Page 1

STUDEREN IN LIMBURG


STUDEREN IN LIMBURGHET BELANG VAN LIMBURG - woENsdAG 16 fEBRUARI 2011

INHOUD Provinciale Hogeschool Limburg Xios Hogeschool Limburg Katholieke Hogeschool Limburg Universiteit Hasselt

De volleDige bijlage ‘StuDeren in limburg’ vinD je vanaf DonDerDag 17 februari op: www.hbvl.be/studeren-In-lIMburG

Wie vindt snel werk?

Studentenleven

3-6

12

18

Waarom moet je voor unief of hogeschool kiezen? En wat zijn de sterkste richtingen? De directeuren en rector leggen het allemaal voor je uit. En in drie troeven doen ze uit de doeken waarin zij uitblinken.

Wat moet ik studeren om makkelijk een job te vinden, wat zijn tips van de arbeidsmarkt?

Studeren is meer dan blokken. Wij laten de studentenverenigingen al even een voorsmaakje geven.

Studeren in het buitenland

Praktische tips

Komen Eten

8

14

3-6

Studeren zonder grenzen: via uitwisselingsprojecten of stages verkennen Limburgse studenten elk jaar de wereld. Vier studenten vertellen over hun ervaringen.

Hoe ga je op zoek naar een kot, krijg ik financiële steun als ik ga studeren, wat kost een busabonnement? Praktische tips voor toekomstige studenten.

Ook de innerlijke mens moet gevuld worden. Wat schotelen de studentenrestaurants van unief en hogescholen voor?

Studierichtingen

Plattegrond

SID-in

10-11 Wat kan je allemaal in Limburg aan unief of hogeschool studeren? We hebben het voor je opgelijst in een uitgebreid overzicht van bachelors en masters.

COLOFON

16-17 Een handig overzicht van de campussen in Diepenbeek, Hasselt en Genk, met plattegrond.

Teksten: Ilario Abbracciante, Liliana Casagrande, Dirk Jacobs, Katrijn Janssen, Caroline Vandenreyt, Ann Willems

Foto’s: Tony Van Galen/HBvL

20 Van 17 tot 19 februari stellen alle erkende Vlaamse hogescholen en universiteiten zich voor in de Limburghal in Genk. Wat is zo’n SID-in?

Coverfoto’s: Tony Van Galen


STUDEREN IN LIMBURGHET BELANG VAN LIMBURG - woENsdAG 16 fEBRUARI 2011

Provinciale hoGeschool limburG

directeur ben lambrechts

O Website: www.phl.be

O Telefoon: 011/23.88.88

O Studentenaantal: 4.200

“Bij ons kom je iedereen tegen: kunstenaars én ministers” √ Waarom moet ik aan de PHL studeren?

“Wij zijn de agora, de ontmoetingsplaats. We hebben hier allerlei evenementen waarbij we de studenten betrekken. Bij ons kom je iedereen tegen: minister Jo Vandeurzen, minister Ingrid Lieten, Stijn Meuris, kunstenaar Koen Vanmechelen of ondernemer Jos Vaesen. Bedrijven én sociale sector zijn kind aan huis. Als je zo’n Jos Vaesen bezig hoort, krijg je gewoon goesting om te ondernemen.” “Dat ondernemen hoeft niet alleen als zelfstandige, dat kan ook als loontrekkende. We zijn samen met onder meer LRM gestart met de NV Ondernemerstalent, een project dat studenten stimuleert om een eigen bedrijf op te starten.

drie troeven

1

O Adres: Elfde Liniestraat 24, 3500 Hasselt

10 jaar laptoponderwijs

“We zijn 10 jaar geleden gestart met laptoponderwijs, intussen zijn veel hogescholen ons daarin gevolgd. Maar wij hebben wel een grote voorsprong. Zowel studenten als docenten doen alles via de laptop. De prijs hoeft toekomstige studenten niet af te schrikken, we hebben hiervoor renteloze leningen en in sommige gevallen hoef je als student zelfs bijna niets te betalen. Daarom hebben we vorig jaar ook van Vlaanderen de ICT-award gekregen als sociaal project. Onze school schroeft ook facebook of twitter niet dicht. Je kan tijdens de les ook op sociale netwerken terecht.”

Ze kunnen daarvoor zelfs 5.000 à 25.000 startkapitaal krijgen. We investeren ook veel in onderzoek en congressen. Tien procent van onze omzet - omgerekend 5 miljoen euro - gaat daar naar toe.”

√ Wat zijn jullie populairste/sterk-

ste richtingen? “Moeilijk kiezen, want we hebben veel sterke richtingen. Logistiek management is bijvoorbeeld een van de grootste van Vlaanderen. Dat hebben we ook sterk uitgebouwd met een onderzoeksinstituut. Bovendien wil Limburg zich profileren als logistieke poort, die opleiding is dus belangrijk voor de sector. We hebben ook de grootste business school in de regio, waarin we werken rond ‘cases’, rond bepaalde voorbeelden en projecten.”

2

Student = medewerker

“We hebben een goede test die de interesses en de talenten van de nieuwe studenten meet. Als blijkt dat studenten problemen hebben met bepaalde vakken, dan kunnen ze zich ook verbeteren in de avondschool. We behandelen een student ook als een medewerker. Hij kan ontbijten of lunchen met een prof en ’s avonds een seminarie volgen. In het Natuurcentrum van Biotechniek werken studenten en proffen zelfs dagelijks samen.”

Pop & Rock

“Pop & Rock (PHL-Music) is ook erg sterk. De eerste lichting studeert nu af. De studenten management en techniek hebben nu al uitzicht op werk. Net als de muzikanten, want die hebben geleerd dat ze ook manager, technicus en producer moeten zijn. We hebben met de Mad-faculty – samen met de KHLim - de tweede grootste kunstenfaculteit van Vlaanderen.”

Anatomie

√ Waarin maken jullie het verschil?

“We hebben een uitgebreide studentenbegeleiding. De lerarenopleiding heeft ons daarbij geholpen.We zijn een goed georganiseerd bedrijf

3

Zeven nieuwe specialisaties

zodat we kunnen focussen op het didactische proces. Onze afgestudeerden maken ook zeer veel kans op werk.” “We hebben een interfacebureau dat bedrijven en studenten samenbrengt. Een bedrijf kan ons een probleem voorleggen en wij laten studenten van verschillende opleidingen naar oplossingen zoeken.” “We houden van probleemgestuurd onderwijs, ook voor onze verplegers, kinesisten en vroedvrouwen (Healthcare). Want een student die zelf moet uitzoeken wat hij moet doen als iemand pijn heeft aan zijn knie, kan dit veel beter onthouden dan bij het van buiten blokken van een cursus anatomie.”

PHL biedt vanaf september zeven nieuwe afstudeerrichtingen aan. HR-officer (office management), kmo-management (bedrijfsmanagement), overheidsmanagement (bedrijfsmanagement), ambulante- en thuiszorg (verpleegkunde), residential care (ergotherapie), home&community care (ergotherapie), voedingsmiddelentechnologie (agro- en biotechnologie). “De opleiding kmo-management is een algemene opleiding”, zegt directeur Ben Lambrechts. “Ambulanteen thuiszorg zijn specialisaties die aansluiten bij de vraag uit de sector.”


STUDEREN IN LIMBURGHET BELANG VAN LIMBURG - woENsdAG 16 fEBRUARI 2011

XioS HoGeScHooL LiMBurG

directeur dirk Franco

O Website: www.xios.be

O Telefoon: 011/370 777

O Studentenaantal: 3261

“We brengen gezonde mix tussen theorie en praktijk” √ Waarom moet ik aan de Xios studeren?

Dirk Franco: “Bij ons krijg je een gezonde mix tussen theorie en praktijk, dat wordt in alle rapporten bevestigd. We werken hier in kleine groepen in plaats van in overvolle auditoria. Die kleinschaligheid bevordert het contact tussen student en docent. Een student is voor ons geen nummer. Zo’n kleine groep nodigt ook uit tot werken rond projecten.” “Studenten communicatie zetten een evenement op poten voor Kom op tegen kanker. Die van de lerarenopleiding focussen op eerlijke handel en hebben voor Valentijn in ons studentenrestaurant fair trade-producten verkocht. De studenten bouw kunnen met hun

drie troeven

1

O Adres: Universitaire campus Agoralaan Gebouw H 3590 Diepenbeek

Miniondernemingen

“Onze studenten hebben vorig jaar de Vlaamse prijs gewonnen voor de beste minionderneming. De bouwstudenten zijn hun speciale klem zelfs in Bulgarije mogen gaan verdedigen voor de Europese finale. In 2009 en 2008 waren we telkens tweede. We stimuleren het ondernemen dan ook erg, we mixen dat in het leerprogramma. Zo krijg je niet alleen studenten die goed opgeleid zijn in hun vakgebied, maar die ook nog eens ondernemingszin tonen en economische kennis ontwikkelen.” Joris Ernest, Sander Frijns, Sofie Schepers, Niels Verboven en Sven Vets mochten hun klem voorstellen in Sofia.

bouwcoaches naar een werf,… In belangrijk. Onze ingenieursopleidie projecten leren studenten ook ding nucleaire technologie, verpakmeteen problemen oplossen.” kingstechnologie en bouwkunde zijn uniek.” “De laatste tijd heeft iedereen de mond vol van de veeleisende milBachelor bouw lenniumstudent die in volle aula’s “Daarnaast hebben we ook een niet meer luistert naar de prof, maar professionele bachelor bouw die facebookt en twittert, wel wij gaan nu al vijf jaar loopt en waarvan nu dat door ons onderwijssysteem net al twee lichtingen zijn afgestudeerd. tegen.” Die zijn allemaal ofwel aan het werk ofwel aan het voortstuderen.”

√ Wat zijn jullie populairste/sterkste richtingen?

“Als je ‘sterk’ in aantal studenten rekent, zijn dat onze maatschappelijk werkers. Een kwart van onze studenten zit in die richting. We zijn ook de enige school in Limburg die deze opleiding aanbiedt. Maar ook onze technologische richtingen zijn

2

Studentenbegeleiding

“Voor toegepaste informatica hebben we pas een kwaliteitslabel gekregen omdat we extra op onderzoek inzetten. Onze studenten zijn bijvoorbeeld bezig met mobiele netwerken of met allerlei applicaties voor de I-pad. Om dat label te halen hebben we een zware proef afgelegd, maar we zijn met glans geslaagd.”

“We willen onze studenten zo goed mogelijk begeleiden. Daarvoor doen we een beroep op coachen. Voor ons ‘kerntalenten’-project hebben we van de Vlaamse hogeschoolraad trouwens een uitstekend rapport gekregen. Als we merken dat een student niet past in een opleiding, dan helpen we bij een heroriëntatie. In extreme gevallen begeleiden we die student zelfs naar een ander departement. Eerstejaars leren we ook hoe ze moeten studeren. Hierdoor boeken de studenten leerwinst, dat is voor ons een belangrijk woord.”

3

“We organiseren ook samen met Cegeka zomercursussen voor onze pas afgestudeerden waar ze aan nieuwe ontwikkelingen werken.”

Doorgeefluik

√ Waarin maken jullie het verschil?

“Al onze opleidingen zijn elk jaar nieuw. Dat komt door de interactie met de praktijk. Wat hebben ze op het werkveld nodig? We zorgen ervoor dat onze studenten de juiste vaardigheden ontwikkelen. We zijn eigenlijk een doorgeefluik. Tijdens zijn studie weet een student al precies hoe de werkvloer er uitziet.”

Ruben geeft Napoleon vleugels “We zijn trots op onze oud-student Ruben Beeckman uit Sint-Truiden die de Red Bull Ad Contest heeft gewonnen. Hij heeft een spotje bedacht waarbij Napoleon vleugels krijgt en zo van het eiland Elba ontsnapt. Zijn spot zal in 2012 op tv verschijnen. Het is ook de eerste keer dat een Belgische Red Bullspot internationaal gaat. Voor die wedstrijd telde Red Bull 900 inzendingen. Die werden allemaal voorgelegd aan Dietrich Mateschitz, de oprichter van Red Bull. Hij koos het winnende ontwerp.”


STUDEREN IN LIMBURGHET BELANG VAN LIMBURG - woENsdAG 16 fEBRUARI 2011

KATHOLIEKE HOGESCHOOL LIMBURG

dIRECTEUR wILLy IndEHERBERGE

O Adres: Agoralaan Gebouw B, bus 1 – 3590 Diepenbeek

O Website: www.khlim.be

O Telefoon: 011 230 770

O Studentenaantal: 6712

“We steunen op netwerk van tien instellingen” √ Waarom moet ik aan de KHLim studeren?

Willy Indeherberge: “Achter ons staat de associatie KU Leuven, een sterk netwerk van tien instellingen. Alleen al voor verpleegkunde kunnen we daarom een databank van 5.000 vragen gebruiken. Aan de hand van die vragen kunnen studenten hun kennis toetsen. Zo’n databank maak je niet met één hogeschool. Dat is nu net de kwaliteit van een grote associatie.” “Of neem nu de opleiding bedrijfsvertaler-tolk. Om het lessenpakket van die opleiding op te stellen, kunnen wij een beroep doen op een groot netwerk van bedrijven. We hebben door die associatie overal contacten en dus ook veel infor-

matie over wat een bedrijf precies verlangt van iemand met dit diploma. Zelfde verhaal bij industriële wetenschappen en techniek (IWT). Ook daar heb je zo’n contacten in het werkveld nodig.”

√ Wat zijn jullie populairste/sterkste richtingen?

“De lerarenopleiding is met 40 procent van onze studenten zonder meer onze grootste richting. Onze nummer twee is orthopedagogie. Maar eigenlijk moeten we ons eerder afvragen welke afgestudeerden de maatschappij nu nodig heeft: dat zijn verpleegkundigen, hooggeschoolde technici en managers logistiek. We worden met z’n allen ouder en daarom zijn de komende

dRIE TROEvEn

1

Techniek boven alles

Ruben Claes (19) (foto rechts) en Sofie Geens (19) (foto boven) volgen alle twee een professionele bachelor in techniek. De eerste in elektronica-ICT, de andere in elektro-techniek. Ruben komt uit het ASO en die scholieren stromen meestal niet door naar technische opleidingen. “Daarom richten we een zomercursus in waarin deze studenten onder meer elektriciteit krijgen”, zegt directeur Indeherberge. Ruben heeft zo’n cursus gevolgd. “Ik heb in het middelbaar veel wiskunde en wetenschappen gestudeerd, maar geen elektriciteit”, legt Ruben uit. “Vandaar dat de cursus welkom was. Ik had ook even genoeg van te veel theorie, daarom heb ik voor een professionele bachelor gekozen in plaats van voor een academische.” Sofie Geens is zelfs vanuit Leuven naar Diepenbeek afgezakt voor haar opleiding. “In Leuven hebben ze deze richting niet. Bovendien ben ik graag bezig met mijn handen.” Sofie weet ook precies wat ze wil. “Verlichting plaatsen, net als mijn vader.”

2

10 jaar meer mensen nodig in de zorg.” “Naar professionele bachelors in industriële wetenschappen en technologie is ook veel vraag. Denk maar aan energietechnologie. Die sector heeft niet alleen onderzoekers nodig, maar ook technici om al die nieuwe systemen te plaatsen en te beheren.”

Frans en Duits “Wat de bedrijven ons ook vragen zijn studenten die goed Frans en Duits spreken. Zeker in het grensgebied is dat belangrijk. We merken dat het Engels tegenwoordig verbetert, maar dit gaat ten koste van andere talen.”

Nieuwe opleidingen voor kmo, media en vastgoed

KHLim start in september met drie nieuwe afstudeerrichtingen: kmomanagement, media-management en vastgoed. “Kmo-management is een algemene richting binnen bedrijfsmanagement die we aanbieden op vraag van werkgeversorganisaties en van bedrijven”, zegt KHLim-woordvoerder Erik De Winter. Nieuw is ook mediamanagement, een afstudeerrichting van office-management. “Je zit tegenwoordig met meer bedrijfsmedia, met intranet, met websites. Daar hebben we een specifieke opleiding voor ontwikkeld.” Vastgoed is een ‘major’ voor de studenten rechtspraktijk en voor die van financie- en verzekeringswezen. “Ook daar is al langer vraag naar.”

√ Waarin maken jullie het verschil?

“We investeren enorm in studentenbegeleiding. Want net door de versoepeling van het onderwijssysteem, heb je nu ook een grote groep studenten die zijn opleiding niet in drie jaar afwerkt. Die studenten hebben dus goede begeleiding nodig om de overgang van het secundair naar het hoger onderwijs vlot te laten verlopen. We zetten daarom de docenten zo kort mogelijk bij de studenten.”

Tevredenheid “We meten de tevredenheid van onze studenten voortdurend en die is de laatste tijd weer gestegen. Dat is erg belangrijk voor ons.”

3

Stage in ZuidAfrika

Studenten orthopedagogie en toekomstige leraren trekken al jaren naar Bela-Bela, een township in de buurt van Pretoria voor stages. “We doen daar met onze school aan community building. Onze studenten helpen er in een instelling voor gehandicapten en een school”, zegt Erik De Winter. “Ze starten er voortdurend nieuwe projecten op, zoals een technologieklas. Intussen is een van onze oud-studenten ook coördinator van de instelling. Een nieuwe groep studenten is nu pas vertrokken en ze blijven er tot in mei.”


STUDEREN IN LIMBURGHET BELANG VAN LIMBURG - woENsdAG 16 fEBRUARI 2011

UNIVERSITEIT HASSELT

REcToR LUc dE ScHEppER

UHasselt? “Omdat je kiest voor een echte universitaire opleiding. Een academische vorming waarin ook onderzoek een belangrijke rol speelt. In alle visitatierapporten - de beoordeling van het Vlaams onderwijs door onafhankelijke experten, nvdr - scoren de opleidingen van Universiteit Hasselt als kwalitatief hoogstaand. We zitten overal bij de besten van de klas”, zegt rector Luc De Schepper. “Als unief vinden we het ook belangrijk om onze studenten al tijdens de opleiding in het wetenschappelijk onderzoek te betrekken.”

√ Wat zijn jullie populairste/sterkste richtingen?

dRIE TRoEVEN

1

O Website: www.uhasselt.be

O Telefoon: 011/26.81.11

O Studentenaantal: 2.862

“We willen in China lessen verkeerskunde geven” √ Waarom moet ik kiezen voor

Pukkelpop

O Adres: Agoralaan, gebouw D, Diepenbeek

Sinds vorig jaar is UHasselt officieel hoofdsponsor van hét festival van het jaar: Pukkelpop. “Uiteraard is het voor een universiteit financieel niet evident om zo’n concerten te steunen, daarom werpen we ons vooral op als technische partner: elk jaar proberen we daar een nieuwe invulling aan te geven. Zo waren we vorig jaar verantwoordelijk voor het Pukkelpopmuseum, met de multitouchscreens waarop je allerlei info vond over het verleden en het heden van het festival. Daaruit is intussen zelfs een spin-offbedrijf gegroeid. Dit jaar denken we aan een studie naar gehoorschade die je al dan niet kan oplopen op festivals of evenementen. Waarom een unief een festival steunt? Om UHasselt ook buiten de provincie beter bekend te maken.”

Luc De Schepper: “Rechten en toegepaste economische wetenschappen zijn op dit moment elkaars ‘concurrenten’ als populairste richtingen. Rechten is de grootste en zal dat ongetwijfeld blijven: als de opleiding over twee jaar compleet is - bachelor en master, nvdr - zullen er meer dan 1.000 studenten rondlopen in de faculteit rechten aan de oude gevangenis in Hasselt.”

Toelatingsexamen

“Maar ook biomedische wetenschappen en geneeskunde zitten in de lift. We merken dat er opnieuw belangstelling voor wetenschappen is, en dat geldt dubbel voor de biotak. Geneeskunde danken we ongetwijfeld aan de gerichte coaching voor het toelatingsexamen die we voorzien voor laatstejaars van het humaniora: die studenten hebben

2

Dicht bij bedrijven

hierdoor onze universiteit leren kennen en komen dan makkelijker terug”, aldus de rector. “Verkeerskunde doet het dan weer goed op de buitenlandse markt. Vooral in Zuid-Oost-Azië. We onderzoeken op dit moment zelfs of we geen opleiding verkeerskunde in China zelf kunnen starten.”

√ Waarin maken jullie het ver-

schil? “Door onze kleinere schaal kunnen we een grotere flexibiliteit aanbieden in de onderwijstrajecten die onze studenten kunnen doorlopen. Zo zijn er ook veel vervolgmogelijkheden. Zo kunnen studenten wetenschappen bijvoorbeeld naar de TU Eindhoven om een ingenieursdiploma te behalen. De studenten rechten hebben een resem keuzes: ze kunnen hier na de bachelorjaren

“We proberen onze studenten te stimuleren om ook zelf interesse te krijgen in ondernemen, in een eigen zaak. Daarvoor is de ‘nv ondernemerstalent’ opgericht, waarbij studenten de kans krijgen om tijdens hun studies een bedrijf op te richten. En dat is een succes want het aantal voorstellen is groter dan ons jaarlijks budget. We vinden het ook belangrijk dat we onze afstudeerrichtingen afstemmen op het bedrijfsleven en de economie. Zo kan je kiezen voor de master operationeel management en logistiek, toch een van de speerpunten van de Limburgse economie. En met biomedische wetenschappen spelen we perfect in op dé groeisector life sciences.”

3

hun master afmaken, er is de mogelijkheid om naar de KU Leuven te trekken en zelfs Universiteit Maastricht kan. Dat is anders aan de grote universiteiten, die zijn toch vooral bezig met studenten aan hen te binden”, benadrukt rector Luc De Schepper. “Ook in de opleiding verkeerskunde maken we het verschil: die kan je in Vlaanderen alleen aan Universiteit Hasselt volgen. En ook in de nieuwe opleiding rechten onderscheiden we ons: het merendeel van het onderwijs gebeurt in kleine groepen, er zijn nog heel weinig hoorcolleges. Daarnaast is het internationale aspect van de opleiding een belangrijke troef. Wij beginnen in de bachelorjaren met Europees recht, aan de andere universiteiten zie je dat pas in de hogere jaren.”

Van Afrika tot in Amerika...

Studeren stopt bij UHasselt niet aan de provinciegrenzen. “We hechten veel belang aan internationalisering. Zo telt onze master in de biostatistiek liefst 72 nationaliteiten. Maar onze studenten trekken ook zelf naar het buitenland. Zo is er al enkele jaren een werkstage voor geneeskundestudenten in India, vorig jaar gingen 6 studenten dan weer helpen in een ziekenhuis in Mali. Het initiatief voor die inleefstage ging uit van de Hoeseltse studente Annelien Brauns (foto). Onder haar inspiratie gingen derdejaars geneeskunde de handen uit de mouwen steken in woestijndorp Nalou. Haar voorbeeld krijgt dit jaar navolging: niet alleen in Mali, in augustus trekken ook 4 studenten naar Bukavu om verkrachte vrouwen medisch te begeleiden en te helpen hun leven weer op te bouwen.”


TEKEN JE TOEKOMST UIT BIJ XIOS

INFODAGEN ZONDAG 27 FEBRUARI 2011 VAN 13.00 TOT 17.00 UUR ZATERDAG 7 MEI 2011 VAN 10.00 TOT 16.00 UUR PROGRAMMA ZONDAG 27 FEBRUARI 2011 VOOR INFORMATIE OVER DE OPLEIDINGEN XIOS DIEPENBEEK: XIOS HASSELT:

N-Technologie, Toegepaste Ingenieurswetenschappen Handelswetenschappen & Bedrijfskunde, Lerarenopleiding , Sociaal-Agogisch Werk

DOORLOPENDE INFOBEURS VAN 13.00 TOT 17.00 UUR

We stellen op elke campus de opleidingen voor die je daar kan volgen. Maak kennis met de lesgevers en de studenten, de studentenvoorzieningen en de infrastructuur. Vraag uitleg over cursussen, huisvesting, vervoer, studietoelagen, restaurants...

INFOSESSIES OM 13.15, 14.15 EN 15.15 UUR

STUDEREN AAN DE XIOS HOGESCHOOL LIMBURG:

Liefst vooraf registreren via www.xchangexperience.be

+

OPENLESDAG OPEN WOENSDAG 2 MAART 2011 WOENSDAG 11 MEI 2011

VANAF 13.30 UUR

XCHANGE XPERIENCE IN DE PRAKTIJK

Volg een les, neem deel aan een workshop en maak kennis met de wereld van een opleiding. Je krijgt de kans om onze studenten, docenten en de werking van onze hogeschool op een unieke manier te leren kennen.

EXPERIENCE.BE XCHANGEXPERIENCE.BE XCHANGEXPERIENCE.BE XCHANGEXPERIENCE.BE XCHANGEXPERIENCE.BE XCHANGEXPERIEN CE.BE XCHANGEXPERIENCE.BE XCHANGEXPERIENCE.BE XCHANGEXPERIENCE.BE XCHANGEXPERIENCE.BE XCHANGEXPERIENCE.BE XCHANGEXPERIENCE.BE XCHANGEXPERIENCE.BE XCHANGEXPERIENCE.B

XPERIENCE TICKETS DOORLOPEND VAN 2 MAART TOT 11 MEI 2011 XCHANGE XPERIENCE IN DE PRAKTIJK

De keuze voor een opleiding is niet altijd gemakkelijk. Ben jij ook nieuwsgierig waar een opleiding uiteindelijk toe leidt? Wil jij eens kennismaken met mogelijke jobs na je opleiding? Dan zijn er nu de Xperience Tickets! In samenwerking met bedrijven die vandaag reeds studenten aanwerven uit onze opleidingen hebben wij een interessant programma samengesteld.

Reserveer nu je ticket op www.xchangexperience.be

WWW.XIOS.BE t INFO@XIOS.BE t TELEFOON +32 (0)11 370 777

e Xcha ng

X p erie nc

e


STUDEREN IN LIMBURGHET BELANG VAN LIMBURG - woENsdAG 16 fEBRUARI 2011

STUDEREN IN HET BUITENLAND

Erasmus, leerstages, uitwisselingsprojecten: studeren beperkt zich al lang niet meer tot de campussen in Genk, Hasselt of Diepenbeek. Vier studenten van UHasselt, KHLim, XIOS en PHL nemen ons even mee over de landsgrenzen heen.

Mieke VanderVoort in JiMMa

inleefreizen Voor studenten Verpleegkunde

“Wel kennis, geen middelen”

“Goede ervaring voor latere carrière”

ETHIOPIË

TANZANIA

HASSELT - “De Katholieke Hogeschool Limburg draagt internationalisering erg hoog in het vaandel”, vertelt projectbegeleider Jan Cool. “Zo ook in de studierichting verpleeg- en vroedkunde. Aan het begin van het derde jaar vindt er voor iedereen een tweedaagse multiculturele uitstap naar Brussel plaats. Daarna mogen de studenten een keuze maken: ofwel kiezen ze voor een multiculturele week in België, waarbij ze les krijgen van buitenlandse docenten, ofwel kiezen ze voor een buitenlandse ervaring. Dat kan een tweeweekse inleefreis naar Tanzania zijn, ofwel een stageperiode van zeven weken in datzelfde land. Dit jaar hebben er zelfs twee inleefreizen plaatsgevonden. Gedurende die twee weken bezoeken ze

ZONHOVEN - Mieke Vandervoort (32) werkt al negen jaar als verpleegkundige in het U.Z. Gasthuisberg in Leuven. “Nu wil ik mijn diploma upgraden van hoger secundair onderwijs naar een professionele bachelor. Ik volg les aan de Provinciale Hogeschool Limburg, en dat twee jaar lang. In het kader van mijn eindwerk verblijf ik momenteel in Ethiopië. Ik loop hier zes weken stage in een ziekenhuis, op 5 maart kom ik weer naar huis. Ik maak een beroepsprofiel op van de verpleegkundigen hier en vergelijk dat dan met de verpleegkundigen in België. En dat verschil is gróót. De armoede in Ethiopië is dan ook schrijnend. We moeten ons vaak

behelpen zonder stroom of water, er is altijd wel iets dat niet werkt. Ook qua materialen moeten de dokters en verpleegkundigen zich hier met weinig redden. Nochtans hebben ook zij heel wat medische kennis, in tegenstelling tot wat mensen soms denken. Alleen hebben ze niet de middelen om die kennis te gebruiken.” “Deze stage heeft mijn ogen flink open doen gaan. We beseffen in België absoluut niet hoe goed we het er wel hebben. Daarom kan ik deze ervaring aan iedereen aanraden. Wat ik erg mis, is mijn 8-jarig zoontje. Hem heb ik zes weken moeten achterlaten, en dan is hij eind februari ook nog eens jarig.”

koen Vanderhoydonck in sankt pölten

“Duits flink op vooruit gegaan”

HECHTEL - Koen Vanderhoydonck (20) ruilde van begin september 2010 tot begin februari de XIOS Hogeschool in voor de Fachhochschule in het Oostenrijkse Sankt Pölten. “Ik ben er niet alleen naartoe getrokken. Mijn vriendin Femke Schepers, die net als mij PR studeert, is met me meegegaan. Oostenrijk sprak ons het meest aan. Het is er betaalbaar, we konden alle twee al een aardig mondje Duits en het is niet al te ver weg van huis. Simpel is het er echter niet geweest. Om te beginnen, spreekt men in de omgeving waar wij zaten geen standaard Duits, maar een dialect. Ik noem het ‘het West-Vlaams van het Duits’. Moeilijk te verstaan, met andere woorden. Ook onze docenten spraken zo. Daarbovenop hadden we een zwaar programma van maar liefst 45 studiepunten. We hebben het grootste deel van onze tijd daar met onze neuzen in de boeken gezeten. Alleen Wenen, dat dicht in de buurt lag, hebben we verkend. Aan de andere kant is ons Duits er natuurlijk flink op vooruit gegaan. Ik ben blij dat mijn vriendin er bij was, we konden op elkaar steunen en ik kon bij haar mijn ei kwijt. Aan de andere kant: in je eentje ergens naartoe trekken, kan ook zijn voordelen hebben. Je leert er dan volgens mij veel sneller mensen kennen. Hoe dan ook: een ervaring is het zeker.”

er ziekenhuizen, weeshuizen en psychiatrische instellingen. Daarnaast mogen ze er een drietal dagen stage lopen. Natuurlijk besteden we ook aandacht aan enkele sociaal-culturele activiteiten. Dankzij deze inleefreizen en stages krijgen de studenten een sterk ethisch inzicht. We leren hen zelfstandig te oordelen en te reflecteren, en dat dragen ze hun hele carrière mee. Vorig jaar hebben de studenten na hun terugkomst een magazine over hun belevenissen gemaakt en verkocht. De opbrengst hiervan hebben ze, samen met de opbrengsten van cateringen die ze organiseerden, aan jeugdcentrum Maendeleo in Kigoma geschonken.”

heleen fraiponts (links) en isabelle Valencia, beiden derdejaars pediatrische verpleegkunde, in het dorpsschooltje van Bangwe, bij kigoma, tanzania.

OOSTENRIJK

koen Vanderhoydonck en femke schepers

Janka Vanschoenwinkel in lennoxVille

CANADA

“Liever heel jaar gebleven”

KORTESSEM - Janka Vanschoenwinkel (20) uit Vliermaalroot (Kortessem) trok van eind augustus tot half december 2010 naar Canada. De studente Handelsingenieur aan de UHasselt volgde een semester lang les aan de Bishop’s University in Lennoxville, een studentenstad in de provincie Quebec. “Hasselt is een leuke stad om te studeren, maar ik wilde eens iets compleet anders beleven. En een belevenis, dat is het heel zeker geweest. Ik heb een stuk meer zelfvertrouwen gekregen, en heb geleerd om op eigen benen te staan. Ook de studie op zich is me goed bevallen. Het grote verschil met de lessen aan de UHasselt is de manier waarop ze aan de Bishop’s University

met hun studenten omgaan. Alles gaat er veel losser aan toe. Kom je een half uur te laat? Geen probleem. Eet je tijdens de les even wat fastfood? Laat het je smaken. Daar kom je hier in België natuurlijk niet mee weg. Naast studeren heb ik er flink wat van de omgeving bezocht. Toronto, Montreal, Washington, New York, Boston: ik heb het allemaal gezien. Ook erg fijn is dat ik er wereldwijd vrienden aan heb overgehouden. Ik ben al studiegenoten in Duitsland gaan bezoeken en binnen enkele jaren trek ik richting Texas. Ik kan iedereen een buitenlandse studie of stage aanraden. Indien het een mogelijkheid was geweest, zou ik er een heel jaar gebleven zijn.”


0(, ßDEßHOGESCHOOLßMETßDEßLAPTOP #AMPUSß%LFDEß,INIEß%LFDE ,INIESTRAATß ß(ASSELT #AMPUSß(ASSELTß#ENTRUMß'UFFENSLAANßß ß(ASSELT #AMPUSß$IEPENBEEKß5NIVERSITAIREß#AMPUSß ß!GORALAANß ßGEBOUWß% #AMPUSß-UZIEKODROOMß"OOTSTRAATßß ß(ASSELT

/0%.$%52ß:/ßß&%"25!2)ßß DPTß0(, %DUCATIONß

02/&%33)/.%,%ß"!#(%,/2ß/.$%27)*3 „ß 3%#5.$!)2ß/.$%27)*3 ß ß +%5:%6!++%. ß „ß &RANSßß ß „ß %NGELSßß ß „ß 7ISKUNDEßß ß „ß 0!6ß0ROJECTßALGEMENEßVAKKEN ßß ß „ß 'ESCHIEDENISßß ß „ß )NFORMATICAßß ß „ß .EDERLANDSßß ß „ß %CONOMIEßß ß „ß (ANDELß"UROTICAßß ß „ß 0LASTISCHEßOPVOEDINGßß ß „ß 0+6ß0ROJECTßKUNSTVAKKEN „ß 30%#)&)%+%ß,%2!2%./0,%)$).' ß „ß ,ERAARß"EELDENDEßKUNST

DPTß0(, "IO

02/&%33)/.%,%ß"!#(%,/2ß !'2/ ß%.ß")/4%#(./,/')% „ß !FSTUDEERRICHTINGß ß ")/4%#(./,/')% ß „ß #EL ßENßGENTECHNOLOGIE ß „ß -ILIEUTECHNOLOGIE „ß ß ß ß ß

!FSTUDEERRICHTINGß '2/%.-!.!'%-%.4 „ß 4UINAANLEGßENß ONDERHOUD „ß /PENBAARßGROENßENßBOOMKWEKERIJ „ß .ATUUR ßENßBOSBEHEER

„ß !FSTUDEERRICHTINGß6/%$).'3 ß -)$$%,%.4%#(./,/')%ß.)%57

ß ßU

DPTß0(, "USINESSß

DPTß0(, (EALTHCAREß

DPTß0(, !RCHITECTUREß -!$ FACULTYß

„ß ß ß ß ß ß

!#!$%-)3#(%ß-!34%2 „ß 2%6!,)$!4)%7%4%.3#(!00%.ß ß %.ß+).%3)4(%2!0)%ß ß METßAFSTUDEERRICHTINGEN ß „ß 2EVALIDATIEWETENSCHAPPENßEN ß ß KINESITHERAPIEßINßDEßNEUROLOGISCHEß ß ß AANDOENINGEN ß „ß 2EVALIDATIEWETENSCHAPPENßENß ß ß KINESITHERAPIEßINßDEßMUSCULO ß ß SKELETALEßAANDOENINGEN ß „ß 2EVALIDATIEWETENSCHAPPENßENß ß ß KINESITHERAPIEßINßDEßGEESTELIJKE ß ß GEZONDHEIDSZORG

02/&%33)/.%,%ß"!#(%,/2ß „ß "%$2)*&3-!.!'%-%.4ß ß METßAFSTUDEERRICHTINGEN ß „ß !CCOUNTANCY ½ßSCALITEIT ß „ß &INANCIE ßENßVERZEKERINGSWEZEN ß „ß -ARKETING ß „ß ,OGISTIEKßMANAGEMENT ß „ß 2ECHTSPRAKTIJK ß „ß +-/ MANAGEMENTß.)%57 ß „ß /VERHEIDSMANAGEMENTß.)%57

„ß ß ß ß ß

/&&)#%ß-!.!'%-%.4ß METßAFSTUDEERRICHTINGEN „ß -ANAGEMENTßASSISTANT „ß -EDICALßMANAGEMENTßASSISTANT „ß "EDRIJFSVERTALER TOLK „ß (2 OF½ßCERß.)%57 4/%'%0!34%ß).&/2-!4)#!ß METßAFSTUDEERRICHTINGEN „ß 3YSTEMENßENßNETWERKBEHEER „ß 3OFTWAREMANAGEMENT „ß !PPLICATIEONTWIKKELING

DPTß0(, -USICßß

02/&%33)/.%,%ß"!#(%,/2 „ß 0/0 ß%.ß2/#+-5:)%+ß ß METßAFSTUDEERRICHTINGEN ß „ß -UZIEK ß „ß -UZIEKMANAGEMENT ß „ß -UZIEKTECHNIEK

PHLBEOPENLESDAGEN

!#!$%-)3#(%ß"!#(%,/2 „ß 2%6!,)$!4)%7%4%.3#(!00%.ß ß %.ß+).%3)4(%2!0)%

02/&%33)/.%,%ß"!#(%,/2 „ß %2'/4(%2!0)% ß METßAFSTUDEERRICHTINGEN ß „ß 2ESIDENTIALßCAREß.)%57 ß „ß (OMEßßCOMMUNITYßCAREß.)%57 „ß ß ß ß ß ß ß

6%20,%%'+5.$%ß METßAFSTUDEERRICHTINGEN „ß +INDERVERPLEEGKUNDE „ß 0SYCHIATRISCHEßVERPLEEGKUNDE „ß 3OCIALEßVERPLEEGKUNDE „ß :IEKENHUISVERPLEEGKUNDE „ß !MBULANTEßENßTHUISZORGß.)%57

„ß 62/%$+5.$%

PHLBEROUTE

!#!$%-)3#(%ß"!#(%,/2ß%.ß-!34%2ß „ß !2#()4%#4552 „ß ).4%2)%52!2#()4%#4552 !#!$%-)3#(%ß"!#(%,/2ß%.ß-!34%2ß „ßß "%%,$%.$%ß+5.34%. ß METßAFSTUDEERRICHTINGEN ß 62)*%ß+5.34%.ß ß ß „ß "EELDHOUWKUNST ß ß „ß 3CHILDERKUNST ß ß „ß 6RIJEßGRA½ßEKß ß ß „ß +ERAMIEK ß '2!&)3#(ß/.47%20 ß ß „ß 'RA½ßSCHEßVORMGEVINGß ß ß „ß )LLUSTRATIEVEßVORMGEVINGß ß ß „ß )NTERACTIEVEßVORMGEVING ß ß „ß 2ECLAMEVORMGEVING ß ß

*57%%,/.47%20ß%.ß %$%,3-%%$+5.34

„ßß ß ß ß ß ß ß

!5$)/6)35%,%ß+5.34%. METßAFSTUDEERRICHTINGEN „ß 'AMEßANDßPLAYß.)%57 „ß !NIMATIE½ßLM „ß #OMMUNICATIE ß ENßMULTIMEDIADESIGN „ß 4ELEVISIEß ß½ßLM

ß

&/4/'2!&)%

„ßß 02/$5#4$%3)'.

PHLBEINFOBROCHURES

PHLBE


STUDEREN IN LIMBURG

10

HET BELANG VAN LIMBURG - woENsdAG 16 fEBRUARI 2011

WAT STUDEREN?

ALLE OPLEIDIN

Wat kan je in Limburg aLLemaaL studeren aan hogeschoLen en universiteit? in dit overzicht vind je aLLe opLeidingen van khLim, Xios, phL en uhasseLt, van bacheLors tot masters. AGRO- EN BIOTECHNOLOGIE Prof Ba Prof Ba Prof Ba

FYSICA

Biotechnologie Groenmanagement Voedingsmiddelentechnologie

PHL PHL PHL

ARCHITECTUUR BaMa

Architectuur

PHL

AUDIOVISUELE KUNSTEN BaMa BaMa BaMa BaMa

Animatiefilm MAD-fac Communicatie- en Multimedia design MAD-fac Televisie-Film MAD-fac Play&Game MAD-fac

KHLim + PHL KHLim + PHL KHLim + PHL KHLim + PHL

BEELDENDE KUNSTEN BaMa BaMa BaMa

Fotografie MAD-fac Grafisch ontwerp MAD-fac Vrije kunsten, juweelontwerp en edelsmeedkunst MAD-fac

KHLim + PHL KHLim + PHL KHLim + PHL

BEDRIJFSMANAGEMENT Prof Ba Prof Ba Prof Ba Prof Ba Prof Ba Prof Ba Prof Ba

Accountancy-fiscaliteit Financie- en verzekeringswezen Logistiek Management Marketing Rechtspraktijk KMO-management Overheidsmanagement

KHLim, XIOS, PHL KHLim, XIOS, PHL KHLim, PHL KHLim, PHL KHLim, PHL KHLim, PHL PHL

Biologie

UHasselt

BIOMEDISCHE LABORATORIUMTECHNOLOGIE Prof Ba

Medische laboratoriumtechnieken

KHLim

BIOMEDISCHE WETENSCHAPPEN Acad Ba Ma Ma Ma

Biomedische wetenschappen Klinische moleculaire wetenschappen Milieu en gezondheid Bio-elektronica en nanotechnologie

UHasselt UHasselt UHasselt UHasselt

Bouw

XIOS

CHEMIE Prof Ba Prof Ba Prof Ba Acad Ba

Biochemie Chemie Procestechnologie Chemie

KHLim KHLim KHLim UHasselt

COMMUNICATIEMANAGEMENT Prof Ba Prof Ba

Commerciële communicatie Public relations en voorlichting

XIOS XIOS

ELEKTROMECHANICA Prof Ba Prof Ba Prof Ba Prof Ba

Automatisering Elektromechanica Klimatisering Onderhoudstechnologie

KHLim KHLim KHLim, XIOS KHLim, XIOS

ELEKTRONICA-ICT Prof Ba Prof Ba Prof Ba

Elektronica ICT Elektronica-ICT

KHLim KHLim XIOS

Energietechnologie

KHLim

ERGOTHERAPIE Prof Ba Prof Ba Prof Ba

GENEESKUNDE Acad Ba

Geneeskunde

UHasselt

INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN Acad Ba Acad Ba Acad Ba Acad Ba Acad Ba Acad Ba Ma Ma Ma Ma Ma Ma Ma Ma Ma Ma Ma Ma

Bouwkunde FI² Chemie FI² Elektromechanica FI² Elektronica-ICT FI² Nucleaire Technologie FI² Verpakkingstechnologie FI² Elektronica FI² ICT FI² Biochemie FI² Energie FI² Automatisering FI² Chemie FI² Elektromechanica FI² Elektronica-ICT FI² Bouwkunde FI² Nucleaire technologie: nucleaire + medisch-nucleaire technieken FI² Nucleaire technologie: milieutechnologie-radiochemie FI² Verpakkingstechnologie FI²

KHLim + XIOS KHLim + XIOS KHLim + XIOS KHLim + XIOS KHLim + XIOS KHLim + XIOS KHLim + XIOS KHLim + XIOS KHLim + XIOS KHLim + XIOS KHLim + XIOS KHLim + XIOS KHLim + XIOS KHLim + XIOS KHLim + XIOS KHLim + XIOS KHLim + XIOS KHLim + XIOS

Acad Ba Ma Ma Ma

Informatica Databases Multimedia Human-computer interaction

UHasselt UHasselt UHasselt Uhasselt

INTERIEURARCHITECTUUR BaMa

Interieurarchitectuur

PHL

JOURNALISTIEK Prof Ba

Journalistiek

XIOS

Ergotherapie Residential care Home & community care

Acad Ba Ma Ma Ma Ma Ma

Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie Muskuloskeletale revalidatiewetenschappen en kinesitherapie Neurologische revalidatiewetenschappen en kinesitherapie Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie Pediatrische revalidatiewetenschappen en kinesitherapie Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie bij inwendige aandoeningen

PHL PHL PHL PHL PHL PHL

MANAGEMENT (ENGELS) Ma Ma

International Marketing Strategy Management Information Systems

UHasselt UHasselt

MILIEUZORG Prof Ba

Milieuzorg

KHLim

OFFICE MANAGEMENT Prof Ba Prof Ba Prof Ba Prof Ba Prof Ba

Bedrijfsvertaler-tolk Management Assistant Mediamanagement Medical Management Assistant HR-officer

KHLim, XIOS, PHL KHLim, XIOS, PHL KHLim PHL PHL

ONDERWIJS

ELEKTROTECHNIEK Prof Ba

UHasselt

REVALIDATIEWETENSCHAPPEN EN KINESITHERAPIE

BOUW Prof Ba

Fysica

INFORMATICA

BIOLOGIE Acad Ba

Acad Ba

PHL PHL PHL

Prof Ba Prof Ba Prof Ba

Kleuteronderwijs Lager onderwijs Secundair onderwijs

KHLim, XIOS KHLim, XIOS KHLim, XIOS, PHL

ORTHOPEDAGOGIE Prof Ba

Orthopedagogie

KHLim


STUDEREN IN LIMBURG

11

HET BELANG VAN LIMBURG - woENsdAG 16 fEBRUARI 2011

NGEN OPGELIjST Voor het eerst in jaren starten de hogescholen met nieuwe specialisaties.

POP & ROCKMUZIEK Prof Ba Prof Ba Prof Ba

Muziek Muziektechniek Muziekmanagement

PHL PHL PHL

PRODUCTDESIGN BaMa

Productdesign MAD-fac

KHLim + PHL

RECHTEN Acad Ba Ma Ma

Rechten Rechtsbedeling Overheid en recht

Uhasselt UHasselt UHasselt

SOCIAAL WERK (MAATSCHAPPELIjK ASSISTENT) Prof Ba Prof Ba

Maatschappelijk werk Personeelswerk

XIOS XIOS

STATISTICS (ENGELS) Ma Ma Ma

Epidemiology and Public Health Methodology Biostatistics Bioinformatics

UHasselt UHasselt UHasselt

TOEGEPASTE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN (TEW) Acad Ba Acad Ba Acad Ba Ma Ma Ma Ma Ma Ma Ma Ma Ma

Toegepaste economische wetenschappen Handelsingenieur Handelsingenieur in de beleidsinformatica Accountancy en financiering (TEW) Marketing (TEW) Beleidsmanagement (TEW) Innovatie en ondernemerschap (TEW) Operationeel management en logistiek (HI) Technologie-, innovatie- en milieumanagement (HI) Accountancy en financiering (HI) Marketing (HI) Handelsingenieur in de beleidsinformatica

UHasselt UHasselt UHasselt UHasselt UHasselt UHasselt UHasselt UHasselt UHasselt UHasselt UHasselt UHasselt

TOEGEPASTE INFORMATICA Prof Ba Prof Ba Prof Ba

Applicatieontwikkeling Systemen en netwerkbeheer Softwaremanagement

XIOS, PHL XIOS, PHL PHL

TOERISME EN RECREATIEMANAGEMENT Prof Ba

Toerisme en recreatiemanagement

XIOS

VERKEERSKUNDE Acad Ba Ma Ma

Verkeerskunde Mobiliteitsmanagement Verkeersveiligheid

UHasselt UHasselt UHasselt

VERPLEEGKUNDE Prof Ba Prof Ba Prof Ba Prof Ba Prof Ba Prof Ba Ma

Geriatrische verpleegkunde Kinderverpleegkunde Psychiatrische verpleegkunde Sociale verpleegkunde Ziekenhuisverpleegkunde Ambulante en thuiszorg Verpleegkunde en Vroedkunde

KHLim KHLim, PHL KHLim, PHL KHLim, PHL KHLim, PHL PHL KHLim

VROEDKUNDE Prof Ba Ma

Vroedkunde Verpleegkunde en Vroedkunde

KHLim + PHL KHLim

WISKUNDE Acad Ba

Wiskunde

UHasselt

GEBRUIKTE AFKORTINGEN Prof Ba: professioneel gerichte bachelor Acad Ba: academisch gerichte bachelor Ma: master BaMa: bachelor + master KHLim: Katholieke Hogeschool Limburg

XIOS: XIOS Hogeschool Limburg PHL: Provinciale Hogeschool Limburg UHasselt: Universiteit Hasselt FI² en MAD-fac: associatiefaculteiten


12

STUDEREN IN LIMBURG

HET BELANG VAN LIMBURG - woENsdAG 16 fEBRUARI 2011

Wie vindt snel werk? Professionele bachelors

Wat moet je volgend jaar gaan studeren als je ook in je vakgebied aan de slag wil? We vroegen het aan André Van Hauwermeiren van de studiedienst van de VDAB. Het antwoord? De meeste professionele bachelors kunnen meteen aan de slag. Zeker in de zorg, een sector die niet crisisgevoelig is. Ook met een master kan je vaak zonder problemen aan het werk, maar er zijn uitzonderingen: politieke en sociale wetenschappen, criminologie, geschiedenis en psychologie. Als je dat wil gaan studeren, is de kans straks groot dat je toch in een ander vakgebied terechtkomt. Hieronder een overzicht.

MasTers

Veel kans op werk

Veel kans op werk

• Verpleegkunde • Voedings- en dieetkunde • Vroedkunde • Biomedische laboratoriumtechnologie • Logopedie • Audiologie • Ergotherapie “Alle opleidingen in de gezondheidszorg presteren goed tot zeer goed. De kans is zeer groot dat je in het eerste jaar nadat je bent afgestudeerd werk vindt.” • Elektromechanica • Technologie

• Gezondheidszorg • Geneeskunde • Diergeneeskunde “Diergeneeskunde doet het goed bij de mannen maar biedt veel minder kansen op werk voor vrouwen omdat ze kiezen voor een andere afstudeerrichting.” • Architectuur • Bewegings- en revalidatiewetenschappen • Handelswetenschappen • Bedrijfskunde • Ingenieurs “Er is een groot tekort aan ingenieurs. Een belangrijke oorzaak is het feit dat 6 op de 10 hooggeschoolden vrouwen zijn en vrouwen minder geneigd zijn om voor deze opleidingen te kiezen al hebben zij even veel kansen op werk als mannen.”

Gemiddelde kans op werk • Sociaal-agogisch werk: “Orthopedagogie doet het dan weer merkelijk beter dan sociaal werk.”

Weinig kans op werk • Architectuur “Architectuur-assistentie doet het goed maar de problemen situeren zich hoofdzakelijk in de opleidingen interieurarchitectuur en landschaps- en tuinarchitectuur.” • Journalistiek “ Deze opleiding heeft af te rekenen met de gelijknamige masteropleiding en afgestudeerden uit de communicatiewetenschappen. De arbeidsplaatsen zijn beperkt.” • Audiovisuele en beeldende kunsten “Alle artistieke opleidingen presteren slecht omwille van overaanbod op de arbeidsmarkt. De sector is ook kwetsbaar omdat het dikwijls over gesubsidieerde arbeidsplaatsen gaat.”

Professionele of academische bachelor? • Voorwaarde om aan een hogere studie te beginnen, is dat je in het bezit van een diploma secundair onderwijs moet zijn. Daarna kan de student kiezen voor een professionele bachelor van minstens drie jaar of een academische bachelor. Het grote verschil tussen de twee bacheloropleidingen is dat een professionele bachelor studenten vooral voorbereidt op de arbeidsmarkt terwijl een academische bachelor studenten de mogelijkheid biedt om verder te studeren in een masteropleiding. • Ook een belangrijk verschil tussen de professionele en academische opleiding is de plaats waar er les gegeven wordt. Voor een professionele bachelor kan je terecht in een hogeschool, voor een academische bachelor of masteropleiding kan je op een hogeschool of universiteit terecht. • Ook studenten die een professionele bachelor opleiding volgden, kunnen later nog een masteropleiding volgen. Ze kunnen niet rechtstreeks in de opleiding stappen, maar moeten eerst een schakelprogramma volgen. Een andere mogelijkheid is om na je studie te kiezen voor een andere professionele bacheloropleiding een zogenaamde bachelor na bachelor of banaba. Masterstudenten die een andere masteropleiding willen volgen kunnen dat in een master na master.

Minder kans op werk • Politieke en sociale wetenschappen • Criminologie • Geschiedenis • Psychologie “Psychologie is een boomende opleiding, vooral bij vrouwen maar ook hier raakt de markt oververzadigd zodat werk vinden in het vakgebied niet meer vanzelfsprekend is.” • Journalistiek • Vertaler “Deze opleidingen bieden minder kansen op werk dan deze van de gemiddelde master.”

Weinig kans op werk • Archeologie • Kunstwetenschappen “Behalve de afstudeerrichtingen musicologie, productontwikkeling (conjunctuurgevoelige opleiding), wijsbegeerte en moraalwetenschappen en culturele studies.” • Audiovisuele en beeldende kunst “Deze opleidingen doen het, net als bij de bachelors, ronduit slecht op de arbeidsmarkt.”

TiPs Voor 18-jarigen zeker een diploma secundair 1 Probeer onderwijs te halen. Elk jaar verlaten

10.000 jongeren de schoolbanken van het middelbaar zonder diploma. Verontrustend want de eenvoudige banen die deze mensen kunnen doen, zijn net jobs die naar lageloonlanden gaan.

is niet bedoeld voor de arbeids2 ASO markt. Elk jaar komen er 5.500 à 6.000 jongeren op de arbeidsmarkt met alleen maar een ASO-diploma. Maar daarmee is het moeilijk werk vinden.

een academische bachelor is het 3 Met ook moeilijk aan werk te geraken. Die opleiding is namelijk niet af.


Word de beste versie van jezelf

Benieuwd wie jij kunt worden? met o.a.

Milieutechnologie Energietechnologie

NIEUW

vanaf september 2011

Mediamanagement KMO-management Vastgoed

Ontdek het tijdens de eerste KHLim-infodag op zaterdag 26 februari van 10 u. tot 13 u.

NIEUW

vanaf september 2011

Play&Game


STUDEREN IN LIMBURG

14

HET BELANG VAN LIMBURG - woENsdAG 16 fEBRUARI 2011

praktisCh

De studierichting is gekozen, unief of hogeschool is verkend maar je moet natuurlijk ook nog een plek vinden om te blokken en te pitten. Het beste adresje om een goed kot te vinden? De gemeenschappelijke huisvestingsdienst van Universiteit Hasselt en de drie Limburgse hogescholen.

2.626 koten te huur GemeensChappelijke huisvestinGsdienst brenGt raad “Op dit moment zitten er 2.626 koten in ons bestand, verspreid over 200 adressen in Genk, Hasselt en Diepenbeek”, vertelt Josée Vranken van Universiteit Hasselt. Samen met haar collega’s van de hogescholen bemant ze de gemeenschappelijke huisvestingsdienst en probeert ze er jaar na jaar voor te zorgen dat de studenten een geschikt onderkomen vinden. Hun ervaring is intussen

gebundeld in de overzichtelijke brochure ‘Op kot’ die je via de websites van de scholen kan downloaden. Of ze met een tekort aan kamers kampen? “Neen, in Diepenbeek zijn het er net voldoende. De voorbije jaren was er wel een stop op nieuwe bouwaanvragen, maar intussen zijn er 100 extra studentenkamers toegelaten. In Hasselt ligt het wel iets moeilijker.”

Wanneer Ga je op pad? “De beste periode om op zoek te gaan naar een studentenkot is april/mei. We raden je niet aan om al vroeger te gaan zoeken: het aanbod van vrije kamers is dan nog klein en vaak zijn enkel de minder aantrekkelijke kamers beschikbaar, die het lopende academiejaar niet verhuurd geraakten of waar studenten in geen geval een jaar langer willen blijven.”

Waar Ga je aankloppen? “De kamers uit ons kamerbestand kan je in het straatbeeld herkennen aan de affiche ‘Studentenkamer te huur’ met de logo’s van KHLim, Xios, PHL of UHasselt. De verhuurders die deze affiche uithangen, maken gebruik van ons modelhuurcontract. Je vindt ze op onze websites. Bij elk kotadres staat gedetailleerde info over de prijs, het aantal vrije kamers, de oppervlakte, ... Zo kun je contact opnemen met de verhuurders en op zoek gaan naar een geschikte kamer.”

Waar moet je op letten? “Het afsluiten van een goede huurovereenkomst is zeer belangrijk, daarom bevelen wij het gebruik van ons modelhuurcontract - met een huurtermijn van 10 maanden - aan. Bij eventuele problemen kun je bovendien beroep doen op de huisvestingsdienst om te bemiddelen. Ook belangrijk: laat een ‘staat van bevinding’ opmaken, een lijst van mogelijke gebreken of vernielingen. Dat wordt gemakkelijk vergeten. Maar met zo’n lijst heb je achteraf geen discussie tussen huurder en verhuurder als er iets kapot is.”

tips van studenten • Informeer eens bij studenten die al van ‘het kotleven’ geproefd hebben op de plaats waar je wil huren. • Bezoek je kot ook een keertje ‘s avonds, zo kom je te weten in wat voor buurt je terechtkomt.

• Zoek een kot waar genoeg eerstejaars zitten: het is niet zo leuk om als enige eerstejaars tussen oudere studenten te hokken. • Ga na of je kotbaas makkelijk bereikbaar is.

praktisChe inFo Websites

studiebeurs

Fiets huren

Gratis bus

Een hele resem info over de studierichtingen, de studentenvoorzieningen, mogelijke beurzen, enz. vind je op de websites van de drie hogescholen en de universiteit. www.uhasselt.be www.khlim.be www.xios.be www.phl.be

Afgelopen academiejaar konden 41.000 studenten aan de hogescholen en universiteiten rekenen op een studiebeurs van de Vlaamse overheid. Wie ook wil becijferen of hij of zij in aanmerking komt, kan surfen naar de site van het departement onderwijs. Daar vind je ook de formulieren om een aanvraag in te dienen. www.ond.vlaanderen.be/studietoelagen

Het sociale tewerkstellingsproject VEDO helpt studenten gratis aan een fiets - mét stevig slot - tijdens het academiejaar. Je moet alleen een waarborg van 70 euro betalen. VEDO vind je in de gebouwen van UHasselt, in de kelder van gebouw D (ingang tegenover Fitlink).

Wie aan het station van Hasselt op de bus naar de campus in Diepenbeek stapt, reist gratis op vertoon van de studentenkaart. Wie vanuit de rest van de provincie naar de campussen in Diepenbeek of Hasselt bust, kan zich een Buzzy Pazz aanschaffen: voor 21,50 euro per maand of 61 euro voor drie maanden mag je een hele dag onbeperkt reizen. www.delijn.be

i i i i

i

i


8QLYHUVLWHLW+DVVHOWKHHIWMH XLWJHQRGLJGYRRUKHWHYHQHPHQW

LQIRGDJHQ YLQGLNOHXN

3ULNERUG

,QIR

]DWHUGDJIHEUXDUL ]DWHUGDJPDDUW ]DWHUGDJDSULO  PDDQGDJDXJXVWXV

UHDJHUHQ

GHOHQ

)RWR¶V    

X X X X

SURJUDPPDHQLQVFKULMYHQRSZZZXKDVVHOWEHLQIRGDJHQ &$0386',(3(1%((.ā$*25$/$$1*(%28:'ā',(3(1%((.ā:::8+$66(/7%(


16

STUDEREN IN LIMBURG

HET BELANG VAN LIMBURG - woENsdAG 16 fEBRUARI 2011

PLATTEGROND

As Waterschei C-Mine 5

KHLim

Termolen

1 Oud-Waterschei

Media, Arts & Design Faculty

Winterslag Europalaan

Kolderbos Wiemesmeer

Adres: C-Mine 5

1

UHasselt

GENK

Lutselus

Faculteit geneeskunde Faculteit bedrijfseconomische wetenschappen Faculteit wetenschappen Faculteit rechten School voor informatietechnologie (tUL) School voor levenswetenschappen (tUL)

Adres: Agoralaan gebouw D

Albertkanaal

Boudew

Agoralaan

5

Universiteitslaan

Dorpheide

4 3 2

Roozendaal

2

PHL

ijnlaan

N76

Departement architectuur en MAD Faculty Departement biotechniek

Daale

ind est ra

at

E313

Adres: Agoralaan gebouw E

DIEPENBEEK

3

KHLim

Departement industriële wetenschappen Departement handelswetenschappen Departement lerarenopleiding secundair onderwijs

Xios Departement industriële wetenschappen

Adres: Agoralaan gebouw D

Adres: C-Mine 5

4

5


STUDEREN IN LIMBURG

17

HET BELANG VAN LIMBURG - woENsdAG 16 fEBRUARI 2011

CAMPUSSEN DIEPENBEEK, HASSELT en GENK KHLim

PHL

6

7 Adres: Hemelrijk 25

Departement lerarenopleiding, kleuter- en lager onderwijs

PHL

Adres: Elfde Liniestraat 25

Departement lerarenopleiding Departement architectuur en Media, Arts & Design Faculty Departement handelswetenschappen

Adres: Guffenslaan 39

Stokrooie

Kiewit

St.-Jansheide

E313

N74

Kermt Spalbeek

8

Schimpen

Departement gezondheidszorg

Runkst

UHasselt

Stevoort Vilderstraat

HASSELT

9

Maastrichterstraat

ElfdeLiniestraat

7

11 Martelarenlaan N722

Persoonstraat

Sint-Lambrechts-Herk

Faculteit Rechten

Adres: Martelarenlaan 42

Xios Oude Luikerbaan

KHLim

10 Departement sociaal-agogisch werk Departement gezondheidszorg

Rapertingen E313

6

8

9

Banneux

Kuringen

N20

Guffenslaan

10

Xios

11 Adres: Oude Luikerbaan 79

Departement lerarenopleiding Departement sociaal-agogisch werk Departement handelswetenschappen

Adres: Vilderstraat 5


18

STUDEREN IN LIMBURG

HET BELANG VAN LIMBURG - woENsdAG 16 fEBRUARI 2011

STuDenTenleVen STuDenTenle enle

Het moet niet altijd studeren zijn. Kunnen studenten zich in Diepenbeek en Hasselt ook voluit op het studentenleven storten? Wij vroegen het ‘ervaringsdeskundigen’: de praesessen van de grote studentenverenigingen van de hogescholen en UHasselt.

KerberuS - iwT-hAnDel-beDrijfSbeheer (Khlim)

“Gratis eten voor nieuwe leden”

mercuriuS - buSineSS (Phl)

“op restaurant en dan galabal” Hasselt - Feesten met stijl. Dat etiket mag je best plakken op het activiteitenaanbod van Mercurius, de studentenvereniging van PHL-Business. “Onze groep groeit nog dagelijks maar intussen tellen we toch al meer dan 200 leden”, verzekert praeses Lazlo Jennes. “We proberen onze vrije tijd en die van de leden gevarieerd, deskundig in te vullen. Zo zorgen we maandelijks voor minstens twee activiteiten. Cantussen, verbroederingen met andere Mercurius-afdelingen en de fakbar of een kleinere fuif horen daar zeker bij. Maar onze topper is de jaarlijkse ‘Hasselt Prom Night’: leden - maar ook heel wat docenten en PHL-personeelsleden - gaan dan eerst in stijl op restaurant in de Hasseltse binnenstad om dan de calorieën te verbranden op een galabal. Toch wordt het moeilijker om mensen te bereiken en ze uit hun kot te lokken. Heel veel studenten trekken meteen na de lessen naar huis of naar hun kot om tv te kijken of op de laptop te tokkelen. Gelukkig zijn er ook onze vaste klanten die het studentenleven echt waarderen.”

Diepenbeek - “We verwennen onze nieuwkomers, zeker in de eerste week”, vertellen praeses Filip Smeets en vice-praeses Gert Munters van Kerberus. Binnen de KHLim groeperen zij 400 studenten industriële wetenschappen, handel en bedrijfsbeheer. “Elke week kunnen onze leden sporten, dansen, zingen, fuiven,...We zorgen voor een heel gevarieerd aanbod, in de buurt van de campus in Diepenbeek. Onze twee grootste stunten zijn: een week lang gratis eten voor onze nieuwste leden en onze KHLim-Off en KHLim-Inn party’s. Op de ‘KHLim-off’ com-

bineren we live-optredens met dj-sets. Diepenbeek is voor ons ‘the place to be’, hier valt echt elke dag van de week iets te beleven. Leuke sfeer, we maken er zelf een studentendorp van in de campusbuurt. Met respect voor de buurt. Hasselt is gewoon te ver en levensgevaarlijk om weer naar huis te rijden als je een paar pintjes op hebt. Trouwens, kotstudenten willen dichtbij ‘huis’ fuiven. Je krijgt hen echt niet op de fiets om een paar kilometer te trappen voor ze kunnen feesten. Daarom is Diepenbeek zo knus, de gezelligste campus van het land.”

ThemiS - rechTen (uhASSelT)

“Diepenbeek is één groot feest” Diepenbeek - Meer dan 300 leden telt Themis, de studentenvereniging van Rechten en wellicht de jongste in Limburg. “Niet slecht na drie jaar”, lachen praeses Jan Aerden en vice-praeses Isabel Verschueren. “Ons ledenaantal groeit jaar na jaar. De studenten die niet aansluiten, missen echt veel. Binnen Themis wisselen we immers leutige dingen af met ernstige zaken. Niet alleen feesten dus, maar bijvoorbeeld ook een avond debatteren of tips om te solliciteren. Maar in feite is het één groot feest in Diepenbeek: het studentenleven is veel hechter dan in Leuven, de mensen kennen mekaar haast allemaal. We werken ook geregeld samen met andere studentenverenigingen op de campus om de kosten van zaalhuur of zo te drukken. Dat brengt ons trouwens op het enige probleem: het gebrek aan accommodatie. Maar hou alsjeblieft op met verhuizen naar Hasselt om te fuiven, dat is niet haalbaar. Elke week organiseren we een aantal evenementen, zonder uitzondering in de buurt van de campus. Onze ‘I’ve been lawyer’-party wordt stilaan legendarisch, net als onze doop. We studeren allemaal hard, dan mag je ook al eens feesten toch.”

ASG - inGenieurS (XioS)

“Tekort aan goede fuifzalen” Diepenbeek - Met 250 ingenieurs in spe verzamelt ASG (Algemene Studenten Groepering) heel wat studenten van de technologische opleidingen binnen XIOS. “Omdat die opleidingen gegroepeerd zijn op de Diepenbeekse campus, speelt ons studentenleven zich ook vooral in Diepenbeek af”, leggen praeses Teresa Janssen en vice-praeses Thomas Ruymen uit. “Nochtans kampen we hier met een enorm tekort aan behoorlijke fuifzalen. Daardoor kan je weinig doen tegen het monopolie van de schaarse zaken die er wel zijn. Maar met de steun van onze leden houden we vol, al zouden de hogescholen in Diepenbeek het leven in de studentenverenigingen best wat mogen aanmoedigen. De actiefste leden onder ons zitten hier allemaal op kot en dus is er wekelijks heel wat te beleven. Naar Hasselt gaan we eigenlijk alleen om te sporten in onze XIOS-sporthal. Voor de rest blijven we in Diepenbeek. De ‘Nacht van de ingenieur’ is onze grootste fuif, die we samen met andere ingenieursverenigingen organiseren. Op andere momenten houden we ons bezig met de typische studentikoze activiteiten waarop elke zichzelf respecterende student ooit moet geweest zijn.”


STUDEREN IN LIMBURG

HET BELANG VAN LIMBURG - woENsdAG 16 fEBRUARI 2011

KomeNeteN

19

Bij blokken hoort een goedgevulde maag en dus kan je aan de vier hogescholen en de universiteit aanschuiven in smakelijke restaurants. Wij liepen even langs rond lunchtijd en gingen polsen wat de populairste gerechten op het menu zijn. Een ding is duidelijk: lekker vettig scoort nog altijd maar ook de slaatjes winnen aan terrein.

XioS

KHLim

“Jongens eten warm, meisjes kiezen slaatjes”

“Gezonder eten door duurdere vettige lunch”

Diepenbeek - Jos Pauwels kookt dagelijks met plezier voor meer dan 400 Xios-studenten die in Diepenbeek in het studentenrestaurant aanschuiven. “In onze Hasseltse departementen doen we er daar nog eens 600 bovenop”, vertellen Alain Vranken en Gracielle Hemeryck van de dienst studentenvoorzieningen. “In Diepenbeek zitten meer jongens en dus worden er meer warme maaltijden gegeten. In Hasselt heb je hoofdzakelijk meisjes en daar gaan vooral de slaatjes vlot de deur uit. Drie keren per jaar worden de studenten bevraagd over de menu’s maar er zijn heel weinig opmerkingen. Jos zorgt voor heel wat variatie en om de drie weken is er een themadag. Zo hebben we ondermeer de Amerikaanse dag, de Chinese dag en zelfs een Fairtrade-week. Eén keer per jaar is het feest, als we de barbecue aansteken.” “Toch blijven koninginnehapje en stoofvlees met friet de geliefkoosde gerechten, gevolgd door pasta en de vegetarische schotels die steeds meer gevraagd worden”, somt Jos op. “Onze studenten zijn trouwens heel fijne klanten. Geregeld komt er eens iemand vertellen dat ze het echt lekker vonden. Heel plezant, daar doen we het eigenlijk voor.”

PHL

Diepenbeek - De mannelijke studenten hebben ook aan de KHLim een duidelijke voorkeur voor vettigere maaltijden, de meisjes kiezen gezonder. Sigrid Darquennes, coördinator van de studentenvoorzieningen: “We proberen onze mannen op het rechte pad te krijgen door het vettigere eten iets duurder te verkopen en de prijzen voor de gezonde voeding wat te laten zakken. Bovendien serveren we dagelijks een gezonde dagschotel die ook goedkoper is. En uiteraard voorzien we in een vegetarisch aanbod. Wie dat wil, kan trouwens in zijn gewone dagschotel ook het vlees laten vervangen door een extra portie warme groenten. Daarnaast hebben we ‘smoothies’ en pastasalades aan het aanbod toegevoegd. Speciaal zijn onze jaarlijkse mosseldegustaties, het Valentijndiner en het Halloweenmenu. Maar het liefst storten de studenten zich op het broodje boulet of een smos. De rest van de top 5 wordt volgemaakt door: frietjes, met steak, vol-au-vent of stoofvlees als begeleidende gerechten.”

UHaSSeLt

“Studenten pleiten op Facebook voor ribbekes”

“Lasagne en mexicano zijn absolute toppers”

Hasselt - Het studentenrestaurant van de PHL is in de ‘hoofdstad van de smaak’ ongetwijfeld één van de drukste horecazaken. “Dagelijks ontvangen we 2.000 gasten”, vertelt Rudy Rampelberg, diensthoofd catering. “Onze gerechten mogen gezien worden en we passen de kaart voortdurend aan. Nieuwe suggesties zoals de dagverse veggieschotels of de bekende gemberthee ‘Gingerlove’ zijn heel snel ingeburgerd. En onze studenten voeren soms zelf campagne voor de ‘speciallekes’. Zo lanceren ze, via Facebook, drie keer per jaar een oproep voor een spareribfestijn of een mosselfeest. Suggesties waarop we graag ingaan. Op andere dagen toppen we met onze pastagerechten, dagmenu’s, stoofvlees, vidé met frietjes en ons grillbuffet waar we zowel steaks als vis à la minute bakken. Elke dag kan je vegetarisch eten maar op donderdag is het ‘Veggiedag’: dat wekelijkse middagmaal zonder vlees wordt trouwens steeds populairder bij studenten. En dat is toch het bewijs dat ze ook bezig zijn met gezondere voeding.”

Diepenbeek- Dagelijks is het restaurant van Universiteit Hasselt goed voor ruim 2.000 klanten. “De helft eet broodjes, 800 mensen kiezen voor een warme maaltijd en de anderen vinden hun gading in het ruime aanbod. Moeilijke klanten hebben we niet en als de studenten zelf met suggesties komen, gaan we daar graag op in. Zo kunnen ze bijvoorbeeld hun vereniging in de kijker zetten wanneer we een door hen uitgevonden burger naar hen vernoemen. Om de drie maanden is er de ‘eetcommissie’ waarin we samen met studenten en unief suggesties bekijken en opmerkingen bespreken”, zeggen cateringverantwoordelijke Lydia Flemings en haar chef Kathleen Decuyper. “Onze absolute topper is lasagne, gevolgd door zalmfilet uit de oven. Dan heb je steak met frietjes en de slaatjesbar die de jongste jaren steeds populairder wordt. En dan mogen we ons populairste broodje niet vergeten: de mexicano. Het is ook opvallend dat de studenten steeds vaker de frietjes vervangen door rijst, natuuraardappelen of puree. Toch valt een ding op: als we iets vervangen, komen ze meteen vragen wat er scheelt. Studenten eten heel traditioneel maar wel steeds lekkerder.”


STUDEREN IN LIMBURG

20

HET BELANG VAN LIMBURG - woENsdAG 16 fEBRUARI 2011

SID-in

Op donderdag 17 februari gaat de jaarlijkse SID-in beurs van start. Ruim 6.600 laatstejaarsstudenten gaan er op zoek naar de studierichting die het best bij hen past.

Laatstejaars op zoek naar hun toekomst Wat? “Het zijn studie-informatiedagen die bedoeld zijn voor alle laatstejaarsstudenten van het secundair onderwijs. Als zij met vragen zitten over de voortzetting van hun studie, kunnen ze daar terecht. Men zal zich voor het merendeel focussen op leerlingen uit het ASO, het TSO en het KSO”, zegt Johan Seutens van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding.

Waar en Wanneer? Op donderdag 17 februari en vrijdag 18 februari is de beurs enkel toegankelijk voor scholen die zich op voorhand hadden ingeschreven. Zij kunnen van 9 tot 16 uur terecht in de Limburghal in Genk. Zaterdag is iedereen welkom van 10 tot 16 uur: leerlingen, ouders, en ook studenten die al hoger onderwijs volgen, maar een andere richting willen kiezen of mensen die hun studie terug willen oppikken. De toegang is gratis.

Wie is vertegenWoordigd?

Wat is er veranderd? “Vanaf dit jaar zullen secundaire scholen die zogenaamde SE-n-SE (secundair na secundair) opleidingen aanbieden er zijn. Dat zijn de vroegere zevende jaren van het technisch en kunstonderwijs. Zij zullen in Limburg een informatiestand hebben. Ze zullen ook met een gezamenlijke folder werken.” Beroepssectoren zullen dit jaar - tegen de zin van het CLB - niet in Limburg aanwezig zijn. “Het departement Onderwijs heeft beslist om ze dit jaar niet in het aanbod op te nemen”, legt Johan Seutens uit. Omdat leerlingen uit het BSO een belangrijke doelgroep zijn, waren ze er bij het CLB niet echt mee opgezet. “Samen met het provinciebestuur en het LOOA (Limburgs Overleg Onderwijs Arbeid) zijn we bezig met een soort van tweede SID-in te organiseren waar we ons specifiek focussen op die groep, zodat zij ook concrete informatie kunnen krijgen over hoe zij hun verdere toekomst kunnen plannen. Helaas zal het nog niet voor dit schooljaar zijn.”

“Het basisaanbod is niet gewijzigd: alle Vlaamse universiteiten en hogescholen zijn vertegenwoordigd, alsook de Universiteit Maastricht, die een samenwerking heeft met de Universiteit Hasselt. Dit in tegenstelling tot de andere provincies, waar geen buitenlandse scholen aanwezig zullen zijn. Er zullen ook nog andere opleidingsverstrekkers zijn, zoals de secundaire scholen waar je verpleegkunde kunt volgen. Verder zijn ook Defensie, politie, Syntra, de VDAB, en het volwassenenonderwijs aanwezig. Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding zal er ook zijn ter ondersteuning van studenten die met algemene vragen zitten.”

Beursplan Hal A* 10 & 13

9

18 12

Universiteiten

1 2 3 4 5 6

15 61 6 60

11

41 42 16

17

43 59 3

2

56

53

55 4 25

19

54

1 & 14 22

26 27

Hoe kunnen leerlingen zich het best op zo’n sid-in voorbereiden?

“Alle leerlingen hebben van het departement Onderwijs een brochure met nuttige vragen ontvangen. Op de website www. studiekiezer.be kunnen ze ook heel wat informatie over alle richtingen vinden. Er zijn ook links naar de VDAB voor studenten die onmiddellijk werk gaan zoeken. Je vindt er sinds 2 maanden ook een belangstellingsproef. Aan de hand van interesses kun je dan doorlinken naar de richting die het best bij je past.”

HHUB - KUBrussel HKatholieke Universiteit Leuven HUniversiteit Hasselt HUniversiteit Gent HUniversiteit Antwerpen HVrije Universiteit Brussel

1. Waar kan ik de richting van mijn keuze volgen? 2. Welke vakken krijg ik? 3. Is de richting eerder theoretisch of praktisch gericht? 4. Hoe verlopen de examens? 5. Hoe hoog zijn de studiekosten? 6. Wat zijn de mogelijkheden na mijn studie? 7. Wat zijn de jobmogelijkheden?

57 & 58

21

INGANG

32

“Om een algemeen overzicht van het beschikbare aanbod te krijgen en zo knopen door te hakken. Ze moeten er gericht te werk gaan. De beurs past in een stappenplan voor keuzebegeleiding en is niet zomaar een los ogenblik. We merken dat een deel van de studenten zich ook daadwerkelijk voorbereidt, maar sinds enkele jaren zijn er meer en meer studenten die helemaal onvoorbereid naar de SID-in trekken. Normaal is het de taak van de scholen om te leerlingen voor te bereiden, maar je kunt natuurlijk nooit volledig achterhalen waar het mank loopt.”

Handige vragen

5

28

20

Waarom moeten laatstejaars naar een sid-in gaan?

Op zaterdag komt onderwijsminister Pascal Smet een verkennend bezoek brengen. Hij zal aanwezig zijn van 13.30 uur tot 15 uur.

8

7

PraktiscHe informatie

24

23

*de nummering uit de publicatie ‘WAT NA HET SECUNDAIR ONDERWIJS?’ werd overgenomen.

Hogescholen

7 HHogere Zeevaartschool 8 HArtesis Hogeschool Antwerpen 9 HKarel de Grote-Hogeschool 10 HLessius Antwerpen 11 HPlantijnhogeschool van de provincie Antwerpen 12 HKatholieke Hogeschool Kempen 13 HLessius Mechelen 14 HHUB - EHSAL 15 HErasmushogeschool Brussel 16 HHogeschool Sint-Lukas Brussel 17 HGroep T - Internationale Hogeschool Leuven 18 HKatholieke Hogeschool Leuven 19 HXIOS Hogeschool Limburg 20 HKatholieke Hogeschool Limburg 21 HProvinciale Hogeschool Limburg 22 HArteveldehogeschool 23 HHogeschool Gent 24 HKatholieke Hogeschool Sint-Lieven 25 HHOWEST - Hogeschool West-Vlaanderen 26 HKatholieke Hogeschool Brugge-Oostende 27 HKatholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen 28 HHogeschool voor Wetenschap en Kunst

Andere opleidingsverstrekkers

32 HInstituut Sint-Maria 41 HProvinciaal Instituut Verpleegkunde Hasselt 42 HVrij Technisch Instituut - Afd. Verpleegkunde 43 HHBO Verpleegkunde Genk Regina Mundi 53 HDefensie 54 HPolitie 55 HSyntra 56 HVDAB HVlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming

57

HStudietoelagen HHoger Onderwijs HStuderen in het buitenland

58 HCLB 59 HConsortia voor Volwassenenonderwijs HSe-n-Se opleidingen binnen de provincie Limburg 61 HUniversiteit Maastricht

60

Studeren in Limburg 2011  

Bijlage Het Belang van Limburg 16-02-2011

Studeren in Limburg 2011  

Bijlage Het Belang van Limburg 16-02-2011