tursvingninger enn mange andre. Vi merket

en gradvis økning fra siste del av året. Det

likevel «oljebremsen» i form av svakere vekst

illustreres blant annet ved at Norges Banks

enn de foregående årene. Det siste året har

styringsrente ved årsskiftet 2017/-18 ligger

brakt stadig flere og hyppigere signaler om

stabilt på 0,5%, mens de forventer at den vil

optimisme og vekstforventninger i regionen,

økes gradvis fra høsten 2018 opp mot om

og de er særlig framtredende hos virksomhet

lag 1,5% i 2020. Vi legger dette til grunn som

med eksponering mot olje. Vi er som nevnt

mest sannsynlig utvikling, men tar høyde for

ikke de som rammes hardest i en konjunk-

raskere og kraftigere endringer.

turnedgang, og dermed baserer vi oss heller ikke på høye vekstforventninger for den nærmeste framtiden når optimismen får fotfeste i regionen – men legger relativt nøkterne forventninger til grunn når vi planlegger. Dermed

Selskapet har en solid balanse med høy egenkapitalandel, og langsiktig finansiering gjennom medlemsinnskudd. Likviditetsrisikoen vurderes som lav.

er vi godt tilpasset en fortsatt nøktern til svak

I all vesentlighet er selskapets omsetning

omsetningsvekst.

kontantbasert. Det forekommer kreditthan-

Coop Sørvest har betydelige spareinnskudd fra medlemmene, som genererer tilsvarende rentekostnader. Bevegelser i rentenivå vil påvirke selskapets resultat. Gjennom 2017 har rentenivået vært relativt stabilt, og vi har ikke opplevd store bevegelser i innskuddsmas-

del, men den er svært begrenset og kredittrisikoen vurderes derfor som ubetydelig.


ÅRSBERETNING 2017

Sluttord Styret er tilfreds med resultatet, og regnskapet med tilhørende noter gir grundig informasjon om årets virksomhet. Styret er meget godt fornøyd med at Coop Sørvest kan utbetale ca. 154 millioner kroner i kjøpeutbytte og samarbeidsrabatter til medlemmene. Styret har vedtatt å forhåndsgarantere 2% kjøpeutbytte til medlemmene for 2018.

Styret anser at arbeidsmiljøet i bedriften er tilfredsstillende. Styret vil til slutt rette en takk til ansatte, ledere og tillitsvalgte for solid innsats og positiv medvirkning til selskapets resultat for 2017. Videre vil styret takke alle lagets medlemmer og øvrige kunder for den tillit og oppslutning som er vist oss i året som er gått.

Sandnes, 22. februar 2018 Ole Bernt Thorbjørnsen Styrets leder

Nils-Joachim Sandmo Styremedlem, ansattrepr.

Bjørn E. Seland Styrets nestleder

Anne Synnøve Stokkeland Styremedlem, ansattrepr.

Olav Sande Styremedlem

Ann Karin Simonsen Styremedlem, ansattrepr.

Sigrunn U. Stangeland Styremedlem

Merete Fogh Lund Styremedlem

Tore Klovning Administrerende direktør

43


44

ÅRSBERETNING 2017

Styret i Coop Sørvest SA Fra venstre:

Ole Bernt Thorbjørnsen, Ann Karin Simonsen, Bjørn E. Seland, Gunvor Lian Nygård (vararepr.), Solveig K. Gerhard (1. vararepr.), Anne Synnøve Stokkeland, Nils-Joachim Sandmo, Merete Fogh Lund, Olav Sande. Ikke tilstede: Sigrunn T. U. Stangeland


REGNSKAP 2017

REGNSKAP 2017

45


46

REGNSKAP 2017

Resultatregnskap

01.01 - 31.12.2017 (Tall i hele tusen)

MORSELSKAP NOTE

KONSERN

2017

2016

2017

2016 5 112 845

Brutto salgsinntekt

15

5 171 424

5 112 845

5 171 424

Kjøpeutbytte egne medlemmer

16

-95 553

-78 856

-95 553

-78 856

5 075 871

5 033 989

5 075 871

5 033 989

-4 125 569

-4 100 002

-4 125 569

-4 100 002

950 302

933 987

950 302

933 987

SALGSINNTEKT Varekostnad

7, 11

BRUTTOFORTJENESTE Andre driftsinntekter

11

87 698

95 989

89 304

97 655

1 038 000

1 029 976

1 039 605

1 031 641

-591 804

-585 237

-591 804

-585 237

3

-88 297

-90 608

-96 233

-100 199

2, 3, 12

-287 592

-281 771

-265 834

-260 476

-967 694

-957 616

-953 871

-945 912

70 305

72 359

85 734

85 729

NETTO DRIFTSINNTEKTER Lønn, feriepenger, honorarer Avskrivning på varige driftsmidler Annen driftskostnad

9, 12

SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT Resultat av investeringer i datterselskap

4

6 586

5 322

-

-

Resultat av investeringer i tilknyttet selskap

4

-2 862

1 762

-2 862

1 762

Finansinntekter

8, 14

22 504

25 100

16 317

19 751

Finanskostnader

8, 14

-21 416

-26 572

-22 238

-28 775

4 812

5 613

-8 783

-7 262

NETTO FINANSIELLE POSTER ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad på ordinært resultat

10

ORDINÆRT RESULTAT ÅRSRESULTAT

1

75 118

77 972

76 951

78 468

-20 076

-20 069

-21 910

-20 565

55 042

57 903

55 042

57 903

55 042

57 903

55 042

57 903

0

0

Herav minoritetsandel OVERFØRINGER Overført til fond for vurderingsforskjeller

3 724

Overført til (overført fra) annen egenkapital SUM OVERFØRINGER

1

6 811

51 318

51 093

55 042

57 903

55 042

57 903

55 042

57 903


REGNSKAP 2017

47

Disponering av årets overskudd Styret foreslår at overskuddet i morselskapet disponeres som følger: (Tall i hele tusen)

2017

Overført til fond for vurderingsforskjeller

3 724

Overført til annen egenkapital

51 318

Sum overføringer

55 042

Tor Magne Rønningen og Heidi Moberg Andersen Extra Stoa


48

REGNSKAP 2017

Balanse

PR. 31.12.2017 (Tall i hele tusen)

MORSELSKAP NOTE

2017

KONSERN 2016

2017

2016

EIENDELER Anleggsmidler - Immaterielle eiendeler Utsatt skatefordel

10

661

0

0

0

661

0

0

0

3, 6

962 606

978 906

1 405 697

1 407 347

3

216 095

196 869

216 261

196 869

1 178 701

1 175 775

1 621 957

1 604 216 34 914

SUM IMMATERIELLE EIENDELER Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskin o.l SUM VARIGE DRIFTSMIDLER Finansielle driftsmidler Investeringer (eierandel større enn 20%)

4, 6

307 897

291 139

44 352

Lån til datterselskap

6, 8

206 040

192 065

0

0

Lån til tilknyttede selskap

8

27 705

8 999

27 705

8 999

Andelsinnskudd Coop Norge

13

62 102

62 102

62 102

62 102

Investeringer i aksjer og andeler forøvrig

5

1 573

318

1 593

338

Andre fordringer

6, 12

SUM FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER SUM ANLEGGSMIDLER

2 544

2 914

2 544

2 914

607 861

557 538

138 295

109 267

1 787 222

1 733 313

1 760 253

1 713 483

434 608

445 134

434 608

445 134

37 622

0

37 622

0

15 805

10 156

15 844

10 214

Omløpsmidler Varebeholdning

6, 7

Kundefordringer Coop Norge Kundefordringer

8

Andre fordringer

17

67 217

67 286

74 737

67 364

462 172

450 684

462 172

450 684

220 114

536 523

284 005

584 494

SUM OMLØPSMIDLER

1 237 539

1 509 784

1 308 988

1 557 890

SUM EIENDELER

3 024 761

3 243 096

3 069 240

3 271 373

Innskudd Coop Norge Bankinnskudd, kontanter o.l. utover innskudd i Coop Norge

13


REGNSKAP 2017

Balanse

PR. 31.12.2017 (Tall i hele tusen)

MORSELSKAP NOTE

2017

KONSERN 2016

2017

2016

EGENKAPITAL OG GJELD Innskudd egenkapital Medlemmenes ansvarsinnskudd

1

SUM INNSKUTT EGENKAPITAL

56 734

54 229

56 734

54 229

56 734

54 229

56 734

54 229

Opptjent egenkapital Fond for vurderingsforskjeller

1

23 703

19 980

0

0

Annen egenkapital

1

1 188 381

1 137 063

1 212 085

1 157 043

SUM OPPTJENT EGENKAPITAL

1 212 085

1 157 043

1 212 085

1 157 043

SUM EGENKAPITAL

1 268 819

1 211 272

1 268 819

1 211 272

26 084

24 300

26 084

24 300

Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser

9

Utsatt skatt

10

SUM AVSETNING FOR FORPLIKTELSER

0

854

3 748

4 983

26 084

25 154

29 832

29 283

Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner

6

0

0

119 543

124 588

Medlemsinnskudd

6

1 237 769

1 384 833

1 237 769

1 384 833

Øvrig langsiktig gjeld

8

SUM ANNEN LANGSIKTIG GJELD

110 000

110 000

0

0

1 347 769

1 494 833

1 357 312

1 509 421

159

196 489

159

196 479

40 510

39 512

58 250

39 898

Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Coop Norge Leverandørgjeld andre

8

Betalbar skatt

10

Skyldige offentlige avgifter Skyldig kjøpeutbytte

16

Annen kortsiktig gjeld

8

21 876

3 433

23 661

5 190

79 207

56 428

80 347

57 288

112 396

92 612

112 396

92 612

127 940

123 363

138 464

129 928

382 089

511 836

413 279

521 396

SUM GJELD

1 755 942

2 031 823

1 800 423

2 060 100

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

3 024 761

3 243 096

3 069 240

3 271 373

SUM KORTSIKTIG GJELD

49


50

REGNSKAP 2017

Kontantstrømanalyse

01.01 - 31.12.2017

MORSELSKAP

(Tall i hele tusen)

2017

KONSERN 2016

2017

2016

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter: Resultat før skattekostnad

75 118

77 972

76 951

78 468

Periodens betalte skatt

-3 094

-17 639

-4 851

-19 691

Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler

-2 623

-8 549

-2 623

-8 548

Ordinære avskrivninger

88 297

90 608

96 233

100 199

Endring i varelager

10 526

-51 488

10 526

-51 488

Endring i kundefordringer

-43 271

2 211

-43 252

2 026

Endring i leverandørgjeld

-195 330

136 330

-177 968

136 707

Endring i andre tidsavgrensningsposter

46 421

-1 688

44 184

29 119

Endring balanseført pensjonsforpliktelse

1 784

2 168

1 784

2 168

Resultatandel (fra DS/TS) fratrukket utdelinger Netto kontantstrøm operasjonelle aktiviteter

(A)

-3 724

-7 084

2 862

-1 762

-25 896

222 841

3 846

267 198

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter: Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler

12 709

10 086

12 709

10 085

Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler

-101 310

-62 710

-124 062

-99 345 -

Innbet. på lånefordring konsern (korts./langs)

-

-

-

Utbet. på andre lånefordringer konsern (korts./langs)

-13 975

-106 451

-

-

Utbet. på andre lånefordringer (korts./langs)

-18 706

-4 312

-18 706

-4 312

Innbet. på andre lånefordringer (korts./langs)

371

375

370

375

Innbet. ved salg/utbytte av aksjer og obligasjoner

301

251

301

251

Utbet. ved kjøp av aksjer og obligasjoner Netto kontantstrøm investeringsaktiviteter

(B)

-13 855

-16 968

-13 855

-89

-134 466

-179 729

-143 243

-93 035

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter: Innbet. ved opptak av ny gjeld (korts./langs.)

-

62 281

-

62 281

Utbet. ved nedbetaling av gjeld (korts./langs.)

-147 064

-42 188

-152 109

-139 732

Innbetalinger av egenkapital

2 504

2 293

2 505

2 293

(C )

-144 560

22 386

-149 604

-75 158

(A+B+C)

-304 921

65 498

-289 001

99 005

Beholdning kontanter og kont. ekvivalenter 01.01

987 207

921 709

1 035 177

936 174

Beholdning kontanter/kont. ekvivalenter 31.12

682 286

987 207

746 177

1 035 178

Netto kontantstrøm finansieringsaktivitet Netto endring kontanter / kont. ekvivalenter


NOTER OG REVISJON 2017

NOTER OG REVISJON

51


52

NOTER OG REVISJON 2017

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven 1998 og god regnskapsskikk for øvrige foretak. Coop Sørvest SA er et samvirkelag. Et samvirkelag er et selskap der hvert medlems ansvar er begrenset til ansvarsinnskuddet (andelskapitalen), og der selskapets kjøpeutbytte blir fordelt på medlemmene i henhold til hvor mye de har handlet i laget gjennom et år.

Konsolideringsprinsipper: Konsernregnskapet omfatter morselskapet Coop Sørvest SA og datterselskapene som er listet opp i note 4. Konsernregnskapet er utarbeidet som om konsernet var en økonomisk enhet. Transaksjoner og mel-

lomværende mellom selskapene i konsernet er eliminert. Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapene følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Kjøpte datterselskaper regnskapsføres i konsernregnskapet basert på morselskapets anskaffelseskost. Anskaffelseskost tilordnes identifiserbare eiendeler og gjeld i datterselskapet, som oppføres i konsernregnskapet til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Med identifiserbare eiendeler menes både materielle eiendeler og immatrielle eiendeler som ikke er goodwill. Eventuell merverdi eller mindreverdi ut over hva som kan henføres til identifiserbare eiendeler og gjeld balanseføres som

goodwill eller negativ goodwill. Goodwill behandles som en residual og balanseføres med den andelen som er observert i oppkjøpstransaksjonen. Eventuelle minoritetsinteresser vises i balansen som en egen post under egenkapitalen. Dette medfører at eiendeler og gjeld vises inklusiv minoritetenes andel. I resultatregnskapet beregnes minoritetsinteresser av resultatet etter skattekostnad.

Investeringer: Datterselskapene og tilknyttede selskap vurderes etter egenkapitalmetoden (EK-metoden). Morselskapets andel av resultatet er basert på resultatene etter skatt. Det er gjort fradrag for interne gevinster og


NOTER OG REVISJON 2017

eventuelle avskrivninger på merverdi som skyldes høyere kostpris enn den ervervede andelen av balanseført egenkapital på kjøpstidspunktet. I resultatregnskapet er resultatandelene vist under finansposter. Øvrige investeringer er bokført til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi

Salgsinntekter: Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet.

Kjøpeutbytte: Avsatt kjøpeutbytte behandles regnskapsmessig som rabatt.

Klassifisering og vurdering av balanseposter: Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige driftsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å

være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Leide (leasede) driftsmidler balanseføres som driftsmidler hvis leiekontrakten anses som finansiell. Operasjonelle leiekontrakter kostnadsføres løpende.

Medlemsinnskudd: Oppspart kjøpeutbytte og andre innskudd fra medlemmer er klassifisert som langsiktig gjeld. Medlemmene kan ta ut disse midlene på kort varsel, men basert på historikken og statistiske beregninger er det grunnlag for å hevde at dette er ment å være en del av den langsiktige finansieringen av foretaket..

Fordringer: Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Varebeholdninger: Lager av innkjøpte varer er verdsatt til kostpris, redusert med ukurans.

Kortsiktige plasseringer: Kortsiktige plasseringer (aksjer og andeler vurdert som omløpsmidler) vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig

53


54

NOTER OG REVISJON 2017

verdi på balansedagen. Mottatt utbytte og andre utdelinger inntektsføres som annen finansinntekt.

Pensjoner: Regnskapsføringen av pensjonskostna-

Skatt knyttet til merverdier ved oppkjøp regnskapsføres til nåverdi, og reverseres med tilsvarende skattesats i takt med periodisering av underliggende objekt.

der skjer i samsvar med norsk regnskapsstandard for pensjonskostnader. Selskapet har usikrede pensjonsordninger. Dette omfatter en tariffestet avtalefestet førtidspensjonsordning (AFP).

Estimater: Utarbeidelse av regnskap i samsvar med

Ved verdsettelsen av pensjonsforpliktelser er det benyttet estimert verdi ved regnskapsavslutningen. De estimerte verdiene korrigerers normalt hvert år i samsvar med beregning foretatt av aktuar. Det er beregnet arbeidsgiveravgift av forpliktelsen.

skjønn. Eventuelle områder som i stor grad inneholder slike skjønnsmessige vurderinger samt områder hvor forutsetninger og estimater er vesentlige for årsregnskapet,

Skatt: Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 23 % (ifjor 24%) på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt eventuelle ligningsmessige underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret . Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget.

regnskapsloven krever bruk av estimater. Videre krever anvendelse av selskapets regnskapsprinsipper at ledelsen må utøve

er beskrevet i notene. Endring i estimater føres i den perioden estimatendringen er kjent.

Kontantstrømoppstilling: Kontantstrømoppstillingen utarbeides etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige likvide plasseringer, som umiddelbart og med uvesentlig kursrisiko kan konverteres til kjente kontantbeløp og med gjenværende løpetid mindre enn tre måneder fra anskaffelsesdato. Selskapet har bankinnskudd, kontanter og innskudd i Coop Norge.


NOTER OG REVISJON 2017

55


56

NOTER OG REVISJON 2017

1.

2.

Egenkapital

Coop Sørvest SA Egenkapital (hele tusen)

Egenkapital 01.01 Økte medlemsinnskudd Årsresultat SUM 31.12

Coop Sørvest konsern Egenkapital (hele tusen)

Sum 01.01 Økte medlemsinnskudd Årsresultat SUM 31.12

Medlemmers ansvarsinnskudd

Fond for vurderingsforskjeller

Annen egenkapital (inkl. utbyttefond)*

SUM

54 229

19 980

1 137 063

1 211 272

2 504

-

-

2 504

-

3 724

51 318

55 042

56 734

23 703

1 188 381

1 268 819

Ansvarsinnskudd

Annen egenkapital (inkl. utbyttefond)*

SUM

54 229

1 157 043

1 211 272

2 504

-

2 504

-

55 042

55 042

56 734

1 212 085

1 268 819

* Alle S-lag (tilknyttet Coop Norge) har gått over til forhåndsgarantert kjøpeutbytte til medlemmene. Etterbetaling ut over dette er mulig som en overskuddsdisponering, eventuelt med anvendelse av et etterbetalingsfond (jf. Normalvedtekter for samvirkelag §20 nr. 3 – 5), men i praksis ikke aktuelt. Etterbetaling i et samvirkelag som går med underskudd vil ikke være aktuelt. Etterbetalingsfondet har ikke lenger noen reell funksjon, og Coop Norge anbefaler generelt å overføre etterbetalingsfond (tidligere kalt utbyttefond) til annen egenkapital, i tråd med Samvirkeloven §28 nr. 3.

Transaksjoner med nærstående

Mellomværende med konsernselskaper er omtalt i note 8, og ytelser til ledende ansatte er omtalt i note 12. Coop Sørvest SA har inngått leieavtale med flere av sine datterselskaper. Det er betalt leie til disse med følgende beløp: Datterselskap

2017

2016

Coop Sør Eiendom Stoa AS

5 058

5 400

Coop Sør Eiendom Lyngdal

5 806

6 000

Coop Sør Eiendom Sørlandsparken AS

7 037

6 157

Coop Sør Eiendom Lillesand AS

2 472

2 500

Coop Varhaug Eiendom AS

2 575

2 496

438

625

Austmannaveien 11 AS

Coop Sørvest SA har inngått leieavtale med flere av sine tilknyttede selskap. Det er betalt leie, felleskostnader og markedsføringsstøtte til disse med følgende beløp: Tilknyttet selskap Nedremarka Eiendom AS

2017

2016

10 817

14 568

Spor 2 AS

393

353

Ølen Senter AS

430

451

62

63

Sameiet Frøyhagen


NOTER OG REVISJON 2017

3.

Varige driftsmidler

Coop Sørvest SA (Tall i hele tusen)

Bygg under oppføring

Annen fast eiendom*

Driftsløsøre, inventar o.l.**

SUM

Anskaffelseskost pr 01.01

725

1 308 159

776 926

2 085 811

Tilgang kjøpte driftsmidler

537

21 828

78 945

101 310

Avgang solgte driftsmidler

-

-10 976

-1 685

-12 660

Anskaffelseskost 31.12

1 262

1 319 011

854 186

2 174 461

Akkumulerte avskrivninger 01.01

-

329 979

580 057

910 036

Årets avskrivninger

-

29 198

59 100

88 297

Akkumulerte avskrivninger solgte driftsmidler

-

-1 509

-1 066

-2 574

-

357 668

638 091

995 759

1 262

961 343

216 095

1 178 701

Akkumulerte avskrivninger 31.12 Bokført verdi pr. 31.12

Avgang i året inneholder også verdi på utrangert materiell. Posten tomter, bygninger og annen fast eiendom inkluderer påkostninger i leide lokaler som avskrives over leieperioden. Både morselskapet og konsernet benytter lineære avskrivninger for alle varige driftsmidler. Den økonomiske levetiden for driftsmidlene er beregnet til: Bygninger og annen fast eiendom

10-50 år

Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l. Coop Sørvest konsern (Tall i hele tusen)

Bygg under oppføring

Annen fast eiendom*

Driftsløsøre, inventar o.l.**

SUM

Anskaffelseskost pr 01.01

1 260

1 792 635

776 926

2 570 822

Tilgang kjøpte driftsmidler

19 685

25 259

79 117

124 061

Avgang solgte driftsmidler

-

-10 976

-1 685

-12 660

20 945

1 806 918

854 358

2 682 223

-

386 548

580 057

966 605

Anskaffelseskost 31.12 Akkumulerte avskrivninger 01.01 Årets avskrivninger

-

Akkumulerte avskrivninger solgte driftsmidler

-

-1 509

-1 066

-2 574

Akkumulerte avskrivninger 31.12

-

422 166

638 099

1 060 265

20 945

1 384 752

216 261

1 621 957

Bokført verdi pr. 31.12

37 127

59 107

* Annen fast eiendom inkluderer tomter og bygninger. ** Driftsløsøre og inventar inkluderer vektøy og kontormaskiner.

96 233

3-10 år

Teknisk installasjoner (inngår i tomter, bygninger og annen fast eiendom)

10 år

Årlig leie av ikke balanseførte driftsmidler: Coop Sørvest SA og konsern Driftsmiddel Maskiner Bygninger

Årlig leie

Leieavtalens varihet

1 637

1-4 år

46 278

4-12 år

57


58

NOTER OG REVISJON 2017

4.

Datterselskap, tilknyttet selskap mv.

Firma - datterselskap

Anskaffet

Kontorsted

Eierandel %

Stemme %

Lumberveien 9 AS

1997

Coop Sør Eiendom Lillesand AS

2004

Sandnes

100

100

Sandnes

100

100

Coop Sør Eiendom Lyngdal AS Coop Sør Eiendom Stoa AS

2011

Sandnes

100

100

2008

Sandnes

100

100

Coop Sør Eiendom Sørlandsp. AS Coop Varhaug Eiendom AS

2014

Sandnes

100

100

2008

Sandnes

100

100

Austmannaveien 11 AS

1995

Sandnes

100

100

Hove N2 AS

2016

Sandnes

100

100

Romeid Holding AS

2007

Lyndal

24

24

Olav Thon Eiendom Sør AS

2007

Oslo

30

30

Mandal Brygge AS

2008

Mandal

30

30

Vigeland Sentrum AS

2009

Vigeland

50

50

Firma - tilknyttet selskap

Spor 2 AS

1993

Flekkefjord

50

50

Fiskå Utvikling AS

2014

Kristiansand

33,3

33,3

Marnarkrysset AS

2014

Mandal

25

25

Guldmandsveien 2 AS

2014

Kristiansand

50

50

Nedremarka Eiendom AS

2003

Bryne

50

50

Frøyhagen Bolig AS

2010

Oslo

50

50

Smelteverkstomta Næringsutvikling

2007

Odda

21,6

21,6

Bruelandsbyen AS

2016

Oslo

50

50

Solbakken Vennesla AS

2016

Kristiansand

33,3

33,3

Ølen Senter AS

2002

Ølen

42

42

-

Odda

33,3

33,3

Odda Storsenter AS

Investeringene regnskapføres etter egenkapitalmetoden.


NOTER OG REVISJON 2017

Merverdianalyse - datterselskap

Bal.ført EK kjøpstidspkt.

Henførbar merverdi

Anskaffelseskost

Andel årets res.

Avskrivning merverdi

Årets res. andel

Coop Sør Eiendom Lillesand AS

100

-

435

38

-

38

Coop Sør Eiendom Stoa AS

100

-

1 552

949

-

949

Lumberveien 9 AS Coop Sør Eiendom Lyngdal AS Coop Sør Eiendom Sørlandsparken AS Coop Varhaug Eiendom AS Hove N2 AS

2 400

5 200

8 832

-82

-38

-120

1 818

13 769

17 996

1 335

-

1 335

170 841

-

179 790

4 229

-

4 229

100

-

379

182

-

182 -477

952

15 927

18 940

-477

-

Austmannaveien 11 AS

4 830

-

4 830

449

-

449

SUM

181 141

34 895

232 753

6 624

-38

6 586

Olav Thon Eiendom Sør AS

153

-

6 153

-6 744

-

-6 744

Spor 2 AS

200

-

-

387

-

387

Romeid Holding AS

246

-

246

-173

-

-173

Vigeland Sentrum AS

155

-

155

-12

-

-12

Mandal Brygge AS

185

-

185

58

-

58

Fiskå Utvikling AS

100

-

1 000

71

-

71

Marnarkrysset AS

30

-

30

13

-

13

Merverdianalyse - tilknyttet selskap

Guldmandsveien 2 AS

50

-

50

-1

-

-1

2 220

-

2 220

70

-

70

28 896

-

28 896

3 578

-

3 578

50

-

50

-24

-

-24

Bruelandsbyen AS

55

-

55

-55

-

-55

Solbakken Vennesla AS

34

-

34

11

-

11

Ølen Senter AS

42

-

42

-41

-

-41

273

-

273

-

-

32 690

-

39 389

-2 862

-

Smelteverkstomta Næringsutvikling AS Nedremarka Eiendom AS Frøyhagen Bolig AS

Odda Storsenter AS SUM

-2 862

Coop Sør Eiendom Sørlandsparken AS ble ervervet 15. oktober 2014. Kjøpsprisen var basert på bokført verdi av EK. Selskapet eier lokalene hvor Coop Obs Sørlandssenteret drives.

59


60

NOTER OG REVISJON 2017

4.

Datterselskap, tilknyttet selskap mv. (forts.)

Coop Sørvest SA Beregning av balanseført verdi pr. 31.12 - datterselskaper (Tall i hele tusen)

Coop Sørvest SA Inngående balanse 01.01

Endring

Årets res. andel

Utbytte/ kons. bidrag

Utgående balanse 31.12

Coop Sør Eiendom Lillesand AS

5 090

-

38

104

5 232

Coop Sør Eiendom Stoa AS

11 776

-

949

-

12 725

Lumberveien 9 AS

6 330

-

-120

131

Coop Sør Eiendom Lyngdal AS

17 855

-

1 335

-

186 831

-

4 229

-

191 060

347

-

182

-

529

17 878

-

-477

499

17 900

10 117

-

449

-

10 566

256 225

-

6 586

734

263 545

Coop Sør Eiendom Sørlandsparken AS Coop Varhaug Eiendom AS Hove N2 AS Austmannaveien 11 AS SUM Coop Sørvest SA

Beregning av balanseført verdi pr. 31.12 - Tilknyttede selskaper (Tall i hele tusen)

Inngående balanse 01.01

Endring

Årets res. andel

Utbytte/ kons. bidrag

Utgående balanse 31.12

Olav Thon Eiendom Sør AS

2 455

12 600

-6 744

-

8 311

Spor 2 AS

1 257

-

387

-300

1 345

6 341

Romeid Holding AS

2 242

-

-173

-

2 069

19 190

Vigeland Sentrum AS

81

-

-12

-

69

Mandal Brygge AS

103

-

58

-

161

Fiskå Utvikling AS

945

-

71

-

1 016

Marnarkrysset AS

4

-

13

-

17

Guldmandsveien 2 AS

11

-

-1

-

10

Smelteverkstomta Næringsutvikling AS

2 001

-

70

-

2 071

25 290

-

3 578

-

28 868

Frøyhagen Bolig AS

395

-

-24

-

371

Bruelandsbyen AS

55

-

-55

-

-

Solbakken Vennesla AS

34

-

11

-

45

Ølen Senter AS

42

-

-41

-

1

-

-

-

-

-

34 914

12 600

(2 862)

-300

44 352

Nedremarka Eiendom AS

Odda Storsenter AS SUM tilknyttede selskaper


NOTER OG REVISJON 2017

5.

61

Investeringer i aksjer og andeler for øvrig

Selskap (Tall i hele tusen)

Anskaffelseskost

Bokført verdi

Diverse aksjer

1 573

1 573

SUM Coop Sørvest SA

1 573

1 573

Vestre Strandgt 36 ANS SUM Coop konsern

20

20

1 593

1 593

Heidi Moberg Andersen Extra Stoa


62

NOTER OG REVISJON 2017

6.

Fordringer, gjeld og panteheftelser

MORSELSKAP (Tall i hele tusen)

2017

Coop Sørvest SA står som medlåntaker på lån

KONSERN

2016

tilhørende datterselskap Coop Varhaug Eiendom

2017

2016

Fordringer med forfall senere enn ett år: Andre langsiktige fordringer (ex datterselskaper)

kr. 23.388). Coop Varhaug Eiendom AS har inngått 2 544

2 914

2 544

2 914

en rentebytteavtale pålydende TNOK 26 070 med forfall 15.05.2019. Da selskapet benytter

Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år: Gjeld til kredittinstitusjoner

AS. Lånesaldo per 31.12.2017 var kr 22 743. (31.12.16:

-

-

74 800

79 200

sikringsbokføring, er virkelig verdi av denne avtalen ikke innregnet i regnskapet. Virkelig verdi

Som sikkerhet for den langsiktige gjelden har banken pant i 3 eiendommer i Coop Sørvest SA.

av avtalen er TNOK -1 435 per 31.12.2017. (31.12.16:

Balanseført verdi av eiendeler pantsatt for langsiktig gjeld:

TNOK -2 240).

Eiendommer

-

-

177 897

180 776

Coop Sørvest SA har kausjonsansvar overfor tilknyttede selskap på TNOK 1 500 per 31.12.2017 (31.12.2016: TNOK 2 700).

Øvrig gjeld sikret ved pant: Medlemsinnskudd

1 237 769

1 384 833

1 237 769

1 384 833

Medlemsinnskudd er rentebærende innskudd fra medlemmene. Disse er fordelt på ordinære innskuddskonti og høyrentekonti. Samvirkelagenes Garantifond A/L står i tillegg som garantist for de ovennevnte medlemsinnskuddene. Ordningen innebærer at medlemsinnskudd i samvirkelaget er sikret inntil en verdi på MNOK 2 per medlem. Balanseført verdi av eiendeler pantsatt for medlemsinnskuddene: Varelager

434 608

445 134

434 608

445 134

Diverse eiendommer

262 893

264 752

262 893

264 752

Lån til datterselskap

131 000

135 500

-

-

Aksjer i datterselskap

31 916

29 631

-

-

Tidsinnskudd i Coop Norge

250 000

400 000

250 000

400 000

Sum

1 110 417

1 275 017

947 501

1 109 886


NOTER OG REVISJON 2017

7.

Varebeholdninger

MORSELSKAP

Lager av innkjøpte varer er verdsatt til kostpris, redusert med ukurans.

KONSERN

(Tall i hele tusen)

2017

2016

2017

2016

Varebeholdning

434 608

445 134

434 608

445 134

8.

Ukuransavsetning pr 31.12.2017 er TNOK 35 860 (31.12.2016: TNOK 36 363).

Mellomværende med selskap i samme konsern og TS

MORSELSKAP

Alle vesentlige mellomværende er renteberegnet i 2017.

KONSERN

2017

2016

2017

2016

206 040

192 065

-

-

27 705

8 999

27 705

8 999

313

-

313

-

110 000

110 000

-

-

Kortsiktig gjeld til datterselskaper *

966

2 238

-

-

Leverandørgjeld til tilknyttet selskap

3 693

123

3 693

123

(Tall i hele tusen)

Fordringer Lån til datterselskap Lån til tilknyttede selskaper Kundefordring tilknyttet selskap Gjeld Langsiktig gjeld til datterselskaper

* Av kortsiktig gjeld er hhv 966 i 2017 og 2 238 i 2016 konsernbidrag for året.

63


64

NOTER OG REVISJON 2017

9.

Pensjoner

Samvirkelaget og konsernet har en avtalefestet førtidspensjonsordning (AFP) for alle ansatte. Den nye AFP-ordningen, som gjelder fra og med 1. januar 2011, er å anse som en ytelsesbasert flerforetaksordning, men regnskapsføres som en innskuddsordning frem til det foreligger pålitelig og tilstrekkelig informasjon slik at konsernet kan regnskapsføre sin proposjonale andel av pensjonskostnad, pensjonsforpliktelse og pensjonsmidler i ordningen. Konsernets forpliktelse er dermed ikke balanseført som gjeld. Det er i 2017 betalt TNOK 5 855 i AFP (6 660 i 2016).

Morselskap/konsern (Tall i hele tusen)

2017

2016

Nåverdi av årets pensjonsopptjening

1 968

1 950

Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen

572

491

Resultatførte planavvik/estimatendringer

305

-1 194

Periodisert arbeidsgiveravgift

358

1 734

Netto pensjonskostnad usikrede ytelsesordninger

3 204

2 982

Beregnede pensjonsforpliktelser pr 31.12

26 671

24 946

Arbeidsgiveravgift

3 592

3 325

Ikke resultatført virkning av estimatavvik

Utover AFP har selskapet følgende usikrede pensjonsordninger:

Netto bokførte pensjonsforpliktelse tilknyttet usikret forpliktelse

• Førtidspensjon for 7 ledende ansatte

Økonomiske forutsetninger (Tall i prosent)

• Individuelle ordninger for 2 tidligere ledende ansatte

Diskonteringsrente

• Førtidspensjon / gavepensjon for ytterligere 3 ansatte

Forventet årlig avkastning på pensjonsmidler

-4 179

-3 971

26 084

24 300

2017

2016

2,40

2,60

0

0

Forventet årlig lønnsregulering

2,50

2,50

Forventet G-regulering

2,25

2,25

Forventet regulering av pensjoner under utbetaling

2,25

2,25

100

100

Uttakstilbøyelighet ved 62 år


NOTER OG REVISJON 2017

10. De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlig benyttede forutsetninger innen forsikring når det gjelder demografiske faktorer og avgang (K2013). Coop Sørvest SA har også en innskuddsbasert obligatorisk tjenestepensjon. Det er i 2017 betalt TNOK 7 707 til denne ordningen (7 170 i 2016). Samvirkelaget og konsernets pensjonsordninger tilfredstiller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Skatt

Oversikt over midlertidige forskjeller: (Tall i hele tusen)

MORSELSKAP

KONSERN

2017

2016

2017

2016

-556

-796

-556

-796

Varebeholdning

-35 860

-35 938

-35 860

-35 938

Anleggsmidler

39 049

51 734

61 679

72 466

-26 084

-24 300

-26 084

-24 300

-

-

-

-

20 578

12 856

20 467

12 717

Fordringer

Pensjonsforpliktelser Fremførbart underskudd Gevinst- og tapskonto Andre forskjeller SUM Forskjeller som ikke inngår i beregningen av utsatt skatt/skattefordel * Grunnlag for utsatt skatt/skattefordel i balansen Utsatt skatt/skattefordel i balansen Prosent utsatt skatt/skattefordel i balansen

-

-

-183

-230

-2 872

3 557

19 463

23 919

-

-

-3 169

-3 168

-2 872

3 557

16 294

20 751

-661

854

3 748

4 980

23 %

24 %

23 %

24 %

Utsatt skattefordel vurderes å kunne utnyttes i fremtidig inntjening. * Knytter seg til forskjeller fra fisjon for Coop Sør Eiendom Lyngdal AS.

65


66

NOTER OG REVISJON 2017

10.

Skatt (forts.)

Grunnlag for skattekostnad, endring i utsatt skatt og betalbar skatt (Tall i hele tusen) Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Grunnlag for årets skattekostnad Endring i forskjeller som inngår i grunnlag for utsatt skatt/skattefordel Endring i underskudd og anvendt godtgjørelse til fremføring Grunnlag for betalbar skatt i resultatregnskapet

MORSELSKAP

2017

2016

2017

74 895

77 972

76 951

78 468

-1 543

-5 161

4 820

164

73 352

72 811

81 771

78 632

3 046

-68 530

1 101

-68 254

-

-

-

-1 311

76 398

4 281

82 872

9 067

-

-

-

Mottatt konsernbidrag direkte balanseført Avgitt konsernbidrag

KONSERN

2016

-966

-2 238

-

-

75 432

2 043

82 872

9 067

Betalbar skatt 24/25% av grunnlag for betalbar skatt i resultatregnskapet

18 104

511

19 889

2 267

Estimert betalbar skatt på formue

2 927

2 922

2 927

2 922

-484

-1 021

-484

-1 021

Skattepliktig inntekt (grunnlag for betalbar skatt i balansen) Fordeling av skattekostnaden

For mye, for lite avsatt i fjor Sum betalbar skatt

20 547

2 412

22 332

4 168

Endring i utsatt skatt/skattefordel

-731

17 132

-465

16 450

Endring i utsatt skatt/skattefordel som følge av endret skattesats

29

-36

45

-55

Skattekostnad av avgitt konsernbidrag

232

559

-

-

20 076

20 069

21 910

20 565

Skattekostnad Betalbar skatt i balansen fremkommer slik Betalbar skatt på årets resultat

18 104

511

19 889

2 267

Formuesskatt

2 927

2 922

2 927

2 922

Beregnet rest på fjoråret

846

-

846

-

Betalbar skatt i balansen

21 876

3 433

23 661

5 190


NOTER OG REVISJON 2017

11.

Andre driftsinntekter

Andre driftsinntekter (Tall i hele tusen)

MORSELSKAP

KONSERN

2017

2016

2017

Etableringsbonus Coop Norge*

18 043

23 827

18 043

23 827

Leieinntekter

16 842

16 774

18 448

18 441

Provisjon Norsk Tipping, Rikstotto m.v Godtgjørelse Posten Gevinst ved salg av leiligheter og næringsbygg Gevinst ved avgang driftsmidler Andre inntekter SUM

12.

2016

10 751

11 106

10 751

11 106

27 680

24 635

27 680

24 635

5 383

7 949

5 383

7 949

84

820

84

820

8 916

10 878

8 916

10 878

87 698

95 989

89 304

97 655

Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte

Lønnskostnader (Tall i hele tusen) Lønninger

MORSELSKAP

Antall årsverk sysselsatt i 2017 var 1 259, tilsvarende for 2016 var 1 264.

KONSERN

2017

2016

2017

2016

496 857

494 679

496 857

494 679

Arbeidsgiveravgift

71 505

70 924

71 505

70 924

Pensjonskostnader

18 392

19 314

18 392

19 314

5 051

2 208

5 051

2 208

591 804

587 125

591 804

587 125

Andre ytelser SUM

* Deler av godtgjørelse som relaterer seg til varekjøp var i 2016 klassifisert som andre driftsinntekter, men er i 2017 omklassifisert til varekostnad. Sammenligningstallene for 2016 er omarbeidet.

67


68

NOTER OG REVISJON 2017

12.

Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte (forts.)

Ytelser til ledende personer / lån til ansatte

Daglig leder

Tillitsvalgte inkl. styre

2 691

1 515

Lønn Innskuddspensjon

54

Andre ytelser

Kostnadsført honorar til revisor (Tall i hele tusen)

240

MORSELSKAP

Det er utbetalt i alt TNOK 1 515 i styre/møtehonorarer (1121 TNOK i 2016) til styrets medlemmer og selskapets årsmøtemedlemmer. Styrets leder har mottatt TNOK 180 i styre/ møtehonorar.

KONSERN

2017

2016

2017

2016

Lovpålagt revisjon (inkl. regnskapstekn. bistand)

761

583

889

680

Andre attestasjonstjenester

32

30

32

30

Skatterådgivning (inkl. bistand ligningspapirer)

242

246

321

308

Andre tjenester utenfor revisjonen

1 419

754

1 419

756

2 455

1 613

2 662

1 774

SUM honorar til revisor eksklusiv mva

13.

Daglig leder har i tillegg til selskapets kollektive pensjonsordning, en særlig avtale om ytelsesbasert pensjon som skal dekke 66% av pensjonsgrunnlaget. Avtalen inneholder uføredekning og ektefellepensjon.

Øvrige ansatte har lån i samvirkelaget på til sammen TNOK 2 544 (2 914 i 2016) Lånene er renteberegnet, og de ansatte er fordelsbeskattet for differanse mellom betalt rente og skattefri rentesats fastsatt av myndighetene.

Bankinnskudd

Bundne bankinnskudd (Tall i hele tusen)

MORSELSKAP

KONSERN

2017

2016

2017

2016

Skattetrekksmidler

30 069

22 108

30 069

22 108

Andelsinnskudd Coop Norge

62 102

62 102

62 102

62 102

Trekkrettigheter (Tall i hele tusen) Ubenyttet kassekreditt

MORSELSKAP

KONSERN

2017

2016

2017

2016

-

-

-

-


NOTER OG REVISJON 2017

14.

17.

Netto finansielle poster

Netto finansielle poster (Tall i hele tusen)

MORSELSKAP

KONSERN

2017

2016

2017

2016

22 504

25 098

16 316

19 749

I finansinntekter inngår: Renteinntekter Andre finansinntekter SUM

1

2

1

2

22 504

25 100

16 317

19 751

17 519

22 604

18 340

24 627

I finanskostnader inngår: Rentekostnader Andre finanskostnader

3 898

3 968

3 898

3 968

SUM

21 416

26 572

22 238

28 595

15.

Salgsinntekter

All salgsinntekt i morselskap og konsern vedrører salg av dagligvarer i Norge.

16.

Kjøpeutbytte

Coop Sørvest har i 2017 gitt 2 % kjøpeutbytte på all medlemshandel. Skyldig kjøpeutbytte som utbetales til medlemmene er samlet TNOK 112 396 (92 612 for 2016). Mva utgjør herav TNOK 14 262 (13 757 for 2016), og netto resultateffekt er TNOK 95 553 (78 855 for 2016).

Betingede eiendeler

I forbindelse med salg av aksjer til Olav Thon Eiendomsselskap ASA (Thon) i 2007, og avtalt framtidig etteroppgjør, ble det i 2007 inntektsført 45 mill. kroner som et nøkternt estimat på verdien av etteroppgjøret. Eiendommen dette gjelder er utviklet over flere år, og det er etter vår (og to andre parter i dette forholdet, ut over Thon) vurdering utviklet betydelige merverdier. Disse skulle gjenspeiles i nevnte etteroppgjør, avtalt til 2016. I forbindelse med det avtalte oppgjøret har Thon imøtegått kravet. Det har ikke lyktes å komme til enighet i saken, og Coop Sørvest har sammen med to andre parter (Invest Sør AS og Carl Berg) reist sak mot Thon. Tvisten dreier seg i det vesentlige om hva partene underveis har kommet til enighet om, og vil i stor grad være et bevisspørsmål. Hovedforhandling i saken gjennomføres i januar/februar 2018, men det vil gå noe tid før det foreligger en rettskraftig dom. Det er etter vår oppfatning ikke kommet inn nye element som nødvendiggjør en ny vurdering, og vi opprettholder følgelig samme vurdering som tidligere.

69


70

NOTER OG REVISJON 2017

Revisors beretning

Til generalforsamlingen i Coop Sørvest SA

Uavhengig revisors beretning Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet Konklusjon Vi har revidert Coop Sørvest SAs årsregnskap som viser et overskudd i selskapsregnskapet på kr 55 042 000 og et overskudd i konsernregnskapet på kr 55 042 000. Årsregnskapet består av: •

selskapsregnskapet, som består av balanse per 31. desember 2017, resultatregnskap og kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper, og

konsernregnskapet, som består av balanse per 31. desember 2017, resultatregnskap og kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening: •

er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter

gir det medfølgende selskapsregnskapet et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Coop Sørvest SA per 31. desember 2017 og av selskapets resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

gir det medfølgende konsernregnskapet et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til konsernet Coop Sørvest SA per 31. desember 2017 og av konsernets resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet og konsernet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av årsberetningen, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen. Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige informasjonen.

PricewaterhouseCoopers AS, Gravane 26, Postboks 447, NO-4664 Kristiansand T: 02316, org. no.: 987 009 713 MVA, www.pwc.no Statsautoriserte revisorer, medlemmer av Den norske Revisorforening og autorisert regnskapsførerselskap


71

NOTER OG REVISJON 2017

Uavhengig revisors beretning - Coop Sørvest SA

Uavhengig revisors beretning - Coop Sørvest SA

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon.

konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved avleggelsen av regnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i regnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon om årsregnskapet og årsberetningen. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapet ikke fortsetter driften.

evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet representerer de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettvisende bilde.

innhenter vi tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis vedrørende den finansielle informasjonen til enhetene eller forretningsområdene i konsernet for å kunne gi uttrykk for en mening om det konsoliderte regnskapet. Vi er ansvarlige for å lede, følge opp og gjennomføre konsernrevisjonen. Vi alene er ansvarlige for vår revisjonskonklusjon.

Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Ved utarbeidelsen av årsregnskapet er ledelsen ansvarlig for å ta standpunkt til selskapets og konsernets evne til fortsatt drift, og på tilbørlig måte å opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet. Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i regnskapet, enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av internkontroll.

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets og konsernets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets og konsernets interne kontroll.

Kristiansand, 22. februar 2018 PricewaterhouseCoopers AS

evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.

Kai Arne Halvorsen Statsautorisert revisor (2)

(3)


72

NOTER OG REVISJON 2017

Laila Kaldal Høyesen Extra Stoa


ORGANISERING

ORGANISERING

73


74

ORGANISERING

Organisasjonen Coop Sørvest

REGION SØR

190 000 Medlemseid: Coop Sørvests organisasjon sikrer medvirkning og medeierskap. Våre medlemmer velger et flertall av representantene til selskapets årsmøte, vårt øverste beslutningsorgan. Tilsvarende har selskapets styre et flertall av medlemsvalgte representanter.

Medlemmer

REGION NORD

Heleide datterselskap – eiendomsselskap

Coop Sørvest sa

Selskapsstruktur: Coop Sørvest SA – samvirkelaget – er morselskap i konsernet Coop Sørvest. All handelsvirksomhet og alle ansatte ligger i morselskapet, mens våre åtte heleide datterselskap er rene eiendomsselskap.

REGION MIDT

REGIONRÅD

STYRET

12 medlemsvalgte 6 ansattevalgte

REGIONRÅD

12 medlemsvalgte 6 ansattevalgte

REGIONRÅD

12 medlemsvalgte 6 ansattevalgte

5 medlemsvalgte 3 ansattevalgte

ÅRSMØTE

18 medlemsvalgte 9 ansattevalgte

VALGKOMITÉ

3 medlemsvalgte

Stiftet

Hva

Austmannaveien 11 AS

1998

Eier et lite handelssenter ved E134 i Haugesund. Vi driver en Prix i senteret, og har eksterne leietakere.

Coop Varhaug Eiendom AS

2008

Eier en seksjon i Ingridtunet Sameie på Varhaug. Vi driver en Extra i byggets første etasje.

Hove N2 AS

2015

Eier en næringstomt på Hove, like ved E39 i Sandnes. Vi bygger en Obs bygg på tomta.

Lumberveien 9 AS

1985

Eier et næringsbygg på Fiskå i Kristiansand. For tiden ikke utleid, og vi jobber med å selge eller leie ut bygget.

Coop Sør Eiendom Sørlandsparken AS

2012

Eier en seksjon i Sørlandssenteret, Kristiansand. Vi driver en Obs i bygget.

Coop Sør Eiendom Stoa AS

2008

Eier et næringsbygg på Stoa Vest, Arendal. Vi driver en Obs i bygget.

Coop Sør Eiendom Lillesand AS

2011

Eier et næringsbygg i tilknytning til E18-senteret i Lillesand. Vi driver en Extra i bygget.

Coop Sør Eiendom Lyngdal AS

2011

Eier et næringsbygg i Lyngdal Handelspark. Vi driver en Obs i bygget.


ORGANISERING

Ledergruppen i Coop Sørvest

T rygv

R e gi

R oa r M

Ø ko n

omi -

. Håla

og fi

nans

o n di

e V i ks

rek t

ør –

e

nord

Kay Arne Nedrejord Regiondirektør – sør

nd

dir ek

tør

Tore Klovn Adm. dir

ek tør

l-Jacobsen Torill GrHRah -direk tør ing

Liv Skretting

Regiondirektør – midt

75


76

ORGANISERING

Viser vei med Loop lederutvikling Vi i Coop Sørvest ønsker at alle medarbeidere skal glede seg til å gå på jobb. Det som skal kjennetegne oss er at vi strekker oss langt for å levere topp kvalitet hver eneste dag. For å realisere dette, er hver enkelt medarbeider en viktig bidragsyter. Vi må alle ta vår del av ansvaret for at kundene får den opplevelsen av Coop Sørvest som vi ønsker å gi dem.

Selv om alle må ta ansvar, har utvilsomt lederne et ekstraansvar for å bidra til at vi når vårt mål. Derfor er lederutvikling en viktig brikke i Coop Sørvest-puslespillet. Vi ser på Loop, vårt nystartede lederutviklingsprogram, som et viktig tiltak for å bevege oss i riktig retning. Vi er allerede gode, men vi ønsker å bli enda bedre, og det begynner med ledelsen. Våre dyktige interne lederinstruktører – eller CooPiloter, som vi kaller dem – har påtatt seg et ekstra stort ansvar. De leder nå Loop-programmet, og strekker seg så langt de kan for å gi sine lederkollegaer mulighet til å utvikle seg videre lederrollen.

Anne Kristine Andreassen Trydal Prix Tveit


ORGANISERING

For å være rustet til dette, har alle CooPiloter gått gjennom et intensivt program som gir dem den verktøykassen de behøver for å både utvikle seg som leder og hjelpe andre med å gjøre det samme. Det handler om bevisstgjøring på egne styrker, utfordringer i lederrollen og kunnskap om ulike lederverktøy som styrker den enkelte leders mulighet til å oppnå gode resultater. Vi har fått mange positive tilbakemeldinger på Loop, og ikke minst trekkes våre CooPiloter frem som en styrke med programmet. Det er veldig gledelig å høre. En av dem som opplever at Loop er både viktig og nyttig for å utvikle seg som leder, er Anne Kristine Andreassen Trydal, butikksjef på Prix Tveit. Anne Kristine har tidligere vært butikksjef på Marked Valle og jobbet i noen vikariater, og hun startet som butikksjef på Prix Tveit april 2017. Hun sier at Loop har bidratt til å gjøre henne mer bevisst som leder. – Jeg har blitt bedre på å tenke gjennom hvordan jeg påvirker mine medarbeidere, og jeg har allerede tatt i bruk flere av verktøyene jeg har lært i Loop.

Det er også givende å utveksle tips, råd og erfaringer med andre ledere Coop Sørvest. Vi har blitt en sammensveiset og god gruppe som er trygge på hverandre og hjelper hverandre, både i Loop og i hverdagen. Jeg blir inspirert av å være på Loop-samlinger, og kommer tilbake til butikken med masse notater på ting jeg vil gjøre noe med, sier Andreassen Trydal. Arbeidet med resultatet av MTU (medarbeidertilfredshetsundersøkelse) er en del av Loop, og en høy skår, som Prix Tveit oppnådde, gir grunn til å prise både lederen og kollegiet for godt arbeid. – På modul 3 i Loop-programmet var gjennomgang av MTU tema. Jeg ble både stolt og takknemlig da jeg fikk resultatet fra vår butikk, og måtte bare sende følgende melding til mine medarbeidere: «Er så stolt av dere, oss, samarbeidet på arbeidsplassen. Fikk tilbake medarbeidertilfredshetsundersøkelsen dere har svart på i går og den var kjempepositiv. Vi skal snart ha et personalmøte hvor dere får høre mer. Vil takke alle for at dere svarte og at dere er med å bidra til et så bra miljø. Var mange som misunte oss det.»

Andreassen Trydal er ikke i tvil. – Loop styrker meg i min rolle som leder, og bidrar samtidig til bygging av en felles kultur i Coop Sørvest. Mestring gir arbeidsglede, og selv om vi er flinke på mye i Coop Sørvest, finnes det potensial for utvikling. Vi i ledelsen har satset på Loop. Vi mener lederutviklingsprogrammet bidrar til å løfte våre ledere, og dermed også resten av kollegaene våre i hele organisasjonen. Utvikling er en kontinuerlig prosess, men målet er like hårete som det er klart: Vi sikter mot at alle medarbeidere skal glede seg til å gå på jobb, og at alle skal være i stand til å levere topp kvalitet. Vi tror at ledere som Anne Kristine er viktige bidragsytere til at det lønner seg å velge Coop Sørvest. Vi ønsker henne, hennes medarbeidere og lederkollegaer, både i Prix og i resten av Coop Sørvest, lykke til med videre arbeid.

77


78

ORGANISERING

Vil bli best med støtte fra Coop Sørvest Hakeem Teland (20) fra Kristiansand drømmer om å bli verdens beste kajakkpadler, og er allerede på god vei, alderen tatt i betraktning.

– Han er veldig ung, men han har en enorm fysikk til den alderen, sa tidligere verdensmester Eirik Verås Larsen til NRK da rikskringkasteren kjørte en lengre artikkel om «OL-håpet» i mai 2017. Verås Larsen var ikke i tvil om at Hakeem Teland kunne bli en verdensener, og siden den gang har stortalentet tatt nye, store padletak mot målet. Men fremtiden har ikke alltid sett like lys ut for den sympatiske og reflekterte 20-åringen. I oppveksten slet begge foreldrene hans med personlige utfordringer, og da Hakeem gikk i femte klasse, måtte han og broren flytte inn til bestemoren. Hun tok imot dem med åpne armer, og sammen med fosterfar Vidar oppdro hun de to guttene så godt hun kunne. Det skulle vise seg å være svært godt.


ORGANISERING

– Bestemor og Vidar har ofret mye for at jeg skulle få utvikle meg og satse på det jeg ville. De har støttet meg på alle måter, og jeg er veldig takknemlig, sier Teland. I fjor gikk han ut av videregående skole, og er nå inne i sin første sesong som fulltids idrettsutøver. Nå har han også fått en ny støttespiller med på laget, nemlig Coop Sørvest. – Sponsingen fra Coop Sørvest betyr ekstremt mye, på flere måter. Rent økonomisk, er det helt avgjørende. Familien min, bestemor og Vidar, har ofret mye for meg, og denne avtalen er avlastende for familieøkonomien. Det er ikke så lett å få endene til å møtes som ung kajakkpadler, og uten støtten fra Coop Sørvest hadde jeg ikke klart å være fulltidsutøver, sier Teland. Men det finnes også et annet viktig aspekt ved å ha en sponsor i ryggen. – Det rent økonomiske er én ting, men det at noen tror på meg er kanskje vel så viktig. Det føles ekstremt motiverende, sier Teland.

Han nekter for at han føler på noe mer sportslig press som følge av å ha en kommersiell partner i satsingen – han legger nok press på seg selv. Det er en annen type press Teland kjenner på. – Jeg vil representere Coop Sørvest på en fin og ordentlig måte. Vise meg tilliten verdig som en bra person, og vise hvor takknemlig jeg er. Teland er helt i begynnelsen av sin karriere, og det har ikke blitt så mange sponsoroppdrag foreløpig. Ikke mange vet hvem 20-åringen er ennå, men det kan fort forandre seg. Denne sesongen er det 500-meter i EM og VM i U23-klassen som er de store målene, men allerede i 2020 drømmer Teland om en sjanse til å padle seg inn i nasjonens hjerter. – Jeg vil til OL i Tokyo (2020), men jeg må kanskje vente til 2024 med å ha gullsjanser. Vi får se hvordan det går. Jeg har et langsiktig perspektiv på satsingen, men er ikke kjent for å være tålmodig, sier Teland

79


80

ORGANISERING

Hakeem Teland


BUTIKKOVERSIKT

VÃ…RE BUTIKKER

81


82

BUTIKKOVERSIKT

Våre butikker 1 Extra Odda

19 Prix Austmannavegen

37 Obs Bygg Bryne

55 Extra Øvrebyen

73 Obs Arendal

2 Extra Husnes

20 Extra Moksheim

38 Prix Lye

56 Prix Malmø

74 Extra Stoa

3 Extra Stord

21 Extra Avaldsnes

39 Obs Bryne

57 Extra Tangvall

75 Extra Eydehavn

4 Extra Bygg Stord

22 Extra Kopervik

40 Extra Varhaug

58 Extra Lunde

76 Prix Tvedestrand

5 Prix Bremnes

23 Prix Vedavågen

41 Marked Helleland

59 Prix Greipstad

77 Prix Gjerstad

6 Extra Etne

24 Extra Åkrehamn

42 Marked Hovsherad

60 Extra Lund

78 Prix Åmli

7 Extra Sauda

25 Extra Skudenes

43 Extra Moi

61 Prix Gimlevang

79 Extra Evje

8 Marked Sand

26 Marked Bokn

44 Marked Sira

62 Extra Kristiansand

80 Prix Eiken

9 Marked Vikedal

27 Mega Randaberg

45 Marked Gyland

63 Prix St. Olavsvei

81 Marked Kvinlog

10 Extra Ølen

28 Prix Grødem

46 Extra Flekkefjord

64 Extra Vågsbygd

82 Marked Tonstad

11 Byggmix Ølen

29 Hage og landbruk Randaberg

47 Marked Feda

65 Obs Sørlandssenteret

83 Marked Åseral

12 Marked Knapphus

30 Prix Hommersåk

48 Extra Lista

66 Prix Tveit

84 Marked Byglandsfjord

13 Marked Skjoldastraumen

31 Marked Oltedal

49 Extra Farsund

67 Prix Vennesla

85 Marked Ose

14 Extra Frakkagjerd

32 Extra Sandnes

50 Extra Kvinesdal

68 Marked Moseidmoen

86 Prix Treungen

15 Obs Bygg Haugesund

33 Prix Ganddal

51 Marked Storekvina

69 Extra Torsby

87 Marked Hylestad

16 Obs Amanda

34 Mega Brueland

52 Extra Lyngdal

70 Extra Birkeland

88 Marked Valle

17 Extra Helsehuset

35 Obs Bygg Sandnes

53 Obs Lyngdal

71 Extra Lillesand

89 Marked Bykle

18 Prix Rogalandsgata

36 Extra Kvernaland

54 Prix Lindesnes

72 Extra Tromøytunet


BUTIKKOVERSIKT

1

2 5

4

3

6 11

7

10

12 9

17 18 19

8

16

14

15

13

21 20

89

23 22

24

26 88 25 87 86

27 28 29 30 85 33

36

32 34 35

31

77

37 38 39

78 84

82

40 41

81

42

83

43 44

76

79

74

80

73

45 51 70

50

46

67

47

48 49

53

59

52

58 55

54

56

57

69 68 66 61 65 60 63 62 64

71

75 72

83


www.coop.no Coop Sørvest SA Ganddalsgata 1 4306 Sandnes Tlf. 47 66 04 00 Design: Iversen Skogen Reklamebyrå | Foto: Haakon Nordvik, Per Arne Kvamsø og Arild Hjelm

Coop Sørvest Årsmelding 2017  
Coop Sørvest Årsmelding 2017  

Regnskap og årsmelding for Coop Sørvest SA 2017.