Page 1

Dienst Studietoelagen


82. Binnenste Buiten

maandag 21 september 2009

In onze reeks Binnenstebuiten stellen we elke maand een overheidsdienst aan u voor. We praten met de mensen die er werken en met de mensen die gebruik maken van de dienst. Vandaag is de dienst Studietoelagen aan de beurt.

Carrièrestart0 Bekende Vlamingen praten over studeren met studietoelage

Een studiebeurs kan het pad naar succes effenen. Vijf toppers in hun vak getuigen over de belangrijke rol die de studiebeurs in hun leven heeft gespeeld. TeksTen: eef Coolen en eviTa bonné

Studiebeurs als start van mooie carrière Willy Claes

“Een aardig steuntje in de rug” “Ik weet het nog goed. Je moest in mijn studententijd een studiebeurs aanvragen bij ‘het fonds der meest begaafden’. Een schriftelijke proef moest je doorworstelen, gebaseerd op stof van het middelbaar.” 0 “Eén vraag herinner ik me ook

nog. Het ging over eb en vloed en het al dan niet stijgen van een boot in het water. De boot stijgt natuurlijk met het water mee, ik had het juist”, lacht Claes. “Na het middelbaar heb ik diplomatieke en politieke wetenschappen aan de Vrije Universiteit van Brussel gestu-

Minister van Staat Willy Claes. Foto PHL

niaux alberT Hus

“Ik heb mijn droom kunnen realiseren” “Tijdens mijn humanioraperiode in het Koninklijk Atheneum van Genk, heb ik minstens drie jaar kunnen rekenen op een studiebeurs. Mijn vader was mijnwerker en mijn moeder een boerendochter”, zegt generaalmajoor Albert Husniaux (52).

Politiek Claes’ politieke carrière starttetoen hij gemeenteraadslid van Hasselt werd. “Toen ik 35 was, werd ik minister van Onderwijs. Dat was vrij jong in die tijd. Daarna ben ik drie keer minister van Economische Zaken geweest”, vertelt Claes. De politicus was ook vicepremier, minister van Staat, minister van Buitenlandse Zaken in de regering-Dehaene I, en

MM

“Een studiebeurs creëert openingen en kansen” Willy Claes Minister van staat

in 1994 werd hij secretaris-generaal van de NAVO. “Aan studenten die nu een studiebeurs kunnen krijgen, kan ik zeggen dat ze daarvan moeten profiteren. Het creëert openingen en kansen”, aldus Claes.

Jef Gabriëls

“Een mooi hulpmiddel” “Ik stond er vroeger niet bij stil, maar ik besef nu wel hoe belangrijk die studiebeurs ook voor mij geweest is”, zegt de burgemeester van Genk, Jef Gabriels (61). 0 “Tijdens mijn middelbare schoolperio-

de heb ik kunnen rekenen op die vorm van steun. Dat systeem was welgekomen, want het inkomen thuis was bescheiden. Mijn vader was boswachter en mijn moeder werkte thuis. Ook voor mijn ouders was die beurs dus belangrijk. Tijdens mijn ingenieursstudies kreeg ik ook gedurende één jaar een omzetbare studielening. Als je geslaagd was, moest je het geld niet terugbetalen.”

0 Eerst werd hem de beurs geweigerd, maar

na protest mocht hij het examen opnieuw afleggen. “En toen kreeg ik de beurs wel. Ik hoor onze kruidenier nog altijd zeggen dat er niets van mij zou komen - ik was nog een tiener toen. Dankzij de beurs heb ik mijn middelbaar kunnen doen en daarna ben ik naar de Militaire School in Brussel gegaan. In 1980 ben ik afgestudeerd als burgerlijk ingenieur.” Uniek Eind 2006 werd Husniaux generaal-majoor en sinds juli bekleedt hij een topfunctie bij de NAVO. “Ik ben als eerste Belg ooit directeur van het Agentschap voor Onderzoek en Technologie (RTA). Onze uitvalsbasis ligt in Parijs. Ik ben directeur van 54 mensen en daarachter zit nog eens een netwerk van 3.500 onderzoekers uit de 28 NAVO-landen, die moeten begeleid worden bij het uitvoeren

deerd. In totaal heb ik vier jaar beurs getrokken, zodat ik mijn studies kon afwerken. Het gekregen geldbedrag bedroeg nog niet de helft van mijn kosten toen, maar het was toch een zeer aardig steuntje in de rug.”

Generaal-majoor Albert Husniaux. Foto Gva

van wetenschappelijk en technologisch onderzoek. Ik heb mijn droom, ingenieur worden in de lucht- en de ruimtevaart, kunnen realiseren, en zelfs veel meer dan dat. De studiebeurs is beslissend geweest voor mij. Het was ofwel studeren, ofwel werken. Het is studeren geworden.”

Combinatie “Vanaf ‘87 ben ik burgemeester van Genk en eind dit jaar ga ik met pensioen. Mijn politieke carrière startte in de jaren zeventig toen ik gemeenteraadslid werd. Later is dat geëvolueerd naar schepen en provincieraadslid”, zegt Gabriels. Zijn politieke loopbaan heeft hij lang gecombineerd met een deeltijdse opdracht bij het huidige Centrum Jef Gabriels, burgemeester van Genk. voor Volwassenenonderwijs (CVO). “Ik was Foto GZ er onder andere verantwoordelijk voor het oprichten van nieuwe afdelingen. Als ik te- is geweest en vooral voor een extra motivatie rugkijk op mijn loopbaan moet ik zeggen dat heeft gezorgd. Heel doeltreffend dus voor iedie studiebeurs een interessant hulpmiddel mands carrière.”


.83

maandag 21 september 2009

te Wim Lamot

o WuytS CeLhoof Lud

“De steun was heel welkom” “We waren thuis met vijf kinderen, ik was al de vierde op rij die ging studeren. Alleen mijn vader ging werken, dus we hadden het geluk dat alle kinderen konden rekenen op een studiebeurs”, zegt de 43jarige professor Wim Lamotte uit Hasselt. 0 “Ik ben na mijn middelbare stu-

dies in Zonhoven wiskunde-natuurkunde-informatica gaan stude-

ren aan het toenmalige LUC in Diepenbeek. Mijn licentie informatica heb ik aan de Vrije Universiteit Brussel gevolgd. Door de studiebeurs kreeg ik ook automatisch korting bij het huren van een kot. Vijf jaar lang heb ik een studiebeurs gekregen, daar ben ik echt heel blij mee. Het staat als een paal boven water dat de steun zeer welkom was en me ook enorm heeft geholpen tijdens de studentenperiode.” “Na mijn studies ben ik assistent

informatica geworden en vandaag werk ik mijn elfde jaar als professor in de informatica bij EDM, het Expertisecentrum voor Digitale Media aan de Universiteit Hasselt.” Multimedia “Ik geef les aan ongeveer 70 studenten van het eerste en derde jaar. Hoe het internet werkt, hoe sites maken, begrippen als multimedia en netwerken, dat alles komt in mijn lessen aan bod”, legt de prof uit.

Antwerps celhoofd Ludo Wuyts . Foto pAtRICK DE Roo

“Graag dicht bij de burger” Het beleid wordt uitgestippeld in Brussel, maar de provinciale cellen geven de dienst een gezicht. Ludo Wuyts is celhoofd in Antwerpen. 0 Het is zwoegen voor de collega’s op

Professor Informatica aan Universiteit Hasselt, Wim Lamotte. Foto tVG

Sin Steven tor

“Een stap richting het echte werk”

Cijfer van de dag

Steven Torsin, Sommelier bij ‘Aan Tafel bij Luc Bellings’. Foto KH

Steven Torsin uit Landen is sinds februari maître sommelier bij het Hasseltse restaurant ‘Aan Tafel bij Luc Bellings’. Een job die hij in de toekomst wil combineren met het onderwijs. “Maar, ik ben gestart in een volledig andere richting. Ik heb eerst een opleiding marketing gevolgd in Hasselt en daarna heb ik twee jaar criminologie in Leuven gedaan.”

daarom heb ik in totaal vijf jaar kunnen rekenen op een studiebeurs”, zegt de 36-jarige Steven. “Die studiebeurs is enorm van pas gekomen, omdat ik tijdens die jaren heb geleerd hoe ik moest studeren. Die opleidingen hebben me gesterkt als persoon. Met het gekregen bedrag kon ik toen mijn kot betalen en dat was al heel wat.”

Wijn Tijdens zijn studie in Leuven startte Steven met een restaurant0 “Mijn moeder was alleenstaand en broodjesbar. “En in Sint-Truiden

de dienst studietoelagen in het Antwerpse provinciehuis. De telefoon houdt niet op met rinkelen. En tussen het beantwoorden van vragen van ouders door, moeten ze het kleine half miljoen aanvraagdossiers in Vlaanderen helpen verwerken. Tussen september en de kerstperiode krijgen ze de grootste brok voorgeschoteld en lopen ouders er de deur plat. Met een brede glimlach worden ze ontvangen door celhoofd Ludo Wuyts en zijn medewerkers. “In deze cel werken we met negen mensen. De intake van de dossier gebeurt in Brussel waarna ze digitaal naar de provinciale afdelingen verzonden worden. Een klein aandeel van de aanvragen wordt al automatisch afgehandeld, de overige nemen wij, de dossierbehandelaars, voor onze rekening.” Toch werken ze niet alleen de Antwerpse dossiers af, de aanvragen worden willekeurig vanuit Brussel verdeeld. “Voor ons geen slechte zaak”, zegt Wuyts, “want anders moeten ze hier dertig tot veertig man aan het werk zetten. Ongeveer dertig procent van de dossiers komt namelijk uit Antwerpen. Het heeft vooral een demografische oorzaak. Onze provincie heeft een hoog bevolkingsaantal vergeleken met de andere provincies. Daarenboven telt Antwerpen ook relatief veel grote gezinnen. Er is dus een logische verklaring.” Twee keer per week houdt de cel

een bezoeknamiddag. Dan krijgen Wuyts en zijn collega’s een honderdtal gezinnen over de vloer. “Het aantal te behandelen aanvragen is verdubbeld sinds de invoering van de toelage voor kleuter- en lager onderwijs vorig jaar, dus krijgen we ook heel wat meer bezoekers. Wat opvalt is, dat het ook om een ander publiek gaat dan twee jaar geleden. Ze komen vaker met een leeg formulier aankloppen. Het is voor ons natuurlijk efficiënter werken als ze al wat hebben ingevuld, maar we helpen ze graag verder. De bezoekers zijn divers. Sommigen komen elk jaar terug, vele anderen komen omdat ze een probleem hebben met de Nederlandse taal.” “Bij het begin van het schooljaar worden er over de hele provincie zitdagen georganiseerd waar wij informatie gaan geven. We houden ook invulmomenten in alle districten van Antwerpen. We starten dinsdag in het Badhuis op het Stuivenbergplein. Die momenten hebben als doel om naar de burger te gaan en om de bezoekersnamiddagen hier wat te ontlasten. Het is aangenamer in je buurt geholpen te worden dan hier te komen aanschuiven.” Wuyts werkt al meer dan een decennium als celhoofd. Zijn enthousiasme en betrokkenheid is in die tijd niet afgenomen. “Het is een moeilijke wetgeving met vele inkomens- en nationaliteitsvereisten.Toch komt het merendeel van de ouders die een toelage aanvragen in aanmerking. Er zijn altijd mensen die toch een dossier indienen en eigenlijk weten dat ze te veel verdienen om een beurs te krijgen.”

heb ik in een broodjesbar en in de wijnbar ‘Ons Huis’ gewerkt. Een tweejarige opleiding tot sommelier en een D-cursus zodat ik kan lesgeven, heb ik ook achter de rug.” Zelf heeft Steven ook al voor de klas gestaan. “Ik heb al wijncursus gegeven, dat ligt me wel. Mijn huidige job als sommelier bij ‘Aan Tafel’, een restaurant bekroond met een Michelinster, zou ik dolgraag combineren met lesgeven. Die studiebeurzen dus? Die zijn heel nuttig geweest in het verloop van mijn carrière”, zegt Steven.

4.707,62 De hoogste studietoelage, die u kunt krijgen, is 4.707, 62 euro. Hoe hoog uw toelage is, heeft te maken met veel factoren. Een element is het studieniveau. Voor kleuters is de studietoelage een vast bedrag: 82,16 euro. Een schooltoelage voor lager onderwijs bedraagt 92,43 tot 184,86 euro. MM

Voor het voltijds secundair onderwijs varieert de toelage van 115,12 euro tot 2.755,47 euro. Voor het deeltijds leerplichtonderwijs van 96,83 euro tot 403,46 euro. Voor het hoger onderwijs varieert de toelage van 225,94 euro tot maximaal 4.707,62 euro. MM


52.

dinsdag 22 september 2009

Overheidsdiensten in de kijker

Binnenste Buiten

M M In onze reeks Binnenstebuiten stellen we elke maand een over-

heidsdienst aan u voor. We praten met de mensen die er werken en met de mensen die gebruik maken van de dienst. Deze week is de dienst Studietoelagen aan de beurt.

Studietoelagen 0 Chris Collier coördineert zitdagen in Mechelse Scheppersinstituut

Om zoveel mogelijk mensen in contact te brengen met de steunmaatregel organiseert de Vlaamse overheid overal in Vlaanderen zitdagen waar u terechtkan voor alle informatie over én het aanvragen van school- en studietoelagen. Uw krant nam een kijkje in Mechelen. Jeroen Maris en Bart tiMperMan

“Ik krIjg soms schrIjnende verhalen te horen” Coördinatrice Chris Collier verschaft informatie over studietoelagen in het Mechelse Scheppersinstituut. “Soms vertellen mensen ons hun hele levensverhaal.”

Zaterdagochtend. In de leraarskamer van het Mechelse Scheppersinstituut is het een aangenaam komen en gaan. Aan tafeltjes wachten de medewerkers die zich ontfermen over de studietoelagedossiers. 0 De wachttijden zijn kort, de ge-

sprekken verlopen in een aangename sfeer. “Die gemoedelijke ambiance, dat is typisch voor zo’n zitdag”, zegt Chris Collier, die de zitdag coördineert. “De mensen kunnen ook terecht op onze dienst, maar daar gebeurt de afhandeling - door het decor, door de lange wachtrijen - vaak wat cleaner. Hier zitten mensen in hun vertrouwde omgeving. Dat neemt ook meteen al heel wat drempelvrees weg. Zo’n zitdag maakt alles wat persoonlijker: dat is het eigenlijk.”

Collier benadrukt de rol van de school als informant. “Ondanks grootschalige mediacampagnes denk aan de spotjes op radio en televisie, en de advertenties in kranten - merken we dat heel veel mensen nog niet op de hoogte zijn van het hoe en waarom van studietoelagen. We schrikken daarvan, ja. Daarom is het dus van cruciaal belang dat een school via de leerlingen de ouders informeert over mogelijke financiële steun. En een zitdag als deze, waarbij MM

“Een zitdag is vaak het laatste duwtje in de rug.” Chris Collier coÖrDINatrIce ZItDaG

wij naar de mensen komen in plaats van vice versa, is dan vaak het laatste duwtje in de rug.” Discretie Wie aanschuift bij een medewerker, krijgt enkele gerichte vragen gesteld. Daarna worden de formulieren ingevuld, en gaat het dossier dus in behandeling. “Het spreekt voor zich dat we alle informatie hoogst discreet behandelen”, zegt Collier. “Het inkomen van de ouders is het belangrijkste criterium voor het al dan niet toekennen van zo’n premie: met zoiets ga je uiteraard de straat niet op. Het is ook de bedoeling dat mensen zo snel mogelijk een antwoord krijgen. Binnen de twee maanden weten ze waar ze staan.” Collier benadrukt het belang van eerlijkheid in de contacten op zo’n zitdag. “Vaak kan ik zelf al inschatten of iemand in aanmerking komt voor

Stijging aanvragen

136,1%

In 2008-2009 waren er 452.628 aanvragen. Dat leidde tot 309.719 toekenningen en 84.885 afwijzingen om financiële of pedagogische redenen. Voor de kleuters kwamen er 77.982 aanvragen binnen. Voor de leerlingen uit het lager onderwijs 144.159. In vergelijking met vorig jaar is er een forse stijging van het aantal aanvragen.In één schooljaar kwamen er 260.923 aanvragen bij. Een stijging met 136,1%. In 2007-2008 waren het er 191.705. MM

foto’s Marc aerts

een toelage. Als dat niet het geval is, zeg ik dat ook meteen. Dat levert dan fel ontgoochelde reacties op, maar ik wil me er niet op een laffe manier van afmaken met een vaag ‘u krijgt binnenkort wel een antwoord’. Mensen moeten snel weten waar ze staan, punt.” Kansarmoede Onvermijdelijk krijgen de medewerkers van de dienst studietoelagen op zulke zitdagen een inkijkje in bepaald oncomfortbale levensomstandigheden. “Voor veel mensen is 82 euro (de toelage voor kleuters, red.) peanuts. Maar ik verzeker je: er bestaat een grote groep voor wie dat een substantieel bedrag is. Dan betekent die 82 euro plots een wereld van verschil. Achter mijn tafeltje krijg ik soms de schrijnendste verhalen te horen. Kansarmoede, sociale handicaps, vechtscheidingen: ook in


.53

dinsdag 22 september 2009

Een rugzakje vol krediet gang is, kan een student in aanmerking blijven komen voor een toelage. Deze formule maakt het ook mogelijk om een studietoelage te behouden als de student van richting verandert. Heel interessant is ook het jokerkrediet. Dat telt zestig punten voor de volledige studieduur. Het kan worden gebruikt wanneer de student niet slaagt.

Opleidingen in het hoger onderwijs zijn vaak de duurste. Niet toevallig zijn de studietoelagen voor studenten in het hoger onderwijs ook de hoogste. Door de veelheid aan richtingen is de reglementering het meest complex. Enkele krijtlijnen. 0 Het spreekt misschien voor zich,

maar toch is het belangrijk: de student waarvoor u een toelage vraagt, moet in een erkende onderwijsinstelling zijn ingeschreven en daar een erkende opleiding volgen. Bij die erkende instellingen horen natuurlijk alle universiteiten en hogescholen van de Vlaamse Gemeenschap. Dus ook de Vlaamse instellingen in Brussel. In het Hogeronderwijsregister (www.hogeronderwijsregister.be/ home) vindt u alle erkende onderwijsinstellingen.

het Vlaanderen van de 21ste eeuw zitten mensen vaak nog in ellende. Als je via het toekennen van zo’n toelage dan even een lichtje kan laten schijnen, dan geeft dat een erg prettig gevoel, ja.” Levensverhaal “Zwemmen in een mix van emoties”, zo omschrijft Collier haar job. “Soms grijpen mensen zo’n gesprekje op een zitdag aan om hun hele levensverhaal te vertellen. Als daar de tijd voor is, probeer ik daar naar te luisteren. Dat bedoelde ik daarstraks met dat persoonlijke karakter van de zitdagen. We zijn hier geen loketbedienden die dossiertjes opstellen en afstoffen. Het neigt soms naar sociaal werk. Hoewel dat niet tot de jobomschrijving behoort, probeer ik bijvoorbeeld ook om mensen met bepaalde problemen naar andere diensten te verwijzen.”

En voor we het vergeten: het is ook nuttig werk, dat toekennen van die toelages. Want wordt onderwijs niet almaar belangrijker? “Voilà”, bevestigt Collier. “Ik merk dat steeds meer mensen gaan inzien dat school geen gewoon tijdverdrijf is, maar wel een optie op een mooie toekomst. En voor alle ouders die hier langskomen, geldt hetzelfde: ze willen stuk voor stuk dat hun kinderen een beter leven tegemoet gaan dan henzelf.” MM

“Ouders willen dat hun kinderen een beter leven tegemoet gaan.” chris collier coördinAtrice zitdAG

Erkend Uw opleiding moet ook erkend zijn. Ook dat kan u nakijken in het Hogeronderwijsregister. De opleiding moet ook diplomagericht zijn. Enkel met een diplomacontract komt u dus in aanmerking. Als het gaat om een studie die voor 2004-2005 begon, toen diplomacontracten nog niet bestonden, is een toetredingsovereenkomst of inschrijvingsattest voldoende. Wie aan een studie in het hoger onderwijs begint, heeft een ‘rug-

zak’ vol studietoelagekredieten. Daarin zitten twee bachelorkredieten, één masterkrediet, één krediet voor het volgen van een voorbereidingsprogramma, één krediet voor het volgen van een schakelprogramma, één krediet voor het volgen van een specifieke lerarenopleiding aan een hogeschool of universiteit en niet onbelangrijk - één jokerkrediet. De inhoud van het ‘rugzakje’ wordt jaarlijks weer aangevuld op basis van de behaalde resultaten. Dit systeem wordt ook wel de studievoortgang genoemd. Zolang er studievoort-

Buiten Vlaanderen U kunt ook een studietoelage voor hoger onderwijs aanvragen dat niet in Vlaanderen wordt gevolgd. Dan zijn er wel een hele reeks voorwaarden. Zo moet de plaatselijke voor onderwijs bevoegde overheid de opleiding of instelling en het diploma erkennen. De opleiding moet ook leiden tot een diploma. En de student moet voldoen aan alle voorwaarden om in Vlaanderen een toelage te krijgen. Daarnaast moet de student ook een hoofdverblijfplaats hebben in het Vlaams Gewest, al een diploma secundair onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap of een diploma hoger onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap gehaald hebben. Als u ingeschreven bent aan een instelling die buiten de Europese Hoger Onderwijsruimte ligt, mag de opleiding die u volgt bovendien niet bestaan in Vlaanderen. Opgelet: een Erasmusbeurs is geen opleiding in het buitenland. Zo’n Erasmusbeurs kan worden gecombineerd met een studietoelage.

Inna Armenyan

Sylvia Hautecler

Osman Faizi

“Een fijne verrassing”

“De school is erg attent”

“Een extra motivatie”

0 Inna Armenyan (24) uit Meche-

0 Het Mechelse Scheppersinsti-

0 Osman Faizi (47) uit Bonheiden:

len: “Ik was naar de zitdag gekomen om te informeren of mijn twee kinderen – eentje gaat naar het eerste leerjaar, het andere zit in de kleuterklas – in aanmerking komen voor zo’n schooltoelage. En helemaal zeker ben ik nog niet, maar er werd mij gezegd dat de kans zeer groot is dat het bedrag wordt toegekend. Ik vind het een prachtig gebaar van de overheid. Dat kinderen naar school kunnen is op zich al erg belangrijk, en als ze dan nog een steuntje in de rug krijgen, wordt het helemaal mooi.” Maar er is dus nog een tweede argument om gelukkig te zijn. “Ik blijk zowaar zelf ook in aanmerking te komen voor een studietoelage. Je moet weten: via de VDAB ben ik een vooropleiding verpleegkunde begonnen. En daardoor heb ikzelf dus ook recht op financiële steun. Een fijne verrassing.”

Opleidingen in het hoger onderwijs zijn vaak de duurste. Foto GvA

tuut heeft alle ouders via hun kinderen de nodige informatie bezorgd over school- en studietoelagen. Dat wordt erg geapprecieerd, zo blijkt. “We vinden het sowieso erg attent van de school dat daaraan gedacht wordt”, zegt Sylvia Hautecler (38) uit Mechelen. “Meer zelfs: anders hadden we allicht nooit geweten dat we misschien in aanmerking komen voor de steunmaatregel.” Hautecler en haar man Dirk Brouwers (42) moeten nog even afwachten of hun aanvraag wordt goedgekeurd. “Uiteraard hopen we dat we een ja krijgen”, zegt Brouwers. “We hebben drie kinderen: eentje van zes, eentje van negen en eentje van elf. En ik hoef je niet uit te leggen dat die schatjes naar school sturen wel wat kost. Hoe ouder ze worden, hoe hoger de factuur. Dus ja: prima initiatief.”

“Ik geniet al even van zo’n studietoelage. Mijn kinderen zijn dertien en zeventien. Daardoor word ik elk jaar via de post verwittigd. Vorig jaar werd de aanvraag vlotjes geaccepteerd. Nu moeten we nog even afwachten. Mijn vrouw en ik werken wel, maar een astronomische wedde hebben we allesbehalve.” Faizi benadrukt dat de studietoelage niet een zaak van de ouders alleen is. “Onrechtstreeks heeft die toelage ook een sterk motiverend effect op de kinderen. Automatisch zien leerlingen en studenten het belang van school scherper in wanneer hun ouders voor het nodige materiaal kunnen zorgen. Ik zie die toelage vooral als een beloning voor schoolgaande kinderen. En ze helpt ons onze kinderen duidelijk maken dat in onze huidige maatschappij een diploma niet zomaar een vodje papier is.”


60.

woensdag 23 september 2009

Overheidsdiensten in de kijker

Binnenste Buiten

M M In onze reeks Binnenstebuiten stellen we elke maand een over-

heidsdienst aan u voor. We praten met de mensen die er werken en met de mensen die gebruik maken van de dienst. Deze week is de dienst Studietoelagen aan de beurt.

Studietoelagen 0 Bezoekersnamiddag van Antwerpse afdeling zorgt voor overrompeling

De provinciale cellen van de dienst Studietoelagen stellen twee keer per week hun deuren open om ouders met vragen te ontvangen. Daar wordt graag gebruik van gemaakt, merken we als we een kijkje gaan nemen op zo’n bezoekersnamiddag. evita bonné bart timperman

“Mijn zoon verdient kansen als elk ander kind” Het is een ware overrompeling wanneer we aankomen op de bezoekersnamiddag van de Antwerpse afdeling van de dienst Studietoelagen in het provinciehuis. Het 113de gezin van de dag heeft zich net aangemeld.

0 In de lange gang naar het kantoor

staan ouders, vaak met kleine kinderen, aan de kant te wachten om geholpen te worden met hun aanvraagdossier. Als ze eindelijk aan de beurt zijn, zie je ze met grote ijver uitleggen hoe belangrijk ze het vinden dat ze hun kinderen een goede opleiding willen geven. Veel wach-

tende ouders zijn allochtonen. Ze worstelen met het Nederlands bij het invullen van het dossier. De technische vragen reiken soms te ver voor hun beginnende kennis van de taal. Ze worden vriendelijk geholpen in het Frans, Engels, en zelfs in hun eigen taal als het mogelijk is. Multiple sclerose Ook niet iedereen vindt zijn weg op het internet, en mensen willen te weten komen of het nut heeft dat ze een aanvraag indienen of bij voorbaat niet in aanmerking komen. Maar ook ouders met aparte vragen vinden we in de gang terug. Zo ook maatschappelijk werkster en alleenstaande moeder van drie Ilse Dietvorst (49). Bij haar intussen 22-jarige zoon is op 19-jarige leeftijd multiple sclerose vastgesteld. “Hij studeert multimedia en communicatietechnologie aan de hogeschool in Kortrijk. Hij is een intelligente jongeman die een kans op MM

“Ons dossier is ingewikkeld.” ilse dietvorst maatschappelijk werkster (foto links)

MM

“Mijn zoon kan zijn opleiding niet volgens het normale traject volgen.” ilse dietvorst maatschappelijk werkster

een opleiding even hard verdient als een ander. De opstoten en zoektocht naar passende medicatie zijn hard. Door bijwerkingen zoals hartproblemen heeft Bart maandenlang in het ziekenhuis gelegen. Hij kan zijn opleiding dus niet volgens het normale traject afleggen. Normaal kun je als student hoger onderwijs slechts één keer een beroep doen op een jokerbeurs. Ons dossier is te ingewikkeld om via het internet al onze vragen beantwoord te zien.” Persoonlijk contact Ilse Dietvorst: “Ik verkies ook het persoonlijke contact. Ze hebben me hier altijd goed geholpen. Zonder studiebeurs zou ik mijn kinderen niet dezelfde mogelijkheden kunnen bieden. Naast inschrijvingsgeld en dure boeken komen er ook onder meer kostelijke trein- en tramabonnementen bij kijken. Ook de infor-

matica waarmee Bart moet werken, is niet de goedkoopste. Een toelage dekt dus niet alle kosten, maar helpt ons al een stuk vooruit”, besluit Ilse.

i

Dienst Studietoelagen, maandag en woensdag tussen 13.30u en 17u, Provinciehuis, 5de verdieping, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen

Gratis nummer

1700 M M De Vlaamse overheid heeft

een speciaal telefoonnummer: 1700. Op dat gratis nummer kan elke burger terecht met vragen over de Vlaamse overheid. Het gratis nummer is elke werkdag bereikbaar van 9u tot 19u. U wordt er dus ook geholpen met uw vragen over studietoelagen.


.61

woensdag 23 september 2009

Studietoelage aanvragen kan ook via digitale weg De afdeling Studietoelagen hoopt dat steeds meer aanvragen via de digitale weg worden aangevraagd. Als we dat kunnen realiseren, winnen we veel tijd”, zegt medewerker Luc Demaeyer. 0 Aangezien de afdeling met elek-

tronische dossiers werkt, dienen papieren aanvraagformulieren te worden verwerkt tot representatieve digitale dossiers. Dit is een tijdrovend en arbeidsintensief werk. De aanvraagformulieren moeten nadien ook nog eens worden ingescand. Voor de meeste burgers kan het online aanvragen van een toelage op een eenvoudige manier via de website van de afdeling Studietoelagen: www.studietoelagen.be. Enige voorwaarde is dat u Belg bent en dat u over een kaartlezer beschikt om uw elektronische identiteitskaart te lezen. Zelfs voor wie dat niet heeft, is er nog een alternatief. Via de website van de federale overheid kunt u een ‘token’ aanvragen, een elektronische handtekening. Dat is een kaartje met een digitale code, waarmee u zich op het net kunt identificeren. Een link om die ‘token’ aan te vragen, vindt u ook op de hierboven vermelde website. Wachten op bevestiging Alle aanvragen, zowel de papieren als de digitale, krijgen een bevestiging dat de aanvraag goed is ontvangen. Daarna is het even wachten op een beslissing. “Zeker voor volledige aanvragen uit het kleuter- en lager onderwijs gaat dat redelijk snel”, weet Luc Demaeyer. “Voor secun-

dair en hoger onderwijs moeten we de aanvraag ook nog toetsen aan de databanken met de inschrijvingsgegevens. Dan moet er iets langer worden gewacht.” De beslissing over de aanvraag wordt via post of e-mail verstuurd, afhankelijk van de voorkeur van de aanvrager. Als het om een positieve beslissing gaat, volgt de uitbetaling al enkele dagen na de beslissing. Bij een negatieve beslissing wordt ook een motivatie gegeven voor de weigering. Wie het daarmee niet eens is, vindt in de berichtgeving ook alle gegevens om een herziening aan te vragen of een bezwaarschrift in te dienen.” Automatisering “Met ingang van het school-en academiejaar 2009-2010 deed de automatisering zijn intrede in de dossierbehandeling”, vertelt Luc Demaeyer. “We krijgen jaarlijks veel aanvragen binnen die relatief eenvoudig te behandelen zijn. Volledige aanvragen waarbij er geen complexe of gewijzigde gezinssamenstelling is, kunnen door het systeem automatisch worden verwerkt. Toch speelt de afdeling Studietoelagen het bij de aanvang van dit automatiseringsproject heel voorzichtig. “Alle aanvragen die automatisch worden verwerkt, worden nu nog eens manueel gevalideerd. Op die manier willen we de kwaliteit van ons systeem optimaliseren. Indien er na een gedetailleerde controle van het systeem geen fouten meer worden vastgesteld, kunnen we die fase afronden.

i

www.studietoelagen.be

De bezoekersnamiddag van de dienst Studietoelagen in Antwerpen was een groot succes. Foto’s PAtrick de roo

Chrisja Bohdanowicz

“Iedereen wandelt hier naar buiten met beantwoorde vragen” 0 Chrisja Bohdanowicz werkt al on-

geveer dertig jaar op de dienst Studietoelagen. Zij is een van de medewerkers die tijdens de bezoekuren ouders voorthelpt. “Ik doe het graag, al ben ik ‘s avonds bekaf. Ik ben nogal sociaal ingesteld. Sommige mensen zijn een beetje verloren als het op administratie aankomt. Het is niet echt moeilijk om ons dossier in te vullen, maar voor velen is papierwerk een enorme stap. Anderen zitten met de taalbarrière. Ze kunnen zich hier ook vaak moeilijk uitdrukken, maar ik help ze graag verder in het Engels of Frans.” “Iedereen wandelt hier naar buiten met beantwoorde vragen. We zijn ook gelinkt aan alle sociale systemen van België, dus we hebben de belangrijkste gegevens van het gezin binnen handbereik. Het administratieve deel voor de rekening van de burger is verminderd. De belastingbrief en attest van kadastraal inkomen hoeven er niet meer bij gestoken te worden.”

Chrisja Bohdanowicz werkt al ongeveer dertig jaar op de dienst Studietoelagen. Foto’s PAtrick de roo

Een studietoelage digitaal aanvragen zorgt voor tijdswinst. Foto GvA


60.

donderdag 24 september 2009

Overheidsdiensten in de kijker

Binnenste Buiten

M M In onze reeks Binnenstebuiten stellen we elke maand een over-

heidsdienst aan u voor. We praten met de mensen die er werken en met de mensen die gebruik maken van de dienst. Deze week is de dienst Studietoelagen aan de beurt.

Studietoelagen 0 Dienst studietoelagen organiseert infosessies voor medewerkers CLB’s

Het aanvragen van een studiebeurs is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Vaak komen ouders in de school of bij het CLB (Centrum voor leerbegeleiding) terecht met hun vragen. Uiteraard is het dan belangrijk dat er juiste informatie gegeven wordt. Mark de swert / evita bonné

“Nog te veel mensen mislopen de subsidie” Om de juiste informatie over studietoelagen te kunnen geven, moeten de medewerkers van de CLB’s weten waarover ze praten. Tijdens een studiedag van de koepel van vrije CLB’s (VCLB) bleek dat er nood was aan opleiding.

0 De dienst studieleningen van de

Vlaamse overheid antwoordde positief op de vraag om infosessies te organiseren in de vijf Vlaamse provincies. Liefst 106 medewerkers schreven zich in voor een sessie, wat zonder meer een succes genoemd mag worden. Ga-

M M Naar schatting heeft één

op vier leerlingen en studenten recht op een school- of studietoelage. De belangrijkste voorwaarde is dat het gezinsinkomen niet te hoog is. De inkomensgrens die daarbij wordt gehanteerd, is in de eerste plaats afhankelijk van het soort gezin of de zogenoemde ‘leefeenheid’ waar uw kind deel van uitmaakt. Dat blijft niet beperkt tot een klassiek

“Het CLB kan ertoe bijdragen dat mensen krijgen waar ze recht op hebben.” ann thijsen ClB Antwerpen

zet van Antwerpen ging meeluisteren tijdens de sessie in het Antwerpse provinciehuis. “Ik heb dit schooljaar nog maar twee vragen om hulp gekregen”, zegt Ann Thijsen van het CLB Antwerpen. “Dat wil niet zeggen dat er geen nood is aan hulp. De meeste mensen stap-

pen nog altijd naar de school met hun vragen.” Ann vond de sessie alvast leerrijk. “We kregen een heldere uitleg, dus ik heb zeker wat bijgeleerd.” Vatbaar voor verbetering “Toch is een en ander volgens mij

Ludo Wuyts

Cijfer van de dag

1

MM

gezin. Ook samenwoners of alleenstaande leerlingen of studenten vormen een leefeenheid. De personenlast in een gezin wordt uitgedrukt in punten. Hoe hoger het aantal punten, hoe hoger de inkomensgrens voor een schooltoelage. Elke persoon die fiscaal ten laste is in het gezin, telt voor één punt. Toch heeft u vaak meer personen ten laste in uw gezin dan u denkt. Zo telt één ouder altijd mee als een persoon ten laste. Personen met een handicap en studenten hoger onderwijs tellen dubbel. Naast het inkomen spelen de nationaliteit en de aanwezigheid op school ook een rol.

“Stimuleren wel, invullen niet” 0 Ludo Wuyts, diensthoofd studie-

toelagen, Antwerpen, was bijzonder tevreden over de belangstelling voor Ludo Wuyts.

de infosessies. “Ondanks spotjes op tv, de website en het algemeen hulpnummer 1700, lopen er nog te veel

mensen hun toelage mis. Daar ligt zeker een taak voor het CLB.” Wuyts legt onmiddellijk een belangrijke nuance: “Het is niet de bedoeling dat de medewerkers van het CLB de aanvraag gaan invullen. Mensen stimuleren en informeren wel. We kunnen evenmin van elke burger verwachten dat hij de wetgeving terzake kent. Dat is ook niet nodig trouwens. Het beoordelen van de aanvraag en het uitrekenen van de toelage is de taak van onze diensten.” Wuyts benadrukt dat de mensen nog een heel schooljaar tijd hebben om een aanvraag in te dienen. “Dat kan inderdaad nog tot 30 juni 2010. In Antwerpen komen er nog invulmomenten in alle districten.”


.61

donderdag 24 september 2009

De medewerkers van het CLB krijgen de nodige informatie over studietoelagen. foto’s Patrick de roo

“Meer kleuters en vrouwen vinden weg naar onderwijs” De waaier aan nationaliteiten die zich aandienen op de dienst studietoelagen is breed. “Scholing wint aan belang in de allochtone gemeenschap”, vertelt de Belgisch-Turkse medewerkster Songul Koycul.

“Als ze Nederlands kunnen, spreek ik met hen in het Nederlands. Maar ik sta Turkse ouders graag te woord in het Turks als ik hen daardoor makkelijker kan helpen”, vertelt Songul, Ze begon vijf jaar geleden op de dienst toelagen voor hoger onderwijs in Brussel. Intussen werkt ze al een paar jaar bij de Antwerpse cel. “Voordien kwam ik dus vooral in aanraking met studenten, nu met talrijke nationaliteiten en grote gezinnen.” Er bestaan nationaliteitsvereisten om in aanmerking te komen voor een studietoelage. Maar van zodra je wettelijk een jaar hier verblijft, is de kans groot dat een aanvraag mogelijk is. “Ik bemerk twee evoluties wat onderwijs en de allochtone gemeenschap betreft”, vertelt Songul. “Sinds er ook een toelage voor kleuteronderwijs bestaat, sturen meer ouders hun kleine kinderen naar school. Het gaat om een bescheiden bijlage, om en bij de 82 euro. Dat dekt niet alle schoolkosten, niettemin prikkelt dat initiatief van de overheid ouders om hun kleuters naar school te sturen.

nog vatbaar voor verbetering. Dat begint al met het sensibiliseren van de ouders, ze aanzetten om een aanvraag in te dienen dus. Kansarmen hebben vaak nog geen toegang tot het internet. Vooral die mensen moeten we helpen en wegwijs maken.”

Vereenvoudiging “Zelfs wie wel toegang heeft tot het internet, blijft soms met vragen zitten”, gaat Ann verder. “Er zou een systeem moeten ontwikkeld worden waarmee de hele procedure vanaf stap 1 uitgelegd wordt. Dat moet dan gebeuren aan

Voordien stonden ze vaak niet stil bij kleuteronderwijs. Een gevolg is dat de kinderen op jongere leeftijd met het Nederlands en met andere culturen vertrouwd raken.” Nog een goede ontwikkeling is dat meer jonge vrouwen hun weg vinden naar het hoger onderwijs. “Het belang van scholing neemt in het algemeen toe. Ouders wensen een ander lot voor hun kinderen dan dat van hen. Onlangs barstte hier een vrouw in tranen uit, omdat ze elke dag om vijf uur ‘s ochtends moet opstaan en tot tien uur ‘s avonds moet werken. Ze wil niet dat haar kind hetzelfde wacht. Haar kind een opleiding kunnen geven, is haar enige doel. Zo’n mensen kunnen helpen is dan ons doel.” “Waar vroeger in vele allochtone gezinnen de nadruk lag op het studeren van de zonen, is inderdaad ook de aandacht voor de scholing van de dochters aan het groeien. Waar vroeger enkel een goede huisvrouw en moeder zijn een teken van respect was ten aanzien van je familie, lopen er nu ook heel wat trotse vaders rond wiens dochters een diploma op zak hebben en een goede functie bekleden. De realiteit dat gezinnen vaak tweeverdieners nodig hebben, dringt zich overal op, Je best doen is ook erg belangrijk in de moslimgemeemschap. Dus het als Turkse vrouw bijvoorbeeld tot professor schoppen, natuurlijk wordt dat graag gezien.”

de hand van heel eenvoudige vragen. Er zijn nog te veel mensen die de subsidie mislopen. Scholen en CLB’s kunnen er zeker toe bijdragen dat ook die mensen krijgen waar ze recht op hebben.”

Luc Driesmans

“Er is nood aan informatie” 0 “Voor veel doorsnee ouders is het

aanvragen van een studiebeurs geen probleem. Anderzijds ondervinden Luc Driesmans.

we dat, wie onze taal niet zo goed beheerst, soms voor onoverkomelijke problemen staat.” Volgens Luc

Driesmans van het VCLB kunnen de CLB’s daar wel degelijk een rol vervullen. “Het is een ingewikkelde materie met al die uitzonderingen. Het CLB kan perfect functioneren als tussenpersoon en informatie verstrekken. De toelagen voor kleuter- en lager onderwijs zijn nog onbekend bij vele ouders en daar komen dan ook de meeste vragen over. Aan de belangstelling tijdens de sessies merk ik dat er nood is aan informatie bij onze medewerkers. Ze stellen zeer concrete vragen. We gaan het dus zeker opvolgen en zien hoe we tot een betere samenwerking kunnen komen tussen CLB, scholen en de overheid. Deze sessies waren alvast een stap in de goede richting.”

Songul Koycul verschaft informatie over studietoelagen.


70.

vrijdag 25 september 2009

Overheidsdiensten in de kijker

Binnenste Buiten

M M In onze reeks Binnenstebuiten stellen we elke maand een over-

heidsdienst aan u voor. We praten met de mensen die er werken en met de mensen die gebruik maken van de dienst. Deze week is de Afdeling Studietoelagen aan de beurt.

Studietoelagen0 De Afdeling Studietoelagen verwerkt jaarlijks duizenden aanvragen

Elk jaar bij de start van het school- en academiejaar is het op de Afdeling Studietoelagen van de Vlaamse Overheid alle hens aan dek. Duizenden aanvragen moeten zo snel mogelijk worden verwerkt.

“We maken echt een verschil”

Het verwerken van alle aanvragen vraagt heel wat inzet. “Als je op zitdagen de mensen ontmoet, dan besef je pas hoe sociaal relevant het is”, zegt afdelingshoofd Marleen Deputter. Hoe werkt uw afdeling precies? M

Vanaf half augustus mag men zijn aanvragen insturen, en dan begint een team van 145 mensen dit te verwerken. Elk jaar moeten we daarvoor tijdelijke mensen aannemen, want dat begint wel rustig met een paar tientallen per dag, maar tegen begin september komen de enveloppen hier met duizenden per dag toe. Die moeten allemaal worden geregistreerd door een ‘intaker’; een heel werk dus. Om te zorgen dat de dossierbehan-

deling vlot gebeurt, worden alle documenten ingescand, en digitaal beschikbaar gemaakt. Zo kunnen ook dossierbehandelaars in onze diensten in de provincies een dossier behandelen. Eigenlijk zouden we graag digitale aanvragen willen stimuleren, maar we beseffen dat dat bij ons doelpubliek niet gemakkelijk ligt. M Wie is jullie doelpubliek dan?

Iedereen die het nodig heeft. En dat gaat soms om echte armoede; mensen die tegen die hele administratieve rompslop snel opzien, en vaak niets van computers afweten. Ik ga zelf mee naar zitdagen in gemeentes waar uitleg en hulp wordt gegeven, en dan merk je pas dat er heel wat armoede is. Dat vind ik ook het leukste aan deze job. Ik heb vijftien jaar lang op een afdeling gewerkt waar ik moest werken met instellingen als hogescholen en universiteiten. Ook heel interes-

sant, maar op de Afdeling Studietoelagen merk ik dat wat we doen rechtstreeks sociaal echt relevant is. We helpen mensen en gezinnen voor wie het echt een verschil maakt.” M Voelen jullie de crisis?

Zeker. Veel mensen vallen nu immers op brugpensioen of werkloosheid terug, en krijgen dus plots wel recht op steun. En dan zijn er ook veel aanvragers die hun aanvraag nu baseren op hun vermoedelijke inkomen van dit jaar, en niet zoals meestal, op basis van hun inkomen van de laatste twee jaar. Voor ons is dat extra werk, want binnen twee jaar moet dat allemaal opnieuw gecontroleerd worden. Ook de impact van de regularisatiecampagne die nu loopt, zullen we volgend jaar voelen. Dan zullen die mensen immers voldoen aan onze nationaliteitsvereisten, en ook hun kinderen zullen dus recht op een school- of studietoelage hebben.

Ondertussen komen ook kleuters en leerlingen uit het lager onderwijs in aanmerking voor schooltoelage. Wat voor impact heeft dat op je afdeling? M

Cijfer van de dag

14.028 M M In de week van verschij-

ning van deze bijlage werden zo maar eventjes 14.028 nieuwe gezinsdossiers ingediend bij de Afdeling Studietoelagen. In totaal 11.316 gezinnen dienden een dossier in op papier. Voor de digitale inzending werd door 2712 gezinnen gekozen.Donderdagnamiddag stond de teller bij de Afdeling Studietoelagen voor het schooljaar 20092010 in totaal al op 80.216 aanvragen.

Dat heeft alvast gezorgd voor een behoorlijke verdubbeling van het aantal aanvragen. Toen we dat aankondigden in onze informatiecampagne vorig jaar, kregen we te horen dat we mensen aanmoedigden om het maar eens te proberen. Maar dat moet ik tegenspreken: wie een aanvraag heeft gedaan daarvoor, verdient het meestal. Het aantal afwijzingen om financiële redenen, wijkt niet zo ver af van de afwijkingen bij de andere studietoelagen. We merken dus wel dat er ook op die leeftijden al een enorme nood aan een financieel duwtje in de rug bestaat. We hadden dat eigenlijk niet verwacht, dus voor ons was dat, qua werkvolume, even slikken.


.71

vrijdag 25 september 2009

Krijg ik een studietoelage? Waar moet de afdeling in 2010 staan? Mijn streefdoel is dat in de toekomst iedereen die daar recht op heeft, ook een school- of studietoelage zou krijgen. We hebben daar geen cijfers over, maar er zijn zeker heel wat mensen uit onze doelgroep die niet graag met dat papierwerk omgaan, en het dan maar laten voor wat het is. Ik wil die ook bereiken, maar dat is voorlopig nog toekomstmuziek. Ik zou gewoon al heel bij zijn als we op 30 juni 2010 kunnen zeggen dat wel alle aanvragen van het lopende school- en academiejaar 2009-2010 tijdig hebben afgehandeld. Binnen de twee maanden na aanvraag zou er dus een betaling of een berichtje van afwijzing moeten zijn, tenzij niet alle gegevens bij de aanvraag aanwezig waren en moeten worden opgevraagd aan de burger of de betrokken administratie. In het laatste geval wordt de burger hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.

Marleen Deputter is afdelingshoofd van de Afdeling Studietoelagen van de Vlaamse Overheid. Foto dirk vertommen

Heb je zelf ooit een studiebeurs genoten? M

Het laatste jaar van mijn studies, als ik mij niet vergis. Onlangs was ik het huis van mijn ouders aan het opruimen, toen ik bij toeval een krantenknipsel vond dat mijn moeder in 1989 had uitgeknipt. Het waren twee lezersbrieven waarin mensen klaagden dat de toewijzing van studiebeurzen ‘pure vriendjespolitiek’ was. Tegen die perceptie wil ik zeker vechten, zeker nu we de dossierbehandeling grotendeels hebben geautomatiseerd. Natuurlijk glipt er al eens iemand tussen de mazen van het net, die het niet nodig heeft, maar als die volgens de regels daar recht op heeft, kunnen wij daar weinig tegen beginnen. In mijn jeugd had ik ook een buurmeisje wiens vader aannemer was en die als enig kind toch een studiebeurs kreeg, terwijl mijn ouders gewone werkne-

mers waren en enkel de jongste één jaar een studietoelage kregen. M Hoe

werkt het precies, die toekenning?

Er zit een logica in de behandeling van zo’n dossier. Eerst kijken we of iemand voldoet aan de financiële voorwaarden. Ligt het inkomen boven een bepaald bedrag; de maximumgrens, afhankelijk van de samenstelling van de leefeenheid, dan wordt het dossier automatisch afgewezen. Met leefeenheid bedoelen we de samenstelling van het gezin, maar aangezien dat steeds minder de norm wordt, prefereren we de term ‘leefeenheid’. Daaronder komen de andere criteria aan bod, zijnde de pedagogische en de nationaliteitsvoorwaarden. We proberen dat proces steeds meer te automatiseren, maar het blijft complex. Dit jaar hebben we ons vooropgesteld om een aantal dossiers waar

alle gegevens aanwezig zijn om een toelage goed te keuren,automatisch naar betaling te laten gaan. Omwille van privacyredenen, en om dat systeem te controleren, is er wel nog altijd iemand die de beslissing moet valideren. Mijn doel was om daarmee twaalf procent efficiënter te gaan werken, en dat hebben we bijna bereikt. Dat systeem zou ik langzamerhand willen uitbreiden. Maar dat is niet evident, onder andere door de heel diverse gezinssamenstellingen. Het heeft er wel toe geleid dat we erin geslaagd zijn om een aantal toelagen al in de eerste week van september te storten. Daar ben ik heel trots op. Zo zou het steeds moeten zijn: dat je de toelage krijgt, op het moment dat je het ook nodig hebt, omdat je dan ook de uitgaven moet doen.

De Vlaamse overheid wil alle jongeren de kans geven hun opleiding van keuze te volgen. Foto gvA

Met de studietoelagen wil de Vlaamse overheid alle kinderen en jongeren de kans bieden om de opleiding van hun keuze te volgen. 0 Om een studietoelage toe te ken-

nen, gelden objectieve criteria. Er zijn voorwaarden rond de studierichting, financiële voorwaarden en eisen rond nationaliteit. De voorwaarden voor de opleiding variëren al naargelang het onderwijsniveau. Een regel geldt op alle niveaus. Voor de voorwaarden rond nationaliteit wordt gekeken naar de toestand op 31 december van het betrokken school- of academiejaar. Wie dan Belg is of in het bezit is van de vereiste verblijfsdocumenten, voldoet aan de voorwaarden. De opleiding moet erkend zijn en gegeven worden door een erkende onderwijsinstelling. Daarnaast gelden in het kleuter- , het lager- en het secundair onderwijs ook eisen over de aanwezigheid op de school. Dan zijn er nog de financiële voorwaarden. In de tabel hiernaast vindt u de maximum-inkomensgrenzen waarboven u niet in aanmerking komt. Het aantal personen ten laste wordt uitgedrukt in punten van de leefeenheid. Elke persoon die fiscaal ten laste is van het gezin, telt voor een punt. De leerling die de aanvraag doet, ten laste van de ouders, krijgt een extra punt. Personen met een handicap en studenten hoger onderwijs buiten de kandidaat, krijgen ook een extra punt. Alle details over deze voorwaarden vindt u op de webstek www.studietoelagen.be. U kunt er digitaal een aanvraag doen of de formulieren vinden voor een papieren aanvraag. Ook het gratis nummer 1700 kan u een eind vooruit helpen met uw vragen over studietoelagen. Daarnaast kunt u ook de bezoekdagen bijwonen van de afdeling. Dat

kan elke maandag- en woensdagnamiddag van 13.30 tot 17 uur. De adressen: - Provincie Antwerpen: Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen - Provincie Vlaams-Brabant: Philipssite 5 (eerste verdieping), 3001 Leuven - Provincie Oost-Vlaanderen: Provinciaal Administratief Centrum Zuid, Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent - Provincie Limburg: Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt - Provincie West-Vlaanderen, Burg 4, 8000 Brugge - Brussel Hoofstedelijk Gewest: Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel.

De inkomensgrenzen Aantal Maximumpersonen inkomensgrens ten laste in euro 0 15.163,73 1 22.395,24 2 28.056,67 3 32.576,38 4 37.476,68 5 43.518,76 6 47.610,25 7 49.798,76 8 51.987,24 9 54.223,25 10 56.602,05 11 58.695,40 12 61.026,57 13 63.215,08 14 65.451,14 15 67.687,13

GvA - 07 - Dienst studietoelagen  
GvA - 07 - Dienst studietoelagen  

Dienst Studietoelagen