Page 1

vrijdag 27 november 2009

stelt voor

Carens Oils I Twinergy Suntile I Uitvaartzorg Ann Schillebeeckx I Tuytelaers I Actinit Stork INTERMES I Gebo I Iso-Mobil I Micro Smedt I TriEco I DuPont I Ask Romein I Central Auto I Fingo NV Hew-Automation I Sleurs I Bosmans Slaapcomfort Center I Violetta I BP Geel I Janssens NV I Bertels Bovema International I Deca Packaging editie WAAS


Carens Oils: kiezen voor de juiste olie bij de juiste toepassing Oliën en vetten voor elk gebruik, zonder een monopolie voor één merk, en een doorgedreven service aan de klanten. Dat is de missie van Carens Oils in Geel. “Heel wat bedrijven bieden een assortiment aan oliën en vetten, vaak van één bepaald merk. Wij beperken ons niet tot één productengamma en voegen daar bovendien een bijkomende service aan. Bij technische problemen kunnen klanten altijd bij ons terecht. We proberen ook van bij het begin de klant zo optimaal mogelijk te ondersteunen. Op de vraag welke olie voor welk toestel het meest geschikt is, hebben wij het antwoord. Op

die manier kan de klant zijn werkmethode optimaliseren. Bovendien staan we altijd in direct contact met de klant zodat we kort op de bal kunnen spelen en dat is natuurlijk in het voordeel van de klant. Er zijn weinig bedrijven in onze sector die een dergelijke dienstverlening kunnen aanbieden”, vertelt Els Carens. Om deze service te kunnen garanderen, heb je natuurlijk een aanzienlijke dosis ervaring nodig. Carens kan terugblikken op meer dan een halve eeuw ervaring in de verkoop van brandstoffen en smeermiddelen. “Door een uitgebreid netwerk aan contacten met producenten van smeermiddelen hebben we een team van experten uitgebouwd. Die expertise is onontbeerlijk, want met ons uitgebreid assortiment leveren we aan een heel brede klantengroep. En aan zeer scherpe prijzen natuurlijk!” Geen hulp nodig, denkt u? Zolang u het onderhoudsboekje van uw auto, truck of machine bij de hand heeft, kan u misschien nog nagaan welk smeermiddel u moet gebruiken om nog altijd de garantie van de constructeur te verkrijgen. Maar hoe vaak raakt dat onderhouds-

boekje niet verloren. Dan staat Carens Oils voor u klaar met raad en daad. “Wij adviseren u bij het bepalen van het juiste product op basis van merk, type, bouwjaar en toepassing. Bovendien bezorgen wij u van elk door ons geleverd product het productinformatieblad en de productveiligheidsbladen.” Om voertuigen en machines de maximale levensduur te garanderen kan een olieanalyse een indicatie geven tot ingrijpen in het onderhoud op het juiste moment. Carens Oils voorziet de klant van het nodige recipiënt om een oliestaal te nemen. Alle nodige informatie betreffende dit staal wordt genoteerd. Erkende laboratoria analyseren het staal en brengen dit in rapport. Onze adviseur licht dit rapport ten slotte toe aan de klant. Bij Carens Oils kan je ook terecht voor alle materiaal nodig bij het smeren. Van hand- en pneumatische pompen voor olie, vet, ad blue… , vetunits en vetpistolen, vatenkarren, trechters en gietkannen, opvangbakken, tot manuele of pneumatische olieverdeelinstallaties. Voor machines of bewerking waarbij lekkage mogelijk is en er dus olie in de natuur kan

terechtkomen, kiest Carens Oils voor bioafbreekbare vetten en oliën. Voor smering van machines waarbij het smeermiddel in contact kan komen met voedingsmiddelen wordt het gebruik van geregistreerde voedingssmeermiddelen aanbevolen. Moderne en veilige food grade smeermiddelen zijn immers ontwikkeld om te voldoen aan diverse regels.

i INFO Carens Oils Hovenierstraat 5 2260 Westerlo Magazijn en kantoor: Industrie zone Geel-Oost 1 (Hezemeerheide) Acaciastraat 11 2440 Geel tel. 014-22 23 89 fax 014-22 34 88 info@carensoils.be www.carensoils.be Openingsuren kantoor en magazijn: ma. -vr. 8.30 - 18.00 u. MT90212128.01

Twee nieuwe belangrijke partners

Nieuwe generatie absorberend materiaal

Onlangs breidde Carens Oils haar gamma uit met twee belangrijke en zeer bijzondere merken. Optimol biedt producten voor topprestaties aan, waardoor smeren in de moeilijkste omstandigheden een stuk gemakkelijker gaan. Aspen levert alkylaatbenzine, beter voor mens, machine en milieu. “In Zweden werden onder bosbouwarbeiders ernstige gezondheidsproblemen vastgesteld vanwege het werken met ongelode benzine in tweetakt-gereedschap. Gevaarlijke uitlaatgassen waren de grote boosdoener. Uitlaatgassen van 2-takt machines zijn gevaarlijk door slechte verbranding. Ongelode benzine is kwalitatief slecht voor kleinere motoren. Lichamelijke inspanning bevordert versnelde opname van schadelijke uitlaatgassen. Aspen Petroleum ontwikkelde een brandstof die de oplossing biedt voor deze problemen. Deze brandstoffen zijn vrij van schadelijke stoffen zoals lood, benzeen, zwavel en aromaten. De brandstof is gebruiksvriendelijk door de kant en klare voormenging en een gebruikersvriendelijke, kleine verpakking met duidelijke kleurherkenning voor het onderscheid tussen twee- en viertaktbenzine.”

De Europese markt maakte sinds kort kennis met de ongekende eigenschappen van Instazorb. In tegenstelling tot 80% van de absorberende materialen bevat Instazorb geen kristallijn. Dit is een zeer fijn stof dat aan de longblaasjes blijft kleven en verhoogt het risico op silicose, zoals bij asbest. Instazorb gaat ook niet branden wanneer het olie heeft geabsorbeerd. Het is een gesteente dat zijn structuur verliest bij 1600°C. Dit wil zeggen dat er bij lagere temperaturen geen gevaar bestaat voor ontbranding. De absorptie is bovendien zo sterk dat het grootste deel van de dampen wordt vastgehouden. Instazorb combineert bovendien drie functies in één product. Het ontvet, reinigt en absorbeert alle vloeistoffen.


Zijn zonnepanelen volgend jaar nog aantrekkelijk? Ook het Belgisch zonlicht is prima geschikt om groene elektriciteit mee op te wekken. Dat gebeurt met onze monokristallijne zonnepanelen die inmiddels op duizenden daken van Vlaamse woonhuizen liggen. Het principe is heel eenvoudig “zonlicht maakt van twee lagen silicium een batterij waaruit je stroom kunt tappen� weet Dirk Verschaeren, marketing- & Sales manager bij Twinergy Sun Tile te Beerse. Twinergy Sun Tile, is gespecialiseerd in PV-installaties voor particuliere woningen. Met dagelijks 13 ploegen op dak, realiseren wij 280 PV-installaties / Maand bij gezinnen over gans Vlaanderen. Vanwege de enorme hype rond zonnepanelen hebben wij ons personeelsbestand meer dan verdrievoudigd tov een jaar geleden. Een goede zaak voor de werkgelegenheid in de Kempen. Een regio die zwaar te leiden heeft van diverse afslankende bedrijven. Momenteel dalen de aanvragen wat, al begrijpen we niet goed waarom. Waarschijnlijk denkt de consument dat het vanaf 2010 minder interessant zal zijn vanwege de verlaagde subsidies voor het aanmaken van duurzame energie. Deze steunmaatregelvoor de productie van groene stroom verlaagt met `100,- /1000 kWh productie. Deze steunmaatregelen voor de GSC van zonnepanelen zijn reeds 2 jaar geleden vastgelegd voor het

komende decennium. Het is niet omdat de waarde van een GSC met zo’n 20 % wordt teruggeschroefd, dat een investering in zonnepanelen nu plots minder aantrekkelijk zou zijn dan een jaar geleden. Men was er van overtuigd dat de aankoopprijs van de zonnepanelen op termijn zou dalen vanwege een grotere productiecapaciteit en de globale interesse in zonne-energie. Deze steunmaatregel zou +/-recht evenredig dalen met de prijs van een PV-installatie. Dat is uiteindelijk ook zo gebleken. Misschien heeft de totale financiÍle crisis dit allemaal wat bespoedigt. Hebben we dan toch een voordeel gevonden van deze financiÍle crisis?

` 6.000,- lager geprijsd De PV-installaties voor particuliere woningen zijn in vergelijking met een jaar geleden zo’n 30 % gedaald in prijs. Dat maakt dat een gemid-

delde PVinstallatie `6.000,- beterkoop is geworden. Laat dit nu juist het verschil zijn dat de subsidies zullen dalen volgend jaar. Een voorbeeld zal veel verduidelijken: s%EN INSTALLATIE WELKE DIT JAAR IN dienst gesteld wordt levert deze eigenaar zo’n ` 27.540,- op. s$IEZELFDEINSTALLATIEWELKEVOLGEND jaar in dienst gesteld zal worden, zal deze eigenaar zo’n ` 21.420,- opleveren. Een verschil van` 6.030,- Eigenlijk is dit goed nieuws voor mensen die denken de boot van de zonnepanelen gemist te hebben. Diegenen die nu beslissen om te investeren in duurzame energie moeten gewoon ` 6.000,- minder investeren. Hierdoor is je terugverdientijd ook een jaar korter.Heeft u er al eens bij stil gestaan dat zonnepanelen 4 keer renderen. s:ONNEPANELEN WEKKEN GROENE energie op en verminderen zo de globale CO2 uitstoot.

30 jaar GRATIS energie 5ITONDERZOEKISGEBLEKENDATVEEL6LAAMSEGEZINNENWELWILLEN overschakelen naar duurzame-energie maar niet altijd de middelen hebben. Voor deze Vlaamse gezinnen introduceert Twinergy SunTile een nieuw business model! In ruil voor minstens 30 Jaar GRATIS energie, betalen deze gezinnen uiteindelijk nog enkel de btw van de PV-installatie. De zonnepanelen en de elektriciteit zijn GRATIS. Voor dit nieuwe business model loopt het dezer dagen storm bij Twinergy Sun Tile. Om aan deze vraag te beantwoorden organiseren ze bij Twinergy wekelijks informatie-avonden waar ook geïnteresseerde kopers welkom zijn. Deelnemen is kosteloos registreren is verplicht. Surf even langs www.twinergy.be voor je inschrijving, er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar dit jaar. Een verlenging van dit initiatief voor 2010 zal noodzakelijk zijn om aan de vraag te kunnen blijven voldoen. Neem het plan van je woning en de gegevens van je elektriciteitsverbruik mee naar zo’n informatie-avond en je ontvangt ter plaatse een gepersonaliseerd voorstel, aankopen en de formule bijna gratis.

s$E OPGEWEKTE ELEKTRICITEIT IS VOLLE dig gratis de levensduur lang van de ZONNEPANELEN s6OOR HET OPWEKKEN van deze energie ontvangt u subsidies in de vorm van “Groenestroomcertificaten� of kortweg GSC s5 GENIET EEN BELASTINGVERMINDE ring van 40 % op uw investering in duurzame energie.

i INFO Activiteit: Installateur zonnepanelen N Ligging: Beerse N Aantal werknemers: 41 Ketelaarstraat 7 2340 Beerse tel. 014-610 666 fax 014-610 667 dikv@twinenergy.be www.twinenergy.be N

MT90218660.01

Praktische tips bij installatie

Twinenergy Sun Tile nv Ketelaarstraat 7 2340 Beerse Tel: 014 610 666

s$EHOOGSTEOPBRENGSTHEEFTUALSDEPANELENEENHEL lingshoek hebben tussen de 25° en 45 ° en gericht zijn op het zuiden -10° tot + 25°. Andere oriÍntaties leveren een lagere opbrengst s+IESEENDAKOPPERVLAKZONDERSCHADUWOFOBSTAKELS zoals een schoorsteen. Denk bij schaduw niet alleen aan continue schaduw van bomen maar ook aan hoge gebouwen in de omgeving, die door draaiing van de zon schaduw werpen op het dak. s0LAATS DE OMVORMER DICHT BIJ DE PANELEN OM OP brengstverliezen te beperken. s,AATVOLDOENDEVENTILATIERUIMTERONDPANELENENDE omvormer, zodat die de warmte kwijt kunnen. Hogere temperatuur zorgt voor lagere elektriciteitsopbrengst.


“Best vooraf al eens binnenspringen” “Mensen zouden eigenlijk vooraf al eens moeten binnenspringen en zich informeren over wat de mogelijkheden zijn. Maar slechts een beperkte groep, vooral ouderen dan, is er mee bezig. Jongeren staan er niet bij stil of hebben er ook de tijd niet voor. Zij zijn met zoveel andere dingen bezig als werken, bouwen, kinderen, vakantie,… Terwijl sterven iets van alle rangen en leeftijden is. Iedereen wordt er vroeg of laat mee geconfronteerd en komt er voor te staan. Helaas ook jonge mensen, die komen te overlijden, is iets van elke dag. Op die momenten moeten moeilijke, maar belangrijke beslissingen worden genomen. Goede voorbereidingen zijn daarom noodzakelijk. Dat kan moeilijke beslissingen op het moment een stuk vergemakkelijken. Wij kunnen u daarin bijstaan en adviseren. Want zoals ik al eerder zei, is het belangrijk dat de nabestaanden zich goed voelen bij wat we voor de overledene doen. Een mooi en gepast afscheid geven is het laatste wat ze voor hun dierbare kunnen doen.”

Uitvaartzorg Ann Schillebeeckx: voor een persoonlijk afscheid Naast de klassieke begrafenissen met een kerkdienst vinden steeds meer andere manieren van afscheid nemen ingang. Nabestaanden hechten tegenwoordig meer en meer belang aan een persoonlijk, intiem afscheid. Uitvaartzorg Ann Schillebeeckx in Mol komt aan die nood tegemoet met een eigen aula voor afscheidsplechtigheden.

Bijhuis in Meerhout Sinds 1996 heeft Ann Schillebeeckx ook een filiaal in de Veldstraat in Meerhout. In 2006 opende ze er het nieuwe funerarium Veldpoort. Dat leverde de zaakvoerster een International Funeral Award op voor beste funerarium op. “Troeven zijn ook daar de huiselijke sfeer, de warme kleuren en het intieme karakter. We hebben er geen aula, maar de mensen van Meerhout en omgeving kunnen hiervoor uiteraard ook bij ons in Mol terecht”, benadrukt Ann. Ze heeft al meer dan twintig jaar ervaring in de uitvaartzorg. Haar ouders startten in 1974 in Mol als begrafenisondernemer. In 1990 werd Ann zaakvoerster.

“En dat is in de regio nog onvoldoende gekend”, zegt zaakvoerster Ann Schillebeeckx. “Vele mensen denken vaak nog – ten onrechte - dat ze voor een burgerlijke afscheidsplechtigheid naar het crematorium in Turnhout moeten. Een uitvaart moet goed passen bij een overledene, maar zeker niet minder belangrijk is dat het ook een goede herinnering achter moet laten bij de nabestaanden. En waar kan dat beter dan in de vertrouwde omgeving van de overledene en zijn dierbaren? Op die manier kan je aan de plechtigheid een intiemer en persoonlijker karakter geven. Verplaatsingen – zeker in die moeilijke tijden – zorgen toch altijd voor extra onzekerheid en zorgen.” Uitvaartzorg Ann Schillebeeckx heeft voor zo’n persoonlijk en intiem afscheid een eigen aula ter beschikking. “De ruimte heeft een zestigtal zitplaatsen en kan worden uitgebreid met een voorruimte zodat in totaal een honderdtal personen de plech-

tigheid kan volgen. Hiervoor is ook een plasmascherm aanwezig zodat iedereen even goed bij het afscheid betrokken is. Onze aula staat open voor plechtigheden van alle geloofsovertuigingen. We hebben daarvoor een aantal mensen ter beschikking zoals gebedsvoorgangers en moreel consulenten. In samenspraak met de familie wordt een héél persoonlijk afscheid samengesteld. De familie kan zelf de muziek en teksten kiezen en kan indien gewenst ook eigen teksten inbrengen en/of voorlezen. Er zijn ook geen vaste tijdstippen voor de plechtigheden. In principe kan dat op elk moment van de dag al moet er natuurlijk wel rekening worden gehouden met elementen zoals de crematie, koffietafel, enz.”, verduidelijkt de zaakvoerster. “Nadien krijgt de familie ook altijd een map met alle teksten van de plechtigheid op papier en een cd’tje met de muziek. Omdat we iets meer dan de doorsnee begrafenisonder-

nemer en nog iets persoonlijker willen aanbieden, maken we van de plechtigheid ook een dvd voor de familie. Zo kunnen ze later – indien ze dat wensen - de plechtigheid nog eens rustig herbekijken. Want die dag gaat alles zo snel en wordt in een ‘roes’ beleefd, zodat niet alles meteen doordringt. Uit ervaring weten we dat dit zeer wordt geapprecieerd”, geeft Ann Schillebeeckx aan. “Naast de plechtigheid zelf zorgen wij ook voor de nodige administratieve zaken zodat de familie zich daar geen zorgen over hoeft te maken. Zowel voor, tijdens en na de uitvaart kan je altijd bij één van onze medewerkers terecht. Het is daarom soms wel een stresserende job, want je moet 24 op 24 uur beschikbaar staan. Maar we vinden het belangrijk om een goed contact op te bouwen, zodat de nabestaanden zich goed voelen bij hetgeen wij doen voor hun dierbaren”, besluit de zaakvoerster.

i INFO N N

Activiteit: Uitvaartzorg Ligging: Mol

Markt 15-17 2400 Mol tel. 014-31 52 46 bvbaschillebeeckx@pandora.be www.annschillebeeckx.be MT90208124.01


Tuytelaers toont toepassingen van marmer, graniet en natuurstenen Dat Daniël Tuytelaers een kei is in zijn vak, wisten we al langer. Maar dankzij zijn nieuwe toonzaal gaan er nog meer deuren open voor het natuursteenbedrijf. In de gigantische en knappe showroom kunnen voorschrijvers en particulieren nog gemakkelijker een keuze maken omdat ze de verschillende toepassingen en alle soorten, kleuren, formaten en afwerkingen van natuursteen ter plaatse kunnen bewonderen. Het was steenhouwer en vader Remi Tuytelaers die in 1954 in een schuur achter zijn ouderlijk huis steen begon te verwerken. Aanvankelijk produceerde hij alleen grafzerken. Maar

toen de vraag naar grafkunst gevoelig daalde, schakelde het bedrijf over op natuursteen. Samen met zijn zoon Daniël bouwde hij het bedrijf uit. Sinds 1965 werken de verschillende generaties Tuytelaers op een terrein van maar liefst 80.000 vierkante meter samen met 110 werknemers. Dat maakt van het bedrijf een heel belangrijke werkgever in de regio. Omdat er geen opleiding bestaat in België, krijgen de werknemers eerst een degelijke training in de NV Tuytelaers zelf. Er is veel personeel werkzaam in het bedrijf. Zo’n interne opleidingen zijn dus geen probleem voor de NV. Grafzerken blijven een belangrijke poot binnen het bedrijf. Daarnaast wordt er in Ravels ook 60.000 vierkante meter platen verwerkt of verkocht. En intussen zijn er in de vier andere productiehallen ook aparte afdelingen blauwe steen, keuken, marmer, en tegelhandel ondergebracht. Vooral de verwerking van het glanzende marmer, het korrelige graniet en natuursteen is een belangrijke poot in het bedrijf.

NV Tuytelaers maakt allerlei toepassingen die gaan van tegels over keukenbladen en tabletten tot trappen. Voor zowel binnen als buiten, voorschrijvers als particulieren. De firma doet ook gevelbekleding in natuursteen. De plaatsing, met traditionele en moderne verankeringssystemen, gebeurt door de BVBA Panieva, die ook tot de Tuytelaers-groep behoort. Om al die stenen te verwerken, heeft Tuytelaers een imposant machinepark. Zo is er een vijftal CNCgestuurde machines die de natuursteen te lijf gaan: een waterjet, freesmachine, zaagmachines... Die kunnen gemakkelijk blokken van 5 meter lang en 2,20 meter hoog verzagen. De heftrucks sleuren dan weer de gewichten van 20 of zelfs 30 ton het bedrijf rond. En als de stenen eenmaal verwerkt zijn, vervoeren zes eigen DAF trucks de producten uiteindelijk naar hun bestemmingen in België, Noord-Duitsland, Frankrijk en, die andere belangrijke markt, Nederland. De rest van het gigantische terrein wordt gebruikt om de natuurstenen te stockeren. Je vindt

hier zo’n 220 verschillende soorten, uit de hele wereld. Elke dag wordt er 100 ton natuursteen verwerkt. Natuursteen wordt alsmaar populairder. Logisch, want het materiaal is eerlijk, duurzaam en mooi. En de toepassingen, in alle soorten, kleuren, formaten en afwerkingen, ervan komen nu beter dan ooit tot zijn recht in de nieuwe showroom (zie kader). Om het aanbod compleet te maken vind je daar ook een heel ruime keuze aan keramische tegels en composietmaterialen. De werknemers van NV Tuytelaers helpen je graag verder met je zoektocht naar de perfecte steen voor jouw interieur

i INFO Klein Ravels 87 2380 Ravels tel. 014-65 44 44 fax 014-65 44 22 www.tuytelaers.be

Architectuur

Goedkoper

Vijf jaar geleden nam Daniël Tuytelaers Bart Janssens van het architectenbureau Architects in Motion uit Turnhout onder de arm. Geen slechte keuze, zo bleek. Want het oude pand van 800 vierkante meter was met een vingerknip vergeten toen in mei 2009 de nieuwe toonzaal aan Klein Ravels verrees. Nu staat er een glazen gebouw met 2000 vierkante meter toonzaal en 1000 vierkante meter kantoorruimte.Twee torens, één aan de linker-, één aan de rechterkant, eisen meteen je aandacht op als je langs het imposante gebouw rijdt.“Ze zijn bekleed met het overschot van de blokken natuursteen, de buitenkant”, vertelt Daniël Tuytelaers. “Normaal gezien smijten we die onbruikbare schijven weg en worden daar kleine steentjes van gemaakt voor de wegenbouw. Maar de architect kwam op het idee om die ruwe blokken, met opschriften en boorgaten er nog in, te verwerken in de gevel. Aan elke gevel hangt zo’n 30 ton graniet. ’s Avonds zijn de torens prachtig verlicht. Daarvoor zijn onderaan LEDlampjes geplaatst die alle kleuren kunnen aannemen.”

Natuursteen kan komen uit Zuid-Afrika, Brazilië, België of Turkije, maar intussen heeft Tuytelaers ook de interessante Aziatische bron ontdekt. “We stonden eerst weigerachtig tegenover natuursteensoorten in Azië”, vertelt Daniël Tuytelaers. “De prijzen lagen merkbaar lager dan in Europa, dus gingen we ervan uit dat ook de kwaliteit van de natuursteensoorten zou onderdoen aan de Europese. Maar intussen hebben we ondervonden dat ook in het Aziatische aanbod heel wat goede materialen zitten.” Dankzij die import uit het Verre Oosten kan NV Tuytelaers de prijzen van natuursteen laag houden.“We bereiken een breder publiek. Mensen die zich anders geen natuursteen konden permitteren, leggen met die goedkopere tegels met gemak een natuurstenen vloer.”


Boekbinderij Grafische Afwerking Actinit bvba Pulderbos

Actinit zoekt ideale locatie Actinit is een bedrijf dat sinds 2002 meedraait in de grafische industrie. We zijn een KMO gevestigd in het landelijke Pulderbos en zeer goed bereikbaar door de nabijgelegen snelwegen E34 en E313. Eind 2007 verhuisde het bedrijf naar een meer polyvalente ruimte waar de klanten hun drukwerk nog beter kunnen opslaan en verwerken. “We hebben verscheidene afwerkingsmogelijkheden. We zijn de laatste in het rijtje van het productieproces. Dat vereist een zeer flexibele houding, die wij zeker hebben. Als de drukker later is, spannen wij ons extra in om het order op tijd afgewerkt te kunnen leveren”, verzekert zaakvoerder Gerd Van Rooy.

Snijden, vouwen, vergaren, brocheren of eender welke andere afwerking. Niets is Actinit vreemd. Het bedrijf zorgt ervoor dat uw drukwerk de afwerking krijgt dat het verdient. Andere afwerkingsmogelijkheden zijn stansen, pregen, perforeren, rillen, nummeren, boren en handzaam lijmen. Qua verpakkingsmogelijkheden kunnen de klanten kiezen tussen handzaam in dozen, los op pallets, gebundeld en krimpfolie.

“Actinit is opgestart in 2002 door Walter Van den Brande en ik heb de firma over gekocht op 1 oktober 2007”, zegt Gerd. “Het oorspronkelijke pand had geen bijgebouw. De oppervlakte was wat te nipt en niet veel later heb ik beslist om te verhuizen. Ik ben wel op hetzelfde bedrijventerrein gebleven.” De eerste jaren werkte Gerd alleen. Nadien is er een nieuwe werknemer bijgekomen. Bij de overname is mijn vrouw ook mee in de zaak gestapt en intussen hebben we nog 2 mensen extra aangeworven. Momenteel zijn we dus met 3 personeelsleden plus ikzelf en mijn vrouw Nancy Willems. Voorlopig volstaat ons team om het werk rond te krijgen.”

onder meer setjes en kalenders te kunnen verwerken”, weet Gerd. “Actinit bestaat momenteel dus uit twee afdelingen: de boekbinderij en de typo-afdeling.”Bij de afdeling typodrukkerij heb ik de mosterd gehaald bij mijn vader. “Ik heb hier mijn eerste stappen gezet door mijn vader Gustaaf van Rooy. Hij had vroeger een eigen dorpsdrukkerij. Als kleine jongen zie je die machines en op die manier leer je snel hoe de vork aan de steel zit. Hij leerde me de knepen van het vak”, zegt Gerd. “Daardoor heeft de Typo-afdeling eigenlijk geen geheimen voor me. Als ik dan toch eens twijfel, kan ik nog altijd bij hem terecht en hoef ik maar de telefoon te nemen.

Knepen van het vak

Stressgevoelig

Vroeger kon je bij Actinit enkel terecht voor brocheren van paperwerk. “Geleidelijk aan zijn we uitgebreid en kwam er ook een typo-afdeling bij. Dat is onder meer nummeren, splitten, biegen, uitkappen, blinddrukken. Nog later hadden we een vlakverzamelmachine nodig om

Het zelfstandig zijn trok me wel aan en nadat ik een tiental jaar in verschillende drukkerijen ervaring had opgedaan, koos ik voor Actinit. “Na enkele jaren later vond ik het tijd om op eigen benen te staan. Ik heb me die keuze nog nooit beklaagd, ook al is het een enorm stressgevoelige

job. We werken constant tegen een deadline want we zijn de laatste in het rijtje. Het drukwerk komt als laatste bij ons terecht. Wanneer er bij de drukker iets fout loopt, moet de laatste in de rij het verschil proberen op te vangen.” Momenteel lopen de zaken nog behoorlijk, al is de crisis bij Actinit ook wel merkbaar. “De grafische sector heeft afgelopen jaar zeer onder druk gestaan.. Ik denk dat veel mensen besparen op reclame uitgaven, zoals folders en brochures. Onterecht volgens mij. Bedrijven die minder drukwerk verspreiden zullen misschien ook minder respons krijgen en dus ook minder werk.

Nieuw gebouw Uiteraard hebben we naar de toekomst toe nog ambities. Elk jaar proberen we de omzet te laten stijgen en zo verder te kunnen investeren in de toekomst.” Eén van de plannen is de realisatie van een eigen gebouw. Het huidige gebouw huurt Actinit voor een periode van vijf jaar. “ik zit in mijn derde jaar en ik kan mijn aankoopoptie lichten maar ik zou ook graag zelf een gebouw zetten zodat het volledig naar mijn noden en ideeën kan ingericht en gebouwd worden. Nu is het in drukke periodes soms heel lastig om alles tijdelijk te kunnen stockeren. Natuurlijk is het niet evident om dit natuurlijk ook op een interessante locatie te vinden want ik moet natuurlijk altijd goed bereikbaar en toegankelijk kunnen zijn voor de meeste van mijn klanten. Het enige andere plan dat ik nog in gedachte heb is om zo snel als mogelijk een extra vouwmachine bij aan te kopen zodat alles nog beter en sneller kan verwerkt worden.”

i INFO Activiteit: Binderij en afwerking Ligging: Pulderbos N Aantal werknemers: 3 Actinit bvba Pulsebaan 54/1 2242 Pulderbos-Zandhoven Tel. 03-411 20 03 Gsm 0476-51 19 10 actinit@telenet.be www.actinit.be N N

MT90213573.01


Verkoop van meetinstrumenten en kalibratoren Stork INTERMES heeft zich, naast het verrichten van kalibraties, gespecialiseerd in de verkoop van meet- en kalibratietoestellen. De opgebouwde expertise inzake meet- en kalibratieapparatuur maakt het hen mogelijk om hun klanten met raad en daad bij te staan in hun keuze van instrumenten. Stork INTERMES garandeert ook een uitstekende service na verkoop. Gebruikmakende van de praktijkervaring, ondermeer opgedaan in de eigen laboratoria van Stork INTERMES, heeft het bedrijf een eigen verkoopgamma van meetinstrumenten en kalibratoren samengesteld. Een verscheidenheid aan wereldleidende fabrikanten wordt vertegenwoordigd, waaronder Ametek, Chauvin Arnoux, Enerdis, Furness Controls, Jofra, Metrix, Novasina, Tradinco en Furness Controls. sales afdeling: info.INTERMES@stork.com

Vacatures bij Stork INTERMES INTERMES is ontstaan in 1974 en maakt sinds 1999 deel uit van de Stork Groep. De gerenommeerde Stork Groep stelt wereldwijd ongeveer 14.000 personen te werk. Stork INTERMES in Berchem telt een 80-tal werknemers en is nog in volle expansie. Daarom is het bedrijf op zoek naar gemotiveerde en bekwame medewerkers om haar team te versterken. Zo is er een vacature voor een Sales Engineer, die zijn/haar klantenportefeuille zal uitbouwen en actief beheren. Ook voor de laboratoriumactiviteiten werft Stork INTERMES personeel aan. Het bedrijf zoekt een Meettechnicus/laborant kalibratie voor haar laboratorium in Berchem. Kandidaten moeten uiteraard zeer punctueel en kwalitatief hoogstaand werk kunnen leveren. Verder is er bij Stork INTERMES een vacante betrekking voor een Meet- en Regeltechnicus, die samen met het team van kalibratiespecialisten zal instaan voor het uitvoeren van de kalibratie van meetinstrumenten bij de klanten. Geïnteresseerden vinden uitgebreide taakomschrijvingen van deze vacatures op de website van Stork INTERMES.

Stork INTERMES, uw partner voor alle kalibraties & testen De kwaliteit van producten en diensten wordt steeds meer afhankelijk van betrouwbare metingen. Daarom is het aangewezen om uw kalibraties uit te besteden aan een geaccrediteerd kalibratielaboratorium. Stork INTERMES vormt daarbij de ideale keuze, want het bedrijf is al meer dan 35 jaar gespecialiseerd in kalibraties, zowel in haar laboratoria als ter plaatse bij de klanten. Stork INTERMES is marktleider in de Benelux voor het kalibreren, testen en certificeren van alle meettoestellen. De kwaliteit van de kalibratie is bij Stork INTERMES gegarandeerd. De laboratoria van Stork INTERMES zijn BELAC-geaccrediteerd. Het is bovendien zonder meer uniek, dat Stork INTERMES voor haar kalibratiesystemen is gecertificeerd volgens de ISO 9001-norm.

Alles onder één dak Bij Stork INTERMES vindt u alle kalibraties onder één dak: kalibraties op diverse fysische grootheden, zowel druk, temperatuur, relatieve vochtigheid als elektrische, mechanische en geometrische kalibraties. Dit ‘one stop shopping’-concept bespaart uw bedrijf kosten en het aantal leveranciers wordt drastisch verminderd. U kunt kiezen voor kalibratie in de eigen laboratoria van Stork INTERMES of voor on site-kalibratie, waarbij een specialist van Stork INTERMES in uw bedrijf de kalibraties verricht en opvolgt. Ook kan voor een langere termijn een kalibratiespecialist worden gedetacheerd.

Project Management of Calibration Om u alle zorg rond kalibratie te

ontnemen, kan Stork INTERMES het totaalpakket van u overnemen en het complete beheer van uw meetapparatuur verzorgen, de status en historiek van de meetinstrumenten bijhouden, ondersteuning geven bij audits, etc. Zelfs het gehele administratieve gebeuren kan Stork INTERMES desgewenst voor haar rekening nemen. Stork INTERMES beschikt over een uniek opvolgingssysteem, waardoor u steeds tijdig wordt geïnformeerd over de herkalibratiedatum.

StorkView: het online service beheersysteem Dankzij StorkView, een handig softwarepakket, kan u via een personal login op de website de volledige status van uw instrumenten opvolgen, certificaten raadplegen, de herleidbaarheid van de kalibraties bekijken, transport regelen, prijs aanvragen of afspraken vastleggen. Een systeem ideaal voor wie streeft naar een paperless office.

Snelheid, betrouwbaarheid en flexibiliteit De specialisten van Stork INTERMES gaan toepassingsgericht en pragmatisch te werk. Stork INTERMES garandeert doorlooptijden van één week.

Enkel voor tijdsintensieve kalibraties als temperatuur en relatieve vochtigheid bedraagt deze veiligheidshalve twee weken. U kunt ook gebruik maken van de eigen transportdienst van Stork INTERMES. Zo bent u zeker dat uw instrumenten zorgvuldig behandeld worden en het transport op een correcte en efficiënte manier gebeurt. Ter ondersteuning van de kalibratielaboratoria heeft Stork INTERMES ook een eigen herstelafdeling waar - ongeacht het fabrikaat - allerhande reparaties kunnen worden uitgevoerd.

Testlaboratorium Het testlaboratorium van Stork INTERMES voert tevens een compleet pakket aan diensten op het vlak van mechanische beproevingen, zoals (warmte)trek- en buigproeven, kerfslagproeven, hardheidsmetingen en macroscopisch onderzoek uit. Het verricht ook metaalkundig en schadeonderzoek, diverse corrosietesten en chemische analyses.

i INFO Stork INTERMES NV Vosstraat 200 B-2600 Berchem/Antwerpen Tel. +32 3 542 62 90 Fax +32 3 542 62 89 info.INTERMES@stork.com www.storkINTERMES.com Openingsuren: Ma - do: doorlopend van 8u00 tot 17u30 - leveringen tot 17u30 Vrijdag: doorlopend van 8u00 tot 16u00 - leveringen tot 15u45 CHSE90218620.01


GEBO, Europees belangrijke speler voor hernieuwbare energie uit de diepe bodem Gebo is een familiebedrijf dat ruim 60 jaar ervaring heeft in het uitvoeren van grondboringen voor grondwaterwinningen en energietoepassingen. De meer dan 6500 boringen in België, Nederland, Duitsland, Engeland en Frankrijk bewijzen dat GEBO een grote speler is in zijn sector. Innovatie maakt GEBO toonaangevend in zijn vak. i INFO Activiteit: Hernieuwbare energie N Ligging: Dessel N Aantal werknemers: 40 Stenehei 2 2480 Dessel tel. 014 37 71 25 www.gebo.be N

Groeien GEBO werd opgestart in 1949 als eenmanszaak. In 1969 werden er al boringen uitgevoerd tot 100 meter diepte en een jaar later was er de bouw van een eerste boorwagen op basis van een zware bouwlift. Tien jaar later vonden de boringen plaats tot meer dan 300 meter en midden jaren 80 kwamen er patenten op boortechnieken. In 1990 ontwerpt GEBO zelf een boorwagen met capaciteit van 1000m diepte. In 2000 was het eerste koude-warmteproject in Nederland een feit en 2 jaar later haalt GEBO een project voor 300 woningen binnen. Intussen is GEBO geëvolueerd van kleine eenmanszaak tot belangrijk grondboorbedrijf in Europa. “Ondanks de crisis groeien we nog steeds, ook in personeelsbezetting. Onze ambitie is een goede opvolging voor de 3de generatie waarborgen en het marktaandeel, zowel mondiaal als Europees blijven uitbreiden”, aldus de zaakvoerder.

“Het uitvoeren van grondboringen is hoofdzakelijk gebaseerd op praktijkervaring”, zegt woordvoerder Jan Geboers. “De vereiste basiskennis, overgedragen door ervaringsdeskundigen wordt aangevuld met eigen ervaringen in het veld. Onze installaties worden gekoppeld met tal van toepassingen. We redeneren altijd vanuit het standpunt van de klant om de meest duurzame oplossing te vinden. ”De opwarming van de aarde, de productie van de broeikasgassen en de uitputting van de fossiele brandstoffen zijn actuele onderwerpen die GEBO nauw aan het hart liggen. “We investeren al meer dan 30 jaar intensief in het ontwikkelen van toepassingen op basis van duurzame en hernieuwbare energie.

Onze positie als koploper in de sector is daar een logisch gevolg van.”

Duurzame materialen Al sinds 1949 legt GEBO bronnen aan voor het onttrekken van water. “Onze expertise in de wateronttrekking blijkt uit meer dan 6000 diepteboringen voor het onttrekken van water met de juiste specifieke kwaliteiten in functie van de behoefte. De diepte van deze bronnen varieert tussen 50 en 700 meter”, weet Jan Geboers. GEBO beschikt over een groep van vakbekwame monteurs die het volledige gamma van installatiewerk helemaal onder de knie hebben. Het monteren van elektrische schakelkasten tot en met het aanleggen en lassen van terreinleidingen. De installaties van GEBO worden samengesteld met betrouwbare en

duurzame merken en materialen. Ook de installatieafdeling tracht meedenkend en innovatief te zijn. “Gebo levert vandaag een hydrofoorinstallatie met een bronpomptoepassing die onderhoudsvrij functioneert en een injectietoestel dat werd ontworpen specifiek voor het langdurig opnieuw infiltreren van water in de bodem. Deze ontwikkeling vindt vooral zijn toepassing in de energiesystemen. “

Symbiose “Warmte uit de bodem wordt meestal gecombineerd met een warmtepomp. Een warmtepomp zet een lage temperatuur om in een hoge temperatuur. Daardoor kan deze warmte nuttig en efficiënt gebruikt worden voor verwarming en warm tapwater. “ Om dit proces te realiseren, heeft de warmtepomp een elektrisch aangedreven compressor. Ook het ontwerp van nieuwe boorwagens en bijhorende machines en vrachtwagens krijgt bij GEBO steeds extra aandacht. Het resultaat van een nieuwe machine is steeds een mooie symbiose tussen vakkennis en de constructieve ervaring van de machinebouwer. Gebo ontwerpt zelf zijn boorinstallaties en deze zijn toonaangevend op wereldvlak. ER90215542.01


Iso-Mobil staat voor hoogkwalitatieve isolatie Duurzaam en energiezuinig bouwen zijn sleutelbegrippen in de hedendaagse bouwsector. Iso-Mobil uit Malle heeft al meer dan twintig jaar ervaring met thermische isolatie door middel van hoogkwalitatief polyurethaanschuim (PUR). Intussen is Iso-Mobil ook gespecialiseerd in akoestische isolatie en het dichten van waterbekkens en opslagtanks. Aan het hoofd van dit gerenommeerde bedrijf staat al sinds 1988 zaakvoerder Hugo Verdyck. Het team bestaat uit twaalf medewerkers, waaronder zijn dochter Dominique Verdyck en haar echtgenoot Chris Cools. Jaarlijks voltooien zij een 800-tal projecten. 60% van de klanten zijn bedrijven, 40 % zijn particulieren. Het bedrijf isoleert zowel kantoren, industriële gebouwen en loodsen als woningen en stallen. Als gevolg van de expansie van het bedrijf verhuist de onderneming in januari 2010 naar een ruimer pand aan de Ambachtsstraat in Malle. “Onze belangrijkste activiteit blijft het spuiten van polyurethaan hardschuim (PUR),” zegt Hugo Verdyck. “Met elk van onze drie machines spuiten we per dag 500 à 600 m² PUR-schuim.” Polyurethaan is een kwalitatief bijzonder hoogstaand product dat jarenlang voor een goed rendement zorgt, het wordt gevormd door een reactie tussen polyol en isocyanaat. Het schuim

bestaat uit gesloten cellen, daarin wordt droge lucht vastgehouden. PUR is ideaal voor het isoleren van vloeren, de onderkant van daken en betonplaten, kruipruimten en spouwmuren. De dikte van de isolatielaag wordt aangepast aan de aard van het gebouw en de wensen van de klant.

Voordelen van PUR PUR heeft tal van voordelen, het belangrijkste is uiteraard zijn voortreffelijke isolerende capaciteit. Het schuim wordt ter plaatse onder hoge druk aangebracht op wanden, vloeren en daken. Er is geen andere uitvulling meer nodig. De isolatie wordt rechtstreeks op de leidingen van de nutsvoorzieningen geplaatst. Het product is vrijwel onmiddellijk uitgehard. Na enkele seconden kan de isolatie al worden geschuurd en de vloerverwarming worden geplaatst. Zelfs het verder afwerken van de vloer

kan zonder aarzelen. “PUR- isolatie is snel aangebracht. Een gemiddelde woning is op een halve dag geïsoleerd”, zegt Hugo Verdyck. “De isolatie is bovendien naadloos, waardoor koudebruggen uitgesloten zijn. De aansluitingen met de muren zijn perfect.” Ook naar brandveiligheid biedt polyurethaan een aantal garanties. Iso-Mobil gebruikt een vlamdovend B2-schuim dat een brandbestendigheid van ongeveer een uur heeft.

Service Iso-Mobil staat garant voor een uitstekende klantenservice en kwaliteit.“Wij werken alles - van A tot Z - zeer nauwgezet af”, benadrukt Hugo Verdyck. Een bijkomende gratis service van IsoMobil is niet te versmaden, zeker voor wie niet wijs geraakt uit de subsidieregelingen, die de overheid, gemeenten en energieleveranciers aanbieden. De bedienden van Iso-Mobil zoeken zelf

naar subsidies of belastingsvoordelen, waarvoor de klanten in aanmerking komen. Zij vullen daarvoor de nodige documenten in en als het dossier piekfijn in orde is, wordt het terug aan de klant bezorgd, die het enkel nog moet ondertekenen en verzenden.

i INFO Iso-Mobil Zoerselbaan 121 2390 Malle N Activiteit: Uitgeverij Tel. 03 309 23 78 N Ligging: Antwerpen Fax 03 309 23 79 N Aantal werknemers: 1.000 www.iso-mobil.be info@iso-mobil.be Jacob van Arteveldestraat 123 Openingsuren 0000 Sint-Job-in-’t-Goor ma-vrij 8.30u – 16u tel. 00-000 00 op 00 afspraak zaterdag fax 00-000 00 Vanaf00 01/01/2010 info@mailadres.be Ambachtsstraat 11 B www.website.be 2390 Malle

Referenties De isolatiekunst van Iso-Mobil is tot over de landsgrenzen heen vermaard. Het bedrijf realiseerde de decors van de attractie ‘A Neverending Story’ voor het pretpark Warner Bros Movieworld in Duitsland. Iso-Mobil werkte ook mee aan producties en reclamecampagnes voor televisie. Op het vlak van vloerisolatie kan Iso-Mobil een indrukwekkende palmares van voorbije opdrachten voorleggen, zoals het Luchthavengebouw in Deurne, het Hilton Hotel in Antwerpen, Frako Keukens in Zoersel, het passieve kantoor van Solarcompany in Heusden-Zolder, het nieuwbouwcomplex van de bibliotheek van de stad Genk en de uitbreiding van het wetenschapspark Arenberg van Interleuven in Heverlee. Het recentste mooie project is de PURisolatie van het station “Diestsepoort” te Leuven. MT90207308.01


Micro-Smedt is waakhond voor voedingsbedrijven Als onafhankelijk expert waakt Micro-Smedt mee over de hygiëne en de veiligheid van de producten in uw voedingsbedrijf. Het laboratorium voor microbiologie ontwikkelde methodes en voert analyses uit om onder meer salmonella, listeria en schimmels op te sporen. De door dr. Jef De Smedt ontwikkelde methode voor salmonella bijvoorbeeld, is wereldwijd bekend. i INFO Activiteit: Laboratorium voor microbiologie N Ligging: Herentals N Aantal werknemers: 9 Micro-Smedt Vennen 4 bus 1 2200 Herentals tel. 014-23 00 21 fax 014-21 41 81 www.micro-smedt.be N

Opleidingen Micro-Smedt organiseert zowel in opdracht van derden als in eigen beheer opleidingen in de voedselveiligheid. Via een praktijkgerichte begeleiding verschaffen ze een grondig inzicht in de toepassing van microbiologische analyses in de voedingsindustrie. Onderwerpen die aan bod komen, zijn onder meer de microbiologische veiligheid van voedingswaren, de normen en specificaties voor voedingswaren, de betrouwbaarheid en validatie van methodes, telplaatmethodes en petrifilm, de detectiemethodes voor salmonella en listeria en de hygiëne-evaluatie van installaties en omgeving. Micro-Smedt organiseert geregeld sessies in eigen laboratorium die zijn gespreid over twee dagen. Op de website kan je steeds terugvinden wanneer een volgende opleiding plaatsvindt. Inschrijven kan steeds via labo@micro-smedt. be. Daarnaast geeft Micro-Smedt opleidingen voor vakverenigingen en lezingen op internationale congressen.

Met zijn vijftien jaar directe ervaring in de voedingsindustrie als verantwoordelijke voor microbiologie en hygiëne, richtte dr. Jef De Smedt het laboratorium voor microbiologie op en ging hij zich niet alleen toeleggen op analyses, maar ook op het ontwikkelen van methodes. Zo is hij internationaal bekend voor de snelle opsporing van salmonella via de MSRV-methode. Die methode wordt nu als universele methode over de hele wereld gebruikt. Als lid van internationale werkgroepen en als gastspreker op congressen heeft hij eveneens bekendheid verworven in de toepassing van het Hazard Analysis Critical Control Point-systeem ter preventie van voedselbesmetting en voedselbederf. Met Micro-Smedt stelt hij zijn ervaring als onafhankelijk expert graag ten dienste van voedingsbedrijven. “Hygiëne is een manier van leven die je aantreft in een zuiver huis, een zuiver bedrijf, een schone omgeving. De klant vertrouwt erop dat de voedings-

waren veilig en gezond zijn. Op maatschappelijk vlak wordt die veiligheid van voedingswaren door de wetgever ter harte genomen via strengere internationale normen en via productaansprakelijkheid. Het management van een voedingsbedrijf draagt dus een sociale verantwoordelijkheid om die productveiligheid optimaal te verzekeren. Micro-Smedt wil daarbij helpen en begeleiden. Want voor een veilige productie van voedingswaren is een microbiologische beheersing van de productieomgeving absoluut noodzakelijk. Een snelle opsporing van gevaarlijke pathogenen die een voedselinfectie of voedselvergiftiging veroorzaken, is zeer belangrijk”, weet Jef De Smedt.

Extra’s “Hiervoor bieden we testen aan waarbij een snelle screening van de omgeving binnen de 24 uur kan gebeuren. Daarnaast kunnen ook oppervlakteen luchtcontroles op de totale microbiologische belasting worden uitge-

voerd. Naast deze omgevingscontroles bieden we ook een aantal extra’s aan, zoals challenge testen, houdbaarheidstesten en kalibratie”, licht Jef De Smedt toe. Met de challenge-testen wordt onder meer nagegaan of voedingswaren gevoelig zijn voor de groei van ziekteverwekkende of bederforganismen. Op vraag van de klant kunnen ook microbiologische houdbaarheidstesten op bederfbare producten worden uitgevoerd. Ten slotte kunnen thermometers om de koude keten te bewaken onder gecontroleerde omstandigheden worden gekalibreerd, zodat ze voldoen aan de gestelde eisen ten aanzien van nauwkeurigheid en betrouwbaarheid. “We garanderen een snelle ondersteuning bij problemen, vakbekwame inschattingen en oplossingen, een gerichte en tijdige afhandeling van de analyses en een statistisch verantwoorde besluitvorming”, besluit zaakvoerder Jef De Smedt.

Dochter Katrijn runt mee de zaak Sinds 1995 is dochter Katrijn mee actief in het laboratorium en heeft ze zich onder de hoede van haar vader de knepen van het vak grondig eigen kunnen maken. Als kwaliteitsverantwoordelijke zorgt ze mee voor een nauwgezette opvolging van de door de klant gevraagde analyses. Ze bekommert zich op een toegewijde manier ook om de klantenservice. Tien jaar later, in 2005, is ze mee in de directie gestapt om als medezaakvoerder de zakelijke belangen te verzekeren. Het familiebedrijf heeft in totaal negen voltijdse equivalenten in de dienst. MT90213692.01


TriEco verlaagt je energiefactuur TriEco verlaagt de energiefactuur van je huis of bedrijf in drie stappen. Eerst voert het bedrijf een energieaudit uit. Die bekijkt hoe je kan besparen op energie. Wil je een stap verder gaan? Dan kan je met TriEco energiebesparende maatregelen nemen. In een eventuele laatste stap installeert TriEco zonnepanelen of zonneboilers. Zo wil het bedrijf meehelpen om de klimaatdoelstellingen te halen.

i INFO

TriEco Parklaan 55/24, 2300 Turnhout Industriepark 1241 B1 3545 Halen tel. 0474-55 04 40 info@TriEco.be

De visie van TriEco De naam TriEco staat voor de drieledige aanpak van het bedrijf: de audit, de energiebesparende maatregelen zoals isolatie, en de opwekking van de eigen energie. Eco staat voor econologie. Niet alleen het economische aspect aan energieverlaging is interessant, het is ook ecologisch verantwoord. TriEco wil geen bedrijf zijn dat zonnepanelen plaatst omdat het nu eenmaal goed draait nu de overheid er zoveel subsidies voor over heeft.“Als iemand belt voor zonnepanelen leggen we altijd eerst een bezoek af met een standaardpresentatie om de persoon te doen nadenken over het eigen energieverbruik. Daarna volgt eventueel een audit. Daaruit kan blijken dat die persoon geen zonnepanelen nodig heeft. Of niet zoveel als hij gedacht had. Dan zeggen we dat ook.” En dat loont.“Wij krijgen continu als feedback dat de mensen zich bij ons goed op het gemak voelen en dat ze niet het gevoel hadden alsof we zonnepanelen kwamen verkopen. Wij proberen echt uit te leggen wat welke ingreep precies doet en wat het meest geschikt is voor jouw huis. Daarnaast werken we alleen met kwaliteitsmateriaal en dat geeft vertrouwen.”

TriEco is de merknaam die twee bedrijven bundelt. Het ene bedrijf zoekt oplossingen om de energiefactuur te verlagen bij particulieren. Het andere doet hetzelfde bij bedrijven. “Wij proberen het nuttige aan het aangename te koppelen”, vertelt zaakvoerder Marc De Mey. “Wij bieden oplossingen aan om het energieverbruik te verminderen. Dat zie je meteen aan je energiefactuur. Daarnaast help je mee om de klimaatdoelstellingen te halen.” Voor particulieren voert het bedrijf o.a. energieaudits uit. Dat is een grondig onderzoek naar het energieverbruik in je huis. TriEco legt daarna uit hoe je het energieverbruik kan reduceren. Bijvoorbeeld door het licht uit te doen wanneer je een ruimte verlaat of door de verwarming te regelen. “Het is de bedoeling dat de klanten daar ook effectief iets mee doen”, gaat De Mey verder. “Als we aan de telefoon al horen dat de klant enkel een papieren energieprestatiecertificaat wil maar daar verder niets mee wil doen, dan gaan we er niet verder

op in. Daar is het te druk voor. Maar als we bijvoorbeeld iemand aan de lijn krijgen die een huis uit de jaren zestig wil verbouwen en dat zo duurzaam mogelijk wil doen, zal die iets doen met het advies. Het is ons echt te doen om het energieverbruik te doen dalen. En als mensen ook effectief onze tips toepassen, geeft dat ook de meeste voldoening aan onze medewerkers die de audit uitvoeren.” Ook bedrijven kunnen een audit vragen. Maar daar zijn de mogelijkheden uitgebreider. “In bedrijven kunnen we een meetsysteem plaatsen en het verbruik van bijvoorbeeld een bepaalde afdeling of productielijn opvolgen. Op basis daarvan kunnen we gericht corrigerende acties ondernemen. Bij bedrijven kunnen we bijvoorbeeld ook hun verlichtingsysteem renoveren. Van particulieren verwachten we dat die zelf spaarlampen indraaien.” Op basis van de energieaudit beslist het bedrijf samen met de klant

welke eventuele verdere stappen ondernomen kunnen worden. Dat kunnen energiebesparende maatregelen zijn, zoals het isoleren van een zolder, of het vervangen van oude stookolieketels. “Als het gaat om het eenvoudig isoleren van een zolder, dan doen we dat zelf. Maar er zijn ook meer gespecialiseerde isolatieopdrachten. Die besteden we dan uit aan een firma. TriEco volgt de werkzaamheden wel goed op en blijft wel instaan voor het eindresultaat.” Wil de klant ook zelf energie opwekken? Dan kan hij zonnepanelen voor het opwekken van elektriciteit, of een zonneboiler, om water te verwarmen, laten installeren. Maar TriEco zal dat pas toestaan als dit nuttig blijkt. “Onze ervaring leert ons of het wel interessant is om zonnepanelen of een zonneboiler te installeren, en hoe groot dit systeem dient te zijn. In de provincies Antwerpen, Brabant en Limburg plaatsen we die zelf. Woon je in een andere provincie? Dan laten we onze plaatselijke installatieploeg langskomen.”

Een kleine geschiedenis TriEco werd in maart 2007 opgestart als bedrijf met twee afdelingen. “Gezien de achtergrond van één van de twee oprichters zou het ene luik gaan om de bouw van telecom zendinstallaties. Het tweede luik legde zich toe op energie. Kort na de opstart bleek duidelijk dat de toekomst in die tweede afdeling zat. Dus hebben we heel snel besloten om ons alleen te concentreren op die energiemarkt. In juni 2008 hebben we dan een financieel aandeelhouder aangetrokken die mee de strategie uitzet voor het bedrijf en contacten kan leggen. Als we nu iets voor ogen hebben, leggen we dat ook voor aan een adviesraad met mensen die veel ervaring hebben in de energiesector en bijvoorbeeld weten of een bepaalde technologie de moeite is om aan te kopen.” evh90221495.02


Dé specialist in lakken DuPont is in de regio vooral bekend voor haar autolakken. In Mechelen worden naast autolakken voor autoconstructeurs ook reparatielakken voor autoschadeherstelbedrijven en industriële lakken geproduceerd. Onze industriële lakken worden in een brede waaier van sectoren gebruikt zoals in personen- en vrachtvervoer, architectuur, verzinkte materialen zoals hekwerken, huishoudelijke apparaten, (kantoor) meubilair, winkelinrichting, schakelapparatuur, verlichting, en ga zo nog maar even door. Zo werd bij de renovatie van het Antwerps Centraal Station een DuPont anti-graffiti poederlak gebruikt, om het verwijderen van graffiti te vergemakkelijken. In vrachtwagens worden onze poeder- en natlakken aangebracht op koetswerk, chassis, schokbrekers, velgen en allerlei onderdelen. Bij de ontwikkeling van nieuwe producten staat onze continue zorg voor milieu, veiligheid en gezondheid centraal. Zo is DuPont al jaren koploper inzake milieuvriendelijke en watergedragen coatings om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Door de toegenomen aandacht voor hygiëne en veiligheid heeft DuPont recentelijk ook een anti-microbiale poedercoating ontwikkeld, die o.a. wordt toegepast in grootwarenhuizen (rekken) en ziekenhuizen (deurbeslag, bedden, medische apparatuur), om de groei en migratie van bacteriën en microben te stoppen. Kortom, bij DuPont vind je lakken voor elke toepassing! www.coatingsolutions.dupont.com www.dupontrefinish.be www.spieshecker.be www.standox.be

DuPont: een marktgedreven wetenschapsbedrijf Eind vorig jaar vierde DuPont België haar vijftigste verjaardag. In die vijftig jaar is er veel gebeurd en veel veranderd. Maar de kernwaarden van het bedrijf zijn nog steeds dezelfde gebleven. Zo staat DuPont bekend om haar strikte veiligheidsbeleid, waarbij mens en milieu centraal staan.

Werken bij DuPont Oplossingen creëren die het leven beter, veiliger en gezonder maken. Daar werkt DuPont aan, met zo’n 57.000 medewerkers in meer dan 80 landen. Sommige van onze producten zijn niet meer weg te denken in ons dagelijks leven: de lak van een auto, het aanrecht in de keuken, de anti-aanbaklaag van een braadpan, … Om continu innovatief uit de hoek te komen, zijn we steeds op zoek naar frisse geesten die houden van een menselijke onderneming waar ze echt het verschil maken. Getalenteerde mensen met de nodige teamspirit en gedrevenheid, die mee willen werken aan het succes van de ‘miracles of science’. Onze vestiging in Mechelen is dé specialist in de productie van lakken en kunststoffen. Momenteel zijn we op zoek naar twee onderhoudsmecaniciens. Ben je geïnteresseerd in deze of andere vacatures? Surf dan naar: www.dupont.com/careers. Klik op ‘Jobs by region’ / Europe, Middle East and Africa en selecteer België.

Du Pont de Nemours Belgium maakt deel uit van het Amerikaanse E. I. Du Pont de Nemours and Company, een op wetenschap gebaseerd productie- en dienstenbedrijf. Het bedrijf werd in 1802 opgericht en is één van de vijftig grootste industriële ondernemingen ter wereld. DuPont streeft ernaar om aan de hand van wetenschap en onderzoek steeds betere oplossingen te vinden die het leven van mensen aangenamer, veiliger en gezonder maken. Waar ook ter wereld. Namen als Teflon®, Corian®, Nomex® en Kevlar® klinken wellicht bekend in de oren. In België telt DuPont verschillende vestigingen (Antwerpen, Ieper, Heusden-Zolder), maar het merendeel van de medewerkers werkt in Mechelen.

Mechelen DuPont Mechelen was de eerste industriële DuPont vestiging op het Europese continent. Na Procter & Gamble de tweede Amerikaanse fabriek op Mechelse bodem, en een belangrijk bedrijf voor de industriële expansie van de Dijlestad. In januari 1959 gaf de toenmalige Mechelse burgemeester en minister Antoon

Spinoy de eerste spadesteek als symbolische start voor de bouw van de fabriek waarbij een 300 tal arbeiders betrokken waren. DuPont Mechelen startte als lakfabriek en telde toen 125 medewerkers. De euforische sfeer die Expo ’58 uitstraalde kon je ook bij DuPont opsnuiven. Er was hoop, de toekomst zag er veelbelovend uit en van in het begin werd ruimte voorzien voor explosieve groei. De capaciteit werd vlot verdubbeld. Tien jaar later werkten er al 400 mensen voor DuPont; vandaag meer dan 1400! Intussen worden er naast autolakken ook tal van kunststoffen, Vespel® onderdelen en Teflon® coatings geproduceerd. Bovendien huisvest DuPont Mechelen een onderzoeks- en ontwikkelingslabo, en verscheidene Europese klantendienst en sales & marketing afdelingen voor verschillende DuPont businesses waaronder Chemicals & Fluoroproducts, Performance Coatings, Performance Polymers en Building Innovations.

Partner in Living Tomorrow DuPont Building Innovations ontwikkelt geïntegreerde oplossingen voor bouwdeskundigen, architecten

en aannemers om gebouwen te maken die minder energie gebruiken en bovendien veiliger en gezonder zijn. Niet toevallig dus dat DuPont een belangrijke partner is in Living Tomorrow, het Huis en Kantoor van de Toekomst in Vilvoorde. Van luxe interieuroppervlakken tot de nieuwste generatie energie-efficiënte beschermingssystemen voor daken en muren, DuPont producten bieden veiligheid, design, duurzaamheid en comfort – de basis voor een heerlijk (t)huis. “Innovatie zit in de DNA van ons bedrijf”, zegt Geert Verhaeghe, directeur DuPont België. “Veel innovatieve oplossingen die zijn ontwikkeld via de wetenschap van DuPont zijn nu een onderdeel van ons dagelijks leven. Dat geldt ook voor het concept van Living Tomorrow. Het sluit naadloos aan op onze visie: oplossingen op de markt brengen die het leven beter, veiliger en gezonder maken.” Ga voor meer informatie naar www.livingtomorrow.dupont.com of neem contact op via living.tomorrow@dupont.com

i INFO Actief: >80 landen Aantal werknemers: 57.000 wereldwijd 1.400 in België

N N

DuPont de Nemours België Antoon Spinoystraat 6 2800 Mechelen www.dupont.com MT90219518.01


6 redenen om voor ASK Romein te kiezen Er zijn talloze redenen om voor ASK Romein te kiezen. We zetten de zes belangrijkste op een rijtje. 1. Slimme oplossingen, scherpe prijzen Dankzij ons ervaren ingenieursteam hebben we voor elke opdracht slimme oplossingen. Door voortdurend te zoeken naar alternatieve uitvoeringsmogelijkheden en materialen, kunnen we zeer concurrentiële aanbiedingen maken. 2. Goede afspraken maken goede vrienden ASK Romein hecht veel belang aan een open relatie met zijn klanten. Op elke stap van het proces doen we er alles aan op problemen te voorkomen. Een belangrijk onderdeel hiervan zijn duidelijke afspraken. Zo komt niemand voor verrassingen te staan. 3. Multinationals, die moet je verdienen Naast kleinere en middelgrote bedrijven hebben ook tal van multinationals al herhaaldelijk voor ASK Romein gekozen. En die komen niet zomaar! Ondernemingen die wereldwijd actief zijn, eisen betrouwbaarheid, kwaliteit, scherpe prijzen en snelheid van uitvoering. Om er maar een paar te noemen: Katoen Natie, Siemens, Coca Cola, Arcelor Mittal, PSA, Ineos Phenol.

ASK Romein een industriebouwer van formaat! ASK Romein uit Malle is dé specialist voor industriebouw en staalconstructies in de Benelux. Het referentielijstje met tal van opdrachten voor zowel multinationals als KMO’s spreekt voor zich. Van gigantische bedrijfshallen en logistieke centra tot ingenieuze staalconstructies en moderne toonzalen: gedreven door een passie voor staal gaat het team van ASK Romein geen enkele uitdaging uit de weg.

4. Voor onze klanten kennen we geen grenzen ASK Romein richt zich op bedrijven uit de Benelux als mogelijke opdrachtgever. Maar we volgen onze klanten met hun projecten over de hele wereld. Voor elke opdracht in het buitenland werken we een gepaste logistieke oplossing uit. Ter land, ter zee of over het spoor. 5. Veiligheid, niet alleen uw bekommernis Het beste bewijs dat ASK Romein veiligheid serieus neemt, zijn de vele opdrachten voor de petrochemische sector. Een bedrijfstak waar veiligheid en kwaliteit steeds op de eerste plaats komen, gaat enkel in zee met bedrijven die ze honderd procent vertrouwen. 6. De haven van Antwerpen, ons actieterrein ASK Romein heeft al talloze opdrachten uitgevoerd in de haven van Antwerpen. We kennen de haven als onze broekzak en weten wat er van ons verwacht wordt: een snelle uitvoering, maximale veiligheid en een kwaliteitsvolle uitvoering.

Na de fusie van ASK Staal- en Industriebouw en Romein Roosendaal eind 2002 schrijft het jonge Belgisch-Nederlandse bedrijf een succesverhaal. De vestigingen in Malle, Roosendaal en Vlissingen zijn elk volwaardig uitgebouwd en kunnen, los van elkaar, projecten tot een goed einde brengen. Vanuit die zelfstandigheid werken de directies van de zustervestigingen nauw samen en bundelen ze, waar nodig, de krachten. De sleutels tot succes? Korte communicatielijnen, een duidelijke visie op de toekomst en respect voor elkaars eigenheid waarbij per project flexibel de nodige productiecapaciteit en knowhow kan worden ingezet. De groepsomzet is in 2008 in een snel tempo tot meer dan 100 miljoen euro gestegen. In totaal telt de groep een 330-tal medewerkers waarvan er 130 actief zijn in Malle. De kracht van ASK Romein zit in het totaalpakket. “Naast een uitvoering volgens de regels van de kunst

schuiven we graag vanaf het prilste begin mee aan tafel”, vertelt Ivan Vinck, algemeen directeur van ASK Romein Malle. “Onze ingenieurs en calculators vertalen uw wensen en verlangens naar een technische oplossing. Dankzij de jarenlang opgebouwde kennis in staal- en industriebouw staan we garant voor slimme en kostenefficiënte ontwerpen. Bij de uiteindelijke realisatie op de werf kan u vertrouwen op onze ervaren projectleiders. Samen met onze specialisten uit het atelier en de stielmannen op de werf monteren zij vakkundig alle puzzelstukjes in elkaar. Voor het hele traject – van ontwerp tot uiteindelijke realisatie – kan u vertrouwen op één en dezelfde partner. Een integrale aanpak, daar staan we voor.” Dankzij zijn flexibiliteit heeft ASK Romein al gewerkt voor uiteenlopende opdrachtgevers: havenbedrijven, transport en logistiek, KMO -gebouwen, de petrochemische sector,

parkeergarages, silo ondersteuningen, productie en procesgebouwen, sport en recreatie, koel- en vrieshuizen, voedingsindustrie … Bij ASK Romein laten we de keuze aan u. “Zoekt u naar een kwaliteitsaannemer die de hele klus – tot en met de afwerking toe – volledig voor zijn rekening neemt? Moet het gebouw enkel wind- en waterdicht zijn? Nood aan een betrouwbare en kwalitatief hoogstaande staalconstructie? Een betere partner dan ASK Romein zal u niet snel vinden.” ASK Romein is de laatste jaren uitgegroeid tot een grote internationale speler die voor geen enkel project de handschoen in de ring moet werpen. Gebundeld beschikken de drie vestigingen over een gigantische productiecapaciteit van meer dan 40 000 ton staal per jaar. Vertrekkend vanuit ieders sterke punten voeren we elke opdracht flexibel uit op de meest efficiënte manier. Naast de capaciteit om grotere projecten de baas te kunnen, blijft ASK Romein dus ook uw partner voor maatwerk.

i INFO N N N N

Activiteit: staal- en industriebouw Ligging: Malle, Roosendaal (NL) en Vlissingen (NL) Aantal werknemers: 330 Capaciteit: 40.000 ton staal per jaar

ASK-Romein Malle Ambachtsstraat 33 B-2390 Malle tel. 03/320.24.00 www.ask-romein.com CHSE90208075.01


Central Auto herbergt schat aan gereedschap

Stop die bescheidenheid van onze vlaamse kmo ‘s. Vijfenzestig jaar geleden begonnen als verdeler van auto-onderdelen, ontplooit Central Auto aan de Noorderlaan en Italiëlei in Antwerpen drie hoofdactiviteiten, met name toeleverancier van persluchtgereedschappen en pompen, hydraulische koppelingen, bevestigingsmaterialen, gereedschap en auto-onderdelen. Het familiebedrijf zoekt daarbij voortdurend naar de meerwaarde voor de klant. “We willen niet alleen producten aanbieden. We denken constant na over de meerwaarde voor de klant, is die meerwaarde in de toekomst nog van toepassing, bestaat daar een markt voor en zal die blijven bestaan? Sterk zijn in bepaal-

de niches voor mechanisch onderhoud in de industrie en scheepvaart is en blijft wel het basisidee. Het resultaat is dat we zo’n 150.000 producten in voorraad hebben waarbij we een meerwaarde bieden door bijvoorbeeld kleinere verpakkingen, kant-en-klare materiaalkoffers en een hersteldienst”, zegt Dirk Genbrugge die samen met zijn broers, Luc en Bruno, Central Auto runt.

Perslucht,gereedschap en pompen. Het tijdig herstellen en de goede kwaliteit van Ingersoll-rand gereedschappen was de basisgedachte voor het opstarten van deze activiteit. “Een paar jaar geleden hebben we het gamma uitgebreid naar pneumatische pompen. Met de kennis dat in de toekomst, door de grote kost van handenarbeid, meer chemisch vervormbare basismaterialen onder druk tot een product vervaardigd worden, maar zeker omdat ARO ons de vertegenwoordiging van hun pneumatische pompen voor Vlaanderen aanbood, was de beslissing vlug genomen.” Door de grootte en verscheidenheid van de stock persluchtgereedschappen kan Central Auto de klant verschillende machines demonstreren.

Hydraulische verbindingsstukken en bevestigingsmaterialen Central Auto heeft in de loop der jaren ook een enorm uitgebreide stock van hydraulische verbindingsstukken opgebouwd. “Er bestaan wel 15.000 tot 20.000 soorten koppelingen. Telkens wanneer een klant zich aandiende met een andere soort koppeling, hebben we die in ons gamma opgenomen.” “Door ons te focussen op de onderhoudsmarkt kunnen wij hydraulische slangen met een iets duurder rubbermengsel en een nauwere afwijkingstolerantie gebruiken. We blijven hier de gedachte trouw dat kwaliteit kostenbesparend en milieuontlastend werkt. Een lekkende olieslang kan én sterk milieuvervuilend zijn én een financiële domper betekenen”, zegt de zaakvoerder. De kant-en-klare materiaalkoffers zijn dan weer het paradepaardje voor de bevestigingsmaterialen. Door het herverpakken van de te grote geleverde aantallen maken wij de bevestigingsmaterialen bruikbaar voor de onderhoudsdiensten. Onze navulbare koffers bevatten alle mogelijke producten die voor een bepaalde reparatie nodig zijn. Een groot verschil met de koffers die menig fabrikant vult met zijn enig pro-

duct. Je kan de koffers opeenstapelen zodat je met alle benodigdheden in één keer naar het probleem rolt. Menige dealers in het buitenland lopen storm voor deze filosofie.

Handgereedschappen Handgereedschappen (sleutels, boren) komen van professionele fabrikanten. Sommige zijn zo degelijk dat zij bij normaal gebruik levenslange waarborg bieden. Is in het gewone gamma van schuurmaterialen de juiste lengte niet beschikbaar? Geen nood, in onze werkplaatsen vervaardigen wij deze zelf.”

i INFO N Activiteit: Toeleverancier gereedschappen en onderdelen naar MRO (onderhoud) in de industriën en scheepvaart N Ligging: Antwerpen N Aantal werknemers: 65 Eigen leverdienst. Central Auto Noorderlaan 77 Italiëlei 103-113 2000 Antwerpen tel. 03-231 76 50 fax. 03-233 87 79 www.centralauto.be

“Crisis maakt investeren noodzakelijk en mogelijk”

Breed klantenbestand

Central Auto is volop aan het (uit)bouwen. “Ondanks de crisis, ja”, zegt Dirk Genbrugge. “Dit is het moment om te investeren en je te wapenen voor de toekomst. Je moet de toekomst als het ware voor zijn. Als lijmen de mechanische bevestigingsproducten meer en meer zullen vervangen, moeten wij ons gamma aanpassen naar lijmen en pompen. Je moet een sterke voeling hebben met de pompeigenschappen naargelang het product. We bouwen nu een testlokaal voor pneumatische pompen. Door de nieuwe testruimte kunnen wij de klant de beste pomp in combinatie met zijn eigen gebruiksomgeving en zijn product laten zien. Onze leuze: “de juiste pomp voor het juiste product in de juiste toepassing”. Alle persluchtapparaten die de voorbije twintig jaar op de markt gekomen zijn, hebben we in een handige catalogus en internetsite samengebundeld. Zo kunnen wij nagaan welk model het meest geschikt is. Daarnaast gaan we op de afdeling gereedschappen de aankoop en verkoop centraliseren. Zo kan je snel en efficiënt werken om “moeilijk” te vinden onderhoudsmateriaal toch vlot te kunnen aanbieden.

Bij Central Auto komen klanten uit diverse branches aankloppen. Op de klantenlijst staan onder meer havenbedrijven, de scheepvaart, chemische industrie, gemeentelijke diensten, transportbedrijven, aannemers burgerlijke bouwkunde, nutsbedrijven, verhuurbedrijven en technische onderhoudsdiensten. “Op een opslagruimte van 10.000 vierkante meter, hebben we dan ook een voorraad van 150.000 producten. Bovendien leveren wij U om de twee dagen in een straal van meer dan 80 km, dit met onze eigen servicewagens. Menige Europese concollega kijkt hiervan op”, zegt Dirk Genbrugge.

MT90215573.01


Als vloerenfabrikant is Fingo te Malle reeds meer dan 60 jaar gespecialiseerd in de productie van traditionele welfsels, hoofdzakelijk voor de woningbouw. Hoewel een traditioneel gewapend vloerelement nog steeds het meest favoriete product is in de woningbouw, vinden voorgespannen welfsels meer en meer toegang. En dat heeft Fingo goed begrepen. Zo is het in oktober gestart met een nieuwe productiesite die zich uitsluitend toelegt op voorgespannen welfsels.

Fingo breidt uit in Malle 60 jaar Kempische bedrijvigheid Fingo heeft zijn roots in de naburige gemeente Sint-Job (Brecht). In 1946 startten daar de broers Marcel en Gerard Van Cauwenbergh, met de fabricatie van betonpannen, -palen en -platen. Het productengamma werd met de jaren uitgebreid tot in 1972 werd besloten om zich specifiek te richten op de productie van betonnen welfsels. Ondertussen nam Marc Van Cauwenbergh het heft over van zijn vader en nu zit zelfs de derde generatie mee in de onderneming.

Bijkomende productieeenheid Als welfselfabrikant produceert Fingo momenteel jaarlijks gemiddeld 600.000m² met 30 werkne-

mers. Een uitgebreid klantenbestand zorgt voor een distributie in de ganse Benelux. Anticiperend op de toenemende marktvraag naar voorgespannen welfsels, legt Fingo momenteel de laatste hand aan de bouw van haar tweede productieunit op het industrieterrein in Malle, nabij de huidige fabriek. “In deze nieuwe hal, richten we ons enkel nog op voorgespannen welfsels.”Bij het ontwerp van de productievestiging is gestreefd naar maximale combinatie van innovatie en flexibiliteit. Dit houdt in dat de fabriek draait volgens ecologische en duurzame methodes en zo tot nullozer kan herleid worden. Daarnaast is er rekening gehouden met toekomstige uitbreidingsmogelijkheden zowel naar capaciteit als alternatieve formaten. Door het gebruik van ver-

nieuwende technologieën zullen de voorgespannen vloerelementen van topkwaliteit zijn, zowel naar structuur als naar uitzicht.

i INFO N N N

Activiteit: Productie van welfsels Ligging: Malle Aantal werknemers: 35

Nijverheidsstraat 21 2390 Malle tel. 03-309 26 26 fax 03 311 72 41 fingo@fingo.be www.fingo.be

Marktbenadering

De toekomst

De markt is vragende partij voor een leverancier van traditionele gewapende en ook voorgespannen welfsels. Fingo is gekend bij haar publiek als producent van traditionele welfsels en de bijkomende productie van voorgespannen vloeren gaat daar niets aan veranderen. “Integendeel, Fingo is er van overtuigd dat deze uitbreiding van haar gamma een meerwaarde oplevert voor haar klanten naar keuzemogelijkheid en werkefficiëntie. Eén leverancier, één aanspreekpunt en dezelfde flexibele en familiale service waarmee Fingo reeds 60 jaar de markt van vloeren bedient.”

Er staan heel wat initiatieven op stapel. Enerzijds ter ondersteuning van de huidige fabriek en anderzijds voor de lancering van de voorgespannen welfsels. Daarnaast is een uitbreiding van het exportgebeuren mogelijk. “Waar welfsels een typisch product zijn voor de Benelux-markt opent de nieuwe productiehal voor voorgespannen welfsels ook deuren naar de Franse, Duitse en Engelse markt.”

Op de foto ziet u Gert, Marc en Elke Van Cauwenbergh.

Kijk ook vooral uit naar Batibouw 2010 waaraan Fingo deze keer zal deelnemen !!

MT90215534.01


System Integrator Process-projecten: Voor de volgende merken ondersteunt HeW-automation de volledige afdekking vanaf field I/O-elementen, over de PLC-laag tot en met de MES-oplossingen: Siemens S5, S7 en PCS7 GeFanuc: iFix, iBatch, iHistorian, Cimplicity, PLC controllers, … Wonderware: intouch, inbatch, intrack, incontrol, … Omron: alle types PLCs tot I/Os, ... Rockwell Automation: FTbatch, FTrsview, FThistorian, controllers, ... Schneider: TSX premium, modicon, quantum, … Op Siemens S5 PLC-gebied heeft HeW-automation zeer grondige kennis in huis en dit voor de meest uiteenlopende communicatiekaarten, zoals CP535, CP1430, CP524, CP528, IM308C, ... Handling-projecten: Voor de handling-projecten werkt HeW-automation meestal nauw samen met machinebouwers van bijvoorbeeld palletizers, wikkelaar, labellers, etc. Voor de robots is het bedrijf integrator voor zowel GeFanuc als ABB robotics. Totaaloplossing: Voor zowel process-projecten als handling-projecten levert het bedrijf totaaloplossingen, wat betekent dat het als hoofdaannemer de klant kan fungeren.

HeW-automation, uw partner in elk automatiseringsproces Bij het ontwikkelen van industriële processen speelt automatisering een zeer belangrijke rol. HeW-automation is een bedrijf dat gespecialiseerd is in het leveren van oplossingen voor elk automatiseringsproces. Door een beroep te doen op HeW-automation wordt het de klant gemakkelijker gemaakt en wordt uw kwaliteit en rendement verhoogd.

HeW-automation werd opgericht begin 2003. Het bedrijf heeft ondertussen al een bijzonder goede reputatie opgebouwd en kan verscheidene projectreferenties voorleggen in de voedings-, farmaceutische, chemische en automobielindustrie en dit zowel op het domein van ‘material handling’ als ‘process-installaties’. Het ingenieursteam heeft zich geleidelijk uitgebreid en ook vandaag heeft HeW-automation interesse in bekwame mensen met ervaring, die als software-engineer aan de slag willen. HeW-automation bouwt momenteel nieuwe kantoren in de Londenstraat in Antwerpen, die begin volgend jaar in gebruik zullen worden genomen. In deze kantoren zal HeW-automation de klanten optimaal kunnen ondersteunen bij problemen en voorzien van de nodige opleidingen.

“Wij zijn er om onze klanten te ondersteunen en hen onze jarenlange knowhow ter beschikking te stellen”, vertelt bedrijfsleider Gunther Rombouts. Ontwerp, analyse, programmatie en opleiding gebeuren in functie van de specifieke behoeften van de klant. Voor elk van de verschillende fasen stelt HeWautomation met u een planning op.

Flexibiliteit HeW-automation is een relatief kleine onderneming, met als grote voordeel dat het team er steeds op een correcte, snelle en creatieve manier is voor de klanten. De ingenieurs zijn uitermate flexibel. Hun motto is dan ook 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Ook in extra’s, die de klant graag zou uitgevoerd zien, is HeW-automation flexibel. “Wij streven naar 100% tevredenheid van onze klanten en willen dat hun investeringen renderen”,benadrukt Gunther Rombouts.“Een van onze troeven is een perfecte service, goede afspraken en een correcte uitvoering.” Een groot pluspunt van een kleine onderneming

is dat er weinig overheadkosten zijn, wat ervoor zorgt dat uw projecten of aanpassingswerken aan minimale kost kunnen uitgevoerd worden.

Ervaring Alle medewerkers van HeW-automation hebben een ruime ervaring in grote industriële installaties en zijn vertrouwd met de modernste technieken op zowel software- als op hardwarevlak. “Onze automatiseringsingenieurs spreken dezelfde taal als vakspecialisten in de voeding, farmacie en andere sectoren. Ze adviseren en begeleiden u in het ontwikkelen en het opstellen van specificaties voor industriële sturingen. Zij maken haalbare studies, leveren zowel batchgestuurde als continue besturingstoepassingen en industriële pc-software.”Door de vele jaren ervaring in de industrie, kan HeW-automation merkonafhankelijk interventies uitvoeren op alle installaties.

Hoogwaardige technische oplossingen Op

automatiseringsgebied

levert

HeW-automation op maat geschreven software voor toepassingen in alle industriële applicaties. Zij hebben al heel wat applicaties geschreven en beschikken dan ook over een uitgebreide bibliotheek. Dit helpt hen om uw toepassing sneller te ontwikkelen. Vanaf de eerste dag van het bestaan van HeW-automation kwam het bedrijf in contact met de farmaceutische industrie. Daardoor is HeW-automation goed vertrouwd met de term validatie. Hier zijn termen als FDA, OQ1, OQ2 (operation quality), SAT (site acceptance) en FAT (factory acceptance) standaard bij aanpassingen of nieuwe projecten. Ook termen als GMP (good manufacturing practice) zijn door HeW-automation goed gekend. U merkt dat u als klant beroep kan doen op een zeer groot aantal diensten. U krijgt daarbij het grote voordeel één partner te hebben voor de hele waaier van werkzaamheden. Dit kan op het vlak van planning, communicatie, kost en kwaliteit alleen maar positief zijn!

i INFO N

Ligging: Kalmthout

HeW-automation Heiken 5 2920 Kalmthout. tel. 03-667 19 15 gsm: 0476-710 180 info@hew-automation.be www.hew-automation.be


SLEURS biedt totaaloplossingen voor de industrie SLEURS is de ideale partner van uw industriële projecten, vanaf het eerste concept tot en met de volledige uitvoering. SLEURS is namelijk gespecialiseerd in industriële constructies, transportsystemen en complexe projecten. Deze worden volledig custom-made uitgewerkt en gerealiseerd, volgens de wensen en de noden van de klant. i INFO SLEURS Steenweg op Leopoldsburg 28 B-2490 Balen Tel. +32 14 829 610 Fax +32 14 811 451 info@SLEURS.be www.SLEURS.be

Energy SLEURS is ook actief op het vlak van energie. Het bedrijf verzorgt PV-installaties van zonneenergie voor industriële projecten vanaf een dakoppervlakte van 750 m². Indien u de impact van energie op uw productiekost wil beperken en het plaatsen van fotovoltaïsche panelen overweegt, is vooral het vinden van de juiste partner zeer belangrijk. Precies daarvoor bent u bij SLEURS aan het juiste adres. SLEURS is een industriële aanbieder, die u door de breedte van zijn activiteiten en kennis de mogelijkheid biedt om met één partij samen te werken voor de plaatsing van systemen voor zonne-energie. SLEURS neemt bijvoorbeeld ook de verantwoordelijkheid voor de sterkteberekeningen en aanpassingen aan de dakstructuur voor zijn rekening. Bovendien verricht SLEURS een stevig onderbouwde studie voor de optimale positie van de PV-panelen. Zo kunt u erop vertrouwen dat de onrechtstreekse technische risico’s van uw core business professioneel ingedekt zijn en dat de technische consequenties bij het plaatsen van zonnepanelen op voorhand perfect worden ingeschat.

SLEURS Metaalconstructies uit Balen werd in 1968 opgericht door Richard SLEURS. Het bedrijf produceerde in eerste instantie enkel staalconstructies. De oorspronkelijke eenmanszaak groeide uit tot een middelgroot familiebedrijf. Over de jaren heen breidden de activiteiten van de onderneming uit naar onder meer machinebouw, milieu- en automobieltechnieken, automatisering, bulk handling en kokertransport. Vandaag de dag is SLEURS een grote Europese speler in zijn sector, met een uitgebreid referentiepakket. Het bedrijf is gespecialiseerd in complexe industriële constructies en transportsystemen.

Zeer breed aanbod SLEURS is befaamd voor de breedte van zijn aanbod aan totaaloplossingen in metaal. Deze onderneming beschikt over uitgebreide productiemogelijkheden en kan daardoor volledige projecten integraal en autonoom afronden. SLEURS heeft zowel een eigen engineeringafdeling en een tekenbureau als zeer bekwame productie- en montageteams,

die de metaalprojecten van a tot z voor hun rekening nemen. Doordat alles wat met metaal te maken heeft bij SLEURS op dezelfde locatie kan gebeuren, bekleedt het bedrijf een unieke plaats in België. Ook de eigen transportmogelijkheden van SLEURS zijn bijzonder uitgebreid en het bedrijf kan een beroep doen op eigen kranen, hoogtewerkers, etc. Dit bespaart de klanten het werken met onderaannemers, wat de kwaliteit en efficiëntie alleen maar ten goede komt.

Diepgaande expertise SLEURS levert dan ook geen seriewerk, maar wel tailor made-projecten voor de grote en middelgrote industrie, zoals de (petro)chemie, metallurgie en bulk handling-industrie. Alle producten van SLEURS worden specifiek ontwikkeld voor - en in nauwe samenspraak met de - klanten die doelbewust kiezen voor diepgaande expertise en totaal engagement. SLEURS staat voor innovatie, kwaliteit en operationele uitmuntendheid. Een van de bijkomende sterktes van het bedrijf is dat

het industriële oplossingen in een bijzonder korte doorlooptijd kan realiseren.

Overname SLEURS Metaalconstructies werd midden juli overgenomen door zakenman Jan Derluyn. Met de komst van deze nieuwe zaakvoerder worden de activiteiten van het bedrijf verder uitgebouwd. Zowel interne als structurele groei, zoals extensie door gerichte overnames van bedrijven, die aanleunen bij de activiteiten van SLEURS, staan op het programma. Om de groei van SLEURS te realiseren, profileert het bedrijf zich naar bestaande en nieuwe klanten toe als het unieke aanspreekpunt voor turnkey-projecten. Hiervoor werd op middle managementniveau al geïnvesteerd in zowel commercieel als technisch talent. SLEURS opteert voor de SPOC-aanpak (Single Point Of Contact), waarbij de klant de eenvoud en het gemak in de communicatie en realisatie van zijn project verwezenlijkt ziet.

Specials Op regelmatige basis werkt SLEURS ook niet-industriegerelateerde projecten uit, die door hun hoge moeilijkheidsgraad door specialisten moeten worden uitgevoerd. Zo is SLEURS het bedrijf achter de Skywalk op de SintRomboutstoren in Mechelen. Dit panoramische platform uit roestvrij staal en glas bevindt zich op iets minder dan 100 meter hoogte en is sinds het voorjaar de nieuwste attractie in Mechelen. Alle onderdelen werden ter plaatse door de medewerkers van SLEURS gemonteerd. Ook het podium voor de ‘360° Tour’ van U2 werd via Stageco door SLEURS gerealiseerd. Dat podium, dat ‘De Klauw’ werd genoemd, overtrof qua grootte alles wat er ooit gedaan werd in die branche. Het podium werd zo ontworpen dat het publiek van alle kanten ongehinderd het concert kon zien.


De wondere wereld tussen slaapwel en goedemorgen... Een goede lighouding ’s nachts kan de levenskwaliteit verhogen. Fabrikanten van slaapsystemen spelen daarop in. De simpele verenmatras is verdwenen, maar weet jij al wat een boxspring of tempur is? Beddenspeciaalzaak BOSMANS slaapcomfort-center in Heistop-den-Berg maakt je wegwijs in de producten en weet hoe je die wereld tussen “slaapwel en goedemorgen” goed door kan brengen. i INFO

BOSMANS slaapcomfort center Liersesteenweg 147 2220 Heist-op-den-Berg tel. 015-24 90 28 Open: ma-za 10-12 en 13-18 Vrijdag VM en zondag gesloten.

Onlinewereld tussen slaapwel en goedemorgen Voor je een kijkje gaat nemen in de showroom kan je al een schat aan informatie opdoen op de website van BOSMANS slaapcomfort-center. Op de website www.slaapcomfort-center.be kan je al veel mogelijkheden ontdekken van jouw toekomstig slaapsysteem. De vele merken worden zorgvuldig gepresenteerd zodat je al met enige voorkennis de zaak kan bezoeken. Deze speciaalzaak biedt ook een brede waaier aan hoofdkussens (ook tempur), bedtextiel en dekbedovertrekken in groot formaat. De collectie dekbedden is heel gevarieerd: dons, zuiver boereganzendons, synthetisch, natuurhaar en vele andere dekbedden. De hele collectie is online te bekijken en zelfs aankopen via de e-commerce met erkend Unizolabel is mogelijk. Naast de uitgebreide productinfo kan je ook de promoties ontdekken die momenteel van toepassing zijn in de zaak. Beslist een aanrader, www.slaapcomfort-center.be

Aangezien we ongeveer een derde van ons leven in bed doorbrengen, is het belang van een goed bed niet te onderschatten. In deze moderne tijden hebben velen al eens te kampen met rugpijn en stress. Een volledig uitgebalanceerd slaapsysteem kan veel van die problemen verhelpen. Zo’n slaapsysteem is niet perse een duur product op maat. Anders dan vroeger heb je nu de mogelijkheid je slaapsysteem individueel aan te passen door gebruik te maken van hedendaagse materialen zoals bijvoorbeeld een multi-pocketverenmatras met comfortlaag traagschuim, ofwel een winx vleugelbodem van Lattoflex in combinatie met een natuurlatexmatras met comfortlaag Sensusschuim en tevens met een 3Mesh air ontwikkeling. Het klinkt ingewikkeld, maar dat zijn topproducten om uw nachtrust te verbeteren. Beddenspeciaalzaak BOSMANS slaapcomfort-center weet perfect wat jij nodig hebt.

Wat is een boxspring?

Vroeger bestond een bed uit een houten bedkader met daarin bedbodem en matras. Zo’n bedden bestaan natuurlijk nog, maar er zijn nu ook alternatieven. Zoals de boxspingbedden bijvoorbeeld, die je vaak in hotels tegenkomt. Ze ogen niet alleen mooier dan een klassiek bed, een boxspringbed biedt ook een beter comfort dan een gewone lattenbodem. Uiteraard is het belangrijk belang te hechten aan een comfortabele matras. In de speciaalzaak BOSMANS slaapcomfort-center kan je alvast kennismaken met een twintigtal boxspringbedden uit de collecties Auping, Beka, Styldecor en Olivier Strelli. Tot eind december worden er trouwens drie modellen in promotie aangeboden. Dat is een extra reden om eens tot in Heistop-den-Berg te komen.

TEMPUR of WATERBED… wat is het beste?

aalzaak BOSMANS slaapcomfort-center is de volledige collectie Tempur opgesteld zodat je zelf het unieke comfort van deze matrassen kan ontdekken. Heb je regelmatig rug- of nekklachten? Dan moet je zeker eens een Tempur slaapsysteem testen. Een waterbed biedt hetzelfde comfort voor de rug en heeft als voordeel dat je ook de temperatuur kan regelen. Het is heel belangrijk dat je een waterbed in een speciaalzaak koopt, omdat je hier het beste persoonlijke advies meekrijgt. Ook de kwaliteit van het bed is heel belangrijk. Zo bepalen bijvoorbeeld de kwaliteit van het vinyl, de wijze van stabilisering en de comfortprofielen uiteindelijk je jarenlang slaapgenot! Er is altijd een mooie collectie waterbedden in de zaak. Tot eind december is er een bijzondere promotie op één bepaald model dat verkrijgbaar is aan de interessante prijs van 1.699 euro. Het bed is beschikbaar tot de voorraad strekt. Op is op.

De naam Tempur doet misschien al een belletje rinkelen, maar ken je ook het product TEMPUR NASA schuim? In speci-

Het team Wil je weten welk slaapsysteem het best bij jou past? Dan staat het professioneel team van BOSMANS slaapcomfort-center voor je klaar. Greta, Sam, Nathalie, Bart, Annemie en Rudy houden rekening met de verschillende factoren die belangrijk zijn bij je slaap. Zo weet je meteen welk slaapsysteem voor jou ideaal is. In de showroom, die 1.200 m² groot is, kan je een prachtig slaapassortiment bewonderen. Onder andere bedden, matrassen, bedtextiels, hoofdkussens en bodems van de merken Auping, Lattoflex, Tempur, TTI, Bodytone, Styldecor, Olivier Strelli, Lysdrap, Slabbinck staan mooi voor je uitgestald. Zo kan je testen, vergelijken en kiezen welk bed het best bij jou past. Vind je niet wat je zoekt? Dan kan je ook slaapsystemen op maat laten maken. Heb je eenmaal gekozen, zorgt het BOSMANS slaapcomfort-center dat de slaapsystemen snel en correct geleverd en geplaatst worden. Ook het uitleveren van maatwerkmeubilair gebeurt door een vast team met jarenlange ervaring. Want een perfecte service vindt de familiezaak heel belangrijk. MT90218802.01


VIO, dé verhuis-, verhuur- en opslagspecialist in uw buurt. Een verhuizing, hoe eenvoudig of ingewikkeld ook, het huren van een bestel- of vrachtwagen eventueel met een ladderlift, nationaal transport, meubelopslag of aankopen van hulpmateriaal zoals verhuisdozen, u vindt het allemaal bij VIO, dé verhuis-, verhuur- en opslagspecialist in uw buurt. Inderdaad, in uw buurt, want VIO heeft filialen in Sint-Niklaas, Wilrijk, Wommelgem, Zwijndrecht, Lokeren en Geel. i INFO

Krijgsbaan 241 - 2170 Zwijndrecht Tel: 03/253 20 10 – Fax: 03/253 20 19 www.vio.be / info@vio.be VIO Wommelgem – Koralenhoeve 11 VIO Wilrijk – Boomsesteenweg 660 unit 16 VIO Geel – Antwerpseweg 65 D / Kremer 2 VIO Sint-Niklaas – Oostjachtpark 6C VIO Lokeren – Daknamstraat 91

VIDI SIGN – VISUELE RECLAME VIDI SIGN – VISUELE RECLAME VIDI SIGN, uw reclamespecialist, maakt deel uit van de VIO-groep en mag o.a. Gazet van Antwerpen, Hyundai, Sporting Lokeren, e.a. tot haar cliënteel rekenen! Aarzel dus niet en profileer ook uw bedrijf met professioneel geplaatste reclame door VIDI SIGN! Contacteer hen en zij realiseren al uw ideeën op formaat. -> BELETTERING AUTO, RAMEN, BORDEN enz... -> SIGNALISATIE BINNEN EN BUITEN -> STICKERS -> BANNERS -> ...

Oostjachtpark 6C- 9100 Sint-Niklaas Tel: 03/777 89 99 - Fax: 03/777 00 35 www.vidisign.be / info@vidisign.be

“Bovenop onze scherpe tarieven, hebben we reeds geruime tijd een interessante promotie: tien procent korting op gecombineerde reservaties. Indien u de huur van een bestelof vrachtwagen combineert met een van onze andere opties, zoals een ladderlift of meubelopslag, krijgt u onmiddellijk tien procent korting op de huurprijs en kilometervergoeding van uw huurwagen”, . Bovendien zijn er regelmatig kortingbonnen terug te vinden in plaatselijke reclameadvertenties. Een vervoerprobleem? VIO heeft voor vrijwel al uw vervoerproblemen (klein of groot transport en verhuizingen) de juiste wagen klaarstaan tegen een uiterst scherp tarief. Uiteraard huurt u telkens de wagen die het meeste tegemoet komt aan uw eisen. Het VIOwagenpark omvat immers een brede waaier aan huurwagens, met een volume van 3m3 tot 105m3 (resp. laadvermogen van 490 kg t.e.m. 27 ton) allen te bezichtigen op www.vio.be.

Om u nog meer van bovenvermelde en andere promoties te laten genieten, verlengde VIO de huurtermijn tot 22u voor het binnenbrengen van uw huurwagen.“Dit is een kostenloze verlenging met meer dan 3 uur. Zo heeft u meer tijd voor uw geplande activiteiten en hoeft u niet meer in het spitsuur een gehaaste trip te maken om de wagen tijdig binnen te brengen. De wagen volgens afspraak afzetten, dat is het enige wat we u vragen.” VIO speelt met deze regeling succesvol in op de grote vraag naar flexibiliteit in de branche. Extra tip: Bij VIO kan u ook een Mobilhome en minibussen met airconditioning huren! VIO garandeert als lid van Official Movers steeds een professionele afhandeling van uw verhuis of ladderwagen mét ervaren personeel. Of je nu van de ene kant naar de andere kant van het land verhuist of gewoon twee straten verderop gaat wonen, VIO zorgt steeds voor de

juiste inschatting van de praktische uitvoering tot het meest voordelige kostenplaatje. Naast het uitvoeren van particuliere verhuizingen, verzorgt VIO ook professionele nationale transporten/verhuizingen. Raadpleeg zeker onze tarieven waarvan u een gedetailleerd overzicht treft op www.vio.be. Ook voor stockage van uw inboedel is VIO dé beste keuze in uw regio. In onze filialen (uitgezonderd Lokeren) vindt u een brede waaier aan opslagruimten, geventileerd en verwarmd, met camera’s bewaakt en aangesloten op een alarmcentrale. Ook hier is flexibiliteit troef aangezien u de units onbeperkt kan betreden met behulp van een individuele toegangscode en slot. VIO garandeert een veilige bewaring van uw meubelen met respect voor de emotionele en nominale waarde. Neem zeker contact op met VIO om uw project professioneel te laten realiseren!

Trotse partner van GVA-TROFEE VELDRIJDEN Bij VIO maakt u kans op het winnen van VIPtickets voor de GVA-trofee veldrijden bij verhuur, verhuis, ladderwagen of meubelopslag. Met uw goedkeuring wordt een kopie van uw overeenkomst met VIO in een urne gedeponneerd. Een week voor aanvang van één van de ritten wordt een winnaar uit de urne getrokken. Hij of zij mag met partner, als VIP-genodigde, de eerstvolgende rit bijwonen. Meteen een bijkomende reden om voor VIO te kiezen !! Alvast veel succes toegewenst ! MT90218634.01


BP Geel 40 jaar Veilig, Innovatief en Duurzaam

BP Geel is economisch succesvol, in harmonie met de veiligheid

en het milieu. Dankzij een inherente veiligheidscultuur, continue investeringen, innovatieve BP-technologie en de wil van de werknemers om te blijven verbeteren, kan BP Geel blijven groeien en concurrentieel blijven, met respect voor de omgeving. Zo kan het bedrijf ook in de toekomst werkgelegenheid blijven verschaffen. BP Geel produceert reeds gedurende 40 jaar gezuiverd tereftaalzuur (PTA), gezuiverd isoftaalzuur (PIA) en sinds 2000 paraxyleen (PX). Dit succesverhaal is niet vanzelf ontstaan.

Veiligheidscultuur

Duurzame ontwikkeling

Het geloof in een ongevalsvrije werkplaats is de basisfilosofie en het streefdoel. De praktijk bewijst dat dit jaren inzet vergt. Veiligheid wordt nu proactief benaderd, waar dat vroeger vooral reactief was. Signalen van bijna-ongevallen, die op de werkvloer worden opvangen, worden nu onmiddellijk gemeld en aangepakt. Elke job wordt voorafgegaan door een risico-analyse, zodat preventieve maatregelen kunnen worden genomen. Mensen sensibiliseren rond veilig gedrag is een ander uitgangspunt dat ongevallen helpt vermijden. Werknemers nemen dit veiligheidsdenken mee naar huis, want veiligheid stopt niet aan de bedrijfspoort. Deze veiligheidscultuur wordt niet alleen naar de eigen werknemers overgebracht, maar ook naar de onderaannemers van BP.

BP staat voor duurzame ontwikkeling en houdt de vier P’s - Profit, People, Planet, Products - in evenwicht. Ze creëert welvaart, zorgt voor werkgelegenheid, verbetert stelselmatig haar energie-efficiëntie en zoekt naar oplossingen met innovatieve producten en technologie. Zo zoekt BP steeds naar manieren om de CO2-uitstoot op een ecomomisch verantwoorde wijze te reduceren. BP ontwikkelt ook producten, die nodig zijn om de uitdagingen van de toekomst op te lossen. Zo is BP ‘s werelds grootste producent van PTA, dat o.a. wordt gebruikt voor de aanmaak van petflessen. Hierdoor draagt BP haar ecologische steentje bij, want de petfles is licht in het transport, energievriendelijk om te produceren en recycleerbaar. De gerecycleerde petfles komt zeker bij u terug in huis in de vorm van een fleece trui!

Continue investeringen

en onderzocht. De fabriek vormt zo een deel van de lokale gemeenschap, waaruit overigens het gros van de medewerkers komt.

Tewerkstelling BP in Geel bezorgt ongeveer 2000 families een inkomen. De site stelt een 450-tal mensen tewerk. Daarnaast werken nog 100 vaste onderaannemers op de site in Geel. Openstaande vacatures worden steeds gepubliceerd op de BP-websites. Op dit ogenblik is er bijvoorbeeld een vacature voor een ‘proces operator’. Spontane sollicitanten kunnen trouwens ook steeds op de website hun interesse in een job bij het bedrijf registreren.

i INFO Activiteit: Chemie Ligging: Geel N Aantal werknemers: 450 BP Chembel N.V. Amocolaan 2 2440 Geel tel. 014-86 42 11 groene tel. 0800-134 59 www.bpgeel.be www.bp.be N N

Dialoog met de buren BP Geel kent sinds haar oprichting in 1967 een indrukwekkend groeiverhaal. Investeringen zijn daarvoor onontbeerlijk. De fabriek is gegroeid van één productie-eenheid van jaarlijks 100.000 ton naar 4 productieeenheden met een totale capaciteit van 2,2 miljoen ton per jaar in 2009.

Via burenoverleg en een groen nummer houdt BP rekening met de buurt als belangrijke stakeholder. De mensen die vlakbij de bedrijfssite wonen, kunnen via dit gratis nummer hun eventuele vragen of klachten kwijt, die persoonlijk worden behandeld

MT90218632.01

Groen Uit vergelijking met zusterbedrijven zien we dat het aankopen van energie voor ons momenteel 50% duurder is dan in Amerika. Dat vormt een groot concurrentieel nadeel voor Europese bedrijven, maar het biedt ook opportuniteiten. Het PTA-uitbreidingsproject dat BP in 2008 in Geel heeft uitgevoerd, vormt daarvan het beste bewijs. Het totale energiegebruik van de PTA-eenheid daalde maar liefst met 35% per geproduceerde ton PTA, ofwel 25% minder CO2 uitstoot per ton PTA. Die energiebesparing is doorlopend, wat betekent dat zij elk uur dat de PTA-eenheid produceert, wordt gerealiseerd. Indien deze 35% daling van het energieverbruik van de PTA-units “als brandstof” naar een elektriciteitscentrale zou worden geleid, dan zou die daarmee ruim 29 MW produceren. Om dezelfde hoeveelheid elektriciteit op jaarbasis met windmolens te produceren, zijn maar liefst 78 windmolens nodig. Vergeleken met een gezin dat per jaar ca. 2000 liter mazout verbruikt, betekent dit een besparing in het jaarlijkse mazoutverbruik van meer dan 22.000 gezinnen. Economie en ecologie gaan bij BP dus duidelijk hand in hand.

Veiligheidsresultaten medewerkers BP en partnerfirma's:

Veilig

aantal ongevallen per miljoen uren blootstelling 

(Frequentie) 11,75

12 11,35

9,70

10

8,85

8 6 4 2 00

6,30

6,10 5,85

6,05 4,50

4,90 4,75

1,95

3,25

2,70

2,15

2,60 1,10 1,05

1,80 0,95

3,20

4,50

2,95

1,05

1,55

1,00 0,00

2,65

1,65 0,00

1,75

0,00

0,44

0,00

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 (Okt.)

Frequentie ongevallen met werkverlet + doktersverzorging + alternatief werk Frequentie ongevallen met werkverlet

(Okt.)

De beste illustratie van het feit dat veiligheid niet vanzelf komt, maar het resultaat is van jaren inzet van elke werknemer, vormt de grafiek hiernaast. De continue dalende trend komt in deze grafiek duidelijk tot uiting. BP Geel kende in 2008 een IR (Incident Rate, of aantal ongevallen met werkverlet per 1 miljoen werkuren) van 0.44 en in 2009 zelfs 0. Ter vergelijking: de chemische industrie in België had in 2006 een IR van 10, de Belgische industrie een IR van 25 en de bouwsector vertoonde in 2006 een IR van 50. Het proactieve veiligheidsbeleid van BP werpt dus haar vruchten af. Het wordt als een goed voorbeeld gezien waar ook anderen in de sector van willen leren.


Janssens bouwt veranda’s met eigen superisolerende profielen

Ook voor wie een veranda aan zijn woning laat aanbouwen, is het isolatie- en energievraagstuk een niet onbelangrijk element. Janssens nv in Lier is gespecialiseerd in aluminium veranda’s met hoge thermische isolatie. De aluminiumprofielen waaruit de veranda’s zijn opgebouwd, zijn door het bedrijf zelf ontwikkeld en worden voor Janssens speciaal gemaakt. Het “Ancona-systeem” beschikt over uitzonderlijk hoge isolerende eigenschappen. “We werken met het zogenaamde driekamersysteem, dat bekend staat als superisolerend en dat condensatie voorkomt. Bovendien hebben we het systeem nog verbeterd door de middelste kamer op te spuiten met polystyreen. Dat werkt extra isolerend. Het geeft al meteen een verschil van drie Graden op het profiel”, verklaart Luc Geerts de uitzonderlijk hoge isolatiewaarde. “Ook het glas heeft een hoge isolatiewaarde, terwijl zonnewerende beglazing helpt om de temperatuur te beheersen. Onze veranda’s dragen allemaal het A-label, wat staat voor de hoogste isolatie-

klasse”, aldus Luc Geerts, die samen met René Janssens het bedrijf runt.

Ramen Het Ancona-aluminiumschrijnwerk is ook terug te vinden in de ramen bij Janssens. Ventilatie is daarbij een extra gegeven. “Omdat ventilatieroosters esthetisch gezien bij de klant niet altijd in de smaak vallen, kiezen we voor kipramen. Op de debieten hebben we metingen laten uitvoeren zodat ze voldoen aan de energieprestatieregelgeving (EPB-normen). Bovendien worden om tochtdichtheid te garanderen de raamverstekken na het zagen met alulijm verlijmd. Door de uitstekende kwaliteit en isolatiewaarde betekenen Ancona-ramen een blijvende meerwaarde voor elke woning of bedrijfsgebouw.” Nog een nieuwig-

heid is dat voor een koepelconstructie in een plat dak de zonnewering esthetisch aan de binnenzijde kan worden ingewerkt. Naast veranda’s bouwt Janssens orangerieën, tuinprieeltjes, zwembadoverdekkingen en serres. Het bedrijf beschikt over een eigen, volledig geautomatiseerde ontwerp- en ontwikkelingsafdeling om steeds mee te zijn in nieuwe ontwikkelingen en normen. Om alles duidelijk te kunnen tonen en de klant duidelijk te informeren, zijn het tentoonstellingspark en de toonzaal volledig vernieuwd. Want de klant goed informeren: met meer dan vijftig jaar ervaring maakt verandabouwer Janssens daar een erezaak van.

i INFO N N

Activiteit: Constructeur van veranda’s en serre’s Ligging: Lier

Janssens nv Mechelsesteenweg 388 2500 Lier tel. 015-31 29 53 fax 015-31 02 32 info@janssens-alusystems.be www.janssens-alusystems.be Openingsuren: ma, woe, do en vr 10.00-12.00 u. 13.00-18.00 u. zaterdag: 10.00-17.00 u. dinsdag gesloten

Historiek

Acties

In 1946 zette Constant Janssens in Lier de schrijnwerkerij ‘Janssens’ op. Vanaf ‘56 evolueerde zich dit naar een constructiebedrijf van ronde bogen die in de serrebouw maar ook in die van sport- en fabriekshallen gebruikt werd. Hiermee vestigde de firma Janssens een sterke reputatie. De totale oppervlakte van de werkplaatsen bedroeg toen 300m2. In de jaren ‘70 versterkte zoon René het familiebedrijf en werd het traditionele hout door aluminium vervangen, wat de basis legde van de huidige productie van veranda’s en hobbyserres. In ‘84 gingen de producten over de eigen landsgrenzen. In 1996 werd het machinepark met de nieuwste generatie aluminiumschrijnwerkmachines uitgebreid en de ontwerp- en ontwikkelingsafdeling volledig geautomatiseerd. Het bedrijf benut nu om en bij de 6.500m2 ruimte.

Janssens zorgt een paar keer per jaar voor gratis infomomenten. Zij doen mee aan Batibouw, houden opendeurdagen in mei en geven uitgebreide infosessies in oktober en november. U bent uiteraard ook altijd welkom! Voor concrete datums kan u steeds op hun website terecht of in Jet-magazine rond de periode van de infomomenten.

MT90220186.01


Bertels: de meest complete keuken- kookwinkel Onder het motto ‘ een enorm aanbod in alle mogelijke prijsklassen maakt tevreden klanten’ heeft NV Bertels Excellent uit Geel in de branche van de kachels, electro, de keukens en kookattributen een vooraanstaande plaats veroverd op de Antwerpse markt. Ondanks de gestage groei van de zaak is Bertels na meer dan 60 jaar nog altijd een familiebedrijf gebleven, waar de klanten zich echt thuis voelen. Het verhaal van keuken- en kachelspecialist Bertels is een successtory met veel hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk speelt zich een dikke 60 jaar geleden af in St. Jozef-Olen, waar Fikske Bertels een fietsenzaak runt en zijn vrouw Nieke een winkel in huishoudartikelen. In 1955 start

zoon Marcel met een eigen winkel in Veerle-Laakdal, waar hij behalve fietsen en huishoudartikelen ook huishoudelelectro en kachels verkoopt. De zaken gaan zo goed dat een verhuis naar een grotere locatie in Geel, noodzakelijk werd. Nadat dochter Ingrid Bertels en schoonzoon Danny Broos in 1975 in het bedrijf zijn gestapt, worden de eerste keukens verkocht. Negen jaar later, na de bouw van een nieuwe 3000m² grote vestiging, wordt het aanbod uitgebreid met fietsen, huishoud- en geschenkartikelen, én wordt er een bescheiden keukentoonzaal ingericht.

tekenen er de mooiste maatkeukens op computer zodat de klant een totaalbeeld krijgt van zijn droomkeuken. En dit alles wordt u aangeboden voor de prijs die u wenst te betalen. Danny, Kristof en een heel keukenteam zorgen ervoor dat de keukens geleverd en geplaatst worden volgens de wensen van de klant. Kortom, de keukenverkoop wordt bij Bertels wel heel professioneel aangepakt. En er is meer op komst. In 2010 viert Bertels zijn 25 jaar aan de Grote Steenweg in Geel met een totale vernieuwing van de keukentoonzaal.

Succesverhaal

Alles voor de keuken

Daarmee is het succesverhaal nog lang niet aan zijn laatste hoofdstuk toe. Vandaag staan er 45 ruim opgestelde keukens in de toonzaal, compleet met de nieuwste technieken. Naast deze keukens heeft de klant nog een keuze uit meer dan 450 deuren en kleuren. Alle stijlen, van klassiek, landhuisstijl over modern naar topdesign, vindt u in een keukentoonzaal, die ondertussen is uitgegroeid tot 1500 m2. Keukenontwerpers met jarenlange ervaring

Wat begon als elektro-afdeling groeide uit tot een grote kookwinkel. Schoondochter Inge, zelf enorm gepassioneerd door koken, breidde de kookafdeling gigantisch uit. De topmerken zoals Demeyere, Fissler, Le Creuset, Global, Zwilling messen, Bamix, Kenwood, Jura, enz….. krijgen er een plaats naast een breed assortiment leuke en nuttige keukenaccessoires, wokken, tagines, rookovens, enz…. In de toonzaal, waar alles overzichtelijk is uitgestald, is

het een echt plezier om rond te neuzen. Inge en het Bertels-team staan altijd klaar om een deskundige uitleg te geven. De trots van de kooken keukenafdeling zijn de 2 keukens, uitgerust met hypermoderne kooktoestellen, waarin regelmatig en met groot succes nieuwigheden worden gedemonstreerd. De grote troeven van het bedrijf zijn de grote keuze in merken, kwaliteiten en sterke prijzen. De professionele uitleg, de degelijke service en de ruime parking voor de deur vervolledigen het plaatje.

i INFO N

N N

Activiteit: Keukens, keukenbenodigdheden en electro Ligging: Geel Aantal werknemers: 22

NV Bertels Excellent Grote Steenweg 1B 2440 Geel tel. 014-58 03 40 014-58 61 29 www.bertels.be

klantenservice

Warmte verzekerd!

Bertels doet er alles aan om het de klanten naar de zin te maken. Op de keukenafdeling bijvoorbeeld, waar je kunt kiezen uit 450 verschillende modellen, staan professionele medewerkers klaar om een gratis prijsofferte en een driedimensionale computertekening van je droomkeuken te maken. Die krijgt trouwens een waarborg mee van 10 jaar en alles wordt gratis geleverd. Je kan een keuken bestellen, ook voor levering binnen 2 jaar, zonder prijsverhoging. De service na verkoop is gegarandeerd, ook als de waarborgperiode voorbij is.

Al 45 jaar is verwarming één van de kernactiviteiten van Bertels. Behalve hout- en kolenkachels, mazout- en gaskachels, allesbranders en inbouwhaarden kun je aan de Grote Steenweg in Geel ook terecht voor alle soorten bijverwarming. De keuze is enorm en gaat van houtkachels in rustieke of moderne uitvoeringen over kolenkachels met thermostaat of handbediend en mazoutkachels met gepolierd bovenblad om te koken of met sierplaat tot alle mogelijke soorten gaskachels. Ook ventilatie- en convectiekachels, straalkachels, sierkachels, gasrollers en petroleumvuren heeft Bertels in voorraad. MT90213346.01


Industriële klimaattechniek en zonne energie

Management buy out De bestuurders Penders en van der Linden deden 12 jaar geleden een management buy out en daardoor is Bovema International volledig autonoom en onafhankelijk. Het bedrijf blijft uitbreiden en construeert momenteel een bijkomend nieuw bedrijfsgebouw. Op het einde van dit jaar wordt deze nieuwbouw in gebruik genomen, waardoor de totale bedrijfsoppervlakte verdubbelt. Hierdoor wordt het de klant gemakkelijker gemaakt om een ideale keuze te maken uit het grote gamma aan zonnepanelen. Op het dak van de nieuwe hal wordt namelijk een showroom in openlucht geïnstalleerd, waarop alle verschillende types zonnepanelen die in ons land verkrijgbaar zijn, worden getoond. Bovenop het huidige bedrijfsgebouw is eind dit jaar ook een unicum in ons land te vinden. Op het dak wordt dan een ‘sun chaser’ – letterlijk een zonnejager - geplaatst. Dit enorme meedraaiende plateau met zonnepanelen heeft een oppervlakte van 60m². Het volgt de zon constant van oost naar west, waardoor een optimale benutting van het zonlicht voor de opwekking van elektrische energie mogelijk wordt.

Zonne-installatie in de Kempen Een van de omvangrijkste recente realisaties van Bovema, die zich op dit ogenblik in de eindfase bevindt, is het plaatsen van zonnepanelen op het dak van twee productiehallen van het metaalverwerkingbedrijf Tempac Comp N.V. in Herentals. Deze daken van elk honderd meter lang werden volledig door Bovema van zonnepanelen voorzien. Het gaat om een totaal van 2.000m² aan zonnepanelen, die goed zijn voor 85% van het eigen elektriciteitsverbruik van Tempac Comp. Met deze installatie voor zonne-energie kan het elektriciteitsverbruik van een 75-tal gezinswoningen een volledig jaar lang gevoed worden. Dit project van Bovema International is een van de grootste installaties van zonne-energie in de Kempen.

Bovema spitst zich toe op zonne-energie en warmtepompen Bovema International ontwerpt en installeert energie- en milieuvriendelijke klimaatoplossingen. Van verwarming, koeling, ventilatie en airconditioning tot bevochtiging of ontvochtiging. De uitbreiding naar zonne-energie was een logische stap in de ontwikkeling van deze innovatieve onderneming. “Bovema heeft een jarenlange expertise op het vlak van klimaattechnologie en staat sterk in de combinatie van klimaatsystemen met zonne-energie”, zegt gedelegeerd bestuurder Renaat Penders.“Zo koppelen wij bijvoorbeeld vloerverwarming aan een warmtepomp en zonnepanelen.” Penders volgt met collega-bestuurder Michel van der Linden en hun medewerkers de volledige projecten van A tot Z op. Zij nemen zowel de engineering als projectopvolging en realisatie voor hun rekening.

Hoogste kwaliteit Bovema biedt alleen de hoogste kwaliteit aan zonnesystemen.“Wij gaan bijzonder selectief te werk bij het kiezen van een fabrikant”, licht Penders toe. “Wij selecteren enkel het beste materiaal, omdat wij onze klanten duurzaamheid garanderen.” De exclusieve leverancier van Bovema voor zonne-energie is het Duitse Schüco, dat garant staat voor een zeer hoge kwaliteit en duurzaamheid. Schüco is uniek in deze sector, want het biedt

een compleet gamma aan: zowel zonnepanelen als omvormers en constructiemateriaal. Dat vormt een niet te versmaden pluspunt op het vlak van garanties. Schüco heeft bovendien het grootste opleidingscentrum voor installateurs van zonne-energie van Europa. Alle medewerkers van Bovema worden daar intensief getraind.

Goede redenen om voor zonneenergie te kiezen. Een installatie voor zonne-energie betaalt zich binnen ca. vijf jaar terug. Een verstandige investering voor particulieren en KMO’s in tijden van crisis. De staat doet bovendien een flinke duit in het zakje met belastingvoordeel en gunstige investeringsaftrek. Resultaat: uw energiefactuur daalt zienderogen. Zonne-energie is goed voor het milieu met oog voor de toekomst.

Bovema past warmterecuperatie toe op verwarmingsystemen, plaatst energievriendelijke ventilatiesystemen en energie besparende adiabatische koeling (zonder compressoren).

Service Een bijkomende troef van Bovema is dat het bedrijf ook bestaande industriële klimaatsystemen optimaliseert. “Meten is weten”, vertelt Penders. “Ondervindt een klant klimaatproblemen, dan verrichten wij een grondige meetregistratie om een compleet beeld te kunnen vormen van de mankementen om deze optimaal te kunnen oplossen. Bovema heeft ook een eigen onderhouds- en servicedienst, die perfect op de hoogte is van alle toegepaste materialen.

i INFO Energiebewust Kernwoord van Bovema is energiebewust zijn. Alle industriële sectoren waar de temperatuur- en luchtcondities van primordiaal belang zijn, kunnen bij Bovema terecht. Zowel voor zonne-energie als klimaatsystemen gaat Bovema op zoek naar de allernieuwste energiezuinige technologieën.

Bovema International N.V. Lammerdries Zuid 17 D 2250 Olen tel. 014-28 68 68 fax 014-23 69 00 info@bovema.be www.bovema.be MT90214200.01


“Wij kunnen een totaaloplossing bieden voor verpakkingsproblemen omdat we zowel de verpakkingen als de machines kunnen aanbieden wat vrij uniek is in onze sector. Twee andere van onze troeven zijn flexibiliteit en service. Flexibiliteit: verpakkingen op maat, waar nodig ontwerpen wij samen met de klant een nieuwe vorm en/of een design voor de bedrukking. Wat de machines betreft denken we ook mee met de klant zodat ze een machine lijn bekomen naar hun wensen en noden. Service: wat de machines betreft hebben wij service techniekers die VCA gecertificeerd zijn en die 24 op 24 klaar staan om de klant uit de nood te helpen eens de machine geplaatst is.”

Deca Packaging Group vormt vaste waarde binnen verpakkingsindustrie Deca Packaging Group, kortweg Deca, aan de Toekomstlaan in Herentals is opgestart in 1978.

in de wereld van kunststof verpakkingen op de voet te kunnen volgen en te testen”, weet Patrik.

Door de overname van een kleine handelsfirma

Deadlines

werd in 1979 Decatechnic opgericht. In 1985 verhuisde de firma van Brussel naar Herentals, op 30 km van Antwerpen en nabij de E313 snelweg Vandaag heeft Deca een unieke plaats binnen de verpakkingsindustrie dankzij haar 3 dochterbedrijven Decatechnic, Decapac en Decanova. Deze bedrijven bieden u een uitgebreide keuze in doseersystemen en verpakkingsmachines, kunststof verpakkingen en luxe blikverpakkingen. “Deca is gestart in 1978 in Brussel als Decatechnic. In 1989 is Decapac opgericht en in 2001 is Decanova als aparte entiteit opgericht”, zegt zaakvoerder Patrik De Cat. “De drie bedrijven werken nu onder de overkoepelende maatschappij Deca Packaging Group. Mijn ouders zijn de stichters en eigenaars van de firma en ikzelf en mijn twee zussen zijn medeeigenaars. Het is dus nog altijd 100% een familiebedrijf.” De omzet van Decapac wordt voor een belangrijk gedeelte gerealiseerd in het buitenland. Meer bepaald in de buurlanden en Scandinavië, maar ook in iets verdere bestemmingen zoals Australië. “Wij hebben 3 vestigingen in België, met diverse agenten in het buitenland. We werken uitsluitend voor andere bedrijven en dus niet voor particulieren”, aldus de zaakvoerder.

Versverpakking Bij de oprichting van Decatechnic in 1978 was het bedrijf actief in de verkoop van metalen en glazen verpakkingen voor de voedingsnijverheid (bokalen en deksels) en de verkoop van de machines die de bokalen kun-

nen sluiten met de metalen deksels. Reeds van bij de start is Decatechnic begonnen met de verkoop van luxe metalen blikverpakking. “Door de jaren heen is de kunststofverpakking belangrijker geworden als verpakking voor voedingsmiddelen. Er is een evolutie merkbaar van conservenverpakking naar versverpakking in de supermarkten.”

Uitgebreid gamma Deca heeft deze evolutie gevolgd en dit heeft geleid tot de oprichting van Decapac in 1989 als apart bedrijf voor de verkoop van kunststofverpakkingen voor de voedingsindustrie. Eerst als importeur/agent van een aantal buitenlandse producenten, met snel daarna de ontwikkeling van een uitgebreid gamma verpakkingen. Die werden ontworpen en geproduceerd in eigen beheer. “In 2005 heeft Decapac een producent van kunststofverpakking overgenomen om de uitbouw en ontwikkeling van deze activiteit nog verder te ondersteunen, en zeker alle nieuwe ontwikkelingen

Met de ontwikkeling van de kunststofverpakkingen is bij Decatechnic ook het gamma machines uitgebreid met allerlei apparaten die de kunststofverpakkingen kunnen afvullen, sluiten, dichtmaken onder vacuüm, enz. In 2001 is de activiteit van luxe blikverpakking, onze specialiteit van bij de start in 1978, ondergebracht in een apart bedrijf Decanova. We wilden deze activiteit meer onderscheiden van de twee andere bedrijven. Of het een stressgevoelige sector is? “Dat hangt een beetje van de personeelsleden zelf af. Er zijn altijd wel deadlines die moeten gehaald worden, of problemen die moeten opgelost worden. Dit proberen we dan ook steeds in samenspraak met de klant de doen, wat ons aardig lukt.”

i INFO Activiteit: Verpakkingen en verpakkingsmachines N Ligging: Herentals N Aantal werknemers: 43 Deca Packaging Group Toekomstlaan 14 2200 Herentals tel. 014-28 65 00 fax 014-28 65 01 info@deca.be www.deca.be N

MT90218655.01

Onze bedrijven van dichtbij - editie Waas  

Onze bedrijven van dichtbij - editie Waas

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you