Page 1

Kostka 2.0 181 Número Abril 2018


Consell de redacció Meritxell Artacho Aitana Belda Elisabet Cano Núria Estévez Aina Galan Carlos Jurado Unai López Virginia Menéndez Oriol Navarro Natàlia Ríos Claudia Soriano Carme Targarona Conchi Varela Editada per Jesuïtes Gràcia - Col·legi Kostka Riera de Can Toda, 29-37 93 210 36 05 (Intermèdia i Secundària) M.D. de la Salut, 17-29 93 213 01 81 (Infantil) info.kostka@fje.edu www.kostka.fje.edu

Disseny i maquetació Mireia Barreras. Estudi Barreras


sumari 4

6

8

10

Editorial La promoció de la justícia

MOPI Escola i família, un equip

Escola Jornada Portes Obertes

Escola Intermèdia Taller Apilo XII

12

14

16

18

Batxillerat Els batxillerats

Pastoral El Kostka es suma a col·laborar amb Entrecultures

EMK La música i el que ens aporta

Escola Fem teatre. Preparem el Musical Boscos Endins

20

22

24

26

Les Paraescolars a tota màquina!

Antics Del Kostka al món

Qui és qui?

AMPA Diversió familiar solidària


4

La promoció de la justícia

El P. General, Alberto Sosa SJ, des de Brasil i el mes d’octubre de 2017, a través d’una carta dirigida a totes les escoles de la Companyia de Jesús, va plantejar sis grans reptes que les escoles de jesuïtes del món havíem d’afrontar aquests propers anys: la innovació didàctica, la promoció de la justícia, la protecció i defensa del medi ambient, la cura dels menors d’edat i persones desvalgudes, l’obertura al transcendent i la participació activa en la construc-

Oriol Navarro i Oller Director general

ció d’una ciutadania global. Sens dubte, es tracta d’un programa ambiciós i que posa el dit justament en els àmbits d’actualitat més rellevants per a l’educació. Em vull referir ara al segon d’aquests reptes: a la necessitat d’avançar per la promoció de la justícia. En aquest cas, la carta ens demanava tenir molt present tres aspectes: la importància d’apropar-se als més pobres i marginats; la formació d’una consciència crítica i intel·ligent davant processos socials sense participació, centrats en el consum, en l’acumulació del diner i en l’explotació del medi ambient, i, finalment, el foment d’una actitud constructiva i dialogant que permeti trobar solucions. En aquest sentit, quan definim la missió de les escoles de la Companyia de Jesús, afirmem amb convicció, que volem educar als infants i joves per a una societat més justa, més solidària, més sostenible, més humana i més inclusiva. I no es tracta d’una formulació teòrica. Parteix d’una anàlisi del context,


editorial que es reconeix amb injustes i profundes desigual-

I això està bé i hem de seguir fent-ho. Però el repte

tats. En el nostre entorn més proper i després d’ha-

que tenim és evitar caure en l’activisme, en el fet de

ver viscut una crisi econòmica, aquestes desigual-

fer coses pel fet de fer-les, en el passar superficial-

tats han augmentat. I en contextos més llunyans, al

ment per les causes i la finalitat última de l’activitat.

tercer món, aquestes desigualtats estructurals són

Ens podem acostumar a fer accions solidàries, i al

endèmiques.

mateix temps, insensibilitzar-nos davant la injustí-

Sens dubte, la promoció de la justícia, és un repte

cia. Hem de posar l’accent, doncs, de manera ade-

agosarat, però d’una transcendència i importància cabdal si el nostre objectiu és, com dèiem, treballar per a una societat més justa i solidària. I és evident que l’educació d’infants i joves ha de ser objecte de

quada a cada edat, en la reflexió i el coneixement de les causes de la situació que volem combatre. I ser-ne conscients que tenim a les nostres mans, capacitat per a donar-hi resposta, des d’una mirada

la nostra missió com a part de la missió de la Com-

compassiva i al mateix temps, compromesa.

panyia de Jesús.

És per això que des de l’escola, aquest tipus d’acti-

Des de l’escola fa molt de temps que hi estem com-

vitats es complementen amb accions de voluntari-

promesos. Des dels més petits als més grans i més enllà del treball quotidià de les actituds que afavoreixen una bona convivència entre els propis companys, es promouen i s’incentiven accions solidàri-

at, de la mateixa manera que es fomenta la participació activa en determinades experiències adreçades als alumnes més grans de l’escola (aproximació a la frontera Sud a Ceuta i Almeria, anada

es. Aquestes es concreten tot sovint en campanyes

al camp de concentració d’Auschwitz,...).

de sensibilització social que acaben amb la realit-

En definitiva, es tracta de deixar-se “afectar” per

zació d’activitats solidàries (recaptes, venda de pro-

aquestes realitats i poder anar incorporant en el pro-

ductes fets pels alumnes, participació en curses i

pi projecte de vida, el compromís actiu per a treballar

altres esdeveniments....), que pretenen fer alguna

per a la justícia i per a un món més just i solidari.

aportació positiva en forma de recollida de diners o d’altres productes necessaris (roba, aliments, joguines,....), i que volen abastar diferents col·lectius desafavorits (avis que estan sols, infants desvalguts, situacions de pobresa al quart món i al tercer món,...)

Volem ser agents de canvi! Ens hi juguem molt.


6

MOPI

Escola i famíla, un equip

Carlos Jurado Vallejo Tutor MOPI5

A Jesuïtes Kostka donem molta importància a la relació amb les famílies i a mantenir una comunicació oberta i fluïda, doncs és necessària per a garantir el seguiment de cada infant i del seu procés educatiu. Per a nosaltres, obrir les portes de l’escola a la participació de les famílies pretén ser un gest de complicitat i de confiança.


Poder participar activament en el nostre dia a dia ajuda a tenir una visió més viva de la vida escolar. A més, poder compartir espais educatius de l’escola amb els vostres fills i filles també és una bona oportunitat per generar vivències positives amb els nens i nenes que les comparteixen. Des d’aquesta perspectiva intentem oferir diferents activitats de manera conjunta o individual, com per exemple: estes F (Nadal, Carnaval, Sant Jordi, fi de curs...) ortides S (familiars acompanyants) untatge d’activitats M (realització activitats a l’aula-escola) Xerrades

informatives Participació en activitats dels projectes Tallers diversos (de creativitat, decoració...)

Grups

de diàleg

Etc. Una reflexió profunda, la feina de tot l’equip docent i la participació activa de les mares i/o pares, ha fet possible que el tàndem família-escola no sigui un somni i que actualment sigui una realitat i un tret característic de la nostra escola. Estem convençuts que la qualitat d’aquests vincles tenen una importància cabdal per arribar als infants i per això, des del Kostka us obrim i us continuarem obrint els braços a participar!

Recordeu, casa nostra és casa vostra!


2018 8

Jornada de

Portes Obertes Aquest any hem fet 2 sessions de Portes Obertes de gran format en dissabte de tots els cursos i un altre dissabte, el 17 de març, per la Llar d’Infants. Aquest any, i com a novetat, hem ofert a l’escola Infantil unes presentacions i visites en horari escolar i entre setmana. Aquesta proposta ens ha permès un tracte més proper amb les famílies, fet que ha propiciat que els pares i mares es sentissin més lliures per fer preguntes concretes sobre el dia a dia a l’aula. Ha estat una proposta molt ben rebuda. La Llar d’Infants també va poder comptar en un dia entre setmana.

acompanyats

multilingües creatius ciutadans del món

competents

projecte vital sòlid


8


10

Escola Intermèdia

Taller Apilo XII Laura Celadi

Responsable de la Comissió Kostka Verd

Els alumnes de 5è de Primària treballen en el projecte Concurs APILO XII, que ja va començar l’any passat.


Jesuïtes Gràcia - Col·legi Kostka participa des de fa dos anys en el Concurs APILO XII, promogut per l’Agència Catalana de Residus de la Generalitat de Catalunya. Enguany han vingut des del projecte Apilo a realitzar un taller amb els alumnes de cinquè de primària que l’any passat van ser els encarregats de fer difusió del projecte. La Laura, responsable del taller, va explicar a tots els grups els diferents tipus de piles que tenim, la quantitat que consumim sense adonar-nos i com podem contaminar el medi ambient. Ens va explicar com gràcies al concurs Apilo van duplicar la recollida de piles a tot Catalunya i que són transportades a la planta de reciclatge que està en Manresa. El que més ens va sorprendre que les més petites, les de botó, són les que més contaminen. Per acabar el taller ens va proposar crear nosaltres mateixos una pila amb llimones, un caragol i una moneda! L’experiència va ser genial, fent treball en equip hem aconseguit engegar una bombeta. Desitgem que la campanya d’Apilo d’enguany sigui tan gran com la de l’any passat!


12

Arts plàstiques

Cultura audiovisual • Dibuix tècnic Dibuix artístic Història de l’art • Volum • Disseny A l’artístic no parem de fer nous projectes, des d’escultures de fang fins retrats a pastel o aquarel·la. El batxillerat és molta feina però és molt satisfactori veure els resultats i adonar-se’n de com un ha millorat durant el curs. Brenda Ibáñez

batxil Tecnològic

Els alumnes ens diuen...

Biologia • Matemàtiques • Dibuix tècnic Tecno-robòtica • Química • Física El Bachillerato Tecnológico requiere mucho esfuerzo, mucha constancia y mucho trabajo. Tienes que estar siempre al dia, sin distracciones. Al final, pero, vale la pena pues puedes hacer lo que te gusta y enorgullecerse de los resultados de tu trabajo. Eloi Salmerón


Humanitats

Ciències

Llatí • Història del Món • Literatura universal • Història de l’art • Literatura catalana • Geografia • Cultura audiovisual

Matemàtiques • Física • Química • Biologia • Psicologia M’ha servit per saber orgnitzar-me bé les hores de feina, ja que requereix estar-hi moltes hores treballant, però amb constancia els resultats es veuen reflectits positivament. M’ha ajudat per confirmar el cami que vaig cap a la universitat, es a dir estudiar Biotecnologia.

Considero que l’aposta del Batxillerat d’Humanitats ha estat molt interessant. M’he adonat que tinc més afinitats vers uns continguts de caire humanístic a mesura que he aprofundit en el contingut de les matèries de la propia modalitat. A cap i a la fi m’ha servit per confirmar el camí iniciat.

Max Ticó

llerat Adrià Cabeza

Ciències socials Psicologia • Geografia • Empresa • Literatura Universal • Història del Món • Matemàtiques socials

Hi ha un gran nivell de dificultat i organització, però la majoria de classes són dinàmiques i hi ha confiança entre professors i alumnes, t’ajuden a entendre qualsevol dubte que hi hagi. El nivell de deures és també adequat, hi ha (com és d’esperar) però no massa. Segueix sent molt de treball. Anna Saez


14

Pastoral El Kostka es suma a col·laborar amb

entrecu Des de fa temps, que a l’escola anem donant-li voltes en la possibilitat de participar amb un projecte, ONG, que ens permeti tenir una mirada compassiva a la realitat món. Recentment, l’ONG Entrecultures (www.entreculturas.org) que és una organització sense ànim de lucre, que promou l’accés a l’educació de persones desafavorides a Amèrica Llatina, Àfrica i Àsia, de la Companyia de Jesús, ha obert una delegació a Barcelona. Això ens ha fet decidir que seria interessant col·laborar amb ells, ja que la proximitat ens pot ajudar en la col·laboració amb la ONG.

Per conèixer una mica més la ONG, la justificació del seu objectiu, està expressada a la seva presentació: “La pobreza, la desigualdad y la degradación ambiental son desafíos globales que requieren de una ciudadanía global comprometida y capaz de afrontarlos. Estamos convencidos de que esa ciudadanía es la que nace de poder acceder a una educación de calidad. Y ese es nuestro propósito, defender el derecho a una educación de calidad para todos y todas.”

Aquest objectiu es porta a terme des de fa molts anys, a través de diversos projectes de cooperació, accions de sensibilització, programes de voluntariat, campanyes de comunicació i programes educatius, juntament amb altres organitzacions socials, empreses i escoles. Tenint en compte que a l’escola volem formar persones pels altres, amb una identitat pròpia i amb un estil determinat, com Sant Ignasi, aquesta ONG dona ple sentit a ajudar-les a créixer a l’estil ignasià.


L’espiritualitat ignasiana és un camí per mirar la vida d’una manera nova, agraïda, amb ulls compassius i compromesos, en sentit comú. Una de les principals actituds de l’espiritualitat ignasiana és l’agraïment. Sant Ignasi convida constantment a «donar gràcies per tots els béns rebuts». La nostra vida, en el fons, és un continu regal. Una altra actitud clau és l’ajudar. El que mou a Ignasi i la Companyia de Jesús és «ajudar les ànimes», «ajudar els altres» diríem avui. Per Ignasi, el «ajudar» es converteix en l’horitzó i la clau d’integració en la vida. Qui viu en clau d’«ajudar» dóna el protagonisme l’«altre» en lloc de centrar-lo en el seu «jo». Ajudar requereix tenir els sentits oberts per descobrir les necessitats del nostre entorn i

implica un respecte profund per l’ésser humà i la seva llibertat per decidir. Un món on totes les persones tinguin la possibilitat de desenvolupar plenament les seves capacitats i viure amb dignitat, construint una societat justa en què totes les estructures estiguin al servei de l’ésser humà i la transformació de les situacions que generen la desigualtat, la pobresa i la exclusió. Entre d’altres, ENRTECULTURES, és una ONG que treballa per aquesta desigualtat, pobresa i exclusió, a diferents parts del món, per tant amb l’objectiu d’ajudar des d’un sentit profund de l’agraïment.

ulturas Una educació de qualitat per a totes les persones

Entrecultures, promou l’accés a l’educació de persones desfavorides a Amèrica Llatina, Àfrica i Àsia per treballar per l’educació ja que és un medi per al canvi i la justícia social. Apostant per una educació de qualitat, capaç de canviar la vida de les persones i alhora transformadora de la injustícia, fent que les actuacions generin igualtat d’oportunitats i siguin responsables i transparents amb totes les persones que ens recolzen.

Una ONG promoguda per la Companyia de Jesús

Projecte 2018

«Un poble educat és un poble creador, ple d’iniciativa». Seguint aquesta idea, el jesuïta Jose Mª Vélaz va començar a treballar amb nens i nenes de contextos d’exclusió a Caracas (Veneçuela) el 1955. El seu model d’educació popular aviat es va estendre per tota Amèrica Llatina i a Espanya va donar origen a la Fundació Entrecultures. A més a més, Entrecultures forma part de vàries organitzacions i xarxes de caràcter nacional i internacional amb les que comparteix visió i valors.

El comtat de Maban (Sudan del Sud), lloc en el qual es situa aquest projecte, està situat al nord-est del país i pertany a l’estat de l’Alt Nil, un dels estats més castigats per la crisi alimentària i de desplaçament forçós. A través d’aquesta proposta volem contribuir al benestar de les persones desplaçades, refugiades i membres de la comunitat local d’acollida, focalitzant principalment en dos àmbits d’intervenció: l’educació i l’acompanyament psicosocial. L’objectiu d’aquesta campanya és promoure l’accés a l’educació bàsica (infantil i primària) a 1000 nens i nenes, i facilitar i dinamitzar espais recreatius i esportius per a 3000 joves, refugiats i desplaçats interns a Mabán, a Sudan del Sud. Per això us convoquem a Córrer per Sudan del Sud.

www.entreculturas.org

www.correporunacausa.org


16

L’EMK, la música i el que ens aporta Claudia Soriano i Adriana Bertrán Alumnes 3r ESO

La música ha acompanyat a l’ésser humà des de l’inici dels temps. Hi ha música als batecs del cor, hi ha música quan cau la pluja, hi ha música en el xiular dels ocells.... La música et relaxa quan estàs nerviós, t’anima quan estàs trist, et dóna forces davant els reptes, t’ajuda a concentrar-te si estudies...... no és una cosa màgica?? Expressa sentiments, emocions, et fa plorar o riure, fins i tot t’ajuda a guarir-te!

La música és art, llenguatge, cultura… L’Escola de Musica Kostka, que funciona des del 1994, es una porta a tot això. Des dels nens més petits d’infantil fins als de batxillerat. Llenguatge musica, Informàtica Musica, classes d’Instruments, cor, cambra, orquestra....i molt més. Això a banda dels concerts, tant d’alumnes com de professorat. Cada any, tots els alumnes d’instrument (el seu respectiu instrument) fan com a mínim dues actuacions o audicions, per mostrar el que han estat treballant durant tot l’any. Llenguatge: cada any és diferent a l’anterior, aprens música de tot tipus, a mesura que avances de curs. Una


vegada has passat el pas de grau, és una historia totalment diferent a l’anterior etapa. Alumnes que ara estan a batxillerat ens expliquen el que feien: A 2n d’ESO, vam dedicar-nos principalment a les bandes sonores de les pel·lícules, i vam centrar-nos en peces de la música clàssica sobretot. L’any següent vam entrar en el món del Jazz, i tot el que va amb aquest. Però no hauríem arribat allà, si no haguéssim fet tants anys de llenguatge musical (els principis bàsics) , informàtica (composicions), etc… Des de les famílies també agraeixen que l’escola tingui aquest servei, ja que es molt còmode tenir-ho a la mateixa escola i no haver de buscar en altres llocs. Tant les famílies com els professors troben increïble el fet de poder veure la millora i la trajectòria dels nens i nenes al llarg dels anys Aquest any, no hi haurà la famosa Mostra de Musica, serà el 2n any consecutiu sense ella, una jornada intensiva d’actuacions musicals de nens i nenes d’escoles de tota Catalunya, però hi haurà molts més concerts com el de Santa Cecília, el concert de Sant Josep de la Muntanya, etc. Però no només les famílies i professorat poden gaudir dels nens i nenes musics, sinó que des de l’escola, en diverses celebracions i actes, la musica que toquen els nens ha estat present. Per exemple: en el darrer dia de la pau, dues alumnes van interpretar dues cançons diferents, una va ser “El cant dels Ocells”, que la va interpretar amb el violoncel, i l’altre va ser “Hallelujah”, que la va interpretar cantant.


18

Fem

teatre

Preparem el Musical Boscos Endins Teresa Pombo Directora de teatre


És un fet que l’escola Jesuïtes de Gràcia- Kostka, la nostra escola, al llarg de la seva trajectòria, ha donat una gran importància a les arts. Fa molts anys que l’assignatura de teatre és una complementària en el seu currículum acadèmic i la seva escola de música ha estat tot un referent per moltes generacions d’alumnes i famílies. Sempre he cregut que el teatre, és una eina molt valuosa en l’educació i no em cansaré de repetir que els coneixements i experiències que pot adquirir l´alumne son molt transversals: coneixement artístic, sensibilitat envers el text i el llenguatge, adquisició d’habilitats corporals sense oblidar els valors del treball en equip : la responsabilitat, el respecte a l’altre, l’autoestima, així com viure en primera persona l’experiència de formar part en un espectacle escènic. Si a tot això afegim la paraula “musical” ens trobem amb un repte més complex, més ric, en un marc que ens fa anar a més lluny, en la confrontació lúdica per excel·lència, quan podem fer que l´espectador rigui, plori, reflexioni i gaudeixi. El projecte de fer un espectacle de gran format que la direcció de l´escola ens va demanar, de seguida ens va engrescar, i quan en Marc G. Rami va proposar fer el

E strenem

Boscos Endins 12 i 13 de juny 2018 Sala Montseny c/ Montseny 31-39

musical de “Boscos Endins” de S. Sondheim i tens a les teves mans un material musical tan bo, vam començar a treballar-hi. En primer lloc fent una adaptació del llibret que generosament ens va fer arribar el mestre Vives i en segon lloc pensant com encabir el musical en projectes curriculars de l’escola amb els cursos i equip de mestres implicats: coral, música, teatre, dansa, vídeo, treballs gràfics etc... El fet de compartir el treball amb tota l´escola ens ha permès també obrir el projecte a totes les famílies. A finals de gener, en una primera trobada amb mares i pares que es van oferir a col·laborar en el musical, vam organitzar grups d´ajut en els diferents àmbits : escenografia, vestuari, interpretació, vídeo, música, fotografia i en l’acompanyament dels nostres alumnes.


20

Les Paraescolars,

a tota màquina! Jacinto Gallardo

Coordinador de Paraescolars Esportives

Les Paraescolars segueixen el ritme del curs i, a aquestes alçades, es troben en plena ebullició i efervescència d’activitat! Des dels equips de Bàsquet i Futbol, passant per la Natació, Desenvolupament Motriu, Projecte Kolor, el Teatre i la Dansa, fins a l’Anglès.


les activitats Paraescolars mobilitzen a tota la comunitat educativa i donen vida a l’escola més enllà de l’horari lectiu. I és que a les Paraescolars del Kostka no parem: fem competicions (CEEB i FCBQ), Copa Colegial (equip de bàsquet femení d’ESO), jornades esportives en xarxa (Juguem Junts pel dia de Sant Ignasi), Jornades de Portes Obertes per a famílies, activitats de teatre en Xarxa (Jornada de teatre a Casp), activitats amb famílies (Projecte Kolor i Bàsquet de mares i pares) i moltes altres iniciatives més que donen sentit i materialitzen el nostre Projecte Educatiu d’Escola més enllà de les aules (educació 360º) en el dia a dia de les Paraescolars. Si encara no hi participeu us animem a fer-ho, !!

Tots junts fem Kostka


22

Què fem amb el nostre privilegi? Fa deu anys que vaig acabar els meus estudis de Batxillerat Social al SEK, la meva escola i la meva segona casa durant gairebé catorze anys. Ja sé que l’heu

DEL

Kostka

al món

rebatejada, però permeteu-me que reivindiqui l’antic nom amb certa nostàlgia. Fa pocs mesos vaig tornar a posar-hi els peus amb motiu de la Nit de l’Antic Alumne. Vaig retrobar-me amb companys i companyes que feia temps que no veia, i entre tots em van acabar encolomant el discurset dels deu anys, apel·lant a una antiga fama de bona escriptora que, desgraciadament, s’ha anat diluint amb els anys. No sabia ben bé què podia aportar jo a aquella Nit, però tenia clar que no volia desaprofitar l’ocasió per fotre una mica de canya social. Sempre he tingut l’anhel de justícia impregnat a les venes, mai no he sabut mirar cap una altra banda i sovint, des de la meva actitud utòpica, m’he fet defensora de causes perdudes. Agraeixo al SEK que em deixés créixer així, sense aixafar-me gaire les guitarres. En línia amb el que sóc i vull seguir sent, he enfocat la meva carrera professional cap al combat de la desigual-

Mònica López Antiga alumna

tat i la transformació social: primer amb el periodisme, després amb la comunicació de conflictes i des de fa dos anys amb la comunicació i l’activisme social a SOS Racisme Catalunya, on treballo. Els anys, els viatges, les converses, les lectures, les experiències m’han anat revelant el meu lloc al món. He tingut la sort de petar la bombolla, de tocar el terra amb peus descalços, de començar a revisar-me i de prendre consciència, pas a pas, dels meus privilegis.


Això és, precisament, el que vaig voler preguntar als

Els referents. Relacionar-se amb persones adultes que,

meus companys i companyes, que ara són metges, ad-

a banda dels coneixements que puguin transmetre,

vocades, arquitectes, directores de màrqueting, mes-

són en primer lloc models a seguir.

tres, veterinàries, bioquímiques... Què fem dia a dia amb

Les amistats. Entendre que la felicitat només és real

el privilegi que tenim? En què l’invertim? Ens pensem

quan es comparteix i que allò que ens uneix sempre

en societat i fem millor la vida de les persones que ens

supera allò que ens separa.

envolten? Sabem quina és la nostra posició i quin és el nostre deure? O ens mengem la nostra sort en solitari? Les respostes a totes aquestes preguntes haurien de reconnectar-nos amb valors essencials que tant vam treballar a l’escola: la humilitat, la solidaritat, el respecte. No es tracta de donar el que ens sobra, sinó de donar-nos en temps i afecte als altres, vinguin d’on vinguin, siguin com siguin, des del reconeixement com a iguals. Dit això, amb deu anys de perspectiva, al SEK em queda agrair-li: Les arrels. Tenir una estabilitat en els inicis, saber-se en comunitat, saber que hi ha un racó de món on sempre poder tornar i ser escoltada. Les ales. Saber alimentar els somnis i les il·lusions individuals des del coratge i el permís a fracassar.

A les generacions que pugeu, us exhorto a fer un bon ús de la sort i del privilegi que teniu. Sigueu justos i actueu amb responsabilitat.


kost kost 24

kostka Qui és qui?

Us presentem una mostra de la gran família que és el Kostka. Tots ells ens han contestat una sèrie de preguntes que t’ajudaran a conèixe’ls:

Daniel López Rios

Alumne de 4t Primària

1Q ue tenim molta cultura. 2 A l’Andreu Buenafuente. 3Q ue ens ensenyen moltes coses.

1 Què és el que més t’agrada de la teva ciutat? 2 A qui t’agradaria conèixer? 3 Què és el que més valores de la nostra escola?

Mercè García García Tutora MOPI4

1N o em podien preguntar una cosa millor per poder contestar i esplaiar-me... La meva

ciutat m’encanta, tot el que hi ha: la seva gent, la seva platja, les muntanyes, els poblets, els carrers... M’agrada tot, sóc una enamorada d’ella i parlo amb orgull i molta satisfacció, cal cuidar-la i mimar-la. Si he de destacar alguna cosa en especial seria la platja , per mi és necessària. I el passejar pels carrers de Barcelona: el Gòtic, el Raval, les Rambles tenen un encant especial i màgic, tenint en compte els monuments, esglésies, fonts... que poden trobar en aquestes passejades. Bé no puc dir que és el que més m’agrada. He de dir que de la meva Barcelona m’apassiona tot.

PIN: Primària Inicial NEI: Nova Etapa Intermèdia MOPI Model Pedagògic de l’etapa Infantil

2M ’agradaria conèixer, no ha ningú en concret si no aquelles persones que estan compromeses a

fer coses pels altres, aquelles persones que ajuden sense esperar res a canvi , gent voluntària que t’explica les seves anècdotes, gent normal, gent del carrer.

3 V aloro molt en general l’escola, poder treballar a un lloc que t’agrada, que estimes i que estàs envoltada de nens i nenes penso que és meravellós i aporta molta alegria i vida. Valoro la nostre tasca, el treball en equip, les estones de rialles amb els companys i poder compartir vivències.


tka tka Gorka Sagristà Novell Alumne de 6è Primària

1Q ue hi ha més coses que al poble on vivia abans.

2 A ls jugadors del Barça i la Reial Societat.

3Q ue és una escola inclusiva.

Cesc Strino Prats Professor secundària

1D oncs el que més m’agrada de la ciutat és el clima (encara que l’hivern es fa una

mica llarg, després tenim molts mesos amb molt de sol). També que a Barcelona tenim de tot (museus, teatres, cinemes, restaurants de tot tipus) i a més a dues hores tenim els Pirineus, i encara més aprop tenim un munt de platges espectaculars.

2M ’agrada molt el cinema, així que algun actor, actriu o director de Hollywood. Encara

que també em faria molta il·lusió conèixer a Noam Chomsky (un lingüista i pensador americà) o a la cantant Silvia Pérez Cruz.

3 L a situació, envoltada d’arbres i aprop del parc Güell. També he de dir que el barri

de Gràcia és el meu barri preferit de Barcelona. M’agrada molt que els alumnes siguin tan de Gràcia com del Carmel. També tenir pianos a les classes és una cosa que m’agrada molt, així com sentir els instruments quan els alumnes fan classe al migdia. Però per sobre de tot, el bon ambient entre els professors i la relació molt estreta amb els alumnes.

Anna Gaspar

Anna Díez Miralluelo

1 P oder anar a fer un passeig

1 El que més m’agrada de Barcelona és que tens tot a prop, muntanya, mar i ciutat

2 A en Barack Obama, perquè va

2H i ha moltes persones de les que es podria aprendre moltíssim només parlant una

Recepció Escola Intermèdia per la platja.

aconseguir una fita que molta gent creia impossible.

3 La inquietud constant per a

evolucionar, millorar i fer créixer a les persones que la formen.

Mare de 6è Primària, 4t ESO i 2n BATX s’integren a la perfecció.

estona. Per la meva feina sempre puc conèixer gent nova, disfruto moltíssim amb els avis/avies que encara ens podem explicar el que van viure durant la nostra guerra, són els narradors vius de la nostre història. Com a personatge públic, Jane Godall, primatòloga i lluitadora.

3D e la nostre escola el que més valoro en aquest moment és l’atenció

personalitzada, l’acompanyament amb els alumnes de l’etapa ESO, BATX en les seves decisions de futur. Un altre cosa bona és que s’estigui apostant per les noves metodologies (PIN, NEI) tot i per l’edat del meus fills no se’ls apliqui.


ampa 26

Diversió familiar solidària

Natàlia Ríos Presidenta

Carnestoltes, Magic Line, xerrades i tallers han estat el gruix més important de les activitats AMPA d’aquest segon trimestre. I és que, convençuts de la importància de crear i facilitar activitats d’oci constructiu en família i amb la resta de membres de l’escola, entre tots, hem aconseguit organitzar esdeveniments amb la diversió i la solidaritat com a eixos principals.

www.facebook.com/AMPAKostka

www.ampakostka.org


a Així, un cop més, vam passejar pels carrers del barri en una divertida i multitudinària rua de Carnestoltes, que va finalitzar en el pati central de l’Escola Intermèdia. Malgrat el fred d’aquell divendres, vam ballar, xerrar i riure plegats mentre berenàvem. Un berenar solidari que va aconseguir recaptar un total de 863,25 euros que se sumaran a l’aportació anual que fa l’AMPA per ajudar a que l’aposta per la inclusivitat que fa la nostra escola es pugui dur a terme en les millors condicions. En paral·lel, i com ja és tradicional, la comissió de Solidaritat va convocar les famílies a participar a la Barcelona Magic Line de l’hospital Sant Joan de Déu per ajudar a les persones en situació vulnerable. I de nou, la resposta va ser increïble: es van crear 8 grans grups de famílies Kostka que van gaudir del repte esportiu i van sumar 1.327 euros per al repte econòmic de la cita. També hem pogut repetir el Taller de cuina de l’any passat, gràcies a la col·laboració desinteressada de David Lienas, cuiner i pare de l’escola. Aquest cop, però: sushi! I ens hem atrevit a organitzar un nou taller, de la mà de la Marta Vilamajó i la Laura Ceraldi, per aprendre a fer el nostre propi Boc & Roll i eliminar definitivament el contaminant paper d’alumini del Kostka. A més, conjuntament amb la direcció del col·legi, hem pogut convocar tothom a dues de les xerrades que més havien demanat les famílies: bullying i educació emocional. Per tant, arribem al parèntesi de la Setmana Santa amb la satisfacció de la feina feta i el convenciment que ens queden encara per endavant tres últims mesos fascinants plegats!

#JuntsFemKostka


SOMSI LA FESTA DE SANT IGNASI, EL DIA DE TOTS

Revista kotska 2 0 num 181  
Revista kotska 2 0 num 181